Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog i budgetmøderne mandag fra kl og tirsdag fra Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde og underskrevet Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 0 Ansøgning om 5%-midler Tversted: : Der er indkøbt kontorstol og underlag til sp. Michael Schwensen i Tversted jf. APV. Udgiften kr ,63 søges dækket af 5%-midlerne. 1 Sørig menighedsråd - ansøgning om 5%- midler til installation af lamper ved alteret Sag: Sørig Kirkekasse - 5%-midler (966) - Sørig Sogn Godkendes under hensyntagen til præstens APV. Sørig menighedsråd - ansøgning om 5%- midler til installation af lamper ved alteret : Sørig MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter til installation af lamper ved alteret. Der ansøges om kr ,00. 2 Sørig Kirke - ansøgning om 5%-midler til varmepumpe Sag: Sørig Kirkekasse - 5%-midler (966) - Sørig Sogn Sørig Kirke - ansøgning om 5%-midler til varmepumpe : Sørig Kirkekasse ansøger om 5%- midler til dækning af udgifter til installation af varmepumpe i menighedshuset ved Sørig kirke. Der ansøges om kr ,00 jf. tilbud. Hertil kommer evt. udgift til el-installation fra tavle til sikkerhedsafbryder og evt. murerarbejde. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 3 Egenfinansiering af nye klokker og aut. ringning til Horne, Vidstrup og Tornby kirker Sag: Egenfinansiering af nye klokker og aut. ringning til Horne, Vidstrup og Tornby kirker (1031) - Horne Sogn Udsættes PU ønsker sagen yderligere belyst inden der træffes afgørelse. Egenfinansiering af nye klokker og aut. ringning til Horne, Vidstrup og Tornby kirker : Hirtshals Kirkekontor fremsender til PU opgørelse over Tornby/Vidstrup og Horne/Asdals udgifter ifm. nye klokker og aut. ringning i Horne, Tornby og Vidstrup kirker. MR anmoder PU om at dække rådenes egenbetaling. For Tornby-Vidstrup MRs vedkommende drejer det sig om kr og for Horne-Asdal MRs vedkommende drejer det sig om kr Endvidere ønskes der etableret aut. lukning af kirkerne - dette vil incl. moms beløbe sig til kr pr. kirke. 4 Hørmested kirkekasse - budget 2015 Sag: Budget 2015 (975) Hørmested kirkekasse - budget : Hørmested MR fremsender til PU anmodning om forhøjelse af budget 2015 ifm. ønske om at indføre nye tiltag til styrkelse af kirken i samfundet i takt med tiden, hvor skole-/hjem samarbejdet kræver nytænkning/nye udfordringer. Endvidere giver konfirmationsforberedelse nye økonomiske udfordringer, ligesom der ønskes flere koncerter, sang/musik, foredrag for børn og voksne. Der ansøges om forhøjelse i størrelsesordenen kr. 5 UDKAST - vedtægt for provstisamarbejde Sag: Vedtægt for provstisamarbejde (1025) UDKAST - vedtægt for provstisamarbejde : Udkast til Vedtægt for samarbejde Hjørring provstier Høring vedr. udkast til bek. om diæter mv. til medlemmer af MR, PU mm. Sag: Høring vedr. udkast til bek. om diæter mv. til medlemmer af MR, PU mm. (1032) Behandles under budgetbehandlingen. MR må fremføre ønsker på budgetsamråd og under budgetforudsætninger.. Stillingsopslag til provstestilling i Nordre provsti blev ligeledes gennemgået og godkendt. Høring vedr. udkast til bek. om diæter mv. til medlemmer af MR, PU mm. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 : KM fremsender høringsskrivelse i anledning af udkast til bek. om diæter mv. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger over kirker og præsteboliger. Høringsfristen udløber mandag den 1. september Orgelrensning i Horne kirke Sag: Horne-Asdal kirkekasse - ansøgning om 5%-midler (1028) - Horne Sogn Orgelrensning i Horne kirke : Horne-Asdal MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til delvis dækning af udgifter ifm. rensning af orglet i Horne kirke. Der ansøges om kr , : Hirtshals kirkekontor fremsender anmodning om forhåndstilsagn, således at rensning af orgel kan igangsættes hurtigst muligt : ODY meddeler, at der kan gives forhåndstilsagn, idet MR i god tid har indgivet sagen til Kirke-DV. 8 Vedr. adm. bevilling moms på teleslynge anlæg Sag: Bjergby Kirke - teleslyngeanlæg (900) - Bjergby Sogn Vedr. adm. bevilling moms på teleslynge anlæg : Til orientering: Den bevilgede PU 5%-midler kr ,00 til dækning af udgifter ifm. reparation af teleslyngeanlægget i Bjergby kirke. Der var imidlertid ikke taget højde for moms i dette beløb, hvorfor momsbeløbet administrativt er bevilget udbetalt til kirkekassen. 9 Udtalelse vedr. præstegården i Bjergby- Mygdal sogne Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Udtalelse vedr. præstegården i Bjergby- Mygdal sogne : Sp. Lars Brinth fremsender til MR og PU udtalelse vedr. præstegården i Bjergby- Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 Mygdal pastorat. Re: Bjergby præstegård : Thyge Jakobsen (A-tegnestuen) anmoder om tilladelse til at arbejde inden for en ramme på 3,5 mio. kr. som håndværkerudgift excl. moms : ODY meddeler, at PU er enig i beslutningen, således at der kan arbejdes videre med projektet. Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 10 Hirtshals kirke - Kass.afd. - anv. 2. og sidste rate kr ,00 Sag: Om- og tilbygning til Hirtshals Kirkekontor (763) - Hirtshals Sogn Hirtshals kirke - Kass.afd. - anv. 2. og sidste rate kr , : STØ meddeler Hirtshals MR, at der til Hirtshals Kirke anvises kr ,00 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne. Der er tale om 2. og sidste rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00 til dækning af udgifterne ifm. ombygning af og tilbygning til Hirtshals kirkekontor/sognehus. 11 Licitation Tornby-Vidstrup sognegård Sag: Tornby Vidstrup Sognegård (870) - Tornby Sogn : PU videresender til STØ ansøgning fra Tornby-Vidstrup MR om stiftslån stort kr til finansiering af ombygning/tilbygning af Tornby-Vidstrup sognegård. PU indstiller, at der optages et 10- årigt stiftslån med første afdrag juni termin Bevilling af lån - Tornby-Vidstrup sognes menighedsråd : STØ anmoder om dato for PU s godkendelse af tilbygning til/ombygning af Tornby-Vidstrup sognegård. VS: Bevilling af lån - Tornby-Vidstrup sognes menighedsråd : PU meddeler STØ, at projekt og lån til Tornby-Vidstrup MR blev behandlet og Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 endeligt godkendt på PU-møde den Til Tornby-Vidstrup sognes mr. - bevil. af lån kr , : STØ fremsender til Tornby- Vidstrup MR meddelelse om, at Tornby kirke bevilges et lån af stiftsmidlerne stort kr ,00 - lån nr til dækning af udgifterne ifm. ombygning af og tilbygning til Tornby-Vidstrup sognegård. Lånet afvikles over 10 år med lige store halvårlige afdrag hver 30. juni og 30. december termin, første gang i juni termin Licitation Tornby-Vidstrup sognegård : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU budget over ombygning af Tornby- Vidstrup sognegård. Tornby kirke - udbetaling af lån : STØ fremsender til Tornby MR meddelelse om, at der til Tornby Kirke er anvist kr ,00 til udbetaling i lån af stiftsmidlerne som 1. rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØ' s brev af vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne til dækning af udgiften ifm. ombygning af og tilbygning til Tornby-Vidstrup sognegård. 12 Tagproblematik - Asdal Kirke Sag: Asdal kirke - istandsættelse (997) Asdal Sogn Asdal kirke - tag - referat dat : BRØGGER fremsender til Asdal MR og PU referat fra besigtigelse afholdt den af Asdal kirkes tag, idet der er konstateret nedfaldet understrygning i hvert spærfag i tagrummet på Asdal kirke. VS: Tagproblematik - Asdal Kirke : Per Lønborg meddeler PU, at han ikke er enig i Brøggers konklusion. Sagen anmeldes til forsikringsselskabet og umiddelbart efter sommerferien besigtiges taget af Per Lønborg og Terkel Bundgaard. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 13 Gravstedskapital - indestående i Jyske Bank - Holm Muhlig Sag: Gravstedskapital - Hørmested sogn (1029) - Hørmested Sogn Gravstedskapital - indestående i Jyske Bank - Holm Muhlig : STØ fremsender til Hørmested MR og PU til orientering kopi af indgået aftale om vedligeholdelse af gravsted nr Sørig Menighedsråd - bygningssagkyndig Sag: Sørig Menighedsråd - bygningssagkyndig (1027) - Sørig Sogn Sørig Menighedsråd - bygningssagkyndig : Sørig MR meddeler PU, at Gert Jensen ikke længere ønsker at være Sørig kirkes bygningssagkyndige, hvorfor rådet på MRmøde den har konstitueret Viggo Lyng Andersen, Tuenvej 10, 9881 Bindslev, som ny bygningssagkyndig. 15 [Dok.nr.:79404/14] Vedr. dok /14-til Tversted Sogns menighedsråd med svar på ansøgning Sag: Tversted Menighedsråd (1006) Tversted Sogn [Dok.nr.:79404/14] Vedr. dok /14-til Tversted Sogns menighedsråd med svar på ansøgning : STØ meddeler Tversted MR, at der meddeles dispensation til, at Tversted Sogns MR fortsætter med 4 valgte medlemmer for den resterende del af valgperioden. 16 KM brev til provster vedr. klokker og automatiserede ringeanlæg Sag: Særlig opmærksomhed på kirkeklokker med aut. ringeanlæg (1030) KM brev til provster vedr. klokker og automatiserede ringeanlæg : KM fremsender til PU anmodning til alle provster om at være særlig opmærksom på kirkeklokker, hvor der ringes med automatiske ringeanlæg. Klokkekonsulenten har meddelt KM, at et dagligt tilsyn med klokken forsvinder, når ringningen automatiseres, og at det ligeledes er svært at have et regelmæssigt periodisk tilsyn, når den Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

7 faste gang i klokketårnet ophører. Et automatisk ringeanlæg opdager ikke fejl ved ringningen eller ophængning af klokken. Ministeriet anmoder derfor om, at der ved provstesynene er særlig opmærksomhed på klokker, hvor der ringes med automatiske ringeanlæg, herunder opmærksomhed på klokkens stand og dens ophængning samt på hvor ofte MR tilser klokken. Specielt klokker fra middelalderen skal der vises opmærksomhed. 17 Landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2015 Sag: Budget 2015 (975) Landskirkeskatten og udligningstilskuddet : KM fremsender meddelelse om landskirkeskat og udligningstilskud. Opdatering af nyhed om landskirkeskat og udliningstilskud Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Ole Dybro Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn

1 Besigtigelse af Løkken Præstegård og drøftelse af boligens fremtid Sag: Løkken præstegård (1313) - Løkken- Furreby Sogn Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg Hjørring Søndre Provsti PU møde 10. august 2015. Kl. 9:00 Løkken Præstegård og kl. 10:30 Lien 2 Mødested: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring Mødet

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere