CPR-nr.: Virksomhedens navn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPR-nr.: Virksomhedens navn:"

Transkript

1 LANG HELBREDSERKLÆRING inkl. Kritisk Sygdom og Lifeline Agenturnummer: Mægler: LHE Blanketten sendes til: Skandia Dokumenthåndtering, R 201 Postboks Valby Telefon Aftalenummer(udfyldes af Skandia): 1. Kunde / Medarbejderoplysninger CPR-nr.: Gade: Postnr.: By: Telefon, privat: Telefon, arbejde: Jobfunktion: Virksomhedens navn: 2. Information Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: besvarer alle spørgsmål omhyggeligt, uden at udelade noget - fx. forhold som ryglidelser, psykiske tilstande og brug af piller og alkohol - også selvom du tror, at det ikke har betydning for forsikringen oplyser om nuværende og tidligere sygdomme oplyser om varigt eller midlertidigt forbrug af medicin oplyser om alle undersøgelser og behandlinger hos læger, kiropraktorer, fysioterapeuter mv., oplyser om alle undersøgelser og behandlinger på sygehuse, ambulatorier, laboratorier mv. Du er selv ansvarlig for at erklæringen er udfyldt korrekt. Vær opmærksom på at manglende eller ikke helt korrekte oplysninger i værste fald kan medføre, at du står uden dækning, hvis skaden sker. Du skal ikke oplyse om resultat af gentests, dvs. undersøgelser der belyser dine arveanlæg og fremtidig risiko for sygdomme. Skandia udfører en helbredsvurdering med denne erklæring som grundlag. Indhentning af yderligere helbredsoplysninger, hos dig eller din læge, kan blive aktuelt. 3. Obligatoriske spørgsmål Sætter du kryds ved JA, skal svarrubrikken til højre udfyldes. Brug eventuelt en blank side, hvis der ikke er plads nok i skemæt. 1 konsulteret, været undersøgt eller behandlet hos følgende behandlere? NB: Spørgsmålene omfatter både psykiske og legemlige lidelser, dog er ukomplicerede børnesygdomme og kortvarige forkølelser undtaget. a. Læge eller speciallæge Nej Ja *DK60037* DK60037 Side 1 (6) Skandia Forsikring, f lial af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige CVR-nr: Svensk reg.nr. (Finansinspektionen): Skandia A/S CVR-nr: Skandia Livforsikring A/S CVR-nr: Skandia Link Livforsikring A/S CVR-nr: Skandia Livforsikring A A/S CVR-nr:

2 b. Psykiater, psykolog eller Nej Ja psykoterapeut c. Kiropraktor eller fysioterapeut Nej Ja d. Anden behandler, herunder Nej Ja alternativ behandler Har du svaret JA, så husk at udfylde svarrubrikken i højre side. Ved pladsmangel bruges ekstra ark eller sidste rubrik. 2 været indlagt, behandlet eller undersøgt på sygehus/hospital/privatklinik? Nej Ja Hvor? 3 været henvist til laboratorium, ambulatorium eller andet behandlingssted, herunder røntgenklinik og fysiurgisk klinik? Nej Ja Hvor? 4 5 Er du henvist til eller optaget på venteliste til undersøgelse, Nej Ja behandling eller indlæggelse? Har du aktuelt eller indenfor de sidste 10 år haft sygdomme i Nej Ja eller gener (smerter eller ubehag) fra nakke, ryg eller lænd, herunder diskusprolaps, lumbago, whip-lash, muskelspændinger mv.? Hvor/hos hvem? Hvilke? Hvornår sidst? Hvem er du behandlet af? Side 2 (6)

3 Har du aktuelt eller indenfor de sidste 10 år haft sygdomme i Nej Ja eller gener (smerter eller ubehag) fra skuldre, arme, albuer, hænder, hofter, bækken, ben, knæ eller fødder, herunder også led- og gigtlidelser? a. Har du medfødte legemsfejl eller følger (mèn) efter skader? Nej Ja b. Har du nedsat hørelse? Nej Ja c. Har du nedsat syn? Nej Ja a. Bruger du lægemidler ordineret af læge eller anden behandler? Nej Ja b. Har du tidligere været i Nej Ja medicinsk behandling mere end 1 måned, herunder med beroligende eller smertestillende medicin? a. Drikker du øl, vin, hedvin Nej Ja eller spiritus? b. Har du tidligere haft et større Nej Ja forbrug af øl, vin, hedvin eller spiritus? c. Modtager du eller har du Nej Ja modtaget behandling eller rådgivning herfor? d. Ryger du? Nej Ja Hvilke? Hvornår sidst? Hvem er du behandlet af? Hvis Ja: Hvilke? Styrke: Højre: Styrke: Venstre: Hvilke præparater? Hvilke præparater? Ugentlige genstande (gennemsnit)? Ugentlige genstande (gennemsnit)? I hvilke perioder? + Hvilken behandling? I hvilke perioder? Hvor stort dagligt forbrug (Antal cigaretter, cigarer, pibestop)? - e. Hvis ikke, har du tidligere røget? Nej Ja Hvornår holdt du op? Hvor stort dagligt forbrug(antal cigaretter, cigarer, pibestop)? f. Anvender du eller har du Nej Ja anvendt hårde stoffer (fx heroin, speed, kokain, ecstacy, LSD), hash, organiske opløsningsmidler, anabole stoffer eller andre stimulerende midler? Hvilke stoffer? I hvilke perioder? Har du modtaget behandling/rådgivning herfor? Nej Ja Side 3 (6)

4 10 11 været syg eller uarbejdsdygtig Nej Ja i en sammenhængende periode på 1 måned eller mere? Er du fuldt arbejdsdygtig? Nej Ja Af hvilken årsag? Varighed? Er der følger/gener? Nej Ja Hvilke? Hvis NEJ, hvorfor ikke? 12 Er du indstillet til eller godkendt til skåne/fleksjob, under revalidering eller på nedsat tid af helbredsmæssige årsager? Nej Ja Siden hvornår? 13 Modtager du offentlig eller anden pension eller modtager du invaliditetsydelse? Nej Ja Siden hvornår? 14 Hvad er din højde og vægt? 15 Hvem er din læge? Højde;...cm Vægt:...kg Postnummer: By: 4. Kritisk Sygdom Nedenstående spørgsmål skal kun besvares, hvis du ønsker dækning for Kritisk Sygdom 16 lidt af: Sygdom i hjertet eller blodårerne? Nej Ja For højt blodtryk? Nej Ja Slagtilfælde (apopleksi)? Nej Ja Nervesygdomme, herunder Nej Ja epilepsi, hukommelses besvær, lammelser? Kræft, svulster eller andre Nej Ja ondartede sygdomme? Blodsygdom? Nej Ja Sukkersyge? Nej Ja Nyre- eller urinvejslidelser? Nej Ja Leversygdom? Nej Ja Astma, bronkitis eller andre Nej Ja sygdomme i åndedrætsorganerne? Synssvækkelse eller blindhed? Nej Ja Høresvækkelse eller døvhed Nej Ja Side 4 (6)

5 17 18 Nej Ja modtaget blodtransfusion? a. Nej Ja haft seksuelt overførbare sygdomme eller leverbetændelse? b. Er du indenfor de sidste 10 år du Nej Ja blevet undersøgt for HIV/AIDS? 19 a. Har dine forældre eller søskende Nej Ja lidt af hjertelidelse, slagtilfælde, højt blodtryk, sukkersyge, nyresygdom, sygdom i nervesystemet, hukommelsestab eller kræft før 60-års alderen? b. Har du nogen legemsfejl eller Nej Ja medfødte lidelser Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger:(hvis sukkersyge ønskes type oplyst.) Har du brug for yderligere plads, kan du anvende et ekstra ark, Husk at datere og underskrive arket. 5. Lifeline Nedenstående spørgsmål skal kun besvares, hvis du ønsker Lifelinedækning Lifeline dækker ikke udgifter til behandling af skade eller senere følger af skade, som er indtruffet, diagnosticeret eller som du er bekendt med eller burde være bekendt med, inden forsikringen er trådt i kraft. Lifeline Plus Sunhedstest hvert år Lifeline Excellent Lifeline Basis Nytegning Ændring Sundhedstest hvert andet år Lifeline Kritisk Sygdom I kræfttrædelses-/ændringsdato: Sum: Er du medlem af Sygeforsikring Danmark? Ja Nej Tilknytning til virksomheden: Ansat Ægtefælle/samlever Den ansattes navn: Den ansattes CPR-nr.: Jeg ønsker nedenstående børnedækning(er) efter gældende priser og vilkår. Gælder hjemmeboende børn og biologiske børn fra 1-18 år. 1 CPR-nr.: 2 3 CPR-nr.: CPR-nr. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger for børn. Side 5 (6)

6 6. Erklæring Jeg erklærer hermed, at mine besvarelser og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg intet har fortiet. Jeg er klar over, at forsikringen kan nedsættes eller ophæves, hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige eller fortielser har fundet sted. Videncenter for Helbred og Forsikring Jeg giver samtykke til, at Skandia kan videregive oplysninger, herunder personnummer og oplysninger om helbredsmæssige forhold, til registrering og behandling i Videncenter for Helbred og Forsikring (Tidl. Bedømmelsesforeningen). Samtidig annulleres min eventuelle tidligere tilbagekaldelse af samtykke til behandling. Såfremt Videncenter for Helbred og Forsikring vurderer, at forsikringen kan tegnes på normale vilkår, slettes de registrerede oplysninger. Genforsikring I det omfang Skandia foretager genforsikring i et andet forsikringsselskab, herunder et forsikringsselskab med hjemsted i et andet EU- land, giver jeg samtykke til, at Skandia videregiver oplysninger om mig, herunder oplysninger om CPR-nr. og helbredsoplysninger til genforsikringsselskabet. Skandiakoncernen Skandiakoncernen består af flere selskaber og filialer, der foretager samlet administration. Jeg giver samtykke til, at alle oplysninger om mig videregives mellem alle selskaber i Skandiakoncernen til brug for rådgivning og administration af mine forsikrings- og pensionsordninger. Ja Jeg giver tilladelse til at mine oplysninger gerne må videregives mellem selskaberne i Skandiakoncernen (*) i markedsføringsøjemed. Arveanlæg I henhold til lov om forsikringsaftaler må Skandia i forbindelse med eller efter indgåelse af aftaler efter forsikringsaftaleloven ikke anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan bevise en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme. Skandia må heller ikke kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældende eller andre personers nuværende eller tidligere helbredstilstand. 7. Underskrift Jeg bekræfter, at min helbredsstilstand ikke har ændret sig og jeg ikke har søgt læge eller været under lægebehandling, siden jeg underskrev det sidste helbredsskema. Cpr-nr.: Underskriftsdato: Forsikredes navn - Blokbogstaver Underskrift forsikrede: Må kun anvendes til risikovurdering efter retningslinier udarbejdet af Videncenter for Helbred og Forsikring. Eftertryk/efterligning ikke tilladt. * Skandiakoncernen i Danmark består af flere selskaber og filialer: CVR: Skandia Livsforsikring A/S, CVR: Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR: Skandia Livsforsikring A A/S, CVR: Skandia Forsikring, filial af Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Sverige, CVR: Skandia A/S (foretager samlet administration for Skandia Liv, Skandia Link, Skandia Liv A og Skandia Forsikring). Side 6 (6)

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende SÅDAN SIKRER I HINANDEN MOD DEN ANDENS DØD ELLER SYGDOM Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD

Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme SIKRER FAMILIEN VED SYGDOM OG DØD Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor.

1 Lider eller har forsikringssøgende lidt af: Hvis JA, udbedes nærmere oplysninger, se ovenfor. Navn: CPR-nr.: - Stilling: Aftalenr.: Adresse: Postnr.: By: Du skal henvende dig til egen læge for at få attesten udfyldt. Hvert af lægens spørgsmål skal besvares. Gennemlæs svarene og underskriv herefter

Læs mere

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring

Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Livsforsikring for Medlemmer af Diabetesforeningen Frivillig overbygning på Diabetesforeningens Gruppelivsforsikring Aftalen om gruppelivsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as, som agent

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20_ Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning

ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning ihi Bupa Sundhedsforsikring Gruppeordning Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse For diagnosticering hos speciallæge og hospitalsindlæggelse

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR Personer, der er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal indsende medicinske oplysninger inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv

Doctorservice Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Doctorservice udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning.

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere