Bisserupkalender. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bisserupkalender. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget."

Transkript

1 Bisserupkalender Onsdag d. 20. marts kl : Viseaften. Tema: Fuglesang Entre 30 kr. Torsdag d. 21. marts kl : Chaplinklub Fredag d. 5. april kl : Fællesspisning Torsdag d. 11. april kl Torsdagsklubbens generalforsamling Søndag d. 7. april kl Fernisering. Hold øje med plakater Onsdag d. 10. april kl Brugsens generalforsamling på Postgården i Skælskør. Søndag d. 14. april kl. 11 Møde vedr. multibanen. Mødested P- pladsen Søndag d. 21. april kl : Strandrensning Vi mødes på legepladsen. Torsdag d. 25. april kl Generalforsamling i forsamlingshusforeningen Eller hold øje med bisserups hjemmeside hvor du også kan melde dig til at få en mail når der lægges nyt på. Nyt fra Bytinget Efter en vinter med underholdning i form af musik, teater og fællesspisning, må vi nu bede om hjælp til de næste aktiviteter. Det første er klargøring af legeredskaber til legepladsen. Det sker lørdag og søndag d. 23.og 24. marts fra kl. 9 og det forgår på Kristiansholmvej 9 hos Per Ahrensberg. Der er indkøbt egestammer, som skal afbarkes og sættes sammen til balancebomme og legehuse. Det hele vil ske under kyndig vejledning af Per, så alle kan være med. Nærmere oplysning og tilmelding til Per, tlf. nr Søndag d. 14. april er der møde om arbejdet på parkeringspladsen. Se andet sted i bladet. Søndag d. 21. april er der den årlige strandrensning kl. 10, mødested legepladsen. Her bliver der serveret øl, vand og pølser. Der indgår også skattejagt for børnene. En festlig dag, hvor man kan nyde det sociale fællesskab, det gælder også til fællesspisningen på strandengen fredag d. 6. juni. Til Sct. Hans tændes grillen i Skovkrogen kl. 18 og så er der fakkeltog til bålet hvor der er musik til sangene. Loppemarkedet finder sted lørdag d. 6. juli, hvor vi igen har brug for hjælpere. Vi håber på størst mulig opbakning til ovennævnte aktiviteter. I kan melde jer hos medlemmere i arbejdsudvalget. På Bytingets vegne Vagn Frivilligt arbejde efterlyses: Fra P-Plads Til Multisport I forbindelse med realiseringen af projektet : FRA P-PLADS TIL MULTI- SPORT s første fase søges hermed borgere og hænder til de 600 frivillige arbejdstimer, der indgår som Bisserupborgernes bidrag til projektet. I løbet af de sidste 2 år har gruppen omkring projektet arbejdet på -

2 gennem tegninger og skriverier og ikke mindst udfyldelse af ansøgningsskemaer - at samle tilladelser og penge til at få den uskønne p plads ved forsamlingshuset omdannet til et mere spændende og attraktivt område til glæde for byens børn, unge og voksne samt de gæster, som besøger vores by. Den del er lykkedes. Vi har indtil videre fået penge fra LAG Slagelse, Friluftsrådet, Holsteinborgfonden, Fonden Præstø Brand, og Bytinget Alt i alt har vi fået tilsagn om kr. Men - men - i budgettet indgår 600 frivillige arbejdstimer á 100 kr., som skal afvikles, for at LAG en kan udbetale de bevilgede midler. LAG en er den største donor til vores projekt. Derfor håber vi at alle - voksne og børn, der kan - vil give deres fritid og en hånd med som bidrag til at gøre Bisserup til et endnu mere attraktivt sted at bo. Følgende aktiviteter skal udføres: Trillebørskørsel med stabil og muld, formning og konsolidering af BMX bane, bygning af bokse og faststøbning af skaterrails, opførelse af et skur på ca. 12 m2, plantning af buske og blomster, såning af græs med tilhørende tromling, samt hvad der viser sig undervejs. Multibanen bliver udført af professionelle. I fase 2 opføres tennisbanen ligeledes af professionelle. Ansøgning om støtte ligger hos LAG en, ligesom vi søger andre fonde. Vi håber, at alle vil tage godt imod os, når vi kommer og beder om et par timers hjælp også selv om jeres børn er fløjet fra reden. ( Anlægget vil blive et hit for gæster og børnebørn.) Arbejdet påbegyndes i Kristi Himmelfartsferien d. 9., 10., 11. og 12. maj, så vi håber, at I kan deltage en eller flere af dagene.

3 Inden I kommer, er pladsen blevet afrømmet (renset for asfalt og de 3-4 cm øverste lag af eksisterende stabil). Det afrømmede materiale vil være lagt som bakke og i store bunker for at forme BMX-banen. Hvis vejret og asfaltfirmaet tillader, vil der være asfalteret for multibanen og skaterbanen. Arbejdet vil være tilrettelagt, så vi ikke går og træder hinanden over tæerne. Ud over, at vi vil komme til jer for at få et overblik over, hvem der vil hjælpe med hvad, vil vi også invitere byens borgere til et oplysende møde på p-pladsen søndag d. 14. april kl.11. Der vil være en forfriskning og lidt mundgodt, mens vi snakker om hvorledes vi nemmest tackler projektet. Vi må lige gøre opmærksom på, at hvis vi ikke opfylder det med de 600 timer, kan vi risikere at hele projektet løber ud i sandet!!! Vi i projektgruppen glæder os meget til langt om længe at få hænderne i et praktisk stykke arbejde, efter alt papirnusseriet. På gensyn den 14. april og i Kristi Himmelfartsferien. Hvis I allerede nu vil melde jer til projektet, bedes I skrive en mail med navn, hvad I gerne vil hjælpe med, samt hvornår, I kan være til rådighed. Mail sendes til : Finn Svantesson : Vivi Guldagger : Med venlig hilsen, Steen Skytte, Stina Ahrensberg, Frank Camping, Finn Svantesson, Vivi Guldagger 112-hjælpere. Vi har nu været til rådighed i snart et års tid og har modtaget megen velvilje - men også kritik. Det har for nogen været overraskende, at vi blev kaldt og nogen gange mødte talstærkt op ved kald på 112. Alt efter tidspunktet på døgnet, og hvem der er hjemme, kan vi komme til at fylde op i landskabet, men vi er selvfølgelig indstillet på at forsvinde igen, hvis vores tilstedeværelse ikke ønskes. Dog er vi pligtige til at aflægge en rapport, hvis vi er blevet kaldt. Flere ældre medborgere har henvendt sig til mig og bedt om ikke at blive genoplivet, hvis vi skulle blive kaldt. Det kan jeg sagtens forstå. Mange af os ønsker en rolig død og ønsker efter et langt liv ikke at blive genoplivet, efter at hjertet er holdt op med at slå. Når man er mæt af dage, har man intet ønske om at vågne op på intensivafdelingen. Men der er også en del, der har været taknemmelige for, at nogen greb ind tidligt med genoplivning. Det er bl.a. derfor, vi har stillet os til rådighed. Hvis man kalder 112 er det et signal om, at man ønsker øjeblikkelig, livreddende hjælp. Ingen af os akuthjælpere har mandat til at respektere ønsker om at få lov til at dø. Du, som ønsker at dø i fred, skal tydeligt og gerne skriftligt tilkendegive over for dine kære, hjemmesygeplejersken, lægen eller andre, at du ved hjertestop ikke ønsker forsøg på genoplivning. Så vil der i den videre behandling på sygehuset blive taget dette hensyn. Men forklar dig tydeligt.

4 Ellers er der ingen, der har kompetence til ikke at forsøge genoplivning - og vi som førstehjælpere har slet ikke. Det er vagtcentralen i Slagelse, der - alt efter omstændighederne bestemmer, om akuthjælperne bliver kaldt. Vi kan alle få brug for en hjælpende hånd eller en hurtig indsats. Det er derfor, jeg har meldt mig. Vi har af bytingets arbejdsudvalg fået tilladelse til at holde koordineringsmøder i forsamlingshuset og er i den forbindelse under Bytingets vinger. Hvis man har spørgsmål i øvrigt til det lokale akutberedskab er Alice Jelen kontaktperson og besvarer gerne spørgsmål angående beredskabet. Strædet 12. tlf: Nils Bak Pedersen Har du lyst til at blive Akuthjælper? Vi er blevet tilbudt uddannelse af endnu et par akut-hjælpere til supplering af den eksisterende gruppe, hvor vi p.t. er 10. Vi har endnu ikke oplevet, at ingen er mødt op, når vi er blevet kaldt, men det ville ikke gøre noget, hvis gruppen var lidt større, så derfor er det måske en overvejelse værd at tage imod tilbuddet. For akuthjælpere under Region Sjællands præhospitale center gælder følgende: - Vi er frivillige ulønnede hjælpere - Vi har fået udvidet førstehjælpskursus i blandt andet hjertemassage, brug af hjertestarter og iltapparat -Vi er mellem 25 og 70 år - Vi er genkendelige på de gule jakker, mærket112-akuthjælper - Vi har tavshedspligt Skulle nogen have lyst til at investere 3 dage i uddannelsen og dermed blive medlem af Bisserup akuthjælpergruppe, er man velkommen til at kontakte mig inden påske, og jeg vil så give Præhospitalt Center besked om, at man er interesseret. Uddannelsen vil sandsynligvis i år finde sted inden som-merferien på Bogø, men centeret betaler transportudgifter + naturligvis kurset og forplejning. Jeg kan kontaktes på tlf eller på Alice Jelen Akut billede

5 Generalforsamling i Forsamlingshuset. Torsdag d. 25. april kl indbyder vi til ordinær generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus. Dagsorden efter vedtægterne, hvilket betyder, at forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, og regnskabet vil være fremlagt i Bisserup Brugs senest 14 dage før. Desuden vil der blive aflagt beretning for året, der er gået, regnskabet vil blive fremlagt og der foretages valg til bestyrelsen. Da det jo er St. Bededags aften, vil vi sørge for varme hveder og kaffe. Alle er meget velkomne. Andelsbeviser á 500 kr/stk kan købes denne aften eller hos kasserer Tove Carlsen, Fasanvej 6, Bisserup. Venlig hilsen Jacob Borello Carlsen, Formand for bestyrelsen, Voldstien 20, Bisserup. Tlf: / Solceller på Bisserup Forsamlingshus. I løbet af den første uge af marts vil vi få etableret solceller på Bisserup Forsamlingshus. Det er en meget stor investering på ca kr ex. moms. Det er noget af en mundfuld for vores forsamlingshus, Men for det første har vi fået kr fra Sydbank i gave, og for det andet vil det betyde ca. en halvering af vores årlige udgifter til el. Resten af pengene har vi selv, så vi skal ikke ud og låne til formålet. Vores elregning er årligt på ca kr og vi regner med, at vi kan producere godt og vel det halve på solcellerne, altså en besparelse på ca kr. Det betyder, at vores investering er tjent hjem på ca. 6 år. Efter det er det ren nettoindtægt til forsamlingshuset. Vi regner med at solcellerne kan holde i ca. 25 år, så vi tror på, at det er en god fremtidsinvestering i vores allesammens hus. Den næste store investering bliver, at vi skal have skiftet trægulvet i både den lille og store sal. Vi håber, at vi kan få skrabet penge sammen til dette i løbet af de næste 4-5 år. For at hjælpe os kan du købe andelsbevis på 500 kr/stk hos Tove Carlsen, Fasanvej 6, Bisserup, eller du kan møde op på generalforsamlingen d. 25. april og her købe et og dermed få stemmeret. På bestyrelses vegne Jacob Borello Carlsen

6 Nyt fra Brugsen Det er snart tid til årlige Generalforsamling i Skælskør Brugsforening. Onsdag den kl på Postgården i Skælskør. Dagsorden for mødet er blandt andet formandsberetning, gennemgang af årets resultat samt valg til Bestyrelsen. I år er følgende på valg: Lisbeth Vangkilde Nielsen (Formand), Jytte Henriksen, Claus Jeppesen og Christina Duch. Alle genopstiller. Det nye år er skudt i gang og efter endnu en succesfuld Fastelavns fest i Brugsen er det blevet regnskabets time. For Bisserup var 2012 et acceptabelt år. Det blev til et pænt overskud større end forventet. De faktiske tal vil blive præsenteret på Generalforsamlingen og jeg kan kun opfordre dig til at deltage. Både for at give din stemme, høre om de faktiske forhold nu og for fremtiden og få en hyggelig aften. Hilsen Christina Dreng i Bisserup Kaj Jensen er søn af Emma og Jens Jensen, Voldstien 20. Kaj har besøgt historiegruppen og fortalt om sin opvækst, og det gengiver vi her i uddrag. Hele interviewet kan ses på hjemmesiden lokalhistorie. Kaj er årgang 41. "For en dreng i Bisserup dengang var der så mange, forskellige aktiviteter, og vi fik lov til alverdens ting". Han er nummer 2 i en søskendeflok på 7. Seks piger og en dreng. Hver gang Kaj fik en lillesøster blev han ærgerlig. Det var kedeligt med søstre. Topmålet var dog, da Nelly blev født på hans egen fødselsdag. Da hans far fortalte ham, at han havde fået en lillesøster i fødselsdagsgave, svarede han, at det ville han slet ikke ha'! Fordi han var den eneste dreng, kom han med sin far rundt til mange ting. Han var med på dyrskue, hvor hans far flere gange udstillede heste. En gang om året tog hans far på travbanen på Amager, hvor han gik vildt op i at spille på hestene, og Kaj var med. Kaj kom tidligt med på jagt efter harer og fasaner. Når der var klapjagt, ville lærer Greve ikke give drengene fri. Faren sagde, at Kaj skulle med, så det kom han, men måtte så sidde efter den næste dag. De var en 5 6 stykker, der var med på klapjagt. De fik 6 kr. + en sodavand til frokost. De havde selv madpakke med i lommen. Lærer Greve opgav efterhånden sit forbud, for drengene blev bare væk, når der var klapjagt. Kaj var vild med at spille fodbold. Der var masser af drenge til at spille fodbold. Hans far gik også meget op i fodbold, og han havde spillet i fodboldklub, dengang der var klub i Bisserup. Faren kendte kæmner

7 Thomsen, som havde sommerhus på Avnøvej, og Thomsen tog dem nogle gange med til Næstved. Næstved, det var farens store hold, og det var også et godt hold dengang. Faren var stolt, når han fulgtes med Thomsen, for han viste bare et kort, og så gik de lige igennem uden at betale. Så sagde faren altid: "det er en mand, det er værd at have med". Om foråret samlede Kaj mågeæg på feddet sammen med Ole Frederiksen (søn af fisker Valdemar Frederiksen). Steen (Rasmussen) ville ikke være med. Det gad han ikke, men Kaj har gået meget på jagt sammen med Steen. Ole og Kaj sejlede over til feddet. De solgte mågeæggene til bageren i Tornemark. De fik 10 øre for et æg. Alt skulle omregnes i penge. Inden de var blevet konfirmeret, satte Ole og Kaj ålekroge. De stod op kl. 4 om morgenen, før de skulle i skole, for at tage ålekrogene. At de så sad og hang i skolen, var der ikke noget at gøre ved. Ålekrogene var deres eget. Kaj fik et rejegarn da han var tolv. Hans far satte det til ham, så passede han det selv og fangede rejer. Han havde også kaniner i det gamle hønsehus. Kaninerne blev købt af Smede-Peter. Den bedste sommer havde han ca. 100 stk. Han solgte dem til Ringsted Fjerkræslagteri, som hans far var medlem af. Da faren så, hvad Kaj tjente på kaninerne, sagde han: "det skal vi fortsætte med". Alt hvad der var penge i, skulle de fortsætte med. "Jeg fik lov til meget hurtigt at køre bil. Jeg fik lov til at køre det sidste stykke hjem. Far stoppede nede ved Holsteinborg slot, og så sagde han: "nu kan du køre hjem", så satte han sig ved siden af, og så smuttede jeg hjem med bilen." Der var altid et leben omme på Voldstien 20. Kaj mener, at det er godt, faren og moren ikke har fået alting at vide. Forældrene havde en stor omgangskreds, derfor var børnene tit alene hjemme, og så blev der ellers liv i huset, når hver af pigerne havde en veninde, og Kaj havde kammerater på besøg. Ole Post, en fætter, og Ole Frederiksen var hans bedste venner. Kaj Faber var også meget med. Steen var også med, når det var om aftenen, og de var alene hjemme. Kaj var nødt til at have flere kammerater med, for der var frygtelig mange piger hos dem dengang. Det gik på livets løs. Det blev sjovere og sjovere efterhånden, som de blev ældre. Søstrene drillede ham også. Da karlen flyttede, fik Kaj værelse oppe på loftet, og når han så havde spist og skulle op og klæde om og om på havnen ved ishusene, hvor der altid foregik en

8 masse, så lukkede de tit trappen op, så han ikke kunne komme ned. Han fik så fat en rebstige, så han kunne kravle ud af vinduet. Efter konfirmationen blev han karl hos Robert (fisker Robert Christensen). Lønnen var 60 kr. om ugen, som Kaj hentede hos Roberts kone Alfrida hver fredag eftermiddag. Robert var godt klar over, at 60 kr. ikke var nogen stor løn, så når han ikke rigtig havde noget arbejde til Kaj, sagde han, kan du ikke finde noget andet i dag? Så kørte Kaj af sted for at høre, om nogen havde brug for en mand, men de 60 kr. fik han under alle omstændigheder om fredagen. Kaj, der kører Anton Petersens traktor Mens han endnu gik i skole, hjalp han Anton Petersen (Klippestuen). Anton Petersen var den første, der fik en traktor. Han fik en, der lignede en Ferguson, men det var en Ford. Den kørte Kaj med, alt det han kunne. Han mener, han fik 5 kr. for en eftermiddag. Han kom efter skoletid og var der så til kl. 6. Dengang havde man kun en plov og en harve, som passede til traktoren. En selvbinder og en såmaskine krævede også en mand, der skulle gå bag ved eller sidde bag ved, så når de høstede, så sad Anton på selvbinderen, og Kaj kørte traktoren, ellers kunne Anton simpelthen ikke høste. Og sådan var det hos mange af dem, Kaj hjalp, mens han var hos Robert. Da Kaj holdt op som karl hos Robert, kom han til Johannes Larsen (Skafterupvej 141). Mødte hver morgen kl. 8. Johannes Larsen havde avlscenter for grise, over 100 grise og så køer. Efter at der havde været mund og klovsyge i besætningen, var der ikke længere arbejde til ham der, men så hjalp han Hans Børge ved siden af (Vængegården, Bisserup Byvej 40 og 42). Senere kom han så over til Hans Vincents (Bygården, Bisserup Byvej 43). Der boede han også oppe. Det var et rigtig godt madsted. Det var det også ovre hos Johannes Larsen. Da han havde købt knallert, en NSU Quickly, købte han også en brugt Ferm vaskemaskine, som han lejede ud. Folk ringede, når de ville leje den, så var hans mor sekretær, tog mod besked og noterede, hvem der ville leje. Der var så stor efterspørgsel efter vaskemaskinen, at han ofte kunne leje den ud to gange om dagen, både formiddag og eftermiddag. Så hentede han den i middagspausen og kørte den hen til det næste sted. Han havde en vogn spændt på knallerten, som lige passede til vaskemaskinen. Der var dog problemer med Skolebakken,

9 kan han huske, fordi knallerten dårligt kunne trække vaskemaskinen op over den. Så var han nødt til at gøre lidt ved knallerten, så den kunne trække lidt bedre! Kaj kom ind som soldat i 1961 og blev hjemsendt i sommeren Han var så karl hos faderen, men da han fejrede nytår hos nogle venner i København, opfordrede faren ham til at blive derinde og søge arbejde, for han havde ikke rigtig råd til at have ham om vinteren. Kaj fik med det samme arbejde på en vævefabrik og et lejet værelse på 3. sal. Da han om foråret tænkte på at vende tilbage til Bisserup, sagde faren, da han hørte, hvor meget han tjente: "du skal blive derinde", og det gjorde han så. Han var først i lære som væver og derefter som reparatør af vævene. Han var på fabrikken i 6 år. Derefter kom han ud i lufthavnen. Pakkede charterfly med kufferter og gjorde dem rene for Spies og Sterling. Det var sjovt arbejde, hvor der hele tiden skete noget. Der var han i 9 år. Kom derefter til Statens Lufthavnsvæsen, hvor han var i 25 år. I 2003 gik han på efterløn. Annette Teater i Bisserup Endnu en gang har gode lokale kræfter sørget for, at vi alle kunne få en god oplevelse og et godt grin. En lørdag aften i februar kørte vi i mørke og snevejr til forsamlingshuset og vendte nogle timer senere hjem med smil på læben og i øjnene og måske en lille smule klogere. Bisserup Teatertrup opførte Ronald Harwoods komedie Kvartetten, og med Myrna Olsen som instruktør og Eva Bagger som sufflør og altmuligkvinde var det lykkedes at skabe 4 helt uimodståelige personligheder, der hver især bar på hemmeligheder fra et langt og spændende liv. Igennem stykket blev nogle af hemmelighederne langsomt afsløret, og som det er gældende for de fleste andre, havde de 4, selv om de var nået til den sidste del af livet, stadig drømme og længsler, der ikke var blevet udlevet. Minderne om det, der havde været, fyldte naturligt nok en stor del af deres dagligdag på det særlige plejehjem for tidligere operasangere, men hvad der kunne have været blevet til én lang tur ad kan du huske-vejen blev heldigvis afbrudt af en begivenhed, hvor både andre og de selv havde store forventninger til, at de stadig kunne præstere og yde en indsats. Ikke mindst deres egne forventninger til stadig at kunne bidrage skabte et indhold i deres liv, som de kunne

10 berige både sig selv, hinanden og os andre med, og den store forløsning kom da også, da de endelig igen stod på scenen og genoplevede deres største succes. Jeg må indrømme, at lattertårerne trillede, da de 4 dygtige skuespillere Vagn Andersen, Dorte Burchardt, Armgaard Djurhuus og Peter Gintberg i sidste scene på trods af støttestrømper, stokke og manglende hukommellse mimede til Verdis Rigoletto. Tak for en dejlig, varm og humoristisk oplevelse, der nok kan give lidt stof til eftertanke om ens egen tredje alder. Alice Jelen Årets Valodiaudstilling Udstillingen med malerier og billeder af den lokale kunstnergruppe Valodia er en varieret og inspirerende oplevelse. Man kunne godt sige en blandet fornøjelse!! Det var en dejlig dag, da ferniseringen åbnede, og mange besøgende havde lejlighed til lidt godt til øjet og ganen. Jeg synes, det var rigtig spændende at gå på opdagelse i kunstværkerne. Generelt synes jeg, at kunstnerne arbejder meget omhyggeligt med hver deres udtryksmiddel. Der er form og figur og leg med komplementærfarverne. Når jeg kigger rundt, ser jeg både abstrakte, farverige motiver, portrætter, parafraser over kendte kunstværker, symbolske motiver og by - og landskaber - måske endda også surrealistiske indslag? Vi ser decoupage med spændende motiver fra østen, hvor jeg kan blive ved at opdage nye ting i dem. I Valodia er der ikke nogen, der ligner hinanden. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at give sig god tid til den enkelte kunstner. Jeg vil glæde mig til at se, hvad fremtidige udstillinger vil byde på. Jeg tror, at det kunne være spændende at se en udstilling med et gennemgående tema. Birgitte Jørgensen En hyldest til Bisserup Hvor er godt der er noget der hedder Bisserup! Vi bor jo i et smørhul med vand, strand- og skovområder. Man behøver ikke at kede sig, man kan bare gå en tur i de dejlige områder. Vi har jo mere end det, Viseværterne der spiller hver måned i vinterhalvåret, og vi kan synge med på de gode programmer, de laver. Frank Guldagger og Niels Bønsvig kommer og laver en god forestilling om Osvald Helmuth. Og sandelig om ikke de kom-

11 mer igen, hvor de også har Finn Molsted med og laver en forestilling om Cornelius Vreeswijk! Godt gået. Vi har også en teatertrup som denne gang spillede Kvartetten, det var en rigtig god forestilling, Jeg havde lige set det samme stykke på Slagelse Teater. Men det I fremførte i Bisserup Forsamlingshus var mindst lige så godt. Vi har jo også frivillige der den 1. fredag om måneden står i køkkenet og laver de skønneste retter. Og vi kommer bare og sætter os til rette og indtager den dejlige mad og der er fuldt hus hver gang. Vi har også en udstillingsgruppe der sørger for, at der er noget pænt på væggene i Forsamlingshuset. Kom til Bisserup! Det er her det sker. Med venlig hilsen Lise Cornelis Vreeswijk-aftenen d. 28. Februar 2013 De medvirkende musikere: Frank Guldagger, Niels Bønsvig og Finn Molsted Billedskaber: Vivi Guldagger Der var store forventninger til denne aften. Dels fordi vi er godt vant med underholdning, der holder, dels omtalen i bladene, og også fordi rygterne var løbet forud. Så med 82 tilmeldinger på listen i Brugsen vidste vi, at alle stole skulle i brug. Lige godt hundrede stykker. Alle blev besat! Oplevelsen blev intens. Det var på lokalplan en Cornelistro renæssance. Vi levede med i beretningerne og sangene, fremført af Niels og Finn, og mærkede sjælen i både de kendte og mindre kendte Cornelis-melodier, det Frank, Nielss og Finn hele sammenholdt af Franks effektfulde spil og Vivis stemningsskabende billeder. Og herligt var det at få lov til at synge sammen med trubadurerne på et par af de mest kendte sange! Sikke en dejlig aften, et forbilledligt samspil kunstarterne imellem! Vi var kommet for at få en musikalsk - måske nostalgisk - oplevelse, det fik vi! Vreeswijks melodier og tekster rammer stadig. Troels og Lisbet Kommunyt. Slagelse Kommunes Stiplan er i øjeblikket i offentlig høring. Indsigelsesfristen er d. 17. marts. Der har været afholdt 3 offentlige møder, som alle har været velbesøgt. Jeg deltog i alle 3 for at høre hvordan reaktionerne var. Det var helt tydeligt på møderne i Skælskør og Slagelse, at mange lodsejere var utilfredse med planen. I

12 Korsør var reaktionerne meget mere positive. Det er helt klart, at planen trænger til at blive strikket til efter de mange bemærkninger, der er kommet og skriftligt vil indkomme. Det er lige så klart, at et område, der har været helt uafklaret i flere hundrede år - med masser af stier, der er opstået ved det behov, folk nu havde for at kommet til kirke, ud med post, til skole, til nærmeste by - ja, det kræver et stort arbejde fra forvaltningen, men det kræver også for input fra alle, der har interesse for sagen. Derfor bliver alle henvendelser samlet i en såkaldt hvidbog, som bliver offentlig tilgængelig. Derefter vil politikerne tage stilling til henvendelserne. Jeg tror på, at det vil give anledning til en ny plan, som så igen skal i en offentlig høring, fordi der vil være så mange ændringer, at det næsten er en ny plan. Jeg vil anbefale Planudvalget, at de i højere grad skal inddrage alle Lokalrådene i denne næste fase. Det er rigtig vigtigt, at arbejdet med Stiplanen bliver ført til ende, også selv om det skulle tage lang tid. Det er vigtigt, at vi nu får fastlagt forskellige sammenhængende ruter og alle de stier, vi gerne ser bevaret. Så risikerer vi ikke, at de forsvinder lige så stille fremover. Stierne er rigtig vigtige for, at vi kan færdes til fods og på cykel rundt i vores natur. De er rigtig vigtige for de mange gode naturoplevelser vi kan få, for at vi kan motionere og for at kunne færdes mere sikkert. Så stierne er vigtige for både vores livskvalitet og sundhed. Kommuneplanen er ved at få sin endelige udformning. Det forventes, at Forslaget til Kommuneplan bliver behandlet på byrådsmødet d. 25. marts, og der vil så komme en sidste offentlighedsperiode. Kommuneplanen skal vedtages inden årets udgang, så der bliver lidt travlt med at få den gjort færdig. For Bisserups vedkommende er det vigtigt, at Bisserup er udpeget som en af de 9 landsbyer, hvor der kan ske bosætning. Det er med i planen, at der fortsat vil kunne bygges nye boliger nord for Strædet. Det er jo rigtig godt, at muligheden for at bygge fortsat er til stede. Så mangler vi bare, at der kommer gang i hjulene igen. Desværre er det fortsat kun en smal strimmel jord op langs skoven, der er med (ca. 15,5 ha), så Bytingets fremsendte helhedsplan for hele området nord for Strædet kan ikke realiseres, før kommuneplanen igen bliver revideret. Men vigtigst er, at muligheden for bebyggelse ikke er pillet ud. Bisserup kan fortsat blive udbygget, hvilket vil være rigtig godt for Brugsen. Indtil da må vi sørge for at handle mest muligt i vores egen brugs. Venlig hilsen Jacob Borello Carlsen Byrådsmedlem

13 Torsdagsklubben Vi startede den 17. januar, hvor vi havde fået Dorte og Finn Gjetting til at komme og vise os deres dejlige billeder fra besøg rundt i Norden. De kaldte deres multimedieshow At træne i udsyn og svimmelhed Om at rejse i Norden. Det var en fantastisk fremvisning af gode billeder og forklaring om hvad vi så. 35 kom og fik en rigtig god eftermiddag. Den 31. januar havde vi musikalsk underholdning med komponist, musiker og sanger René Schmidt og Bassisten Hugo Rasmussen til at komme og spille og synge for os. De kaldte deres program for Folkesange fra nær og fjern Det blev en rigtig god og underholdende eftermiddag med 40 deltagere. Den 14. februar fik vi Banko Carl til at komme og fortælle om sin uddannelse, arbejdsliv og hvordan han havde fundet på at starte sin forretning op med at underholde folk. Han fandt ud af, at der var ret mange her på Sjælland, der aldrig havde været en tur i Jylland. Derfor startede han busture rundt i landet som senere udviklede sig til at samle folk i haller til Banko-Spil som blev en stor succes. Nu rejser han rundt i hele landet og holder foredrag og viser film om sit liv. Vi var kun 23, som hørte nogle spændende historier. Den 14. marts kl får vi besøg af Senior Shoppen som viser de sidste nye modeller. Der vises tøj fra de kendte mærker Bl.a. Brandtex, Quimo, Skovhuus, Choise og mange flere. Kom og vær med til en eftermiddag, hvor I selv kan prøve tøjet eller være model og vise tøjet for publikum. Den 11. april afholder vi Ordinær generalforsamling. Der kommer indkaldelse til alle vores medlemmer. Her serverer vi kaffe og lagkage samt vi afholder vores berømte lotteri. Den 2. maj afholder vi vores Løvspringstur. Turen starter ved Bisserup forsamlingshus kl. 9, og vi kører til Andelslandsbyen Nyvang, Bussen er bestilt og der bestilles mad til kl. 13: Glaseret Skinke med hvide kartofler og stuvede grønærter. Kl. 15 bliver der serveret kaffe med kage, det hele forgår i Madam Blå. Forventet hjemkomst ca. kl Turen koster 400,-kr. for medlemmer og 500,-kr. for ikke medlemmer. Vi har vand og øl med i bussen, når vi skal ud og strække ben. Det er Egons Busser fra Slagelse vi skal køre med, Torbens Busser er blevet solgt til dem. Tilmelding: Lise Kreipke og Kisser Jensen Da Påsken falder tidligt i år vil gym-, nastikpigerne gerne fortsætte, vi har beslutte, at vi har gymnastik de 2 første tirsdage i april, det vil sige vi slutter den 9. april. Med venlig hilsen Lise

14 Hus/lejlighedsbytte Bisserup Berlin ca juli 2013 (uge 29) Min søn Nils gode venner og naboer i Berlin var til bryllup her sidste sommer og forelskede sig i Bisserup! Nu vil de gerne tilbringe en uge i Bisserup til sommer. De søger derfor nogle, der har lyst til en uges tid i Berlin på samme tidspunkt og som har lyst til at bytte, så begge har gratis overnatning! Berliner adressen vil være Oudenarderstrasse 32, Berlin. Lejligheden ligger på 4. sal og der er hyggelig mindre lukket gårdhave med sandkasse og miljø! Det er ca. 4 km fra centrum og tæt på U-Bahn stationen Nauener Platz. Den tyske familie er søde og absolut pålidelige mennesker: et ægtepar med to velopdragne børn på 8 og 14 år. De er ikke-rygere. Hvis interesse, så tag gerne direkte kontakt til min søn Nils på mail eller tlf eller henvend Jer til Lars Birger eller mig på tlf Venlig hilsen Anne Charlotte

15 Annonce busrejser

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere