ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ"

Transkript

1 ARRANGØRMANUAL FOR LANDEVEJ Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse 1000 meter mærke Afregning dommerbus Afspærring Afspærringsmateriel... 9 Ansvarsliste Avisannoncer... 6 Bandereklamer... 7 Beregning af omgangstider Blomster Budgetlægning... 6 Buffetafmærkning Checkliste Distriktsafregning Distriktsansøgninger... 8 Dommerbussen... 8 Dommervognsbesætning Efteranmeldelser Egnet rute Eksempel på resultatliste Eksempel på tidsplan Enkeltstart Forplejning /salgsvogn Førervogne Gadeløb Holdløb Hvornår udsendes informationen? Indsendelse af propositioner Kommissærbiler... 9 Kommunale ansøgninger... 7 Kontroltjeneste Lejlighedsbevilling... 8 Listefører Løbsrute Modtagelse af tilmeldinger Moms Momsfritagelse... 8 Måldommer Målfoto Målområde Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 2 af 42

3 Nummerudlevering Offentlige ansøgninger i øvrigt... 8 Officials Omgangsangstæller Omklædningsfaciliteter Oplysninger til berørte Oprydning Parkering Politiansøgning... 7 Pressemeddelelser Programannoncer... 6 Præmier Præmieuddeling Radiotjeneste Resultatindberetning Ruteafmærkning Rutechef Samaritertjeneste... 9 Samaritter Samlet start Slutvogne ved børne- ungdomsløb... 9 Speaker Tidsskema Tidsplan Tidtager/e Tildeling af cup løb Tildeling af løbstermin... 7 Toiletvogn Uddelegering af praktiske opgaver Udfærdigelse af program Underskudsgaranti... 7 Vejvisning Øvrige ansøgninger... 9 Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 3 af 42

4 INDLEDNING Der kan ikke gives en nøjagtig opskrift på, hvordan man skal arrangere et cykelløb, men alle arrangører kommer mere eller mindre ud for de samme opgaver og/eller problemer, der skal løses. Denne manual er udarbejdet i samarbejde med garvede løbsarrangører, og skal/kan bruges af såvel nye som gamle cykelledere som et arbejdsredskab med råd og erfaringer. Manualen er udarbejdet ud fra de givne forudsætninger der er beskrevet i den blå bogs bestemmelser og i distrikt Sjællands vedtægter fra den gule adressebog. Manualen er som sagt ingen bibel, men en hjælp til hvordan et godt og vellykket arrangement kan gennemføres. For at lette det forberedne arbejde, er der bag i denne manual et eksempel på en checkliste, som man selv kan arbejde videre med. Et cykelløb er et stort arrangement, der kræver mange ressourcer både mandskabsmæssigt, økonomisk og tidsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at løbet fra starten tilrettelægges til mindste detalje, kun derved får man et vellykket løb. Det er så lidt der skal til, for at et arrangement kan ændre sig fra succes til fiasko. En af de vigtigste ting ved et løb er, at der snarest efter løbets afslutning foretages en evaluering af alle løbets facetter. Man kan f. eks. stille spørgsmålene hvad gik godt og hvorfor? hvad gik mindre godt og hvorfor? hvad gik dårligt og hvorfor? Når disse spørgsmål er besvaret, så beskriv så mange detaljer fra løbet som muligt. Hvis denne øvelse foretages efter løbet, så er man allerede halvvejs igennem planlægningen af næste års løb. Opstår der tvivl eller spørgsmål under forberedelserne af et cykelløb kan man henvende sig distriktets kontor. Her kan man få svar på sine spørgsmål eller blive henvist til personer, der kan svare på spørgsmålet. Forfatterne Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 4 af 42

5 PLANLÆGNINGSFASEN Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 5 af 42

6 BUDGETLÆGNING Overskud efter arrangementet er som regel tegn på et vellykket arrangement, hvorimod et underskud ikke altid bliver modtaget positivt. Et positivt resultat vil som regel være lig med god økonomisk planlægning. Budgettet viser, om der skal skaffes flere penge eller skæres i omkostningerne. Præmierne kan der ikke gøres ret meget ved. De er fastsat i distriktets gule adressebog, som betragtes som minimumspræmier. For at imødegå ubehagelige overraskelser med økonomien, vil det være klogt løbende at følge op på de fastlagte budgetter, så der ikke kommer nogle overraskelser. Brug sidste års regnskab ved budgetplanlægningen, så er man et godt stykke på vej. SPONSORER Hvem - og hvordan? Det at få sponsorer til et arrangement, er ofte en stor udfordring, og der kan vel næppe gives nogen entydig opskrift på, hvordan man skal overbevise eventuelle sponsorer om, at det netop lige er sagen at støtte cykelsporten. Forsøg først og fremmest at få de lokale sponsorer i tale, enten ved fremsendelse af en anmodning om sponsorstøtte, evt. vedlagt et løbsbudget. Udarbejd en tilbudsmappe/pressemappe, hvor presseomtalerne fra sidste løb er med. Sørg for at lokale præmiegivere ALTID er præsenteret i overensstemmelse med den/de aftaler, der er indgået med egen sponsor. En sponsor der kan se sit navn i næste dags avis er normalt en tilfreds sponsor, som også vil være med næste år. Programannoncer En måde til at øge indtægterne på er at tegne annoncer til løbsprogrammet. Det er en opgave for et veltalende klubmedlem. I skal huske på, at faktisk alle lokale forretninger bliver overrendt af sportsklubber og andre, der arbejder med frivilligt arbejde, og som ønsker, at de skal tegne annoncer. Sørg for, at fremlægge et tidligere program i god kvalitet og udarbejde en såkaldt "dummy" med de forskellige annoncestørrelser, og prisen på alle størrelser af de annoncer I tilbyder. Gør opmærksom på hvor mange eksemplarer der trykkes, og fortæl hvem der får programmet. Husk på eventuel moms, da så godt som alle klubber efterhånden er momsregistreret. Avisannoncer Udover programannoncerne kan man gøre publikum opmærksom på løbsarrangementet via de lokale dagblade med pressemeddelelser og annonceaviser. Også her er der mulighed for omtale betalt af sponsor/annoncører. Indgå aftaler med sponsor om indrykning af annonce, som dels indeholder oplysninger om løbet og dels sponsors budskaber. Man kan slå to fluer med et smæk; Hvis sponsor eller annoncør alligevel indrykker annoncer i lokalavisen, så er det ingen særlig større ekstraudgift for vedkommende. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 6 af 42

7 Bandereklamer Distriktet har indgået aftale om bandereklamer på opløbsstrækningen på distriktets afspærringsmateriel. Det er vigtigt, at disse reklamer gøres synlige, da det er en væsentlig indtægtskilde til distriktet. Så husk at anvende dem som afspærring. Underskudsgaranti For at eliminere et eventuelt underskud, kunne man ansøge den stedlige kommune, om de vil gå ind og dække et eventuelt underskud. Hvis man vil søge kommunen, skal der udarbejdes et budget med estimerede indtægter og omkostninger. Jo bedre man har gjort sit hjemmearbejde, jo bedre er man rustet til sådanne forhandlinger. TILDELING AF LØBSTERMIN Datoen for løbet tildeles af distriktet, od det sker i et samarbejde med klubberne, hvor der tages videst muligt hensyn til den søgte termin. Fastsættelse af den søgte dato, afgøres på et terminsmøde primo november. Tildelingen af en søgt termin tager blandt andet udgangspunkt i, hvordan det forrige arrangement forløb. POLITIANSØGNING Hvornår? Så snart rute, løbsdato mm. er fastlagt, sendes ansøgningen til den stedlige politimester, hvorfra løbets start foregår. Hvorledes ansøgningen skal sendes, bør undersøges i din egen politikreds. For at sikre sig tilladelse til næste års løb, bør man allerede efter evaluering af løbet sende en politiansøgning til politimesteren for næste års termin. Hvorfor? Af hensyn til øvrige arrangementer i de enkelte politikredse er det af altafgørende betydning, at der søges om polititilladelse. Et cykelløb MÅ/KAN IKKE afvikles før en sådan polititilladelse foreligger. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal selvsagt indeholde alle relevante oplysninger om rute, distance, dato, tidsrum m.m. Der bør lægges vægt på at give så mange oplysninger som muligt, og det skal understreges, at der under afviklingen fungerer en ansvarlig løbsledelse (løbsjuryen bestående af DCU-kommissærer), som kan gribe ind såfremt løbsreglementet eller politiets anvisninger ikke overholdes. Samtidig skal man huske at anmode om assistance fra Rigspolitiets Færdselstjeneste. Rutekort skal vedlægges ansøgningen. Kopi af polititilladelsen skal fremvises for chefkommissæren ved dennes ankomst på løbsdagen. Ansøg ALTID i GOD TID, da andre arrangementer kan stoppe jeres arrangement. KOMMUNALE ANSØGNINGER Omklædningsrum I langt de fleste tilfælde, vil man benytte en af de lokale skoler til omklædningssted. For at få lov til at benytte skolens lokaler, skal der indsendes en ansøgning til de kommunale myndigheder. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 7 af 42

8 Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dato og tidsrum for anvendelse af lokalerne, samt navn og adresse på klubbens kontaktperson. HUSK både omklædning, toiletter og baderum til såvel mænd som kvinder. Det vil være en god idé, at kontakte skolens pedel ca. 8 dage før løbet, for at aftale tidspunkt for åbning og lukning af lokalerne. Husk at efterlade lokalerne som de var, da I modtog dem. Det vil gøre det meget lettere, når I til næste år skal låne lokalerne igen. OFFENTLIGE ANSØGNINGER I ØVRIGT Momsfritagelse Hvis I ved cykelløbet har en omsætning på over kr ,- (undersøg hos TOLD & SKAT hvad den nøjagtige grænse er) skal der afregnes moms. Har I en eller flere sponsorer og salg fra salgsboder af øl, vand, programmer m.m., overskrider I meget nemt dette beløb. I bekendtgørelse nr. 306 fra Ministeriet for skatter og afgifter, kan foreninger søge om momsfritagelse, når overskuddet går til ungdomsarbejde. Ansøgningsskemaet kan fås ved henvendelse til TOLD & SKAT i jeres område. Der kan kun gives tilladelse til afholdelse af et arrangement med momsfritagelse pr. måned. Momsfritagelsen kan søges for 5 år ad gangen. Lejlighedsbevilling Har I besluttet jer for, at have salgsboder med udskænkning af stærke drikke, skal I ansøge den lokale politimester om tilladelse hertil. Ansøgningsskema rekvireres hos de lokale bevillingsmyndigheder (politiet). Det er normalt den lokale politistation, der udleverer disse ansøgninger. HUSK, at ansøgeren skal være fyldt 25 år. Blanketten til lejlighedsbevilling kan findes på vælg Information, derefter Blanketter og vælg der blanketten P DISTRIKTSANSØGNINGER Dommerbussen Ved alle landevejsløb og gadeløb skal der være en dommervogn. Hvis I ikke benytter jer af distriktets dommerbus, skal der benyttes en overdækket lastvogn. Dommerbussen følger dog automatisk med A-klassen. Vil klubben ikke benytte dommerbussen, skal den afbestilles. I distriktets adressebog kan I se, hvem der har ansvaret for dommerbussen. Den ansvarlige kontaktes skriftligt i god tid for at aftale mødetid og sted. HUSK klubben SKAL stille med en mand, der kan være chaufføren behjælpelig under hele løbet. Hjælperen skal bl.a. være med til at stille antenne op, sætte skilte på mastervogne og andet forfaldent arbejde i og omkring bussen. Hjælperen SKAL være der under hele løbet, og skal naturligvis også hjælpe med at pakke bussen, så denne kan forlade opløbsstrækningen så hurtigt det er muligt. Husk chaufføren har været på farten siden den tidlige morgen, og vil gerne hurtigt hjem til familien. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 8 af 42

9 I dommervognen forefindes Afspærringsmateriel - Video til målfoto - Mobilt højttaleranlæg - Ure - Walkie talkie til kommissærerne og servicevogne - Gig agt-skilt til bilerne hvorpå der står CYKELLØB - Diktafoner/båndoptager - Fotokopieringsmaskine I dommerbussen forefindes der intet afspærringsmateriel. Ved afspærring af opløbsstrækning skal distriktets afspærringsmateriel anvendes. Bruges det ikke sker der en prisstigning på bussen på 25%. Er distriktets afspærringsmateriel ikke tilstrækkeligt, kan I f.eks. sende en ansøgning til kommunens tekniske forvaltning, for at låne mere afspærringsmateriel, vejskilte m.m. Husk at aftale tid om afhentning og aflevering af det lånte materiel med Materielgården", eller hvad det hedder i jeres kommune. I nogle kommuner kan man dog få kommunens folk til at bringe og hente materiellet. KOMMISSÆRBILER I normale løb med deltagelse af klasse A, skal der minimum være 2 kommissærbiler. Ved Post-Cup, Junior-Cup og dame-cup, aftales i hvert enkelt tilfælde inden løbet med chefkommissæren, hvor mange biler der skal bruges i hver klasse. Formanden for servicevogne (se den gule adressebog) møder automatisk op til løb, hvor A-klassen er med. Hans vogn er udstyret med både højtaleranlæg og de to walkie-talkies, der skal bruges af kommissærerne under løbet. For at hjælpe ham er det tilrådeligt at sende ham alt om løbet, starttider og mødested for A-klasse. Normalt kører løbets chefkommissær i denne vogn. Øvrige kommissærbiler skal klubben selv sørge for. Højttaleranlæg, radio og walkie-talkie til disse vogne forefindes i dommervognen. Udstyret skal være monteret og afprøvet 1/2 time før A-klassens start. SLUTVOGNE VED BØRNE- OG UNDDOMSLØB Ved alle løb hvor der er deltagelse af børne- og ungdomsklaserne, skal der være en slutvogn efter hver klasse. SAMARITERTJENESTE Ved ethvert landevejs- eller gadeløb, SKAL der være samaritter tilstede. Minimum ved start og mål, når der køres samlet start. I god tid inden løbet ansøges samaritterne om at dække samaritertjenesten (som regel A.S.F. eller Dansk Røde Kors). Husk at skrive i ansøgningen, hvor mange samaritter, der ønskes og om de selv skal sørge for biler. A.S.F. og Dansk Røde Kors tager et grundbeløb for at være behjælpelige. Dette dækker det eventuelle forbrug af materialer. Skal de også lægge biler til at følge felterne, tager de som regel kørepenge. De stiller selv med et telt, campingvogn eller lignende, så der skal være plads til dem i målområdet eller i umiddelbart i nærhed af målområdet. Det skal være Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 9 af 42

10 muligt for dem at få en bil hurtigt ud på ruten, så de må IKKE lukkes inde bag afspærringerne. RADIOTJENESTE Under løbet er det en god ting at kunne orientere publikum i målområdet om, hvad der sker ude på ruten. Mange klubber har en kontakt, eller kan rimelig nemt få kontakt med lokale radio- eller walkie-talkie-klubber, der kan virke som radiotjeneste under løbet. Den bedste radiodækning får man nok ved at benytte sig af hjemmeværnet, der samtidig kan fungere som kontroller. Hjemmeværnsfolkene, der kommer fra politihjemmeværnet, skal have et beløb for at dække kontroltjenesten. Husk at de også indbydes til morgenkaffen og til at lukke salgsboden. Vælger man at benytte sig af Hjemmeværnet, skal man i god tid søge den lokale distriktsleder/kompagnichef om assistance til løbet. LØBSRUTE Tilrettelæggelse af rute Inden en rute tilrettelægges, skal der udpeges en rutechef, som har det overordnede ansvar for styringen af aktiviteterne omkring ruteplan, kontrolposter, afmærkninger m.m. Formål Formålet med rutetilrettelæggelsen er at finde den bedst egnede rute, dels med henblik på den efterfølgende ansøgning til politimyndighed, dels for fastsættelse af distancerne for de enkelte klasser. Egnet rute Ruten planlægges på grundlag af landkort/bykort, lokalkendskab og ikke mindst den erfaring, der er fra sidste år om rutens beskaffenhed. Rutechefen og dennes assistent/er, gennemkører den ønskede rute og skal i den forbindelse være opmærksom på rutens beskaffenhed som jernbaneoverskæringer, hovedlandeveje, private veje, vejarbejde (igangværende eller planlagt), eventuelle forandringer på vejen, nye heller og trafikdæmpende forandringer. I øvrigt tage hensyn til trafikmængden på de pågældende tidspunkter, hvor løbet forventes afviklet. Der skal også tages hensyn til løbets art (samlet-, enkeltstart, holdløb, gadeløb, kriterium). Samlet start Ved linieløb (samlet start) er det tilrådeligt at finde en rute med en rundstrækning på ca km, hvor der kan køre 4 til 6 felter ad gangen. Det er vigtigt, at feltrækkefølgen er sammensat således, at bagvedkørende felter ikke henter forankørende felter. I forbindelse med specielt A-klassen, kan det være en fordel, at afslutte deres løb på små rundstrækninger á 5-7 km. Det betyder, at A-klassen skal være det sidste felt på den store rute, når de små omgange indledes. Det er hensigtsmæssigt at placere starten et stykke væk fra opløbet, og bedst på en sidevej, parkeringsplads etc. Enkeltstart Den bedste rute er en ud-og-hjem-rute med et velvalgt overskueligt vendepunkt. Dette giver kontrollerne en bedre mulighed for at kontrollere ulovligheder. Det skal oplyses i propositionerne for løbet i bladet Cykling, at løbet køres med 25-m regel. HUSK et passende mellemrum mellem klasserne, ca. 10 min., for evt. flytning af vendepunkt og kontrollerne på plads og til evt. efteranmeldelser. Hvis man ikke vil have efteranmeldelser, skal det klart fremgå af propositionerne. Man skal være opmærksom på, at, efteranmeldelser kan give mange problemer. Sæt derfor en passende pause mellem Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 10 af 42

11 klasserne til efteranmeldelser og til at give dommervognsbesætningen mulighed for at færdiggøre de klasser, der har afsluttet deres løb (protester, resultater, præmier m.m.). Angående protester, se i Cykelsportens Blå Bog. Holdløb Holdløb og parløb køres efter samme princip som enkeltstart, dog skal man være mere opmærksom på vejens bredde, både af hensyn til ryttere og trafikanter. Hvis holdløbet køres som tremandshold, vil de fylde noget, når de kører ud på en vifte. Holdet bruger hele den en halvdel af vejen. Gadeløb Gadeløb bør køres på små rundstrækninger á m. Gadeløb skal køres på lukkede ruter med god kontroldækning. Ruten skal være af en beskaffenhed, som gør den sikker for rytterne, d.v.s. at der ikke må køres over kantsten og ikke være alt for skarpe sving. I regnvejr skal man passe meget på bemalede veje, såsom fodgængerfelter og dæksler på vejbanen m.m. Disse vil være usandsynlig glatte, som der er smurt sæbe på dem. Jo mindre ruten er, jo vanskeligere vil det være for dommervognsbesætningen at holde øje med vundne og ikke mindst tabte omgange. Kriterium Et kriterium er at betragte som et landevejsløb, når det køres på rundstrækninger á 3-10 km. Her skal der selvfølgelig tages de samme hensyn som til et almindelig landevejsløb. Et kriterium kan om muligt afvikles på en lukket rute, men det vil oftest være vanskeligt at opnå sådanne forhold. En ensretning af den øvrige trafik vil dog være en fordel og bør tilstræbes. I de fleste politikredse er man efterhånden blevet mere tilbøjelige til at ensrette ruten. RUTECHEF Rutechefens opgaver Rutechefen er en vigtig funktion. Derfor udpeges en person, der ved noget om cykelløb, og har prøvet det før. Rutechefens opgave er dels at sørge for, at tilrettelægge kontroltjenesten på ruten, markere evt. buffet, afmærke start/mål, evt. bakkespurter, meter-mærke m.m. Kontroltjeneste Samtlige kontroller indkaldes til et møde, med rutechefen og dennes assistenter, med henblik på uddelegering af de forskellige kontrolfunktioner på ruten. Mødet afholdes typisk 1-2 uger før løbet. Her udleveres rutekort til samtlige kontroller og de informeres om de opgaver de har i forbindelse med arrangementet. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 11 af 42

12 Førervogne Chaufførerne til mastervogne informeres om deres opgave og beføjelser. Foran hvert felt skal køre en mastervogn med tændt nærlys. Vognen skal forsynes med et skilt med påskriften "GIV AGT - CYKELLØB" og gult rotorblink, samt et tydeligt skilt mærket med klassens kategori. Skilt og rotorblink udleveres fra dommerbussen eller i nærheden af bussen. Det er den arrangerende klub, som skal stille med en mand til at hjælpe til med dette. Biler der kører som mastervogn/førerbil, skal være monteret med en radio. Mastervognen skal altid befinde sig foran det førende felt ( udbrydere) i en afstand af ca. 200 m. Hvis det er muligt må mastervognen godt gøre sig bred, men dog ikke på en sådan måde, at det går ud over trafiksikkerheden. Når chaufføren møder modgående trafik bør han give tegn med venstre hånd eller rødt flag, og vinke dem ind til siden. Hvis dette gøres fornuftigt, vil det som regel blive respekteret. Sørg altid for at have et par ekstra førervogne klar, hvis det skulle blive nødvendigt at sætte ekstra førervogne ind ved stor spredning mellem felterne. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 12 af 42

13 Tidsskema Det er en betingelse for en god styring af løbet, at der udarbejdes en tidsplan for samtlige klassers start, forventede omgangstider og hjemkomsttider. Dette giver et langt bedre overblik for dommervognsbesætningen, målfoto, kontroller m.m. Såfremt der forekommer ændringer i tidsskemaet, bør disse noteres med henblik på koordinering til næste arrangement. Eksempel på et Tidsskema: Klasse A B C Begynder H 30 H 40 H 50 H 60 Junior Distance 120 km 120 km 75 km 75 km 75 km 75 km 75 km 75 km 75 km Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 13 af 42

14 EKSEMPEL PÅ TIDSPLAN Klokken Klasse Aktivitet Restomgange Faktisk tid 8.00 Begynder Start 4 omgange 8.10 H 50 Start 4 omgange 8.15 H 60 Start 4 omgange 8.28 Begynder 1 omgange kørt 3 omgange 8.37 H 50 1 omgange kørt 3 omgange 8.45 H 60 1 omgange kørt 3 omgange 8.55 Begynder 2 omgange kørt 2 omgange 9.04 H 50 2 omgange kørt 2 omgange 9.14 H 60 2 omgange kørt 2 omgange 9.23 Begynder 3 omgange kørt 1 omgange Ringes 9.31 H 50 3 omgange kørt 1 omgange Ringes 9.43 H 60 3 omgange kørt 1 omgange Ringes 9.50 Begynder Opløb Slut 9.58 H 50 Opløb Slut C Start 4 omgange H 30 Start 4 omgange H60 Opløb Slut H 40 Start 4 omgange C 1 omgange kørt 3 omgange H 30 1 omgange kørt 3 omgange H 40 1 omgange kørt 3 omgange C 2 omgange kørt 2 omgange H 30 2 omgange kørt 2 omgange H 40 2 omgange kørt 2 omgange C 3 omgange kørt 1 omgange Ringes H 30 3 omgange kørt 1 omgange Ringes H 40 3 omgange kørt 1 omgange Ringes C Opløb Slut H 30 Opløb Slut H 40 Opløb Slut A Start 7 omgange B Start 7 omgange Junior Start 4 omgange A 1 omgange kørt 6 omgange B 1 omgange kørt 6 omgange Junior 1 omgange kørt 3 omgange A 2 omgange kørt 5 omgange B 2 omgange kørt 5 omgange Junior 2 omgange kørt 2 omgange A 3 omgange kørt 4 omgange B 3 omgange kørt 4 omgange Junior 3 omgange kørt 1 omgange Ringes A 4 omgange kørt 3 omgange B 4 omgange kørt 3 omgange Junior Opløb Slut A 5 omgange kørt 2 omgange B 5 omgange kørt 2 omgange A 6 omgange kørt 1 omgange Ringes B 6 omgange kørt 1 omgange Ringes A Opløb Slut B Opløb Slut Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 14 af 42

15 På distriktets hjemmeside findes en beregningsmodel, hvor man kan arbejde med starttider, omgangstider etc. Inden man sender propositionerne til bladet Cykling, kan man gennemarbejde løbets faser, og aflæse de kritiske faser af løbet. Når løbets kritiske faser er gennemarbejdet, kan man dog med god samvittighed sende sine propositioner til indrykning i Cykling. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 15 af 42

16 EKSEMPEL PÅ RESULTATLISTE: (Findes på distriktets hjemmeside) DANMARKS CYKLE UNION SJÆLLANDS DISTRIKT RESULTATLISTE Arrangør: Dato: Løbets Navn: Klasse: Distance: Km Vindertid: Plac Rygnr. Navn Klub Køretid Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 16 af 42

17 Indsendelse af propositioner Propositioner indrykkes i bladet Cykling og skal som minimum indeholde følgende: Klubbens eller banens navn. At landevejsløbet køres under iagttagelse af færdselslovens bestemmelser. Angivelse af tid og sted for løbets afholdelse, omklædningssted (eller at der ikke er muligheder for omklædning), starttid, start- og opløbssted, rute og distance for hver enkel klasse. Løbets art så præcist specificeret som muligt. Angivelse af sidste frist for tilmelding samt tilmeldingssted. Særlige bestemmelser. Eksempel på propositioner Cykelløb den 12 & 13. August 2000 Arr.: En dansk cykel klub på Sjælland. KRONBORG cykel klub afholder løb den 12 & 13 august Løbet er åbent for alle klasser med gyldigt licens for Løbet køres som enkeltstart med 1. minuts mellemrum og 25 m regel. Præmier ifølge Cykelsportens Blå Bog. Omklædning på Pigeskolen, Skolegade 10. Følg skiltningen fra alle veje. LØRDAG starter følgende klasser: YD, MD, ÆD, UNG I, UNG II, H 56, H 46, H 35, Damer, BEG. i nævnte rækkefølge med første start kl (I 1999 er der kommet nye klasser for veteraner, der er bl.a. a. indført dameklasser. Se i CYKELSPORTENS BLÅ BOG 2000). (Cykelsportens Blå Bog udkommer hvert år i marts måned og udleveres på det første formands møde i samme måned) SØNDAG starter følgende klasser: JUN., C, B, A i nævnte rækkefølge med første start kl RUTE for alle klasser. Start for enden af XXX-købing Bygade på den gamle hovedvej ved 37-km stenen, lige ud af vejen til vendepunkt ved 52 km stenen. Distance 30 km. Klasse YD. Vendepunkt ved 42-km stenen. Distance 10 km. Klasse MD. Vendepunkt ved 44,5-km stenen. Distance 15 km. Klasse ÆD. Vendepunkt ved 47-km stenen. Distance 20 km. Billedsagelse forbudt. Der MÅ IKKE varmes op på ruten. Opvarmning sker fra målområdet og væk fra opløbsstrækningen, overholdes dette ikke, sker der diskvalifikation. Tilmelding til cykelløbet d. 12 & 13 AUG 2000, kan kun ske skriftligt med oplysning om klasse og rygnummer, samt med startpenge vedlagt i krydset check til: Formanden/kasseren. Startpenge i henhold til distriktets bestemmelser. Oplysninger om klassernes starttidspunkt, henvendelse til????? Ret til ændringer forbeholdes. Vel mødt til cykelløb i det skønne land! De oplysninger der er givet i propositionerne SKAL så vidt det er muligt, alt overholdes. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 17 af 42

18 DOMMERVOGNSBESÆTNING Teknisk leder Det er vigtigt at dommervognen bliver bemandet med erfarne folk. Hertil er det fornuftigt at udpege en teknisk leder (i nogle klubber kaldes han for løbsdirektør), som sørger for at fremskaffe dommervognsbesætning m.m. Dette skal ske i god tid inden løbet. Hjælpere Ring og/eller skriv til de pågældende personer (gerne ledere fra andre klubber) og få deres accept. Umiddelbart før løbet skal de igen informeres om tid, sted og opgave. Det kunne jo være at de havde "glemt" det. Følgende nøgleposter besættes Starter : Starterens opgave er: at opstille indskrivningslister/tavle at foretage navneopråb ca. 5 min. før start at kontrollere rygnummeres placering at styre rytterne i startområdet, så øvrig trafik stadig kan passere. at sende rytterne af sted i rette tid iflg. starttidspunkt Enkeltstart Ved enkeltstart er det uhyre vigtigt, at starteren IKKE ÆNDRER i startrækkefølgen. Dette skal indskærpes overfor starter. Måldommer Denne post er en af de vigtigste og må derfor besættes med en erfaren person. Ved løb på DCU s officielle kalender er det en kommissær, der er måldommer og udpeges af DCU s kommissærudvalg. Ved ankomsten til dommervognen skal måldommeren sikre sig, at der er hjælpere (officials) til stede, og at materiale som startlister, tidsskemaer, papirblokke, hjemtageblokke, blyanter, diktafoner o.s.v. forefindes. Tidtager(e) Tidtagerens opgave er primært at notere tiden for vinderen og efterfølgende ryttere. Kommer feltet samlet hjem noteres samme tid for dette, men kommer rytterne enkeltvis eller i grupper skal disses tider selvfølgelig noteres korrekt. Husk, er der afstand mellem felterne, vil der altid være 1 sek. mellem tiderne. Det glemmes desværre for ofte. Af hensyn til fremtidig styring af løb, er det en fordel at notere mellemtider på samtlige felter og klasser. Listefører Listeføreren arbejder tæt sammen med tidtageren, som videregiver tider til sammenfletning med de i feltet hørende ryttere. Rytternes numre nedskrives på grundlag af hjemtagesedler, diktafon og målfoto. Derfor skal man sammen med tiden bemærke, hvor mange ryttere der var i en gruppe for at få den korrekte rækkefølge, når evt. målfoto studeres. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 18 af 42

19 Målfoto Målfotomanden følger med i dommervognen, forstået på den måde, at arrangøren ikke skal tænke i på dette i planlægningsfasen. Hvis man har afbestilt dommervognen, skal man huske at bestille det alternative hjemtagningsudstyr. Se bestillingsproceduren i den gule adressebog. Omgangstæller Omgangstælleren skal under hele løbet tilkendegive overfor rytterne, hvor mange omgange der er tilbage. Det er altid den forreste rytter omgangene skal vises for. HUSK, omgangstælleren kan IKKE passe sig selv. Der skal være en person ved omgangstælleren hele tiden. Ligeledes skal omgangstælleren huske at ringe, når et felt (forreste rytter) kører ud på sidste omgang. Selve omgangstællerstativet skal stå så det kan ses af speakeren i dommervognen. Speaker Speakeren følger IKKE med i dommervognen. Speakeren bør/skal være en person, som kender rytterne og har et godt kendskab til cykelløb. Speakerens vigtigste opgave er at give publikum og ryttere relevante oplysninger om løbet. Altmuligmand Der skal under hele løbet være en mand til rådighed i dommerbussen til at udføre diverse opgave: være behjælpelig med at gøre dommerbussen klar til løbet. stille højtalere ud montere mastervogne med skilte og lign. at være klar med blomster at være klar med præmier at trække sejrsskammel frem at være stafet, hvis der opstår problemer o.s.v. Gadeløb Ved gadeløb bliver det ofte mørk, det kan derfor være svært at benytte målfoto. Det betyder, at målfotoet er mere eller mindre utydeligt. Det kan betyde, at præmierækken kan være svær at udføre. Derfor er det meget vigtigt, at der er erfarne hjemtagere til stede, helst med båndoptagere/diktafoner. TILDELING AF CUP LØB Det er Danmarks Cykle Union (DCU), der tildeler klubberne disse løb. Løbene planlægges i DCU s officielle terminsplan. Såfremt man ønsker yderligere oplysninger om disse løb, så skal man kontakte DCU s kontor for yderligere oplysninger. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 19 af 42

20 PRESSEN Pressemeddelelser Den eneste modydelse vi kan give vore sponsorer er at nævne deres navn eller produkt i pressen så meget som muligt. Overskriften i propositionerne bør/skal også indeholde sponsornavnet/navnene. Ved alle annonceringer under løbet skal sponsornavn(e) også nævnes mest muligt. Når resultaterne afleveres til pressen, skal man naturligvis igen huske at nævne sponsorerne. Og selvfølgelig skal pressemeddelelsen også være med til at gøre reklame for sponsoren. Fotografer Hvis der findes en fotograf indenfor jeres område, som har forbindelse med DR og TV2, kan der være mulighed for, at der kan komme billeder med i søndagens sportsudsendelse. For at publikumsinteressen skal blive større, kræver det så meget presseomtale som muligt. Her er klubber i mindre byer bedre stillet end storbyklubber, idet der ofte findes lokalaviser, som vil skrive om arrangementet. Udpeg en fast pressemand til løbet således at det er en og samme person der sørger for al presseformidling. Benyt i øvrigt også pressemanden til formidling af klubbens egne resultater til daglig. Den lokale avis Glem ikke at formidle resultater til den lokale avis og lokalradioen, hvis der en sådan i området. Det er ofte herigennem, at lokale sponsorer får interesse for at indgå i sponsorater. Jo større presseomtale, jo bedre bliver ikke mindst sponsorernes interesse, men også publikums interesse. Tidsplan Er det muligt at få avisen til at omtale løbets tidsplan, kan det være medvirkende til at cykelinteresserede vil komme og se på. Af publikumsmæssig interesse vil det være en god idé at vælge små omgange til afslutning af specielt A-klassen. Jo mere publikumsvenlig vor sport bliver, jo større chance er der for både tilskuer- og presseinteresse. OPLYSNINGER TIL BERØRTE Busselskaber Man skal være opmærksom på, at der på ruten kan være offentlig bustrafik. Denne trafik kan være til stor gene for cykelløbet og omvendt, særlig hvis løbet køres på smalle veje. Der bør/skal sendes en orientering med kopi af polititilladelsen til det/de stedlige busselskaber. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 20 af 42

21 Beboer- og grundejerforeninger Tilsvarende orientering bør sendes til beboer- og grundejerforeninger. Hvis start/opløb finder sted i nærheden af beboelse, skal man sørge for at orientere de nærmeste beboere. Medsend en tidsplan for løbet. Sørg for, at der IKKE er mulighed for at parkere ud for indkørsler m.m. Hvis nødvendigt, må der placeres kontroller i området til afvikling af trafik og styring af parkeringsområder. Se for dig en lokal beboer, som søndag morgen skal til bageren efter morgenbrød og Berlingeren, og ikke kan komme ud pga. ulovligt parkerede biler. Hvornår udsendes informationen? Informationen skal udsendes, når polititilladelsen foreligger og igen en uges tid før løbet afholdes. Herved har man mulighed for at imødegå eventuelle indsigelser i god tid. Hvis der ved den første henvendelse ikke kommer reaktioner, må man gå ud fra, at alt er i orden. Kommer der trods informationen negative reaktioner, bør man snarest muligt tage kontakt til de implicerede for at løse problemet til fælles bedste. Hvad er årsagen Prøv at tænke tilbage til sidste års løb. Var der da problemer? Var der nogle af cykelrytterne eller publikum, som parkerede i private indkørsler? En rytter ladede måske sit vand i fru Jensens hæk, medens hendes datter tilfældigvis stod i vinduet og så på. Henkastede bananskræller og chokoladepapir i forhaven! Og sådan kan man blive ved. Man kunne måske forestille sig at invitere de nærmest boende med til morgenkaffen sammen med officials inden løbet. En ting skal man huske. Det er vores egen skyld, hvis beboerne er trætte af os. Hvem er f.eks. glad for at blive vækket kl. 6 om morgen ved lyden af høj musik for fulde omdrejninger? Derfor, tænk på omgangsangivelserne og gør noget ved det. OFFICIALS Hvordan skaffes officials? Det er efterhånden blevet sværere og sværere at få frivillige hjælpere. Det gælder om at være ude med følerne i god tid inden løbsdagen. Start eventuelt med at henvende jer til dem, der hjalp til ved sidste års løb. Derudover kan man forhøre sig hos klubbens medlemmer om, hvorvidt de har nogle familiemedlemmer, venner eller bekendte, som gerne vil hjælpe til. Man skal bare have sine aftaler klar mindst 2-3 måneder inde løbsdagen. Husk, det er for usikkert at tro, at der f.eks. nok er nogle forældre, som vil hjælpe til, når de nu alligevel skal ud til løbet med deres børn. Så skal det i hvert fald være aftalt på samme måde som med andre hjælpere. Det er vigtigt, at I får de frivillige til at føle, at deres hjælp er meget værdsat. Husk derfor tre ting: at fortælle dem, hvor godt det er, at de vil bruge tid som hjælpere. at de forstå deres opgave f.eks. hvor på ruten de skal stå kontrol. Der er ikke noget værre end uvished. Husk, det er ikke alle som kan lide at spørge en ekstra gang for at sikre sig, at de har forstået en opgave rigtigt. at de er med til morgenkaffen og får en madpakke samt drikkevarer med ud på posten. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 21 af 42

22 Landevejsløb Det kræver så meget at arrangere et cykelløb, at næsten alle klubbens medlemmer bliver mobiliseret. En del skal jo deltage som aktive ryttere, og det er jo begrænset, hvor meget de kan deltage som officials og hjælpere. Men heldigvis består en klub jo også af mange "aktive" passive medlemmer, som altid er klar til at række klubben en hjælpende hånd, når det er nødvendigt. Diverse bestillinger Noget af det allervigtigste er nedenstående, da det virkelig giver indtryk af, at arrangøren har haft check på selv de mindste detaljer. Præmier Præmierne skal være pakket og klar, så man ikke skal stå og gøre det samtidig med der er præmieoverrækkelse. Der skal altid være beløb til de større klasser, mens man i drengeog pigeklasserne, kan give præmier i form af naturalier, pokaler med indgravering etc. Blomster Der skal gives blomster til klassevinderne og evt. også til nr. 2 og nr. 3. Det vil højne løbets standard, hvis de 3 første ryttere på skamlen alle modtager blomster for deres placeringer. Det er ofte små ting der gør et arrangement godt. Bånd Til blomsterne vil det se pænt ud, hvis der på båndet er påtrykt løbets navn, klasse og placering. Startlister I alle klasser skal der udarbejdes startlister, hvor samtlige tilmeldte ryttere er opført, indeholdende rytterens navn, klub og hvilken klasse han starter i. Det er især vigtigt ved enkelstart, så alle ved, hvornår de skal starte, så man kan hjemtage dem sikkert og udregne køretiden. Tegning af annoncer til programmet I forbindelse med budgetlægningen kan der ligge en indtjening på tegning af annoncer. I god tid inden løbet skal man have kontaktet diverse annoncører for tegning af annoncer (mindst en måned før og det er ikke sikkert det er tidligt nok). Moms Og af hensyn til budgettet er det vigtigt at gøre opmærksom på, at priserne er UDEN MOMS. Det er så kedeligt at budgettere med annonceindtægter på f. eks. kr ,- og tegne annoncer for brutto kr ,-. Momsen heraf udgør kr ,- som skal afregnes, hvorved budgettet brister. Er klubben momsregistreret, skal denne moms betales, men der sker så en udligning. RYTTERTILMELDINGER Modtagelse af tilmeldinger Som anført i propositionerne skal ryttertilmeldinger fremsendes til en ansvarlig person i klubben. Almindeligvis modtages disse tilmeldinger senest to uge før løbet, så der er tid til at få lavet et ordentlig program med startlister. Hvorfor så tidligt? Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 22 af 42

23 Såmænd fordi der endnu er et stort stykke arbejde at udføre for klubben med udfyldelse af startlister og fremstilling af program. Det er også et spørgsmål om at tilgodese sponsorer og annoncører. Jo flere og fyldige oplysninger om løbets deltagere der kan trykkes i programmet, jo bedre. Og ved en enkeltstart skal der jo også ske en lodtrækning om startrækkefølgen. Efteranmeldelser Derfor er man også nødsaget til at tage stilling til begrebet efteranmeldelser. Skal man acceptere det eller melde ud, at der ikke modtages anmeldelser. Vi skal ikke her anbefale hverken det ene eller andet. Udfærdigelse af endelige startliste Hvis man har valgt at modtage efteranmeldelser, skal man vente med at udfærdige den endelige startliste til eksempelvis fredag aften før løbet, for at få så mange korrekte oplysninger som muligt i startlisten. Det er absolut ikke optimalt for dommervognsbesætningen, at arbejde med mangelfulde startlister. Sørg derfor for at ALLE RYTTERE forefindes på startlisterne. På distriktets hjemmeside kan man nedtage en oversigt over distriktets ryttere, klasse for klasse. Ud fra denne liste kan man udarbejde startlister, og man er derved også sikker på, at rytterens navn og nummer er korrekt. RYGNUMRE VED LØB PÅ DCU S OFFICIELLE TERMINSLISTE I visse løb kan det være nødvendigt, at benytte andre numre end de faste numre, som rytterne er tildelt af distriktet. Dette gælder f.eks. i POSTCUP løb. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at man forinden udfærdigelse af startlister gennemgår HELE NUMMERSERIEN for at konstatere evt. manglende numre. UDDELEGERING AF PRAKTISKE OPGAVER Det anbefales, at man udpeger en teknisk leder, som er ansvarlig for de opgaver, der skal laves i forbindelse med rute, målområde, startbokse o.l. Det er det afspærringsmæssige der her tænkes på. Den tekniske leder uddelegere herefter opgaverne til sine hjælpere. Endvidere har rutechefen, som vi har nævnt tidligere, også nogle opgaver som nu skal iværksættes. Det er bl.a. følgende: Ruteafmærkning På grundlag af polititilladelsen og rutebeskrivelsen, udpeger rutechefen nogle folk til opstilling af skilte (pile) på ruten. Sørg for rigelige og tydelige markeringer på ruten. Her skal man være opmærksom på, at der IKKE MÅ MALES på vejbanen, dog vil de fleste politikredse acceptere en let afvaskelig kridtmarkering. Samtidig med ruteopstillingen skal man markere, hvor kontrollerne skal placeres, og hvor mange der skal stå de pågældende steder. Endvidere skal man her tage stilling til radiokommunikationen imellem kontrollerne på ruten. Kontrollerne skal på orienteringsmødet informeres om deres beføjelser. Har man både en lille og en stor rundstrækning, er det tilrådeligt at lave forskellig skiltning til hver rute. Det kan f.eks. være en stor pil til den store rute og en lidt mindre pil i en anden farve til den lille rute. Husk også at sætte pile op til begge rundstrækninger på de strækninger, hvor ruterne er sammenfaldende, hvis det er tilfældet. Buffetafmærkning I forbindelse med løb med forplejning skal forplejningsområdet markeres korrekt med START BUFFET og SLUT BUFFET. Forplejningsområdet bør vælges med omhu, både Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 23 af 42

24 af hensyn til rytternes og andre trafikanters sikkerhed. D.v.s. helst på en opadgående strækning med god plads til henholdsvis hjælpere og deres køretøjer meter mærke Disse mærker skal også være i orden og 500 MTR. mærke markeres tydeligt med skilte eller banner med 1000 MTR. mærke over vejen. Afspærring Det kan være nødvendigt at benytte afspærringsmateriel lånt af kommunen på særligt vanskelige poster. Målområde Der skal i start- og målområdet afspærres korrekt evt. med professionel afspærringsmateriel, såsom distriktets afspærringsmateriel. Parkering I målområdet skal man sørge en markering for parkering af køretøjer, eller henvisning til egnede steder i nærheden. Undgå at lade køretøjer parkere i vejsiderne, idet det kun er til gene for arrangementet. Der opstår desværre alt for mange farlige situationer når disse biler parkeres på målstrækningen. Nummerudlevering Efter indførelse af det faste rygnummersystem er der normalt ikke behov for nummerudlevering. Men i tilfælde af international deltagelse vil det være nødvendigt, ligesom i forbindelse med etapeløb. Derfor skal det også tydeligt fremgå af propositionerne, hvor disse numre kan afhentes, hvor meget depositum der skal betales, og hvordan numrene skal placeres. Sker det, at en rytter glemmer sit rygnummer, kan der mod betaling af kr. 100,00 i depositum, lånes et rygnummer i dommerbussen. Der tilbagebetales ved afleveringen af rygnummeret kr. 50,00. Omklædningsfaciliteter Sammen med ansøgningen til kommunen er der naturligvis søgt om omklædningsfaciliteter. Der skal være åbent til toiletter (mange), og det vil være en rigtig god idé at indkøbe ekstra toiletpapir. Sørg også for affaldssække og gør opmærksom på, at disse gerne må benyttes til affald. Affaldssække i skolegård og i start- og målområde er også at foretrække. Jo mere der kan samles op under selve arrangementet, des mindre skal der fjernes efter løbet, hvor det kan være svært at holde på folk, selvom de har lovet at hjælpe. Piger Der skal selvfølgelig også sørges for omklædningsfaciliteter og toiletter til pigerne. Omklædningen bør placeres så tæt på ruten som muligt. I propositioner SKAL der være givet nøje anvisninger til omklædningen. Fra de forskellige indfaldsveje til omklædningen, er det en god ide at opsætte skilte, så også de der aldrig har kørt løb i din klub kan finde frem til omklædningen og derfra til startområdet. Toiletvogn Hvis I vil have tilskuer til jeres løb, bør der være en toiletvogn. Nogle steder kan en sådan lånes af kommunen, ellers kan den lejes. Vejvisning Afmærkning skal følge det i propositionerne angivne. Der bør være afmærkning giv agt cykelløb ved alle indfaldsveje til byen. Fra omklædningen skal der ligeledes være skiltning Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 24 af 42

25 til startstedet. For de ryttere, som møder omklædte hjemmefra, skal der også være vejvisning til omklædning fra målområdet. Ansvarshavende Den tekniske leder bør udpege en ansvarshavende for omklædning/toiletter til at åbne inden løbet, og opsætte affaldsposer i omklædningen, både for pigerne og drengenes vedkommende. Forplejning/salgsvogn Der bør være en ansvarlig for denne del af arrangementet, der skal sørge for, at der bliver indkøbt de ting der skal bruges. Af forplejning kan det f.eks. være: madpakker til kontrollerne, dommervognsbesætning, servicevogne, politiet, masterne m.m. Det er efterhånden en tradition, at der som belønning for assistance gives en madpakke og øl/vand. Hvis dette planlægges i god tid, kan man evt. lave en rabatordning med en lokal slagter eller smørrebrødsforretning. Det er ofte manglende forplejning, der er årsag til utilfredshed og evt. medvirkende til færre hjælpere næste år. Bliver der madpakker tilovers, så sælg disse som løse madder. Øl & vand Hvis der laves en aftale med et øldepot/købmand om levering af øl og vand, så sørg for at det tiloversblevne kan leveres retur. Pølser & brød Med et gasblus og en stor gryde kan man forholdsvis nemt sælge varme pølser. De vil, afhængig af vejret, hurtigt få ben at gå på. Kaffe, the & brød I koldt og regnfuldt vejr er der god gang i salget af varme drikke, derfor skal man være opmærksom på vejrudsigten på løbsdagen(e) for bedre at kunne planlægge sine indkøb. Hvem passer salgsboderne? Der skal udpeges nogle pålidelige hjælpere, som bliver på posten uanset om der er opløb, når f.eks. vedkommendes søn/datter kommer i mål. Salgsboden skal naturligvis placeres tæt ved start og opløb, så der kan sælges mest muligt, medens publikum venter. HUSK at få speakeren til at annoncere for salgsboden via højttaleranlægget. Der er givetvis mange ryttere og tilskuere, som gerne vil købe sig en forfriskning etc. efter løbet og efter badet. Gode forhold for rytterne og tilskuere skaber større lyst til at komme igen. Hvis dette forarbejde udføres af de rigtige personer, kan dette være med til, at løbet bliver en oplevelse, og måske ligger overskuddet her. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 25 af 42

26 OPRYDNING Allerede i planlægningsfasen skal man have aftalt, hvem der har ansvaret for oprydning efter løbet. Hvis opgaverne er fordelt vil det ikke give anledning til problemer. Sørg for at oprydningen sker i en fornuftig rækkefølge, d.v.s. at omklædningsfaciliteterne vil være noget af det sidste, der skal færdiggøres. Sørg altid for, at det ikke kan ses, at der har været cykelløb. Alt papir og andet affald skal fjernes fra de benyttede områder, det være sig bananskræller, de tomme drikkebrikker etc. Og husk så at kontrollere, at det er gjort. Vi vil være mere velkomne næste gang, hvis vi efterlader områderne i samme stand som vi modtog dem. Tænk også på det, når du ikke selv er arrangør, men blot ude og kigge hos en anden klub. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 26 af 42

27 AFVIKLINGSFASEN Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 27 af 42

28 Mødetid På selve løbsdagen skal alle forberedelser nu stå sin prøve. Har man husket alle de ting som er planlagt. Sørg for at alle hjælpere møder i god tid inden løbet. I mange tilfælde mindst 3 timer før første start. Hvis planlægningen har været optimal, ved alle hjælpere, hvilke opgaver de har, når de møder frem til morgenkaffen. Kontrol De ansvarlige ledere kontrollerer inden starten, at alt er i orden. Rutechefen kontrollerer ruten og kontrollernes placering. Den tekniske leder kontrollerer, at præmier, blomster, bånd, papir o.s.v. er bragt op til dommervognen, og at startlisterne er omdelt til de relevante personer, der er involveret i arrangementet. Er alle masterbiler korrekt forsynet med cykelløbsskilte på taget? Er løbsledelsen (løbsjuryen bestående af DCUkommissærer) dukket op, er måldommerne på plads o.s.v., o.s.v. Og så er vi klar til at starte! Løbsafvikling Selve løbsafviklingen er nu lagt i hænderne på folkene i dommervognen og starteren samt evt. andre relevante personer. Hvordan dette spænder af, har vi ikke tænkt os at komme nærmere ind på her. Men vær opmærksom på forløbet og noter gerne ned så snart der dukker ting op, som ikke var planlagt. Det skal bruges senere, når vi gør status over løbet. RESULTATFORMIDLING Resultater Speakerens fornemmeste, opgave udover at sørge for sponsorers og annoncørers interesse, er at formidle den løbende stilling i de pågældende klasser og det endelige resultat. Reportager ude fra ruten er med til at gøre løbet spændende for publikum. Derfor er det vigtigt, at speakeren har et godt kendskab til først og fremmest cykelløb og selvfølgelig også til rytterne. På grundlag af dommervognsbesætningens informationer skal resultaterne hurtigst muligt formidles over højttaleranlægget til almen orientering. Præmieuddeling Herudover skal han forestå præmieuddelingen med hjælp fra f.eks. klubbens formand eller en sponsor, som overrækker præmier til rytterne. Også her er det af stor betydning at følgende nævnes korrekt: - sponsorernes navne - navn på personen der overrækker præmier - rytternes navne og klubber - placering - evt. andre informationer om rytternes tidligere resultater eller kommende opgaver AFREGNING DOMMERBUS Umiddelbart efter løbets afslutning vil der ofte være nogle økonomiske mellemværender, der skal ordnes. Blandt andet skal der afregnes med dommerbuschaufføren, inden han forlader løbet. I 1999 var prisen 600,00 kr. pr. dag i diætpenge. Selve dommerbussen afregnes efter faktura fra distriktet. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 28 af 42

29 Samaritter Det er bl.a. samaritertjeneste, kørselsgodtgørelse til masterbiler og evt. hjælpere. Hvor skal man henvende sig? Sørg for at den ansvarlige person for afregningen er tilstede i målområdet, helst på et forudbestemt sted, hvortil de implicerede kan henvende sig. Det bør under ingen omstændigheder finde sted i dommervognen, før måldommerne er helt færdige med deres arbejde. Af hensyn til opgørelse af det endelige regnskab, skal der foreligge kvitteringer eller dags-dato-blanketter på de udbetalte beløb. RESULTATINDBERETNING Hvornår? Indberetning af samtlige resultater skal foretages SENEST DAGEN EFTER LØBET. Resultaterne sendes til distriktets kontor. Herudover skal resultaterne sendes den ansvarlige for rubrikken Nyt fra DCU i bladet Cykling. Ritzaus bureau Telefonnummeret eller Det kan anbefales at indtelefonere resultater hertil, så snart disse foreligger. Der er så chance for at få disse omtalt i radioen, ligesom aviserne også delvis henter deres oplysninger herfra. Husk, der en telefon i dommerbussen til det samme. Radiosporten Telefonnummeret Forsøg at komme igennem med resultater, skønt man her "kun" er interesseret i A-klassen. HUSK ALTID at fortælle om DAMEKLASSENS resultater. Internetsider En af de mest effektive måder at formidle sine resultater på er via internettet. Fordelen ved nyhedssiderne på internettet er, at de offentliggøre resultaterne fra alle klasser og derved ikke kun resultaterne fra a-klassen. er en af de mest benyttede websites i verden. Under sektionen Local Results er det muligt at få resultater fra helt almindelige løb lagt ud. Man sender sine resultater til er en anden muligheden. Her sender man sine resultater til Hvorfor? Resultatindberetningen har betydning for korrekt statistikopgørelse og styring af oprykning af ryttere til højere klasse. Primært med henblik på oprykning er det nødvendigt, at resultaterne indberettes til statistikførerne SENEST dagen efter løbet. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 29 af 42

30 EVALUERINGFASEN Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 30 af 42

31 Når løbet er kørt, og der er pakket sammen og ryddet op, er der stadig et vigtigt arbejde der skal udføres. Distriktsafregning På grundlag af de deltagende ryttere skal der afregnes afgifter, forsikring og skadesfond til distriktet i henhold til distriktets bestemmelser. Afregningen sendes til distriktets kasserer. Øvrige opgørelser Salget af Øl/vand/kaffe/brød m.m. skal gøres op, for at se om det har svaret sig at have en salgsvogn. Budget/regnskab Så det fornuftigt ud? Gav det overskud eller underskud? Hvorfor er der afvigelser, og er de i øvrigt acceptable? Statusmøde Undersøg årsagerne til afvigelser og noter disse ned med henblik på drøftelse af løbet på det efterfølgende statusmøde. Hvorfor statusmøde? Statusmøde bør holdes forholdsvis hurtigt efter løbet, medens det endnu kan huskes. Her drøftes det endelige løbsregnskab og afvigelserne i forhold til budgettet søges klarlagt med henblik på imødegåelse af evt. samme fejl eller mangler til næste år. Hvordan forløb selve løbet? Gennemgå løbsledelsens rapport. Var der positive/negative rytterreaktioner? Fik du pressedækning nok? Var sponsorerne tilfredse? Hvordan fungerede dommervognen? Var der nok kontroller, og gik det som planlagt? Var der nok madpakker til servicevogne? Kom officials til tiden? Virkede målfotoet? Var arbejdsfordelingen rigtig? Var der styrt - og hvorfor? Var ruten sikker nok? Passede tidsskemaet? Sammenfat alle de punkter der drøftes og benyt disse i planlægningen af de kommende løb. Evalueringsfasen er en af de vigtigste funktioner for at skabe et ligeså godt til næste år, og måske er der ambitioner om at gøre det endnu bedre næste gang. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 31 af 42

32 TABELLER Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 32 af 42

33 Tidsplan XXX løbet den xx Løbsansvarlig: Dato Tidspunkt Område Side Før løbet 12 måneder Evaluering af det netop afholdte løb samt gennemgang 6 af budgettet måneder Indgå sponsoraftale(r) 6 ca. 11 måneder Udarbejd tilbudsmappe/pressemappe 6 Indsendelse af terminsansøgning 7 Tilrettelæggelse af ruten 11 Indsendelse af politiansøgning 7 Ved modtagelse Udsende information til berørte 20 af polititilladelsens Bestilling af dommervognen 8 Ansøgning om underskudgaranti 7 Ansøgning om momsfritagelse 8 Lejlighedsbevilling 8 Bestilling af samaritertjeneste 10 Aftale med politihjemmeværn 10 Indsendelse af propositioner til "Nyt fra DCU 17 Ansøge om evt. ekstra afspærring etc. hos teknisk 10 forvaltning Bestilling af toiletvogn(e) 25 Bestilling af evt. slagsvogn måneder Aftale med officials og dommervognsbesætning på 18/21 plads Senest 1 måned Tegning af annoncer til program 22 Senest 2 uger Modtagelse af tilmeldinger til løbet uger Rutechefens møde med kontrollerne uger Pressemeddelelse om løbet uger Huske officials og dommervognsbesætning på jeres 18 aftale 8 dage Kontakte skolens pedel i forbindelse med lån af 8 omklædningsrum 1 uge Udsendelse af information til berørte dage Udfærdigelse af startlister 23 Løbsdag Efter løbet 1 dag Resultatindberetning 29 Distriktsafregning 31 Øvrige opgørelser f.eks. øl/vand 31 Statusmøde 31 Under feltet dato kan man påføre de datoer, som passer til den termin man er blevet eller regner med at blive tildelt. Tidsplanen er en vejledende plan for, i hvilken rækkefølge man skal løse opgaverne. At arrangere et løb indeholder mange andre ting end de der er nævnt i tidsplanen. Man kan eventuelt kopiere tidsplanen og påføre de flere punkter selv. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 33 af 42

34 Ansvarsliste XXX løbet den xx Løbsansvarlig: Ansvarsområde Navn Side Før løbet Ansøge om termin 7 Ansøge om polititilladelse 7 Ansøge om tilladelse til brug af 7 omklædningsrum Ansøge om momsfritagelse 8 Ansøge om lejlighedsbevilling 8 Ansøge om underskudsgaranti 7 Ansøge om dommerbussen til løb uden A- 8 klasse Ansøge om evt. ekstra afspærring etc. hos 10 teknisk forvaltning Ansøge om samaritertjeneste 10 Ansøge om politihjemmeværn 10 Bestilling af toiletvogne 25 Skaffe sponsoraftale(r) 6 Udarbejdelse af tilbudsmappe/pressemappe 6 Udarbejde og udsende pressemeddelelse 20 Kontakte evt. tv-fotografer eller anden 20 presse Udarbejde en "dummy" af løbsprogrammet 6 Udfærdige program 22 & 23 Udarbejdelse af tidsskema 13 Indsendelse af propositioner 17 Udarbejde og udsende orientering til 20 berørte Skaffe officials og hjælpere 21 Fremskaffe dommervognsbesætning m.m. 18 Modtage tilmeldinger 23 Udarbejde startlister 22 Koordinering af oprydning på løbsdagen og 26 aftaler med folk om dette Ruten Overordnede ansvar for styring af 11 & 23 aktiviteterne omkring ruteplan, kontrolposter, afmærkninger m.m. Tilrettelæggelse af kontroltjenesten på rute 12 (i samarbejde med politiet) Gennemkører ruten og ser på dens 11 beskaffenhed Afholde et møde med alle kontrollerne og 12 chaufførerne til mastervogne 1-2 uger før løbsdagen Koordinere og instruere chaufførerne til 10 & 12 mastervogne, kommissærbiler, slutvogne etc. Assisterer rutechefen med dennes opgaver 11 Før første start på løbsdagen Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 34 af 42

35 Ansvarsområde Navn Side Markere buffet 12 & 24 Afmærke mål/start 12 & 24 Afmærke evt. spurter ude på ruten 12 & 23 Opsætning af afspærring 24 Opsætte 1000-meter-mærke 12 & 24 Kontrollere på løbsdagen at præmier, 28 blomster, bånd etc. er bragt til dommervognen Kontrollerer på løbsdagen ruten og 28 kontrollernes placering inden første start Opstille indskrivningslister/tavle 18 Under løbet Foretage navneopråb ca. 5 min. før start 18 Kontrollere rygnummeres placering 18 Dirigere rytterne i startområdet, så øvrig 18 trafik kan passere Sende rytterne af sted i rette tid iflg. 18 starttidspunkt Sørge for at startlisterne er omdelt til de 28 relevante personer Passe omgangstælleren og klokken 19 Måldommer 18 Speaker 19 & 28 Tidstager(e) 18 Listefører 18 Altmuligmand ved dommerbussen 8 Klar med blomster og præmier 19 Præmieuddeling 28 Salgsvogn 25 Efter løbet Formidle løbets resultater til den lokale 20 & 29 presse Afregninger med dommerbussen og 28 & 29 samaritter Afregning til distriktet 31 Indkaldelse til statusmøde 31 Ansvarlig for aflukning af toiletter og 25 omklædningsrum Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 35 af 42

36 Ansvarslisten er ikke udtømmende. Men den dækker de fleste og mest almindelig ansvarsområder der er i forbindelse med at arrangere og afvikle et cykelløb. Der er lavet plads til at påføre flere områder, hvis det skulle være nødvendigt. Listen kan udfyldes, kopieres og uddeles til alle, der har et ansvarsområde, eller som på anden måde er involveret i cykelløbet. Derved ved alle, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 36 af 42

37 Checkliste XXX løbet den xx Løbsansvarlig: Opgave/udstyr Lejes/Lånes Kontaktperson Ansvarlig Status Dommerbus Afspærring Strømforsyning/dommervogn Samarit Kommissær Starter Måldommer Speaker Tidtagere Omgangstæller Afspærring i øvrigt Diverse tilbehør Sejrspodie Spyd Hammer Opstregning Omgangsviser Skilte/pile 1000 og 500 m mark. Borde Telt Tape Flagstænger Flag Koste Toiletvogn Salgsvogn Forplejning officielt Morgenmad Drikke Madpakker Annonce Cykling Tilmeldinger Resultater Program Indskrivningslister Vandrepokaler Blomster/bånd Sponsorgaver Distrikt Sj. Distrikt Sj. Distrikt Sj. Distrikt Sj. Distrikt Sj. Sponsorer Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 37 af 42

38 Opgave/udstyr Lejes/Lånes Kontaktperson Ansvarlig Status Plakater skoler m.v. Pressen Hjælpere Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 38 af 42

39 Beregning af omgangstider Vejledning i brug af regnearket Formål Regnearket benyttes til at lette planlægningen af cykelløb. Regnearket kan ud over at vise de enkelte klassers forventede passage af målområde også vise tidspunkter, hvor der eventuelt kan være uheldige sammenfald mellem klassers passering af målområdet, f. eks hvis ën klasse kører ud på ny omgang og en anden klasse har opløb. Begrænsninger Regnearket er designet til ruter med max. 12 omgange og max 15 felter. Såfremt der er mere end 15 felter, kan du benytte 2 udgaver af regnearket. Lidt kendskab til brug af Excell vil ikke være nogen hindring! Hvad indeholder regnearket? Regnearket er opdelt i forskellige ark: Indtast benyttes til at taste alle de data, du skal angive Data viser et skema med alle forventede køretider for klasserne Tidsskema viser i tids-rækkefølge, hvilken klasse, der passerer mål, hvilken omgang, klassen kører ud på samt hvor mange omgange, klassen har tilbage. Dette skema er velegnet til brug dels i dommervogn, dels af omgangstælleren! 6 omg.(3 ark) viser i diagramform (for 6 omgange) klassernes passage af mål indenfor forskellige tidsintervaller, 12 omg.(3 ark) viser i diagramform (for 12 omgange) klassernes passage af mål indenfor forskellige tidsintervaller, Arket Indtast På arket "Indtast" skal du indtaste klassernes navne, starttider, hastigheder, antal omgange og omgangens km. Første gang du benytter regnearket vil det indeholde data, som bruges ved Roskilde Cykle Rings "Elverdamsløb". De indtastede hastigheder for klasserne er de "normale" på denne rute, men kan evt. benyttes som vejledende hastigheder. Felter, som du ikke må taste i er låste. Du kan derfor kun klikke på felter markeret med gul farve. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 39 af 42

40 Du behøver ikke at indtaste starttider i rækkefølge! Indtast klassenavn i kolonnen "Klassebetegnelser:" Indtast starttid for klassen i kolonnen "Start kl." Afhængig af indstillingen på din computer skal du taste klokkeslæt med : (kolon) eller. (punktum). Normalindstilling er :(kolon) således 12:34 Indtast forventede højeste, mellemste og laveste gennemsnitshastighed i kolonnerne "Gennemsnitshastighed" Indtast antal omgange, klassen skal køre i kolonnen "Antal omgange" Indtast omgangs-længde i km i kolonnen "Km pr. omgang" Arket viser nu antal km. for klassen i alt, samt antal km. efter de forskellige omgange. Klasser der kører på to ruter Såfremt en klasse kører på to forskellige ruter, skal du indtaste kørte km manuelt. Nederst i arket er vist to eksempler på indtastninger: Klasse AA skal køre 5 omgange på stor rute (18,4 km,) og 4 omgange på lille rute (7 km.), i alt 120km. I kolonnen "Antal omgange" indtastes 5 og i kolonnen "Km pr. omgang" indtastes 18,4. Skemaet viser nu antal km. for de første 5 omgange. I linien nedenunder (Km. gul) kan du herefter indtaste kørte km. for resterende omgange ( 99 km. for 6. omgang, 106 km. for 7. omgang, 113 km. for 8. omgang og 120 km for 9. og slutomgang) Klasse BB kører skiftevis på stor rute (18,4 km.) og på lille rute (7 km.) I rækken Km. (gul) indtastes det antal km., der er kørt efter hver omgang for klassen. Kolonnerne "Antal omgange" og "Km pr. omgang" skal være tomme. Hvis der både indtastes i rækken med omgange/km og i rækken med manuelle km. vil det være den automatisk beregnede række (ikke gul), der beregnes på!! Når du har indtastet alle data, trykker du på knappen "Opret data og diagram". Data beregnes og arket "Data" vises. Arket Data Arket data viser køretiderne for klasserne efter hver tilbagelagt omgang (mål-passage). For hver klasse vises 3 rækker: lav viser køretider for lav gennemsnitshastighed Mel (markeret med gul) viser køretider for mellem (normal) gennemsnitshastighed Høj viser køretider for høj gennemsnitshastighed. Arket Tidsskema På arket Tidsskema vises alle klassernes passage af mål i kronologisk rækkefølge. Det er alle klasserne normale gennemsnitshastighed (Mel) der vises. Arket kan dels bruges i dommervogn som oversigt over klassernes passage af mål, dels som kontrolskema for omgangstæller. Kolonne C viser, hvilken omgang pågældende klasse skal ud på hhv. start eller mål. En klasses starttidspunkt er fremhævet med grøn, mens målgang er fremhævet med rød. Kolonne D viser resterende omgange for klassen. Sidste omgang er fremhævet med gul. Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 40 af 42

41 Arkene 6 omg og 12 omg Arkene 6 omg og 12 omg viser i diagramform, hvornår klasserne passerer mål. Der er 3 ark, som viser 6 omgange og 3 ark, som viser 12 omgange. Arkene er inddelt i et ark, som viser første "halvdel" af dagen ( ), anden "halvdel" af dagen ( ) og hele dagen ( ). (Hvis du bruger Office 97 kan det være nemmere at overskue arkene, hvis du - når du står på et ark med diagram - trykker på "Vis udskrift" i værktøjslinien øverst!) Eksempel på aflæsning: Klik på arket 12 omg Her kan du se, at klasse AA efter 5. omgang passerer mål kl Samtidig har klasse B målgang kl ! Du kan lettere se, om der er tidspunkter, der kan give problemer hvis du udskriver diagrammet og bruger en lineal! Så kan du let se, om en klasse passerer mål samtidig med, at en anden klasse har forventet opløb! Ændring af skala for klokkeslæt. Du kan nemt ændre den skala, som viser klokkeslettet på et diagram. Hvis du f.eks. ønsker at se skema 12 omg. fra kl til kl , skal du gøre således Vælg det diagram, du vil ændre tids-skala på (eksemplet her bruger 12 omg ) Dobbeltklik på et af klokkeslættene Vælg fanebladet "Skala" i øverste række. Du skulle nu have følgende billede: Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 41 af 42

42 Felterne "Minimum" og "Maksimum" viser klokkeslæt omsat til decimaltal (7.30 vises som 0,3125 og vises som 0, ) I feltet "Minimum" skriver du klokkeslettet 7:00 og i feltet "Maksimum" 17:00. Tryk på OK. Du har nu ændres skalaen på diagrammet. Programmet til at beregne omgangstiderne kan hentes på distriktets hjemmeside Udarbejdet af distrikt Sjælland Udgave Side 42 af 42

Arrangørmanual udarbejdet af område Sydjylland / Fyn i februar 2006 redigeret dec. 2008

Arrangørmanual udarbejdet af område Sydjylland / Fyn i februar 2006 redigeret dec. 2008 Arrangørmanual udarbejdet af område Sydjylland / Fyn i februar 2006 redigeret dec. 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Planlægning side 2 Budgetlægning Sponsorer Programannoncører Avisannoncører

Læs mere

Regler for mountainbike

Regler for mountainbike Regler for mountainbike Generelle bestemmelser Sæsonen løber fra d. 1. april til d. 1. oktober, dog således at Maratonløb (MX) kan afholdes i perioden 15. marts til 15 oktober. Terrænudvalget kan efter

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Du tilmelder dig alle løb i Deltagelse koster kr. 250 for hele løbsserien i 2014.

Du tilmelder dig alle løb i Deltagelse koster kr. 250 for hele løbsserien i 2014. WEBIKE CUP 2014 Løbsafvikling for 2014: Løbsdato Arrangør Løbsform 29. april KCK Linieløb 20. maj MIC Linieløb 17. juni LPdC Linieløb 12. august NCK Linieløb 26. august CFYN Holdløb Nærmere oplysninger

Læs mere

Teknisk håndbog til DM 2015

Teknisk håndbog til DM 2015 Teknisk håndbog til DM 2015 Artikel 1 Organisation Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2015 arrangeres af CK Djurs. Løbet køres under iagttagelse af DCU s samt UCI s reglement samt nedenstående bemærkninger

Læs mere

Ansøgning om DM 2015, Rønde

Ansøgning om DM 2015, Rønde Ansøgning om DM 2015, Rønde Opløbsstrækningen set fra toppen af Rønde Hovedgade Arrangør CK Djurs Indholdsfortegnelse Ansøgning Ruter Logistik Løbsudvalg Budget Hvorfor DM i Rønde? Ansøgning om DM 2015

Læs mere

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08

Danmarksstafetten. Quickguide for. Danmarks. www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten. Revideret den 24-01-08 stafetten Quickguide for Danmarks www.dfif.dk Idræt & Motion Åbne aktiviteter Danmarksstafetten Revideret den 24-01-08 Hvad er Danmarksstafetten? Danmarksstafetten er en Åben aktivitet, arrangeret af foreninger

Læs mere

Drejebog til arrangører

Drejebog til arrangører QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Drejebog til arrangører Vi er meget taknemmelige over, at I vil lægge frivillige kræfter i at arrangere dette sponsorcykelløb og støtte Folkekirkens

Læs mere

WEBIKE CUP Tilmelding:

WEBIKE CUP Tilmelding: WEBIKE CUP 2012 Løbsafvikling for 2012: Løbsdato Arrangør Løbsform 24. april FSM Linieløb 22. maj SCC Linieløb 19. juni MIC Linieløb 7. august LPdC Linieløb 28. august CMO Linieløb Nærmere oplysninger

Læs mere

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 TOUR DE HØJEN FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 STØT ET GODT FORMÅL! Vi gentager successen fra tidligere år og indtager landevejene omkring Højen for at køre penge ind til Støtteforening Venner for

Læs mere

DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016

DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016 DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016 PROGRAM DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CYKLING TIR-ONS 14-15 JUN 2016 ARRANGØR: Søværnets Idrætsforening Frederikshavn 1 VELKOMST Det er med stor fornøjelse,

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Ridderstræde 1 8000 Århus C Tlf. 87 31 14 48 Lån og Spar: 0400-4012733149

POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Ridderstræde 1 8000 Århus C Tlf. 87 31 14 48 Lån og Spar: 0400-4012733149 POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Ridderstræde 1 8000 Århus C Tlf. 87 31 14 48 Lån og Spar: 0400-4012733149 indbyder i samarbejde med Dansk Politi Idrætsforbund til DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I LANDEVEJSCYKLING

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark Observatørrapport Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig

Læs mere

En forårsdag i Thy 2017

En forårsdag i Thy 2017 Tiden nærmer sig søndag den 9. april, hvor årets En forårsdag i Thy løber af stablen. I dette info brev får I alle praktiske oplysninger omkring afviklingen af løbet. I bedes læse denne skrivelse grundigt

Læs mere

Guide til afholdelse af løb

Guide til afholdelse af løb Guide til afholdelse af løb Herunder kan du finde en guide som du kan anvende når Cykling Odense skal afholde løb. Guiden forsøger at komme hele vejen rundt og kan bruges til alle former for løb, både

Læs mere

Regler for VinterCup 2010/11

Regler for VinterCup 2010/11 Regler for VinterCup 2010/11 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

PROGRAM FOR. DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015

PROGRAM FOR. DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015 PROGRAM FOR DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015 Fredag den 29. maj 2015 i HADERSLEV CENTRUM Arrangør: Haderslev Garnisons Idrætsforening VEL MØDT! 1 STÆVNEORGANISATION Stævneleder: Konkurrenceleder:

Læs mere

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960

Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Velkommen Holstebro Cykle Club af 1960 Vi har samlet nogle af de spørgsmål som du måtte stå med hvis du overvejer at begynde i en Cykel Club. Der er sikkert mange andre ting du kunne ønske svar på, og

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead (Junior) Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er...

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Dyssegårdsskolen, Kildegård Privatskole, Munkegårdsskolen og Rygårds Skole Cyklistprøve Rute 1 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat.

Stævneinformation. Starttider: Heats 07.30 Første heat. 07.50 Andet heat. Stævneinformation Kære {name} Tak fordi du har valgt at stille op i Bellevue Triatlon 2015, vi glæder os til anden udgave nye stævne, som I år vil have deltagelse af omkring 600 atleter. I denne stævneinformation

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 1 Dansk Kano- og Kajak Forbund og Odense Kajakklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 Lørdag den 5. september og Søndag den 6. september På Odense Kanal

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2014

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2014 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2014 Velkommen til KMD 4:18:4 Aalborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aalborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Aalborg Politi Idrætsforening. De Danske Politimesterskaber i. Landevejscykling. den 22. og 23. maj. Arrangør: PI-Aalborg

Dansk Politiidrætsforbund. Aalborg Politi Idrætsforening. De Danske Politimesterskaber i. Landevejscykling. den 22. og 23. maj. Arrangør: PI-Aalborg Dansk Politiidrætsforbund Aalborg Politi Idrætsforening De Danske Politimesterskaber i Landevejscykling den 22. og 23. maj Arrangør: PI-Aalborg Velkommen På vegne af Aalborg Politi Idrætsforening byder

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub DM I Marathon 2011 Regatta DANMARKS Gladsaxe ROSTADION Bagsværd Sø 3.& 4. September Dansk Kano- og Kajak Forbund og Regatta Gladsaxe indbyder til Regatta Gladsaxe og Dansk Kano og Kajak Forbund inviterer

Læs mere

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013 Horsens den 13. marts 2013 Dansk Politiidrætsforbund og Horsens politiidrætsforening indbyder til: De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013 Tirsdag den 27. august 2013 Enkeltstart. Onsdag den

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret Observatørrapport Kalenderløb og DAF-certificeret Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark,

Læs mere

Observatørrappport. Løbsnavn: BT Halvmarathon. Dato: 27. April 2014 Løbsobservatør: Peter Jørgensen

Observatørrappport. Løbsnavn: BT Halvmarathon. Dato: 27. April 2014 Løbsobservatør: Peter Jørgensen Observatørrappport Løbsnavn: BT Halvmarathon Dato: 27. April 2014 Løbsobservatør: Peter Jørgensen 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4

Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 Indholdsfortegnelse VELKOMST 2 TILLADELSER OG KONTAKTPERSONER 3 LØBSLEDELSE 3 DCU KOMMISSÆRER 3 DM RUTERNE 4 FREDAG DEN 31. MAJ, HOLDLØB DAMER OG ENKELT START U23 HERRER 4 SØNDAG DEN 2. JUNI, U23 DM LINIELØB

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Klub information Revideret 16/2 2017

Klub information Revideret 16/2 2017 Klub information Revideret 16/2 2017 Kontingentsatser for distriktets klubber Distrikt Jylland-Fyn 2017: Basisklub: Kr. 1.000,-. (Basisklub kontingent opkræves af DCU i 2017) Sportsklub: Kr. 4.500,-. *

Læs mere

Regler for VinterCup 2008/2009

Regler for VinterCup 2008/2009 Regler for VinterCup 2008/2009 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter,

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge

10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Landsbyhuset afholder sponsorcykelløb TOUR de GYRSTINGE Lørdag den 5. september 2015 10 års jubilæums løb Efterårsklassikeren hvor alle kan være med - Starten går ved Købmanden i Gyrstinge Tour de Gyrstinge

Læs mere

RAPPORT. Observation ved Løberen Skovmarathon. Rapporten er udarbejdet til arrangørforeningen af observatør fra MotionDANMARK / Dansk Atletik Forbund

RAPPORT. Observation ved Løberen Skovmarathon. Rapporten er udarbejdet til arrangørforeningen af observatør fra MotionDANMARK / Dansk Atletik Forbund RAPPORT Observation ved Løberen Skovmarathon Rapporten er udarbejdet til arrangørforeningen af observatør fra MotionDANMARK / Dansk Atletik Forbund 1 Baggrund I dag står som foreninger bag de fleste motionsarrangementer

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert rapport Nedenfor ser du observatørrapporten, som er udarbejdet af observatøren, der var ude ved jeres løb. Rapporten indeholder en opfølgning på certificeringen af løbet og er efterfulgt af observatørens

Læs mere

TECHNICAL GUIDE DM 2017

TECHNICAL GUIDE DM 2017 TECHNICAL GUIDE DM 2017 Som en del af annoncering af løb, annonceret på den danske BMX løbskalender, skal den ansvarlige løbsorganisation udarbejde Technical Guide i tillæg til DCUs Sportslige Regler.

Læs mere

CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN

CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN CHECKLISTE 2007/08 ja nej ARBEJDS- OG TIDSPLAN 1 Har I indledt jeres planlægning med udarbejddelse af en skriftlig hvem gør hvad - og hvonår

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet

Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet Infomail Hærvejsløbet 2014 står lige for døren. Du er tilmeldt cykelløbet fra Silkeborg til Viborg. Vi glæder os rigtig meget til at se en masse velforberedte cykelryttere

Læs mere

DANSKE BANKS FAMILIELØB i Valbyparken

DANSKE BANKS FAMILIELØB i Valbyparken DANSKE BANKS FAMILIELØB i Valbyparken lørdag den 6. september 2014 Samarbejde og Fremad Valby Avis Fremad Valby lancerer egen avis/blad med uddeling i postnummer 2450 og 2500. Avisen på 20 sider udkommer

Læs mere

DTriF sikkerhedsprotokol og stævnearrangør tjekliste. Stævnenavn: Distance: Triathlon/Duathlon/Aquathlon. Dato: Sted:

DTriF sikkerhedsprotokol og stævnearrangør tjekliste. Stævnenavn: Distance: Triathlon/Duathlon/Aquathlon. Dato: Sted: VERSION 1.0 22. december 2011 DTriF sikkerhedsprotokol og stævnearrangør tjekliste For Stævnenavn: Distance: Triathlon/Duathlon/Aquathlon Dato: Sted: Forberedt af: 1 Indholdsfortegnelse PROCEDURE 3 TJEKLISTE

Læs mere

13. december 2006 Year 5, Number 5. Chekke dine oplysninger på startlisten. Chekke hvilken startbox du skal stå i.

13. december 2006 Year 5, Number 5. Chekke dine oplysninger på startlisten. Chekke hvilken startbox du skal stå i. Slush News Nyhedsbrev for Danmarks største MTB Cup 13. december 2006 Year 5, Number 5 I denne udgave Hvad du skal gøre inden start Info om 3. afdeling Slushcup FAQ Contact http://www.slushcup.dk mail@slushcup.dk

Læs mere

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling De Danske Politimesterskaber i landevejscykling Den 25. og 26. august 2009 Arrangør: Rigspolitiets Idrætsforening Se mere på www.rpif.dk og www.csccopenhagencycling.dk A5-forside.indd 1 23/06/09 14:04:45

Læs mere

Velkommen til Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild 2017

Velkommen til Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild 2017 Velkommen til Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild 2017 Vi glæder os rigtigt meget over I vil være med til den første afdeling af Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Munkebjerg Hill Climb 2013

Munkebjerg Hill Climb 2013 Slutinstruktion nr. 1 6. august 2013 Velkommen til Munkebjerg Hill Climb. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under godkendelses nr. 837/13 og 603/13 samt af Sydøstjyllands politi i Horsens

Læs mere

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde

Manual. for afholdelse af. Inde V DM. Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække. stang trespring kugle - længde højde Manual for afholdelse af Inde V DM Revideret 16-12-2013 Mesterskabsdiscipliner ved Inde V-DM Vejledende øvelsesrække stang trespring kugle - længde højde 60 m. 400 meter 800 meter - stafet kort hæk Trekamp:

Læs mere

SGF s Sommer og Sportsfest 2014

SGF s Sommer og Sportsfest 2014 SGF s Sommer og Sportsfest 2014 Torsdag 14.august - søndag 17.august (program udsendes senere) Sponsorcykelløbet afholdes torsdag 14. august kl.18.30-20.30 N B! Nyt starttidspunkt og tilmelding. Cykelløb

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM

DISTRIKT 4 NORDSJÆLLAND OG BORNHOLM 2016 JDT Turneringsbestemmelser Junior Distrikts Tour, Distrikt 4 1. Afvikling af JDT JDT spilles i fire afdelinger over 4 turneringsdage. Hver af rækkerne U/14, U/16 og U/19 & U/22 afvikles på hver sin

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge 09. januar 2014, Ebeltoft VUMB 2014 VUMB L BSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2014@gmail.com WEB www.vumb.dk Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2015

Fynsk Sprint Cup 2015 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2015 Parkering i Svendborg I Svendborg er der parkering på Nordre Havnevej fra nr. 1, i parkeringsbåse og på græsarealet der støder op til. Det er lovligt at holde mere end

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

En forårsdag i Thy 2016

En forårsdag i Thy 2016 Tiden nærmer sig søndag den 3. april, hvor årets En forårsdag i Thy løber af stablen. I dette info brev får I alle praktiske oplysninger omkring afviklingen af løbet. I bedes læse denne skrivelse grundigt

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk

Danmarks Bowling Forbund Ungdomsudvalget www.bowlingsport.dk DBwF s Rankingstævne-ansøgning Læs venligst vejledningen inden du udfylder denne ansøgning. Du finder vejledningen her http:///wp-content/uploads/vejledning.pdf Dokumentet kan findes i word- dokument under:

Læs mere

FINALEN 2013. Rude skov. Søndag den 29. september kl. 11:00

FINALEN 2013. Rude skov. Søndag den 29. september kl. 11:00 FINALEN 2013 Rude skov Søndag den 29. september kl. 11:00 LØBSINFORMATION Sidste afdeling af Salomon Trail Tour 2013 afvikles i Rude skov med uddeling af præmier til både dagens vindere, samlede vindere

Læs mere

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN VinterCup 2006-2007 Hvidbog (Rettelser/ændringer er markeret med rødt) 1. Køb af kort: Det er nødvendigt at købe kort i god tid til et arrangement. Kortene købes via scanmaps.dk.

Læs mere

3. afdeling af. MTB -Vintercup 2010/2011. Arrangør: PI-Silkeborg

3. afdeling af. MTB -Vintercup 2010/2011. Arrangør: PI-Silkeborg Dansk Politiidrætsforbund 3. afdeling af MTB -Vintercup 2010/2011 Arrangør: PI-Silkeborg PI-Silkeborg ønsker alle velkommen til den 3. afdeling af MTB-Vintercup 2010/2011 I år har vi i skrivende stund

Læs mere

Velkommen til Odder Cykel Klub

Velkommen til Odder Cykel Klub Velkommen til Odder Cykel Klub Vi har her samlet nogle af de mange spørgsmål, der vil dukke op før og i den første tid efter du er blevet medlem i Odder Cykel klub. Hvis der er ting, der ikke er besvaret

Læs mere

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Mødested Kørevejledning Parkering Stævnekontor Stævneplads Service Salg af åbne baner Toiletter Omklædning og bad Overnatning Bidstrup Gods, mellem Hadsten og Laurbjerg

Læs mere

Indbydelse til 3. Afdeling af MTB-vintercup i Silkeborg tirsdag den 23. november 2010

Indbydelse til 3. Afdeling af MTB-vintercup i Silkeborg tirsdag den 23. november 2010 Indbydelse til 3. Afdeling af MTB-vintercup i Silkeborg tirsdag den 23. november 2010 Mødested/omklædning: Ved Silkeborg Hallerne, Ansvej 110-120, 8600 Silkeborg Der er ca. 4 km. til startstedet. Løbsstart:

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 09. 10. juni 2012 Stævnet henvender

Læs mere

Oversigt. Side 1 af 9

Oversigt. Side 1 af 9 Oversigt Stævneinformation: Program lørdag d. 6. september:...1 Safariparken åbner...2 Ribena Knuthenborg Stafetten...2 Buffet og overnatning...2 Program for Knuthenborg Safari Triatlon søndag d. 7. September...3

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Aalborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aalborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2014

Dansand Classic Sprint 2014 Slutinstruktion nr. 1 27. august 2015 Velkommen til Dansand Classic Sprint 2015. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under nr. 606, og godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

DELTAGER INFORMATION XTERRA DUATHLON GRIBSKOV 29. JANUAR 2017

DELTAGER INFORMATION XTERRA DUATHLON GRIBSKOV 29. JANUAR 2017 DELTAGER INFORMATION XTERRA DUATHLON GRIBSKOV 29. JANUAR 2017 Kære deltager Velkommen til XTERRA Duathlon Gribskov 2017! Glæd dig til en fed oplevelse i naturen, i selskab med en masse andre seje deltagere.

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Odense! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som atlet til KMD 4:18:4 Odense. Velkommen til den femte udgave af KMD 4:18:4 Odense.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Hundige Hyggekapsejladser 2014

Hundige Hyggekapsejladser 2014 Hundige Hyggekapsejladser er et afslappet arrangement, der er åbent for alle sejlbåde med hjemsted i Hundige Havn. Revideret d. 27/4 14 Det koster ikke noget at deltage (undtaget distancesejladserne) og

Læs mere

PUNKT 1 DM i sprint 2015

PUNKT 1 DM i sprint 2015 PUNKT 1 DM i sprint 2015 Stævnefolder 750m 20km 5km (Ungdom - 375m 10km 2,5km) Søndag den 7. juni 2015 i Kalundborg Tid og sted Stævnet afholdes på og omkring Gisseløre, Radiovej i Kalundborg, søndag den

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere