Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør"

Transkript

1 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har anført en forkert beregning af ejendomsskat og som følge heraf skal betale godtgørelse til klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Sælger ejede en ejendom, som sælger ønskede at udstykke til 2. Udstykning fandt sted 19. oktober 2006.

2 2 Indklagede fik det grundstykke, hvorpå det oprindelige hus var beliggende, til salg. Klagerne ønskede at købe denne ejendom. Den 17. oktober 2008 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelsesdag den 1. januar Det fremgik af købsaftalens punkt 16: Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, at den ene af klagerne var advokat, og at denne klager bl.a. skulle forestå udarbejdelse af en servitut i forbindelse med handlen. Det fremgik af købsaftalen, at klagerne bl.a. fik udleveret oplysninger om skatter og afgifter for 2008 og vurderingsattest for ejendommen for henholdsvis 2005 og Af ejendomsskattebillet for hele ejendommen fremgik bl.a.: [ ] Af ejendommens vurdering for 2005 fremgik bl.a.:

3 3 Af vurderingsattest for 2007 fremgik bl.a.:

4 4 Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling fremgik bl.a.: Ejendommen er udstykket og er derfor først selvstændig vurderet med virkning pr Ejd.skatten opkræves samlet for [ejendommens adresse] A og B i Beløbet i opstill, er forholdsmæssigt beregnet. Ejd. værdiskatten er anslået men i forhold til omberegnet ejd.værdi incl. værdi for attraktiv beliggenhed. Dette tillæg vil muligvis bortfalde eller blive reduceret. Det fremgik videre af salgsopstillingen, at ejendomsskatter for 2008 udgjorde ,59 kr. Den 17. oktober 2008 fremsendte et advokatfirma et godkendelsesbrev til indklagede. Der var ikke i brevet fremsat indsigelser vedrørende ejendomsskat. Brevet var underskrevet af den ene af klagerne som advokat. Den 2. december 2008 fik klagerne tilsendt ejendomsskattebillet for 2009 fra kommunen. Det fremgik heraf bl.a.:

5 5 [ ] Den 15. december 2008 skrev klagerne til indklagede bl.a.: Indklagede svarede klagerne den 18. december 2008 bl.a.: Jeg kan naturligvis ikke huske tallene i hovedet, men erindrer alene, at både du og jeg kontaktede ejendomsbeskatningen i kommunen fordi der oprindeligt var

6 6 medtaget ejendomsskat og ejendomsværdiskat for den samlede ejendom. Såvidt jeg husker, men det er alene ud fra hukommelsen, så blev tallet opgivet fra [navn på ansat] i ejendomsbeskatningen og tjekket flere gange, men jeg vil naturligvis kigge på det [ ] og så må vi se hvorledes vi kan løse det. Klagerne skrev den 19. december 2008 på ny til indklagede. Det fremgik bl.a.: Tak for din mail. Det skal bemærkes, at jeg ikke har været i kontakt med kommunen vedrørende ejendomsskatten for ejendommen. Det var alene ejendomsvurderingen som vi mener er for høj, da der er medtaget beliggenheds værdi selvom ejendommen er beliggende i anden række til vandet, som vi havde en drøftelse af. Den 2. marts 2009 skrev indklagedes forsikringsselskab AIG Europe til klagerne bl.a.: Klager 1 svarede ved brev af 20. maj 2009 bl.a.:

7 7 Indklagedes forsikringsselskab svarede den 22. juni 2009 klagerne bl.a.: Deres skrivelse af 20. maj 2009 giver os ikke anledning til at standpunkt i sagen. Det må være åbenlyst, at der vil ske ændringer i skattebilletten som følge af en udstykning, ligesom metoden for beregningen af skatten er oplyst også at det er på grundlag af tallene fra Vi finder at dette er oplyst i den modtagne salgsopstilling. Er man advokat og endog boligadvokat, sidder man inde med en særlig viden, hvorfor vi forventer at det ikke kommer som en overraskelse, at der er en løbende stigning i skatten og at der også typisk sker en stigning i forbindelse med en udstykning.

8 8 Den 4. november 2009 skrev SKAT til klagerne, og meddelte, at klagernes anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007 ikke kunne imødekommes. Det fremgik af meddelelsen bl.a.:

9 9 Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal betale godtgørelse for difference i grundskyld. Indklagede var mægler i forbindelse med klagernes køb af ejendommen, og indklagede havde i den forbindelse udarbejdet købsaftale og salgsopstilling. Sælger havde forinden klagernes køb udstykket grunden og bygget nyt hus på den udstykkede grund og havde boet i det nye hus i et år. Klagerne har således købt det oprindelige hus med selvstændig ejendomsvurdering for Indklagede havde i salgsopstillingen anført grundskyld for 2008 til ,59 kr. Der var ikke i købsaftalens afsnit 16 anført, at der var usikkerhed om grundskyldens størrelse for Derfor regnede klagerne med, at der kun ville blive tale om en beskeden stigning, såfremt kommunen skulle sætte grundskylden op. Da klagerne senere modtog ejendomsskattebilletten for 2009 viste det sig, at grundskyld for 2009 var på ,55 kr. Der var således tale om en stigning på 8.685,96 kr., hvilket kom fuldstændig bag på klagerne. Indklagede har derfor foretaget en forkert beregning af ejendomsskatten ved ikke at anføre tvivl herom i købsaftalen under individuelle vilkår. Det var ikke tilstrækkeligt, at indklagede på side 2 i salgsopstillingen havde anført, at ejendommen var udstykket 19. oktober 2006 og derfor først selvstændig vurderet med virkning pr. 1. januar 2009, samt at ejendomsskatten blev opkrævet samlet for begge ejendomme, og at beløbet var forholdsmæssigt beregnet. Indklagede skal derfor betale en rimelig godtgørelse til klagerne i henhold til lov om fast ejendom 24, stk. 2. Da klagerne modtog ejendomsskattebilletten for 2009, kontaktede klagerne kommunen for at høre, om der var tale om en fejl. Kommunen oplyste, at indklagede formentlig havde glemt, at der tillige skulle pålægges byggeret på den udstykkede grund, hvilket klagerne ikke var bekendt med. Klagerne har klaget over værdiansættelsen af grunden i forhold til tillægget for attraktiv beliggenhed, men har fået afslag fra SKAT på genoptagelse af sagen. Klagerne er af den opfattelse, at indklagedes ansvar er det samme, uanset at den ene af klagerne er advokat. Salgsopstilling og købsaftale er udarbejdet til klagerne som ganske almindelige borgere, og ikke specifikt til klager som advokat. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klagerne. Det er indklagedes opfattelse, at klagerne er gjort tydeligt opmærksom på, at der var

10 10 tale om en ny udstykning, hvorfor selvstændig vurdering først ville foreligge 1. januar Indklagede havde indhentet vurderingsattester og vedlagt disse sammen med købsaftalen. Den solgte ejendom var påført byggeretsværdi, og grundspecifikationen fremgik heraf. Grundskatten for 2008 er korrekt beregnet i forhold til arealfordelingen, og klagerne var gjort opmærksom på, at ejendommen ikke var selvstændig vurderet, hvorfor klagerne efter indklagedes opfattelse og på baggrund af de udleverede vurderingsattester selv burde være opmærksom på, at grundskatten ville stige. Nævnet udtaler: Ejendommen var selvstændig vurderet på handelstidspunktet, ligesom vurderingsattest forelå. Nævnet finder det herefter kritisabelt, at indklagede i salgsopstillingen anførte, at ejendommen var udstykket den 19. oktober 2006, og at den derfor var selvstændig vurderet med virkning pr. 1. januar 2009, samt at beløbet i opstillingen derfor var forholdsmæssigt beregnet. Det er endvidere kritisabelt, at indklagede anførte, at ejendomsværdiskatten var anslået, men at den i forhold til omregnet ejendomsværdi var inkl. værdi for attraktiv beliggenhed, samt at dette tillæg muligvis ville bortfalde eller blive reduceret. Da ejendommen var selvstændig vurderet i 2007, burde indklagede have indhentet en korrekt beregning af ejendomsskat for 2008 hos kommunen. Salgsopstillingen blev udleveret til klagerne sammen med købsaftalen. Endvidere fik klagerne sammen med købsaftale og salgsopstilling udleveret ejendomsskattebillet samt ejendomsvurdering for 2007 for begge ejendomme. På denne baggrund samt det forhold, at den ene af klagerne er advokat med speciale i fast ejendom, finder nævnet ikke, at klagerne var i god tro om den anførte ejendomsskat. Nævnet kan derfor ikke pålægge indklagede at betale godtgørelse til klagerne. Konklusion: Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen

11 formand 11

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ole K. Jørgensen Maribovej 141 4900 Nakskov Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere