Afdelingsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at kunne præsentere en velkomst/informationsmappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at kunne præsentere en velkomst/informationsmappe"

Transkript

1 TIL BEBOERNE I WANDALLSHAVEN. Afdelingsbestyrelsen har hermed fornøjelsen at kunne præsentere en velkomst/informationsmappe Mappen er tænkt som en velkomst til nye lejere, idet den indeholder praktiske oplysninger, som man som beboer kan have brug for i det daglige. Afdelingsbestyrelsen har naturligvis fundet det som en selvfølge, at nuværende lejere også er i besiddelse af denne mappe. Ved fraflytning bør mappen således afleveres til afdelingsformanden eller ejendomsmesteren. Mappen er opbygget således, at der kan indsættes såvel ændrede som nye sider ind efterhånden som dette måtte blive aktuelt. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 AFDELINGSBESTYRELSEN Der er 3 medlemmer og suppleant til bestyrelsen i afdeling Wandallshaven Formanden vælges for 2 år. De 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for henholdsvis år og 2 år. Suppleanter vælges for år. BESTYRELSEN VALGT PÅ AFDELINGSMØDET 203 Formand: Ruth Jørgensen nr. 8 valgt for 2 år i 203 Bestyrelsesmedlemmer: Grethe Elisabeth Marseen nr. 7 valgt for 2 år i 203 Rita Majbrit Dreyer nr. 65 valgt for år i 204 2

3 EJENDOMSKONTORET I WANDALLSHAVEN Ejendomsmester Svend Åge Stuhr træffes dagligt i afdelingen. Telefon: Kontortid: Besked kan lægges op telefonsvarer. Adresse: Wandallshaven 50, 5700 Svendborg I tilfælde af at du ikke kan få fat I ejendomsmesteren, kontakt da formanden for afdelingen Ruth Jørgensen nr. 8 DOMEA Kundechef Martin Skytte Regionskontoret Mølmarksvej Svendborg Telefon:

4 HUSORDEN Affald Anlægget Cykler Forsikring Fodring af fugle Forurening Affald skal lægges i poser, som lukkes inden de anbringes i de affaldsbeholdere eller skakte, som findes på ejendommen, (brug også den bagerste beholder, da den forreste ofte er overfyldt.) Der er to container ved den store P- plads til aviser, blade, og reklamer, samt en til glas og flasker. Samme sted er der opsat en kasse til brugte batterier. Træer, buske og blomster skal behandles varsomt og fællesarealer holdes ryddelige. Cykler og barnevogne skal henstilles cykelrummene eller i lejernes udhuse, så de ikke spærre for adgangsvejen. Den enkelte beboer skal selv sørge for forsikring af indbo og ejendele. Det er kun tilladt at fodre fuglene fra et fritstående foderbræt pga. rotter. Ting som ved lugt, støj eller brandfare kan være til gene for andre beboere må ikke forefindes på ejendommen. 4

5 Fyrværkeri Færdsel Haver Husdyr Hårde hvidevarer Jordlod Leg og boldspil Parkering Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri og bål på ejendommen. ALT færdsel med motorkøretøj må højest foregå med 5 km /t. Knallerter og cyklister skal ligeledes vise hensyn med langsom kørsel. Da der færdes ældre mennesker samt folk med kørestole og rollatorer. Besøgende bedes benytte hoveddøren og ikke via grønne arealer Haver og terrasser skal holdes rene og ryddelige. Beboerne skal selv holde deres haver, dog slår ejd. mesteren græsset og klipper hækken Hvis man ejer én lille hund eller én kat ved indflytning må denne medbringes ved at ansøge om dette. Tilladelsen gives under forudsætning af, at man kan/skal passe dyret uden gener for øvrige beboere. Dog må de ikke færdes løst på området. Luftning skal ske udenfor området. Nyanskaffelse ikke tilladt!! Vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere må kun installeres efter forudgående aftale med regionskontoret. Jordlod ved terrassen: overtages et lejemål, hvor der er sået græs i hele havestykket, og det ønskes ændret af den nye lejer, er det for egen regning. Lejeren varetager herefter selv pasning af haven. Det er ikke tilladt at have træer i jordstykket, idet træernes rødder ofte vil løfte fliserne fra terrassen. Tagrender skal friholdes for slyngplanter o. lign. Leg og boldspil må ikke finde sted, og der henvises til fodboldbanerne ved Idrætshallen. Mindre børn henvises til græsset bag fælleshuset Parkering må kun finde sted på de anviste pladser, idet adgangsvejene skal holdes fri ved snerydning, sygetransport, brand, og andet. Der er forbudt at holde hvor der er afmærket med gule streger Campingvogne og lastbiler må ikke parkeres på bebyggelsens område. Biler fjernes uden ansvar 5

6 Radiatorer Skiltning Udluftning Vandskader Vaskeri Ejendomsmester kontoret Utætte radiatorer eller ventiler som ikke lukker, skal meldes til varmemesteren. Opsætning af navneskilte sættes på postkassen så det kan fjernes ved fraflytning. Udluftning bør af hensyn til indeklimaet, foretages ofte. I ejendomme med mekanisk ventilation skal udluftningsventilerne rengøres jævnligt. Vandskader pga. regn eller sne samt enhver beskadigelse af bygningen eller ejendommens inventar skal omgående meddeles til ejendomsmesteren. Der findes 2 vaskemaskiner og 2 tørretumbler i vaskehuset, som ligger i forbindelse med fælleshuset. Vaskekort får du udleveret ved indflytning af ejendomsmesteren. Du skal selv medbringe sæbe og evt. skyllemiddel. Wandallshaven 50 - tlf (ingen fast kontortid). Træffes ejendomsmesteren ikke kan der indtales en besked på telefonen, hvorefter De vil blive kontaktet. Udenfor arbejdstiden kontakt formanden eller en hjemmehjælp Godkendt den 0. maj på det ordinært afdelingsmøde. 6

7 FOR BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG - AFDELING 755 Tekst Flisebelægning Ved udvidelse af arealet skal der benyttes samme type flise. Ved anlæggelse af nye fliser må de gængse mærker benyttes Havehegn Der må opsættes trykimprægneret flethegn i diverse gængse mærker i en maksimum højde på.80 cm. Lejeren skal selv vedligeholde hegnet i den trykimprægnerede farve, således at bebyggelsen til stadighed fremstår pæn ud ad til. Markiser Markiser uanset farve kan opsættes, såfremt de ikke skader bygningen. Dog ikke reklame markise. Ansøg boligforening Overdækket terrasse Opbygningen skal ske i trykimprægneret træ, mens overdækningen kan være glas/ plexiglas. Lejeren skal selv sørge for vedligeholdelsen, og farven skal være trykimprægneret eller i samme farve som det øvrige træværk. Ansøg boligforening om tilladelse. 7

8 Indgangspartier Ved indgangspartier er det kun tilladt med blomsterkummer, der skal placeres således, at den ikke vanskeliggør plæneklipning og snerydning og post aflevering Den enkelte beboer skal selv holde beplantningen uden for huset v/hoveddør. Parabolantenner Må ikke opsættes Godkendt den 0. maj på det ordinære afdelingsmøde. 8

9 LÅN AF FÆLLESHUSET Svendborg Kommune har fri rådighed over anvendelsen af fælleshuset. Fælleshuset skal anvendes til aktiviteter for beboerne i Wandallshaven og de ældre i område Vest. Alle beboer i Wandallshaven samt medlemmer af beboerforeningen, kan låne fælleshuset til egen fødselsdag eller bryllupsdag. Lån af fælleshuset kan ske ved henvendelse til : Formand for afdelingsbestyrelsen Ruth Jørgensen nr. 8 Sektionsleder Lisbeth Kyndbøl Tlf: Bedst ml. kl

10 BESKRIVELSE AF WANDALLSHAVEN Wandallshaven er et rækkehusbebyggelse i lukket vænge. Der er boliger i forskellige størrelse. Fælles for alle er, at de kan benyttes af handicappede. Det vil sige, at også kørestolsbrugere kan færdes i eget hjem. Alle boliger har nødkald direkte til hjemmeplejen. Der kan gå op til 30 min fra der kaldes, til hjælpen er der. Der er udgang til terrasse direkte fra stuen. Du kan medbringe husdyr efter aftale, hvis du selv passer den. Alle boliger har eget skur og egen lille have. Wandallshaven ligger bekvemt i nærheden af indkøbscenter og købmand. Der er gode busforbindelser lige udenfor døren. Wandallshaven udvikler sig hele tiden, som resten af samfundet. Wandallshaven er ikke et plejehjem. Her bor både syge, raske og handicappede. Her er plads til alle, og hjælp at få, i den udstrækning du har behov for. Din bolig respekteres som dit hjem, og det aftales sammen med dig, hvad du har brug for hjælp til. Samtidig lægges der vægt på, at du selv gør de ting du kan. Besøgende bedes rydde op efter sig. 0

11 BEBOERDEMOKRATI. Som beboere i et almennyttigt udlejningsbyggeri har vi indflydelse på en række forhold, der vedrører dagligdagen og driften i vores afdeling. Andre ting bestemmer vi helt uden indblanding udefra. AFDELINGSBESTYRELSEN: Medbestemmelsen udøves først og fremmest gennem afdelingsbestyrelsen, der består af beboere valgt af beboere. Alle beboere i byggeriet kan blive medlem af bestyrelsen. Selvom du ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen har du stadig mulighed for at komme med ideer og forslag. Dette kan ske ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller deltage i et afdelingsmøde. Ris og ros kan lægges i postkassen i gården AFDELINGSMØDET: Afholdes ordinært en gang om året. Her vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen og regnskabet endvidere godkendes på afdelingsmødet. Forslag og ideer kan også drøftes på afdelingsmødet. Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentanter overfor boligselskabet og den øvrige omverden. Så brug den hvis du har ideer, eller er utilfreds med noget.

12 KLAGER Så vidt det er muligt opfordres beboerne til at afklare uoverensstemmelserne indbyrdes, Ved klager over brud på husordnen, gøres dette skriftligt til Domea Boligcenter Svendborg Mølmarksvej Svendborg FLAGNING Ejendomsmesteren Svend Åge hejser flaget ved fødselsdag eller dødsfald, de dage han er der. Når han ikke er der er det hjemmehjælpen som hejser flaget og tager det ned igen. Flaget må være oppe fra kl. 8,00-20,00 Så har du evt. lånt til en fest, kan du bede om at få hejst flaget eller gøre det selv sammen med en pårørende. Flaget ligger hos hjemmehjælpen Nytilflytter kan give ejendomsmesteren besked om fødselsdato 2

13 Oplysninger vedr. hjemmeplejen i Wandallshaven HJEMMEHJÆLP Tildeles efter konkret individuel vurdering gennem sektionslederen for hjemmeplejen i Wandallshaven. Hvis man som ny indflyttet i Wandallshaven har haft hjemmehjælp i sin tidligere bolig, modtager man som hovedregel samme hjælp indtil sektionslederens besøg. Sektionslederen er ligeledes ansvarlig for levering af hjælpen, som ydes af personalet i Wandallshaven. Hjemmehjælperen yder service til : -Personlig hygiejne, som f.eks. at blive vasket, klædt på, bad, og andre personlige fornødenheder -Tilberedning af mad i hjemmet. Kan du ikke selv lave mad bringes det hjem til dig fra storkøkkenet -Rengøring hver 4 dag -Tøjvask efter behov i vaskeriet -Hæve penge i pengeinstitut, gå i banken, dog max gang om måneden -Følge til og fra fælleshuset -Andre individuelle behov løses som de opstår Relevante telefonnumre: Personalet , døgntelefon Sektionsleder , alle hverdage kl. 8-9 Sygeplejerske , Der indtales navn og telefonnummer på sygeplejerskens telefonsvarer, så ringer hun tilbage snarest muligt. 3

14 DAGCENTERET Tirsdage og torsdage er Inge Rasmussen i fælleshuset fra kl med diverse aktiviteter. Alle er velkommen til at være med i det hyggelige samvær, da hun forstår at hygge om os. Program lægges i postkassen omkring d. i hver mdr. Ellers kig på opslagstavlen i fælleshuset. 4

15 RADIO/TV Lille eller stor TV-pakke I Nordlysparkens Antennelaug har medlemmer med egen stikledning som er tilgængelig mulighed for at vælge mellem lille eller stor tv-pakke. Hvis du ikke har tilgængelig stikledning - så kontakt bestyrelsen. Et medlem, som vil have lille TV-pakke skal give besked til bestyrelsen senest den 3. december - herefter vil ændringen til lille TV-pakke ske ved kontingent årets begyndelse den. april det følgende år. Det er dog kun første gang dette skal ske - meddelelsen skal ikke ske hvert år for det enkelte medlem hvis den valgte TV-pakke skal fortsætte uændret. Medlemmer der senere vil have ændret fra lille TV-pakke til stor TV-pakke igen, skal meddele dette senest den 3. december - hvorefter ændringen sker ved kontingent årets begyndelse den. april det følgende år. Det er ikke muligt, at få lille TV-pakke i det følgende kontingent år, hvis det ikke er meddelt bestyrelsen senest den 3. december. Overgang fra en tv-pakke til en anden er forbundet med udgifter til montør og filter som betales af medlemmet. Hvis et medlem vil have ændret fra lille TV-pakke til stor TV-pakke udenfor ovennævnte tidsterminer kan dette godt lade sig gøre. Ændringen er forbundet med udgifter til montør og filter + større kontingent for resten af kontingentåret. Hvis et medlem vil have sin TV-pakke ændret, skal dette meddeles skriftligt til bestyrelsen. Husk navn, adresse, telefonnummer - skriv venligst med blokbogstaver - på forhånd tak. Beboerne i Wandallshaven har den store pakke ved indflytning 5

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Praktiske oplysninger og Husorden

Praktiske oplysninger og Husorden Praktiske oplysninger og Husorden 2013 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen for A/B Veksøhuse... 3 Åbningstider i bestyrelseslokalet... 3 Ejendommens funktionærer... 4 Kontortider

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere