Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt i SkoleIntra 5.3. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 10-03-2013"

Transkript

1 Nyt i SkoleIntra 5.3 Sidst ændret den Generelt Obligatorisk logning Tidligere kunne skolerne selv fravælge logning af brugernes adgang til LærerIntra, ElevIntra og ForældreIntra. Det er ændret i SkoleIntra 5.3, så alle indlogningsforsøg i SkoleIntra logges. Logdata gemmes i 180 dage, og statistiske oplysninger bevares ubegrænset. Begrundelsen for ændringen er, at UNI-C har haft en del tilfælde, hvor de ikke har kunnet hjælpe skoler med at opklare eksempler på misbrug på grund af manglende logning. Nem integration til Skoletube Der er tilføjet et nyt ikon i editorens værktøjslinje, der giver direkte adgang til at udpege og indsætte eget indhold fra Skoletube i et dokument. Ikonet kendes på den blå fugl, som er Skoletubes varemærke. Det findes på udvalgte editorsider i LærerIntra og ElevIntra. LærerIntra Skematildelt adgang Det er blevet lettere at give adgang til klasselog, kontaktbøger og elevplaner under Admin > Adgang > Besk yttede elevdata, idet man nu kan tildele rettigheder på grundlag af oplysninger i grundskemaet. Man vælger klasse, skemaperiode og adgangstype, og så tildeles den ønskede adgang til alle, der underviser i klassen i én og samme arbejdsgang. Der er mulighed for at udføre tildelingen for alle klasser på én gang. Hvis man fortryder, kan man nulstille alle skematildelte rettigheder, uden at det berører evt. manuelt tildelte rettigheder. Flere synsvinkler ved tildeling af læseadgang til beskyttede elevdata Nu kan man vælge mellem to faneblade med henholdsvis medarbejder- og klassesynsvinkel, når man tildeler læseadgang til beskyttede elevdata under Admin > Adgang > Besk yttede elevdata. Derved får man de samme muligheder ved tildeling af læseadgang, som man har ved tildeling af læse- og skriveadgang. Elevens mappe - i forbindelse med elevens kort Via Databaser > Elever> Elevkartotek kan man åbne Elevens kort.under elevens kort kan man nu også finde Elevens mappe. Man kan her uploade og gemme filer i en elevmappe for hver enkelt elev. Filerne i elevens mappe ligger bedre beskyttet end fx. filerne i dokumentarkivet og samlemapperne. Elevens mappe har til formål at give skolens medarbejdere et sikkert sted, hvor de kan gemme og dele oplysninger om den enkelte elev også oplysninger, der rummer personfølsomme data.. Elevens mappe giver ikke helt samme beskyttelse af dokumenterne som fx. et ESDH-system, bl.a. fordi ESDH systemer

2 stiller endnu større krav til indlogningen end Skoleintra gør. Vi har planer om i kommende versioner at gøre det muligt at flytte dokumenter fra elevens mappe til ESDH-systemer. Når man gemmer filen i elevmappen, kan man tilføje en lille beskrivelse samt tilknytte en kategori til filen. Man kan kun få adgang til en elevs mappe, hvis man har læse- eller skriveadgang til de beskyttede data for denne elev. Rigtige bilag til klasselognoter Man kan nu også vedlægge fysiske filer som bilag til en klasselognote. Tidligere kunne man også skrive bilag til noter - men kun i form af et dokument, man skrev i editoren. Disse bilag er nu blevet konverteret til rigtige filer, der automatisk gemmes i Elevens mappe under kategorien Klasselogbilag. Der kan også uploades og. gemmes flere filer som bilag til hver klasselognote. Man kan også stadig skrive bilag i editoren. I modsætning til tidligere kan man nu også have flere af denne slags bilag knyttet til en klasselognote. Standardvalg for importkilder Som regel importerer skolerne elev- og personaledata samt skemaer og vikaroplysninger fra de samme administrative programmer ved hver import. Derfor er det nu lavet således, at man én gang for alle udpeger, hvorfra man ønsker at importere disse oplysninger. Det giver mulighed for at forenkle importsiderne og forhåbentlig undgå tvivl og fejlagtige importer. Ny opbygning af importsider Alle sider til import af elev- og forældreoplysninger, personaledata, skemaer og vikaroplysninger er omskrevet, så de er lettere at overskue. Alle siderne er opbygget efter følgende skema: Importer Hvis du fortryder Andre muligheder Import fra central server med udvidet snitflade UNI-C har lavet en ny XML-baseret snitflade, som en række administrative programmer benytter ved upload af elev-, forældre- og personaledata til UNI-C s centrale server. Det gælder bl.a. TEA, KMD Elev, Dansk Skoledata og EDB-Brugsen. Den XML-baserede snitflade indeholder flere oplysninger end den hidtidige import. Bl.a er der mulighed for mere end tre forældre/kontaktpersoner pr. elev. Importn medtager evt. efterskoledata som fx elevnummer og værelsesnummer. Desuden importeres fotoid i personalekartoteket, så man kan hente personalefotos direkte fra den centrale server. SkoleIntra kan importere elev- og personaleoplysninger fra dette udvidede datasæt vha. en webservice. Der vil ikke være adgang til den nye import for alle skoler umiddelbart efter opdateringen til SkoleIntra 5.3. Supporten styrer ibrugtagningen ud fra et forsigtighedsprincip, så det sikres, at skolerne ikke mister data på grund af evt. fejl i den nye import. Brugerfladen er ens ved import af elev- og personaledata fra central server, uanset om man benytter den nye eller den gamle import. Bedre håndtering af udmeldte elever SkoleIntra gemmer oplysninger om udmeldte elever i ét år, efter at de har forladt skolen. Administrator har adgang til en oversigt over udmeldte elever under Databaser > Elever > Udmeldte elever. Fra oversigten er der mulighed for at se/printe udmeldte elevers elevplaner, kontaktbøger og klasselognoter mm. Hvis man har installeret en PDF-driver som fx CutePDF på den anvendte computer, vil man kunne gemme oplysningerne som PDF-dokumenter. Administrator har mulighed for at genindmelde tidligere elever eller slette dem

3 permanent. Hvis man importerer en tidligere elev, som stadig findes i listen over udmeldte elever, gendannes brugernavne, adgangskoder samt diverse indstillinger for både eleven og dennes forældre ud fra oplysninger, som er gemt i SkoleIntras database. I videst mulig omfang genetableres elevers og forældres adgang til data i ElevIntra og ForældreIntra. Kopiere ugeplaner til andre klasser Det er nu muligt at kopiere ugeplaner til en eller flere andre klasser. Derved tilgodeses klasser, som har et nært samarbejde omkring undervisningen. Hvis klasserne benytter formularbaserede ugeplaner, kan man vælge imellem at kopiere den samlede ugeplan eller kun at kopiere noten, som vedrører et enkelt fag. Kopiere vagtskema til aktivitetskalender I vagtbogen kan man nu kopiere vagtskemaet for den valgte uge til aktivitetskalenderen. Hvis man kun ønsker at kopiere udvalgte vagter til kalenderen, kan man fravælge de uønskede. Ved at kopiere vagterne til kalenderen opnår man, at medarbejderne adviseres om vagterne i påmindelsesdialogen. Brugerdefineret oversættelse Under Admin > Indstillinger > Oversættelse af udvalgte termer kan man vælge imellem nogle prædefinerede oversættelsesmuligheder for ordene: LærerIntra ElevIntra Skoleporten skole lærer elev skoleleder viceskoleleder skolebestyrelse elevråd SFO Medarbejderinfo skolebibliotek områdenet Som noget nyt har skolerne nu mulighed for selv at tilføje eller ændre oversættelser til ovennævnte ord. Der er ikke mulighed for at tilføje nye termer, da det vil forudsætte kodeændringer. Hvis man tilføjer en ny oversættelse af termen LærerIntra, bliver der ikke automatisk vist et grafisk programlogo i sidehoved, menu og indlogningsskærm, men derimod et tekstbaseret logo. Det er dog muligt at lave sine egne grafiske programlogoer og uploade dem til SkoleIntra under Admin > Vedligeholdelse > Administration af billeder > Programlogo. LærerIntras oversættelsestabel benyttes nu i alle SkoleIntra-moduler. Der er derfor ikke længere behov for at ændre oversættelser i både LærerIntra og ElevIntra. Besked til elev om klasselognote Nu gemmes der en oplysning i databasen, når man sender en besked til eleven om en klasselognote. Hvis man senere forsøger at sende en ny besked om samme note til samme elev, får man en advarsel, så man

4 ikke af vanvare kommer til at sende flere beskeder om det samme. Papirkopi af besked til forældre LærerIntra gør nu opmærksom på, om nogle af modtagerne ønsker papirkopi, når man sender beskeder til forældre i beskedsystemet. Antal emner pr. side Medarbejdere kan nu selv vælge, hvor mange linjer, der skal vises pr. side i beskedoversigten, i klasseloggen og andre steder, hvor systemet viser sideopdelte lister. Det gøres under Admin > Mine indstillinger > Emner pr. side. Som standard vises 17 emner pr. side, men har man en stor skærm, kan det være ønskeligt at få vist flere linjer pr. side. Advisering pr. til eksterne brugere SkoleIntra kan automatisk advisere eksterne brugere i LærerIntra, når der er nye beskeder til dem i beskedsystemet. For at aktivere adviseringstjenesten, skal man under Admin > Tilpasning > Ek sterne brugere mark ere feltet Advisering pr. om nye besk eder. Adviseringsmails indeholder et link til LærerIntra. Af sikkerhedsgrunde sendes beskedens indhold ikke i mailen. Import af skema fra Tabulex og fravær fra TRIO via CSV-fil Skemaimporten fra Tabulex og vikarimporten fra TRIO skal fremover ske ved, at man eksporterer/importerer en CSV-fil - i stedet for som tidligere via et regneark. Der var for mange problemer knyttet til importen fra et regneark - og de skulle nu være elimineret via CSV-importen. Historik i ugeplaner Medarbejderne kan se en oversigt over hvilke elever og forældre, der har åbnet en given ugeplan. Man får adgang til historikken via Samarbejde > Ugeplaner > Vis historik. Ringetider for afdelinger af skolen Hvis man på skolen anvender afdelinger, kan man nu også vise forskellige ringetider for hver enkelt afdeling. Under Admin > Tilpasning > Ringetider kan man indskrive ringetider for de forskellige oprettede afdelinger. Afdelingernes ringetider vil slå igennem på visningen af alle lærer- og elevskemera og i vikarskemaerne De nuværende ringetider ligger som et sæt Standard-ringetider. Standardringetiderne benyttes på flere forskellige måder: 1. Hvis der ikke er defineret ringetider for en af afdelingerne 2. Hvis en lærer er med i mere end en afdeling 3. Hvis en klasse er med i flere afdelinger 4. I den grafiske visning af skemadelen af mødeaktiviteteterne. Afdelingernes ringetider vil også blive vist i ElevIntra, ForældreIntra, MobilIntra og på Skoleporten Adgang til vagtbog Nu kan skolen selv vælge, som der skal være fuld adgang eller begrænset adgang til at læse og skrive personlige vagtbogsnoter om eleverne. Indstillingen foretages i vagtbogens administrationsdel under Koordination > Vagtbog > Administration > Adgang til vagtbogsnoter. Hvis man vælger begrænset adgang, vil medarbejderne have de samme læse- og skriverettigheder som til elevplaner, klasselog og kontaktbøger. Administrator definerer medarbejdernes adgang under Admin > Adgang > Besk yttede elevdata.

5 Skift til nyt skoleår Proceduren ved skift til nyt skoleår er forenklet og gjort mere fejlsikret. Funktionen findes som hidtil under Admin > Vedligeholdelse > Sk ift til nyt sk oleår. Skoleårsskiftet er forskelligt alt efter skoletype og intranet-type. På fællesnet og områdenet er er skiftet simpelt. Ved at klikke på en knap ændres skoleåret i SkoleIntras database. På skoler uden elever, der fortsætter i de kommende skoleår, er det næsten lige så let. Her skal man blot også bekræfte, at skolen ikke har elever, der fortsætter, før skoleåret ændres. På skoler med elever, der fortsætter, skal der ske en klasseoprulning og evt. sammenlægninger, delinger og nedlæggelser af klasser. Desuden er der muligvis dokument- og billedarkiver, som skal dubleres, arkiveres eller slettes. Klasseoprulningen på almindelige skoler foregår i 3 trin. 1) Først skal man definere de kommende klassers klassebetegnelser. 2) Dernæst skal man fastlægge evt. delinger, sammenlægninger og nedlæggelser af klasser samt tage stilling til, hvad der skal ske med klassernes arkiver. 3) Endelig udføres selve klasseoprulningen. Efter at skiftet til et nyt skoleår er udført, får man mulighed for at udskrive en huskeliste, der fortæller, hvad administrator skal foretages sig yderligere for at klargøre SkoleIntra til det nye skoleår. Fortryder man af en eller anden grund ændringerne, kan man gendanne data og dokumenter, så situationen er som før man startede med at skifte skoleår. Det kan fx være relevant, hvis der skulle opstå fejl undervejs. Massesletning af spørgeskemaundersøgelser og multiple-choice test Via Værk tøj > Evaluering > Spørgesk emaundersøgelser og Værk tøj > Evaluering > Multiple-Choice test kan man nu få adgang til at masseslette spørgeskemaundersøgelser og multiple-choice test. Man kan kun få adgang til at masseslette, hvis man har administratorrettigheder. Hvis man fortryder en massesletning, så har man mulighed for at gendanne den seneste sletning med et link øverst på siden. Nedlæg røde flag I SkoleIntra benyttes røde flag til at vise, at oplysninger er ulæste. Medarbejderne har fået mulighed for under Admin > Mine indstillinger > Nedlæg røde flag at fjerne evt. røde flag uden at skulle åbne hver enkelt post for sig. Man kan nedlægge flag inden for følgende emner: Beskeder Dokumenter Dagbøger Kontaktbøger Nyt fra... Debatforum Elevernes logbøger Funktionen er tænkt anvendt i specielle tilfælde, hvor det giver mening at starte på en frisk med et ryddet skrivebord. SkoleIntra registrerer, om poster er åbnet normalt eller blot markeret som læst. Hvis en bruger har nedlagt et rødt flag i stedet for at læse indholdet, vil vedkommende ikke figurere i oversigter over, hvem der har læst emnet. Oversigt over sendte SMS er Brugere, som har adgang til at sende SMS er fra SkoleIntra, kan nu under Samarbejde > SMS få adgang til en oversigt over SMS er sendt inden for det sidste halve år. Oversigten viser SMS ernes indhold, afsendelsestidspunkt og modtagernes mobilnumre.

6 Download beskeder i beskedarkiv Medarbejdere kan nu downloade alle eller udvalgte beskeder fra deres beskedarkiv. Beskederne gemmes i form af et html-dokument på egen computer. Påmindelse om ulæste debatindæg Påmindelsesdialogen indeholder nu også en advisering om ulæste indlæg i LærerIntras debatfora og i debatfora for grupper, hvor brugeren er blandt deltagerne. ElevIntra Synkronisering af klassens kalender til internetkalender via ical Eleverne kan i selve klassekalenderen på ElevIntra finde fanebladet Eksport. Her findes en mulighed for at kopiere en url, som kan indsættes i en internetkalender som fx. Google Kalender eller MS Outlook - eller på mobilen. Efterfølgende vil klassens kalender blive synkroniseret løbende til denne kalender. Flere forbedringer i læsekontrakter 1) Man kan nu oprette læsekontrakter med en tilknyttet kategori. Kategorien kan bruges til fx. at opdele læsekontrakter i forskellige fag. Dvs. at en elev kan have flere forskellige parallelle kontrakter fx. i dansk og engelsk. 2) Man kan nu også oprette læsekontrakter for et hold via menupunktet 'Opret til hold'. Her kan man vælge mellem de hold, som den aktuelle klasse har elever på. På denne måde kan man lave læsekontrakter på tværs af klasser. Hvis der er oprettet læsekontrakter til et hold, vil der på oversigtssiden dukke en valgboks op, som gør at læreren/eleven kan filtrere læsekontrakterne og vælge at se kontrakter for klassen eller for et hold. 3) Man kan nu vælge at gemme læsekontrakter i klasseloggen for en hel klasse ad gangen. Man vælger menupunkter 'Kopi til k lasselog'. 4) Der er også tilføjet flere filtrerings- og sorteringsmuligheder, så man lettere kan overskue klasser, der har mange læsekontrakter. Massesletning af logbøger Man kan nu vælge via ElevIntra > Admin > Logbøger (Læreradgang til logbøger) vælge et skraldespandsikon, som giver mulighed for at masseslette logbøger. Nedlæg røde flag I SkoleIntra benyttes røde flag til at vise, at oplysninger er ulæste. Eleverne har fået mulighed for under Eleven > Mine indstillinger > Nedlæg røde flag at fjerne evt. røde flag uden at skulle åbne hver enkelt post for sig. Man kan nedlægge flag inden for følgende emner: Beskeder Dokumenter i klassearkiv Lektier Opslag Ugeplaner Debatfora Elevplaner

7 Fotoalbum Logbøger Funktionen er tænkt anvendt i specielle tilfælde, hvor det giver mening at starte på en frisk med et ryddet skrivebord. SkoleIntra registrerer, om poster er åbnet normalt eller blot markeret som læst. Hvis en elev har nedlagt et rødt flag i stedet for at læse indholdet, vil vedkommende ikke figurere i oversigter over, hvem der har læst emnet. ForældreIntra Advisering om lektier i klassens lektiebog Når lærere eller elever skriver i klassens lektiedagbog, vil nye dagbogsnoter nu også indgå i adviseringsmails fra SkoleIntra. Hvis forældrene ikke ønsker advisering om lektier, kan dette fravælges under Indstillinger > Advisering i ForældreIntra. Download beskeder i beskedarkiv Forældre kan nu downloade alle eller udvalgte beskeder fra deres beskedarkiv. Beskederne gemmes i form af et html-dokument på egen computer. Nedlæg røde flag I SkoleIntra benyttes røde flag til at vise, at oplysninger er ulæste. Forældre har fået mulighed for under Indstillinger > Nedlæg røde flag at fjerne evt. røde flag uden at skulle åbne hver enkelt post for sig. Man kan nedlægge flag inden for følgende emner: Beskeder Kontaktbøger Elevplaner Dokumenter i klassearkiv Meddelelser fra kontoret Lektier Ugeplaner Nyt fra... Debatforum Fotoalbum Funktionen er tænkt anvendt i specielle tilfælde, hvor det giver mening at starte på en frisk med et ryddet skrivebord. SkoleIntra registrerer, om poster er åbnet normalt eller blot markeret som læst. Hvis en forælder har nedlagt et rødt flag i stedet for at læse indholdet, vil vedkommende ikke figurere i oversigter over, hvem der har læst emnet. Fællesnettet Klargøring til at få vist personalefotos på fællesnet og områdenet. Der vil blive vist personalefotos på Fællesnettet via Databaser > Personale > Personalefotos. Visningen sker via et link til det personalefoto, der måtte findes på den ansattes egen skoles intranet. Oplysninger om

8 fotoet vil blive overført via personaleimporten til Fællesnettet. Da der skal ske en tilretning og synkronisering i forbindelse med importen af billeddata, vil denne mulighed først blive tilgængelig, når alle skoler er blevet opdateret til version altså et stykke tid efter selve opdateringen til version 5.3 Nyhedstjenester tilknyttet en interessegruppe Interessegrupperne er blevet finpudset, så man lettere kan returnere tilbage til interessegruppens egen side, hvis man har været inde og kigge i en samlemappe eller et debatforum. Hvis man har rettighed til at styre interessegruppen, kan man nu også tilknytte et eller flere RSS-feeds til interessegruppens side. Disse feeds vises i højre spalte og vælges via et ikon på siden. MobilIntra Nye funktioner for forældre Forældre kan nu også tilmelde sig til samtaler og arrangementer i MobilIntra. Hvis der er ubesvarede tilmeldinger, vises antallet i en lille badge på menuforsiden.

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Opdateret pr. 9/9-2010 LærerIntra Påmindelser Nu kan brugere selv vælge, hvad der skal vises i påmindelses-dialogen, og hvornår påmindelsesdialogen skal vises. Det sker under Admin

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2017 Side 2 Indhold Indledning... 3 Klargøring til nyt skoleår... 3 Kommende 0.-klasser... 3 Team... 3 Oprettelse af nyt team... 3 Massekopiering af team... 3 Kopiering

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 4.9.5

Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Nyt i SkoleIntra 4.9.5 Opdateret pr. 11/10-2010 LærerIntra Flere aktivitetstyper i kalenderen Skolen kan nu tilføje egne aktivitetstyper som supplement til de 4 standard-aktivitetstyper: Skoleaktiviteter,

Læs mere

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4.

UNI-server udfaset UNI-server nedlægges pr Derfor er alle referencer til UNI-server fjernet fra SkoleIntra 5.4. Nyt i SkoleIntra 5.4 Sidst ændret den 24-08-2013 Generelt Ny editor SkoleIntra benytter nu en ny og forbedret udgave af CKeditor, nemlig CKeditor version 4.1.2. Den nye editor kendes på en værktøjslinje

Læs mere

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016

Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 1 Nyt skoleår i SkoleIntra Vejledning 2016 Side 2 Indhold Indledning... 4 Klargøring til nyt skoleår... 4 Kommende 0.-klasser... 4 Team... 4 Oprettelse af nyt team... 4 Massekopiering af team... 5

Læs mere

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets:

Optimering til tablets Der er foretaget en række optimeringer, som gør det nemmere at bruge SkoleIntra på IPad og andre tablets: Nyt i SkoleIntra 5.2 Generelt Brugerfladeforbedringer Pop-up vinduer er erstattet af indlejrede vinduer, der bliver ikke fanget af pop-up-blokkere, og som virker bedre på mobile enheder. Ny dialogboks

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra

Nyt i SkoleIntra 5.8. Sidst ændret den 26-01-2015. Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Nyt i SkoleIntra 5.8 Sidst ændret den 26-01-2015 Administratorstyrede indstillinger i ForældreIntra Administrator har mulighed for at oprette én eller flere profiler, som definerer en standardopsætning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.13

Nyt i SkoleIntra 5.13 Nyt i SkoleIntra 5.13 Sidst ændret den 15 04 2016 Oplysninger om abonnement på itslearnings SMS tjeneste Itslearning tilbyder en SMS tjeneste, der giver mulighed for at sende sms er fra SkoleIntra. Under

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014

Nyt i SkoleIntra 5.6. PersonaleIntra. Sidst ændret den 29-06-2014 Nyt i SkoleIntra 5.6 Sidst ændret den 29-06-2014 PersonaleIntra Samlet menu til tilpasning af PersonaleIntra Administrator-funktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 21-10-2015 Indhold Ny loginside... 1 Ny version af editor... 3 Oprettelse af hold... 3 Kopier dokumenter til SkolePorten... 3 Fra medarbejder til ekstern bruger...

Læs mere

Tips og Tricks i SkoleIntra

Tips og Tricks i SkoleIntra Tips og Tricks i SkoleIntra SkoleIntraTræf 2016 Hanne Voldborg Andersen, ViaVoldborg.dk, konsulent, folkeskolelærer, ph.d studerende, ølbrygger og mor :-) Indhold 1. Layout - bredden, det nye layout, favicon

Læs mere

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper

FællesNettet. Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper FællesNettet Fælles opslag på skolerne Booking på andre skoler Kursusadministration Interessegrupper Integrationer Elevplaner og andet til ESDH systemer Varmestyrings- og booking systemer Advisering fra

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

ForældreIntra. Vedligeholdelse

ForældreIntra. Vedligeholdelse ForældreIntra ForældreIntra er en valgfri udvidelse af Skoleporten. I modsætning til de øvrige dele af Skoleporten, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 3.7.0

Nyt i SkoleIntra 3.7.0 Nyt i SkoleIntra 3.7.0 LærerIntra Generelt Nyt installationsprogram Fra og med version 3.7.0 benytter leveres SkoleIntra med et nyt og mere moderne installationsprogram. Ved installation af nye intranet

Læs mere

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv

Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger i SkoleIntra v/ Ole Windeløv Kommunale integrationsløsninger Elevplaner og andet til ESDH systemer Daginstitutioner på SkoleIntra Varmestyrings- og booking systemer Advisering

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.1. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 28-01-2012

Nyt i SkoleIntra 5.1. Generelt. LærerIntra. Sidst ændret den 28-01-2012 Nyt i SkoleIntra 5.1 Sidst ændret den 28-01-2012 Generelt Debatforum for gruppe Det er nu muligt at oprette debatrum for grupper af brugere. Det kan være tværgående grupper, idet deltagere kan være forældre

Læs mere

Skolebestyrelsen i SkoleIntra

Skolebestyrelsen i SkoleIntra Skolebestyrelsen i SkoleIntra Hvordan er det nu lige...?? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Skolebestyrelsen og SkoleIntra...4 Det administrative arbejde...4 Opret et skolebestyrelsesmedlem...4

Læs mere

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012

ForældreIntra. Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 ForældreIntra Kom godt fra start med ForældreIntra og kom videre! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Før man går i gang...4 Kommunikation mellem skole og hjem sedler m.m...4 Email/beskeder i ForældreIntra...4

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1

Vejledning til ForældreIntra version Vejledning til ForældreIntra. Version 4.2.1 Vejledning til ForældreIntra Version 4.2.1 April 2006 1 Om ForældreIntra...3 1.1 Adgang til ForældreIntra...3 1.2 Startsiden...4 1.3 ForældreIntra-menuen...4 2 ForældreIntras forside...5 3 Klassens billeder

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.11

Nyt i SkoleIntra 5.11 Nyt i SkoleIntra 5.11 Sidst ændret den 26 02 2016 Ændringer i bookingsystemet Af hensyn til arbejdet med at udforme en ny og mere centralt placeret kalender i Det Nye Skoleintra, har vi lavet nogle ændringer

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.23

Nyt i SkoleIntra 5.23 Nyt i SkoleIntra 5.23 Sidst ændret den 12-12-2016 Muligheden for at forældre kan få UNI-Login er udviklet af STIL som en del af Brugerportalsinitiativet. itslearning har lavet en aftale med KOMBIT om at

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager

Jeres vært. Signe Sloth Account Manager Jeres vært Signe Sloth Account Manager Spørgsmål kan stilles undervejs Den gamle SkolePort udfases Ny loginside Nem adgang til Nyt SkoleIntra og retur Kopier dokumenter til SkolePorten Forbedringer af

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Principper for anvendelse af digital kommunikation

Principper for anvendelse af digital kommunikation 2.2 MUNKEKÆRSKOLEN Principper for anvendelse af digital kommunikation 1. Formål med skoleintra: fremme og lette vidensdeling og dialog mellem skolens interessenter skabe større åbenhed og viden om skolens

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra

Nyheder. Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Releasedato: 3. august 2016 SkoleIntra version 1.11.0 Nyheder Forældre har kun én brugergrænseflade til ForældreIntra Brugergrænsefladen Classic for ForældreIntra vil ikke længere være tilgængelig for

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.8

Servicebrev BørneIntra version 2.8 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.8 Den 9. januar 2014, frigives BørneIntra version 2.8 9. januar 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Opskrivning af skoleår... 2 1)Dannelse af ny klassefil til :... 2 Import af klassefil... 5 2 Opskrivning af venteliste... 7 3 Sletning af Ugyldige elever... 9 Side 1 Opskrivning af

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Fra LærerIntra til BrugerIntra

Fra LærerIntra til BrugerIntra Fra LærerIntra til BrugerIntra Malte von Sehested Intranettet henvender sig til mange flere brugere end kun skolens lærere. Se, hvordan systemet giver mulighed for at lade servicemedarbejdere, tandlæger,

Læs mere

SkoleIntra release 2 August 2015

SkoleIntra release 2 August 2015 SkoleIntra release 2 August 2015 I juli og august 2015 udrulles næste version af SkoleIntra. Mest bemærkelsesværdige ændring for brugerne er en ny loginside som vil fungere som indgangsside til alle dele

Læs mere

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009

ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 ElevIntra kom godt i gang oplæg v. Andreas Flint SkoleIntra-træf 2009 Indhold 1 Samlemapper... 2 1.1 Oprette en individuel samlemappe... 3 1.2 Oprette faneblade i en samlemappe... 3 1.3 Sende filer...

Læs mere

Vejledning til LærerIntra version 4.1.5. Brugervejledning til LærerIntra. Version 4.1.5

Vejledning til LærerIntra version 4.1.5. Brugervejledning til LærerIntra. Version 4.1.5 Brugervejledning til LærerIntra Version 4.1.5 December 2005 1 1 Brugervejledning til LærerIntra...9 2 LærerIntras forside...12 2.1.1 Skolens forside...12 2.1.2 Min forside...14 2.2 Nyt fra......15 2.3

Læs mere

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk ForældreIntra Vejledning til ForældreIntra på let dansk Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter

Læs mere

Forældrevejledning til BørneIntra

Forældrevejledning til BørneIntra 1 Forældrevejledning til BørneIntra Introduktion Dit barns daginstitution er begyndt at bruge BørneIntra. Det giver dig som forælder nogle nye muligheder for at følge med i dit barns hverdag. Denne vejledning

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.14

Nyt i SkoleIntra 5.14 Nyt i SkoleIntra 5.14 Sidst ændret den 13 06 2016 Import af skemaer fra flere afdelinger/skoler via Tabulex Skemaservice Det er nu muligt at importere skemaer fra flere afdelinger (skoler) på en gang,

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.9

Servicebrev BørneIntra version 2.9 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.9 Den 25. marts 2014, frigives BørneIntra version 2.9 17. marts 2014 Ref.: KWJ Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole

Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole Vejledning til ForældreIntra Resenbro Skole Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter og kontakt...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1

Velkommen til SkoleIntra. en quick-guide 1 Velkommen til SkoleIntra en quick-guide 1 Første login på skoleintra -Gå ind på www.humbleskole.skoleintra.dk/fi -Indtast brugernavn og adgangskode Brugernavn og kode finder du i intrafolderen som er vedlagt

Læs mere

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12)

Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev Opdatering af BørneIntra App en (BørneIntra version 2.12) Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3

Læs mere

Servicebrev BørneIntra version 2.10

Servicebrev BørneIntra version 2.10 Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra version 2.10 Der vil være ændringer indenfor de nedenstående områder KMD A/S Kundeservice Postboks 531 2730 Herlev Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo

Skolens forside. Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Oplæg vedr. Skolebestyrelsens brug af SkolePorten / Intranet Til brug ved skolebestyrelsesmødet 11/12-08 /Bo Skolens forside. SkolePorten indeholder nogle standard-elementer der kan til- og fravælges.

Læs mere

SFO og SkoleIntra. SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SFO og SkoleIntra. SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SFO og SkoleIntra SFO's muligheder i SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SFO og SkoleIntra...5 Hjælpen er nær...5 Terminologi...6 Highlights...7 Hvad skal være på plads inden brug?...7

Læs mere

Infokiosk i SkoleIntra

Infokiosk i SkoleIntra Infokiosk i SkoleIntra Bliv synlig for dine brugere i institutionen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Infokiosk?...4 Hvad skal man bruge?...4 Tager det lang tid og hvad med prisen?...4

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012

BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 BørneIntra-træf d. 23-24. maj 2012 Kort gennemgang af planerne for de kommende versioner V. Ole Windeløv, Produktchef for Videndelingsystemer Hvordan ser vi markedet og udviklingen BørneIntra er i dag

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen

Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen Få det bedste ud af SkoleIntra og itslearning sammen 1 Introduktion Med integrationen mellem SkoleIntra og itslearning kan I nemt udvide jeres SkoleIntra-løsning med en læringsplatform. Integrationen giver

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere