1. Generelle principper og funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelle principper og funktioner"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper og funktioner Principper for søgning Principper for visning Menuer i istads Studerende Uddannelse Studieoversigt Struktureret studieoversigt Visning af karakterer Personoplysninger Adr. og pers.opl Supplerende oplysninger Send mail Grupper af studerende Find flere Egne studerende Eksamen Udskrivning Hjælpefunktioner Genvejstaster til navigation i istads Appendiks

3 1. Generelle principper og funktioner istads trækker på den samme database som estads, men har en mere brugervenlig grænseflade. De oplysninger du ser i istads er således ligeså opdaterede som de er i estads: Tit har man brug for at skulle finde oplysninger frem hurtigt. Et godt råd til istads-brugeren er derfor at have flere istads sessioner i gang samtidig. Dette gøres ved at åbne endnu en istads browser op, eksempelvis via portalen Administrative EDB-systemer. Dermed behøver man ikke forlade sit aktuelle skærmbillede, hvis du hurtigt skal ind i et andet skærmbillede og eksempelvis søge en adresse frem et andet sted i istads. Der findes i istads vejledning og forklaring til alle skærmbilleder. Klik på oppe i højre hjørne og der kommer et pop-up vindue frem. Ønsker man at betjene istads vha. af tastaturnavigering findes i hjælpen også en detaljeret vejledning hertil. Dette vil blive yderligere beskrevet senere i kursusmaterialet. 3

4 1.1 Principper for søgning Find en studerende: De fleste arbejdsgange i istads starter med at systemet beder dig fremsøge en eller flere studerende. Skærmbilledet Find studerende (RA100) giver mulighed for at fremsøge en eller flere studerende på baggrund af en række variable. Du kan vælge at fremsøge én eller flere studerende ved at indtaste CPR-nummer, studienummer navn, adresse, studieordning, studieretning, uddannelsesramme eller gruppekode til gruppe af studerende. CPR-nummeret kan skrives med eller uden bindestreg. Hvis der er bogstaver i CPR-nummeret, kan de skrives som små eller store bogstaver. Navnet skrives med fornavnet først. Navne og e- mailadresser kan skrives med små eller store bogstaver. Hvis du fortryder dit valg af afgrænsninger, trykker du på knappen Fortryd og felterne blankes. Når du har udfyldt de felter, du ønsker, trykker du på knappen Søg. I istads kan der også langt de fleste steder søges med wildcard. Det vil sige at du blot taster en del af søgeordet, navnet eller CPR-nummeret. Du kan eksempelvis fremsøge alle, der er født d. 16. juli 1980 ved at skrive % i CPR-nr. feltet. Man starter en ny søgning ved at åbne et menupunkt og afgive en kommando. I nogle skærmbilleder kan man få et blankt søgebillede frem ved at trykke på knappen Alternativt kan man vende tilbage til startposition ved at klikke på istads-logoet i øverste højre hjørne. Man kan ikke bruge tilbage-knappen i browseren. 4

5 Når man vil forlade programmet, skal man huske at logge af. En fremsøgt person forsvinder ikke af at programmet lukkes! Man logger af ved at klikke på ikonet med en dør yderst til højre på navigationsbjælken: Wildcard: Hvis man kun kender en del af fx et CPR-nummer, kan man søge med wildcard. Indtast den kendte del efterfulgt af % eller *, hvorved der fremsøges en liste med alle personer, hvis CPRnummer indeholder de indtastede cifre. Avanceret søgning: Ved et felt hvor det er muligt at fremsøge mange værdier er det muligt at lave en avanceret søgning med wildcard. Man kan enten skrive i feltet efterfulgt af % eller * og derefter aktivere ikonet eller man kan åbne ikonet og skrive i søgefeltet her. Drop-downliste: En liste over faste værdier hørende til et felt. En drop-downliste er illustreret med en lille nedadgående pil for enden af et felt. Man kan taste i et felt med tilhørende drop-downliste dvs. at man ikke behøver at aktivere listen, hvis man kender værdien hvis værdien ikke findes bliver skriften rød. Det er ikke muligt at søge med wildcard i et felt med drop-downliste. Fejlmeddelelser: Hvis man giver en kommando, som ikke er lovlig fx ved søgning uden indtastning, vises en fejlmeddelelse i nederste venstre hjørne. Her står også, hvis en søgning ikke gav resultat. Formater: Der sondres ikke mellem store og små bogstaver. CPR-nummer kan både tastes med og uden bindestreg. 5

6 1.2 Principper for visning max 100 pr. side kan åbnes, kan lukkes Sortering ved klik på grå bjælke, som bliver til orange, når man holder musen over. Fremsøgt person vises i øverste venstre hjørne med grå skrift de ønskede data vedr. personen vises midt på skærmen. Advarselsmeddelelser vises i nederste venstre hjørne. 2. Menuer i istads Der findes 3 hovedmenuer i bjælken for den decentrale istads-bruger: Studerende Eksamen Udskrifter 2.1 Studerende Når der klikkes på menuen studerende kommer en liste frem. Uddannelse Personoplysninger Grupper af studerende Find flere studerende Egne studerende Uddannelse Øverst på denne liste findes kategorien Uddannelse, som igen giver adgang til tre skærmbilleder: Studieoversigt (RA103) Struktureret studieoversigt (RA119) Visning af karakterer (RE100) Det er muligt at få vist en studerendes studieoversigt i to forskellige udgaver. Forskellen på de to udgaver er omfanget af detaljer i visningen. Struktureret studieoversigt viser hvor i strukturen en aktivitet hører til, mens Studieoversigt kun viser aktiviteter med et fortolket resultat opstillet kronologisk. Hvis der er et ikon (en kuvert) ud for navnet, kan man oprette en til vedkommende ved at aktivere ikonet. 6

7 Studieoversigt Når man vælger menupunktet Studerende Uddannelse Studieoversigt, får man vist en side med den studerendes uddannelser og uddannelsesdele. Hvis brugeren har fremsøgt en studerende, vises denne. Hvis der ikke er fremsøgt nogen studerende, skiftes til funktionen "Find én studerende". Når brugeren har fremsøgt en studerende eller har udpeget en studerende blandt flere fundne, åbnes siden med denne studerende. Der vises en bjælke for hver af de uddannelser/uddannelsesdele, den studerende har i de rammer, han er eller har været indskrevet til. Bjælkerne er markeret med et rosa eller, hvormed man kan få aktiviteter under den vist eller skjult. Hvis der ikke er nogen aktiviteter under en uddannelse/uddannelsesdel, er bjælken markeret med et gråt, der kan ikke aktiveres. Når man åbner en uddannelsesbjælke med vises en oversigt over aktiviteter. Oversigten viser alle de undervisnings- og eksamensaktiviteter under den pågældende uddannelsesdels studieordning i rammen, der har et fortolket resultat. Under en bjælke for en enkeltfagsramme vises alle de undervisnings- og eksamensaktiviteter i rammen, der har et fortolket resultat. Aktiviteterne vises sorteret kronologisk efter bedømmelsesdato for gældende resultat/for meritoverførsel. Hvis der er flere med samme bedømmelsesdato, vises de sorteret efter kode. Når man åbner en aktivitetsbjælke med rødt vises en oversigt over den studerendes forsøg i aktiviteten. Efter alle uddannelserne vises en bjælke med teksten Øvrige resultater. Bjælken vises kun, hvis den studerende har resultater i aktiviteter, der ikke findes i nogen af hans rammer. Når man trykker på hans rammer. vises alle den studerendes resultater i aktiviteter, som ikke findes i nogen af 7

8 Struktureret studieoversigt Når man vælger menupunktet Studerende Uddannelse St.ordn. med struktur vises en studieoversigt, som afspejler studiets struktur. Hvis brugeren har fremsøgt en studerende, vises denne. Hvis der ikke er fremsøgt nogen studerende, skiftes til funktionen "Find én studerende". Når brugeren har fremsøgt en studerende eller har udpeget en studerende blandt flere fundne, åbnes siden med denne studerende. Oversigten er opbygget efter studiernes hierarkiske princip : Ramme Uddannelsesdel Studieordning Gruppe Aktivitet Der vises en bjælke med for hver af den studerendes rammer. Når man trykker på ud for en ramme/uddannelse får man vist de studieordninger, der findes under rammen/uddannelsen med studieordningens startdato, om studieordningen har fortolket resultat bestået, hvor meget der er bestået samt datoen for det seneste resultat. Når man trykker på ud for en studieordning, vises hvilke grupper og aktiviteter, der findes i studieordningen. Ved tryk på ud for en gruppe, får man vist de aktiviteter, som findes under gruppen samt om der er tilmeldinger. Se appendiks for en grundigere beskrivelse af principper bag og begreber i studiestrukturen. 8

9 De oplysninger, der vises om den studerendes rammer i skærmbilledets venstre side, er foruden kode, navn og type: hvor meget den studerende mangler i at bestå elementet den studerendes karakter eller gennemsnit og resultatets termin flueben i kolonnen M, hvis der findes en meritoverførsel flueben i kolonnen D, hvis der findes en dispensation flueben i kolonnen T, hvis der findes en tilmelding, hvor den studerende endnu ikke har fået resultat Beståede rammer/grupper/studieordninger er farvet lys rosa, mens åbne rammer / grupper / studieordninger er farvet mørkere rosa. Hvis du klikker direkte på en bjælke (ikke på eller ), får du vist flere oplysninger om den pågældende aktivitet. Disse oplysninger vises i skærmbilledets højre side. I skærmbilledets højre side kan man bl.a. se følgende oplysninger: status og indskrivningsmåde for en ramme og startdato for en ramme og en studieordning gennemsnit og seneste bedømmelsesdato for resultater under en gruppe, en studieordning eller en ramme karakter, bedømmelsesdato og termin for alle den studerendes forsøg i en aktivitet status, bedømmelsesdato, belastning og betegnelse for en meritoverførsel og navn på den institution, meritoverførslen kommer fra den regel, der er dispenseret fra, hvis der er registreret en dispensation, og om reglen er ændret eller sat ud af kraft ved dispensationen tilmeldingsperiode, checkstatus og behandlingsstatus for en tilmelding til aktiviteten selv eller til en undervisningsaktivitet, der fører frem til eksamensaktiviteten. Afmeldte og annullerede tilmeldinger vises ikke, og tilmeldinger vises kun, hvis der endnu ikke er registreret et resultat. Hvis ud for et element er gråt og inaktivt, er der ikke noget at vise under elementet. Hvis der er dispensation på et element vises regelnummeret og regelteksten under elementet. Ved tryk på knappen Ny studerende kan man søge en struktureret studieoversigt frem for en ny person. Enkeltfag Enkeltfagsrammer kan ligeledes ses i studieoversigten med struktur. Her ligger aktiviteterne direkte under rammen uden tilknyttede studieordninger og grupper. Under en bjælke for en enkeltfagsramme vises alle de undervisnings- og eksamensaktiviteter i rammen, der har et fortolket resultat. 9

10 Har en studerende både ordinære og enkeltfagsrammer, vil enkeltfagsrammerne ikke indgå i oversigten kronologisk men altid blive vist i bunden af skærmbilledet Visning af karakterer I skærmbilledet visning af karakterer kan man se alle karakterer for den studerende. Man kan vælge at sortere i kolonnerne ved at trykke på overskrifterne, fx på bedømmelsesdato Personoplysninger Næst på listen under Studerende findes kategorien Personoplysninger, som igen giver adgang til tre skærmbilleder: Adr. og pers.opl. Supplerende oplysninger Send mail Adr. og pers.opl En studerendes adresse fremsøges ved at åbne menupunktet Studerende Personoplysninger Adr. og pers. Opl. Har man fremsøgt en studerende, åbnes skærmbilledet med adresseoplysninger direkte (RA111). Har man ikke fremsøgt en studerende, åbnes skærmbilledet Find en studerende, hvorefter en eller flere studerende fremsøges. Denne side viser øverst personoplysninger, adresseoplysninger og kontaktoplysninger for den fremsøgte person. Der kan ikke redigeres i dette skærmbillede. 10

11 I første blok vises under ledeteksten Personstatus hvilken kategori den fremsøgte person tilhører (f.eks. aktiv studerende, ansøger, lærer). Den aktuelle adresse vises i skærmbilledet. Det fremgår, om der er tale om en permanent eller en midlertidig adresse. Har den studerende flere adresser, vises en boks med ledeteksten adresseliste, hvor man kan vælge hvilken adresse man vil have vist. Har den studerende beskyttet adresse, vil der på 1. linje stå Beskyttet adresse mens de resterende linjer er tomme. Er der oplyst telefonnumre, vil der være en markering af, hvilket nummer der er det foretrukne samt om et nummer kan modtage SMS. Ved adressen er angivet, om adressen er en institutions- adresse. Praktik / Virksomhedsophold / Udlandsophold Har den studerende et udlandsophold og/eller et praktiksted, vises en bjælke med overskriften Praktik / Virksomhedsophold / Udlandsophold. Bjælken åbnes ved at klikke på og indeholder adresser på opholdsstederne i omvendt kronologisk rækkefølge sorteret emnevis. Firma / debitor Bjælken Firma / Debitor vises kun, hvis en studerende studerer under Åben Uddannelse og har en firmadebitor eller en firmaadresse. Under overskriften Fakturaadresse vises det betalende firmas adresse i højre side af feltet, mens personens arbejdssted vises under overskriften Arbejdssted i venstre side. 11

12 Supplerende oplysninger Supplerende oplysninger kan bruges til at registrere oplysninger på en person fx vedr. gruppenummer eller lignende. Det er ikke tilladt at registrere følsomme oplysninger om en person som fx handicap, men det er tilladt at registrere en handling som kræves som følge af en persons handicap, fx: skal have undervisning i stueetage eller adgang til elevator. Personer kan altid få adgang til at se, hvad der er registreret om dem. Det er ikke muligt at søge på supplerende oplysninger. Supplerende oplysninger findes under menupunktet Studerende Personoplysninger. Har man allerede fremsøgt en studerende, vises denne studerendes supplerende oplysninger. Har man ikke fremsøgt en person, åbnes funktionen Find en studerende (RA100), hvorefter der fremsøges en studerende. Hvis der er inddateret supplerende oplysninger på en person, vises disse i en tabel øverst på siden med de eksisterende oplysninger. Nedenunder vises et felt til evt. inddatering af nye supplerende oplysninger. Der vælges en eksisterende ledetekst fra drop-downlisten. Det er ikke muligt selv at oprette ledetekster. Herefter inddateres de supplerende oplysninger, som knytter sig til ledeteksten (max 500 tegn). Afslut med gem eller fortryd. Ønsker man at inddatere supplerende oplysninger på endnu en studerende, vælges herefter Ny studerende. Rediger, kopier eller slet supplerende oplysninger Under tabellen med supplerende oplysninger findes tre knapper til hhv. redigering, kopiering eller sletning af supplerende oplysninger. Den supplerende oplysning som ønskes redigeret/kopieret/slettet markeres med flueben, hvorefter der klikkes på den ønskede knap. Vælges Kopier fremkommer et felt til inddatering af CPR- eller studienummer på den/de studerende, som skal have kopieret den supplerende oplysning. Det er ikke muligt at foretage søgning med wildcard Send mail Send mail ligger under menupunktet Studerende Personoplysninger. Når man vælger Send mail, åbnes skærmbilledet Find flere studerende (RA106). De ønskede afgrænsningskriterier indtastes efterfulgt af tryk på Søg. Der vises en liste over studerende, som opfylder søgekriterierne. Herefter skal man trykke på Send mail. Er der personer på listen uden en gyldig -adresse, vises en advarselsboks i nederste venstre hjørne, som oplyser, at listen indeholder personer uden gyldig e- mailadresse. Disse fremgår også med rød skrift. Det er muligt at fjerne et flueben ud for eventuelle studerende, man ikke ønsker at sende til. Tryk herefter på Send mail, hvorefter det meddeles, at en mail åbnes i mailsystemet. Kontakt STADS-kontoret hvis du ønsker at få oprettet en ny ledetekst. 12

13 2.1.3 Grupper af studerende Ved at vælge Grupper af studerende får man skærmbilledet find flere studerende (RA106), hvor det er muligt at fremsøge flere studerende, som opfylder betingelserne i en afgrænsning. (Grupper af studerende skal dannes i estads). I den avancerede søgekomponent kan man få vist alle de grupper af studerende, der er dannet i STADS. Man kan søge på hele eller dele af koden eller kommentaren. Hvis man fortryder sit valg af gruppe, trykker man på knappen Fortryd og feltet blankes. Når den ønskede gruppe er fundet, trykkes på knappen Søg. Hvis der er fundet flere end 100 studerende, vil de første 100 være vist på side 1. Nederst på siden kan man se hvor mange sider, der findes, og man kan med pil til højre og venstre bladre mellem siderne. I en bjælke øverst vises afgrænsningskriterier. Ved at åbne bjælken kan man få vist, hvilke afgrænsningskriterier, der er anvendt. Lige nedenunder vises hvor mange studerende, der er fundet. Derefter vises de studerende sorteret efter CPR-nummer. Listen kan omsorteres ved at trykke på kolonneoverskriften på de øvrige kolonner. Ved tryk på knappen Gem i Sessionfolder gemmes alle de studerende. Man kan også vælge nogle af de studerende fra ved at slette markeringen ud for dem, så er det kun de markerede, der bliver gemt, når der trykkes på Gem i Sessionfolder. Ønsker man at sende en til medlemmerne af gruppen, åbnes skærmbilledet til afsendelse af s Find flere Dette punkt vil senere blive uddybet, men kan ca. det samme som i Grupper af studerende Egne studerende Dette skærmbillede giver mulighed for at fremsøge egne studerende, dvs. de studerende I som sekretærer selv har med at gøre. Man kan fremsøge egne studerende med åbne rammer (status åben, suspenderet og orlov) ud fra følgende kriterier: - Studieordning - Studieretning - Gruppe af studerende 13

14 Studieordning: Egne studerende kan fremsøges på grundlag af en studieordning (inkl. uddannelse, studieretning og ikrafttrædelsesdato). Dette søgekriterium kan yderligere afgrænses med startdato, slutdato og/eller studieordningssted. Studieretning: Studerende med en bestemt studieretning kan fremsøges på grundlag af studieretningskode eller studieretningsnavn. Gruppe af studerende: Der kan også fremsøges studerende ved at vælge en gruppe af studerende. 14

15 2.2 Eksamen Når der klikkes på menuen Eksamen kan du klikke på Eksamenstilmeldingsoplysninger (forkortet: Eksamenstilm.opl.) Du skal i forvejen have søgt en studerende frem, ellers vil systemet give en fejlmelding. Ved fejlmelding, vælg f.eks. Uddannelse Studieoversigt under menuen Studerende. Skærmbilledet viser en komplet oversigt over en studerendes eksamenstilmeldinger uanset termin. Data er sorteret således at de seneste tilmeldinger findes nederst på listen, men du kan omsortere listen ved at trykke på kolonneoverskriften i en af de øvrige kolonner. Under oversigtens sidste kolonne vises summen af alle de viste tilmeldingers belastning målt i ECTS. Der kan ikke redigeres i dette skærmbillede. 15

16 2.3 Udskrivning Når der klikkes på menuen Udskrifter vælges Udskrifter. I søgefeltet kan du skrive det job, du ønsker at bestille. Det er muligt at lave en avanceret søgning med wildcard. Man kan enten skrive i feltet efterfulgt af % eller * og derefter aktivere ikonet eller man kan åbne ikonet og skrive i søgefeltet her. Når det fremsøgte står i feltet, trykkes der på Bestil job. Du kommer derved til siden VY104-1: Afgrænsninger. Her skal du definere afgrænsningskriterierne for udskriften. Bestillingen gennemføres ved at klikke på Vis job. Herefter kommer du til siden VY112: Vis job Version. 16

17 Hvis jobbet er afviklet rigtigt kan der klikkes på det lille Pdf ikon, som åbner jobbet på skærmen. Du kan også via dette skærmbillede vælge Find job, hvor du kan søge efter et bestemt job via afgrænsningskriterier. 3. Hjælpefunktioner Online hjælp istads har indbygget en hjælpefunktion, som findes ved at klikke på (ikonet med et spørgsmålstegn til højre på menu-bjælken til venstre for log-af-funktionen). Når man klikker på hjælpikonet, fremkommer en pop-up med en beskrivelse af funktionerne i det skærmbillede man står i. STADS hjemmeside På STADS hjemmeside findes desuden en grundig beskrivelse af en række handlinger i istads. Vejledningerne findes dels som tekst dels som animationer af en handling. 4. Genvejstaster til navigation i istads Navigation i menu Op i menuen: <alt>+m Navigation i menuen: <pil til højre> og <pil til venstre> Undermenu udfoldes: <pil ned> Menupunkt vælges: <retur> Fra undermenu til hovedmenu: <pil til højre> og <pil til venstre> Navigation på en side Fra undermenu til samme side: <tab> eller <shift>+<tab> Navigation på siderne: <tab> eller <shift>+<tab> (standard web-navigering) 17

18 Drop-downliste og avanceret søgning Åben drop-downliste: <alt>+ <pil ned> Navigere i drop-downliste: <pil op> eller <pil ned> Vælg værdi: <retur> Luk drop-downliste: <alt>+ <pil op> eller <tab> eller <shift>+<tab> Vælg avanceret søgning: <tab> eller <shift>+<tab> - aktiver knappen med <retur> Naviger mellem fremsøgte værdier: <tab> eller <shift>+<tab> Luk pop-up: <alt>+<f4> Knapper Aktivering af knap: <retur> Åben og luk bjælke (+/-): <pil til højre> og <pil til venstre> eller <retur> Navigation mellem radioknapper: <pil til højre> og <pil til venstre> Markering af tjek-boks: <mellemrum> 18

19 5. Appendiks Af nedenstående model fremgår de mest centrale begreber for uddannelsesdata i STADS i hierarkisk orden. Begreb Bekendtgørelse Illustration Bekendtgørelse nr. 625 af 1991 om den administrative kandidatuddannelse m.v. Supplerende - Regler Uddannelsesramme Uddannelse Uddannelsesdel Basisuddannelse i samfundsvidenskab Bachelorramme Bacheloruddannelse i administration og samfundsfag semester i administration og samfundsfag - Administrativ enhed - Indskrivningshjemmel - Regler - Modeller - Normeret studietid - Uddannelsestype - Regler - Regler Studieordning Studieordning for Basisuddannelsen i samfundsvidenskab - Administrativ enhed - Regler Gruppe Aktivitet 1. semester 2. semester P0 P1 Jura Sociologi P2 - Administrativ enhed - Regler - Administrativ enhed - Belastning (omfang) - Regler - Muligheder - Prøver Figur 1 Bekendtgørelser: Samtlige uddannelser og uddannelsesdele i STADS skal registreres i henhold til en bekendtgørelse (normalt uddannelsesbekendtgørelse). Om bekendtgørelsen registreres nummer, titel (navn), dato for udstedelse og dato for ikrafttræden. Uddannelser og uddannelsesdele: I tilknytning til en bekendtgørelse kan der registreres et vilkårligt antal uddannelser. En uddannelse er karakteriseret ved at udgøre det sammenhængende forløb, som en studerende indskrives til (f.eks. bachelor- eller kandidatuddannelse). Til uddannelser er ofte knyttet en såkaldt uddannelsestype, der anvendes ved indberetningen til Danmarks Statistik. En uddannelse kan være sammensat af et vilkårligt antal uddannelsesdele (også tilknyttet en bekendtgørelse), der hver især udgør en afrundet del af uddannelsen (defineret af institutionerne). For en række uddannelser vil der være valg mellem uddannelsesdele, hvilket indebærer, at den stude- 19

20 rende kan sammensætte/kombinere sin uddannelse på forskellige måder. Ved hjælp af de såkaldte modeller kan der defineres de legale kombinationsmuligheder af uddannelsesdele, der gælder for en uddannelse. Eksempler på uddannelsesdele er Sidefag, Basisår og semester. Studieretninger: I tilknytning til uddannelser, uddannelsesdel samt uddannelsesrammer og studieordninger (nærmere beskrivelser følger) findes studieretninger. Begrebet studieretning kan normalt oversættes med fag (f.eks. engelsk, samfundsfag eller matematik). Samme studieretning kan være knyttet til et vilkårligt antal uddannelser, uddannelsesdele mv. Studieretninger kan enten være fast knyttet til uddannelser, uddannelsesdele og uddannelsesrammer eller være valgfri studieretninger. Der er tale om en fast studieretning, hvis der til en uddannelse, uddannelsesdel eller uddannelsesramme kun findes én bestemt studieretning. Studieordninger vil altid have fast studieretning. Uddannelsesrammer: I STADS indskrives de studerende teknisk ikke til en uddannelse, men til en såkaldt uddannelsesramme (forkortet ramme ). En uddannelsesramme består af/henviser til en uddannelse/uddannelsesdel, en indskrivningshjemmel (ordinær, åben uddannelse, gæstestuderende, adgangskursus og Ph.d.), en administrativ enhed (oplysninger følger) en dato for ikrafttræden samt normalt en (fast) studieretning. For samme uddannelse vil der kunne oprettes et vilkårligt antal uddannelsesrammer, hvilket bl.a. er tilfældet for de humanistiske uddannelser, hvor der til bacheloruddannelsen er oprettet en uddannelsesramme pr. studieretning (f.eks. bacheloruddannelse i engelsk, og bacheloruddannelse i dansk). En uddannelsesramme kan også være en såkaldt enkeltfagsramme 1, hvor den studerende ikke indskrives til en uddannelse med studieordning, men i stedet vælger et eller flere enkeltfag (undervisnings- og/eller eksamensaktiviteter). Studieordninger: En studieordning i STADS er opbygget på baggrund af de af studienævnene udarbejdede studieordninger (i STADS terminologi også benævnt papirstudieordninger ). En studieordning i STADS er entydigt knyttet til en uddannelse (normalt uddannelsesdel), studieretning og en administrativ enhed. Et eksempel på en studieordning er Sidefag (uddannelsesdel) i engelsk (studieretning) under Studienævnet for Fremmedsprog (administrativ enhed). En studieordning består af eksamensaktiviteter (se også nedenstående) samt grupper af aktiviteter. Gruppe af aktiviteter oprettes med henblik at organisere eksamensaktiviteterne på en hensigtsmæssig måde. I de tilfælde, hvor det er muligt, oprettes der f.eks. gruppe for hvert semester, som studieordningen omfatter (f.eks. en grupper for 1. semester, 2. semester osv.). Endvidere oprettes der grupper, hvis visse aktiviteter er obligatoriske og andre valgfri (obligatoriske aktiviteter placeres i en gruppe; de valgfri i en anden gruppe). Eksamensaktiviteter: En eksamensaktivitet er i STADS defineret som det element ét (og kun ét) resultat kan knyttes til. Til samme eksamensaktivitet kan der være knyttet til antal muligheder med dertil knyttede prøver. Det giver mulighed for, at man til samme eksamensaktivitet kan gå til eksamen på forskellige måder (f.eks. 7 dages hjemmeopgave og/eller 4 timers skriftlig eksamen ). 1 Findes kun for rammer med indskrivningshjemmel åben uddannelse eller gæstestuderende. 20

21 Om eksamensaktiviteter er endvidere registreret aktivitetens belastning (omfang i årsværk eller moduler mv.), aktivitetsgruppekode (relevant ved STÅ indberetning) samt administrativ enhed. Regler: Til såvel institutionen, bekendtgørelser uddannelsesrammer, uddannelser, uddannelsesdele, studieordninger, grupper samt undervisnings- og eksamensaktiviteter kan man knytte de såkaldte regler. Reglerne kan inddeles i forskellige kategorier afhængig af deres virkefelt (f.eks. tilmeldingsregler, beståelsesregler og tidsgrænseregler). Reglerne udgør i et væsentligt omfang grundlaget for STADS intelligens - den såkaldte regelchecker, der hjælper med at kontrollere de studerende adfærd og beståelse. Administrative enheder: Til en række uddannelsesdata er knyttet administrative enheder, der bedst kan oversættes med begrebet ejer. De administrative enheder er opbygget i et hierarki, hvor det øverste niveau er universitetet, der består af de tre fakulteter, der igen er sammensat af et antal studienævn (der i visse tilfælde er yderligere opdelt). Som udgangspunkt vil uddannelsesdatas administrative enhed være et studienævn. 21

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere