DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER"

Transkript

1

2 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har i Danmark, og kun få lande har et større gab end Danmark. Det skyldes til dels, at Danmark er et af de OECD-lande, der tiltrækker færrest direkte investeringer, og det er bekymrende, da direkte investeringer både kan gavne beskæftigelsen og produktiviteten. Høje danske omkostninger gør det svært for virksomhederne at opnå det samme afkast i Danmark, som de kan i udlandet, og det får investeringerne til at gå uden om Danmark. Der er dog også positive aspekter ved gabet, da en stor del af de mange udgående investeringer er et udtryk for, at Danmark har nogle velfungerende virksomheder, der udvider og opkøber i udlandet, og det er langt hen ad vejen godt for Danmark. Ekstraordinært stort dansk investeringsgab I 2006 var Danmarks beholdning af direkte investeringer (FDI) i udlandet 9 mia. kr. større end udlandets investeringer i Danmark. I 202 var dette tal vokset til hele 56 mia. kr. svarende til 28 pct. af BNP. Investeringsgabet er vokset med 425 mia. kr. på seks år Mange OECD-lande har ligesom Danmark et gab mellem de ind- og udgående investeringer, hvilket skyldes en generel tendens til, at investeringerne i stigende grad placeres uden for disse lande. Således blev 70 pct. af verdens direkte investeringsstrømme i 2006 placeret i OECD-landene, mens det i 202 var mindre end halvdelen af investeringerne, der blev placeret her. Investeringerne kommer til gengæld stadigvæk primært fra OECD-landene, selvom der har været et mindre fald i deres andel af verdens udgående investeringsstrømme fra 80 pct. i 2006 til 70 pct Det vil sige, at 70 pct. af verdens udgående investeringer i 202 kom fra OECD-landene, mens under halvdelen af investeringerne blev placeret i disse lande, hvormed gabet altså samlet set er blevet større.

3 82 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Flere og flere investeringer placeres i ikke-oecd lande Samlet global strøm af indgående FDI til OECD-lande og verdens øvrige lande OECD Verden ekskl. OECD Mia. US dollars IT-boblen Finanskrisen Europæisk gældskrise.000 Anm. Estland og Slovenien er ikke medregnet i strøm til OECD før 992. Verdens samlede udgående investeringer er ikke lig med de samlede indgående på grund af datausikkerhed. Kilde UNCTAD og DI Derudover har finanskrisen i 2008 og gældskrisen i 20 haft en afdæmpende effekt på de globale investeringsstrømme, som dog kun i 2009 var under niveauet i 2006, men ellers har ligget over. Danmarks gab er nu blandt de største i verden Færre indgående og flere udgående danske investeringer Ikke oplagt om udviklingen er positiv eller negativ Når man sammenligner Danmark med de øvrige OECD-lande er det alligevel helt tydeligt, at den danske udvikling i investeringsbalancen har været ekstraordinær. I 2006 havde vi således en placering i midterfeltet med det 4. største investeringsgab blandt OECD-landene relativt til BNP, når man ser på beholdningen af udgående investeringer fratrukket de indgående. En placering der i 202 var skiftet ud med en femteplads. De lande, der havde et større gab i 202, var tilmed lande, der er hjemsted for mange holdingselskaber, hvor investeringerne blot løber igennem uden at have nogen realøkonomisk effekt. Dette ses helt tydeligt i Luxembourg, hvor gabet på kun seks år er vokset med mere end landets BNP. Spørgsmålet er så bare om det store danske investeringsgab er en positiv eller negativ udvikling? Det danske investeringsgab er opstået ved, at tilstrømningen af nye indgående investeringer er faldet samtidig med, at de udgående er steget. Det er også sket i mange andre lande, men i Danmark har faldet i de indgående investeringer været så stort, at Danmark siden 2007 er et af de OECD-lande, der har tiltrukket færrest nye investeringer fra udlandet. Det danske investeringsgab kan dermed være et udtryk for, at danske virksomheder i højere grad bliver på danske hænder, mens vi opkøber udenlandske virksomheder og udvider vores aktiviteter på eksportmarkederne. Det kan umiddelbart lyde som en topplacering på listen over investeringsgab, men er udenlandsk ejerskab nødvendigvis dårligt, eller er det ligefrem at foretrække?

4 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 83 Investeringerne kommer primært fra OECD lande Samlet global strøm af udgående FDI fra OECD-lande og verdens øvrige lande Mia. US dollars Finanskrisen OECD Verden ekskl. OECD Europæisk gældskrise.500 IT-boblen Anm. Estland og Slovenien er ikke medregnet i strøm til OECD før 992. Verdens samlede udgående investeringer er ikke lig med de samlede indgående på grund af datausikkerhed Kilde UNCTAD og DI Omvendt kunne gabet også være et udtryk for, at både danske og udenlandske virksomheder har mistet interessen for at investere i Danmark. I så fald giver det store danske investeringsgab en bundplacering. For at blive klogere på om gabet er godt eller dårligt for Danmark, er det nødvendigt at se nærmere på udviklingen i investeringsbalancen, og hvad disse direkte investeringer egentlig dækker over. Det vil således vise sig, at der er både positive og negative aspekter ved den danske udvikling i investeringsbalancen. Det danske investeringsgab er vokset markant Danmarks beholdning af direkte investeringer eksklusiv gennemløbsinvesteringer* Mia. kr..500 Udgående Indgående * Gennemløbsinvesteringer dækker over den kapital, der løber gennem et holdingsselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. Kilde Danmarks Statistik

5 84 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER ET INVESTERINGSGAB KAN BLIVE STØRRE ELLER MINDRE AF MANGE ÅRSAGER Danmark har et af verdens største investeringsgab OECD-landenes gab i beholdning af direkte investeringer, pct. af BNP, 202 Luxembourg Schweiz Holland Irland Danmark Tyskland Finland Storbritannien Frankrig Østrig Japan Italien USA Sverige Belgien Norge Canada Sydkorea Grækenland Israel Spanien Australien Mexico Island Slovenien Tyrkiet Portugal Polen New Zealand Chile Ungarn Slovakiet Estland Tjekkiet Pct. Kilde OECD og DI Danmark er et af de lande, der tiltrækker færrest investeringer Gennemsnitligt årligt flow af indgående direkte investeringer, pct. af BNP, Luxembourg Belgien Irland Island Chile Estland Ungarn Israel Schweiz Australien Holland Storbritannien Canada Sverige Tjekkiet Norge Polen Slovakiet Østrig Spanien Portugal Mexico Tyrkiet Frankrig New Zealand USA Slovenien Finland Danmark Tyskland Sydkorea Italien Grækenland Japan Pct. Kilde UNCTAD og DI

6 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 85 Australien Frankrig I samme periode er Frankrigs beholdning af både ind- og udgående investeringer faldet, og da de udgående er faldet mest, er gabet blevet mindre. Det kunne hænge sammen med, at Frankrig generelt kæmper med en dårlig konkurrenceevne og har haft det svært både gennem finanskrisen og den efterfølgende gældskrise. Danmark Det danske investeringsgab er opstået ved, at tilstrømningen af nye indgående investeringer er faldet samtidig med, at de udgående er steget. Norge I Norge overstiger de udgående investeringer de indgående ligesom i Danmark, men i Norge er gabet i dag mindre end i 2006, hvilket skyldes, at beholdningen af de indgående investeringer er vokset mere end de udgående. I Norge er stigningen i de indgående investeringer især sket inden for olieproduktion og ejendomme. I Australien er beholdningen af de udgående investeringer faldet fra 2006 til 202, mens beholdningen af indgående investeringer er vokset. Det er især mange indgående investeringer inden for minedrift, der har gjort, at Australiens beholdning af indgående investeringer overgår de udgående. Kilde OECD og UNCTAD

7 86 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Direkte investeringer kan være mange ting Direkte investeringer har mange positive effekter Direkte investeringer er i princippet en overførsel af kapital, der sikrer, at investoren får en betydelig ejerandel og dermed medbestemmelse i den virksomhed, der investeres i. Teknisk set kan disse direkte investeringer opdeles i fire typer: Opstart af ny virksomhed/datterselskab 2 Overførsel af kapital til datterselskaber 3 Helt eller delvist opkøb af virksomheder 4 Gennemløbsinvesteringer Opdelingen i de fire typer gør det nemmere at forstå, hvordan direkte investeringer kan påvirke økonomien i det land, hvor de ender. Nogle investeringer gavner beskæftigelsen mens andre slet ikke har nogen realøkonomisk effekt Mange direkte investeringer er virksomhedsopkøb Opstart af nye virksomheder vil medføre oprettelse af nye arbejdspladser, da de kan karakteriseres som greenfieldinvesteringer. Det er derfor et særligt interessant aspekt ved at tiltrække direkte investeringer. Overførsel af kapital til datterselskaber kan ligeledes dække over greenfieldinvesteringer i de tilfælde, hvor kapitalen benyttes til at udvide datterselskabets aktiviteter, men her kan også være andre motiver. Det kan være, at virksomheden investerer i forbedringer af dets produktionsapparat, hvilket ikke skaber noget umiddelbart behov for at øge beskæftigelsen men til gengæld hæver produktiviteten. En direkte investering i et datterselskab kan dog også være ren likviditetsstyring, som ingen realøkonomisk effekt har, da det blot er en overførsel af penge, som senere sendes tilbage. Virksomhedsopkøb har ikke nogen åbenlys effekt på beskæftigelsen. Da en stor del af de direkte investeringer dækker over hele eller delvise opkøb af virksomheder, kan man derfor heller ikke forvente at finde en direkte sammenhæng mellem direkte investeringer og beskæftigelsen. Opstart af ny virksomhed/datterselskab 2 Overførsel af kapital til datterselskaber Rockwool er ved at bygge en ny fabrik for knap en mia. kr. i Mississippi, USA. Coloplast er i gang med at udvide en fabrik i Ungarn. Det koster en halv mia. kr. og vil skabe 700 ekstra job. Kilde Rockwool, Berlingske Media, Coloplast og Nationalbanken

8 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 87 Der bør ikke skelnes mellem koncernlån og egenkapital Nationalbanken benytter egenkapitaloverførsler som et udtryk for direkte investeringer, der er drevet af intentioner om længerevarende relationer. Koncernlån opfattes derimod som investeringer med mere kortsigtede intentioner. Det er der en vis rigtighed i, men koncernlån kan også dække over længerevarende relationer. I 2009 skrev Nationalbanken eksempelvis, at koncernlån i stigende omfang blev brugt til virksomhedsopkøb gennem oprettelse af holdingselskaber med lav egenkapital, som herefter modtog koncernlån til finansiering af opkøbet. Der er også flere eksempler på, at store milliardbeløb er konverteret fra koncernlån til egenkapital eller omvendt. Hvis man kun fokuserer på egenkapitalen vil disse således give et forkert billede af udviklingen i perioder med store omposteringer eller opkøb gennem koncernlån. Kilde Nationalbanken Gennemløbsinvesteringer har ingen realøkonomisk betydning, da kapitalen blot løber igennem et holdingselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. I lande som Belgien, Irland, Holland og Luxembourg, hvor mange investeringer løber igennem holdingselskaber, vil både de ind- og udgående investeringer derfor ligge kunstigt højt. Gennemløbsinvesteringer påvirker internationale sammenligninger I Danmark kan der renses for gennemløbsinvesteringer, men det er ikke muligt at opdele de direkte investeringer på de tre øvrige typer. Dermed er det ikke alle direkte investeringer, der vil have en effekt på økonomien, men det må formodes, at de direkte investeringer over en årrække vil omfatte alle typer. 3 Helt eller delvist opkøb af virksomheder 4 Gennemløbsinvesteringer Carlsberg købte i 2008 verdens sjettestørste bryggeri Scottish and Newcastle sammen med Heineken. Carlsbergs andel kostede 57 mia. kr. Amerikanske Dupont købte i 20 Danisco for 33 mia. kr. via et holdingselskab i Luxembourg. Investeringen påvirker ikke Luxembourgs økonomi, men er opgjort som en Luxembourgsk investering i Danmark og en amerikansk investering i Luxembourg. mia. kr. mia. kr.

9 88 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Større omsætning pr. medarbejder med udenlandske ejere , antal ansatte er opgjort i årsværk Mio. kr. pr. ansat 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 Kilde Danmarks Statistik 0 Dansk ejede Udenlandsk ejede Udenlandsk ejerskab hæver produktiviteten Udenlandske ejere hæver produktiviteten Udenlandsk ejerskab påvirker som sagt ikke i sig selv beskæftigelsen, men kan til gengæld have en positiv effekt på produktiviteten. Det indikeres blandt andet ved, at udenlandsk ejede virksomheder i Danmark har en højere omsætning pr. ansat end virksomheder med danske ejere. Dette kan skyldes, at de nye ejere kommer med ny viden, nye ideer eller ny teknologi, når de overtager en virksomhed. En del af forklaringen på, at udenlandsk ejede virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, skyldes formentligt også, at det er de større og mest produktive virksomheder, der købes af udlandet. På den anden side må formålet med at købe en virksomhed ofte være at øge dens værdi, og det sker ved at øge den forventede fremtidige indtjening, som kræver, at produktiviteten hæves eller salget øges. Dermed er der god grund til at tro, at de udenlandske ejere ofte arbejder med produktivitetsforbedringer, hvilket en undersøgelse blandt DI s medlemmer bekræfter. Når de direkte investeringer øger produktiviteten hos de virksomheder, der investeres i, så giver det samtidig de øvrige virksomheder et incitament til selv at hæve produktiviteten for fortsat at være konkurrencedygtige. Det kan blandt andet ske ved, at nogle af de udenlandske ejeres metoder efterlignes, hvormed udenlandsk ejerskab med tiden kan give et bredere produktivitetsløft. Interesse fra udlandet giver også lettere adgang til kapital og det er der brug for Sidst men ikke mindst er en generel interesse fra udenlandske investorer vigtig i forhold til at kunne skaffe kapital til virksomhederne i Danmark. En stor interesse vil nemlig gøre finansieringen lettere og billigere for danske virksomheder, hvilket vil gøre flere investeringer attraktive, hvormed kapitalapparatet forøges, og produktiviteten hæves. Vigtigheden af at tiltrække kapital fra udlandet er særlig udtalt i Danmark, hvor det længe har været særdeles vanskeligt for en stor del af virksomhederne at skaffe finansiering.

10 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 89 Virksomheder med udenlandsk ejerskab arbejder mere med produktivitet Svar på spørgsmålet om hvorvidt virksomheden arbejder med produktivitetsforbedringer Pct Nej Ja, men uden konkrete produktivitetsmål Ja, med konkrete produktivitetsmål Udenlandsk ejerskab Danske ejere Kilde DI's virksomhedspanel, survey blandt 552 medlemsvirksomheder, hvoraf 57 har udenlandske ejere i ejerkreedsen Udenlandsk ejerskab er dog ikke altid at foretrække Direkte investeringer kan altså dels give nye arbejdspladser i det land, hvor de foretages, men kan også have en positiv effekt på produktiviteten gennem udvidelser af kapitalapparatet eller indførelsen af de ideer og teknologier, som udenlandske ejere bringer med sig. Danmark bør derfor gøre sig så attraktiv som muligt. Det betyder ikke, at enhver udenlandsk investering eller opkøb vil være en fordel for Danmark. Motiverne hos den enkelte investor kan være mange, og for nogle kan det være nedlukning af danske afdelinger, hvormed den udenlandske investering er forbundet med et direkte tab af danske arbejdspladser. I nogle tilfælde vil den udenlandske investor måske heller ikke have den rette forståelse for den danske kultur, hvilket kan medføre, at de udenlandske ejere ikke formår at øge værdien af den virksomhed, de har investeret i. Netop derfor er det vigtigt, at Danmark er så attraktiv som muligt for flest mulige investorer, så vi har en mulighed for at vælge dem fra, der ikke er til fordel for Danmark. Ikke alle udenlandske opkøb er godt for Danmark... Størstedelen af virksomhederne i Danmark har danske ejere Udenlandsk ejede virksomheders andel af samlede antal virksomheder og samlet antal privatansatte i Danmark, 20,3% 9,8% Dansk ejede Udenlandsk ejede 98,7% Antal firmaer Antal ansatte 80,2% Anm. Antal ansatte målt i årsværk Kilde Danmarks Statistik og DI

11 90 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER men de fleste virksomheder er stadigvæk danskejede Både udenlandske og danske ejere kan være nødt til at rykke virksomheder til udlandet hvis de ikke er konkurrencedygtige i Danmark I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at vi ikke er i nærheden af en situation, hvor alle virksomheder i Danmark er udenlandsk ejet. Således er det kun,3 pct. af alle virksomheder i Danmark, der er udenlandsk ejet. Det er til gengæld primært de større virksomheder, så det omfatter en større andel af de private ansatte. Målt på antallet af ansatte er det faktisk en femtedel, der arbejder i en virksomhed med udenlandske ejere. Disse tæller dog ikke kun danske virksomheder, der er opkøbt af udlandet, men også de arbejdspladser der er opstået som følge af udenlandske virksomheders greenfieldinvesteringer i Danmark. Sammenlignet med Sverige er tendensen den samme. Her har,9 pct. af virksomhederne i Sverige udenlandske ejere, og de beskæftiger 2,5 pct. af de privatansatte i Sverige. Man kunne så frygte, at de virksomheder, der trods alt bliver opkøbt, vil flytte til udlandet, da det virker plausibelt, at udenlandske ejere ikke har samme tilhørsforhold til Danmark. På den anden side er det bare ikke givet, at danske ejere har noget valg, når de skal beslutte, om de vil blive i Danmark. Den stigende globalisering er nemlig også ensbetydende med større konkurrence. Hvis det samme produkt eller den samme ydelse kan produceres bedre eller billigere uden for Danmark, er det derfor svært for virksomheder at overleve, hvis de bliver i Danmark uanset ejerskab. Det, der på den lange bane, holder virksomhederne i Danmark, er derfor ikke grænserne til omverdenen men derimod de vilkår, der er for at drive virksomhed i Danmark. Landegrænser betyder ganske enkelt mindre og mindre for både danske og udenlandske virksomheder. Det viser en gennemgang af de stigende danske investeringer i udlandet også tydeligt. Danske virksomheder investerer i stor stil i udlandet Værdiregulering har bidraget til de høje udgående investeringer Øget beholdning af udgående investeringer Fra 2006 til 202 steg beholdningen af Danmarks udgående direkte investeringer ekskl. gennemløbsinvesteringer med hele 58 mia. kr. fra 723 mia. kr. til.304 mia. kr. En udvikling der illustrerer, at danske virksomheder bestemt ikke holder sig i Danmark. Til sammenligning er beholdningen af indgående investeringer kun steget 56 mia. kr. Stigningen i de udgående investeringer på 58 mia. kr. er først og fremmest et resultat af en øget strøm af direkte investeringer til udlandet, men også en positiv værdiregulering af beholdningen af de direkte investeringer i udlandet. Af stigningen på 58 mia. kr. kommer 377 mia. kr. fra strømmen af nye danske direkte investeringer til udlandet, mens de resterende 204 mia. kr. skyldes værdiregulering. En del af denne værdiregulering skyldes valutakursforskydninger, og alene en styrkelse af den svenske krone gav eksempelvis en værdiforøgelse på 20 mia. kr. i 200. En stor del af værdiforøgelsen er dog reel værdi, der er skabt i de udenlandske virksomheder, der er investeret i. Danske virksomheder har også mange ansatte i udlandet At danske virksomheder har mange aktiviteter i udlandet ses således også ved, at de i 20 havde knap,3 mio. ansatte i udenlandske datterselskaber. Til sammenligning havde udenlandske virksomheder kun fuldtidsansatte i Danmark.

12 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 9 Danske virksomheders udenlandske aktiviteter Danmark har direkte investeringer i udlandet for.304 mia. kr. Danske virksomheder har i udlandet,3 mio. ansatte 30 pct. af investeringerne er ejet af industrien. 26 pct. er ansat i industrivirksomheder (industrien har lige så mange ansatte i udlandet som i Danmark). 29 pct. er ejet af finansielle virksomheder, hvilket skyldes, at andre brancher foretager investeringer gennem finansielle holding selskaber., pct. er ansat i finansielle virksomheder. 7 pct. er ejet af handels- og transportvirksomheder. 26 pct. er ansat inden for handel og transport. 5 pct. er ejet af virksomheder inden for erhvervsservice. 36 pct. er ansat inden for erhvervsservice eller nærmere betegnet i ISS, som har mere end ansatte verden over. Kilde Danmarks Statistik

13 92 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danske virksomheder har investeringer overalt i verden Dansk beholdning af udgående direkte investeringer fordelt på landegrupper EU 59,4% 0,0% Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein 2,8% Amerika 8,9% 5,% Asien,4% Oceanien,3% Afrika,% Øvrige Europa Offshore, ufordelt land mv. Kilde Danmarks Statistik Danske virksomheder er mest til stede i Europa Over halvdelen af de ansatte i udenlandske datterselskaber findes i EU, mens næsten en tredjedel er placeret i Asien. Derudover befinder 3 pct. af de ansatte i udenlandske datterselskaber sig på de amerikanske kontinenter med en lidt større andel i Syd- og Mellemamerika end i Nordamerika. Når man ser på beholdningen af direkte investeringer i udlandet, er de danske virksomheder ikke helt så gode til at komme ud over Europas grænser. 70 pct. af be- Carlsbergs ansatte og bryggerier på verdensplan Globalt beskæftiger Carlsberg op mod medarbejdere og har i alt 95 bryggerier Singapore Hong Kong Aserbajdsjan Grækenland Italien Nepal Hviderusland Indien Malawi Malaysia Tyskland Finland Vietnam Sverige Baltikum Laos Polen Schweiz Norge Cambodia Frankrig Danmark Storbritannien Sydøstlige Europa Ukraine Kina Rusland medarbejdere Anm. Tallet på flasken angiver antallet af Carlsberg bryggerier Kilde Carlsberg Group

14 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 93 holdningen af danske direkte investeringer i udlandet findes således i EU, Norge, Island og Schweiz. Her skal man være opmærksom på brugen af holdingselskaber i europæiske lande, hvorfra nogle investeringer sendes videre ud i verden. Det ændrer dog ikke ved, at Europa er den primære modtager af danske direkte investeringer, hvilket som sagt også ses ved de mange ansatte, som danske datterselskaber har i Europa. Uanset om man ser på antallet af ansatte eller de direkte investeringer, er tendensen derfor, at danske virksomheder primært har aktiviteter i landene omkring Danmark. Mange udgående investeringer er ikke kun negativt De mange direkte investeringer og ansatte i udlandet er langt hen ad vejen rigtig godt for Danmark, da det vidner om nogle velfungerende og ekspanderende danske virksomheder, der gennem opkøb og udvidelser øger deres tilstedeværelse i hele verden. Dette ses også i en tidligere undersøgelse blandt DI s medlemmer, hvor adgang til nye markeder og nærhed til kunderne var det mest udbredte motiv for oprettelse af arbejdspladser i udlandet. Når nærhed til kunderne og nye markeder er motivet for at oprette arbejdspladser i udlandet, er der selvsagt ikke noget, vi kan gøre anderledes i Danmark for at arbejdspladserne i stedet oprettes herhjemme. Til gengæld kan vi gøre noget, når man ser på det næstmest udbredte motiv for at oprette arbejdspladser i udlandet, som er reduktion af arbejdsomkostninger. Udgående investeringer er ofte godt for Danmark da det får virksomhederne ind på nye markeder Coloplast bevarer kun innovationsfabrikker i Danmark alle større produktionsserier er flyttet til udlandet Danmark USA Frankrig Ungarn Kina Kilde Produktion360

15 94 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Nye markeder i udlandet og høje arbejdsomkostninger i Danmark er væsentligste årsager til oprettelse af arbejdspladser i udlandet Vægtningen af motiverne for beslutningen om at oprette arbejdspladser i udlandet og ikke i Danmark Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Kilde DI's Virksomhedspanel. Survey blandt 442 virksomheder. Afsluttet medio juni 20 Bedre adgang til nye markeder/tæt på kunden Reduktion af arbejdsomkostninger Effektivisering af virksomhedens organisation og indre arbejdsdeling Skatter og afgifter Ikke tilstrækkelig adgang til kompetent arbejdskraft i Danmark For at få bedre adgang til specialiseret viden og teknologi Danmark skal have et højt videnniveau men videnjob går uden om Danmark For ikke at skulle konkurrere med lønniveauet i eksempelvis Østeuropa og store dele af Asien, skal det arbejde, der udføres i Danmark have et højt videnniveau, som giver produktet en højere værdi og sikrer en smartere og mere automatiseret produktion. Derfor er det bekymrende, at Danmark også vælges fra, når danske virksomheder opretter arbejdspladser inden for forskning og udvikling. Således er antallet af ansatte inden for forskning og udvikling i danske datterselskaber i udlandet steget med 57 pct. fra 2009 til 20. Til sammenligning har de samme virksomheder kun øget deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark med 7 pct. i samme periode. Danske virksomheder har øget deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i udlandet Forsknings- og udviklingsansatte i virksomheder med udenlandske datterselskaber Antal ansatte og årsværk FoU-ansatte i udenlandske datterselskaber Antal FoU-årsværk i Danmark Kilde Danmarks Statistik

16 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 95 Danmark har outsourcet klart den største andel af industriarbejdspladser Outsourcede job i perioden som andel af beskæftigelsen blandt industrivirksomheder med 00 eller flere ansatte Danmark Holland Norge Portugal Sverige Belgien Estland Slovakiet Frankrig Rumænien Lithauen Pct. Kilde Eurostat Udgående investeringer dækker også over outsourcing En del af de arbejdspladser, der oprettes af danske virksomheder i udlandet, er ikke bare udvidelser men udflytning af arbejdspladser fra Danmark til udlandet. Nogle af de direkte investeringer i udlandet er med andre ord ikke kun et udtryk for at Danmark går glip af nye arbejdspladser, men et udtryk for et direkte tab af danske arbejdspladser. Udgående investeringer kan også være outsourcing Outsourcing er i denne sammenhæng nødvendigt for at sikre virksomhedernes overlevelse, hvis de har aktiviteter i Danmark, der kan laves bedre eller billigere i udlandet. Dermed er outsourcing med til at sikre danske virksomheders overlevelse. Det er til gengæld et problem for Danmark, at virksomhederne bliver udkonkurreret, hvis de holder arbejdspladserne herhjemme. Fra 2009 til 20 outsourcede danske virksomheder med 50 eller flere ansatte næsten arbejdspladser til udlandet, mens der blev outsourcet arbejdspladser fra 200 til Det er især fremstillingsindustrien, der har outsourcet. Således var over af de outsourcede arbejdspladser i perioden fra fremstillingsindustrien. I samme periode er Danmark da også det land i Europa, der ifølge en stor europæisk undersøgelse har outsourcet klart flest industriarbejdspladser relativt til beskæftigelsen. og Danmark outsourcer mere end andre europæiske lande Danmark er det land i Europa, der ifølge en stor europæisk undersøgelse har outsourcet klart flest industriarbejdspladser relativt til beskæftigelsen. Selv målt ved antallet af arbejdspladser har danske industrivirksomheder outsourcet mere end de svenske og norske tilsammen.

17 96 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Omkostninger er det mest udbredte motiv bag outsourcing Andel af de virksomheder, der har udflyttet aktiviteter i perioden , der angiver motiverne som vigtige eller meget vigtige Industri Erhverv i alt Anm. Undersøgelse blandt virksomheder med 50 eller flere ansatte. Kilde Danmarks Statistik Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger (udover lønomkostninger) Fokus på virksomhedens kerneaktivitet Adgang til nye markeder Strategisk beslutning taget af moderselskabet Kortere leveringstid Adgang til specialiseret viden og teknologi Forbedret kvalitet eller introduktion af nye produkter Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mindre lovgivning/regulering Pct. hvilket primært skyldes høje omkostninger De mest udbredte motiver for outsourcing er løn og øvrige omkostninger, mens nærhed til kunderne og adgang til nye markeder har mindre betydning, men dog stadigvæk spiller ind. Her er der altså igen nogle håndtag, der kan skrues på, hvis vi fremover skal undgå, at så mange arbejdspladser rykkes til udlandet. Det, at danske virksomheder i stigende grad investerer i udlandet, kunne der til dels kompenseres for ved, at udlandet samtidig investerer i Danmark. Her er det måske helt naturligt, at de ind- og udgående investeringer ikke er i balance, men det er ikke en naturlov, at ubalancen skal være så stor, som den er. Årsagen til dette skyldes i høj grad udviklingen i de indgående investeringer, der netop indikerer, at Danmark ikke får nok ud af de store globale investeringsstrømme. Det er måske helt naturligt, at de ind- og udgående investeringer ikke er i balance, men det er ikke en naturlov, at ubalancen skal være så stor, som den er.

18 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 97 Danmark tiltrækker færre og færre investeringer Gennemsnitlig årlig indgående strøm af direkte investeringer til Danmark eksklusiv gennemløbsinvesteringer* Mia. kr * Gennemløbsinvesteringer dækker over den kapital, der løber gennem et holdingselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. Kilde Danmarks Statistik Lavere indgående investeringer er bekymrende Som det blev vist indledningsvis, er Danmark et af de OECD-lande, der i perioden har tiltrukket færrest direkte investeringer. Således tiltrak vi i perioden i gennemsnit 9 mia. kr. færre investeringer om året, end vi gjorde de seks foregående år, og går man seks år længere tilbage, tiltrak Danmark endnu flere direkte investeringer. Produktivitetskommissionen har i deres første rapport fra april 203 fremført, at man bør være opmærksom på, at direkte investeringer opgøres som et nettotal. Med nettotal menes det, at der hvert år købes og sælges danske virksomheder af udenlandske investorer, hvilket i statistikken optræder som henholdsvis bruttoinvesteringer i egenkapital og tilbageførsler, hvor sidstnævnte er, når virksomheder sælges tilbage til danskere eller en ejerkreds med mange små udenlandske ejere. Koncernlån opgøres kun som nettotal, hvorfor disse lægges til bruttobevægelserne i egenkapitalinvesteringerne for at få de samlede direkte investeringer. Danmark tiltrækker også færre investeringer end tidligere og selvom tallene er usikre Direkte investeringer dækker over tilbageførsler Indgående strøm af direkte investeringer til Danmark eksklusiv gennemløb Mia. kr Egenkapital brutto Tilbageførsler Koncernlån mv. i alt Kilde Nationalbanken

19 98 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER En opdeling af de danske tal på bruttobevægelserne viser, at de faldende indgående investeringer umiddelbart skyldes en stor stigning i tilbageførslerne, som derfor skjuler, at de indgående bruttoinvesteringer faktisk er steget markant siden Problemet med bruttobevægelserne er bare, at de kan dække over den samme virksomhed, der ved gentagne køb og salg, og af rent tekniske årsager, indgår som både tilbageførsel og bruttoinvestering i samme år. Bruttobevægelserne er derfor kunstigt høje, og et godt eksempel på dette er TDC, der siden 2004 har bidraget markant til de store bruttobevægelser. viser de et klart problem Det er ikke muligt kun at rense bruttobevægelserne for de dobbeltposteringer, som TDC eksempelvis har gennemgået. Det bedste man kan gøre, er derfor at se på nettobevægelserne, som også er de tal, der benyttes i internationale sammenligninger. Og nettotallene viser, at Danmark tiltrækker færre investeringer end vi gjorde tidligere og færre investeringer end næsten alle andre OECD-lande. Billedet er derfor, at Danmark tiltrækker for få direkte investeringer. Handlen med TDC er et godt eksempel på kunstigt høje bruttoinvesteringer Først solgte kapitalfonden SBC deres andel i TDC i Året efter blev TDC købt af en række kapitalfonde gennem selskabet NTC. I 2006 tømte NTC egenkapitalen, og og i 200 blev TDC rykket fra finansieringsbranchen til telekommunikation. De efterfølgende år blev TDC så genintroduceret på Børsen. Måden, hvorpå købet af TDC i 2005 blev finansieret, gør, at det ikke er hele værdien af TDC, der optræder som en direkte investering. Bedømt på bevægelserne i 200 i hhv. finansieringsbranchen og telekommunikation, har TDC bidraget med op imod 40 mia. kr. i hver af ovenstående transaktioner. Det illustrerer således, hvordan enkelte virksomheder kan blæse bruttobevægelserne kunstigt op. Kilde Nationalbanken

20 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 99 Danmark tiltrækker flere porteføljeinvesteringer Direkte investeringer er ikke den eneste type investering, der kan tiltrækkes fra udlandet. De er bare særligt interessante på grund af de mange positive effekter ved dem. De investeringer i aktier og ejerandele, der ikke er store nok til at være en direkte investering, kaldes derimod porteføljeinvesteringer, og det hører med til historien om Danmarks evne til at tiltrække investeringer, at vi rent faktisk har formået at øge tiltrækningen af porteføljeinvesteringer. Ved porteføljeinvesteringer er der dog tale om nogle helt andre motiver hos investorerne end ved de direkte investeringer. Porteføljeinvesteringer foretages især af pensionsselskaber og investeringsforeninger, mens direkte investeringer primært foretages af virksomheder i samme branche som den virksomhed, der investeres i. Den helt store forskel i forhold de direkte investeringer er derfor, at investorerne sjældent blander sig i driften af den virksomhed, der investeres i. Dermed er den eneste positive effekt ved porteføljeinvesteringer, at de skaffer virksomhederne kapital. Porteføljeinvesteringer er også vigtige men de foretages af en anden type investorer For porteføljeinvesteringer kan motivet også være at minimere risikoen på den samlede portefølje, som investeringerne indgår i. Derfor er en forskelligartet udvikling i de to investeringstyper ikke utænkelig. Der har netop været en mere gunstig udvikling i de indgående porteføljeinvesteringer i aktier og ejerandele end i de direkte investeringer. Således er der fra 2007 til 202 foretaget flere porteføljeinvesteringer af udenlandske investorer i aktier og ejerandele i Danmark, end de seks foregående år. Danmark har tiltrukket flere porteføljeinvesteringer Man kunne derfor fristes til at tro, at der er sket et skift fra direkte investeringer til porteføljeinvesteringer. Hvis en udenlandsk investor eksempelvis sælger en ejerandel på mere end 0 pct. til flere mindre udenlandske investorer, vil det nemlig rykke investeringen fra de direkte til porteføljeinvesteringerne. Det virker dog usandsynligt, at et sådant skift kan forklare faldet i de indgående direkte investeringer, da det som sagt ofte er to vidt forskellige investorer, der foretager henholdsvis direkte investeringer og porteføljeinvesteringer. Derfor hører det alligevel med til historien, at Danmark trods alt har formået at øge tiltrækningen af porteføljeinvesteringer. Det forklarer ikke faldet i de direkte investeringer Danmark er et af de OECD-lande, der i perioden har tiltrukket færrest direkte investeringer.

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danmark skal lære af vores nabolande

Danmark skal lære af vores nabolande Analysepapir, januar 2013 Danmark skal lære af vores nabolande Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk DI s 2020-plan løfter den underliggende årlige vækstrate til 2½ pct. og skaber mindst

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 13.

DANMARKS NATIONALBANK 13. STATISTIK DANMARKS NATIONALBANK 13. OKTOBER 2017 DIREKTE INVESTERINGER, BEHOLDNINGER, 2016 Fremgang i direkte investeringer i 2016 Der er fremgang i direkte investeringer i 2016. Kapitaltilførsler, opkøb

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere