Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail."

Transkript

1 Kommunaludvalget KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING DANMARK, SOM DE OPLEVER I DERES DAGLIGE KONTAKT MED BORGERE. Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Med Venlig Hilsen Mie Ladefoged Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Borgerservicecenter Tlf Mobil Formand for Netværket Ydelse & Borgerbetjening Eksemplerne er inddelt i FIRE kategorier: 1. Borgere mister penge, ydelser o.l. 2. Dårlig service, mangel på helhedsorienteret sagsbehandling, ekstra arbejde i kommune 3. Borgere bliver kastebolde 4. Konsekvenser og problemstillinger hvis fx kontanthjælp, personlige tillæg og sygedagpenge overgår til Udbetaling Danmark 1) Borgere mister penge (Østjysk Kommune) Jeg har haft to borgere som søgte om personlig tillæg til ekstra varmeregning. Den ene regning lød på ca ,- kr. Hjalp borgeren med at sende varmeregnskabet til Udb.Dk. Viste at borgeren skulle have efterreguleret tilbage fra juni Da UDK havde lavet beregningen var de kun gået tilbage til 1/ Borgeren fik derfor udbetalt over 3.000,- kr. for lidt. Borgeren ville aldrig have opdaget dette, hvis hun ikke havde søgt personlig tillæg og dermed været i kontakt med kommunen. Efter tre henvendelser til Udb.dk lykkes det, at få beregnet tillægget rigtigt. I min kommune har vi haft i alt tre tilfælde med varmetillæg. Sammenlagt med omkring ,- kr. for lidt i udbetaling til pensionisterne. Gad vide hvordan det ser ud på landsplan?? (Fyn) Når en borger bliver folkepensionist, får de ansøgning og vejledninger elektronisk. Det vi oplever i vores ekspedition face to face med borgerne er at de ikke har fået søgt tillægsydelser eller helbredstillæg til medicin eller varmehjælp eller halv licens. Det opleves som om de opgiver at sætte sig ind i tingene selv. Førhen fik de jo individuel vejledning i kommunerne og mange kommuner havde informationsmøder for kommende folkepensionister.

2 (Vestjysk Kommune) En borger mødte op i borgerservice. Han kunne ikke forstå, at han ikke havde modtaget varmehjælp. Havde ellers søgt via UDK, men også tilmeldt sig via e-boks. Han skulle opgøre og sende sit varmeforbrug for at kunne modtage varmehjælp. Men han er halvdement og kan ikke huske det. Borgeren gik glip af tre måneders varmehjælp. Hvad gør man ved den slags borgere? Dem, der fx ikke husker så godt? (Østjysk Kommune) Vi oplever at mange flere plejehjemsbeboere ikke får boligstøtte. Kan registrere at 150 færre end normalt får boligstøtte og tallet plejer at ligge meget stabilt. Nogle borgere ser ud til at miste ydelser, som de er berettiget til! Passer i øvrigt sammen med, at restancerne samtidig er steget med kroner (grundet færre penge mellem hænderne). (Sydjysk Kommune) Enlig mor på kontanthjælp søger boligsikring midt i juli Da hun ikke hører noget først i august, kontakter hun UDK, som ikke kan finde hendes ansøgning. De aftaler derfor, at hun indsender en ny. Denne ansøgning rykker hun på flere gange, indtil hun i september får at vide, at de mangler oplysninger om lejligheden. I BBR står lejligheden til at være 33 kvm og i lejekontrakten 63 kvm. Iflg. aftale med UDK får hun udlejer til at maile og sende diverse papirer til UDK, så det kan bekræftes at lejligheden er 63 kvm. Sidst i oktober har hun stadig ikke hørt noget og ringer derfor igen. Hun er i den grad i pengenød og har kun klaret den igennem, da hun har en velvillig bank, som nu har sagt stop. Sagsbehandleren hun snakker med, går til sidst med til at udbetale aconto boligsikring på de 33 kvm og oplyser i den forbindelse, at forskellen på de 33 kvm mod 66 kvm er 136,00 kr. pr. måned!!! De kan ikke finde hverken mail eller brev fra udlejer. I dag den 15. december 2013 får hun stadig kun udbetalt boligsikring efter 33 kvm. Hun føler hun løber panden mod muren hver gang hun snakker med dem. Det er forskellige sagsbehandlere hver gang hun ringer, og alle skal de sættes ind i hendes sag hver gang. (Sjælland) Når borgere ansøger om enkeltydelser, skal det omkring UDK til godkendelse, men der er 6-8 ugers ventetid, så mange borgere får ikke udbetalt deres boligstøtte - og kan ikke betale husleje. Risiko for at de bliver opsagt - ellers må de håbe på henstand eller at de kan få en aftale med udlejer, men det er jo ikke sikkert. (Fyn) Havde for et stykke tid siden en borger som gerne ville søge enkeltydelse udlæg boligstøtte. Han havde søgt Udbetaling DK om boligstøtte men der var over 3 måneders sagsbehandlingstid og han havde brug for sin ydelse. Håbede vi kunne udlægge pengene mod tilbagebetaling indtil hans ansøgning var behandlet, hvilket vi ikke kunne. (Sydjysk Kommune) Pensionist har søgt om boligydelse først i maj 2013, får ansøgningen retur pga. manglende udfyldning af et punkt. Sender ansøgningen retur straks, men hører ikke noget fra UDK. Ringer i juni måned for at spørge om boligydelse og får her oplyst at de ikke har modtaget ansøgningen.

3 Personen har heldigvis kopi af ansøgningen og UDK undersøger igen om de har modtaget ansøgningen, det viser sig at de har modtaget ansøgningen, men at den ikke var blevet behandlet. (Storkøbenhavnsk Kommune) Jeg har også hjulpet en borger, der betaler bidrag til børn i udlandet, borgeren var vant til at blive trukket for bidraget i kontanthjælpen, og derved blev betalingen ordnet. UDK kan ikke indeholde udlandsbidrag i kontanthjælpen, men det forfaldne bidrag bliver sendt til opkrævning i deres inddrivelseskontor, og derefter modtager borger et girokort på tre måneders bidrag. Der er tale om en resursesvag borger, for hvem det er blevet gjort mere besværligt og ydermere har han meget svært ved at administrere, at han skal huske at lægge pengene til side til denne udgift. (Sjælland) Jeg har lige haft et møde med en ældre borger. Han er folkepensionist, som ikke havde noget at leve af, fordi Udbetaling Danmark har 6 ugers behandlingstid. Han får en skrabet jul. 2) Dårlig service, mangler helhedsorienteret sagsbehandling, ekstra arbejde i kommunen (Nordsjællandsk Kommune) Har givet en kæmpe ekstra arbejdsbyrde i kommunen med at opkræve egenbetaling. Vi bruger 8-10 arbejdsdage på det om måneden. Tidligere blev pensionister automatisk trukket i pensionen for beløb ifb med træning, kørsel til træning/center, mad på ældrecentre o.l. Men det kan ikke gøres mere, fordi pensionen ligger hos UDK. Så nu sender medarbejdere i kommunen i stedet manuelt regninger ud til hver enkelt pensionist ca regninger pr. måned. Og for pensionisterne bliver det også meget mere besværligt, for de skal selv sørge for betaling. (Fyn) Eksempel 1: Kommunen er blevet kontaktet af en enlig mor med tre børn børnene er store og den ene er tæt på 18 år. Den store søns kammerat, som lige er blevet 18 år, flytter i en kort periode ind i boligen, og UDK lukker for børnetilskud. UDK mener, at der er tale om en samlever. Mor forsøger at forklare UDK, hvordan situationen hænger sammen, og at der ikke er tale om en samlever men om hendes søns kammerat. Mor får blot at vide, at de er to voksne på adressen, og derfor er hun ikke berettiget til ydelser. Hun er meget frustreret, og hun kontakter kommunen, som hun håber kan hjælpe. Eksempel 2: Kommunen har flere gange oplevet, at UDK ikke vil udbetale boligstøtte til en borger, hvis der er tilmeldt andre på adressen, selvom borgeren har forklaret til UDK, at han/hun bor i sin egen selvstændige bolig. Det drejer sig typisk om, at en borger bor på 1. sal i en ejendom, hvor der bor en anden person i stueetagen. Da lejligheden på 1. sal ikke er lovlig i henhold til byggelovgivningen, har Folkeregisteret registreret begge personer i f.eks. nr. 8. Borgerne er således ikke registreret i henholdsvis st. og 1. sal, hvor de reelt bor. Borgerne har oplevet, at UDK ikke har lyttet til dem, når de har forklaret, at de reelt bor i hver deres selvstændige boliger, har indsendt tegninger over boligen mv. Borgerne har således oplevet, at de ikke har

4 kunnet få den boligstøtte, som de egentlig var berettiget til iht. boligstøtteloven, idet de bor i hver deres selvstændige boliger. Borgerne bliver frustrerede og tager derfor kontakt til kommunen. Fælles for flere eksempler er, at borgerne har oplevet, at UDK ikke lytter til deres forklaringer om, hvordan tingene reelt forholder sig. UDK forholder sig blot til, hvorledes tingene formelt forholder sig i diverse systemer mv. Når borgerne oplever, at der ikke bliver lyttet til dem, bliver de meget frustrerede, og de kontakter kommunen for at få hjælp. (Fyn) Kommunerne er efterladt med store udfordringer. Besøgstallet i kommunens Borgerservice er faldet med ca. 38 %, målt på samtlige opgaveområder. Imidlertid er ressourcerne reduceret med ca. 50%, hvilket betyder, at der er et meget stort træk på mandetimer til digital vejledning. Målt på tidsforbruget på hver henvendelse, er ekspeditionstiden fordoblet. Dvs. at kommune reelt bruger flere ressourcer på de overdragede opdragede opgaver, end man gjorde, da man havde opgaven. En case På et helt konkret område, har Udbetaling Danmark indført en procedure (boligstøtte til efterlevende), som reelt medfører, at en del af disse borgere henvender sig til kommunen. Udbetaling Danmark skal have dokumentation for, at den efterlevende i sin tid har underskrevet boligstøtteansøgning. Borgeren er i en svær situation, og oplever det som om man nu også mister boligstøtten. Kommunen har opfordret til, at Udbetaling Danmark i stedet henvender sig til kommunen for at få oplysningerne. Dette har ikke kunnet gennemføres. En del af henvendelserne illustrerer også, at det for nogle borgere er meget vanskeligt at gennemføre en henvendelse pr. telefon til Udbetaling Danmark. Nogle borgere giver udtryk for, at de bliver henvist til kommunen. Det er ikke nødvendigvis sandheden, men viser de faktiske, konkrete problemer borgerne har i forhold til at føle sig trygge ved, at deres henvendelse bliver løst gennem telefonisk kontakt. Konceptet synes iværksat ud fra en antagelse om, at borgerne er digitale fordi der findes 1-2 pc ere pr. husstand. Det er imidlertid en sandhed med modifikationer. I forhold til det offentlige har borgerne ofte en helt anden tilgang: Det handler om rettigheder, og ikke shopping. (Østjysk Kommune) I forbindelse med en sygedagpengesag i dag, ringer en borger til mig for at få en bekræftelse på, at hun har sendt nogle dokumenter til os, og det vil hun gerne have, fordi hun har store problemer med Udbetaling Danmark. Vedrørende børnetilskud har hun skullet søge om forhøjet tilskud og mailer ansøgningen til Udbetaling Danmark igennem borger.dk. Hun kan så ikke forstå, da hun modtager børnetilskuddet, at det ikke er forhøjet. Hun ringer til dem, og de siger, at hun ikke har søgt. Det har hun, men hun kan ikke bevise det, og derved mister hun en del penge. Dette kører der nu en klagesag over. I alt dette moras har Udbetaling Danmark ikke ringet tilbage, når de har sagt, at borgeren vil blive ringet op. De har heller ikke svaret tilbage på de mails, hun har sendt. Borgeren oplever, at hvis Udbetaling Danmark skal yde noget, er de ikke samarbejdsvillige, men hvis det er borgerne, der skal yde noget, så kræver de og er hårde og firkantede. Man kan heller ikke blive stillet om til en, man har talt med før eller få en kontaktperson, det vil sige, at alle de gange hun har ringet til Udbetaling Danmark, har hun skulle fortæller hele sagen igen og igen og igen og igen.

5 (Østjysk Kommune) Her er et klassisk eksempel på, hvor meget arbejde vi stadig har i forhold til bidrag iht. LAS 96a. (lov om aktiv socialpolitik, hvor evt. børnebidrag kan holdes tilbage ved udbetaling af kontanthjælp). Denne mail fra Udbetaling Danmark har først forstyrret 2 andre kolleger, før den når frem til mig. Kommunen bedes tilbagebetale træk til pgl. Det er bestemt i loven, hvordan evt. returneringer af fejlagtige modregninger skal ske Det er kommunen, der udbetaler kontanthjælp efter aktivloven, mens Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012 har overtaget opgaven med forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det fremgår derfor nu af 96 a, at udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragsbetaleren hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til bidragsbetaleren, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som er udbetalt forskudsvis. Det er således kommunen, der træffer afgørelse om fradrag, og kommunen, der dermed påser, om betingelserne for fradrag er til stede. Bidragsbetaleren får således mindre kontanthjælp udbetalt af kommunen, hvis kommunen foretager fradrag på baggrund af Udbetaling Danmarks anmodning. Ophører den forskudsvise udbetaling, eller er betingelserne for fradrag ikke længere opfyldt, f.eks. fordi bidragsbetaleren får flere børn, skal fradraget ophøre. Har kommunen ikke nået at standse fradraget i tide, skal kommunen udbetale det uberettigede fradrag til bidragsbetaleren hurtigst muligt. Venlig hilsen Opkrævning Udbetaling Danmark Jeg har sendt svar tilbage, at opgaven ligger hos Udbetaling Danmark, og hvis de har inddrevet for meget, mener jeg, at de selv søge for at tilbagebetale pengene til rette vedkommende. I forvejen er det stadig Ydelseskontoret, der undersøger, om der kan være tale om forskudsvis udlæg af bidrag fra kommunen, sender mail til Udbetaling Danmark med forespørgsel herom. Afventer svar fra Udbetaling Danmark. Indsætter advis for at huske, om der kommer svar tilbage. Sender partshøringsbrev til borgerne og derefter afgørelsesbrev, hvorefter der igen sendes mail til Udbetaling Danmark om, at de skal igangsætte træk for den og den dato vedrørende pågældende person(er) og deres barn/ børn. Det betyder flere arbejdsgange for os. Det vil være nemmere og hurtigere, hvis opgaven stadig var HELT hos os. (Storkøbenhavnsk Kommune) Jeg har et eksempel på en borger, der har fået ny lejlighed, og som skal søge boligsikring. Hun har søgt i oktober 2013 og skulle have boligsikring for oktober og november udbetalt den Hun skulle bare lige sende en kopi af lejekontrakten til UDK. Hun har sendt den 3 gange, også via elektronisk post på borger.dk, men alligevel er den ikke nået frem Og ansøgningen er ikke færdigbehandlet. I går oplyste UDK, at hun skulle fremsende den med almindelig post, og det hjalp jeg hende med. Generelt oplever vi, at borgerne synes, det er besværligt at søge om boligsikring, UDK virker fjernt og langt væk. Og vi har haft mange, som har undladt at søge boligsikring, da den manglende boligsikring alligevel blev dækket af 34 i aktivloven. Tidligere kunne vi sende dem ind til kollega i borgerservice for at få ordnet ansøgningen. Nu er det blevet for besværligt for mange svage borgere med at kontakte UDK, finde lejekontrakt osv.

6 (Sjælland) Ved administrationssager (altså hvor kommunen styrer borgerens økonomi). Kommunal sagsbehandler sender tværgående advis/besked til UDK om, at pengene IKKE skal gå direkte til borger, men til kommunen, fordi borgeren ikke selv kan administrere sine penge. UDK sætter dog penge direkte ind på borgerens konto og besværliggør dermed administrationen og indsatsen over for den udsatte borger. (Fyn) Vi oplever generelt store problemer i forhold til arbejdsgiveres og selvstændiges indberetning til nemrefusion. I den forbindelse forsøger vi på bedste vis at hjælpe disse med deres udfordringer. Det er en meget kompleks opgave, som kræver en del tid. Her er et eksempel: En case: En indberetning fra en selvstændig i forbindelse med barsel. Pågældende havde rettet henvendelse til Udbetaling Danmark for at få råd og vejledning til, hvordan hun skulle gøre, da det var første gang hun skulle indberette til systemet. Denne oplevelse var en enormt dårlig oplevelse for hende. Hun ringede grædende til Ydelseskontoret. Hun følte sig i den grad latterliggjort og ydmyget af den person hun havde talt med ved Udbetaling Danmark. Vi oplever generelt i kommune en hel del "udfordringer" i forhold til indberetningerne til Nemrefusion. Særligt set i lyset af, at vi har mange små selvstændige fiskere, landmænd og kunstnere, altså selvstændige som ikke har brug af pc som en naturlig del af deres erhverv og/eller hverdag. I den forbindelse oplever vi mange henvendelser fra frustrerede borgere, hvor vi er nødt til at yde en anden service, fx brug af manuelle blanketter. Et andet eksempel: Barselsdagpenge borger En borger havde gennem længere tid fået udbetalt en forkert sats i barselsdagpenge. Hun retter henvendelse til Udbetaling Danmark for at høre, om hendes sats var rigtig. Det fik hun at vide, at den var. Et par måneder efter modtager borgeren et brev fra Udbetaling Danmark med et tilbagebetalingskrav og en besked om, at de tilbageholder hendes ydelse indtil det skyldige beløb er tilbagebetalt. Hun spørger om det ikke var muligt at lave en afdragsordning, da hun tidligere har ringet ind i forbindelse med størrelsen af hendes barselsdagpenge beløb. Hun får at vide, at dette ikke er muligt og at hun kan klage over afgørelsen. Som kommune har vi svært ved at forholde os til dette, da vi mener at det er i strid med god forvaltningsskik, da borgeren selv har rettet henvendelse ang. hendes ydelse, og fået at vide, at alting så korrekt ud. (Vestjysk Kommune) I dag den har jeg passet vores kvikskranke i XX Kommune. På en helt almindelig torsdag har der været ca. 15 ekspeditioner, hvor borgerne skulle have hjælp til boligstøtte, pension, varmehjælp og lidt bidrag. Og det er jo vel og mærket fra borgere, som strengt taget ikke burde henvende sig i kommunens borgerservice, men de kan ikke selv finde ud af det, og derfor må vi hjælpe dem her i Borgerservice via deres NemID. Nogle har prøvet at ringe til Udbetaling Danmark, men siger, at de har svært ved at komme igennem dertil - dette - blot for at fortælle om mine oplevelser på en ganske almindelig torsdag. (Fyn)

7 Mange borgere kontakter kommunen i håb om, at vi kan hjælpe dem, da de ikke kan komme i kontakt med UDK. Fx henviser UDK borgeren til kommunen for at få oplyst hvornår hendes barsel stopper: UDK sender mail til borgeren, om at de kan henvende sig til kommunen for at få UDK s tlf. oplyst. Generelt kan borgerne ikke komme i kontakt med UDK, hverken pr. tlf. eller via borger.dk. Jeg har borgere, der venter i op til 1 time på telefonen, uden at komme igennem. Borgerne oplyser, at de ikke får retur-svar via borger.dk Borgerne er meget kede af det, kan ikke komme i kontakt med UDK. Især de, der mangler penge, får ikke oplyst hvornår eller om de kan forvente at få penge. Har generelt problemer med syge gravide, som UDK henviser til kommunen. En borger er på delvis barsel, får løn eks. 30 timer og holder barsel 7 timer, arbejdsgiver indberetter ved en fejl i juni måned 2013, at de fortsætter med at udbetale (hvilket de også gør for 30 timer) men oplyser ved en fejl, at de ikke udbetaler for 7 timer, dette opdager borgeren i oktober måned, UDK vil ikke rette sagen, så borgeren får ingen penge, arbejdsgiveren får afslag på refusion. 3) Borgere = kastebolde (Østjysk Kommune) Vi har et eksempel på en borger, der har været kastebold mellem os og UDK. Hun var på barsel og ville sygemeldes pga. bækkensmerter som følge efter graviditet. Vi mente ikke, hun kunne stoppe sin barsel pga. sygdom jf. Barselsvejledning og SM D (hun er ikke i et ansættelsesforhold). UDK mener, at hun til en hver tid kan stoppe sin orlov pga. sygdom. Efter en del telefonkontakt og mailkorrespondance med UDK s jurist blev sagen sendt til Ankestyrelsen. Hun har kontaktet os og UDK flere gange, hvor vi har sagt, at det var den anden instans, hun skulle kontakte. Hun er selvfølgelig meget frustreret over de forskellige fortolkninger af loven og at blive kastet frem og tilbage. (Nordsjællandsk Kommune) Borger vil gerne have henstand. Har fået et nyt boligsikringskrav fra UDK - og de vil ikke give borgeren henstand. Borgeren er på kontanthjælp og har været det i 2 år. Hun forventer at kunne indfri restancen, når hendes afdøde fars hus er solgt. Borgeren kan ikke betale kr. 300 til os og kr. 500 til UDK. Lover at jeg undersøger og vender tilbage til borgeren. Ringede til UDK og fortalte, at vi har en betalingsaftale med borgeren. At borgeren ikke kan betale begge steder. At hun er på kontanthjælp - og at ingen af os kan afkræve hende penge. Og stopper hun med at betale begge steder, så kan kravene muligvis aldrig inddrives. Telefon fra UDK, der vil høre om jeg har en samtykke-erklæring, for ellers kan de ikke drøfte sagen med mig. Borgeren må selv henvende sig - og kan hun ikke betale, bliver sagen sendt til SKAT. Jeg forklarede borger, at hun selv må ringe til UDK. Borgeren føler sig dårligt behandlet af UDK, som heller ikke har kunnet give hende en forklaring på restance samt hvordan hun undgår fremtidige regninger. Hun oplyser, at hun har 2000 kroner til rådighed pr måned. Kan ikke betale, men ønsker heller ikke, at der løber en masse renter og gebyr på. Jeg gav henstand med vores krav til d. 1/4-14. Konklusion:

8 * Man har nu tre offentlige inddrivelsesinstanser (Skat, UDK og kommuner) * Borgere bliver kastebolde * Kommuner må tale og føre borgerens sag, fordi der ikke er en helhedsorienteret tankegang. (Østjysk Kommune) Her et eksempel på borger, der bliver kastet frem og tilbage mellem UDK og kommune, og som giver besvær og ekstra administration: - Borger har fået et krav af kommunen om efterregulering af boligsikring. - Borger henvender sig til udbetaling Danmark med lønsedler med henblik på at få lavet en omberegning. - Kommunen sender en rykker for manglende betaling til Borger. Kommunen ved ikke, at der er taget kontakt til Udbetaling Danmark. - Borger ringer til kommunen og får sagen sat i bero. - Udbetaling Danmark laver ny beregning og udbetaler det for meget opkrævede til borgerens nem konto. - Borger henvender sig til kommunen for at spørge om grunden til udbetalingen. Borger troede, at kravet blot faldt væk. Kommunen henviser til Udbetaling Danmark. - Borger ringer til Udbetaling Danmark, der siger til Borger, at pengene skal bruges til betaling af tidligere krav. - Borger indbetaler gælden til kommunen. (Storkøbenhavnsk Kommune) Vi har en borger, der er blevet trukket for 2 gange børnebidrag i kontanthjælpen, men han skal kun betale til 1 barn. Vi har brugt lang tid og kommunikation på denne sag. Borgeren skal have bidrag genudbetalt, og UDK bliver ved med at trække to bidrag. Nu er vi opmærksom på sagen og kan selv rette i beløbet hver måned, men borgeren er blevet kastet frem og tilbage.

9 4) Argumenter og konsekvenser hvis kontanthjælp, sygedagpenge, mv flyttes (Storkøbenhavnsk Kommune) Hvis kontanthjælp centraliseres/overgår til UDK er der mange situationer med snitflade-problematikker. F.eks. 1. Hvis en enlig kontanthjælpsmodtager har formue på over kr. så skal der afklares forskelligt såsom bolig, erhvervs og uddannelsesplaner, evt. udgifter til tandlægebehov (kommunens tandlægekonsulent) 2. Opholdskommunerefusion, hvor der er brug for afklaring af, hvorfor en person/borger, der står registreret med en adresse i kommune A, bor i anden kommune (kommune B) og skal have hjælpe fra kommune A og ikke fra kommune B. Hvem har henvist borgeren til et ophold i kommune B? 3. Supplerende kontanthjælp med en ændret månedlig indkomst. 4. Supplerende kontanthjælp til de selvstændige og deres virksomhedsregnskaber 5. Opfølgning i forhold til økonomiske og personlige forhold 6. Især med den nye kontanthjælpsreform hvor der er forskellige grupper af modtagere af ydelser, sammenholdt med f.eks. jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate plus samlevende 7. Afklaring af samlevende 8. Afklaring af forskellige tillægsydelser if. med den nye kontanthjælpsreform. 9. Tilbagebetalingsparagraffer - når f.eks. en person/borger modtager kontanthjælp mod tilbagebetaling, hvem holder øje med hvornår vedkommende er i aktivering? (Sønderjysk Kommune) Der er mange svage borgere som kommer i klemme, hvis UDK overtager områder såsom kontanthjælp og personlige tillæg. Disse borgere har i forvejen svært med at kommunikere med kommunen pga. sprogvanskeligheder, ordblindhed, ej digitale borgere osv. Ulempen ved UDK er også, at der ikke er mulighed for personlig fremmøde og der er mange personlige henvendelser på disse områder, fordi emnerne/lovgivningen er så kompleks i forvejen. Hvad angår personlige tillæg og enkeltydelser, så kræver dette megen dokumentation af borgeren og UDK er som bekendt ikke glad for alt for mange papirer, da en sagsgang gerne skal være så enkel som mulig. (Sønderjysk Kommune) Hvem skal rådgive om, hvornår man skal ansøge? En borger falder for sygedagpenge f.eks og ansøger om kontanthjælp, men hvem skal råde og vejlede om konsekvenserne hvis pgl. søger 1.12? I dag er det sådan, at borgeren henvender sig og bliver rådgivet og vejledt om konsekvenserne for at søge fra 1.12, idet evt. indtægter i december skal modregnes i kontanthjælpen. Det er i mange tilfælde bedst økonomisk for borgeren at søge fra 6.12, dagen efter sidste udbetaling af sygedagpenge. Hvis borgeren søger fra 1.12 så vil kontanthjælpen for december blive modregnet den udbetaling af sygedagpenge som borgeren får Borgeren ved det jo ikke, hvis man ikke får vejledningen omkring dette. (Storkøbenhavnsk Kommune) Vi har meget dårlig erfaring vedr. helbredstillægget, som i dag er delt og har gjort sagsbehandlingen både meget lang og besværlig. Konsekvensen er, at borgeren kan mangle penge til at købe sin medicin, gå i gang med behandling hos tandlægen/kiropraktor/fodplejer m.m. Vi kan ikke refundere for de nævnte udgifter før vi kan se i systemet, at pågældende har søgt om helbredskort og er berettiget til hjælp - når UDK har tjekket indkomst eller formue. Dvs. hvis en borger sender ansøgning om helbredstillæg til kommunen, skal ansøgning sendes til

10 UDK. Først når UDK færdigbehandler ansøgningen, sendes det en advis til kommunen, at vi kan indberette og sende helbredskort. En opgave som tidligere altså før UDK tog 5-10 minutter i sagsbehandlingstid, har ændret sig til at tage flere dage og op til uger. Beboerindskudslån Vedr. boligindskudslån er sagsgangen ofte sådan, at boligselskaberne skal have svar og også gerne en indbetaling af beboerindskudslånet her og nu, det kan vi godt være lidt bekymret for ikke sker hvis ydelsen overgår til Udbetaling Danmark, da sagsbehandlingen af så mange sager på en gang godt kan give længere sagsbehandling, det har vi set bare med sagsbehandlingen på boligstøtte som til tider har været noget længere end den var, da ydelsen lå i kommunen. I sidste ende kan det betyde, at borgeren mister retten til lejligheden. (Østjysk Kommune) Undertegnede arbejder inden for kontanthjælpsområdet. Det kan undre, at politikerne tror, at det bare er at udbetale kontanthjælp. De bør i deres overvejelser om at overgive udbetalingen til Udbetaling Danmark tænke på, at det jo for en stor del af kontanthjælpsmodtagerne drejer sig om samfundets mest udsatte, da mange er misbrugere, psykisk syge eller andet som gør, at de ikke selv er i stand til at varetage deres økonomi. Vi har mange kontanthjælpsmodtagere som vi er nød til at hjælpe med at administrere deres kontanthjælp og sørge for at de får betalt husleje og andre faste udgifter. Ofte må vi hjælpe dem med at få styr på hele deres økonomi, da en del har utrolig mange kreditorer, det sker, at en kontanthjælpsmodtager møder op med poser fulde af rudekuverter, rykkerbreve osv og beder os om at hjælp med at få styr på deres ting og giver os fuldmagt til at lave aftaler med kreditorer, banker osv. Vi må hjælpe dem med at lave opsparinger, så de er i stand til at købe deres medicin og vi må lave aftaler med apotek og betaling af medicinen. Nogle kontanthjælpsmodtager, skal have deres kontanthjælp delt, så de enten får den udbetalt 2 eller 4 gange om måneden, for at de ikke skal risikere at bruge alle pengene de første dage efter udbetalingen. Derudover har vi meget samarbejde med andre samarbejdspartnere; læger, Misbrugscentre, Psykiatrisk hospital, psykologer osv., hvor vi ved fælles hjælp og kommunikation, kan hjælp hinanden med at hjælpe de udsatte kontanthjælpsmodtagere bedst muligt og sikre at de får den hjælp de har behov for. En stor del af de helt unge kontanthjælpsmodtagere har også brug for en del hjælp omkring økonomi, da de intet kender til at skulle administrere deres penge, skat osv. Alt dette og mange andre ting i forbindelse med hjælp og vejledning til en stor del af kontanthjælpsmodtagerne, kan kun lade sig gøre, hvis de har en sagsbehandler som de kender og stoler på og som de kan komme til at møde personligt. Man skal huske, at en stor del, er dårlige og ikke magter, at skulle ringe og hver gang få kontakt med en ny sagsbehandler og forklarer hele deres historie, de skal have mulighed for at kunne komme til en sagsbehandler, de kender og som kender til deres situation og ved, hvad de har behov for af hjælp. Denne personlige hjælp og vejledning samt det samarbejde der er med samarbejdspartnere omkring den enkelte, vil helt forsvinde hvis udbetalingen skal ske gennem Udbetaling Danmark. Dette med risiko for, at de særligt udsatte ikke får den vejledning og hjælp som de virkelig har brug for, for at få en hverdag til at fungere. Vigtigt med nær-kontakten til de svageste

11 Jeg arbejder med kontanthjælpsområdet. Vi har rigtig mange borgere, som vi har under administration, dvs. vi betaler husleje, el og i en del tilfælde også andre regninger. Det er borgere, der ofte har brug for at komme forbi til en snak, da de har svært ved at få tingene til at hænge sammen. Der er ikke altid penge til at ringe, og de har det bedre med at komme. Det er borgere, der i forvejen ikke har det nemt, og de vil blive tabt. Når vi ikke kan få kontakt til dem, har vi 2 kollegaer som arbejder ude i byen med bl.a. at finde vores borgere og få dem med op til os, så tingene kan blive ordnet. Det kan også være, de skal have hjælp til at læse/forstå breve, og få afleveret dokumenter forskellige steder. De svage borgere vil bliver taberne, hvis kontanthjælp blev flyttet væk fra nærmiljøet. Vores udearbejdende kollegaer kommer indimellem med borgere, som er så dårlige, at de ikke selv får søgt kontanthjælp. En anden gruppe er dem med huslejerestance, hvor vi skriver til dem, men hvor de ikke orker at læse breve. Vi hjælper med f.eks. huslejerestancen, her bruger vi også de udearbejdende kollegaer, ikke fordi det skal handle om dem, men det hele hænger sammen i en helhed, så det kan fungere. Kommunen vinder jo ingenting ved at borgerne bliver sat ud af deres lejlighed, ofte vil det blive dyrere os og samfundet. Såfremt kontanthjælp kommer til Udbetaling DK, vil endnu flere borgere skulle gå fra hus og hjem. Vi i kommunen kan have svært ved at få kontakten, men hvis det skulle flyttes, kan jeg ikke se, hvordan det skulle hænge sammen. Borgerne bliver som tidligere skrevet taberne. Borgerne får ikke søgt boligstøtte, da det er for besværligt. Borgerne har enten ikke penge på deres mobil, og de kan ikke sidde i kø på telefonen. Flere mener ikke, de har råd til at bruge penge på at ringe til UDK, og på den måde har man jo også sparet en del på udbetaling af boligstøtte! (Fynsk Kommune) Sygedagpenge og kontanthjælp til UDK = katastrofe I forbindelse med planerne om at flytte sygedagpenge over til anden aktør, er vores primære bekymring, om samarbejdet mellem jobcenter og ydelseskontor/center er tænkt med ind i planerne? Vi har et meget tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlerne i jobcentret. Vi taler ofte med hinanden om komplekse sager og vi har, som ydelsessagsbehandler, en tæt og god dialog med virksomhederne i forbindelse med fastholdelsessager. Vi mener, at flytte sygedagpenge området væk fra kommunerne, vil sænke serviceniveauet til under smertegrænsen. Vi arbejder med borgere i alle aldersklasser, forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og meget differentierede evner i forhold til den digitale verden. Kontanthjælp: I forhold til at flytte kontanthjælp vil det være intet mindre end en katastrofe for de berørte borgere! I kontanthjælpssystemet er der rigtigt mange borgere, som aldrig har beskæftiget sig med digitale selvbetjeningsløsninger. Mange kontanthjælpsmodtagere har andre problemstillinger ud over ledighed. Det kan eksempelvis være misbrugsproblemer, psykiske problemer/diagnoser, kognitive vanskeligheder/udfordringer mm. De kan være en meget svær målgruppe at trænge ind til i forhold til nye tiltag/forandringer. Mange af dem har brug for, at der opbygges en form for tillid/forståelse inden at vi kan arbejde med dem i forhold til ret og pligt. Kontanthjælpsmodtagerne vil tage rigtigt dårligt imod planerne om at flytte ydelsen til en decentral enhed. Det er en målgruppe, der er meget presset i disse tider; her tænker vi naturligvis på den kommende kontanthjælpsreform. Uanset overflytning af ydelsen til decentralenhed eller ej, vil reformen i sig selv afstedkomme så store frustrationer ved nogle borgere. Konsekvensen vil være yderligere massivt pres på kommunernes ydelseskontorer i form af især personlige henvendelser.

12 Ved aflevering af ansøgning oplever vi i op mod 70% af tilfældene, at der er behov for yderligere dialog med borgeren. Samspillet mellem aktiveringsindsatsen og borgerens økonomi kræver endvidere udstrakt samarbejde og koordinering i forhold til at kunne gennemføre en succesfuld proces, ikke mindst i komplicerede sager. Arbejdsgangen er tilrettelagt efter hurtig afklaring og iværksættelse af indsats. Borgeren retter personlig henvendelse i vores jobbutik og bliver meldt ledig. Derefter får de to dage til at skaffe den fornødne dokumentation i forhold til deres ansøgning. Denne afleverer de i ydelseskontoret som vurderer om de er berettiget til kontanthjælp eller ej. Dialogen med sagsbehandleren i jobcentret er her også meget tæt. Dette er både i forhold til borgeren i al almindelighed, men særligt i forbindelse med sanktioner og op til udbetalingsdagen. (Alle beskæftigelsessagsbehandlere ved Jobcenter i Sønderjysk Kommune) I det daglige arbejde med bl.a. kontanthjælpsmodtagere, er der en tæt kontakt også til Ydelsescentret. Kontakten sikrer fælles holdning internt i teamet, og dermed også ensartet information og sagsbehandling i forhold til håndtering af f.eks. sanktioner. Information om betingelser på ydelsesområdet er i dag nemt at tilgå. Ligesom muligheden for hurtigt at kunne få svar på konkrete spørgsmål er til stede, idet Ydelsescentret er fysisk lettilgængelig. En flytning (og nedlæggelse?) af Ydelsescentret vil forringe servicen over for borgeren, da der mange gange er behov for information her og nu, før man kan komme videre i sagsbehandlingen. Det er en del af dagligdagen for os beskæftigelsessagsbehandler, at vi skal yde råd og vejledning, hvilket vi er lovmæssigt forpligtet at skulle gøre. At under en samtale kunne gå ind til ydelsessagsbehandleren og få drøftet en konkret sag gør, at man som sagsbehandler på jobcentret hurtigt kan servicere borgeren med information, hvorefter den videre sagsbehandling kan planlægges og iværksættes. Ligeledes er alternativet at kunne hente ydelsessagsbehandleren til at informere borgeren her og nu også til stede. Muligheden for borgeren at hurtigt kunne forholde sig til økonomiske konsekvenser er uhyre vigtigt, da en økonomisk situation mange gange hindrer borgeren i at kunne overskue og være med til at planlægge en relevant sagsbehandling ved jobcentret. Behov for at få de økonomiske aspekter afklaret, vil, med forslaget om at flytte Ydelsescentrets opgaver til Udbetaling Danmark, få til konsekvens, at sagsbehandlingen vil trække ud i unødvendigt lang tid. Den fysiske adskillelse vil også medvirke til at vanskeliggøre den eksisterende mulighed til at indkalde til og afholde fælles, planlagte møder/samtaler sammen med borger, beskæftigelsessagsbehandler og ydelsessagsbehandler. Vores team arbejder med mange af de svageste borgere i samfundet. Ikke mindst for denne gruppe borger vil en flytning og fysisk utilgængelighed i forhold til Ydelsescentret dels lægge en større arbejdsbelastning på sagsbehandlingen ved jobcentret og dels, og måske det vigtigste, bekræfte over for en allerede svækket gruppe mennesker, at de virkelig ikke kan klare sig på egen hånd. Det er ikke urealistisk at tro, at man, ved at gøre det sværere for borgeren at komme i direkte kontakt til Ydelsescentret, aktivt bidrager til at fastholde borgeren i dens identitet som et hjælpeløs væsen uden nogen ressourcer. En fysisk placering langt fra hinanden gør, at den daglige kontakt til hinanden vil forsvinde. Det kan derfor ikke udelukkes, at et retssikkerhedsmæssigt perspektiv vil vise på en forøget risiko for, at der bliver givet forskellig, og dermed også forkert, information.

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere