Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling"

Transkript

1 Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser af spændende arbejde, og hvis man ønsker det, kan man godt få indflydelse i lokalarbejdet med kommunen eller i samarbejdet med regionen. SIND er, som du nok har bemærket, meget i medierne, og vores oplevelse er, at vi rent faktisk bliver hørt. Vi gør hvad vi kan for at sikre, at psykiatrien kommer på dagsordenen. Noget må være gået godt, for medlemstallet er steget en hel del i forhold til sidste år. Vi takker for alle bidrag til medlemskab, da det har stor betydning for vores arbejde. Vi har en medlemsfremgang i forhold til sidste år på 17%. Velkommen til de nye medlemmer og tak til jer gamle, som er blevet. Vi har brug for jeres støtte og opbakning til vores arbejde. Sammen er vi stærke!! Medlemstal januar 2015 Antal Ballerup 67 Furesø 46 Herlev 38 Uden for vores område 17 Hovedtotal 168 Medlemsfremgang Ballerup 2 3% Furesø 9 20% Herlev 5 13% Uden for vores område 13 76% Antal nye medlemmer i alt 29 17% Medlemmer i januar 2014 Total Ballerup 65 Furesø 37 Herlev 33 Udenfor kommunen 4 Medlemstal i alt 139 SIND Ballerup-Furesø-Herlev Formand Randi Kristensen Tornehøj Farum Tlf CVR:

2 Café Sind kører fortsat den sidste onsdag hver måned. Det er blevet rammen om hygge, sang, musik og en snak. Det er et åbent tilbud for alle psykisk sårbare, pårørende, medlemmer og andre interesserede. Der er altid nogen at snakke med. Der er et rigt udvalg af SINDs informationsmaterialer, og så er der kaffe på kanden. I 2015 er Caféen fortsat åben den sidste onsdag i måneden kl dog ikke i juni, juli og december. Café Sind holder til i SundhedsHuset i Ballerup på Gl. Rådhusvej 13. Ebbe har hovedansvaret for caféen. Aase, vores tidligere formand for foreningen, er altid frisk på at bage en kage. Det skaber gode traditioner og giver mulighed for at mødes en gang om måneden. Har du som medlem lyst til at være med til at drive caféen, så kontakt formanden. SINDETS DAG blev markeret d. 10. oktober i Furesø. I samarbejde med Fontænehuset og Bedre Psykiatri markerede vi dagen med flyer og informationsmateriale og musik. Emnet var: Vi er så meget andet en vores psykiske sårbarhed. Det er vigtigt, vi fortsat sikrer at debattere, give information og fortælle om vigtigheden af at skabe rummelighed. Bestyrelsesarbejde eller aktiv på anden måde i SIND Vi vil gerne være mange flere i bestyrelsesarbejdet, der har kørt stabilt, og som har været spændende for alle. Vi er stadig glade for at kunne trække på Sven Hansen som konsulent. Det vil være dejligt med flere i bestyrelsen. Vi har så meget vi gerne vil arbejde med. Så sidder du med en lille lyst så hold dig ikke tilbage fra at melde dig. På generalforsamling den 26. februar fik vi valgt bestyrelse. Vi fik valgt Ebbe Brems, Carsten Aaholm Jepsen og Randi Kristensen. Annette Loop blev valgt som suppleant. Foredrag Februar måned i Ballerup Fontænehuset, muligheder og ligeværd. Vi havde stor glæde af foredraget fra Fontænehuset. Anders og Berit kom til Ballerup og fortalte om huset og arbejdet. Fontænehuset ligger i Furesø kommune på Ballerupvej. Medlemmer og medarbejdere er ligeværdige. De arbejder sammen om at drive huset. Er du psykisk sårbar, enten på førtidspension eller arbejdsløs, kan Fontænehuset være et skridt på vejen til at komme i job eller uddannelse. Marts måned i Herlev - Stemmehøring var emnet i Herlev Friviligcenter. Olga Runciman arbejder med stemmehøring og fortalte om sin egen kamp for et liv uden medicin. Stemmerne, de er der stadig, men hun har nu styr på stemmerne, så de ikke styrer og invaliderer hendes liv. 2

3 September måned i Furesø Er du pårørende husk, pas på dig, før du kan passe på dine. Kim Bonnesen kom og holdt et spændende foredrag om det at være pårørende. Du skal passe på dig selv for at kunne passe på andre. Han fortalte om problematikker, man som pårørende kan ramle ind i. Gåturene er fortsat en succes. Hver gang er vi 7-11 personer der nyder hinandens selskab. Vi får lidt frisk luft og får set områder og ting, som det enten er længe siden vi har besøgt eller aldrig har set. Vi vil gerne knytte medlemmerne i de tre byer tættere sammen. Motion er godt. Det at gå ture, helt uformelt, kan nogle gange være nemmere end at skulle sætte sig rundt om et bord over en kop kaffe. Vi har været på gåture én gang om måneden på nær juni, juli og december. Januar gik turen rund om Lyngby sø. Her et forslag, har du aldrig været derude, så tag et kik derud. Det er et smukt syn. Vi fik også besøgt Smør- og Fedmosen i februar. En smuk grøn plet i Herlev. I marts fik Søndersø besøg. Det var en kold dag, men hyggeligt var det. I april måned gik turen til Christiania. Vi mødtes på Ballerup station og fulgtes til byen. Det var en dejlig tur. Vi rundede dagen af med en kop kaffe og kage i caféen. Så kom maj du søde milde. Men hold da op et regnvejr det blev den dag. Vi ville besøge Måløv Naturpark, men det regnede så kraftigt, så vi søgte ly i Måløv Kirke. Det gjorde nu ikke så meget, for Carsten havde taget guitar med, så der blev spillet op i kirken. Så kom sommeren. I august måned gik turen til det smukke Frilandsmuseum. Vi greb dagen en søndag i september og besøgte Ballerups egen museumslandsby Pederstrup. Endelig kom dagen i oktober hvor vi besøgte Måløv Naturpark. Denne gang havde vi heldet med os. Det var et fantastisk vejr. Mange havde aldrig set det flotte islandskab selvom de havde boet i kommunen i over 30 år. Lad os sige det sådan: Det var så på tide. En blæsende novemberdag besøgte vi Flyvestation Værløse. Vi har alle fået et kæmpe naturområde. Det lokale arbejde Vi arbejder hele tiden for, at aftaler ikke blot bliver ord på papir. Vi er derfor meget aktive med at være i dialog og i tæt kontakt med vores samarbejdspartnere. Vi har været på besøg i Fontænehuset i Furesø og i Støberiet. Vi vil løbende besøge de forskellige væresteder. Der er meget der skal gøres. Vi vil arbejde for medinddragelse og vi tror på at flere kan komme sig af det, eller i alle tilfælde få det bedre. Det at bruge den enkeltes ressourcer er vigtigt. Inddragelse og samarbejde med de pårørende giver ofte også en rigtig god gevinst. SIND-nettet i Ballerup er en frivillig besøgsordning for psykisk sårbare. Det kan være en gevinst og et ekstra krydderi at få en besøgsven eksempelvis hver 14. dag. Vi søger årligt støtte i Ballerup kommune til, at borgere i Ballerup kan få en frivillig besøgsven. I øjeblikket er der 14 borgere i Ballerup, der har en besøgsven via SIND-nettet. SIND-nettet drives af 3

4 en koordinator. I april 2014 fik vi en ny koordinator, Julie Bock Andersen. Vi er meget glade for samarbejdet. SIND-nettet er nu lokalt forankret således, at lokalafdelingen siden SIND's strukturændring for et år siden står for arbejdet omkring ansøgning og samarbejde med kommunen. Vi står blot lige nu i et lille vadested. SIND-nettet er afhængigt af at have en koordinator. Indtil nu har Ballerup kommune være flinke til at lønne vores koordinator. Det er nu slut. Vi skal derfor finde andre måder at køre SIND-nettet på. Vi ved endnu ikke hvordan det kan lade sig gøre. Men vi har ikke opgivet tanken om at besøgsvenner er en rigtig god idé. Så blev det jul. Traditionen tro holdt vi julefrokosten. Den samlede 11 medlemmer til en hyggelig aften. Sven havde humoristisk julehistorie, Carsten spillede og vi sang. Vi fik dejlig mad. Tak for hjælpen til Aase, Michael og Carsten som lagde det største arbejde i julefrokosten. Vi vil gerne have flere medlemmer. Lokalafdelingen har nu 168 medlemmer. Vi takker for medlemsfremgangen. Tænk engang en medlemsfremgang på 17%. Det er dejligt, at der kommer nye til. Vi vil selvfølgelig gerne være flere. Flere medlemmer giver større slagkraft. Den mest effektive måde at få nye medlemmer på er, at de, der er medlem, fortæller om foreningen til andre. Foreningen er for både dem, der har en sindslidelse, er pårørende og dem, der har en faglig eller almen interesse for området. Nyhedsbrev Vi vil gerne kunne informere hurtigt ud til vores medlemmer. Så har du en adresse, vil vi meget gerne have den. Vi mangler mail-adresser på 58 af de 168 medlemmer i lokalafdelingen. Får du ikke nyhedsbrev fra os, så har vi ikke din mail-adresse. Du må meget gerne sende mail-adressen til Aktivitetsblad Aktivitetsbladet udkommer to gange årligt. Arrangementerne bliver annonceret og du kan se hvilke arrangementer der er i vores naboafdelinger. Du kan frit deltage i deres tilbud. SIND Ballerup-Furesø-Herlev på Facebook I august 2013 kom SIND Ballerup-Furesø-Herlev på Facebook. Det har været en succes. Vi vil her lægge billeder op og informere om vores aktiviteter. Har du ikke besøgt siden, så kom bare link: https://www.facebook.com/sindballerupfuresoherlev. Du kan via facebook nemt komme i kontakt med os. Har du noget, der rører sig, har du en idé til en aktivitet, så skriv. Du er meget velkommen til at skrive opslag. Hjemmeside SIND Vores moderforening SIND har også en hjemmeside, som har aktuelt nyt på psykiatriområdet besøg siden - her kan du også besøge vores lokale hjemmeside. SIND regionalt SIND Hovedstadens Regionskreds Lokalforeningen var repræsenteret ved Randi (formand) og Aase (tidligere formand) i Hovedstadens Omegnskreds, der ophørte 1. april 2014 som følge af SIND's strukturændring og blev afløst af den større Hovedstadens Regionskreds. Foreningsarbejdet i denne sammenhæng giver et godt samarbejde på tværs i regionen. Der er fortsat et godt samarbejde med formændene i området for den tidligere omegnskreds, SIND Vestegnen, SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby og SIND Rødovre og vores egen SIND Ballerup-Furesø-Herlev. Dette arbejde finder vi meget vigtigt, da vi 4

5 udveksler erfaringer og samarbejder om udgivelse af aktivitetsbladet. Vi opfordrer foreningens medlemmer til at deltage i aktiviteter i naboafdelingerne. Der er generalforsamling i SIND Hovedstadens Regionskreds lørdag d. 14. marts 2015 kl På vores generalforsamling skal vi vælge de delegerede, der skal deltage. Du har ved den lejlighed samtidig mulighed for at se det nye Handicaporganisationers Hus i Taastrup. Danske Handicaporganisationer og Handicaprådet i Ballerup, Herlev og Furesø I Danske Handicaporganisationer, der er paraplyorganisation for 32 handicaporganisationer, heriblandt SIND, i de tre kommuner, er vi godt repræsenteret. I DH-Ballerup sidder Ebbe, og vi har Annette som suppleant. I DH-Herlev sidder Sven som formand. Sven er med i Handicaprådet i Herlev. I DH-Furesø sidder Randi. Randi er samtidig valgt for en 4- årig periode i Handicaprådet i Furesø. Bestyrelsen for lokalafdelingen, den 21. januar 2015 Randi Kristensen 5

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn Nr. 69 - Januar - Juli 2014 Aktiviteter foråret 2014 se midtersiderne Generalforsamlinger i de nye lokalafdelinger og den nye regionskreds

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn Nr. 71 - JANUAR - JUNI 2015 Aktiviteter foråret 2015: Se midtersiderne Foreningsnyt - Indkaldelse til generalforsamlinger Foredrag

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Støberen. Juni 2012 - Juli 2012. Billeder fra Idrætsdagen Nu i farver Fællesmødereferater Billeder fra Gallafesten Farvel til Jakob

Støberen. Juni 2012 - Juli 2012. Billeder fra Idrætsdagen Nu i farver Fællesmødereferater Billeder fra Gallafesten Farvel til Jakob Støberen Juni 2012 - Juli 2012 Billeder fra Idrætsdagen Nu i farver Fællesmødereferater Billeder fra Gallafesten Farvel til Jakob Ballerup Ungeindsats Mentor- & Støtteteam Redaktionen Ballerup Ungeindsats

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador.

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns. Køge Kirke er med i Matador. ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Køge Kirke er med i Matador. Vinter 2014 Redaktion Frank Ward tlf. 4638 3178 / 2682 3178 mail: frankward@webspeed.dk

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere