Træpillefyr BioLyt (8-36)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træpillefyr BioLyt (8-36)"

Transkript

1 Træpillefyr BioLyt (8-36) Energi- og miljøansvarlig Miljøvenlig og ekstremt økonomisk. Ideel til nybyggeri og renovering af mindre til mellemstore anlæg. 1

2 BioLyt (8-36). Hurtig oversigt over dine fordele. BioLyt sætter nye standarder, når det drejer sig om økonomisk opvarmning med det regenerative brændstof træ. Med en virkningsgrad på op til 98 % er forbrængdingsteknologien blevet optimeret fuldt ud og er en fordel for både miljøet og pengepungen. BioLyt er bedst egnet til en- og flerfamiliehuse, børnehaver, skoler, mindre og mellemstore erhvervsejendomme. Hvis det kompakte træpillefyr kombineres med et solfangeranlæg, bliver det endnu mere energieffektivt, miljøvenligt og økonomisk. miljøvenlig økonomisk Fremragende økoregnskab Gunstigere brændstof og meget lavere forbrug Minimal støvemission gennem optimering af den velfungerende fyringsteknik med Hoval-forbrændingskontrol CO2-neutral opvarmning med den velkendte energibærer træ Træ + sol den ideelle kombination opfylder de strengeste miljøkrav for fremtiden Klart reducerede brændselsomkostninger til sammenligning med opvarmning med olie eller gas Ekstremt økonomisk forbrug gennem optimeret forbrændingsteknologi med en virkningsgrad op til 98 % Lavere strømforbrug gennem effektiv drift smart Fleksibel og komplet Langt rengøringsinterval komfortabel Mindre planlægning og enkel integrering i nye og bestående systemer gennem indbygget kedelstartsbeskyttelse Komplet via serieproduceret træpillebe holder Kan kombineres fleksibelt med alle aktuelle lager- og leveringssystemer til træpiller Modulopbygning sikrer hurtig og let indbringning og opstilling i selv små rum Uafbrudt drift også ved ringere pillekvalitet gennem gennemtestet og robust retortbrænder Renere forbrænding, selvrengørende varmeveksler og stor askeskuffe sikrer langt interval mellem tømning af askeskuffe Allerstørste beskyttelse mod tilbagebrand gennem brug af specielle cellesluser 2

3 BioLyt (8-36). Fremragende økoregnskab, der overbeviser. Støvudskiller Efterforbrændingsring Stor, tallerkenformet brænder Velfungerende forbrændingsteknologi forenet med teknisk finesse Velafprøvet er godt. Når man kombinerer det gennemtestede med tekniske innovationer, er resultatet i dette tilfælde uovertruffet når det drejer sig om emissionsværdier. Grundkernen i BioLyt er en robust retortbrænder, der med dens store tallerkenformede brænder sikrer et stabilt glødelag. Det specielle er efterforbrændingsringen og støvadskilleren, som er placeret over forbrændingsskiven. I denne kombination garanterer brænderen minimale støvemissioner. Dette er et yderligere plus for miljøet, fordi denne forbrændingsteknik brænder så godt som uden askerester og garanterer uafbrudt drift ved selv svingende træpillekvalitet. En yderligere fordel: Ved transporten af piller til brænderen anvender BioLyt en cellesluse, der sikrer maksimal beskyttelse mod tilbagebrand i pillebeholderen. Minimal emission af finstøv BioLyt sammenlignet med grænseværdierne i europæiske lande. Østrig 60 mg/mj Lovkrav: 15a (1998) 15 mg/mj Krav for biomærket UZ 37 (2008) BioLyt 2 mg/mj Støvemission BioLyt (36), målt af TÜV SÜD, München Tyskland 60 mg/m 3 * Lovkrav: 1. BImSchV (siden 2010) 20 mg/m 3 * Lovkrav: 1. BImSchV (fra 2015) 50 mg/m 3 * Krav for BAFA-støtte Virkningsgrad op til 98 % Forbrændingskontrollen, der kontrolleres af mikroprocessorer, bruger en lambdasonde til, i kombination med Hoval TopTronic, at sikre en yderst effektiv forbrænding. Desuden sikrer regulatorerne i varmeveksleren en effektiv varmeoverførsel fra forbrændingsgasserne til anlægsvandet. Hovals viden om virknin gen af perfekt sammenspil mellem alle komponenterne i forbræn dingsprocessen danner baggrund for opnåelsen af en virknings grad på op til 98 %. En optimeret teknologi, der ikke blot aflaster miljøet, men som også sparer penge. 20 mg/m 3 * Krav for biomærket Blauer Engel (2011) BioLyt 3 mg/m 3 * Støvemission BioLyt (36), målt af TÜV SÜD, München * ((for 13 % O2)) Schweiz 40 mg/m 3 * Lovkrav: Bekæmpelse af luftforurening (LRV) fra 2011 BioLyt 3 mg/m 3 * Støvemission BioLyt (36), målt af TÜV SÜD, München * (for 13 % O2) 3

4 BioLyt (8-36). Større komfort kan ikke opnås: Ren, bekvem, fleksibel. Bekvem askebortskaffelse Den så godt som restfri forbrænding medfører, at askeskuffen i BioLyt kun skal tømmes én gang om året betydeligt færre gange end ved almindelige anlæg. Alt efter vedligeholdelseskontrakt kan tømningen også udføres af Hoval-fagmanden ved den årlige inspektion. Fleksibel pilletilførsel til ethvert behov BioLyt omfatter som standard en pillebeholder og, hvis ønsket, et fuldautomatisk pille tilførselssystem. Hvilken løsning er den bedste, afhænger af det individuelle behov og pladsforholdene. Hvis der udelukkende anvendes den integrerede pillebehol der, skal denne fyldes manuelt hver uge. I kombination med pille tilførselssystemet kan lagerbeholderen fyldes fuldautomatisk fra et eksternt lager. Denne tilførselsenhed med kontrolenhed og sugeturbine transporterer træpillerne via en fleksibel slange fra lagerrummet direkte til lagerbeholderen. Fyldningen sker tidsstyret og behovsbetinget inden for få minutter og for det meste to gange pr. dag. Det fleksible sugesystem egner sig til enhver indretning af varme- og lagerrum. 1 Pillelagerrum 1 Pillelagerbeholder med sugeanlæg 2 2 Transportledning 3 Rumhældning til fuldstændig tømning af lagerrum 4 3 sugesonder til pilleoptagelse 5 Automatisk omskifteenhed sikrer sammen med de tre sugesonder jævn udtømning Pillelagerrum Optagelse med sugesonde (standard) eller snegl Pillelagerrum Optagelse med muldvarpesystem Stofsilo til piller Jordtank til piller Lavere planlægningsbehov og enkel integrering BioLyt er udstyret med en integreret kedelstartsbeskyttelse og kan derfor let integreres i nye og bestående systemer. Det gælder for både systemer med høj og lav temperatur og for nybygning eller renovering selv ved meget lave tilbageløbstemperaturer. Det fører til lave omkostninger til planlægning og installation. Let indbringning og hurtig montage Tid er penge det har producenten taget højde for og har udviklet en modulopbygget konstruktion af BioLyt. Enheden leveres i bærbare enkeltpakker og samles hurtigt efter byggeklodsprincippet på stedet. En fordel, der specielt i rum med lille plads og ved renovering spiller en stor rolle. 4

5 BioLyt (8-36) findes med syv forskellige ydelser. Takket være det komplette sortiment kan anlægget tilpasses optimalt efter varmebehovet. Den regulerede drift sikrer desuden, at anlægget producerer nøjagtigt så meget varme, som der netop er behov for. Dette øger effektiviteten og reducerer emissioner. BioLyt (15, 23) 5

6 Slange til transport af piller og lufttilbageløb til fuldautomatisk fyldning af lagerbeholderen. Stor pillebebehol der med indbygget sugeanlæg til uafbrudt drift og fleksibel tilslutning til forskellige pillelagersyste mer. TopTronic T-styreenheden giver komfortabel betjening Forbrændingskontrol sikrer minimale emissioner og højeste virkningsgrader. Fuldautomatisk pilletilførsel med cellesluse beskytter mod tilbagebrand. Robust retortbrænder sikrer uafbrudt drift ved selv svingende træpillevalitet. Sneglesystem til fuldautomatisk askeudtagning Askeboks med udtrækkeligt greb og hjul sikrer enkel og bekvem håndtering ved tømning. Tekniske data (8) (13) (15) (23) (25) (31) (36) Varmeydelsesområde kw Kedelvirkningsgrad ved nominel ydelse % op til 98 % Indhold pillebeholder kg 90 Kedelvægt kg Mål B/H/D mm 991 / 1274 / / 1474 / / 1667 / 900 For større ydelser kw se separat brochure. Ret til ændringer forbeholdes 6

7 Lokal, genvækst, CO2-neutral Energibæreren træ byder på uovertrufne fordele, når det drejer sig om økoregnskab: Træ vokser direkte udenfor vores husdør og minimerer dermed energikravet til indvinding og transport betydeligt. Træ er vedvarende -det gror op igen. Træ er CO2-neutral, fordi der ved forbrændingen kun opstår den mængde kuldioxid, som træet har indbundet gennem fotosyntese under dets vækst. Økonomisk og forsyningssikker Træ er som lokalt brændstof beskyttet mod spekulation fra de internationale råstofmarkeder til sammenligning med olie og gas. Det garanterer en relativ prisstabilitet. Desuden er træ som lokal kilde krise- og forsyningssikker på langt sigt. Træpiller komprimerede energibundter Træpiller består af 100 % ubehandlet træ. Som råma teriale til produktionen bruges affald som savsmuld og høvlspåner fra træforarbejdningsindustrien. Råstoffet komprimeres under højt tryk uden tilsætning af bindemid ler og presses til små cylindriske ruller. Lignin, der findes naturligt i træet, fungerer som bindemiddel og giver stor fasthed. 2 kg træpiller giver samme varmeenergi som 1 liter fyringsolie. Opbevaringen af et årsforbrug kan gøres pladsbesparende i en vævssilo eller i et pillelagerrum. Træpiller leveres fra træpilleleverandøren i sække eller i specielle tankbiler. Sol og træ: den perfekte kombination Dobbelt økologisk tankegang og dobbelt indsparing betyder, at du udnytter den gratis energi fra solen og det vedvarende brændstof træ. Det opnår du med Hovalsolanlægget og BioLyt-fyret til træpiller. Samlet sørger dette system desuden for varmt vand og naturligvis for varme i bygningen. Der er også andre kombinationer, der giver god økolo gisk og økonomisk mening. Hoval-systemteknikken byder på velafprøvede løsninger til avanceret sammenk obling af energikilder og energiskabende enheder, som dækker ethvert behov. TopTronic T-styreenheden sørger for optimal samfunk tion af BioLyt og et Hoval-solanlæg til produktion af varmt brugsvand og/eller opvarmning. 7

8 Hoval-systemløsninger. Avanceret TopTronic T-styring til et perfekt koordineret hele. Avanceret betjeningspanel til dine varmebehov Hoval TopTronic T-styringen overtager hele varmesystemets regu leringstekniske funktion. Det garanterer frem for alt et energimæs sigt optimalt og effektivt samspil mellem fyret og dets systemkomponenter. Hoval TopTronic T-styringen er en del af alle Hoval varmeproduktionsenheder og kan parameterindstilles via ekstra, tilsluttelige nøgle-moduler og efter Hoval-systemvarianten eller kan tilpasses anlægskonfigurationen. Det betyder, at ud over grundfunktionen, som er kontrol af en varme-og blandingskreds samt varmtvandsproduktion, kan der når som helst udvides med yderligere blandingskredse, solanlægsfunktioner og bivalente anlæg. Rumregulering som valgfri tilføjelse Den ideelle komfortløsning til regulering af anlægget er rumstyringen. Den er let at betjene og regulerer rumtemperaturen (dag og nat) og vandtemperaturen og viser oplysninger om anlægget. Rumstyringen er frem for alt en praktisk tilføjelse ved adskilte varmekredse og ved udnyttelse af separate aktiveringsprogrammer. Fjernadgang via TopTronic online Med den førsteklasses løsning TopTronic online kan varmeanlægget fjernkontrolleres og -optimeres. Dertil kræves adgang til internettet via pc eller smartphone. Den yderst komfortable brugergrænseflade er forsynet med brugervenlige ekstrafunktioner som f.eks. alarmadministration eller visualisering. Et alternativ til onlineløsningen er kommunikation med varmefyret pr. mobiltelefon. Ved denne variant sendes alarmmeldinger automatisk fra anlægget via SMS til et tidligere indprogrammeret telefonnummer 8

9 Systemkomponenter til en energimæssig optimal samdriftsfunktion Hoval-solanlæg Kombinationen af flere varmeproduk tionsenheder i et varmesystem får af økologiske og økonomiske grunde større og større betydning. Udnyttel sen af solenergi til varmtvandsproduktion og opvarmningsunderstøttel se kan problemfrit integreres i det bestående Hoval-varmesystem vha. TopTronic T-styreenheden plus et Key-modul med solfunktion. Hoval-komfortventilation Til et godt rumklima kræves ikke kun varme, men også frisk luft. Hoval HomeVent -løsningerne fører kontinuerligt frisk luft udefra og ind og sørger også for en afbalanceret luftfugtig-hed. Brugerdefinerede indstillinger muliggør et individuelt behageligt klima og optimering af bygningens energiregnskab. Hoval TopTronic T-styreenhed BioLyt (8-36) Hoval-boligstationer Som pålidelig fordeler af varme og varmt vand til enkelte boligenheder fås Hoval-boligforsyningsstationer i forskellige udgaver. Hoval-vandvarmer Til produktion af varmt vand findes et omfattende sortiment af Hoval-vandvarmere fra liter kapacitet. De kan tilsluttes diverse Hoval-systemløsninger, opfylder deres opgaver med højeste effektivitet, og sørger for en sikker og korrekt tempereret varmtvandfor syning. Hoval-energibufferbeholder Energibufferbeholderen, der oftest anvendes i kombinati on med et solanlæg, har til opgave at lagre energi, og holde denne energi klar til behovsstyret varmt vandsproduktion eller opvarmning. En gennem tænkt planlægning bidrager til at reducere energi forbruget i det samlede system. Hoval-systemløsninger med BioLyt (8-36) finder anvendelse på forskel lige områder: Enfamiliehus Renovering Enfamiliehus Nybyggeri Flerfamiliehus Erhverv Kommunale bygninger 9

10 Hvad du kan regne med. Gennemtænkte, komplette løsninger fra ét sted Hoval systemteknologi i hele systemet forenkler tilslutning af forskellige teknologier og giver en pålidelig platform til effektive og driftssikre løsninger. Det gælder for eksempel ved kombination af en valgfri varmeløsning med solfangere til produktion af varmt vand eller ved integrering af boligventilation ved nybyggeri. Hoval det hele fra ét sted. Kompetent støtte i planlægningsfasen. Nyd godt af vores erfarne fagfolks kompetence. Vi hjælper gerne til med planlægning af dit anlæg i alle projektfaser. I tæt samarbejde med dig udarbejder vi de mest økonomiske og omkostningseffektive løsningsvarianter, der overholder alle energileverandørens angivelser. HOVAL servicekompetenser. Den professionelle idriftsættelse af anlægget bliver udelukkende udført af specialuddannede og erfarne HOVAL servicemontører. Dette garanterer en optimal funktion fra dag ét. En erfaren servicemontør står klar i nærheden af dig i forbindelse med servicering og vedligehold. (landespecifikt!) Energi- og miljøansvarlig. Internationalt er mærket Hoval blandt de førende virksomheder inden for løsninger til indendørsklima. Mere end 65 års erfaring muliggør og motiverer konstant til usædvanlige løsninger og teknisk overlegne frembringelser. Optimeringen af energieffektivitet og dermed skåning af miljøet er både vores overbevisning og vores incitament. Hoval har etableret sig som kompletleverandør af avancerede varmeog ventilationssystemer med eksport til mere end 50 lande. 06/2014 Din Hoval partner: Hoval a/s Christiansmindevej 12C DK-8660 Skanderborg

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning Kondenserende oliekedel Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning icovit exclusiv icovit exclusiv Med icovit oliekedlen opnår du på varmeregningen store besparelser Ideer

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

Det effektive træpillefyr.

Det effektive træpillefyr. Det effektive træpillefyr. VarioWIN teknik der virker. VarioWIN centralvarmefyr til træpiller Effektområde: 3,6 12 kw www.windhager.com Træpiller frisk luft og frihed. Frihed og uafhængighed! Spørg enhver

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere

FireWIN. Træpiller. Ekstrem hyggelig og meget komfortabel

FireWIN. Træpiller. Ekstrem hyggelig og meget komfortabel Træpiller FireWIN Fuldautomatisk - Pillekedel Egnet til bolig område for En familie og to familie hjem Ydelses område 3,2-12 Kw Ekstrem hyggelig og meget komfortabel 4 8 9 10 11 12 16 18 19 20 21 22 Opvarm

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner

Lagring af farlige medier, inden- og udendørs. Sikker håndtering af farlige medier. Miljøets partner MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED Sikker håndtering af farlige medier OVERHOLDER DU LOVEN? - Råvarer og affald skal opbevares i egnede, lukkede beholdere og være placeret under tag. - Der må ikke være mulighed

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro kaminer klima-anlæg befugtere / affugtere luftrensere Efterår 2008-2009 Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro Alt til den rette luftfugtighed 25 År med Zibro: Højdepunkter 25 ÅR SOM

Læs mere

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge!

ABB måleprodukter. Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB måleprodukter Flowmåling med AquaMaster 3 Sparer naturligvis både energi og penge! ABB AquaMaster 3-transmitter Den NYE AquaMaster 3 byder på økonomisk og pålidelig vandmåling - og sparer naturligvis

Læs mere

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld.

BioWIN XL. Træpiller. Bekvem, Fleksibel, og Tillidsfuld. Træpiller BioWIN XL Pillekedel til centralvarme Virksomheder, institutioner Store boligere og fler familie huse Ydelses område fra 10-60 KW Ydelses område i kaskade fra 10-240 KW Bekvem, Fleksibel, og

Læs mere

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR.

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR. Løsninger til effektiv plukning fra Kardex Effektive pluk med Kardex Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR nyt modulær e n k e l fleksibel Løsninger til effektiv plukning

Læs mere

Truma s Campingverden 2015. Større komfort på turen

Truma s Campingverden 2015. Større komfort på turen Truma s Campingverden 2015 Større komfort på turen 20 Camping med højest mulig komfort De stærkeste sider ved Truma Autocamper Campingvogn Indholdsfortegnelse VARMESYSTEMER Generelle informationer 8 Digitalt

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere