Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata"

Transkript

1 Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning kan foregå online over Internettet via Søfartsstyrelsens hjemmeside hvor et link dirigerer brugeren hen til det rette system. Løsningen kan også tilgås via I det følgende gennemgås systemets opbygning, ligesom brugeren guides gennem brugen af online indberetning af mønstringsdata. Tildeling af rederinummer og password For at få adgang til at indberette elektronisk til Søfartsstyrelsen skal hvert rederi logge på systemet med et individuelt rederinummer og individuelt password. For at få tildelt rederinummer og password skal der til hvert enkelt rederi oprettes et såkaldt kontaktrederi. Bemærk For at kunne indberette elektronisk skal der til hvert enkelt rederi oprettes et kontaktrederi. Kontaktrederiet skal svare til det rederi, der ifølge de enkelte skibes Document of Compliance (DOC) er ansvarligt for skibets drift og besætningsforhold. Et kontaktrederi administrerer mønstringsforhold for de skibe i rederiet, der ifølge dansk lovgivning er forpligtet til at indberette mønstringsoplysninger for de søfarende. Skibe tilknyttet kontaktrederiet er derfor ikke nødvendigvis lig med skibe ejet af rederiet, da skibe kan sejle under andet flag eller på anden måde ikke være omfattet af dansk lovning om indberetning af mønstringsoplysninger (Bekendtgørelse nr. 1029, 4/ om på- og afmønstring af søfarende, om besætningsskemaer og om søfartsbøger). For at få oprettet et kontaktrederi og for at få opdateret alle oplysninger om gældende kontaktrederier skal alle rederier sende følgende oplysninger til Søfartsstyrelsen: Navn på kontaktrederi (typisk samme navn som rederiet) Adresse, postnummer og by for kontaktrederi Telefonnummer til kontaktrederi til kontaktrederi (her kan det være en fordel at benytte en adresse, som kan læses af flere i forbindelse med ferie og sygdom mv.) CVR-nummer/SE-nummer Lister over skibe (navn og kendingsbogstaver) der skal være tilknyttet kontaktrederiet Oplysningerne skal sendes via til Rederiet vil derefter blive tildelt rederinummer og password af Søfartsstyrelsen. Ændringer i oplysninger om kontaktrederiet bør løbende straks anmeldes til Søfartsstyrelsen. 0. Sådan kommer man i gang Brugeren kan via Søfartsstyrelsens hjemmeside, under Selvbetjening finde et link til Mønstringsindberetning, hvor man kan logge ind på det digitale system.

2 Herefter kommer log-in-siden frem Skriv rederinummer og adgangskode i de relevante felter og klik på Login. Herefter kommer startsiden frem. 1. Funktionen Besætningsskema På startsiden er der 4 funktioner i øverste højre hjørne: Besætningsskemaer Søfarende Skibe Log af Startsiden starter automatisk i funktionen Besætningsskemaer, hvor der vises en liste over besætningsskemaer. I det viste eksempel er skemaet tomt, da ingen besætningsskemaer er udfyldt endnu. Udover listen med besætningsskemaer findes der 5 knapper på siden: 1 Ret 2 Slet 3 Ny 4 Print/gem 5 Send besætningsskema 6 Send alle besætningsskemaer

3 1.1 Ret Funktionen benyttes til at rette i de besætningsskemaer, som er blevet oprettet og endnu ikke sendt til Søfartsstyrelsen. 1.2 Slet Funktionen benyttes til at slette de besætningsskemaer, som er blevet oprettet og endnu ikke er sendt til Søfartsstyrelsen. 1.3 Ny Funktionen benyttes til at oprette et besætningsskema på en ny søfarende, der endnu ikke er kendt og registreret i Søfartsstyrelsens system. Det anbefales altid først at benytte funktionen søfarende for at checke, om den søfarende er kendt og registreret i Søfartsstyrelsens systemer (se nedenfor under punkt 2 og 2.1.). Tryk på Ny for at oprette et nyt besætningsskema med en ny søfarende og følgende billede vises Skærmbilledet udgør det/den egentlige besætningsskema/hyrekontrakt. Søfartsstyrelsen kræver udelukkende de oplysninger, som på skærmen er markeret med røde markeringer til venstre i skærmbilledet (bemærk at det viste eksempel er ufuldstændigt, da der kan scrolles videre ned på siden). Disse røde markeringer udgør besætningsskemadelen af den oprindelige hyrekontrakt. Af historiske årsager har Søfartsstyrelsen dog modtaget hele hyrekontrakten i udfyldt form. Imidlertid

4 registrerer Søfartsstyrelsen udelukkende mønstringsoplysningerne, der fremgår af besætningsskemaet, mens hyrekontrakten arkiveres. Med overgangen til elektronisk indberetning kan rederiet nøjes med at indberette de mønstringsoplysninger, der fremgår af besætningsskemaet (markeret på skærmbilledet med røde markeringer ). Der er dog stadig gældende lovgivning om kontraktretlige forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager (se grå boks nedenfor). Ønsker rederiet stadig at benytte hyrekontrakten som ansættelseskontrakt kan de supplerende oplysninger på skærmbilledet udfyldes (og gemmes/printes - se punkt 1.4). Herefter kan besætningsskemaet gemmes/printes (se punkt 1.4) og en tro kopi af hyrekontrakten, som den kendes i dag, kan benyttes. Det er op til det enkelte rederi, om denne funktion ønskes benyttet. Bemærk Kun de mønstringsoplysninger, der fremgår af besætningsskemaet, er obligatoriske at indberette til Søfartsstyrelsen. Udfyldelsen af den øvrige hyrekontrakt er frivillig. Dette ændrer dog ikke ved gældende lovkrav om kontraktretlige forhold mellem arbejdsgiver/reder og arbejdstager/søfarende. Således gælder kontraktretlige forhold om ansættelsen ved bekendtgørelse nr. 848, 15/ om rederens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene. I øverste felt på besætningsskemaet vises i et rullegardin de skibe, som er tilknyttet kontaktrederiet. Listen følger de oplysninger, som rederiet har indberettet til Søfartsstyrelsen (se side 1) og ved eventuelle fejl i denne liste bedes rederiet kontakte Søfartsstyrelsen. Det er følgelig kun muligt at indberette mønstringsforhold for skibe tilknyttet eget kontaktrederi 1. Ved indtastning af en ny dansk søfarende kræves indtastning af hele CPR-nummeret, det vil sige såvel fødselsdato som løbenummer (sidste 4 cifre i CPR-nummer). Ved indtastning af en ny udenlandsk søfarende indtastes kun fødselsdatoen. Skemaet udfyldes og nederst på siden trykkes gem besætningsskema. Bemærk Ved brug af funktionen Ny, hvor der oprettes et besætningsskema for en ny søfarende, der endnu ikke er kendt i Søfartsstyrelsens system, må der ikke foretages på- og afmønstring samtidigt, som det kan gøres for kendte søfarende, der er slået op via funktionen søfarende (se punkt 2 og 2.1). Der må således kun oprettes en påmønstring for den nye søfarende, da den nye søfarende herefter skal oprettes korrekt af en sagsbehandler i Søfartsstyrelsen. Når den søfarende efterfølgende er oprettet i Søfartsstyrelsens system (typisk dagen efter), kan den søfarende hentes frem igen ved brug af funktionen Søfarende og afmønstring kan foretages (se punkt 2.3). 1 I listen over tilknyttede skibe vises også skibe, der eventuelt er slettet af Søfartsstyrelsens skibsregister. Årsagen er, at det stadig skal være muligt at afmønstre søfarende, som eventuelt endnu ikke er blevet afmønstret efter slettelsen.

5 Når besætningsskemaet er gemt, dirigeres brugeren tilbage til startsiden, hvor de gemte besætningsskemaer nu vises i listen. I øverste højre hjørne er nu angivet et tal i parentes ud for funktionen Besætningsskemaer. Tallet angiver antallet af gemte, men endnu ikke sendte besætningsskemaer. Brugeren kan med fordel udfylde og gemme flere forskellige besætningsskemaer og sende dem alle på én gang (se punkt 1.5), frem for at sende dem enkeltvis. 1.4 Print/gem Efter at have gemt udfyldte besætningsskemaer/hyrekontrakter er det muligt at printe og gemme det/den valgte besætningsskema/hyrekontrakt. Funktionen print dirigerer brugeren videre til et billede, hvor der spørges til hvilket format, der ønskes printet/gemt i (HTML eller XML). Det ønskede format vælges, hvorefter brugeren præsenteres for besætningsskemaet/hyrekontrakten i sit browser billede. Herefter skal brugeren vælge menuen filer og enten gemme dokumentet lokalt på egen maskine eller printe dokumentet. Udskrivning af en fuldstændig udfyldt hyrekontrakt er som standard sat til maksimalt at fylde én side. Lokale printer opsætninger kan dog bevirke, at

6 besætningsskema/hyrekontrakt udskrives på flere sider. Lokale printeropsætninger kan ikke afhjælpes af Søfartsstyrelsen 2. Det er ikke muligt at fremkalde/genskabe indtastede oplysninger i den frivillige del af besætningsskemaet (hyrekontraktdelen), hvorfor disse oplysninger går tabt og skal indtastes på ny. Kun oplysninger vedrørende besætningsskemadelen af dokumentet kan fremkaldes/genskabes (se punkt 2.1 og 2.3). Efter print eller gem af dokumentet skal tilbage pilen i browseren benyttes for at navigere tilbage til visning af besætningsskemaet. Lukkes dokumentet ved et tilfælde, logges brugeren automatisk af systemet og skal efterfølgende logge på igen. Gemte besætningsskemaer går dog ikke tabt og vil være til at finde i listen over besætningsskemaer. 1.5 Send besætningsskema For at sende et besætningsskema til Søfartsstyrelsen skal det pågældende besætningsskema markeres, hvorefter der trykkes på send besætningsskema. 1.6 Send alle besætningsskemaer For at sende alle besætningsskemaerne til Søfartsstyrelsen skal der trykkes på send alle besætningsskemaer. Alle gemte besætningsskemaer (dem der vises i listen over besætningsskemaer) sendes derved på én gang. Bemærk at så længe besætningsskemaerne findes i listen er de ikke indsendt til Søfartsstyrelsen. 2. Funktionen Søfarende For at finde en søfarende trykkes på Søfarende og følgende side kommer frem Her kan søfarende, der er registreret i Søfartsstyrelsens system, slås op. Der kan søges på CPRnummer (alle 10 eller blot de første 6) 3 og/eller fornavn og/eller efternavn. Endvidere kan der søges på dele af for- og efternavn, hvis der sættes procenttegn (%) efter. Ved opslag på almindelige for- 2 Mulige løsninger på printeropsætninger kan være at aktivere menuliniens punkt Vis, herunder Tegnsæt og her afprøve de forskellige muligheder med henblik på afhjælpning. 3 CPR-nummeret kan skrives ud i ét, eller der kan sættes bindestreg efter de første 6 cifre.

7 og efternavne må påregnes en vis søgetid. I nedenstående viste eksempel er de sidste 4 cifre i CPRnummer utydeliggjort, men ville i givet tilfælde blive vist. Hvis der ikke søges på fuldt CPR-nummer, fremkommer en liste af personer, der er registreret i Søfartsstyrelsen og som lever op til de givne søgekriterier. Af listen fremgår fødselsdato samt forog efternavne. De sidste 4 cifre i CPR-nummer vises ikke. Som det fremgår af ovenstående eksempel vælges (markeres med den lille farvede markering til venstre i billedet) den søfarende. Herefter findes 3 muligheder: 1. Opret besætningsskema 2. Find beviser 3. Find besætningsskemaer 2.1 Opret besætningsskema Tryk på opret besætningsskema for at oprette en ny påmønstring for en søfarende, som er fremsøgt via funktionen Søfarende og dermed kendt/registreret i Søfartsstyrelsens system. Herefter får brugeren besætningsskema/hyrekontrakt frem. Basisoplysninger (fødselsdato, fornavn, efternavn, køn og statsborgerskab) flettes automatisk ind i besætningsskemaet og kan ikke rettes. Søfartsstyrelsen anbefaler altid at søge på søfarende og benytte opret besætningsskema via søfarende funktionen, da fejl i indtastning af basisoplysninger hermed minimeres. Kun hvis den søfarende ikke er registreret i Søfartsstyrelsens system, skal funktionen med oprettelse af ny besætningsskema benyttes (se i øvrigt punkt 1.3). Bemærk Når der skal oprettes et besætningsskema på en søfarende, der allerede er registreret, får brugeren alle basisoplysninger automatisk flettet ind, hvis brugeren først finder den søfarende frem under funktionen Søfarende og dernæst trykker på Opret besætningsskema. Herved minimeres risikoen for stavefejl, slåfejl osv. Hvis brugeren bliver opmærksom på, at en søfarende er registreret forkert i Søfartsstyrelsens system (navn stavet forkert, forkert fødselsdato mv.), bedes dette oplyst til Søfartsstyrelsen.

8 De indflettede data fra den valgte søfarende vises nu i følgende billede (der vises kun et udsnit af billedet) Herefter tastes de øvrige obligatoriske oplysninger ind som beskrevet under punkt 1.3. Bemærk at for danske søfarende kræves altid, at de sidste 4 cifre i CPR-nummeret indtastes igen, da disse ikke flettes automatisk ind i besætningsskemaet. 2.2 Find beviser Du kan trykke på Find beviser for at slå op på gyldigheden af søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser. NB! Det understreges på det kraftigste, at funktionen kun må benyttes, hvis rederen har indhentet udtrykkeligt samtykke fra den søfarende til at slå op på gyldighed af dennes kvalifikations- og sønæringsbeviser. En advarsel vises for brugeren, hver gang funktionen benyttes, ligesom brugeren vil blive bedt om at acceptere, at det er rederiets ansvar at kunne godtgøre, at den søfarendes samtykke er indhentet og om at bekræfte, at samtykket rent faktisk er indhentet. Brugeren præsenteres således for følgende side, hvor kravet kan accepteres eller ikke accepteres, hvorefter der gives/ikke gives rettigheder til at søge videre.

9 Ved accept af kravet om, at der er afgivet udtrykkeligt samtykke fra den søfarende, præsenteres brugeren for en liste over gyldigheden på den søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser. Der oplyses udelukkende om gyldigheden af den søfarendes kvalifikations- og sønæringsbeviser! 2.3 Find besætningsskemaer Tryk på Find besætningsskemaer for at fremsøge tidligere besætningsskemaer til brug for afmønstring. Fremsøg og vælg den relevante søfarende og tryk på knappen find besætningsskemaer. Herefter vises en liste over den søfarendes tidligere på- og afmønstringer på skibe tilknyttet kontaktrederiet.

10 Det er herefter muligt at vælge et besætningsskema, hvor der tidligere er foretaget påmønstring. Tryk på knappen Opret afsætningsskema. Herefter dirigeres brugeren til siden med pågældende besætningsskema. De tidligere indtastede oplysninger om påmønstring er flettet ind og kan ikke rettes. Nu kan afmønstringsdelen af besætningsskemaet udfyldes. De oplysninger, som Søfartsstyrelsen kræver, er markeret med røde markeringer til venstre i billedet. Samtidig kan hele den frivillige hyrekontraktdel udfyldes igen, hvis brugeren ønsker dette. Efterfølgende gemmes besætningsskemaet (afmønstringen) igen som under påmønstringsdelen og funktionerne ret, slet, print/gem og send besætningsskema kan benyttes som beskrevet under punkt 1. Når afmønstringen er gemt, vises den i listen over besætningsskemaer. Herefter skal du trykke på send besætningsskema og afmønstringen sendes herefter til Søfartsstyrelsen.

11 3. Funktionen Skibe For at finde et skib trykkes på Skibe og følgende side kommer frem Her kan mønstringer på de skibe, der er registreret under det pågældende kontaktrederi slås op. Der kan angives en periode eller blot dags dato. Efter tryk på Hent mønstringer for skib dukker en liste med søfarende påmønstret skibet op Funktionerne Find beviser, Find besætningsskemaer, Opret besætningsskema og Opret afmønstringsskema virker som tidligere beskrevet. 4. Funktionen Log af Der kan logges af systemet på et hvilket som helst tidspunkt og gemte besætningsskemaer, der vises i listen over besætningsskemaer, forsvinder ikke, selvom der logges af. Besætningsskemaerne i listen forsvinder først i det øjeblik, besætningsskemaerne sendes til Søfartsstyrelsen. Systemet er indstillet til, at brugeren efter et givent stykke tid uden aktivitet på skærmen automatisk logges af. Denne funktion er valgt af sikkerhedshensyn.

12 5. Andre praktiske informationer Assistance Søfartsstyrelsen træffes telefonisk alle hverdage i tidsrummet 9-15 på , hvis eventuelle spørgsmål ikke kan afklares ved gennemlæsning af denne vejledning. 24 timers indberetning? Indberetningen af mønstringsdata via Søfartsstyrelsens hjemmeside er mulig 24 timer i døgnet. For ikke at overbelaste styrelsens systemer er det imidlertid besluttet, at alle indsendte besætningsskemaer behandles i et job, der kører i løbet af natten. Det betyder med andre ord, at besætningsskemaer, der er indsendt i løbet af dagen, sættes i venteposition og først behandles om natten. Eventuelle fejlmeddelelser behandles dermed tidligst af en sagsbehandler dagen efter indsendelse. Det samme gælder oprettelsen af en ny (ukendt) søfarende, hvor sagsbehandleren først kan oprette den søfarende tidligst dagen efter indsendelse. En afmønstring for den ny søfarende kan dermed først ske, når sagsbehandleren har oprettet vedkommende (se også punkt 1.3). Driftsforstyrrelser Driftsforstyrrelser i Søfartsstyrelsens systemer vil have en direkte indvirkning på elektronisk indberetning af mønstringsoplysninger. Driftsforstyrrelser i Søfartsstyrelsen systemer behandles hurtigst muligt af IT-afdeling, men det kan ikke udelukkes, at der i perioder kan forekomme forstyrrelser, der har indvirkning på den elektroniske indberetning af mønstringsoplysninger.

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4.

3. Vælg denne mulighed, hvis du har: Oprettet dig som bruger i det digitale ansøgningssystem. Se punkt 4. Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet ved at klikke på Gå til ansøgning på siden: http://tilvalg.au.dk/kandidattilvalg/optagelse/ under punktet Sådan søger du. Login

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/ Login foregår via WAYF (Where-Are-You-From). På ansøgningssystemets

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indhold LG NEXUS 4... 1

Indhold LG NEXUS 4... 1 LG NEXUS 4 Her er en guide til softwareopdatering af LG NEXUS 4, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold LG NEXUS

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN

LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN LOGIN PÅ ANSØGNINGSPORTALEN Login til ansøgningsportalen sker via WAYF (Where Are You From), som er en national logintjeneste, der blandt andet bruges af danske universiteter og NemID. Der findes tre forskellige

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Indtast data i KMS til DD2

Indtast data i KMS til DD2 Indtast data i KMS til DD2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indtast data i KMS til DD2...2 2. Valg af modul/speciale/afdeling...2 3. Generelt om navigation i KMS...3 Menulinje...3 Lukning af

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Brugervejledning til Kvikbook

Brugervejledning til Kvikbook Feriefonden af 1979 for medarbejdere ved Aarhus Universitet Brugervejledning til Kvikbook Ivanna Rosendal, ivanna@econ.au.dk 14-10-2010 Indhold TRIN 1) LOGIN TIL KVIKBOOK... 3 1.1 FIND SIDEN... 3 1.2 OPRET

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS)

Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Adgang til det digitale ansøgningssystem (DANS) Du finder ansøgningssystemet via linket på siden: http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegning/. Her skal du vælge punktet Sådan søger du og klikke på: Login

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

Vejledning til online blanketten Svinetællingen

Vejledning til online blanketten Svinetællingen Vejledning til online blanketten Svinetællingen Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere