STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 SYDDANMARK Effekten af vækstprojekter STÆRKE TAL FOR STØTTE TIL VIRKSOMHEDER Teccluster fik idé til ny 3D-sårscanner på kajkanten Vækstforum-projekter viser enestående resultater 1

2 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager Fotografi Viden er nøglen til vækst I samarbejde med Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har Region Syddanmark udviklet et værktøj til at måle effekten af de udviklingsprojekter, der har modtaget støtte fra Syddansk Vækstforum. I alt virksomheder har deltaget i udviklingsprojekter med støtte fra Syddansk Vækstforum siden Tidligere har det været svært at sætte tal på, hvad projekterne reelt har skabt af vækst og arbejdspladser, men med et nyt monitorerings- og effektmålingsværktøj, som Region Syddanmark har udviklet i et samarbejde med Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og de øvrige regioner, er det nu blevet meget lettere. Med det nye værktøj i hånden er det nu for første gang muligt at måle direkte effekter i form af omsætning, jobskabelse og eksport blandt de deltagende virksomheder. Tidligere evalueringer baserede sig på stikprøvekontroller, interviews og projekternes egne fornemmelser, men dette er baseret på hardcore facts og måler på størstedelen af de deltagende virksomheder. Derfor giver det et mere retvisende billede, forklarer chefanalytiker Jesper Graversen fra Region Syddanmarks Strategi & Analyse-afdeling. Værktøjet er et af resultaterne af et treårigt fælles projekt, der overordnet har til hensigt at sætte bedre projekter i søen og være bedre til at vurdere effekt af projekterne. Det adskiller sig fra andre statistiske værktøjer ved at kunne præsentere nyere tal og data. Stærkere data end nogensinde Udfordringen med statistik er, at det baserer sig på historiske data. Men verden bevæger sig så hurtigt, at man ikke nødvendigvis kan drage fremadrettede konklusioner af noget, der ligger tre-fire år tilbage i tiden. Nu kan vi effektmåle ud fra de nyeste oplysninger, kort tid efter at de indrapporteres i databaserne hos Danmarks Statistik, siger chefanalytikeren. Resultaterne er renset for virksomheder med mere end 100 ansatte, fordi store virksomheder nemt kan skævvride et område på grund af deres dominerende stilling, og fordi det er vanskeligere at tilskrive en fremgang i antallet af nye job eller omsætningen direkte til vækstforumstøttede projekter. Samtidig er alle resultater blevet matchet med en kontrolgruppe af direkte sammenlignelige virksomheder. Det gør værktøjet stærkt. Kombination af kvalitet Kontrolgruppen er sammensat af samme typer af virksomheder med samme antal ansatte, branchetilknytning og historisk vækst. Derfor kan man med overvejende sandsynlighed tilskrive projektdeltagelsen fremgang i omsætning, indtjening, eksport og jobskabelse. Førhen var vi nødt til at spørge projekterne direkte og interviewe hver enkelt projektleder om resultaterne. Det vil vi også fortsat gøre i fremtiden, for de kvalitative undersøgelser giver detaljerede informationer om fremdriften i de enkelte projekter og dermed en vigtig viden, som vi kan bruge til at forbedre projekterne i fremtiden. I kombination med de solide fakta og niveauet af de tal, det nye værktøj giver os, står vi stærkt. For viden er nøglen til at skabe vækst, siger Jesper Graversen. 2 Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter

3 »Med det nye værktøj i hånden er det nu for første gang muligt at måle direkte effekter i form af omsætning, jobskabelse og eksport blandt de deltagende virksomheder.«jesper Graversen, chefanalytiker i Region Syddanmark 3

4 SYDDANSK V tal Tekst: Thomas Laursen & Jesper Graversen Det betaler sig 6,2 mia.... så meget voksede omsætningen fra 2010 til 2012 hos de virksomheder, der deltog i udviklingsprojekter med støtte fra Syddansk Vækstforum. Det svarer til en vækst på over 30 pct. Mia. kr. Fordobling af eksporten Bæredygtig energi Klynger & spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds- & velfærdsinnovation 1. halvår halvår 2012 Masser af nye job Erhvervsindsatsen skaber nye, fremtidssikrede fuldtidsarbejdspladser Fuldtidsarbejdspladser inden for bæredygtig energi Fuldtidsarbejdspladser inden for klynger Fuldtidsarbejdspladser inden for sundheds- & velfærdsinnovation 4 Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter

5 ÆKST I TAL Bred vifte af virksomheder Virksomheder fra industrien er godt repræsenteret inden for tre af de fire forretningsområder, mens bygge & anlæg samt hotel & restauranter primært deltager i projekter inden for ét specifikt område. Bygge & anlæg Industri Hotel & restauranter 0% 10% 20% 30% 40% Sundheds- & velfærdsinnovation Oplevelseserhverv Klynger & spirende klynger Bæredygtig energi 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% De små er også med 0% Bæredygtig energi Klynger & spirende klynger Oplevelseserhverv Sundheds- & velfærdsinnovation Antal ansatte: % blive... af deltagervirksomhederne i projekter inden for bæredygtig energi er fra bygge- og anlægsbranchen. Det viser, at man sagtens kan bevæge sig fra et traditionelt erhverv til at en del af et fremtidigt vækstområde. Kilder: Rapporten "Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark" af Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, Danmarks Statistik, Energistyrelsen og EU s Socialfond og Fond for Regionaludvikling. 5

6 aktion Tekst: Charlotte S. Nygaard / Foto: Hyldager Fotografi En såre simpel god idé Teccluster udvikler i samarbejde med Odense Universitetshospital en håndholdt 3D sårscanner, som vil kunne benyttes som telemedicinsk løsning og dermed spare samfundet for millioner af kroner årligt. H vad har 3D sårscanning med Airbus A380 at gøre? Umiddelbart ikke ret meget, og så alligevel. Begge har teknik fra den Vester Nebel-baserede virksomhed Teccluster i sig. Teccluster, som i år kan fejre 10 års jubilæum, har siden 2009 været en Triple-A rated virksomhed og er flere gange kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen og Jyske Bank. Det syddanske firma kan sammen med sit datterselskab i Bjerringbro, sine partnervirksomheder i Hadsten og på Sjælland og afdelingen baseret i Chile tælle tunge virksomheder som Mærsk, Novo Nordisk, Coloplast, Danfoss og Grundfos blandt sine kunder. Velfærdsteknologi og offentlige virksomheder er normalt ikke noget, virksomheden beskæftiger sig med. Men så en dag traf direktør Per Lynnerup specialeansvarlig overlæge på Odense Universitetshospital (OUH), Johnny Frøkjær, da de begge stod som tilskuere til deres børns optimistjollesejlads. Man står immervæk i nogle timer til sådan en sejlads og kigger på, og så faldt vi i snak. Johnny fortalte om, hvordan de scannede sår, og hvor bøvlet det egentligt er. Og så udfordrede han os til at gøre det bedre, fortæller Per Lynnerup. Præcis på decimaler Den udfordring blev hurtigt taget op af Teccluster, der i løbet af få måneder med støttekroner fra Syddansk Vækstforum havde udviklet en 3D sårscanner, som kunne foretage sin første test på Odense Universitetshospital. En test, der i den grad imponerede lægerne og sygeplejerskerne. De er vant til at kunne scanne et sår fra gang til gang med en præcision på plus/minus 30 procent. Vi kan levere en præcision ned til plus/minus en halv procent og endda med mulighed for at blive endnu mere præcis. Der er med andre ord stor mulighed for at målrette patientens behandling og hurtigt følge op på dens virkning og 6 Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter

7 fremdrift Tekst: Morten Pickel evt. rette til, hvis den slår fejl. Og så har 3D sårscanneren den store fordel, at den er bærbar og dermed egnet til telemedicin. Sårbehandling er en meget omkostningstung opgave for sygehusene. 3D sårscanneren vil kunne benyttes af hjemmeplejen, som kan scanne såret hjemme hos patienten og dermed spare både patienten for transport og sygehuset for det fysiske fremmøde. Hvis lægen kan undvære at røre ved såret, vil han kunne vurdere det nøjagtigt som ved et lægebesøg, siger Per Lynnerup. Potentielt stort europæisk marked Når Teccluster i samarbejde med OUH har produktmodnet 3D sårscanneren til markedet, er forventningerne ganske høje. Og med rette. Omregnet i runde tal vurderer Teccluster, at 3D sårscanneren har potentiale til en årlig omsætning af ca. 500 anlæg i Danmark og i EU. Og det er ikke blot Norden og Europa, der har vist stor interesse for sårscanneren. Også det amerikanske marked rører på sig. Det er dog ikke et marked, Teccluster umiddelbart selv har planer om at rykke ind på, men muligvis i form af licenser. Om 3D sårscanner projektet: Projektet Protech, hvor 3D sårscanner indgår som delprojekt, har fået midler fra Syddansk Vækstforum: EU-midler: kr. Samlet budget: kr. Formålet er at give en hurtig og præcis mulighed til bestemmelse af sårarealet og volumen. Mere præcise målemetoder vil kunne nedbringe dyr behandlingstid for sygehuse og kommuner. Løsningen medvirker altså til en mere eksakt behandling og en større forebyggende indsats. 3D-scanneren kan give en årlig besparelse for Odense Universitetshospital på 4,6 mio. kr. årligt og i hjemmeplejen på 3 mio. kr. Vækst indsatsen virker Tallene taler deres tydelige sprog: Vækstforums indsatser skaber vækst og arbejdspladser i regionen. Det mener afdelingschef for Syddansk Vækstforum, Dorthe Kusk, der peger på en fokuseret strategi og prioritering af projekter med størst effekt som hovedårsagerne til de positive resultater. V irksomheder, der deltager i projekter støttet af Syddansk Vækstforum, har i gennemsnit øget deres omsætning med over 30 procent. Det underbygger, at Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsindsats giver effekt for pengene, mener afdelingschef Dorthe Kusk: Tallene viser, at Vækstforums arbejde med og investering i vækst virker. Virksomhederne i de støttede projekter klarer sig markant bedre end sammenlignelige virksomheder i kontrolgruppen, og det er den stærkest mulige dokumentation for, at Syddansk Vækstforums indsats har været direkte medvirkende til at skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark, siger hun. Syddansk Vækstforum har siden 2007 igangsat erhvervsudviklingsprojekter gennem støtte til bl.a. innovation, uddannelse, klyngeudvikling og kapital, men ifølge Dorthe Kusk var især 2009 et vigtigt år for Syddansk Vækstforum: I 2009 gik vi fra at støtte 17 forskellige områder til at fokusere på først fire og nu tre forretningsområder med regionale styrker og potentiale. Den skarpe prioritering har gjort os i stand til at fokusere meget mere på, hvad det enkelte forretningsområde har brug for. Tidligere har vi måske spredt vores ressourcer for tyndt, men nu kan vi virkelig gøre en indsats på de prioriterede områder, siger hun. Ny vision Samtidig med den mere fokuserede indsats blev der i 2009 også udarbejdet en ny vision for det fremtidige arbejde med opbygning af stærke erhvervsklynger som omdrejningspunkt: Vi besluttede os for at skabe fyrtårne inden for forretningsområderne, og det er lykkedes, synes jeg. Inden for sundheds- og velfærdsteknologi er der igangsat en række aktiviteter i og omkring Forskerparken i Odense. Esbjerg er førende inden for offshore, og vi har høje vækstrater inden for energieffektiviseringserhverv, hvor Sønderborg-området er specialiseret. Desuden udmærker især Trekantområdet sig inden for kreative erhverv og design, fortæller Dorthe Kusk og fortsætter: Samtidig blev vores indsats langt mere fokuseret på effekt. Vi ville se, at de penge, der blev investeret, rent faktisk var med til at drive væksten i Region Syddanmark. Og tallene fra denne effektvurdering underbygger den ambition, siger hun. De forretningsområder, Region Syddanmark satser på til at drive vækst og skabelse af fremtidssikrede arbejdspladser, er: Bæredygtig energi, herunder offshore og energieffektivisering, oplevelseserhverv og sundheds- og velfærdsinnovation. Syddansk Vækstforum består af 20 medlemmer, som udpeges af regionsrådet for en fireårig periode på baggrund af indstilling fra kommuner, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Medlemmer fordeler sig således: 6 repræsentanter fra erhvervsorganisationer 6 repræsentanter fra kommunerne 3 repræsentanter fra regionsrådet 3 repræsentanter fra uddannelsesorganisationerne 2 repræsentanter fra arbejdstagerog arbejdsgiverorganisationer De nye medlemmer af Syddansk Vækstforum vælges for perioden

8 Et skub i den rigtige retning Syddansk Vækstforum har i år ydet støtte til flg. projekter: Power Push Lån en leder Nordic Public-Private Innovation Net Kompetenceudvikling og innovation i yderområder Projekt Samvirk Globaliseringskompetencer i Region Syddanmark STARS Studiejob til alle Fleksible hospitaler LEC 2.0 Talent Attraction Southern Denmark Automation Syd SAFIR Strategisk automation i fremstillingsvirksomheder Energieffektiv landbrugs- og fødevareproduktion Regionsrådet og Syddansk Vækstforum har i perioden støttet 60 projekter med i alt 363 mio. kr. Hertil kommer virksomhedernes egenfinansiering, så det samlede projektbeløb er oppe i trekvart milliard kroner. Virksomhederne skal selv stille med mindst halvdelen af pengene i et projekt for at kunne opnå tilsagn om støtte - og naturligvis en holdbar plan. Har du spørgsmål til arbejdet i Syddansk Vækstforum, kan du kontakte udviklingskonsulenterne Marina V. Christensen og Jacob S. Sonne på mail: eller ringe til dem på hhv.: / Vidste du at... mere end 86 pct. af de støttede virksomheder er private? Du kan finde ansøgningsvejledning, ansøgningsskemaer og frister for ansøgningerne på vaekstforum.regionsyddanmark.dk /wm Bliv klogere på fakta om regionen, kommunerne og erhvervslivet i Syddanmark på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk. Her finder du publikationer om alt fra vækst, eksport og nøgletal til uddannelsesniveau og datamaterialer om de enkelte kommuner. Udgivelse Region Syddanmark Damhaven Vejle Redaktion Søren Braun (ansvarshavende) Thomas Laursen (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Design & produktion Mediegruppen as Foto Hyldager Fotografi Oplag stk. detgodeliv.regionsyddanmark.dk 8 Syddanmark NU / Effekten af vækstprojekter ISSN ISSN (Online version)

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier

EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER. 20 syddanske væksthistorier 20 syddanske væksthistorier EFFEKTEN AF VÆKSTINDSATSEN I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Syddanske virksomheder fra hele regionen fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter Sundheds-

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden

NO.14 / 24. Mennesker og muligheder mødes. 04 / Slået hjem. 06 / Turisme. 15 / Syddanmark I TAL. 24 / Kolind og velfærden Mennesker og muligheder mødes FOKUS: TURISME NO.14 04 / Slået hjem 06 / Turisme 15 / Syddanmark I TAL 24 / Kolind og velfærden 28 / Fremtidsfabrikken på Fyn 30 / 75 mio. kr. i arbejde 34 / Trafikønsker

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst

Lån en leder giver bonus. Virksomhederne forventer markant vækst Lån en leder giver bonus Virksomhederne forventer markant vækst de fik trykket på speederen 139 syddanske virksomheder har sat skub i ny udvikling. I perioden 20122014 har de lånt en leder. Forventningerne

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

FOKUS: regional udviklingsplan

FOKUS: regional udviklingsplan Mennesker og muligheder mødes FOKUS: regional udviklingsplan NO.19 04 / Klog turisme 06 / Regional Udviklingsplan 15 / Syddanmark I TAL 24 / Den moderne voldgrav 28 / Idræt med smartphone 30 / Det grønne

Læs mere

gør udfordringer til muligheder

gør udfordringer til muligheder Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne. 2011. Året står som en milepæl

Læs mere

Iværksætterindeks for nydanskere 2013

Iværksætterindeks for nydanskere 2013 Iværksætterindeks for nydanskere 2013 13169 Etnisk Erhvervsfremme INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II, etage 3 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 01 96 www.etniskerhvervsfremme.dk www.entrepreneurshipindenmark.dk

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1

Velfærdsteknologien vil være. den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind. WelHealth 1 Velfærdsteknologien vil være den vigtigste erhvervsmæssige satsning i første del af dette århundrede. Lars Kolind WelHealth 1 Indhold Talesyntese nu med lægelatin En ny dansk talesyntese kan klare lægelatin

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

Risikovillig kapital til kreative virksomheder

Risikovillig kapital til kreative virksomheder Risikovillig kapital til kreative virksomheder Jørgen Rosted December 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk Forord Integrations- og beskæftigelsesborgmesteren

Læs mere

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet!

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! HØJTUDDANNEDE SOM VIDENFACILITATORER I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! VÆKSTFORUM resultat VIDENMETRO - METODEN Der er opgaver

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

PORTRÆT AF HØJER PØLSER A/S

PORTRÆT AF HØJER PØLSER A/S HØJER PØLSER A/S Ekspert udefra har gjort Højer Pølser moden til at indgå store salgsaftaler om de sønderjyske kvalitetspølser. Højer Pølser har længe befundet sig i den virkelighed, som mange mindre og

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk

kurser planlægger vi at gennemføre i starten af det nye år. Se datoer og kursusplaner løbende på kvca.dk Køleklyngenyt No.3, november 2011 Kort nyt Lean Energy får ny direktør P eter G edb jerg, t i d l i g e r e V P f r a DONG Energy UK, er pr. 1. november 2011 tiltrådt som direktør i foreningen Lean Energy,

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Danmarks bedste erhvervsservice?

Danmarks bedste erhvervsservice? Erhvervsservice Bornholm - Danmarks bedste? Bliv klogere på, hvem der kan hjælpe dig og din virksomhed videre med udvikling og vækst Center for Regionalog Turistmeforskning Business Center Bornholm DESTINATION

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere