Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet"

Transkript

1 Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende til at du højst kan søge uddannelser (optagelsesområder). For hver uddannelse du søger, skal du udfylde et skema, også selvom flere af uddannelserne er på det samme uddannelsessted, eller du søger den samme uddannelse flere steder. Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derfor altid på uddannelsesstedet, tjek uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk, inden du indsender ansøgningen. Du skal til hver af dine ansøgninger vedlægge for din adgangsgivende og de aktiviteter, du har skrevet på skemaet. Ansøgningen og den tilhørende skal du sende eller aflevere til uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have taget i betragtning ved vurderingen af din ansøgning, skal du nævne på selve ansøgningsskemaet. Ansøgningsskema 0 Personlige oplysninger Personlige oplysninger ekode (se side xx-xx) ekode (se side xx-xx) erede Tilmelding ngsvejledningen på de eller uddannelses-/praktiksted ider. Skemaet skal du sende til det sted, foretrækker du søger jeg optagelse vinter på. Personlige oplysninger uddannelsesstedet. Bonus for tidlig studiestart Jeg har fra 00 eller 00 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg agn fra optagelsen i 00 har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden juli emsnit ekode emsnit efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) emsnit Optagelsesområde gerskab emsnit ekode emsnit ng om optagelse på rådenr. Optagelsesområde emsnit dby jeg ikke bliver optaget på denne nnelse, søger jeg om standby grundlag C L M enter (stx) se r re forberedelsesmen Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse efter med din d. ansøgning, juli (punkt som 0 udfyldes). Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) re handelsmen uddannelse gående områdenummer re teknisk Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne men (htx) på ansøgningsskemaets for- og bagside, samt i bilagene. iekompetencende Jeg har medsendt bilag else med erhvervsnnelse k grundlag ngs til niøruddannelser Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Hvis du har et dansk, skriver du det her. Ansøgere uden dansk Hvis du ikke har et dansk, skal du i stedet skrive dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit første for efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efter. I den Ansøgningsskema 0 sidste rubrik skal du angive dit køn med for mand eller for kvinde. En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den august 990, skal altså skrive: 090-CLM Adresse Hvis din adresse er i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i (se side 9-9).

2 Ansøgningsskema 0 Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger ekode Den Koordinerede Dansk Tilmelding Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Forbeholdt uddannelsesstedet Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 ekode Studenter (stx) Læs udfyldningsvejledningen på de Højere forberedelses sider. Skemaet skal du sende til det efter d. juli. foregående Statsborgerskab Personlige oplysninger. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) ekode Forbeholdt Højere uddannelsesstedet handels Dansk områdenummer Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr. (htx) Optagelsesområde bindelse med erhvervsuddannelse Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet ekode for sommer uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter Adgangsgrundlag Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Adgangs til Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0. Statsborgerskab ekode. Gymnasial supplering Dansk Ansøgning Udenlandsk om adgangsgivende (stx) optagelse på Studenter Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Uddannelsesstedets Højere Erhvervsuddannelse Læs udfyldningsvejledningen forberedelses (EUD, SOSU) på de efter d. juli uddannelsessted, du søger optagelse. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) på. Personlige Højere handels Hvis uddannelsesstedet jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer oplysninger Evt. studieretning Forbeholdt uddannelse, søger jeg om standby Ingen adgangsgivende Mener du, at der områdenummer er særlige forhold i forbindelse Uddannelsens med din ansøgning, som Adgangsgrundlag uddannelsesstederne. Bonus for tidlig skal studiestart være opmærksomme på, skal du vedlægge et (htx) Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 bindelse med erhvervsuddannelse Jeg. Gymnasial vedlægger bilag supplering til min ansøgning som for de ekode oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Tidligere optagelse på videregående uddannelse Jeg bekræfter (punkt under 0 udfyldes) strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Jeg Studenter har tidligere været (stx) optaget på en videregående uddannelse. Vær særlig opmærksom på Adgangs til pligten til at dokumentere beståede dele Højere af en forberedelses videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) efter d. juli. Statsborgerskab Jeg har en kandidat. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere handels Ansøgningsskema ekode 0 Dansk om optagelse på uddannelsesstedet. af Ansøgning (htx) Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Erhvervsuddannelse Uddannelsesstedets (EUD, SOSU) bindelse med erhvervsuddannelse e til det å. Personlige oplysninger Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Ingen uddannelse, adgangsgivende søger jeg om standby Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som Adgangsgrundlag Adgangs til Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation fra skal toårsreglen. dette Jeg har vedlagt felt en dispensationsansøgning ikke benyttes. og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 denne uddannelse Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de ekode Udenlandsk adgangsgivende har tidligere været optaget på en videregående uddannelse. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Jeg Studenter Vær særlig opmærksom (stx) på pligten til at dokumentere beståede dele Erhvervsuddannelse af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Højere (EUD, forberedelses SOSU) efter d. juli (punkt 0 udfyldes) Jeg har en kandidat. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere handels ekode Ingen adgangsgivende områdenummer det af (htx) e Uddannelsesstedets særlig tilladelse til i for- Jeg har tidligere fået Studieretning bindelse med erhvervsuddannelse Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de Evt. Tidligere studieretning optagelse på videregående uddannelse ne Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på y. Bonus Vær for særlig tidlig opmærksom studiestart på pligten til at dokumentere beståede på her. Adgangs dele af en videregående til uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation fra Jeg toårsreglen. har en kandidat Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant g har tilsagn fra optagelsen i 0 af Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden den juli Erhvervsuddannelse (EUD, Jeg er SOSU) tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Ingen adgangsgivende Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat oints lig tilladelse lnummer. Statsborgerskab Ansøgning om optagelse på Adgangsgrundlag af ekode. Statsborgerskab Ansøgningsskema 0 Du skal med kryds angive, om du er dansk statsborger eller har udenlandsk statsborgerskab. Hvis du sætter kryds i, skal du skrive en landekode og landets (se side 9-9). Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desuden markere, om du har vedlagt kopi af din opholdstilladelse. Ansøgningsskema 0 Personlige oplysninger Ansøgning om optagelse på I feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på den uddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede ramme i uddannelsesoversigten (se side 9 og frem), og det er også det nummer, du skal bruge på prioriteringsskemaet og på prioriteringslisten på ansøgningsskemaets forside (punkt ). Optagelsesområde (uddannelsens ) Ansøgningsskema og uddannelsesstedets 0 skriver du i de efterfølgende felter. Du kan søge en standby-plads til de fleste uddannelser. Spørg på uddannelsesstedet, tjek på uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk. Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet. Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år. Til næste år skal du igen sende en ansøgning for at tilkendegive, at du fortsat ønsker at benytte pladsen. Du skal vedlægge en kopi af det brev om tilsagn, som du modtager fra De fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året (sommer), og så Hvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, kan du se det i uddannelsesoversigten (fra side 9). Du kan med et kryds markere, at du foretrækker at begynde uddannelsen til vinter. Det er dog ikke en garanti for, at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske. Nogle optagelsesområder omfatter flere studieretninger, som du skriver I alle tilfælde må du kun søge det samme optagelsesområde én gang!

3 Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger ekode Ansøgningsskema 0. Statsborgerskab ekode Dansk Læs Ansøgning udfyldningsvejledningen om optagelse på de på foregående Optagelsesområdenr. sider. Skemaet Optagelsesområde skal du sende til det Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger Adgangsgrundlag Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer uddannelse, søger jeg om standby Adgangsgrundlag Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 ekode Studenter (stx). Statsborgerskab Højere forberedelses ekode efter d. juli foregående Dansk sider. Skemaet skal du sende til det. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) uddannelsessted, Højere du handels uddannelsesstedet søger optagelse på. Personlige oplysninger Ansøgning om optagelse på Forbeholdt Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Uddannelsesstedets områdenummer (htx) jeg ikke bliver i optaget for- på denne I stedet for sommer Hvis uddannelse, bindelse med søger erhvervsuddannelse jeg om standby Adgangsgrundlag ekode Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Adgangs til. Statsborgerskab ekode Studenter (stx) Den Koordinerede Dansk Tilmelding om forberedelses- Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Ansøgning Højere optagelse på B. efter d. Adgangsgrundlag juli Optagelsesområdenr. Erhvervsuddannelse Optagelsesområde Uddannelsesstedets. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere (EUD, SOSU) handels uddannelsessted, du søger optagelse på. Personlige oplysninger områdenummer Højere Forbeholdt uddannelsesstedet teknisk Hvis jeg ikke bliver (htx) optaget på denne Ingen adgangsgivende Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelse, søger jeg om standby Adgangsgrundlag. Bonus brev med for relevant tidlig. studiestart bindelse med erhvervsuddannelse Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de ekode. Gymnasial oplysninger, supplering jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Adgangs til Jeg Jeg bekræfter er i gang under med strafansvar et suppleringskursus rigtigheden af og oplysningerne afslutter inden på den juli ansøgningsskemaet og i bilagene. Studenter Vær særlig opmærksom (stx) på pligten til at dokumentere beståede dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Højere Baccalaureate forberedelses Jeg har en kandidat (IB) efter d. juli. Statsborgerskab handels- ekode. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere Dansk Erhvervsuddannelse Ansøgning af om optagelse på Højere (EUD, teknisk SOSU) Optagelsesområdenr. (htx) Optagelsesområde Ingen adgangsgivende bindelse med erhvervsuddannelse Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Evt. uddannelsesstederne studieretning skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et uddannelse, Jeg søger om søger optagelse jeg om standby med særlig tilladelse Adgangsgrundlag. Bonus for tidlig studiestart Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Adgangs til Jeg vedlægger fra toårsreglen. bilag Jeg til min har ansøgning vedlagt en som dispensationsansøgning for de og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.. Gymnasial Jeg bekræfter supplering under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Udenlandsk dele af en adgangsgivende videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Studenter (stx) Jeg har en kandidat Erhvervsuddannelse Højere forberedelses SOSU) efter d. juli (EUD,. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere handels af Ingen adgangsgivende Mener du, at der områdenummer er særlige forhold i forbindelse Uddannelsens med din ansøgning, som (htx) brev med relevant. særlig bindelse tilladelse med erhvervsuddannelse uddannelse Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de til denne Tidligere optagelse på videregående uddannelse Jeg bekræfter hvilket under strafansvar år du rigtigheden afsluttede. oplysningerne på Vær Adgangs særlig opmærksom til på pligten til at dokumentere beståede dele af videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat af Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Ingen adgangsgivende Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat A. Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Hvis Ansøgningsskema du sidste år fik tilsagn 0 om at blive optaget på, skal du sætte kryds her (husk at vedlægge dit tilsagnsbrev). Det er ikke et krav, at du søger den uddannelse, som du har tilsagn til, som din prioritet. Søger du den uddannelse, du har tilsagn til, som en lavere prioritet, er tilsagnet fortsat gældende, og du vil blive tilbudt en plads på uddannelsen, medmindre du bliver tilbudt en plads på en højere prioritet. Er du ikke længere interesseret i at blive optaget på en uddannelse, du har tilsagn til, undlader du blot at søge den og kan som alle andre ansøgere søge optagelse Ansøgningsskema på andre uddannelser 0 på almindelig vis. Du skal sætte ét kryds i felt B Adgangsgrundlag. Hvis du har en dansk gymnasial (stx, hf, htx eller hhx), en eux eller et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (), skal du sætte kryds ud for den type, du har, og du skal notere dit samlede gennemsnit (det sresultat der står på dit sbevis) og det år, du afsluttede. Hvis du først afslutter din adgangsgivende i juni 0, skriver du 0 under afslutningsåret. Husk inden juli at sende dit sbevis til de uddannelser, du har søgt. Har du taget flere gymnasiale eksaminer, skal du være opmærksom på, at det er den første gymnasiale, der er dit. Supplerende kurser skal du notere i punkt 0 på ansøgningsskemaets bagside. Er du i gang med supplering, eller har du tilmeldt dig et sommersuppleringskursus, skal du også udfylde punkt på ansøgningsskemaets forside. Har du en Adgangs til eller en, skriver du dit og det år, du afsluttede. Har du en udenlandsk adgangsgivende, noterer du hvilken, og Har du en erhvervsuddannelse eller et andet, noterer du uddannelsens. Hvis du ikke har en adgangsgivende og ønsker at søge optagelse med særlig tilladelse, sætter du kryds i feltet. Du kan altid kontakte uddannelsesstedet for at få information om reglerne for optagelse med særlig tilladelse, eller du kan finde information på uddannelsesstedets hjemmeside. Fristen for at søge optagelse med særlig tilladelse er altid den marts kl.. Hvis du tidligere har fået særlig tilladelse, skal du notere journalnummer og dato for tilladelsen. af 9

4 Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby Adgangsgrundlag Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Studenter (stx) Højere forberedelses Højere handels (htx) i forbindelse med erhvervsuddannelse Adgangs til af Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Ingen adgangsgivende dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat Ansøgningsskema 0 efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Du skal her angive, om du tidligere har været optaget på en eller flere videregående uddannelse(r). Du har pligt til at angive og dokumentere beståede dele af en videregående uddannelse, uanset om du søger optagelse i kvote eller kvote. Hvis du krydser ja i dette felt, skal du derfor også altid udfylde felt 9 om beståede dele af en videregående uddannelse. Hvis du søger optagelse på en bacheloruddannelse på et universitet, har Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de du pligt til at dokumentere alle beståede uddannelseselementer fra uafsluttede universitetsuddannelser. Hvis du søger optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, har du pligt til at dokumentere alle beståede uddannelseselementer fra videregående uddannelser. Hvis du har bestået elementer på en uddannelse, der er på samme niveau, som den uddannelse, du søger optagelse på, vil uddannelsesstedet træffe afgørelse om, om du kan opnå merit i den nye uddannelse, hvis du bliver optaget. Hvis du bliver optaget, og uddannelsesstedet vurderer, at du kan opnå merit, betyder det, at der er elementer, som du ikke skal gennemføre igen, og at du derfor kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. de til det å. Personlige oplysninger Spørg på uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl. ekode Hvis du har en kandidatuddannelse, skal du sætte kryds i feltet. Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel). ndet de nne y ekode eg har tilsagn fra optagelsen i 0 n oints n t Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Uddannelsens Du får bonus for tidlig studiestart, hvis du har en adgangsgivende fra 0, 0 eller 0 Bonussen bliver tildelt af uddannelsesstedet ved, at de ganger dit gennemsnit (det sresultat der står på dit sbevis) med,0. Hvis du har en adgangsgivende fra 00, 009, 00 eller 0, kan du få bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder et af seks krav. Toårsfristen forlænges, hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af: ) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår ) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer ) Adoption eller barsel ) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap ) Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende ) Træning til og deltagelse i OL og PL som elite- eller verdensklasseatlet, udpeget af Team Danmark rlig tilladelse alnummer ående uddannelse å en videregående uddannelse. en til at dokumentere beståede else (punkt 9 udfyldes) Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de 0

5 Personlige oplysninger ekode (se side -) et ekode (se side -) Ansøgningsskema 0 til det eller uddannelses-/praktiksted Personlige oplysninger har tilsagn t e ekode ekode ) har tilsagn fra optagelsen i 0 g tilladelse nummer ideregående uddannelse u har nts tilladelse ummer nde uddannelse n videregående uddannelse. til at dokumentere beståede e (punkt 9 udfyldes) Jeg har fra 00 og søger dispensation fra års reglen Hvis du søger i kvote, skal du her skrive, hvis du har suppleret fag eller forventer at supplere fag for at opfylde specifikke adgangskrav til den uddan- Jeg er i gang med et suppleringskursus Jeg tilmeldt et suppleringskursus med henblik på betinget optagelse. Prioriteringsliste Optagelsesområde Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation. Prioriteringsliste efter d. juli. uddannelsesstederne Prioriteringsliste skal (se være uddannelsesoversigten) opmærksomme på, skal du skrive et brev og vedlægge relevant. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene. Jeg har medsendt bilag Ansøgningsskema 0 Optagelsesområdenr. Ansøgningsskema 9. Beståede dele af en videregående uddannelse 0 Optagelsesområdenr. Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Hvis du stadig bestået/ påbegyndt forventet bestået afbrudt er optaget, sæt kryds her 9. Beståede dele af en videregående uddannelse uddannelsesstederne Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.. skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et Hvis du stadig bestået/ er optaget, påbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds her Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de oplysninger,. jeg har angivet på ansøgningsskemaet. 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende Jeg bekræfter Under»Type«under strafansvar skriver du rigtigheden f.eks. GSK, af oplysningerne enkeltfag, på studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, ansøgningsskemaet værkstedskurser, og i bilagene. Ansøgningsskema folkeuniversitet, studieskole. 0 Optagelsesområdenr. 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende Under»Type«Type skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, Fagstudieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, Niveau enkeltkurser, Mundtlig Skriftlig forventet bestået værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. 9. Beståede dele af en videregående uddannelse. Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Md/år Hvis du bestået/ stadig Niveau Mundtlig bestået/ Skriftlig forventet er optaget, bestået påbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds her nelse, du søger.... Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge. 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende Erhvervserfaring, Under»Type«skriver praktik du f.eks. og militærtjeneste GSK, enkeltfag, studieprøven (barsel kan anføres i dansk, her) AVU, i kronologisk EUD-grundforløb, rækkefølge enkeltkurser,. værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. relevante at tage med. Niveau Mundtlig Skriftlig forventet bestået.... Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Inden for hvilken institution/organisation Erhvervserfaring.. Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Inden for hvilken institution/organisation.. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser bagerst i hæftet. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser... Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Udlandsophold Inden for hvilken institution/organisation. Udlandsophold. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser.. af Hvis du er i gang med at supplere din adgangsgivende, og du planlægger at afslutte inden den juli, skal du sætte kryds i det øverste felt. Husk at sende sbeviser for supplerende kurser til de uddannelser, du har søgt ind på, så de har dem senest den juli. Hvis du planlægger at supplere din adgangsgivende med et sommersuppleringskursus, som du afslutter efter den juli, skal du sætte kryds i det nederste felt. Eksamensbeviser fra supplering efter den juli skal du eftersende hurtigst muligt. Prioriteringslisten i dette felt er en nøjagtig kopi af dit prioriteringsskema med de samme oplysninger om dine uddannelsesønsker i den samme prioriterede rækkefølge. 9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skal du skrive, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse. 0. Beståede og forventede beståede prøver Hvis du søger i kvote, skal du her skrive samtlige kurser, du ønsker med i betragtningen, når uddannelsesstedet skal vurdere din ansøgning. Du kan få mere information på uddannelsesstedet om, hvilke typer kurser, der er Her kan du skrive den erhvervserfaring, du har. Du kan få mere information på uddannelsesstedet om, hvorvidt de stiller særlige krav til ugentligt timetal, jobtype eller lignende. Du kan bruge en arbejdsgivererklæring, som du finder

6 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende 0. Beståede Under»Type«og forventede skriver du f.eks. beståede GSK, prøver enkeltfag, ud over studieprøven den adgangsgivende i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, Under værkstedskurser,»type«skriver folkeuniversitet, du f.eks. GSK, studieskole. enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Niveau Mundtlig Skriftlig forventet bestået Niveau Mundtlig Skriftlig forventet bestået.... Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge..... Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation Inden for hvilken institution/organisation.. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser.. Udlandsophold Udlandsophold.. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på af af.- Andre aktiviteter, højskoleophold og udlandsophold Her skal du skrive, hvis du har nogle af de nævnte aktiviteter. Husk at dokumentere det, du skriver på skemaet. Du skal selv Fra datere (dato/år) og Til (dato/år) underskrive måneder ansøgningen. Hvis du ikke har mulighed for at underskrive selv, kan du give en fuldmagt til en anden person, som du giver fuldmagt til at ansøge på dine vegne. Fuldmagten skal indsendes sammen med ansøgningen. Du kan bruge en fuldmagtsblanket, Fra (dato/år) som Til (dato/år) du finder måneder bagerst i hæftet. Kontrol af oplysninger og Husk, at du underskriver din ansøgning under strafansvar. Det betyder, at du under strafansvar står inde for, at de oplysninger, du angiver, er korrekte. Uddannelsesstedet har ret til under eller efter optagelsen at kontrollere ægtheden af dine oplysninger og din. Hvis det viser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende, vil det medføre politianmeldelse og annullering af ansøgningen eller en evt. tilbudt studieplads. Om Det er meget vigtigt for behandlingen af dine ansøgninger, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig. Kontroller derfor på uddannelsesstedet eller på deres hjemmeside, hvilken, de kræver. Indsend kun fotokopier. Husk at mærke al med.

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere