Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus"

Transkript

1 Referat fra AAS Generalforsamling d. 27. november 2014 afholdt i Skjød Forsamlingshus 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bernd Thrysøe, som blev valgt. Bernd takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til AAS s love. 2. Formandens beretning Beretning 2014 Aarhus Automobil Sport har igen i 2014 været særdeles aktiv med at lave løb i klubbens tre afdelinger. Dette kan også læses af Dansk Automobil Sports Unions statistik over løb på løbskalenderen for 2014, hvor AAS ligger på førstepladsen. Udover dette har klubbens medlemmer hjulpet ved mange løb i andre klubber og har været særdeles aktive især på officialsiden. Sportsligt opnår vores medlemmer stadig mange fine resultater. Orienteringsløb: Der har i 2014 i AAS-regi været afviklet fire løb. To løb tællende til Den Jyske Femkantturnering med henholdsvis Bernd Thrysøe og Hans Ole Nielsen som løbsleder, begge løb i sædvanlig AAS-stil og passende sværhedsgrad. Bernd var også løbsleder for JFM-løbet, Statoilløbet. Der var desværre kun 20 mandskaber til start i løbet, der dog fik mange roser fra de deltagende mandskaber Byggecenter Løbet var det fjerde AAS O-arrangement. Dette løb startede i Hørning. Løbet var tællende som DM-finalen, JFM5 og også som en afdeling af DJF. Løbets ruter var lavet af Hans Jakobsen og Bernd Thrysøe, og som altid i de større AAS-løb stod Mogens Buur endnu engang for en hurtig og god resultatberegning. Løbet havde en høj kvalitet og deltagerne uddelte efter løbet mange roser til løbsledelsen. Det med hurtig resultatberegning er der mange andre klubber, der godt kunne lære noget af. Resultatmæssigt har det i år været Renèe og Hans Ole Nielsen, der har klaret sig bedst med sølvmedaljer i både DM og JFM i B-klassen. Historisk Pålidelighedsløb Året startede med, at Henrik Møller-Nielsen deltog i Historisk Monte Carlo. Han og Bent Mikkelsen klarede sig rigtig godt i løbet, indtil bilen gav op med motorproblemer. Henrik og Martin Møller-Nielsen stiller op ved 2015 udgaven af Historisk Monte Carlo. AAS stod for afviklingen af anden afd. af FDM DASU Classic, Uggerhøjløbet, med Hans Ole som løbsleder. Deltagermæssigt var det ikke tilfredsstillende med kun 34 hold til start, men dem der kom, fik en meget krævende og udfordrende rute som Hans Jakobsen havde fundet veje til, syd for Aarhus. Der var mange positive tilkendegivelser fra deltagerene og en hurtig resultatberegning. Turneringen FDM DASU Classic har haft deltagelse af 3½ AAS-hold gennem hele året. Det blev til en tredjeplads til Niels Iversen og Hans Ole Nielsen i ekspert-klassen, og en førsteplads til Torben Østergaard og Poul Erik Hansen i sport-klassen samt en tredjeplads til Finn Kristensen også i sport. DHMC Classic Tour blev vundet af Torben Østergaard og Poul Erik Hansen med Niels Iversen og Hans Ole Nielsen på andenpladsen. Rally:

2 Rallyafdelingen fik i 2014 afviklet fem små klubløb. Klubmesterskabet i klubrally afvikles i disse løb efter handicap-system, men desværre har deltagerantallet været begrænset. Peter Kiil har fået sig en løbslederlicens og står nu for klubløbene, desuden blev Peter valgt til Unionens Rallyudvalg, endvidere stod han i spidsen for klubbens engagement ved DASU s Metal Rally-besøg på Teknisk Skole i Århus. I DM-rallysammenhæng var AAS igen medarrangør ved et DM. DM 5 blev afviklet i Odder og omegn, og efter en pause på syv år fra DM viste området sig igen som værdigt med en række roste prøver. AAS har endvidere deltaget meget aktivt med officials ved andre løb herunder med prøvemandskab ved DM-afdelingerne i Jylland. Tak til jer, som har været med. Desværre har deltagerantallet ved flertallet af DM-afdelingerne været begrænset, hvilket har betydet ringe økonomi og deraf en begrænset lyst til at søge DM til Der arbejdes i øjeblikket med flere modeller for afviklingen af DM i I den sammenhæng skal det også bemærkes, at der pt. i visse dele af dansk rallysport hersker en holdning af, at os, som har lavet DM-løb, det vi har rigtig godt af, at der ikke kommer nogle deltagere til løbene!! Dansk Jantelov!! Bane: Vi afviklede igen fire løbsweekender på FDM Jyllandsringen, og trods et par datosammenfald med andre arrangementer blev løbene afviklet tilfredsstillende. Både Grand Prixet og DM-finalen kunne trække fint med publikum. FDM afsluttede året med at invitere alle AAS-baneofficials til en dag på FDM Jyllandsringen med kørsel på banen. Tak for det blev også året, hvor AAS for første gang stod i spidsen for Classic Race Aarhus. Løbet blev en stor sportslig succes med kæmperos til vores officials. Endnu en gang, en stor tak herfra, ikke mindst til de som i perioden op til løbet trak et stort læs. AAS havde også en del officials i København til Classic Race derover, hvilket sikkert gentager sig Vores kære Union nedsatte tidligt på året et udvalg til udvikling af banesporten, men indtil flere af interessenterne i banesporten, herunder bl.a. AAS, blev ikke inviteret med, hvilket bagefter gav anledning til en masse polemik. Luften er pt. noget kølig visse steder i dansk banesport. Sportsligt opnåede AAS-kørerne igen en række fine resultater herunder en række mesterskaber: Auto-G Danish Thundersport Championship, Casper Elgaard Citroën DS3 Cup, Kim Lund DASU-mesterskab, Yokohama SuperCup. Martin Andersen DASU-mesterskab, First Stop Special Saloon Car. Christian Siepmann DASU-mesterskab, Youngtimer-klassen Division YT-3. Michael Vesthave Klubbladet/hjemmeside/klubliv: Hjemmesiden fungerer som vores nyhedskanal, og der forsøges forbedringer på siden hele tiden. Vi udgav for anden gang en årbog for 2013 om småt og stort i det forgangne år. Dette gentager vi for Vi har haft keglespil, bankospil, den årlige gokart-dag, samt to klubbesøg hos henholdsvis Teknologisk Institut og Johannes Graversen. Generelt:

3 2014 var mit femte år som formand i klubben. Jeg blev formand i AAS bl.a. fordi, at klubben er med i så meget, hvilket jeg synes er fremragende. På trods af diverse forskellige holdninger er det indtil nu lykkedes at skabe en række fine løb har dog også vist, at man indimellem må vende bøtten på diverse pladser i løbenes organisationer. Vi må blandt andet respektere, at ikke alle er lige tidsmæssigt engagerede i arrangementerne, men omvendt må man respektere, at det som løbsleder også kan være svært at forholde sig til om madpakken nu er for lille eller lignende, når vedkommende nu selv har brugt en masse tid på overhovedet at få løbet op at stå har på den front ikke været uden sværdslag, men det er mit håb, at klubben gennem nødvendige justeringer fortsat kan arrangere en masse løb. Klubben har i hvert fald ikke skummet fløden, da regnskabet udviser et underskud på på aktiviteterne i klubben. Fremtiden: Næste år er AAS igen klar til at lave O-løb, og vi skal lave Hold DM, en JFM-afdeling og to løb til den nu udvidede, Den Jyske Sekskantturnering. I 2015 skal AAS også stå for afviklingen af finaleløbet i FDM DASU Classic turneringen. Baneafdelingen skal afvikle fire løb på FDM Jyllandsringen, og AAS er igen ansvarlig for den sportslige afvikling af Classic Race Aarhus. Rallyafdelingen har søgt et DM-rally, plus at vi laver en række klubløb igen, endvidere vil vi lave en aften for vores rallyofficials forud for sæsonen 2015 for at fortælle om regler og afvikling mv. Ved klubfesten sidste lørdag i januar fejrer vi klubmestrene for 2014, der var mange gæster i Til sidst vil jeg takke for året, der er gået. Tak til bestyrelsen og vores samarbejdspartnere for samarbejdet i En særlig tak for den store indsats til dem, som har medvirket som official ved vores løb. Formand Peter Bentsen Beretning blev godkendt uden bemærkning og med applaus. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Årets regnskab viste et overskud på godt kr. Driften af selve klubben har givet et underskud på ca kr., men renteindtægter og kursgevinster gør at klubben endnu engang har fået et år med overskud. Karin Munkholm spurgte om hvordan vores penge var anbragt. Hans Jørgen Andersen svarede at pengene primært var anbragt i værdipapirer deponeret i Nordea. Jan Bisgaard vil gerne vide om HJA frit disponerede over klubben penge. Dette bekræftede HJA, at han gjorde. Jan Bisgaard: Hvad skal vi bruge klubbens formue til? HJA svarede: Vi gør hvad vi kan. Bare se, hvad der er brugt i år. K.E. Nygaard: Hvorfor er der brugt på baneafdelingen? HJA svarede: Der er bl.a. brugt til en ny omgangstæller, på Classic Race Aarhus og en del penge til reparation af vognvægten. Men der er også kommet en del indtægter ind i baneregi. Regnskabet blev herefter godkendt.

4 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. HJA foreslog uændret kontingent på trods af stigning fra DASU. Dette blev godkendt. 6. Valg af formand Peter Bentsen blev genvalgt uden modkandidater. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Leth, Jakob Borum og Hans Ole Nielsen blev alle genvalgt. 8. Valg af suppleanter. Henrik Kirkegaard og Bernd Thrysøe blev genvalgt. 9. Valg af revisorer. Kurt Christensen og Henrik Møller-Nielsen blev genvalgt. 10. Eventuelt. Der er i 2015 indtil videre planlagt følgende AAS løbsarrangementer: I O-løb og HP: 14. marts DJS 30. maj JFM 24. august DJS 3 oktober Hold DM 24. oktober FDM DASU CLASSIC Rally: 12. september DM Bane: april FDM Jyllandsringen maj FDM Jyllandsringen maj Classic Race Aarhus august Grand Prix Danmark FDM Jyllandsringen september FDM Jyllandsringen Bernd Thrysøe foreslog, at der skulle være gratis kaffe og brød til andespillet. Jan Bisgaard: Hvorfor kommer der ikke flere til Generalforsamlingen? Jeg er medlem af en bilmærkeklub, hvor vi kan samle 300 medlemmer til vores Generalforsamling. Vi kunne måske lave Generalforsamlingen sammen med et foredrag eller lignende, så kan vi måske få flere medlemmer til at komme. Bernd Thrysøe: Måske er det af frygt for at blive valgt ind i bestyrelsen at der ikke kommer flere.

5 Michael Enghave: Det kunne måske være bedre med en anden ugedag til Generalforsamlingen. Jens Munkholm ville gerne vide, om tidligere medlemmer blev rykket for betaling, hvis de ikke betaler til tiden. HJA svarede at det gjorde de ikke p.t., men vi vil overveje det. Morten Alstrup: Deltagelse ved besøget ved Kaffe-Kaj i januar er betinget af, at der er betalt kontingent. Peter Bentsen afsluttede herefter Generalforsamling med tak for genvalget, og udtrykte håb om. at vi i 2015 fik endnu en god sæson med godt samarbejde på et sportsligt højt plan. Peter takkede endnu engang alle de frivillige hjælpere. Referat: Bjarne Andersen Referatet godkendt Løsning d.29. november 2014 Bernd Thrysøe Peter Bentsen, formand

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=23356&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=23356&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=23356&pagetype=1&print=... Side 1 af 2 (12/10) Bane officials tog udfordringen op syntes det var sjovt at Oprettet d. 12. oktober køre O-løb 2009 I

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Medlemsblad for

Nr. 1 februar 2012. Medlemsblad for Nr. 1 februar 2012 Medlemsblad for Redaktion: Jan Juul kilometerstenen@gmail.com Bestyrelse: René Jørgensen (formand) Tlf. 25388528 rj-auto@c.dk Jan Juul (næstformand & sekretær) Tlf. 97156899-28830926

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

HMOK - noter. Nr. 11. Læs i dette nummer: December. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub

HMOK - noter. Nr. 11. Læs i dette nummer: December. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub HMOK - noter Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub Nr. 11 December 2008 Læs i dette nummer: Leder 3 RALLYLEDERENS ÅRSBERETNING 5 Medlemsstruktur og kontingent 2009 8 Formandens årsberetning 9 Klubmesterskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2014 Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Morten L. Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=28191&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=28191&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=28191&pagetype=1&print=... (2/3) Magnussen i skandinavisk serie Oprettet d. 2. marts 2011 AAS-køreren deltager i Camara Cuppen Vi får et af vores mest

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

2/2010. Vallø Autoværksted. Møllemarken 18-4600 Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v.

2/2010. Vallø Autoværksted. Møllemarken 18-4600 Køge. Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge. v. B 2/2010 Returadresse: Alex Justesen, Overdrevsvejen 29A, 4600 Køge Vallø Autoværksted v./ CARSTEN PEDERSEN KØB OG SALG AUTOREPARATION FORSIKRINGS- OG RUSTSKADER KLARGØRING TIL SYN DE FRI AUTOVÆRKSTEDER

Læs mere

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=21984&pagetype=1&print=...

http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=21984&pagetype=1&print=... http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=21984&pagetype=1&print=... (5/7) Bilen Juniløbet den 27-28 juni Oprettet d. 5. juli 2009 Det første kvalifikationsheat startede med dramatik, da John

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere