Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus."

Transkript

1 ----- Original Message From: To: Sent: Monday, January 20, :06 PM Subject: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Arbejdstilsynet Jeg vil hermed anmode Arbejdstilsynet om at gå ind i følgende problem: Der er massive angreb af skimmelsvamp i venteværelset ved ambulatoriet vedr. hofteoperationer på Silkeborg Sygehus. Jeg er skadet af skimmelsvamp, da den tidligere Hvorslev Kommune havde glemt at slutte en stikledning fra mit hus til en ny hovedkloakledning - med massive skimmelsvampe til følge. Jeg reagerer derfor nu aldeles omgående, hvis jeg kommer ud for skimmel. I oktober 2013 skulle min mand have en ny hofte på Silkeborg Sygehus, og jeg var med til undersøgelserne, hvor man jo bliver sendt mange steder hen, og hver gang kommer tilbage til samme venteværelse. Det gik nogenlunde, da vi sad lige inden for døren i venteværelset, men sidste gang var der kun plads helt nede i den anden ende, og så fik jeg anfald med både kramper og hoste. Jeg kiggede op, og der var skimmel i loftet. Jeg gik ud omgående. Jeg meddelte det i receptionen, og efterfølgende fik den narkosesygeplejerske, min mand skulle snakke med, også besked, da jeg fik nye anfald, da vi sad inde hos hende. Kort tid efter var jeg til kontrolbesøg hos min lungelæge i København, som har hjulpet mig i 4-5 år. Og lægen meddelte, at min lungefunktion var faldet fra 98 til 71. Det er mildt sagt noget skidt. Et par dage efter var vi igen på Silkeborg Sygehus - et andet sted i huset. Til informationsmøde. Der besvimede jeg flere gange. En sygeplejerske hjalp mig. Og hun fik også at vide om skimmelangrebet. Jeg har også meddelt skimmelangrebet til cheflægen for region midt - Christian Møller Nielsen - der er medlem af byrådet i Favrskov Kommune. Det skete umiddelbart efter informationsmødet. Det vil sige, at tre personer på sygehuset samt cheflægen har fået besked. Min mand var i fredags på Silkeborg Sygehus for at aflevere sine krykker, og der tog han en stribe billeder i venteværelset, for der er absolut intet sket. Venteværelset er en bygning med fladt tag. Og hele taget skal faktisk undersøges. Loftpladerne skal skiftes i hele venteværelset, for man kan se, at vandet har løbet oven på pladerne. Så skimmelsvampene er overalt. Det hele skal damprenses. Lungelægen, John Arnved, har anbefalet mig, at jeg kontakter jer. Men jeg ville først se, om mine henvendelser hjalp. Det har de som sagt ikke gjort. Jeg vil gerne have oplyst, hvilke skimmelsvampe, det drejer sig om, så jeg kan blive testet igen for, hvor galt det nu er. Man kan i blodprøver se, om en skimmelsvamp har "taget bolig" i en person. Men jeg skal vide, hvilken slags, det drejer sig om, da der er tusindvis af skimmelsvampe, og der kan jo ikke testes for alle. Serum Instituttet kan teste én ad gangen. Jeg kan sende alle vores billeder, og min mand kan tage med til sygehuset, så vi er sikre på, at det er det rigtige sted, I ser. Jeg kan i sagens natur ikke tage med. Det er simpelthen for farligt for mig. Men vi deltager gerne i diverse møder - da de skimmelsvampe faktisk kan være livsfarlige for folk.

2 Med venlig hilsen

3 Fra: Sendt: 21. januar :20 Til: Hovedpostkasse Region Midtjylland Emne: Fw: Skimmel på Silkeborg Sygehus Til Regionsrådet Jeg har i går sendt en mail til Arbejdstilsynet vedr. skimmelsvampe på Silkeborg Sygehus. Læs venligst mailen herunder. Jeg har i dag ringet til Arbejdstilsynet, og jeg har fået oplyst, at Arbejdstilsynet "kun" varetager medarbejdernes interesser - ikke patienternes! Så må det være Regionsrådet, der skal i gang, for der mangler helt klart regler for, hvordan konstaterede skimmelsvampe skal håndteres. Hvem har indberetningspligt - og til hvem? Og hvem skal bestille skimmeleksperter fra Teknologisk Institut samt håndværkere?? Jeg vil hermed anmode Regionsrådet om at se på den her sag med stor alvor. Det er ikke kun mig, det her går ud over. Jeg vil også anmode om, at min mail sendes til alle medlemmer i Regionsrådet inden næste møde den , så problemet kan blive debatteret. Jeg kan desværre ikke komme og overvære mødet, så jeg forventer at få et fyldestgørende svar (pr. mail) efterfølgende. Med venlig hilsen

4 ----- Original Message From: To: Jette Kristensen Sent: Monday, January 27, :16 PM Subject: Fw: Henvendelse vedr. skimmel på Regionshospitalet Silkeborg Kære Jette Kristensen Tak for tilsendte. Jeg har læst Bent Hansens brev, men der er nogle informationer om skimmelsvampe, som Regionsrådet åbenbart ikke er klar over. Skimmelsvampe udsender giftstoffer, der hedder mykotoksiner. Og de giftstoffer udsendes både af levende skimmelsvampe og af tørre. Så det er absolut ikke nok, at pladerne er tørre nu. Da taget blev skiftet, fordi der var trængt vand ned i bygningen, blev loftspladerne ikke skiftet, selv om de ser forfærdelige ud. Men oversiden af pladerne er fulde af skimmel. Det tager kun nogle få dage, før de er i fuld sving. Hvad med isoleringen i taget - blev det skiftet?? Ellers er det stadig helt fyldt med skimmelsvampesporer, selv om det er tørt nu. Iflg. Teknologisk Institut kan skimmelsvampenes mykotoksiner vandre igennem beton, så det er absolut ikke godt nok at lade pladerne sidde i så mange år. Jeg medsender en pressemeddelelse fra universitetshospitalet i Lund, så I kan blive lidt mere orienteret. Bent Hansen skriver, at der er foretaget en visuel inspektion af bygningen i 2009, og der blev ikke konstateret skimmel. Men se så lige den her pressemeddelelse. Giftstofferne er i fuld sving allerede inden der er tegn på fugt. Da mit helbred har taget skade af skimmelsvampe, bad jeg i 2011 min læge om at henvise mig til diagnosecenteret i Silkeborg, så jeg kunne få udredt, hvilke skader der var sket i min krop. Men diagnosecenteret ville ikke have mig, da de ikke ved noget om skimmelsvampe... Du lovede, at du vil sende denne mail videre til de folk, der skal fortage målinger i rummet. Og det er nødvendigt, at de måler pladerne både på oversiden og på undersiden. Jeg vil derudover gerne have at vide, hvilken skimmelsvamp, det drejer sig om, så jeg kan blive testet. Det er absolut ikke nok at sige, at der "ikke er ret meget skimmel", eller hvad man nu kan finde på at skrive. Der skal foretages både aftryksprøve, så jeg kan få oplyst, hvilke skimmelsvampe, det drejer sig om, og mycometerprøve, så jeg kan få oplyst MycoMeterværdien i pladerne - og i den gamle isolering! Med venlig hilsen...

5 Skimmelsvamp i private hjem kan være ekstremt giftig Per Thiemann 11: dec 2007 Svenske forskere har fundet op mod 500 gange så høje koncentrationer af kræftfremkaldende svampegiftstoffer som forventet i huse angrebet af skimmelsvamp. Skimmelsvampe er langt mere giftige, end forskere og sundhedsmyndigheder hidtil har antaget. Det viser en ny undersøgelse fra Lunds Universitet.»Man skal se på fugtskader med den største alvor og aldrig tolerere muglugt og synlige skimmelpletter,«siger docent Lennart Larsson fra Lunds Universitet til Sydsvenskan. Forskerne har opdaget, at der næsten altid dannes svampegiftstoffer, når skimmelsvamp angriber, og det sker allerede før, skimmelsvampen bliver til synlige pletter.»det er netop sådan nogle undersøgelser, vi har brug for til at kortlægge problemerne med skimmelsvamp,«siger Lars Gunnarsen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut. Han har endnu ikke haft mulighed for at vurdere undersøgelserne, men er positivt stemt. Den danske sundhedsstyrelse skriver i en pjece fra 2005, at svampegiftstoffer i private hjem højst kan give anledning til irritation og ikke sygdom. Men de svenske forskere fandt giftstoffer i 72 procent af prøverne fra huse med synlig skimmel, og i støvet fra de samme bygninger var der gifte i 40 procent af prøverne. Undersøgelserne viser, at man kan blive udsat for en koncentration af svampegiftstoffer i indendørsluften, som kan være op til 500 gange større, end man hidtil har regnet med. Ifølge Sundhedsstyrelsens pjece er der stor fare forbundet med høje koncentrationer af svampegiftstoffer.»ved en høj koncentration af mykotoksiner (svampegiftstoffer, red.) i luften, er der set eksempler på svære toksiske reaktioner (forgiftning, red). Desuden kan berøring af mykotoksin-holdigt materiale i nogle tilfælde give hududslet,«skriver styrelsen. Skimmelsvamp er udbredt i danske hjem. En undersøgelse, som Lars Gunnarsen gennemførte i 2001, viste, at hvert ottende danske hjem med sikkerhed har vækst af skimmelsvampe.»man kan selv forebygge ved at lufte ud, holde alle rum varme og undlade at tørre tøj i hjemmet. Men de fleste problemer med skimmelsvamp skyldes efter min vurdering sløseri med vedligeholdelsen af bygningerne,«siger Lars Gunnarsen

6 Til Regionsrådet - Region Midtjylland - Bent Hansen (kopi til Arbejdstilsynet) Jeg har modtaget et brev, der er dateret den , fra Region Midtjylland - Juridisk Funktion... Brevet er underskrevet af lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen og jurist Susanne Gade Clausen. Brevet slutter med, at de to personer skriver, at de betragter sagen som afsluttet. Det brev er absolut ikke svar på mine spørgsmål, men det viser med al tydelighed, at der er noget helt galt i Region Midtjylland. Den meddelte jeg på et byrådsmøde i Favrskov Kommune byrådsmedlem Christian Møller- Nielsen, at der var skimmel på Silkeborg Sygehus, og at han som lægefaglig direktør havde en ret vigtig opgave. Han lagde armene over kors og så ned på mig, mens han sagde: "Det siger du!". Hvorefter jeg meddelte ham, hvor skimmelangrebet var at finde. Den sendte jeg min første mail til Regionsrådet, hvori jeg har nævnt Christian Møller-Nielsen som den 4. person på Silkeborg Sygehus, der fik oplysning om skimmelangrebet. Han gjorde absolut intet, og nu skriver han, at sagen er afsluttet - hvilken sag mener han?? Jeg mangler nemlig stadig at få svar på mine spørgsmål. Jeg har krav på at få oplyst helt præcist, hvilke skimmelsvampe, det drejer sig om. Det er aldeles ikke nok at skrive, at de første fire prøver ikke indeholder skimmelsvamp over normalt baggrundsniveau, og at der er skimmelvækst i den femte prøve. Jeg vil have en kopi af resultatet af de fem prøver. Jeg vil selv se, hvad MycoMeter-værdien er hvert eneste sted. Og jeg vil også selv se, hvilke værdier, der er for de forskellige skimmelsvampe i aftryksprøverne. Der står i Christian Møller-Nielsens brev, at I har foranlediget, at loftspladerne er blevet udskiftet. Hvad har I gjort, imens håndværkerne har været der? Hvis de loftsplader bare er taget ned uden sikkerhedsforanstaltninger, er skimmelsvampene ude overalt nu. Der skulle have været lavet undertryk i rummet imens. Har I lavet det?? Efterfølgende skal det hele renses med damp, mens der er undertryk i lokalet. Og det skal ske, inden de nye plader sættes op. Det har I garanteret ikke gjort, når Christian Møller-Nielsen skriver, at lokalet nu vil gennemgå en særlig grundig rengøring. Hvad vil I gøre rent med?? Og hvem skal gøre det? Der står intet i brevet om, hvad I har gjort ved isoleringen over pladerne. Er den skiftet? (Skimmelsvampe kan selvfølgelig ikke sammenlignes med en atomulykke. Men "en særlig grundig rengøring" lyder lige så tåbelig i den her sammenhæng, som hvis man havde sendt 50 rengøringsdamer til Tjernobyl for at give det en ordenlig tur med Ajax med citron, da ulykken var sket!) Brevet fra Christian Møller-Nielsen slutter sådan: "Kopi af denne skrivelse sendes til orientering til Region Midtjylland". Hvem får skrivelsen?? Brevet den , der er underskrevet af Bent Hansen, er skrevet af Jonna Pedersen fra Region Midtjylland i Horsens. Det er sendt til mig af Jette Kristensen fra Region Midtjylland i Viborg. Jeg forventer, at Bent Hansen sørger for, at jeg får kopi af de dokumenter, jeg har anmodet om, aldeles omgående. Det vil sige i løbet af et par dage.

7 Det her er rystende. I aner absolut intet om skimmelsvampe og deres giftstoffer, og hvilke skader de kan påføre mennesker. Jeg forventer også, at hele mailen her med 3 vedhæftede dokumenter samt det svar, I sender til mig med dokumentationerne, sendes til hele Regionsrådet samt til pressen. Min mail den var spørgsmål til Regionsrådet. Og iflg. jeres egne retningslinier bliver spørgsmål og svar til regionsrådsmøderne også sendt til pressen. Det er ikke sket. Så jeg vil gerne have de ønskede dokumentationer pr. mail, hvor I Cc skriver til pressen, så jeg kan se, hvem I har sendt det her til. Med venlig hilsen

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Jeg har længe døjet meget med el-allergi, og min formodede baggrund for at have udviklet det, kommer her.

Jeg har længe døjet meget med el-allergi, og min formodede baggrund for at have udviklet det, kommer her. Min historie samt nogle kommentarer til el-allergi Jeg har længe døjet meget med el-allergi, og min formodede baggrund for at have udviklet det, kommer her. Mine tænder: For efterhånden en del år siden,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere