Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid"

Transkript

1 ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere og mange flere. Hvor mange forskellige job er der egentlig på din skole? Skriv en liste over alle de job, du kan møde på din skole. Del listen i to grupper: De, der arbejder fast på skolen De, der kommer der en gang imellem, postbudet, forskellige håndværkere, sundhedspersonale osv. Vælg et job fra hver gruppe og skriv mindst fem ting, der beskriver jobbet, fx: Typiske arbejdsopgaver (fx skrive breve, vaske vinduer, undervise) Særlige forhold, som arbejdet må udføres under (udendørs arbejde, skæve arbejdstider osv.) Noget man skal være god til, fx at få gode idéer eller forstå andre Særlige krav til helbred. Hvordan uddanner man sig til jobbet? Hvad hedder uddannelsen? - eller uddannelserne, hvis der er flere veje til jobbet Hvor lang tid varer den - eller de? Hvor skal man gå i skole for at tage uddannelsen? Hjælp hinanden to og to Lav listen over job Klik ind på SE-pakken / Maxi-Due og find netop de to job, I har valgt. Hvis der er et bestemt job, som du ikke kan finde i Maxi-Due, er det måske, fordi det hedder noget andet end det, du har søgt. Få hjælp fra din lærer eller spørg UU-vejlederen. Lav en vægavis med jobbeskrivelserne, eller send dem som mails til jeres klassekammerater. 2 lektioner.

2 ARBEJDSKORT 2 Det bedste job Hvad er et godt job for dig? Er det et job, hvor du kan dyrke dine interesser? Et job, hvor man rejser meget? Eller arbejder meget udendørs? Et job, hvor man arbejder med mode eller med mekanik? Et job med fare og spænding? Eller handler det om at tjene mange penge? Find den person i "Mennesker på job", der efter din mening har det bedste job Overvej, hvilke tre ting du synes er bedst ved jobbet. Klik ind på SE-pakken / Job og uddannelse / Mennesker på job Læs artiklerne og se videoerne om de job, som i første omgang interesserer dig mest Læs artikler og se videoer om så mange job, du kan nå på den afsatte tid Vælg det job, du synes bedst om, og løs opgaven. Lav en plakat med det job, du har valgt, og hæng den op på opslagstavlen i klassen Mundtlig fremlæggelse: Fortæl, hvorfor du har valgt jobbet. 2 lektioner.

3 ARBEJDSKORT 3 Jobområder Bliv klogere på jobområder Alle job hører til inden for et jobområde. Nogle job hører til flere. I SE-pakken beskrives 12 jobområder. Områderne er: Industri Bygge og anlæg Mekanik og reparation Landbrug, skovbrug, fiskeri og gartneri Service Transport Kontor Salg og butik Sundhed Undervisning Kunst og kommunikation Videnskab og teknologi. Vælg et jobområde, som interesserer dig, og undersøg det grundigt Find nogle eksempler på almindeligt kendte job inden for jobområdet Lav en præsentation, som eleverne i 6. klasse kan forstå. Klassen deles i grupper med mindst 2 elever i hver. Hver gruppe får tildelt et jobområde. Klik ind på SE-pakken / Job og uddannelse / Jobområder og vælg jeres jobområde. Læs artiklen om jobområdet: - Arbejdspladsen - Job - Person - En arbejdsproces - Her og nu. Vælg mindst et job fra joblisten og fortæl om jobbet, og om hvorfor du valgte at fortælle om netop dette job. Klassen besøger en 6. klasse, og de enkelte grupper fortæller her på skift om deres jobområde eller Klassen udarbejder en folder til eleverne i 6. klasse eller Klassen sender en mail til eleverne i 6. klasse med beskrivelser af de 12 jobområder. 3 lektioner.

4 ARBEJDSKORT 4 Ungdomsuddannelser Et spil om ungdomsuddannelserne Dine lærere, UU-vejlederen, dine forældre og sikkert mange flere er begyndt at snakke om, hvad du og dine kammerater skal lave efter 9. klasse. Skal du starte på en erhvervsuddannelse inden for dyr, planter og natur, eller skal du måske i gymnasiet? Eller en helt anden af de mange muligheder, der ligger foran dig? Få et godt overblik over alle mulighederne, før du skal beslutte dig i 9. klasse. Få et overblik over alle de ungdomsuddannelser, du har mulighed for at vælge efter 9. klasse. Lav spillet: Dysten om ungdomsuddannelserne Spil spillet i klassen Invitér din naboklasse til et spil Dysten om ungdomsuddannelserne Eller invitér jeres forældre til en spilaften om Dysten om ungdomsuddannelserne sammen med jeres lærer. Klassen deles op i grupper med to personer i hver Klassens lærer kan eventuelt gennemgå de forskellige uddannelsesmuligheder efter 9. klasse Hver gruppe får tildelt en eller flere uddannelser, som de skal udarbejde spørgsmål til Lav en facitliste med svar på spørgsmålene Aftal og nedskriv regler for spillet Afhængig af hvordan I laver spillet, kan det være en god idé at lave en spilleplade Klik ind på Job og uddannelse i SE-pakken og se oversigten i Uddannelsesområder. Her kan I læse om alle ungdomsuddannelserne under erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og andre uddannelser. Spillet Dysten om ungdomsuddannelserne skal bestå af: Spørgekort og facitliste Spilleregler Evt. spilleplade. 3-4 lektioner til fremstilling af spillet.

5 ARBEJDSKORT 5 Vælg ungdomsuddannelse Vælg ungdomsuddannelse til en ven Når du i 9. klasse skal til at vælge uddannelse, er der mange forhold, der kommer til at spille ind på dit valg. Dine karakterer, dine forældre, dine lærere, reklamer i aviser og tv og ikke mindst dine klassekammerater og venner. Nu har du muligheden for at hjælpe din bedste ven eller en klassekammerat på vej til et godt valg. Anbefal en ungdomsuddannelse til en klassekammerat eller til en ven, som du har et godt kendskab til. Tænk på din person: Hvad er personen god til? Hvordan er personen som menneske? Hvad interesserer din person sig for? Hvad har din person lyst til? Når du har beskrevet disse ting, så klik ind på Job og uddannelse i SE-pakken, og se listen med tilbud under Ungdomsuddannelser: Erhvervsuddannelser eud Gymnasiale uddannelser Anden uddannelse. Undersøg ungdomsuddannelserne og deres indhold. Vælg den ungdomsuddannelse, som efter din mening passer bedst til din person. Begrund dit valg af uddannelse til personen. Valg af ungdomsuddannelse til en klassekammerat eller ven. Sæt dig sammen med din klassekammerat og fortæl vedkommende om dit valg og hvorfor du valgte, som du gjorde, eller Send en SMS eller mail til den person, som du har aftalt at vælge ungdomsuddannelse sammen med. 2-3 lektioner

6 ARBEJDSKORT 6 Karriere Hvordan kommer din karriere til at se ud? Hvad er en karriere? Karriere er et udtryk for ens vej gennem uddannelse og arbejdsliv. Ordet kan også dække mere bredt og omfatte familieliv og fritid. Man kan sige, at din karriere bliver en fortælling om dit liv og de valg, du har truffet. Tegn din karrierelinje, som du tror, den vil komme til at se ud Hvilke krav stiller din karrierelinje til dig? Tegn en tidslinje på fx 5 år og inddel den i perioder af fx 1 år For hver periode skal du tegne og beskrive, hvad du foretager dig Klik ind på Uddannelsesområder under Job og uddannelse i SE-pakken og find de beskrivelser, du har brug for - eud, stx, søfart osv. Klik ind på Maxi-Due i SE-pakken og find de jobbeskrivelser, du har brug for Indsæt også ophold i udlandet, højskolekurser, fritidsaktiviteter eller andet, du ønsker at beskæftige dig med, på tidslinjen. Alle elevers karrierelinjer hænges op og præsenteres meget kort for klassen Diskussion: Kan klassens samlede valg af karriere/job få et samfund til at fungere? 2 3 lektioner. Eksempel på karrierelinje Her ser du et eksempel på, hvordan en karrierelinje kan se ud.

7 ARBEJDSKORT 7 Køn og karriere Hør lige her: Ingeniørarbejde er ikke pigearbejde! Sygeplejerske er da ikke et mandejob! Det danske arbejdsmarked er stadig meget kønsopdelt - nogle job er udpræget mandejob, andre udføres næsten kun af kvinder. Hvorfor er det sådan? Er der forskel på, hvad drenge ønsker at lave, og hvad piger ønsker at lave? Vil det også være sådan i fremtiden? Undersøg, om det nu også kan passe, at piger ikke kan udføre det arbejde, en ingeniør skal kunne. Undersøg, om det passer, at drenge ikke kan udføre det arbejde, en sygeplejerske skal kunne. Klassens deles i fire hold: - To det passer-hold - To det passer ikke-hold. Hvert hold skal komme med argumenter for holdets synspunkter og forberede sig på at fremlægge dem. Klik ind på SE-pakken, og find jobbene sygeplejerske og maskiningeniør i Maxi-Due. Argumenterne kan I måske finde i disse beskrivelser. Eller klik ind på Temaer i SE-pakken og vælg Kulturmøde / Køn. Her kan I måske også hente stof til jeres argumenter. Oplæg til debat, hvor holdene debatterer to og to - eller Artikler til en fælles avis med temaet: køn og karriere. 1 time til research 1 time til debat i klassen.

8 ARBEJDSKORT 8 Ungdomsuddannelser Overblik over ungdomsuddannelser Når du og dine kammerater skal vælge uddannelse efter folkeskolen, er der rigtig mange at vælge imellem der er alle erhvervsuddannelserne, der er de gymnasiale uddannelser, og så er der de andre muligheder som fx produktionsskole eller egu. Hvad skal man vælge? Præsenter en af de mange ungdomsuddannelser, man kan starte på efter folkeskolen, for dine klassekammerater Fremhæv tre gode ting ved den valgte ungdomsuddannelse Giv også eksempler på, hvad ungdomsuddannelsen kan føre frem til job, kort videregående uddannelse, lang videregående uddannelse eller andet. Klassens deles op i grupper med to personer i hver Aftal, hvilken ungdomsuddannelse hvert hold arbejder med. Klassen skal arbejde med så mange forskellige ungdomsuddannelser som muligt Klik ind på Uddannelsesområder under Job og uddannelse i SE-pakken, og find de nødvendige informationer. De forskellige grupper fortæller på skift klassen om den uddannelse, de har undersøgt Grupperne kan også lave en beskrivelse af hver uddannelse på maksimalt én side. Beskrivelserne samles til et lille hæfte, der deles ud til alle i klassen. 2-3 lektioner.

9 ARBEJDSKORT 9 Kulturel baggrund Hvad betyder kulturel baggrund for uddannelsesvalg? Hvad er kultur? Det er et noget bredt begreb, som dækker fx vaner, tro og kunst hos en bestemt gruppe mennesker i en bestemt periode. Det er også et udtryk for alt det, mennesker skaber for at give sig selv og andre nogle oplevelser. Også normer for god eller dårlig opførsel ligger i begrebet kultur. Klassen er deltagere i debatten: Har kulturel baggrund betydning for uddannelsesvalg eller er kulturel baggrund uden betydning. Udarbejd et oplæg til en debat om kulturel baggrund og uddannelsesvalg med udgangspunkt i et af følgende temaer: Fordomme Netværk Påklædning Traditioner Køn Sprog Familie Tro. Klassen deles i grupper. Hver gruppe vælger et tema og forbereder et oplæg i klassen. Klik ind på Kulturmøde under Temaer i SE-pakken og læs om det tema, jeres gruppe har valgt. Brug spørgsmålene til artiklerne til inspiration for jeres oplæg. Hver gruppe laver et kort referat af de holdninger, gruppen er nået frem til, i forhold til det valgte tema. Vælg en eller to elever til at styre debatten i klassen. Klassen diskuterer med udgangspunkt i gruppernes debatoplæg, hvorvidt kulturel baggrund har betydning for uddannelsesvalg eller ej. 2-3 lektioner.

10 ARBEJDSKORT 10 Jobannoncen Skriv en jobannonce Inden du skriver en jobannonce, er der mange ting at tage stilling til. Hvem er målgruppen for din annonce? Hvordan rammer du sprogligt dem, du vil have fat i? Hvad kan du kræve af den kommende medarbejder - hvad tilbyder du til gengæld? Hvordan skal annoncen se ud - skal den være lang eller kort - skal der et billede med? Hvor vigtig er overskriften? Hvad vil du fortælle om virksomheden? Har annoncen andre formål end at skaffe en ny medarbejder? Trin 1 - Individuel opgave Du er ansvarlig for virksomheden og dens personale også kaldet personalechef. Virksomheden skal have ansat en ny - og gerne en ung - medarbejder. Du skal i gang med at skrive en jobannonce til nettet og til avisen. Vælg et job inden for et af de 12 jobområder, der er beskrevet i SE-pakken under Job og uddannelse Lav en jobannonce for det valgte job! Trin 2 Elever to og to Når alle har skrevet en annonce, bytter I to og to og læser hinandens annonce. Vurder, hvad der er godt og dårligt i annoncen Får du lyst til at søge jobbet? Hvorfor hvorfor ikke? Skriv/mail svaret til afsenderen. Trin 3 - Gruppeopgave Skriv en liste over, hvad en god jobannonce bør indeholde. Klik ind på Jobområder i SE-pakken og vælg et jobområde og et job Læs den relevante information om jobbet, og skriv jobannoncen. Jobannonce på papir eller mail Feedback på annonce Klassens fælles liste over, hvad der bør stå i en annonce, for at unge får lyst til at søge et job. 2-3 lektioner.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling

Skriv i din hverdag. - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Skriv i din hverdag - et FVU-materiale til skriftlig fremstilling Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Ina Borstrøm og Elisabeth Arnbak februar 2004 Indhold 1. Hvilken tv-udsendelse vil du gerne

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere