Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november Kl Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november Kl Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen. Derudover var der mødt 3 repræsentanter for Greve MR. Mødepunkt 1 Køb af jord til nyt sognehus i Karlstrup Sogn Repræsentanter fra Karlstrup MR deltager på punktet med status på sagen samt for en afklaring af det fremtidige forløb i forbindelse med købet. 2 Provstisekretær - vederlag/løn Forslag fra PU om ekstraordinært vederlag i forbindelse med opstarten af GIAS samt lønforhøjelse i øvrigt. Ved Aase Sørensen / Thorkil Ammitzbøll Pkt. behandlet for lukkede døre. Formanden for MR orienterede omkring status på købet. Der skal holdes møde med Solrød Kommune i januar 2013 omkring det videre forløb for så vidt angår formål, lokalplan, køb af jorden mv. Grunden er fundet. Lokalplanen skal ændres, så derfor er det vigtigt at komme igang nu. PU fik forelagt et overslag over grundkøbet på kr. MR kan finansiere projektet gennem opsparinger samt bevilling på budget PU fik forelagt tegning over det areal man påtænker at købe. Christina Feddersen forelagde tankerne bag for projektet, og hvad man forventer, at sognehuset skal bruges til. Der var enighed om, at det folkkirkelige aspekt var det vigtigste. PU giver tilsagn til MR til at gå videre med købet af grunden, under forudsætning af at grunden kan bruges til det folkekirkelige formål. PU tilkender provstisekretæren et engangsvederlag på kr. i forbindelse med opstart af GIAS. Vederlaget udbetales i indeværende år. PU ønsker på sigt at give et pensionsgivende kvalifikationstillæg. Det gives i forbindelse med at PU godkender ansøgningen om efteruddannelse iflg. pkt. 11 og uddannelsen påbegyndes i januar Sagen tages op igen i PU, i overensstemmelse med afholdt MUS. Referat, Side: 1

2 3 Revisionsprotokollater 2011 Sag: Årsregnskaber 2011 (414) Fra Greve: Revisionsprotokollat 2012 m. bemærkninger Protokollat til godkendelse af PU - tillige med ansøgning om brug af kr. på driftsrammen i stedet for på anlægsrammen. Fra Havdrup: Revisionsprotokollat 2011 Fra Solrød: Revisionsprotokollat 2011 Fra Kildebrønde: Revisionsprotokollat 2011 Fra Karlslunde Strand: Revisionsprotokollat kommentarer Greves protokollat blev drøftet. Lars Hartig mente, at der var mange frie midler og man bør budgettere bedre. Ansøgningen om overførsel af kr. fra anlægsrammen til driftsrammen blev godkendt. Havdrup protokollat blev ligeledes drøftet. Driftsrammen er overskredet, hvilket er kritisk. Der tilskrives MR om dette. Solrød protokollat: Der var ingen bemærkninger. Kildebrønde protokollat: PU har bemærket, at indtægterne er væsentligt underbudgetteret, gælder det kirkegårdens indtægter? Der tilskrives MR. Karlslunde Strand: MRs bemærkninger tages til efterretning. Tune: MRs bemærkninger blev taget til efterretning. PU roser MR, at de har taget fat på oprydningen jf. bemærkningerne fra revisor. Karlstrup: Protokollatets bemærkninger blev drøftet. Der er mange frie midler, som MR skal være opmærksom på, da de er øremærket til det igangværende projekt vedr. køb af sognehus. Samtlige regnskaber blev godkendt, hvilket tilskrives de enkelte MR. Fra Tune: Revisionsprotokollat 2011 m. kommentarer Fra Karlstrup: Revisionsprotokollat Godkendelse af endeligt budget 2013 Sag: Budget 2013 (385) Jersie-Kirke Skensved - Endeligt budget 2013 Til endelig godkendelse af PU Jersie-Kirke Skensved - Budget 2013 Spørgsmål vedr. Jersie-Kirke Skensved budget Jersie-Kirke Skensved:Naima Simring fra Jersie- Kirke Skensved orienterede om status på budgettet. Der hyres mod betaling en regnskabskyndig til at gennemgå budgettet med henblik på en afklaring. Der forventes en tilbagemelding midt i december Solrød, Kildebrønde, Tune, Havdrup, Karlstrup og Greve blev godkendt hvilket tilskrives MR. Karlslunde Strands budget er ikke modtaget, hvilket påtales MR. Solrød - Endeligt budget 2013 Kildebrønde - Endeligt budget 2013 Tune - Endeligt budget 2013 Til endelig godkendelse af PU Havdrup - Endeligt budget 2013 Karlstrup - Endeligt budget 2013 Greve - Endeligt budget 2013 Referat, Side: 2

3 5 Årsregnskab PUK Sag: Årsregnskab PUK (405) Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab 2011 og evt. bemærkninger. Stiftets godkendelse blev taget til efterretning. Årsregnskab PUK Skrivelse fra Stiftet med godkendelse af PUKs regnskab Ansøgning om ændring af formål Sag: Nyt køkken - Sandbakken 12 (498) - Solrød Sogn Ansøgningen blev drøftet. PU godkender ansøgningen under forudsætning af, at der modtages en projektbeskrivelse på køkkenet samt finansieringsplan mv. inden endelig igangsætning. Ansøg. om ændring. af formål til nyt køkken i 2013 Solrød MR ansøger om tilladelse til at bruge overskud på kr. fra 2011 til nyt køkken i præsteboligen Sandbakken 12, i 2013 i stedet for og i stedet for forsatsvinduer til Solrød Kirke (projektet er sat i bero) Referat, Side: 3

4 7 Ansøgning om igangsættelse af tagrenovering på Jersie Præstegård Sag: Ansøgning om ændring af opsparing til nyt formål (473) - Jersie Sogn Ansøgningen er godkendt. Arbejdet er igangsat. Budgetforslag vedr. ny tagbelægning mv. på præstegården i Jersie Nyt budgetforslag med nyt pkt. om 40 m2 solceller og forøgelse af udgiften vedr. isolering, således at budgettet nu ender på i alt kr. Underbilag til tilbud på tagrenovering tagrenovering på Jersie præstegaard. Ansøgning om igangsættelse af tagrenovering på Jersie Præstegård. Svar fra Thorkil vedr. igangsætning af tagrenovering på Jersie Præstegård Svar fra Lars vedr. igangsætning af tagrenovering på Jersie Præstegård Svar fra Aase vedr. igangsætning af tagrenovering på Jersie Præstegård Svar fra John vedr. igangsætning af tagrenovering på Jersie Præstegård Svar fra Bent vedr. igangsætning af tagrenovering på Jersie Præstegård. 8 Tune Kirkegård, Anneks vest Sag: Omlægning af Tune Kirkegård, Anneks vest (504) - Tune Sogn Ansøgningen blev drøftet. Projektet virker fornuftigt, og der foreligger projektbeskrivelse samt overslag på finansiering, og ansøgningen godkendes, hvilket tilskrives MR. Ansøgning om tilladelse til omlægning af Tune Kirkegård, Anneks vest Tune MR ansøger PU om tilladelse til at renovere og fornye Annekskirkegården i Tune. Budgetforslaget lyder på ca kr. Beløbet er opsparet jf. ansøgning. Ansøgning fra Tune MR Referat, Side: 4

5 9 Ansøgning vedr. Ungdomskirken Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Ansøgning vedr. Ungdomskirken Ansøgning om dækning af kr. i forbindelse med opstarten af Ungdomskirken. 10 Ansøgning om dækning af kursusudgift Sag: Bredsdorff, Anne (179) - Kildebrønde Sogn Ansøgningen blev drøftet. Det er godkendt på budgetsamrådet i september 2012, og da det er et udviklingsprojekt i provstiet, er der enighed om at bevilge beløbet fra 5% midlerne, hvilket tilskrives MR. Ansøgning blev bevilget. Anne Bredsdorff oplyste, at beløbet bliver forøget pga. færre deltagere i kurset. Ansøgning om dækning af kursusudgift Der ansøges om dækning af ca kr. i kursusudgifter + transportudgifter i forbindelse med kursusdag d. 22. november 2012 i Fredericia. 11 Ansøgning om dækning af kursusudgift fra provstisekretær Sag: Ansøgning fra provstisekretær om betalt uddannelse (514) Provstisekretær ansøger PU om dækning af kursusudgift til uddannelsen "Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration". Uddannelsen tager ca. 3 år og udgiften kr. ønskes dækket tillige med bogudgifter. Blev behandlet sammen med pkt. 2 Ansøgning om betalt uddannelse Ansøgning fra provstisekretær om dækning af udgifter i forbindelse med akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. 12 Ansøgning fra Havdrup MR vedr. ny beplantning på Havdrup Kirkegård Sag: Ny beplantning i afd. A og B på Havdrup Kirkegård (494) - Havdrup Sogn Ansøgningen blev drøftet. Beløbet kommer fra anlægsrammen og skal overflyttes til driftsrammen, hvilket godkendes. Hvilket tilskrives MR. Ansøgning fra Havdrup MR vedr. ny beplantning på Havdrup Kirkegård Der ansøges om at bruge resterende midler på ,44 kr. vedr. kirkegårdsanlæg og arkitekt. 13 Synsrapporter 2012 Sag: Havdrup - Synsrapporter 2012 (493) - Havdrup Sogn Synsrapporter 2012 Synsrapporterne blev drøftet. Praksis omkring fremlæggelse af protokol, forsikringspolicer og inventarfortegningelse blev drøftet, da der er spørgsmålstegn noteret i synsrapporten på præstegården. PU tilskriver MR for afklaring. De store synsmangler blev drøftet. PU forventer, at det tages over driftsmidlerne Synsrapporterne blev godkendt. Referat, Side: 5

6 14 Synsrapporter 2012 Sag: Karlslunde Strand - Synsrapporter 2012 (495) - Karlslunde Strandsogn Synsrapporter 2012 til godkendelse af PU Synsrapporter 2012 Synsrapporterne blev drøftet. De mange punkter blev drøftet, da PU ikke skal have oplysninger om MRs egen tjekliste for ting der skal ordnes. Rapporterne for så vidt angår de reelle mangler blev godkendt. 15 Synsrapporter 2012 Sag: Karlstrup - Synsrapporter 2012 (497) - Karlstrup Sogn Synsrapporter 2012 fra Karlstrup MR til godkendelse af PU Synsrapporterne blev drøftet. Rapporterne blev godkendt. Synsrapporter: Kirkesyn Karlstrup Kirke Svar fra Karlstrup MR vedr. synsrapport Vedtægt om samarbejde om betaling af præster deltagelse i tjenstlige konventer mv. Sag: Samarbejdsvedtægt vedr. præsters deltagelse i konventer og kurser (429) Jf. skrivelse fra ministeriet skal samarbejdsvedtægten tilrettes før end offentliggørelse på MILIKI.dk. Tilrettet samarbejdsvedtægt fremlægges til underskrift på formandsmødet d. 5. december Selve vedtægten er godkendt på budgetsamråd d. 3. og 4. september 2012 af alle MR. Anne Bredsdorff orienterede om baggrunden for ændringen af enkelte paragraffer. Aftalen skal underskrives igen af samtlige formænd. Vedtægt - svar af til Greve-Solrød Provsti Svar fra ministeriet vedr. vedtægt om samarbejde om betaling af præsters deltagelse i konventer og kurser Vedtægt vedr. samarbejde om præstekonventer mv. Tilrettet vedtægt - efter ministeriets krav. 17 Høring vedrørende nyt cirkulære og vejledning om de lokale kassers budget, regnskab og revision mv. Sag: Høring omkring nyt cirkulære for kirkeog provstiudvalgskasserne (512) Høringsfrist er udsat til 13. december Høring vedrørende nyt cirkulære og vejledning om de lokale kassers budget, regnskab og revision mv. Høringsforslaget blev drøftet. PU gør indsigelse imod forslaget om, at bugdetoverslagsår (BO1, BO2 og BO3) fjernes fra budgetternes driftsramme. PU anerkender behovet for en grundigere revsion, men har svært ved at se, hvorledes det kan finansieres uden en væsentlig fordyrelse. Offentliggørelsen af regnskaber/budgetter blev ligeledes drøftet. SV: Vedr. Hørings omkring nyt cirkulære for kirke- og provstiudvalgskasserne Referat, Side: 6

7 18 Høring vedr. kirkegårds- og krematorietakster Sag: Høring vedr. kirkegårds- og krematorietakster (513) Høringsfrist 6. december Provstiudvalgene er ikke på høringslisten, men har iflg. cirkulærerne og vejledningerne ansvaret for korrekte takster. Bent Hartvig Petersen orienterede om det nye forslag, som inkluderere det nye GIAS, som eneste fornyelse. Høring vedr. kirkegårds- og krematorietakster Provstiudvalg er ikke på høringslisten, men har ansvaret for taksters rigtighed. Der er svarfrist 6. december Indhentning af tilbud i forbindelse med anlægsprojekter Sag: Spørgsmål vedr. alternativt tilbud på anlægsopgaver. (506) - Solrød Sogn Svar til Solrød MR fra Bent vedr. alternativt tilbud på anlægsopgaver. Spørgsmål fra Solrød MR vedr. indhentning af tilbud i forbindelse med anlægsopgaver. Bent Hartvig Petersen orienterede omkring baggrunden for spørgsmålet fra Solrød MR. PU henviser til vejledningen, som ligges på provstiets hjemmesiden, hvilket tilskrives MR. Vejledningen sendes ligeledes til samtlige formænd som orientering. Vejledning til MR vedr. anlægsprojekter PUs vejledning til MR vedr. ansøgning, godkendelse mv. af anlægsprojekter Referat, Side: 7

8 Orientering 20 Indfrielse af stiftslån opr kr. Sag: Jersie kirke, restaurering. (152) - Jersie Sogn Indfrielse af stiftslån opr kr. Orientering fra Jersie-Kirke Skensved MR om indfrielse af stiftslån pr. 15. oktober Indfrielse af lån opr kr. Sag: Ombygningen af Sandbakken 12, Solrød sogn (37) - Solrød Sogn Lån vedr. ombygning af præsteboligen er indfriet via 5% midlerne. Kvittering fra Nykredit på indfrielse af lån opr kr. 22 Ombygning af Krogstræde 1, Jersie Sag: Ombygning af udhus Krogstræde 1, Kirke Skensved (403) - Jersie Sogn Naima orienterede omkring ombygningen. Opgørelse vedr. ombygning af Krogstræde 1 Orientering og opgørelse fra Jersie-Kirke Skensved MR vedr. ombygningen af Krogstræde GIAS Sag: GIAS (GravstedsaftaleIndberetnings- og AdministrationsSystem) (446) Status på GIAS og prisregulering pr. 1. december Bent Hartvig Petersen og Jeannie Kjærbo orienterede om punktet. Nyhed om ny prisreguleringsmetode for kirkegårdstakster som fremtidigt sker i GIAS Regulering af kirkegårdstakster pr. 1. jan GIAS - prisregulering pr. 1. december 2012 Liste med provstiets samlede ydelser og priser. Prisregulering i GIAS Udmelding til alle kirkegårdene i provstiet vedr. prisreguleringen på 2,6% i GIAS Referat, Side: 8

9 Orientering 24 MR-valg 2012 Sag: MR-valg 2012 (329) Beløbet er overført til Jersie-Kirke Skensveds konto. Regning fra Jersie-Kirke Skensved MR vedr. fælles valgkampagne i Solrød kommune Opgørelse fra Jersie-Kirke Skensved MR på i alt kr. for annoncering i forbindelse med fælles valgkampagne for 3 af sognene i Solrød kommune. 25 Kvartalsrapport 3. kvt Sag: Kvartalsrapport 3. kvt (501) - Karlslunde Strandsogn Til PUs orientering Kvartalsrapport 3. kvt Til orientering 26 Kvartalsrapport 3. kvt Sag: Kvartalsrapport 3. kvt (499) - Kildebrønde Sogn Til PUs orientering Kvartalsrapport 3. kvt Til orientering fra Kildebrønde MR 27 Ansøgning om oprettelse af lokalfinansieret sognepræst Sag: Ansøgning om oprettelse af ½ lokalfinansieret præstestilling (491) - Havdrup Sogn Status på sagen. Anne Bredsdorff orienterede om status på sagen. [Dok.nr.:106505/12] Ansøgning om oprettelse af en lokalt finansieret overenskomstansat sognepræst Rettelse fra provsten vedr.: [Dok.nr.:106505/12] Ansøgning om oprettelse af en lokalt finansieret overenskomstansat sognepræst 28 [Dok.nr.:117257/12- vikarsatser Sag: Vikarsatser i provstierne (509) [Dok.nr.:117257/12- vikarsatser Orientering fra Stiftet vedr. vikarsatser i provstierne. Referat, Side: 9

10 Mødet slut kl Næste møde er d. 10. januar 2013 kl. 9. på provstikontoret Referat, Side: 10

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014.

Referat for Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet den 4. december 2014. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Referat for Hillerød

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere