Dato for møde: 20. aug. 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato for møde: 20. aug. 2013"

Transkript

1 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug Dato for udarbejdelse: 6. sept Referat til regionsbestyrelsesmøde 20. aug kl. 13:00-17:15, Nørre Voldgade, lokale A19 INDHOLD: 1. Velkommen v. Tine Nielsen 2. Kommunalvalget 3. Mål for Bestyrelsesarbejdet 4. Folkemødet 2014/ Regionsbestyrelsesseminar 5. Innovation- og iværksætterpris 6. Øget optag på fysioterapeutuddannelsen 7. Medlemsmøder 8. Mødedatoer for Nyt fra 10. Eventuelt 11. Evaluering af møde Dato: 6. sept Kontaktperson: Tenna von Cappeln Mødeleder: Tine Nielsen Referent: Tenna von Cappeln Tilstede: Tine Nielsen, Børge Bo Hansen, Kirsten Carstensen, Tilde Randsborg, Regitze Visby, Marie Posborg Bjørn, Jes Mogensen, Nanja H. Andersen, Thomas Knudsen, Charlotte Larsen, Vakant, Katja Milling Knudsen. Afbud: Mette Amstrup, Malene Glerup, Line Schiellerup, Carsten Bugtrup Jensen, Per Norman Jørgensen. 1. Velkommen v. Tine Nielsen 1.1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Kommunalvalget Der blev talt om regionskonferencen i september, hvor der især er redskaber

2 på programmet i forhold til kommunalvalget. I FTF-hovedstaden er det besluttet at der laves valgmøde ifht. regionen. Tines drøm for kommunalvalget er, at 10 procent af medlemmerne i regionen kommer til et valgmøde og stiller et spørgsmål. Bestyrelsen diskuterede følgende 2.1. Fokus i indsatsen Skal vi også i valgkampen koncentrere indsatsen om de fem udvalgte kommuner eller skal vi forsøge at nå bredere ud? Der opstod enighed om at lægge koncentrationen på de fem kommuner og på den måde håbe på, at det vil skabe en dominoeffekt til de andre kommuner i regionen. Samtidig var der enighed om, at bestyrelsen på trods af dette fokus, vil holde øjnene åbne for oplagte muligheder for at få synlighed i de andre kommuner. Fx er Københavns kommune ikke en del af de fem fokuskommuner. 10 procent af den samlede kommunaløkonomi I landet ligger I Københavns kommune. Den kan vi ikke komme uden om. Vi skal passe på ikke at slå for stort et brød op, men forsøge at skabe nogle målsætninger, som giver så stor synlighed som muligt. Opgaver: Regionsekretariatet vil finde relevante oplysninger ift. de fem kommuner, herunder hvilke møde der er, hvad er interessant, finde baggrundsviden I forbindelse med dette osv Synlighed på facebook og hjemmesiden Det er godt at få lagt noget på hjemmesiden og facebook med opdateringer, så vi signalerer, at der sker noget. Anvendelsen af en eventuel facebookgruppe for regionen blev diskuteret. Fordele ved facebook: Der er mange likes på fagforeningens facebook. Det er et hurtigt medie. Man kan få feedback og ideer fra medlemmerne fra facebook. Vi har en ung medlemsskare, så facebook kan være en god måde at nå ud til medlemmerne på. Midtjyllands facebookside har vist rigtig meget om, hvad der skete rundt omkring i foreningen. Mange ser ud til stort set at være konstruktive på facebook, især i dag 2/9

3 hvor flere har vænnet sig til at begå sig på de digitale medier. Opmærksom ved anvendelsen af facebook: Skal vi åbne op for alle eller skal man inviteres? Det kan både være en fordel eller en ulempe på facebook. I Danske Fysioterapeuter er det kun Danske Fysioterapeuter, der kan ændre I de store overskrifter, mens kommentarerne er åbne for alle. Der har tidligere været problemer med brugerrummet på hjemmesiden, hvor der kom kæmpe diskussioner op, og det var helt åbent. Det kan både skabe problemer, hvis det er internt som hvis det er eksternt. Konklusion på diskussion: Det blev aftalt, at der skal oprettes en facebookside for region hovedstaden, som nogle af de andre regioner også har gjort. Det skal være regionssekretariatet, som står for facebooksiden. Den skal løbende tjekkes og bruges både for at skabe synlighed, men også for at sikre, at siden forbliver på en måde, som bestyrelsen kan stå inde for. Derudover undersøger Tine og Tenna mulighederne for at lave opdateringer på hjemmesiden under valget og lægge en strategi for, hvordan hjemmeside og facebooksiden skal arbejde sammen Hvilken rolle skal RB have i valgkampen? Alle i RB vil gerne have en deltagende rolle, men der er behov for hjælp i form af forskellige ting. Planen er både at være aktiv ift. kommunalvalget, men også regionsvalget. Der er 29 kommuner og ét regionsråd. Ideer til deltagelse: vælgermøder, læserbreve, møder med udvalgte politikere.. Der er RB møde i oktober vi samler op og snakker om, hvem der gør hvad Ideer ved deltagelse i vælgermøder Der var opbakning til, at sekretariatet laver nogle simple spørgsmål, som man kan stille i enhver situation for at få politikkerne i tale. Det vigtigste er, at der bliver stillet et spørgsmål til møderne. Dem med større erfaring kan være gode til at stille spørgsmål i den kontekst, som opstår på møderne. Eller om noget, som ligger naturligt til én. Hvis erfaringen ikke er så stor er det rart at have nogle spørgsmål ved hånden. Er det svært at finde et godt tidspunkt i diskussionen kan det være en ide at sige, at man gerne vil have lov til at stille et 3/9

4 spørgsmål inden for noget andet end det, som man lige har diskuteret. Det er vigtigt at have et borgerperspektiv på. Det skal være godt for det danske samfund og borgerne. Det er en god idé at sige, at man er fysioterapeut, eller at man arbejder i kommunen alt efter spørgsmålet. At sige, at man er her fra Danske Fysioterapeuter kan være en ulempe. Mere sundhed for borgerne er den overordnede vision. Det kan være en rigtig god ide at målrette sine kommentarer og spørgsmål til de politikere, som man sidder overfor. Der kan være problemer med at være særinteresse i den kommune, som man arbejder. Det er forskelligt alt efter, hvad man laver og hvor man er ansat. Mange fysioterapeuter vil gerne råbe op, men de skal have hjælp til at vide, hvor de kan råbe henne. Det kan være en god idé at man opfordrer til at tage med. 2.5 Ideer til arbejdsopgaver: Sekretariatet vil finde ud af partiernes grundholdninger inden for området. Tilde vil også se nærmere på det ift. regionen. Lave simple spørgsmål, som man kan stille i enhver situation for at få politikkerne i tale. Lave nyhedsbrev til medlemmerne vedlagt talepapir, spørgsmål til politikere, skabeloner til læserbreve mm., hvor der er relevante valgmøder, give information om, hvilken hjælp regionsbestyrelsen og sekretariatet kan være behjælpelig med. Der skal evt. arrangeres nogle møder med medlemmer i de fem kommuner fyraftensmøder eller lignende, så de får noget information. God ide at skrive til tillidsrepræsentanter og at de kan opfordre deres kolleger til at deltage. Indkaldelse af fysioterapeutledere i kommunerne til et fællesmøde. Bilag 1: fortroligt arbejdsnotat fra sekretariatet. Dette danner baggrund for diskussion på Regionsformandsmøde d. 21/8 3. Mål for Bestyrelsesarbejdet fortsættelse fra sidste møde Der er nu gået en sommer, ud fra de emner der blev bragte op sidste gang, hvilke overvejelser har i så gjort jer. Hvad er succeskriteriet for dit bestyrelsesarbejde og hvilken hjælp skal du have til at opnå det? (se RB-referatet fra juni) Der har dannet sig nogle grupper efter hvad I ønskede at arbejde med i bestyrelsesarbejdet. Grupperne taler sammen om, hvad der skal til for, 4/9

5 at de får succes med det, som de gerne vil arbejde med i valgperioden i regionsbestyrelsen. - Medlemsarrangementer (Charlotte, Jes, Per, Børge) Den tidligere gruppe havde en aftale om at arrangere Sæt strøm til fysioterapi, men der er kommet så mange forslag af emner fra medlemmerne, så der er i stedet taget udgangspunkt i disse forslag. Flere forslag til ideer til medlemsaktiviteter. Gruppen er kommet frem til 1-2 møder i efteråret i november. Møde som skal omhandle behandlingsmetoder, hvor der bruges apparater, fx ultralyd, og det der er mere avanceret samt et møde om faldforebyggelse (bindevæv som tredjeprioritet). - Ledelse (Regitze, Carsten) Tankerne er at arbejde med glasloftet. Formodning om, at jo flere stillinger fysioterapeuter sidder i, des mere blik vil der være for fysioterapeuter i alle stillinger. På tværs af region hovedstaden og region sjælland skal der laves et tværgående møde med oplæg fra fysioterapeuter, der fx sidder i ledende stillinger med mange forskellige faggrupper under dem. - Børn (Nanja, Marie, Mette) Ønsker til jobmuligheder (fx ansat en fysioterapeuter til første hjemmebesøg med sundhedsplejen) I praksis er der noget, som ikke bliver informeret om som en mulighed i dag. Fysioterapeuter ift. indskoling i folkeskolerne: fysioterapeuter der fx kommer en gang om ugen, så fysioterapeuter bliver en del af teamet på folkeskolerne for at forebygge i fremtiden. Se der hvor det fungerer, og hvordan de gør det. Skolen i Sundet har fx ansat en til bare at være på skolen. Der skal arbejdes med børnepolitik i kommunerne. - Rekruttering og fastholdelse (Thomas, Børge, Katja) Afdækning af hvad medlemmer og ikke-medlemmer forestiller sig om, hvad en fagforening er. Få det på hjemmesiden, hvad foreningen kan gøre og allerede gør for folk. Praktiserende fysioterapeuter i Københavns kommune har fået tilsendt spørgeskemaer. Det går lidt trægt med at få svar. Hvordan fastholder man studerende også efter studiet? Man er medlem fordi man får forsikring. - Psykiatri (Charlotte, Kirsten) Skulle kontakte mindst en kommune inden ferien: Rudersdal. Reageret på et læserbrev i Frederiksborg Amtsavis. Der bliver fulgt op på det efter sommerferien. Frivilligcenter i Hillerød kan være motionsven sammen med en med psykiske problemer. Sende mail til lederen af frivilligprojektet. Sende mail og sende til avisen også. - Regionale arbejdspladser (Line, Tilde) Forsøge at følge med i spidskandidater til regionspolitikeres blogge ift. flere fysioterapeuter på hospitalerne. 5/9

6 4. Folkemødet 2014/ Regionsbestyrelsesseminar Folkemødet i 2014 foregår fra d. 12. til d. 15. juni. Er det noget, som vi skal deltage i som regionsbestyrelse? Deltagelse kunne fx indebære en dag, hvor RB arbejder med noget konkret fx at forsøge at profilere nogle sager på folkemødet. Samt en dag hvor vi deltager i nogle arrangementer, stiller spørgsmål til en debat, laver et happening eller lignende. Er det for meget at bruge 2,5 dag på? Fredag og lørdag er de dage, hvor der sker mest på. Vi skal arbejde med målet for, hvad vi vil opnå på folkemødet. Generelt er der tilkendegivelse af, at det er en god idé at deltage: Vi kan profilere os som profession Opbygge det sociale i RB God mulighed for at få politisk kontakt RB bliver synlige på Bornholm som en del af region hovedstaden, men RB får også noget ud af det for hele regionen Konklusion: Stor opbakning til at tage til folkemødet. 5. Innovation- og iværksætterpris Prisen er på kr. På repræsentantskabet blev det besluttet, at Danske Fysioterapeuter skulle uddele en innovation- og iværksætterpris. RB skal indstille en til hovedbestyrelsen, som vælger vinderen. Hovedbestyrelsen har på mødet i juni besluttet de nærmere kriterier, som i har fået en mail om. Kriterier: Der skal skabes arbejdspladser Der skal skabes mere sundhed Forslag til opreklamering: Hjemmeside Bruge de faglige selskaber Facebook AFVIST: Fysiske breve sendt hjem til folk (Det koster ca kr. at sende brev til alle medlemmer i region hovedstaden) 6/9

7 Fysioterapeuten Fysisk opreklamering som fx plakater og breve Kriterierne for indstilling er ret brede. Det er første gang, at prisen skal uddeles, og vi har ingen erfaringer. Så hellere for mange indstillinger end for få. Tine tager sagen videre om skrivelse, evt. plakat mm. til regionsformandsmøde. På regionsformandsmødet blev det aftalt, at man centralt i foreningen vil annoncere i fagbladet, på hjemmeside mm. Vi skal regionalt lave den lokale annoncering. Bilag: Brev vedr. Iværksætterpris. udsendt til RB d. 2/ Øget optag på fysioterapeutuddannelsen Hvordan skal vi som forening forholde os til det? Skal vi forsøge at mindske optaget, eller kan der også være muligheder i at vi bliver så mange flere? Bestyrelsen diskuterede følgende: Arbejdsløsheden er stigende og det samme er populariteten. Uddannelsesstederne skal have lov til at sætte optaget op. Morten Østergaard kan sige til eller fra. Hvis folk vil være fysioterapeuter, så er det vel det, som de vil være. Det er en af de uddannelser i landet med lavest frafald. Der blev gjort opmærksom på, at der ved øget optag skal være fokus på at bevare eller højne kvaliteten af uddannelsen. Hvor mange fysioterapeuter er der ift. antallet af indbyggere i Danmark? Se tal for Danmark og andre lande fx Holland. Vores tilgang til mennesket i arbejdet i Danmark hvordan har andre lande tilgang til fysioterapi? Kan vi lære noget? Vi kan måske varetage flere brede funktioner end vi umiddelbart regner med. Vi kunne være en del af folkeskolereformen idrætslærere mm. Ledigheden for dimitterende kan være for stor, og det vækker bekymring. Men så længe de nyuddannede ikke går ledige for længe, så er problemet ikke så stort. Skal de nye studerende blive selvstændige og skabe nye tiltag eller skal de gamle være det? Når man er så mange, så skal det også italesættes på uddannelsen. Der skal et større fokus på i uddannelsen på, at man kan mere end at blive den klassiske fysioterapeut. Udnytte den specialisering, som videreuddannelserne giver ny 7/9

8 viden og nye arbejdspladser. Vi bliver nødt til at gøre op med ideen om, at det bedste for fysioterapeuter er at arbejde med patientkontakt. Resten anses ikke som så fint, og det begrænser os. Vi bør også som fagforening reagere på, at det frivillige arbejde ikke blot kan varetages af frivillige. Der skal også professionelle til. Mange fysioterapeuter vil ud og arbejde med patienterne. Hvis vi kan komme ud over det, så er der gode muligheder i at blive flere fysioterapeuter. Send til Tine hvis der er flere tanker og ideer til emnet. Bilag: Notat og brev vedr. optag juni 2013 Rekordoptag på uddannelsen (artikel på fysio.dk) Ledighedstal for DSA For flere tal se: 7. Medlemsmøder Behandlet under punkt Mødedatoer for 2014 Det blev aftalt, at bestyrelsesmøde og julefrokost bliver d.5.december. Plan for 2014 vil komme ud, når HB har lagt deres møder, og bliver tilsendt snart. 9. Nyt fra 9.1 Formanden Orientering om konkurrenceudsættelse i Høje Tåstrup. 9.2 Medlemmer Kirsten fortæller, at der var en kronik i Politiken om psykiatri, hvor der efterlyses fysisk aktivitet i psykiatrien. I kan læse kronikken her: Regitze fortæller om Horizon 2020: der er sat midler af til sund aldring mm. Gratis konference 29.okt. i Tivoli kongrescenter. Heldagsarrangement. Overvejende på dansk. Handler om innovation, forskning mm. Her kan vi gøre os gældende, se om der er noget for os mm. Der bliver sendt en mail ud. 8/9

9 10. Eventuelt Tog til regionskonferencen: der bliver sendt en mail ud igen. 11. Evaluering af møde Produktivt. Lidt ærgerligt med en forlængelse af mødet. Mange timer at sidde ned, men humøret oppe. Vi mangler Charlottes pausegymnastik. Tilrettelægges sådan at der er afveksling godt med at få lavet noget praktisk i grupperne. Aktiv og deltagende. Rimelig god disciplin inden for emnerne. Mere vand og gulerodsstave, cherrytomater, æbler mm. Frisk uden at være sukker. Oktobermødet er måske sidste møde her. Bilag 1: Grundnotat til pkt. 2 Bilag 2: Brev til regionsbestyrelserne om innovations- og iværksætterpris til pkt. 5 Bilag 3: Notat og brev vedr. optag juni 2013 til pkt. 6 Bilag 4: Rekordoptag på uddannelsen til pkt. 6 Bilag 5: Ledighedstal til pkt 6 Bilag 6: Forslag til mødedatoer til pkt. 8 (fremsendes senere) 9/9

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Juni 2012 FKF-NYT Vi vil have den bedste folkeskole * Dimittendforslaget * Go e ting *

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere