DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER"

Transkript

1

2 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har i Danmark, og kun få lande har et større gab end Danmark. Det skyldes til dels, at Danmark er et af de OECD-lande, der tiltrækker færrest direkte investeringer, og det er bekymrende, da direkte investeringer både kan gavne beskæftigelsen og produktiviteten. Høje danske omkostninger gør det svært for virksomhederne at opnå det samme afkast i Danmark, som de kan i udlandet, og det får investeringerne til at gå uden om Danmark. Der er dog også positive aspekter ved gabet, da en stor del af de mange udgående investeringer er et udtryk for, at Danmark har nogle velfungerende virksomheder, der udvider og opkøber i udlandet, og det er langt hen ad vejen godt for Danmark. Ekstraordinært stort dansk investeringsgab I 2006 var Danmarks beholdning af direkte investeringer (FDI) i udlandet 9 mia. kr. større end udlandets investeringer i Danmark. I 202 var dette tal vokset til hele 56 mia. kr. svarende til 28 pct. af BNP. Investeringsgabet er vokset med 425 mia. kr. på seks år Mange OECD-lande har ligesom Danmark et gab mellem de ind- og udgående investeringer, hvilket skyldes en generel tendens til, at investeringerne i stigende grad placeres uden for disse lande. Således blev 70 pct. af verdens direkte investeringsstrømme i 2006 placeret i OECD-landene, mens det i 202 var mindre end halvdelen af investeringerne, der blev placeret her. Investeringerne kommer til gengæld stadigvæk primært fra OECD-landene, selvom der har været et mindre fald i deres andel af verdens udgående investeringsstrømme fra 80 pct. i 2006 til 70 pct Det vil sige, at 70 pct. af verdens udgående investeringer i 202 kom fra OECD-landene, mens under halvdelen af investeringerne blev placeret i disse lande, hvormed gabet altså samlet set er blevet større.

3 82 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Flere og flere investeringer placeres i ikke-oecd lande Samlet global strøm af indgående FDI til OECD-lande og verdens øvrige lande OECD Verden ekskl. OECD Mia. US dollars IT-boblen Finanskrisen Europæisk gældskrise.000 Anm. Estland og Slovenien er ikke medregnet i strøm til OECD før 992. Verdens samlede udgående investeringer er ikke lig med de samlede indgående på grund af datausikkerhed. Kilde UNCTAD og DI Derudover har finanskrisen i 2008 og gældskrisen i 20 haft en afdæmpende effekt på de globale investeringsstrømme, som dog kun i 2009 var under niveauet i 2006, men ellers har ligget over. Danmarks gab er nu blandt de største i verden Færre indgående og flere udgående danske investeringer Ikke oplagt om udviklingen er positiv eller negativ Når man sammenligner Danmark med de øvrige OECD-lande er det alligevel helt tydeligt, at den danske udvikling i investeringsbalancen har været ekstraordinær. I 2006 havde vi således en placering i midterfeltet med det 4. største investeringsgab blandt OECD-landene relativt til BNP, når man ser på beholdningen af udgående investeringer fratrukket de indgående. En placering der i 202 var skiftet ud med en femteplads. De lande, der havde et større gab i 202, var tilmed lande, der er hjemsted for mange holdingselskaber, hvor investeringerne blot løber igennem uden at have nogen realøkonomisk effekt. Dette ses helt tydeligt i Luxembourg, hvor gabet på kun seks år er vokset med mere end landets BNP. Spørgsmålet er så bare om det store danske investeringsgab er en positiv eller negativ udvikling? Det danske investeringsgab er opstået ved, at tilstrømningen af nye indgående investeringer er faldet samtidig med, at de udgående er steget. Det er også sket i mange andre lande, men i Danmark har faldet i de indgående investeringer været så stort, at Danmark siden 2007 er et af de OECD-lande, der har tiltrukket færrest nye investeringer fra udlandet. Det danske investeringsgab kan dermed være et udtryk for, at danske virksomheder i højere grad bliver på danske hænder, mens vi opkøber udenlandske virksomheder og udvider vores aktiviteter på eksportmarkederne. Det kan umiddelbart lyde som en topplacering på listen over investeringsgab, men er udenlandsk ejerskab nødvendigvis dårligt, eller er det ligefrem at foretrække?

4 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 83 Investeringerne kommer primært fra OECD lande Samlet global strøm af udgående FDI fra OECD-lande og verdens øvrige lande Mia. US dollars Finanskrisen OECD Verden ekskl. OECD Europæisk gældskrise.500 IT-boblen Anm. Estland og Slovenien er ikke medregnet i strøm til OECD før 992. Verdens samlede udgående investeringer er ikke lig med de samlede indgående på grund af datausikkerhed Kilde UNCTAD og DI Omvendt kunne gabet også være et udtryk for, at både danske og udenlandske virksomheder har mistet interessen for at investere i Danmark. I så fald giver det store danske investeringsgab en bundplacering. For at blive klogere på om gabet er godt eller dårligt for Danmark, er det nødvendigt at se nærmere på udviklingen i investeringsbalancen, og hvad disse direkte investeringer egentlig dækker over. Det vil således vise sig, at der er både positive og negative aspekter ved den danske udvikling i investeringsbalancen. Det danske investeringsgab er vokset markant Danmarks beholdning af direkte investeringer eksklusiv gennemløbsinvesteringer* Mia. kr..500 Udgående Indgående * Gennemløbsinvesteringer dækker over den kapital, der løber gennem et holdingsselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. Kilde Danmarks Statistik

5 84 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER ET INVESTERINGSGAB KAN BLIVE STØRRE ELLER MINDRE AF MANGE ÅRSAGER Danmark har et af verdens største investeringsgab OECD-landenes gab i beholdning af direkte investeringer, pct. af BNP, 202 Luxembourg Schweiz Holland Irland Danmark Tyskland Finland Storbritannien Frankrig Østrig Japan Italien USA Sverige Belgien Norge Canada Sydkorea Grækenland Israel Spanien Australien Mexico Island Slovenien Tyrkiet Portugal Polen New Zealand Chile Ungarn Slovakiet Estland Tjekkiet Pct. Kilde OECD og DI Danmark er et af de lande, der tiltrækker færrest investeringer Gennemsnitligt årligt flow af indgående direkte investeringer, pct. af BNP, Luxembourg Belgien Irland Island Chile Estland Ungarn Israel Schweiz Australien Holland Storbritannien Canada Sverige Tjekkiet Norge Polen Slovakiet Østrig Spanien Portugal Mexico Tyrkiet Frankrig New Zealand USA Slovenien Finland Danmark Tyskland Sydkorea Italien Grækenland Japan Pct. Kilde UNCTAD og DI

6 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 85 Australien Frankrig I samme periode er Frankrigs beholdning af både ind- og udgående investeringer faldet, og da de udgående er faldet mest, er gabet blevet mindre. Det kunne hænge sammen med, at Frankrig generelt kæmper med en dårlig konkurrenceevne og har haft det svært både gennem finanskrisen og den efterfølgende gældskrise. Danmark Det danske investeringsgab er opstået ved, at tilstrømningen af nye indgående investeringer er faldet samtidig med, at de udgående er steget. Norge I Norge overstiger de udgående investeringer de indgående ligesom i Danmark, men i Norge er gabet i dag mindre end i 2006, hvilket skyldes, at beholdningen af de indgående investeringer er vokset mere end de udgående. I Norge er stigningen i de indgående investeringer især sket inden for olieproduktion og ejendomme. I Australien er beholdningen af de udgående investeringer faldet fra 2006 til 202, mens beholdningen af indgående investeringer er vokset. Det er især mange indgående investeringer inden for minedrift, der har gjort, at Australiens beholdning af indgående investeringer overgår de udgående. Kilde OECD og UNCTAD

7 86 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Direkte investeringer kan være mange ting Direkte investeringer har mange positive effekter Direkte investeringer er i princippet en overførsel af kapital, der sikrer, at investoren får en betydelig ejerandel og dermed medbestemmelse i den virksomhed, der investeres i. Teknisk set kan disse direkte investeringer opdeles i fire typer: Opstart af ny virksomhed/datterselskab 2 Overførsel af kapital til datterselskaber 3 Helt eller delvist opkøb af virksomheder 4 Gennemløbsinvesteringer Opdelingen i de fire typer gør det nemmere at forstå, hvordan direkte investeringer kan påvirke økonomien i det land, hvor de ender. Nogle investeringer gavner beskæftigelsen mens andre slet ikke har nogen realøkonomisk effekt Mange direkte investeringer er virksomhedsopkøb Opstart af nye virksomheder vil medføre oprettelse af nye arbejdspladser, da de kan karakteriseres som greenfieldinvesteringer. Det er derfor et særligt interessant aspekt ved at tiltrække direkte investeringer. Overførsel af kapital til datterselskaber kan ligeledes dække over greenfieldinvesteringer i de tilfælde, hvor kapitalen benyttes til at udvide datterselskabets aktiviteter, men her kan også være andre motiver. Det kan være, at virksomheden investerer i forbedringer af dets produktionsapparat, hvilket ikke skaber noget umiddelbart behov for at øge beskæftigelsen men til gengæld hæver produktiviteten. En direkte investering i et datterselskab kan dog også være ren likviditetsstyring, som ingen realøkonomisk effekt har, da det blot er en overførsel af penge, som senere sendes tilbage. Virksomhedsopkøb har ikke nogen åbenlys effekt på beskæftigelsen. Da en stor del af de direkte investeringer dækker over hele eller delvise opkøb af virksomheder, kan man derfor heller ikke forvente at finde en direkte sammenhæng mellem direkte investeringer og beskæftigelsen. Opstart af ny virksomhed/datterselskab 2 Overførsel af kapital til datterselskaber Rockwool er ved at bygge en ny fabrik for knap en mia. kr. i Mississippi, USA. Coloplast er i gang med at udvide en fabrik i Ungarn. Det koster en halv mia. kr. og vil skabe 700 ekstra job. Kilde Rockwool, Berlingske Media, Coloplast og Nationalbanken

8 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 87 Der bør ikke skelnes mellem koncernlån og egenkapital Nationalbanken benytter egenkapitaloverførsler som et udtryk for direkte investeringer, der er drevet af intentioner om længerevarende relationer. Koncernlån opfattes derimod som investeringer med mere kortsigtede intentioner. Det er der en vis rigtighed i, men koncernlån kan også dække over længerevarende relationer. I 2009 skrev Nationalbanken eksempelvis, at koncernlån i stigende omfang blev brugt til virksomhedsopkøb gennem oprettelse af holdingselskaber med lav egenkapital, som herefter modtog koncernlån til finansiering af opkøbet. Der er også flere eksempler på, at store milliardbeløb er konverteret fra koncernlån til egenkapital eller omvendt. Hvis man kun fokuserer på egenkapitalen vil disse således give et forkert billede af udviklingen i perioder med store omposteringer eller opkøb gennem koncernlån. Kilde Nationalbanken Gennemløbsinvesteringer har ingen realøkonomisk betydning, da kapitalen blot løber igennem et holdingselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. I lande som Belgien, Irland, Holland og Luxembourg, hvor mange investeringer løber igennem holdingselskaber, vil både de ind- og udgående investeringer derfor ligge kunstigt højt. Gennemløbsinvesteringer påvirker internationale sammenligninger I Danmark kan der renses for gennemløbsinvesteringer, men det er ikke muligt at opdele de direkte investeringer på de tre øvrige typer. Dermed er det ikke alle direkte investeringer, der vil have en effekt på økonomien, men det må formodes, at de direkte investeringer over en årrække vil omfatte alle typer. 3 Helt eller delvist opkøb af virksomheder 4 Gennemløbsinvesteringer Carlsberg købte i 2008 verdens sjettestørste bryggeri Scottish and Newcastle sammen med Heineken. Carlsbergs andel kostede 57 mia. kr. Amerikanske Dupont købte i 20 Danisco for 33 mia. kr. via et holdingselskab i Luxembourg. Investeringen påvirker ikke Luxembourgs økonomi, men er opgjort som en Luxembourgsk investering i Danmark og en amerikansk investering i Luxembourg. mia. kr. mia. kr.

9 88 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Større omsætning pr. medarbejder med udenlandske ejere , antal ansatte er opgjort i årsværk Mio. kr. pr. ansat 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 Kilde Danmarks Statistik 0 Dansk ejede Udenlandsk ejede Udenlandsk ejerskab hæver produktiviteten Udenlandske ejere hæver produktiviteten Udenlandsk ejerskab påvirker som sagt ikke i sig selv beskæftigelsen, men kan til gengæld have en positiv effekt på produktiviteten. Det indikeres blandt andet ved, at udenlandsk ejede virksomheder i Danmark har en højere omsætning pr. ansat end virksomheder med danske ejere. Dette kan skyldes, at de nye ejere kommer med ny viden, nye ideer eller ny teknologi, når de overtager en virksomhed. En del af forklaringen på, at udenlandsk ejede virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, skyldes formentligt også, at det er de større og mest produktive virksomheder, der købes af udlandet. På den anden side må formålet med at købe en virksomhed ofte være at øge dens værdi, og det sker ved at øge den forventede fremtidige indtjening, som kræver, at produktiviteten hæves eller salget øges. Dermed er der god grund til at tro, at de udenlandske ejere ofte arbejder med produktivitetsforbedringer, hvilket en undersøgelse blandt DI s medlemmer bekræfter. Når de direkte investeringer øger produktiviteten hos de virksomheder, der investeres i, så giver det samtidig de øvrige virksomheder et incitament til selv at hæve produktiviteten for fortsat at være konkurrencedygtige. Det kan blandt andet ske ved, at nogle af de udenlandske ejeres metoder efterlignes, hvormed udenlandsk ejerskab med tiden kan give et bredere produktivitetsløft. Interesse fra udlandet giver også lettere adgang til kapital og det er der brug for Sidst men ikke mindst er en generel interesse fra udenlandske investorer vigtig i forhold til at kunne skaffe kapital til virksomhederne i Danmark. En stor interesse vil nemlig gøre finansieringen lettere og billigere for danske virksomheder, hvilket vil gøre flere investeringer attraktive, hvormed kapitalapparatet forøges, og produktiviteten hæves. Vigtigheden af at tiltrække kapital fra udlandet er særlig udtalt i Danmark, hvor det længe har været særdeles vanskeligt for en stor del af virksomhederne at skaffe finansiering.

10 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 89 Virksomheder med udenlandsk ejerskab arbejder mere med produktivitet Svar på spørgsmålet om hvorvidt virksomheden arbejder med produktivitetsforbedringer Pct Nej Ja, men uden konkrete produktivitetsmål Ja, med konkrete produktivitetsmål Udenlandsk ejerskab Danske ejere Kilde DI's virksomhedspanel, survey blandt 552 medlemsvirksomheder, hvoraf 57 har udenlandske ejere i ejerkreedsen Udenlandsk ejerskab er dog ikke altid at foretrække Direkte investeringer kan altså dels give nye arbejdspladser i det land, hvor de foretages, men kan også have en positiv effekt på produktiviteten gennem udvidelser af kapitalapparatet eller indførelsen af de ideer og teknologier, som udenlandske ejere bringer med sig. Danmark bør derfor gøre sig så attraktiv som muligt. Det betyder ikke, at enhver udenlandsk investering eller opkøb vil være en fordel for Danmark. Motiverne hos den enkelte investor kan være mange, og for nogle kan det være nedlukning af danske afdelinger, hvormed den udenlandske investering er forbundet med et direkte tab af danske arbejdspladser. I nogle tilfælde vil den udenlandske investor måske heller ikke have den rette forståelse for den danske kultur, hvilket kan medføre, at de udenlandske ejere ikke formår at øge værdien af den virksomhed, de har investeret i. Netop derfor er det vigtigt, at Danmark er så attraktiv som muligt for flest mulige investorer, så vi har en mulighed for at vælge dem fra, der ikke er til fordel for Danmark. Ikke alle udenlandske opkøb er godt for Danmark... Størstedelen af virksomhederne i Danmark har danske ejere Udenlandsk ejede virksomheders andel af samlede antal virksomheder og samlet antal privatansatte i Danmark, 20,3% 9,8% Dansk ejede Udenlandsk ejede 98,7% Antal firmaer Antal ansatte 80,2% Anm. Antal ansatte målt i årsværk Kilde Danmarks Statistik og DI

11 90 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER men de fleste virksomheder er stadigvæk danskejede Både udenlandske og danske ejere kan være nødt til at rykke virksomheder til udlandet hvis de ikke er konkurrencedygtige i Danmark I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at vi ikke er i nærheden af en situation, hvor alle virksomheder i Danmark er udenlandsk ejet. Således er det kun,3 pct. af alle virksomheder i Danmark, der er udenlandsk ejet. Det er til gengæld primært de større virksomheder, så det omfatter en større andel af de private ansatte. Målt på antallet af ansatte er det faktisk en femtedel, der arbejder i en virksomhed med udenlandske ejere. Disse tæller dog ikke kun danske virksomheder, der er opkøbt af udlandet, men også de arbejdspladser der er opstået som følge af udenlandske virksomheders greenfieldinvesteringer i Danmark. Sammenlignet med Sverige er tendensen den samme. Her har,9 pct. af virksomhederne i Sverige udenlandske ejere, og de beskæftiger 2,5 pct. af de privatansatte i Sverige. Man kunne så frygte, at de virksomheder, der trods alt bliver opkøbt, vil flytte til udlandet, da det virker plausibelt, at udenlandske ejere ikke har samme tilhørsforhold til Danmark. På den anden side er det bare ikke givet, at danske ejere har noget valg, når de skal beslutte, om de vil blive i Danmark. Den stigende globalisering er nemlig også ensbetydende med større konkurrence. Hvis det samme produkt eller den samme ydelse kan produceres bedre eller billigere uden for Danmark, er det derfor svært for virksomheder at overleve, hvis de bliver i Danmark uanset ejerskab. Det, der på den lange bane, holder virksomhederne i Danmark, er derfor ikke grænserne til omverdenen men derimod de vilkår, der er for at drive virksomhed i Danmark. Landegrænser betyder ganske enkelt mindre og mindre for både danske og udenlandske virksomheder. Det viser en gennemgang af de stigende danske investeringer i udlandet også tydeligt. Danske virksomheder investerer i stor stil i udlandet Værdiregulering har bidraget til de høje udgående investeringer Øget beholdning af udgående investeringer Fra 2006 til 202 steg beholdningen af Danmarks udgående direkte investeringer ekskl. gennemløbsinvesteringer med hele 58 mia. kr. fra 723 mia. kr. til.304 mia. kr. En udvikling der illustrerer, at danske virksomheder bestemt ikke holder sig i Danmark. Til sammenligning er beholdningen af indgående investeringer kun steget 56 mia. kr. Stigningen i de udgående investeringer på 58 mia. kr. er først og fremmest et resultat af en øget strøm af direkte investeringer til udlandet, men også en positiv værdiregulering af beholdningen af de direkte investeringer i udlandet. Af stigningen på 58 mia. kr. kommer 377 mia. kr. fra strømmen af nye danske direkte investeringer til udlandet, mens de resterende 204 mia. kr. skyldes værdiregulering. En del af denne værdiregulering skyldes valutakursforskydninger, og alene en styrkelse af den svenske krone gav eksempelvis en værdiforøgelse på 20 mia. kr. i 200. En stor del af værdiforøgelsen er dog reel værdi, der er skabt i de udenlandske virksomheder, der er investeret i. Danske virksomheder har også mange ansatte i udlandet At danske virksomheder har mange aktiviteter i udlandet ses således også ved, at de i 20 havde knap,3 mio. ansatte i udenlandske datterselskaber. Til sammenligning havde udenlandske virksomheder kun fuldtidsansatte i Danmark.

12 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 9 Danske virksomheders udenlandske aktiviteter Danmark har direkte investeringer i udlandet for.304 mia. kr. Danske virksomheder har i udlandet,3 mio. ansatte 30 pct. af investeringerne er ejet af industrien. 26 pct. er ansat i industrivirksomheder (industrien har lige så mange ansatte i udlandet som i Danmark). 29 pct. er ejet af finansielle virksomheder, hvilket skyldes, at andre brancher foretager investeringer gennem finansielle holding selskaber., pct. er ansat i finansielle virksomheder. 7 pct. er ejet af handels- og transportvirksomheder. 26 pct. er ansat inden for handel og transport. 5 pct. er ejet af virksomheder inden for erhvervsservice. 36 pct. er ansat inden for erhvervsservice eller nærmere betegnet i ISS, som har mere end ansatte verden over. Kilde Danmarks Statistik

13 92 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danske virksomheder har investeringer overalt i verden Dansk beholdning af udgående direkte investeringer fordelt på landegrupper EU 59,4% 0,0% Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein 2,8% Amerika 8,9% 5,% Asien,4% Oceanien,3% Afrika,% Øvrige Europa Offshore, ufordelt land mv. Kilde Danmarks Statistik Danske virksomheder er mest til stede i Europa Over halvdelen af de ansatte i udenlandske datterselskaber findes i EU, mens næsten en tredjedel er placeret i Asien. Derudover befinder 3 pct. af de ansatte i udenlandske datterselskaber sig på de amerikanske kontinenter med en lidt større andel i Syd- og Mellemamerika end i Nordamerika. Når man ser på beholdningen af direkte investeringer i udlandet, er de danske virksomheder ikke helt så gode til at komme ud over Europas grænser. 70 pct. af be- Carlsbergs ansatte og bryggerier på verdensplan Globalt beskæftiger Carlsberg op mod medarbejdere og har i alt 95 bryggerier Singapore Hong Kong Aserbajdsjan Grækenland Italien Nepal Hviderusland Indien Malawi Malaysia Tyskland Finland Vietnam Sverige Baltikum Laos Polen Schweiz Norge Cambodia Frankrig Danmark Storbritannien Sydøstlige Europa Ukraine Kina Rusland medarbejdere Anm. Tallet på flasken angiver antallet af Carlsberg bryggerier Kilde Carlsberg Group

14 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 93 holdningen af danske direkte investeringer i udlandet findes således i EU, Norge, Island og Schweiz. Her skal man være opmærksom på brugen af holdingselskaber i europæiske lande, hvorfra nogle investeringer sendes videre ud i verden. Det ændrer dog ikke ved, at Europa er den primære modtager af danske direkte investeringer, hvilket som sagt også ses ved de mange ansatte, som danske datterselskaber har i Europa. Uanset om man ser på antallet af ansatte eller de direkte investeringer, er tendensen derfor, at danske virksomheder primært har aktiviteter i landene omkring Danmark. Mange udgående investeringer er ikke kun negativt De mange direkte investeringer og ansatte i udlandet er langt hen ad vejen rigtig godt for Danmark, da det vidner om nogle velfungerende og ekspanderende danske virksomheder, der gennem opkøb og udvidelser øger deres tilstedeværelse i hele verden. Dette ses også i en tidligere undersøgelse blandt DI s medlemmer, hvor adgang til nye markeder og nærhed til kunderne var det mest udbredte motiv for oprettelse af arbejdspladser i udlandet. Når nærhed til kunderne og nye markeder er motivet for at oprette arbejdspladser i udlandet, er der selvsagt ikke noget, vi kan gøre anderledes i Danmark for at arbejdspladserne i stedet oprettes herhjemme. Til gengæld kan vi gøre noget, når man ser på det næstmest udbredte motiv for at oprette arbejdspladser i udlandet, som er reduktion af arbejdsomkostninger. Udgående investeringer er ofte godt for Danmark da det får virksomhederne ind på nye markeder Coloplast bevarer kun innovationsfabrikker i Danmark alle større produktionsserier er flyttet til udlandet Danmark USA Frankrig Ungarn Kina Kilde Produktion360

15 94 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Nye markeder i udlandet og høje arbejdsomkostninger i Danmark er væsentligste årsager til oprettelse af arbejdspladser i udlandet Vægtningen af motiverne for beslutningen om at oprette arbejdspladser i udlandet og ikke i Danmark Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Kilde DI's Virksomhedspanel. Survey blandt 442 virksomheder. Afsluttet medio juni 20 Bedre adgang til nye markeder/tæt på kunden Reduktion af arbejdsomkostninger Effektivisering af virksomhedens organisation og indre arbejdsdeling Skatter og afgifter Ikke tilstrækkelig adgang til kompetent arbejdskraft i Danmark For at få bedre adgang til specialiseret viden og teknologi Danmark skal have et højt videnniveau men videnjob går uden om Danmark For ikke at skulle konkurrere med lønniveauet i eksempelvis Østeuropa og store dele af Asien, skal det arbejde, der udføres i Danmark have et højt videnniveau, som giver produktet en højere værdi og sikrer en smartere og mere automatiseret produktion. Derfor er det bekymrende, at Danmark også vælges fra, når danske virksomheder opretter arbejdspladser inden for forskning og udvikling. Således er antallet af ansatte inden for forskning og udvikling i danske datterselskaber i udlandet steget med 57 pct. fra 2009 til 20. Til sammenligning har de samme virksomheder kun øget deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark med 7 pct. i samme periode. Danske virksomheder har øget deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i udlandet Forsknings- og udviklingsansatte i virksomheder med udenlandske datterselskaber Antal ansatte og årsværk FoU-ansatte i udenlandske datterselskaber Antal FoU-årsværk i Danmark Kilde Danmarks Statistik

16 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 95 Danmark har outsourcet klart den største andel af industriarbejdspladser Outsourcede job i perioden som andel af beskæftigelsen blandt industrivirksomheder med 00 eller flere ansatte Danmark Holland Norge Portugal Sverige Belgien Estland Slovakiet Frankrig Rumænien Lithauen Pct. Kilde Eurostat Udgående investeringer dækker også over outsourcing En del af de arbejdspladser, der oprettes af danske virksomheder i udlandet, er ikke bare udvidelser men udflytning af arbejdspladser fra Danmark til udlandet. Nogle af de direkte investeringer i udlandet er med andre ord ikke kun et udtryk for at Danmark går glip af nye arbejdspladser, men et udtryk for et direkte tab af danske arbejdspladser. Udgående investeringer kan også være outsourcing Outsourcing er i denne sammenhæng nødvendigt for at sikre virksomhedernes overlevelse, hvis de har aktiviteter i Danmark, der kan laves bedre eller billigere i udlandet. Dermed er outsourcing med til at sikre danske virksomheders overlevelse. Det er til gengæld et problem for Danmark, at virksomhederne bliver udkonkurreret, hvis de holder arbejdspladserne herhjemme. Fra 2009 til 20 outsourcede danske virksomheder med 50 eller flere ansatte næsten arbejdspladser til udlandet, mens der blev outsourcet arbejdspladser fra 200 til Det er især fremstillingsindustrien, der har outsourcet. Således var over af de outsourcede arbejdspladser i perioden fra fremstillingsindustrien. I samme periode er Danmark da også det land i Europa, der ifølge en stor europæisk undersøgelse har outsourcet klart flest industriarbejdspladser relativt til beskæftigelsen. og Danmark outsourcer mere end andre europæiske lande Danmark er det land i Europa, der ifølge en stor europæisk undersøgelse har outsourcet klart flest industriarbejdspladser relativt til beskæftigelsen. Selv målt ved antallet af arbejdspladser har danske industrivirksomheder outsourcet mere end de svenske og norske tilsammen.

17 96 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Omkostninger er det mest udbredte motiv bag outsourcing Andel af de virksomheder, der har udflyttet aktiviteter i perioden , der angiver motiverne som vigtige eller meget vigtige Industri Erhverv i alt Anm. Undersøgelse blandt virksomheder med 50 eller flere ansatte. Kilde Danmarks Statistik Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger (udover lønomkostninger) Fokus på virksomhedens kerneaktivitet Adgang til nye markeder Strategisk beslutning taget af moderselskabet Kortere leveringstid Adgang til specialiseret viden og teknologi Forbedret kvalitet eller introduktion af nye produkter Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mindre lovgivning/regulering Pct. hvilket primært skyldes høje omkostninger De mest udbredte motiver for outsourcing er løn og øvrige omkostninger, mens nærhed til kunderne og adgang til nye markeder har mindre betydning, men dog stadigvæk spiller ind. Her er der altså igen nogle håndtag, der kan skrues på, hvis vi fremover skal undgå, at så mange arbejdspladser rykkes til udlandet. Det, at danske virksomheder i stigende grad investerer i udlandet, kunne der til dels kompenseres for ved, at udlandet samtidig investerer i Danmark. Her er det måske helt naturligt, at de ind- og udgående investeringer ikke er i balance, men det er ikke en naturlov, at ubalancen skal være så stor, som den er. Årsagen til dette skyldes i høj grad udviklingen i de indgående investeringer, der netop indikerer, at Danmark ikke får nok ud af de store globale investeringsstrømme. Det er måske helt naturligt, at de ind- og udgående investeringer ikke er i balance, men det er ikke en naturlov, at ubalancen skal være så stor, som den er.

18 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 97 Danmark tiltrækker færre og færre investeringer Gennemsnitlig årlig indgående strøm af direkte investeringer til Danmark eksklusiv gennemløbsinvesteringer* Mia. kr * Gennemløbsinvesteringer dækker over den kapital, der løber gennem et holdingselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. Kilde Danmarks Statistik Lavere indgående investeringer er bekymrende Som det blev vist indledningsvis, er Danmark et af de OECD-lande, der i perioden har tiltrukket færrest direkte investeringer. Således tiltrak vi i perioden i gennemsnit 9 mia. kr. færre investeringer om året, end vi gjorde de seks foregående år, og går man seks år længere tilbage, tiltrak Danmark endnu flere direkte investeringer. Produktivitetskommissionen har i deres første rapport fra april 203 fremført, at man bør være opmærksom på, at direkte investeringer opgøres som et nettotal. Med nettotal menes det, at der hvert år købes og sælges danske virksomheder af udenlandske investorer, hvilket i statistikken optræder som henholdsvis bruttoinvesteringer i egenkapital og tilbageførsler, hvor sidstnævnte er, når virksomheder sælges tilbage til danskere eller en ejerkreds med mange små udenlandske ejere. Koncernlån opgøres kun som nettotal, hvorfor disse lægges til bruttobevægelserne i egenkapitalinvesteringerne for at få de samlede direkte investeringer. Danmark tiltrækker også færre investeringer end tidligere og selvom tallene er usikre Direkte investeringer dækker over tilbageførsler Indgående strøm af direkte investeringer til Danmark eksklusiv gennemløb Mia. kr Egenkapital brutto Tilbageførsler Koncernlån mv. i alt Kilde Nationalbanken

19 98 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER En opdeling af de danske tal på bruttobevægelserne viser, at de faldende indgående investeringer umiddelbart skyldes en stor stigning i tilbageførslerne, som derfor skjuler, at de indgående bruttoinvesteringer faktisk er steget markant siden Problemet med bruttobevægelserne er bare, at de kan dække over den samme virksomhed, der ved gentagne køb og salg, og af rent tekniske årsager, indgår som både tilbageførsel og bruttoinvestering i samme år. Bruttobevægelserne er derfor kunstigt høje, og et godt eksempel på dette er TDC, der siden 2004 har bidraget markant til de store bruttobevægelser. viser de et klart problem Det er ikke muligt kun at rense bruttobevægelserne for de dobbeltposteringer, som TDC eksempelvis har gennemgået. Det bedste man kan gøre, er derfor at se på nettobevægelserne, som også er de tal, der benyttes i internationale sammenligninger. Og nettotallene viser, at Danmark tiltrækker færre investeringer end vi gjorde tidligere og færre investeringer end næsten alle andre OECD-lande. Billedet er derfor, at Danmark tiltrækker for få direkte investeringer. Handlen med TDC er et godt eksempel på kunstigt høje bruttoinvesteringer Først solgte kapitalfonden SBC deres andel i TDC i Året efter blev TDC købt af en række kapitalfonde gennem selskabet NTC. I 2006 tømte NTC egenkapitalen, og og i 200 blev TDC rykket fra finansieringsbranchen til telekommunikation. De efterfølgende år blev TDC så genintroduceret på Børsen. Måden, hvorpå købet af TDC i 2005 blev finansieret, gør, at det ikke er hele værdien af TDC, der optræder som en direkte investering. Bedømt på bevægelserne i 200 i hhv. finansieringsbranchen og telekommunikation, har TDC bidraget med op imod 40 mia. kr. i hver af ovenstående transaktioner. Det illustrerer således, hvordan enkelte virksomheder kan blæse bruttobevægelserne kunstigt op. Kilde Nationalbanken

20 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 99 Danmark tiltrækker flere porteføljeinvesteringer Direkte investeringer er ikke den eneste type investering, der kan tiltrækkes fra udlandet. De er bare særligt interessante på grund af de mange positive effekter ved dem. De investeringer i aktier og ejerandele, der ikke er store nok til at være en direkte investering, kaldes derimod porteføljeinvesteringer, og det hører med til historien om Danmarks evne til at tiltrække investeringer, at vi rent faktisk har formået at øge tiltrækningen af porteføljeinvesteringer. Ved porteføljeinvesteringer er der dog tale om nogle helt andre motiver hos investorerne end ved de direkte investeringer. Porteføljeinvesteringer foretages især af pensionsselskaber og investeringsforeninger, mens direkte investeringer primært foretages af virksomheder i samme branche som den virksomhed, der investeres i. Den helt store forskel i forhold de direkte investeringer er derfor, at investorerne sjældent blander sig i driften af den virksomhed, der investeres i. Dermed er den eneste positive effekt ved porteføljeinvesteringer, at de skaffer virksomhederne kapital. Porteføljeinvesteringer er også vigtige men de foretages af en anden type investorer For porteføljeinvesteringer kan motivet også være at minimere risikoen på den samlede portefølje, som investeringerne indgår i. Derfor er en forskelligartet udvikling i de to investeringstyper ikke utænkelig. Der har netop været en mere gunstig udvikling i de indgående porteføljeinvesteringer i aktier og ejerandele end i de direkte investeringer. Således er der fra 2007 til 202 foretaget flere porteføljeinvesteringer af udenlandske investorer i aktier og ejerandele i Danmark, end de seks foregående år. Danmark har tiltrukket flere porteføljeinvesteringer Man kunne derfor fristes til at tro, at der er sket et skift fra direkte investeringer til porteføljeinvesteringer. Hvis en udenlandsk investor eksempelvis sælger en ejerandel på mere end 0 pct. til flere mindre udenlandske investorer, vil det nemlig rykke investeringen fra de direkte til porteføljeinvesteringerne. Det virker dog usandsynligt, at et sådant skift kan forklare faldet i de indgående direkte investeringer, da det som sagt ofte er to vidt forskellige investorer, der foretager henholdsvis direkte investeringer og porteføljeinvesteringer. Derfor hører det alligevel med til historien, at Danmark trods alt har formået at øge tiltrækningen af porteføljeinvesteringer. Det forklarer ikke faldet i de direkte investeringer Danmark er et af de OECD-lande, der i perioden har tiltrukket færrest direkte investeringer.

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst midt- og vestjylland i Udvikling Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst i Midt-Vestjylland og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 midt-vestjylland i udvikling SIDE

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 5. oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Et erhvervsperspektiv

Et erhvervsperspektiv Et erhvervsperspektiv Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Erhvervspanelets for grøn omstilling Panelets baggrund og opgave Fælles præmisser Anbefalingerne Regulering Virkemidler Indsatsområder

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

ØSTJYLLAND I UDVIKLING

ØSTJYLLAND I UDVIKLING ØSTJYLLAND I UDVIKLING Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 7 vækst i Østjylland og i danmark 12 Danmark som udviklingsland 17 Velstand og udvikling 19 Region midtjylland i udvikling SIDE 1 Øst jylland

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere