#14 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 OUGDK 23 FGAC, FGA OG MV? 9 GROANS FRA MOGENS 14 NYHEDER 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#14 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 OUGDK 23 FGAC, FGA OG MV? 9 GROANS FRA MOGENS 14 NYHEDER 13"

Transkript

1 Oktober 2002 Nr 14, Årgang 3 ISSN Pris: kr. 125,00 ex moms #14 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: 2. oktober 2002 kl. 13:00 hos Oracle Danmark Developer SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Data warehouse SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Web SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. NYHEDER 13 DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST 4 Christian Bastlund Denne artikel handler om, hvordan man kan lave en paralleltest af et gammelt system, hvor de centrale batchprogrammer er omskrevet til PL/SQL, og man skal sikre, at funktionaliteten er bevaret. Det nævnes også, hvordan konceptet kan bruges i andre situationer. Det brede sigte er at fortælle, hvordan man bygger en database op, så den bruges aktivt i udviklingen til at støtte test. FGAC, FGA OG MV? 9 Martin Jensen Fine Grained Access Control (FGAC) er grundfaciliteten bag Oracle s Virtual Private Database (VPD) koncept. Materialized views er Oracle performance booster i forbindelse med tuning af agregerede forespørgsler i datavarehus-agtige sammenhænge. Og Fine Grained Audit (FGA) er (i Oracle9i EE) Oracle s nye mulighed for at auditere selects mod følsomme områder i databasen. Hvordan er det nu disse 3 faciliteter arbejder med hinanden? GROANS FRA MOGENS 14 Emnerne denne gang: Opfølgning på sidste nummer. Gang i den for nogen. Fest for de Fyrede (eller: Hvordan der er pludselig at være udenfor Firewall en). OakTable på Oracle World i San Francisco. Fødselsdag. Sys.dual. Break/Reset-events. Pga_Aggregate_Target. Audit af remote connections. To batchjobs per cpu også med Oracle PX. Fremragende artikel om File/block to object mapping på en ny måde. Orange Danmark køber RAC Larry Ellison træder tilbage Oracle og Intel annoncerer Bio-Key Oracles Q1 regnskab Oracle TPC-C verdensrekord 2 Oracle TPC-C verdensrekord 1 Oracle valgt som bedste database Vil din virksomhed være Sponsor? Hvis I har mulighed for at hjælpe med feks at korrekturlæse, trykke, kuvertere eller udsende OracleEkspert, så kvitterer vi feks med gratis annonceplads samt firma-logo på forsiden af bladet. Send tilbud til eller ring

2 Leder VOTE FOR MARC DE OLIVEIRA Marc de Oliveira, ansvarshavende redaktør. Ja, jeg kan godt se, at overskriften virker lidt selvoptaget, men drastiske mål kræver drastiske midler. Mere om det lidt længere nede. Dette nummer udkommer i en lidt reduceret størrelse grundet manglende artikler. Vi vil derfor indtrængende opfordre vores læsere til at fatte pennen og fortælle os om hvordan I klarede uoverskuelige forhindringer, eller evt om små fif, der kan gøre hverdagen som Oracle-DBA er/udvikler/leder lidt nemmere. Brug gerne MS Word template en, som ligger på vores hjemmeside. Din ydmyge redaktør har, efter i juni måned at være blevet valgt som Designer koordinator for ODTUG, opstillet sit kandidatur til valget af ODTUG Board of Directors. Med en plads i Board of Directors vil jeg have endog meget gode kort på hånden til at fremføre Oracle-udvikleres - og i særdeleshed dette blads læseres - meninger, og påvirke Oracles holdninger til deres udviklingsværktøjer. En af mine højeste prioriteter som medlem af ODTUG Board of Directors vil være at få deres Enhancement Request system til Designer, Discoverer, Forms, JDeveloper, PLSQL, Portal, Reports, Warehouse Builder etc til at fungere igen. Ingen af de indkomne ønsker er blevet behandlet af hverken ODTUG Enhancement Request kommiteen eller Oracle siden september sidste år. Der er fire pladser i ODTUG Board of Directors og seks nominerede. Tre af de seks nominerede er så kendte i miljøet, at de må regnes for at være selvskrevne til at blive valgt ind. Det efterlader reelt de sidste tre nominerede som kandidater til een plads. Derfor henstiller jeg her til at OracleEkspert-læsere, som måtte være medlem af ODTUG (eller påtænker at blive det), benytter sig af deres ret til at stemme til valget af ODTUG Board of Directors. Jeg håber selvfølgelig, at I alle vil kunne se værdien i at få en dansk repræsentant i ledelsen af ODTUG. Til læsere, der ikke er sikre på om de skal melde sig ind i ODTUG, kan jeg fortælle at medlemskabet, som koster USD 125 pr år, giver USD 100 rabat til ODTUG konferencen, som næste gang afholdes i Miami. Desuden giver medlemskabet adgang til pre-release udgaver af Oracles værktøjer, hundredevis af gode artikler, samt ODTUGs on-line Enhancement Request service. De seks nomineredes kampagneerklæringer og biografiske oplysninger kan læses på Til slut vil vi endnu en gang gerne efterlyse personer eller virksomheder, som er interesseret i at påtage sig et ansvar for bladet. Som bladets økonomi ser ud, kan der kun blive tale om aflønning i form af enten en dejlig pakke med økologiske varer (til enkeltpersoner) eller gratis annonceplads i forbindelse med hver udgivelse (til selskaber). Alle sponsorer vil kunne få deres firma repræsenteret med feks logo på bladets forside. Hvis du eller dit firma er interesseret i at påtage sig een eller flere af følgende opgaver, så send en mail til Ekspert.dk og fortæl lidt om dig selv, og hvad du/i kan tilbyde at hjælpe med. Indsamling af Oracle-nyheder Håndtering af OUGDK-stof Skrivning af Oracle-relaterede boganmeldelser Salg af abonnementer og/eller annoncer Kuvertering og afsendelse af blade Korrekturlæsning Andre ideer, der kan gøre OracleEkspert til et bedre blad, er selvfølgelig også velkomne. Oplag: kopier Udgives af: pythia Information Kongensvej Frederiksberg Danmark Telefon: Fax: Web: www.OracleEkspert.dk Ansvarshavende redaktør: marc de Groans fra Mogens: Mogens Rettigheder: PYTHIA Information ejer alle rettigheder til indholdet af OracleEkspert. Kopiering af bladet i dele eller helhed må kun ske efter skriftligt samtykke fra PYTHIA Information. PYTHIA Information forbeholder sig rettigheder til at offentliggøre og genudgive de trykte artikler, tips mv, samt at tillade bladets læsere at anvende indholdet til såvel personlige som kommercielle formål. PYTHIA Information kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler i Indholdet af OracleEkspert. Artikler mv stilles tilrådighed uden garanti af nogen art. Pris: Enkeltnummer DKK 125,00 1 års abonnement: - Blad DKK 600,00 - Elektronisk DKK 1200,00 - Medlemskab DKK 1800,00 Rabatordninger kan findes på vores hjemmeside. Annoncer: Annoncer til OracleEkspert nr 15 skal være PYTHIA Information i hænde senest den 15. november Annoncepriser kan findes på vores hjemmeside. Password: squared

3 Undgå at jeres medarbejdere skal stå i kø på fordelingslister for at læse OracleEkspert Vælg et Medlemskab til dit firma For 1800 kr pr år får I: OracleEkspert i PDF-format Adgang til alle tidligere numre I modtager bladet samtidig med at det går i trykken (op til en uge før andre abonnenter) I kan selv udskrive og distribuere bladet til alle medarbejdere i virksomheden

4 Metode Teknisk Artikel DATABASEN SOM MEDSPILLER I TEST Christian Bastlund er ansat i CSC Consulting Group i Herlev som konsulent, og har arbejdet som konsulent i Danmark og England. Uddannet Datalog fra Københavns Universitet med bifag i Informationspsykologi. Udover at arbejde med systemudvikling og Oracle er hovedinteressen menneske-maskin samspil og formidling Indledning Har du nogensinde prøvet at teste nogle store, uoverskuelige batchprogrammer? Har du prøvet det, når de var skrevet i en række sprog, som du ikke er særlig god til, og hvor dokumentationen er uklar eller mangler helt? Og hvor du ikke har særlig gode muligheder for at få at vide, hvad programmerne egentlig skal gøre? Hvor det du har, er et gammelt system, som har kørt i mange, mange år, og som skal fornys. Denne artikel handler om, hvordan man kan lave en paralleltest af et gammelt system, hvor de centrale batchprogrammer er omskrevet til PL/SQL, og man skal sikre, at funktionaliteten er bevaret. Det nævnes også, hvordan konceptet kan bruges i andre situationer. Det brede sigte er at fortælle, hvordan man bygger en database op, så den bruges aktivt i udviklingen til at støtte test. Situationen Udgangspunktet er et gammelt system med en Oracle 6 database og en række batchprogrammer, som er centrale for systemet. Disse programmer har kørt i årevis, og alle der ved noget om dem, er for længst over alle bjerge. Opgaven er, at opgradere databasen til Oracle 8i. Det er også besluttet at omskrive programmerne til ét sprog, nemlig PL/SQL, fordi man mener det vil være lettere at vedligeholde, og der er færre bindinger til andre produkter og operativsystemer (i dette tilfælde Unix). De gamle programmer er Unix shell-scripts, hvor der anvendes en lang, lang række mere eller mindre obskure features, hvoraf en del afhænger af den bestemte version af operativsystemet, hvor der er masser af parametre, der er blevet sat rundt omkring på mange forskellige måder og som popper op hid og did, og hvor programmerne kalder andre programmer i nærmest én uendelighed. Der bruges også Oracle Sqlplus, som udfører operationer på databasen, og der kaldes meget store C programmer, som arbejder på databasen ved hjælp af indlejret SQL. Jeg vil hævde, at selv en erfaren shell-programmør, som også har godt kendskab til C og SQL, kan have vanskeligt ved at overskue det hele. Heldigvis er der ikke store krav til ændring af funktionalitet, og de ændringer, der ønskes, er velbeskrevne. I den ny database er tabelstrukturen i det væsentlige uændret, og der er ikke indført nævneværdig ny funktionalitet. Så det er nemt. Samme database! Der er lavet konverteringsprogrammer. De er ret simple. De gamle batchprogrammer er møjsommeligt omskrevet til PL/SQL og implementeret som pakker på den ny database. Det kan faktisk lade sig gøre, uden at kende sprogene særlig godt eller vide, hvad de egentlig foretager sig. Men selv hvis man er ekspert, vil der være berettiget tvivl om, hvorvidt mapningen mellem det gamle og det ny er helt korrekt. Så det er svært. Samme programmer? Øvelsen består altså i at konstatere, om de nye programmer på den nye database foretager de samme ændringer, som de gamle programmer i den gamle database. Konceptet For at teste at funktionaliteten er uændret, er der en periode med paralleltest. Det gamle system kører som produktion, også med sædvanlig batchafvikling. Data hentes fra produktion og læses ind i det nye system, hvor testen foregår. Paralleltesten forhindrer ikke andre udviklingsaktiviteter og andre tests, idet datasæt til test af batch er isoleret fra det egentlige system. Paralleltesten tester én batchafvikling af gangen. Hver batchafvikling har egne sæt data. En batchafvikling består typisk af et antal programmer. Paralleltest Universet er opbygget som følger: Før og efter hver batchafvikling på det gamle system er der indsat en (automatisk) Oracle eksport af data. Eksportfilen med data før afvikling hedder GL1.dmp, data efter afvikling GL2.dmp. Det viser, hvad den gamle batchafvikling har lavet af ændringer. Den nye database har et antal logiske inddelinger. Man kan tænke på det som en lagkage med seks skiver, herunder fire skemaer til før og efter data for batch. Et skema er en Oracle bruger, der ejer tabeller. De seks skiver i lagkagen er: BASIS. Selve Oracle. Det er Oracle bruger SY- STEM og SYS. Der er dataområder til system (tablespace SYSTEM) og temporær lagring (tablespace TEMP) og forskellige andre ting. Alt dette findes i ethvert Oracle system. Pointen er, at de andre skiver er fælles om at bruge alt det her, og der ikke er grund til at oprette flere databaser, som hver især dublerer BASIS. Det fylder nemlig en del. MAIN. Dette skema er det egentlige skema i det nye system. Den bruges ikke i paralleltest. GL1. Dette skema er data fra det gamle system før batch. De hentes fra eksportfil GL1.dmp. GL2. Dette skema er data fra det gamle system efter batch. De hentes fra eksportfil GL2.dmp. NY1. Dette skema er data fra GL1 efter konverteringsprogrammerne har behandlet dem. Det er med andre ord de gamle data i det nye miljø før 4 Oktober 2002 OracleEkspert

5 batch. Helt unødvendige tabeller kan udgå. NY2. Dette skema starter med at være identisk med NY1. Den nye batchafvikling køres på NY2. Så er NY2 data efter batch med de nye programmer. Sammenhængen er altså: GL1 data gammel batchafvikling kører GL2 data og NY1 data (konverteret fra GL1) nyudviklet batchafvikling kører NY2 data Grundstenen i konceptet er, at NY2 og GL2 skal være ens. Hvis de er ens, er det en mere eller mindre god indikation på, at omskrivningen af programmerne er rigtig. Hvis NY2 og GL2 ikke er ens, er der fejl (med forbehold for tidsangivelser, som kan være lovlige undtagelser). Selvfølgelig er det en god ide at gentage testen mange gange på forskellige data og tænke over, om data er dækkende for alle situationer. Ulemper ved konceptet: Det kræver plads. Det kræver programmer for at kopiere data. Men de er nemme at lave. Det kræver konverteringsprogrammer tidligt i udviklingsforløbet. Men de skal laves under alle omstændigheder, og det er en god ide at lave konverteringer tidligt i et projekt. Det kræver kalendertid, dvs. at testene ikke kan foregå hurtigere end produktionssystemets cyklus. Tidsstempling og tidslogik kan være et væsentligt problem. Det kræver lidt projektstyring og en anelse disciplin at indføre. Det kan kræve adgangsret, viden og kompetencer, udviklerne ikke har. Det kan være problematisk at skedulere forløbet, hvis der er mange batchafviklinger. Det kan være vanskeligt at vurdere, om de anvendte datasæt afslører alle slags fejl. Nogle folk kan have svært ved at følge med i, hvad der foregår. Fordele ved konceptet: Testdatasæt er stabile. De bliver ikke overskrevet eller ændret uden varsel. Testdatasæt kan sammenlignes på kryds og på tværs. Det gør man for at undersøge fejl og for at forstå, hvad der foregår. Man kan arbejde på datasættene i fred og ro. Man er ikke afhængig af eller underlagt produktionsmiljøets forretningsgange, efter man har fået fat i de data, man skal have. Processen er let at automatisere. Processen er let at gentage. Der er muligt at forklare folk, hvad der foregår, hvis man er opmærksom på formidling. Sammenligninger Man skal undersøge, om data i NY2 og GL2 er ens. Det kan man kalde horizontal sammenligning. Det er ret nemt i SQL. Man skal undersøge alle tabeller. Her er et eksempel med en tabel, der har fire felter: select count(*) from ny1.person; select count(*) from ny2.person; select count(*) from ny1.person,ny2.person where and ; ny1.cpr = ny2.cpr ny1.cpr ny1.fornavn ny1.mellemnavn ny1.efternavn = ny2.cpr ny2.fornavn ny2.mellemnavn ny2.efternavn Alle tre antal skal være det samme. Bemærk at felterne konkateneres til en streng i stedet for at lave mange AND betingelser. Alle felterne er med i strengen, også nøglen. Det er fordi det er hurtigere og nemmere at lave (man kan endda generere strengen automatisk, hvis man er god til Oracles Data Dictionary), bare tag alle felterne med, og man behøver ikke tænke på nøgler hele tiden, kun når man laver join-betingelsen, det er derfor mere sikkert. Konkatenering til streng kan også bruges til at undgå OR konstruktionen og dens paranteser. Hvis der er fejl, kan man lave undersøgelser og finde rækker, der er forskellige, og rækker, der er i den ene udgave, men ikke i den anden. Teknikker for sammenligning er beskrevet i Bodil Feldingers artikel Tabel-sammenligninger m. SQL i Oracle Ekspert # 11, april Til sammenligninger kan man overveje at anvende andre produkter. Unix diff kommandoen viser forskelle mellem to filer. Det foregår ved at spoole indholdet af hver udgave af tabellen til fil og foretage diff, for eksempel diff persontab.ny1 persontab.ny2 OracleEkspert Oktober

6 (man kan lave en lille forskel i hver fil, for eksempel en titel, bare for at se, at det er udført). Jeg synes, diff - outputtet er lidt svært at læse, hvis der er mange forskelle, men andre vil måske synes, det er rigtig godt. DOS har en kommando fc, men den er ikke særlig anvendelig. Produktet Windows Commander har en ret god sammenligningsfunktion. Men man kan også holde sig til SQL. Uanset om der er fejl eller ej, kan man få mere at vide om, hvad batchafviklingen laver, ved at sammenligne tabeller i NY1 og NY2 og/eller GL1 og GL2. Det kan man kalde vertikal sammenligning. Det kan være nyttigt, hvis man skal lave dokumentation, der beskriver programmerne. Vertikal sammenligning kan også bruges til at vurdere, om datasættet indeholder de relevante typer data og i hvor høj grad alle situationer er testet. Husk at spørge brugerne, ofte har de en meget god føling med, hvad man skal gå efter og passe på. Selv hvis der er nye krav til funktionalitet omkring batch, kan ovenstående teknikker bruges, hvis den ny funktionalitet er velbeskrevet, og det skulle den da meget gerne være. Så skal det sikres, at de ændringer, man finder, svarer til hvad der forventes. Import af data og pladsbesparelse Eksportfil dannes i det gamle system og importeres i den nye database. Import opretter tabeller, hvis de ikke findes i forvejen. De oprettes og arver de pladsparametre, de har i den gamle base. Det er ikke altid godt. Vi vil have, at det fylder så lidt som muligt. Tricket er at oprette tabellerne i forvejen og at de er defineret, så de fylder så lidt som muligt, når importen fylder dem op med data. Det kan være rimelig svært at gennemskue, hvor meget plads data i en tabel reelt optager. Data i tabeller ligger fysisk i extents. Der er første extent (initial extent) og efterfølgende (next extent). Problemet er, at store extents ikke nødvendigvis er fyldt helt op, og så ser det ud som, at data fylder mere, end det reelt gør, og der bliver brugt mere plads end nødvendigt. I det konkrete tilfælde var der forbrugt 333 Mb i den gamle database, og efter import fyldte det samme data 197 Mb i GL1. En nem måde at gøre det på er følgende: På det dataområde (tablespace), hvor tabellerne skal ligge, defineres størrelse på extents til at være så små som mulig. Antallet af extents sættes til uendelig. alter tablespace PTEST_DATA default storage (initial 16k next 8k pctincrease 0 minextents 1 maxextents unlimited); (Man kan forinden sikre sig, at de små størrelser er tilladt: alter tablespace PTEST_DATA minimum extent 0k; ) I den konkrete situation er serverens blokstørrelse 8 kilobyte, så det er minimum. Initial extent skal have en ekstra blok, det er til noget headerinformation, derfor bliver den 16k. Når data fyldes på, så er det ret nemt at se, hvor meget plads data optager. Eksempelvis fylder 379 extents 1*16 kb + 378*8 kb = 3056 kb. Mange vil mene, at det er meget vigtigt, at al data lægges i initial extent, fordi det skulle betyde meget for performance. Det er en myte, og det sagde Ken Jacobs ved OracleWorld 2002 konferencen i København i juni. Han er Doctor DBA der, populært sagt, har lavet Oracle databasen de sidste mange år. Jeg ved ikke, om han snakkede om nyere Oracle versioner, eller om det altid har været sådan. Hvis man enormt gerne vil have, at al data ligger i initial extent, kan man første gang bruge de små extents og tilrette tabellernes initial extent efterfølgende. Tabellerne oprettes selvfølgelig fra et script med CREATE TABLE. Man lader være med at angive pladsparametre, og så anvendes tablespacets default værdier. Oprettelse, nedlæggelse, tilretning i øvrigt Tabeller oprettes i skema NY1 og NY2 ved hjælp af scripts. NY1 skal have konverterede data fra GL1. NY2 kan initialiseres fra NY1 med CREATE TABLE <tabelnavn> AS SELECT * FROM ny1.<tabelnavn>. Samme princip med små extents som default kan bruges. Tabellerne behøver ikke have alle de index, som de har i MAIN, det fylder, og plads kan som sagt være et problem. Man kan overveje, om man vil anvende constraints og primærnøgler, man kan godt klare sig uden. Skemaer droppes, når hele paralleltesten er overstået, undtagen GL1 til den endelige konvertering. Det frigør pladsen, for de er jo temmelig store, da de hver indeholder det komplette datasæt. Batchprogrammerne ligger som procedurer i pakker. Det må ikke være de pakker, som ejes af MAIN! Pakkerne skal oprettes som kopier, der er ejet af NY2 for at sikre, at det er de rigtige tabeller, der refereres. NY2 må slet ikke have rettigheder til andre skemaers tabeller. Man skal være opmærksom på SYSDATE og tidsproblematik i det hele taget. Det skal man overveje, før man kommer for godt i gang. Procedurerne kan indeholde SYSDATE, som skrives i tabeller eller påvirker programlogikken. Man kan erstatte forekomster af SYSDATE med en variabel, der initialiseres på en fiks måde (man skal huske at deaktivere sådan noget i de versioner, der går i produktion). Måske er tid et meget lille problem, måske et meget stort. Der er mange måder at komme rundt om det på. Generelt at sætte tiden til det samme, som da afviklingen startede i produktion (men tager afviklingen præcis lige så lang tid næppe). Se bort fra tidsdata i sammenligningerne. Si tidsfelter fra ved at lave views, hvor de er væk, og foretag sammenligninger på disse views. Der en mange muligheder. Sekvenser (sequences) skal man også være opmærksom på. De skal initialiseres, så de har samme værdi som i GL1. Teoretisk set kan de blive forskellige i NY2 versus GL2, hvis de er blevet talt op i produktion af andre processer. Hvis det er et problem, må man tage højde for det analogt med tidsproblematikken. 6 Oktober 2002 OracleEkspert

7 Trinvis forfining af rettigheder Hvis man ønsker at vide helt præcist, hvilke tabeller og andre objekter, batchafviklingen anvender, kan man gøre det på en temmelig simpel måde ved at modificere konceptet en lille smule. Det er et alternativ til at nærlæse en hel masse kode, som kan være svær at gennemskue. Man opretter en ny runbruger for den pågældende batchafvikling, i stedet for at køre på bruger NY2 som angivet ovenfor. Den ny bruger kan kaldes NY2RUN_JOB_A, NY2RUN_JOB_B osv., én for hver batchafvikling. I starten skal brugeren ikke have nogen rettigheder overhovedet fra NY2. Tricket er, at man ikke opretter pakker på NY2. I stedet kompileres pakker på den ny bruger. Man starter med en pakke. Kompileringen vil fejle, og give fejlbesked om andre pakker og tabeller, sekvenser og lignende, som den mangler. Tabeller (og andre objekter, der ikke er pakker), der fejler, gøres kendt overfor NY2. Hos runbrugeren laver man et synonym til objektet i NY2. I NY2 tildeler man rettigheder (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) til den ny bruger. Rettighederne kan man finde ved at kigge i kode og prøve sig frem. Det er sjældent særlig svært. Vær restriktiv og tildel kun de rettigheder, som skal være der. Pakker, der mangler, kompilerer man også på runbrugeren, og det giver så anledning til flere objekter, der skal gøres kendt. Til sidst har man gnavet sig gennem det hele og alle nødvendige objekter er defineret hos runbrugeren. Hermed har man en oversigt over, hvilke objekter og tilhørende rettigheder, batchafviklingen kræver. De ses fra runbrugeren ved: select table_name,privilege from user_tab_privs order by 1,2; Udvidelse af begrebet Ideen om at eksportere data fra produktion og importere til test i særlige skemaer kan selvfølgelig bruges i andre sammenhænge. I det ovenstående er der entydigt fokuseret på batchafvikling, og normal manuel test er henvist til MAIN. Men man kan godt lave paralleltest med dobbeltindtastning, hvor brugerne sidder med en stak blanketter, de skal taste ind. Først eksporterer man fra produktion for at lave GL1. Så taster brugerne oplysningerne ind. Så eksporteres der til GL2. GL1 konverteres til NY1. Brugerne taster igen, de samme oplysninger i NY2. Det er næsten kun fantasien (og plads), der sætter grænser for, hvad man kan gøre og hvor mange skemaer, man har, og hvorfor man gør, som man gør. Hvis du skal have frisket dine Forms-billeder op OracleEkspert Oktober

8 Fax eller send kuponen til: Pythia Information Kongensvej Frederiksberg Fax: Eller bestil via vores hjemmeside: ABONNEMENT Ja tak, jeg ønsker: Eller nedenstående oplysninger til: OracleEkspert nr 1 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 2 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 3 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 4 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 5 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 6 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 7 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 8 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 9 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 10 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 11 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert nr 12 - DKK 125,00 pr stk...dkk OracleEkspert DKK 300,00 pr stk (3 numre)...dkk OracleEkspert DKK 600,00 pr stk (6 numre)...dkk OracleEkspert DKK 600,00 pr stk (6 numre)...dkk 1 års abonnement (6 numre) - DKK 600,00 pr stk...dkk Jeg vil gerne begynde abonnementet med OracleEkspert nr: - 40% ved samtidig køb af minimum 5 ens blade eller abonnementer...dkk - 45% ved samtidig køb af minimum 10 ens blade eller abonnementer...dkk - 50% ved samtidig køb af minimum 20 ens blade eller abonnementer...dkk - 60% ved samtidig køb af minimum 50 ens blade eller abonnementer...dkk Bemærk: Når abonnementerne købes med mængderabat bliver alle blade sendt i én samlet forsendelse. Det er altså ikke muligt at få bladene sendt til individuelle modtagere. Pris i alt Firma:...DKK Priserne er excl moms. Navn: Adresse: Postnr/By: Land: Refereret af: Adresse: Postnr/By: Ved hver tegning af minimum 1 års abonnement på OracleEkspert sender vi et stk signeret kvalitetskopi af Oraclerne til den læser, som har refereret den nye abonnent til os. Kopien er trykt på kraftigt papir. Den er nummereret og signeret med rød tush. En OracleEkspert-læser er en person med eget abonnement eller en person ansat i et firma, som har tegnet abonnement på OracleEkspert. Man kan ikke referere et abonnement til sig selv. Som referencegave ønskes en signeret kopi af Oraclerne fra OracleEkspert: Nr 1 Det er fordi de ikke kan li fremmednøgler... [ ] Nr 2 Det er jo også vores Designer mand... [ ] Nr 3 Har du prøvet at skifte din Where-clause ud med en Santa clause?... [ ] Nr 4 Pro*C... [ ] Nr 5 No more table space...[ ] Nr 6 Komme i Forms...[ ] Nr 7 Rodeo...[ ] Nr 8 Joins...[ ] Nr 9 Triggere...[ ] Nr 10 6i...[ ] Nr 11 KageForms...[ ] Nr 12 Vi har flyttet CASE-strukturen ind i kernen...[ ] Nr 13 Så skulle du bare have set de 1999 der kom før...[ ]

9 FGAC, FGA OG MV? Af Martin Jensen - Oracle Consulting. Martin har siden 1982 arbejdet med bl.a. Oracle s database-kerne, samt med forskellige aspekter af objektorienteret systemdesign. Fine Grained Access Control (FGAC) er grundfaciliteten bag Oracle s Virtual Private Database (VPD) koncept. Materialized views er Oracle performance booster i forbindelse med tuning af agregerede forespørgsler i datavarehus-agtige sammenhænge. Og Fine Grained Audit (FGA) er (i Oracle9i EE) Oracle s nye mulighed for at auditere selects mod følsomme områder i databasen. Hvordan er det nu disse 3 faciliteter arbejder med hinanden? Antag at man haver en velvoksen tabel (bigemp), hvorpå der er defineret både FGA og FGAC politikker. Antag også at der på denne tabel er defineret et Materialiseret view (bigmv1), hvor kolonnerne der anvendes af FGAC politikken er bevaret. Hvis man nu sender select-sætninger mod tabellen vil politikkerne naturligvis virke, men hvad nu hvis en select-sætning netop genkendes af optimizeren som en der kan omdirigeres mod det materialiserede view, vil de to politikker så fortsat virke? Jamen lad os prøve. Først opretter vi lige en af de nye pipelined funktioner, der kan returnere et data-sæt: create or replace type t1_rec_typ as table of Number; create or replace function counter( start_no Number, offset Number ) return t1_rec_typ pipelined is begin for i in start_no.. start_no+offset-1 loop pipe row( i ); end loop; return; end; Så anvender vi den til at oprette tabellen bigemp der får rækker, hvorefter vi opretter et materialiseret view (bigmv1) hvor attributten deptno er med: create table bigemp as select * from emp, table( counter( 1, )); create materialized view bigmv1 build immediate refresh complete enable query rewrite select deptno, sum( sal ) sum_sal, count( * ) cnt from bigemp group by deptno; vi let kan se hvilke der anvendes: declare begin dbms_fga.add_policy( object_schema => 'system', object_name => 'bigemp', policy_name => 'bigemp_use', audit_condition => '1=1'); end; declare begin dbms_fga.add_policy ( object_schema => 'system', object_name => 'bigmv1', policy_name => 'bigmv1_use', audit_condition => '1=1'); end; alter session set query_rewrite_enabled = true; alter session set query_rewrite_integrity = stale_tolerated; Lad os så lige prøve om disse politikker virker: select count( * ) from bigemp; select * from dba_fga_audit_trail order by scn; Jo her blev politikken bigemp-use anvendt. select * from bigmv1; DEPTNO SUM_SAL CNT select * rom dba_fga_audit_trail order by scn; Og her blev politikken bigmv1_use anvendt som den skulle. Men lad os så prøve med en select som bør kunne omdirigeres: set autotrace on select deptno, sum( sal ) sum_sal, count( * ) cnt from bigemp group by deptno; DBA Teknisk Artikel execute dbms_stats.gather_table_stats ( system, bigemp ); execute dbms_stats.gather_table_stats ( system, bigmv1 ); Planen bekræfter at select-sætningen blev omdirigeret fra bigemp til bigmv1. Lad os så oprette en FGA politik på de to tabeller, så OracleEkspert Oktober

10 select * from dba_fga_audit_trail order by scn; Men her det er fortsat FGA politikken bigemp-use der anvendes! Lad os så prøve at krydre med lidt FGAC. Først skal vi have et context element, samt en pakke, der f.eks. binder dname og SALES sammen: create context bigemp using sec_ctx; create or replace package sec_ctx as procedure set_emp_id; end; create or replace package body sec_ctx as procedure set_emp_id is begin dbms_session.set_context ( 'bigemp', 'dname', 'SALES' ); end; end; Så skal vi have en pakke med en funktion, der kan returnere den dynamiske where-clause, vi automatisk vil have databasekernen til at sætte på alle sætninger mod udvalgte tabeller: create or replace package reg_security as function reg_sec ( d1 Varchar2, d2 Varchar2 ) return Varchar2; pragma restrict_references( reg_sec, wnds ); end; begin dbms_rls.add_policy ( 'system', 'bigemp', 'reg_policy', 'system', 'reg_security.reg_sec', 'select' ); end; execute system.sec_ctx.set_emp_id; Lad os så prøve igen med vores agregering mod bigemp: select deptno, sum( sal ) sum_sal, count( * ) cnt from bigemp group by deptno; DEPTNO SUM_SAL CNT Se execution plan på figur 1. Jamen det virkede jo fint. Vi fik kun informationer fra department 30, og sætningen blev omdirigeret til bigmv1. Øvelsen har også antydet at mekanismen omkring materialised view redirect ligger længere inde i kernen end aktivering af FGA og FGAC politikker. create or replace package body reg_security as function reg_sec ( d1 Varchar2, d2 Varchar2 ) return Varchar2 is begin return( 'deptno in ' '(select deptno from scott.dept ' 'where dname = ' 'sys_context( ''bigemp'',''dname'' ))' ); end; end; Lad os så oprette en FGAC politik med denne procedure på tabellen bigemp, samt sætte context så vi fra nu af kun ser SALES : Execution Plan SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=3 Card=1Bytes=30) 1 0 FILTER 2 1 HASH JOIN (Cost=3 Card=1 Bytes=30) 3 2 TABLE ACCESS (FULL) OF 'DEPT' (Cost=1 Card=1 Bytes=22) 4 2 TABLE ACCESS (FULL) OF 'BIGMV1' (Cost=1 Card=3 Bytes=24) select * from dba_fga_audit_trail order by scn; Figur 1. Execution Plan 10 Oktober 2002 OracleEkspert

#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9

#18 STADIG UAFHÆNGIG? 2 OUGDK 23 THE PATCH IS THE PITCH 1 4 HVORDAN KØRER DU CHANGE MANAGEMENT PÅ DINE DATABASER? 9 Juni 2003 Nr 18, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #18 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 18. juni kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt.

Læs mere

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk

August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk August 2003 Nr 19, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #19 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 3. september kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION...

O RACLE D ATA HUB 2 AFHÆNGIGHEDER 4 I JUST MIGHT TELL YOU THE TRUTH 2 10 S PØRGEJØRGEN ET 8 O RACLE AS AND P ERFORMANCE - A SECOND OPINION... Februar 2005 Nr 28, Årgang 6 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #28 Questioning Solutions Since 2OOO LIVE 23 OUGDK DesWeb SIG Dato: 23. februar 2005 MasterClass med Chris Date

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE.

Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #36/37 ODTUG-KONFERENCEN 2006 12 ORACLE. Juni/august 2006 Nr 36/37, Årgang 7 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk L IVE 23 Kursus: Avanceret Systemanalyse 12.-14. september 2006 DesWeb SIG-møde: 13. september 2006 Database

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20

OUGDK 23 KICKING THE ASP OUT OF DESIGNER 8 NYHEDER 22 TFR: TRACE FILE REPOSITORY 20 ktober 2001 Nr 8, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.racleekspert.dk #8 UGDK 23 DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Møde: 14. november 2001 kl. 13:30 Developer SIG

Læs mere

Analyse af freemium som forretningsmodel indenfor mobile game markedet. An analysis of freemium as a business model for the mobile game market

Analyse af freemium som forretningsmodel indenfor mobile game markedet. An analysis of freemium as a business model for the mobile game market Analyse af freemium som forretningsmodel indenfor mobile game markedet An analysis of freemium as a business model for the mobile game market Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Institut for

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1

ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 ISBN 978-87-994173-0-8 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 7 OM FORFATTEREN OG TALLET 9 8 INDLEDNING 10 DE EN-ØJEDE ER KONGER I DE BLINDES RIGE 11 DOM SCRIPTING - WEBSHOPS SVAR PÅ GAFFA-TAPE 13 VI SKAL LIGE

Læs mere

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk

Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk Samlet rapport for feasibility-studium vedrørende talesproglige dialogsystemer på dansk September 2000 Laila Dybkjær med bidrag fra Niels Ole Bernsen, Eddie Jørgensen og Sven Madsen Feasibility-studium

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r?

H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? n r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 æ s k u l a p b r u g e r f o r e n i n g H v o r d a n g å r d e t p å S t a t e n s S e r u m i n s t i t u t? N y t s p i r o m e t e r? D e n e v i g t l y t t e n d

Læs mere

Prosa. Tema: Mainframe. Usynlig kæmpe savner ungt blod. Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24. side 14

Prosa. Tema: Mainframe. Usynlig kæmpe savner ungt blod. Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24. side 14 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 2 Februar 2012 Tema: Mainframe Usynlig kæmpe savner ungt blod side 14 Fra flygtningelejr til it i Danmark Mød Angelo Jihad Saad side 24 Får du nok i løn?

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

Biblioteket, det er der en app til!

Biblioteket, det er der en app til! Det Informationsvidenskabelige Akademi Biblioteket, det er der en app til! Heuristisk evaluering af Silkeborg bibliotekernes app 25-05-2011 Bacheloropgave forår 2011 Vejleder: Haakon Lund Ordtælling:12133

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. Januar 2001 7. Årgang. Pris: 34,95 kr.

Nr. Januar 2001 7. Årgang. Pris: 34,95 kr. Windows Bladet Om Nr. Med Amiga 21 Januar 2001 7. Årgang Pris: 34,95 kr. Side 1 Vi har set på Logitechs nyeste gamepad og Microsofts Intellimouse. Førstnævnte er spændende, men set før. Tilgengæld imponerer

Læs mere

Nr. Januar 2002 8. Årgang. Specialpris. Myst III Exile

Nr. Januar 2002 8. Årgang. Specialpris. Myst III Exile Windows Bladet Om Nr. Med Amiga 25 Januar 2002 8. Årgang Specialpris Myst III Exile Legenden Myst er nu nået til 3. kapitel. De to første solgte tilsammen over 10 millioner eksemplarer, og der er ikke

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse:

Prosa. Tema: Cloud-integration. Skyen sparker liv i antikke driftssystemer. Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 7/8 juli/august 2012 Tema: Cloud-integration Skyen sparker liv i antikke driftssystemer Side 12-21 Gratis efteruddannelse i verdensklasse: Sådan skal du

Læs mere

Prosa. Reallønsfald for it-folk. Big data: Biodata overhaler Moores lov. Tema: PROSAs lønstatistik 2012. PROsit skifter navn til Bufferlow

Prosa. Reallønsfald for it-folk. Big data: Biodata overhaler Moores lov. Tema: PROSAs lønstatistik 2012. PROsit skifter navn til Bufferlow Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 6 juni 2012 Big data: Biodata overhaler Moores lov side 22 Tema: PROSAs lønstatistik 2012 Reallønsfald for it-folk side 8 PROsit skifter navn til Bufferlow

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere