It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar"

Transkript

1 It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1

2 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted skole... 9 Børnehuset Heimdal Ringsted kommunes dagpleje Byskovskolen Børnehuset Toften Børnehuset Stakhavegård...18 Børnehuset Bastionen Den frie børnehave Vigersted Børnehus Daginstitutionslederne Det grønne børnehus Børnehuset Kastaniehaven...25 Børnehuset Fristedet

3 Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene Høringspa rt Centrale pointer Forslag/ønsker Højbohus Vuggestu e- og børnehav e Støtter op om it-strategien Der skal afsættes budget til indsatserne i it-strategien Dagtilbud skal give alle børn mulighed for at blive fortrolige med it Implementering skal ske i tæt samarbejde med forældrebestyrelser, ledelse og medarbejdere Overvej support til forældre uden eller med ringe it-kendskab Nordbakk e-skolen Tilslutter sig oplægget til it-strategien Vigersted skole Tilslutter sig oplægget til it-strategien Det er særdeles vanskeligt inden for budgetrammen at leve op til de nødvendige prioriteringer Børnehus et Heimdal Strategien ser generelt fornuftig ud, og kommer omkring de væsentlige emner Godt indtryk af strategien til fælles Børne- og Skoleforumsmøde Børn i dagtilbud skal rustes til brug af it i skolelivet It skal aldrig blive et passiviserings-værktøj Børn skal lære at bruge it med sund fornuft og kritisk sans Vigtigt at være bevidst om mobning på nettet It kan fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre Der er behov for tilførsel af midler til indkøb af it-materiel Alle børn skal have mulighed for at arbejde med it Opret en idé- og vidensbank, hvor man kan udveksle f.eks gode apps Anvend samme forældreintra-løsning i skoler og dagtilbud Hvordan skal it inddrages i forhold til børn i dagpleje? 3

4 Ringsted kommune s dagpleje Det er en god strategi Der er behov for ressourcer, hvis dagplejen også tænkes ind Alle dagtilbud bør have trådløst netværk Byskovsko len Hilser it-strategien meget velkommen Indkøb og opkvalificering koster ressourcer Der skal være lige muligheder for alle børn Enige i at it skal bruges, hvor det giver mening Tag en pulje ud af besparelsen på skolestrukturen og brug den til at skolerne kan søge videreuddannelse indenfor it Der skal være en 24 timers hotline med support hos forvaltningen It-rygsæk kunne måske opgraderes til en it-ipad Skolerne kunne have it-rygsække til udlån, mens børnene venter på at få deres egen Det skal afklares hvordan forsikringsforholdene er, når elever tager deres eget udstyr med i skole Der bør være en procedure for it, allerede i daginstitutionerne Børnehus et Toften It må aldrig blive en passiv babysitter Der bør være fokus på at lære børnene hvordan man opfører sig på sociale medier, og hvordan man håndterer og vurderer information fra nettet Børne- og Skoleintra bør være ens Opret en vidensbank, så man ikke behøver opfinde den dybe tallerken to gange Dagtilbud kan eventuelt dele en it-vejleder, så der ikke er en på hvert dagtilbud Dagtilbuddene bør have alle relevante værktøjer, f.eks trådløst internet Man kunne etablere en udlånsordning af digitale enheder, hvor skoler og dagtilbud kan booke sig ind Børnehus et Stakhave gård Der skal løbende afsættes penge til softwareopdateringer, nye maskiner o.lign. Pengene kunne måske bruges bedre til at skabe bedre normeringer For meget fokusering på betydningen af it hos de små vil betyde risiko for at afskære dem fra vigtige sociale/kropslige udviklingsmuligheder It er mest relevant for børn i Det vil være godt med tydeligere mål. Hvad skal medarbejdere og børn kunne, og hvordan måler vi det? 4

5 skolealderen Børnehus et Bastionen Der skal være it udstyr til lærere og pædagoger Der skal tages højde for den negative side af it, f.eks mobning på nettet. Vi skal huske forældreinddragelsen Ledere og medarbejdere skal have kompetencer og viden om det der giver mening. Ikke alle skal kunne alting Den frie børnehav e Det er unødvendigt med en it-strategi, og der bruges for mange centrale ressourcer på den Der er ikke behov for en fælles strategi for skoler og dagtilbud, da deres behov er meget forskellige It afdelingen kan ikke leve op til de krav og forventninger der er Den eksisterende support og produkter skal kunne leve op til og følge med udviklingen Der skal være korte og funktionelle kurser til alle, hvis man vil udvikle it-området Vigersted Børnehus Det er fornuftigt med en dynamisk strategi Vi ser frem til en fælles kurs for skole- og dagtilbudsområdet Det er vigtigt at der afsættes de fornødne ressourcer, at der er kvalificeret support, at der er en it-konsulent for dagtilbudsområdet, at der er mulighed for kompetenceudvikling af personalet, og at der laves konkrete handleplaner It må aldrig stå alene, men skal bruges til at understøtte børns leg og læring Der bør være et fælles kommunikationssystem på dagtilbuds- og skolemområdet Dagtilbud s-lederne Der skal være konkrete handleplaner for it-strategien Der skal være it-udstyr til rådighed, og der skal være et trådløst system, så daginstitutionerne kan arbejde i marken Der skal være ressourcer til at uddanne personalet Vi regner med at pengene skal findes i de enkelte institutioners budget. Beløbet risikerer at være af en størrelsesorden som ikke står mål Der skal være service på alle former for it via it-afdelingen Dagtilbud skal have brugbare priser til indkøb Børneintra skal være et mere tilgængeligt system 5

6 med det vi får ud af det Det grønne børnehus Vi bifalder ambitioner og visioner i it-strategien, men der er mange It skal være en mulighed i dagtilbud, ikke et must Ipads skal ikke erstatte samvær og nærvær Der skal medfølge ressourcer til implementeringen Det vil være godt med nogle delmål Medarbejdere i daginstitutioner bør også få stillet en ipad til rådighed Der skal ikke være flere platforme, fora for videndeling el.lign. Pædagogerne i dagtilbud har ikke tid Børnehus et Kastaniehaven Den udsendte it-strategi er god Vi kan rigtig godt lide at der skrives at it skal anvendes hvor det giver mening Børn skal lære at være kritiske i deres brug af it It skal være et meningsfuldt værktøj og ikke en særlig aktivtitet It afdelingen skal være gearet til at anskaffe og supervisere det relevante værktøj Der bør ikke ansættes en it-konsulent for dagtilbudsområdet Der bør være en it-gruppe af institutionsledere, der skal undersøge og indkøbe netop det værktøj der er brug for Der bør kun være et system til skoler og dagtilbud. Børneintra er tungt at arbejde med Børnehus et Fristedet It skal understøtte eksisterende aktiviteter Alle børn skal have samme udgangspunkt for brug af it når de starter i skole Det er vigtigt at se på omkostningerne kontra det som strategien kan tilføje Der bør være et fælles kommunikationssystem for skoler og dagtilbud Måske skal man satse på en anden form for tablet end ipads Der mangler en tidshorisont for kortlægning og implementeringen 6

7 Højbohus Vuggestue- og børnehave Høringssvar vedr. it-strategi for skole- og dagtilbudsområdet - Fra Højbohus Vuggestue og Børnehave Bestyrelsen i Højbohus støtter op om it-strategien, som grundlag for de it-indsatser, der skal foretages på dagtilbud og skoleområdet. Bestyrelsen i Højbohus bemærker dog, at it-strategien ikke vil have nogen værdi, uden at der samtidig afsættes et budget til: indkøb af it til både dagtilbud og skoler Kompetenceudvikling af personalet i dagtilbud og skoler Frikøb af ressourcer til den eller de medarbejdere, der skal varetage den daglige it-vejledning Udvidelse af den centrale it-supportfunktion Det er centralt, at særligt dagtilbudsområdet får tilført midler til indkøb af relevant it og kompetenceudvikling af personalet, hvis it-strategien ikke skal forstørre den sociale ulighed i folkeskolen. Dagtilbuddene giver børn - der ikke hjemmefra har kendskab til forskellige it-redskaber - mulighed for at blive fortrolige med den it, der anvendes i skolen og på den måde opnår disse børn, i højere grad de samme it- kompetencer som andre børn og giver dem en bedre forudsætning for at opnå samme udbytte af den undervisning, hvor et vist it-kendskab er en forudsætning for læring. Det er af samme grund centralt, at it-strategien også tager højde for forældrenes it-kompetencer eller mangel på samme og overvejer mulighederne for support til forældre uden eller med ringe it-kendskab, således at disse kan støtte op om børnenes it-nysgerrighed og læring. Bestyrelsen i Højbohus bemærker endvidere, at implementeringen af it-strategien skal ske i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud eller skole, således at implementeringen tilpasses den enkelte enheds kompetencer/ressourcer og faglige vision. På vegne af bestyrelse og personale i Højbohus Børnehave og Vuggestue Maria Lindholm Kristensen Formand for forældrebestyrelsen i Højbohus Vuggestue og Børnehave 7

8 Nordbakkeskolen Feb 2013 Høringssvar vedr. oplæg til IT- strategi. Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen har på sit møde d behandlet oplægget til kommunens IT- strategi. Bestyrelsen tilslutter sig oplægget. På bestyrelsens vegne Lisbeth Lindequist Skoleleder. Nordbakkeskolen Farendløsevej 20 Nordrup 4100 Ringsted Tlf. Skole: Tlf. SFO: Åbningstider: Mandag - Fredag

9 Vigersted skole VIGERSTED SKOLE Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted Telefon: Hjemmeside: 12/ Til Børne- og Undervisningsudvalget Att Rasmus Johnsen Høring vedrørende IT-strategi, Skolebestyrelsen på Vigersted Skole tilslutter os visionen i oplægget til Ringsted Kommunes kommende IT strategi for Dagtilbuds- og Skoleområdet. Skolebestyrelsen finder de udvalgte målsætninger og indsatsområder for fagligt dækkende for den fremtidige anvendelse af IT indenfor skoleområdet. Som skolebestyrelsen på Vigersted Skole skal vi dog bemærke, at det er særdeles vanskeligt indenfor budgetrammen for skoleåret at leve op til de nødvendige prioriteringer. Det er ikke muligt at sikre den nødvendige tid til opkvalificering af de ansatte på Vigersted Skole. Skolebestyrelsen anderkender behovet for opkvalificering, men kan ganske enkelt ikke afse yderligere tid dertil uden at tage timer fra elevernes undervisning eller forringe betingelserne for læring ved at beskære udførelsen af andre opgaver i tilknytning til undervisningen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Vigersted Skole v. Anette Fog Formand 9

10 Børnehuset Heimdal Benløse d Høringssvar vedr. IT-Strategi. Indgivet af forældrebestyrelsen i Børnehuset Heimdal, Benløse. Vi har med stor interesse læst IT-strategien og synes generelt, at startegien ser rigtig fornuftig ud og kommer godt omkring de væsentlige emner. Vi fik desuden også et godt indtryk af startegien under mødet i Børneforum. Umiddelbart synes arbejde med IT vigtigst i skolen sammenlignet med dagtilbud, hvor fokus bør være på udvikling af fundamentale kompetencer. Men samtidig er det afgørende at børnene i dagtilbud rustes til brugen af IT i skolelivet (og mange børn har adgang til IT i hjemmet og mestrer allerede brugen af fx IPAD som 2-3 årige). Der er ingen tvivl om, at vores børn kommer til at bruge IT rigtig meget, og det er derfor en fordel, at de modtager kompetent indlæring allerede fra en tidlig alder. Vi er også enige i, at IT er et af de værktøjer, der kan benyttes ved differentieret læring. Men også i forhold til muligheden for, at gennemføre samarbejder på tværs af aldersgrupper (især skole). Øget anvendelse af IT er derfor en naturlig udvikling, men udviklingen skal ske med øje for, at IT inddrages, hvor det vurderes relevant. Det er afgørende, at IT aldrig bliver et passiviseringsværktøj hverken for børn i dagtilbud eller børn i skolen (specielt for børn med særlige behov som SKAL inkluderes i en normal klasse). Strategien har fokus på læring, hvilket vi støtter op om, men IT kan jo også medvirke til god leg og et godt grin. IT i dagtilbud må aldrig komme til at erstatte den nære kontakt med voksne eller indlæring af sociale kompetencer! Men sideløbende med indlæring af de sociale og andre kompetencer, ser vi også brugen af IT, som et vigtigt redskab til at ruste børnene til skolelivet. Arbejdet med IT i dagtilbud vil blive styrket ved oprettelse af en idébank eller erfaringsbank, hvor udveksling af gode APPs og lign. kan foregå. Det er ligeledes vigtigt, som det også står i strategien, at vores børn lærer at anvende IT og tilhørende muligheder (alt fra sociale medier til digitale opslagsværker) med sund fornuft og kritisk sans. Det er vigtigt, at børnene lærer, at ikke alt på nettet afspejler virkeligheden eller sandheden. Ligeledes skal de udvikle en forståelse for, hvor magtfuldt det er som enkeltperson at kommunikere ud til mange, som det er muligt med de sociale medier. Som det blev fremlagt ved Børneforum, så er de 3 punkter: 1) oplevelse, 2) analyse og 3) erkendelse et rigtig godt udgangspunkt til at sikre den rette anvendelse af IT. Børnene skal ligeledes undervises i, hvordan man opfører sig på nettet og kende til begreber som god, hensynsfuld, fornuftig og sikker færdsel på nettet. Hvis IT er frit tilgængeligt, så må man være bevidst om undervisning til børn/elever, så de ved hvordan man opfører sig i på nettet (IT-etik). Instruktioner i hvad man skriver og ikke skriver, sjov/alvor kan ikke ses gennem tekst etc. Det kan være en faldgruppe, hvis man ikke er bevidst om dette. Det er vigtigt at være bevidst om den mobning, som kan forekomme på nettet! Så fra skolestart skal viden om IT-etik, muligheder for at arbejde og samarbejde i cyberspace samt selvstændig kritisk stillingtagen til indhold på nettet, være en integreret del af undervisningen. Der kan være tale om både uformel læring gennem daglig brug og egentlige tematiseringer i undervisningen. Vi ser også at IT kan fremme samarbejdet mellem dagtilbud/skole og forældre. Som det er nu, er Børneintra mest en opslagstavle for forældrene, men rummer flere muligheder. Når børnene så begynder i skole åbner der sig en helt andre muligheder for kommunikation 10

11 gennem forældreintra (og endnu en platform, man som forældre skal lære/forholde sig til). Det vil være optimalt at anvende den samme løsning fx forældreintra i daginstitution. Hvis en interaktiv dialog i lighed med forældreintra blev en integreret del af Benløse d

12 intranet for dagtilbud, så vil dette rumme interessante muligheder. Der er naturligvis fortsat behov for ansigt-til-ansigt dialog mellem pædagoger og forældre, som vil udgøre en stor del af dialogen, men der kan være mulighed for ressourceoptimering og dermed mere tid til børnene. Vi er glade for, at strategien har formuleret indsatser omkring uddannelse og ressourcer. Det er meget vigtigt, at der er nogle kompetencer at trække på, for at IT kommer til at virke efter hensigten. Der bør tænkes i fleksible ordninger, således at spørgsmål også kan afklares pr. mail eller via intra eller anden platform da det kan være svært at passe arbejdet i en daginstitution ind efter specifikke telefontider og dertilhørende ventetider. Det er uklart, hvorvidt de omtalte og nødvendige personressourcer er en direkte tilførsel til IT-området? Der er et klart behov for tilførsel af midler til indkøb af IT-materiale og opgradering af det nuværende materiale (hardware og software). Det er afgørende at ALLE børn får mulighed for at arbejde med IT på lige fod, og det vil kræve, at især skolen har de nødvendige PC ere eller Tablets mv. sådan at alle børn kan få muligheden for at arbejde seriøst med de mange muligheder indenfor IT! Her tænker vi både på børn fra familier, der ikke har IT hjemme men også dagplejerne, hvordan har kommunen tænkt sig, at arbejdet med IT skal inddrages til børn i dagpleje? Vi er fortsat bekymrede for, hvorvidt kommunen kan/vil afsætte de nødvendige ressourcer. Vi ser dog samtidig positivt på undervisernes kompetencer, da alle SFO personaler, pædagoger og lærere allerede er brugere af IT i Ringsted kommune i forbindelse med Tabulex, børne og skoleintra. På forældrebestyrelsen i Heimdals vegne Lene Meinert (formand) 12

13 Ringsted kommunes dagpleje Høringssvar fra Ringsted kommunes dagplejer bestyrelse ang. kommende IT-strategi Alt i alt mener vi at det er en god strategi. Vi vil blot gøre opmærksomme på at hvis man tænker dagplejerne ind i dette, så skal man være ligeledes tænke nogle ressourcer med, da det vil blive en stor post på budgettet. Eksempelvis med jeres ambition om at alle dagtilbud skal have trådløst netværk. Vi glæder os til at se det endelige resultat. Med Venlig Hilsen Ringsted kommunes dagpleje bestyrelse 13

14 Byskovskolen Benløse 12/ Høringssvar vedr.it Strategi for skole og Dagtilbudsområdet. Vi i skolebestyrelsen på Byskovskolen, hilser denne IT Strategi meget velkommen, den har store ambitioner, og forventninger til os som skole og vores elever. Da vi allerede i dag benytter IT mange steder i undervisningen, ved vi også, at det koster ressourcer. Software og Hardware er en stor investering for skoler, men ligeledes er investeringen i den videreuddannelse som vores lærerstab løbende har brug for, og som strategien lægger op til Det er tvingende nødvendigt for at lærerstaben kan være opdateret før eleverne. Et økonomisk aspekt som vi ikke rigtig kan se finansieret i denne strategi, for så store midler har vi ikke tilbage på posten for videreuddannelse i vores budget. Vores forslag, er en pulje taget ud af besparelsen på skolestrukturen, som den enkelte skole kan søge om til videreuddannelse af personale, kun inden for IT. Når man udvikler IT i undervisningen, med en lærerstab der meget gerne vil skabe innovation på området, forventer vi en 24 timers HOTLINE hos forvaltningen således at hjælp til problemer altid kan opnås af lærerne, idet vi mener, at hvis man ikke føler der er opbakning til innovationen ebber motivationen i arbejdet ud. UDFORDRINGER Vi ser udfordringer i følgende udsagn, der skal indtænkes i helheden: -Hvordan er IT-Rygsækken som nogle børn har, tænkt ind i denne strategi? Kunne den opgraderes til en IT ipad (eller lignende), så der var noget prestige i at have dette stykke værktøj? Kunne det tænkes at der på skolerne altid er et antal IT-rygsække som skolerne kan udlåne til eleverne, mens de venter på at få deres egen? (På samme måde, som man har på ungdomsuddannelserne) -Da det ofte er eleverne der er mest initiativrige på dette felt, tænker vi at noget af undervisningen, kunne foregå fra ELEV til ELEV, kontrolleret af lærernes bevågenhed. -Hvis man forestiller sig at det udstyr der står i private hjem hos eleverne vil kunne inddrages i undervisningen, hvordan står vi forsikringsmæssigt hvis skaden sker? Vi mener der skal udarbejdes en procedure, for IT, således vores børn allerede i Daginstitutionerne bliver vænnet til brugen af dette moderne udstyr, således de er fortrolige med det ved skolestart. 14

15 Ligeledes bør man have en plan for hvordan man sikrer lige muligheder for alle, i de nok få tilfælde hvor man ikke har en pc eller tablet mv. i hjemmet, og forældrene ikke ønsker dette og derfor ikke føler sig sikre i at hjælpe børnene med IT. It i undervisningen er et redskab på linje med blyant/papir, et redskab hvor man kan opnå indlæring og søge vide,,...ikke målet i sig selv. Vi er enige i, at det skal bruges hvor det giver mening. Med venlig hilsen Jan Richard Hansen På vegne af Skolebestyrelsen, Byskovskolen 15

16 Børnehuset Toften It-strategi for skole- og dagtilbudsområdet Høringssvar Mening med brug af IT: Brug af IT i dagtilbud og skoler kan være lærerig og udviklende men kun hvis der er mening og mål tænkt ind i brugen heraf. Der skal være pædagogisk og/eller læringsmæssigt indhold i alle aktiviteter, der involverer brugen af IT, og børnene bør (må?) ikke overlades til dem selv, når de anvender IT. Kort sagt må IT aldrig blive en passiv babysitter. Skoleintra vs. Børneintra Børne- og skoleintra bør være ens. Skoleintra er væsentlig mere brugervenligt end børneintra, og en sammenlægning vil give et mere sammenhængende forløb for brugerne. Forældre skal ikke starte forfra med et nyt system, når barnet starter i skole, eller forholde sig til to forskellige systemer, hvis familien har børn i både dagtilbud og skole. Og alt andet lige, må det være billigere at vedligeholde et enkelt system fremfor to. Brug af sociale medier Når børn og unge introduceres til IT og brugen heraf, bør der også være fokus på hvordan man begår sig på nettet. F.eks. hvordan man opfører sig på de sociale medier men også hvordan man vurderer og håndterer informationer fundet på nettet. Udover ovenstående blev følgende vendt på børneforumsmødet d (diskuteret ud fra de 5 indsatsområder i høringsmaterialet): Vidensdeling: Der bør oprettes et forum, som alle skoler og dagtilbud har adgang til, hvor der kan uploades (undervisnings)forløb med IT som udgangspunkt. En slags vidensbank, hvor pædagoger og lærere kan få inspiration til forløb i deres respektive institutioner/skoler, så ingen behøver at opfinde den dybe tallerken to gange. Uddannelse af personale: At uddanne personalet i dagtilbuddene i brugen af IT vil tage mange pædagogiske timer fra børnene i en i forvejen, presset dagligdag. I stedet for at uddanne alle medarbejdere i de enkelte institutioner, eller endda distrikter, kunne man måske søge inspiration fra skolerne, der har IT-vejledere, der kan rådgive og hjælpe resten af medarbejderstaben/videregive viden. Behovet for vejledning og rådgivning i dagtilbuddene bør kortlægges, før man kan vurdere hvor mange IT-vejledere, der er brug for. Man kan eventuelt dele en IT-vejleder (og udgiften/timerne hertil) i et distrikt eller mellem x antal institutioner. IT skal virke og support skal være let tilgængeligt: Ønsker man oprigtigt at IT skal være en del af dagligdagen i dagtilbuddene, er ovenstående uden tvivl en ganske grundlæggende forudsætning for succes. Det bør bestræbes at optimere dagtilbuddenes muligheder for at få de relevante værktøjer (f.eks. trådløst internet, som i dag forefindes på byens skoler), uden lange ventetider. 16

17 Adgang til IT en: Der er ønske om at sikre alle børn adgang til digitale enheder i relevant omfang. Det betyder ikke, at der nødvendigvis skal indkøbes enheder i forholdet 1:1 det kan hurtigt få udgifterne til at løbe løbsk. Man kunne i stedet etablere en udlånsordning med en given mængde enheder (hvor mange der er nødvendige har vi ikke viden til at stille forslag om), hvor dagtilbud og skoler kunne booke sig ind i en rimelig tidsramme. Med venlig hilsen På vegne af Medarbejdere og bestyrelse i Børnehuset Toften Pernille Kristiansen og Tilia Sørensen Formand og Leder 17

18 Børnehuset Stakhavegård Børnehuset StakhavegårdFrejasvej 3, 4100 Ringsted, Tlf Høringssvar IT strategi Overordnet set, mener vi, at der er mange fordeler ved at fokusere mere på udbredelsen af IT i kommunen, da IT til stadighed får en større og større rolle i vores liv. Det er vigtigt at børnene og medarbejdere får kendskab til de muligheder som ligger i brugen af IT. Vi vil dog gerne påpege nogle punkter som vi mener, burde tages med i den endelige beslutning. 1 Økonomi: For at implementeringen for alvor kan slå igennem, skal der afsættes nogle penge til projektet. Én af visionerne er, at IT udstyret skal være tidssvarende. Da computere / ipads m.v. har en gennemsnits brugsalder på ca. 3 år, skal der løbende afsættes penge til softwareopgraderinger, nye maskiner m.v. Disse penge skal givetvis findes i den enkelte institutions budget. Hvis vi indregner omkostninger til diverse IT kurser til medarbejderne, er det lige pludselig mange penge den enkelte institution skal afsætte. Beløbet risikerer at være af en størrelsesorden som ikke står mål med det som børnene / medarbejderne får ude af det. 2 Prioritering: Da budgetterne er pressede i forvejen kan vi ikke lade være med at spørge os selv, om pengene ikke kan bruges til at skabe bedre normeringer i daginstitutionerne. 3 Frirum til leg: Daginstitutionen er stedet hvor børnene lærer at udvikle fantasien, at danne sunde relationer med vennerne, at bevæge sig, og til at blive klædt på til deres videre liv. Ved at fokusere for meget på betydningen af IT hos de små, er der måske en risiko for, at vi afskærer børnene fra nogle vigtige sociale / kropslige udviklingsmuligheder. Diverse undersøgelser viser en tendens til, at børn bevæger sig mindre og mindre. Brugen af skærmtid (tv, computere, ipads, playstation m.v.) er tiltaget meget gennem de seneste år, og ved at indføre ipads i daginstitutionerne, er vi måske med til at styrke denne tendens. Vi afviser bestemt ikke brugen af IT, men tænker at det muligvis er mere relevant for børn i skolealderen. 4 Mål: 18

19 Det kunne være godt med tydeligere mål. Hvad er det børnene / medarbejderne skal kunne og hvordan måles der på det? Med venlig hilsen Bestyrelsen Stakhavegård Børnehuset Bastionen Høringssvar It strategi. For at denne strategi kan leve kræver det at der er IT udstyr til lærer og pædagoger, så du kan udfører det. Det er også vigtigt at man i strategien tager højde for den negative side af IT - mobning på nettet f.x- uddannelse i den gode kultur. God ide med et fag på skemaet om brug af sociale medier. Vi skal huske forældre inddragelse. Gerne også i undervisningen af brug af sociale midler. - Vigtigt at leder og medarbejder har viden og kompetencer om det der giver mening. Ikke i alle forhold og ikke alle medarbejder. Venlig hilsen Bestyrelsen Børnehuset Bastionen. 19

20 Den frie børnehave Høringssvar fra Den Frie Børnehave vedr. IT- STRATEGI Den frie Børnehave har behandlet det materiale, som er udarbejdet vedrørende IT strategien. Vi har plukket 4 temaer ud som er væsentlige set fra børnehavens perspektiv generelt: Vi ser et samfund og hermed også dagtilbud hvor IT- strategien er en del af vores hverdag og eksisterende strategier bl.a. i kommunikationsstrategien og som en del af vores metoder og mål for vores læreplanstemaer. Vi mener derfor, at en IT-strategi er unødig og der anvendes derved alt for mange centrale ressourcer på noget, som vi i den enkelte institution skal og tager højde for og allerede arbejder med i alle mulige sammenhænge. Vi mener ikke der er behov for en fælles IT strategi for skole og dagtilbud, da brugen, behovet og forventningerne til, hvad IT skal og kan - er meget forskellige. Vi mener eksempelvis det er vigtigt, at børnenes alsidige udvikling bliver styrket gennem mange forskellige læringsformer og det skal vi bevare fokus på. Her vil IT være en lille, men vigtig del paletten. Kommunikationen mellem institution og forældre er et andet vigtigt område, som vi arbejder med. Her er IT også en vigtig del, men kan langt fra erstatte face to face kommunikationen. Vi mærker en stram budgetlægning generelt og en IT afdeling, der ikke kan leve op til de krav og forventninger som der er allerede i dag. Her tænker vi på supporten, det utilgængelige trådløse netværk, den i forvejen dyre årlige udgift, vi har på vores computere, manglende support på Ipad. Hvis vi skal skabe en hensigtsmæssig brug af IT i vores hverdag, vil vores bud være, at den eksisterende support og produkter lever op til og kan følge med udviklingen. Vi betaler rigtig mange penge til IT generelt og det er ikke realistisk at bruge flere midler ud af det eksisterende budget tværtimod. Såfremt der skal være flere som kan give support på området i fremtiden (IT konsulenter), kan der ikke tages flere ressourcer fra institutionerne til dette område. Hvis man i Ringsted kommune vil udvikle IT området, er korte og funktionelle kurser en måde at følge op på. Det sikrer også en bred viden, frem for få uddannede (sårbart ved jobskift). Personalet og bestyrelse Den Frie Børnehave Den

21 Vigersted Børnehus Vigersted Vedr. IT-strategi for skole- og dagtilbudsområdet. Høringssvar fra Vigersted Børnehus Det fremsendte høringsmateriale har sat fokus på væsentlige elementer omkring vision, mål og indsatser for en it-strategi. Det er yderst fornuftigt, at der udarbejdes en strategi, som er dynamisk, og at der er mulighed for løbende at justere i forhold til behov og indsatser. En fælles kurs for skole- og dagtilbud vil vi se frem til, således at der vil kunne skabes kontinuitet imellem institutionerne på området. I høringsmaterialet står der i visionen, at IT skal være en naturlig del af børns hverdag. Efterfølgende er der beskrevet målsætninger og planlagte indsatsområder og deres forudsætninger. For at kunne leve op til det beskrevne, og der kan ske en optimal implementering af brug af IT på børneområdet, mener vi, der er flere opmærksomhedspunkter at forholde sig til. Det er vigtigt at: der afsættes ressourcer, der svarer til det opsatte mål. Eks. midler til anskaffelser af IT-kufferter og kompetenceudvikling der er den nødvendige kvalificerede support tilgængelig i forvaltningen der er en IT-konsulent tilknyttet dagtilbudsområdet, og der oprettes et netværk mellem institutionerne der etableres og skabes mulighed for kompetenceudvikling hos personalet der på sigt bliver et fælles kommunikationssystem på dagtilbud- og skoleområdet. Så den digitale kommunikation for forældre personale og forvaltning giver mening for alle der udarbejdes en konkret handleplan, der beskriver hvem der gør hvad og hvornår. Eks er det ikke nok at dagtilbudslederen skal igangsætte en behovsafklaring af kompetenceudvikling af medarbejderne. Som afsluttende bemærkning vil vi gerne pointere, at det er meget væsentligt at IT aldrig må stå alene. Det er ikke et nyt læreplanstema, men brugen af IT-medier skal implementeres i børn og personalets dagligdag, så det er med til at udvikle og understøtte børnenes leg og læring. 21

22 På bestyrelse og personalets vegne Anette Demuth Institutionsleder Daginstitutionslederne It strategi. 13. marts 2013 Høringssvar fra Daginstitutionsleder gruppen. Det er vigtigt at.. der udarbejdes en konkret handleplan, der beskriver hvem der gør hvad og hvornår. Eks er det ikke nok at dagtilbudslederen skal igangsætte en behovsafklaring af kompetenceudvikling af medarbejderne It udstyret skal være til rådighed, og være koblet op på et trådløst system, da daginstitutionerne arbejder i marken. Vi skal kunne bruge det der hvor børnene er. Pædagoger har ikke tid til andet arbejde, som fx lærerne. Det kræver at der er service på alle former for it via it afdelingen. Såfremt vi skal opfylde ønsket om at det skal være tilgængeligt for alle, kræver det at der bliver forhandlet nogle brugbare priser til indkøb inden for daginstitutionsområdet. Priserne i dag er så høje at vi til stadighed, må nøjes med det absolut nødvendige. Ellers bliver udgifterne for store i forhold til vores budget. Der er et stadig større Press på det it udstyr vi har. Vi kan få meget større nytte af børneintra, hvis it bliver et mere tilgængeligt system som spiller sammen med dagligdagen. 22

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune.

Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. 1 - Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr (3) Høringssvar fra Børnehaverne i Støvring N vedr. Strategi og digitale værktøjer i Rebild kommune. Vi er positivt stemt for strategien om digitale værktøjer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud

Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud S y d j y l l a n d Tønder kommune Dato: 26-05-2016 Børn og skoleudvalget Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K550/20007 JLE/- Svar på høringsmaterialet vedr. digitalisering indenfor skole og dagtilbud

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling af personalets itkompetencer

efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling af personalets itkompetencer Part Høringssvar vedr. indhold Forvaltningens kommentar Bilag 3 Assentoftskolen Faglig og pædagogisk it-handleplan tages til efterretning. Opmærksomheden henledes på følgende: 1. Investering i udvikling

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Digital strategi i paddehatten

Digital strategi i paddehatten Digital strategi i paddehatten Revideret april 2016 1 Digital strategi for Paddehatten Vejle Kommune forventer at alle dagtilbud i løbet af 2015 tager stilling til hvordan de vil arbejde med disse overordnede

Læs mere

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013

IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 IT-strategi for Skolevæsenet i Kerteminde 2008-2013 Kerteminde kommunes skoler ligger forrest lærere og elever er innovative brugere af informationsteknologien. De seneste års intensive investeringer i

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen. Høringssvar Fælles Ansvar samlet notat Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisningsforvaltningen Sag nr. 00.18.04-P16-1-15 01-03-2016 Side 1. Høringssvar Fælles Ansvar 2.0 - samlet notat I høringsperioden fra 25. januar til 29. februar

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden

Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden Høringssvar vedr. skolepolitikken for perioden 2010-2015 Hørsholm Skole Skolebestyrelsen finder, at den fremsendte skolepolitik er en god politik meget konkret og meget overskueligt, men måske knap så

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere