Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver."

Transkript

1 Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses vejledningerne...6 Symboler, der anvendes i vejledningerne...6 Modelspecifikke oplysninger...7 Navne på vigtige funktioner Maskinens egenskaber Jeg vil spare papir...9 Jeg vil nemt konvertere dokumenter til elektroniske formater...10 Jeg vil registrere destinationer...11 Jeg vil betjene maskinen mere effektivt...12 Du kan selv tilpasse [Start]-siden...13 Du kan lave kopier ved hjælp af forskellige funktioner...14 Du kan udskrive data ved hjælp af forskellige funktioner...15 Du kan anvende lagrede dokumenter...16 Du kan sende og modtage faxer uden brug af papir...17 Du kan sende og modtage faxer ved hjælp af internettet...19 Du kan sende og modtage faxer med maskinen, uden at faxenheden er installeret...21 Du kan bruge faxen og scanneren i et netværksmiljø...22 Du kan forhindre informationslækage (sikkerhedsfunktioner)...23 Du kan overvåge og indstille maskinen ved hjælp af en computer...24 Du kan forhindre uautoriseret kopiering Sådan kommer du i gang Vejledning til komponenternes navne og funktioner...27 Vejledning til type 1- og type 2-komponenter...27 Vejledning til type 3- og 4-komponenter...30 Oversigt over ekstraudstyr...34 Oversigt over eksternt ekstraudstyr...34 Oversigt over navne og funktioner på maskinens betjeningspanel...46 Sådan anvendes [Start]-siden...49 Tilføjelse af ikoner til [Startside]-skærmen...50 Registrering af funktioner i et program...54 Eksempler på programmer...56 Tænd/sluk for strømmen...60 Tænd for strømmen

4 Sluk for strømmen...60 Når godkendelsesskærmen vises...62 Brugerkode-godkendelse via betjeningspanelet...62 Log på maskinen ved hjælp af betjeningspanelet...62 Log af ved hjælp af betjeningspanelet...63 Placering af originaler...64 Placering af originaler på glaspladen...64 Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Kopimaskine Grundlæggende procedure...67 Auto red. / forstør...69 Duplexkopiering...71 Kombineret kopiering...73 En-sidet kombinering...74 To-sidet kombinering...75 Kopiering på brugerdefinerede papirformater fra bypassbakken...78 Kopiering på kuverter...79 Kopiering på kuverter fra bypassbakken...79 Kopiering på kuverter fra kassetten...80 Efterbehandling...81 Hæftning...81 Hulning...83 Lagring af data i dokumentserveren Fax Grundlæggende procedure for transmissioner (hukommelsestransmission)...87 Registrering af en faxdestination...89 Sletning af en faxdestination...90 Transmission, mens forbindelsen til destinationen kontrolleres (Omgående transmission)...92 Annullering af en transmission...94 Annullering af en transmission, inden originalen scannes...94 Annullering af en transmission, mens originalen scannes...94 Annullering af en transmission, efter originalen er blevet scannet...95 Afsendelse på et bestemt tidspunkt (Send senere)

5 Lagring af et dokument...97 Afsendelse af lagrede dokumenter...98 Manuel udskrivning af journalen Udskrift Lyninstallation Visning af printerdriverens egenskaber Standard udskrivning Når PCL 6-printerdriveren anvendes Sikker udskrift Afsendelse af en sikker udskriftsfil Udskrivning af en sikker udskriftsfil ved hjælp af betjeningspanelet Gem udskrift midlertidigt Afsendelse af en udskriftsfil, der er gemt midlertidigt Udskrivning af en udskriftsfil, der er gemt midlertidigt, ved hjælp af betjeningspanelet Lagret udskrift Afsendelse af en lagret udskriftsfil Udskrivning af en lagret udskriftsfil ved hjælp af betjeningspanelet Scan Grundlæggende procedure, når der bruges Scan til mappe Oprettelse af en delt mappe på en computer, der kører Windows/bekræftelse af en computers oplysninger Registrering af en SMB-mappe Sletning af en registreret SMB-mappe Manuel indtastning af destinationsstien Grundlæggende procedure for afsendelse af scannede filer via Registrering af en -destination Sletning af en -destination Manuel indtastning af en -adresse Grundlæggende procedure til lagring af scannede filer Kontrol af en lagret fil valgt fra listen Angivelse af filtype Angivelse af scanneindstillinger

6 7. Dokumentserver Lagring af data Udskrivning af lagrede dokumenter Web Image Monitor Visning af startside Visning af modtagne faxdokumenter via Web Image Monitor Tilføj papir og toner Ilægning af papir i kassetterne Ilægning af papir i bypassbakken Indstillinger til brug af bypassbakken i printerfunktionen Ilægning af papir i kassetten til små papirformater Ilægning af papir i kassette 3 (elevatorkassette) Ilægning af papir i elevatorkassetten Anbefalede papirformater og -typer Kraftigt papir Kuverter Udskiftning af toner Afsendelse af faxer eller scannede dokumenter, når maskinen er løbet tør for toner Kassering af brugt toner Problemløsning Indikatorer Når en indikator for tasten [Kontrollér status] er tændt Paneltone Når du har problemer med betjeningen af maskinen Når meddelelser vises på betjeningspanelet Meddelelser, der vises i kopi-/dokumentserverfunktionen Viste meddelelser under brug af faxfunktionen Viste meddelelser under brug af printerfunktionen Viste meddelelser ved brug af scannerfunktionen Når meddelelser vises på din computerskærm Viste meddelelser under brug af scannerfunktionen Tillæg Varemærker

7 INDEKS

8 Sådan læses vejledningerne Symboler, der anvendes i vejledningerne I vejledningen anvendes der følgende symboler: Angiver forhold, du skal være opmærksom på, når du anvender maskinen, samt sandsynlige årsager til papirstop, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse oplysninger. Angiver yderligere oplysninger om maskinens funktioner samt instruktioner til løsning af brugerfejl. Dette symbol vises i slutningen af et afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Angiver navnene på tasterne på maskinens display- eller betjeningspanel. Angiver, at vejledningen findes i en fil på en medfølgende cd-rom. (hovedsageligt Europa og Asien) (hovedsageligt Nordamerika) Funktionsforskellene for modellerne i Region A og Region B er angivet med de to ovenstående symboler. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til regionen for den model, du anvender. Yderligere oplysninger om disse symboler findes under S.7 "Modelspecifikke oplysninger". 6

9 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan identificere den region, din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CJS021 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX -27, -29, -67, V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX -17, -51, -52, V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 7

10 Navne på vigtige funktioner I denne vejledning henvises der til vigtige funktioner som følger: Automatisk duplexdokumentføder ARDF Automatisk dokumentføder ADF (i denne vejledning henviser "ADF" til ARDF'en og ADF'en til duplexscanning). Elevatorkassette Elevatorkassette Kuvertføder EF3020 Kassette til små papirformater 8

11 1. Maskinens egenskaber Du kan søge efter en procedure via et søgeord eller efter den funktion, du ønsker at benytte. Jeg vil spare papir BRL059S Udskrivning af flersiders dokumenter på begge sider af arkene (duplexkopi) Se Copy/ Document Server. Udskrivning af flersiders dokumenter og modtagne faxer på et enkelt ark (Kombinér (Kopimaskine/Fax)) Se Copy/ Document Server. Se Fax. Udskrivning af modtagne faxer på begge sider af arkene (2-sidet udskrift) Se Fax. Konvertering af modtagne faxer til elektroniske formater (papirløs fax) Se Fax. Afsendelse af filer fra computeren uden at udskrive dem (LAN-fax) Se Fax. Kontrol af mængde sparet papir (skærmen [information]) Se "Sådan Bruges [Information] Skærm", Getting Started. 9

12 1. Maskinens egenskaber Jeg vil nemt konvertere dokumenter til elektroniske formater BQX138S Afsendelse af scannede filer Se vejledningen Scan. Afsendelse af URL'en for den mappe, hvor de scannede filer er lagret Se vejledningen Scan. Lagring af scannede filer i en delt mappe Se vejledningen Scan. Lagring af scannede filer på medier Se vejledningen Scan. Konvertering af overførte faxer til elektroniske formater og afsendelse af dem til en computer Se vejledningen Fax. Styring og brug af dokumenter, der er konverteret til elektroniske formater (dokumentserver) Se vejledningen Copy/ Document Server. 10

13 Jeg vil registrere destinationer Jeg vil registrere destinationer BRL060S Brug af betjeningspanelet til registrering af destinationer i adressebogen Se vejledningen Fax. Se vejledningen Scan. Brug af Web Image Monitor til registrering af destinationer fra en computer Se vejledningen Fax. Download af destinationer, der er registreret i maskinen til LAN-fax-driverens destinationsliste Se vejledningen Fax. 11

14 1. Maskinens egenskaber Jeg vil betjene maskinen mere effektivt BQX139S Registrering og brug af ofte anvendte indstillinger (program) Se vejledningen Convenient Functions. Registrering af ofte anvendte indstillinger som startindstillinger (Prgr. som standarder (kopimaskine/dokumentserver/fax/scanner)) Se vejledningen Convenient Functions. Registrering af ofte anvendte udskriftsindstillinger for printerdriveren Se vejledningen Print. Ændring af printerdriverens startindstillinger til ofte anvendte udskriftsindstillinger Se vejledningen Print. Tilføjelse af genveje til ofte anvendte programmer eller websider Se vejledningen Convenient Functions. Ændring af rækkefølgen af funktions- og genvejsikoner Se vejledningen Convenient Functions. 12

15 Du kan selv tilpasse [Start]-siden Du kan selv tilpasse [Start]-siden Ikonerne for hver funktion vises på [Start]-siden. DA CJQ611 Du kan tilføje genveje til ofte anvendte programmer eller websider til [Start]-siden. Programmerne eller websiderne kan nemt hentes ved at trykke på genvejsikonerne. Du kan kun vise de funktions- og genvejsikoner, som du bruger. Du kan ændre rækkefølgen på funktions- og genvejsikoner. For yderligere oplysninger om funktionerne på [Start]-siden se vejledningen Getting Started. 13

16 1. Maskinens egenskaber Du kan lave kopier ved hjælp af forskellige funktioner CJQ601 Du kan tage kopier i fuldfarve. Du kan ændre farvekopitilstand afhængigt af originaltypen og den ønskede efterbehandling. Du kan udskrive stempler på kopier. Stempler kan indeholde baggrundsnumre, scannede billeder, datoer og sidetal. Du kan justere farvetonerne og billedkvaliteten på dine kopier. Du kan reducere eller forstørre dokumentet. Med funktionen "Automatisk reducér/forstør" registrerer maskinen automatisk det originale format og vælger et passende gengivelsesforhold baseret på det valgte papirformat. Hvis retningen på den placerede original er forskellig fra retningen på det papir, der kopieres på, drejer maskinen originalen 90 grader og tilpasser den til kopipapiret. Med kopifunktioner som duplex, kombinér, booklet A og booklet B kan du kopiere mange sider på enkeltark og dermed spare papir. Du kan kopiere på forskellige typer papir, som f.eks. kuverter og transparenter (OHP). Efterbehandleren gør dig i stand til at sortere, hæfte og hulle kopierne. Se vejledningen Copy/ Document Server. 14

17 Du kan udskrive data ved hjælp af forskellige funktioner Du kan udskrive data ved hjælp af forskellige funktioner CJQ602 Denne maskine understøtter netværksforbindelser og lokalforbindelser. Du kan sende PFD-filer direkte til udskrivning på maskinen uden at skulle åbne et PDF-program. Du kan udskrive eller slette job, der er lagret på maskinens harddisk, og som tidligere er sendt fra computere via printerdriveren. Følgende typer udskriftsjob kan vælges: Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt og Lagret udskrift. Efterbehandleren gør dig i stand til at sortere, hæfte og hulle dine udskrifter. Hvis PictBridge-kortet er installeret, kan du tilslutte et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til denne maskine ved hjælp af et USB-kabel. Det sætter dig i stand til at udskrive fotos, der er gemt på kameraet, med kameraets eget interface. Du kan udskrive filer, der er gemt på en lagerenhed, og angive udskrivningsbetingelser som f.eks. udskriftskvalitet og -format. Se Udskrivning. 15

18 1. Maskinens egenskaber Du kan anvende lagrede dokumenter Filer, der er scannet i kopi-, fax-, printer- eller scannefunktionen, kan lagres på maskinens harddisk. Med Web Image Monitor kan computeren bruges til at søge efter, få vist, udskrive, slette og sende lagrede filer via netværket. Du kan også ændre udskriftsindstillinger og udskrive flere dokumenter (dokumentserver). CJQ603 Du kan hente lagrede dokumenter, der er scannet i scannerfunktionen til din computer. Du kan bruge File Format Converter til at downloade dokumenter, der er lagret i kopi-, dokumentserver- eller printertilstanden, til din computer. Yderligere oplysninger om brug af dokumentserveren i kopitilstanden, og hvordan dokumentserveren bruges, findes i "Gemme Data i Dokumentserveren" og "Dokumentserver", Kopiering/ Dokumentserver -vejledningen. Yderligere oplysninger om brug af dokumentserveren i printertilstanden findes i "At Gemme og Udskrive med Dokumentserveren", Udskrivning. Yderligere oplysninger om dokumentserveren i faxtilstanden findes i "At Gemme et Dokument", Fax. Yderligere oplysninger om brug af dokumentserveren i scannertilstanden findes i "At Gemme og Opbevare de Scannede Dokumenter", Scan -vejledningen. 16

19 Du kan sende og modtage faxer uden brug af papir Du kan sende og modtage faxer uden brug af papir Modtagelse Modtagne dokumenter kan lagres og gemmes i elektronisk format på maskinens harddisk uden at udskrive dem. CJQ604 Du kan bruge Web Image Monitor til at kontrollere, udskrive, slette, hente eller downloade dokumenter ved hjælp af din computer (lagring af modtagne dokumenter). Se "Bekræfte/Udskrive/Slette Modtagne og Lagrede Dokumenter", Fax. Transmission Du kan sende en fax fra computeren over netværket (Ethernet eller trådløst LAN) til denne maskine, som derefter videresender den via dens telefonforbindelse (LAN-fax). 17

20 1. Maskinens egenskaber CJQ605 Hvis du vil sende en fax, skal du udskrive fra det Windows-program, du arbejder i, vælge LAN-fax som printer og derefter angive destinationen. Du kan også kontrollere de afsendte billeddata. Yderligere oplysninger om maskinens indstillinger findes i "Krav til Netværksindstillinger", Tilslutning af Maskinen/ Systemindstillinger. Yderligere oplysninger om brug af denne funktion findes i "Fax via Computer", Fax. 18

21 Du kan sende og modtage faxer ved hjælp af internettet Du kan sende og modtage faxer ved hjælp af internettet xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx CJQ606 Transmission og Modtagelse IP-fax Denne maskine kan konvertere scannede dokumentbilleder til -format og sende og modtage dataene via internettet. Hvis du vil sende et dokument, skal du angive en -adresse i stedet for at ringe til destinationsnummeret (internetfax og -transmission). Denne maskine kan modtage -meddelelser via internetfax eller fra computere (internetfax modtagelse og mail til udskrivning). Internetfax-kompatible maskiner og computere, der har -adresser, kan modtage meddelelser via internetfax. IP-fax-funktionen sender eller modtager dokumenter mellem to faxmaskiner direkte via et TCP/IPnetværk. Du kan sende et dokument ved at angive en IP-adresse eller et værtsnavn i stedet for et faxnummer (IP-fax-transmission). Denne maskine kan modtage dokumenter, der er sendt via internetfax (IP-fax-modtagelse). Med en VoIP-gateway kan denne maskine sende til G3-faxmaskiner, der er tilsluttet til det almindelige telefonnet (PSTN). Yderligere oplysninger om disse indstillinger findes i "Krav til Netværksindstillinger", Tilslutning af Maskinen/ Systemindstillinger. 19

22 1. Maskinens egenskaber Yderligere oplysninger om afsendelse og modtagelse af dokumenter via internettet findes i "Transmission" og "Modtagelse", Fax. 20

23 Du kan sende og modtage faxer med maskinen, uden at faxenheden er installeret Du kan sende og modtage faxer med maskinen, uden at faxenheden er installeret Du kan sende og modtage faxer gennem en anden maskines faxfunktioner via et netværk (Ekstern fax). CJQ612 For at bruge den eksterne faxfunktion skal faxenheden installeres på hovedmaskinen og den eksterne maskine. Proceduren for afsendelse af faxer er den samme som for maskinen med faxenheden. Når et job er afsluttet, skal de viste resultater for afsendelseshistorik eller udskrevet i rapporter bekræftes. Du kan videresende de modtagne dokumenter fra den eksterne maskine med faxfunktionen til hovedmaskinen. For oplysninger, se "Sende/Modtage Dokumenter med en Ekstern Maskine (Ekstern Fax)", Fax. 21

24 1. Maskinens egenskaber Du kan bruge faxen og scanneren i et netværksmiljø CJQ607 Du kan sende scannede filer til en angivet destination via . Du kan sende scannede filer direkte til mapper. Du kan bruge denne maskine som leveringsscanner for leveringssoftwaren ScanRouter *1. Du kan gemme scannede filer i leveringsserveren eller sende dem til en mappe på en computer på det samme netværk. Du kan anvende Web Services on Devices (WSD) til at sende scannede filer til en klientcomputer. *1 Leveringssoftwaren ScanRouter kan ikke længere købes. Se Fax, Scan, eller Tilslutning af Maskinen/ Systemindstillinger. 22

25 Du kan forhindre informationslækage (sikkerhedsfunktioner) Du kan forhindre informationslækage (sikkerhedsfunktioner) CJQ608 Du kan beskytte dokumenter mod uautoriseret adgang og forhindre, at de kopieres uden tilladelse. Du kan kontrollere brugen af maskinen og forhindre, at de valgte indstillinger på maskinen ændres uden tilladelse. Du kan forhindre uautoriseret adgang til maskinen over netværket ved at angive passwords. Du kan slette eller kryptere dataene på harddisken og forhindre, at oplysningerne lækkes. Du kan begrænse de enkelte brugeres anvendelse af maskinen. Se Sikkerhedsguide. 23

26 1. Maskinens egenskaber Du kan overvåge og indstille maskinen ved hjælp af en computer Du kan kontrollere maskinens status og ændre indstillinger via Web Image Monitor. CJQ609 Du kan kontrollere, hvilken kassette der er ved at løbe tør for papir, registrere oplysninger i adressebogen, angive netværksindstillingerne, konfigurere og ændre systemindstillingerne, administrere job, udskrive jobhistorikken og konfigurere godkendelsesindstillingerne. Se Tilslutning af Maskinen/ Systemindstillinger eller Web Image Monitor Hjælp. 24

27 Du kan forhindre uautoriseret kopiering Du kan forhindre uautoriseret kopiering Du kan indlejre mønstre i dokumenter for at forhindre, at de kopieres. Må ikke kopieres Må ikke kopieres DA CJQ613 Ved hjælp af printerdriveren kan der integreres et mønster i et udskrevet dokument. Hvis dokumentet kopieres på en maskine med Copy Data Security Unit, vises beskyttede sider med gråt, så fortrolige oplysninger ikke kan kopieres. Beskyttede faxmeddelelser bliver blændet med gråt overtryk, før de transmitteres eller lagres. Hvis et dokument, der beskyttes af en uautoriseret kopisikring, kopieres på en maskine, der er udstyret med Copy Data Security Unit, udsender maskinen en advarselslyd, hvis der foretages uautoriseret kopiering. Hvis dokumentet kopieres på en maskine uden Copy Data Security Unit, bliver det indlejrede mønster synlig på kopien og viser, at kopien er taget uden tilladelse. Ved hjælp af printerdriveren kan du indlejre tekst i det dokument, der skal udskrives, så uautoriseret kopiering forhindres. Hvis dokumentet fra en kopimaskine eller en multifunktionsprinter kopieres, scannes eller gemmes i en dokumentserver, fremtræder den indlejrede tekst tydeligt på kopien, så uautoriseret kopiering dermed forhindres. For oplysninger, se printer driver Hjælp, Print, og Sikkerhedsguide. 25

28 26 1. Maskinens egenskaber

29 2. Sådan kommer du i gang Dette kapitel beskriver, hvordan du kommer i gang med at bruge maskinen. Vejledning til komponenternes navne og funktioner Vejledning til type 1- og type 2-komponenter Blokér ikke ventilationshullerne ved at stille ting op ad eller i nærheden af dem. Hvis maskinen bliver for varm, kan der opstå fejl. Maskinens forside og venstre side CJS ARDF Sænk ARDF'en ned over originaler, der er placeret på glaspladen. 27

30 2. Sådan kommer du i gang Hvis der lægges en stak originaler i ARDF'en, vil denne automatisk indføre originalerne en ad gangen. ARDF'en scanner begge sider af en original med en side ad gangen. 2. Glasplade Anbring originalerne her med forsiden nedad. 3. Ventilationshuller Forhindrer overophedning. 4. Hovedafbryder For at betjene maskinen skal hovedafbryderen være tændt. Hvis den er slukket, skal låget åbnes, og kontakten tændes. 5. Betjeningspanel Se S.46 "Oversigt over navne og funktioner på maskinens betjeningspanel". 6. Intern bakke 1 Kopierede/udskrevne papirer og faxmeddelelser leveres her. 7. Frontlåge Åbn denne for at få adgang til maskinens indvendige dele. 8. Kassetter (kassette 1-2) Ilæg papir her. 9. Nederste kassettemoduler Ilæg papir her. 28

31 Vejledning til komponenternes navne og funktioner Maskinens forside og højre side CJS Ventilationshuller Forhindrer overophedning. 2. Bypassbakke Brug ved kopiering eller print på OHP transparente labels og label papir (selvklæbende labels). 3. Papirstyr Når der lægges papir i bypassbakken, skal papirstyrene justeres, så de slutter tæt om papiret. 4. Forlænger Træk forlængeren ud, når der lægges papir, der er større end A4, 8 1 / 2 11, i bypassbakken. 5. Nederste højre låge Åbn denne låge ved papirstop. 29

32 2. Sådan kommer du i gang Maskinens bagside og venstre side CJS Ventilationshuller Forhindrer overophedning. Vejledning til type 3- og 4-komponenter Blokér ikke ventilationshullerne ved at stille ting op ad eller i nærheden af dem. Hvis maskinen bliver for varm, kan der opstå fejl. 30

33 Vejledning til komponenternes navne og funktioner Maskinens forside og venstre side CJS ARDF eller ADF til duplexscanning (Illustrationen viser ARDF'en). Sænk ADF'en ned over originaler, der er placeret på glaspladen. Hvis der lægges en stak originaler i ADF'en, indføres originalerne automatisk en ad gangen. ARDF'en scanner begge sider af en original med en side ad gangen. ADF'en til duplexscanning scanner begge sider af en original samtidig. 2. Glasplade Anbring originalerne her med forsiden nedad. 3. Ventilationshuller Forhindrer overophedning. 4. Hovedafbryder For at betjene maskinen skal hovedafbryderen være tændt. Hvis den er slukket, skal låget åbnes, og kontakten tændes. 5. Betjeningspanel Se S.46 "Oversigt over navne og funktioner på maskinens betjeningspanel". 6. Intern bakke 1 Kopierede/udskrevne papirer og faxmeddelelser leveres her. 31

34 2. Sådan kommer du i gang 7. Frontlåge Åbn denne for at få adgang til maskinens indvendige dele. 8. Kassetter (kassette 1-2) Ilæg papir her. 9. Nederste kassettemoduler Ilæg papir her. Maskinens forside og højre side CJS Ventilationshuller Forhindrer overophedning. 2. Bypassbakke Brug ved kopiering eller print på OHP transparente labels og label papir (selvklæbende labels). 3. Papirstyr Når der lægges papir i bypassbakken, skal papirstyrene justeres, så de slutter tæt om papiret. 4. Forlænger Træk forlængeren ud, når der lægges papir, der er større end A4, 8 1 / 2 11, i bypassbakken. 5. Nederste højre låge Åbn denne låge ved papirstop. 32

35 Vejledning til komponenternes navne og funktioner Maskinens bagside og venstre side CJS Ventilationshuller Forhindrer overophedning. 33

36 2. Sådan kommer du i gang Oversigt over ekstraudstyr Oversigt over eksternt ekstraudstyr Eksternt ekstraudstyr til type 1 and 2 (hovedsageligt Europa og Asien) CJS Kassette til små papirformater Her kan ilægges papir i mindre formater eller kuverter. For at bruge kassetten til små papirformater skal den installeres i kassette 2 4. For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer kassetten til små papirformater, se vejledningen Getting Started. 2. Nederste kassette Kan indeholde op til 550 ark papir. 3. Rulleplade til nederste kassette Montér pladen for at anvende den nederste papirkassette. 4. Kassette 3 (elevatorkassette) Kan indeholde op til ark. 34

37 Oversigt over ekstraudstyr 5. Elevatorkassette Kan indeholde op til ark. 6. Nederste kassettemoduler Består af to kassetter. Kan indeholde op til ark. Hver kassette kan indeholde op til 550 ark. 7. Intern bakke 2 Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, kommer kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne ud her med forsiden nedad. 8. Broenhed Overfører papir til efterbehandleren. 9. Intern offsetbakke Sorterer og stakker flere ark papir. 10. Ekstern bakke Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, leveres kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne her med forsiden nedad. 11. Booklet Finisher SR3100 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Med ryghæftningsfunktionen kan flere ark hæftes på midten og foldes til booklets. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke Efterbehandlerens booklet-bakke 12. Finisher SR3090 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 13. Finisher SR3070 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. 35

38 2. Sådan kommer du i gang Eksternt ekstraudstyr til type 1 og 2 (hovedsageligt Nordamerika) CJS Telefonrør Bruges som modtager, når en faxenhed er installeret. Lader dig bruge funktionerne Opkald med røret på og Manuelt opkald. Den lader dig også bruge maskinen som en telefon. 2. Kassette til små papirformater Her kan ilægges papir i mindre formater eller kuverter. For at bruge kassetten til små papirformater skal den installeres i kassette 2 4. For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer kassetten til små papirformater, se vejledningen Getting Started. 3. Nederste kassette Kan indeholde op til 550 ark papir. 4. Rulleplade til nederste kassette Montér pladen for at anvende den nederste papirkassette. 5. Kassette 3 (elevatorkassette) Kan indeholde op til ark. 6. Elevatorkassette Kan indeholde op til ark. 36

39 Oversigt over ekstraudstyr 7. Nederste kassettemoduler Består af to kassetter. Kan indeholde op til ark. Hver kassette kan indeholde op til 550 ark. 8. Intern bakke 2 Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, kommer kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne ud her med forsiden nedad. 9. Broenhed Overfører papir til efterbehandleren. 10. Intern offsetbakke Sorterer og stakker flere ark papir. 11. Ekstern bakke Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, leveres kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne her med forsiden nedad. 12. Booklet Finisher SR3100 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Med ryghæftningsfunktionen kan flere ark hæftes på midten og foldes til booklets. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke Efterbehandlerens booklet-bakke 13. Finisher SR3090 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 14. Finisher SR3070 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. 37

40 2. Sådan kommer du i gang Eksternt ekstraudstyr til type 3 og 4 (modeller, der er udstyret med ARDF'en) (hovedsageligt Europa og Asien) CJS Adgangsenhed til scanner Denne enhed giver dig mulighed for at betjene maskinen eller scanne dokumenter fra siden i stedet for at bruge maskinens betjeningspanel. 2. Kassette til små papirformater Her kan ilægges papir i mindre formater eller kuverter. For at bruge kassetten til små papirformater skal den installeres i kassette 2 4. For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer kassetten til små papirformater, se vejledningen Getting Started. 3. Kassette 3 (elevatorkassette) Kan indeholde op til ark. 4. Elevatorkassette Kan indeholde op til ark. 38

41 Oversigt over ekstraudstyr 5. Nederste kassettemoduler Består af to kassetter. Kan indeholde op til ark. Hver kassette kan indeholde op til 550 ark. 6. Intern bakke 2 Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, kommer kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne ud her med forsiden nedad. 7. Broenhed Overfører papir til efterbehandleren. 8. Intern offsetbakke Sorterer og stakker flere ark papir. 9. Ekstern bakke Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, leveres kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne her med forsiden nedad. 10. Finisher SR3120 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 11. Booklet Finisher SR3110 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Med ryghæftningsfunktionen kan flere ark hæftes på midten og foldes til booklets. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke Efterbehandlerens booklet-bakke 12. Finisher SR3090 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 39

42 2. Sådan kommer du i gang Eksternt ekstraudstyr til type 3 og 4 (modeller, der er udstyret med ARDF'en) (hovedsageligt Nordamerika) CJS Adgangsenhed til scanner Denne enhed giver dig mulighed for at betjene maskinen eller scanne dokumenter fra siden i stedet for at bruge maskinens betjeningspanel. 2. Telefonrør Bruges som modtager, når en faxenhed er installeret. Lader dig bruge funktionerne Opkald med røret på og Manuelt opkald. Den lader dig også bruge maskinen som en telefon. 3. Kassette til små papirformater Her kan ilægges papir i mindre formater eller kuverter. For at bruge kassetten til små papirformater skal den installeres i kassette 2 4. For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer kassetten til små papirformater, se vejledningen Getting Started. 4. Kassette 3 (elevatorkassette) Kan indeholde op til ark. 40

43 Oversigt over ekstraudstyr 5. Elevatorkassette Kan indeholde op til ark. 6. Nederste kassettemoduler Består af to kassetter. Kan indeholde op til ark. Hver kassette kan indeholde op til 550 ark. 7. Intern bakke 2 Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, kommer kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne ud her med forsiden nedad. 8. Broenhed Overfører papir til efterbehandleren. 9. Intern offsetbakke Sorterer og stakker flere ark papir. 10. Ekstern bakke Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, leveres kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne her med forsiden nedad. 11. Finisher SR3120 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 12. Booklet Finisher SR3110 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Med ryghæftningsfunktionen kan flere ark hæftes på midten og foldes til booklets. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke Efterbehandlerens booklet-bakke 13. Finisher SR3090 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 41

44 2. Sådan kommer du i gang Eksternt ekstraustyr til type 3 og 4 (modeller, der er udstyret med ADF'en til duplexscanning) (hovedsageligt Europa og Asien) CJS Kassette til små papirformater Her kan ilægges papir i mindre formater eller kuverter. For at bruge kassetten til små papirformater skal den installeres i kassette 2 4. For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer kassetten til små papirformater, se vejledningen Getting Started. 2. Kassette 3 (elevatorkassette) Kan indeholde op til ark. 3. Elevatorkassette Kan indeholde op til ark. 4. Nederste kassettemoduler Består af to kassetter. Kan indeholde op til ark. Hver kassette kan indeholde op til 550 ark. 42

45 Oversigt over ekstraudstyr 5. Intern bakke 2 Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, kommer kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne ud her med forsiden nedad. 6. Broenhed Overfører papir til efterbehandleren. 7. Intern offsetbakke Sorterer og stakker flere ark papir. 8. Ekstern bakke Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, leveres kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne her med forsiden nedad. 9. Finisher SR3120 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 10. Booklet Finisher SR3110 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Med ryghæftningsfunktionen kan flere ark hæftes på midten og foldes til booklets. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke Efterbehandlerens booklet-bakke 11. Finisher SR3090 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 43

46 2. Sådan kommer du i gang Eksternt ekstraudstyr til type 3 og 4 (modeller, udstyret med ADF'en til duplexscanning) (hovedsageligt Nordamerika) CJS Telefonrør Bruges som modtager, når en faxenhed er installeret. Lader dig bruge funktionerne Opkald med røret på og Manuelt opkald. Den lader dig også bruge maskinen som en telefon. 2. Kassette til små papirformater Her kan ilægges papir i mindre formater eller kuverter. For at bruge kassetten til små papirformater skal den installeres i kassette 2 4. For yderligere oplysninger om, hvordan man installerer kassetten til små papirformater, se vejledningen Getting Started. 3. Kassette 3 (elevatorkassette) Kan indeholde op til ark. 4. Elevatorkassette Kan indeholde op til ark. 44

47 Oversigt over ekstraudstyr 5. Nederste kassettemoduler Består af to kassetter. Kan indeholde op til ark. Hver kassette kan indeholde op til 550 ark. 6. Intern bakke 2 Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, kommer kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne ud her med forsiden nedad. 7. Broenhed Overfører papir til efterbehandleren. 8. Intern offsetbakke Sorterer og stakker flere ark papir. 9. Ekstern bakke Hvis du vælger denne bakke som modtagebakke, leveres kopierne/udskrifterne eller faxmeddelelserne her med forsiden nedad. 10. Finisher SR3120 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 11. Booklet Finisher SR3110 Sorterer, stakker, hæfter og huller flere ark. Med ryghæftningsfunktionen kan flere ark hæftes på midten og foldes til booklets. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke Efterbehandlerens booklet-bakke 12. Finisher SR3090 Sorterer, stakker og hæfter flere ark papir. Er udstyret med følgende bakker: Efterbehandlerens øverste bakke Efterbehandlerens offsetbakke 45

48 2. Sådan kommer du i gang Oversigt over navne og funktioner på maskinens betjeningspanel Denne illustration viser maskinens betjeningspanel med fuldt installeret ekstraudstyr DA CJS [Startside]-tast Tryk for at vise [Start]-siden. Se mere om dette på S.49 "Sådan anvendes [Start]-siden". 2. Funktionstaster Der er ingen funktioner registreret for funktionstasterne som fabriksindstillinger. Du kan registrere ofte anvendte funktioner, programmer og websider. For yderligere oplysninger se vejledningen Getting Started. 3. Visningspanel Viser tasterne for de enkelte funktioner, betjeningsstatus eller meddelelser. Se vejledningen Getting Started. 4. [Nulstil]-tasten Tryk her for at slette nuværende indstillinger. 5. [Program]-tast (kopi-, dokumentserver-, fax- og scannertilstand) Tryk her for at registrere ofte anvendte indstillinger eller for at hente registrerede indstillinger frem. Se vejledningen Convenient Functions. 46

49 Oversigt over navne og funktioner på maskinens betjeningspanel Tryk for at programmere standardindstillinger for, hvad der skal vises i startdisplayet, når tilstande ryddes eller nulstilles, eller når der tændes for strømmen. 6. [Afbryd]-tast Se vejledningen Convenient Functions. Tryk her for at afbryde et job og lave kopier. Se vejledningen Copy/ Document Server. 7. Strømindikator Denne indikator lyser, når du tænder på hovedafbryderen. 8. [Energispare]-tast Tryk for at skifte mellem lavstrømstilstand og dvaletilstand. Se vejledningen Getting Started. Når maskinen er indstillet til Lavenergitilstand, lyser [Energisparer]-tasten. I dvaletilstand blinker [Energisparer]-tasten langsomt. 9. [Log ind/log ud]-tast Tryk her for at logge ind eller ud. 10. [Brugerfunk./Tæller]-tast Brugerfunktioner Tryk her for at ændre standardindstillingerne, så de passer til dine behov. Se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. Tæller Tryk her for at kontrollere eller udskrive tællerstanden. Se vejledningen Maintenance and Specifications. Du kan finde ud af, hvor du skal bestille forbrugsstoffer, og hvor du skal ringe hen, hvis der opstår fejl. Du kan også udskrive disse oplysninger. Se vejledningen Maintenance and Specifications. 11. [Forenklet display]-tast Tryk her for at skifte til det forenklede display. Se vejledningen Getting Started. 12. [ ]-tasten (Enter-tasten) Tryk her for at bekræfte indtastede værdier eller angivne elementer. 13. [Start]-tast Tryk her for at starte kopiering, udskrivning, scanning eller afsendelse. 14. Tasten [Prøvetryk] Tryk her for at udskrive ét sæt kopier eller udskrifter for at kontrollere kvaliteten, inden der udskrives flere sæt. Se vejledningen Copy/ Document Server. 15. [Stop]-tast Tryk her for at stoppe et igangværende job i kopi-, scanner-, fax- eller printerfunktionen. 16. [Slet]-tasten Tryk her for at slette et indtastet tal. 17. Taltaster Brug disse taster til indtastning af antal kopier, faxnumre samt data for den valgte funktion. 47

50 2. Sådan kommer du i gang 18. Tasten [Kontrollér status] Tryk for at kontrollere maskinens systemstatus, driftsstatus for hver funktion og aktuelle job. Du kan også vise joboversigten og maskinens vedligeholdelsesinformation. 19. Data ind-indikator (fax- og printertilstand) Blinker, når maskinen modtager udskriftsjob eller LAN-faxdokumenter fra en computer. Se Fax og Print. 20. Kommunikationsindikator, indikator for filmodtagelse, indikator for fortrolig fil Kommunikationsindikator Lyser konstant under faxafsendelse og -modtagelse. Indikator for filmodtagelse Lyser konstant, mens data - dog ikke filer til personlig boks eller med hukommelseslås - modtages og lagres i faxhukommelsen. Se vejledningen Fax. Indikator for fortrolig fil Lyser konstant, mens der modtages data til personlige bokse. Blinker, mens der modtages filer med hukommelseslås. Se vejledningen Fax. 21. Adgangsindikator Lyser, når en lagerenhed indsættes i kortpladsen eller åbnes. 22. Kortpladser Brug disse til at indsætte SD-kort eller USB-stik. 48

51 Sådan anvendes [Start]-siden Sådan anvendes [Start]-siden Ikonerne for hver funktion vises på [Start]-siden. Du kan tilføje genveje til ofte anvendte programmer eller websider til [Start]-siden. Ikonerne til tilføjede genveje kommer frem på [Start]-siden. Programmerne eller websiderne kan nemt hentes ved at trykke på genvejsikonerne. Tryk på [Start]-tasten for at vise [Start]-siden DA CJS [Kopimaskine] Tryk her for at lave kopier. Yderligere oplysninger om brug af kopifunktionen findes i vejledningen Copy/ Document Server. 2. [Fax] Tryk her for at sende eller modtage faxer. Yderligere oplysninger om faxfunktionen findes i vejledningen Fax. 3. [Scanner] Tryk her for at scanne originaler og gemme billeder som filer. Yderligere oplysninger om scannerfunktionen findes i vejledningen Scan. 4. [Printer] Tryk her for at oprette indstillinger, så maskinen kan bruges som en printer. Yderligere oplysninger om angivelse af indstillinger for printerfunktionen findes i vejledningen Print. 5. Billede af startsiden Du kan vise et billede på [Startside]-skærmen, såsom et firmalogo. Oplysninger om ændring af billedet findes i vejledningen Convenient Functions. 6. / Tryk her for at skifte mellem sider, når ikonerne ikke vises på én side. 49

52 2. Sådan kommer du i gang 7. Genvejsikon Du kan tilføje genveje til programmer eller websider til [Start]-siden. For yderligere oplysninger om registrering af genveje se S.50 "Tilføjelse af ikoner til [Startside]-skærmen". Programnummeret kommer frem nederst på genvejsikonet. 8. [Browser] Tryk her for at vise websider. Yderligere oplysninger om brug af browserfunktionen findes i vejledningen Convenient Functions. 9. [Dokumentserver] Tryk her for at lagre eller udskrive dokumenter på maskinens harddisk. Yderligere oplysninger om brug af Dokumentserver-funktionen findes i vejledningen Copy/ Document Server. Tilføjelse af ikoner til [Startside]-skærmen Du kan tilføje genveje til programmer gemt i printer-, fax- eller scannertilstand eller websider registreret i Favoritter ved hjælp af browserfunktionen. Du kan også se ikoner for funktioner og integrerede softwareprogrammer, som du har slettet fra [Startside]-skærmen. For yderligere oplysninger om oprettelse af et program se S.54 "Registrering af funktioner i et program". For yderligere oplysninger om proceduren for registrering af websider til Favoritter se vejledningen Convenient Functions. Genveje til websider, som er registreret i Favoritter efter bruger, kan ikke registreres på [Startside]- skærmen. Tilføj websider til Fælles favoritter for at registrere genvejene. For yderligere oplysninger om de forskellige typer Favoritter se vejledningen Convenient Functions. For yderligere oplysninger om proceduren for registrering af en genvej ved hjælp af [Program]- siden se vejledningen Convenient Functions. Du kan registrere op til 72 funktioner og genvejsikoner. Slet ubrugte ikoner, hvis grænsen er nået. For yderligere oplysninger se vejledningen Convenient Functions. Du kan ændre positionen for ikoner. For yderligere oplysninger se vejledningen Convenient Functions. Tilføjelse af ikoner til [Startside]-skærmen via Web Image Monitor 1. Start Web Image Monitor. Yderligere oplysninger findes i vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 50

53 Sådan anvendes [Start]-siden 2. Log på Web Image Monitor som administrator. For yderligere oplysninger se Sikkerhedsvejledning. 3. Peg på [Enhedshåndtering], og klik på [Styring af startside]. 4. Klik på [Redigér ikoner]. 5. Peg på [Der kan tilføjes et ikon.] for den position, som du ønsker at tilføje, og klik på [Tilføj]. 6. Vælg den funktion eller det genvejsikon, som du ønsker at tilføje. 7. Klik på [OK] fire gange. Tilføjelse af ikoner til [Startside]-skærmen ved hjælp af Brugerfunk. I følgende procedure er der tilføjet en genvej til et kopimaskineprogram til [Startside]-skærmen. 1. Registrér et program. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 3. Tryk på [Redigér startside]. CJS039 51

54 2. Sådan kommer du i gang 4. Tryk på [Tilføj ikon]. 5. Tryk på fanen [Programmér]. 6. Kontrollér, at [Kopimask.program] er valgt. 7. Vælg programmet, som du ønsker at tilføje. 52

55 Sådan anvendes [Start]-siden 8. Angiv placeringen for, hvor [Tomt] skal vises. 9. Tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Tryk på [ ] i øverste højre hjørne af skærmen for at kontrollere placeringen på skærmen. 53

56 2. Sådan kommer du i gang Registrering af funktioner i et program Antallet af programmer, som kan registreres, kan variere, afhængigt af funktionerne. Kopimaskine: 25 programmer Dokumentserver: 25 programmer Fax: 100 programmer Scanner: 25 programmer Følgende indstillinger kan registreres i programmer: Kopimaskine: Farvetilstand, originaltype, belysning, Speciel original, kassette, Gem fil (undtagen Brugernavn og Password), Opret margen, Efterbehandling, Omslag/skilleark (undtagen Titelblad: Kopi, Titelblad: Blank og Kapitel i Titelblad / kapitel), Redigér / Farve, Dup./Komb./Serie, Reducér / Forstør, antal kopier Dokumentserver (på startskærmen for dokumentudskrivning): Fax: 2-sidet kopi Top til top, 2-sidet kopi Top til bund, Booklet B, Booklet A, Efterbehandling, Omslag/ skilleark (undtagen Titelblad: Kopi, Titelblad: Blank, Kapitel og Hovedarkskassette i Titelblad / kapitel), Redigér / Stemp., antal udskrifter Scanneindstillinger, belysning, Originalfremf.type, Filtype, Gem fil (undtagen Brugernavn og Password), Vis eksempel, transmissionstype, destinationer (undtagen mappedestinationer), Vælg linje, Ava. funkt., hukommelsesoverførsel/øjeblikkelig overførsel, Stat.rp. f. afs., Afs.funktion(undtagen Emne) Scanner: Scanneindstillinger, belysning, Originalfremf.type, Send filtype/-navn (undtagen Sikkerhedsindstillinger), Vælg gemt fil, Gem fil (undtagen Brugernavn og Password), Vis eksempel, Tekst, Emne, Sikkerhed, Besked om modt. Dette afsnit indeholder oplysninger om registrering af funktioner i et program ved at bruge kopifunktionen som et eksempel. 54

57 Registrering af funktioner i et program 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Kopimaskine] på skærmen [Startside]. DA CJS Redigér kopiindstillingerne, så alle de funktioner, der skal lagres i et program, er valgt. 3. Tryk på tasten [Programmér]. 4. Tryk på [Programmér]. CJU Tryk på det programnummer, du vil registrere. 6. Indtast programnavnet. 7. Tryk på [OK]. 8. Tryk på [Afslut]. 55

58 2. Sådan kommer du i gang Antallet af tegn, et programnavn kan indeholde, varierer, afhængigt af funktionerne, som følger: Kopimaskine: 34 tegn Dokumentserver: 34 tegn Fax: 20 tegn Scanner: 34 tegn Når et angivet program registreres som standard, bliver dets værdier de standardindstillinger, der vises uden at skulle trykke på tasten [Programmér], samt når tilstande slettes eller nulstilles, og når der tændes på maskinen. Se vejledningen Convenient Functions. Når papirkassetten, der blev angivet i et program, er tom, og hvis mere end én kassette indeholder papir af det samme format, så vil den kassette, der er prioriteret under fanen [Papirkassetteprioritet: Kopimaskine], [Papirkassetteprioritet: Fax] eller [Papirkassetteprioritet: Printer] i [Indstill. f. papirkass.], blive valgt først. For yderligere oplysninger se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. Programmer slettes ikke, hvis der slukkes for strømmen, eller der trykkes på tasten [Nulstil], medmindre programmet slettes eller overskrives. Programnumre med ikonet ved siden af dem er allerede indstillet. Programmer kan registreres til [Startside]-skærmen og kan nemt genkaldes. For yderligere oplysninger se vejledningen Convenient Functions og S.50 "Tilføjelse af ikoner til [Startside]- skærmen". Eksempler på programmer Kopitilstand Programnavn Programbeskrivelse Eco-kopi Dateret fortrolig kopi Kopiering af konferencemateriale Angiv [Komb. 2 sider] i [Dup./Komb./Serie]. Du kan spare papir og toner. I [Redigér / Farve] angiv [FORTROLIGT] under [Fast stempel] og [Datostempel]. Du kan øge fokus på sikkerhed ved at udskrive "Hemmelig" og datoen på kopier. Angiv [Komb. 2 Sider] i [Dup./Komb./Serie] og [Hæftning] i [Efterbehandling]. Du kan kopiere konferencemateriale effektivt. 56

59 Registrering af funktioner i et program Programnavn Kopiering af booklet A Kopiering af størrelsesenhed Stempling af firmanavn-kopi Miniaturekopi Programbeskrivelse Angiv [Booklet A] i [Dup./Komb./Serie] og [Hæftning: Midten] i [Efterbehandling]. Du kan spare papir. Ligeledes kan du udskrive dokumenter in-house i stedet for at få dem udskrevet hos en ekstern printvirksomhed. Angiv [Blandede formater] i [Speciel original] og [Auto. red. / forstør] på startskærmen. Du kan udskrive forskellige størrelser kopier over på én størrelse papir, så de er nemmere at håndtere. Angiv [Brugerstempel] i [Redigér / Farve]. Du kan stemple dit firmanavn på kopier af arbejds- eller arkitekttegninger. Dit firmanavn skal være registreret på forhånd i maskinen. Angiv [Komb. 1 side] i [Dup./Komb./Serie]. Du kan kopiere op til otte sider over på én side af et stykke papir, så du sparer papir. Scannertilstand Programnavn Nem PDF-scanning Højkomprimeret scan Langtidslagring af scan Programbeskrivelse Vælg [Fuldfarve: Tekst / Foto] i [Scanneindstillinger]. I [Send filtype/-navn] vælg [PDF] under [Filtype] og indtast forretningsoplysningerne, såsom "Afdeling i London: daglig rapport" under [Filnavn]. Du kan scanne dokumenter effektivt. Vælg [Fuldfarve: Tekst / Foto] i [Scanneindstillinger] og [Højkomprim.-PDF] i [Send filtype/-navn]. Du kan reducere datastørrelsen for scannede dokumenter, så du kan sende dem uden at bekymre dig om datakapaciteten. Vælg [PDF/A] i [Send filtype/-navn]. Denne filtype er egnet til langtidslagring. 57

60 2. Sådan kommer du i gang Programnavn Scanning af størrelsesenhed Scanning af digital signatur Scanning af opdelt fil Scanning i høj opløsning Scanning af multidokumenter Programbeskrivelse Vælg [Bland. originalformater] i [Scanneindstillinger], og angiv et papirformat på startskærmen. Du kan springe denne procedure om at forene formatet, når scannede data udskrives igen. I [Send filtype/-navn] angiv [PDF], [Højkomprim.-PDF] eller [PDF/A] i [Filtype], og angiv også [Digital signatur]. Du kan tilføje en digital signatur til et vigtigt dokument, såsom en kontrakt, således at enhver ændring i data kan registreres. Angiv [Del] i [Originalfremf.type]. Du kan scanne en flersidet original som én fil ved at opdele den i grupper med et angivet antal sider. Angiv indstillinger for at gemme scannede data i TIFF-format. Angiv også en højere opløsning i [Scanneindstillinger]. Scannede dokumenter bevarer mange detaljer fra originalerne, men størrelsen på dataene kan være ret stor. Vælg [Multi] i [Originalfremf.type]. Du kan anvende flere scanninger til en stor mængde originaler og sende de scannede originaler som et enkelt job. Faxtilstand Programnavn Besked om afsendelsesresultater for fax Angivet tid for faxoverførsel Faxoverførsel for afdeling Programbeskrivelse Vælg [Vis eksempel] på startskærmen, og angiv [ afs.resultater] i [Afs.funktion]. Du kan kontrollere, om overførselsindstillingerne er korrekte før og efter overførsel. Angiv [Send senere] i [Afs.funktion]. Du kan sende en fax på et angivet tidspunkt. Angiv [Udskriv faxhoved] i [Afs.funktion]. Denne indstilling kan bruges, hvis modtageren angiver videresendelse af destinationer efter afsendere. 58

61 Registrering af funktioner i et program Funktioner, der kan registreres, afhænger af det installerede ekstraudstyr. For yderligere oplysninger se vejledningen Getting Started. Navnene på ovennævnte programmer er bare eksempler. Du kan frit navngive et program i overensstemmelse med dets formål. Afhængigt af dine firmaoplysninger eller typen af dokumenter, der skal scannes, kan det ikke anbefales at registrere et program. 59

62 2. Sådan kommer du i gang Tænd/sluk for strømmen Hovedafbryderen sidder på venstre side af maskinen. Hvis du slukker for strømmen her, slukkes indikatoren i højre side af betjeningspanelet. Når det sker, er der slukket for strømmen. Hvis du slukker her, når faxenheden er installeret, vil faxfilerne i hukommelsen gå tabt. Brug kun denne kontakt, hvis det er nødvendigt. Tænd for strømmen Sluk ikke for hovedafbryderen umiddelbart efter, at den er blevet tændt. Det kan beskadige harddisken eller hukommelsen og medføre fejl. 1. Sørg for, at strømkablet er sat korrekt i stikkontakten på væggen. 2. Åbn dækslet til hovedafbryderen, og tænd på kontakten. Strømindikatoren tændes. CJS041 Sluk for strømmen Når strømkablet tages ud af stikkontakten i væggen, skal du altid trække i stikket, ikke i kablet. I modsat fald kan kablet blive beskadiget. Brug af beskadigede kabler kan medføre brand eller give elektriske stød. Når du har slukket for strømmen til maskinen, skal du vente i et par sekunder, før du tænder igen. Hvis meddelelsen "Turn main Power Switch off" kommer frem, skal du slukke for strømmen til maskinen, vente i mindst 10 sekunder og derefter tænde igen. Tænd aldrig straks efter, at du har slukket. 60

63 Tænd/sluk for strømmen Sørg for at slukke på hovedafbryderen, før du tager ledningen ud af stikket. Ellers kan det medføre skader på harddisken eller hukommelsen, og der kan opstå fejlfunktioner. Strømmen må ikke afbrydes, mens maskinen er i brug. 1. Åbn dækslet til hovedafbryderen, og sluk på kontakten. Strømindikatoren slukker. 61

64 2. Sådan kommer du i gang Når godkendelsesskærmen vises Hvis basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller integrationsservergodkendelse er aktiveret, vises godkendelsesskærmen på displayet. Maskinen kan først betjenes efter indtastning af dit eget login-brugernavn og login-password. Hvis Brugerkode-godkendelse er aktiveret, kan du ikke bruge maskinen, før du indtaster en brugerkode. Hvis du kan bruge maskinen, betyder det, at du er logget på. Når du forlader betjeningstilstanden, betyder det, at du er logget af. Når du er logget på maskinen, skal du sørge for at logge af for at forhindre uautoriseret brug. Bed brugeradministratoren om et login-brugernavn, et login-password og en brugerkode. Yderligere oplysninger om brugergodkendelse findes i Sikkervejledning. Brugerkoden, der skal indtastes under Brugerkode-godkendelse, er den numeriske værdi, der er registreret i adressebogen som "Brugerkode". Brugerkode-godkendelse via betjeningspanelet Dette afsnit beskriver proceduren for at logge på maskinen via betjeningspanelet, mens brugerkodegodkendelse er aktiveret. Hvis brugerkode-godkendelse er aktiveret, kommer et skærmbillede frem til indtastning af brugerkoden. 1. Indtast en brugerkode (med op til otte cifre), og tryk på [OK]. Log på maskinen ved hjælp af betjeningspanelet Dette afsnit beskriver proceduren for at logge på maskinen, når basisgodkendelse, Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse eller integrationsserver-godkendelse er indstillet. 62

65 Når godkendelsesskærmen vises 1. Tryk på tasten [Login]. 2. Indtast et login-brugernavn, og tryk på [OK]. 3. Indtast et login-password, og tryk på [OK]. Når brugeren er godkendt, vil skærmbilledet for den funktion, du bruger, komme frem. Log af ved hjælp af betjeningspanelet Dette afsnit beskriver proceduren for at logge af maskinen, når basisgodkendelse, Windowsgodkendelse, LDAP-godkendelse eller integrationsserver-godkendelse er indstillet. Du skal altid logge af maskinen, når du er færdig med at bruge den, for at forhindre uautoriseret brug. 1. Tryk på tasten [Log ind/log ud]. 2. Tryk på [Ja]. CJS040 63

66 2. Sådan kommer du i gang Placering af originaler Placering af originaler på glaspladen ADF'en må ikke tvinges op. Ellers kan ADF-låget åbne sig eller blive beskadiget. 1. Løft ADF'en. Sørg for at løfte ADF'en mere end 30 grader. Ellers vil originalformatet ikke blive genkendt korrekt. 2. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. Start med den første side, der skal kopieres. 1 CJW Placeringsmærke 3. Sænk ADF'en. Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Sørg for, at føleren ikke blokeres, og stak originalerne korrekt. I modsat fald kan maskinen ikke registrere det korrekte originalformat, eller der kan komme en meddelelse om papirstop. Læg desuden ikke originaler eller andre objekter på toplåget. Det kan resultere i fejlfunktioner. 64

67 Placering af originaler ARDF (type 1 og 2) 1 CJW003 ARDF (type 3 og 4) 1 CJW004 ADF til duplexscanning (type 3 og 4) 1 CJW Følere 1. Justér originalstyret til originalformatet. 2. Anbring de tilrettede originaler i ADF'en med forsiden opad. Originaler må ikke stakkes højere end til grænsemarkeringen. Den første side skal ligge øverst. ARDF (type 1 og 2) 65

68 2. Sådan kommer du i gang 1 2 CJW006 ARDF (type 3 og 4) 1 2 CJW007 ADF til duplexscanning (type 3 og 4) 1 2 CJW Grænsemarkering 2. Originalstyr 66

69 3. Kopimaskine Dette afsnit beskriver ofte benyttede kopifunktioner og handlinger. Oplysningerne, der ikke er inkluderet i dette kapitel, findes i vejledningen Copy/ Document Server på den vedlagte CD-ROM. Grundlæggende procedure For at lave kopier af originalerne skal de placeres på glasset eller i ADF'en. Når du lægger originalen på glaspladen, skal du starte med den første side, der skal kopieres. Når du placerer originalen i ADF'en, lægges de i sådan, at den første side ligger øverst. Om placering af originalen på glaspladen se S.64 "Placering af originaler på glaspladen". Om placering af originalen i ADF'en se S.64 "Placering af originaler i den automatiske dokumentføder". For at kopiere på andet end almindeligt papir skal papirtypen angives i Brugerfunk. i henhold til vægten på det papir, der anvendes. For yderligere oplysninger se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 1. Sørg for, at "Kopimaskine" vises på skærmen. Hvis nogen anden funktion vises, skal der trykkes på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet og på ikonet [Kopimaskine] på [Start]-siden. 2. Sørg for, at ingen tidligere indstillinger er aktive. Hvis de tidligere indstillinger stadig er aktive, skal du trykke på tasten [Nulstil]. 3. Placér originalerne. 4. Foretag de ønskede indstillinger. 5. Indtast antallet af kopier med taltasterne. Det maksimale antal kopier, der kan indtastes, er Tryk på knappen [Start]. Når du lægger originaler på glaspladen, skal du trykke på [ ]-tasten, når alle originaler er blevet scannet. Nogle funktioner, som f.eks. Multi-funktionen, kan kræve, at du trykker på [ ]-tasten, når originalerne lægges i ADF'en. Følg meddelelserne, der vises på skærmen. 67

70 3. Kopimaskine 7. Når kopijobbet er færdigt, kan du trykke på tasten [Nulstil] for at slette indstillingerne. 68

71 Auto red. / forstør Auto red. / forstør Maskinen vil automatisk genkende originalformatet og derefter vælge et passende gengivelsesforhold baseret på det valgte format. CKN008 Hvis du vælger en zoomprocent efter at have trykket på [Auto. red./forstør], annulleres [Auto. red./forstør], og billedet kan ikke roteres automatisk. Dette er nyttigt ved kopiering af forskellige originalformater på det samme papir. Hvis originalens retning er forskellig fra retningen af kopipapiret, vil maskinen dreje originalbilledet 90 grader, så det passer til kopipapiret (roteret kopi). Hvis originaler i A3 (11 17) med retningen f.eks. skal formindskes, så de passer til papir i formatet A4 (8 1 / 2 11), skal man vælge en kassette med A4 (8 1 / 2 11) og derefter trykke på [Auto. red./forstør]. Billedet roteres automatisk. For yderligere oplysninger om drejning af kopi se vejledningen Copy/ Document Server. Følgende originalformater og -retninger kan anvendes med denne funktion: (hovedsageligt Europa og Asien) Type 1 og 2 Originalens placering Originalformat og -retning Glasplade A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 13 ARDF A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 17, 8 1 / 2 11, 8 1 / 2 13 Type 3 og 4 Originalens placering Originalformat og -retning Glasplade A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 8 1 / 2 13 ADF A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 11, 8 1 /

72 3. Kopimaskine (hovedsageligt Nordamerika) Originalens placering Originalformat og -retning Glasplade 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2 ADF 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 10 14, 7 1 / / 2, A3, A4 1. Tryk på [Auto. red. / forstør]. 2. Vælg papirformat. 3. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. 70

73 Duplexkopiering Duplexkopiering Kopierer to 1-sidede eller en 2-sidet original over på ét 2-sidet ark. Under kopieringen forskydes billedet, så der bliver plads til indbindingsmargenen. CKN009 Der findes to typer Duplex. 1-sidet 1-sidet 2-sidet Kopierer to 1-sidede sider til én 2-sidet side. 2-sidet Kopierer to 2-sidede sider til én 2-sidet side. Det færdige kopiresultat afhænger af originalernes retning ( eller ). Originalretning og færdige kopier For at kopiere på begge sider af papiret, skal du vælge original- og kopieringsretningen i henhold til, hvordan du vil have udskriften til at se ud. Original Placering af originaler Originalretning Retning Kopimaskine Top til top Top til bund Top til top 71

74 3. Kopimaskine Original Placering af originaler Originalretning Retning Kopimaskine Top til bund 1. Tryk på [Dup./Komb./Serie]. 2. Kontrollér, at [Duplex] er valgt. Hvis [Duplex] ikke er valgt, skal du trykke på [Duplex]. 3. Vælg [1-sidet 2-sidet] eller [2-sidet 2-sidet] i henhold til, hvordan du vil have, at dokumentet udskrives. For at ændre original- eller kopiretningen skal du trykke på [Retning]. 4. Tryk på [OK]. 5. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. 72

75 Kombineret kopiering Kombineret kopiering Denne funktion kan bruges til at vælge et gengivelsesforhold automatisk og kopiere originalerne over på et enkelt ark kopipapir. Maskinen vælger et gengivelsesforhold mellem 25 og 400 %. Hvis originalens retning er forskellig fra kopipapirets, drejer maskinen automatisk billedet 90 grader, så kopierne bliver rigtige. Originalens retning og billedposition ved Kombinering Billedpositionen ved Kombinering varierer i henhold til originalretningen og det antal kopier, der skal kombineres. Originaler i stående retning ( ) Originaler i liggende retning ( ) CKN015 Placering af originaler (originaler placeret i ADF'en) Standardværdien for kopieringsrækkefølgen i funktionen Kombinering er [Fra venstre til højre]. For at kopiere originaler fra højre til venstre i ADF'en skal de lægges omvendt i. Originaler, der læses fra venstre til højre CKN016 73

76 3. Kopimaskine CKN010 Originaler, der læses fra højre til venstre CKN017 En-sidet kombinering Kombinér flere sider på én side af et ark. CKN014 Der findes seks typer 1-sidet kombinering. 1-sidet 2 originaler Kombinér 1 Side Kopierer to 1-sidede originaler på den ene side af et ark. 1-sidet 4 originaler Kombinér 1 Side Kopierer fire 1-sidede originaler på den ene side af et ark. 1-sidet 8 originaler Kombinér 1 Side Kopierer otte 1-sidede originaler på den ene side af et ark. 2-sidet 2 sider Komb. 1 side Kopierer én 2-sidet original på den ene side af et ark. 74

77 Kombineret kopiering 2-sidet 4 sider Komb. 1 side Kopierer to 2-sidede originaler på den ene side af et ark. 2-sidet 8 sider Komb. 1 side Kopierer fire 2-sidede originaler på den ene side af et ark. 1. Tryk på [Dup./Komb./Serie]. 2. Tryk på [Kombinér]. 3. Vælg [1-sidet] eller [2-sidet] for [Original:]. Hvis du valgte [2-sidet], kan du ændre retningen. 4. Tryk på [Komb. 1 side]. 5. Vælg det antal originaler, der skal kombineres. 6. Tryk på [OK]. 7. Vælg papirformat. 8. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. To-sidet kombinering Kombinerer flere sider af originaler på to sider af et ark. 75

78 3. Kopimaskine CKN074 Der findes seks typer 2-sidet kombinering. 1-sidet 4 originaler Kombinér 2 sider Kopierer fire 1-sidede originaler til ét ark med to sider pr. side. 1-sidet 8 originaler Kombinér 2 Sider Kopierer otte 1-sidede originaler til ét ark med fire sider pr. side. 1-sidet 16 originaler Kombinér 2 Sider Kopierer 16 1-sidede originaler til ét ark med otte sider pr. side. 2-sidet 4 sider Komb. 2 sider Kopierer to 2-Sidede originaler til ét ark med to sider pr. side. 2-sidet 8 sider Komb. 2 sider Kopierer fire 2-sidede originaler til ét ark med fire sider pr. side. 2-sidet 16 sider Komb. 2 sider Kopierer otte 2-sidede originaler til ét ark med otte sider pr. side. 1. Tryk på [Dup./Komb./Serie]. 2. Tryk på [Kombinér]. 76

79 Kombineret kopiering 3. Vælg [1-sidet] eller [2-sidet] for [Original:]. 4. Tryk på [Komb. 2 sider]. 5. Tryk på [Retning]. 6. Vælg [Top til Top] eller [Top til bund] for [Original:] og/eller [Kopi:], og tryk dernæst på [OK]. 7. Vælg det antal originaler, der skal kombineres. 8. Tryk på [OK]. 9. Vælg papirformat. 10. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. 77

80 3. Kopimaskine Kopiering på brugerdefinerede papirformater fra bypassbakken Papir med en vandret længde på 148,0 457,2 mm (5,83 18,00 tommer) og en lodret længde på 90,0 305,0 mm (3,55 12,00 tommer) kan indføres fra bypassbakken. Det skal dog bemærkes, at begrænsningerne for vandret og lodret længde varierer afhængigt af det installerede ekstraudstyr. Når udskrifter leveres til efterbehandlerens bakker: Vandret længde: 148,0 457,2 mm (5,83 18,00 tommer), lodret længde: 100,0 305,0 mm (3,94 12,00 tommer) Når udskrifter leveres til den interne bakke 2: Vandret længde: 148,0 432,0 mm (5,83 17,00 tommer), lodret længde: 93,0 297,0 mm (3,67 11,69 tommer) 1. Læg papiret med forsiden nedad i bypassbakken. [Bypass] vælges automatisk. 2. Tryk på tasten [ ]. 3. Tryk på [Papirformat]. 4. Tryk på [Brugerdefineret format]. 5. Indtast den vandrette længde med taltasterne, og tryk på [ ]. 6. Indtast den lodrette længde med taltasterne, og tryk på [ ]. 7. Tryk to gange på [OK]. 8. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. 78

81 Kopiering på kuverter Kopiering på kuverter Dette afsnit beskriver kopiering på kuverter i almindelige og brugerdefinerede formater. Kuverter skal indføres fra bypassbakken eller papirkassetten. Angiv papirets tykkelse i henhold til vægten af de kuverter, du udskriver på. For yderligere oplysninger om forholdet mellem de brugbare papirvægte, papirtykkelser og kurvertstørrelser se S.148 "Anbefalede papirformater og -typer". For oplysninger om håndtering af kuverter, understøttede kuverttyper og ilægning af papir se S.157 "Kuverter". Duplexfunktionen kan ikke bruges til kuverter. Hvis Duplexfunktionen er angivet, skal der trykkes på [1-sid. 2-sidet:TtoT] for at annullere indstillingen. Hvis der skal kopieres på brugerdefinerede kuverter, skal formatet angives. Angiv kuvertens vandrette og lodrette længde. CJF005 : Vandret : Lodret Sørg for at medtage den helt åbne flap i det vandrette mål. Kopiering på kuverter fra bypassbakken Inden denne funktion bruges, skal der vælges [Kuvert] til papirtypen under [Indstill. f. papirkass.] under Brugerfunk.. For yderligere oplysninger se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 79

82 3. Kopimaskine 1. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 1 CJW Placeringsmærke 2. Læg kuverterne med forsiden nedad i bypassbakken. [Bypass] vælges automatisk. 3. Tryk på tasten [ ]. 4. Tryk på [Papirformat]. 5. Angiv formatet for kuverten, og tryk på [OK]. 6. Tryk på knappen [Start]. Kopiering på kuverter fra kassetten Inden denne funktion bruges, skal papirformatet og papirtypen angives under [Indstill. f. papirkass.] under Brugerfunk.. Vælg [Kuvert] som papirtype. For yderligere oplysninger se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 1. Vælg den kassette, hvor kuverterne ligger. 2. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. 80

83 Efterbehandling Efterbehandling Hæftning Hvert kopisæt kan hæftes sammen. CKN021 Bypassbakken kan ikke bruges til denne funktion. Originalretning og hæfteposition Placér alle originalerne i ADF'en, så de ligger sådan, at de kan læses normalt. Når originalen placeres på glaspladen, skal den vende samme vej, men med forsiden nedad. Når det papir, der bruges, er af samme format og har samme retning som originalen, er forholdet mellem originalretningen og hæftepositionerne som følger. Du kan kontrollere de hæftepositioner, der kan vælges, på det skærmbillede, der kommer frem, når du trykker på [Efterbehandling]. Placering af originalen på glaspladen Placering af originalen i den automatiske dokumentføder Hæfteposition *1 Top 1 Skævhed *2 *4 Bund 1 81

84 3. Kopimaskine Placering af originalen på glaspladen Placering af originalen i den automatiske dokumentføder Hæfteposition *1 Bundskævhed Venstre 2 *2 Top 2 *3 *2 *3 Midt *1 Ovenstående tabeller viser hæftepositionen. Papirets retning angiver ikke den retning, som udskriften leveres i. *2 Der kan ikke hæftes i denne position ved kopiering på B4 JIS, 8 13 eller større. *3 For at hæfte i denne position skal du vælge ulæselig retning under [Originalretning] og derefter vælge Top 2. *4 Hvis bund-skævhed vises på maskinen, kan du hæfte på B4 JIS, 8 13 eller større. 1. Tryk på [Efterbehandling]. 82

85 Efterbehandling 2. Vælg en af hæftepositionerne. Når du vælger en hæfteposition, vælges Sortering automatisk. 3. Tryk på [OK]. 4. Indtast antallet af kopisæt med taltasterne. 5. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. Hulning Der kan udstanses huller i kopier. CKN022 Tilgængelige hulletyper vises nedenfor: (hovedsageligt Europa og Asien): 2 huller, 4 huller (hovedsagligt Nordamerika): 2 huller, 3 huller Bypassbakken kan ikke bruges til denne funktion. Originalretning og hulleposition Placér alle originalerne i ADF'en, så de ligger sådan, at de kan læses normalt. Når originalen placeres på glaspladen, skal den vende samme vej, men med forsiden nedad. 83

86 3. Kopimaskine Hvis det papir, der er lagt it, er samme format og har samme retning som originalen, er forholdet mellem originalretningen og hullepositionerne som følger. Du kan kontrollere hullepositionerne, der kan vælges, på den skærm, der kommer frem, når du trykker på [Efterbehandling] Placering af originalen på glaspladen Placering af originalen i den automatiske dokumentføder Hulleposition *1 2 huller, venstre *2 2 huller, top *3 *2 *3 3 huller, venstre *2 3 huller, top *3 *2 *3 4 huller, venstre *2 4 huller, top *3 *2 *3 *1 Den ovenstående oversigt viser hullepositionen. Hullede ark leveres muligvis ikke i samme retning som den, der vises her. *2 Der kan ikke hulles i denne position ved kopiering på B4 JIS, 8 13 eller større, eller på 5 1 / / 2. *3 Hvis papiret skal hulles i denne position, skal du vælge ulæselig retning under [Originalretning] og dernæst vælge en hulleposition. 84

87 Efterbehandling 1. Tryk på [Efterbehandling]. 2. Vælg en hulleposition. 3. Tryk på [OK]. 4. Indtast antallet af kopisæt med taltasterne. 5. Ilæg originalerne, og tryk på [Start]. 85

88 3. Kopimaskine Lagring af data i dokumentserveren Ved brug af dokumentserveren kan du lagre dokumenter, der læses i kopifunktionen, på maskinens harddisk. Du kan derefter udskrive dem senere ved at anvende de nødvendige betingelser. Du kan kontrollere de lagrede dokumenter fra skærmbilledet Dokumentserver. For yderligere oplysninger om Dokumentserver se S.127 "Lagring af data". 1. Tryk på [Gem fil]. 2. Indtast eventuelt et filnavn, brugernavn eller password. 3. Tryk på [OK]. 4. Placér originalerne. 5. Vælg scannerindstillinger for originalen. 6. Tryk på knappen [Start]. Lagrer scannede originaler i hukommelsen og udskriver et sæt kopier. Hvis du vil lagre endnu et dokument, kan du gøre det, når kopieringen er afsluttet. 86

89 4. Fax Dette afsnit beskriver ofte benyttede faxfunktioner og handlinger. For oplysninger, der ikke er inkluderet i dette kapitel, se vejledningen Fax på den vedlagte CD-ROM. Grundlæggende procedure for transmissioner (hukommelsestransmission) Dette afsnit beskriver den grundlæggende procedure for dokumenttransmission ved hjælp af hukommelsestransmission. Du kan angive destinationer for fax, IP-fax, internetfax, eller mappe. Der kan angives flere destinationstyper samtidigt. Det anbefales, at du ringer til modtagerne og får bekræftet modtagelsen, når du sender vigtige dokumenter. Hvis der opstår strømsvigt (hovedafbryderen slås fra), eller hvis maskinen tages ud af stikket i ca. en time, slettes alle dokumenterne i hukommelsen. Så snart hovedafbryderen slås til, udskrives en fejlrapport, så du kan kontrollere listen med slettede filer. Se vejledningen Troubleshooting. 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Fax] på skærmen [Startside]. 2. Sørg for, at "Klar" vises på skærmen. DA CJS049 87

90 4. Fax 3. Kontrollér, at [Omg. TX] ikke er fremhævet. 4. Placér originalen i dokumentføderen. 5. Foretag scanneindstillinger, som f.eks. scanneformat og -opløsning. 6. Konfigurér eventuelt transmissionsindstillinger, som f.eks. "Afs.funktion". 7. Angiv en destination. Du kan indtaste destinationens nummer eller adresse direkte eller vælge fra adressebogen ved at trykke på destinationsknappen. Hvis du taster forkert, skal du trykke på tasten [Ryd] og gentage indtastningen. 8. Angiv den næste destination ved afsendelse af den samme original til flere destinationer (rundsending). 88

91 Grundlæggende procedure for transmissioner (hukommelsestransmission) 9. Hvis du sender dokumenter til internetfax eller destinationer eller aktiverer funktionen " -afs.resultater", skal du angive en afsender. 10. Tryk på knappen [Start]. Registrering af en faxdestination 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Adressebogsstyring]. 3. Kontrollér, at [Program. / Skift] er valgt. 4. Tryk på [Nyt program]. 5. Tryk på [Skift] under "Navn". Displayet, hvor du kan indtaste navnet, vises. 6. Indtast navnet, og tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten for den ønskede klassifikation under "Vælg titel". Følgende taster kan vælges: [Hyppig]: Tilføjes til den side, der vises først. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] til [10]: Tilføjes til listen over elementer under den valgte titel. Du kan vælge [Hyppig] og endnu en tast for hver titel. 8. Tryk på [Faxdest.]. 9. Tryk på [Skift] under "Faxdestination". 89

92 4. Fax 10. Indtast faxnummeret med taltasterne, og tryk på [OK]. 11. Angiv valgfrie indstillinger, som f.eks. "SUB-kode", "SEP-kode" og "International afs.funktion". 12. Tryk på [OK]. 13. Tryk på [Afslut]. 14. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Sletning af en faxdestination Hvis du sletter en destination, der er en angivet leveringsdestination, kan meddelelser til dens registrerede personlige boks ikke leveres. Kontrollér indstillingerne i faxfunktionen, inden destinationer slettes. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Adressebogsstyring]. 3. Kontrollér, at [Program. / Skift] er valgt. 4. Vælg det navn, som du vil slette faxdestinationen for. Tryk på navnetasten, eller indtast det registrerede nummer med taltasterne. Du kan søge på det registrerede navn, brugerkode, faxnummer, mappenavn, -adresse eller IP-faxdestination. 5. Tryk på [Faxdest.]. 6. Tryk på [Skift] under "Faxdestination". 90

93 Grundlæggende procedure for transmissioner (hukommelsestransmission) 7. Tryk på [Slet alle], og tryk på [OK]. 8. Tryk på [OK]. 9. Tryk på [Afslut]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 91

94 4. Fax Transmission, mens forbindelsen til destinationen kontrolleres (Omgående transmission) Med Omgående transmission kan du sende dokumenter, mens forbindelsen til destinationen kontrolleres. Du kan angive fax- eller IP-fax-destinationer. Hvis du angiver internetfax-, -, mappedestinationer samt gruppe- eller flere destinationer skifter transmissionsfunktionen automatisk til hukommelsestransmission. Det anbefales, at du ringer til modtagerne og får bekræftet modtagelsen, når du sender vigtige dokumenter. 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Fax] på skærmen [Startside]. 2. Sørg for, at "Klar" vises på skærmen. 3. Tryk på [Omg. TX]. DA CJS Placér originalen i dokumentføderen. 92

95 Transmission, mens forbindelsen til destinationen kontrolleres (Omgående transmission) 5. Vælg de ønskede scanningsindstillinger. 6. Angiv en destination. Hvis du taster forkert, skal du trykke på tasten [Ryd] og gentage indtastningen. 7. Tryk på knappen [Start]. 93

96 4. Fax Annullering af en transmission I dette afsnit beskrives, hvordan man annullerer en faxtransmission. Annullering af en transmission, inden originalen scannes Brug denne procedure til at annullere en transmission, før du trykker på knappen [Start]. 1. Tryk på knappen [Nulstil]. CJN023 Annullering af en transmission, mens originalen scannes Brug denne procedure for at annullere scanning eller transmission af originalen, mens den scannes. Hvis du annullerer en transmission ved hjælp af standardfunktionen for hukommelsestransmission, skal du følge en anden procedure for at annullere transmissionen. Se S.95 "Annullering af en transmission, efter originalen er blevet scannet". 1. Tryk på knappen [Stop]. CJN024 94

97 Annullering af en transmission 2. Tryk på [Annullér scanning] eller [Annullér transm.]. Alt efter hvilken transmissionstilstand og -funktion, du bruger, vises enten [Annullér scanning] eller [Annullér transm.]. Annullering af en transmission, efter originalen er blevet scannet Denne procedure bruges til at annullere en transmission, når originalen er blevet scannet. Du kan annullere en filtransmission, mens filen sendes, gemmes i hukommelsen, eller hvis transmissionen mislykkes. Alle de scannede data slettes fra hukommelsen. 1. Tryk på knappen [Stop]. CJN024 Du kan også trykke på [TX/RX-status/Udskriv] og dernæst på [Kontrollér / stop afs.fil]. 2. Tryk på [Standbyfilliste]. For at annullere transmission af en fil, der er lagret i hukommelsen, skal du trykke på fanen [Filliste]. 3. Vælg den fil, du vil annullere. Hvis den ønskede fil ikke vises, skal du trykke på [ ] eller [ ] for at finde den. 4. Tryk på [Stop transmission]. Gentag trin 3-4 for at annullere endnu en fil. 5. Tryk på [OK]. 6. Tryk på [Afslut]. Når du har trykket på [Kontrollér / stop afs.fil] under [TX/RX-status/Udskriv] i trin 1, skal der trykkes to gange på [Afslut]. 95

98 4. Fax Afsendelse på et bestemt tidspunkt (Send senere) Med denne funktion kan du udsætte afsendelsen af faxdokumentet til et angivet senere tidspunkt. Det giver dig mulighed for at drage fordel af lavere takster i perioder med lav belastning uden at skulle være ved maskinen. Brug hukommelsestransmission til denne funktion. Omgående transmission er ikke muligt. Hvis maskinen slukkes i omkring en time, går alle faxdokumenter, der er lagret i hukommelsen, tabt. Hvis dette skulle ske, udskrives der automatisk en fejlrapport, når der tændes for hovedafbryderen igen. Brug denne rapport til at kontrollere listen over tabte dokumenter. Se vejledningen Troubleshooting. 1. Tryk på [Afs.funktion]. 2. Tryk på [Send senere]. 3. Indtast tidspunktet, og tryk dernæst på [ ]. (hovedsageligt Europa og Asien) Indtast tidspunktet (24-timers format) med taltasterne. (hovedsageligt Nordamerika) Indtast tidspunktet med taltasterne, og vælg dernæst [AM] eller [PM]. Når du indtaster tal, der er mindre end 10, skal du tilføje et nul foran. 4. Tryk to gange på [OK]. 96

99 Lagring af et dokument Lagring af et dokument Du kan sende og lagre et dokument samtidigt. Du kan også bare lagre et dokument. Følgende oplysninger kan eventuelt indstilles for de lagrede dokumenter: Brugernavn Filnavn Du kan om nødvendigt indstille denne funktion til at give oplysninger om, hvem og hvilke afdelinger der har gemt dokumenter i maskinen. Der kan vælges et brugernavn fra adressebogen, eller det kan indtastes manuelt. Du kan angive et navn for et lagret dokument. Hvis du ikke angiver et navn, bliver scannede dokumenter automatisk tildelt navne, som f.eks. "FAX0001" eller "FAX0002". Password Du kan bruge denne funktion til at sikre, at du ikke sender til ikke-angivne personer. Der kan angives et fire- til otte-cifret tal som et password. Du kan også ændre filoplysningerne efter lagring af filer. 1. Placér originalen, og angiv derefter de ønskede scanneindstillinger. Angiv indstillingen "Originalretning" korrekt. Hvis du ikke gør det, vises originalens længderetning ikke korrekt i eksemplet. 2. Tryk på [Gem fil]. 3. Vælg [Send & gem] eller [Gem kun]. Vælg [Send & gem] for at sende dokumenterne, efter at de er gemt. Vælg [Gem kun] for at gemme dokumenterne. 97

100 4. Fax 4. Angiv om nødvendigt brugernavn, filnavn og password. Brugernavn Tryk på [Brugernavn], og vælg dernæst et brugernavn. Hvis du vil angive et uregistreret brugernavn, skal du trykke på [Man. indt.] og indtaste navnet. Tryk på [OK] efter angivelse af et brugernavn. Filnavn Tryk på [Filnavn], indtast et filnavn, og tryk dernæst på [OK]. Password Tryk på [Password], indtast et nyt password med taltasterne, og tryk på [Ok]. Indtast passwordet for bekræftelse, og tryk dernæst på [OK]. 5. Tryk på [OK]. 6. Hvis du har valgt [Send & gem], skal du angive modtageren. 7. Tryk på knappen [Start]. Afsendelse af lagrede dokumenter Maskinen sender dokumenter, der er gemt med faxfunktionen i dokumentserveren. Dokumenterne, der er gemt i dokumentserveren, kan sendes igen og igen, indtil de slettes. De lagrede dokumenter sendes med de scanningsindstillinger, de blev lagret med. Følgende transmissionsmetoder kan ikke benyttes: Omgående transmission Parallel hukommelsesafsendelse Opkald med rør på Manuelt opkald 98

101 Lagring af et dokument 1. Tryk på [Vælg gemt fil]. 2. Vælg de dokumenter, der skal sendes. Når du vælger flere dokumenter, sendes de i den rækkefølge, de blev valgt. Tryk på [Brugernavn] for at placere dokumenterne i rækkefølge efter programmeret brugernavn. Tryk på [Filnavn] for at placere dokumenterne i alfabetisk rækkefølge. Tryk på [Dato] for at placere dokumenterne i rækkefølge efter programmeret dato. Tryk på [Kø] for at ændre rækkefølgen af de dokumenter, der skal sendes. Tryk på [Detaljer] for at få vist oplysninger om lagrede dokumenter. Tryk på tasten Miniaturebill. for at skifte til miniaturebilledvisning. 3. Hvis du vælger et dokument med et password, skal du indtaste dette password med taltasterne og trykke på [OK]. 4. Hvis du vil føje originaler til de lagrede dokumenter og sende dem alle samtidig, skal du trykke på [Original ] [ Lagret fil] eller [Lagret fil ] [ Original]. Når der trykkes på [Original ] [ Lagret fil] sender maskinen originalerne og derefter de lagrede filer. Når der trykkes på [Lagret fil ] [ Original], sender maskinen de lagrede filer og derefter originalerne. 5. Tryk på [OK]. 6. Hvis du vil føje en original til de lagrede dokumenter, skal du placere originalen og derefter vælge de ønskede scanningsindstillinger. 7. Angiv destinationen, og tryk på [Start]. 99

102 4. Fax Manuel udskrivning af journalen For at udskrive journalen manuelt skal du vælge udskrivningsmetoden: "Alle", "Udskriv efter filnr." eller "Udskriv pr. bruger". Alle Udskriver resultaterne af kommunikationerne i den rækkefølge, de er foretaget. Udskriv efter filnr. Udskriver kun resultaterne af kommunikationerne angivet med filnummer. Udskriv pr. bruger Udskriver kommunikationsresultaterne for de enkelte afsendere. 1. Tryk på [TX/RX-status/Udskriv]. 2. Tryk på [Udskriv journal]. 3. Vælg udskrivningsmetoden. 4. Hvis du valgte "Udskriv efter filnr." i trin 3, skal du indtaste et 4-cifret filnummer med taltasterne. 5. Hvis du valgte "Udskriv pr. bruger" i trin 3, skal du vælge en bruger fra listen og dernæst trykke på [OK]. 6. Tryk på knappen [Start]. 7. Tryk to gange på [Afslut] 100

103 5. Udskrift Dette afsnit beskriver ofte benyttede printerfunktioner og handlinger. For oplysninger, der ikke er inkluderet i dette kapitel, se vejledningen Print på den vedlagte CD-ROM. Lyninstallation Printerdriverne kan nemt installeres fra cd-rommen, der følger med denne maskine. PCL 6-printerdriveren installeres i netværksmiljøet ved brug af lyninstallation, og TCP/IP-standardporten indstilles. Når maskinen er tilsluttet en klientcomputer via en parallel forbindelse, er printerporten sat til [LPT1]. Der kræves tilladelse til styring af printere for at installere driverne. Log på som medlem af administratorgruppen. 1. Luk alle programmer. (Luk ikke denne vejledning.) 2. Indsæt den medfølgende cd-rom i computerens cd-rom-drev. Hvis dialogboksen [Automatisk afspilning] vises, klik på [Kør AUTORUN.EXE]. 3. Vælg et interfacesprog, og klik på [OK]. 4. Klik på [Lyninstallation]. 5. Softwarelicensaftalen vises i dialoboksen [Licensaftale]. Når du har læst aftalen, skal du klikke på [Jeg accepterer aftalen] og derefter klikke på [Næste]. 6. Vælg den maskinmodel, du vil bruge, i dialogboksen [Vælg printer]. Hvis du vil oprette netværksforbindelse via TCP/IP, skal du vælge den maskine, hvis IP-adresse vises i [Tilslut til]. Hvis du vil oprette parallel forbindelse, skal du vælge den maskine, hvis printerport vises i [Tilslut til]. 7. Klik på [Installér]. 8. Konfigurér brugerkoden, standardprinteren og den delte printer efter behov. 9. Klik på [Fortsæt]. Installationen starter. Hvis dialogboksen [Brugerkontokontrol] vises, skal du dernæst klikke på [Ja] eller [Fortsæt]. 10. Klik på [Udfør]. Når du bliver bedt om at genstarte computeren, skal du genstarte den ved at følge de viste instruktioner. 11. Klik på [Afslut] i det første vindue i installationsprogrammet, og tag derefter cd-rommen ud. 101

104 5. Udskrift Visning af printerdriverens egenskaber Dette afsnit beskriver åbning af printerdriverens egenskaber fra [Enheder og printere]. Tilladelse til styring af printere er påkrævet for at ændre printerindstillinger. Log på som medlem af administratorgruppen. Du kan ikke ændre maskinens standardindstillinger for individuelle brugere. Indstillingerne, der vælges i dialogboksen for printeregenskaber, gælder for alle brugere. 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. 2. Højreklik på ikonet på den printer, du vil bruge. 3. Klik på [Printeregenskaber]. 102

105 Standard udskrivning Standard udskrivning Hvis der sendes et udskriftsjob via USB 2.0, mens maskinen befinder sig i lavenergi- eller dvaletilstand, kan der fremkomme en fejlmeddelelse, når udskriftsjobbet er gennemført. I så fald skal du kontrollere, at dokumentet er udskrevet. Når PCL 6-printerdriveren anvendes 1. Klik på WordPad-menuknappen i øverste venstre hjørne af vinduet, og klik dernæst på [Udskriv]. 2. I listen [Vælg printer] skal du vælge den printer, du vil bruge. 3. Klik på [Indstillinger]. 4. Vælg [Normal udskrift] i listen "Jobtype:". 5. Vælg formatet på den original, der skal udskrives, i listen "Dokumentformat:". 6. Vælg [Stående] eller [Liggende] som originalens retning i listen "Retning:". 7. Vælg den kassette, der indeholder det papir, der skal udskrives på, i listen "Kassette". Hvis du vælger [Automatisk kassettevalg] i listen "Kassette:", vælges papirkassetten automatisk i henhold til det angivne papirformat og den angivne papirtype. 8. Vælg den papirtype, der er lagt i kassetten, i listen "Papirtype:". 9. Vælg [Farve] eller [Sort-hvid] i listen "Farve/sort-hvid:". 10. Hvis du vil udskrive flere kopier, skal du indtaste antallet af sæt i feltet "Kopier:". 11. Klik på [OK]. 12. Start udskrivning fra dialogboksen [Udskriv] i programmet. 103

106 5. Udskrift Sikker udskrift Afsendelse af en sikker udskriftsfil 1. Klik på WordPad-menuknappen i øverste venstre hjørne af vinduet, og klik dernæst på [Udskriv]. 2. I listen "Vælg printer" skal du vælge den printer, du vil bruge. 3. Klik på [Indstillinger]. 4. Klik på [Sikker udskrift] i listen "Jobtype:". 5. Klik på [Detaljer...]. 6. Indtast et bruger-id i feltet "Bruger-ID:", og indtast dernæst et password i feltet "Password:". 7. Klik på [OK]. 8. Redigér andre udskriftsindstillinger efter behov. 9. Klik på [OK]. 10. Start udskrivning fra dialogboksen [Udskriv] i programmet. Udskrivning af en sikker udskriftsfil ved hjælp af betjeningspanelet Når udskrivningen er fuldført, slettes den lagrede fil. 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Printer] på skærmen [Startside]. CJS

107 Sikker udskrift 2. Tryk på fanen [Udskriftsjob]. 3. Tryk på [Sikkert udskriftsjob]. 4. Vælg de filer, der skal udskrives. Du kan vælge alle filerne til sikker udskrift på én gang ved at trykke på [Vælg alle job], efter du har valgt en fil. 5. Tryk på [Udskriv]. 6. Indtast passwordet med nummertasterne og tryk på [OK]. 7. For at ændre dokumentets udskriftsindstillinger, skal du trykke på [Detaljerede indst.]. 8. Indtast eventuelt antallet af kopier med taltasterne, og tryk på [Udskriv]. 105

108 5. Udskrift Gem udskrift midlertidigt Afsendelse af en udskriftsfil, der er gemt midlertidigt 1. Klik på WordPad-menuknappen i øverste venstre hjørne af vinduet, og klik dernæst på [Udskriv]. 2. I listen "Vælg printer" skal du vælge den printer, du vil bruge. 3. Klik på [Indstillinger]. 4. Klik på [Gem udskrift midlertidigt] i listen "Jobtype:". 5. Klik på [Detaljer...]. 6. Indtast et bruger-id i feltet "Bruger-ID:". Der kan eventuelt angives et filnavn på en udskriftsfil, der er gemt midlertidigt. 7. Vælg afkrydningsfeltet [Angiv printtidspkt.], og angiv så tidspunktet for at angive dokumentets udskriftstidspunkt. Du kan angive tidspunktet i 24-timers format. 8. Klik på [OK]. 9. Redigér andre udskriftsindstillinger efter behov. 10. Klik på [OK]. 11. Start udskrivning fra dialogboksen [Udskriv] i programmet. Udskrivning af en udskriftsfil, der er gemt midlertidigt, ved hjælp af betjeningspanelet Når udskrivningen er fuldført, slettes den lagrede fil. 106

109 Gem udskrift midlertidigt 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Printer] på skærmen [Startside]. 2. Tryk på fanen [Udskriftsjob]. CJS Tryk på [Gem udskriftsjob midlertidigt]. 4. Vælg de filer, der skal udskrives. Du kan vælge alle de udskriftsfiler, der skal gemmes midlertidigt, på én gang ved at trykke på [Vælg alle job], efter du har valgt en fil. 5. Tryk på [Udskriv]. 6. For at ændre dokumentets udskriftsindstillinger, skal du trykke på [Detaljerede indst.]. 7. Indtast eventuelt antallet af kopier med taltasterne, og tryk på [Udskriv]. 107

110 5. Udskrift Lagret udskrift Afsendelse af en lagret udskriftsfil 1. Klik på WordPad-menuknappen i øverste venstre hjørne af vinduet, og klik dernæst på [Udskriv]. 2. I listen "Vælg printer" skal du vælge den printer, du vil bruge. 3. Klik på [Indstillinger]. 4. I listen "Jobtype:" skal du vælge den udskrivningsmetode, der skal bruges til filer af typen Lagret udskrift. Lagrede udskrifter kan håndteres på fire måder: For at kunne bruge funktionerne Lagret udskrift (delt) og Gem og udskriv (delt), skal godkendelse aktiveres på forhånd. For yderligere oplysninger se Sikkerhedsvejledning. Lagret udskrift Filen lagres i maskinen og udskrives senere via betjeningspanelet. Gem og udskriv Udskriver straks filen og lagrer den også på maskinen. Lagret udskrift (delt) Filen lagres på maskinen, og alle brugere med udskrivningsrettigheder kan udskrive filen senere via betjeningspanelet. Gem og udskriv (delt) Filen udskrives med det samme og lagres desuden på maskinen. Alle brugere med udskrivningsrettigheder kan udskrive en lagret fil senere. 5. Klik på [Detaljer...]. 6. Indtast et bruger-id i feltet "Bruger-ID:". Der kan eventuelt angives et filnavn og et password til en lagret udskriftsfil. 7. Klik på [OK]. 8. Redigér andre udskriftsindstillinger efter behov. 9. Klik på [OK]. 10. Start udskrivning fra dialogboksen [Udskriv] i programmet. 108

111 Lagret udskrift Udskrivning af en lagret udskriftsfil ved hjælp af betjeningspanelet De lagrede dokumenter slettes ikke en gang efter, udskrivningen er gennemført. Oplysninger om proceduren for sletning af dokumenterne findes i vejledningen Print. 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Printer] på skærmen [Startside]. 2. Tryk på fanen [Udskriftsjob]. CJS Tryk på [Lagret udskriftsjob]. 4. Vælg de filer, der skal udskrives. Du kan vælge alle de lagrede udskriftsfiler på én gang ved at trykke på [Vælg alle job], efter du har valgt en fil. 5. Tryk på [Udskriv]. Hvis password skal angives i printerdriveren, skal du indtaste passwordet. Hvis der er valgt flere udskriftsfiler, og nogle af disse kræver password, udskriver maskinen de filer, der stemmer overens med det indtastede password, samt filer, som ikke kræver password. Antallet af filer, der skal udskrives, vises på bekræftelsesskærmen. 6. For at ændre dokumentets udskriftsindstillinger, skal du trykke på [Detaljerede indst.]. 7. Indtast eventuelt antallet af kopier med taltasterne, og tryk på [Udskriv]. 109

112 Udskrift

113 6. Scan Dette kapitel beskriver ofte benyttede scannerfunktioner og handlinger. For oplysninger, der ikke er inkluderet i dette kapitel, se vejledningen Scan på den vedlagte CD-ROM. Grundlæggende procedure, når der bruges Scan til mappe Inden denne procedure udføres, henvises der til vejledningen Scan, og bekræft oplysningerne om destinationscomputeren. Der henvises også til vejledningen Connecting the Machine/ System Settings, og registrér adressen på destinationscomputeren i adressebogen. 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Scanner] på skærmen [Startside]. 2. Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis en tidligere indstilling stadig vises, skal du trykke på tasten [Slet funktioner]. 3. Tryk på fanen "[Mappe]". CJS Ilæg originaler. 111

114 6. Scan 5. Angiv eventuelt scanningsindstillingerne i henhold til originalen, der skal scannes. Eksempel: Scan dokumentet i farve/duplex-tilstand, og gem som en PDF-fil. Tryk på [Scanneindstillinger], og tryk dernæst på [Fuldfarve: Tekst / Foto] på fanen [Originaltype]. Tryk på [Originalfremf.type] og dernæst på [2-sidet original]. Tryk på [PDF] under [Send filtype/-navn]. 6. Angiv destinationen. Du kan angive flere destinationer. 7. Tryk på knappen [Start]. Oprettelse af en delt mappe på en computer, der kører Windows/bekræftelse af en computers oplysninger I det følgende beskrives, hvordan der kan oprettes en delt mappe på en computer, der kører Windows, og hvordan computerens oplysninger kan bekræftes. I disse eksempler er styresystemet Windows 7 Professional, og computeren er en del af et netværksdomæne. Notér de bekræftede oplysninger. Trin 1: Bekræftelse af brugernavn og computernavn Bekræft brugernavnet og navnet på den computer, som de scannede dokumenter skal sendes til. 1. Stå i [Start]-menuen, vælg [Alle programmer], derefter [Tilbehør], og klik på [Kommandoprompt]. 2. Indtast kommandoen "ipkonfig/alle", og tryk på tasten [Enter]. 3. Bekræft computerens navn. Computerens navn vises under [Værtsnavn]. IPv4-adressen kan også bekræftes. Den adresse, der vises under [IP-adresse], er computerens IPv4-adresse. 112

115 Grundlæggende procedure, når der bruges Scan til mappe 4. Indtast derefter kommandoen "angiv bruger", og tryk på tasten [Enter]. (Sørg for, at der er mellemrum mellem "angiv" og "bruger".) 5. Bekræft brugernavnet. Brugernavnet vises under [BRUGERNAVN]. Trin 2: Opret en delt mappe på en computer, der kører Microsoft Windows Opret en delt destionationsmappe i Windows, og aktivér deling. I følgende eksempel på fremgangsmåden bruges en computer, der kører under Windows 7 Professional, og som er en del af et domæne. Du skal logge på som medlem af administratorgruppen for at oprette en delt mappe. Hvis der i trin 6 blev valgt "Alle", vil alle brugere have adgang til den delte mappe, der er nu er oprettet. Dette udgør en sikkerhedsrisiko, og derfor anbefaler vi, at kun nærmere angivne brugere får adgangsrettigheder. I dette afsnit beskrives, hvordan "Alle" fjernes, og hvordan brugeradgangsrettighederne defineres. 1. Opret en mappe på samme måde, som andre mapper oprettes, på et sted efter eget valg på computeren. 2. Højreklik på mappen, og klik på [Egenskaber]. Højreklik på mappen, og klik på [Deling og sikkerhed], når Windows XP bruges. 3. Vælg [Avanceret deling...] under fanen [Deling]. Vælg [Del denne mappe] under fanen [Deling], når Windows XP bruges. Fortsæt til trin Klik på [Del denne mappe]. 5. Klik på [Tilladelser]. 6. Vælg "Alle" i listen [Gruppe eller brugernavne:], og klik på [Fjern]. 7. Klik på [Tilføj...]. 8. Klik på [Avanceret...] i vinduet [Vælg brugere eller grupper]. 9. Angiv én eller flere objekttyper, vælg en placering, og klik på [Find nu]. 10. Fra listen med resultater skal du vælge de grupper og bruger, der skal have adgang til mappen, og klikke på [OK]. 11. Klik på [OK] i vinduet [Vælg brugere eller grupper]. 12. Vælg en gruppe eller bruger på listen [Grupper eller brugernavne:], og markér derefter afkrydsningsfeltet [Fuld kontrol] eller [Skift] i kolonnen [Tillad] på listen over rettigheder. Konfigurér adgangsrettighederne for de enkelte grupper og brugere. 13. Klik på [OK]. 113

116 6. Scan Trin 3: Angivelse af adgangstilladelse for den delte mappe Hvis du vil angive adgangstilladelser for den oprettede mappe, så andre brugere eller grupper kan få adgang til mappen, skal den konfigureres således: 1. Højreklik på mappen, der blev oprettet i trin 1 ovenfor, og klik på [Egenskaber]. 2. Vælg [Redigér...] under fanen [Sikkerhed]. 3. Klik på [Tilføj...]. 4. Klik på [Avanceret...] i vinduet [Vælg brugere eller grupper]. 5. Angiv én eller flere objekttyper, vælg en placering, og klik på [Find nu]. 6. Fra listen med resultater skal du vælge de grupper og bruger, der skal have adgang til mappen, og klikke på [OK]. 7. Klik på [OK] i vinduet [Vælg brugere eller grupper]. 8. Vælg en gruppe eller bruger på listen [Grupper eller brugernavne:], og markér derefter afkrydsningsfeltet [Fuld kontrol] eller [Skift] i kolonnen [Tillad] på listen over rettigheder. 9. Tryk to gange på [OK]. Registrering af en SMB-mappe 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Adressebogsstyring]. 3. Kontrollér, at [Program. / Skift] er valgt. 4. Tryk på [Nyt program]. 5. Tryk på [Skift] under "Navn". Displayet, hvor du kan indtaste navnet, vises. 6. Indtast navnet, og tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten for den ønskede klassifikation under "Vælg titel". Følgende taster kan vælges: 114

117 Grundlæggende procedure, når der bruges Scan til mappe [Hyppig]: Tilføjes til den side, der vises først. [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] til [10]: Tilføjes til listen over elementer under den valgte titel. Du kan vælge [Hyppig] og endnu en tast for hver titel. 8. Tryk på [Godk.inf.], og tryk derefter på [ Næste]. 9. Tryk på [Angiv anden godk.inf.] til højre for "Mappe-godkendelse". Når du har valgt [Angiv ikke], anvendes det SMB-brugernavn og den SMB-adgangskode, som du har angivet under "Standardbrugernavn / password (Send)" i indstillingerne for Filoverførsel. 10. Tryk på [Skift] under "Login-brugernavn". 11. Indtast login-brugernavnet på destinationscomputeren, og tryk på [OK]. 12. Tryk på [Skift] under "Login-password". 13. Indtast passwordet for destinationscomputeren, og tryk på [OK]. 14. Indtast passwordet igen for at bekræfte det, og tryk på [OK]. 15. Tryk på [Mappe]. 16. Kontrollér, at [SMB] er valgt. 17. Tryk på [Skift] eller [Gennemse netværk], og angiv derefter mappen. Hvis du vil angive en mappe, skal du indtaste stien manuelt eller finde mappen ved at gennemse netværket. 18. Tryk på [Test af forb.] for at kontrollere, om stien er indtastet korrekt. 115

118 6. Scan 19. Tryk på [Afslut]. Hvis testen af forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere indstillingerne og derefter forsøge igen. 20. Tryk på [OK]. 21. Tryk på [Afslut]. 22. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Manuel lokalisering af SMB-mappen 1. Tryk på [Skift] under "Sti". 2. Indtast stien, hvor mappen findes. For eksempel: Hvis navnet på destinationscomputeren er "Bruger" og navnet på mappen er "Delt", er stien \\Bruger\Delt. Hvis netværket ikke tillader, at der automatisk gives IP-adresser, skal destinationscomputerens IPadresse inkluderes i stien. Eksempel: Hvis destinationscomputerens IP-adresse er " ", og mappenavnet er "Delt", er stien \\ \Delt. 3. Tryk på [OK]. Hvis formatet for den indtastede sti ikke er korrekt, vises en meddelelse. Tryk på [Afslut], og indtast stien igen. Lokalisering af SMB-mappen ved at gennemse netværket 1. Tryk på [Gennemse netværk]. De klientcomputere, der deler det samme netværk som maskinen, vises. Netværksdisplayet viser kun de klientcomputere, som du har adgang til. 2. Vælg den gruppe, der indeholder destinationscomputeren. 3. Vælg navnet på destinationscomputeren. Delte mapper under den vises. 116

119 Grundlæggende procedure, når der bruges Scan til mappe Du kan trykke på [Et niveau op] for at skifte mellem niveauer. 4. Vælg den mappe, du vil registrere. 5. Tryk på [OK]. Sletning af en registreret SMB-mappe 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Adressebogsstyring]. 3. Kontrollér, at [Program. / Skift] er valgt. 4. Vælg det navn, som du vil slette mappe for. Tryk på navnetasten, eller indtast det registrerede nummer med taltasterne. Du kan søge på det registrerede navn, brugerkode, faxnummer, mappenavn, -adresse eller IP-faxdestination. 5. Tryk på [Mappe]. 6. Tryk på den protokol, som ikke er den aktuelt valgte. En bekræftelsesmeddelelse vises. 7. Tryk på [Ja]. 8. Tryk på [OK]. 9. Tryk på [Afslut]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 117

120 6. Scan Manuel indtastning af destinationsstien 1. Tryk på [Man. indt.]. 2. Tryk på [SMB]. 3. Tryk på [Man. indt.] til højre for stifeltet. 4. Indtast stien til mappen. I det følgende eksempel på en sti er navnet på den delte mappe "bruger", og computerens navn er "skrivebord01": \\desk01\user 5. Tryk på [OK]. 6. Afhængigt af destinationsindstillingen skal du indtaste brugernavnet for at logge på computeren. Tryk på [Man. indt.] til højre for brugernavnet for at få tastaturet frem. 7. Afhængigt af destinationsindstillingen skal du indtaste passwordet for at logge på computeren. Tryk på [Man. indt.] for passwordet for at få vist tastaturet. 8. Tryk på [Test af forb.]. Der udføres en test af forbindelsen for at kontrollere, om den angivne delte mappe eksisterer. 9. Kontrollér testresultatet af forbindelsen, og tryk derefter på [Afslut]. 10. Tryk på [OK]. 118

121 Grundlæggende procedure for afsendelse af scannede filer via Grundlæggende procedure for afsendelse af scannede filer via 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Scanner] på skærmen [Startside]. 2. Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis en tidligere indstilling stadig vises, skal du trykke på tasten [Slet funktioner]. 3. Tryk på fanen [ ]. CJS Ilæg originaler. 5. Angiv eventuelt scanningsindstillingerne i henhold til originalen, der skal scannes. 119

122 6. Scan Eksempel: Scan dokumentet i farve/duplex-tilstand, og gem som en PDF-fil. Tryk på [Scanneindstillinger], og tryk dernæst på [Fuldfarve: Tekst / Foto] på fanen [Originaltype]. Tryk på [Originalfremf.type] og dernæst på [2-sidet original]. Tryk på [PDF] under [Send filtype/-navn]. 6. Angiv destinationen. Du kan angive flere destinationer. 7. Tryk på [Afsendernavn] for at angive afsenderen af en. 8. Hvis du vil bruge "Besked om fordeling af beskeder", skal du trykke på [Besked om modt.]. Hvis du vælger [Besked om modt.], vil den valgte -afsender modtage besked via , når -modtageren har åbnet en. 9. Tryk på knappen [Start]. Registrering af en -destination 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Adressebogsstyring]. 3. Kontrollér, at [Program. / Skift] er valgt. 4. Tryk på [Nyt program]. 5. Tryk på [Skift] under "Navn". Displayet, hvor du kan indtaste navnet, vises. 6. Indtast navnet, og tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten for den ønskede klassifikation under "Vælg titel". Følgende taster kan vælges: [Hyppig]: Tilføjes til den side, der vises først. 120

123 Grundlæggende procedure for afsendelse af scannede filer via [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] til [10]: Tilføjes til listen over elementer under den valgte titel. Du kan vælge [Hyppig] og endnu en tast for hver titel. 8. Tryk på [ ]. 9. Tryk på [Skift] under " -adresse". 10. Indtast -adressen. 11. Tryk på [OK]. 12. Vælg [ - / internetfaxdestination] eller [Kun internetfaxdestination]. Hvis [ -/internetfaxdestination] er angivet, vises registrerede -adresser i internetfaxadressedisplayet og i -adressedisplayet på faxfunktionsskærmen og på adressedisplayet på scannerfunktionsskærmen. Når [Kun internetfaxdestination] er angivet, vises kun registrerede -adresser i internetfaxdisplayet på faxfunktionsskærmen. 13. Hvis du vil bruge internetfax, skal du angive, om du vil bruge "Send via SMTP-server". 14. Tryk på [OK]. 15. Tryk på [Afslut]. 16. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 121

124 6. Scan Sletning af en -destination 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Adressebogsstyring]. 3. Kontrollér, at [Program. / Skift] er valgt. 4. Vælg det navn, som du vil slette -adressen for. Tryk på navnetasten, eller indtast det registrerede nummer med taltasterne. Du kan søge på det registrerede navn, brugerkode, faxnummer, mappenavn, -adresse eller IP-faxdestination. 5. Tryk på [ ]. 6. Tryk på [Skift] under " -adresse". 7. Tryk på [Slet alle], og tryk på [OK]. 8. Tryk på [OK]. 9. Tryk på [Afslut]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Manuel indtastning af en -adresse 1. Tryk på [Man. indt.]. 2. Indtast -adressen. 3. Tryk på [OK]. 122

125 Grundlæggende procedure til lagring af scannede filer Grundlæggende procedure til lagring af scannede filer Der kan angives et password for den enkelte lagrede fil. Filer, der ikke er beskyttet af et password, kan åbnes af andre brugere på det samme lokalnetværk via DeskTopBinder. Det anbefales, at man beskytter gemte filer mod uautoriseret adgang ved at angive et password. Scannede filer, der er gemt i maskinen, kan gå tabt, hvis der opstår fejl. Vi anbefaler derfor, at du lader være med at gemme vigtige filer på harddisken. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes tab af filer. Det anbefales at anvende DeskTopBinder til lagring af filer i længere tid. Kontakt forhandleren, eller læs dokumentationen til DeskTopBinder, hvis der ønskes yderligere oplysninger. 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Scanner] på skærmen [Startside]. 2. Kontrollér, at alle tidligere indstillinger er slettet. Hvis en tidligere indstilling stadig vises, skal du trykke på tasten [Slet funktioner]. 3. Ilæg originaler. 4. Tryk på [Gem fil]. CJS Tryk på [Gem på harddisk]. 123

126 6. Scan 6. Om nødvendigt skal man angive filoplysninger, som f.eks. [Brugernavn], [Filnavn] og [Password]. Brugernavn Tryk på [Brugernavn], og vælg dernæst et brugernavn. Hvis du vil angive et uregistreret brugernavn, skal du trykke på [Man. indt.] og indtaste navnet. Tryk på [OK] efter angivelse af et brugernavn. Filnavn Tryk på [Filnavn], indtast et filnavn, og tryk dernæst på [OK]. Password Tryk på [Password], indtast et password, og tryk dernæst på [OK]. Indtast passwordet for bekræftelse, og tryk dernæst på [OK]. 7. Tryk på [OK]. 8. Om nødvendigt kan du trykke på [Scanneindstillinger] for at angive scannerindstillinger, som f.eks. opløsning og scanningsstørrelse. 9. Tryk på knappen [Start]. Kontrol af en lagret fil valgt fra listen I det følgende beskrives, hvordan man får vist et eksempel på en fil, der er valgt fra listen over lagrede filer. 1. Tryk på [Vælg gemt fil]. 2. Vælg den fil, du vil kontrollere, fra listen over lagrede filer. Du kan vælge mere end én fil. 3. Tryk på [Vis eksempel]. 124

127 Angivelse af filtype Angivelse af filtype I dette afsnit beskrives proceduren for angivelse af filtype for en fil, der skal sendes. Filtyper kan angives, når man sender filer eller lagrede filer via eller Scan til mappe, eller hvis man lagrer filer på en flytbar lagerenhed. Du kan vælge en af følgende filtyper: Enkelt side: [TIFF / JPEG], [PDF], [Højkomprim.-PDF],[PDF/A] Hvis du vælger en enkeltsidet filtype, når du scanner flere originaler, vil en fil blive oprettet for hver enkelt side, og antal afsendte sider er det samme som antal scannede sider. Flersidet: [TIFF], [PDF], [Højkomprim.-PDF],[PDF/A] Hvis du vælger en flersidet filtype ved scanning af flere originaler, kombineres scannede sider og sendes som en enkelt fil. Filtyper, der kan vælges, varierer afhængigt af scanneindstillinger og andre forhold. Yderligere oplysninger om filtyper findes i vejledningen Scan. 1. Tryk på [Send filtype/-navn]. 2. Vælg en filtype. 3. Tryk på [OK]. 125

128 6. Scan Angivelse af scanneindstillinger 1. Tryk på [Scanneindstillinger]. 2. Angiv opløsning, scannestørrelse og andre indstillinger efter behov. 3. Tryk på [OK]. 126

129 7. Dokumentserver Dette kapitel beskriver ofte benyttede dokumentserverfunktioner og handlinger. Oplysningerne, der ikke er inkluderet i dette kapitel, findes i vejledningen Copy/ Document Server på den vedlagte CD- ROM. Lagring af data Dette afsnit beskriver proceduren for lagring af dokumenter på Dokumentserveren. Et dokument, der er opnået adgang til vha. et korrekt password, forbliver valgt, selv efter at handlingerne er udført, hvilket betyder, at andre brugere kan få adgang til det. Sørg derfor for at trykke på tasten [Nulstil], når handlinger er udført, så valget af dokumentet annulleres. Brugernavnet, der er registreret til et gemt dokument i dokumentserveren, bruges til at identificere dokumentets skaber og type. Det er ikke beregnet til at beskytte fortrolige dokumenter for andre. Når der tændes for faxtransmission, eller der scannes med scanneren, er det vigtigt, at alle andre handlinger er afsluttet. Filnavn Et filnavn, som f.eks. "KOPI0001" og "KOPI0002", vedhæftes automatisk til et scannet dokument. Du kan ændre filnavnet. Brugernavn Du kan registrere et brugernavn for at identificere den bruger, eller den brugergruppe, der har lagret dokumenter. Vælg et brugernavn, der er registreret i adressebogen, eller indtast brugernavnet direkte for at tildele det. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne kan [Adgangsrettigheder] blive vist i stedet for [Brugernavn]. Yderligere oplysninger om adressebogen findes i vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. Password For at forhindre uautoriseret udskrivning kan du angive et password for ethvert lagret dokument. Du kan kun få adgang til et beskyttet dokument, hvis dets password indtastes. Hvis der er angivet et password for dokumenterne, vil der blive vist et ikon for tasten til venstre for filnavnet. 127

130 7. Dokumentserver 1. Tryk på knappen [Startside] øverst til venstre på betjeningspanelet, og tryk på ikonet [Dokumentserver] på skærmen [Startside]. 2. Tryk på [Til scan.skærmen]. 3. Tryk på [Brugernavn]. DA CJS Angiv et brugernavn, og tryk derefter på [OK]. De brugernavne, der bliver vist, er navne, der er registreret i adressebogen. For at angive et navn, der ikke vises på skærmen, skal du trykke på [Manuel indtastning] og derefter indtaste et brugernavn. 5. Tryk på [Filnavn]. 6. Indtast et filnavn, og tryk på [OK]. 7. Tryk på [Password]. 8. Indtast et password med taltasterne, og tryk på [OK]. Der kan bruges fire til otte cifre til passwordet. 9. For at dobbelt-tjekke koden skal du indtaste passwordet igen og derefter trykke på [OK]. 10. Placér originalen. 11. Angiv scanningsbetingelserne for originalen. 12. Tryk på knappen [Start]. Dokumentet scannes. Dokumentet vil blive gemt i dokumentserveren. Efter scanning vises der en liste over gemte dokumenter. Hvis listen ikke vises, skal du trykke på [Afslut scanning]. 128

131 Udskrivning af lagrede dokumenter Udskrivning af lagrede dokumenter Udskriver lagrede dokumenter på Dokumentserveren. De elementer, du kan angive på udskrivningsskærmbilledet, er som følger: Papirkassette Antal udskrifter [Efterbehandling] ([Sortering] / [Roteret sortering] / [Stakning] / [Hæftning] / [Hulning]) [Omslag/skilleark] ([Omslagsforside], [Omslagsfor-/bags.], [Titelblad/Kapitel], [Skilleark]) [Redigér / Stemp.] ([Margenjust.], [Stempel]) [2-sidet kopi Top til top], [2-sidet kopi Top til bund], [Booklet B], [Booklet A] Yderligere oplysninger om hver funktion findes i vejledningen Copy/ Document Server. 1. Vælg et dokument, der skal udskrives. 2. Hvis du vil udskrive mere end et dokument ad gangen, skal du gentage trin 1. Der kan udskrives op til 30 dokumenter. 3. Hvis du vil angive udskrivningsbetingelser, skal du trykke på [Til udskr.skærmbill.]. 4. Konfigurér printindstillinger. 5. Indtast antallet af kopier med taltasterne. Det maksimale antal, der kan indtastes, er Tryk på knappen [Start]. 129

132 Dokumentserver

133 8. Web Image Monitor Dette kapitel beskriver ofte benyttede Web Image Monitor-funktioner og handlinger. For oplysninger, der ikke er inkluderet i dette kapitel, se vejledningen Connecting the Machine/ System Settings på den vedlagte CD-ROM eller Web Image Monitor Hjælp. Visning af startside Dette afsnit beskriver startsiden samt visning af Web Image Monitor. Ved indtastning af IPv4-adresser må segmenter ikke starte med et nul (0). Eksempel: Hvis adressen er " ", skal den indtastes som " ". 1. Start din webbrowser. 2. Indtast "http://(maskinens IP-adresse eller værtsnavn)/" i webbrowserens URL-felt. Startsiden for Web Image Monitor vises. Indtast maskinens værtsnavn, hvis det er blevet registreret på DNS- eller WINS-serveren. Hvis du indstiller SSL (protokol til krypteret kommunikation) i et miljø, hvor der er angivet servergodkendelse, skal du indtaste "https://(maskinens IP-adresse eller værtsnavn)/". Web Image Monitor er opdelt i følgende områder: DA CKD Menuområde Hvis du vælger et menuelement, vises dets indhold. 2. Overskriftsområde Dialogboksen til skift mellem bruger- og administratortilstand kommer frem, og menuen for de enkelte tilstande vises. Linket til hjælpefunktionen og dialogboksen til søgning af nøgleord vises. 131

134 8. Web Image Monitor 3. Opdatér/hjælp (Opdatér): Klik i det øverste højre hjørne i arbejdsområdet for at opdatere maskinoplysningerne. Klik på knappen [Opdatér] i webbrowseren for at opdatere hele browservisningen. (Hjælp): Brug Hjælp til at vise eller downloade indholdet i Hjælp-filen. 4. Område for grundlæggende oplysninger Viser maskinens grundlæggende oplysninger. 5. Arbejdsområde Viser indholdet af det element, der er valgt i menuområdet. 132

135 Visning af modtagne faxdokumenter via Web Image Monitor Visning af modtagne faxdokumenter via Web Image Monitor 1. Start Web Image Monitor. 2. Klik på [Fil modtaget pr. fax] i menuen [Udskriftsjob/lagret fil] i venstre rude. 3. Hvis du har programmeret en brugerkode for den lagrede modtagelsesfil, skal du indtaste koden og trykke på [OK]. Hvis den programmerede brugerkode er blevet slettet fra adressebogen, vises der en besked om forkert indtastning af brugerkoden. Hvis det er tilfældet, skal brugerkoden omprogrammeres. 4. Klik på egenskabsikonet i det ønskede faxdokument. 5. Få vist indholdet af faxdokumentet. 6. Vælg [PDF], [PDF/A] eller [Flersidet: TIFF] for at downloade modtagne faxdokumenter, og klik på [Download]. Når du vælger [PDF], skal du angive de nødvendige "Sikkerhedsindstillinger for PDF-fil", før du klikker på [Download]. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader starter, og det valgte dokument vises. 7. Afslut Web Image Monitor. 133

136 Web Image Monitor

137 9. Tilføj papir og toner Dette kapitel beskriver, hvordan papir lægges i kassetten, samt anbefalede papirformater og -typer. Ilægning af papir i kassetterne Papiret ilægges på samme måde i alle kassetterne. Det følgende eksempel viser ilægning af papir i kassette 2. (hovedsageligt Europa og Asien) Kassette 1 kan kun indeholde A4. Hvis du vil udskrive på A5, B5 JIS, eller 8 1 / 2 11 fra kassette 1, skal du kontakte en servicetekniker. (hovedsageligt Nordamerika) Kassette 1 kan kun indeholde 8 1 / Hvis du vil udskrive på A4, A5 eller B5 JIS fra kassette 1, skal du kontakte din servicetekniker. Hvis en papirkassette skubbes for hårdt på plads, kan kassettens sidestyr forskubbe sig. Kontrollér, at kanten på papirstakken er justeret til højre side. Hvis du kun ilægger et mindre antal ark, må sidestyrene ikke klemmes for tæt sammen. Hvis sidestyrene trykkes for hårdt mod papiret, kan kanterne blive foldet, tyndt papir kan blive bøjet, eller papiret kan blive indført forkert. 1. Træk forsigtigt kassetten ud, indtil den stopper. CJW Kvadrér papiret, og læg det i med udskriftssiden opad. Sørg for, at papirstakken ikke overstiger grænsemarkeringen. 135

138 9. Tilføj papir og toner 3. Skub forsigtigt papirkassetten helt ind. CJW012 Forskellige papirformater kan lægges i kassette 2-4 ved at justere side- og endestyrene. Yderligere oplysninger findes i vejledningen Paper Specifications and Adding Paper. Du kan lægge kuverter i kassette 2-4. Kuverter skal ilægges i en bestemt retning. Se mere om dette på S.157 "Kuverter". 136

139 Ilægning af papir i bypassbakken Ilægning af papir i bypassbakken Brug bypassbakken til transparenter, labelark, gennemsigtigt papir og papir, der ikke kan lægges i kassetterne. Det maksimale antal ark, du kan ilægge ad gangen, afhænger af papirtypen. Ilæg kun så meget papir, som der kan være imellem papirstyrene på bypassbakken. For oplysninger om det maksimale antal ark, du kan lægge i, se S.148 "Anbefalede papirformater og -typer". 1. Åbn bypassbakken. CJW Læg papiret i med forsiden nedad, indtil du hører bippet. 3. Tryk på frigørelsesknappen, og justér papirstyrene til papirformatet. Hvis styrene ikke slutter tæt til papiret, kan billedet blive skævt, eller der kan opstå papirstop. CJW014 Når bypassbakken anvendes, bør papiret ilægges i retningen. Oplysninger om kopiering fra bypassbakken findes i vejledningen Copy/ Document Server oplysninger om udskrivning fra en computer se S.138 "Indstillinger til brug af bypassbakken i printerfunktionen".. For 137

140 9. Tilføj papir og toner Visse typer papir vil muligvis ikke kunne registreres korrekt, når de placeres i bypassbakken. Hvis det sker, skal du fjerne papiret og lægge det i igen. Træk forlængeren ud, når der lægges papir, der er større end A4, 8 1 / 2 11, i bypassbakken. Når [Tastelyd] er slået fra, lyder der ikke noget bip, hvis du lægger papir i bypassbakken. Yderligere oplysninger om [Tastelyd] findes i vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. Hvis maskinen stopper med at registrere papirformater under kopiering eller udskrivning, skal papiret tages ud og lægges i igen. Papirformat og papirtype skal angives ved ilægning af kraftigt papir, tyndt papir eller transparenter. Brevpapir skal ilægges i en bestemt retning. Se vejledningen Paper Specifications and Adding Paper. Du kan lægge kuverter i bypassbakken. Kuverter skal ilægges i en bestemt retning. Se mere om dette på S.157 "Kuverter". Indstillinger til brug af bypassbakken i printerfunktionen Hvis du vælger [Maskinindstill.] i [Bypassbakke] under [Kassetteindstillingsprioritet] i [System] i menuen Printerfunktioner, har de indstillinger, der udføres via betjeningspanelet, højere prioritet end printerdriverindstillingerne. For yderligere oplysninger se vejledningen Print. Standardindstillingen for [Bypassbakke] er [Driver / kommando]. Indstillingerne er gyldige, indtil de ændres. Efter udskrivningen skal du sørge for at rydde indstillingerne til den næste bruger. Yderligere oplysninger om indstilling af printerdrivere findes i vejledningen Print. Standardindstillingen for [Bypasspap.form. f. printer] er [Aut. registrering]. 138

141 Ilægning af papir i bypassbakken Indstilling af papirformatet via betjeningspanelet 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. CJS Tryk på [Indstill. f. papirkass.]. 3. Tryk på [Bypass-papirformat for printer]. 4. Vælg papirformat. 5. Tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Papirformat og papirtype skal angives ved ilægning af kraftigt papir, tyndt papir eller transparenter. 139

142 9. Tilføj papir og toner Indstilling af brugerdefineret papirformat via betjeningspanelet 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. CJS Tryk på [Indstill. f. papirkass.]. 3. Tryk på [Bypass-papirformat for printer]. 4. Tryk på [Brugerdefineret format]. Hvis der allerede er valgt et brugerdefineret format, skal du trykke på [Skift format]. 5. Tryk på [Lodret], indtast papirformatet med taltasterne, og tryk dernæst på [ ]. 6. Tryk på [Vandret], indtast papirformatet med taltasterne, og tryk dernæst på [ ]. 7. Tryk to gange på [OK]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Papirformat og papirtype skal angives ved ilægning af kraftigt papir, tyndt papir eller transparenter. Indstilling af kraftigt papir, tyndt papir eller OHP-transparenter via betjeningspanelet Ikke alle typer OHP-transparenter understøtter farveudskrivning. Kontakt din salgs- eller servicerepræsentant for yderligere oplysninger om understøttede typer. Brug transparenter i formatet A4 eller 8 1 / 2 11, og angiv deres format. Når du lægger transparenter i, skal du kontrollere arkenes for- og bagside og anbringe dem korrekt. Når der udskrives på transparenter, skal de kopierede ark fjernes et for et. 140

143 Ilægning af papir i bypassbakken 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. 2. Tryk på [Indstill. f. papirkass.]. 3. Tryk på [ Næste]. 4. Tryk på [Papirtype: Bypassbakke]. 5. Vælg de relevante emner afhængigt af, hvilken papirtype du vil indstille. CJS039 Tryk på [OHP (transparent)] på området [Papirtype], når der ilægges OHP-transparenter. Ved ilægning af tyndt eller kraftigt papir skal der trykkes på [Vis ikke] på området [Papirtype], og dernæst skal den rette papirtykkelse vælges i området [Papirtykkelse]. 6. Tryk på [OK]. 7. Tryk på tasten [Brugerfunktioner/Tæller]. Vi anbefaler, at du bruger de angivne OHP-transparenter. Yderligere oplysninger om papirtykkelse findes i vejledningen Connecting the Machine/ System Settings. 141

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner

Brugervejledning. Enkel søgning. Kom godt i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner Brugervejledning Enkel søgning Kom godt i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor. Tilføj papir og toner

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor. Tilføj papir og toner Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Print. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Tillæg Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Maskinens egenskaber. 2. Kom godt i gang

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Maskinens egenskaber. 2. Kom godt i gang Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Print Scan Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine For oplysninger,

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopi. Fax. Printer. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopi. Fax. Printer. Scan. Dokumentserver. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopi Fax Printer Scan Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk først at læse

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Tillæg Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Brugervejledning Kom godt i gang Udskrivning Problemløsning Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning.

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Kopi-/Dokumentserverreference

Kopi-/Dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/Dokumentserverreference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Brugervejledning Kom godt i gang Udskrivning Problemløsning Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning.

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Kortfattet startvejledning Kortfattet startvejledning Generelt Maskinens funktioner, placering af originaler og ilægning af papir. Kopiering

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning

Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Sikkerhedsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sådan kommer du i gang Før

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Tillæg Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Grundlæggende INDHOLD Forord Hvordan håndbøgerne er opdelt... Hvad kan du med denne maskine... Betjeningspanel... Kopifremstilling... Dette kan maskinen (Skærmbilledet Grundlæggende

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning DX-C200 Betjeningsvejledning Brugervejledning 1 Vejledning til maskinen 2 Kom godt i gang 3 Brug af printerfunktionen 4 Brug af kopifunktionen 5 Brug af scannerfunktionen 6 Brug af faxfunktionen 7 Konfiguration

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere