BOB-vejledning marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOB-vejledning marts 2014"

Transkript

1 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk til os...3 Åbne bestillinger - afsluttede bestillinger...3 Skift mellem visning af Åbne og Afsluttede bestillinger...3 Når I "tømmer BOB": brug Åbne bestillinger!...4 Se alle bestillinger eller bestillinger til en enkelt afdeling...4 Netpunkt/DanBib:Fanebladene DanBib fra os og DanBib til os...5 Ubesvarede og besvarede bestillinger på fanebladene DanBib til/fra os...5 Dagligt arbejde med bibliotek.dk-bestillinger: "Tøm BOB-basen"...6 Afslut bestillingen...8 Særlige opgaver...8 Markering af bestillinger...8 Gensend manglende bestillinger eller kvitteringer...8 Afslut bestillinger manuelt...9 Udskriv bestillinger...11 Send ILL-svar på DanBib-bestillinger til os...12 Udskriv køreseddel...13 Videresend bestillinger som mail...13 Specielle søgninger...14 Søgning ud fra dato eller bestil-id...15 Automatisk fjernlån...15 Lånerdata, Forfatter, Titel...15 Om NCIP-bestillinger...15 Bestillinger fra Palles Gavebod...17 Arkivering og sletning af persondata i bestillinger...18 Adgang til BOB Sker fra netpunkt.dk. I logger ind i netpunkt.dk med jeres sædvanlige netpunkt-adgangskode. I får adgang til BOB-grænsefladen ved at klikke på Services i venstre side, og vælge BOB.

2 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 2 (18) Adgang for filialer/betjeningssteder Adgang til netpunkt og til BOB skal ske med biblioteksvæsnets (hovedbibliotekets) biblioteksnummer og adgangskode til netpunkt. Hvis I som filial tidligere har logget ind i netpunkt med eget biblioteksnummer og adgangskode, skal I altså rekvirere væsnets adgangskode fra jeres hovedbibliotek. Det gælder også hvis I som filial har poster med lokaliseringer på jeres eget biblioteksnummer i bibliotek.dk eller DanBib, fx hvis I er med i et professionshøjskole-samarbejde. De bestillinger I laver i netpunkt og i BOB, kan stadig være med jeres eget biblioteksnummer som afsender, selvom I logger ind i netpunkt med hovedbibliotekets eller væsnets adgangskoder. Se mere om dette: Browseropsætning Uanset hvilken browser I bruger, anbefaler vi at I bruger den nyeste version. Derudover er det vigtigt at I indstiller browseren til at genindlæse websider hver gang de besøges. Ellers risikerer I at BOB-siderne ikke bliver opdateret, fx at afsluttede bestillinger bliver stående som Åbne. Nedenfor vises hvor denne indstilling sættes i Internet Explorer version 9: Gå til Funktioner, Internetindstillinger, fanebladet Generelt Under Browserdata klik på Indstillinger Under Kontroller om der er nye versioner af tidligere gemte sider: Sæt hak i Hver gang jeg besøger webstedet I ældre versioner af Internet Explorer er standardopsætningen Automatisk, hvilket bevirker at browseren er tilbøjelig til for at køre hurtigere at vise en tidligere gemt udgave af websiden. Og det duer ikke til BOB-brug! Eller ved informationssøgning på nettet i det hele taget...

3 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 3 (18) Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning? Bestillingerne er i BOB-grænsefladen fordelt i tre kategorier: bibliotek.dk til os DanBib til os (bestillinger fra andre biblioteker til jer) DanBib fra os (bestillinger fra jer til andre biblioteker, "indlån") I skifter mellem de tre afdelinger ved at klikke på fanebladene øverst. Hvis I ikke ændrer det i Opsætning, vil I efter indlogning lande i bibliotek.dk - Alle åbne bestillinger Fanebladet bibliotek.dk til os Her ligger bestillinger der er sendt til jer fra brugerne i bibliotek.dk og Palles Gavebod. Åbne bestillinger - afsluttede bestillinger Åbne bibliotek.dk-bestillinger er bestillinger I skal håndtere eller tage stilling til manuelt, fx: bibliotek.dk-bestillinger der ikke er automatiseret NCIP-bestillinger der ikke er oprettet som reservering i lokalsystemet Lukkede bestillinger er bestillinger I som hovedregel ikke skal gøre mere ved, fx: automatiserede bibliotek.dk-bestillinger NCIP-bestillinger eller bestillinger modtaget på maskinlæsbar mail ( ill0 ) hvor der er oprettet en reservering i jeres lokalsystem bestillinger I har afsluttet manuelt Om NCIP-bestillinger: se mere side 15. Om automatiserede bestillinger: Når en bibliotek.dk-bestilling bliver automatiseret (lavet til et fjernlån automatisk), resulterer det i to bestillinger i BOB-basen: den oprindelige bibliotek.dk-bestilling under fanebladet bibliotek.dk-til-os, under Afsluttede den automatiserede ILL-bestilling under fanebladet DanBib fra os En bibliotek.dk-bestilling der automatiseres, bliver altså automatisk afsluttet af bestilsystemet. Skift mellem visning af Åbne og Afsluttede bestillinger I vælger mellem visning af åbne og afsluttede bibliotek.dk-bestillinger i listen Vis bestillinger øverst på skærmen.

4 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 4 (18) I kan vælge mellem at få vist: Alle åbne bestillinger - åbne lokaliseret til eget bibliotek - åbne ikke lokaliseret til eget bibliotek Afsluttede lokaliseret til eget bibliotek Afsluttede ikke lokaliseret til eget bibliotek Alle bestillinger (både åbne og lukkede) Når I "tømmer BOB": brug Åbne bestillinger! Vi anbefaler at I arbejder med Åbne bestillinger, når I håndterer bibliotek.dk-bestillinger (dvs. "tømmer BOB-basen"). Når I sender en bestilling til et andet bibliotek fra BOB, så afsluttes den oprindelige bestilling af bestilsystemet, og vil- efter et lille stykke tid - ikke længere vises som Åben bestilling. Hvis I modtager bestillinger på egne materialer ved hjælp af NCIP-metoden, bliver de afviste NCIP-bestillinger også vist som Åbne bestillinger. Hvis det generer, kan I dele behandlingen af Åbne bestillinger i to dele: Åbne lokaliseret til eget bibliotek (de afviste NCIP-bestillinger, se mere side 15) Åbne ikke lokaliseret til eget bibliotek (alle de almindelige bibliotek.dk-bestillinger) Se alle bestillinger eller bestillinger til en enkelt afdeling Når I logger ind i netpunkt.dk med hovedbibliotekets/biblioteksvæsnets biblioteksnummer, får I vist bestillinger til alle afdelinger. I valglisten Afdeling kan I vælge mellem at få vist bestillinger til: Hovedbibliotek og filialer (samtlige bestillinger til jeres væsen) Bestillinger til en enkelt afdeling. Dette valg kan gemmes i Opsætning.

5 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 5 (18) Fanebladene DanBib fra os og DanBib til os Under fanebladet DanBib fra os ligger de bestillinger I har sendt til andre biblioteker med jer som afsender. Hvis I er z3950-bibliotek, modtager I svar m.m. fra de andre biblioteker via bestilsystemet, og I kan se disse svar ved klik på Detaljer. Under fanebladet DanBib til os ligger de bestillinger der er sendt til jer fra andre biblioteker. Hvis I modtager bestillinger automatisk via z3950, kan I se det svar I har sendt til låntagende bibliotek ved klik på Detaljer. Ubesvarede og besvarede bestillinger på fanebladene DanBib til/fra os I DanBib-til-os og DanBib-fra-os kan I vælge mellem at få vist alle bestillinger eller et udvalg, nemlig: Ubesvarede bestillinger: bestillinger hvor det långivende bibliotek ikke har sendt et z3950- svar via bestilsystemet dette valg er fast forvalg (default-indstilling) Besvarede bestillinger: bestillinger hvor det långivende bibliotek har sendt et z3950-svar via bestilsystemet (enten fra lokalsystem eller fra BOB-grænsefladen). Besvarede bestillinger kan underdeles efter svarets indhold Automatisk fjernlån (uanset svar eller afsluttet) Manuelt afsluttede bestillinger: bestillinger I har afsluttet manuelt fra BOB fra en af de øvrige kategorier (på samme måde som bibliotek.dk-bestillinger, se side 8). I kan bruge valglisten Vis bestillinger til at vælge en af disse kategorier. Fast forud-indstilling i BOB er Ubesvarede bestillinger.

6 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 6 (18) Dagligt arbejde med bibliotek.dk-bestillinger: "Tøm BOB-basen" Log ind i BOB, lav evt. en opsætning der gør at I lander i Alle åbne bestillinger - eller Åbne - ikke lokaliseret til eget bibliotek. I listen Afdeling vælger I om I skal se alle bestillinger til jeres biblioteksvæsen (hovedbibliotek og samtlige filialer) eller kun til en enkelt afdeling. Dette valg kan også gemmes i Opsætning. I får vist antallet af bestillinger øverst til højre, fx Post 1-10 af 17. Der er altså i alt 17 bestillinger I skal tage jer af; de vises 10 ad gangen. Når I logger ind, vises bestillingerne i et kort format: Bestillingerne er som udgangspunkt sorteret med nyeste først. I kan se datoen, men BOB sorterer efter time-minut-sekund. I kan ændre sorteringen til ældste først ved at klikke på de små pilesymboler til højre for dato/id. En lille mouse-over-tekst viser hvad der sker hvis du klikker på det pilesymbol der ikke er valgt: For at se detaljer om bestillingen, klikker I på Se mere, hvor I derefter kan se: Bibliografiske oplysninger. ISBN, postens id-nummer (fx Faustnummer), katalogkode, opstilling Lokaliseringer med bestil-link, link til visning af "lamper" samt evt karenstidsoplysninger Navn på låner. I kan få flere oplysninger (adresse, låner-id) om låneren ved klik på Se mere Afhentningssted valgt af låneren - svarende til visning i Netpunkt. I kan i Opsætning vælge at BOB skal vise bestillingerne med udfoldede poster fra start, ligesom I kan vælge at låneroplysninger skal være udfoldede fra start.

7 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 7 (18) I kan vælge Slå titel op i DanBib hvis I har mistanke om at der findes en lignende post (anden udgave) med flere eller andre lokaliseringer. BOB laver i så fald en kombineret forfatter-/titel-/isbnsøgning i netpunkt. Eksempel på udfoldet bibliotek.dk-bestilling: I sender bestilling til andet bibliotek ved at klikke på Bestil-linket ud for lokalisering. I sender mailsvar til låneren ved at klikke på Svar til låner. I så fald åbner et nyt vindue til at skrive svaret til låneren, hvor I kan indsætte et af de standardsvar I evt. har oprettet i VIP-basen.

8 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 8 (18) Når I har udfyldt formular og evt. indsat standardsvar, kan I sende svaret på to måder: Klik på Send: mailen sendes og bestillingen forbliver åben Klik på Send og afslut: mailen sendes og bestillingen afsluttes af bestilsystemet Mailsvar til brugeren gemmes ikke i BOB. I kan sende en kopi af mailsvaret til jer selv ved at udfylde CC eller BCC-felterne i mailformularen. CC- eller BCC-adresse kan også gemmes permanent i BOBs Opsætning. Afslut bestillingen Når I har ekspederet bestillingen, skal den afsluttes, så den ikke dukker op næste gang I søger efter Åbne bestillinger. Hvis I har sendt en bestilling til andet bibliotek manuelt ved hjælp af bestil-linket, sørger BOB-systemet af sig selv for at afslutte bestillingen, når den nye bestilling håndteres. Hvis I ikke sender en ny bestilling fra BOB, men fx søger titlen frem i netpunkt og bestiller der, eller svarer brugeren at materialet ikke skaffes, skal I afslutte bestillingen, se side 9 Særlige opgaver Dette afsnit beskriver opgaver I kan løse fra BOB-grænsefladen ud over det daglige arbejde med bibliotek.dk-bestillinger. Markering af bestillinger Marker-funktionen bruges til at sende bestillinger i BOBs kurv til senere behandling. Man kan vælge at markere alle (alle de fremsøgte), eller selv sætte hak i tjekboksen ude til venstre i hver bestilling. De markerede bestillinger kan så behandles ved at vælge Behandl markerede øverst. Herefter kan du vælge at: gensende, for at få manglende bestillinger og kvitteringer til lokalsystemet videresende bestillingerne til en anden afdeling i en mail afslutte dem så de ikke vises i åbne/ubesvarede bestillinger udskrive dem (sende til printer) OBS: maxgrænse: BOB kan max gemme 99 markerede bestillinger! Gensend manglende bestillinger eller kvitteringer Udover at lægge bestillingerne i BOB-basen, sender BOB information til lokalsystemerne om modtagne og afgivne bestillinger på forskellig måde, alt efter hvordan biblioteket har sat sin VIPbase op og hvad lokalsystemet er indrettet til: bibliotek.dk sendes fra BOB via mail eller via NCIP DanBib til os sendes fra BOB rom regel via z3950 eller på mail DanBib fra os sendes fra BOB som regel som krypteret maskinlæsbar mail Disse beskeder opdaterer typisk et lokalt system (fjernlånsmodul eller udlånssystem) automatisk. I kan bruge BOB som sikkerhedskopi til fx at gensende manglende kvitteringer på krypteret mail, uden at der igen sendes bestilling til långiver. Søg bestillingerne frem ved hjælp af søgefunktionen Marker de bestillinger der skal gensendes Vælg Behandl markerede og klik på Gensend Når I har klikket på Gensend, åbner dette kvitteringsvindue:

9 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 9 (18) Det er kvittering for at ordren om Gensend er sendt til bestilsystemet: Hvis I ikke gør noget, lukker vinduet efter 30 sekunder og jeres markering gemmes. Hvis I klikker på Luk, lukker vinduet straks og jeres markering gemmes. Hvis I klikker på Luk og fjern markering, lukker vinduet og jeres markering fjernes. Så længe Gensend er i gang, vises bestil-id med rødt og teksten Behandles. Når Gensend er udført, fremgår det af Detaljer : BOBs gensend-funktion er designet til at gensende enkelte eller en håndfuld bestillinger eller kvitteringer. Har I store mængder af gensend (fx for flere dage, flere hundrede), så kontakt DBC på så kan vi gensende dem ved hjælp af administrative programmer. Husk at du max. kan markere 99 bestillinger til Gensend! Afslut bestillinger manuelt BOB-systemet afslutter af sig selv følgende bestillinger: bibliotek.dk-bestillinger der automatiseres bibliotek.dk-bestilling I sender til andet bibliotek manuelt ved hjælp af bestil-linket fra BOB, sørger BOB-systemet af sig selv for at afslutte bestillingen, når den nye bestilling håndteres. I disse tilfælde skal I altså ikke gøre noget for at flytte bestillingen fra Åbne til Afsluttede bestillinger.

10 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 10 (18) I DanBib-til-os flytter en bestilling fra Ubesvarede til Besvarede bestillinger hvis I sender et svar fra BOB-grænsefladens Send-svar -funktion. Men I kan også selv markere at en (eller flere) bestillinger skal flytte fra Åbne til Afsluttede (i bibliotek.dk), eller fra Ubesvarede eller Besvarede til Manuelt afsluttede i DanBib-til-os eller DanBib-fra-os. Det gør I ved at markere bestillingen eller bestillingerne (sæt hak i tjekboksen til venstre). Når I har markeret de bestillinger I vil afslutte, vælger I Behandl markerede øverst til venstre. Derved åbner dette vindue: Hvis I klikker på Markerede afsluttes, sendes en opdatering til bestilsystemet med besked om at de pågældende bestillinger skal afsluttes. Når opdatering er sendt, får I vist dette kvitteringsvindue: Hvis I ikke gør noget, lukker vinduet efter 30 sekunder og jeres markering gemmes Hvis I klikker på Luk, lukker vinduet straks og jeres markering gemmes Hvis I klikker på Luk og fjern markering, lukker vinduet og jeres markering fjernes. I kan altid fjerne markeringer ved at klikke på Marker ingen. Besked om afslutning af bestillinger behandles som enhver anden bestilling i systemet, og sker altså ikke lige på sekundet, men så hurtigt som muligt. Når bestillingen er afsluttet, vil den ikke være med næste gang I søger på Åbne bestillinger.

11 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 11 (18) Mens behandlingen af jeres bestilling (eller en anden opgave) er i gang, vises bestil-id med fed og rød skrift, sammen med teksten Behandles : Dette mærke vises kun på den pc du arbejder ved! Afmærkningen forsvinder når bestillingen (eller anden behandling, fx svar til låner eller Manuel afslutning) er afsluttet og du opdaterer siden (tast: Control+F5). Tjek også jeres browserindstillinger, se mere side 2: Browseropsætning. Udskriv bestillinger Søg bestillingerne frem Marker den eller de bestillinger der skal udskrives, hvis det er alle så klik på Marker alle øverst Klik på Print markerede Efter at I har udskrevet bestillingerne, vises et kvitteringsvindue: Hvis I ikke gør noget, lukker vinduet efter 30 sekunder og jeres markering gemmes. Hvis I klikker på Luk, lukker vinduet straks og jeres markering gemmes. Hvis I klikker på Luk og fjern markering, lukker vinduet og jeres markering fjernes. Bestillingerne udskrives med en bestilling pr ark, med lokaliseringer, lånerdata og bestillingens status. HUSK: du kan max. markere 99 bestillinger til Print markerede!

12 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 12 (18) Send ILL-svar på DanBib-bestillinger til os Find bestillingen frem Klik på Afsend svar (knap findes under lokaliseringerne) I kan vælge mellem de tre standard-ill-svar: materialet kan leveres (straks) materialet er reserveret til jer materialet kan ikke leveres Hvis I vælger Kan leveres eller Kan ikke leveres, skal I uddybe med en Årsag som I henter i dropdownlisten. Hvis I vælger Kan leveres eller Reserveres, kan I supplere svaret med en dato for hhv levering eller forventet levering. Skriv i dato-feltet i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ, fx Svaret sendes til låntagende bibliotek på denne måde: Hvis biblioteket modtager svar på ILL-bestillinger via z3950, sendes det med z3950 og opdaterer låntagende biblioteks fjernlånssystem automatisk med svaret. Hvis de ikke modtager z3950-svar, sendes svaret som en mail. Mens behandlingen af svaret er i gang, vises bestil-id med fed og rød skrift, med teksten Behandles : Dette mærke fjernes når BOBs indekser er opdateret (sker løbende en gang i minuttet).

13 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 13 (18) Når bestillingen er ekspederet, kan I se svaret under Detaljer : Udskriv køreseddel Fra fanebladet DanBib til os er det muligt at udskrive en reglementeret køreseddel til brug for den statslige kørselsordning. Link til at udskrive køreseddel vises sammen med oplysninger om det bibliotek der har sendt bestillingen til jer (når bestillinger foldet ud): Videresend bestillinger som mail Når I klikker på Behandl markerede, er en af valgmulighederne Videresend mail. I kan bruge denne funktion hvis I ønsker at sende besked til fx en anden afdeling i biblioteket om at I har modtaget disse bestillinger og at de evt. skal gøre noget ved dem (fx en indkøbsafdeling, en musikafdeling mv.). Begynd med at markere de ønskede bestillinger, gå til Behandl markerede og vælg Videresend mail (Husk: du kan max. markere 99 bestillinger). Derefter åbner dette skærmbillede:

14 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 14 (18) I Til: -feltet skriver I mailadressen der skal modtage bestillingerne. De markerede bestillinger samles i én mail, i mailens emnefelt er angivet bestil-id på den/de bestillinger der er samlet op i mailen. Bemærk: Denne form for videresend kan kun bruges til manuel behandling af bestillinger. Bestillingerne sendes i almindeligt læsbart format, men uden lånerdata. Hvis bestillingerne skal læses ind i et bibliotekssystem, skal I bruge Gensend. Specielle søgninger Hvis du klikker på Vis flere øverst på skærmen, åbner nogle flere søgemuligheder som bruges ved specielle lejligheder: Søgning efter bestillinger ud fra dato eller bestil-id Søgning efter bestillinger ud fra behandlingen i automatisk fjernlån Søgning efter bestillinger ud fra lånerdata Søgning efter bestillinger ud fra forfatter- og titeloplysninger Når du bruger disse søgefelter, kan der ikke kombineres med andre søgemuligheder, og der søges i alle bestillinger under det pågældende faneblad, dvs. fx alle bibliotek.dk-bestillinger, uanset om de er åbne eller lukkede. Klik på Fold ind-knappen for at skjule disse søgefelter igen.

15 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 15 (18) Søgning ud fra dato eller bestil-id Der er i denne valgliste følgende muligheder: Eksakt dato Fra dato og frem Fra dato til dato Eksakt bestil-id Når I vælger en af disse muligheder, vises en supplerende indtastningsboks til indtastning af dato eller bestil-id på skærmen. Automatisk fjernlån I bibliotek.dk-fanebladet kan I søge på de bestillinger der ikke er blevet automatiseret, ud fra resultatet af systemets behandling af bestillingerne. Du kan også søge på de bestillinger der er sendt som automatisk fjernlån via Automatisk fjernlån af eget materiale. Under fanebladene DanBib til os og DanBib fra os kan I se de automatiske fjernlånsbestillinger der er hhv. sendt til jer fra andre biblioteker, eller afsendt fra jer til andre biblioteker. Søgemuligheden på DanBib til/fra os-siderne ligger i dropdown-listen Vis bestillinger øverst på siden. I kan bruge disse søgemuligheder hvis I løbende vil følge resultatet af jeres indstillinger vedr. automatisk fjernlån. Samlet statistik over bestillinger fra DanBib og bibliotek.dk kan følges på siden: Lånerdata Her kan I søge på bestillinger ud fra lånerens låner-id (cpr-nummer, lånerkortnummer eller hvad I bruger), lånerens mailadresse eller på lånerens navn. Vær opmærksom på at lånerdata i basen slettes 30 dage efter udløbet af lånerens interessedato. Forfatter/titel Her kan I søge efter bestillinger ud fra et begrænset sæt bibliografiske data, fx forfatterord eller titelord. Der sker ikke løbende indeksering af disse, derfor kan du først søge en bestilling frem ud fra forfatter-/titeloplysninger dagen efter at den er afleveret til bestilsystemet. Om NCIP-bestillinger Bestilsystemet kan oprette reserveringer og bestillinger fra jeres slutbrugere i bibliotek.dk og Palles Gavebod direkte i jeres lokalsystem på eget materiale ved hjælp af NCIP-metoden. I vælger dette i VIP-basen B. Slutbrugere 1. Bestillinger og Lån B. Bestillinger på bibliotekets egne materialer. NCIP-bestillingerne vises i BOB under kategorien Åbne eller Afsluttede, lokaliseret til eget bibliotek. NCIP-bestilling går godt: Bestillingen er Afsluttet Hvis bestilling går godt, sender lokalsystemet et svar tilbage til BOB (bla. med den forventede leveringsdato), og BOB afslutter bestillingen. Den vil altså ikke være synlig under Åbne bestillinger i BOB, men under Afsluttede - lokaliseret til eget bibliotek. Af bestillingens status under Detaljer fremgår nu at der er oprettet en bestilling eller en reservering i lokalsystemet.

16 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 16 (18) Eksempel på NCIP-bestilling der er gået godt: NCIP-bestilling der er gået godt NCIP-bestilling går ikke godt: bestillingen er Åben Hvis NCIP-bestillingen ikke går godt, dvs. hvis der ikke oprettes en bestilling eller reservering i lokalsystemet, efterlades bibliotek.dk-bestillingen i Åbne bestillinger. Dette sker når en bestilling af den ene eller den anden grund afvises af jeres lokalsystem: der oprettes ikke en reservering. For at bestillingen ikke skal gå tabt, lægges den nu under Åbne bestillinger (med status Reservering ikke mulig ). Det er så op til jer at håndtere den, ud fra den fejlmeddelelse som jeres system har svaret med da bestilsystemet forsøgte at oprette reservering. NCIP-standardsvar Der er mange forskellige årsager til at et lokalsystem afviser en bestilling. Ifølge NCIP-standarden kan bibliotekssystemet afvise bestillingen med følgende begrundelser: Bruger ikke autoriseret til dette materiale (NCIP: User Ineligible To Request This Item) Bruger spærret (NCIP: User Blocked) Brugerautentifikation mislykkedes (NCIP: User Authentication Failed) Foretrukket leveringstidspunkt ej muligt (NCIP: Item Not Available By Need Before Date) Haves ikke (NCIP: Unknown Item) Reservering findes allerede (NCIP: Duplicate Request) Svargiverafhængigt (skyldes en XML-fejl) (NCIP: Element Rule Violated) Udlånes ikke (NCIP: Item Does Not Circulate) Ukendt bruger (NCIP: Unknown User) Hvis I har valgt (i VIP-basen) at modtage bestillinger på tidsskrifter gennem bibliotek.dk, vil disse bestillinger også ligge i Åbne bestillinger. Det skyldes at NCIP ikke kan håndtere bestillinger på tidsskrifter/artikler eller på flerbindsværker katalogiseret i et bind (felt248-metoden - bruges ikke i folkebiblioteker). Tidsskriftbestillinger vil i reglen ligge med fejlmeddelelsen Haves ikke, afhængigt af hvilket lokalsystem biblioteket har. I skal derfor oprette disse bestillinger manuelt i jeres bibliotekssystem.

17 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 17 (18) Under Detaljer kan I se bestilsystemets oversættelse af NCIP-svaret fra jeres lokalsystem. Eksempel herunder på NCIP-bestilling der ikke er gået godt: NCIP-bestilling der ikke er gået godt BOB-systemet ved ikke om svaret fra jeres system er "rigtigt" eller "forkert"... Derfor har vi valgt at lade afviste NCIP-bestillinger stå som Åbne, og så lade den nærmere undersøgelse være op til jer, og handle efter det, med udgangspunkt i svaret fra jeres system. Fx: hvis svaret er Ukendt bruger eller Bruger blokeret : slå brugeren op; kan materialet ikke skaffes inden brugerens interessedato: kontakte brugeren om det foretrukne leveringstidspunkt. Bestillinger fra Palles Gavebod Bestillinger fra Palles Gavebod behandles af bestilsystemet efter de samme regler og parametre som bibliotekerne har sat op i VIP-basen for bibliotek.dk-bestillinger: modtages bestillinger eller ikke modtages bestillinger på eget materiale - hvis ja, på hvilke materialetyper og hvilken måde (mail, bob, NCIP)? modtages bestillinger på materiale vi ikke har - hvis ja, hvordan? skal bestillinger forsøges sendt som automatisk fjernlån - hvis ja, efter hvilke regler? Alt dette fremgår af bibliotekets opsætning af VIP-basen. Forinden Palles Gavebod afleverer bestillingen til bestilsystemet, kontrollerer Palles Gavebod-grænsefladen med et lånertjek at brugeren er oprettet som låner i det valgte bibliotek. I kan se om en bestilling er sendt fra Palles Gavebod ved at klikke på Detaljer.

18 DBC: BOB - vejledning version_marts_ Side 18 (18) Arkivering og sletning af persondata Uaktuelle bestillinger arkiveres efter følgende regler: bibliotek.dk-bestillinger: 3 måneder efter at de er afsluttet, eller 3 måneder efter interessedato DanBib-bestillinger: 3 måneder efter interessedato I forbindelse med arkivering slettes alle persondata (navn, adresse,mail, lånerid) og erstattes med teksten Persondata slettet. DBC opbevarer de arkiverede og anonymiserede bestillinger i en særlig database, til brug for statistiske undersøgelser mv. Der er ikke adgang til dette arkiv fra BOB-grænsefladen.

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails.

MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. MyArchive.kb.dk Selvaflevering af e-mails. Opsætningsvejledning til Outlook Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af en forbindelse i en Outlook e-mail klient til

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder

8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder 8. Afdelinger bibliotekets steder Undersøg for udvalgte fejlkilder Indhold Afdelinger - bibliotekets steder... 3 Start af program... 3 Baggrund... 3 Fremgangsmåder... 4 Tilføj afdeling (underafdeling)...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk

Vejledning i booking af lokale via Planbook Web www.faxebooking.dk Lokale reserves via Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk / Kultur og Fritid / Ansøgning om / Udlån af kommunale lokaler I venstre side klik på linket Reserver lokale her. 1 Herefter kommer du ind

Læs mere