Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk"

Transkript

1 Velkommen!

2 Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T /

3 Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup Gymnasium. Overgangen fra grundskole til gymnasium er et vigtigt skridt, og som elev og forældre kan man måske være lidt usikre på, hvad der venter forude. Også i år begynder mange nye elever på GHG. Alle har søgt en studieretning, og langt de fleste ønsker er blevet imødekommet. Endeligt valg skal dog først tages til december efter grundforløbet. I forvejen har vi et stort antal 2g- og 3g- elever på skolen. Det betyder, at over 1000 mennesker hver dag har deres gang på GHG. I den første tid kan det nok virke lidt forvirrende og overvæl- dende, hvis man kommer fra en kendt og tryg mindre folke- eller privatskole. Hertil kommer, at de nye elever skal vænne sig til mange nye kammerater, nye lærere og nye måder at lære på. Det er her, vort værdigrundlag om faglighed, fællesskab og mangfoldighed skal stå sin prøve. Vi vil gerne fortælle lidt om skolen og om vort syn på undervisning, men også give en række praktiske informationer om hverdagen i gymnasiet. Velkommen til Gammel Hellerup Gymnasium! Jørgen Rasmussen Rektor

4 4 Værdigrundlag: Faglighed, fællesskab og mangfoldighed

5 5 I 2008 formulerede skolen et nyt værdigrundlag baseret på tre ord: faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Ordene opstod, da vi spurgte nye elever om, hvorfor de havde søgt GHG. Svarene var og er fortsat meget enslydende: Gymnasiet er kendt for at sætte fagligheden i centrum med ønske om at udfordre og udvikle. Som ny elev fornemmer man hurtigt den vægt, der lægges på fællesskabet mellem skolens elever på tværs af årgange. Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Og endelig mener vi, at det er en kvalitet, at mennesker får mulighed for at møde andre, der ikke ligner dem selv. Forskellige livssyn og holdninger er ikke en svaghed men en styrke. På GHG arbejder vi dagligt ud fra disse værdier. Det er noget, der kræver løbende opmærksomhed, og som ikke bare kommer af sig selv. I vor undervisning og daglige samvær bestræber vi os på både at fastholde og videreudvikle disse værdier. Det betyder også, at du sagtens kan blive inddraget i en værdidebat i din klasse og andre steder på skolen.

6 6 Undervisningen Vort grundsyn er, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Det betyder, at vi ikke har et væld af regler og forbud. Vi tror, at man bedst lærer at tage ansvar, når man har indflydelse på sin egen hverdag, og når man selv er med til at formulere de ønsker og pligter, der er en forudsætning for, at man trives socialt og fagligt. Sådan er det jo også, når man kommer ud i det virkelige liv. I undervisningen præsenteres du for forskellige arbejdsmetoder. Der er stadig klasseundervisning, men også mange projekter og andre arbejdsformer, som bl.a. har til formål at forberede eleverne på den virkelighed, som er uden for gymnasiet. Især det første halve år kaldet grundforløbet indeholder en del tværgående samarbejde mellem fagene. Undervisningen er grundlæggende organiseret i moduler på 95 minutter. Ud over dette er der i løbet af skoleåret en række opbrud i det sædvanlige skema. I disse perioder er der bl.a. AT-forløb, som er tværgående, tematisk organiserede undervisningsforløb, samt såkaldte skrivedage i forbindelse med projekter. AT er en forkortelse for Almen studieforberedelse. Undervisningsformen stiller store krav til eleverne om ansvarlighed. Det er meget vigtigt, at du allerede fra starten er indstillet på, at du har en reel frihed og et reelt medansvar, og at det i høj grad er op til dig selv, hvor meget du kan få ud af friheden og medansvaret.

7 7 Aflysning af undervisning Det kan ske, at en lærer bliver syg eller skal på kursus. Hvis der er tale om kortere fravær, vil der normalt ikke blive sat vikar på. Ved længerevarende sygdom eller andet fravær træder en vikar til. Aflysninger af moduler meddeles i Lectio. Hvert fag har en norm for, hvor mange timer der skal læses i det pågældende fag. Ved årets begyndelse er der normalt lagt lidt flere moduler i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb. Hvis der ikke forekommer sådanne aflysninger, aflyser læreren selv de overskydende moduler, således at klassen får det normerede timetal.

8 8 Lectio Skolen anvender et studieadministrativt system kaldet Lectio. Systemet bruges af administration og lærere til en lang række aktiviteter som bl.a. karaktergivning, fraværsregistrering, indkaldelse til forældrekonsultationer, skema og lektier. Du har pligt til dagligt at kontrollere for informationer under rubrikken Besked. Alle elever får en personlig kode til Lectio, der kun giver adgang til elevens egne informationer. Indtil det fyldte 18. år betragter skolen det som en familiekode. SU, computer og fritidsarbejde Som det fremgår i afsnittet GHG fra A til Å, er der mulighed for at søge økonomisk støtte, SU, for elever, der er fyldt 18 år. Bøger stilles gratis til rådighed af skolen. Elektroniske ordbøger er der gratis adgang til via internettet. Vi forventer, at alle elever medbringer en pc/mac i den daglige undervisning og dermed ikke behøver at anskaffe en lommeregner. Pc en vil være til stor hjælp i den daglige undervisning. Du skal selv medbringe computer og printer, hvis du ønsker at bruge disse til eksamen. Mange elever har fritidsarbejde i løbet af deres gymnasietid. Vi vil gerne understrege, at vi generelt synes, at fritidsarbejde kan være en god ting, men pas på, at det ikke kommer til at gå ud over skolearbejdet.

9 9 Byggeri Skolen har for nylig indviet sin nye spændende miljøhal. Den skal bruges til idræt, eksamen, gallafest og andre fællesarrangementer. I skoleåret nedrives de gamle idrætssale, og der skal bygges en ny vestfløj kaldet GHG2. GHG2 skal blandt andet rumme de kunstneriske fag, motionsrum, studievejledning samt studieområde. Bygningen forventes at stå klar august 2014.

10 10 fra A til Å

11 11 A ADMINISTRATION B BESTYRELSEN Kontoret er normalt åbent fra kl. 8-16, fredag til kl. 15. Sekretærerne hedder Bente Obel, Annette Sørensen og Annette Thaning. Adresseændring skal meddeles kontoret snarest muligt. Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Den består i øjeblikket bl.a. af repræsentanter for Gentofte skolevæsen, Gentofte kommune, DTU, Microsoft samt lærere og elever. Formand for bestyrelsen er Flemming Jørgensen. Rektor er sekretær for bestyrelsen. BOGDEPOT Bogdepotet er normalt åbent hver dag kl til kl Bogdepotet bestyres af bibliotekaren og to biblioteksmedhjælpere, der har ansvar for udlevering/aflevering af bøger. Husk at skrive navn i bøgerne, så du kan finde dem, hvis de bliver væk. Bind om bøgerne skåner dem og hjælper dig med at kende dem. Har du mistet en bog, skal du betale for den så pas godt på bøgerne.

12 12 C E Caféarrangementer I løbet af året holdes forskellige eftermiddags - og aftenarrangementer, som Caféudvalget står for. CykelpArkering Parkering af cykler kan ske i cykelkælderen med indgang fra Svanemøllevej eller på Hellerupgårdvej i cykelparkeringen. Der vil i nærmeste fremtid komme flere nye parkeringsområder. Elevråd Skolen har et elevråd med ansvar for mange opgaver i det daglige arbejde. Elevrådet vælger forskellige underudvalg. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse. Elevskabe Elever har mulighed for at låne eget skab for ét skoleår ad gangen. Henvend dig på kontoret, hvis du vil låne et skab. Elitesportsordning Elitesportsordning er for de elever, der dyrker sport på eliteniveau samtidig med, at de tager en studentereksamen. Vi planlægger individuelle forløb med fleksibilitet i forhold til morgentræning, træningslejre og stævner. Der er en elitesportskoordinator, som sørger for 3-4 forskellige arrangementer kun for elitesportselever. Vi samarbejder med Team Danmark om både 3-årige og 4-årige forløb. Så er du elitesportselev og ønsker at indgå i vores ordning, skal du kontakte vicerektor Janni la Cour senest EKSAMEN/TERMINSPRØVER Der afholdes eksamen i maj og juni. Terminsprøver i 2g og 3g foregår i marts. Hvis du ønsker at anvende computer og printer til prøverne, skal du selv medbringe disse. Hvert forår tilbyder skolen et eksamenstræningskursus primært til 2g og 3g. FERIEPLAN Se kalender på skolens hjemmeside

13 F FESTER Skolen arrangerer to fester: Årsfesten, hvor også gamle elever kan deltage, og Forårsfesten, som planlægges af 1g erne. Derudover afholdes et antal elevfester, der arrangeres af Festudvalget. Der er rygeforbud også til festerne. FORSIKRING Skolen må efter statens regler ikke tegne forsikring. Derfor kan vi desværre ikke dække eventuelle stjålne eller bortkomne værdigenstande, herunder tøj. Et godt råd til alle elever er, at man aldrig efterlader værdigenstande, herunder mobiltelefoner og bærbare computere, i lokaler, man forlader.

14 14 FORÆLDREMØDER OG - KONSULTATIONER Der afholdes klassemøder for 1g s forældre i september og forældrekonsultation i november. Forældrekonsultation for 2g og 3g ligger i november. Tilmelding via Lectio fra ca. 14 dage før. FOTOKOPIERING I studieområde 1 findes en elevkopimaskine, som frit kan benyttes til skoleformål. FRAVÆR Skolen skelner ikke mellem forskellige typer af fravær, og alt fravær registreres. Når en elev har to godkendte skolerelaterede aktiviteter på samme tid, vil skolen sørge for, at fraværet det ene sted bliver godskrevet. Skolerelaterede aktiviteter er fx idrætsstævner, musicaldeltagelse, besøg på universitetet m.m. Højt fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver kan få konsekvenser for det fortsatte studieforløb. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte en klasseleder eller vejleder, hvis der er spørgsmål vedrørende fravær. Skolens regler og procedurer ved elevfravær kan findes på hjemmesiden. FRIVILLIG IDRÆT Idrætslærerne tilbyder frivillig idræt om eftermiddagen i bl.a. volleyball, basketball og fodbold. Skolen deltager også i forskellige stævner og turneringer. En gang om året afholdes en idrætsdag for alle skolens elever. FÆLLESTIMER I løbet af skoleåret afholdes der fællestimer for hele skolen eller udvalgte klasser med musik, teater, foredrag m.m. Da fællestimerne er et supplement til undervisningen, er der mødepligt til disse timer.

15 15 I INTROTUR For alle nye elever, der begynder i 1g, arrangeres der i begyndelsen af skoleåret en introtur, hvor man som ny elev får mulighed for at lære sine klassekammerater at kende. IT Skolen har en fuldtidsansat IT-tekniker samt en ITsupportelev med kontor på administrationsgangen. De skal sikre, at skolens pc er, trådløse netværk m.m. er velfungerende. Via opslag findes navnet på IT-kyndig elev, der kan hjælpe andre elever med ITproblemer. Hver elev får ved skolestart udleveret et unikt login og password til skolens trådløse netværk, pc er, læringssystemet Moodle, ordbøger etc. Dette password må ikke overdrages til andre. I alle lokaler er der SmartBoards, dvs. elektroniske tavler. Du er velkommen til at anvende egen pc eller mac på disse. Elever med mac anskaffer for egen regning et vga-forbindelseskabel mellem mac og SmartBoards. På kan du ved login hente de programmer, som GHG tilbyder gratis til elever, både til pc og mac. Hvis du går i en IT-klasse, kan du låne en bærbar pc af IT-teknikeren i op til 14 dage, mens din egen pc skal til reparation. GHG tilbyder ikke salg af tekstbehandlings/regnearksprogrammer. Microsoft tilbyder Office programpakken med rabat, hvis du indsender kopi af studiekort. Hvis du får brug for at låne udstyr i undervisningen (kameraer, hovedtelefoner etc.), skal dette altid ske gennem din lærer. HUSK at mærke dit elektroniske udstyr med navn og klasse, herunder lommeregnere, opladere, pc/mac etc.

16 16 K L KANTINE Kantinen er åben fra kl Her kan du købe mad og drikkevarer til rimelige priser. Eleverne har et kantineudvalg. KARAKTERER Der gives standpunktskarakterer to gange årligt, november og februar/marts. Der gives desuden årskarakterer i april/maj samt årsprøve- og eksamenskarakterer i juni. LEDELSE Skolens ledelse består af rektor, vicerektor, uddannelseschef, uddannelsesleder og økonomichef. De har kontorer på administrationsgangen i stueetagen. LEGATER Skolen uddeler legater ved skoleårets afslutning, som tildeles efter indstilling fra lærerne. Legaterne kan ikke søges med undtagelse af tilskud til studierejser fra Hartvig Møllers Rejsefond. LEKTIECAFÉ Lektiecaféen er et mødested for elever, der arbejder med lektier, afleveringer og store opgaver. Der er faglærere, vejledere, og elevtutorer til rådighed. Lektiecaféen er normalt åben mandag til torsdag fra kl Se Lectio for tidspunkt og lokale. Vi opfordrer alle til at besøge lektiecaféen minimum en gang i løbet af 1g. LEKTIONSLÆNGDE Lektioner bestå af moduler på 95 minutter GHG er et ringefrit gymnasium. Du skal selv holde øje med tiden. Lokaler Se vedlagte lokaleoversigt. Læsevejleder Skolens læsevejleder hedder Sven Engelbrecht. Han træffes i lektiecaféen eller efter aftale på mail

17 17

18 18 M Morgensamling O Opslagstavler Der holdes normalt morgensamling hver 14. dag i festsalen. Her er der ofte besøg af gæster udefra, mulighed for at give vigtige oplysninger, og der er også plads til en sang eller anden underholdning. Morgensamlingen styres af to af skolens lærere. Ved kontoret findes en opslagstavle med meddelelser fra administrationen. Opslagstavlerne i kantinen og ved trappen kan frit benyttes af eleverne. Der må ikke hænges opslag, plakater etc. op på vægge og døre. ORDENSREGLER Skolen har nogle få og enkle ordensregler. Alle skal vise gensidig respekt over for hinanden. Dette indebærer, at man taler ordentligt og opfører sig ordentligt over for hinanden. Ordensreglerne omfatter også, at man naturligvis rydder op efter sig overalt på skolen. Det samlede studie- og ordensreglement kan hentes på skolens hjemmeside: P PÆDAGOGISK RÅD (PR) R REJSER I UGE 7 Pædagogisk Råd består af rektor samt skolens lærere. Der afholdes ca. fire møder årligt, hvor der drøftes sager af pædagogisk interesse. Elevrepræsentanter kan deltage, men har ingen stemmeret. Hvert år i uge 7 tager en del af skolens elever på skirejse eller til Prag sammen med andre gymnasieelever i gymnasiernes vinterferie. Vi skal udtrykkeligt understrege, at skolen ikke har noget med disse rejser at gøre, og de alene foregår på elevernes eget ansvar. Vi opfordrer alle forældre til at tale grundigt med deres søn eller datter om disse rejser. RYGNING Skolen er røgfri. Rygning må efter gældende lovgivning kun foregå uden for skolens område. Dette gælder også til fester. Vi beder indtrængende alle elever, der ryger, om at overholde reglen.

19 19

20 20 S SAMARBEJDSUDVALGET (SU) SU består af repræsentanter valgt af skolens personalegrupper. Udvalget behandler områder, som berører de forskellige personalegruppers arbejdsforhold o.lign. SCIENCE GYMNASIUM GHG er med i gruppen af danske Sciencegymnasier, der har særligt fokus på naturvidenskab i undervisningen. Det indebærer bl.a., at skolen med mellemrum tilbyder frivillige naturvidenskabelige aktiviteter uden for skoletiden, kaldet Science Café. SKEMA Skolen har 14-dages skema og moduler af 95 minutter. Skema- og lokaleændringer kan ses på Lectio. SKOLEKOMEDIE/-MUSICAL Skolekomedien opføres sidst i januar eller først i februar måned. Her deltager normalt over 100 elever. SKOLESTART Skolestart er normalt i uge 33. Tidspunkt fremgår af Lectio. SERVICEAFDELING Skolens serviceafdeling (pedeller) består af fire medarbejdere og ledes af serviceleder Kim Bugge. De har kontor i bygningen til venstre i indkørslen til skolen. Her opbevares bl.a. glemte sager. Glemt IT og andet elektronisk udstyr (mobiltelefoner, lommeregnere) indleveres på kontoret. STUDIECENTER Studiecentret giver eleverne adgang til relevant viden inden for flere medier: Dokumentarfilm, danske og internationale databaser, internetressourcer, bøger, tidsskrifter og aviser. Eleverne kan benytte Studiecentret til informationssøgning, læsning og gruppearbejde. Bibliotekaren træffes

21 21 normalt fra mandag til torsdag mellem kl. 10 og 14 eller efter aftale på Lectio. Hun yder hjælp til bl.a. informationssøgning og udlån. STUDIEREJSER Der er studierejser i 2g for alle klasser, normalt i uge 41. Studieturen er en del af undervisningen og varer fem dage. Beslutning om rejsemål tages i 1g. En studierejse må normalt max. koste kr. Elever, der ikke har mulighed for at betale for hele rejsen, kan søge støtte fra Hartvig Møllers rejsefond. Ansøgning afleveres på kontoret. I 3g har klasser/ hold mulighed for en 2-3 dages studierejse i studieretningsfag. STUDIERETNINGER Skolens oprettede studieretninger kan ses på I november offentliggøres udbuddet af studieretninger for det kommende år. T SU (Statens uddannelsesstøtte) Elever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Elever på 18 og 19 år er afhængige af forældreindkomsten ved beregning af stipendier. Vejlederne orienterer om reglerne. Du skal være studieaktiv for at få SU. Hvis du forsømmer, har skolen ret til at meddele SU, at du ikke er studieaktiv og dermed stoppe udbetalingen af SU.Du skal selv ansøge om SU på TAKT&TONE Er elevernes egen musikforening med adgang til instrumenter, forstærkere etc. TRANSLOKATION OG ÅRSAFSLUTNING 3g ernes sidste skoledag i maj fejres traditionelt med forskellige aktiviteter. Translokation afholdes ultimo juni, hvor pårørende inviteres til at deltage. Her er taler, uddeling af legater og beviser samt sang og musik.

22 22 U TRANSPORTUDGIFTER Du kan søge om at få rabat på transportudgifter (Hyper Card) på UDMELDELSE Hvis en elev ønsker at melde sig ud, skal rektor, efter at eleven har haft kontakt med sin studievejleder, have besked. Meddelelsen skal være påført forældres accept, hvis eleven er under 18 år. Alle bøger skal ved udmeldelsen afleveres i bogdepotet. Ø som skal orientere om videregående uddannelser og erhverv. Der afholdes en række fælles arrangementer for klasserne, og der er en månedlig træffetid for individuelle samtaler. Se opslag på vejledningens opslagstavle over for kontoret. ØKONOMIAFDELING Skolens økonomiafdeling består af økonomisekretær Tina Christensen, og økonomichef Jan Sørensen. De tager sig bl.a. af økonomi i forbindelse med studierejser. V VEJLEDNING Vejledningsfunktionen består af vejledere, læsevejleder m.fl. Til hver klasse er der knyttet en vejleder, der skal rådgive om, hvorledes du bedst gennemfører et gymnasieforløb. Derudover står de til rådighed for eleverne i individuelle spørgsmål. Vejlederne har kontor i bygningen til venstre i indkørslen. Træffetider for den enkelte vejleder kan ses på opslagstavlen foran kontoret. Der er knyttet en ekstern vejleder til skolen, Å ÅRSNORM For hvert eneste fag i gymnasiet eksisterer en norm for hvor mange timer, der skal læses i faget. Ved årets begyndelse er der lagt flere timer i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb.

23 23

24 jeg ghg

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere