Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Tab Ud. Slutmåling. Slagelse Kommune"

Transkript

1 Projekt Tab Ud Slutmåling Slagelse Kommune

2 Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning

3 Baggrundsoplysninger, fortsat

4 Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå at du i gennemsnit per uge bruger på borgerstøtte (tid med borgeren; enten ansigt-til-ansigt, telefonisk, virtuelt eller andet)? 15,00 10 Indtast antal timer

5 Tidsforbrug - Dokumentation efter udført borgerstøtte Hvor meget tid vil du anslå, at du i gennemsnit per uge bruger på dokumentation efter udført borgerstøtte opdelt på disse kategorier? Angivet i timer per uge (respondenter har angivet antal minutter som efterfølgende er omregnet til timer) Gennemsnit Respondenter Journalisering på kontoret (ekskl. system-opstart og login 4,28 10 Journalisering hos borger (ekskl.system-opstart og login) 0,58 10 Indhentning af information til borger 1,11 10 Mødebooking 1,15 10 Formidle borgerspecifik information til kolleger 0,49 10 Tidsregistrering 0,12 10 Andet 1,00 1 Hvis du har angivet tidsforbrug i kategorien Andet på forige side, notér venligst hvilke andre borgerspecifikke opgaver, du bruger tid på i en typisk arbejdsuge? Konferering med andre fagpersoner

6 Tidsforbrug - Andre opgaver Udover ovennævnte borgerspecifikke opgaver, hvor meget tid vil du anslå, at du i gennemsnit per uge bruger på andre ting i forbindelse med dit arbejde opdelt på disse kategorier? Angivet i timer per uge (respondenter har angivet antal minutter som efterfølgende er omregnet til timer) Gennemsnit Respondenter Vej tid (kørsel, parkering osv.) 2,08 10 Finde og logge på en computer 0,30 10 Møder (teammøder og andre ikke borger-specifikke møder) 1,58 10 Andre kontoropgaver (ikke borger-specifikke) 1,12 10 Andet, notér venligst på næste side hvilke opgaver det drejer sig om 5,33 2 Hvis du har angivet tidsforbrug i kategorien Andet på forige side, notér venligst hvilke andre ikke-borgerspecifikke opgaver, du bruger tid på i en typisk arbejdsuge? Support mm. for kollegaer Personaleledelse og udviklingsopgaver

7 Hvor foretages journalisering? Når du må foretage journalisering på kontoret, hvad er så oftest årsagen? Venligst angiv præcis årsag. Journaliserings programmet fungere endnu ikke tilfredsstillende nok til at kunne bruges på tablet. Dr har ikke været mulighed for at foretage journakiseringen hos borger - eller der har ikke været tid. Borgeren er i konsultation hos mig på min arbejdsplads. Har ikke sim kort i Ipad og kan derfor ikke komme på nettet hos borgerne. Kan ikke journalisere i kingo. Bruger quickoffice og noter til at skrive i ved hjemmebesøg. At konsultationen er foregået på mit kontor. Alternativt kopiere noter fra ipad over i journaliseringssystemet, som ikke kan tilgås via ipad. Dels fordi jeg sjældent er udekørende. Dels fordi min tablet endnu ikke kan komme på vores journaliseringssystem, Kingo, så derfor bruger jeg den ikke ude. SOm oftest fordi den borgerstøtte jeg udfører foregår på kontoret. Ca 1 gang månedligt fordi jeg har været i marken og ikke har fået journaliseret færdig derude. Vi kan ikke journalføre det vi har behov for på ipad Kan desværre ikke skrive direkte i vores journalsystem.

8 Ændringer i arbejdsdagen? Hvor enig er du i følgende udsagn?

9 Psykisk Arbejdsmiljø

10 Kvalitetsløft? Hvis Enig, hvordan oplever du en forbedring? Hvis ikke enig, hvorfor ikke? Som tidligere programmet der skal bruges fungere ikke optimalt med tablet! Der kan laves notater på stedet, som jeg kan sende til min PC-er/journaliseringssystem. Fordi jeg ikke kan bruge tabletten til journalisering, som det er lige nu, men det kommer vel. Rart at kunne skrive på Ipad ( quickoffice og noter ) ved hjemmebesøg. Hvis jeg dokumenterer i form af noter i borgerens hjem, husker jeg at få det hele med, som jeg kunne have glemt, hvis jeg ventede med at dokumentere på kontoret senere på dagen/dagen efter. Som sagt, så bruger jeg den ikke endnu. Men når det kommer til at fungere med Kingo, så kan jeg nemt forestille mig, at jeg ville svare "enig" eller "meget enig" til mange af foregående udsagn. Jeg tror, at det vil lette arbejdet, hvis det fungerer, og jeg tror, at kvaliteten af dokumentationen vil forbedres... Kvaliteten har ikke ændret sig pga tabletbrug. Det er nemmere at få skrevet med det samme Kvaliteten bliver bedre, da der kan samles bedre op sammen med borgeren på udredningen.

11 Generel tilfredshed

12 Adgang til information om borgeren Hvilke typer af information søger du oftest i journalsystemet via tablet? Ingen! da det er det der ikke fungere. Det er pt. ikke muligt Kingo kan ikke give alle oplysninger og jeg kan ikke skrive i programmet, derfor bruges pc til dette. Det er ikke muligt. Hørekurver, udleveringssted og dato af høreapparater, intern hørejournal, telefonnumrer og adresser.

13 Inddragelse af borgeren i dokumentation af udført borgerstøtte I hvilke situationer har du inddraget borger, og hvordan (f.eks. ved dokumentation af udført borgerstøtte, udarbejdelse af evalueringsrapporter eller lign.)? Når vi fx skriver ansøgninger om hjælpemidler eller laver udredninger, så kigger borgeren ofte med på min computerskærm. Når jeg skulle vise hørekurven og i den forbindelse har vi talt om hvad der noteres på baggrund af denne. Fortæller hvad jeg skriver, så der er enighed

14 Kan du beskrive hvordan kvaliteten af dit arbejde er blevet bedre i forhold til indragelse af borger i eget forløb? HAR ALTID INDDRAGET BORGEN, SÅ VIDT MULIGT Jeg ved ikke helt, hvad der menes. Men jeg bruger ikke tablet. Jeg bruger PC, når jeg inddrager borgeren, da de kommer til mig på mit kontor. Det virker mere proffessionelt at jeg kan vise hørekurver mm på en tablet, frem for at tegne på pa papir. Derudover kan jeg bruge relevante APPS til at demonstrere høretab, tinnitusmaskeringsprogrammer mm.

15 Undervisning og rådgivning/vejledning af borger Kan du give et par eksempler på hvilke opgaver du har løst i forhold til undervisning og/eller rådgivning/vejledning ved brug af tablet? Vist apps der kan bruges i forbindelse med synshandicap. eks. lydbogs apps. på i-prdukter og også på android. samt undervist i brugen af disse. præsentation af og instruktion i brug af apps til indsovning og lydstimulering ifm. tinnitus og hyperacusis mødeindkaldelse med noter (f.eks. opgaver, der skal løses inden næste konsultation) introduktion til apps, der letter kommunikationen (f.eks. penultimate, hvor man kan skrive med fingeren på skærmen) Viser f.eks forskellige apps som kalender med stor skrift, terning app, lommeregner, har undervist borger i app med ledsageteknik. Generel brug af Ipad er vist for borgere. Primært Apps, afprøvning af høretekniske hjælpemidler sammen med tablet. Især vise APPS til brug ved tinnitusmaskering, og demonstrering af hørekurver. NB Når vores dokumentationsprogram virker optimalt, vil jeg have tabletten mere fremme og derved også bruge den til disse ting oftere. Vise gode Apps, fortælle synet, vise hjælpemidler mm Undervisning i øjetsanatomi og fysiologi Demostration af relevante apps Indstruere i E-reolen mv. Læsning af literatur Vist forstørrelses teknikker. Simuleret syn ved forskellige øjensygdomme.

16 Kan du beskrive hvordan kvaliteten af dit arbejde er blevet bedre i forhold til undervisning og/eller rådgivning/vejledning? opgaver der tidligere har været meget tidskrævende/vanskelige på en pc løsning, er via målrettede apps, blevet væsentligt nemmere at tilgå samt undervise i. Det er en stor forbedring at kunne demonstrere de nævnte apps for borgeren og lade ham/hende prøve dem hos mig. Det kvalificerer konsultationen, når borger i mødeindkaldelsen i sin egen kalender bliver husket på de opgaver, vi har aftalt skal være løst/udført inden næste mødegang. Det er meget nemmere at forklare når man kan visse det samtidig på sin Ipad. De anvendte Apps kan ikke tilgås via PC - så før ipad'ens tid, blev apps'ne ikke anvendt. Afprøvning af visse høretekniske hjælpemidler er blevet nemmere, hurtige og tilsvarer mere borgerens situation. Den virker nok en smule mere profeffionelt med en tablet. Der er flere muligheder umiddelbart ved hånden, men det er svært at sige at kvaliteten af opgaveløsningen er blevet rigtig meget bedre.

17 Fortrolighed med tablet og undervisning i at anvende den

18 Fremtidsperspektiver Hvor enig er du i følgende udsagn? Hvilke andre muligheder ser du for at anvende tablet i dit daglige arbejde? Vær gerne præcis i din beskrivelse Ved at vise borgeren muligheder for apps til svagtseende. Journalisering, dokumentering, indhentning af borgerspecifikke oplysninger Igen: til journalisering mm., som den er tiltænkt, men som den endnu ikke kan hos os... Jeg glæder mig til at kunne dokumentere direkte i vores system når det engang virker. Jeg glæder mig til at vi kan booke tider i hinandens kalendrer. Når disse to ting virker, kan vi have VÆSENTLIG større glæde af tabletten. Skrive i journalsystemet Når journalsystemmet kan benytte ser der mange arbejdsgange at spare.

19 I hvilke situationer kunne du forestille dig at anvende tablet til at foretage videoopkald til borgere? De er svagsynede, det giver ikke altid mening med videoopkald, almindelige opkald er de fleste gange nok. Kortere konsultationer/opfølgninger Støtte under forløb Hvis en borger f.eks har brug for vejledning til et hjælpemiddel eller en opgave i hjemmet, kan jeg hjælpe bedre hvis jeg kan se hvad problemet er. Borgere, som hører så dårligt, at de har brug for at kunne mundaflæse. Hvis borgere er unge nok til at være fortroelige med tablets og samtidig for hørehæmmede til at kunne høre i en telefon. Evt sammen med en tegnsprogstolk. Eller hvis borgere er immobile og igen unge nok til at være fortrolige med en tablet. løse små problemer istedte for at køre ud Ikke aktuelt pt.

20 Kommentarer Har du nogen yderligere kommentarer i forhold til brugen af tablet i dit daglige arbejde? Jeg bruger den som et værktøj, til det jeg mener den er god til, er der et andet værktøj der fungere bedre til anden type opgave, så bruger jeg det. Der er ingen grund til at gøre det mere besværligt! Den er nem og hurtig at bruge. Den giver desuden en kæmpe fleksibilitet i forhold til booking af aftaler med borgere samt kolleger. Den er meget nemmere at arbejde med end med en almindelig bærbar computer. Det går hurtigt og er mere fleksibelt Pga af teknikken er der desværre ikke de store fordele. Det håber jeg kommer i fremtiden.

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

1 of 5 14-11-2011 21:06

1 of 5 14-11-2011 21:06 1 of 5 14-11-2011 21:06 Du har nu som elev i 1a i nogle måneder været en del af forsøget med at bruge som et dagligt værktøj i undervisningen. For at få indblik i dine erfaringer med brugen af bedes du

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere