Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail."

Transkript

1 Kommunaludvalget KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING DANMARK, SOM DE OPLEVER I DERES DAGLIGE KONTAKT MED BORGERE. Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Med Venlig Hilsen Mie Ladefoged Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Borgerservicecenter Tlf Mobil Formand for Netværket Ydelse & Borgerbetjening Eksemplerne er inddelt i FIRE kategorier: 1. Borgere mister penge, ydelser o.l. 2. Dårlig service, mangel på helhedsorienteret sagsbehandling, ekstra arbejde i kommune 3. Borgere bliver kastebolde 4. Konsekvenser og problemstillinger hvis fx kontanthjælp, personlige tillæg og sygedagpenge overgår til Udbetaling Danmark 1) Borgere mister penge (Østjysk Kommune) Jeg har haft to borgere som søgte om personlig tillæg til ekstra varmeregning. Den ene regning lød på ca ,- kr. Hjalp borgeren med at sende varmeregnskabet til Udb.Dk. Viste at borgeren skulle have efterreguleret tilbage fra juni Da UDK havde lavet beregningen var de kun gået tilbage til 1/ Borgeren fik derfor udbetalt over 3.000,- kr. for lidt. Borgeren ville aldrig have opdaget dette, hvis hun ikke havde søgt personlig tillæg og dermed været i kontakt med kommunen. Efter tre henvendelser til Udb.dk lykkes det, at få beregnet tillægget rigtigt. I min kommune har vi haft i alt tre tilfælde med varmetillæg. Sammenlagt med omkring ,- kr. for lidt i udbetaling til pensionisterne. Gad vide hvordan det ser ud på landsplan?? (Fyn) Når en borger bliver folkepensionist, får de ansøgning og vejledninger elektronisk. Det vi oplever i vores ekspedition face to face med borgerne er at de ikke har fået søgt tillægsydelser eller helbredstillæg til medicin eller varmehjælp eller halv licens. Det opleves som om de opgiver at sætte sig ind i tingene selv. Førhen fik de jo individuel vejledning i kommunerne og mange kommuner havde informationsmøder for kommende folkepensionister.

2 (Vestjysk Kommune) En borger mødte op i borgerservice. Han kunne ikke forstå, at han ikke havde modtaget varmehjælp. Havde ellers søgt via UDK, men også tilmeldt sig via e-boks. Han skulle opgøre og sende sit varmeforbrug for at kunne modtage varmehjælp. Men han er halvdement og kan ikke huske det. Borgeren gik glip af tre måneders varmehjælp. Hvad gør man ved den slags borgere? Dem, der fx ikke husker så godt? (Østjysk Kommune) Vi oplever at mange flere plejehjemsbeboere ikke får boligstøtte. Kan registrere at 150 færre end normalt får boligstøtte og tallet plejer at ligge meget stabilt. Nogle borgere ser ud til at miste ydelser, som de er berettiget til! Passer i øvrigt sammen med, at restancerne samtidig er steget med kroner (grundet færre penge mellem hænderne). (Sydjysk Kommune) Enlig mor på kontanthjælp søger boligsikring midt i juli Da hun ikke hører noget først i august, kontakter hun UDK, som ikke kan finde hendes ansøgning. De aftaler derfor, at hun indsender en ny. Denne ansøgning rykker hun på flere gange, indtil hun i september får at vide, at de mangler oplysninger om lejligheden. I BBR står lejligheden til at være 33 kvm og i lejekontrakten 63 kvm. Iflg. aftale med UDK får hun udlejer til at maile og sende diverse papirer til UDK, så det kan bekræftes at lejligheden er 63 kvm. Sidst i oktober har hun stadig ikke hørt noget og ringer derfor igen. Hun er i den grad i pengenød og har kun klaret den igennem, da hun har en velvillig bank, som nu har sagt stop. Sagsbehandleren hun snakker med, går til sidst med til at udbetale aconto boligsikring på de 33 kvm og oplyser i den forbindelse, at forskellen på de 33 kvm mod 66 kvm er 136,00 kr. pr. måned!!! De kan ikke finde hverken mail eller brev fra udlejer. I dag den 15. december 2013 får hun stadig kun udbetalt boligsikring efter 33 kvm. Hun føler hun løber panden mod muren hver gang hun snakker med dem. Det er forskellige sagsbehandlere hver gang hun ringer, og alle skal de sættes ind i hendes sag hver gang. (Sjælland) Når borgere ansøger om enkeltydelser, skal det omkring UDK til godkendelse, men der er 6-8 ugers ventetid, så mange borgere får ikke udbetalt deres boligstøtte - og kan ikke betale husleje. Risiko for at de bliver opsagt - ellers må de håbe på henstand eller at de kan få en aftale med udlejer, men det er jo ikke sikkert. (Fyn) Havde for et stykke tid siden en borger som gerne ville søge enkeltydelse udlæg boligstøtte. Han havde søgt Udbetaling DK om boligstøtte men der var over 3 måneders sagsbehandlingstid og han havde brug for sin ydelse. Håbede vi kunne udlægge pengene mod tilbagebetaling indtil hans ansøgning var behandlet, hvilket vi ikke kunne. (Sydjysk Kommune) Pensionist har søgt om boligydelse først i maj 2013, får ansøgningen retur pga. manglende udfyldning af et punkt. Sender ansøgningen retur straks, men hører ikke noget fra UDK. Ringer i juni måned for at spørge om boligydelse og får her oplyst at de ikke har modtaget ansøgningen.

3 Personen har heldigvis kopi af ansøgningen og UDK undersøger igen om de har modtaget ansøgningen, det viser sig at de har modtaget ansøgningen, men at den ikke var blevet behandlet. (Storkøbenhavnsk Kommune) Jeg har også hjulpet en borger, der betaler bidrag til børn i udlandet, borgeren var vant til at blive trukket for bidraget i kontanthjælpen, og derved blev betalingen ordnet. UDK kan ikke indeholde udlandsbidrag i kontanthjælpen, men det forfaldne bidrag bliver sendt til opkrævning i deres inddrivelseskontor, og derefter modtager borger et girokort på tre måneders bidrag. Der er tale om en resursesvag borger, for hvem det er blevet gjort mere besværligt og ydermere har han meget svært ved at administrere, at han skal huske at lægge pengene til side til denne udgift. (Sjælland) Jeg har lige haft et møde med en ældre borger. Han er folkepensionist, som ikke havde noget at leve af, fordi Udbetaling Danmark har 6 ugers behandlingstid. Han får en skrabet jul. 2) Dårlig service, mangler helhedsorienteret sagsbehandling, ekstra arbejde i kommunen (Nordsjællandsk Kommune) Har givet en kæmpe ekstra arbejdsbyrde i kommunen med at opkræve egenbetaling. Vi bruger 8-10 arbejdsdage på det om måneden. Tidligere blev pensionister automatisk trukket i pensionen for beløb ifb med træning, kørsel til træning/center, mad på ældrecentre o.l. Men det kan ikke gøres mere, fordi pensionen ligger hos UDK. Så nu sender medarbejdere i kommunen i stedet manuelt regninger ud til hver enkelt pensionist ca regninger pr. måned. Og for pensionisterne bliver det også meget mere besværligt, for de skal selv sørge for betaling. (Fyn) Eksempel 1: Kommunen er blevet kontaktet af en enlig mor med tre børn børnene er store og den ene er tæt på 18 år. Den store søns kammerat, som lige er blevet 18 år, flytter i en kort periode ind i boligen, og UDK lukker for børnetilskud. UDK mener, at der er tale om en samlever. Mor forsøger at forklare UDK, hvordan situationen hænger sammen, og at der ikke er tale om en samlever men om hendes søns kammerat. Mor får blot at vide, at de er to voksne på adressen, og derfor er hun ikke berettiget til ydelser. Hun er meget frustreret, og hun kontakter kommunen, som hun håber kan hjælpe. Eksempel 2: Kommunen har flere gange oplevet, at UDK ikke vil udbetale boligstøtte til en borger, hvis der er tilmeldt andre på adressen, selvom borgeren har forklaret til UDK, at han/hun bor i sin egen selvstændige bolig. Det drejer sig typisk om, at en borger bor på 1. sal i en ejendom, hvor der bor en anden person i stueetagen. Da lejligheden på 1. sal ikke er lovlig i henhold til byggelovgivningen, har Folkeregisteret registreret begge personer i f.eks. nr. 8. Borgerne er således ikke registreret i henholdsvis st. og 1. sal, hvor de reelt bor. Borgerne har oplevet, at UDK ikke har lyttet til dem, når de har forklaret, at de reelt bor i hver deres selvstændige boliger, har indsendt tegninger over boligen mv. Borgerne har således oplevet, at de ikke har

4 kunnet få den boligstøtte, som de egentlig var berettiget til iht. boligstøtteloven, idet de bor i hver deres selvstændige boliger. Borgerne bliver frustrerede og tager derfor kontakt til kommunen. Fælles for flere eksempler er, at borgerne har oplevet, at UDK ikke lytter til deres forklaringer om, hvordan tingene reelt forholder sig. UDK forholder sig blot til, hvorledes tingene formelt forholder sig i diverse systemer mv. Når borgerne oplever, at der ikke bliver lyttet til dem, bliver de meget frustrerede, og de kontakter kommunen for at få hjælp. (Fyn) Kommunerne er efterladt med store udfordringer. Besøgstallet i kommunens Borgerservice er faldet med ca. 38 %, målt på samtlige opgaveområder. Imidlertid er ressourcerne reduceret med ca. 50%, hvilket betyder, at der er et meget stort træk på mandetimer til digital vejledning. Målt på tidsforbruget på hver henvendelse, er ekspeditionstiden fordoblet. Dvs. at kommune reelt bruger flere ressourcer på de overdragede opdragede opgaver, end man gjorde, da man havde opgaven. En case På et helt konkret område, har Udbetaling Danmark indført en procedure (boligstøtte til efterlevende), som reelt medfører, at en del af disse borgere henvender sig til kommunen. Udbetaling Danmark skal have dokumentation for, at den efterlevende i sin tid har underskrevet boligstøtteansøgning. Borgeren er i en svær situation, og oplever det som om man nu også mister boligstøtten. Kommunen har opfordret til, at Udbetaling Danmark i stedet henvender sig til kommunen for at få oplysningerne. Dette har ikke kunnet gennemføres. En del af henvendelserne illustrerer også, at det for nogle borgere er meget vanskeligt at gennemføre en henvendelse pr. telefon til Udbetaling Danmark. Nogle borgere giver udtryk for, at de bliver henvist til kommunen. Det er ikke nødvendigvis sandheden, men viser de faktiske, konkrete problemer borgerne har i forhold til at føle sig trygge ved, at deres henvendelse bliver løst gennem telefonisk kontakt. Konceptet synes iværksat ud fra en antagelse om, at borgerne er digitale fordi der findes 1-2 pc ere pr. husstand. Det er imidlertid en sandhed med modifikationer. I forhold til det offentlige har borgerne ofte en helt anden tilgang: Det handler om rettigheder, og ikke shopping. (Østjysk Kommune) I forbindelse med en sygedagpengesag i dag, ringer en borger til mig for at få en bekræftelse på, at hun har sendt nogle dokumenter til os, og det vil hun gerne have, fordi hun har store problemer med Udbetaling Danmark. Vedrørende børnetilskud har hun skullet søge om forhøjet tilskud og mailer ansøgningen til Udbetaling Danmark igennem borger.dk. Hun kan så ikke forstå, da hun modtager børnetilskuddet, at det ikke er forhøjet. Hun ringer til dem, og de siger, at hun ikke har søgt. Det har hun, men hun kan ikke bevise det, og derved mister hun en del penge. Dette kører der nu en klagesag over. I alt dette moras har Udbetaling Danmark ikke ringet tilbage, når de har sagt, at borgeren vil blive ringet op. De har heller ikke svaret tilbage på de mails, hun har sendt. Borgeren oplever, at hvis Udbetaling Danmark skal yde noget, er de ikke samarbejdsvillige, men hvis det er borgerne, der skal yde noget, så kræver de og er hårde og firkantede. Man kan heller ikke blive stillet om til en, man har talt med før eller få en kontaktperson, det vil sige, at alle de gange hun har ringet til Udbetaling Danmark, har hun skulle fortæller hele sagen igen og igen og igen og igen.

5 (Østjysk Kommune) Her er et klassisk eksempel på, hvor meget arbejde vi stadig har i forhold til bidrag iht. LAS 96a. (lov om aktiv socialpolitik, hvor evt. børnebidrag kan holdes tilbage ved udbetaling af kontanthjælp). Denne mail fra Udbetaling Danmark har først forstyrret 2 andre kolleger, før den når frem til mig. Kommunen bedes tilbagebetale træk til pgl. Det er bestemt i loven, hvordan evt. returneringer af fejlagtige modregninger skal ske Det er kommunen, der udbetaler kontanthjælp efter aktivloven, mens Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012 har overtaget opgaven med forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det fremgår derfor nu af 96 a, at udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragsbetaleren hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til bidragsbetaleren, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som er udbetalt forskudsvis. Det er således kommunen, der træffer afgørelse om fradrag, og kommunen, der dermed påser, om betingelserne for fradrag er til stede. Bidragsbetaleren får således mindre kontanthjælp udbetalt af kommunen, hvis kommunen foretager fradrag på baggrund af Udbetaling Danmarks anmodning. Ophører den forskudsvise udbetaling, eller er betingelserne for fradrag ikke længere opfyldt, f.eks. fordi bidragsbetaleren får flere børn, skal fradraget ophøre. Har kommunen ikke nået at standse fradraget i tide, skal kommunen udbetale det uberettigede fradrag til bidragsbetaleren hurtigst muligt. Venlig hilsen Opkrævning Udbetaling Danmark Jeg har sendt svar tilbage, at opgaven ligger hos Udbetaling Danmark, og hvis de har inddrevet for meget, mener jeg, at de selv søge for at tilbagebetale pengene til rette vedkommende. I forvejen er det stadig Ydelseskontoret, der undersøger, om der kan være tale om forskudsvis udlæg af bidrag fra kommunen, sender mail til Udbetaling Danmark med forespørgsel herom. Afventer svar fra Udbetaling Danmark. Indsætter advis for at huske, om der kommer svar tilbage. Sender partshøringsbrev til borgerne og derefter afgørelsesbrev, hvorefter der igen sendes mail til Udbetaling Danmark om, at de skal igangsætte træk for den og den dato vedrørende pågældende person(er) og deres barn/ børn. Det betyder flere arbejdsgange for os. Det vil være nemmere og hurtigere, hvis opgaven stadig var HELT hos os. (Storkøbenhavnsk Kommune) Jeg har et eksempel på en borger, der har fået ny lejlighed, og som skal søge boligsikring. Hun har søgt i oktober 2013 og skulle have boligsikring for oktober og november udbetalt den Hun skulle bare lige sende en kopi af lejekontrakten til UDK. Hun har sendt den 3 gange, også via elektronisk post på borger.dk, men alligevel er den ikke nået frem Og ansøgningen er ikke færdigbehandlet. I går oplyste UDK, at hun skulle fremsende den med almindelig post, og det hjalp jeg hende med. Generelt oplever vi, at borgerne synes, det er besværligt at søge om boligsikring, UDK virker fjernt og langt væk. Og vi har haft mange, som har undladt at søge boligsikring, da den manglende boligsikring alligevel blev dækket af 34 i aktivloven. Tidligere kunne vi sende dem ind til kollega i borgerservice for at få ordnet ansøgningen. Nu er det blevet for besværligt for mange svage borgere med at kontakte UDK, finde lejekontrakt osv.

6 (Sjælland) Ved administrationssager (altså hvor kommunen styrer borgerens økonomi). Kommunal sagsbehandler sender tværgående advis/besked til UDK om, at pengene IKKE skal gå direkte til borger, men til kommunen, fordi borgeren ikke selv kan administrere sine penge. UDK sætter dog penge direkte ind på borgerens konto og besværliggør dermed administrationen og indsatsen over for den udsatte borger. (Fyn) Vi oplever generelt store problemer i forhold til arbejdsgiveres og selvstændiges indberetning til nemrefusion. I den forbindelse forsøger vi på bedste vis at hjælpe disse med deres udfordringer. Det er en meget kompleks opgave, som kræver en del tid. Her er et eksempel: En case: En indberetning fra en selvstændig i forbindelse med barsel. Pågældende havde rettet henvendelse til Udbetaling Danmark for at få råd og vejledning til, hvordan hun skulle gøre, da det var første gang hun skulle indberette til systemet. Denne oplevelse var en enormt dårlig oplevelse for hende. Hun ringede grædende til Ydelseskontoret. Hun følte sig i den grad latterliggjort og ydmyget af den person hun havde talt med ved Udbetaling Danmark. Vi oplever generelt i kommune en hel del "udfordringer" i forhold til indberetningerne til Nemrefusion. Særligt set i lyset af, at vi har mange små selvstændige fiskere, landmænd og kunstnere, altså selvstændige som ikke har brug af pc som en naturlig del af deres erhverv og/eller hverdag. I den forbindelse oplever vi mange henvendelser fra frustrerede borgere, hvor vi er nødt til at yde en anden service, fx brug af manuelle blanketter. Et andet eksempel: Barselsdagpenge borger En borger havde gennem længere tid fået udbetalt en forkert sats i barselsdagpenge. Hun retter henvendelse til Udbetaling Danmark for at høre, om hendes sats var rigtig. Det fik hun at vide, at den var. Et par måneder efter modtager borgeren et brev fra Udbetaling Danmark med et tilbagebetalingskrav og en besked om, at de tilbageholder hendes ydelse indtil det skyldige beløb er tilbagebetalt. Hun spørger om det ikke var muligt at lave en afdragsordning, da hun tidligere har ringet ind i forbindelse med størrelsen af hendes barselsdagpenge beløb. Hun får at vide, at dette ikke er muligt og at hun kan klage over afgørelsen. Som kommune har vi svært ved at forholde os til dette, da vi mener at det er i strid med god forvaltningsskik, da borgeren selv har rettet henvendelse ang. hendes ydelse, og fået at vide, at alting så korrekt ud. (Vestjysk Kommune) I dag den har jeg passet vores kvikskranke i XX Kommune. På en helt almindelig torsdag har der været ca. 15 ekspeditioner, hvor borgerne skulle have hjælp til boligstøtte, pension, varmehjælp og lidt bidrag. Og det er jo vel og mærket fra borgere, som strengt taget ikke burde henvende sig i kommunens borgerservice, men de kan ikke selv finde ud af det, og derfor må vi hjælpe dem her i Borgerservice via deres NemID. Nogle har prøvet at ringe til Udbetaling Danmark, men siger, at de har svært ved at komme igennem dertil - dette - blot for at fortælle om mine oplevelser på en ganske almindelig torsdag. (Fyn)

7 Mange borgere kontakter kommunen i håb om, at vi kan hjælpe dem, da de ikke kan komme i kontakt med UDK. Fx henviser UDK borgeren til kommunen for at få oplyst hvornår hendes barsel stopper: UDK sender mail til borgeren, om at de kan henvende sig til kommunen for at få UDK s tlf. oplyst. Generelt kan borgerne ikke komme i kontakt med UDK, hverken pr. tlf. eller via borger.dk. Jeg har borgere, der venter i op til 1 time på telefonen, uden at komme igennem. Borgerne oplyser, at de ikke får retur-svar via borger.dk Borgerne er meget kede af det, kan ikke komme i kontakt med UDK. Især de, der mangler penge, får ikke oplyst hvornår eller om de kan forvente at få penge. Har generelt problemer med syge gravide, som UDK henviser til kommunen. En borger er på delvis barsel, får løn eks. 30 timer og holder barsel 7 timer, arbejdsgiver indberetter ved en fejl i juni måned 2013, at de fortsætter med at udbetale (hvilket de også gør for 30 timer) men oplyser ved en fejl, at de ikke udbetaler for 7 timer, dette opdager borgeren i oktober måned, UDK vil ikke rette sagen, så borgeren får ingen penge, arbejdsgiveren får afslag på refusion. 3) Borgere = kastebolde (Østjysk Kommune) Vi har et eksempel på en borger, der har været kastebold mellem os og UDK. Hun var på barsel og ville sygemeldes pga. bækkensmerter som følge efter graviditet. Vi mente ikke, hun kunne stoppe sin barsel pga. sygdom jf. Barselsvejledning og SM D (hun er ikke i et ansættelsesforhold). UDK mener, at hun til en hver tid kan stoppe sin orlov pga. sygdom. Efter en del telefonkontakt og mailkorrespondance med UDK s jurist blev sagen sendt til Ankestyrelsen. Hun har kontaktet os og UDK flere gange, hvor vi har sagt, at det var den anden instans, hun skulle kontakte. Hun er selvfølgelig meget frustreret over de forskellige fortolkninger af loven og at blive kastet frem og tilbage. (Nordsjællandsk Kommune) Borger vil gerne have henstand. Har fået et nyt boligsikringskrav fra UDK - og de vil ikke give borgeren henstand. Borgeren er på kontanthjælp og har været det i 2 år. Hun forventer at kunne indfri restancen, når hendes afdøde fars hus er solgt. Borgeren kan ikke betale kr. 300 til os og kr. 500 til UDK. Lover at jeg undersøger og vender tilbage til borgeren. Ringede til UDK og fortalte, at vi har en betalingsaftale med borgeren. At borgeren ikke kan betale begge steder. At hun er på kontanthjælp - og at ingen af os kan afkræve hende penge. Og stopper hun med at betale begge steder, så kan kravene muligvis aldrig inddrives. Telefon fra UDK, der vil høre om jeg har en samtykke-erklæring, for ellers kan de ikke drøfte sagen med mig. Borgeren må selv henvende sig - og kan hun ikke betale, bliver sagen sendt til SKAT. Jeg forklarede borger, at hun selv må ringe til UDK. Borgeren føler sig dårligt behandlet af UDK, som heller ikke har kunnet give hende en forklaring på restance samt hvordan hun undgår fremtidige regninger. Hun oplyser, at hun har 2000 kroner til rådighed pr måned. Kan ikke betale, men ønsker heller ikke, at der løber en masse renter og gebyr på. Jeg gav henstand med vores krav til d. 1/4-14. Konklusion:

8 * Man har nu tre offentlige inddrivelsesinstanser (Skat, UDK og kommuner) * Borgere bliver kastebolde * Kommuner må tale og føre borgerens sag, fordi der ikke er en helhedsorienteret tankegang. (Østjysk Kommune) Her et eksempel på borger, der bliver kastet frem og tilbage mellem UDK og kommune, og som giver besvær og ekstra administration: - Borger har fået et krav af kommunen om efterregulering af boligsikring. - Borger henvender sig til udbetaling Danmark med lønsedler med henblik på at få lavet en omberegning. - Kommunen sender en rykker for manglende betaling til Borger. Kommunen ved ikke, at der er taget kontakt til Udbetaling Danmark. - Borger ringer til kommunen og får sagen sat i bero. - Udbetaling Danmark laver ny beregning og udbetaler det for meget opkrævede til borgerens nem konto. - Borger henvender sig til kommunen for at spørge om grunden til udbetalingen. Borger troede, at kravet blot faldt væk. Kommunen henviser til Udbetaling Danmark. - Borger ringer til Udbetaling Danmark, der siger til Borger, at pengene skal bruges til betaling af tidligere krav. - Borger indbetaler gælden til kommunen. (Storkøbenhavnsk Kommune) Vi har en borger, der er blevet trukket for 2 gange børnebidrag i kontanthjælpen, men han skal kun betale til 1 barn. Vi har brugt lang tid og kommunikation på denne sag. Borgeren skal have bidrag genudbetalt, og UDK bliver ved med at trække to bidrag. Nu er vi opmærksom på sagen og kan selv rette i beløbet hver måned, men borgeren er blevet kastet frem og tilbage.

9 4) Argumenter og konsekvenser hvis kontanthjælp, sygedagpenge, mv flyttes (Storkøbenhavnsk Kommune) Hvis kontanthjælp centraliseres/overgår til UDK er der mange situationer med snitflade-problematikker. F.eks. 1. Hvis en enlig kontanthjælpsmodtager har formue på over kr. så skal der afklares forskelligt såsom bolig, erhvervs og uddannelsesplaner, evt. udgifter til tandlægebehov (kommunens tandlægekonsulent) 2. Opholdskommunerefusion, hvor der er brug for afklaring af, hvorfor en person/borger, der står registreret med en adresse i kommune A, bor i anden kommune (kommune B) og skal have hjælpe fra kommune A og ikke fra kommune B. Hvem har henvist borgeren til et ophold i kommune B? 3. Supplerende kontanthjælp med en ændret månedlig indkomst. 4. Supplerende kontanthjælp til de selvstændige og deres virksomhedsregnskaber 5. Opfølgning i forhold til økonomiske og personlige forhold 6. Især med den nye kontanthjælpsreform hvor der er forskellige grupper af modtagere af ydelser, sammenholdt med f.eks. jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate plus samlevende 7. Afklaring af samlevende 8. Afklaring af forskellige tillægsydelser if. med den nye kontanthjælpsreform. 9. Tilbagebetalingsparagraffer - når f.eks. en person/borger modtager kontanthjælp mod tilbagebetaling, hvem holder øje med hvornår vedkommende er i aktivering? (Sønderjysk Kommune) Der er mange svage borgere som kommer i klemme, hvis UDK overtager områder såsom kontanthjælp og personlige tillæg. Disse borgere har i forvejen svært med at kommunikere med kommunen pga. sprogvanskeligheder, ordblindhed, ej digitale borgere osv. Ulempen ved UDK er også, at der ikke er mulighed for personlig fremmøde og der er mange personlige henvendelser på disse områder, fordi emnerne/lovgivningen er så kompleks i forvejen. Hvad angår personlige tillæg og enkeltydelser, så kræver dette megen dokumentation af borgeren og UDK er som bekendt ikke glad for alt for mange papirer, da en sagsgang gerne skal være så enkel som mulig. (Sønderjysk Kommune) Hvem skal rådgive om, hvornår man skal ansøge? En borger falder for sygedagpenge f.eks og ansøger om kontanthjælp, men hvem skal råde og vejlede om konsekvenserne hvis pgl. søger 1.12? I dag er det sådan, at borgeren henvender sig og bliver rådgivet og vejledt om konsekvenserne for at søge fra 1.12, idet evt. indtægter i december skal modregnes i kontanthjælpen. Det er i mange tilfælde bedst økonomisk for borgeren at søge fra 6.12, dagen efter sidste udbetaling af sygedagpenge. Hvis borgeren søger fra 1.12 så vil kontanthjælpen for december blive modregnet den udbetaling af sygedagpenge som borgeren får Borgeren ved det jo ikke, hvis man ikke får vejledningen omkring dette. (Storkøbenhavnsk Kommune) Vi har meget dårlig erfaring vedr. helbredstillægget, som i dag er delt og har gjort sagsbehandlingen både meget lang og besværlig. Konsekvensen er, at borgeren kan mangle penge til at købe sin medicin, gå i gang med behandling hos tandlægen/kiropraktor/fodplejer m.m. Vi kan ikke refundere for de nævnte udgifter før vi kan se i systemet, at pågældende har søgt om helbredskort og er berettiget til hjælp - når UDK har tjekket indkomst eller formue. Dvs. hvis en borger sender ansøgning om helbredstillæg til kommunen, skal ansøgning sendes til

10 UDK. Først når UDK færdigbehandler ansøgningen, sendes det en advis til kommunen, at vi kan indberette og sende helbredskort. En opgave som tidligere altså før UDK tog 5-10 minutter i sagsbehandlingstid, har ændret sig til at tage flere dage og op til uger. Beboerindskudslån Vedr. boligindskudslån er sagsgangen ofte sådan, at boligselskaberne skal have svar og også gerne en indbetaling af beboerindskudslånet her og nu, det kan vi godt være lidt bekymret for ikke sker hvis ydelsen overgår til Udbetaling Danmark, da sagsbehandlingen af så mange sager på en gang godt kan give længere sagsbehandling, det har vi set bare med sagsbehandlingen på boligstøtte som til tider har været noget længere end den var, da ydelsen lå i kommunen. I sidste ende kan det betyde, at borgeren mister retten til lejligheden. (Østjysk Kommune) Undertegnede arbejder inden for kontanthjælpsområdet. Det kan undre, at politikerne tror, at det bare er at udbetale kontanthjælp. De bør i deres overvejelser om at overgive udbetalingen til Udbetaling Danmark tænke på, at det jo for en stor del af kontanthjælpsmodtagerne drejer sig om samfundets mest udsatte, da mange er misbrugere, psykisk syge eller andet som gør, at de ikke selv er i stand til at varetage deres økonomi. Vi har mange kontanthjælpsmodtagere som vi er nød til at hjælpe med at administrere deres kontanthjælp og sørge for at de får betalt husleje og andre faste udgifter. Ofte må vi hjælpe dem med at få styr på hele deres økonomi, da en del har utrolig mange kreditorer, det sker, at en kontanthjælpsmodtager møder op med poser fulde af rudekuverter, rykkerbreve osv og beder os om at hjælp med at få styr på deres ting og giver os fuldmagt til at lave aftaler med kreditorer, banker osv. Vi må hjælpe dem med at lave opsparinger, så de er i stand til at købe deres medicin og vi må lave aftaler med apotek og betaling af medicinen. Nogle kontanthjælpsmodtager, skal have deres kontanthjælp delt, så de enten får den udbetalt 2 eller 4 gange om måneden, for at de ikke skal risikere at bruge alle pengene de første dage efter udbetalingen. Derudover har vi meget samarbejde med andre samarbejdspartnere; læger, Misbrugscentre, Psykiatrisk hospital, psykologer osv., hvor vi ved fælles hjælp og kommunikation, kan hjælp hinanden med at hjælpe de udsatte kontanthjælpsmodtagere bedst muligt og sikre at de får den hjælp de har behov for. En stor del af de helt unge kontanthjælpsmodtagere har også brug for en del hjælp omkring økonomi, da de intet kender til at skulle administrere deres penge, skat osv. Alt dette og mange andre ting i forbindelse med hjælp og vejledning til en stor del af kontanthjælpsmodtagerne, kan kun lade sig gøre, hvis de har en sagsbehandler som de kender og stoler på og som de kan komme til at møde personligt. Man skal huske, at en stor del, er dårlige og ikke magter, at skulle ringe og hver gang få kontakt med en ny sagsbehandler og forklarer hele deres historie, de skal have mulighed for at kunne komme til en sagsbehandler, de kender og som kender til deres situation og ved, hvad de har behov for af hjælp. Denne personlige hjælp og vejledning samt det samarbejde der er med samarbejdspartnere omkring den enkelte, vil helt forsvinde hvis udbetalingen skal ske gennem Udbetaling Danmark. Dette med risiko for, at de særligt udsatte ikke får den vejledning og hjælp som de virkelig har brug for, for at få en hverdag til at fungere. Vigtigt med nær-kontakten til de svageste

11 Jeg arbejder med kontanthjælpsområdet. Vi har rigtig mange borgere, som vi har under administration, dvs. vi betaler husleje, el og i en del tilfælde også andre regninger. Det er borgere, der ofte har brug for at komme forbi til en snak, da de har svært ved at få tingene til at hænge sammen. Der er ikke altid penge til at ringe, og de har det bedre med at komme. Det er borgere, der i forvejen ikke har det nemt, og de vil blive tabt. Når vi ikke kan få kontakt til dem, har vi 2 kollegaer som arbejder ude i byen med bl.a. at finde vores borgere og få dem med op til os, så tingene kan blive ordnet. Det kan også være, de skal have hjælp til at læse/forstå breve, og få afleveret dokumenter forskellige steder. De svage borgere vil bliver taberne, hvis kontanthjælp blev flyttet væk fra nærmiljøet. Vores udearbejdende kollegaer kommer indimellem med borgere, som er så dårlige, at de ikke selv får søgt kontanthjælp. En anden gruppe er dem med huslejerestance, hvor vi skriver til dem, men hvor de ikke orker at læse breve. Vi hjælper med f.eks. huslejerestancen, her bruger vi også de udearbejdende kollegaer, ikke fordi det skal handle om dem, men det hele hænger sammen i en helhed, så det kan fungere. Kommunen vinder jo ingenting ved at borgerne bliver sat ud af deres lejlighed, ofte vil det blive dyrere os og samfundet. Såfremt kontanthjælp kommer til Udbetaling DK, vil endnu flere borgere skulle gå fra hus og hjem. Vi i kommunen kan have svært ved at få kontakten, men hvis det skulle flyttes, kan jeg ikke se, hvordan det skulle hænge sammen. Borgerne bliver som tidligere skrevet taberne. Borgerne får ikke søgt boligstøtte, da det er for besværligt. Borgerne har enten ikke penge på deres mobil, og de kan ikke sidde i kø på telefonen. Flere mener ikke, de har råd til at bruge penge på at ringe til UDK, og på den måde har man jo også sparet en del på udbetaling af boligstøtte! (Fynsk Kommune) Sygedagpenge og kontanthjælp til UDK = katastrofe I forbindelse med planerne om at flytte sygedagpenge over til anden aktør, er vores primære bekymring, om samarbejdet mellem jobcenter og ydelseskontor/center er tænkt med ind i planerne? Vi har et meget tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlerne i jobcentret. Vi taler ofte med hinanden om komplekse sager og vi har, som ydelsessagsbehandler, en tæt og god dialog med virksomhederne i forbindelse med fastholdelsessager. Vi mener, at flytte sygedagpenge området væk fra kommunerne, vil sænke serviceniveauet til under smertegrænsen. Vi arbejder med borgere i alle aldersklasser, forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og meget differentierede evner i forhold til den digitale verden. Kontanthjælp: I forhold til at flytte kontanthjælp vil det være intet mindre end en katastrofe for de berørte borgere! I kontanthjælpssystemet er der rigtigt mange borgere, som aldrig har beskæftiget sig med digitale selvbetjeningsløsninger. Mange kontanthjælpsmodtagere har andre problemstillinger ud over ledighed. Det kan eksempelvis være misbrugsproblemer, psykiske problemer/diagnoser, kognitive vanskeligheder/udfordringer mm. De kan være en meget svær målgruppe at trænge ind til i forhold til nye tiltag/forandringer. Mange af dem har brug for, at der opbygges en form for tillid/forståelse inden at vi kan arbejde med dem i forhold til ret og pligt. Kontanthjælpsmodtagerne vil tage rigtigt dårligt imod planerne om at flytte ydelsen til en decentral enhed. Det er en målgruppe, der er meget presset i disse tider; her tænker vi naturligvis på den kommende kontanthjælpsreform. Uanset overflytning af ydelsen til decentralenhed eller ej, vil reformen i sig selv afstedkomme så store frustrationer ved nogle borgere. Konsekvensen vil være yderligere massivt pres på kommunernes ydelseskontorer i form af især personlige henvendelser.

12 Ved aflevering af ansøgning oplever vi i op mod 70% af tilfældene, at der er behov for yderligere dialog med borgeren. Samspillet mellem aktiveringsindsatsen og borgerens økonomi kræver endvidere udstrakt samarbejde og koordinering i forhold til at kunne gennemføre en succesfuld proces, ikke mindst i komplicerede sager. Arbejdsgangen er tilrettelagt efter hurtig afklaring og iværksættelse af indsats. Borgeren retter personlig henvendelse i vores jobbutik og bliver meldt ledig. Derefter får de to dage til at skaffe den fornødne dokumentation i forhold til deres ansøgning. Denne afleverer de i ydelseskontoret som vurderer om de er berettiget til kontanthjælp eller ej. Dialogen med sagsbehandleren i jobcentret er her også meget tæt. Dette er både i forhold til borgeren i al almindelighed, men særligt i forbindelse med sanktioner og op til udbetalingsdagen. (Alle beskæftigelsessagsbehandlere ved Jobcenter i Sønderjysk Kommune) I det daglige arbejde med bl.a. kontanthjælpsmodtagere, er der en tæt kontakt også til Ydelsescentret. Kontakten sikrer fælles holdning internt i teamet, og dermed også ensartet information og sagsbehandling i forhold til håndtering af f.eks. sanktioner. Information om betingelser på ydelsesområdet er i dag nemt at tilgå. Ligesom muligheden for hurtigt at kunne få svar på konkrete spørgsmål er til stede, idet Ydelsescentret er fysisk lettilgængelig. En flytning (og nedlæggelse?) af Ydelsescentret vil forringe servicen over for borgeren, da der mange gange er behov for information her og nu, før man kan komme videre i sagsbehandlingen. Det er en del af dagligdagen for os beskæftigelsessagsbehandler, at vi skal yde råd og vejledning, hvilket vi er lovmæssigt forpligtet at skulle gøre. At under en samtale kunne gå ind til ydelsessagsbehandleren og få drøftet en konkret sag gør, at man som sagsbehandler på jobcentret hurtigt kan servicere borgeren med information, hvorefter den videre sagsbehandling kan planlægges og iværksættes. Ligeledes er alternativet at kunne hente ydelsessagsbehandleren til at informere borgeren her og nu også til stede. Muligheden for borgeren at hurtigt kunne forholde sig til økonomiske konsekvenser er uhyre vigtigt, da en økonomisk situation mange gange hindrer borgeren i at kunne overskue og være med til at planlægge en relevant sagsbehandling ved jobcentret. Behov for at få de økonomiske aspekter afklaret, vil, med forslaget om at flytte Ydelsescentrets opgaver til Udbetaling Danmark, få til konsekvens, at sagsbehandlingen vil trække ud i unødvendigt lang tid. Den fysiske adskillelse vil også medvirke til at vanskeliggøre den eksisterende mulighed til at indkalde til og afholde fælles, planlagte møder/samtaler sammen med borger, beskæftigelsessagsbehandler og ydelsessagsbehandler. Vores team arbejder med mange af de svageste borgere i samfundet. Ikke mindst for denne gruppe borger vil en flytning og fysisk utilgængelighed i forhold til Ydelsescentret dels lægge en større arbejdsbelastning på sagsbehandlingen ved jobcentret og dels, og måske det vigtigste, bekræfte over for en allerede svækket gruppe mennesker, at de virkelig ikke kan klare sig på egen hånd. Det er ikke urealistisk at tro, at man, ved at gøre det sværere for borgeren at komme i direkte kontakt til Ydelsescentret, aktivt bidrager til at fastholde borgeren i dens identitet som et hjælpeløs væsen uden nogen ressourcer. En fysisk placering langt fra hinanden gør, at den daglige kontakt til hinanden vil forsvinde. Det kan derfor ikke udelukkes, at et retssikkerhedsmæssigt perspektiv vil vise på en forøget risiko for, at der bliver givet forskellig, og dermed også forkert, information.

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL BRILLER ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Anna er 66 år og pensioneret. Da Annas oplever, at hendes syn begynder at blive dårligere, ved hun, at hun snart får brug for nye briller. Hun er

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013. 1. november 2013. 1. Udvælgelse af tillæg til benchmarkanalysen på personlige tillæg

Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013. 1. november 2013. 1. Udvælgelse af tillæg til benchmarkanalysen på personlige tillæg Direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling Ramsherred 5 5700 Svendborg Benchmarkanalyse på personlige tillæg Borgerservice - 2013 Tlf. 62 23 30 00 Fax. www.svendborg.dk 1. november 2013 1. Udvælgelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen.

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen skal behandle din sag igen. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4.,-4 3000 Helsingør Center for Job og Uddannelse Team Kontanthjælpudbetaling Tlf.: 49282112 Mail:kontanthjaelp_ydelse@helsi ngor.dk www.helsingor.dk Dato 19-11-2015 Journal

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger

BOLIGSTØTTEN 2015. danmarks almene boliger BOLIGSTØTTEN 2015 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere i almene boliger og dækker ikke altid beboere i andre boligtyper! Hjælp til huslejen Hvis du bor til leje

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf

Kære Inger Støjberg. Arbejdsmarked. Postadresse: Nordre Kajgade Hobro Tlf Arbejdsmarked Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: Ref.: Katrine Rytter Jensen Direkte tlf. 97 11 3302 Kaje3@mariagerfjord.dk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet

Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg som frikommune på Borgerserviceområdet Frederiksberg Kommune ønsker at blive frikommune, når fem til syv kommuner snart får mulighed for at prøve nye arbejdsmetoder i forbindelse med, at

Læs mere

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet.

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet. Notat Vedrørende: på spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september vedr. kontanthjælpsloft Sagsnavn: Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september 2016 fra Lisbeth Sand vedr. kontanthjælpsloft

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Notat. Denne evaluering foretages efter knapt 21/2 års arbejde med de nye arbejdsgange.

Notat. Denne evaluering foretages efter knapt 21/2 års arbejde med de nye arbejdsgange. Kontaktcenteret Dato: Januar 2017 Notat Evaluering af ny Folkeregister administration Baggrund Økonomiudvalget besluttede i juni 2014 at etablere en ny Folkeregister administration. Den ændrede administration

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere