kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for"

Transkript

1 kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

2 Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING OG UDVIKLING... 7 Børnenes alsidige personlige udvikling og læring... 8 Forældrenes tilfredshed... 8 Børnenes sproglige udvikling... 9 Sprogvurderinger... 9 Kultur og kreativitet Forældrenes tilfredshed Natur og miljø TRIVSEL OG SUNDHED Børnenes trivsel og sundhed Forældrenes tilfredshed RUMMELIGHED Børnenes sociale kompetencer Forældrenes tilfredshed Ydelser Den pædagogiske læreplan Børn med særlige behov Børnemiljøet Evaluering af læreplanen Anvendte pædagogiske metoder Med fokus på sprog Børn med særlige behov Natur og miljøbevidsthed %-målsætningen KVALITETSRAPPORT 1

3 Organisering Medarbejdersammensætning og kompetencer DIGITALISERING OG PÆDAGOGISK IT Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan Børn med særlige behov Respekt for grænser Ressourcer Børnene i dagtilbuddet Medarbejdere i dagtilbuddet Særligt tildelte ressourcer fysiske rammer Særlige tilsynsoplysninger Sovestillinger Brug af barneseler Sikker transport Legetøj Hygiejne Rygepolitik Dagtilbudsbestyrelsens kommentarer KVALITETSRAPPORT 2

4 Beskrivelse af dagtilbuddet Sådan er vi Børnegalaxen Viby er en privatejet institution, som har administrationsaftale med Landsorganisationen Danske Daginstitution (LDD). Børnegalaxen Viby blev etableret i august. Institutionen er normeret til 24 børnehavebørn. Vi har beliggenhed i et villakvarter med gå afstand fra Søndervang, Rosenhøj og Kjærslund; Tæt på Søndervangskolen, tæt ved offentlig transport, tæt til en lille skov og gode legepladser. Formålet med den private institution Børnegalaxen Viby er at skabe trygge rammer, så børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker. Børnegalaxen Viby ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således at tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres børn. Nøgleordene i Børnegalaxen Viby er, nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne. Børnegalaxen Viby er et hyggeligt hus. Vi har to stuer, hvor alle vores børn kan bevæge sig. Herudover har vi en god legeplads, som er skærmet af. Vores ude areal består af en legeplads, med masser af udfordringer. Her er rige muligheder for, at børnene kan få brugt deres motorik ved at løbe, kravle, krybe, hoppe, cykle osv. I vores nærområder benytter vi os af store og små legepladser, samt ture til biblioteket. Vi bor tæt på bus, som vi jævnligt gør brug af til ture til begivenheder i Århus kommune. Børnegalaxen Viby er en del af Århus Kommunes udbud af dagtilbud, og således samarbejder vi med de pædagogiske konsulenter og pædagogisk psykologisk rådgivning omkring børn med vanskeligheder som sprogproblemer, adfærdsforstyrrelser og andre handicap. Børnegalaxen Viby tilbyder fuldtidspasning og har åbent 49 timer om ugen. Vi følger Århus kommunes takster for forældrebetaling. Som privat institution har vi vores egen opskrivnings-/venteliste og kan i denne forbindelse kontaktes telefonisk eller pr. mail. KVALITETSRAPPORT

5 Siden sidst Ved vores sidste kvalitetssamtale aftalte vi i dagtilbuddet følgende udviklingspunkter: Vi vil gøre opmærksom på, at Børnegalaxen Viby er blevet etableret i august. I den anledning har vi ikke udarbejdet en Kvalitetsrapport før. Siden vi åbnede, har vi været optaget af, at vores børn fik en god indkøring i vores børnehave. Vi har prioriteret tæt forældresamarbejde, og her arrangere vi forældrekaffe hver anden måned, hvor forældre, søskende og børn er med til en socialt begivenhed. Pædagogisk set, har vi arbejdet med forskellige emner, som i også kan følge med på vores årsplan inde på vores hjemmeside. Vi arbejder blandt andet med dialogiskoplæsning for at stimulere børns sprog. Herudover tager vi udgangspunkt i børnenes kulturelle baggrund og laver aktiviteter ud fra dette. Som opfølgning på vores aftaler har vi : Resultatet af vores opfølgende arbejde med udviklingspunkterne har i særlig vist sig ved : KVALITETSRAPPORT 4

6 Effekt FORÆLDRESAMARBEJDE Forældrene er de vigtigste personer i deres barns liv. Derfor er et solidt og nærværende forældresamarbejde en forudsætning, når der skal arbejdes med børn og unges trivsel, læring og udvikling. Af samme grund er forældresamarbejdet et emne, som optager rigtig mange dagtilbud i Aarhus Kommune. Om forældresamarbejdet har Aarhus Byråd besluttet følgende effektmål: Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Når vi i dagtilbuddet arbejder på at sikre et godt forældresamarbejde, gør vi det med særligt fokus på : I Børnegalaxen Viby arbejder vi med en anerkendende tilgang til både børn og forældre. Det indebærer, at vi først og fremmest er åben over for forældre, lytter til hvad vores forældre har på hjertet og er forstående for deres meninger. Et tæt samarbejde på en anerkendende måde og forældre er opmærksomme på at vi har tavshedspligt ville medfører til, at både vi og forældre kan henvende til hinanden med følelsen af tryghed. Vi yder en indsats for at forældre følger med i barnets daglige aktiviteter. Det gør vi blandt andet ved at have en dialog med forældre, når barnet bliver afleveret og hentet. Herudover benytter vi forskellige muligheder som følgende: Vores forældre kan se vores ugeplan på tavlen ved indgangen til børnehaven og inde på vores "Forældreintra". På den måde kan vores forældre følge med i hvad vi fx. laver i vores morgensamlinger, planlagte aktiviteter eller hvornår vi skal på tur. Vi bruger også flittigt vores tavler ved indgangen, hvor vi skriver forskellige beskeder til forældre. "Forældreintra" er et nyt system vi er begyndt at anvende. Vores forældre kan også bruge systemet for at skrive en besked til personalet eller andre forældre. Vi arrangerer forældrekaffe hver anden måned, hvor både forældre, søskende, børn og personale mødes i en socialt sammenkomst. Her møder personalet forældre i andre omgivelser, hvor der dannes relationer mellem forældre og personalet. Vi har valgt et forældreråd bestående af forældre. Deres opgave er at arrangere nogle begivenheder i samarbejde med personalet. Vi afholder løbende forældremøder for at snakke om barnets udvikling. Som resultat ser vi, at Vi oplever generelt glade forældre og personalet er også glad for samarbejdet. Både personalet og forældre er gode til at henvende til hinanden, når de har noget på hjertet. Et konstruktivt samarbejde mellem forældre og personalet er med til at bidrage en positiv udvikling af barnet. Vores forældre er opmærksomme på at det er en ny børnehave og nogle ville yde frivilligt indsats, hvis der opstår behov. Vores forældre er begyndt at anvende vores "Forældreintra" og følger med vores tavler ved indgangen om der står en ny besked. Der er en god deltagelse, når vi afholder forældrekaffe og en god dialog mellem personalet og forældre. KVALITETSRAPPORT 5

7 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET Delmål: Forældrene oplever et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde. Forældrenes oplevelse af dagtilbuddet er ofte tæt forbundet med den måde, de bliver mødt på, når de afleverer og henter deres barn. Det er blandt andet her, at kimen til et godt og tillidsfuldt samarbejde bliver grundlagt. Forældretilfredshedsundersøgelsen har da også vist en meget tæt sammenhæng mellem forældrenes samlede tilfredshed med samarbejdet og deres tilfredshed med det daglige møde med personalet. Andel af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : Kommunen...kontakten til personalet/dagplejeren ,0% 84,4% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. For at grundlægge et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde er det vigtigt, at man har et klart billede af de indbyrdes forventninger, man har. Er det ikke tilfældet, kan der let opstå misforståelse og frustration, hvilket kan være fatalt for samarbejdet. Andel forældre, der i høj eller meget høj har...:...en klar opfattelse af dagtilbuddets forventninger til dem Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse Kommunen ,0% 58,1% Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med eget bidrag til samarbejdet med dagtilbuddet skal være over 80 % Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med :...deres eget bidrag til samarbejdet med pasningstilbuddet Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse Kommunen ,0% 87,2% Et godt samarbejde bygger på en ligeværdig og gensidig dialog imellem forældre og institution. Det er derfor, at Aarhus Kommune har som mål, at såvel forældre som institutioner bidrager til samarbejdet, hvor hver part påtager sig et ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Forældrenes tilfredshed med eget bidrag til samarbejdet er med til at belyse denne gensidige forpligtelse. andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : Kommunen samarbejdet mellem pasningstilbud og hjem alt i alt ,0% 84,4% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. KVALITETSRAPPORT 6

8 LÆRING OG UDVIKLING I Aarhus Kommune har vi høje ambitioner på alle børn og unges vegne. For at tilgodese dette, er vi meget opmærksomme på, at børn og unge skal behandles forskelligt og ud fra deres individuelle behov og forudsætninger. Derfor har vi i Børn og Unge fokus på at møde og understøtte børnene med en differentieret indsats, under hensyntagen til de talenter og potentialer, der enkelte barn måtte have. Læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af processer, og kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Om læring og udvikling har Aarhus Byråd besluttet følgende effektmål: Børn og unge har faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at gennemgå et uddannelses-/dannelsesforløb. Når vi i dagtilbuddet arbejder med børnenes læring og udvikling, gør vi det med særligt fokus på : Vi tager udgangspunkt i vores læreplans temaer som består af følgende: Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Ud fra dette udarbejder vi en årsplan, der viser hvad vi skal have fokus på i de forskellige måneder. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til vores børn, og danner relationer ud fra denne perspektiv. Relationsdannelse gør, at vi lære det enkelte barn bedre at kende, og dette kan medføre at pædagogen kan arbejde med barnets nærmeste udviklingszone. Desuden er omsorg og tryghed vejen til læring og udvikling af børn. Børn ser og imiterer af hinanden og af de voksne. Derfor har vi også fokus på, hvordan vi som voksne kan være en god rollemodel med vores adfærd og brugen af sproget. Vi anvender tit gentagelser i børnehaven, og børn skal have det indlært fra forskellige perspektiver. Vi observerer og analysere vores børn ved at anvende forskellige modeller. I den anledning kan vi bedre se, hvor det enkelte barn er i sin udvikling og lave aktiviteter i grupper, hvor børn er tæt på hinanden udviklingsmæssig. Som resultat ser vi, at Vi ser en positiv udvikling af vores børn, og de er glade for at deltage i aktiviteter. Siden vi åbnede børnehaven, har vi anvendt vores læreplan og årsplan meget omhyggeligt. Vi laver ugeplaner ud fra disse og vurdere hvilke aktiviteter der vil være med til at udvikle det enkelte barn og i hvilken gruppe. Herudover bruger vi tid på at evaluerer vores aktiviteter løbende, så vi selv er bevidst om hvad vi kan gøre bedre næste gang. I personalegruppen giver vi hinanden konstruktiv kritik på vores handlinger og snakker om hvordan vi bedre kan handle i de forskellige situationer. Vi er gode til at observere og analysere det enkelte barn, samt afholder møder med forældre om barnets udvikling. Delmål: Børn og unge udnytter egne evner og potentialer med henblik på at opnå et højt fagligt niveau KVALITETSRAPPORT 7

9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING OG LÆRING For at kunne udvikle personlighed er det vigtigt, at børn mødes anerkendende og medlevende af deres omverden. Det betyder, at de skal udfordres og støttes i deres personlige udvikling samtidig med, at de oplever sig værdsat som dem, de er. Dagtilbuddenes arbejde med børnenes personlige udvikling er beskrevet i dagtilbuddet pædagogiske læreplan. s målsætninger og evaluering af indsatser er kort beskrevet nedenfor. De tre væsentligste mål, vi har for vores arbejde med læreplanstemaet ALSIDIG PERSONLIGE UDVIKLING er 1. (Beskriv mål her) Vores børn skal kunne sætte ord på deres følelser, behov og tanker. I forbindelse med Vi oplever, at vores børn er gode til at sætte ord på deres oplevelser. Især når vi har morgensamling eller til spisning. Vores børn er gode til at henvende til de voksne, når de har behov for dette mål har vi i særlig haft hjælp eller ville fortælle om noget de er optaget af. Personalets anerkendende tilgang og relationen mellem barnet og de voksne gør, at barnet får mulighed for at udtrykke sig med følelsen af tryghed og at blive hørt. 2. (Beskriv mål her) Vores børn skal være selvhjulpne. I forbindelse med Vi tager udgangspunkt i barnets udviklingszone og hjælper det enkelte barn ud fra denne tankegang. I den anledning hjælper vi så vidt mulig, når barnet har behov for støtte, ellers giver vi dette mål har vi i særlig haft barnet mulighed for at afprøve selv. I de situationer, hvor vi hjælper barnet viser vi hvordan det skal gøres, så barnet kan prøve at udføre det selv næste gang. 3. (Beskriv mål her) Vores børn skal opleve sig som værdifulde deltager i fællesskabet. I forbindelse med dette mål har vi i særlig haft Vi giver plads til vores børn, så de bliver hørt og set, og anerkender for deres indsats i dagligdagen. Det enkelte barn får lov til at udtrykke sig fx. til morgensamlinger. Vi oplever også at det enkelte barn bliver efterspurgt af de andre børn, når barnet ikke er tilstede. Når vi ser på den samlede børnegruppe i vores dagtilbud, er det vurderingen : at vores konkrete indsatser har haft en positiv effekt på børnenes alsidige personlige udvikling Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj FORÆLDRENES TILFREDSHED Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddets indsats for at skabe tilstrækkelige faglige udfordringer for det enkelte barn skal være over 75 % Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets : Kommunen...indsats for at udfordre det enkelt barn ,0% 73,4%...indsats for at stimulere deres barns lyst til at lære ,0% 81,1% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. KVALITETSRAPPORT 8

10 BØRNENES SPROGLIGE UDVIKLING Barnets sprog bliver udviklet ved, at barnet bruger det. Sproget spiller en vigtig rolle i det moderne samfund. Det er derfor af afgørende betydning, at barnet i dagligdagen har rige muligheder for at bruge og udvikle sproget. Sproget er et vigtigt fundament for barnets læring, udvikling og sociale samvær. Barnet kan udtrykke sig gennem mange sprog: talesprog, skriftsprog, krops-sprog og billedsprog. Igennem disse forskellige sprog kan barnet dels udtrykke sine egne tanker og følelser, formulere sin undren og gennem sin egen forståelse af sproget lære at forstå andre mennesker. De tre væsentligste mål, vi har for vores arbejde med læreplanstemaet SPROGLIGE UDVIKLING er 1. (Beskriv mål her) Vores børn skal have et alderssvarende sprog på dansk. I forbindelse med Vi arbejder med dialogiskoplæsning og forskellige emner for at give børnene alderssvarende dette mål har vi i sprog. særlig haft 2. (Beskriv mål her) Vores børn skal kunne forstå det verbale og det kropslige sprog. I forbindelse med Vi arbejder med de forskellige udtryk af følelser. Især i rollelege og konfliktsituationer, hvor vi dette mål har vi i snakker om hvad børnene føler. Vi arbejder også med det kropslige sprog i rollelege og regellege. særlig haft 3. (Beskriv mål her) Vores børn skal have lyst til at kommunikere. I forbindelse med dette mål har vi i særlig haft Vores børn er gode til at fortælle om deres oplevelser, når vi fx. har morgensamling eller under en spisesituation. Børn er også med i dialogen, når vi læser en bog ved at anvende metoden dialogiskoplæsning. Når vi ser på den samlede børnegruppe i vores dagtilbud, er det vurderingen : at vores konkrete indsatser har haft en positiv effekt på børnenes sproglige udvikling Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj SPROGVURDERINGER Mulighederne for at nå et højt fagligt niveau grundlægges tidligt i livet. En af de bedsteindikatorer for barnets læring og mulighed for at deltage i samvær og undervisning er sproglig udvikling. Et af redskaberne til at tydeliggøre barnets sproglige udvikling er Sprogvurderingen. Sprogvurderingen gennemføres, når barnet er omkring 3 år, og tilrettelægges i samarbejde med forældrene. I Aarhus Kommune gives sprogvurderingen som et tilbud til alle forældre. Men det er et lovkrav, at der gennemføres en sprogvurdering, hvis der på forhånd er en formodning om, at barnet har behov for støtte i sin sproglige udvikling. Antal gennemførte sprogvurderinger af 3-årige børn med dansk som modersmål 0 med dansk som andetsprog 1 Opgjort for perioden 1/1-31/12. KVALITETSRAPPORT 9

11 Antal gennemførte sprogscreeninger (før skolestart) af 5-årige børn med dansk som andetsprog 0 Opgjort for perioden 1/1-31/12. KULTUR OG KREATIVITET Barnets kompetence indenfor kulturelle udtryksformer og værdier bliver udviklet gennem udfordrende kulturelle aktiviteter. Viden om forskellige kulturelle udtryksformer er vigtige forudsætninger for et rigt og nuanceret liv. Kulturelle oplevelser medvirker ved udvikling af personlig og social identitet. Det er netop i mødet med det anderledes og i anerkendelsen af andre, at vi får mulighed for at erkende vores eget ståsted og udviklingsmuligheder. De tre væsentligste mål, vi har for vores arbejde med læreplanstemaet KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDI- ER er 1. (Beskriv mål her) Vores børn skal kunne forskellige kulturelle udtryksformer. I forbindelse med Vores børn får mulighed for at deltage i forskellige kulturelle udtryksformer, og i den anledning får vores børn indsigt i hvad fx jul eller eid er. dette mål har vi i særlig haft 2. (Beskriv mål her) Vores børn skal kunne bruge forskellige udtryksformer som musik, tegning, ler m.m. I forbindelse med Vores børn får mulighed for at anvende forskellige udtryksformer. Vi synger med børnene, dette mål har vi i laver teater, leger med modellervoks, maler, klipper og klistre, tegner, laver mad og m.m. særlig haft 3. (Beskriv mål her) Vores børn skal kunne indgå i fællesskaber med multikulturelle børn. I forbindelse med dette mål har vi i særlig haft Vores børn får et indblik i forskellige kulturelle begivenheder, så som: Fastelavn, jul, halloween, Århus festuge, ramadan, offerfest og m.m. Herudover arrangere vi nogle ture, hvor vores børn møder andre børn i forskellige begivenheder og ture til museer og biblioteker. Når vi ser på den samlede børnegruppe i vores dagtilbud, er det vurderingen : at vores konkrete indsatser har haft en positiv effekt på børnenes kendskab til kulturelle udtryksformer og værdier. Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj FORÆLDRENES TILFREDSHED Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets indsats for at : Kommunen...stimulere deres barns kreativitet og fantasi ,0% 83,2% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. KVALITETSRAPPORT 10

12 NATUR OG MILJØ Barnets kompetence indenfor natur og naturfænomener bliver udviklet gennem aktiv involvering i naturen. Barnet skal opleve naturen. Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Naturen giver æstetiske oplevelser, erfaring med naturkræfter og motorisk træning. Naturen udfordrer barnet og stiller krav til barnet om at acceptere naturens balance. Naturen vil, som afsæt for aktiviteter om årstider, arter og livscyklus, styrke barnets vigtige evne til at systematisere og kategorisere deres omverden. Mangeartede naturoplevelser udvikler barnets forståelse og ansvarsfølelse for den verden, de er en del af. De tre væsentligste mål, vi har for vores arbejde med læreplanstemaet NATUR OG NATURFÆNOMENER er 1. (Beskriv mål her) Vores børn skal kende og respektere naturen og kende til naturfænomener. I forbindelse med Vi snakker om naturen og hvilke dyr og planter vi kan se i skoven. Vi besøger skoven for at se dette mål har vi i på dyr/insekter eller samle på forskellige planter. Herudover gør vi dem opmærksom på dyrs særlig haft livsbetingelser og hvordan vi skal behandle naturen. 2. (Beskriv mål her) Vores børn skal kende til former og farver. I forbindelse med Når vi fx er i stuen, legepladsen eller er ude i skoven snakker vi om de forskellige former og dette mål har vi i farver. Eksempelvis når et barn finder noget ude i naturen, snakker vi om hvilken form det særlig haft ligner og hvilken farve den har og størrelsen på den og m.m. 3. (Beskriv mål her) Vores børn skal få gode erfaringer med naturen. I forbindelse med dette mål har vi i særlig haft Vores børn skal udfordre sig selv med hensyn til naturen. Børn skal have mulighed for at afprøve naturens elementer. Derfor har vi emner om naturen, hvor børnene bliver bevidst om nogle egenskaber ude i naturen. Herudover lærer børnene om de forskellige årstider og dage. Børnene lærer om hvilke tøj man kan have på i de forskellige årstider og om vejrforholdet. Dette sker primært hverdag til morgensamling. Når vi ser på den samlede børnegruppe i vores dagtilbud, er det vurderingen : at vores konkrete indsatser har haft en positiv effekt på børnenes kendskab til natur og naturfænomener Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj TRIVSEL OG SUNDHED Sunde vaner grundlægges tidligt i livet. Derfor skal sund livsstil være en integreret del af børn og unges hverdag i Aarhus Kommune. For at fremme lige muligheder for børns sundhed og trivsel er det vigtigt at fokusere på en differentieret indsats med udgangspunkt i det enkelte barns specifikke behov. Om trivsel og sundhed har Aarhus Byråd besluttet følgende effektmål: Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer. KVALITETSRAPPORT 11

13 Når vi i dagtilbuddet arbejder med børnenes trivsel og sundhed, gør vi det med særligt fokus på : Vi har udarbejdet forskellige politikker inden for trivsel og sundhed. Vi har blandt andet vores hygiejne-, sygdoms-, kost- og mobbepolitik. Disse politikker er offentligt for alle på vores hjemmeside. Personalet er opmærksom på disse politikker, og gøre både børn og forældre bevidste om de forskellige regler. Vi er også rollemodel for vores børn med hensyn til sundhed og trivsel. Vores børn skal have fornemmelsen af renlighed og vise empati over for andre børn i børnehaven. Som resultat ser vi, at Vi oplever, at vores børn er bevidste om sundhed generelt. De er opmærksom på, hvad der fx. kommer i madpakken. Vi snakker med børnene om hvad sund og usund kost er. Vores forældre er også blevet gode til at lave madpakke, der er inden for vores rammer om sundkost. Forældre er bevidste om at usundt mad bliver sendt hjem igen, og det er de gode til at tage imod. Vores børn er også gode til at overholde vores hygiejnepolitik, hvor de fx vasker hænder før og efter spisning og m.m. Vi har et godt socialt fællesskab i vores børnehave. Børn leger tværs uanset alder og køn. De ældste børn er generelt gode til at vise omsorg for de små og hjælper dem, ellers er de gode til at tilkalde hjælp. Delmål: Børn og unge udvikler sunde vaner. BØRNENES TRIVSEL OG SUNDHED Motion og bevægelse er en del af en sund opvækst. Det er derfor vigtigt, at der i børnenes hverdag i dagtilbuddene skabes rum for at bruge sin krop og bevæge sig. De tre væsentligste mål, vi har for vores arbejde med læreplanstemaet KROP OG BEVÆGELSE er 1. (Beskriv mål her) Vores børn skal være kropsbevidste. I forbindelse med Vi arbejder med emner om kroppen og leger nogle lege, som gør vores børn kropsbevidste. dette mål har vi i særlig haft 2. (Beskriv mål her) Vores børn skal have alderssvarende fin- og grovmotorik. I forbindelse med Vi støtter og hjælper vores børn i at udvikle alderssvarende motorik. Det kan være finmotorik, dette mål har vi i når de fx. klipper og klistre, laver perler, tegner og m.m. Eller når der er tale om grovmotorik, særlig haft hvor de fx. kravler, løber, hopper og m.m. 3. (Beskriv mål her) Vores børn skal kende almindelige hygiejne "regler". I forbindelse med dette mål har vi i særlig haft Vi går meget op i hygiejne og fortæller og støtter vores børn, når de fx. er på toiletbesøg. Vi viser fx. hvordan man vasker hænder og hvad det ville medføre, hvis man ikke gør det. KVALITETSRAPPORT 12

14 Når vi ser på den samlede børnegruppe i vores dagtilbud, er det vurderingen : Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj at vores konkrete indsatser har haft en positiv effekt på børnenes brug af krop og bevægelse. Delmål: Børn og unge trives, er robuste og har selvværd. FORÆLDRENES TILFREDSHED At blive anerkendt for sit værd er en væsentlig forudsætning for, at børn og unge udvikler sig til glade og robuste voksne. En vigtig indikator er derfor forældrenes oplevelse af dagtilbuddets evne til at skabe trivsel for barnet. Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med deres barns trivsel i dagtilbuddet skal være over 85 % Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med : Kommunen...deres barns trivsel i dagtilbuddet ,0% 92,6% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. KVALITETSRAPPORT 13

15 RUMMELIGHED Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes Børn og Unge-politik arbejder vi i Børn og Unge for, at alle børn og unge føler sig inkluderede, værdsat og anerkendt. Vi skal sikre, at alle børn har mulighed for at deltage i fællesskaber og udvikler sig til aktive medborgere i samfundet. Om rummelighed har Aarhus Byråd besluttet følgende effektmål: Børn og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar. De indgår i forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed samt deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Når vi i dagtilbuddet arbejder med rummelighed, gør vi det med særligt fokus på : Først og fremmest har vi fokus på at alle har det godt og er glade for at komme i børnehaven. Vi laver sociale aktiviteter, der øger vores fællesskab. Vi fortæller vores børn at vi fx. kan være forskellige med vores udseende, religion, sprog og m.m., men at vi alle er mennesker. Vi tager udgangspunkt i børnenes kulturelle baggrund og laver kulturelle arrangementer. Dette indebærer både arrangementer fra det danske kultur og andre kultur. Som resultat ser vi, at Vores børn er glade for at gå i Børnegalaxen Viby og de er gode til at rumme hinanden i lege, uanset køn, alder, religion og sprog. Vi ser også at vores børn er glade og villig til at høre om menneskers forskelligheder og deltager i kulturelle aktiviteter. Især vores store børn er opmærksomme på de forskellige kulturelle begivenheder, så som jul, eid, haloween, fastelavn og m.m. BØRNENES SOCIALE KOMPETENCER Sociale kompetencer udvikler sig i fællesskaber og gennem relationer til andre for eksempel i venskaber, i leg og i gruppesammenhænge. Sociale relationer er en forudsætning for barnets trivsel og udvikling. Anerkendelse fra andre er en forudsætning for barnets eksistens som socialt individ. Dagtilbuddenes arbejde med børnenes personlige udvikling er beskrevet i dagtilbuddet pædagogiske læreplan. s målsætninger og evaluering af indsatser er kort beskrevet nedenfor. De tre væsentligste mål, vi har for vores arbejde med læreplanstemaet SOCIALE KOMPETENCER er 1. (Beskriv mål her) Vores børn skal danne relationer, knytte sig til andre. I forbindelse med Vi observere løbende vores børn og kan se hvem der leger med hvem, og se hvem der leger tit dette mål har vi i alene. I de situationer, hvor barnet tit leger selv hjælper de voksne barnet med at danne relationer med andre. Her tager vi udgangspunkt i barnets stærke side og laver nogle aktiviteter særlig haft eller lege, hvor andre børn kan deltage. KVALITETSRAPPORT 14

16 2. (Beskriv mål her) Vores børn skal vise hensyn til andre, empati. I forbindelse med I legesituationer arbejder vi med følelser, hvor vi hjælper børn, så de kan aflæse hvordan deres dette mål har vi i "ven" har det i de forskellige situationer. særlig haft 3. (Beskriv mål her) Vores børn skal kende andre børns grænser og sine egne (lære at sige fra). I forbindelse med dette mål har vi i særlig haft Når vi observere at barnet har svært ved at sige fra i legesituationer, hjælper vi barnet med at fortælle om sine følelser og sige fra. Når vi ser på den samlede børnegruppe i vores dagtilbud, er det vurderingen : at vores konkrete indsatser har haft en positiv effekt på børnenes sociale kompetencer. Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj FORÆLDRENES TILFREDSHED Delmål: Børn og unge er en del af et ligeværdigt fællesskab. Børn og unge har forståelse for og respektere andres demokratiske værdier, holdninger og livsformer, og skal opleve og bruge demokratisk medborgerskab. Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af forældre, der oplever at deres barn er en del af et fællesskab, skal være over 85 % Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er i høj eller meget høj mener, at : deres barn indgår i et fællesskab med de andre børn i pasningstilbuddet. Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse Kommunen ,0% 80,6% Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets indsats for at. : udvikle deres barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed). Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse Kommunen ,0% 87,2% KVALITETSRAPPORT 15

17 Aarhus Kommunes målsætning er, at andelen af forældre, der finder, at dagtilbuddet har en hverdag, hvor lige muligheder for alle fremmes, skal være over 70 % Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er i høj eller meget høj mener, at : deres barns pasningstilbud fremmer lige muligheder for alle. Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse Kommunen ,0% 75,7% Mobning er et gruppefænomen, som er kendetegnet ved, at der i en gruppe sker en systematisk udelukkelse af enkelte individer. Det er desværre noget, som flere børn stifter bekendtskab med i løbet af deres opvækst. Forskning viser imidlertid, at jo før man sætter ind overfor mobning, jo mindre bliver de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt allerede i dagtilbud at være opmærksom på, om der er ved at udvikle sig sociale normer og relationer, som kan tyde på mobning. Aarhus Kommunes målsætning er, at forældrenes tilfredshed med dagtilbuddenes indsats for at begrænse mobning skal være over 85 % Andelen af forældre til børn i dagtilbuddet, der er tilfredse eller meget tilfredse med pasningstilbuddets. : Kommunen indsats for at begrænse mobning ,0% 76,2% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelse. KVALITETSRAPPORT 16

18 Ydelser DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som blandt andet skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante aktiviteter og metoder i det pædagogiske arbejde. BØRN MED SÆRLIGE BEHOV Alle børn skal have mulighed for at lære, lege og udvikle sig i deres dagtilbud. Derfor er det vigtigt, at der i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis tages højde for de enkelte børns forudsætninger og særlige behov, således at alle sikres adgang til dagtilbuddets fællesskaber. I relation til den pædagogiske læreplan er børn med særlige behov defineret som alle børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at udvikle deres kompetencer. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Dagtilbudslovens 8, stk. 4 I vores pædagogiske læreplan er vores arbejde med børn med særlige behov beskrevet som en integreret del af læreplanstemaerne beskrevet som et selvstændigt afsnit ikke beskrevet Evt. uddybende kommentarer: (Sæt kryds) Når vi tilrettelægger vores arbejde med børn med særlige behov, har vi i særlig haft succes med at anvende følgende metoder og aktiviteter: - Til de børn med særlig behov, har vi først og fremmest haft succes med forældresamarbejdet. - Vi har også haft succes med at analysere og vurdere barnet med særlig behov til vores personalemøder, også med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning). Derefter lave en handleplan, der vil støtte barnet bedst mulig til dagligt. - At se barnet som en del af fællesskabet og laver nogle aktiviteter, hvor barnet er inkluderet. BØRNEMILJØET Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, ( )bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Dagtilbudslovens 8, stk. 5 KVALITETSRAPPORT 17

19 Børnemiljøet omfatter de fysiske, psykiske og æstetiske forhold, som er til stede i dagtilbuddet. Det handler om, hvordan børnene trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer ude og inde. Børnemiljøet har stor betydning for børnenes mulighed for at udvikle sig, trives og lære. Hvis vi skal nævne 3 konkrete initiativer, som vi har sat i værk for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø i vores dagtilbud, vil vi i særlige fremhæve følgende: - Da vi er en ny børnehave, er vi løbende i udvikling og prøver at indrette, så vores børn får bedst mulige forhold. - Vi prøver os frem til at oprette forskellige og optimale legehjørner, og at det er overskueligt for vores børn. - Vores børn skal have fornemmelsen af hvor de kan holde en "pause" i rolig omgivelser, fx vores læsehjørne eller kreative bord. Og hvor de kan være aktiv kørende i de forskellige legehjørner med legetøj og redskaber. EVALUERING AF LÆREPLANEN Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år.( )Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. Dagtilbudslovens 9, stk. 2 Den seneste evaluering af dagtilbuddets pædagogiske læreplan blev gennemført (måned og år) Ikke endnu Gav evalueringen anledning til justeringer af den pædagogiske læreplan? Hvis ja, hvilke?: Ja Nej ANVENDTE PÆDAGOGISKE METODER Med pædagogiske metoder menes teoretisk funderede og/eller systematiske afprøvede og anerkendte metoder til planlægning, udvikling og dokumentation af den pædagogiske praksis, herunder i arbejdet med de 6 læreplanstemaer. I vores dagtilbud tager vi i særlig afsæt i følgende metoder i vores almene pædagogiske arbejde: Status- og udviklingssamtaler Butterfly Marte Meo Læringsstile SMTTE Marianne Hedegaards interaktionsbaserede beskrivelse Andet: Årsplan og ugeplaner. Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj KVALITETSRAPPORT 18

20 MED FOKUS PÅ SPROG Gode sprog- og læsefærdigheder er afgørende for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Sproget er på mange måder fundamentet for at kunne kommunikere og lære noget nyt. Det er identitetsskabende og spiller en væsentlig rolle i børns leg og i udviklingen af sociale relationer. Blandt andet har en god talesproglig udvikling i de tidlige år stor betydning for, at barnet ikke senere får læsevanskeligheder i skolen. Det er derfor vigtigt, at der foregår en tidlig og målrettet indsats for at udvikle børnenes sprog. Derfor har vi i Aarhus et særligt fokus på arbejdet med børns sproglige udvikling i dagtilbud. Når vi i dagtilbuddet arbejder med at styrke børnenes sproglige udvikling, gør vi det ved brug af: Dialogisk læsning Sprogvurdering TRAS Status- og udviklingssamtaler Tematiseret sprogarbejde Understøttende sprogstrategier (hos voksne) Tæt samarbejde med forældrene Andet: Sprogscreening Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj Et af redskaberne til at tydeliggøre børnenes sproglige udvikling er en sprogvurdering. Sprogvurderingen blev indført i 2008 som et tilbud til alle 3-årige børn, og i forbindelse med en lovændring fra 2010 er det nu lovpligtigt at sprogvurdere alle 3-årige børn, hvor der er en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år ( ), hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, ar barnet kan have behov for sprogstimulering Dagtilbudslovens 11, stk.1 Når vi i dagtilbuddet vurderer, om et barn har brug for en sprogvurdering, gør vi det på baggrund af: SUS TRAS ALLE MED Henvendelse fra forældre Overlevering fra vuggestue/dagpleje Andet: (Sæt kryds) Det er i Aarhus Kommune besluttet, at muligheden for en sprogvurdering skal være et tilbud til alle forældre. Med dette tilbud er det hensigten at sikre, at så mange børn som muligt får den sproglige støtte, som de måtte have brug for. I nogle dagtilbud anvendes sprogvurderingerne som et grundlæggende redskab i det pædagogiske arbejde med børnene. KVALITETSRAPPORT 19

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen

Læreplaner. En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013. Dagtilbudsafdelingen Læreplaner En vejledning til det pædagogiske personale i Dagtilbud Version 2/Januar 2013 Dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Lys i Øjnene... 3 1. Overordnede krav og forventninger.... 4 Rum for

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere