Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal"

Transkript

1 Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVRregistreret, er det vigtigt, at du bruger en medarbejder NemID tilknyttet organisationen eller virksomheden. Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur på https://www.nemid.nu/dkda/erhverv/nemid_til_erhverv/medarbejdersignaturer. Både den person, der opretter ansøgningen, og den person, der er tilskudsansvarlig, skal have en NemID medarbejdersignatur. Vær opmærksom på at du skal anvende nøglekort eller nøglefil, og ikke digital signatur. Det er vigtigt at ansøger anvender NemId medarbejdersignatur ved ansøgning på portalen. Hvis man anvender sin private NemId tilknyttet sit cpr-nr., vil Ministeriets indberetning af tilsagn til projektet til SKAT vil blive indberettet som indkomst fra Staten på privatpersonens årsopgørelse. Første gang du logger ind, skal du udfylde en række oplysninger, så du kan oprettes som bruger på portalen. Det er bl.a. oplysninger om navn, CPR-nummer/ CVR-nummer, adresse og P-nummer, hvis du oprettes med CVR-nummer. Hvis du ikke kender organisationens P- nummer, kan du slå det op på hvor man ved at søge på CVR-nummeret finder P-nummeret under øvrige informationer. Det er vigtigt at disse udfyldes korrekt. Du skal også angive en adresse. Vær opmærksom på, at den samme adresse ikke kan være tilknyttet flere brugere. Når du har udfyldt brugeroplysningerne, skal du vælge Gem, hvorved du kommer videre til Min tilskudsside. På Min tilskudsside vises de ansøgninger, som du tidligere har sendt ind og ansøgninger, som du er i gang med at udarbejde. Ansøgninger, hvor andre brugere har tilknyttet dig som bidragsyder, ansvarlig for ansøgningen eller ansvarlig for revision fremgår også af Min tilskudsside. Nederst på Min tilskudsside vises Aktuelle puljer- åben for ansøgning. Aktuelle puljer er de puljer på ministeriets område, som du har mulighed for at ansøge om midler fra lige nu. Der er også adgang til Aktuelle puljer fra portalens forside. 2. Vælg pulje Du skal vælge den pulje, du ønsker at ansøge om midler fra enten via Min tilskudsside eller portalens forside under Aktuelle puljer åben for ansøgning. Når du klikker på feltet Læs mere og ansøg under den relevante pulje, kommer du videre til Puljens side. Her kan du læse mere om den valgte puljens formål, målgruppe, ansøgerkreds mv. På Puljens side finder du også puljevejledningen og andet relevant materiale vedr. den valgte pulje. Det er også fra Puljens side, at du kan oprette en ansøgning. 3. Læs puljevejledningen Vi anbefaler, at du læser puljevejledningen inden du starter på ansøgningen.

2 4. Opret ansøgning Når du vil oprette en ansøgning, skal du vælge Ansøg i højre side på Puljens side. Inden du får adgang til ansøgningsskemaet, skal du markere, om du er ansvarlig for ansøgningen eller en anden person er ansvarlig for ansøgningen. Hvis du selv er ansvarlig for ansøgningen, skal feltet nedenunder med adresse være tomt. Hvis en anden er ansvarlig for ansøgningen, skal du skrive den ansvarliges adresse. Den sagsansvarlige er den person, som har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der søges om tilskud til. Hvis du ikke er sagsansvarlig, kan du stadigvæk sagtens udfylde skemaet. Det kræver, at du har noteret den sagsansvarliges adresse. Den ansvarliges adresse skal være den, som den ansvarlige er oprettet på portalen med. Det er kun den person, som er ansvarlig for ansøgningen, som kan indsende den til ministeriet ved hjælp af sin NemID medarbejdersignatur. 5. Udfyld ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er en elektronisk blanket på portalen, der kan udfyldes løbende. Når du har åbnet ansøgningsskemaet, vil det blive oprettet på din egen portalside Min tilskudssag. Der er en række felter i ansøgningsskemaet, som er obligatoriske at udfylde. Disse felter er markeret med en * i ansøgningsskemaet. Hvis du ikke har udfyldt et obligatorisk felt, kan du ikke komme videre i ansøgningsskemaet. Dine indtastninger gemmes, hver gang du vælger Gem og næste eller Tilbage også selvom du logger ud af Puljeportalen. Mens du udfylder ansøgningsskemaet kan du altid rette dine indtastninger ved at vælge Tilbage. Det er således muligt at udfylde dele af ansøgningsskemaet, gemme og logge af, og så senere logge på igen og fortsætte med at udfylde skemaet. Når ansøgningen er indsendt til ministeriet, kan du ikke rette i ansøgningen. 6. Budgetskema Du skal udfylde et budget til ansøgningen, når du ansøger om midler fra en af ministeriets puljer. Budgetskemaet er en del af ansøgningsskemaet på portalen. Din ansøgning kan ikke indsendes, uden du har udfyldt budgetskemaet. Husk at angive satser og øvrige noter i kommentarfeltet, som er den første kolonne, der kan udfyldes i budgetskemaet. Vær opmærksom på, at der ikke må være mellemrum i de indtastede tal i budgettet. Når du har udfyldt budgetskemaet, kan du vedhæfte yderligere budgetnoter. Hvis du herudover vil indsende yderligere noter eller bilag til budgetskemaet eller ansøgningen, kan du gøre det, når du har sendt din ansøgning. Du går ind på min tilskudsside, vælger din sag og indsender ekstra information. 7. Tilknyt andre brugere Hvis du ønsker, at en anden person skal bidrage til udfyldelsen af ansøgningsskemaet, kan du fra portalen sende en mail til vedkommende, som herefter kan logge på portalen og hente ansøgningsskemaet på siden Min tilskudssag.

3 Hvis du ønsker at tilknyt en anden bruger, mens du udfylder ansøgningsskemaet, skal du blot vælge Ansøgning øverst i venstre hjørne. Derved får du adgang til at tilføje andre brugere. Brugeren vil modtage en mail med oplysninger om, at du ønsker bidrag til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Mailen indeholder et link til det relevante ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet bliver blankt, hvis flere brugere tilknyttet ansøgningen har det åbent samtidigt. De oprindelige oplysninger er dog fortsat gemt. Hvis ansøgningsskemaet er blankt skal man lukke for skemaet, og kontakte øvrige brugere med henblik på at koordinere indtastning. Når ansøgningsskemaet er udfyldt, er det kun den ansøgningsansvarlige, som kan indsende ansøgningen til ministeriet vha. sin NemID medarbejdersignatur. 8. Indsend ansøgning Når du har sikret dig, at ansøgningsskemaet er, som du ønsker det, og budgetskema og evt. andre bilag er tilknyttet ansøgningen, skal du indsende din ansøgning til ministeriet. Hvis du selv er sagsansvarlig, indsender du ansøgningen ved at vælge Indsend til sidst i ansøgningsskemaet. Hvis en anden er ansvarlig for ansøgningen, bliver ansøgningen sendt til den ansvarlige til godkendelse, når du vælger Indsend. Den ansvarlig skal derefter vælge Indsend, hvorefter ansøgningen bliver sendt til ministeriet. Når ansøgningsskemaet er sendt, er det ikke muligt at foretage rettelser i ansøgningen. Hvis du inden ansøgningsfristens udløb ønsker at rette i en allerede afsendt ansøgning, skal du oprette en ny ansøgning. 9. Kvittering for ansøgning Kort efter indsendelse af din ansøgning vil du kunne se, at ansøgningen er modtaget og status for behandling af din ansøgning. Oplysningerne finder du på Min tilskudsside. 10. Behandling af din ansøgning Når fristen for indsendelse af ansøgninger til en pulje er udløbet, påbegynder ministeriet sagsbehandlingen af alle indkomne ansøgninger. Det fremgår som hovedregel af Puljens side, hvornår du kan forvente, at der er truffet afgørelse om støtte til dit projekt. På siden Min tilskudssag kan du desuden hele tiden følge status for din ansøgning. Der er følgende statusser: Din ansøgning er modtaget. Din ansøgning er under behandling. 11. Svar på din ansøgning Når sagsbehandlingen af samtlige ansøgninger om støtte fra en pulje er tilendebragt, modtager du svar vedrørende støtte til din ansøgning. Du modtager enten et tilskudsbrev inkl. en udbetalingsanmodning, et reservationsbrev med krav om ændringer i projekt eller budget, yderligere oplysninger mv. eller et afslagsbrev. Svaret på din ansøgning vil fremgå

4 af min tilskudssag under Modtaget information, og alle brugere tilknyttet en ansøgning modtager en mail om, at der er ny information på sagen. Du kommer til Min tilskudssag ved at logge ind på portalen og vælge det relevante projekt under Mine tilskudssager. Svaret på din ansøgning fremgår også af status på din ansøgning, som kan være: Tilskud - vi afventer din udbetalingsanmodning. Reservation - vi afventer materiale fra dig. Din sag er afsluttet. (Dette indebær et afslag på støtte). Når brevene til ansøgerne er afgået, offentliggøres fordelingen af puljen Fordelte puljer. Du kan finde siden Fordelte puljer via linket øverst på portalens forside. 12. Henvendelser fra ministeriet Du vil modtage henvendelser fra ministeriet vedr. din sag via puljeportalen. Henvendelsen vil fremgå af Min tilskudssag under Modtaget information, og alle brugere tilknyttet en ansøgning vil modtage en mail om, at der er ny information på sagen. Hvis ministeriet afventer oplysninger fra tilskudsmodtager, vil dette også fremgå af status på sagen. Af siden Min tilskudssag vil følgende statusser således kunne optræde: Vi afventer yderligere oplysninger. Vi har modtaget din udbetalingsblanket. Dit tilskud er under udbetaling. Udbetaling afsluttet. Vi afventer regnskab. Vi afventer rapport. Din sag er afsluttet. 13. Indsendelse af oplysninger til ministeriet Du skal også henvende dig til ministeriet fra puljeportalen på min tilskudssag Indsend ekstra information. Det kan du gøre når du fx skal indsende udbetalingsblanket, regnskab eller ekstra bilag. Hvis du bliver bedt om at indsende yderligere eller ændret information, skal dette også gøres fra portalen. Hvis du skal indsende oplysninger til ministeriet, efter du har sendt ansøgningen, skal dette gøres fra siden Min tilskudssag. Du kommer til Min tilskudssag ved at logge ind på portalen og vælge det relevante projekt under Mine tilskudssager. På Min tilskudssag kan du under Indsend ekstra information vælge hvilken type information, du ønsker at indsende. Herefter kan du skrive en besked og vedhæfte filer, som fx kan være et revideret budget. Når du vælger send, kan du se det indsendte under Tidligere indsendt information. Når ministeriet har modtaget eventuelt øvrigt materiale og udbetalingsanmodning, kan udbetalingen af midler igangsættes. Det fremgår af både Puljens side, vejledningen til puljen og af tilskudsbrevet, hvornår projektperioden strækker sig fra og således, hvornår udbetaling af midlerne tidligst kan påbegyndes.

5 14. Rapporter, regnskaber og løbende kommunikation med ministeriet I løbet af projektperioden skal du indsende rapporter og regnskaber (du kan finde særlige vejledninger til dette på portalens forside). Af dit tilskudsbrev vil fristerne for indsendelse af rapporter og regnskaber fremgå. Rapporter og regnskaber skal indsendes via portalen. På siden Min tilskudssag kan du under Indsend ekstra information vælge hvilken type information, du ønsker at indsende. Herefter kan du skrive en besked og vedhæfte filer, som du ønsker at indsende. Når du vælger send, kan du se det indsendte under Tidligere indsendt information. På siden Min tilskudssag vil du desuden kunne se, om fristen for enten rapport eller regnskab er overskredet. I tilfælde af, at du ønsker at foretage en væsentlig ændring i projektet og/eller projektets budget skal du søge om tilladelse gennem portalens mulighed for at indsende Øvrige henvendelser til ministeriet. Det har du adgang til fra siden Min tilskudssag. 15. Ændret mail Puljestyring kan ændre mailadressen på en bruger, hvis der sendes en mail til Mailen skal indeholde oplysninger om den relevante brugers navn, brugerens tidligere e- mail adresse, brugerens nye adresse samt oplysninger om brugerens CPR/ CVR nummer afhængigt af, om der er tale om en privat eller medarbejder NemId. 16. Ønske om ændring af tilskudsansvarlig Den tilskudsansvarlige på en ansøgning eller et tilskud kan ændres efter anmodning til ministeriet. Vær opmærksom på, at en adresse kun kan være tilknyttet én NemId på portalen. Hvis den tidligere bruger (eksempelvis ved brug af privat NemID) blev oprettet i portalen med din arbejds kan der således IKKE oprettes ny bruger med samme e- mail. Mailadressen på den oprindelige bruger skal således ændres jf. pkt. 15 i denne manual. Den tilskudsansvarlige kan kun ændres til en bruger, som er tilknyttet ansøgningen. Hvis den tilskudsansvarlige ikke er tilknyttet ansøgningen, skal en person, som har adgang til ansøgningen tilknytte vedkommende, jf. pkt. 7 i denne manual. Derefter skal den oprindeligt tilskudsansvarlige sende en mail til med oplysninger om den tidligere tilskudsansvarliges navn, mail og CPR/CVR nummer; den nye tilskudsansvarliges navn, mail og CPR/CVR nummer samt en kopi af adresselinjen fx https://tilskudsportal.sm.dk/ansogning/fbc c-45a2-a5f0-96ecb370382c/71298b34-7fff-406a b575cbec0/_layouts/traen.t5.sm.web/mycase.aspx, når du i har valgt den relevante ansøgning under Mine tilskudsager, dvs. har Min tilskudssag åben. Hvis ansøgningen har fået et journalnummer, skal dette også oplyses. Puljestyring bekræfter, når ændringen er foretaget.

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere