DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER"

Transkript

1

2 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har i Danmark, og kun få lande har et større gab end Danmark. Det skyldes til dels, at Danmark er et af de OECD-lande, der tiltrækker færrest direkte investeringer, og det er bekymrende, da direkte investeringer både kan gavne beskæftigelsen og produktiviteten. Høje danske omkostninger gør det svært for virksomhederne at opnå det samme afkast i Danmark, som de kan i udlandet, og det får investeringerne til at gå uden om Danmark. Der er dog også positive aspekter ved gabet, da en stor del af de mange udgående investeringer er et udtryk for, at Danmark har nogle velfungerende virksomheder, der udvider og opkøber i udlandet, og det er langt hen ad vejen godt for Danmark. Ekstraordinært stort dansk investeringsgab I 2006 var Danmarks beholdning af direkte investeringer (FDI) i udlandet 9 mia. kr. større end udlandets investeringer i Danmark. I 202 var dette tal vokset til hele 56 mia. kr. svarende til 28 pct. af BNP. Investeringsgabet er vokset med 425 mia. kr. på seks år Mange OECD-lande har ligesom Danmark et gab mellem de ind- og udgående investeringer, hvilket skyldes en generel tendens til, at investeringerne i stigende grad placeres uden for disse lande. Således blev 70 pct. af verdens direkte investeringsstrømme i 2006 placeret i OECD-landene, mens det i 202 var mindre end halvdelen af investeringerne, der blev placeret her. Investeringerne kommer til gengæld stadigvæk primært fra OECD-landene, selvom der har været et mindre fald i deres andel af verdens udgående investeringsstrømme fra 80 pct. i 2006 til 70 pct Det vil sige, at 70 pct. af verdens udgående investeringer i 202 kom fra OECD-landene, mens under halvdelen af investeringerne blev placeret i disse lande, hvormed gabet altså samlet set er blevet større.

3 82 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Flere og flere investeringer placeres i ikke-oecd lande Samlet global strøm af indgående FDI til OECD-lande og verdens øvrige lande OECD Verden ekskl. OECD Mia. US dollars IT-boblen Finanskrisen Europæisk gældskrise.000 Anm. Estland og Slovenien er ikke medregnet i strøm til OECD før 992. Verdens samlede udgående investeringer er ikke lig med de samlede indgående på grund af datausikkerhed. Kilde UNCTAD og DI Derudover har finanskrisen i 2008 og gældskrisen i 20 haft en afdæmpende effekt på de globale investeringsstrømme, som dog kun i 2009 var under niveauet i 2006, men ellers har ligget over. Danmarks gab er nu blandt de største i verden Færre indgående og flere udgående danske investeringer Ikke oplagt om udviklingen er positiv eller negativ Når man sammenligner Danmark med de øvrige OECD-lande er det alligevel helt tydeligt, at den danske udvikling i investeringsbalancen har været ekstraordinær. I 2006 havde vi således en placering i midterfeltet med det 4. største investeringsgab blandt OECD-landene relativt til BNP, når man ser på beholdningen af udgående investeringer fratrukket de indgående. En placering der i 202 var skiftet ud med en femteplads. De lande, der havde et større gab i 202, var tilmed lande, der er hjemsted for mange holdingselskaber, hvor investeringerne blot løber igennem uden at have nogen realøkonomisk effekt. Dette ses helt tydeligt i Luxembourg, hvor gabet på kun seks år er vokset med mere end landets BNP. Spørgsmålet er så bare om det store danske investeringsgab er en positiv eller negativ udvikling? Det danske investeringsgab er opstået ved, at tilstrømningen af nye indgående investeringer er faldet samtidig med, at de udgående er steget. Det er også sket i mange andre lande, men i Danmark har faldet i de indgående investeringer været så stort, at Danmark siden 2007 er et af de OECD-lande, der har tiltrukket færrest nye investeringer fra udlandet. Det danske investeringsgab kan dermed være et udtryk for, at danske virksomheder i højere grad bliver på danske hænder, mens vi opkøber udenlandske virksomheder og udvider vores aktiviteter på eksportmarkederne. Det kan umiddelbart lyde som en topplacering på listen over investeringsgab, men er udenlandsk ejerskab nødvendigvis dårligt, eller er det ligefrem at foretrække?

4 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 83 Investeringerne kommer primært fra OECD lande Samlet global strøm af udgående FDI fra OECD-lande og verdens øvrige lande Mia. US dollars Finanskrisen OECD Verden ekskl. OECD Europæisk gældskrise.500 IT-boblen Anm. Estland og Slovenien er ikke medregnet i strøm til OECD før 992. Verdens samlede udgående investeringer er ikke lig med de samlede indgående på grund af datausikkerhed Kilde UNCTAD og DI Omvendt kunne gabet også være et udtryk for, at både danske og udenlandske virksomheder har mistet interessen for at investere i Danmark. I så fald giver det store danske investeringsgab en bundplacering. For at blive klogere på om gabet er godt eller dårligt for Danmark, er det nødvendigt at se nærmere på udviklingen i investeringsbalancen, og hvad disse direkte investeringer egentlig dækker over. Det vil således vise sig, at der er både positive og negative aspekter ved den danske udvikling i investeringsbalancen. Det danske investeringsgab er vokset markant Danmarks beholdning af direkte investeringer eksklusiv gennemløbsinvesteringer* Mia. kr..500 Udgående Indgående * Gennemløbsinvesteringer dækker over den kapital, der løber gennem et holdingsselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. Kilde Danmarks Statistik

5 84 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER ET INVESTERINGSGAB KAN BLIVE STØRRE ELLER MINDRE AF MANGE ÅRSAGER Danmark har et af verdens største investeringsgab OECD-landenes gab i beholdning af direkte investeringer, pct. af BNP, 202 Luxembourg Schweiz Holland Irland Danmark Tyskland Finland Storbritannien Frankrig Østrig Japan Italien USA Sverige Belgien Norge Canada Sydkorea Grækenland Israel Spanien Australien Mexico Island Slovenien Tyrkiet Portugal Polen New Zealand Chile Ungarn Slovakiet Estland Tjekkiet Pct. Kilde OECD og DI Danmark er et af de lande, der tiltrækker færrest investeringer Gennemsnitligt årligt flow af indgående direkte investeringer, pct. af BNP, Luxembourg Belgien Irland Island Chile Estland Ungarn Israel Schweiz Australien Holland Storbritannien Canada Sverige Tjekkiet Norge Polen Slovakiet Østrig Spanien Portugal Mexico Tyrkiet Frankrig New Zealand USA Slovenien Finland Danmark Tyskland Sydkorea Italien Grækenland Japan Pct. Kilde UNCTAD og DI

6 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 85 Australien Frankrig I samme periode er Frankrigs beholdning af både ind- og udgående investeringer faldet, og da de udgående er faldet mest, er gabet blevet mindre. Det kunne hænge sammen med, at Frankrig generelt kæmper med en dårlig konkurrenceevne og har haft det svært både gennem finanskrisen og den efterfølgende gældskrise. Danmark Det danske investeringsgab er opstået ved, at tilstrømningen af nye indgående investeringer er faldet samtidig med, at de udgående er steget. Norge I Norge overstiger de udgående investeringer de indgående ligesom i Danmark, men i Norge er gabet i dag mindre end i 2006, hvilket skyldes, at beholdningen af de indgående investeringer er vokset mere end de udgående. I Norge er stigningen i de indgående investeringer især sket inden for olieproduktion og ejendomme. I Australien er beholdningen af de udgående investeringer faldet fra 2006 til 202, mens beholdningen af indgående investeringer er vokset. Det er især mange indgående investeringer inden for minedrift, der har gjort, at Australiens beholdning af indgående investeringer overgår de udgående. Kilde OECD og UNCTAD

7 86 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Direkte investeringer kan være mange ting Direkte investeringer har mange positive effekter Direkte investeringer er i princippet en overførsel af kapital, der sikrer, at investoren får en betydelig ejerandel og dermed medbestemmelse i den virksomhed, der investeres i. Teknisk set kan disse direkte investeringer opdeles i fire typer: Opstart af ny virksomhed/datterselskab 2 Overførsel af kapital til datterselskaber 3 Helt eller delvist opkøb af virksomheder 4 Gennemløbsinvesteringer Opdelingen i de fire typer gør det nemmere at forstå, hvordan direkte investeringer kan påvirke økonomien i det land, hvor de ender. Nogle investeringer gavner beskæftigelsen mens andre slet ikke har nogen realøkonomisk effekt Mange direkte investeringer er virksomhedsopkøb Opstart af nye virksomheder vil medføre oprettelse af nye arbejdspladser, da de kan karakteriseres som greenfieldinvesteringer. Det er derfor et særligt interessant aspekt ved at tiltrække direkte investeringer. Overførsel af kapital til datterselskaber kan ligeledes dække over greenfieldinvesteringer i de tilfælde, hvor kapitalen benyttes til at udvide datterselskabets aktiviteter, men her kan også være andre motiver. Det kan være, at virksomheden investerer i forbedringer af dets produktionsapparat, hvilket ikke skaber noget umiddelbart behov for at øge beskæftigelsen men til gengæld hæver produktiviteten. En direkte investering i et datterselskab kan dog også være ren likviditetsstyring, som ingen realøkonomisk effekt har, da det blot er en overførsel af penge, som senere sendes tilbage. Virksomhedsopkøb har ikke nogen åbenlys effekt på beskæftigelsen. Da en stor del af de direkte investeringer dækker over hele eller delvise opkøb af virksomheder, kan man derfor heller ikke forvente at finde en direkte sammenhæng mellem direkte investeringer og beskæftigelsen. Opstart af ny virksomhed/datterselskab 2 Overførsel af kapital til datterselskaber Rockwool er ved at bygge en ny fabrik for knap en mia. kr. i Mississippi, USA. Coloplast er i gang med at udvide en fabrik i Ungarn. Det koster en halv mia. kr. og vil skabe 700 ekstra job. Kilde Rockwool, Berlingske Media, Coloplast og Nationalbanken

8 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 87 Der bør ikke skelnes mellem koncernlån og egenkapital Nationalbanken benytter egenkapitaloverførsler som et udtryk for direkte investeringer, der er drevet af intentioner om længerevarende relationer. Koncernlån opfattes derimod som investeringer med mere kortsigtede intentioner. Det er der en vis rigtighed i, men koncernlån kan også dække over længerevarende relationer. I 2009 skrev Nationalbanken eksempelvis, at koncernlån i stigende omfang blev brugt til virksomhedsopkøb gennem oprettelse af holdingselskaber med lav egenkapital, som herefter modtog koncernlån til finansiering af opkøbet. Der er også flere eksempler på, at store milliardbeløb er konverteret fra koncernlån til egenkapital eller omvendt. Hvis man kun fokuserer på egenkapitalen vil disse således give et forkert billede af udviklingen i perioder med store omposteringer eller opkøb gennem koncernlån. Kilde Nationalbanken Gennemløbsinvesteringer har ingen realøkonomisk betydning, da kapitalen blot løber igennem et holdingselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. I lande som Belgien, Irland, Holland og Luxembourg, hvor mange investeringer løber igennem holdingselskaber, vil både de ind- og udgående investeringer derfor ligge kunstigt højt. Gennemløbsinvesteringer påvirker internationale sammenligninger I Danmark kan der renses for gennemløbsinvesteringer, men det er ikke muligt at opdele de direkte investeringer på de tre øvrige typer. Dermed er det ikke alle direkte investeringer, der vil have en effekt på økonomien, men det må formodes, at de direkte investeringer over en årrække vil omfatte alle typer. 3 Helt eller delvist opkøb af virksomheder 4 Gennemløbsinvesteringer Carlsberg købte i 2008 verdens sjettestørste bryggeri Scottish and Newcastle sammen med Heineken. Carlsbergs andel kostede 57 mia. kr. Amerikanske Dupont købte i 20 Danisco for 33 mia. kr. via et holdingselskab i Luxembourg. Investeringen påvirker ikke Luxembourgs økonomi, men er opgjort som en Luxembourgsk investering i Danmark og en amerikansk investering i Luxembourg. mia. kr. mia. kr.

9 88 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Større omsætning pr. medarbejder med udenlandske ejere , antal ansatte er opgjort i årsværk Mio. kr. pr. ansat 3,0 2,5 2,0,5,0 0,5 Kilde Danmarks Statistik 0 Dansk ejede Udenlandsk ejede Udenlandsk ejerskab hæver produktiviteten Udenlandske ejere hæver produktiviteten Udenlandsk ejerskab påvirker som sagt ikke i sig selv beskæftigelsen, men kan til gengæld have en positiv effekt på produktiviteten. Det indikeres blandt andet ved, at udenlandsk ejede virksomheder i Danmark har en højere omsætning pr. ansat end virksomheder med danske ejere. Dette kan skyldes, at de nye ejere kommer med ny viden, nye ideer eller ny teknologi, når de overtager en virksomhed. En del af forklaringen på, at udenlandsk ejede virksomheder har en højere omsætning pr. ansat, skyldes formentligt også, at det er de større og mest produktive virksomheder, der købes af udlandet. På den anden side må formålet med at købe en virksomhed ofte være at øge dens værdi, og det sker ved at øge den forventede fremtidige indtjening, som kræver, at produktiviteten hæves eller salget øges. Dermed er der god grund til at tro, at de udenlandske ejere ofte arbejder med produktivitetsforbedringer, hvilket en undersøgelse blandt DI s medlemmer bekræfter. Når de direkte investeringer øger produktiviteten hos de virksomheder, der investeres i, så giver det samtidig de øvrige virksomheder et incitament til selv at hæve produktiviteten for fortsat at være konkurrencedygtige. Det kan blandt andet ske ved, at nogle af de udenlandske ejeres metoder efterlignes, hvormed udenlandsk ejerskab med tiden kan give et bredere produktivitetsløft. Interesse fra udlandet giver også lettere adgang til kapital og det er der brug for Sidst men ikke mindst er en generel interesse fra udenlandske investorer vigtig i forhold til at kunne skaffe kapital til virksomhederne i Danmark. En stor interesse vil nemlig gøre finansieringen lettere og billigere for danske virksomheder, hvilket vil gøre flere investeringer attraktive, hvormed kapitalapparatet forøges, og produktiviteten hæves. Vigtigheden af at tiltrække kapital fra udlandet er særlig udtalt i Danmark, hvor det længe har været særdeles vanskeligt for en stor del af virksomhederne at skaffe finansiering.

10 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 89 Virksomheder med udenlandsk ejerskab arbejder mere med produktivitet Svar på spørgsmålet om hvorvidt virksomheden arbejder med produktivitetsforbedringer Pct Nej Ja, men uden konkrete produktivitetsmål Ja, med konkrete produktivitetsmål Udenlandsk ejerskab Danske ejere Kilde DI's virksomhedspanel, survey blandt 552 medlemsvirksomheder, hvoraf 57 har udenlandske ejere i ejerkreedsen Udenlandsk ejerskab er dog ikke altid at foretrække Direkte investeringer kan altså dels give nye arbejdspladser i det land, hvor de foretages, men kan også have en positiv effekt på produktiviteten gennem udvidelser af kapitalapparatet eller indførelsen af de ideer og teknologier, som udenlandske ejere bringer med sig. Danmark bør derfor gøre sig så attraktiv som muligt. Det betyder ikke, at enhver udenlandsk investering eller opkøb vil være en fordel for Danmark. Motiverne hos den enkelte investor kan være mange, og for nogle kan det være nedlukning af danske afdelinger, hvormed den udenlandske investering er forbundet med et direkte tab af danske arbejdspladser. I nogle tilfælde vil den udenlandske investor måske heller ikke have den rette forståelse for den danske kultur, hvilket kan medføre, at de udenlandske ejere ikke formår at øge værdien af den virksomhed, de har investeret i. Netop derfor er det vigtigt, at Danmark er så attraktiv som muligt for flest mulige investorer, så vi har en mulighed for at vælge dem fra, der ikke er til fordel for Danmark. Ikke alle udenlandske opkøb er godt for Danmark... Størstedelen af virksomhederne i Danmark har danske ejere Udenlandsk ejede virksomheders andel af samlede antal virksomheder og samlet antal privatansatte i Danmark, 20,3% 9,8% Dansk ejede Udenlandsk ejede 98,7% Antal firmaer Antal ansatte 80,2% Anm. Antal ansatte målt i årsværk Kilde Danmarks Statistik og DI

11 90 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER men de fleste virksomheder er stadigvæk danskejede Både udenlandske og danske ejere kan være nødt til at rykke virksomheder til udlandet hvis de ikke er konkurrencedygtige i Danmark I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at vi ikke er i nærheden af en situation, hvor alle virksomheder i Danmark er udenlandsk ejet. Således er det kun,3 pct. af alle virksomheder i Danmark, der er udenlandsk ejet. Det er til gengæld primært de større virksomheder, så det omfatter en større andel af de private ansatte. Målt på antallet af ansatte er det faktisk en femtedel, der arbejder i en virksomhed med udenlandske ejere. Disse tæller dog ikke kun danske virksomheder, der er opkøbt af udlandet, men også de arbejdspladser der er opstået som følge af udenlandske virksomheders greenfieldinvesteringer i Danmark. Sammenlignet med Sverige er tendensen den samme. Her har,9 pct. af virksomhederne i Sverige udenlandske ejere, og de beskæftiger 2,5 pct. af de privatansatte i Sverige. Man kunne så frygte, at de virksomheder, der trods alt bliver opkøbt, vil flytte til udlandet, da det virker plausibelt, at udenlandske ejere ikke har samme tilhørsforhold til Danmark. På den anden side er det bare ikke givet, at danske ejere har noget valg, når de skal beslutte, om de vil blive i Danmark. Den stigende globalisering er nemlig også ensbetydende med større konkurrence. Hvis det samme produkt eller den samme ydelse kan produceres bedre eller billigere uden for Danmark, er det derfor svært for virksomheder at overleve, hvis de bliver i Danmark uanset ejerskab. Det, der på den lange bane, holder virksomhederne i Danmark, er derfor ikke grænserne til omverdenen men derimod de vilkår, der er for at drive virksomhed i Danmark. Landegrænser betyder ganske enkelt mindre og mindre for både danske og udenlandske virksomheder. Det viser en gennemgang af de stigende danske investeringer i udlandet også tydeligt. Danske virksomheder investerer i stor stil i udlandet Værdiregulering har bidraget til de høje udgående investeringer Øget beholdning af udgående investeringer Fra 2006 til 202 steg beholdningen af Danmarks udgående direkte investeringer ekskl. gennemløbsinvesteringer med hele 58 mia. kr. fra 723 mia. kr. til.304 mia. kr. En udvikling der illustrerer, at danske virksomheder bestemt ikke holder sig i Danmark. Til sammenligning er beholdningen af indgående investeringer kun steget 56 mia. kr. Stigningen i de udgående investeringer på 58 mia. kr. er først og fremmest et resultat af en øget strøm af direkte investeringer til udlandet, men også en positiv værdiregulering af beholdningen af de direkte investeringer i udlandet. Af stigningen på 58 mia. kr. kommer 377 mia. kr. fra strømmen af nye danske direkte investeringer til udlandet, mens de resterende 204 mia. kr. skyldes værdiregulering. En del af denne værdiregulering skyldes valutakursforskydninger, og alene en styrkelse af den svenske krone gav eksempelvis en værdiforøgelse på 20 mia. kr. i 200. En stor del af værdiforøgelsen er dog reel værdi, der er skabt i de udenlandske virksomheder, der er investeret i. Danske virksomheder har også mange ansatte i udlandet At danske virksomheder har mange aktiviteter i udlandet ses således også ved, at de i 20 havde knap,3 mio. ansatte i udenlandske datterselskaber. Til sammenligning havde udenlandske virksomheder kun fuldtidsansatte i Danmark.

12 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 9 Danske virksomheders udenlandske aktiviteter Danmark har direkte investeringer i udlandet for.304 mia. kr. Danske virksomheder har i udlandet,3 mio. ansatte 30 pct. af investeringerne er ejet af industrien. 26 pct. er ansat i industrivirksomheder (industrien har lige så mange ansatte i udlandet som i Danmark). 29 pct. er ejet af finansielle virksomheder, hvilket skyldes, at andre brancher foretager investeringer gennem finansielle holding selskaber., pct. er ansat i finansielle virksomheder. 7 pct. er ejet af handels- og transportvirksomheder. 26 pct. er ansat inden for handel og transport. 5 pct. er ejet af virksomheder inden for erhvervsservice. 36 pct. er ansat inden for erhvervsservice eller nærmere betegnet i ISS, som har mere end ansatte verden over. Kilde Danmarks Statistik

13 92 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danske virksomheder har investeringer overalt i verden Dansk beholdning af udgående direkte investeringer fordelt på landegrupper EU 59,4% 0,0% Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein 2,8% Amerika 8,9% 5,% Asien,4% Oceanien,3% Afrika,% Øvrige Europa Offshore, ufordelt land mv. Kilde Danmarks Statistik Danske virksomheder er mest til stede i Europa Over halvdelen af de ansatte i udenlandske datterselskaber findes i EU, mens næsten en tredjedel er placeret i Asien. Derudover befinder 3 pct. af de ansatte i udenlandske datterselskaber sig på de amerikanske kontinenter med en lidt større andel i Syd- og Mellemamerika end i Nordamerika. Når man ser på beholdningen af direkte investeringer i udlandet, er de danske virksomheder ikke helt så gode til at komme ud over Europas grænser. 70 pct. af be- Carlsbergs ansatte og bryggerier på verdensplan Globalt beskæftiger Carlsberg op mod medarbejdere og har i alt 95 bryggerier Singapore Hong Kong Aserbajdsjan Grækenland Italien Nepal Hviderusland Indien Malawi Malaysia Tyskland Finland Vietnam Sverige Baltikum Laos Polen Schweiz Norge Cambodia Frankrig Danmark Storbritannien Sydøstlige Europa Ukraine Kina Rusland medarbejdere Anm. Tallet på flasken angiver antallet af Carlsberg bryggerier Kilde Carlsberg Group

14 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 93 holdningen af danske direkte investeringer i udlandet findes således i EU, Norge, Island og Schweiz. Her skal man være opmærksom på brugen af holdingselskaber i europæiske lande, hvorfra nogle investeringer sendes videre ud i verden. Det ændrer dog ikke ved, at Europa er den primære modtager af danske direkte investeringer, hvilket som sagt også ses ved de mange ansatte, som danske datterselskaber har i Europa. Uanset om man ser på antallet af ansatte eller de direkte investeringer, er tendensen derfor, at danske virksomheder primært har aktiviteter i landene omkring Danmark. Mange udgående investeringer er ikke kun negativt De mange direkte investeringer og ansatte i udlandet er langt hen ad vejen rigtig godt for Danmark, da det vidner om nogle velfungerende og ekspanderende danske virksomheder, der gennem opkøb og udvidelser øger deres tilstedeværelse i hele verden. Dette ses også i en tidligere undersøgelse blandt DI s medlemmer, hvor adgang til nye markeder og nærhed til kunderne var det mest udbredte motiv for oprettelse af arbejdspladser i udlandet. Når nærhed til kunderne og nye markeder er motivet for at oprette arbejdspladser i udlandet, er der selvsagt ikke noget, vi kan gøre anderledes i Danmark for at arbejdspladserne i stedet oprettes herhjemme. Til gengæld kan vi gøre noget, når man ser på det næstmest udbredte motiv for at oprette arbejdspladser i udlandet, som er reduktion af arbejdsomkostninger. Udgående investeringer er ofte godt for Danmark da det får virksomhederne ind på nye markeder Coloplast bevarer kun innovationsfabrikker i Danmark alle større produktionsserier er flyttet til udlandet Danmark USA Frankrig Ungarn Kina Kilde Produktion360

15 94 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Nye markeder i udlandet og høje arbejdsomkostninger i Danmark er væsentligste årsager til oprettelse af arbejdspladser i udlandet Vægtningen af motiverne for beslutningen om at oprette arbejdspladser i udlandet og ikke i Danmark Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Kilde DI's Virksomhedspanel. Survey blandt 442 virksomheder. Afsluttet medio juni 20 Bedre adgang til nye markeder/tæt på kunden Reduktion af arbejdsomkostninger Effektivisering af virksomhedens organisation og indre arbejdsdeling Skatter og afgifter Ikke tilstrækkelig adgang til kompetent arbejdskraft i Danmark For at få bedre adgang til specialiseret viden og teknologi Danmark skal have et højt videnniveau men videnjob går uden om Danmark For ikke at skulle konkurrere med lønniveauet i eksempelvis Østeuropa og store dele af Asien, skal det arbejde, der udføres i Danmark have et højt videnniveau, som giver produktet en højere værdi og sikrer en smartere og mere automatiseret produktion. Derfor er det bekymrende, at Danmark også vælges fra, når danske virksomheder opretter arbejdspladser inden for forskning og udvikling. Således er antallet af ansatte inden for forskning og udvikling i danske datterselskaber i udlandet steget med 57 pct. fra 2009 til 20. Til sammenligning har de samme virksomheder kun øget deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark med 7 pct. i samme periode. Danske virksomheder har øget deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i udlandet Forsknings- og udviklingsansatte i virksomheder med udenlandske datterselskaber Antal ansatte og årsværk FoU-ansatte i udenlandske datterselskaber Antal FoU-årsværk i Danmark Kilde Danmarks Statistik

16 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 95 Danmark har outsourcet klart den største andel af industriarbejdspladser Outsourcede job i perioden som andel af beskæftigelsen blandt industrivirksomheder med 00 eller flere ansatte Danmark Holland Norge Portugal Sverige Belgien Estland Slovakiet Frankrig Rumænien Lithauen Pct. Kilde Eurostat Udgående investeringer dækker også over outsourcing En del af de arbejdspladser, der oprettes af danske virksomheder i udlandet, er ikke bare udvidelser men udflytning af arbejdspladser fra Danmark til udlandet. Nogle af de direkte investeringer i udlandet er med andre ord ikke kun et udtryk for at Danmark går glip af nye arbejdspladser, men et udtryk for et direkte tab af danske arbejdspladser. Udgående investeringer kan også være outsourcing Outsourcing er i denne sammenhæng nødvendigt for at sikre virksomhedernes overlevelse, hvis de har aktiviteter i Danmark, der kan laves bedre eller billigere i udlandet. Dermed er outsourcing med til at sikre danske virksomheders overlevelse. Det er til gengæld et problem for Danmark, at virksomhederne bliver udkonkurreret, hvis de holder arbejdspladserne herhjemme. Fra 2009 til 20 outsourcede danske virksomheder med 50 eller flere ansatte næsten arbejdspladser til udlandet, mens der blev outsourcet arbejdspladser fra 200 til Det er især fremstillingsindustrien, der har outsourcet. Således var over af de outsourcede arbejdspladser i perioden fra fremstillingsindustrien. I samme periode er Danmark da også det land i Europa, der ifølge en stor europæisk undersøgelse har outsourcet klart flest industriarbejdspladser relativt til beskæftigelsen. og Danmark outsourcer mere end andre europæiske lande Danmark er det land i Europa, der ifølge en stor europæisk undersøgelse har outsourcet klart flest industriarbejdspladser relativt til beskæftigelsen. Selv målt ved antallet af arbejdspladser har danske industrivirksomheder outsourcet mere end de svenske og norske tilsammen.

17 96 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Omkostninger er det mest udbredte motiv bag outsourcing Andel af de virksomheder, der har udflyttet aktiviteter i perioden , der angiver motiverne som vigtige eller meget vigtige Industri Erhverv i alt Anm. Undersøgelse blandt virksomheder med 50 eller flere ansatte. Kilde Danmarks Statistik Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger (udover lønomkostninger) Fokus på virksomhedens kerneaktivitet Adgang til nye markeder Strategisk beslutning taget af moderselskabet Kortere leveringstid Adgang til specialiseret viden og teknologi Forbedret kvalitet eller introduktion af nye produkter Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mindre lovgivning/regulering Pct. hvilket primært skyldes høje omkostninger De mest udbredte motiver for outsourcing er løn og øvrige omkostninger, mens nærhed til kunderne og adgang til nye markeder har mindre betydning, men dog stadigvæk spiller ind. Her er der altså igen nogle håndtag, der kan skrues på, hvis vi fremover skal undgå, at så mange arbejdspladser rykkes til udlandet. Det, at danske virksomheder i stigende grad investerer i udlandet, kunne der til dels kompenseres for ved, at udlandet samtidig investerer i Danmark. Her er det måske helt naturligt, at de ind- og udgående investeringer ikke er i balance, men det er ikke en naturlov, at ubalancen skal være så stor, som den er. Årsagen til dette skyldes i høj grad udviklingen i de indgående investeringer, der netop indikerer, at Danmark ikke får nok ud af de store globale investeringsstrømme. Det er måske helt naturligt, at de ind- og udgående investeringer ikke er i balance, men det er ikke en naturlov, at ubalancen skal være så stor, som den er.

18 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 97 Danmark tiltrækker færre og færre investeringer Gennemsnitlig årlig indgående strøm af direkte investeringer til Danmark eksklusiv gennemløbsinvesteringer* Mia. kr * Gennemløbsinvesteringer dækker over den kapital, der løber gennem et holdingselskab til det land, hvor den egentlige investering foretages. Kilde Danmarks Statistik Lavere indgående investeringer er bekymrende Som det blev vist indledningsvis, er Danmark et af de OECD-lande, der i perioden har tiltrukket færrest direkte investeringer. Således tiltrak vi i perioden i gennemsnit 9 mia. kr. færre investeringer om året, end vi gjorde de seks foregående år, og går man seks år længere tilbage, tiltrak Danmark endnu flere direkte investeringer. Produktivitetskommissionen har i deres første rapport fra april 203 fremført, at man bør være opmærksom på, at direkte investeringer opgøres som et nettotal. Med nettotal menes det, at der hvert år købes og sælges danske virksomheder af udenlandske investorer, hvilket i statistikken optræder som henholdsvis bruttoinvesteringer i egenkapital og tilbageførsler, hvor sidstnævnte er, når virksomheder sælges tilbage til danskere eller en ejerkreds med mange små udenlandske ejere. Koncernlån opgøres kun som nettotal, hvorfor disse lægges til bruttobevægelserne i egenkapitalinvesteringerne for at få de samlede direkte investeringer. Danmark tiltrækker også færre investeringer end tidligere og selvom tallene er usikre Direkte investeringer dækker over tilbageførsler Indgående strøm af direkte investeringer til Danmark eksklusiv gennemløb Mia. kr Egenkapital brutto Tilbageførsler Koncernlån mv. i alt Kilde Nationalbanken

19 98 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER En opdeling af de danske tal på bruttobevægelserne viser, at de faldende indgående investeringer umiddelbart skyldes en stor stigning i tilbageførslerne, som derfor skjuler, at de indgående bruttoinvesteringer faktisk er steget markant siden Problemet med bruttobevægelserne er bare, at de kan dække over den samme virksomhed, der ved gentagne køb og salg, og af rent tekniske årsager, indgår som både tilbageførsel og bruttoinvestering i samme år. Bruttobevægelserne er derfor kunstigt høje, og et godt eksempel på dette er TDC, der siden 2004 har bidraget markant til de store bruttobevægelser. viser de et klart problem Det er ikke muligt kun at rense bruttobevægelserne for de dobbeltposteringer, som TDC eksempelvis har gennemgået. Det bedste man kan gøre, er derfor at se på nettobevægelserne, som også er de tal, der benyttes i internationale sammenligninger. Og nettotallene viser, at Danmark tiltrækker færre investeringer end vi gjorde tidligere og færre investeringer end næsten alle andre OECD-lande. Billedet er derfor, at Danmark tiltrækker for få direkte investeringer. Handlen med TDC er et godt eksempel på kunstigt høje bruttoinvesteringer Først solgte kapitalfonden SBC deres andel i TDC i Året efter blev TDC købt af en række kapitalfonde gennem selskabet NTC. I 2006 tømte NTC egenkapitalen, og og i 200 blev TDC rykket fra finansieringsbranchen til telekommunikation. De efterfølgende år blev TDC så genintroduceret på Børsen. Måden, hvorpå købet af TDC i 2005 blev finansieret, gør, at det ikke er hele værdien af TDC, der optræder som en direkte investering. Bedømt på bevægelserne i 200 i hhv. finansieringsbranchen og telekommunikation, har TDC bidraget med op imod 40 mia. kr. i hver af ovenstående transaktioner. Det illustrerer således, hvordan enkelte virksomheder kan blæse bruttobevægelserne kunstigt op. Kilde Nationalbanken

20 SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 99 Danmark tiltrækker flere porteføljeinvesteringer Direkte investeringer er ikke den eneste type investering, der kan tiltrækkes fra udlandet. De er bare særligt interessante på grund af de mange positive effekter ved dem. De investeringer i aktier og ejerandele, der ikke er store nok til at være en direkte investering, kaldes derimod porteføljeinvesteringer, og det hører med til historien om Danmarks evne til at tiltrække investeringer, at vi rent faktisk har formået at øge tiltrækningen af porteføljeinvesteringer. Ved porteføljeinvesteringer er der dog tale om nogle helt andre motiver hos investorerne end ved de direkte investeringer. Porteføljeinvesteringer foretages især af pensionsselskaber og investeringsforeninger, mens direkte investeringer primært foretages af virksomheder i samme branche som den virksomhed, der investeres i. Den helt store forskel i forhold de direkte investeringer er derfor, at investorerne sjældent blander sig i driften af den virksomhed, der investeres i. Dermed er den eneste positive effekt ved porteføljeinvesteringer, at de skaffer virksomhederne kapital. Porteføljeinvesteringer er også vigtige men de foretages af en anden type investorer For porteføljeinvesteringer kan motivet også være at minimere risikoen på den samlede portefølje, som investeringerne indgår i. Derfor er en forskelligartet udvikling i de to investeringstyper ikke utænkelig. Der har netop været en mere gunstig udvikling i de indgående porteføljeinvesteringer i aktier og ejerandele end i de direkte investeringer. Således er der fra 2007 til 202 foretaget flere porteføljeinvesteringer af udenlandske investorer i aktier og ejerandele i Danmark, end de seks foregående år. Danmark har tiltrukket flere porteføljeinvesteringer Man kunne derfor fristes til at tro, at der er sket et skift fra direkte investeringer til porteføljeinvesteringer. Hvis en udenlandsk investor eksempelvis sælger en ejerandel på mere end 0 pct. til flere mindre udenlandske investorer, vil det nemlig rykke investeringen fra de direkte til porteføljeinvesteringerne. Det virker dog usandsynligt, at et sådant skift kan forklare faldet i de indgående direkte investeringer, da det som sagt ofte er to vidt forskellige investorer, der foretager henholdsvis direkte investeringer og porteføljeinvesteringer. Derfor hører det alligevel med til historien, at Danmark trods alt har formået at øge tiltrækningen af porteføljeinvesteringer. Det forklarer ikke faldet i de direkte investeringer Danmark er et af de OECD-lande, der i perioden har tiltrukket færrest direkte investeringer.

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere