Bisserupkalender. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bisserupkalender. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget."

Transkript

1 Bisserupkalender Onsdag d. 20. marts kl : Viseaften. Tema: Fuglesang Entre 30 kr. Torsdag d. 21. marts kl : Chaplinklub Fredag d. 5. april kl : Fællesspisning Torsdag d. 11. april kl Torsdagsklubbens generalforsamling Søndag d. 7. april kl Fernisering. Hold øje med plakater Onsdag d. 10. april kl Brugsens generalforsamling på Postgården i Skælskør. Søndag d. 14. april kl. 11 Møde vedr. multibanen. Mødested P- pladsen Søndag d. 21. april kl : Strandrensning Vi mødes på legepladsen. Torsdag d. 25. april kl Generalforsamling i forsamlingshusforeningen Eller hold øje med bisserups hjemmeside hvor du også kan melde dig til at få en mail når der lægges nyt på. Nyt fra Bytinget Efter en vinter med underholdning i form af musik, teater og fællesspisning, må vi nu bede om hjælp til de næste aktiviteter. Det første er klargøring af legeredskaber til legepladsen. Det sker lørdag og søndag d. 23.og 24. marts fra kl. 9 og det forgår på Kristiansholmvej 9 hos Per Ahrensberg. Der er indkøbt egestammer, som skal afbarkes og sættes sammen til balancebomme og legehuse. Det hele vil ske under kyndig vejledning af Per, så alle kan være med. Nærmere oplysning og tilmelding til Per, tlf. nr Søndag d. 14. april er der møde om arbejdet på parkeringspladsen. Se andet sted i bladet. Søndag d. 21. april er der den årlige strandrensning kl. 10, mødested legepladsen. Her bliver der serveret øl, vand og pølser. Der indgår også skattejagt for børnene. En festlig dag, hvor man kan nyde det sociale fællesskab, det gælder også til fællesspisningen på strandengen fredag d. 6. juni. Til Sct. Hans tændes grillen i Skovkrogen kl. 18 og så er der fakkeltog til bålet hvor der er musik til sangene. Loppemarkedet finder sted lørdag d. 6. juli, hvor vi igen har brug for hjælpere. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget. På Bytingets vegne Vagn Frivilligt arbejde efterlyses: Fra P-Plads Til Multisport I forbindelse med realiseringen af projektet : FRA P-PLADS TIL MULTI- SPORT s første fase søges hermed borgere og hænder til de 600 frivillige arbejdstimer, der indgår som Bisserupborgernes bidrag til projektet. I løbet af de sidste 2 år har gruppen omkring projektet arbejdet på -

2 gennem tegninger og skriverier og ikke mindst udfyldelse af ansøgningsskemaer - at samle tilladelser og penge til at få den uskønne p plads ved forsamlingshuset omdannet til et mere spændende og attraktivt område til glæde for byens børn, unge og voksne samt de gæster, som besøger vores by. Den del er lykkedes. Vi har indtil videre fået penge fra LAG Slagelse, Friluftsrådet, Holsteinborgfonden, Fonden Præstø Brand, og Bytinget Alt i alt har vi fået tilsagn om kr. Men - men - i budgettet indgår 600 frivillige arbejdstimer á 100 kr., som skal afvikles, for at LAG en kan udbetale de bevilgede midler. LAG en er den største donor til vores projekt. Derfor håber vi at alle - voksne og børn, der kan - vil give deres fritid og en hånd med som bidrag til at gøre Bisserup til et endnu mere attraktivt sted at bo. Følgende aktiviteter skal udføres: Trillebørskørsel med stabil og muld, formning og konsolidering af BMX bane, bygning af bokse og faststøbning af skaterrails, opførelse af et skur på ca. 12 m2, plantning af buske og blomster, såning af græs med tilhørende tromling, samt hvad der viser sig undervejs. Multibanen bliver udført af professionelle. I fase 2 opføres tennisbanen ligeledes af professionelle. Ansøgning om støtte ligger hos LAG en, ligesom vi søger andre fonde. Vi håber, at alle vil tage godt imod os, når vi kommer og beder om et par timers hjælp også selv om jeres børn er fløjet fra reden. ( Anlægget vil blive et hit for gæster og børnebørn.) Arbejdet påbegyndes i Kristi Himmelfartsferien d. 9., 10., 11. og 12. maj, så vi håber, at I kan deltage en eller flere af dagene.

3 Inden I kommer, er pladsen blevet afrømmet (renset for asfalt og de 3-4 cm øverste lag af eksisterende stabil). Det afrømmede materiale vil være lagt som bakke og i store bunker for at forme BMX-banen. Hvis vejret og asfaltfirmaet tillader, vil der være asfalteret for multibanen og skaterbanen. Arbejdet vil være tilrettelagt, så vi ikke går og træder hinanden over tæerne. Ud over, at vi vil komme til jer for at få et overblik over, hvem der vil hjælpe med hvad, vil vi også invitere byens borgere til et oplysende møde på p-pladsen søndag d. 14. april kl.11. Der vil være en forfriskning og lidt mundgodt, mens vi snakker om hvorledes vi nemmest tackler projektet. Vi må lige gøre opmærksom på, at hvis vi ikke opfylder det med de 600 timer, kan vi risikere at hele projektet løber ud i sandet!!! Vi i projektgruppen glæder os meget til langt om længe at få hænderne i et praktisk stykke arbejde, efter alt papirnusseriet. På gensyn den 14. april og i Kristi Himmelfartsferien. Hvis I allerede nu vil melde jer til projektet, bedes I skrive en mail med navn, hvad I gerne vil hjælpe med, samt hvornår, I kan være til rådighed. Mail sendes til : Finn Svantesson : Vivi Guldagger : Med venlig hilsen, Steen Skytte, Stina Ahrensberg, Frank Camping, Finn Svantesson, Vivi Guldagger 112-hjælpere. Vi har nu været til rådighed i snart et års tid og har modtaget megen velvilje - men også kritik. Det har for nogen været overraskende, at vi blev kaldt og nogen gange mødte talstærkt op ved kald på 112. Alt efter tidspunktet på døgnet, og hvem der er hjemme, kan vi komme til at fylde op i landskabet, men vi er selvfølgelig indstillet på at forsvinde igen, hvis vores tilstedeværelse ikke ønskes. Dog er vi pligtige til at aflægge en rapport, hvis vi er blevet kaldt. Flere ældre medborgere har henvendt sig til mig og bedt om ikke at blive genoplivet, hvis vi skulle blive kaldt. Det kan jeg sagtens forstå. Mange af os ønsker en rolig død og ønsker efter et langt liv ikke at blive genoplivet, efter at hjertet er holdt op med at slå. Når man er mæt af dage, har man intet ønske om at vågne op på intensivafdelingen. Men der er også en del, der har været taknemmelige for, at nogen greb ind tidligt med genoplivning. Det er bl.a. derfor, vi har stillet os til rådighed. Hvis man kalder 112 er det et signal om, at man ønsker øjeblikkelig, livreddende hjælp. Ingen af os akuthjælpere har mandat til at respektere ønsker om at få lov til at dø. Du, som ønsker at dø i fred, skal tydeligt og gerne skriftligt tilkendegive over for dine kære, hjemmesygeplejersken, lægen eller andre, at du ved hjertestop ikke ønsker forsøg på genoplivning. Så vil der i den videre behandling på sygehuset blive taget dette hensyn. Men forklar dig tydeligt.

4 Ellers er der ingen, der har kompetence til ikke at forsøge genoplivning - og vi som førstehjælpere har slet ikke. Det er vagtcentralen i Slagelse, der - alt efter omstændighederne bestemmer, om akuthjælperne bliver kaldt. Vi kan alle få brug for en hjælpende hånd eller en hurtig indsats. Det er derfor, jeg har meldt mig. Vi har af bytingets arbejdsudvalg fået tilladelse til at holde koordineringsmøder i forsamlingshuset og er i den forbindelse under Bytingets vinger. Hvis man har spørgsmål i øvrigt til det lokale akutberedskab er Alice Jelen kontaktperson og besvarer gerne spørgsmål angående beredskabet. Strædet 12. tlf: Nils Bak Pedersen Har du lyst til at blive Akuthjælper? Vi er blevet tilbudt uddannelse af endnu et par akut-hjælpere til supplering af den eksisterende gruppe, hvor vi p.t. er 10. Vi har endnu ikke oplevet, at ingen er mødt op, når vi er blevet kaldt, men det ville ikke gøre noget, hvis gruppen var lidt større, så derfor er det måske en overvejelse værd at tage imod tilbuddet. For akuthjælpere under Region Sjællands præhospitale center gælder følgende: - Vi er frivillige ulønnede hjælpere - Vi har fået udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjertemassage, brug af hjertestarter og iltapparat -Vi er mellem 25 og 70 år - Vi er genkendelige på de gule jakker, mærket112-akuthjælper - Vi har tavshedspligt Skulle nogen have lyst til at investere 3 dage i uddannelsen og dermed blive medlem af Bisserup akuthjælpergruppe, er man velkommen til at kontakte mig inden påske, og jeg vil så give Præhospitalt Center besked om, at man er interesseret. Uddannelsen vil sandsynligvis i år finde sted inden som-merferien på Bogø, men centeret betaler transportudgifter + naturligvis kurset og forplejning. Jeg kan kontaktes på tlf eller på Alice Jelen Akut billede

5 Generalforsamling i Forsamlingshuset. Torsdag d. 25. april kl indbyder vi til ordinær generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus. Dagsorden efter vedtægterne, hvilket betyder, at forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, og regnskabet vil være fremlagt i Bisserup Brugs senest 14 dage før. Desuden vil der blive aflagt beretning for året, der er gået, regnskabet vil blive fremlagt og der foretages valg til bestyrelsen. Da det jo er St. Bededags aften, vil vi sørge for varme hveder og kaffe. Alle er meget velkomne. Andelsbeviser á 500 kr/stk kan købes denne aften eller hos kasserer Tove Carlsen, Fasanvej 6, Bisserup. Venlig hilsen Jacob Borello Carlsen, Formand for bestyrelsen, Voldstien 20, Bisserup. Tlf: / Solceller på Bisserup Forsamlingshus. I løbet af den første uge af marts vil vi få etableret solceller på Bisserup Forsamlingshus. Det er en meget stor investering på ca kr ex. moms. Det er noget af en mundfuld for vores forsamlingshus, Men for det første har vi fået kr fra Sydbank i gave, og for det andet vil det betyde ca. en halvering af vores årlige udgifter til el. Resten af pengene har vi selv, så vi skal ikke ud og låne til formålet. Vores elregning er årligt på ca kr og vi regner med, at vi kan producere godt og vel det halve på solcellerne, altså en besparelse på ca kr. Det betyder, at vores investering er tjent hjem på ca. 6 år. Efter det er det ren nettoindtægt til forsamlingshuset. Vi regner med at solcellerne kan holde i ca. 25 år, så vi tror på, at det er en god fremtidsinvestering i vores allesammens hus. Den næste store investering bliver, at vi skal have skiftet trægulvet i både den lille og store sal. Vi håber, at vi kan få skrabet penge sammen til dette i løbet af de næste 4-5 år. For at hjælpe os kan du købe andelsbevis på 500 kr/stk hos Tove Carlsen, Fasanvej 6, Bisserup, eller du kan møde op på generalforsamlingen d. 25. april og her købe et og dermed få stemmeret. På bestyrelses vegne Jacob Borello Carlsen

6 Nyt fra Brugsen Det er snart tid til årlige Generalforsamling i Skælskør Brugsforening. Onsdag den kl på Postgården i Skælskør. Dagsorden for mødet er blandt andet formandsberetning, gennemgang af årets resultat samt valg til Bestyrelsen. I år er følgende på valg: Lisbeth Vangkilde Nielsen (Formand), Jytte Henriksen, Claus Jeppesen og Christina Duch. Alle genopstiller. Det nye år er skudt i gang og efter endnu en succesfuld Fastelavns fest i Brugsen er det blevet regnskabets time. For Bisserup var 2012 et acceptabelt år. Det blev til et pænt overskud større end forventet. De faktiske tal vil blive præsenteret på Generalforsamlingen og jeg kan kun opfordre dig til at deltage. Både for at give din stemme, høre om de faktiske forhold nu og for fremtiden og få en hyggelig aften. Hilsen Christina Dreng i Bisserup Kaj Jensen er søn af Emma og Jens Jensen, Voldstien 20. Kaj har besøgt historiegruppen og fortalt om sin opvækst, og det gengiver vi her i uddrag. Hele interviewet kan ses på hjemmesiden lokalhistorie. Kaj er årgang 41. "For en dreng i Bisserup dengang var der så mange, forskellige aktiviteter, og vi fik lov til alverdens ting". Han er nummer 2 i en søskendeflok på 7. Seks piger og en dreng. Hver gang Kaj fik en lillesøster blev han ærgerlig. Det var kedeligt med søstre. Topmålet var dog, da Nelly blev født på hans egen fødselsdag. Da hans far fortalte ham, at han havde fået en lillesøster i fødselsdagsgave, svarede han, at det ville han slet ikke ha'! Fordi han var den eneste dreng, kom han med sin far rundt til mange ting. Han var med på dyrskue, hvor hans far flere gange udstillede heste. En gang om året tog hans far på travbanen på Amager, hvor han gik vildt op i at spille på hestene, og Kaj var med. Kaj kom tidligt med på jagt efter harer og fasaner. Når der var klapjagt, ville lærer Greve ikke give drengene fri. Faren sagde, at Kaj skulle med, så det kom han, men måtte så sidde efter den næste dag. De var en 5 6 stykker, der var med på klapjagt. De fik 6 kr. + en sodavand til frokost. De havde selv madpakke med i lommen. Lærer Greve opgav efterhånden sit forbud, for drengene blev bare væk, når der var klapjagt. Kaj var vild med at spille fodbold. Der var masser af drenge til at spille fodbold. Hans far gik også meget op i fodbold, og han havde spillet i fodboldklub, dengang der var klub i Bisserup. Faren kendte kæmner

7 Thomsen, som havde sommerhus på Avnøvej, og Thomsen tog dem nogle gange med til Næstved. Næstved, det var farens store hold, og det var også et godt hold dengang. Faren var stolt, når han fulgtes med Thomsen, for han viste bare et kort, og så gik de lige igennem uden at betale. Så sagde faren altid: "det er en mand, det er værd at have med". Om foråret samlede Kaj mågeæg på feddet sammen med Ole Frederiksen (søn af fisker Valdemar Frederiksen). Steen (Rasmussen) ville ikke være med. Det gad han ikke, men Kaj har gået meget på jagt sammen med Steen. Ole og Kaj sejlede over til feddet. De solgte mågeæggene til bageren i Tornemark. De fik 10 øre for et æg. Alt skulle omregnes i penge. Inden de var blevet konfirmeret, satte Ole og Kaj ålekroge. De stod op kl. 4 om morgenen, før de skulle i skole, for at tage ålekrogene. At de så sad og hang i skolen, var der ikke noget at gøre ved. Ålekrogene var deres eget. Kaj fik et rejegarn da han var tolv. Hans far satte det til ham, så passede han det selv og fangede rejer. Han havde også kaniner i det gamle hønsehus. Kaninerne blev købt af Smede-Peter. Den bedste sommer havde han ca. 100 stk. Han solgte dem til Ringsted Fjerkræslagteri, som hans far var medlem af. Da faren så, hvad Kaj tjente på kaninerne, sagde han: "det skal vi fortsætte med". Alt hvad der var penge i, skulle de fortsætte med. "Jeg fik lov til meget hurtigt at køre bil. Jeg fik lov til at køre det sidste stykke hjem. Far stoppede nede ved Holsteinborg slot, og så sagde han: "nu kan du køre hjem", så satte han sig ved siden af, og så smuttede jeg hjem med bilen." Der var altid et leben omme på Voldstien 20. Kaj mener, at det er godt, faren og moren ikke har fået alting at vide. Forældrene havde en stor omgangskreds, derfor var børnene tit alene hjemme, og så blev der ellers liv i huset, når hver af pigerne havde en veninde, og Kaj havde kammerater på besøg. Ole Post, en fætter, og Ole Frederiksen var hans bedste venner. Kaj Faber var også meget med. Steen var også med, når det var om aftenen, og de var alene hjemme. Kaj var nødt til at have flere kammerater med, for der var frygtelig mange piger hos dem dengang. Det gik på livets løs. Det blev sjovere og sjovere efterhånden, som de blev ældre. Søstrene drillede ham også. Da karlen flyttede, fik Kaj værelse oppe på loftet, og når han så havde spist og skulle op og klæde om og om på havnen ved ishusene, hvor der altid foregik en

8 masse, så lukkede de tit trappen op, så han ikke kunne komme ned. Han fik så fat en rebstige, så han kunne kravle ud af vinduet. Efter konfirmationen blev han karl hos Robert (fisker Robert Christensen). Lønnen var 60 kr. om ugen, som Kaj hentede hos Roberts kone Alfrida hver fredag eftermiddag. Robert var godt klar over, at 60 kr. ikke var nogen stor løn, så når han ikke rigtig havde noget arbejde til Kaj, sagde han, kan du ikke finde noget andet i dag? Så kørte Kaj af sted for at høre, om nogen havde brug for en mand, men de 60 kr. fik han under alle omstændigheder om fredagen. Kaj, der kører Anton Petersens traktor Mens han endnu gik i skole, hjalp han Anton Petersen (Klippestuen). Anton Petersen var den første, der fik en traktor. Han fik en, der lignede en Ferguson, men det var en Ford. Den kørte Kaj med, alt det han kunne. Han mener, han fik 5 kr. for en eftermiddag. Han kom efter skoletid og var der så til kl. 6. Dengang havde man kun en plov og en harve, som passede til traktoren. En selvbinder og en såmaskine krævede også en mand, der skulle gå bag ved eller sidde bag ved, så når de høstede, så sad Anton på selvbinderen, og Kaj kørte traktoren, ellers kunne Anton simpelthen ikke høste. Og sådan var det hos mange af dem, Kaj hjalp, mens han var hos Robert. Da Kaj holdt op som karl hos Robert, kom han til Johannes Larsen (Skafterupvej 141). Mødte hver morgen kl. 8. Johannes Larsen havde avlscenter for grise, over 100 grise og så køer. Efter at der havde været mund og klovsyge i besætningen, var der ikke længere arbejde til ham der, men så hjalp han Hans Børge ved siden af (Vængegården, Bisserup Byvej 40 og 42). Senere kom han så over til Hans Vincents (Bygården, Bisserup Byvej 43). Der boede han også oppe. Det var et rigtig godt madsted. Det var det også ovre hos Johannes Larsen. Da han havde købt knallert, en NSU Quickly, købte han også en brugt Ferm vaskemaskine, som han lejede ud. Folk ringede, når de ville leje den, så var hans mor sekretær, tog mod besked og noterede, hvem der ville leje. Der var så stor efterspørgsel efter vaskemaskinen, at han ofte kunne leje den ud to gange om dagen, både formiddag og eftermiddag. Så hentede han den i middagspausen og kørte den hen til det næste sted. Han havde en vogn spændt på knallerten, som lige passede til vaskemaskinen. Der var dog problemer med Skolebakken,

9 kan han huske, fordi knallerten dårligt kunne trække vaskemaskinen op over den. Så var han nødt til at gøre lidt ved knallerten, så den kunne trække lidt bedre! Kaj kom ind som soldat i 1961 og blev hjemsendt i sommeren Han var så karl hos faderen, men da han fejrede nytår hos nogle venner i København, opfordrede faren ham til at blive derinde og søge arbejde, for han havde ikke rigtig råd til at have ham om vinteren. Kaj fik med det samme arbejde på en vævefabrik og et lejet værelse på 3. sal. Da han om foråret tænkte på at vende tilbage til Bisserup, sagde faren, da han hørte, hvor meget han tjente: "du skal blive derinde", og det gjorde han så. Han var først i lære som væver og derefter som reparatør af vævene. Han var på fabrikken i 6 år. Derefter kom han ud i lufthavnen. Pakkede charterfly med kufferter og gjorde dem rene for Spies og Sterling. Det var sjovt arbejde, hvor der hele tiden skete noget. Der var han i 9 år. Kom derefter til Statens Lufthavnsvæsen, hvor han var i 25 år. I 2003 gik han på efterløn. Annette Teater i Bisserup Endnu en gang har gode lokale kræfter sørget for, at vi alle kunne få en god oplevelse og et godt grin. En lørdag aften i februar kørte vi i mørke og snevejr til forsamlingshuset og vendte nogle timer senere hjem med smil på læben og i øjnene og måske en lille smule klogere. Bisserup Teatertrup opførte Ronald Harwoods komedie Kvartetten, og med Myrna Olsen som instruktør og Eva Bagger som sufflør og altmuligkvinde var det lykkedes at skabe 4 helt uimodståelige personligheder, der hver især bar på hemmeligheder fra et langt og spændende liv. Igennem stykket blev nogle af hemmelighederne langsomt afsløret, og som det er gældende for de fleste andre, havde de 4, selv om de var nået til den sidste del af livet, stadig drømme og længsler, der ikke var blevet udlevet. Minderne om det, der havde været, fyldte naturligt nok en stor del af deres dagligdag på det særlige plejehjem for tidligere operasangere, men hvad der kunne have været blevet til én lang tur ad kan du huske-vejen blev heldigvis afbrudt af en begivenhed, hvor både andre og de selv havde store forventninger til, at de stadig kunne præstere og yde en indsats. Ikke mindst deres egne forventninger til stadig at kunne bidrage skabte et indhold i deres liv, som de kunne

10 berige både sig selv, hinanden og os andre med, og den store forløsning kom da også, da de endelig igen stod på scenen og genoplevede deres største succes. Jeg må indrømme, at lattertårerne trillede, da de 4 dygtige skuespillere Vagn Andersen, Dorte Burchardt, Armgaard Djurhuus og Peter Gintberg i sidste scene på trods af støttestrømper, stokke og manglende hukommellse mimede til Verdis Rigoletto. Tak for en dejlig, varm og humoristisk oplevelse, der nok kan give lidt stof til eftertanke om ens egen tredje alder. Alice Jelen Årets Valodiaudstilling Udstillingen med malerier og billeder af den lokale kunstnergruppe Valodia er en varieret og inspirerende oplevelse. Man kunne godt sige en blandet fornøjelse!! Det var en dejlig dag, da ferniseringen åbnede, og mange besøgende havde lejlighed til lidt godt til øjet og ganen. Jeg synes, det var rigtig spændende at gå på opdagelse i kunstværkerne. Generelt synes jeg, at kunstnerne arbejder meget omhyggeligt med hver deres udtryksmiddel. Der er form og figur og leg med komplementærfarverne. Når jeg kigger rundt, ser jeg både abstrakte, farverige motiver, portrætter, parafraser over kendte kunstværker, symbolske motiver og by - og landskaber - måske endda også surrealistiske indslag? Vi ser decoupage med spændende motiver fra østen, hvor jeg kan blive ved at opdage nye ting i dem. I Valodia er der ikke nogen, der ligner hinanden. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at give sig god tid til den enkelte kunstner. Jeg vil glæde mig til at se, hvad fremtidige udstillinger vil byde på. Jeg tror, at det kunne være spændende at se en udstilling med et gennemgående tema. Birgitte Jørgensen En hyldest til Bisserup Hvor er godt der er noget der hedder Bisserup! Vi bor jo i et smørhul med vand, strand- og skovområder. Man behøver ikke at kede sig, man kan bare gå en tur i de dejlige områder. Vi har jo mere end det, Viseværterne der spiller hver måned i vinterhalvåret, og vi kan synge med på de gode programmer, de laver. Frank Guldagger og Niels Bønsvig kommer og laver en god forestilling om Osvald Helmuth. Og sandelig om ikke de kom-

11 mer igen, hvor de også har Finn Molsted med og laver en forestilling om Cornelius Vreeswijk! Godt gået. Vi har også en teatertrup som denne gang spillede Kvartetten, det var en rigtig god forestilling, Jeg havde lige set det samme stykke på Slagelse Teater. Men det I fremførte i Bisserup Forsamlingshus var mindst lige så godt. Vi har jo også frivillige der den 1. fredag om måneden står i køkkenet og laver de skønneste retter. Og vi kommer bare og sætter os til rette og indtager den dejlige mad og der er fuldt hus hver gang. Vi har også en udstillingsgruppe der sørger for, at der er noget pænt på væggene i Forsamlingshuset. Kom til Bisserup! Det er her det sker. Med venlig hilsen Lise Cornelis Vreeswijk-aftenen d. 28. Februar 2013 De medvirkende musikere: Frank Guldagger, Niels Bønsvig og Finn Molsted Billedskaber: Vivi Guldagger Der var store forventninger til denne aften. Dels fordi vi er godt vant med underholdning, der holder, dels omtalen i bladene, og også fordi rygterne var løbet forud. Så med 82 tilmeldinger på listen i Brugsen vidste vi, at alle stole skulle i brug. Lige godt hundrede stykker. Alle blev besat! Oplevelsen blev intens. Det var på lokalplan en Cornelistro renæssance. Vi levede med i beretningerne og sangene, fremført af Niels og Finn, og mærkede sjælen i både de kendte og mindre kendte Cornelis-melodier, det Frank, Nielss og Finn hele sammenholdt af Franks effektfulde spil og Vivis stemningsskabende billeder. Og herligt var det at få lov til at synge sammen med trubadurerne på et par af de mest kendte sange! Sikke en dejlig aften, et forbilledligt samspil kunstarterne imellem! Vi var kommet for at få en musikalsk - måske nostalgisk - oplevelse, det fik vi! Vreeswijks melodier og tekster rammer stadig. Troels og Lisbet Kommunyt. Slagelse Kommunes Stiplan er i øjeblikket i offentlig høring. Indsigelsesfristen er d. 17. marts. Der har været afholdt 3 offentlige møder, som alle har været velbesøgt. Jeg deltog i alle 3 for at høre hvordan reaktionerne var. Det var helt tydeligt på møderne i Skælskør og Slagelse, at mange lodsejere var utilfredse med planen. I

12 Korsør var reaktionerne meget mere positive. Det er helt klart, at planen trænger til at blive strikket til efter de mange bemærkninger, der er kommet og skriftligt vil indkomme. Det er lige så klart, at et område, der har været helt uafklaret i flere hundrede år - med masser af stier, der er opstået ved det behov, folk nu havde for at kommet til kirke, ud med post, til skole, til nærmeste by - ja, det kræver et stort arbejde fra forvaltningen, men det kræver også for input fra alle, der har interesse for sagen. Derfor bliver alle henvendelser samlet i en såkaldt hvidbog, som bliver offentlig tilgængelig. Derefter vil politikerne tage stilling til henvendelserne. Jeg tror på, at det vil give anledning til en ny plan, som så igen skal i en offentlig høring, fordi der vil være så mange ændringer, at det næsten er en ny plan. Jeg vil anbefale Planudvalget, at de i højere grad skal inddrage alle Lokalrådene i denne næste fase. Det er rigtig vigtigt, at arbejdet med Stiplanen bliver ført til ende, også selv om det skulle tage lang tid. Det er vigtigt, at vi nu får fastlagt forskellige sammenhængende ruter og alle de stier, vi gerne ser bevaret. Så risikerer vi ikke, at de forsvinder lige så stille fremover. Stierne er rigtig vigtige for, at vi kan færdes til fods og på cykel rundt i vores natur. De er rigtig vigtige for de mange gode naturoplevelser vi kan få, for at vi kan motionere og for at kunne færdes mere sikkert. Så stierne er vigtige for både vores livskvalitet og sundhed. Kommuneplanen er ved at få sin endelige udformning. Det forventes, at Forslaget til Kommuneplan bliver behandlet på byrådsmødet d. 25. marts, og der vil så komme en sidste offentlighedsperiode. Kommuneplanen skal vedtages inden årets udgang, så der bliver lidt travlt med at få den gjort færdig. For Bisserups vedkommende er det vigtigt, at Bisserup er udpeget som en af de 9 landsbyer, hvor der kan ske bosætning. Det er med i planen, at der fortsat vil kunne bygges nye boliger nord for Strædet. Det er jo rigtig godt, at muligheden for at bygge fortsat er til stede. Så mangler vi bare, at der kommer gang i hjulene igen. Desværre er det fortsat kun en smal strimmel jord op langs skoven, der er med (ca. 15,5 ha), så Bytingets fremsendte helhedsplan for hele området nord for Strædet kan ikke realiseres, før kommuneplanen igen bliver revideret. Men vigtigst er, at muligheden for bebyggelse ikke er pillet ud. Bisserup kan fortsat blive udbygget, hvilket vil være rigtig godt for Brugsen. Indtil da må vi sørge for at handle mest muligt i vores egen brugs. Venlig hilsen Jacob Borello Carlsen Byrådsmedlem

13 Torsdagsklubben Vi startede den 17. januar, hvor vi havde fået Dorte og Finn Gjetting til at komme og vise os deres dejlige billeder fra besøg rundt i Norden. De kaldte deres multimedieshow At træne i udsyn og svimmelhed Om at rejse i Norden. Det var en fantastisk fremvisning af gode billeder og forklaring om hvad vi så. 35 kom og fik en rigtig god eftermiddag. Den 31. januar havde vi musikalsk underholdning med komponist, musiker og sanger René Schmidt og Bassisten Hugo Rasmussen til at komme og spille og synge for os. De kaldte deres program for Folkesange fra nær og fjern Det blev en rigtig god og underholdende eftermiddag med 40 deltagere. Den 14. februar fik vi Banko Carl til at komme og fortælle om sin uddannelse, arbejdsliv og hvordan han havde fundet på at starte sin forretning op med at underholde folk. Han fandt ud af, at der var ret mange her på Sjælland, der aldrig havde været en tur i Jylland. Derfor startede han busture rundt i landet som senere udviklede sig til at samle folk i haller til Banko-Spil som blev en stor succes. Nu rejser han rundt i hele landet og holder foredrag og viser film om sit liv. Vi var kun 23, som hørte nogle spændende historier. Den 14. marts kl får vi besøg af Senior Shoppen som viser de sidste nye modeller. Der vises tøj fra de kendte mærker Bl.a. Brandtex, Quimo, Skovhuus, Choise og mange flere. Kom og vær med til en eftermiddag, hvor I selv kan prøve tøjet eller være model og vise tøjet for publikum. Den 11. april afholder vi Ordinær generalforsamling. Der kommer indkaldelse til alle vores medlemmer. Her serverer vi kaffe og lagkage samt vi afholder vores berømte lotteri. Den 2. maj afholder vi vores Løvspringstur. Turen starter ved Bisserup forsamlingshus kl. 9, og vi kører til Andelslandsbyen Nyvang, Bussen er bestilt og der bestilles mad til kl. 13: Glaseret Skinke med hvide kartofler og stuvede grønærter. Kl. 15 bliver der serveret kaffe med kage, det hele forgår i Madam Blå. Forventet hjemkomst ca. kl Turen koster 400,-kr. for medlemmer og 500,-kr. for ikke medlemmer. Vi har vand og øl med i bussen, når vi skal ud og strække ben. Det er Egons Busser fra Slagelse vi skal køre med, Torbens Busser er blevet solgt til dem. Tilmelding: Lise Kreipke og Kisser Jensen Da Påsken falder tidligt i år vil gym-, nastikpigerne gerne fortsætte, vi har beslutte, at vi har gymnastik de 2 første tirsdage i april, det vil sige vi slutter den 9. april. Med venlig hilsen Lise

14 Hus/lejlighedsbytte Bisserup Berlin ca juli 2013 (uge 29) Min søn Nils gode venner og naboer i Berlin var til bryllup her sidste sommer og forelskede sig i Bisserup! Nu vil de gerne tilbringe en uge i Bisserup til sommer. De søger derfor nogle, der har lyst til en uges tid i Berlin på samme tidspunkt og som har lyst til at bytte, så begge har gratis overnatning! Berliner adressen vil være Oudenarderstrasse 32, Berlin. Lejligheden ligger på 4. sal og der er hyggelig mindre lukket gårdhave med sandkasse og miljø! Det er ca. 4 km fra centrum og tæt på U-Bahn stationen Nauener Platz. Den tyske familie er søde og absolut pålidelige mennesker: et ægtepar med to velopdragne børn på 8 og 14 år. De er ikke-rygere. Hvis interesse, så tag gerne direkte kontakt til min søn Nils på mail eller tlf eller henvend Jer til Lars Birger eller mig på tlf Venlig hilsen Anne Charlotte

15 Annonce busrejser

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

BYTINGSBLADET. Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup

BYTINGSBLADET. Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup 1 30 Foto: Lykke Jensen årets gang i Bisserup BYTINGSBLADET Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup. Frivillige bidrag modtages med

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lille ændring på madpriserne til eftermiddagsmaden:

Lille ændring på madpriserne til eftermiddagsmaden: Efterlysning af søde og arbejdsomme forældre!!! Pga. flere forskellige ting, har vi valgt at aflyse vores forældrearbejdsaften, som vi ellers plejer at have her om foråret. Dog bringer vi her en efterlysning

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev

Myreslugeren. Nr. 40 Januar til Juli 2016. Lystrup-Elev Myreslugeren Nr. 40 Januar til Juli 2016 Lystrup-Elev Info Vi håber I har haft en god jul, og et godt nytår. Vi glæder os til at komme i gang med FDF sammen med Jer. I dette blad kan I bl.a. se hvad vi

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne.

Kalundborg Kommune vil lave fælles annoncer i dagspressen samt en pressemeddelelse med alle aktiviteterne. FRIVILLIG FREDAG 2015 For tredje gang afholdes Frivillig Fredag i Kalundborg Kommune. Hvad er Frivillig Fredag? I forbindelse med åbningen af EU s frivillighedsår i 2011 udnævnte daværende socialminister,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere