Generalforsamling i NJK d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i NJK d.6.3 2001"

Transkript

1 Generalforsamling i NJK d Generalforsamlingen blev afholdt i Abekatten. Tilstede var: Lennart, Mads, Martin C, Morten T, Staun, Allan L, Per R, Fønss, Rasmus, Lisbeth, Annemarie, Asger, Mark, Stina, Jesper K, Jens M, Johannes M, Claus, Simon, Andreas, Lars, Jesper, Martin, Kasper. Punkt 1: Dirigent: Morten Tolstrup Referant: Martin Christensen Punkt 2: Beretning fra formand Niels Staun Staun fremfører hans egen notationsteknik Se hans skriftlige beretning (Bilag 1) Der var kun få bemærkninger til beretningen Stor bifald til bestyrelsen Punkt 3: Regnskab ved Allan L (Kasserer) Indtægter blev gennemgået, se regnskab 2000 Udgifter blev gennemgået, se regnskab 2000 Der blev stillet spørgsmål til både ind- og udgifter Overskud i klubben på ,35 kr. Udgifter iforbindelse med udlæg for klubben skal diskuteres med bestyrelse, for at være sikker på at få pengene, husk altid kvittering Der uddeles et bifald til Kasseren Regnskab ble godkendt Den afgående Kasser fik et gavekort for godt arbejde Punkt 4: Valg af formand Niels Staun blev genvalgt Punkt 5: Valg af kasser Allan fratræder, og Mark vil gerne være Kasser i NJK, men kun i 1 år, stående bifald til Mark, Allan vil selvfølgelig hjælpe Mark i gang!! Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer Ole Hansen, Allan L og Peter Leth fratræder, Lucinde trådt ud Bestyrelse: Fønss, Mads K, Per R, Claus C, Mark (Kasser) og Staun Punkt 7: Suppleanter Punkt 8: Rasmus nr.1 og Johannes nr.2

2 Revisor Asger genopstiller og valgt!! Pause kl.20.15, kaffe og kage, og Bipp. giver fremmede tilbage Punkt 9: Staun fremfører Visioner: Skal bygge mere væg Lave Boulder rundt om i Aalborg og Nr.sundby Tingene SKAL foregår bedre, rengøringen eksempelvis, hjælp nu med at rydde op i klubben, det gælder også DIG!! Aktivitetsudvalg:Fønss Overtaget fra Mads K Fået stablet arrangementer på benene Skaffet kontakt til Storm P i Gaden Folk skal bare komme til Fønss hvis de har ideer Film og foredrag skal ligge senere på aftenen, fra kl og frem. Samt de skal spredes ud på hele året, så der udgåes et komprimerede program, derudover skal de varsles i god tid. Sponser/PR:Per R Per har gennemgået papierne Sponsorater ligger på godt kr DGI har givet 5000,-kr Søger små fonde (det gør Claus K) Søger hos Siemens Abekatten er spurgt om de vil være med i ROFL (børneprogram i TV) Abekatten/NJK er spurgt om de vil afholde DM i børneklatring. Bladudvalg:Rune Rune var ikke tilstede, men der mangler stadig indlæg fra Medlemmerne, alt har interessse skriv nu bare et indlæg, eller smid tøjet og vær med i Logen,- Le Nudist Flot blad og kanon hjemmeside Sikkerhed/Udstyr:Niels Staun Der er sket små uheld i løbet af året Instruktører holdt møde sidst i feb. Om sikkerhed på kaltrevæggen. Sikkerheden skal højnes, dermed strammes der op på sikkerheden. Alle skal hjælpe med dette, De gamle klatrede skal være forgangsbilleder for de nye. Udstyr: Tingene er låst inde Det er meningen at folk selv skal købe deres udstyr, minus reb der stadig vil være tilgængelig på alle klubaftener. Der hænger dog stadig lidt udstyr udenfor skabet Køb dit udstyr hos Abekatten, spejdersport eller andre steder Inventar: Hvis der er nogle der har 20 klapstole til at stå, så bare sig til, for dem kan klubben godt bruge. Kursus:Morten T Claus og Morten overtog posten for 1 år siden Mandskabet om onsdagen er fordoblet, så der burde være nok, hvis de pågældende instruktøre mødte op på deres mødeaften Der er 8 nye aspiranter

3 Ros til vores nye instruktører fra DSF-eksaminatøren Der er 8 mapper der fortæller hvad der stillet af krav til instruktøren. Der oprettes Body s dvs gamle hjælper nye d april 2001 på Rønbjerg for instrutøre Mange indmeldser, men også mange udmeldelser, hvordan kommer vi uden om dette? Sætte indmeldsesgebyr op? Betale for hver gang man kommer på kursus, til det store girokort er betalt? Bestyrelsen kigger på løsninger til disse ting Åbningsansvarlige:Fønss Mandagsåbning er droppet igen Der er kommet en del nye åbningansvarlige og Fønss udlevere nøgler, Fønss for klare hvad der vil sige at være åbningsansvarlig, er man i tvivl så spørg Fønss Børnehold:Fønss Det går stille og roligt Børnene styrer det meste selv Jens og Fønss vil gerne have flere forældre til S1-eksamen Folk må gerne komme og hjælpe med på børneholdet Det er Jens og Fønss der er ansvarlige for at folk sikre ok DSF/DGI:Staun Orientrer om DSF, søgt optagelse i DIF DGI hjælper med Advokathjælp til retssagen om overhæng til den gamle silo Pause kl hurtig kaffe og kage og frem og tilbage Punkt 11: Indkomne forslag: Der er ingen!! Punkt 13 Vedtægtsændringer: Disse blev gennemgået, men kan ikke vedtages i dag, da der skal være 2/3 dele af klubben tilstede, derfor kommer disse op på en ekstra ordinær generalforsamling Punkt 12 I: Jens har lavet en model af hovedtrækkene om planerne af den nye væg i Abekatten, ny væg mod vinduerne 150 m 2 ny væg til kr. En flot model, kan fremvises ved henvendelse til Jens M Tegninger er givet videre til Per Juel til finpusning Penge til den ny væg, DGI sprøges om et lån på til kr Klubben har selv kr til bygning af ny væg. Holdning til ny væg: Der skal satses på væg til begyndere eller i hvert fald tages hensyn til disse,men også udfordring til de gamle. II: Niels Staun informerede om kontrakt forhandlinger med henholdsvis kommunen og Abekatten Holdning til at få vores egne lokaler: Skal vi andre steder end Abekatten-skal der være mere centralt og bedre faciliteter en hidtil!! III: Silo: må ikke benyttes i arbejdstiden dvs mens der foregår byggeri, evt i weekender, den ryger pr.???

4 Boulder: interesant at lave boulder i Strandparken, Nr.sundby, er blevet spurgt om NJK vil være med at at lave sådanne af kommunen. Greb på Limfjordbroen på Nr.sundby siden. Abekatten har hensigter om at lave en 20 m høj skulptur udenfor på parkeringpladsen, denne kan så også bruges at NK. Punkt 10:Allan L Fremlæggelse af indtægter af kontigent, se budget for NJK Budget fremlagt og vedtaget. Punkt EVT: Ordensregler for klatring, det laver Jens M, og opklæber i Abekatten Rengøring: Husk at rydde op efter dig selv, ellers kommer der en efterregning til rengøring fra Abekatten Kalk: Staun + flere andre har fået allegi overfor kalk,- Folk bør begrænse brugen af kalk, brug også en kalkbold.

5 Bilag 1 Formandens beretning Generalforsamlings beretning tir. d. 6/ GF: 7/3; Bestyrelse: Karin Melbye væk, Niels Staun,, Lucinde Albrecht, Peter Leth, Mads Kristensen forsat. Ole Hansen genvalg, Allan Larsen ny, kasser Suppleanter: Jannie Nielsen og Anders Fønss. Han + Per I steddet for Sarderne + Claus ind fra højre Byggeri: fortsat ; sidste overhæng + 2 lodrette + traversvæg, Abkat slab udv. Boulder. Pris: Om arrang. Af njk rum. Skab. Fint nyt køkken, pc, ikke I brug, ny printer, nye madrasser brug dem rigtigt Kontrakt: forhandlet med abekat, og med kommunen, forsøgt øget åbnings tid mandage, bla. Pga. Stort fremmøde på klubaftner lidt trangt men ikke proble endnu Rengøring: Bedre Medlemmer: nye, Ialt= pas Kursus: 64 (200 indmeld) stort flow for få bliver Instruktører: Rønbjerg + udd I Ab om onsd. = 7 nye ins, 1 dumb. Bedre end sidst. Ialt= asp Sikkerhed: kedeligt, små problemer, bla. Bundsikring mm. Klatre kursus: I efteråret kanon, Arrangementer: mange, DM toppen, Aal. open stor træning iver, njk intern, 1-2 fest (70ér), åbenhus arr., studendt messe (+ tv) Opbakning til Dm stor. Men Stadig tordenskjolds soldater der skal lave arr. Træls hvis lille tilslutning. Uacceptabel hvis de gl. Medlemmer direkte modarbejder. Blad: 4 blab ny redaktør, gerne mere input PR/spons: Meget især omkring DM, ny ordn på Storm P. nye tiltag om spons/fond ansøg Børn: Mange (også ud), gerne hjælp DSF/DGI: Retssag: ref. Status: Udpeget skønsman, skøn på rester Social: Film: OK, nogle vil hellere klatre, men ændre tid til 21,30 Torsdag: OK Bio: Kannon Konkurrence: stor tilslutning til Njk open ellers lidt tilbageholdende, Formanden må igen rede klubbens ære, joe vælger sine sejre på de underligste steder Supjektiv: 2000 godt år 2001 lidt i ged.

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere