Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet"

Transkript

1 Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende til at du højst kan søge uddannelser (optagelsesområder). For hver uddannelse du søger, skal du udfylde et skema, også selvom flere af uddannelserne er på det samme uddannelsessted, eller du søger den samme uddannelse flere steder. Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derfor altid på uddannelsesstedet, tjek uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk, inden du indsender ansøgningen. Du skal til hver af dine ansøgninger vedlægge for din adgangsgivende og de aktiviteter, du har skrevet på skemaet. Ansøgningen og den tilhørende skal du sende eller aflevere til uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have taget i betragtning ved vurderingen af din ansøgning, skal du nævne på selve ansøgningsskemaet. Ansøgningsskema 0 Personlige oplysninger Personlige oplysninger ekode (se side xx-xx) ekode (se side xx-xx) erede Tilmelding ngsvejledningen på de eller uddannelses-/praktiksted ider. Skemaet skal du sende til det sted, foretrækker du søger jeg optagelse vinter på. Personlige oplysninger uddannelsesstedet. Bonus for tidlig studiestart Jeg har fra 00 eller 00 og søger dispensation fra toårsreglen. Jeg agn fra optagelsen i 00 har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden juli emsnit ekode emsnit efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) emsnit Optagelsesområde gerskab emsnit ekode emsnit ng om optagelse på rådenr. Optagelsesområde emsnit dby jeg ikke bliver optaget på denne nnelse, søger jeg om standby grundlag C L M enter (stx) se r re forberedelsesmen Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse efter med din d. ansøgning, juli (punkt som 0 udfyldes). Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) re handelsmen uddannelse gående områdenummer re teknisk Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne men (htx) på ansøgningsskemaets for- og bagside, samt i bilagene. iekompetencende Jeg har medsendt bilag else med erhvervsnnelse k grundlag ngs til niøruddannelser Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Hvis du har et dansk, skriver du det her. Ansøgere uden dansk Hvis du ikke har et dansk, skal du i stedet skrive dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første tre felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit første for efterfulgt af det første bogstav i dit sidste efter. I den Ansøgningsskema 0 sidste rubrik skal du angive dit køn med for mand eller for kvinde. En mand, der hedder Claes Anders Fredrik Moen og er født den august 990, skal altså skrive: 090-CLM Adresse Hvis din adresse er i udlandet, skal du skrive landekoden på det land, du bor i (se side 9-9).

2 Ansøgningsskema 0 Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger ekode Den Koordinerede Dansk Tilmelding Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Forbeholdt uddannelsesstedet Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 ekode Studenter (stx) Læs udfyldningsvejledningen på de Højere forberedelses sider. Skemaet skal du sende til det efter d. juli. foregående Statsborgerskab Personlige oplysninger. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) ekode Forbeholdt Højere uddannelsesstedet handels Dansk områdenummer Ansøgning om optagelse på Optagelsesområdenr. (htx) Optagelsesområde bindelse med erhvervsuddannelse Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet ekode for sommer uddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinter Adgangsgrundlag Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Adgangs til Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0. Statsborgerskab ekode. Gymnasial supplering Dansk Ansøgning Udenlandsk om adgangsgivende (stx) optagelse på Studenter Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Uddannelsesstedets Højere Erhvervsuddannelse Læs udfyldningsvejledningen forberedelses (EUD, SOSU) på de efter d. juli uddannelsessted, du søger optagelse. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) på. Personlige Højere handels Hvis uddannelsesstedet jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer oplysninger Evt. studieretning Forbeholdt uddannelse, søger jeg om standby Ingen adgangsgivende Mener du, at der områdenummer er særlige forhold i forbindelse Uddannelsens med din ansøgning, som Adgangsgrundlag uddannelsesstederne. Bonus for tidlig skal studiestart være opmærksomme på, skal du vedlægge et (htx) Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 bindelse med erhvervsuddannelse Jeg. Gymnasial vedlægger bilag supplering til min ansøgning som for de ekode oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Tidligere optagelse på videregående uddannelse Jeg bekræfter (punkt under 0 udfyldes) strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Jeg Studenter har tidligere været (stx) optaget på en videregående uddannelse. Vær særlig opmærksom på Adgangs til pligten til at dokumentere beståede dele Højere af en forberedelses videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) efter d. juli. Statsborgerskab Jeg har en kandidat. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere handels Ansøgningsskema ekode 0 Dansk om optagelse på uddannelsesstedet. af Ansøgning (htx) Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Erhvervsuddannelse Uddannelsesstedets (EUD, SOSU) bindelse med erhvervsuddannelse e til det å. Personlige oplysninger Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Ingen uddannelse, adgangsgivende søger jeg om standby Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som Adgangsgrundlag Adgangs til Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation fra skal toårsreglen. dette Jeg har vedlagt felt en dispensationsansøgning ikke benyttes. og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 denne uddannelse Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de ekode Udenlandsk adgangsgivende har tidligere været optaget på en videregående uddannelse. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Jeg Studenter Vær særlig opmærksom (stx) på pligten til at dokumentere beståede dele Erhvervsuddannelse af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Højere (EUD, forberedelses SOSU) efter d. juli (punkt 0 udfyldes) Jeg har en kandidat. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere handels ekode Ingen adgangsgivende områdenummer det af (htx) e Uddannelsesstedets særlig tilladelse til i for- Jeg har tidligere fået Studieretning bindelse med erhvervsuddannelse Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de Evt. Tidligere studieretning optagelse på videregående uddannelse ne Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på y. Bonus Vær for særlig tidlig opmærksom studiestart på pligten til at dokumentere beståede på her. Adgangs dele af en videregående til uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation fra Jeg toårsreglen. har en kandidat Jeg har vedlagt en dispensationsansøgning og relevant g har tilsagn fra optagelsen i 0 af Jeg er i gang med et suppleringskursus og afslutter inden den juli Erhvervsuddannelse (EUD, Jeg er SOSU) tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Ingen adgangsgivende Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat oints lig tilladelse lnummer. Statsborgerskab Ansøgning om optagelse på Adgangsgrundlag af ekode. Statsborgerskab Ansøgningsskema 0 Du skal med kryds angive, om du er dansk statsborger eller har udenlandsk statsborgerskab. Hvis du sætter kryds i, skal du skrive en landekode og landets (se side 9-9). Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desuden markere, om du har vedlagt kopi af din opholdstilladelse. Ansøgningsskema 0 Personlige oplysninger Ansøgning om optagelse på I feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på den uddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede ramme i uddannelsesoversigten (se side 9 og frem), og det er også det nummer, du skal bruge på prioriteringsskemaet og på prioriteringslisten på ansøgningsskemaets forside (punkt ). Optagelsesområde (uddannelsens ) Ansøgningsskema og uddannelsesstedets 0 skriver du i de efterfølgende felter. Du kan søge en standby-plads til de fleste uddannelser. Spørg på uddannelsesstedet, tjek på uddannelsesstedets hjemmeside eller tjek ug.dk. Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, bliver du ikke optaget på en lavere prioritet. Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddet om at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år. Til næste år skal du igen sende en ansøgning for at tilkendegive, at du fortsat ønsker at benytte pladsen. Du skal vedlægge en kopi af det brev om tilsagn, som du modtager fra De fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året (sommer), og så Hvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, kan du se det i uddannelsesoversigten (fra side 9). Du kan med et kryds markere, at du foretrækker at begynde uddannelsen til vinter. Det er dog ikke en garanti for, at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske. Nogle optagelsesområder omfatter flere studieretninger, som du skriver I alle tilfælde må du kun søge det samme optagelsesområde én gang!

3 Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger ekode Ansøgningsskema 0. Statsborgerskab ekode Dansk Læs Ansøgning udfyldningsvejledningen om optagelse på de på foregående Optagelsesområdenr. sider. Skemaet Optagelsesområde skal du sende til det Forbeholdt uddannelsesstedet Personlige oplysninger Adgangsgrundlag Hvis jeg ikke bliver optaget på denne I stedet for sommer uddannelse, søger jeg om standby Adgangsgrundlag Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 ekode Studenter (stx). Statsborgerskab Højere forberedelses ekode efter d. juli foregående Dansk sider. Skemaet skal du sende til det. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) uddannelsessted, Højere du handels uddannelsesstedet søger optagelse på. Personlige oplysninger Ansøgning om optagelse på Forbeholdt Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Uddannelsesstedets områdenummer (htx) jeg ikke bliver i optaget for- på denne I stedet for sommer Hvis uddannelse, bindelse med søger erhvervsuddannelse jeg om standby Adgangsgrundlag ekode Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Adgangs til. Statsborgerskab ekode Studenter (stx) Den Koordinerede Dansk Tilmelding om forberedelses- Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Ansøgning Højere optagelse på B. efter d. Adgangsgrundlag juli Optagelsesområdenr. Erhvervsuddannelse Optagelsesområde Uddannelsesstedets. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere (EUD, SOSU) handels uddannelsessted, du søger optagelse på. Personlige oplysninger områdenummer Højere Forbeholdt uddannelsesstedet teknisk Hvis jeg ikke bliver (htx) optaget på denne Ingen adgangsgivende Mener du, at der er særlige forhold i forbindelse med din ansøgning, som uddannelse, søger jeg om standby Adgangsgrundlag. Bonus brev med for relevant tidlig. studiestart bindelse med erhvervsuddannelse Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de ekode. Gymnasial oplysninger, supplering jeg har angivet på ansøgningsskemaet. Adgangs til Jeg Jeg bekræfter er i gang under med strafansvar et suppleringskursus rigtigheden af og oplysningerne afslutter inden på den juli ansøgningsskemaet og i bilagene. Studenter Vær særlig opmærksom (stx) på pligten til at dokumentere beståede dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg er tilmeldt et suppleringskursus, som jeg forventer at afslutte Højere Baccalaureate forberedelses Jeg har en kandidat (IB) efter d. juli. Statsborgerskab handels- ekode. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere Dansk Erhvervsuddannelse Ansøgning af om optagelse på Højere (EUD, teknisk SOSU) Optagelsesområdenr. (htx) Optagelsesområde Ingen adgangsgivende bindelse med erhvervsuddannelse Hvis jeg ikke bliver optaget på denne Evt. uddannelsesstederne studieretning skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et uddannelse, Jeg søger om søger optagelse jeg om standby med særlig tilladelse Adgangsgrundlag. Bonus for tidlig studiestart Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Adgangs til Jeg vedlægger fra toårsreglen. bilag Jeg til min har ansøgning vedlagt en som dispensationsansøgning for de og relevant Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 oplysninger, jeg har angivet på ansøgningsskemaet.. Gymnasial Jeg bekræfter supplering under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på Udenlandsk dele af en adgangsgivende videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Studenter (stx) Jeg har en kandidat Erhvervsuddannelse Højere forberedelses SOSU) efter d. juli (EUD,. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Højere handels af Ingen adgangsgivende Mener du, at der områdenummer er særlige forhold i forbindelse Uddannelsens med din ansøgning, som (htx) brev med relevant. særlig bindelse tilladelse med erhvervsuddannelse uddannelse Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de til denne Tidligere optagelse på videregående uddannelse Jeg bekræfter hvilket under strafansvar år du rigtigheden afsluttede. oplysningerne på Vær Adgangs særlig opmærksom til på pligten til at dokumentere beståede dele af videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat af Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Ingen adgangsgivende Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat A. Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Hvis Ansøgningsskema du sidste år fik tilsagn 0 om at blive optaget på, skal du sætte kryds her (husk at vedlægge dit tilsagnsbrev). Det er ikke et krav, at du søger den uddannelse, som du har tilsagn til, som din prioritet. Søger du den uddannelse, du har tilsagn til, som en lavere prioritet, er tilsagnet fortsat gældende, og du vil blive tilbudt en plads på uddannelsen, medmindre du bliver tilbudt en plads på en højere prioritet. Er du ikke længere interesseret i at blive optaget på en uddannelse, du har tilsagn til, undlader du blot at søge den og kan som alle andre ansøgere søge optagelse Ansøgningsskema på andre uddannelser 0 på almindelig vis. Du skal sætte ét kryds i felt B Adgangsgrundlag. Hvis du har en dansk gymnasial (stx, hf, htx eller hhx), en eux eller et gymnasialt indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (), skal du sætte kryds ud for den type, du har, og du skal notere dit samlede gennemsnit (det sresultat der står på dit sbevis) og det år, du afsluttede. Hvis du først afslutter din adgangsgivende i juni 0, skriver du 0 under afslutningsåret. Husk inden juli at sende dit sbevis til de uddannelser, du har søgt. Har du taget flere gymnasiale eksaminer, skal du være opmærksom på, at det er den første gymnasiale, der er dit. Supplerende kurser skal du notere i punkt 0 på ansøgningsskemaets bagside. Er du i gang med supplering, eller har du tilmeldt dig et sommersuppleringskursus, skal du også udfylde punkt på ansøgningsskemaets forside. Har du en Adgangs til eller en, skriver du dit og det år, du afsluttede. Har du en udenlandsk adgangsgivende, noterer du hvilken, og Har du en erhvervsuddannelse eller et andet, noterer du uddannelsens. Hvis du ikke har en adgangsgivende og ønsker at søge optagelse med særlig tilladelse, sætter du kryds i feltet. Du kan altid kontakte uddannelsesstedet for at få information om reglerne for optagelse med særlig tilladelse, eller du kan finde information på uddannelsesstedets hjemmeside. Fristen for at søge optagelse med særlig tilladelse er altid den marts kl.. Hvis du tidligere har fået særlig tilladelse, skal du notere journalnummer og dato for tilladelsen. af 9

4 Optagelsesområdenr. Optagelsesområde Hvis jeg ikke bliver optaget på denne uddannelse, søger jeg om standby Adgangsgrundlag Jeg har tilsagn fra optagelsen i 0 Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation Studenter (stx) Højere forberedelses Højere handels (htx) i forbindelse med erhvervsuddannelse Adgangs til af Erhvervsuddannelse (EUD, SOSU) Ingen adgangsgivende dele af en videregående uddannelse (punkt 9 udfyldes) Jeg har en kandidat Ansøgningsskema 0 efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Du skal her angive, om du tidligere har været optaget på en eller flere videregående uddannelse(r). Du har pligt til at angive og dokumentere beståede dele af en videregående uddannelse, uanset om du søger optagelse i kvote eller kvote. Hvis du krydser ja i dette felt, skal du derfor også altid udfylde felt 9 om beståede dele af en videregående uddannelse. Hvis du søger optagelse på en bacheloruddannelse på et universitet, har Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de du pligt til at dokumentere alle beståede uddannelseselementer fra uafsluttede universitetsuddannelser. Hvis du søger optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, har du pligt til at dokumentere alle beståede uddannelseselementer fra videregående uddannelser. Hvis du har bestået elementer på en uddannelse, der er på samme niveau, som den uddannelse, du søger optagelse på, vil uddannelsesstedet træffe afgørelse om, om du kan opnå merit i den nye uddannelse, hvis du bliver optaget. Hvis du bliver optaget, og uddannelsesstedet vurderer, at du kan opnå merit, betyder det, at der er elementer, som du ikke skal gennemføre igen, og at du derfor kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. de til det å. Personlige oplysninger Spørg på uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl. ekode Hvis du har en kandidatuddannelse, skal du sætte kryds i feltet. Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel). ndet de nne y ekode eg har tilsagn fra optagelsen i 0 n oints n t Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation efter d. juli. Prioriteringsliste (se uddannelsesoversigten) Uddannelsens Du får bonus for tidlig studiestart, hvis du har en adgangsgivende fra 0, 0 eller 0 Bonussen bliver tildelt af uddannelsesstedet ved, at de ganger dit gennemsnit (det sresultat der står på dit sbevis) med,0. Hvis du har en adgangsgivende fra 00, 009, 00 eller 0, kan du få bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder et af seks krav. Toårsfristen forlænges, hvis du har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af: ) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår ) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer ) Adoption eller barsel ) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap ) Pasning af nærstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende ) Træning til og deltagelse i OL og PL som elite- eller verdensklasseatlet, udpeget af Team Danmark rlig tilladelse alnummer ående uddannelse å en videregående uddannelse. en til at dokumentere beståede else (punkt 9 udfyldes) Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de 0

5 Personlige oplysninger ekode (se side -) et ekode (se side -) Ansøgningsskema 0 til det eller uddannelses-/praktiksted Personlige oplysninger har tilsagn t e ekode ekode ) har tilsagn fra optagelsen i 0 g tilladelse nummer ideregående uddannelse u har nts tilladelse ummer nde uddannelse n videregående uddannelse. til at dokumentere beståede e (punkt 9 udfyldes) Jeg har fra 00 og søger dispensation fra års reglen Hvis du søger i kvote, skal du her skrive, hvis du har suppleret fag eller forventer at supplere fag for at opfylde specifikke adgangskrav til den uddan- Jeg er i gang med et suppleringskursus Jeg tilmeldt et suppleringskursus med henblik på betinget optagelse. Prioriteringsliste Optagelsesområde Jeg har fra 00, 009, 00 eller 0 og søger dispensation. Prioriteringsliste efter d. juli. uddannelsesstederne Prioriteringsliste skal (se være uddannelsesoversigten) opmærksomme på, skal du skrive et brev og vedlægge relevant. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene. Jeg har medsendt bilag Ansøgningsskema 0 Optagelsesområdenr. Ansøgningsskema 9. Beståede dele af en videregående uddannelse 0 Optagelsesområdenr. Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Hvis du stadig bestået/ påbegyndt forventet bestået afbrudt er optaget, sæt kryds her 9. Beståede dele af en videregående uddannelse uddannelsesstederne Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.. skal være opmærksomme på, skal du vedlægge et Hvis du stadig bestået/ er optaget, påbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds her Jeg vedlægger bilag til min ansøgning som for de oplysninger,. jeg har angivet på ansøgningsskemaet. 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende Jeg bekræfter Under»Type«under strafansvar skriver du rigtigheden f.eks. GSK, af oplysningerne enkeltfag, på studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, ansøgningsskemaet værkstedskurser, og i bilagene. Ansøgningsskema folkeuniversitet, studieskole. 0 Optagelsesområdenr. 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende Under»Type«Type skriver du f.eks. GSK, enkeltfag, Fagstudieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, Niveau enkeltkurser, Mundtlig Skriftlig forventet bestået værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. 9. Beståede dele af en videregående uddannelse. Her skriver du prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. Md/år Hvis du bestået/ stadig Niveau Mundtlig bestået/ Skriftlig forventet er optaget, bestået påbegyndt forventet bestået afbrudt sæt kryds her nelse, du søger.... Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge. 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende Erhvervserfaring, Under»Type«skriver praktik du f.eks. og militærtjeneste GSK, enkeltfag, studieprøven (barsel kan anføres i dansk, her) AVU, i kronologisk EUD-grundforløb, rækkefølge enkeltkurser,. værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. relevante at tage med. Niveau Mundtlig Skriftlig forventet bestået.... Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Inden for hvilken institution/organisation Erhvervserfaring.. Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Inden for hvilken institution/organisation.. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser bagerst i hæftet. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser... Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Udlandsophold Inden for hvilken institution/organisation. Udlandsophold. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser.. af Hvis du er i gang med at supplere din adgangsgivende, og du planlægger at afslutte inden den juli, skal du sætte kryds i det øverste felt. Husk at sende sbeviser for supplerende kurser til de uddannelser, du har søgt ind på, så de har dem senest den juli. Hvis du planlægger at supplere din adgangsgivende med et sommersuppleringskursus, som du afslutter efter den juli, skal du sætte kryds i det nederste felt. Eksamensbeviser fra supplering efter den juli skal du eftersende hurtigst muligt. Prioriteringslisten i dette felt er en nøjagtig kopi af dit prioriteringsskema med de samme oplysninger om dine uddannelsesønsker i den samme prioriterede rækkefølge. 9. Beståede dele af en videregående uddannelse Her skal du skrive, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse. 0. Beståede og forventede beståede prøver Hvis du søger i kvote, skal du her skrive samtlige kurser, du ønsker med i betragtningen, når uddannelsesstedet skal vurdere din ansøgning. Du kan få mere information på uddannelsesstedet om, hvilke typer kurser, der er Her kan du skrive den erhvervserfaring, du har. Du kan få mere information på uddannelsesstedet om, hvorvidt de stiller særlige krav til ugentligt timetal, jobtype eller lignende. Du kan bruge en arbejdsgivererklæring, som du finder

6 0. Beståede og forventede beståede prøver ud over den adgangsgivende 0. Beståede Under»Type«og forventede skriver du f.eks. beståede GSK, prøver enkeltfag, ud over studieprøven den adgangsgivende i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, Under værkstedskurser,»type«skriver folkeuniversitet, du f.eks. GSK, studieskole. enkeltfag, studieprøven i dansk, AVU, EUD-grundforløb, enkeltkurser, værkstedskurser, folkeuniversitet, studieskole. Niveau Mundtlig Skriftlig forventet bestået Niveau Mundtlig Skriftlig forventet bestået.... Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge Erhvervserfaring, praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her) i kronologisk rækkefølge..... Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed. Andre aktiviteter efter det fyldte år, herunder fritidsledervirksomhed Inden for hvilken institution/organisation Inden for hvilken institution/organisation.. Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser Højskoleophold, daghøjskole og husholdningsskolekurser.. Udlandsophold Udlandsophold.. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne på af af.- Andre aktiviteter, højskoleophold og udlandsophold Her skal du skrive, hvis du har nogle af de nævnte aktiviteter. Husk at dokumentere det, du skriver på skemaet. Du skal selv Fra datere (dato/år) og Til (dato/år) underskrive måneder ansøgningen. Hvis du ikke har mulighed for at underskrive selv, kan du give en fuldmagt til en anden person, som du giver fuldmagt til at ansøge på dine vegne. Fuldmagten skal indsendes sammen med ansøgningen. Du kan bruge en fuldmagtsblanket, Fra (dato/år) som Til (dato/år) du finder måneder bagerst i hæftet. Kontrol af oplysninger og Husk, at du underskriver din ansøgning under strafansvar. Det betyder, at du under strafansvar står inde for, at de oplysninger, du angiver, er korrekte. Uddannelsesstedet har ret til under eller efter optagelsen at kontrollere ægtheden af dine oplysninger og din. Hvis det viser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende, vil det medføre politianmeldelse og annullering af ansøgningen eller en evt. tilbudt studieplads. Om Det er meget vigtigt for behandlingen af dine ansøgninger, at du har vedlagt en korrekt og fuldstændig. Kontroller derfor på uddannelsesstedet eller på deres hjemmeside, hvilken, de kræver. Indsend kun fotokopier. Husk at mærke al med.

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet og hav

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg vejledningen

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på  Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10 Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne Hvor får du hjælp? Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 0 Skemaerne Fristerne Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet Prioriteringsskemaet Ændringsprioriteringsskemaet

Læs mere

Ansøgningsskemaer og vejledning

Ansøgningsskemaer og vejledning Videregående uddannelser 2011 Du kan søge om optagelse digitalt på www.optagelse.dk Vigtige datoer: 15. marts Søger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstederne have modtaget din ansøgning senest

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne.

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne. Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne 4 Hvor får du hjælp 8 Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 10 Skemaerne 11 Fristerne 12 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 13 Prioriteringsskemaet

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver 1.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 30. september 2016 kl. 12.00 15. november 2016 kl. 12.00 Personlige

Læs mere

Fysioterapeut. Optagelse 2011

Fysioterapeut. Optagelse 2011 Fysioterapeut Optagelse 2011 Udgave redigeret oktober 2010 Velkommen Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 15. marts kl. 12.00 1. juni kl. 12.00 CPR-nr.: Personlige data (UDFYLDES

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsfrist 1. november 2016 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med blokbogstaver. 1. Personlige

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Ansøgning til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH)

Ansøgning til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) Ansøgning til Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr.: Telefon: Mailadresse: Begrundelse for ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K e r g o H U S K A n s ø g n i n g s s k e m a f å s p å a r b e j d s f o r m i d l i n g e r, S t u d i e v a l g o g u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r f r a m i d t e n a f f e b r u a

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere

Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Minikursus 2014 værd at vide for vejledere Optagelsen 2013 Adgangskrav Optagelsesregler, www.optagelse.dk SU-reform Uddannelsesguiden, www.ug.dk Martin Rovs Hansen Studievalg Nordjylland Optagelsen 2013

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: 3: Uddannelsesstart

1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: 3: Uddannelsesstart Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSHÆLPER (TRIN 1) 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger?

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Ansøgningsskema GRUNDFORLØB

Ansøgningsskema GRUNDFORLØB Ansøgningsskema GRUNDFORLØB 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE

Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE Ansøgningsskema PÆDAGOGISK ASSISTENT- UDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere