Energi og Proviantplanlægning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi og Proviantplanlægning:"

Transkript

1 Side 1/7 Energi og Proviantplanlægning: Måling af energi i fødemidler: I forhold til fødemidler måles energi hovedsaglig i to enheder, nemlig kilojoule (kj) eller kilocalorier (kcal). Omregningsfaktoren er 4.184, hvilket vil sige at 1kcal svarer til kj Det er muligt at udregne, hvor meget energi et menneske behøver om dage. Denne energimængde afhænger af mange forskellige forhold, hvorfor følgende kun skal betragtes som generelt. Fysisk arbejde påvirker energibehovet. Mennesker spiser mindre i varme omgivelser, men i koldt vejr forhøjes energibehovet, da kroppen skal bruge energi til opvarmning. Energi kan fåes fra tre forskellige kategorier af næringsstoffer, nemlig kulhydrat, fedt og protein, hvoraf de to første er essentielle i forhold til energibehovet, idet proteinens primære funktioner er genopbygning af muskelvæv. Kulhydrater: Kulhydrater er opbygget af kulstof (carbon), brint (hydrogen) og ilt (oxygen) Kulhydrater inddeles i mono, di og polysakkarider alt efter polymeseringsgraden Alle former for kulhydrater har deres oprindelse i den simpleste form for sukker, nemlig glucose (druesukker) på formlen C 6 H 12 O 6. Denne simple sukkerform er det direkte resultat af planternes fotosyntese og benyttes i både planter og dyr som råstof for opbygning af andre kemiske forbindelser. Monosakkarider er meget korte kulhydrater, hvilket bevirker at energien optages meget hurtigt. De tre vigtigste monosakkarider er glucose (druesukker), galaktose og fructose (frugtsukker). Monosakkarider er velegnede til undtagelsessituationer med behov for hurtig energi. Disakkarider er mellemkorte kulhydrater. Energien optages stadig forholdvsvis hurtigt. Disakkarider består af to sammenkoblede monosakkarider. Eksempler på disakkarider er sucrose (bordsukker), lactose (mælkesukker) og maltose. Polysakkarider er lange kulhydrater. Disse opdeles i stivelse og cellulose. Mennesker kan ikke optage cellulose, men har alligevel behov for disse fibre i forbindelse med fordøjelsen. Stivelse optages langsomt og benævnes ofte gode eller gavnlige kulhydrater. Ris, havregryn, kartofler, etc er eksempler på stivelsesholdige fødemidler.

2 Side 2/7 Kemisk set er cellulose og stivelse meget ens, eneste forskel er at hver anden glukosebinding omvendes i cellulose. Mindst 55 60% af energien bør ifgl. Levnedsmiddelstyrelsens anbefalinger komme fra kulhydrater, hvor de langsomt omsættelige kulhydrater (polysakkarider) har preference, idet kun ca 10 % af kulhydratenergien bør leveres af hurtigt optagelige sukkerstoffer (monosakkarider). Fedtstoffer: Fedtstoffer er hovedsagligt karakteriseret ved deres manglende opløselighed i vand. De fedtstoffer der har betydning for den mennskelige krop er hovedinddelt i tre grupper: Triglycerider, fosfolipider og kolesterol. Fedt indeholder over dobbelt så meget energi pr. vægtenhed som kulhydrat og anvendes derfor af kroppen som langtids energidepot. Overskud af energi i organismen kan derfor omdannes til fedtforbindelser som lagres i fedtdepoterne. Endvidere fungerer fedtdepoterne som isoleringslag (kendes i udstrakt grad fra bl.a. isbjørne, sæler og visse hvalarter), samt til beskyttelse af sårbare indre organer. Fedtstofferne har endvidere stor betydning for den menneskelige organismes velbefindende, idet fedstofferne indgår i en lang række af cellens vigtige kemiske reaktioner og forbindelser. Fedtstofferne har derudover stor betydning i forhold til tilførsel af de fedtopløselige vitaminer A, D, E og K Mæthedsgraden i en fedtsyre bestemmes af H ionerne. Desto flere H ioner, desto mere mættet er fedtsyren. Fedtsyrer hvor der derimod er dobbeltbindinger mellem kulstof atomerne kaldes for umættede fordi hver af dobbeltbindingerne egentlig tager plads op for en H ion. Mættede fedtsyrer fås normalt gennem animalsk fedt. Mættede fedtsyrer benævnes ofte som de dårlige fedstoffer, idet de har stor betydning for udviklingen af bl.a. hjerte kar sygdomme (blodpropper, hjerteanfald, etc). Kemisk set er mættede fedtsyrer karakteriseret ved fraværet af dobbeltbindinger. Enkeltumættede fedtsyrer har derimod en enkelt dobbeltbinding, hvor to kulstofatomer således mangler to brintatomer. De enkeltumættede fedtsyrer har ved normal indtagelse ikke samme skadelige virkning som de mættede fedtsyrer. Flerumættede (eller polyumættede) fedtsyrer har to eller flere dobbeltbindinger mellem kulstofatomerne. Flerumættede fedtsyrer betegnes normalt som sunde og gavnlige, idet de har flere forskellige gavnlige virkninger. Visse virker forebyggende på forhøjet kolesterol indhold og

3 Side 3/7 forkalkninger. Det er dog af stor betydning hvor i fedtsyren de vigtige dobbeltbindinger kemisk set er placeret. Ved de fleste af de flerumættede fedtsyrer, som fåes fra landlevende planter, vil der være 9 eller 6 kulstofatomer mellem fedtsyrens ene ende og den første dobbeltbinding, hvorimod der fx. ved fiskeolier fra makrel og sild kun er 3 kulstofatomer mellem fedtsyrens omega ende og den første dobbeltbinding. Levnedsmiddelstyrelsen anbefaler endvidere at højest 30% af energien kommer fra fedtstoffer. En stor del forskningsresultater påviser dog en helbredsmæssig gavnlig effekt ved nedsættelse af fedtindtaget til 5 15%. En dagskost med dette fedtindhold vil dog virke fremmedartet for mange danskere. Fedtindtaget bør i øvrigt være opdelt således at hvovedparten af fedtindtaget stammer fra polyumættede og monoumættede fedtsyrer. Protein: Aminosyrene er livets grundlæggende byggesten. De er de grundliggende komponenter i hele kroppens struktur, de virker som stimulatorer for stofskifteprocesserne, udgør»byggestenene«i musklernes proteiner, fremmer den hormonale aktivitet og er uundværlige for mobiliseringen af fedtstofferne i organismen. Foruden at være musklernes byggesten ligger aminosyrerne også til grund for genernes struktur. Selve navnet protein er afledt af de græske protos som betyder den første. Navnet er valgt fordi man allerede tidligt indså at proteiner var en grundlæggende bestanddel i alle organismer. Proteinerne er sammensat af aminosyrer. Og man kan med en vis ret sige at proteiner er kroppens vigtigste stof. Hvis man forestiller sig, at man fjernede alt vand fra det menneskelige legeme, så ville godt halvdelen af den tiloversblevne tørmasse bestå af aminosyrer. Faktisk er aminosyrerne nødvendige for en hvilken som helst fysiologisk proces, lige fra produktionen af hormoner til nervesystemets funktioner; alle disse processer formes, kontrolleres og fuldføres af tusindvis af forskellige enzymer, alle dannet af aminosyrer. I kroppen foregår der hele tiden opbygning og nedbrydning af kemiske stoffer I løbet af en periode på 6 måneder vil 98% af alle de molekyler der udgør vores organisme være udskiftet! Den menneskelige krop og hovedparten af organismerne i pattedyrsrækken i øvrigt har en forbløffende tilpasningsevne, som muliggør at manglende stoffer i nogen grad kan dannes ud fra andre. Men der er altså mindst 8 aminosyrer som kroppen ikke kan danne selv, de skal tilføres gennem kosten. Disse 8 aminosyrer kaldes for de essentielle aminosyrer. Resten af aminosyrerne kalde for de ikke essentielle. Proteinerne (som er dannet af aminosyrer) kan findes i forskellige fødemidler. Grundlæggende

4 Side 4/7 skelner man mellem animalske eller vegetabilske. Animalske proteiner er proteiner fra kød, fisk, fjerkræ og æg. Vegetabilske proteiner er fra grøntsager, korn og bælgfrugter. (Selv om kød således er opbygget af proteiner betyder det dog ikke at det er rent protein man spiser når man spiser fx. en mager svinekotelet. Hvis svinekoteletten er på 100 gram vil kun omkring 20 gram være aminosyrer (proteiner). Derudover vil der være omkring gram fedt. Med få undtagelser vil resten være vand. Protein indtagelsen bør ifgl. Levnedsmiddelstyrelsen ligge på omkring 10 15% af den daglige energiindtagelse. Det vil normalt ikke forårsage problemer med en lidt mindre indtagelse; hvorimod øget indtagelse i visse forbindelser kan være direkte skadeligt. Energibehov: Energibehov og energiforbrug er meget afhængige af det enkelte menneskes kropsbygning og kondition; men udfra generelle betragtninger kan man opstille følgende: 100Kcal (svarer til ca. en skive rugbrød) giver energi til følgende fysiske udfoldelser: 80 min hvile, 20 min gang i hurtigt tempo, 15 min cykling og 5 min hurtigt løb. Ved beregning af energiindhold benyttelse følgende grundtal: 1 gram kulhydrat giver 4 kcal 1 gram protein giver 4 kcal 1 gram fedt giver 9 kcal Forskellige fødemidlers energiindhold: Havregryn: Energi: Ca. 366 kcal pr 100g, ca. 220kcal pr portion Portionsstørrelse: 2 dl. gryn, hvor 1 dl. vejer 30g. Rugbrød: Energi: Ca. 210 kcal pr 100g, ca. 100kcal pr skive Portionsstørrelse: 1 skive vejer ca 50g. Pålæg, Marmelade: Energi: Ca. 350 kcal pr 100g, ca. 70 kcal pr portion. Portionsstørrelse: Ca. 20 g til een marmelademad. Pålæg, Leverpostej: Energi: Ca. 200 kcal pr 100g, ca. 40 kcal pr portion.

5 Side 5/7 Portionsstørrelse: Ca. 20 g til een leverpostejmad. Pålæg, ost (45%): Energi: Ca. 350 kcal pr 100g, ca. 70 kcal pr portion. Portionsstørrelse: Ca. 20 g til een ostemad. Pålæg, spegepølse: Energi: Ca. 350 kcal pr 100g, ca. 140 kcal pr portion. Portionsstørrelse: Ca. 40 g til een spegepølsemad. Kartofler: Energi: Ca. 82 kcal pr 100g, ca 200kcal pr portion Portionsstørrelse: Ca g svinger meget fra person til person! Ris: Energi: Ca. 365 kcal pr 100g, ca 450kcal pr portion Portionsstørrelse: Ca. 125g svinger meget fra person til person! Pasta, Spaghetti: Energi: Ca. 137 kcal pr 100g, ca 220kcal pr portion Portionsstørrelse: Ca g svinger meget fra person til person! Frikadeller (og andre kødretter): Energi: Ca 230 kcal pr 100g magert (<10%) kød, ca. 92 kcal pr frikadelle. Portionsstørrelse: Een frikadelle vejer ca 40g Kiks, Digestive type: Energi: Ca. 500kcal pr 100g kiks, ca. 70kcal pr kiks Portionsstørrelse: Een kiks vejer ca. 14 g. Rosiner: Energi: Ca 300kcal pr 100g rosiner, ca 120kcal pr pk. Portionsstørrelse: En lille pakke rosiner vejer ca. 40g. Energibehov: Hovedparten af energien bør i de allerfleste situationer komme fra kulhydrater; men også fedt kan benyttes af kroppen som energikilde. Det tager dog forholdvis længere tid at omsætte fedt til energi. Først efter 2 timers middelintenst arbejde vil 50% af energien komme fra fedtforbrænding. Det daglige behov for energi er individuelt og kan bla afhænge af alder, køn og fysisk aktivitet.

6 Side 6/7 Regnet i energibehov pr. kg. legemsvægt har små børn det største energibehov, men alt i alt stiger energibehovet indtil 18 års alderen for både piger og drenge. Mænd har normalt større muskelmasse end kvinder og har derfor også større energibehov. Fysisk aktivitet kræver energi deltagelse i fysisk krævende aktiviteter vil derfor forhøje energibehovet. For at udregne energibehovet skal man først kende personens BMR basal metabolic rate, på dansk kaldet hvilestofskiftet: Formler til udregning af hvilestofskiftet: (V angiver personens vægt målt i kilogram, H angiver personens højde målt i centimeter. A angiver personens alder målt i år. Resultatet (BMR) angives i kcal.) Kvinder: BMR = ( 9.6 x V ) + ( 1.8 x H ) ( 4.7 x A ) Mænd: BMR = 66 + ( 13.7 x V ) + ( 5 x H ) ( 6.8 x A ) Hvilestofskiftet (BMR) er et mål for hvor meget energi de basale kropsfunktioner bruger hos et menneske der holdes helt i hvile. For et normalt menneske udgør hvilestofskiftet ca 2/3 af den totale energiomsætning på et døgn. Energiforbrug ved aktivitet: For at udregne energiforbruget ved forskellige aktivitetsformer skal BMR først divideres med 24, således at vi får energibehovet pr time. Derefter skal BMR/24 ganges med en faktor (som er forskellig fra aktivitet til aktivitet) og derefter ganges med antal timer man har foretaget den pågældende aktivitet. Omsætningsfaktoreren følger af tabellen på næste side:

7 Side 7/7 Omsætningsfaktorer for fysisk aktivitet: (Gang BMR/24 med pågældende faktor og gang med det antal timer aktiviteten er foretaget i) Aktivitet Faktor Aktivitet Faktor Aerobic, almindelig 6 Gang, hurtig op ad trapper 12,2 Aerobic, high impact 7 Hvile, sove 1 Aerobic, low impact 5 Håndbold 8 Arbejde, kontorlignende 1,5 Kampsport 10 Arbejde, butikslignende 2,5 Løb, langsom 5,5 Arbejde, hårdt fysiskt 7 Løb, moderat 7,9 Basketball 5,7 Løb, hurtig 12,2 Børnepasning / leg, let 3 Madlavning 2,5 Børnepasning / leg, moderat 4 Rengøring 3,5 Børnepasning / leg, voldsom 5 Ridning 4 Cykling, fladt niveau, 9km/h 3,6 Roning (20 tag/min) 9,9 Cykling, 20km/h 7,9 Rulleskøjter 7,6 Dans, almindelig 4,5 Save/kløve træ, skovle sne 8 Dans, hurtig 5,5 Sidde stille, afslapning 1,2 Dans, langsom 3 Spise 1,5 Eliteidræt (løb, skiløb, cykling, etc) 14 Svømning, bryst 7 Havearbejde, let (fjerne ukrudt) 4,5 Svømning, crawl 10 Fodbold 8 Tennis 7 Golf 4,5 Volleyball 7 Gymnastik 4,5 Gang, fladt niveau, langsom 2,4 Gang, almindelig 3,6 Gang, hurtig 5,7 Gang med rygsæk, let 8 Gang med rygsæk, tung 10 Kilder for ovenstående tabel: McARDLE, W.D. et al., (2000), Essentials of Exercise Physiology, USA: Lippincott Williams and Wilkins, p Torben Jepsen, (2003), Levensmidler, livsforlængere og motion, DK: Torben Jensen, p Schofield, W.N. (1985). Predicting basal metabolic rate, new standards and review of previous work. Hum. Nutr. Clin. Nutr., 39C (suppl. 1): 5 41.

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Mad, vægt og fysisk aktivitet

Mad, vægt og fysisk aktivitet Mad, vægt og fysisk aktivitet Informationshæfte fra Nordic Sugar Mad, vægt og fysisk aktivitet 1 Informationshæftet Mad, vægt og fysisk aktivitet er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Udgiver Redaktion Forfattere Fotos Tryk DIFs specialforbund Salg og distribution Ernæring ræning T

Udgiver Redaktion Forfattere Fotos Tryk DIFs specialforbund Salg og distribution Ernæring ræning T Ernæring Træning 1 Ernæring INDHOLD Indledning... 2 Eksempel fra en idrætsudøver... 3 Kostanbefalinger til idrætsudøvere... 4 Energibehov... 4 Hvor kommer energien fra?... 6 Hvordan beregner man sit eget

Læs mere

Basisviden kost og ernæring

Basisviden kost og ernæring Basisviden kost og ernæring Hvorfor skal man tabe sig? Der er mange gode grunde til at smide de overflødige kilo. Fysiologisk set er svær overvægt forbundet med en række følgesygdomme som ledsmerter og

Læs mere

Anbefalinger for den danske institutionskost

Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Anbefalinger for den danske institutionskost Fødevarestyrelsen, 2009 4. udgave, 1. oplag 2009 Trykt ISBN: 978-87-92395-29-0

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematiksider.dk. Erik Vestergaard

Erik Vestergaard www.matematiksider.dk. Erik Vestergaard 1B 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 2B1. Introduktion Efter I foråret 2004 at have gået regelmæssigt i fitness center og fulgt en speciel

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring

mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring mad til muskler og hjerne - kolding elites folder om sportsernæring af jannie johansen V0_Våben_Rød 2 Mad til muskler og hjerne Mad til muskler og hjerne 3 Denne folder er udviklet med inspiration fra

Læs mere

PCO og kost. PCO og kost

PCO og kost. PCO og kost PCO og kost Indhold Baggrunden for kostråd til PCO... 2 Vægttab og motion... 3 Energifordeling... 3 Kulhydrater... 3 Kostfibre... 5 Protein... 5 Fedtstoffer... 5 Måltidsmønster... 5 LCHF (Low Carbohydrate

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb.

vejledning om kostsammensætning hjælp til at tilberede og anrette måltider hjælp til indkøb. Ernæring Det meste af det, der står i dette afsnit, er gældende for alle mennesker, dvs. at du også kan bruge det, når du skal vælge kostsammensætningen for dig selv og din familie. For børn under to år

Læs mere

Din guide til en. sundere hverdag. Lev bedre længere. CardioLab. Lev bedre længere

Din guide til en. sundere hverdag. Lev bedre længere. CardioLab. Lev bedre længere Din guide til en Lev bedre længere sundere hverdag CardioLab Lev bedre længere Overvægt Sundhed starter indefra I denne folder finder du masser af nyttige oplysninger gode råd til, hvordan du kan holde

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og type 2 diabetes

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om mad og type 2 diabetes SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om mad og type 2 diabetes Type 2 diabetes er en hyppig forekommende sygdom : Flere end hver 20. dansker har sygdommen og hver dag får 89 danskere konstateret type-2 diabetes.

Læs mere

Det må IKKE være surt at leve sundtdet handler om at prioritere Klinisk diætist Gitte Kramer Jensen

Det må IKKE være surt at leve sundtdet handler om at prioritere Klinisk diætist Gitte Kramer Jensen Det må IKKE være surt at leve sundtdet handler om at prioritere Klinisk diætist Gitte Kramer Jensen SUND MAD? Intet levnedsmiddel eller måltid kan indeholde alle de vitaminer og mineraler et barn eller

Læs mere

Temaeftermiddag om kost og træning

Temaeftermiddag om kost og træning Temaeftermiddag om kost og træning Dagens program Energibehov, - forbrug og -forsyningen Test af dine kostvaner De energigivende stoffer Kosten før, under og efter træning Vitaminer og mineraler Væske

Læs mere

BRIKSYSTEM. Effektiv vægtregulering n Guide til vægttab n Hold vægten efter Nupokuren

BRIKSYSTEM. Effektiv vægtregulering n Guide til vægttab n Hold vægten efter Nupokuren BRIKSYSTEM Effektiv vægtregulering n Guide til vægttab n Hold vægten efter Nupokuren Indholdsfortegnelse FORORD Forord side 3 Kom godt i gang med Nupo side 4 Nupos produktgrupper side 5 Vælg den rigtige

Læs mere

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1

Den brede SunDheDSprofil Social- og SunDheDShjælper navn: hold: 1 Den brede Sundhedsprofil Social- OG sundhedshjælper Navn: Hold: 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Det brede sundhedsbegreb 3 Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet 5 Inaktivitet 7 BMI Body Mass Index

Læs mere

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om sund mad og vægttab

SUNDHEDSAFDELINGEN. Gode råd om sund mad og vægttab SUNDHEDSAFDELINGEN Gode råd om sund mad og vægttab Andelen af overvægtige danskere er støt stigende, både blandt børn og voksne. I Jammerbugt Kommune er 54% af befolkningen overvægtige, og omkring 17%

Læs mere

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S

KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING TD S ERNÆRINGSTEAM 1. DEL TEAM DANMARK S TEAM DANMARK S KURSUS I BASAL SPORTSERNÆRING 1. DEL TD S ERNÆRINGSTEAM KØBENHAVN: ÅRHUS: CHRISTINA NIELSEN KLINISK DIÆTIST E-MAIL: CNI@TEAMDANMARK.DK RIKKE SCHWANER ERNÆRINGS- OG HUSHOLDNINGSØKONOM E-MAIL:

Læs mere

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre

Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft. Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre Ernæring og fysisk aktivitet ved prostatakræft Ved klinisk diætist Mette Borre og professor Michael Borre 2 INDLEDNING........................................ 4 TIDLIG LOKAL SYGDOM...............................

Læs mere

Næringsstofanbefalinger

Næringsstofanbefalinger "This project arises from the project Periscope which has received funding from the E U, in the framework of the Public Health Programme" Næringsstofanbefalinger Vores mad indeholder en lang række stoffer,

Læs mere

Fedt - introduktion. Fedt - hvor findes det?

Fedt - introduktion. Fedt - hvor findes det? Fedt - introduktion Det er altid en god ide at starte fra bunden det mest simple og grundlæggende. Denne e-bog omhandler specielt vægttab og hvordan man kan lære bedre vaner for at forbedre ens chancer

Læs mere

Nå dine mål med det glykæmiske indeks

Nå dine mål med det glykæmiske indeks Nå dine mål med det glykæmiske indeks Af Fitnews.dk - torsdag 05. juli, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/na-dine-mal-med-det-glykaemiske-indeks/ Det glykæmiske indeks omtales tit i forbindelse med træning,

Læs mere