Sådan kommunikerer vi! Sprog-, - og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution"

Transkript

1 Sprog-, - og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

2 Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber i retskrivningen 9 Overblikket 10 Skriv korrekt nudansk 11 Aktivt, varieret og konkret sprog 13 Forkortelselser 14 Sætningslængde 15 Tegnsætning 16 Danmarks Akkrediteringsinstitution 2014 Citat med kildeangivelse er tilladt Billede s. 9 med tilladelse fra Dansk Sprognævn (http://sproget.dk/nyheder/ny-retskrivningsordbog-i-2012) Version: 2 Sprog: Dansk Layout: Mette Berth Tryk: Rosendahls Oplag: politik 18 Telefonpolitik 23 Litteraturliste 25 Beregning af LIX 25

3 Om kommunikationspolitikken Side 4 Side 5 Hvem skriver du til? Du sidder nu med Danmarks Akkrediteringsinstitutions kommunikationspolitik i hånden. Men hvorfor egentlig en kommunikationspolitik? Vores ambition er, at vi skal være meget forståelige i vores eksterne kommunikation med en klar afsender. Vi skal samtidig bevare vores seriøsitet og faglighed. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi i Danmarks Akkrediteringsinstitution arbejder på at have et entydigt og balanceret sprog, der stemmer overens med, hvordan vi gerne vil opfattes som organisation. Selv om vi har visse hensyn at tage, skal vi være bevidste om vores sproglige valg. Denne kommunikationspolitik har til formål at gøre nuværende og kommende medarbejdere mere sprogbevidste. Vi har derfor lagt vægt på korte, konkrete fif, praktiske råd og sproglige retningslinjer, der er tænkt ind i vores dagligdag. På den måde kan kommunikationspolitikken blive operationel og give dig et konkret begrebsapparat at arbejde med, så dit sprog bliver korrekt nudansk. Kommunikation er en levende størrelse, som vi til stadighed kan og skal arbejde med. Danmarks Akkrediteringsinstitutions kommunikationspolitik er et vigtigt led i den proces. Tænk altid på din modtager, når du skriver. Hvad enten du skriver breve, mails, notater, vejledninger eller andre former for information, er det helt centralt, at modtageren forstår budskabet. Danmarks Akkrediteringsinstitution har en række interessenter: Ledelse og medarbejdere Akkrediteringsrådet Panelmedlemmer Uddannelsesinstitutioner Fag- og interesseorganisationer Medier og presse Studerende Det politiske system Kend din modtager Når du har identificeret din(e) modtager(e), bør du stille dig selv følgende spørgsmål, inden du går i gang med at skrive: Hvad er hans forståelsesniveau? Har han forhåndsviden om mit budskab? Kan jeg bruge fagudtryk og forkortelser uden at forklare dem? Har han tid til at fordybe sig, eller vil han foretrække hurtige, komprimerede informationer? Har han særlige interesser i forhold til vores arbejde? Skal jeg vinkle min tekst ud fra dem?»» Hvilken situation skal han læse teksten i? Er han en studieleder, der hurtigt skal orientere sig i en akkrediteringsrapport, en journalist der har deadline inden kl. 17? Eller er der tale om en studerende, der surfer rundt på vores hjemmeside?

4 Tekstens struktur Side 6 Side 7 Korrektur Når du skal have struktur i en tekst, er det vigtigt, at du tænker på følgende: Overskriften rammer teksten ind Indled med en overskrift, der fortæller, hvad teksten handler om. Undgå at skrive Vedr.: eller Vedrørende. Det er overflødigt og virker bureaukratisk og støvet. Tænk også på genren: Er din tekst journalistisk, bør din overskrift være kreativ og fængende. I en myndighedstekst bør overskriften være mere deskriptiv og forholde sig neutralt til sagsfremstillingen, fx Danmarks Akkrediteringsinstitutions bidrag til finanslovsforslaget for 2015 eller Sammenligning af kriterievurderinger Indled uden omsvøb Undgå lange indledninger, som fx Danmarks Akkrediteringsinstitution skal herved bekræfte modtagelsen af Deres skriftlige henvendelse af 15. januar Det er tilstrækkeligt at skrive Tak for (dit) brev af 15. januar 2014 eller helt neutralt: Vi har modtaget (dit) brev af 15. januar 2014 og derefter fortsætte med de oplysninger, der er de væsentligste for modtageren. Brug indledningen til din konklusion Indledningen er læserens førstegangsindtryk af teksten. Her skal du informere om det væsentligste, nemlig konklusionen. Forsøg at lade første afsnit være kort, maks. fire til seks linjer. Har du fx skrevet en indstilling til ledelsen, skal indstillingen stå i indledningen. Husk, at du i resten af teksten kan forklare og argumentere. Til et notat laver du en manchet, dvs. en kort opsummering af teksten, ligesom du finder det i en avisartikel. Mangler din tekst en god og overskuelig struktur, kan selv det bedste sprog og indhold virke forvirrende og uden mål eller retning. Tag altid udgangspunkt i modtagerens situation. Hvad er vigtigst for ham at få at vide og hvilke spørgsmål vil han stille til sagen? Brødtekst Prøv at forudsige modtagerens spørgsmål til tekstens indhold og svar på dem i den rigtige rækkefølge. Behandl ét emne ad gangen frem for at forsøge at svare på alting på én gang. Sørg også for at gøre afsnittene korte og overskuelige. Husk derfor altid afsnitsoverskrifter, som giver din læser en vigtig navigationsmulighed i din tekst. Tommelfingerregel: minimum to afsnitsoverskrifter pr. side. Afslutning Sørg for at opsummere dine hovedpointer og lav en kobling til konklusionen. Vis hensyn. De små skønhedsfejl har også betydning for dine kollegers arbejdstid. De skaber støj og går ud over troværdigheden. I Danmarks Akkrediteringsinstitution sender vi mange breve og rapporter ud af huset. Inden da sender vi ofte dokumenterne til intern gennemlæsning. Det er vigtigt, at du bruger tid på at læse korrektur, inden du sender dit dokument videre. Huskeregler Læs altid korrektur, når du er færdig med skriveprocessen. En tekst med stave- og kommafejl virker uprofessionel, selv om det faglige indhold har et højt niveau. Er titler og navne stavet korrekt? Er datoen rigtig? Mangler der linjeskift? Stavefejl? Kommafejl? Har brevet den rette afsender? Er der overskrifter på afsnit? Derudover skal du huske følgende: Læs korrektur på en printversion af teksten, hvis det er en vigtig tekst. Du finder flere fejl på den måde. Men naturligvis printer vi ikke alle tekster. Læs eventuelt din tekst bagfra. På den måde finder du også flere fejl, da du mister sammenhængen i sætningerne/ handlingen. Meningskorrektur: Hvis du er i tvivl, om din tekst giver mening, kan du få en anden til at tjekke forståelsesniveauet. Prøv at læse teksten højt: Er sætningerne korte nok, og er der en god rytme i sproget? Dér hvor du ikke ubesværet kan læse højt, bør du overveje at redigere til enklere sprog/kortere sætning. Hvis tidsmæssigt muligt, så gå væk fra din tekst, sov på den. Når du læser den igen, kan du helt sikkert finde nye fejl og forbedre flere steder. Og så videre

5 Faldgruber i retskrivningen Side 8 Side 9 Overblikket Sprogets retskrivning ændrer sig med jævne mellemrum. Desuden er der en række alment accepterede fejl, der lever i bedste velgående i hverdagssproget. Her er en række ord, du skal være opmærksom på, hvis du ikke vil begå de mest oplagte fejl: Der er ikke noget, der hedder antageligvis. Det hedder antagelig. Det hedder alle sammen, og ikke allesammen. Det hedder i alt og ikke ialt. Det hedder i hvert fald og ikke ihvertfald. Det hedder i dag og ikke idag. Checke er for længst ændret til tjekke. Det hedder eksklusive og inklusive. Eksklusive forkorter du til ekskl., ikke excl. Maksimalt forkorter du til maks. Gymnasium, ministerium og kriterium kan også staves gymnasie, ministerie og kriterie. Dansk Sprognævn har givet valgfrihed efter 9. november 2012, men vi har valgt førstnævnte. Det hedder dog fx kriterievurdering. Hovedsagelig er den rette stavemåde. Informationsteknologi forkorter du med småt, nemlig it. Jævnfør forkorter du med jf. Det hedder en korrespondent og en korrespondance. Linje er den korrekte stavemåde, ikke linie. Det hedder tredje, ikke tredie. Det hedder I og jeres. Pas på nutids-r. Er det svært at høre forskel på fx lære/lærer, så erstat ordet med cykle/cykler. Så ved du, om du skal sætte r til slut. Det er nu tilladt at skrive forholdsord og biord, der har en styrelse, i både ét og to ord: fx kan man skrive både inden for videregående uddannelse og indenfor videregående uddannelse. Husk i øvrigt at holde dig opdateret på staveformerne. Vi ændrer kun staveformer, når der kommer en ny retskrivningsordbog fra Dansk Sprognævn. Selvom du har overblik over tekstens indhold, er det ikke sikkert, at din læser har det. Teksten skal helst give læseren et visuelt overblik over tekstens indhold med det samme. Gør det til en vane at se på tekstens layout. Tekstens layout skal dog ikke her forveksles med design, som er brug af grafikprogrammer, farveskemaer og fotos/illustrationer. Du kan bruge følgende enkle virkemidler til at skabe visuelt overblik: Er teksten inddelt i afsnit? Er der brug for afsnitsoverskrifter? Kan det lette teksten at anvende punkteller talopstilling? Er du konsekvent med brug af fed, understregning og kursiv? Og citationstegn? Har du luft omkring citater og punkt- eller talopstillinger? Kan brug af tabeller eller diagrammer lette formidlingen af tekstens indhold? Særligt om punktopstillinger Du kan bruge punktopstillinger til at fremhæve og tydeliggøre hovedpunkterne i en tekst. Punktopstillinger markerer du ved hjælp af tegn som bullets eller pinde. Vær generelt forsigtig med at bruge tal og bogstaver, hvis punkterne ikke skal se ud, som om de er ordnet efter vigtighed eller kronologisk rækkefølge. Formulér hellere de enkelte punkter som helsætninger (hovedsætninger) end som ledsætninger (bisætninger). Skriv som hovedregel med stort begyndelsesbogstav i punktopstillinger. Medmindre det er inde i en sætning, fx hvor der er brugt kolon. Sæt ikke komma mellem de enkelte punkter i en punktopstilling. Skriv ikke og/eller mellem næstsidste og sidste punkt. Sæt punktum mellem punkterne i en punktopstilling, hvis: Ét eller flere af punkterne i forvejen indeholder et punktum. Punkterne består af fuldstændige helsætninger. Sæt normalt slutpunktum efter sidste punkt i en punktopstilling. Sørg for, at punkterne i en punktopstilling er sprogligt parallelle, dvs. formuleret med samme type sætninger eller samme type indledningsord. Eksempler på sætningstyper Helsætning (hovedsætning): Vi vedhæfter jeres høringssvar. Sætningen har mindst ét grundled og udsagnsled og kan stå selvstændigt, uden at det virker meningsforstyrrende. Den korteste form af en helsætning er et udsagnsord i bydeform, fx Send! eller Svar! Ledsætning (bisætning): Vi vedhæfter jeres høringssvar, som er modtaget 29. maj. Sætningen har mindst ét grundled og udsagnsled, men kan ikke stå selvstændigt. Den er derimod underordnet helsætningen.

6 Skriv korrekt nudansk Side 10 Side 11 Eksempler på omskrivning: Der er mange ord og vendinger, du med fordel kan undgå i din tekst, hvis du gerne vil gøre sproget mere nutidigt. Brug som udgangspunkt ord og vendinger, du også bruger, når du taler. Papirord er ord, som gør sproget upersonligt og gammeldags. På side 12 kan du se et lille udvalg af papirord sammen med forslag til mere nutidige ord, som du kan erstatte dem med. Sammensatte ord I Danmarks Akkrediteringsinstitution bruger vi mange fagudtryk. Det gælder også sammensatte og konstruerede ord, der ofte kan optræde i fagsprog som vores. Begge typer er svære at overskue for læseren. Sammensatte ord er fx ord, hvor vi sætter ordet akkreditering foran. Du kan gøre din tekst mere læsevenlig ved kun at skrive ord som akkrediteringsproces og akkrediteringspanel i den første præsentation. Herefter kan du sagtens forkorte til proces og panel, uden at der er fare for at være upræcis. LIX LIX er et mål for, hvor let eller svær en tekst er at læse. Du kan hurtigt forbedre en tung tekst ved at gøre sætningerne kortere eller omskrive lange ord. Et godt tip er at holde udsagnsled og grundled så tæt sammen som muligt først i sætningen. Så forstår din modtager straks, hvad det handler om. Med andre ord: Skriv det vigtigste først i din tekst som helhed men også i den enkelte sætning! Se, hvordan du beregner LIX-tallet i bilag. Konstruerede ord Det kan være fristende at konstruere nye sammensatte ord, og ofte er de også en del af et fagsprog. Denne type ord er ikke forkerte, men du bør være opmærksom på den sammenhæng, du anvender dem i. På side 12 kan du se eksempler på, hvordan du kan omskrive lange ord. Vær opmærksom på, at læseren ikke altid kender til specielle vendinger eller fagudtryk. Det er let at omskrive ordene til forståeligt dansk, hvis teksten skal indgå i en mere generel sammenhæng. Undgå verbalsubstantiver Et aktivt sprog signalerer åbenhed, fordi læseren føler sig direkte tiltalt. Du kan skrive mere aktivt ved fx at undgå verbalsubstantiver. Verbalsubstantiver kaldes også sætningsord og er ord, som fx ender på ing /-ning /-else /-ende. Men det kan også være andre ord, fx Vi foretager en gennemgang af..., som du kan omformulere til Vi gennemgår... Det fremmer forståelsen, at aktøren træder frem, og det gør sproget mindre tungt. Mange verbalsubstantiver i en tekst virker bureaukratisk og gammeldags. Men husk altid at variere dit sprog. På side 12 kan du se andre eksempler på sætninger med verbalsubstantiver, du med fordel kan omskrive. Papirord Afholde møde Fremsende Hvorledes Begæring Forespørgsel Indeværende år Såfremt Undertegnede D.d. Konstruerede ord Frafaldstruede studerende Dimittenddialog Studieordningsrevision Sætninger med verbalsubstantiver Vi foretager en vurdering VI bringer en udgivelse Fristen for indsendelse af dokumentation Ministeriet træffer godkendelse Skriv om Holde et møde Sende Hvordan Anmodning Spørgsmål/henvendelse I år Hvis Mig I dag/dato Skriv om Studerende som er truet af frafald Dialog med dimittender Revision af studieordningen Skriv om Vi vurderer, at... Vi udgiver Fristen for at indsende dokumentation Ministeriet godkender

7 Aktivt, varieret og konkret sprog Side 12 Side 13 Forkortelser Vi danner passiv på to måder: ved at sætte s på udsagnsord og ved at danne blive-former. Det er generelt meget udbredt at bruge den passive form af udsagnsordene. Det giver dog et både upersonligt og halvkedeligt sprog, for du skjuler aktøren i teksten, og din modtager kan med rette spørge: Hvem? Der er afsendt et indstillingsbrev. Rapporten sendes i høring 15. december Du kan ikke se, hvem der handler i disse eksempler. Der er ikke i sig selv noget forbudt i at bruge den passive form. Du kan bruge den som variation; for mange aktive former kan virke omklamrende. Men du skal være varsom med at bruge passivt sprog, hvis det ikke er indlysende, hvem der handler i sætningen. Husk i det hele taget altid at variere dit sprog. Hvem handler? For at undgå misforståelser, kan du indsætte det handlende grundled i sætningen og oplyse, at: Danmarks Akkrediteringsinstitution har sendt et indstillingsbrev. Vi sender rapporten i høring 15. december Jeg/mig er også bedre at bruge end eksempelvis undertegnede. Dog bør du kun bruge jeg/mig, når du udelukkende skriver på egne vegne. I de fleste tilfælde vil du kunne bruge vi til at beskrive, at afsenderen er Danmarks Akkrediteringsinstitution som organisation. forstå. Hvem anbefaler? Hvem undersøger? Her ser du et eksempel på passivt sprog, der også er kompliceret på grund af den overdrevne brug af handlinger forklædt som navneord eller tillægsord: Hermed fremsendes vedhæftede høringsbrev vedrørende panelsammensætningen i forbindelse med akkrediteringen af følgende uddannelser... Her vil det være langt bedre at bruge denne formulering, der oven i købet er mere præcis: Vi sender med dette brev høring over sammensætningen af akkrediteringspanelet for disse uddannelser:...vi vedhæfter høringsbrevet... Skriv varieret Husk at variere dit ordvalg. Skriv fx ikke anvende tre til fem gange på samme side. Brug i stedet synonymer som bruge/benytte. Det keder din modtager, hvis du gentager dig selv. Og det spilder hans tid. Arbejd især med dine udsagnsord. Det giver et levende og interessant sprog, hvis du ind imellem kan skabe billeder hos din modtager. Skriv fx Vi ser en tendens til, eller Vi oplever en tendens til i stedet for Der er en tendens til. Et begrænset brug af metaforer opleves som et forfriskende krydderi i din tekst. Det er svært at opstille en generel regel for brug af forkortelser. Nogle er glade for dem, fordi de er pladsbesparende, mens andre synes de er grimme og skaber støj i teksten. Vælger du at bruge forkortelser, er her nogle nyttige råd: Brug almindelige forkortelser Brug som udgangspunkt kun almindelig anvendte forkortelser: fx, bl.a., osv., m.v. Undgå: m.a.o. (med andre ord), f.s.v.a. (for så vidt angår), lign. (lignende). Brug kun forkortelser, du som afsender forventer, at din modtager kender. Er du i tvivl om forkortelsen af ordet er almindelig så undlad at forkorte. Tjek, at din forkortelse er korrekt (p.t. er forkortelsen for pro tempore, som betyder for tiden. Pt. betyder patient). Brug forkortelser konsekvent»» Vælger du at forkorte et bestemt ord, bør du være konsekvent med at forkorte ordet gennem hele teksten. Brug den samme forkortelsesmåde gennem hele teksten. Er I flere forfattere til en tekst, så aftal helst fra begyndelsen, hvordan I forkorter de mest almindelige ord. Pas på navne og fagområder Står forkortelsen for et firma, en organisation, uddannelse e.l., bør du undersøge, hvordan de selv forkorter. Eksempelvis adskiller uddannelserne hf og HA sig i skrivemåde. Skriver du inden for et fagområde, bør du undersøge kutymen for, hvad der er den normale forkortelse. Forkortelse af hyppigt anvendte lange ord kan være pladsbesvarende og øge læsbarheden. Det skal tidligt være klart for læseren, at der er anvendt en forkortelse, eksempelvis med følgende formulering første gang ordet bliver forkortet; Master of Public Management (herefter MPM). Bemærk, at der er regler for, hvordan du kan skrive visse titler og forkortelser. Hvis du er i tvivl, bør du tjekke praksis, før du skriver. Du skal heller ikke opfinde egne forkortelser, men respektere ophavsstedets egen praksis. En god passiv Den gode passiv kan give et bedre forløb i teksten: Rådet anbefaler, at ministeren undersøger mulighederne. Det skyldes I modsætning til: Rådet anbefaler, at ministeren undersøger mulighederne. Rådet anbefaler det, fordi En dårlig passiv Den dårlige passiv gør det svært for læseren at afgøre, hvem der gør hvad i sætningen. Med mindre sammenhængen er helt klar, er meningen svær at Variér mellem aktivt og passivt sprog. Med overvægt på aktivt sprog. Men skriver du overdrevent aktivt sprog, kan du risikere at virke omklamrende. Variér din sætningslængde. Som nævnt aldrig over ord i en sætning. Men det kan også give en god sproglig rytme i din tekst, hvis du i ny og næ vælger at pakke ultrakorte udsagn ind i punktummer. Der behøver med andre ord ikke at være både udsagnsled og grundled, før du kan sætte punktum. Meget effektivt. Og dramatisk. Husk ikke at overdrive.

8 Sætningslængde Side 14 Side 15 Tegnsætning Lange sætninger med mange led og indskud er et levn fra kancellistilen. En moderne organisation behøver ikke at gøre brug af denne stil for at fremstå seriøs og professionel. Det er desuden oftest lettest at skrive i korte, overskuelige sætninger. Det gør det også lettere for din modtager at læse teksten. Nederst er et eksempel på et omskrevet uddrag af én af vores egne rapporter. Uddraget er omskrevet som eksempel på, hvordan du ved at gøre sætningerne kortere kan forenkle afsnittet og tydeliggøre den røde tråd. Sæt punktum Når sætninger ender med at blive lange og uoverskuelige, skyldes det ofte et stort forbrug af såkaldte sætningsforlængere som fx idet, hvilket, hvorfor, hvoraf og ligesom. I de fleste tilfælde vil det være meget enkelt blot at sætte et punktum i stedet for. Varier sætningslængden, men overskrid aldrig ord i en sætning. Undgå for mange indskud For de fleste læsere virker det forstyrrende at blive mødt med længere indskud og indskudte sætninger. Hvis det er væsentligt at nævne, hvad der kunne have stået parentetisk, kan du normalt skrive det i en særskilt sætning. Det samme gælder henvisninger til love, regler mv. Skab sammenhæng For at skabe en god og naturlig sammenhæng mellem sætninger især hvis de er korte er det vigtigt at bruge nogle tilsyneladende overflødige småord og vendinger som derfor, imidlertid, naturligvis, også m.fl. De er gode, fordi de binder sætningerne sammen. Her ser du et eksempel på et afsnit, der indeholder en række sætningsforlængere: Det er på baggrund af ovenstående akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen indgår i dialog med aftagere udover aftagerpaneler om end denne dialog kun i nogen grad kan betegnes som systematisk og løbende og ikke har fundet en tilfredsstillende form. Videre vurderer akkrediteringspanelet, at det på baggrund af dokumentationsrapporten er uklart, hvilke tilbagemeldinger institutionen har fået fra ovennævnte aftagere, ligesom det også vurderes uklart, hvorledes sådanne tilbagemeldinger er blevet anvendt til sikring og udvikling af statistikuddannelsens relevans og kvalitet. Dette afsnit kan du med fordel omskrive til: På baggrund af dette vurderer akkrediteringspanelet, at: Du finder reglerne for komma i Retskrivningsordbogens Det ny komma (Enhedskommaet) blev afskaffet i januar Dansk Sprognævn gik tilbage til det grammatiske komma (det traditionelle komma), som de fleste har lært i skolen kryds og bolle-systemet. Hvorfor? Det ny komma slog ikke an formentlig fordi det krævede større grammatisk kendskab end det grammatiske komma. Dansk Sprognævn indførte en valgfrihed, som de kalder startkommaet altså: Det er valgfrit, om du vil sætte komma foran en ledsætning. At undlade at sætte startkomma giver naturligvis færre kommaer i en tekst. Men det giver til gengæld mere arbejde, rent grammatisk. I Danmarks Akkrediteringsinstitution sætter vi derfor grammatisk komma, da de færreste sprogbrugere er blevet fortrolige med det tidligere nye komma eller undladelsen af startkomma. Det betyder, at vi sætter komma, hver gang der er to sæt kryds og bolle i en sætning. Generelt om kommaer Hvis du kan bruge kryds og bolle-metoden, når du meget langt. Hvis du leder efter udsagnsord, der står i nutid (spiser) eller datid (spiste) eller bydeform (spis, men det forekommer sjældnere), og det tilhørende grundled (jeg/han/hun osv.), vil du derfor ramme rigtigt i de allerfleste tilfælde. Vær opmærksom på, at i bydeformen spis er der et underforstået grundled. Der står faktisk: Du skal spise. På den måde får du et kryds og bolle-sæt, som består af et udsagnsord og et underforstået grundled. Du kan også bruge ordene at, som, der, da, efter at, end, for at, før, idet, inden, indtil, mens, når, om, selvom, siden, skøn, uanset, uden og uden at som tegn på, at du skal sætte komma. Men du kan ikke bruge disse markører automatisk, når der ikke er to sæt kryds og bolle til stede i tekststykket. Eksempler på disse falske markører kan være følgende sætninger, hvor du altså ikke skal sætte kommaer: Det er vigtigt at have styr på sine noter. Mobiltelefonen bruges som en ekstra mulighed for telefonisk kontakt. Der er tvivl om, hvilke af de mange tilsyneladende ens underskrifter på dokumenterne der er ægte. Han tjener mindre end hende. Du skal aldrig gå ud i vintervejret uden hue på. I eksempel nr. 3 ser du, at kommaet er placeret foran hv-ordet og ikke foran der. Det er en regel, du skal huske. Du har to sæt kryds og bolle, men er der et hv-ord i sætningen, skal kommaet altid placeres foran hv-ordet. Institutionen indgår i dialog med aftagere ud over aftagerpaneler. Dialogen er dog kun i nogen grad systematisk og løbende, og den har ikke fundet en tilfredsstillende form. På baggrund af dokumentationsrapporten er det uklart, hvilke tilbagemeldinger institutionen har fået fra ovennævnte aftagere. Det er også uklart, hvordan disse tilbagemeldinger er blevet anvendt til at sikre og udvikle statistikuddannelsens relevans og kvalitet.

9 Side 16 Side 17 De vigtigste kommaregler (grammatisk/tradi- Ved tilføjelser (valgfrit): Skatten stiger, især i Farum. tionelt komma) Altid komma mellem helsætninger: Sommeren er her, og vi får ekstra travlt. Enten er han meget dygtig, eller også er han en god skuespiller. Altid komma (eller et andet tegn som fx semikolon) foran men: Hun er langsom, men dygtig. Trætte, men tilfredse vendte de hjem. Altid komma når bydeform står som helsætning: Husk, du skal køre ad motorvejen. Læs rapporten, og fortæl mig din mening bagefter. Har du to bydeformer, adskiller du dem med et komma. Altid komma foran ledsætninger (sætninger med at, som, der og hv-ord): Vi mener, at Danmark er et godt land. (Her har du to sæt kryds og bolle som i det første eksempel.) Altid komma ved opremsninger: Vi kom, så og sejrede. Mødet var dels for langt, dels for kedeligt. Altid komma efter ledsætninger: Når sprutten går ind, går forstanden ud. (Her har du to sæt kryds og bolle som i det første eksempel.) Aldrig komma efter Kære Hans Hansen/Hej Hans. Ved navnetillæg (appositioner): Hansens hund, Fido, er verdens dejligste hund. Direktøren for firmaet, Ole Olsen, deltog i mødet. politik

10 Side 18 Side 19 politik Dette er vores første politik. Politikken er her efterfulgt af en række gode råd til, hvordan du skriver s. Forventninger til svar Der er ingen forventning fra ledelsen om, at du skal svare på s efter endt arbejdstid, uanset hvem de er fra. Det kan være bekvemt for afsender at sende e- mailen efter fyraften, men det betyder ikke, at du som modtager skal svare med det samme. Hvis du skriver en efter arbejdstid, så sørg for at skrive tydeligt i din , hvornår du forventer svar. Du kan også ved hjælp af indstillingerne i Outlook nemt udskyde leveringen til næste morgen. Så har du fået skrevet din . Husk at sætte autosvar til, hvis du har fravær, også på enkelte dage. Så forventer dine kolleger ikke svar med det samme. Har du brug for et hurtigt svar, så skriv det tydeligt i din . Skriv evt. Haster i emnefeltet og markér en som høj prioritet. Når vi får en ekstern henvendelse, kvitterer vi for mailen inden for to arbejdsdage, så modtageren ved, at deres henvendelse bliver behandlet. lys. Derfor er det en god idé at gemme den private kommunikation til andre kanaler. Kommunikerer du alligevel privat via din , skal du huske at skrive Privat i emnefeltet. Så er en ikke underlagt krav om offentlighed. Brug kun din private til at abonnere på fx private nyhedsbreve, Facebook notifikationer o.l. Sikkerhed Pas på phishing s, der prøver at lokke følsomme data ud af dig. Klik aldrig på links i en , hvis du ikke kender afsender personligt eller fra en faglig sammenhæng. Hvis en vedrører finansielle informationer, vil afsendere som fx Nordea eller Eurocard aldrig bede dig om personlige oplysninger eller om at klikke på links direkte i en . Er du i tvivl, så log altid direkte ind på afsenders officielle hjemmeside og aldrig gennem en. Slet altid mistænkelige s uden at åbne dem. De kan indeholde farlige virus, der inficerer pc en og dermed hele netværket. Smileys Vi bruger ikke smileys, når vi skriver ud af huset. Smileys hører til på de sociale medier. Gode råd Struktur Når du skriver en , er det vigtigt at strukturere den ordentligt. s er ofte informationsrige tekster, og så er det ekstra vigtigt at tænke på den rækkefølge, du serverer informationen i. Derfor: Skriv din væsentligste information til din modtager tidligt i din mail. Skriv så korte mails som muligt. Lav evt. en oversigt i starten over, hvad du vil komme ind på, hvis der er tale om en lang . Brug punktopstillinger, når du skal lave oversigter. Vær konsistent i din måde at opstille punkterne på. Brug afsnitsoverskrifter i din mail, så snart den bliver lang. Gem aldrig handlingsanvisninger eller relevant info til slutningen af mailen. Form Du kan hjælpe din modtager ved at formatere en på en hensigtsmæssig måde. Her er en række gode tips: Lav mellemrum mellem afsnittene. Farver er ok, hvis du kommenterer direkte på en andens . Indhold Præsenterer du indholdet ordentligt? Prøv at sætte dig i modtagerens sted: hvad er vigtigst at vide først? Rækkefølgen i informationen skal give mening. Skriv ind til benet og skriv kun det, der er nødvendigt. Lad være med at gentage dig selv, hvis der ikke er grund til det. Har du valgt en tydelig tekst i emnefeltet? Der skal altid være tekst i emnefeltet, og en sigende tekst gør det meget nemmere at finde en mail igen. Er en mail sendt frem og tilbage mange gange, bør du rette i emnefeltet, så teksten altid svarer til emnet, som kan have ændret sig. Undgå mange Vs. Re. Teksten i emnefeltet skal være lig en overskrift. Start ikke en sætning i emnefeltet, som du så fortsætter i brødteksten. Undgå nye budskaber emnefeltet skal være identisk med indholdet. Privat brug Som udgangspunkt skal du ikke bruge din til private formål. Det er også af hensyn til dig selv, da Statens IT jo kan læse med. Alle dine s skal kunne tåle offentlighedens Smileys kan ofte ikke læses hos mange modtagere pga. mailindstillinger, så brugen er overflødig. Du kan sagtens skrive positivt uden at bruge smileys. Hav en rigtig god dag! Undgå kursiv, som er vanskeligt at læse på en skærm. Brug kun fed, når du skal fremhæve. Undgå understregning, da det ligner links. Brug den samme skrifttype- og farve som i din signatur, det virker mere harmonisk. Sørg for at have en pæn signatur: tekst skal være venstrejusteret, brug en neutral font som fx Arial, placér vores logo nederst. Brug aldrig forskellige farver eller skrifttyper i samme . Er din mail let at svare på? Er der en tydelig handlingsanvisning? Én af de klassiske fejl er at glemme at skrive præcist, hvad din modtager skal gøre. Og hvornår. Sørg for at være tydelig om, hvad du ønsker. Gør handlingsanvisningerne til det centrale i din . Du skal formulere anvisningerne, så de ikke er til at misforstå. Synes du også selv, at det er irriterende at modtage 14 vedhæftninger? Ja! Minimér derfor altid antallet af vedhæftninger. Omvendt er det værd at overveje, om modtageren også ville finde 14 separate mails med én vedhæftning i hver mail irriterende.

11 Side 20 Du kan evt. samle dine vedhæftninger i en zipfil, hvis det er praktisk for modtageren. Skrivestil Hvordan starter din tiltaleform? Start altid førstegangshenvendelser med kære og modtagerens fulde navn. Modtager du et svar retur med hej, er det naturligt at fortsætte mail korrespondancen med hej. Modtager du en førstegangshenvendelse med hej, er det naturligt at svare med hej. Skriver du, som om du er 80 år? Gammeldags og støvet sprog er generelt en dårlig idé, men i en støjer det endnu mere. Er du høflig? Selvom du skal komme til sagen, og selvom -genren er hurtig, så må du ikke glemme at være høflig. Manglende høflighed kan skabe misforståelser og skabe unødige spændinger. Begynd og slut altid høfligt, så er der større chance for, at også det, der står imellem, bliver opfattet som høfligt. En meget kortfattet kan blive opfattet som uvenlig eller ligefrem uforskammet. Er du til stede i teksten? Det er dig, der fortæller noget til modtager, som du vil have modtager til at gøre. Brevet, stolen eller kontrakten gør det ikke af sig selv. Side 21 Brug personlige stedord. Vi skriver jeg, vi og du. Undgå passivt sprog. Det er dig, der handler. Skriv derfor Jeg sender i stedet for Hermed sendes. Afsender/modtager relation Der skal være en tydelig afsender i en. Du skal gøre det klart for modtageren, hvornår du repræsenterer andres udsagn, og når du taler på egne vegne. Du må gerne stå frem i din , dvs. skrive jeg, min, mit osv. Det giver en personlighed. En må gerne være personlig (du skal altid have øje for situationen), men ikke privat. Det er altid dejligt, når man som modtager har en fornemmelse af, at der sidder en person i den anden ende. I meget informationsrige s kan en imødekommende indledning have stor indflydelse på, hvordan modtager tager imod informationen. Det kan fx være en god idé at ønske god rejse eller god fornøjelse, når du giver informationer vedrørende en rejse eller et møde/konference i en . Det giver modtager en følelse af, at de er inkluderet i operationen, og at de er betydningsfulde. Det er okay at bruge forskellige virkemidler til forskellige personer. Vær opmærksom på din sprogbrug og hvilke ord, du vælger. Telefonpolitik

12 Side 22 Side 23 Telefonpolitik Gode råd Litteraturliste Beregning af LIX Dette er vores første telefonpolitik. Politikken er her efterfulgt af en række gode råd til, hvordan vi håndterer telefonopkald. Brug telefonsvareren Sørg for at viderestille din arbejdstelefon til telefonsvarer ved fravær, så du ikke forstyrrer dine kolleger unødigt. Det giver støj på gangene og er irriterende at lytte til. Dette gælder både for kortere og længerevarende fravær, fx når vi alle er til fredagsmøde. Ingen må ringe forgæves Vi skal som offentlig myndighed besvare alle opkald. Hvis telefonsvareren ikke er sat til, træder følgende i kraft: Sidder I flere på kontoret, skal I tage hinandens telefoner, når de ringer. Lav evt. konkrete aftaler med hinanden, så I sikrer, at alle opkald bliver besvaret. Går du tilfældigt forbi et tomt kontor, hvor telefonen ringer, skal du besvare opkaldet og tage imod besked. Sidder du på enekontor, skal du have en aftale med dine naboer om at sætte din telefonsvarer til, når du er syg eller har andet uventet fravær. Dæmp støjen Dæmp ringetonen på din stationære telefon, så vidt det er muligt. Brug din private mobiltelefon med omtanke. Dæmp eller fjern ringetonen og forlad så vidt muligt kontoret, hvis du har behov for at snakke privat. Når journalister ringer Henvis altid til vores egen journalist. Er vores journalist ikke til stede, skal du henvise til dennes stedfortræder. Husk, at du ikke kan udtale dig på institutionens vegne uden først at vende det med ledelsen. Når du får opkald Angiv dit fulde navn. Lyt opmærksomt til den, der henvender sig. Vær venlig og afbryd dem ikke. Kan du ikke selv svare på henvendelsen, kan du være behjælpelig med at finde en anden, der kan. Sørg for at give kontaktoplysninger på den kollega, der kan svare på opkaldet. Tilbyd, at han/hun kan ringe dig op igen, hvis din kollega ikke er til stede, når vedkommende prøver at ringe. Nogle gange er det svært at vide, hvem der kan svare på henvendelsen. I sådan et tilfælde kan du tage imod udførlig besked og love, at vedkommende vil blive kontaktet hurtigst muligt. Sørg herefter for at give besked videre til din chef eller kollega. Afslut samtalen med en høflig frase. Send evt. en som opfølgning på samtalen, så vedkommende er sikker på, at deres henvendelse bliver behandlet. Når du selv ringer Præsentér dig med dit fulde navn, stilling og institution. Husk, at du er repræsentant for vores institution, når du ringer. Vær professionel og høflig, også når du møder modstand. Afslut samtalen med en høflig frase. Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen Skriv og bliv læst (under genoptryk) Frydenlund, 2. udgave, 1. oplag, 2004 Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jacobsen Politikens håndbog i nudansk Gyldendals bogklubber, 4. udgave, 2. oplag, 2004 Henrik Galberg Jacobsen og Peder Skyum- Nielsen Dansk sprog en grundbog De Schønbergske forlag, 1. udgave. 2. oplag, Peder Syum-Nielsen Godt dansk Syddansk Universietsforlag, 2008 Politikens håndbog i nudansk Sproget.dk: Ordbogen.com: Retskrivningsordbogen 45-51: sregler_mv/retskrivningsregler/a /a komma Domstolsstyrelsens sprogpolitik: Bro Kommunikation: Du beregner tallet ud fra antallet af ord pr. sætning og antallet af lange ord (definitionen på et langt ord ifølge LIX er 7 bogstaver!) Du kan fx bruge LIX som vejledende, når du gennemgår din tekst for sproglige fejl. Er LIX tallet over 45, er det et tegn på, at teksten er svær at læse. Parametre: O = antal ord i teksten P = antal punktummer i teksten L = antal lange ord (over 7 bogstaver lange) Formlen kan altså forstås som antal ord pr. punktumlængde lagt sammen med procentdelen af de lange ord i teksten. Man har så følgende skala til at vurdere tallet, der kommer ud: >55: Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster :Svær, fx saglige bøger, populærvidenskabelige værker, ademiske udgivelser : Middel, fx dagblade og tidsskrifter : Let for øvede læsere, fx ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne. <24: Let tekst for alle læsere, fx børnelitteratur. Link til gratis online LIX beregner:

13 Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade 38 DK-1260 København K Telefon:

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben

Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Henning Bergenholtz, Jonna Bisgaard, Majken Brunsborg Lauritsen & Kamilla Kvist Wichmann* 135 Sprogpolitik: So ein Ding müssen wir auch haben Abstract To argue that language policies are subject to the

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

GODT SPROG. Folk, som vil forbedre. kunde man derfor gerne give en Mængde Raad om den Kunst at skrive, man kan indvie dem i alskens

GODT SPROG. Folk, som vil forbedre. kunde man derfor gerne give en Mængde Raad om den Kunst at skrive, man kan indvie dem i alskens GODT SPROG Når man taler om sprog, er det næsten altid fordi man er foruroliget eller vred over dårligt sprog. Det kender man, det ved man hvad er. Men hvad er godt sprog? Det må jo eksistere, ellers kunne

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Skriveguide Plan, Kultur og Teknik

Skriveguide Plan, Kultur og Teknik Skriveguide Plan, Kultur og Teknik Indholdsfortegnelse ❶ Holdning... 3 ❷ Brevets opbygning de fire A er... 5 ❸ Layout og overblik... 7 ❹ De og du vi og jeg... 9 ❺ Formuleringen... 11 ❻ Skjulte udsagnsord...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere