Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse"

Transkript

1 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring, eller en pensionsordning, der skal udbetales ved din død, skal du beslutte, hvem pengene skal udbetales til. At begunstige en person betyder, at personen får udbetalt din forsikring eller pension, når du dør. I lovgivningen er der forskellige regler for begunstigelser alt afhængigt af, hvornår du indsætter en begunstiget eller ændrer i, hvem der er begunstiget. 1 Pensionsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup

2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 2 gamle regler Særligt om begunstigelse af din samlever Vær opmærksom på, at du og din samlever ikke arver hinanden. I vil heller ikke automatisk være begunstiget til at få penge udbetalt fra hinandens pensioner, når en af jer dør. I skal derfor skrive testamente eller indsætte hinanden som begunstiget, for at sikre hinanden økonomisk. Det er en god ide at indsætte en begunstiget Når du indsætter en begunstiget, bestemmer du selv, hvem din forsikring eller pension skal udbetales til, når du dør. Når en forsikring udbetales til en begunstiget, skal pengene ikke bruges til at betale din eventuelle gæld. Desuden vil den person, som du har begunstiget, kunne få pengene hurtigere udbetalt, end hvis pengene skal udbetales til dit dødsbo. Har du flere børn, og ønsker du at begunstige ét af dine børn, kan de, der ikke begunstiges, ikke protestere mod begunstigelsen. Skriver du derimod testamente til fordel for dine børn, vil de kunne kræve at få deres tvangsarv. Dine børn kan du ikke gøre arveløse. Hvis du ikke har indsat en begunstiget, vil pengene blive brugt til at betale din eventuelle gæld. Er der noget til overs, fordeles det ligeligt til dine børn. Ikke-fradragsberettigede forsikringer Er pensionen eller forsikringen ikke fradragsberettiget det er ofte tilfældet for gruppelivsforsikringer og ulykkesforsikringer kan du indsætte, hvem du vil som begunstiget. Du kan for eksempel indsætte familiemedlemmer, venner eller foreninger som Red Barnet og Kræftens Bekæmpelse. Fradragsberettigede forsikringer Er pensionen eller forsikringen fradragsberettiget det er de fleste pensioner, herunder arbejdsmarkedspensioner kan du enten begunstige: din nærmeste pårørende eller en bestemt eventuelt navngiven person dog kun din samlever, som har fælles bopæl med dig ved indsættelsen, dine børn, børnebørn, oldebørn osv, dine stedbørn og deres børn, børnebørn osv. eller din samlevers børn, børnebørn osv. Begunstiger du andre personer, betyder det, at du skal betale 60 pct. i afgift af værdien af pensionsordningen, på det tidspunkt du indsætter en begunstiget du skal betale skat af fremtidig rente du eller dine efterladte ikke skal betale skat af udbetalinger fra pensionsordningen. Dine efterladte skal dog betale boafgift af udbetalingen. du ikke får fradrag for fremtidige indbetalinger. Din nærmeste pårørende I mange pensionsordninger er nærmeste pårørende automatisk indsat som begunstiget, eller du kan selv vælge at begunstige nærmeste pårørende. 1 Hvem kan du begunstige? Hvem du kan begunstige afhænger af, om der er tale om fradragsberettiget pension eller forsikring, eller om du har betalt skat af din pensionsindbetaling. At begunstige nærmeste pårørende betyder, at pensionen udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partber Børn, børnebørn mv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler.

3 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 3 Da du har børn, vil nærmeste pårørende for dig p.t. være en af disse personer i nævnte rækkefølge: at dine børn kan protestere mod, at du begunstiger din samlever. Dine børn, børnebørn, oldebørn m.fl. (dine livsarvinger) Dine børn er: dine egne børn dine adoptivbørn dit endnu ufødte barn, hvis det bliver født levende. Er (et af) dine børn døde, skal pengene udbetales til deres børn eller børnebørn mv. Plejebørn betragtes ikke i denne forbindelse som dine børn Dine arvinger efter testamente Dør dine børn, børnebørn mv. før dig, skal pengene udbetales til de af dine arvinger, som du måtte have indsat i et testamente. Dine arvinger efter arveloven Dør dine børn, børnebørn mv. før dig, og har du ikke skrevet testamente, skal pengene udbetales til dine arvinger efter arveloven. Det vil i nævnte rækkefølge sige dine forældre, dine søskende eller deres børn, derefter dine bedsteforældre eller deres børn. Du skal være opmærksom på, at forandrer din livssituation sig bliver du eksempelvis gift vil din nærmeste pårørende også ændre sig. Din samlever Din samlever skal nævnes ved navn, hvis du vil begunstige din samlever. Du skal være opmærksom på, at din samlever ikke er din nærmeste pårørende. at din samlever kun arver dig, hvis du har skrevet testamente. Læs mere om samlevertestamenter her. Har du en fradragsberettiget forsikring eller pension, er det eneste krav, at du og din samlever skal have fælles bopæl, når du begunstiger din samlever. Derimod er det ikke et krav, at I skal leve i et parforhold. I kan derfor godt være i familie med hinanden. Du kan kun indsætte én samlever, selv om du bor sammen med flere. Hvordan du indsætter en begunstiget I mange tilfælde er din nærmeste pårørende i øjeblikket dine børn automatisk indsat som begunstiget. Vil du indsætte en begunstiget, skal du kontakte dit forsikringsselskab eller dit pensionsinstitut. Det er ikke nok, at du i et testamente eller i et andet stykke papir, der ligger hjemme i skuffen, skriver, hvem der skal have din forsikring eller pension udbetalt ved din død. Ønsker du at begunstige andre end dine børn Begunstiger du andre end dine børn, kan du ikke være sikker på, at den begunstigede får alle pengene udbetalt. Når du dør kan dine børn og deres børn protestere til skifteretten over, at de ikke får del i pengene. Skifteretten bestemmer, hvor meget der kan udbetales til den begunstigede. Din begunstigede vil mindst få udbetalt det beløb, som arveloven siger, du kan selv bestemme over ved at skrive testamente. Dine børn kan ikke protestere, hvis den begunstigede er et af dine børn eller en uigenkaldeligt begunstiget. Hvordan du ændrer en begunstigelse Hvis du ændrer en begunstigelse efter 1. januar 2008, skal du være opmærksom på, at der er kommet nye regler. En begunstigelse kan ændres eller annulleres. Det skal du gøre ved at skrive til dit forsikringsselskab eller pensionsinstitut. Det gælder dog ikke uigenkaldelige begunstigelser. 1

4 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 4 Du kan gøre en begunstigelse uigenkaldelig At gøre en begunstigelse uigenkaldelig betyder, at du ikke uden den begunstigedes tilladelse kan ændre hvem du har indsat som begunstiget forsikringen, så den begunstigede får ret til mindre. Hvis for eksempel din tidligere samlever er indsat som uigenkaldeligt begunstiget og ikke vil tillade, at du ændrer forsikringen eller begunstiger en anden, er du bundet af begunstigelsen. Du skal derfor være forsigtig med at gøre en begunstigelse uigenkaldelig. Ønsker du at gøre begunstigelsen uigenkaldelig, skal du orientere den uigenkaldeligt begunstigede og kontakte dit forsikringsselskab eller pensionsinstitut. Et af formålene med at gøre en begunstigelse uigenkaldelig, er, at dine børn altid skal respektere indsættelsen. Dine børn får ikke noget ud af at protestere over indsættelsen. Opretter du eller ændrer du en uigenkaldeligt begunstiget efter 1. januar 2008, skal du være opmærksom på, at dine børn ikke skal respektere begunstigelsen. Du bør løbende tjekke dine begunstigelser Hvis du bliver gift, går fra din samlever, får flere børn eller hvis den, du tidligere har indsat som begunstiget, dør, skal du overveje, om du skal ændre, hvem der er begunstiget. Skal dine efterladte betale boafgift? Når man får udbetalt en forsikring eller en pension i tilfælde af en anden persons død, skal man i en række tilfælde betale boafgift til staten. nye regler Det er en god ide at indsætte en begunstiget Når du indsætter en begunstiget, bestemmer du selv, hvem der skal have din forsikring eller pension udbetalt, når du dør. Har du ikke indsat en begunstiget, skal pengene udbetales til din nærmeste pårørende i øjeblikket din samlever medmindre du har givet dit forsikringsselskab besked om, at din forsikring eller pension skal udbetales til dit dødsbo. Det betyder, at pengene bliver brugt til at betale din eventuelle gæld. Er der noget til overs, fordeles det ligeligt mellem dine børn. Skal pengene udbetales til din nærmeste pårørende eller en anden, som du har begunstiget, skal pengene ikke bruges til at betale din eventuelle gæld. Desuden vil den person, som du har begunstiget, kunne få pengene hurtigere udbetalt, end hvis pengene skal udbetales til dit dødsbo. Hvem kan du begunstige? Hvem du kan begunstige afhænger af, om der er tale om en fradragsberettiget pension eller forsikring, eller om du har betalt skat af din pensionsindbetaling. Ikke-fradragsberettigede forsikringer Er pensionen eller forsikringen ikke fradragsberettiget - det er ofte tilfældet for gruppelivsforsikringer og ulykkesforsikringer kan du indsætte, hvem du vil som begunstiget. Du kan for eksempel indsætte familiemedlemmer, venner eller foreninger som Red Barnet og Kræftens Bekæmpelse. 1

5 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 5 Fradragsberettigede forsikringer Er pensionen eller forsikringen fradragsberettiget det er de fleste pensioner, herunder arbejdsmarkedspensioner kan du enten begunstige din nærmeste pårørende eller en bestemt eventuelt navngiven person - du kan dog kun begunstige din samlever, en eventuel fraskilt/frasepareret ægtefælle, dine børn, børnebørn osv., dine eventuelle stedbørn og deres børn, børnebørn osv., eller din samlevers børn, børnebørn osv. Begunstiger du andre personer, betyder det, at du skal betale 60 pct. i afgift af værdien af pensionsordningen, på det tidspunkt, du indsætter en begunstiget du skal betale skat af fremtidig rente du eller dine efterladte ikke skal betale skat af udbetalinger fra din pensionsordning. Dine efterladte skal dog betale boafgift af udbetalingen. du ikke får fradrag for fremtidige indbetalinger. Din nærmeste pårørende I mange pensionsordninger er nærmeste pårørende automatisk indsat som begunstiget, eller du kan selv vælge at begunstige nærmeste pårørende. At begunstige nærmeste pårørende betyder, at pensionen udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle, registreret partner Samlever, hvis I bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller venter, har eller har haft barn sammen Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler. Da du har en samlever og har børn, vil nærmeste pårørende for dig i øjeblikket være en af disse personer i nævnte rækkefølge: Din samlever Hele udbetalingen sker til din efterlevende samlever. Din samlever er: en person, som du har levet sammen med på fælles bopæl og på dødsfaldstidspunktet venter, har eller har haft et fælles barn med eller en person, som du har levet sammen med på fælles bopæl i de sidste 2 år forud for dødsfaldet. Opfylder du og din samlever ikke ovennævnte betingelser, kan du begunstige din samlever ved navns nævnelse. Har du en fradragsberettiget forsikring eller pension, er det eneste krav, at du og din samlever skal have fælles bopæl ved indsættelsen. Derimod er det ikke et krav, at I skal leve i et parforhold. I kan derfor godt være i familie med hinanden. Du kan kun indsætte én samlever, selvom du bor sammen med flere. Du skal være opmærksom på: At din samlever kun arver dig, hvis du har skrevet testamente. Læs mere om samlevertestamenter. At dine børn kan protestere mod, at du begunstiger din samlever. Dine børn, børnebørn, oldebørn m.fl. (dine livsarvinger) Dine børn er: dine egne børn, dine adoptivbørn dit endnu ufødte barn, såfremt det bliver født levende dine eventuelle børn uden for ægteskabet. Er (et af) dine børn døde, skal pensionen udbetales til deres børn eller børnebørn mv. Plejebørn betragtes ikke i denne forbindelse som dine børn. 1

6 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 6 Dine arvinger efter testamente Dør din samlever og dine børn før dig, skal pengene udbetales til dine arvinger efter testamente, hvis du har oprettet et sådan. Dine arvinger efter arveloven Dør din samlever og dine børn før dig, og har du ikke skrevet testamente, skal pengene udbetales til dine arvinger efter arveloven. Det vil i nævnte rækkefølge sige dine forældre eller deres børn, børnebørn mv., derefter dine bedsteforældre eller deres børn. Du skal være opmærksom på, at ændrer din livssituation sig flytter du eksempelvis fra din samlever vil din nærmeste pårørende ændre sig. Hvordan du indsætter en begunstiget I mange tilfælde er din nærmeste pårørende i øjeblikket din samlever automatisk indsat som begunstiget. Vil du indsætte en begunstiget, skal du kontakte dit forsikringsselskab eller pensionsinstitut. Det er ikke nok, at du i et testamente eller i et andet stykke papir, der ligger hjemme i skuffen, skriver, hvem der skal have din forsikring eller pension udbetalt ved din død. Ønsker du at begunstige andre end alle dine børn Begunstiger du andre end dine børn, eller ønsker du kun at begunstige et af dine børn, kan du ikke være sikker på, at den begunstigede får alle pengene udbetalt. Når du dør, kan dine børn og deres børn protestere til skifteretten over, at de ikke får del i pengene. Skifteretten bestemmer, hvor meget der kan udbetales til den begunstigede. Den begunstigede vil mindst få udbetalt det beløb, som arveloven siger, du selv kan bestemme over ved at skrive testamente. Du kan gøre en begunstigelse uigenkaldelig At gøre en begunstigelse uigenkaldelig betyder, at du ikke uden den begunstigedes tilladelse kan ændre: hvem du har indsat som begunstiget forsikringen, så den begunstigede får ret til mindre. Hvis for eksempel din tidligere samlever er indsat som uigenkaldeligt begunstiget og ikke vil tillade, at du ændrer forsikringen eller begunstiger en anden, er du bundet af begunstigelsen. Du skal derfor være forsigtig med at gøre en begunstigelse uigenkaldelig. Ønsker du at gøre begunstigelsen uigenkaldelig, skal du kontakte dit forsikringsselskab eller pensionsinstitut. Du bør løbende tjekke dine begunstigelser Hvis du bliver gift, går fra din samlever eller får børn, eller hvis den, du tidligere har indsat som begunstiget, dør, skal du overveje, om du skal ændre, hvem der er begunstiget. Skal dine efterladte betale boafgift? Når man får udbetalt en forsikring eller en pension i tilfælde af en anden persons død, skal man i en række tilfælde betale boafgift til staten. 1 Hvordan du ændrer en begunstigelse En begunstigelse kan ændres eller annulleres. Det skal du gøre ved at skrive til dit pensionsinstitut eller forsikringsselskab. Dette gælder dog ikke uigenkaldelige begunstigelser.

7 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 7 gamle regler I mange pensionsordninger er nærmeste pårørende automatisk indsat som begunstiget, eller du kan selv vælge at begunstige nærmeste pårørende. At begunstige nærmeste pårørende betyder, at pensionen udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partner Børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler. nye regler I mange pensionsordninger er nærmeste pårørende automatisk indsat som begunstiget, eller du kan selv vælge at begunstige nærmeste pårørende. At begunstige nærmeste pårørende betyder, at pensionen udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge: Ægtefælle/registreret partner Samlever, hvis I bor sammen og har gjort det i mindst 2 år eller venter, har eller har haft barn sammen Børn, børnebørn osv. Arvinger i henhold til testamente Arvinger i henhold til arvelovens regler. 1

8 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 8 Pension og arv Hvem arver efter dig? Har du ikke skrevet testamente, arver dine børn efter dig. Dine børn deler arven lige. Du og din samlever arver ikke automatisk hinanden. I skal derfor oprette et testamente, hvis I ønsker at sikre hinanden økonomisk. Samlever Du kan sikre din samlever økonomisk I skal overveje, hvad der sker, når den ene af jer dør. Du kan sikre din samlever økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling til din samlever, når du dør. Du og din samlever skal undersøge, om I får udbetalt hinandens pensioner ved dødsfald. I kan begunstige hinanden. Hvilke regler, der gælder afhænger af, om I har begunstiget hinanden før/efter 1. januar 2008 eller efter før/efter 1. januar I kan oprette et samlevertestamente og derved sikre, at I arver hinanden læs nærmere nedenfor. Børn Du kan sikre dine børn Dør du tidligt, vil dine børn miste en forsørger. Du kan sikre dine børn økonomisk ved at købe en forsikring, der kommer til udbetaling til dine børn, når du dør. Skal du skrive testamente? Med et testamente kan du tilgodese for eksempel familiemedlemmer, venner eller foreninger som Red Barnet og Kræftens Bekæmpelse. Du kan ikke gøre dine børn arveløse Ønsker du ikke, at dine børn skal arve alt, hvad du efterlader dig, eller ønsker du at tilgodese for eksempel et af dine børn frem for de øvrige, kan du oprette et testamente. Dine børn er det, man kalder tvangsarvinger. Det vil sige, at du ikke kan gøre dem arveløse. Som udgangspunkt arver dine børn alt, hvad du efterlader dig. Men du kan begrænse deres samlede arv til 1/4 af det som falder i arv efter dig. Du kan disponere frit over de resterende 3/4 af det, som falder i arv efter dig. Eksempel tvangsarv Du efterlader dig to børn og en arv på kr. Har du ikke skrevet testamente, vil dine børn hver især arve kr. Ved at skrive testamente, kan du begrænse dine børns arv, så de hver især alene får kr. ( x 1/4 : 2). Eksempel på ulige fordeling af arven til dine børn Du har tre børn, Signe på 25, Jakob på 23 og Mads på 12. Signe og Jakob har du hjulpet godt på vej med uddannelse. Og du ønsker derfor at sikre, at også Mads får en god uddannelse. Derfor vil du gerne have, at Mads arver mest muligt. Du efterlader en arv på kr., som dine børn skal dele, hvis du ikke skriver testamente. Dine børn arver derfor som udgangspunkt hver især kr. I et testamente kan du begrænse Signe og Jakobs andel, så de hver især får 1/4 af de kr. Det vil sige, at de hver især får kr. Derved kan du sikre, at Mads arver kr. Du kan skrive testamente til fordel for din samlever? Hvis du og din samlever ønsker, at I skal arve hinanden, kan det kun gøres på én måde. I skal skrive et testamente til fordel for hinanden. Dine børn er det man kalder tvangsarvinger, og kan dermed ikke gøres arveløse. Opretter du ikke et testamente, vil dine børn arve alt, hvad du efterlader dig. 1

9 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 9 Udvidet samlevertestamente En særlig form for testamente er et udvidet samlevertestamente. Ved at oprette et udvidet samlevertestamente kan du blandt andet bestemme, at din samlever skal arve op til 7/8 af det, du efterlader dig. En betingelse for, at et udvidet samlevertestamente er gyldigt, er: at I har boet sammen de sidste 2 år forud for dødsfaldstidspunktet, eller at I venter, har eller har haft et fælles barn og lever sammen på fælles bopæl på dødsfaldstidspunktet. Pension og testamente Hvis du bestemmer i dit testamente, hvem der skal have din pension, skal du sende en kopi af testamentet til dit pensionsinstitut. Gør du ikke det, får testamentet ikke virkning for din pension. Du kan i stedet indsætte en begunstiget i din pension og dermed bestemme, hvem der skal have den udbetalt, når du dør. Du kan ændre dit testamente Du kan til enhver tid ændre dit testamente. Du kan annullere testamentet og eventuelt skrive et nyt. Du kan også nøjes med at ændre dele af testamentet. Det kan være relevant at oprette eller ændre et testamente i følgende situationer: Hvis du bliver gift Hvis du går fra din samlever Hvis I får flere børn Hvis du bliver alvorligt syg Hvis lovgivningen ændres Kontakt en advokat Uanset om du ønsker at oprette eller ændre et testamente, kan det være en god idé at kontakte en advokat. 1

10 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 10 BOAFGIFT Hvor meget skal der betales i boafgift? Det afhænger af to ting: Hvem forsikringen udbetales til og hvilken type pension pengene udbetales fra. Pensionen udbetales til Hvilken slags udbetaling? Boafgift i pct. Din ægtefælle Alle udbetalinger 0 Din samlever Løbende skattepligtige udbetalinger fra fx ratepension eller livrente 0 Din samlever hvis I har haft fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet eller venter, har eller har haft et fælles barn Engangsudbetaling fra fx en kapitalpension 15 Din samlever hvis I ikke har haft fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet eller venter, har eller har haft et fælles barn Engangsudbetaling 36,25 Dine børn/stedbørn, dine børnebørn, oldebørn m.v. under 24 år Løbende skattepligtig udbetaling 0 Dine børn/stedbørn, dine børnebørn, oldebørn m.v. under 24 år Engangsudbetaling 15 Dine børn/stedbørn, dine børnebørn, oldebørn m.v. over 24 år Løbende skattepligt udbetaling og engangsudbetaling 15 Din fraseparere-e/fraskilte ægtefælle Løbende skattepligtig udbetaling 0 1 Din fraseparerede/fraskilte ægtefælle Engangsudbetaling 15 Din fraseparerede/fraskilte ægtefælle Udbetaling som tilfalder den fraseparede/fraskilte ægtefælle ved udlodning eller uigenkaldelig begunstigelse i kraft af bodeling 0 Forældre, svigerbørn. stedbarns ægtefælle og plejebørn Løbende skattepligtig udbetaling og engangsudbetaling 15 Andre personer samt foreninger, fonde m.v. der er begunstiget Engangsudbetaling 36,25 Foreninger, fonde m.v. der er bevilget boafgiftsfritagelse af skattemyndighederne Alle udbetalinger 0

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere