Vreden, nødvendigheden og forpligtelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vreden, nødvendigheden og forpligtelsen"

Transkript

1 Vreden, nødvendigheden og forpligtelsen Tale holdt af Lene Kattrup den 4. Maj i Mindelunden Jeg var 10 måneder, da jeg første gang var her i denne dejlige park eller mindelund. Siden er jeg kommet her hvert år den 4. maj, bortset fra nogle få år, hvor jeg var bosiddende i Jylland. Min far, (som i øvrigt var medlem af Dansk Samling), læge Johannes Stefan Jørgensen fra Gentofte, var aktiv først i BOPA siden i Holger Danske. Men i forbindelse med en aktion blev han skudt (2/3 1945), pågrebet af tyskerne og fik det ene ben sat af i tysk fangenskab. Hele livet igennem havde han betydelige fantomsmerter. Han døde, da jeg gik i 3. g. og var atten år. Min fars far, min farfar, kommunelæge Stefan Jørgensen, blev dræbt af tyskerne ved et hævnmord, et clearingmord (24/4 1944), hvilket ikke fik min far til at neddrosle sin aktivitet som modstandsmand. Min far var altid glad den dag, vi var i mindelunden. Vi plukkede de blomster, der var kommet frem i haven, købte flere hos blomsterhandleren, iførte os det fineste tøj, vi havde, og tog i mindelunden. Hele familien samt min farmor, onkler og tanter. Den 4. maj, besøget her i Mindelunden, hvor alle mine fars kammerater fra modstandsbevægelsen kom, samt den storslåede fest bagefter, hører til nogle af de lyseste minder, jeg har fra min barndom. Der var en særlig glæde blandet med sorg og tab. Også blandet med taknemmelighed, lettelse, ydmyghed samt en vis skrøbelighed. Tove Ditlevsen rammer noget, der ligner, set med pigeøjne i sit digt Erindring om en familietur til Søndermarken: Min far har glemt sin sorg. Min mor er glad. Kun i mindet finder hjertet fred. Min mor var ung. Det så jeg aldrig før. Min far var glad. Og lykken bor et sted bag Søndermarkens grønne tremmedør. Det, hun beskriver her og stemningen, passer meget godt med, hvad jeg kan huske. Det er klart, at det gjorde et meget stort indtryk på et barnesind at komme her fra lille af og se henrettelsespælene, alle gravene og få at vide, at ens far havde været i krig, det var derfor han manglede et ben, som han havde ondt i, og at krigen også var grunden til, at man aldrig ville møde sin farfar, samt at en del af fars kammerater lå i jorden her i denne pæne park. Jeg begyndte at forstå, selvom jeg undrede mig over det, og jeg kan huske at jeg tænkte meget over, at det havde noget at gøre med vrede. Jeg var den yngste af fire børn, og var måske nok den, der var mest videbegærlig med hensyn til denne krig. Jeg ønskede at forstå så meget som muligt vedrørende dette med, at min far og hans venner, som jeg fra lille af så op til, havde været i krig. Derfor stillede jeg både min far og hans kammerater uhyre mange spørgsmål. De var meget åbne, og igennem årene fortalte de mig en del om aktionerne, også om stikkerlikvideringerne, og om den motivation, der drev dem. Om angsten presset, tankerne og deres følelser. Jeg må sige, at den beskrivelse og beretning som bl.a. Peter Øvig Knudsen er fremkommet med i nyere tid af frihedskæmperne, som værende modige og med en særlig trang til spænding, ikke er noget, jeg kan genkende ud fra deres svar og beretninger. De var uhyre forskellige, men jeg fik et klart indtryk af, at deres motivation for at gå ind i modstandsbevægelsen var ret ens. Hvis der var noget fælles over dem, så var det det. De var først og fremmest alle drevet af en vrede og en følelse af forpligtigelse og nødvendighed, som fik dem til at træffe et aktivt valg. De kunne også have valgt at overlade det hele til andre, til skæbnen eller til politikerne. Hvilket jo også ville have været at træffe et valg. -1-

2 Det lyder måske mærkeligt, men faktisk husker jeg den første gang, jeg stillede min far det første store spørgsmål om krigen. Jeg husker det, fordi han blev så hamrende vred, så det stadig står klart i min hukommelse. Det var inden, jeg startede i skolen. Jeg talte først, da jeg var noget over fem år, så jeg har nok været ca. seks år. Det ærgrede mig, at jeg aldrig ville møde min farfar. Ja det var jeg faktisk vred over. Jeg vidste, han havde været læge her i Gentofte, sådan som min far også var det, og jeg vidste, at tyskerne havde skudt ham midt i konsultationen. Jeg tænkte også på, at der kunne komme krig igen. I så fald var jeg ikke i tvivl om, at min far og hans kammerater igen ville være aktive, men jeg tænkte, at som etbenet ville min far nok ikke klare den næste gang. Jeg fortalte ham, at jeg havde tænkt meget over, hvad vi burde eller kunne gøre, hvis der kom krig igen. Når fjenden, tyskerne igen eller hvem det nu måtte være næste gang, kom hertil og i en stor samlet trop marcherede imod os sådan forstillede jeg mig, det ville være så skulle man lade mig gå forrest alene hen imod hele regimentet med min nye gule kjole med brune broderinger på. Jeg troede ikke, de ville skyde en pige, forklarede jeg min far. Og så ville jeg spørge dem, om ikke vi skulle være venner og sige»hvad er det, I vil have?«, og det skulle vi så give dem. Så ville der ikke blive krig. Nu ville jeg høre, om han ikke syntes, at det var en god ide. Min far brev meget vred og talte meget højt og længe. Jeg forstod, at man nogle gange må vælge mellem krig og fred. Og jeg kom til at tænke over, at en fred uden frihed ikke er så meget værd. At man måske må vælge krig og ufred netop for senere at kunne få (eller bevare) fred og frihed. En af min fars venner fra Holger Danske var Hans Edvard Teglers. Han har i sine bøger meget godt beskrevet den voldsomme vrede, han som ung mand følte allerede den 9. april, da tyskerne fløj ind over Danmark den 9. april. Min gudfar Eigil Hatting, som også blev gruppefører i Holger Danske, har beskrevet det samme. De kunne begge ikke fatte, at andre omkring dem ikke reagerede. De kunne slet ikke forstå, at folk bare gik videre på gaden, at landet ikke forsvarede sig. De følte en stærk vrede (og en skuffelse over deres landsmænd og politikere) med det samme. For andre af dem, der deltog i modstandskampen, f.eks. min far, kom vreden først senere. De følte i starten mere en form for uvirkelighed, en vantro, en slags overrumpling, samt frygt, ufrihed og ubehag, som først senere blev til en vrede og følelsen af forpligtelse og nødvendighed af at måtte handle. Men for dem alle blev vreden en vigtig del af drivkraften eller motivationen. Illiaden starter med replikken»vreden, Gudinde! besyng«. Vreden er en god ting, hvis den bruges efter, man har tænkt sig godt om, hvis den er berettiget, og man handler (intelligent, samvittighedsfyldt) og velovervejet. Teglers tænkte sin vrede igennem, og først derefter handlede han. Vreden kom senere til min far, men det er det samme billede. De modstandsfolk, der kom i mit barndomshjem var farverige, festlige og spændende mennesker, men uhyre forskellige. Jeg tror, som sagt, at det fællestræk, der gjorde, at de gik ind i modstandsbevægelsen, hvor alle kom til at betale en pris, var, først og fremmest at de følte en vrede og en pligt og en nødvendighed. Der var noget, der var dyrebart og vigtigt for dem, som var truet, som måtte forsvares. Derfor handlede de som de gjorde. Jeg kan give et eksempel. Min fars allerbedste og nærmeste ven dengang og siden var Sigvald, som senere blev chef i Kildeskattedirektoratet. Han var overbevist pacifist, men overværede en del af et møde i Holger Danske, fordi min far og han skulle noget senere. De vidste alle, at Sigvald kunne man stole 100% på. Mødet trak ud, og pludselig udbrød Sigvald:»Hvis ikke vi gør det, er der sgu ikke nogen, der gør det.«han gik ind i modstandsbevægelsen og ydede en værdifuld indsats. I ordene kan vi genkende følelsen af forpligtelse og nødvendighed? Overfor de kommende generationer, overfor landet. Den 14. juni 1941 holdt min far som nybagt student afskedstalen på Øregård Gymnasium, der ligger ca. 1 km. fra, hvor vi står her i dag. De var jo ikke ret gamle, en del af de mænd og kvinder, der handlede og gjorde noget. Han sluttede med: -2-

3 »Mange har råbt et»leve Danmark«, men kun få har det forpligtet. Oehlenschläger har sagt:»vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå.«vor opgave er at gøre denne profeti til skamme. Lad dem fælde alle bøgetræerne. Danmark lever ikke af alle sine rummeter, men af vores trofasthed og vor følelse af personlig forpligtelse.«jeg behøver ikke at nævne det, her er igen følelsen af en nødvendighed, en pligt og noget så umoderne og banalt som fædrelandskærlighed. En vrede er også tydelig. I dag har vi så utroligt meget at være taknemmelige for. Denne taknemmelighed burde vise sig ved, at vi værner om vores lands kristne kulturarv og tradition, vores suverænitet, landet og vores unikke demokrati samt vores frihedsrettigheder også med henblik på de kommende generationer. Vi er blevet for ubekymrede og sorgløse. Jeg ser desværre tydeligt konturerne af nogle sorte skyer forude. I øvrigt mener jeg, at Danmark bør melde sig ud af EU Af Morten Uhrskov Jensen Først en tilståelse: det er ikke længere siden end sommeren 2008, at jeg slet ikke havde gjort mig klart, hvad EU havde udviklet sig til. Ikke at jeg var ganske døv og blind. Jeg kendte til indholdet af Rom-traktaten af 1957, der talte om en stadig snævrere union, og jeg havde bemærket, at der var indført en fælles valuta i en del af medlemslandene. Jeg var udpræget EU-skeptisk, men i min naivitet troede jeg, at det fortsat var muligt for medlemslandene at bestemme f.eks. deres egen udlændingepolitik. Metock-dommen EU-domstolens (dengang hed domstolen for øvrigt stadig EF-domstolen) såkaldte Metock-dom i sommeren 2008 rev mig ud af min vildfarelse. Jeg havde netop færdiggjort min bog Et delt folk om den danske udlændingepolitik i perioden I det afsluttende kapitel havde jeg af ægte overbevisning skrevet, at valget til Folketinget i 2001 havde været skelsættende, fordi det havde vist, at et befolkningsflertal kunne gennemtvinge vigtige ændringer på det udlændingepolitiske område. Og få måneder efter udgivelsen gik det op for mig, hvor stor magt EU havde tiltaget sig, og at dansk selvstændighed på dette afgørende område var en saga blot. EU forhindrer Danmark i at føre selvstændig udlændingepolitik Jeg skrev en kronik til Jyllands-Posten i august 2008, hvor jeg fremkom med spådomme, jeg også i dag står ved. EU s bemægtigelse af dansk suverænitet på det udlændingepolitiske område vil blandt mange ulykker føre med sig, at den såkaldte racismeparagraf vil blive skærpet i de kommende år. Måske ikke paragraf 266b s ordlyd, men fortolkningen af den. EU vil, hvis ikke der sættes en stopper for unionen, i fremtiden effektivt forhindre, at kritik af udlændingepolitikken kommer til udtryk. Danske domstole vil føle sig»tvunget«til at dømme oftere og hårdere, og tænker man efter, vil man se, at det dårligt kan være anderledes i de samfundstyper, der er under dannelse i store dele af Europa og også i Danmark; de multietniske og multikulturelle samfund. Sådanne samfund er latent ustabile, idet konflikter mellem de forskellige etniske, kulturelle og religiøse grupper hele tiden vil ligge og boble under overfladen og med mellemrum bryde ud i lys lue. Magthaverne vil fuldstændig korrekt foretage den vurdering, at kun hårdhændede juridiske sanktioner over for kritik af de forskellige gruppers handlinger kan forhindre trykkogeren i at eksplodere. Et sådant samfund venter os i fremtiden, når vi i Danmark ikke selv kan sætte hælene i og forhindre den uendelige strøm af mennesker fra den tredje verden i at komme til os. -3-

4 De folkevalgtes flugt fra ansvaret Det er for nemt at sige, at det hele er EU s skyld. Vore folkevalgte, dvs. vor politiske elite, kunne jo have truffet nogle andre beslutninger, og vi ville i dag ikke stå med de meget alvorlige problemer, som truer med at forvandle Danmark til et blot beboet område. Men det gælder generelt for politikere i dagens Europa og således også i Danmark, at det interne sanktionssystem eliterne imellem virker meget stærkt. Thilo Sarrazins skæbne i Tyskland turde være rigelig bevis for min påstand. Fra at være en respekteret socialdemokratisk politiker og tillige højt placeret direktør i Bundesbank blev han på kort tid ekspederet over i de kasteløses rækker. Hans brøde bestod i at påpege, at den store muslimske indvandring til Tyskland var og er en katastrofe. Og groft sagt sådan fungerer systemet også på topplan i EU. Et nyligt eksempel herhjemmefra fra de lidt lavere rækker finder vi i Jens Rohde, der i 2009 førte valgkamp til EU-parlamentet på en mere EU-kritisk holdning. For kort tid siden meddelte Jens Rohde så, at han havde taget fejl. Bl.a. er Jens Rohde blevet en varm fortaler for EU-domstolens aktivistiske linje. Sker der derfor ikke noget uventet, må det formodes, at den begrædelige udvikling vil fortsætte. Ingen politiker, der har sin karriere kær, vil vove at sætte sig op imod selv åbenlyst vanvittige beslutninger som f.eks. optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet om medlemskab af EU. Euroens kollaps er vor redningsplanke Hvad vi må sætte vores lid til, ville have glædet Karl Marx. Økonomi handler det om, og mere konkret drejer det sig om den fælles mønt euroen. Lige præcis her kan EU-ideologien gå hen og knække halsen. Stort set alt, hvad EF/EU har foretaget sig, har været drevet af et ideologisk ønske om at omforme Europa, men i begyndelsen var man snusfornuftige og prøvede efter bedste evne at forbedre velstanden i medlemslandene ved at lette handelssamarbejdet mellem først de seks oprindelige medlemslande, siden de ni og i dag 27 medlemmer. Men med den fælles mønt gik man langt ud over det pragmatiske. Med euroen afskaffede man to af de tre mest potente værktøjer i den økonomiske værktøjskasse, valutapolitikken og pengepolitikken. Eurozonelandene er økonomisk højst uensartede, og produktiviteten som er den afgørende målestok for konkurrenceevnen på langt sigt udvikler sig alt andet end ens, se blot på forskellen mellem Tyskland og Grækenland. Før euroen var dette ikke noget stort problem. Den græske valuta, drakmen, kunne devalueres ved at trykke flere af dem, hvorpå græske varer og den græske turistindustri igen trivedes så nogenlunde, idet priserne på de græske varer og tjenesteydelser var konkurrencedygtige. Devaluering som middel til at genvinde konkurrenceevne kan i sagens natur ikke bruges, når der er en fælles mønt, og heri ligger en afgørende nøgle til at forstå Grækenlands store problemer med at overvinde krisen, der skyldes et overforbrug muliggjort af euroen. Problemer, der i øvrigt er af en art, så landet kan være gået i betalingsstandsning, inden disse linjer trykkes. Pengepolitikken Den anden hybris, man begik ved at indføre den fælles mønt, angår pengepolitikken. Pengepolitikken fastsætter som bekendt renten, og enhver førsteårs økonomistuderende vil lære, at det i nedgangstider er klogt at sætte renten ned for at gøre det billigere at investere og forbruge, mens det under en højkonjunktur er nødvendigt at hæve renten for at tage den værste overophedning ud af økonomien. Man behøver såmænd ikke engang nationale centralbanker til det formål. Markedet alene vil kunne sørge for, at det sker efter princippet om udbud og efterspørgsel, i dette tilfælde prisen på penge. Med en fælles mønt er det imidlertid ikke muligt at have forskellige renteniveauer i f.eks. Tyskland og Spanien. Spanien, der er i dyb økonomisk krise, sukker efter en lavere rente, mens Tyskland, der har en flot økonomisk vækst i omegnen af tre procent årligt, kunne bruge en stigende rente for at undgå inflation i et overophedet marked, hvor den stigende efterspørgsel presser priserne opefter. Det er som sagt logik på et ret simpelt niveau, vi her taler om. Alligevel blev møntunionen presset -4-

5 igennem. Det var den franske pris for at acceptere den tyske genforening, og så passede det naturligvis med ideologien om at lægge de europæiske nationalstater i graven. Euroens død er EU s død Euroens (døds)kamp forsøges imødegået ved også at fjerne landenes suverænitet i finanspolitikken, altså staternes årlige budgetter, hvor man som bekendt kan køre med under- eller overskud, alt efter om der er økonomisk krise eller ej. Men selv hvis det skulle lykkes at ensrette medlemsstaterne på dette punkt, vil det ikke ophæve logikken med hensyn til valuta- og pengepolitikken. Jeg er drevet af et stærkt ønske om at se EU gå i graven, og da jeg har et lyst sind, tror jeg derfor, at det just er, hvad der er ved at ske, fordi EU s ideologer har forregnet sig med indførelsen af den fælles valuta. Euroens kollaps inden for nogle år vil nemlig være indledningen til en større tilbagerulning af den europæiske union. Det er formentlig korrekt blevet sagt om EU, at unionen hele tiden må finde nye veje at udhule nationalstaternes suverænitet på. Bremses disse bestræbelser, vil det ikke bare betyde stilstand, men afvikling. Danmark bør melde sig ud af EU, men det vil de danske politikere ikke. Men EU kan brase sammen helt af sig selv, og så ophører det danske medlemskab ligefuldt. Jeg ser frem til den dag.»det må ikke gentage sig«af Kai Sørlander Det overordnede menneskeretssystem, som vi har opbygget, er dybt problematisk. Det ignorerer komplet hensynet til den meningsfulde uenighed. Ved at tage hele dette problemkompleks ud af den demokratiske beslutningsproces og i stedet lægge det ind under en juridisk menneskerettighedsdomstol har man reduceret demokratiet til noget sekundært. Frygten for gentagelsen Efter Anden Verdenskrig var politikerne opsatte på at undgå en gentagelse. For det første ville de undgå, at en tilsvarende krig kunne bryde ud specielt i Europa. For det andet ville de undgå, at nogen stat igen kunne behandle en del af sin egen befolkning, som Nazityskland havde behandlet jøderne. Derunder ville de også undgå, at noget land igen skulle kunne optræde som de lande, der lukkede deres grænser for mange af de jøder, som forsøgte at flygte fra Tyskland. I den hensigt tog politikerne en række internationale initiativer. Overordnet skabte de FN med dens menneskerettighedserklæring og asylkonventioner. Og i Europa tog en række politikere initiativ til det, som efterhånden udviklede sig til Den Europæiske Union. Parallelt hermed opbyggede man Europarådet med dets menneskerettighedskonvention og domstol. Nationale hensyn underordnes konventionerne Igennem dette system af internationale organisationer og konventioner er et europæisk land som Danmark bundet til at give sine borgere demokratiske rettigheder. Derunder hører også religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Desuden er et sådant land bundet til at modtage alle folk, som kommer til dets grænse og beder om asyl. Det skal undersøge hver enkelt sag individuelt og afgøre, om der reelt er tale om en person, som er politisk forfulgt. I givet fald skal det give asyl uanset etnicitet eller religion. Og i sidste instans er det ikke op til landets egne demokratiske institutioner at afgøre, om asylbehandlingen er korrekt, og om der skal gives asyl. Det er derimod op til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Hermed har de europæiske lande skabt et helt utraditionelt og revolutionerende system. De har underkastet sig et system af regler, som i realiteten tager asylpolitikken ud af de enkelte landes egen demokratiske beslutningsproces og gør den til et overordnet domstolsanliggende. Et land har ikke ret til selv at sætte grænser for, hvor mange det vil give asyl; og det har heller ikke ret til at gøre tilkendelsen af asyl afhængig af en pragmatisk vurdering af, om asylansøgerne passer ind i den -5-

6 givne befolkning med hensyn til religion og etnicitet. Disse beslutninger er frataget det enkelte land og lagt over i en overordnet domstol, som ikke ser på det enkelte lands kapacitet, men kun på asylansøgerens rettigheder. Fra at være et politisk spørgsmål er hele asyltilkendelsen blevet gjort til et juridisk anliggende. Systemets blinde pletter Med hele dette system af organisationer og regler ville man undgå en gentagelse af det, som man havde oplevet omkring og under Anden Verdenskrig. Ingen folk skulle igen komme i den situation, som jøderne var under nazisternes hærgen og de omgivende landes passivitet. Så hensigten med systemet er upåklagelig. Men er systemet som helhed formålstjenligt? Er det foreneligt med en holdbar sekulær demokratisk samfundsorden? Eller har det selv sine blinde pletter? For at kunne afgøre det må vi gøre os klart, hvad systemet forudsætter, i og med at det tager hele asylproceduren ud af den politiske beslutningsproces og lægger den over i juridisk regi, og når det ikke tillader, at asylansøgere diskrimineres med hensyn til religion og etnicitet. På et helt elementært plan forudsættes, at hverken etniske eller religiøse faktorer har nogen som helst indflydelse på et samfunds potentiale for at kunne opbygge og opretholde en sekulær demokratisk orden. Konventionerne går imod erfaringen Systemet bygger på en antagelse om, at et samfunds evne til at kunne opbygge og vedligeholde en velfungerende sekulær demokratisk orden er fuldstændig neutral i forhold til befolkningens etniske sammensætning og religiøse tro. Men det er kun erfaringen, som kan afgøre, om den forudsætning er rigtig. Det kan ikke afgøres ved ren spekulation. For at tage stilling må man undersøge, hvorledes reelt eksisterende mennesker faktisk forholder sig til etniske forskelle, og hvorledes religionerne faktisk forholder sig til principperne for en sekulær demokratisk orden både i selve den dogmatiske lære og i den historiske virkelighed. Det er ikke nok at påkalde sig sit håb om, hvorledes man ville ønske, at det var. Hvad siger erfaringen? Derfor bør vi ikke afgøre spørgsmålet, uden at vi ser nærmere på, under hvilke betingelser den sekulære demokratiske samfundsform faktisk er vokset frem og har fungeret i virkeligheden. Og foretager vi en sådan undersøgelse, så kan vi konstatere, at den sekulære demokratiske samfundsorden i moderne tid er vokset frem i den europæiske kultur med dens aflæggere. Grunden er lagt i samfund, som religiøst var kristne, og som etnisk set var forholdsvis homogene. Spørgsmålet er så, om disse to træk overhovedet kan tænkes at have haft en positiv indflydelse på, at de pågældende lande med tiden udviklede sig til nogenlunde velfungerende sekulære demokratiske samfund. Kristendom og etnisk homogenitet Hvad angår kristendommen, så er vi nødt til at se nærmere på dens indhold. Og ser vi på Jesu liv og forkyndelse, så kan derfra udledes et krav om adskillelse af politik og religion en sekularisering af det politiske og desuden en elementær fordring om alles ligeværdighed. Det er netop de ideer, som er grundlaget for den sekulære demokratiske orden. På den baggrund kan man nære berettiget mistanke om, at kristendommen har medvirket til at få disse ideer ind i den almindelige befolknings hoveder. Hvad angår den etniske homogenitet, så er der nu mange erfaringer, som viser, at befolkninger med stor etnisk homogenitet har større indbyrdes tillid end befolkninger, som etnisk set er heterogene. Derfor er der også grund til at tro, at landenes etniske homogenitet har haft en positiv indflydelse på, at de har kunnet udvikle den grad af tillid, som er nødvendig for, at demokratiet er blevet -6-

7 udbredt til hele den voksne befolkning; og som er nødvendig for, at man accepterer den omfordelingspolitik, som sikrer de svageste en værdig tilværelse. Den meningsfulde uenighed Så langt har jeg kun hævdet, at der er grund til at tro, at kristendommen og den etniske homogenitet har haft en positiv indflydelse på, at lande som Danmark har kunnet opbygge en nogenlunde velfungerende sekulær demokratisk samfundsorden. Hvor meget disse faktorer præcist har betydet, er umuligt at afgøre. Der er plads til meningsfuld uenighed. Ligesom vi må acceptere, at vi kan være uenige om, hvor meget vi kan tillade os at ændre på de pågældende forhold uden at undergrave betingelserne for, at den sekulære demokratiske samfundsorden fortsat kan opretholdes. Men netop derfor er det overordnede system, som vi nu har opbygget, dybt problematisk. Det ignorerer komplet hensynet til den meningsfulde uenighed. Ved at tage hele dette problemkompleks ud af den demokratiske beslutningsproces og i stedet lægge det ind under en juridisk menneskerettighedsdomstol har man reduceret demokratiet til noget sekundært og medvirket til at undergrave den demokratiske ansvarlighed. Og når domstolen så yderligere kræver, at der skal føres politik, som om det er fuldstændigt ligegyldigt, om vi undergraver de historiske vilkår for, at vi kunne udvikle vor sekulære demokratiske samfundsorden, så medvirker den nok engang til den indre opløsning af de eksisterende demokratier. Så i realiteten synes domstolen at være på kollisionskurs med de værdier, som den selv skulle beskytte. I bagklogskabens lys må konklusionen være, at de politikere, der har skabt det nuværende overnationale menneskeretssystem, har været så fokuserede på at hindre krigen og dens følger, at de helt har glemt det allermest fundamentale: At sikre demokratiet selv og dets indre fred på gader og stræder. Kai Sørlander er filosof og forfatter Indlægget har tidligere været bragt i Jyllands-Posten 5. april 2011 Sæt X i kalenderen Valdemarsdag? Istedløven kommer hjem Endnu ser det ud til, at Istedløven vender hjem lørdag den 10. September, men det er ikke sikkert. Ønsker man at deltage, bedes man ringe til formanden på tlf. nr el. mobil? Jo nærmere vi når dagen, des mere ved vi. Dansk Samlings Årsmøde og Jubilæum Møde foregår i år på Tommerup Efterskole. -7-

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere