FREMTIDEN nye. De byttede brosten ud med græs og geder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDEN. 4.000 nye. De byttede brosten ud med græs og geder"

Transkript

1 Fyn HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA UDVIKLING FYN A/S I VÆKST BYGGES PÅ FYN L EASY-grundlægger og OB-storaktionær Niels Thorborg vil gøre Fyn til et mere attraktivt sted at investere, drive virksomhed, uddanne sig og bo. Fyn i Vækst er et magasin om de mange initiativer, der er sat i gang på Fyn for at skabe udvikling, innovation og vækst på øen. SIDE 12 FREMTIDEN SIDE 2-3 SIDE 10 SIDE 8-9 De byttede brosten ud med græs og geder Familien Schyberg flyttede til Fyn for over fem år siden og fik mere livskvalitet, som de ikke kunne drømme om at give slip på igen. Passioneret iværksætteri Innovation driver mange fynske virksomheder blandt andet én Danmarks førende virksomheder inden for web, der ser mange fordele ved at drive virksomhed på Fyn nye vidensarbejdspladser Kun fire kilometer fra Odense bymidte, skyder Campus Odense snart op ad jorden. Det er et projekt, der forventes at skabe nye arbejds pladser inden Læs OGSÅ om Campus Odense, sport som vækstfaktor, passioneret iværksætteri, turisme og glæden ved at være flyttet til Fyn. Distribueres med Børsen den 15. maj 2012

2 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Vidste du, at når Campus Odense står færdig, vil en gåtur fra nord til syd gennem SDU og det nye OUH være lige så lang som en gåtur fra Kgs. Nytorv til Rådhuspladsen i København. Vækstzone Fyn De fleste erhvervsledere er heldigvis mere optaget af, hvordan top- og bundlinje i deres virksomhed udvikler sig, end af hvor skillelinjen ind til nabokommunen går. I erkendelse af, at vækst og erhvervsudvikling ikke respekterer kommunegrænser, men derimod skal have de allermest gunstige rammevilkår for at udfolde sig, har de fem store kommuner puljet ressourcerne på erhvervs- og turismeområdet. I Udvikling Fyn A/S vil vi skabe optimale betingelser, så attraktioner og virksomheder kan drive erhverv på Fyn med succes og skabe den vækst, vi alle er så interesserede i. På Fyn holder vi af vores historie, vores kultur og natur, men vi er mindst lige så interesserede i innovation, forskning, investeringer, de frie markedskræfter og et erhvervsliv i udvikling. Odense var engang en af Danmarks vigtigste industribyer, og vi ser i dag ingen reelle hindringer for, at Fyn som en samlet region og med storbyen Odense som drivkraft kan genindtage en topposition indenfor erhvervsudvikling og forskning. De to ting hænger om muligt endnu tættere sammen i dag end i går. Nok er det klassiske industrisamfund afløst af et vidensamfund, og kedeldragter er langt hen ad vejen erstattet med hvide kitler. Men vi risikerer at tage virkeligheden ud af uddannelsessektoren, hvis vi ikke har produktion her i landet. Og vi svigter erhvervslivet og vores konkurrenceevne, hvis vi ikke på daglig basis gør os de største anstrengelser for at føre viden fra universitetet og de øvrige uddannelsesinstitutioner ud i virksomhederne. Med dette tillæg ønsker vi at vise et lille udsnit af de initiativer, der er taget, for at gøre Fyn til et endnu mere attraktivt sted at drive virksomhed, bo, uddanne sig og besøge som gæst. Læs blandt andet om det kommende Campus Odense, hvor der over de næste 10 år bliver investeret flere end 20 milliarder kroner i et af Danmarks mest ambitiøse udviklingsområder indenfor for forskning, uddannelse og erhverv. Udover et nyt supersygehus bliver der bygget et helt nyt fakultet, en letbane, boliger og en af Danmarks største forsker- og erhvervsparker, Cortex Park. Med venlig hilsen Søren Skovbølling, formand, Udvikling Fyn A/S Mads Graves Larsen, direktør, Udvikling Fyn A/S Campus Odense kommer til at fungere som en by i byen med videnarbejdspladser og laboratorier, Klog by Campus Odense skaber en tæt kobling mellem universitet, sygehus og erhvervsliv. I 2020 står den nye bydel i det sydlige Odense færdig, og de involverede parter ser store perspektiver i samarbejdet. AF Bente Dalsbæk Campus Odense er ikke længere bare en tanke, nogle streger på et stykke papir eller nogle modeller af bygninger og områder. Campus Odense er på vej til at blive virkelighed, og byggeriet skrider planmæssigt frem i det 310 hektar store område kun fire kilometer syd for Odenses bymidte. Med tiden forventes området at blive en integreret del af selve Odense, blandt andet via en ny letbane. Hos Odense Kommune er man ikke i tvivl om, at Campus Odense er et projekt af en helt særlig karakter, også set med europæiske briller: Det, som gør Campus Odense unik, er koblingen mellem Syd dansk Universitet, Odense Uni versitetshospital og de virksomheder, der flytter til i de kommende år. Det giver en enestående mulighed for at forbinde forskning på universitetet og sygehuset med produktion og bundlinje. Til det kan man lægge den massive viden, der allerede i dag er samlet i Forskerparken inden for sundhed og velfærdsteknologi. Den synergieffekt findes ikke andre steder, siger stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune. Han peger også på, at Region Syddanmark i dag har samlet alle deres velfærdsteknologiske initiativer i forskerparken i enheden Syddansk Sundhedsinnovation, ligesom Teknologisk Institut også har et testcenter her. Alt i alt er der i Campus Odense tænkt i koblinger og samarbejder på tværs, der skal sikre Campus Odense som centralnerven for ny viden, vækst og beskæftigelse. Derfor bliver en del af opgaven at skabe en struktur, der sikrer relationer på tværs: Det er relationerne, der giver synergien Spørgsmål om indhold besvares af presseansvarlig Jacob Vestergaard hos Udvikling Fyn A/S Tlf

3 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S i Odense Zoo kan du som det eneste sted i Danmark håndfordre en giraf med enten blade eller frugt. Svendborg er den første danske kommune i Cittaslow-organisationen, som har til formål at fremme det gode liv ved at udbrede Slow Food-filosofien. God grobund for synergi Den nye forsker- og videnspark i Odense, Cortex Park, er den første af sin slags i Skandinavien. Her kan universitetet, universitetshospitalet og forskervirksomheder nyde godt af synergien samt af de unikke og miljørigtige omgivelser. Du tager letbanen fra Odense cen trum, og fem minutter senere be finder du dig i Cortex Park, den nye forsker- og videnspark i hjertet af Danmark. Den byder både på universitet, universitetshospital, forskervirksomheder, kollegier, boliger til både forskere og pendle re. Desuden ind købsmuligheder, fitnesscenter, ca féer, restauranter, frisør med mere. Her i området har du både mu lighed for at van dre imellem de flotte bygninger, slappe af på de små pladser be lagt med granit i mønstre brudt af små grønne oaser i byen, der sam ler regnvandet. Forsker- og videnparken på Campus Odense er en Ønsker du mere bydel for virksomheder, der vil være tættest muligt frisk luft og moti på den nyeste viden, de største talenter og de stæron, har du mulig keste forskere. Og i inspirerende omgivelser. hed for at løbe en tur på løbestien eller bare slentre på en af stierne i den. Og denne synergi afspejler udkanten af området. sig i byplanen, hvor funktionerne Dette er fremtidsscenariet for i området er placeret tæt ved hin Skandinaviens første bydel af sin anden indrammet af grønne om slags, og den er ved at blive en rea råder. At der både findes kollegier, litet. Første spadestik er allerede erhvervshuse, detailhandel og ho taget, og udbygningen vil stå på tel, betyder samtidig, at der skabes igennem det næste årti. liv i den nye bydel, siger han. Bag projektet står en række part De første beboere i området, nere. Herunder Freja Ejendomme, der vil rykke ind, er studerende på der ejer jorden. områdets første kollegium. De vil uden tvivl være med til at skabe liv Miljø og arkitektur i fokus på de nye gader, stræder og grønne Marianne sommer Vi ejer jorden, som Cortex Park er pladser. bygget på, og vi har udviklet om rådet i samarbejde med en række partnere herunder kommunen. Vores fælles vision har været, at FAKTA området skulle være af høj arkitek Arkitekter på projekt tonisk kvalitet med fokus på byliv, Cortex park er CF Møller klima og miljø. Derfor er der blevet Landskabsarkitekter SLA brugt mange penge på eksempel Alectia er ingeniører. vis at håndtere regnvandet og på at forberede for kollektiv trafik. hvor erhvervsliv, universitetet og det nye supersygehus arbejder sammen. og værdien. Både for de virksomhe der, der flytter til, og for de aktø rer, der er i området i dag, fortæller Jørgen Clausen. Samarbejde er nøglen Jens Oddershede, rek tor på Syddansk Universitet, bekræfter vigtigheden af samarbejde på tværs inden for netop sundheds- og vel færdsteknologi: Den store koncentration af vi den i de mest moderne rammer, alt sammen samlet i et bygningskom pleks, giver nogle enestående mu ligheder for at samarbejde mellem universitetet og hospitalet, siger han. Netop muligheden for at til trække nye arbejdspladser er noget, stadsdirektør Jørgen Clausen peger på som den helt store driver for pro jektet: Det er klart, at med de mange initiativer og det enorme potentiale, området har, er forventningerne store. Vi håber på, at der i 2020 er skabt nye vidensarbejdsplad ser i Campus Odense primært in den for sundhed og velfærdstekno logi, forklarer Jørgen Clausen, der også ser ud over kommunegrænsen: Potentialet i Campus Odense rækker efter min opfattelse langt Og derudover på den arkitektoni ske kvalitet herunder belægning og belysning, forklarer direktør i Freja Ejendomme, Karen Mosbech og tilføjer: Vores rolle er ikke bare at sælge jorden til højeste pris men at skabe et projekt, der kommer samfundet til gode, tilføjer direktøren fra ejendomsselskabet, der er ejet af Finansministeriet. Hu n suppleres a f Ca rsen Rasmussen, der er udviklingsdi rektør i selskabet. Han fremhæ ver andre fordele ved den grønne klynge. Interessenterne i området har gavn af at have nærhed til hinan ud over Odenses grænser og vil for mentligt også have en positiv effekt på væksten i vidensarbejdspladser i en regional kontekst. Tiltrækningen af nye studerende og medarbejdere er også noget, rek tor Jens Oddershede ser frem til: Campus Odense vil klart øge vo res muligheder for at tiltrække stude rende, medarbejdere og nye virksom heder: Det er jo et enestående videns miljø at etablere eller bosætte sig i. Cortex Park Cortex er betegnelsen for hjernens yderste lag, hjernebarken. Cortex Park bliver en del af Campus Odense og skal være hjemsted for virksomheder, der satser på forskning og viden. En del af Cortex Park bliver udstykket til boliger. Her kommer også butikker, cafeer og hotel, og det hele udvikles med en vision om en grøn og bæredygtig ramme. Fyn G FYN E FRA UDVIKLIN EN ANNONC Foto FORSIDE I VÆKST SIDE 8-9 Nils Lund Pedersen DE BYTTEDE MED UD BROSTEN GEDER GRÆS OG SIDE 10 for over flyttede til Fyn som de Familien Schyberg livskvalitet, og fik mere på igen. fem år siden om at give slip ikke kunne drømme RET PASSIONE TTERI IVÆRKSÆ fynske virksomheder driver mange førende virksom-ved Innovation én Danmarks fordele blandt andet web, der ser mange for heder inden på Fyn. at drive virksomhed FREMTIDEN FYN BYGGES PÅ SIDE 2-3 Produceret af: Tabloid Nordic Projektleder: Stefan Grevle Annoncer: Jakob Jermiin Redaktør: Marianne Sommer AD: Jonas Karlsson Repro: Bildrepro Tryk: Dansk AvisTryk A/S Information om annoncetillæg i Børsen fås hos Stefan Grevle, TILLÆG ER SIDE 12 HELE DETTE NYEER ARBEJDSPLADS VIDENS bymidte, skyder fra Odense Det er Kun fire kilometer snart op ad jorden. nye Campus Odense at skabe der forventes attraktivt et projekt, til et mere inden de vil gøre Fyn arbejdspladser magasin om øen. Niels Thorborg Fyn i Vækst er et og vækst på SÆTTERI, OB-storaktionær sig og bo. innovation ndlægger ogvirksomhed, uddanne NERET IVÆRK at skabe udvikling, L EASY-gru drive på Fyn for FAKTOR, PASSIO sted at investere, der er sat i gang SOM VÆKST mange initiativer, SPORT FYN. S ODENSE, FLYTTET TIL OM CAMPU VED AT VÆRE LÆS OGSÅ GLÆDEN TURISME OG Distribueres med Børsen den 15. mars

4 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Robot med vokseværk vil ud i hele verden Tre gutter fra Syddansk Universitet fandt på at lave en let og relativ billig robot, som skulle være nem at installere og programmere. Siden har virksomheden præsteret en stejl vækstkurv og har nu 35 ansatte i Danmark og Kina. Af Jacob Vestergaard En robot kan være en dyr fætter, og derfor fandt tre studerende fra Syddansk Universitet i 2003 sammen om at udvikle og producere en robotternes folkevogn, som de fleste virksomheder skulle have råd til at investere i. Esben H. Østergaard og Universal Robots har succes og skal blandt andet levere robotter til BMW i Tyskland. I dag sælger Universal Robots til 40 lande, har kontorer i både Danmark og Kina, og i de seneste regnskabsår har væksten i omsætningen været på over 500 procent. Vore robotarm automatiserer og effektiviserer de mest kedelige, monotone og opslidende processer i industrien, så medarbejderne kan bruge deres ressourcer dér, hvor de skaber mest værdi, trives og udfordres, siger medstifter Esben H. Østergaard, som i dag er teknologidirektør i firmaet. De tre universitetsstuderende havde under deres research for snart 10 år siden fundet frem til, at robotmarkedet var præget af tunge, dyre og uhåndterlige robotter, og derfor formulerede de en ambition om, at robotteknologi skal være tilgængelig for alle. Vores robotter har typisk tjent sig ind på godt et halvt års tid, siger Esben H. Østergaard fra Universal Robots, som stadig satser på vækst om end i et mere moderat tempo. Vi vil være globale. I dag er vi stærke i Europa og en del af Asien, men de kommende år vil vi ind på blandt andet det nordamerikanske og det sydamerikanske marked, og det kommer til at koste ressourcer, siger Esben H. Østergaard. Ifølge medstifteren skyldes virksomhedens succes blandt andet, at Universal Robots til enhver tid har rådet over de rette kompetencer. Vi havde fra starten de rigtige ideer, som vi tre nørder tog os tid til at udvikle, inden vi begyndte at modne vores produkt kommercielt herunder at finde kapital, vælge en bestyrelse og en ansætte direktør, siger Esben H. Østergaard, som i lighed med medstifteren Kasper Støy er datalog og ph.d. i robotteknologi, mens den sidste stifter, Kristian Kassow, er maskiningeniør. Fakta Odense-virksomheden sælger de to robotarme UR5 og UR10, som kun vejer henholdsvis 18 og 25 kilo. De er fleksible, lette og brugervenlige 6-aksede industrirobotter. Robotterne nemme at flytte og kræver ikke et robust underlag på grund af den lette vægt. Robotterne bliver leveret med alt, der skal bruges til at programmere dem, herunder controllerskab, trykfølsom skærm og software. Unge pustede liv i Kims smedevirksomhed Projektet Innovirk under Udvikling Fyn hjælper virksomheder på øen med at komme up to date, så de kan stå distancen i den daglige konkurrence. Smedevirksomheden Kettek i Faaborg fik hjælp fra studerende. Det var en fantastisk oplevelse at få hjælp til innovation og produktudvikling fra en flok studerende. Vi havde blod på tanden i forvejen, men nu kan vi smage det, siger smedemester Kim Tolderlund fra Kettek, som i vinter fik hjælp til innovation fra en flok studerende. Fyn rummede tidligere en del større industrivirksomheder herunder en række værfter, men de fleste er nu væk. Tilbage på øen er nu et antal jern-, metal- og mekatronikvirksomheder, der har trange kår, fordi de store kunder er flyttet eller er lukket. Virksomhedernes håndværksmæssige kunnen er i top, men måden at drive virksomhed på og at tiltrække kunder er ikke rigtig fulgt med tiden, fortæller projektleder Mads Wojtynka fra Udvikling Fyn InnoVirk. For at gøre virksomhederne konkurrencedygtige har Udvikling Fyn sat projektet Innovirk i gang, der sætter fokus på, at netværksdannelse og kompetenceudvikling er vejen frem, hvis virksomhederne skal remtidssikres. Formålet er, at virksomhederne, ledelserne og medarbejderne skal rustes til at møde de nye udfordringer, som opstår, når de skal drive forretning i dag og se hinanden som samarbejdspartnere frem for konkurrenter, siger Mads Wojtynka. Projektet, der er støttet af Syddansk Vækstforum, har også til hensigt at skabe synergi mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Det sker blandet andet under overskriften Inno12, hvor 25 studerende fra forskellige videregående uddannelser i 12 timer tager ud til en virksomhed og udvikler på en konkret udfordring. Uundværlig hjælp En af virksomhederne i Inno12 er smedefirmaet Kettek i Faaborg, der længe havde haft idéen til at producere en badebro liggende i skuffen, men indehaveren manglede tid til at realisere den. Vi kontaktede Innovirk, der spurgte, hvad vi manglede hjælp til. Efterfølgende fik vi besøg af studerende fra Erhvervsakademiet Kim Enok Sydvest, Erhvervsakademiet Lille Tolderlund bælt samt UC Syd. De studerende herfra kunne i fællesskab guide os i retningen af den rette løsning inden for markedsføring, materialevalg og tegninger af badebroen, fortæller direktør Kim Tolderlund fra Kettek. Kettek har efterfølgende ansat en af de studerende til at arbejde videre med at få produktet fra papir til realitet, og virksomheden regner med at sælge badebroen til næste sommer. Maren Urban Swart 4

5 katie melua StiNg 21. JuNi 2012 kl. 20:00 engen, FRueNS BØge, ODeNSe BilletNet.Dk Mediesponsor Arrangør JVB Concerts tom JONeS 30. JuNi 2012 kl. 20:00 DeN FYNSke landsby, ODeNSe BilletNet.Dk JuNi 2012 kl. 20:00 DeN FYNSke landsby, ODeNSe BilletNet.Dk Mediesponsor Arrangør JVB Concerts Mediesponsor Arrangør JVB Concerts

6 ANNONCE Få del i det syddanske eksp rteventyr Syddansk Sundhedsinnovation er stedet, hvor sygehuse, virksomheder, forskere, medarbejdere og borgere mødes for at skabe de bedste nye velfærdsteknologiske produkter. E r din virksomhed interesseret i at være med til at skabe fremtidens eksportsucceser inden for sundhedsområdet? Region Syddanmark har udpeget sundheds- og velfærdsteknologi som sit helt store satsningsområde. Vi vil skabe endnu bedre oplevelser for borgerne, når de kommer i kontakt med egen læge eller regionens sygehuse, men det kræver nye innovative produkter og arbejdsgange, som vi hermed inviterer dig og din virksomhed til at deltage i. Syddansk Sundhedsinnovation med base i Forskerparken i Odense er stedet, hvor virksomheder, forskere og uddannelsesinstitutioner skal være med til at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. I vores sundhedsinnovatorium kan man udvikle og diskutere ideer, der afprøves i fuld skala og sidenhen på vores sygehuse. Potentialet for alle involverede er enormt. Lige nu er vi eksempelvis i gang med udviklingen af et intelligent badeværelse, der er mere arbejdsvenligt og nemmere at holde rent. Erhvervslivet er med helt inde i udviklingsprocessen gennem vores Living Lab Denmark, som er en ny model for offentligt-privat innovationssamarbejde. Nøgleordene i Syddansk Sundhedsinnovation er brugerdreven innovation, hvor borgere, pårørende og medarbejdere er med til at påpege problemer i arbejdsgange, som vi forhåbentlig sammen kan finde ideelle løsninger på. Et andet fokuspunkt er at udvikle nye, gode ideer fra den intelligente seng til telemedicinsk udstyr. Målet er at skabe nye vækstmuligheder for de involverede virksomheder, nye spændende job i Region Syddanmark og den bedste behandling for borgerne. Vil du med? ByggerI, IT, TelemedIcIn og InnovaTIon Syddansk Sundhedsinnovation gør det muligt for forskere og virksomheder at teste nye produkter og ideer på Region Syddanmarks sygehuse gennem tre indgange: Sundhedsinnovatoriet arbejder med brugerdreven innovation og udvikler og tester nye måder at bygge sygehuse på. Gennem idéportalen invia. nu opsamles idéer fra patienter, pårørende og medarbejdere. I samråd med bl.a. virksomheder udvælges de bedste idéer til videre udvikling. Tværsektoriel IKT og telemedicin arbejder med udvikling af digitale løsninger, der understøtter et sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner. Er også indgangen til udvikling, test og udbredelse af telemedicinske løsninger. Innovationspartnerskaber & medier omfatter udvikling af bl.a. intelligent indkøb og innovative løsninger inden for offentlig-privat samarbejde (OPP, OPS og OPI) samt Living Lab Denmark, der er en model for offentligt-privat innovationssamarbejde inden for sundhedsog velfærdsområdet.

7 Co-creation er nøglen til de bedste løsninger En af de vigtigste opgaver for Syddansk Sundhedsinnovation er at sætte mennesket i centrum og skabe fremtidens sundhedsvæsen sammen med personale og patienter. Syddansk Sundhedsinnovation råder bl.a. over Sundhedsinnovatoriet; en hal hvor ting kan bygges og testes i 1:1. Dertil kommer et tværfagligt team, der kan hjælpe med idegenerering og udvikling. Vi bliver hele tiden bedre og hurtigere til at behandle patienterne på vores sygehuse, men det lægger også et stort pres på udviklingen af nye telemedicinske produkter, der kan gøre det muligt at behandle flere i eget hjem. Den udvikling kan vi nu målrette gennem Syddansk Sundhedsinnovation. Potentialet for de deltagende virksomheder er enormt i form af nye, mulige eksporteventyr. Peter Simonsen, direktør i Syddansk Sundhedsinnovation Det intelligente badeværelse Living Lab Denmark er et initiativ under Syddansk Sundhedsinnovation, der skal gøre det nemmere for virksomhederne og det offentlige at udveksle tanker og ideer og udvikle nye produkter og processer sammen. Alt for meget brugerdreven innovation handler om at spørge brugerne, hvad de gerne vil have og så give dem det. Men den bedste brugerdreven innovation er co-creation, hvor vi skaber noget sammen med brugerne, også ud fra behov de ikke vidste, at de havde. Centerchef Diana Arsovic Nielsen fra Syddansk Sundhedsinnovation Udviklingen af det intelligente badeværelse på sygehusene er allerede blevet en succes. Living Lab Denmark er en samarbejdsmodel for det fremtidige offentlige og private innovationsarbejde (OPI) under Syddansk Sundhedsinnovation daglige beskeder Hverken det offentlige eller det private kan løse de velfærdsudfordringer, vi står over for alene. Derfor er der et stort og uforløst potentiale i et samarbejde. Med de briller på kan vi skabe gode vækstbetingelser for virksomhederne og bedre løsninger for både det offentlige og borgerne. Enhedschef Anne Smetana, Syddansk Sundhedsinnovation Kommunikationen omkring indlæggelse og udskrivning af patienter fungerer i dag gnidningsfrit hen over forskellige elektroniske platforme. Men hver eneste dag sendes der hele meddelelser mellem sygehusene, de praktiserende læger, kommunerne og apotekerne i Region Syddanmark. Derfor har Syddansk Sundhedsinnovation særligt fokus på at udvikle nye it-løsninger, der kan understøtte det tværgående samarbejde i sundhedssektoren. Borgerne må ikke have følelsen af at blive behandlet i tre sektorer på sygehuset, hos deres egen læge og i kommunen men skal fornemme et sammenhængende forløb, der er meningsfuldt, så informationer og undersøgelser ikke bliver gentaget unødigt. Enhedschef Tove Lehrmann, Syddansk Sundhedsinnovation om SyddanSK SundhedSInnovaTIon Med udgangspunkt i Forskerparken i Odense har Syddansk Sundhedsinnovation samlet en lang række innovationsinitiativer på sundheds- og velfærdsområdet i Region Syddanmark. Syddansk Sundhedsinnovation arbejder ud fra tre succeskriterier den tredobbelte bundlinje: at gøre at driften af sundhedssektoren endnu bedre og billigere at sætte borgeren i centrum gennem højnet kvalitet og forbedringer at sikre vækstmuligheder og job i regionen Kontakt Syddansk Sundhedsinnovation: Sekretariatschef Anne Bach Stisen, ,

8 Her siger kassedam Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Vidste du, at Danmarks største IKEA-varehus på kvadratmeter blev indviet i Odense i 2009, hvor det erstattede verdens mindste IKEA-butik på blot kvadratmeter. Familien Schyberg føler, at de har fået meget større livskvalitet ved at bytte livet nær København ud med et på landet. Blandt fordelene hører mere plads, mere natur, mindre stress og mere venlighed. Af Marianne Sommer Foto Nils Lund Pedersen Jeres helt personlige fest Hesselet Hotel & Gourmet byder velkommen til de mest storslåede selskaber i smukke omgivelser med udsigt til vand, strand og bøgeskov. Vi afholder selskaber fra 10 til over 100 gæster i en både stilfuld og personlig atmosfære. Sammen med jer kan vi sammensætte en gourmet menu, der virkelig vil forkæle jer og jeres gæster. Ønsker I og jeres gæster at overnatte, har vi de dejligste dobbeltværelser med udsigt til 895 kr. Kontakt os eller kik forbi og bliv inspireret, når jeres store festdag skal planlægges. Bryllupper Barnedåb Konfirmationer Fødselsdagsfester Guld-/sølvbryllup Selskaber Firmafester Receptioner Juleselskaber Priser fra 895 kr. pr. kuvert Inkl. velkomstdrink, 3 retters middag med vin ad libitum, kaffe, blomsterdekorationer, bordkort og menukort. Nyd havudsigten på Hesselet Hotel & Gourmet Christianslundsvej 119 DK-5800 Nyborg Tel: hesselet.dk 8

9 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Fyn og øerne har flere end kilometer varieret kyststrækning med gode muligheder for at bade, ro i havkajak, dykke og fange havørreder. men "hej" H un suser ud ad døren, henover gårdspladsen, forbi stalden med ge derne og op ad den lille bakke med vinstokkene, hvor hun taber sin ene gummistøvle i bare iver for at følge med sin far og søskende. Liva er knap to år og lever et børneliv med masser af landluft, fordi hendes forældre tog en afgørende beslutning flere år før, der var tænkt på hende. Vi boede i en 90 kvadratmeter stor første sals villalejlighed i Charlottenlund nord for København, havde lige fået vores søn Rasmus og ville gerne ud på landet og bo, da vi begge er friluftsmennesker. Så vi begyndte at søge boliger i nærheden af København, hvor vi beg ge arbejdede. Prismæssigt var der mange bo liger syd for København, der var interessante, men det afskrækkede os at skulle sidde i den tunge myldretidstrafik til og fra København, siger Ursula Schyberg. Derfor prøvede vi for sjov at ændre vores søgekriterier til at dække boliger i hele lan det. Vores ønske var at bo i en bolig fra før 1900-tallet, der lå på en grund på minimum kvadratmeter. Og så skulle der være en skov og noget vand i nærheden samt en god børnehave og en skole med skolebusordning, supplerer Bertil Schyberg. Stilhed og stjernehimmel Og her poppede en del boliger på Fyn op, som matchede disse kriterier, så den lille familie drog af sted for at se, om deres fremtidige bosted lå her. Resten er nu historie, for fami lien der efterfølgende er blevet udvidet med Daphne på fem og Liva på to år faldt fuld stændig for den idylliske lille gård fra Her rykkede de ind for syv år siden og kan i dag ikke forestille sig et andet liv. Da vi flyttede, havde vi aftalt at give det fem år, og da vi kiggede hinanden i øjnene for to år siden, havde ingen af os den mindste lyst til at flytte tilbage igen. Jeg kunne ikke forestille mig, hvordan vi skulle overleve i en Fyn E TILLÆG HELE DETT Regnestykket ender på plus Også mere venlighed hører til forskellene på København og Fyn mener parret, der nævner, at kassedamen for eksempel siger hej no get de var ganske uvante med, før de flyttede til øen. De nyder også at spise økologisk både eget kød fra gederne eller, når naboen har væ ret på jagt og ringer på for at tilbyde fasaner eller kød fra rådyr. På plussiden hører også muligheden for at have dyr på matriklen og sågar dyrke vin 90 liters produktion blev det til sidste år. Dertil en unik børnehave, Kaptajngården, som har dyr og afgrøder, og hvor børnene selv er med til at lave maden. Med i regnestykket tæller naturligvis også ulempen ved at bo omkring to timers kørsel fra familie og venner på Sjælland, som de besøger cirka hver anden måned. Også jobmæssigt har det været en udfordring for Ursula, som er bio log, mens Bertil har haft nemmere ved at finde et job i nærheden som tømrer. Men når hele regnestykket gøres op, så fal der det klart ud til Fyns fordel. Og parret er derfor enige om, at ordet Udkantsdanmark burde skrottes på stedet. Idræt sætter fut i sundheden I Svendborg trækker en stor del af eleverne i klasse i idrætstøjet seks timer om ugen. Det har vist sig at have en gavnlig effekt på deres sundhed, og nu udvides projektet. Det er både sjovt og sundt at få sved på panden. Nye undersøgelser viser, at blot fire timers ekstra idræt nedsætter risikoen for type II diabetes med 45 pro cent. Resultaterne stammer fra Svendborgprojektet, der er det største og længstvarende forskningsprojekt om betydningen af øget fysisk aktivitet for den nuvæ rende og fremtidige sundhed hos børn og unge. Siden 2008 har eleverne i klasse på syv af kommunens skoler haft seks idrætstimer om ugen. Der har været stor opbakning fra eleverne og deres forældre til både den forøgede mængde idræt og til forskningen i idrættens betydning, fortæller koordi nator på Svendborgprojektet Mette Skov Hansen. Flere børn skal i god form Som et led i forskningen er en del af eleverne blevet skannet for at undersøge kroppens sammensætning af fedt, muskler og knogler. Der er blevet taget blod prøver for at måle deres insulinindhold i blodet, og elevernes højde, vægt og fysiske form er blevet målt. Der er færre overvægtige elever på idrætsskolerne end på kontrolskolerne, og idrætsskoleeleverne regu lerer deres stofskifte bedre med mindre insulin og sukker i blodet. Derved halverer de deres risiko for at få insulinresistens, og dermed har de også lavere risiko for at få type II diabetes i fremtiden, hvis de fortsætter med øget fysisk aktivitet, siger forsk ningsleder, læge Niels Wedderkopp. Fra august 2012 vil alle skoler i Svendborg forøge antallet af idrætstimer til seks timer om ugen for klasse. Samtidig vil forskningsprojektet fortsætte og blandt andet sætte fokus på forholdet mellem idræt og indlæring, idrætsskader og rygproblemer og om, idræt har betydning for nærsynethed. Maren Urban Swart KLING FYN NCE FRA UDVI ER EN ANNO Vi har produceret SIDE 8-9 I VÆKST E DE BYTTED MED UD BROSTEN GEDER GRÆS OG SIDE 10 Fyn for over rg flyttede til de Familien Schybe fik mere livskvalitet, som og slip på igen. fem år siden e om at give ikke kunne drømm FYN BYGGES PÅ SIDE 2-3 FREMTIDEN dette magasin RET PASSIONE TTERI IVÆRKSÆ heder fynske virksom driver mange førende virksomved Innovation én Danmarks fordele blandt andet web, der ser mange for heder inden hed på Fyn. at drive virksom SIDE 12 lejlighed eller et mindre sted, fortæller Ursula Schyberg. Blandt de mange fordele ved at bytte livet nær byen ud med et på landet nævner parret først og fremmest boligen og de smukke om givelser. Stilheden og den fantastiske stjerne himmel, der findes langt fra byen. Men også at de er glade for at slippe for storbyræset med trafikkøer, problemer med at finde p-pladser og mennesker alle vegne. Vi var for eksempel vant til at holde sankt hans på Charlottenlund Fort med trængsel af tusinder af mennesker, hvor vi knap kunne se bålet. Da vi skulle fejre sankthans på Fyn før ste gang, kunne vi parkere lige i nærheden og stå i første parket på alle siderne af bålet. Det var rart, forklarer Bertil Schyberg. YE 0 NPLA 4.00 DSER NSARBEJDS VIDE skyder e bymidte, ter fra Odens Det er Kun fire kilome e snart op ad jorden nye s Odens Campu es at skabe tivt der forvent et projekt, et mere attrak de r inden gøre Fyn til sin om arbejdspladse Thorborg vil er et maga ionær Niels og bo. Fyn i Vækst ation og vækst på øen. ÆTTERI, OB-storakt sig ling, innov, uddanne T IVÆRKS ndlægger og L EASY-gru ere, drive virksomhedpå Fyn for at skabe udvik PASSIONERE sted at investiver, der er sat i gang STFAKTOR, VÆK RT SOM mange initiat Se vores andre publikationer på SPO ODENSE, TIL FYN. E FLYTTET OM CAMPUS VED AT VÆR LÆS OGSÅ GLÆDEN TURISME OG mars 2012 Distribueres med Børsen den 15. 9

10 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Vidste du, at en af Danmarks største søhelte Peter Willemoes blev født i Assens i 1783 og kæmpede som 17-årig ved Slaget på Reden mod selveste admiral Nelson. Fyn er en fed forstad til København Færre omkostninger, øget livskvalitet for medarbejderne og nærhed til kunder i hele landet hører til blandt fordelene ved at drive virksomhed på Fyn, mener direktør Lars Hedal fra Gazellevirksomheden hedal:kruse:brohus. Samtidig roser han Syddansk Universitets åbenhed. Af Marianne Sommer Foto Nils Lund Pedersen Gazeller kan løbe hurtigt og elsker græs. Måske er det derfor, at Lars Hedals Gazelle-virksomhed hedal:kruse:brohus befinder sig godt på Fyn, som ligger centralt i forhold til resten af landet og byder på masser af smuk natur. Den største fordel er nok vores geografiske placering. Vi har kunder lige fra det nordlige Jylland til det nordlige Sjælland, men vi har ikke behov for et kontor et andet sted i landet. For vi kan nå hele Danmark på omkring halvanden time. Derudover har vi en eksport på 25 procent. Og der er jo heller ikke langt til Kastrup Lufthavn, siger Lars Hedal, der i 2002 startede virksomheden med speciale i løsninger til e- handel, mobil og katalogproduktion. Selv opfatter vi Odense som en fed forstad til København, og set fra et internationalt perspektiv svarer det at være placeret i Odense til at bo i udkanten af London. Det er også sådan, vores udenlandske kunder opfatter det de flyver til Kastrup Lufthavn og sætter sig ind i toget og kører knap halvanden time for at nå til os, tilføjer han. At Lars Hedal bruger betegnelsen fed forstad, skyldes, at både virksomhed og medarbejdere nyder godt af beliggenheden på flere måder end blot at være tæt på smuk natur. Her på Fyn er både løn og husleje billigere end i København, hvilket betyder meget for vores konkurrenceevne. Når vi byder ind på projekter, som ofte ligger i millionklassen, er vores omkostninger mellem 10 og 20 procent lavere end hos en virksomhed nær hovedstaden, siger Lars Hedal. Han fremhæver samtidig en øget livskvalitet som et plus. De cirka 50 medarbejdere bor næsten alle i hus med have og har meget kort transporttid til jobbet. Selv går der kun tre minutter fra direktøren og den nybagte far forlader sin villa til, han indfinder sig på kontoret i Odense. Unikt samarbejde med Syddansk Universitet På trods af de attraktive medarbejderforhold har virksomheden dog en udfordring, når det kommer til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Lars Hedal anser det dog mere som et generelt problem i branchen, snarere end det handler om geografi. Og i den forbindelse nævner han, at et unikt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner er et plus. Syddansk Universitet spiller en aktiv rolle både i forhold til at uddanne folk og til at være et åbent universitet, hvor idéer og forskning bliver formidlet ud til virksomheder, der ligger i området. Det er af stor betydning for os, at vi får sparring og ser nogle megatrends via forskningen, siger Lars Hedal. Han nævner dog én bestemt faktor som en udfordring, når det kommer til beliggenhed. Og det er synlighed i forhold til konkurrenterne i hovedstaden. Vi mangler lidt synlighed i København og det betyder, at vi skal arbejde mere for at være på radaren hos kunderne, end vores konkurrenter i storbyen skal, siger han. Ser man på firmaets tiårige historie, viser den dog ikke tegn på, at kunderne har overset virksomheden. Firmaet har mere end fordoblet omsætningen inden for de seneste tre år og er to gange blevet kåret som Gazelle-virksomhed. hedal:kruse:brohus Blev stiftet i 2002 og er i dag førende inden for løsninger til e-handel, mobil og katalogproduktion. Har indtil nu opnået: TOP 3 placering ved E-handelsprisen i både 2012 og x TOP 3 placeringer ved E-handelsprisen 2010 Gazellevirksomhed i 2007 og 2008 Fra krea til koncept Det fynske firma Interacoustics har taget et nyt middel i brug, når der står innovation på programmet. Det har både ført et nyt produkt og en hæderspris med sig. Udvikling Fyns bestyrelsesformand Søren Skovbølling overrakte på nytårskuren i januar Let s Play Prisen til Jakob Skovgård fra Interacoustics. Mange har oplevet, hvordan klappen går ned, når der står koncept- eller idéudvikling på programmet. Men det fynske firma Interacoustics i Assens skabte en god grobund for at få idéerne til at spire under et tredags møde mellem syv danske ansatte og to amerikanske kunder i et sommerhus. Jeg lånte spillet Den kreative platform af Udvikling Fyn. En del af spillet hedder icebreaker, hvor man går sammen to og to og løser en opgave af to minutters varighed, og når opgaven er løst, skifter man partner. Det primære formål er at ryste folk sammen på en hurtig måde, forklarer projektleder Jakob Skovgård fra 10

11 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Ud over god beliggenhed og høj livskvalitet er samarbejdet med uddannelserne og erhvervslivet unikt på Fyn, mener stifteren af it-firmaet hedal:kruse:brohus, Lars Hedal, der sidder i uddannelsesudvalg og advisory boards på næsten alle uddannelser, der har relation til branchen især på Syddansk Universitet. Interacoustics, som er en del af den børsnoterede høreudstyrskoncern William Demant Holding. Hurtigt i gang Formålet med den kreative proces var at skabe en ny generation af et målinstrument, som Interacoustics producerer til øre-, næse- og halsklinikker og hospitaler. 90 procent af virksomhedens omsætning hentes på de udenlandske markeder. Fordi størstedelen af vores kunder er udenlandske, inviterer vi ofte folk fra mange lande til Danmark for at diskutere konceptudvikling. Mange kender ikke hinanden på forhånd, og vi skal derfor bruge meget tid på at skabe tryghed og fortrolighed på tværs af kultur, faglighed og rang. Med spillet har vi fået et redskab, der gør det hurtigere for deltagerne at åbne op, så der bliver mere tid til konceptudvikling, fortæller Jakob Skovgård. Det kreative innovationsarbejde har både resulteret i en ny version af et af Interacoustics produkter og indbragt det fynske firma den kreative Let s Play Pris, som Udvikling Fyn uddeler en gang om året til en virksomhed, der med engagement, talent og lønsomhed har brugt legens elementer i sin udvikling. Da vores kundegrupper i Danmark er begrænsede, annoncerer vi ikke for vores produkter. Derfor er vi ret ukendte i danskernes bevidsthed, hvilket gør det svært at rekruttere nye medarbejdere. Let s play prisen har givet os brandingværdi og viser, at vi er med på noderne. Og vi har fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil arbejde hos os, siger Jakob Skovgård. Maren Urban Swart 11

12 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Vidste du, at hotel- og konferencecentret Nyborg Strand lige ud til Storebælt fortsætter med at vokse og i 2013 vil være provinsens absolut største hotel- og konferencecenter med 425 værelser. Fynsk samarbejde Fyn har den perfekte beliggenhed, en smuk natur og god grobund for vækst, mener erhvervsmanden Niels Thorborg. Selv går han forrest for at skabe en ø med oplevelser, fynsk fællesskab og eventyrlige rammer. Af Marianne Sommer Foto Nils Lund Pedersen Han skabte erhvervssuccesen L EASY i Odense og har siden brugt en stor del af sin tid og sin kapital på at investere i projekter, der har fået Fyn til at vokse. En surftur på nettet viser en portefølje, som kan få de fleste erhvervsfolk til at måbe. Blandt meget andet har han været med til at starte Odense Sport & Event en scene for underholdning både af den kunstneriske og den sportslige slags. Han er ejer og delvis ejer af flere virksomheder på øen. Derudover bestrider han en del bestyrelsesposter hvoraf han nok er mest kendt som stor aktionær og formand for Odense Boldklub A/S, øens superligahold, som tillige er en del af Odense Sport & Event A/S. Fokus på Fyn Hvis Fyn var et fodboldhold og Niels Thorborg en fodboldspiller, ville han med garanti indtage rollen som den hængende angriber eller spilleren i den frie rolle. Ligesom Michael Laudrup var det. Det er af denne type spiller, at mange af mulighederne bliver skabt, og han udfolder sig bedst i sin frie rolle på banen. De øvrige spillere på banen ville bestå af erhvervsliv, politikere, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kunstnere og borgere. Og uden et rigtig godt samspil med disse aktører ville han ikke kunne score nogen mål for sit hold. Ingen kan rykke noget alene. Og på Fyn skal vi blive bedre til at stå sammen og ikke være så ydmyge for øen har så meget at byde på. Vi ligger jo som en guldklump mellem det store Jylland og det højtråbende Sjælland. Med det budskab skal vi få råbt politikerne på Borgen op, så de har mere fokus på Fyn, siger Niels Thorborg, der med et smil konstaterer, at det virker som om, at der er længere fra København til Fyn end omvendt. Et unikt samspil Som et godt eksempel på at samarbejde kan få ting til at tage fart, er etableringen af Natteravnene på Fyn. Niels Thorborg undrede sig over, at den frivillige organisation, Natteravnene, der passer på de unge om natten, ikke eksisterede på øen. Det mente han ikke kunne være rigtigt, når nu den fandtes i over 250 andre byer i Danmark. Han tog derfor fat i en række vigtige parter, og så skete der noget. Meget hurtigt. Jeg satte som succeskriterium, at vi skulle have 48 natteravne tilmeldt fra starten og det var højt sat. Vi fik 180 tilmeldinger, hvilket aldrig er sket før i historien. Det skyldes et usædvanligt godt samspil mellem politikere, politiet, Fyens Stiftstidende, Reklamebureauet Nørgaard Mikkelsen og Søs Fenger, der også er involveret i Natteravnenes arbejde, fortæller iværksætteren. Det er meget nemt at forestille sig, at han er en mand, der kan få tingene til at ske og få folk til at samarbejde. Med energiske skridt og megen gestikuleren viser han rundt i Odense Congress Center der i øvrigt også er en del af Odense Sport & Event. Og det er med masser af smil og lys i øjnene, at han fortæller om de mange arrangementer, den kvadratmeter store Stadium Arena Fyn-hal har lagt vægge og gulv til lige fra hestesport og messer til store fester og rockkoncerter med for eksempel Sort Sol. Hans positive energi virker smittende, og han får smilet frem hos alle, han møder på sin vej både gæsterne og de ansatte. Der er ingen tvivl om, at han stortrives med sit virke og er glad for sit valg om at være flyttet fra Sydsjælland til øen for cirka 30 år siden. Jeg kommer aldrig herfra. For Odense er både en stor og en lille by. Man kan hurtigt komme til smuk natur for eksempel i det sydfynske. Samtidig byder byen på alt lige fra en superligaklub til koncerter, kunst og unikke madvarer, siger erhvervsmanden med et smil. Kort om Thorborg Niels Thorborg er blandt andet administrerende direktør og ejer af 3C Groups herunder L EASY. I 2000 blev Thorborg, der er Fyns rigeste mand, medlem af bestyrelsen for Odense Boldklub A/S, og i 2002 blev han formand. Siden 2006 har han været bestyrelsesformand for Odense Sport & Event A/S, der blev etableret som følge af OB s sammenlægning med Odense Congress Center. Gourmetprodukternes Fyn byder på unikke muligheder for at forkæle smagsløgene. Skarø Is er et af de firmaer, der producerer gourmetprodukter. Fyn er et slaraffenland af kulinariske oplevelser med alt fra øl brygget på valle, til kød fra svin, der har løbet rundt på stranden. Overalt på øen er der producenter, som sælger fødevarer, der kan få tænderne til at løbe i vand. På Sydfyn ligger producenterne tæt som ærter i en ærtebælg, og det er her man finder det største udbud af forskellige fødevarer. København har nogle af verdens bedste restauranter og verdens bedste kok, men når Visit Denmark skal vise fødevareproducenter frem for udenlandske journalister, tager de gerne til Sydfyn. Her kan de i en radius af 20 kilometer fra Svendborg blandt andet møde en vinproducent, en økologisk grøntsagsavler, en chokoladeproducent, et mejeri og et bryghus, fortæller Michael Hansen, sekretariatsleder i fødevarenetværket Kulinarisk Sydfyn, som holder til i Svendborg. Med god samvittighed Ud over at man kan få gaflen i de fynske specialiteter hos producenterne selv, sælges de blandt andet ved Kulinarisk Sydfyn, der er nordens største fødevarefestival. Vi vil gerne vise, at der findes alternativer til de produkter, som kan købes i supermar 12

13 skaber vækst Historien om Peter fra L EASY begyndte i 1985 med blot en vaskemaskine og en varevogn. Med den kørte 21-årige Niels Thorborg rundt på Fyn og øens omegn og lejede sit firmas beholdning af hvidevarer ud. Der er sket meget siden i dag er han en af Fyns mest fremtrædende forretningsmænd. fødested kedet. Fællesnævneren for de fynske specialiteter er holdning, tradition, og fag og en lødig tilgang til produktionen, hvor man har omsorg for dyrene og ikke bare klasker alt muligt i produkterne, siger Michael Hansen. Tang og birkesaft Blandt de passionerede kulinariske iværksættere er ægteparret Martin Jørgen og Britta Tarp, der har skabt en succes med deres Skarø Is, som bliver fremstillet på den lille ø. Da vi flyttede til Skarø, skulle vi have noget at lave, så vi åbnede en café og lavede lidt is, vi kunne sælge. Hurtigt begyndte kunderne at spørge, om de kunne købe isen andre steder, og forhandlerne viste også interesse, fortæller Britta Tarp, der er uddannet biolog. Flødeis fra Skarø er lavet af kvalitetsfløde og -mælk samt legeret æg, og sorbeterne er lavet på danske økologiske bær. Som et ekstra tvist findes der på ingredienslisten også ting, man ikke normalt forbinder med is. Det startede med, at min mand gerne ville lave en helsesaft af birkesaft, men han havde problemer med at konservere den. Så fandt han ud af, at birkesaft blandt andet fremhæver frugtsmagen i isen. Derfor begyndte vi at udvikle vores egne opskrifter med birkesaft. Samtidig fandt min mand ud af, at sukkertang tilfører isen umami, der giver en let krydrethed og fremhæver smagen af vanilje, forklarer Britta Tarp, der fortsætter udviklingen af produkterne til glæde for isentusiaster. Maren Urban Swart Smagen af Fyn Fakta Under overskriften Værtsskab og Vækst bliver producenterne på Fyn klædt på til at modtage gæster og fange de besøgendes opmærksomhed på alle niveauer. I september skal producenterne forsøge at formidle deres produkter og dem selv i Torvehallerne på Israels Plads i København, så københavnerne kan få øjnene op for, hvad der findes på Fyn. 13

14 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Vidste du, at Kongeskibet Dannebrog med regentparret ombord lægger til kaj i Faaborg onsdag den 6. juni, hvor gardehusarerne også vil trække op. Dagen efter besøger regentparret Avernakø og Lyø. Nyborg er demokratiets vugge Er du på jagt efter at træde et skridt ind i middelalderen, skal du sætte kursen mod Nyborg Slot, der har ambition om at komme på verdensarvslisten. De færreste ved, at Nyborg Slot var en form for middelalderens Christiansborg, hvor kongen mødtes med sit parlament, og grundloven blev stadfæstet. Og denne historie skal formidles på en ny og spændende måde, mener middelalderhistoriker og afdelingsleder på Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. Vi har det eneste bevarede rum fra middelalderen, hvor kongens rent faktisk mødtes med sit parlament i middelalderen. På en måde er det ligefrem demokratiets vugge i Danmark. Slottets og byens historie i samspil med de bevarede monumenter berettiger os ligefrem til at komme på verdensarvslisten, hvor attraktioner som Kronborg, Roskilde Domkirke og Jellingstenene allerede er, siger han. Tiltrække turister Over en treårig periode vil Nyborg Kommune investere 1,5 millioner kroner om året for at virkeliggøre kandidaturet til verdensarvslisten. Pengene skal bruges til at forske i historien og til at skabe de nødvendige rammer for at formidle og fortælle den. De fysiske rammer omkring slottet skal restaureres, og drømmen er at få genopført dele af slottet, eventuelt som moderne museumstilbygninger, så historien kan præsenteres ordentligt. Det vil derudover have en enorm betydning for turismen, være god branding for kommunen og bringe flere kunder i butikken, der kan høre den utrolige historie, forklarer Janus Møller Jensen. Målet er at blive en værdig kandidat til at komme på listen i 2016, men indtil da kan både turister og borgere få en smag på middelalderen, når korsridderakademiet på Nyborg Slot underviser børn i forholdet mellem krig, religion og kultur. Og når Nyborg til sommer afholder Danehofmarked med stor international ridderturnering og inddragelse af hele den historiske bykerne. Maren Urban Swart Nyborg slot Mogens Engelund Der ligger mange eventyrlige oplevelser og venter på Fyn du kan tage på Ø-hop mellem de sydfynske øer, rende små gader. Fyn er også børnenes ø - med masser af mulighed for leg, læring og udfordringer. Fyn SATSER PÅ Under overskriften Find dit eget eventyr har fynske kommuner søsat en kampagne, der skal inspirere turister til at opleve Fyn og øhavet som et autentisk eventyr bestående af frodig natur, betagende slotte, maritime oplevelser og kulinariske specialiteter. Af Maren Urban Swart Mange forbinder Fyn med histhvorvejen-slår-en-bugt-stemning, stokroseidyl, slotte, gourmetmad, badevenlige strande og de små idylliske øer i det Sydfynske Øhav. Det var her, Carl Nielsen lærte sig selv at spille på sin fars violin og senere blev en verdenskendt komponist. Og det var her, H.C. Andersen fandt inspiration til mange af sine verdensberømte fortællinger. Kort sagt emmer øen af eventyr og gode historier. Og netop det eventyrlige er udgangspunktet for en kampagne, der skal trække flere turister til Fyn. Kampagnen trækker på arven fra H.C. Andersen, men begrebet eventyr tolkes bredt og sættes ind i en nutidig sammenhæng. Vi har ingen planer om at plastre Fyn til med H.C. Andersen for Fyn er så meget mere. Fyn er sejlsport, aktiv ferie og en helt perfekt ramme for familier med børn, fordi afstandene på Fyn er små. Men vi mener, at det eventyrlige er en god og rummelig ramme for fortællingen om Fyn, fortæller Carsten V. Nielsen, fagchef for turisme i Udvikling Fyn, og tovholder på kampagnen. De fynske kommuner er også gået sammen om det ambitiøse turismeprojekt, Destination Fyn, som vil løbe frem til Formålet med projektet er at udvikle helt nye ferietilbud til turister og tænke nyt i forhold til, hvordan turister bliver modtaget og sendt videre til attraktioner og overnatningssteder. Vores stolthed og vores letsind skal komme turisterne til gode. Vi skal springe hjælpende til, når vi ser en turist, som ikke kan finde vej. Vi i branchen skal også blive bedre til at reklamere for hinandens attraktioner. Når for eksempel en dyrepasser i Odense Zoo er ved at være færdig med at træne løverne, skal han for 14

15 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Syddansk Universitet blev grundlagt i 1966 og har i dag over studerende og flere end ansatte på sine seks campusser. Vi kommunikerer dit tabloidnordic.dk besøge de mange smukke herregårde eller gå på opdagelse i købstædernes charme- VIND FERIEOPHOLD Møder Konference Ferie Firmaevent EVENTYR tælle gæsterne, at kun 30 kilometer mod syd ligger Egeskov Slot, siger direktøren for Odense Zoo Henrik Lehmann Andersen. Relancering af Fyn På Fyn har vi ikke nogen kæmpe oplevelsespark a la Tivoli, Legoland eller Lalandia, som alene kan trække turister til. De store attraktioner, vi har, er til gengæld autentiske det er ægte slotte og herregårde med ægte historie, ægte natur og attraktioner som Odense Zoo, Naturama og Fjord & Bælt, hvor oplevelse og læring går hånd i hånd. Derfor er Fyn og øerne stedet, hvor man finder eller genfinder det ægte eventyr, og som sådan er Fyn i sig selv én stor oplevelsespark, siger Carsten V. Nielsen. Det er dén historie, vi gerne vil fortælle med det eventyrlige som den fælles drivkraft, siger han. Relanceringen af Fyn vil, udover at sætte fokus på Fyn som Eventyrets ø også brande det sydfynske øhav Fakta Syddansk Vækstforum har givet et bidrag på 15 millioner kroner til projektet Destination Fyn, derudover skal sammenslutningen selv skaffe fem millioner kroner. Målet er, at projektet, indtil det udløber i slutningen af 2014, skal skabe en vækst på syv procent på overnatninger, i gæsternes døgnforbrug og i turismeerhvervet. FÅ LIDT EKSTRA- BOOK NU Hvad hedder sundet, som Christiansminde ligger smukt ned til? CMYK kode: C= 100% M= 34% Y=0% K=2% Pantone farve: 3005 Send os en mail senest d. 31. maj 2012 med dit svar og deltag i lodtrækningen om et ferieophold i vandkanten. Christiansmindevej Svendborg Tlf

16 Se tilbud på miniferier, weekendophold, weekendmøder og events på vores website! Drømmer du om det perfekte møde, så slå øjnene op Det er de små ting, der gør den store forskel! Prøv os og de små ting - når du skal holde møde, kursus eller konference. De fleste konferencecentre kan det samme! Men prøv at holde dit næste arrangement på Ledernes KonferenceCenter. Så vil du og dine gæster opleve, hvordan det er at blive forkælet. Du kan have 100% fokus på indhold og max. udbytte, fordi vi har styr på alt det andet - helt ned til de små ting. Hotelaftale Få en Hotelaftale med fordelagtige priser på overnatning - lige midt i Danmark. Tegn en Hotelaftale til firmaet og få fordelagtige priser på overnatninger til forretningsforbindelser og medarbejdere. Alle overnatninger inkl. stor morgenbuffet med fokus på økologi. Skal der være fest! Så lad der være fest! Vi er specielt go e til at forkæle ved firmaets sommer- og julefest. Forkæl dine medarbejdere ved at holde firmaets fester på Ledernes KonferenceCenter. Læs mere og book på vores website allerede nu - og så bare glæd jer. Fra kr. 285,- Se mere på eller kontakt os på telefon Rugårdsvej Odense NV Telefon:

17 samarbejde der virker i praksis Erhvervsakademiet Lillebælt lever og ånder for samarbejdet med erhvervslivet. Det gavner de studerende. Og det giver virksomhederne bedre bundlinje. Der er masser af energi i lokalet, når 48 timer, løber af stablen. Vejen fra ide til produkt er kort. Udfordringer bliver til nye processer og produkter. bygger bro mellem studie OG erhverv Et studiemiljø tæt på virkeligheden Erhvervsakademiet Lillebælt har over 30 faglige specialer. Her finder du studerende inden for eksempel international handel, produktudvikling, energioptimering, multimedie-design, procesoptimering, finans og mange flere. Fælles for alle uddannelser er, at de er skabt i tæt samarbejde med erhvervs-livet. De studerende er i praktik i mindst tre måneder og er dermed tæt på den virkelighed, som de senere skal ansættes i. Den praksisnære tilgang gælder ikke mindst ved tiltag som 48 timer. 15 problemstillinger løst på 48 timer 48 timer bygger på masser af problemstillinger, massivt deadlinepres og tonsvis af kaffe. Sidste gang var KVM-Conheat A/S i Vissenbjerg vært. Der var på forhånd defineret 15 vidt forskellige indsatsområder, siger Jette Nielsen, som er adm. dir. hos KVM-Conheat. Gennem konceptet 48-timer fik KVM-Conheat A/S konkrete forslag til at løse 15 problemkomplekser Jeg fik input til alt fra lancering af vores nye elektronisk styrede vandvarmer over ideer til hurtigere gennemløbstider i produktionen til forslag til ny fabriksbygning. Det sidste med grundtegninger, økonomioverslag og en mere rationel logistik i produktionen. Entusiasmen var så stor, at jeg blev kaldt ind for at godkende principperne i forslaget kl. 02:30 fredag morgen. Jeg er dybt imponeret, siger Jette Nielsen, adm. dir. KVM-Conheat A/S 41 virksomheder. Vækst på op til 20% 48 timer gennemføres i samarbejde med Udvikling Fyn. Erhvervsakademiet Lillebælt deltager endvidere aktivt i Den Innovative Virksomhed InnoVirk, som netop er blevet evalueret af et eksternt konsulentbureau. Samarbejdet mellem studerende og virksomheder giver resultater. Rapporten taler om vækstrater på op til 20%. Det betaler sig med andre ord for virksomhederne at gå med i samarbejdet hvilket 33 virksomheder allerede har gjort, mens syv virksomheder har haft glæde af 48 timer. Akademiske håndværkere Det er ikke et tilfælde, at vi opnår så gode resultater, som vi gør, siger erhvervskontaktchef Alice Petersen. Vores undervisning tager udgangspunkt i praksis og de studerende skal ikke kun forstå de skal forstå at anvende. Hver eneste 48 timer er en fantastisk oplevelse. De studerende oplever, at de kan bruge deres viden og producere værdi. Og virksomhederne opnår resultater. Læs mere på eller kontakt Alice Petersen på FAKTA Erhvervsakademiet Lillebælt er Region Syddanmarks største erhvervsakademi med dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer. Her findes et et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser og desuden akademi- og diplomuddannelser til de, der har ønsker en kompetencegivende efteruddannelse. Man tager 43 studerende fra 11 forskellige studieretninger, 180 kander kaffe og 48 timer, så skabes løsninger, som vil rykke virksomheden og bundlinjen den rette vej. bygger bro mellem studie OG erhverv

18 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S De gode apps kommer fra Tommerup AppFactory i den lille by Tommerup skaber apps til nogle af verdens største selskaber. Direktør Søren Kleberg ser ikke placeringen på Fyn som nogen hindring for at lege med de store. Coca Cola, Diners, Carlsberg og andre multinationale selskaber gør det får lavet deres apps i den lille by, Tommerup på Fyn. For her ligger AppFactory, som er et af verdens førende selskaber inden for branchen. I 2009 vidste stort set ingen, hvad en smartphone var, men jeg havde en mavefornemmelse af, at mobilteknologi kunne blive noget stort, og at der var mange muligheder inden for apps. Derfor startede jeg firmaet, fortæller direktør Søren Kleberg. Han er som tidligere ansat i blandt andet Udenrigsministeriet vant til at arbejde med store selskaber, og det var derfor naturligt for ham at gå til dem med sine idéer og koncepter. I dag rejser han rundt i verden for både at holde foredrag om apps og for at besøge sine kunder og ser ikke placeringen på Fyn som nogen hæmsko for at få de store kunder i hus. Det er kun i en danskers hoved, at en transport på en times tid er meget. For resten af verden er det jo en bagatel. Så hvis man tænker på den måde, så er der ikke noget odiøst i at sidde på Fyn, siger direktøren, der blandt andet har skabt en populær app for Diners. Den gør svenskere, danskere, nordmænd og finner med et Diners kreditkort opmærksom på de goder og services, som de har adgang til og opfordrer dem til at nyde godt af dem. Hvis man for eksempel er inden for fem kilometers afstand af Kastrup Lufthavn, popper der en besked op, der fortæller, at personen har adgang til en lounge i lufthavnen samt præcist, hvor den ligger. Fænomenet hedder geo-fencing og betyder, at når du krydser et afgrænset område, så sker der noget, som brugeren kan have gavn af, fortæller Søren Kleberg. Marianne Sommer Et boost til fynsk nethandel Virksomheder, der ønske at øge deres viden og kompetencer inden for nethandel, kan søge råd og vejledning hos Udvikling Fyn, der har søsat projektet E-business. I dette forum afholdes foredrag, seminarer, konferencer og netværksmøder, hvor eksperter på e-handelsområdet øser af deres viden, giver tekniske tips og inspiration. Derudover kan e-handelsvirksomheder få et business-tjek, hvor en række eksperter gennemgår deres wepshop og kommer med råd til forbedringer. Læs mere på ww.ebusinessfyn.dk Når internationale sportsstjerner som verdens-etteren Lee Chong Wei fra Malaysia og Peter Gade under sidste års Denmark Openbesøger Fyn, skaber det både omsætning og stolthed. Fjerbolde skaber økonomisk vækst Hvert år investerer de fynske kommuner penge i sportsevents, og det er en god forretning, viser tallene. Yonex Denmark Open og H.C. Andersen Marathon er nogle af de begivenheder, der motiverer folk til at hoppe i sportstøjet og dermed skabe omsætning. Af Maren Uban Swart Foto Badmintonphoto Da kineserne Chen Long og Xin Wang i efteråret begge servede, smashede og clearede sig til guld i den femstjernede grandprixturnering Yonex Denmark Open i Odense Idrætshal, skæppede det godt i kassen hos erhvervs- og turismevirksomhederne på Fyn på trods af kun en beskeden offentlig investering. I 2011 investerede de fynske kommuner fire millioner kroner i sportsevents, hvilket resulterede i en omsætning på 60 millioner, viser den første opgørelse over sammenhængen mellem kommunernes investering og afkast. Vi har aldrig været i tvivl om, at investeringer i sportsarrangementer er godt. Når vi går ind med offentlig støtte, så forventer vi en omsætning, der er fem til ti gange større end investeringen. Langt de fleste gange kommer vi op på en omsætning, der er ti gange større eller mere, hvilket vi eksempelvis gjorde sidste år, fortæller Erik Mogensen, eventchef i Udvikling Fyn Sport & Event. Penge tilbage i kommunekassen Omsætningen kommer blandt andet, når gæsterne og deltagerne til de forskellige sportsevents overnatter på hotel, spiser ude og køber gaver med hjem. Når det lykkes at placere sports- og kulturarrangementer udenfor hotellernes traditionelle højsæson, så er det guld værd for Fyn, siger direktør for Hotel Svendborg, Tom Pelle Jensen. Deltagerne i et stort sportsstævne ser selvfølgelig efter prisen, men når de har besluttet sig, så lejer de det, de har brug for. Det har en voldsom positiv effekt for os, siger hoteldirektøren fra Svendborg. Men det er ikke kun det private erhvervsliv, der får glæde af omsætningen. Det, der overrasker mig mest, er, at tilbageløbet i de fynske kommunekasser er nøjagtig lige så stort som inputtet. Ved at kommunerne bruger penge på at støtte disse begivenheder, skabes der en anseelig omsætning, hvilket giver en god tilbagebetaling i form af skat og moms til kommunen og statskassen. Og samtidig er arrangementerne med til at fastholde beskæftigelsen, siger Erik Mogensen. Denmark Open i badminton, World Cup i dressur, EM i dressur for juniorer, DM i dressur og EM fodbold for døve er nogle af de 11 store sportsevents, der blev afholdt på Fyn i Mange af arrangementerne vil blive afholdt igen i år, hvor der også står EM i syvmands rugby på programmet en disciplin som er med på OL-programmet til OL i Brasilien i Udover indtjening er en event som for eksempel Denmark Open i badminton med til at markedsføre og brande Odense både i forhold til de gæster, der er i byen, og gennem livetransmissioner til 20 nationer. Samtidig giver det odenseanerne en stolthed af, at der sker noget i byen, påpeger Erik Mogensen. Alle kan være med Sportsevents skal ikke kun være for eliten, og derfor afholdes der hvert år H.C. Andersen Marathon i Odense. Årets løb finder sted 23. september, og her er ti procent af deltagerne fra udlandet og repræsenterer omkring 40 forskellige nationer. Ruten er flad som en pandekage, og det er på den strækning, de hurtigste tider er løbet nogensinde i Skandinavien, fortæller løbschef Torben Simonsen. H.C. Andersen Marathon samlede sidste år deltagere på maratondistancen og på halvmaratondistancen for kvinder. 18

19 Hotel Saxildhus Kolding Hotel Saxildhus Tlf. Kolding Tlf Hotel Saxildhus Kolding Tlf Hotel Park Middelfart Hotel Park Tlf. Middelfart Hotel Plaza Odense Hotel Plaza Tlf. Odense Tlf Tlf Hotel Park Hotel Plaza Godnat Middelfart & Odense Godnat Tlf gode 6363 dage 3 gode dage 22 x x eftermiddagskaffe kage samt is is & Godnat popcorn 2 2 x x eftermiddagskaffe til til børn. En 3-retters & kage samt menu is is eller & popcorn stor aftenbuffet til til børn. med En 3-retters salatbar. menu eller To stor overnatninger aftenbuffet med i i dobbeltværelse salatbar. med morgenbuffet To overnatninger med i i dobbeltværelse lokale specialiteter. med 3 gode dage Pris morgenbuffet pr. person med i i lokale specialiteter. dobbeltværelse Pris pr. person i fra i kr. dobbeltværelse fra kr. Tlf Enkeltværelse KR ,- 875,- 875,- Hotel Ansgar Odense Hotel Ansgar Odense Tlf Hotel Ansgar Tlf & Odense Hotel Windsor Odense Hotel Windsor Tlf. Odense Tlf Hotel Windsor Odense til børn. En 3-retters menu eller stor aftenbuffet til børn. En 3-retters menu eller stor aftenbuffet Tilbuddene gælder kun weekend og ferieperioder. Tilbuddene gælder kun weekend og ferieperioder. HELE DANMARKS MØDESTED TRANSPARENTE KONFERENCEPRISER Godnat goddag Godnat Tlf goddag Tlf Eftermiddagskaffe kage kage samt samt is & is popcorn & popcorn til Eftermiddagskaffe børn. En 3-retters & menu kage & kage eller samt samt stor is & aftenbuffet is popcorn & popcorn til med børn. med salatbar En salatbar 3-retters samt samt drikkelse. menu drikkelse. eller Overnatning stor aftenbuffet i i Godnat dobbeltværelse. Morgenbuffet goddag med med salatbar salatbar samt samt drikkelse. drikkelse. med Overnatning med lokale lokale i i specialiteter. dobbeltværelse. Morgenbuffet med med lokale lokale Pris specialiteter. Pris pr. person pr. person i i 625,- dobbeltværelse Pris Pris pr. person pr. person i fra i fra kr. kr. 625,- dobbeltværelse fra fra kr. kr. OG NU MED HELT NYT, AVANCERET OG OVERRASKENDE EFFEKTFULDT AV-UDSTYR. Pris pr. person i i 875,- dobbeltværelse fra kr. 22 x x eftermiddagskaffe & kage samt is is & popcorn til til børn. En 3-retters menu eller stor aftenbuffet med salatbar. To overnatninger i i dobbeltværelse med morgenbuffet med lokale specialiteter. Eftermiddagskaffe & kage & kage samt samt is & is popcorn & popcorn til børn. til børn. En 3-retters En 3-retters menu menu eller eller stor stor aftenbuffet med med salatbar salatbar samt samt drikkelse. drikkelse. Overnatning i i dobbeltværelse. Morgenbuffet med med lokale lokale specialiteter. Pris Pris pr. person pr. person i i 625,- dobbeltværelse fra fra kr. kr. DAGMØDE KR. 575,- KONFERENCEDØGN KR ,- i delt dobbeltværelse. Tilbuddene gælder kun weekend og ferieperioder. Værdi for hver eneste konferencekrone. Sådan ser vi på det for sådan er det. Også på prissiden kan du regne med vores gennemsigtigheds-princip. Dermed kan du hurtigt og med 100% sikkerhed se, hvad du får for pengene. Her er hverken fra- eller til-priser, men et fastprissystem, der er let at forholde sig til. Hovedparten af vores gæster sætter også pris på vores 100% gratis og videoovervågede parkeringspladser. Alle med fordelagtig beliggenhed midt i landet. KAPACITET! BELIGGENHED! PRIS! SIKKERHED! Østerøvej Nyborg Tlf

20 Hele dette tillæg er en annonce fra Udvikling Fyn A/S Vidste du, at Odense Kommune og Realdania frem mod 2020 forvandler den centrale Thomas B. Thriges Gade fra trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde. Den fynske mentalitet, lune og lidt rapkæftede måde at være på passer godt ind næsten alle steder i verden. Vi er ikke tungsindige og formår at holde begge ben på jorden. Det er en fordel, når man vil begå sig på det internationale marked, siger Knud Erik Hansen ejer af møbelfirmaet Carl Hansen & Søn. Arkitektoniske vidundere bygges på Fyn Mange forbinder Fyn og eventyr med forfatteren H.C. Andersen, men øen mellem bælterne rummer også eventyr formet i træ, der sælges verden over. Af Maren Urban Swart Foto Nils Lund Pedersen Et møde i efterkrigsårene mellem en ung snedkermester og den lovende arkitekt Hans J. Wegner revolutionerede møbelfirmaet Carl Hansen & Søn, der blev grundlagt i I dag er Wegners møbler anerkendt verden over og betragtes som anvendelige kunstværker. Da min far overtog firmaet efter min farfar i 1937, var han godt klar over, at virksomheden skulle ændres fra at være en traditionel snedkervirksomhed til at blive en virksomhed med arkitekttegnede møbler. På den måde ville møblerne blive mere anvendelige og komme til at ligge i et andet prisleje, fortæller Knud Erik Hansen, ejeren af Carl Hansen & Søn. Frugtbart samarbejde Kursskiftet skete for alvor i 1947, da faderen på Snedkermestrenes Udstilling i København mødte den unge arkitekt Hans J. Wegner. De to besluttede at forene kræfterne, og det var blandt andet i Carl Hansen & Søns lokaler, at Wegner under et ophold i Odense i 1949 tegnede den berømte Y-stol. Wegner havde nogle følelser, som han kunne udtrykke gennem sine hænder og sætte på papir. Han havde en helt klar holdning til, hvordan et møbel skulle se ud, og var en ustyrlig dygtig håndværker, der kendte træ til fingerspidserne, fortæller Knud Erik Hansen. Ud i verden I 2002 overtog Knud Erik Hansen virksomheden efter sin bror og flyttede året efter firmaet til Aarup, hvor en ny stor fabrik blev opført, og der kom fokus på det internationale marked. Den nye fabrik havde en vældig kapacitet, og derfor begyndte vi at opsøge nye markeder, så der kunne sættes gang i maskinerne. Det var en kolossal satsning, men jeg havde goodwill fra tidligere job, og bankerne var også villige til at låne mig en forfærdelig masse penge. Så vi kørte med fuld fart frem. I dag kan vi tænke, at det var da meget godt, griner Knud Erik Hansen, der tidligere har arbejdet 26 år i ØK og været med til at få en masse virksomheder til at gro. I dag sælges Carl Hansen & Søns møbler hvoraf størstedelen er tegnet af Wegner overalt i verden med undtagelse af Sydamerika. I de vigtigste lande har virksomheden sine egne showrooms og ansatte og har fokus på at opkøbe andre virksomheder, der lever op til virksomhedens stilfulde produkter. Virksomheden er vokset fra 20 ansatte til cirka 150 ansatte ved købet af det københavnske møbelfirma Rud Rasmussens Snedkerier A/S i Så eventyret fortsætter i endnu større stil. 20

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden Mennesker og muligheder mødes FOKUS: TURISME NO.14 04 / Slået hjem 06 / Turisme 15 / Syddanmark I TAL 24 / Kolind og velfærden 28 / Fremtidsfabrikken på Fyn 30 / 75 mio. kr. i arbejde 34 / Trafikønsker

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

kolding danmarks vækstcenter

kolding danmarks vækstcenter Forskning, innovation og designudvikling mødes i kolding danmarks vækstcenter Annoncetillæg 2 3 22 kolding danmarks vækstcenter 17 38 40 indhold Det bliver et kraftcenter side 10 49 16 Væksten sker i fællesskabet

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Mere overskud: afrikanske Mere gå på-mod: perler Mere fri: Mere bevægelse: Mere

Mere overskud: afrikanske Mere gå på-mod: perler Mere fri: Mere bevægelse: Mere juni 2008 grøn på den kloge måde Glaspusteren de afrikanske perler og økodyrene Mere overskud: Vi har det, de andre sukker efter Mere gå på-mod: Iværksættere har gode prognoser Mere fri: Ud i naturen -

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Kruseduller på den fede måde

Kruseduller på den fede måde P R O F I L MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Sport Profil Tema Gastronomi FEBRUAR 2012 Kruseduller på den fede måde En rynke kan have sin helt egen historie og det skal man ikke tage fra den gratis magasin

Læs mere

one Topscorer går forrest Århus Håndbold vil være et fyrtårn inden for dansk eliteidræt Byens Nr. 2 giver identitet

one Topscorer går forrest Århus Håndbold vil være et fyrtårn inden for dansk eliteidræt Byens Nr. 2 giver identitet 4 in Man skal lære af fortiden, men fokusere på fremtiden Århus Håndbold vil være et fyrtårn inden for dansk eliteidræt Byens Nr. 2 giver identitet TILLÆG TIL ÅRHUS STIFTSTIDENDE D. 15/12 2011 Topscorer

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Nr. 27 - september 2014

Nr. 27 - september 2014 Nr. 27 - september 2014 Godt samspil mellem kommune og erhvervsliv Plus-Plus har tredoblet maskinparken på tre år Kunst kan også være kommerciel Medarbejderne kommer på efteruddannelse i USA Behandling

Læs mere

SLAGELSE NU TEMA: INTERNATIONAL LIVING. Guldagergaard - keramik på mange sprog. Minigrisen - et internationalt hit

SLAGELSE NU TEMA: INTERNATIONAL LIVING. Guldagergaard - keramik på mange sprog. Minigrisen - et internationalt hit SLAGELSE NU online-magasin om det gode liv i Slagelse Kommune Guldagergaard - keramik på mange sprog Fra Kiev til Korsør - med drømmen om hus og have Minigrisen - et internationalt hit Velfærdsbøffer med

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Vi vil mulighederne vil du? VERDENS STØRSTE ZOO

Vi vil mulighederne vil du? VERDENS STØRSTE ZOO Vi vil mulighederne vil du? Unik natur Se naturkalenderen med mere end 70 arrangementer. SIDE 7 Lyst til læring Grønhøjskolen underviser alle elever i alle fag udendørs. Resultatet er en bedre skole, gladere

Læs mere