200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest"

Transkript

1 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest Midt på eftermiddagen begyndte det at regne, og ud på aftenen havde det vedholdende regnvejr fået karakter af skybrud, der tiltog voldsomt i løbet af natten. Samtidig blæste det op fra sydvest. Det orkanagtige uvejr rasede til næste aften. Denne storm kom på et yderst uheldigt tidspunkt, fordi både rugen og byggen stod høstmoden. Da vinden endelig lagde sig, stod aksene ribbet for kerner. Langt værre var det dog, at i den efterfølgende stormflod druknede henved 300 får, 46 stykker ungkvæg og en plag. Dyrene var sat ud på de mange holme i fjorden og på de lave enge langs Ølands kyst, og fordi de stod tøjrede med solide træpæle, havde de ikke en chance, da vandmasserne væltede ind gennem Torslev Dyb og op i Ølands Vejle med uhørt voldsomhed. Datoen var 15. august 1840, og uvejret fik skæbnesvangre følger. Efter denne stormnat lå Øland atter isoleret som en ø, fordi vandmasserne havde bortskyllet den sidste af de tre oprindelige dæmninger over til Ø- land. Det var den oppe ved landsbyen Sønder Økse. De to andre var allerede blevet ødelagt få år efter gennembruddet af Agger Tange i Disse dæmninger var anlagt omkring år 1800 af krigskommissær Ole Tønder Lange, men nu var de alle skyllet væk. Øland landfast Behovet for nye dæmninger var stort for Ølands beboere. Hvordan skulle man ellers komme over at handle i Brovst, hvor der også var læge, apotek og senere sygehus. Alligevel gik der 40 år, før man fandt en nogenlunde tålelig løsning, og mere end 100 år kom beboerne til at vente, før forholdene for alvor blev bragt i orden. Den første sluse i Attrup-Øland-dæmningen var ikke det store kunstværk og ej heller særlig teknologisk avanceret. Hvornår billedet er fra, kan ikke afgøres, men formentlig er det taget en del år efter opførelsen, da slusen er præget af et betydeligt forfald. Foto: Privateje. På fastlandsiden var det især folk i Sønder Økse, der døjede med efterårstidens hyppige oversvømmelser, så i samarbejde med herregården Oxholms ejer på Øland lod de opføre et dige lidt længere ude mod øst, men med nogenlunde samme retning som det gamle, nedbrudte dige fra Ole Tønder Langes tid. Diget blev anlagt med en ret stor sluse, som virkede efter hensigten at beskytte de lavtliggende enge i Søndre Økse og Brovst mod oversvømmelser fra fjorden. Diget stod færdigt i 1880, men det ydede ingen absolut sikkerhed. Mod øst var der jo stadig åbent, så fjordens vandmasser især om efteråret kunne trænge op mellem Øland og Gjøl og oversvømme engene så at sige ad bagdøren. Endvidere var diget ikke stærkt nok til at bære kørende trafik, så det var forbeholdt gående, ridende og cyklende, hvilket i længden var uholdbart. Allerede i 1885 var der konkrete forslag fremme om at sikre de store engarealer mellem Øland og fastlandet ved tre nye dæmningsanlæg: mellem Brovst-Øland, Gjøl-Øland og Gjøl-Haldager helt ude i øst. Statens Vandbygningsvæsen udarbejdede et detaljeret projekt for de ca hektar med prisoverslag, der varierede mellem og kr. (ca. 8,7 til 12,3 mio. kr. i 2009-værdi). Projektet kom imidlertid aldrig længere end til papiret. Man veg tilbage for at påtage sig de store udgifter. Gjøl-Øland dæmningen kom først Igen i 1909 blev spørgsmålet om dæmninger bragt frem af den lokale folketingsmand Carl Sørensen ( ). Gennem de næste årtier blev Carl Sørensen den drivende kraft, som benyttede sine forbindelser på højeste sted til fordel for egnens beboere. Nogle tilskriver ham ligefrem hele æren for, at de store dæmningsprojekter blev gennemført på et gunstigt tidspunkt. 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 1

2 Attrup-Øland og Gjøl-Øland inddæmningerne med Torslev Dyb, Ulvedybet og Ølands Vejle (Brenningen) Omfattende inddæmninger af lavvandede fjordarealer omkring de to tidligere øer i Limfjorden, Øland og Gjøl, sydøst for Brovst. Første inddæmningsforsøg i slutningen af 1700-tallet, men anlægget forfaldt og blev opgivet. Anlæg af mindre dæmninger i 1880, men først i 1919 blev der indviet en tre kilometer lang dæmning mellem Øland og Gjøl, og i 1921 blev Øland landfast mod vest med den seks kilometer lange dæmning fra Øland til Attrup. Omfattende udbygning af dæmningerne samt opførelse af kraftfulde pumpestationer i 1954 banede vejen for en gennemgribende kultivering af de inddæmmede arealer, trods megen lokal modstand. Formålet var udstykning til husmandsbrug, men på grund af manglende interesse måtte jorden sælges som supplementsjord til større gårde og til oprettelsen af herregården Attrup-Øland. I dag ligger kun Ulvedybet på 605 hektar tilbage som inddiget vådområde, mens Torslev Dyb og Ølands Vejle (»Brenningen«) er tørlagt. Kortene er fra 1787, og Jammerbugt kommune. Koordinater: Attrup-Øland dæmning: , ; Gjøl-Øland dæmning: , ; Ulvedybet: , ; Torslev Dyb: , ; Ølands Vejle (»Brenningen«): , DET TABTE LAND NORDJYLLAND KJELD HANSEN 200 års k amp for dæmninger til Øland fr a øst og vest

3 En landvæsenkommission afsagde i 1910 sin kendelse om et eventuelt projekts linjeføring med detaljerede retningslinjer for kanaler, dæmningsdimensioner og sluser. På dette grundlag udfærdigede Vandbygningsvæsenets ingeniører en projektskitse. I november 1913 var man kommet så vidt, at ingeniørerne Buhl og Danø fra Vandbygningsvæsenet sammen med landvæsenkommissionen besigtigede den planlagte digelinje. Vandbygningsvæsenet skulle godkende byggeriet, da man var den ansvarlige myndighed for digesikkerheden. Diget skulle gå fra Brovst Kærgaard til Øland, fra Øland til Gjøl og fra Gjøl til Haldager og Fristrup. Forskellige ændringer blev vedtaget, men ellers var man klar med projektet for den første inddæmning, som skulle være den mellem Øland og Gjøl. Arbejdet blev udbudt i licitation i december 1913, og ved et offentligt møde på Halvrimmen Kro 14. april 1914 blev de 10 indkomne tilbud fremlagt. Prisen varierede mellem kr. og kr., dvs. mellem 8,3 og 14,6 mio. kr. i 2009-værdi. Efter nærmere undersøgelser gik arbejdet til entreprenør Gudnitz fra København som den lavestbydende. Det skulle man komme til at fortryde, endda rigtig mange gange! Billigst viste sig snart ikke at være bedst, så langt fra. Entreprenøren gik fallit, bl.a. fordi priserne steg og steg efter krigsudbruddet i Dertil kom store problemer med at få dæmningen funderet, da der viste sig»bundløse«forhold flere steder som i dagevis slugte det ene tipvognlæs jord efter det andet uden synlige resultater. Prisen for den tre kilometer lange inddæmning var blevet anslået i 1914 til kr. (9,2 mio. kr. i 2009-værdi), hvoraf staten havde givet tilsagn om kr. Da arbejdet stod færdigt i 1919 lød regningen på kr. (6,6 mio. kr. i 2009-værdi), og selvom staten nu ydede et tilskud på kr., blev det alligevel en dyr sikkerhed mod oversvømmelser for den enkelte bonde. Sejlrenden op til Brovst havn daterer sig formentlig helt tilbage til krigskommissær Ole Tønder Langes store projekter omkring år Brovst havn var hjertet i det storstilede projekt, der bl.a. omfattede et teglværk og andre industrier samt boliger til arbejderne. Billedet er fra ca Foto: Udlånt af Lokalhistorisk Sognegruppe Øland. Attrup-Øland dæmningen Sideløbende med at den tre kilometer lange Gjøl-Øland dæmning voksede fremad, gik man i gang med at forberede den dobbelt så lange Attrup- Øland dæmning i vest. Stadsingeniør Buhl fra Vandbygningsvæsenet i København havde udarbejdet et projekt for en dæmning helt ude ved fjorden. Den skulle gå fra Knudebjerg på Ølands sydspids og tværs over Torslev Dyb til Attrup inde på fastlandet. Seks kilometer lang ville den blive og forsynet med et sluseanlæg. Overslagsprisen lød på kr. (9 mio. kr. i 2009-priser). Den pris viste sig at være helt ude i det blå. Inflationen var galopperende, og syv år senere, da dæmningen endelig stod færdig, lød regningen på det tredobbelte. I februar 1915 blev der kaldt til møde om sagen, og atter spillede det lokale folketingsmedlem Carl Sørensen en hovedrolle. Sørensen var gårdejer på Øland og havde siddet i Rigsdagen siden Som drivkraften bag beslutningen om at bygge Gjøl- Øland dæmningen havde han skaffet betydelige statstilskud. Håbet var nu, at han også kunne hjælpe med tilskud til Attrup-Øland dæmningen. Sørensen svigtede ikke lodsejernes tillid. I april 1916 kunne han meddele, at Trafikministeriet havde sagt ja til et tilskud på kr. (4,4 mio. kr. i 2009-tilskud). Dermed var vejen åbnet for at igangsætte projektet. Det betød dog ikke, at vanskelighederne var ryddet af vejen. Projektet blev udbudt i offentlig licitation, men de indkomne tilbud 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 3

4 get, kom den unge Niels Rasmussen til herregården Oxholm som skytte. Den 23-årige Rasmussen var et udpræget naturmenneske, der følte stærkt for Ølands storslåede og særprægede natur, som digelaget i 1918 gik i gang med at ændre ganske voldsomt. Rasmussen var især meget interesseret i fugle, og han blev senere ansat som den første opsynsmand ved Ølands vildtreservat i Ulvedybet i 1930, da staten ønskede at redde lidt af stumperne. Takket være sin jagtjournal blev det også Rasmussen, der kom til at dokumentere dæmningsbyggeriets negative betydning for den storslåede natur, han holdt så meget af; mere om det senere. blev alle kasseret i januar Derefter forhandlede bestyrelsen direkte med entreprenørfirmaet Bodilsen og Østergaard, som afgav et nyt tilbud på kr. (11,3 mio. kr. i 2009-priser). Af frygt for yderligere prisstigninger vedtog lodsejerne næsten enstemmigt en måned senere at antage dette tilbud, og i maj 1918 blev der skrevet kontrakt med Bodilsen og Østergaard. Imidlertid galopperede priserne videre ved verdenskrigens afslutning, og i marts 1919 måtte lodsejerne yde entreprenøren en ekstra betaling på 80 pct. af prisstigningerne. Dog kun under den særlige forudsætning, at staten ville betale halvdelen. I de næste tre år kom der flere prisstigninger samt uforudsete udgifter, I 1914 kom en delegation fra Rigsdagen på besøg for at inspicere dæmningsbyggeriet fra Gjøl til Øland. De var inviteret af folketingsmand Carl Sørensen, og besøget gav gevinst. I april 1916 kunne Sørensen meddele, at Trafikministeriet havde sagt ja til et tilskud på kr. (4,4 mio. kr. i 2009-tilskud) til dæmningen mellem Attrup og Øland. Fotos: Udlånt af Lokalhistorisk Sognegruppe Øland. og da Attrup-Øland dæmningen stod færdig i 1922 havde projektet kostet godt kr. (16,5 mio. kr. i 2009-værdi). Beløbet var meget langt fra de oprindeligt budgetterede kr. (9 mio. kr. i 2009-værdi) i Lodsejernes andel blev kr. (9,2 mio. kr. i 2009-værdi). Det var noget af en økonomisk lussing for bønderne på Øland. Til trods for den store overskridelse valgte lodsejerne alligevel folketingsmand Carl Sørensen som formand for digelagets bestyrelse i oktober Sørensen sad allerede i digelaget som statens repræsentant (Trafikministeriet), og nu blev han også dets formand. Samme år som bygningen af Attrup-Øland dæmningen blev vedta- Kampen om Ulvedybet begynder Efter inddæmningen i 1922 begyndte arealerne omkring Øland at ændre karakter. Ret hurtigt blev vandet i Torslev Dyb ferskt, mens vandstanden faldt. En sommer blev jorden omkring Tøtterne så tør, at det truede med sandfygning. Lidt efter lidt groede det meste dog til med græs og kogleaks (fleg), og der blev god græsning til heste og kvæg. For fuglelivet er der næppe heller tvivl om, at de udstrakte fugtige engarealer, der opstod, har været helt enestående. Indtil omkring 1930 ynglede der så store antal af viber, at det var rentabelt at indsamle deres æg til brug i husholdningen. Men selvom heste og kvæg fik føden bag dæmningen, var der mange bønder, der ønskede sig mere landbrugsjord, og snakken gik snart om en egentlig afvanding. Øland og Gjøl var landfast både mod øst og mod vest, og det var til fordel for befolkningen, men de store dæmningsprojekter havde også lagt kimen til en mangeårig bitter strid med staten. Bag begge dæmninger lå der stadig pænt store vandflader med det udstrakte Ulvedybet i øst og det noget mindre Torslev Dyb i vest. Begge vandområder var omgivet af vidtstrakte græsenge med et frodigt dyre- og fugleliv og en eventyrlig god 4 DET TABTE LAND NORDJYLLAND KJELD HANSEN 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest

5 jagt. Der var altså ikke tale om kornjord, men om vandlidende arealer, der fremover var beskyttet mod ødelæggende oversvømmelser fra fjordens salte vand. Ejendomsretsligt blev arealerne bag de nye dæmninger nærmest betragtet som herreløse. Bønderne regnede med at kunne overtage dem kvit og frit, selvom alle inddæmmede arealer fra søterritoriet tilhørte staten. Man anså overtagelsen for en formsag og havde derfor ikke sikret sig en aftale på forhånd. Så let kom det ikke til at gå. Tværtimod kom denne lille, uløste tvistighed til at spille en afgørende rolle tyve år senere. Ansøgning på ansøgning Allerede i 1919 vedtog lodsejerne at sende en deputation til København for at anmode regeringen om ejendomsretten til de indvundne arealer. Den kom dog hjem igen uden en afgørelse. Igen i efteråret 1920 indsendte man en ansøgning om at overtage en del af arealerne, men samtidig ansøgte godsejeren på Oxholm om at købe nogle af de inddæmmede arealer. Det vakte nogen forbløffelse i lodsejerudvalget, fordi godsejeren også var med i udvalgets ansøgning om de samme arealer. Udvalget blev anmodet af ministeriet om en udtalelse om godsejerens ansøgning, og den kunne man overhovedet ikke anbefale. I sommeren 1924 besluttede de to digelag at indsende en fælles ansøgning til Ministeriet for Offentlige Arbejder om at overtage de indvundne fjordarealer vederlagsfrit, men i marts 1925 afviste ministeriet ansøgningen. Digelagene indsendte straks en justeret ansøgning om stort set det samme, men også den blev afslået. På et bestyrelsesmøde i september 1925 tilbød formanden Carl Sørensen at søge Rigsdagens tilslutning til at overdrage arealerne til digelaget på visse betingelser. Der skulle ydes et vederlag på kr. ( kr. i 2009-værdi) for arealerne, som ikke måtte udstykkes uden ministeriets samtykke. Desuden skulle fiskeretten forbeholdes staten, og jagten på arealerne fredes. Især den sidste betingelse kom siden hen til at skabe megen debat i spørgsmålet om Ulvedybets skæbne. Men stadigvæk trak det i langdrag med en afgørelse. I november 1928 var begge digelag klar med endnu en ansøgning til regering og rigsdag om at få overdraget de indvundne arealer som fri ejendom. Imidlertid var løbet nu ved at være kørt. Danmarks Naturfredningsforening havde fået nys om lodsejernes forsøg på at overtage statens arealer. I 1928 opfordrede foreningen Landbrugsministeriet til at beholde arealerne, frede jagten og forbyde ægsamling og ansætte lokalt opsynspersonale til at overvåge bestemmelserne. På fallittens rand Ved udgangen af 1920 erne havde digelagene nok at se til, fordi pengemangel gjorde det svært at få råd til at vedligeholde dæmninger og sluser i tilstrækkeligt omfang. En stribe stormfloder havde kostet dyrt i cementfliser, græstørv, ekstra fyld og ny overjord, men også flere regulære svagheder ved selve anlæggene krævede kontante udbedringer. Attrup-dæmningen var et enkelt sted sunket hele 65 centimeter. Allerede i august 1929 var kassebeholdningen røget i minus med 1700 kr. ( kr. i 2009-værdi), hvorefter to stormfloder i november og december samme år tvang bønderne til at bede om hjælp fra det offentlige. I februar 1930 blev der sendt en ansøgning til Ministeriet for Offentlige Arbejder om 2000 kr. som hjælp til at istandsætte dæmningen. Bestyrelsen skønnede, at prisen ville blive den dobbelte. Økonomien var nu så ringe, at formanden, folketingsmand Carl Sørensen, måtte tilbyde at lægge ud, for at et par større kreditorer kunne få betaling for deres arbejder for digelagene. I maj måned besluttede bestyrelsen at pålægge formanden at undersøge, om det ville kunne betale sig at omlægge digelagenes lån. Af de kr. [ kr. i 2009-værdi] man havde lånt i 1920, var der stadig kr. [1,1 mio. kr. i 2009-værdi] at tilbagebetale. På grund af det globale finanssammenbrud i 1929 var hovedstolen stort set uændret. Og stadigvæk nagede det uafklarede spørgsmål om ejendomsretten til de nye arealer. Hedeselskabet træder til Hele afvandingsspørgsmålet var blevet taget op i samarbejde med Hedeselskabet, der var meget interesseret i de kulturtekniske udfordringer i området. Midt på sommeren 1930 kom Hedeselskabets ingeniører på besøg. Under dette besøg blev banen kridtet op for de næste 30 års stridigheder. Det offentlige møde blev afholdt 14. juli i Halvrimmen Gæstgivergård, og fra Hedeselskabet i Viborg deltog direktør Vestergaard og ingeniørerne Parbo og Steenstrup, mens bl.a. skovrider Jørgen Otto Fabricius repræsenterede staten. Fabricius ( ), der havde titel som kongelig jægermester, var meget optaget af jagtlige spørgsmål, og han blev fra 1936 udpeget som den første formand for Re- Gårdejer Carl Sørensen ( ) blev født i Brovst, men levede hele sit voksne liv på Øland. Han sad i folketinget fra 1901 til 1924, og var den drivende kraft bag de første dæmningsbyggerier, der gjorde Øland og Gjøl landfaste. Foto: Udlånt af Lokalhistorisk Sognegruppe Øland. 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 5

6 servatrådet i Landbrugsministeriet. Hele området omkring Øland var landskendt for de meget rige forekomster af ynglende vadefugle og trækkende ænder, og især Ulvedybet bag Gjøl-Øland dæmningen havde længe været i kikkerten hos overførster Fabricius. Da det var statens ejendom som en del af søterritoriet, ville et jagtreservat kunne oprettes gratis. Desuden pressede Danmarks Naturfredningsforening på for at få jagten fredet og arealerne bevaret. På mødet redegjorde Hedeselskabets ingeniører for den store plan, som skulle sænke vandstanden i begge de inddæmmede områder og derigennem bane vejen for en kultivering af de våde enge. Det mest ambitiøse projekt opererede med to store pumpestationer, en på hver dæmning, som skulle gøre det muligt at kultivere 5868 hektar våde enge og egentlige vådområder. Prisoverslaget lød kr. (29,4 mio. kr. i 2009-værdi). Det andet projekt var en anelse billigere, mens det tredje kun ville koste totredjedele af det dyreste. Der blev en livlig debat, men ingen af lodsejerne var imod. Helt afgørende ville det dog være, hvilken stilling staten agtede at indtage som ejer af arealerne. Økonomisk støtte skulle der til og gerne oveni en billig overdragelse af ejendomsretten til lodsejerne, hvis Hedeselskabets projekt skulle have en chance. Det blev hverken til støtte eller gratis jord. Lodsejerne fik en iskold skulder af den socialdemokratiske landbrugsminister Kr. Bording. Statsstøtte til Den nye sluse i Attrup-Øland-dæmningen blev bygget med skovl og trillebør af jordarbejdere fra nær og fjern. De kom dog ikke med på billedet, da slusen blev indviet i Derimod deltog flere medlemmer af den kongelige familie. Blandt cementstøbere, gårdejere, en læge og statshusmænd stod prins Erik med butterfly og blød kasket (nr. 7 i forreste række fra venstre). Han havde købt Kokkedal Slot, to kilometer nord for den nye sluse, i 1917 og var derfor med i byggeriet. Søsteren prinsesse Margrethe ses som nr. 9 fra venstre bag to feriedrenge, mens faderen, prins Valdemar, står som nr. 11 i lyst tøj, med fuldskæg og stråhat. Prins Valdemar var søn af Christian 9. Kokkedal slot blev solgt allerede i Fotos: Lokalhistorisk Arkiv for Øster Han Herred, Brovst Bibliotek. afvanding kunne der slet ikke blive tale om, og staten ville ikke afgive ejendomsretten. Bording havde helt andre planer med de inddæmmede arealer. De, der egnede sig til dyrkning, skulle udstykkes til husmandsbrug, mens resten ville blive udlagt som jagtreservater. Det sidste skete rent faktisk ved en skrivelse fra landbrugsministeriet til formanden for lodsejerudvalget i december De statsejede arealer, dvs. de vanddækkede områder i Attrup-inddæmningen og Ulvedybet (ca ha), blev udlagt som vildtreservat med det klare formål at bevare den daværende tilstand til gavn for fuglelivet og for jagten. Dette formål skulle dog blive saboteret senere hen. De store planer om udstykninger til husmandsbrug kom fra Statens Jordlovsudvalg, og de omfattede især vestsiden af Øland, så der var jorden heller ikke til salg. Lodsejerne fik blot et tilbud om at kunne leje sig ind på arealerne til græsning og høslet. Landvindingslovens fader Ministeriet for Offentlige Arbejder nedsatte i 1932 en kommission, der skulle komme med forslag til en sænkning af vandstanden i Attrup-Øland inddæmningen, primært Torslev Dyb. I sin betænkning fra 1934 fremlagde kommissionen hele fire forslag, som blev rost af digelaget, men man måtte alligevel takke nej og foreløbig stille sig afventende på grund af den elendige økonomi i landbruget. Op gennem 1930 erne pressede jordlovsudvalget på for at få opført en pumpestation som erstatning for slusen ude på dæmningen, men lodsejerne ville ikke være med. Udvalget ville så gå enegang og selv opføre en mindre pumpestation, så man kunne prøve kræfter med udtørring af nogle arealer af særlig interesse. I januar 1940 kunne jordlovsudvalget præsentere sin afvandingsplan for arealerne bag Attrup-Øland dæmningen. Man stod parat til at anlægge tipvognspor til at transportere jordfyldet frem til den planlagte pumpestation. 6 DET TABTE LAND NORDJYLLAND KJELD HANSEN 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest

7 Men så trådte en helt ny spiller ind på scenen. Det var landvindingsingeniør Henrik Marquard Markersen helt ovre fra Rødby på Lolland. Allerede i slutningen af 1920 erne havde ingeniør Markersen været på Øland, hidkaldt af folketingsmand Oscar Sørensen, der havde hørt om Markersens indsats for afvandingen af Rødby Fjord. Oscar Sørensen ville gerne have undersøgt, om ikke der kunne foretages en tilsvarende afvanding af Attrup-Øland engene. Noget egentligt resultat kom der dog ikke ud af denne kontakt. Op gennem 1930 erne undersøgte og beskrev Markersen en lang række muligheder for inddæmninger over hele landet, som han energisk promoverede både politisk og i medierne. Med på ingeniørens liste stod AttrupØland inddæmningen. Markersen yndede at se sig selv som»landvindingslovens fader«, og han havde været på tale som Ingeniørforeningens repræsentant i Statens Landvindingsudvalg. Markersen indbød til et møde 28. november 1940 på Brovst Hotel, hvor han fortalte 400 fremmødte bønder om de nye muligheder for omfattende statsstøtte til tørlægning af vådområderne omkring Øland. Den tyske besættelse havde givet Rigsdagen anledning til at vedtage loven om statsstøtte til landvinding 14 dage tidligere, og allerede før han rejste til Brovst, havde Markersen forelagt sine planer på det første møde i det nyoprettede Statens Landvindingsudvalg. De var blevet mødt med stor opmærksomhed. Nu manglede han så lige at få overtalt bønderne til at være med. Markersens førstefødselsret På et nyt møde 3. januar 1941 på Birkelse Hotel afslørede ingeniør Markersen i detaljer, hvad han havde i mappen: et skitseprojekt til en storstilet afvandingsplan for hele området. Planen gik ud på at opføre to kraftige pumpestationer til tørlægning af de inddæmmede vand- og engområ- Også landvildt forekom tidligere i store mængder på Øland, og godsejeren på Oxholm afholdt storstilede jagter i 1930 erne, hvor denne vildtparade foran godstrappen antages at være fotograferet. Især synes bestanden af harer at have været ganske imponerende. Foto: Udlånt af Grethe Mejlgaard. der omkring Øland. Den ene skulle ligge på Attrup-Øland-dæmningen ud for Torslev Dyb, mens den anden skulle placeres på Gjøl-Øland-dæmningen ud for Ulvedybet. Forslaget kom til at dele bønderne i to lejre: bestyrelsen for det østre digelag (Gjøl-Øland) gik ikke ind for projektet, mens vestre digelag (AttrupØland) var parat til at gå i gang. Prisoverslaget lød på 2,6 mio. kr. (53,6 mio. kr. i 2009-værdi) for begge anlæg, men ingeniør Markersen forventede, at der ville være totredjedele i direkte statstilskud. Lodsejerudvalget omkring Torslev 200 års k amp for dæmninger til Øland fra øst og vest Dyb arbejdede videre med forslaget gennem en stribe afstemninger på en række møder, der ofte udviklede sig dramatisk. Underskrifter blev indsamlet både for og imod en pumpestation ud for Torslev Dyb. Blandt de skarpeste modstandere var især lodsejere, der gennem årene trofast havde betalt deres bidrag til Attrup-Øland-dæmningen. Deres argumentation gik på, at dæmningen dengang havde været budgetteret til kr., men kom til at koste kr. De forlangte, at staten skulle stille med en underskudsgaranti, og da de ikke kunne opnå en KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 7

8 Kirkeuglen er i dag en meget sjælden ynglefugl i Danmark med en ynglebestand på færre end 100 par. For bare år siden var arten almindelig, ikke mindst i Nordvestjylland, og nogle fuglefolk mener, at det var den mest almindelige ugleart i Jylland. De faktorer, som vurderes at være afgørende for denne triste udvikling, er især færre fødedyr som følge af mere effektiv landbrugsdrift (insektgifte, ukrudtsmidler og flere kornmarker), færre egnede levesteder, fordi uglen er afhængig af store græsplæner eller græsningsfolde helt op til landejendomme, færre velegnede steder til placering af reden (lukkede landejendomme og færre hule træer) samt risikoen for trafikdrab. Foto: Klaus Dichman. sådan sikkerhed, nedstemte de projektet i flere omgange. Ude i kulissen lurede Hedeselskabet stadig med sit 1930-projekt. Selskabet var ikke parat til at lade lollikken løbe med den store luns, men problemet var, at H.M. Markersen var kommet først med sit projektforslag, og at der var lokale kontakter, der foretrak ham frem for det magtfulde Hedeselskabet. Det gjaldt især Markersens gode forhold til gårdejer Jens Chr. Welling fra Nibe. Jens Chr. Welling var glødende tilhænger af alle landvindingsprojekter langs Limfjordens vande, og da Carl Sørensen døde i 1937, var Jens Chr. Welling en af de ildsjæle, der stod parat til at videreføre landvindingssagen. Wellings private landvindingsdrøm var en tørlægning af Nibe Brednings 1400 hektar ud for hans egen gård i Valsted, en sag han kæmpede energisk men forgæves for gennem et meget langt liv. Welling døde som 93- årig i Stor ballade i landvindingsudvalget Allerede i november 1940 havde Markersen præsenteret sit projekt for Landbrugsministeriets nyoprettede Statens Landvindingsudvalg, der netop havde fået 25 mio. kr. (591 mio. kr. i 2009-værdi) til uddeling til landvindingsprojekter i de efterfølgende to år. Ved udvalgets andet møde havde Markersens projekt fået journalnummer 37. Det omfattede hektar og ville som nævnt koste i omegnen af to mio. kr. (47,2 mio. kr. i 2009-værdi), men den høje pris virkede ikke umiddelbart afskrækkende. Formanden for Statens Jordlovsudvalg, Niels Frederiksen, der var et af landvindingsudvalgets nyvalgte medlemmer, bakkede projektet helhjertet op. Det ville hurtigt kunne realiseres, da der allerede var foretaget visse projekteringer og jordbundsundersøgelser, og fordi dæmningerne var i orden i området. Han udtalte til referatet:»dette er vist et af de områder, hvor vi hurtigt kan komme i gang og få den nyttevirkning, som loven kræver.«sådan kom det nu ikke til at gå. Også Hedeselskabets ingeniør Frode Ebert, der deltog i landvindingsudvalgets møde, kunne forsikre, at Hedeselskabet gik helt og holdent ind for sagen. Selskabet havde jo selv udarbejdet flere projekter for området, men som han måtte påpege»sagen strandede dengang på Landbrugsministeriets krav om, at reservatet ikke måtte røres«. Hertil svarede formanden for udvalget, departementchef Justus Wilcke:»Reservatet må eventuelt vige under de foreliggende forhold«. Det var vildtreservat Ulvedybet, der blev dømt til at vige. At lodsejerne omkring Ulvedybet var modstandere af et afvandingsprojekt indgik på dette stadie ikke i overvejelserne. Efter at Landbrugsministeriet havde gennemført loven om statsstøtte til landvinding, var»vildtreservat Ulvedybet«pludselig blevet en kæp i hjulet for fremskridtet. Imidlertid kunne reservatets status ikke bare ændres med et pennestrøg. Hverken af en departementchef eller en landbrugsminister. Vadefugle trues Allerede efter mødet i Statens Landvindingsudvalg stod det klart, at der ville blive løbet stormløb mod Ulvedybet, men også at det ville blive et tæt En yndet søndagsfornøjelse, når vejret var til det, kunne være en robådsudflugt på den inddæmmede fjord bag Attrup-Øland-dæmningen. Årstal ukendt. Foto: Privateje. 8 DET TABTE LAND NORDJYLLAND KJELD HANSEN 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest

9 Fra 1930 var det slut med at samle æg på statens inddæmmede arealer, da landbrugsministeriet udlagde dem som vildtreservat. Forbudet blev næppe håndhævet særlig nidkært, som dette foto af tre ungdommelige»ægrøvere«viser. Ikke mindst under besættelsen er der utvivlsomt indsamlet store mængder mågeæg til videresalg til bageindustrien, som erstatning for de hønseæg der blev eksporteret i store mængder til Tyskland. Foto: Privateje. løb mellem Hedeselskabet og ingeniør Markersen, om hvem der skulle have entreprisen på det store projekt. Der var lagt op til en gyser kunne det lille ingeniørfirma fra Rødby virkelig stå op imod det magtfulde Hedeselskab fra Viborg? Projektforslagets videre skæbne kender vi i meget nærgående detaljer, fordi møderne i Statens Landvindingsudvalg blev nøje refereret. De nedskrevne referater er i dag offentligt tilgængelige på Rigsarkivet. Den følgende fremstilling er baseret på korte uddrag af mødereferater fra 1941 og de følgende 22 år frem. På det 5. møde i februar 1941 forelå der en protesterklæring mod selve tørlægningen fra Jagtrådet, Naturfredningsrådet og Reservatrådet, som i fællesskab ønskede at påpege, at fuglereservaterne i de to inddæmninger har»den allerstørste betydning for opretholdelsen af svømme- og vadefuglebestanden i en meget stor del af Nordjylland, dvs. netop de fuglearter, der er særlig hårdt trængt og i talmæssig tilbagegang som følge af kulturforanstaltninger.«og det var ikke småting, der stod på spil. Af en opfølgende skrivelse fra de samme tre institutioner fra juni 1941 fremgår det, at af de»i Jylland ikke helt sjældne arter som rødben og brushøne findes på vejlerne [Torslev Dyb, Ølands Vejle, Ulvedybet med Vejlen, m.fl.] og de tilstødende enge endnu i år et større antal end noget andet sted i landet (henholdsvis mindst 3000 og 2000 par); men ved en fuldstændig udtørring vil disse såvel som selvfølgelig alle andre vade- og svømmefugle praktisk taget forsvinde.«den samlede danske bestand af rødben blev opgjort i 2000 til i alt, mens brushøne-bestanden (i 2008) var helt nede på 65 hunner; hovedparten på reservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord. Hvem skal have projektet Naturprotesterne vakte ingen debat i landvindingsudvalget; de blev blot arkiveret. Større opmærksomhed bevidnede man et andragende fra Attrup-Øland digelag, som forespurgte, om ikke regering og rigsdag ville overtage digelagets restgæld på kr. (2,7 mio. kr. i 2009-værdi)? Dette vedtog man de facto ved at lade gælden glide ind i regnskabet for det nye afvandingsprojekt. Desuden havde ingeniør Markersen beklaget sig over, at han endnu ikke havde fået tildelt opgaven, som han mente at have»krav«på efter præsentationen af sit projekt. Men så begyndte balladen. På et møde 12. marts 1941 i Åbybro forkastede lodsejerudvalgets flertal angiveligt Markersen som ingeniør og foretrak Hedeselskabet. Mødet var indkaldt af det jyske underudvalg af Statens Landvindingsudvalg, der med formandens indledende ord ønskede»at blive orienteret i sagen og herunder særligt med hensyn til spørgsmålet om, hvem man ønskede skulle udarbejde detailprojektet«. Formanden for det jyske underudvalg hed Niels Basse. Det var ham, der opfordrede lodsejerudvalget til at overveje sagen, ledede mødet og også senere rapporterede om sagen til de øvrige medlemmer af Statens Landvindingsudvalg. Niels Basse var afdelingsleder i Hedeselskabet, og to år senere blev han udnævnt til selskabets direktør. Ingeniør Markersen var ikke inviteret med til Åbybro-mødet. Landvindingsingeniør H.M. Markersen (th.) ankom helt ovre fra Rødby på Lolland sammen med sønnen Knud (tv.) for at kaste sig ind i kampen om de store digeprojekter ved Øland i Det blev firmaet Markersen & Søn, der kom til at bygge begge pumpestationer ved Øland. Foto: H.M. Markersen & Søn, Rødby. 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest KJELD HANSEN DET TABTE LAND NORDJYLLAND 9

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Englændernes mislykkede tørlægningsprojekt i 1800-tallet skabte Vejlernes storslåede natur

Englændernes mislykkede tørlægningsprojekt i 1800-tallet skabte Vejlernes storslåede natur Englændernes mislykkede tørlægningsprojekt i 1800-tallet skabte Vejlernes storslåede natur»efter midten af forrige århundrede, da inddæmnings- og udtørringsmanien rasede her i landet, blev disse fjordarme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer Grundejerforeningen Nørhede Vest Udvalget for veje og fællesarealer September 2009 Orientering til samtlige grundejere i Nørhede Vest Ved generalforsamlingen i 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere