INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Familieøkonomien

3 Cohabitation: The taboo of the day before yesterday becomes the controversial of yesterday, the accepted of today and the wanted norm of tomorrow Stephen Cretney, Principles of Family Law, 1997, p. 234

4 Ingrid Lund-Andersen Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

5 Ingrid Lund-Andersen Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik 1. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond Denne afhandling er af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet antaget til offentligt at forsvares for den juridiske doktorgrad. Forsvaret finder sted fredag den 1. april 2011, kl i Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6 København, den 1. april 2011 Henrik Dam Dekan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Fremstillingens emne, metode og kilder 1. Emne og problemstillinger Teori og metode Indledende betragtninger Valg af udgangspunkt og hensyn i den retspolitiske vurdering Hensyn til fællesskabet Hensyn til selvbestemmelse Hensyn til barnet Hensyn til forudsigelighed Hensyn til konsistens Hensyn til individuel retfærdighed Kilder Et internationalt perspektiv Grundmodel i del Plan for fremstillingen Del 1. Ægteskab og samliv under forandring Kapitel 1. Sociale baggrundsfaktorer 1. Indledning Statistiske oplysninger Typer af samlivsforhold Samliv mellem unge uden fælles barn Samliv mellem unge med fælles barn Samliv mellem midaldrende med eller uden fælles barn Samliv i nydannede familier med særbarn og evt. fælles barn Samliv mellem ældre Kvinders økonomiske og sociale situation

7 5. Fire generationer kvinder Krigsgenerationen født før Efterkrigstidsgenerationen født mellem Velfærdsgenerationen født mellem Den yngre generation født siden Børn i samlivsforhold Sammenfatning og vurdering Kapitel 2. Familiepolitik og familieideologi 1. Indledning Et tilbageblik på de familieretlige ideologier Danmark og udlandet Dansk retspolitik med særligt henblik på samlevende Tiden før Ægteskabsudvalget af Individualprincippet Baggrund Social- og skatteretten Familieretten Arveretlige regler for samlevende Arvelovsudvalget af Arveloven af 2007 m.v Sammenfatning og vurdering vedrørende samlevendes arveretlige stilling Homoseksuelle parforhold Statistiske oplysninger Historik De gældende regler og debatten om lovreformer Lovreformer på vej? Sammenfatning og vurdering retsstillingen for par af samme køn Kapitel 3. Retsudviklingen i Sverige og Norge 1. Indledning Sverige Statistiske oplysninger Familiepolitik Sambolagen Hvem gælder sambolagen for? Sambolagens hovedbestemmelser

8 SOU 1999: Karakteristika for sambolagen Norge Statistiske oplysninger Familiepolitik Sammenfatning og vurdering Kapitel 4. Internationale tendenser 1. Indledning Hovedtendenser Afskaffelse eller omdefinering af ægteskabet? Udvikling hen imod en bredere forståelse af ægteskab Retsvirkninger knyttet til registrering af et samlivsforhold Registreringsordninger med den samme regulering som for ægtefæller Registreringsordninger med kun et mindre antal ægtefællelignende regler Retsvirkninger knyttet til selve samlivsforholdet Ligestilling af samlevende med ægtefæller Samlevende opnår en mindre gunstig retsstilling end ægtefæller Familielove i bred forstand Sammenfatning og vurdering Kapitel 5. En dansk sambolov 1. Indledning Familiebegrebet Gængs terminologi eksempler på regulering af samlivsforhold Bør der indføres en sambolov? Afgrænsning af samboforhold et toleddet begreb Registrering Sammenfatning og vurdering Del 2. Formueforhold Kapitel 6. Økonomiens tilrettelæggelse 1. Indledning Typiske udgiftsposter under samlivet Forskellig tilrettelæggelse af økonomien

9 4. Økonomisk fællesskab uden sammenblanding To eksempler fra Højesterets praksis Sammenfatning og vurdering Kapitel 7. Formuedeling mellem ægtefæller 1. Indledning Udviklingslinjer i det 20. århundrede for deling af ægtefællers formue ved separation og skilsmisse i dansk ret Deling af ægtefællers formue ved skilsmisse i svensk ret Deling af ægtefællers formue ved separation og skilsmisse i norsk ret Retspolitiske forslag i Norden Fremmed ret Sammenfatning og vurdering Kapitel 8. Rådighed og oplysningspligt 1. Indledning Samtykke ved salg m.v. af familiens hjem Retsstillingen for ægtefæller Retsstillingen for samlevende Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Regler i fremmed ret Oplysning om økonomiske forhold Retsstillingen for ægtefæller Retsstillingen for samlevende Retsstillingen i Sverige og Norge Sammenfatning og vurdering Kapitel 9. Hæftelse 1. Indledning Retsstillingen for ægtefæller RVL Bestemmelsens baggrund Anvendelse af RVL 11 i dag Nytolkning af RVL Særligt om indkøb over kontokort og kreditkort Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret

10 Norsk ret RVL 11 sammenfatning og vurdering Fuldmagtsreglerne særligt om adfærdsfuldmagt U V, U V og U Ø Ældre retspraksis Adfærdsfuldmagt sammenfatning Retsstillingen for samlevende Hæftelse for ejeren af den fælles bolig Hæftelse for dagligdags indkøb Retspraksis Medkontrahenten tror, at parterne er gift Hæftelse for uberettiget brug af kontokort, checks m.v Fælles kreditkonto Regler i fremmed ret Hæftelse i samlivsforhold sammenfatning og vurdering Kapitel 10. Ejerforhold særligt om sameje 1. Indledning Fastlæggelse af ejerforhold Det videregående sameje i samlivsforhold Retsstillingen i dag eneeje eller sameje Nærmere om fastlæggelse af ejerforhold i samlivsforhold Ejerforhold i samlivsforhold i dansk ret sammenfatning Ejerforhold i svensk ret Ejerforhold til indbo og andet løsøre Dold äganderätt til fast ejendom Ejerforhold i norsk ret Hus- og omsorgsarbejde Opfattelsen af husmorsameje hos Helge J. Thue og hos Tone Sverdrup Betaling af udgifterne til fælles forbrug Overvejelser om betaling til de fælles udgifter hos Helge J. Thue og hos Tone Sverdrup Andelenes størrelse Forslag fra Samboerutvalget og Skiftelovsutvalget Constructive trust i England, Canada, Australien og New Zealand Hovedlinjer i de fire lande Constructive trust sammenfatning Sammenfatning og vurdering

11 Kapitel 11. Indbyrdes krav 1. Indledning Berigelseslæren Berigelse Tab Forbindelse mellem berigelse og tab Berigelsen i behold Berigelsen er ugrundet Berigelseskravet er subsidiært Indbyrdes krav mellem ægtefæller og mellem samlevere Ægtefællers forhold Løbende ydelser og/eller større engangsbeløb Passivitet eller bristende forudsætninger Samlevedes forhold Løbende ydelser og/eller større engangsbeløb Lån Passivitet eller bristende forudsætninger Et berigelseskrav Andre bidrag end penge Dansk ret om indbyrdes krav sammenfatning Svensk ret Norsk ret Finsk ret Sammenfatning og vurdering Kapitel 12. Lempelse af særejeordninger 1. Indledning Ægteskabslovens Baggrunden for ÆL 56 s indførelse ÆL 56 s anvendelse i retspraksis Særligt om store formuer Særligt om medvirkenssynspunkter Størrelsen af 56-beløb Lempelse af en særejeordning Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Sammenfatning og vurdering af lempelsesregler i dansk, norsk og svensk ret

12 Kapitel 13. Kompensationskrav i samlivsforhold 1. Indledning Oversigt over retspraksis De centrale højesteretsdomme U HD den første højesteretsdom U HD anerkendelse af hus- og omsorgsarbejde som værdiskabende U HD ikke tilstrækkelige økonomiske bidrag U HD, U HD og U HD vurderet efter svensk og norsk ret U HD alene direkte økonomiske bidrag U HD beløb til etablering/beskatning U HD kompensationsbeløb ved dødsfald, hvor førstafdøde har oprettet testamente Højesterets»regel«om kompensationskrav Nærmere om Højesterets»regel«de enkelte momenter Krav til forholdets karakter Krav til bidragets karakter Krav om medvirken Væsentlighedsbedømmelsen Beregning af beløbets størrelse Forskelle og ligheder mellem kriterier for tildeling af et ÆL 56-beløb og et kompensationsbeløb Ægteskabsudvalgets»regel« Forudsætningssynspunkter Aftalte kompensationsbeløb og forlodsbeløb i henhold til et testamente Kompensationskrav hjemmel i»forholdets natur« Sammenfatning og vurdering Kapitel 14. Overtagelse af aktiver 1. Indledning Retsstillingen for ægtefæller Retsstillingen for samlevende, særligt om overtagelsesret til samejeaktiver Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Tidligere retspolitiske forslag Sammenfatning og vurdering

13 Del 3. Forsørgelse og bidrag Kapitel 15. Forsørgelse privatretligt og offentligretligt 1. Indledning Retsstillingen for ægtefæller Gensidig forsørgelsespligt Ægteskabsudvalgets overvejelser Retsstillingen for samlevende Faktisk forsørgelsesfællesskab Anvendelse af et samleverprincip ved udbetaling af sociale ydelser eksempler Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Regler i fremmed ret Sammenfatning og vurdering Kapitel 16. Bidrag 1. Indledning Regler om tilkendelse af underholdsbidrag til en ægtefælle Et tilbageblik Tilkendelse af bidrag de gældende regler Særligt om samlivsskadesynspunktet Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Regler i fremmed ret om underholdsforpligtelser mellem samlevende Sammenfatning og vurdering Kapitel 17. Tredjemandssamliv 1. Indledning Nyt samliv eller et økonomisk og personligt fællesskab med en ny partner Afgørelse om bidragspligt Bortfald eller nedsættelse af et aftalt bidrag Nedsættelse af et fastsat bidrag særligt når den berettigede ikke har fælles bolig med sin nye partner

14 Praksis indtil 1969-ægteskabsreformen, ægteskabsreformen i 1969 og det senere udvalgsarbejde Udviklingen i den administrative praksis i 1970 erne Ombudsmandens kritik i Domstolenes prøvelse af den administrative praksis U V Ombudsmandens kritik i Skarrildhusberetningen fra Nærmere om praksis Sagens gang Familiestyrelsens praksis Hvilke hensyn ligger til grund for praksis om T-samliv? De sociale konsekvenser af at miste et bidrag Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Principper fra Commission on European Family Law og forslag fra The American Law Institute Sammenfatning og vurdering Del 4. Aftaler Kapitel 18. Aftaler og andre indbyrdes dispositioner 1. Indledning Aftalesituationen for ægtefæller og for samlevende Retsstillingen for ægtefæller Kontraktægteskab Retsstillingen for samlevende Aftaler og andre indbyrdes dispositioner i samlivsforhold Kontrakter Særligt om dispositioner, der sigter på dødssituationen Information, vejledning og rådgivning Ægtefællers forhold Samlevendes forhold Uafhængig advokatrådgivning eksempler fra fremmed ret Formkrav Ægtefællers forhold

15 5.2. Samlevendes forhold Aftalefrihedens grænser Ægtefællers forhold Samlevendes forhold Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Efterfølgende rimelighedscensur AFTL Ægtefællers aftaler Samlevendes aftaler Sammenfatning og vurdering Del 5. Retspolitik Kapitel 19. Retspolitiske overvejelser 1. Indledning Fremstillingens forudsætninger og værdigrundlag Nedsættelse af et udvalg og iværksættelse af undersøgelser Formueforholdet mellem ægtefæller og mellem samlevende Retspolitiske overvejelser på kortere sigt Retspolitiske overvejelser på middellangt sigt Ændringsforslag for ægtefæller Nyformulering af ÆL Andre forslag til ændring/ophævelse af regler for ægtefæller Skitse til regler i en sambolov Bør der som udgangspunkt gælde de samme regler for visse grupper af samlevende par som for ægtefæller med særeje? Hvem skal være omfattet af en sambolov? Godtgørelsesbeløb og medvirkensregel Regler om oplysningspligt, rådighedsbegrænsninger og overtagelsesret Retspolitiske overvejelser på middellangt til længere sigt Ændringer for ægtefæller Indførelse af akkvisitionsfællesskab Ændringer for samboere Indførelse af akkvisitionsfællesskab Fælles lov for ægtefæller og samlevende?

16 5. Underholdsforpligtelser mellem ægtefæller og mellem samlevende Retspolitiske overvejelser på kortere sigt Ændringer for ægtefæller og samlevende Retspolitiske overvejelser på middellangt sigt Ændringer for ægtefæller Ændringer for samboere Ændringer på længere sigt Ændringer for ægtefæller og samboere Kapitel 20. Skitse til lovændringer for ægtefæller skitse til en sambolov Skitse til lov om ændring af forskellige bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold Skitse til Lov om samboeres økonomiske forhold (sambolov) Summary Fortegnelse over anvendte forkortelser Litteraturfortegnelse Domsregister Stikordsregister

17 Forord Forord Forord Afhandlingens hovedsigte er at beskrive og analysere retsstillingen for ugifte samlevende med fokus på de økonomiske forhold samt at stille forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, har jeg i betydeligt omfang inddraget ægtefællers retsforhold. Gennem de senere år er der blevet indført lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn i en række lande, bl.a. i Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Der er valgt forskellige løsninger, hvorfor udviklingen langt fra er entydig. Da afhandlingen har et retspolitisk sigte, har jeg fundet det velbegrundet at anlægge et internationalt perspektiv. Denne afhandling er for størsteparten udarbejdet under min ansættelse ved Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Afhandlingen er skrevet over en længere periode, hvor jeg sideløbende har beskæftiget mig med emnet såvel i min undervisning som i bøger, artikler m.v. Arbejdet er færdiggjort, efter at jeg blev ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Under udarbejdelsen af afhandlingen har jeg haft faglige drøftelser med en lang række personer, som hver på sin måde har ført mig videre. Tak til alle. Jeg skylder en ganske særlig tak til tidligere og nuværende kolleger inden for familieretten for opmuntring og kommentarer. Også en ganske særlig tak til landsdommer adj. professor dr. jur. Svend Danielsen, der har læst manuskriptet, og hvis støtte og faglige input har været en stor hjælp i forbindelse med afhandlingens færdiggørelse. Ligeledes vil jeg særligt takke professor dr. jur. Jørgen Dalberg-Larsen, som har læst dele af manuskriptet, og har glædet mig med sin interesse og de inspirerende samtaler, vi har haft. Tak til Margot og Thorvald Dreyers Fond, der har ydet økonomisk støtte til bogens udgivelse. Til frikøb, rejser og forskningsophold, som har haft forbindelse med projektet, skylder jeg tak til flere fonde: Aarhus Universitets Forskningsfond, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Helge Hoffs Legat samt Margot og Thorvald Dreyers Fond. 17

18 Forord Sidst, men ikke mindst, vil jeg sige en varm tak til arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, hvor væsentlige dele af afhandlingen er blevet skrevet, og til Noe for hans store tålmodighed og loyalitet undervejs. Afhandlingen er indleveret til bedømmelse i februar Der er kun i begrænset omfang medtaget materiale efter den 1. januar København, december 2010 Ingrid Lund-Andersen 18

19 INDLEDNING Fremstillingens emne, metode og kilder Indledning Fremstillingens emne, metode og kilder 1. Emne og problemstillinger 1. Emne og problemstillinger Emnet for denne afhandling er de økonomiske forhold for ægtefæller og for ugifte samlevende par med vægten lagt på de dele af privatretten, der er benævnt familieformueretten. Mit hovedsigte er at belyse retsstillingen for samlevende, dvs. to personer af forskelligt eller samme køn, der bor sammen som par uden at være ægtefæller eller registrerede partnere. 1 Da samlevendes retsstilling ofte sættes i relation til reguleringen for ægtefæller, inddrages ægtefællers retsforhold i betydeligt omfang. Ved indgåelse af ægteskab etableres en retlig status, hvorefter ægtefællers økonomiske forhold reguleres i ægteskabsloven og i lov om ægteskabets retsvirkninger. 2 Denne status er bygget op omkring et familieprincip, der afspejler en fællesskabstankegang. De økonomiske forhold for samlevende er som udgangspunkt fastlagt ud fra et individualprincip, hvor en retlig regulering alene sker ud fra en bedømmelse af den enkelte persons situation. Formueforholdet mellem samlevende bygger derfor på de almindelige formueretlige regler. Hvis et samle- 1. Med indførelsen af lov om registreret partnerskab for personer af samme køn i 1989 opstod der behov for en lidt ændret terminologi, idet betegnelsen»ugifte samlevende/ugifte samboende/papirløst ægteskab«herefter ikke fandtes helt retvisende, se også Familieret Århus, 2009, s I fremstillingen anvendes derfor hovedsageligt de brede udtryk»samlevende/samlevende par/samlivsforhold«. Udtrykket samboer benyttes i omtalen af de regler, der foreslås indført i en kommende sambolov, se nærmere ndf. i kap. 5,5. Udtrykkene sambor/samboer benyttes i de svenske og norske love. Danmarks Statistik anvender betegnelsen»samlevende par«og»samboende par«på en anden måde end i denne fremstilling, ligesom ugifte samlevende optræder som begreb i statistikken, se herom ndf. i kap. 1,2 og kap. 5,2. 2. Når der i fremstillingen nævnes retsstillingen for ægtefæller, vil den samme retsstilling som udgangspunkt gælde for registrerede partnere, jf. lov om registreret partnerskab 3, jf

20 Indledning Fremstillingens emne, metode og kilder vende par ønsker en retsstilling, der adskiller sig herfra, må de indgå en aftale i form af en individuel kontrakt. I de seneste årtier er der inden for en række retsområder blevet knyttet retsvirkninger til at leve i et samlivsforhold navnlig i den offentlige ret og ofte således, at et samlevende par helt eller delvist sidestilles med ægtefæller. Denne udvikling har fundet sted såvel i lovgivning som i administrativ praksis og i domspraksis. I afhandlingen undersøges, i hvilken udstrækning retsstillingen for samlevende er blevet ændret fra, at der anlægges en individuel bedømmelse af parternes forhold, til, at vurderingen baseres på en fællesskabstankegang. Med andre ord, hvorvidt samlivsforhold er på vej til at blive en statusrelation på grundlag af et familieprincip. Denne undersøgelse afsluttes med en analyse af, hvilke konsekvenser en sådan udvikling bør få for reguleringen af de samlevendes økonomiske forhold. Denne problemstilling har stor aktualitet. For det første er retsstillingen for samlevende praktisk relevant og omfatter talmæssigt et betydeligt antal mennesker. I Danmark lever i dag over ½ mio. personer sammen uden at være gift eller registrerede partnere, hvilket skønsmæssigt svarer til 22 % af alle samlevende (gifte, registrerede partnere og ugifte) et tal, der relativt er et af de højeste i verden. 3 I omkring en tredjedel af alle samlivsforhold er der børn. 4 Samlivsforhold er i dag en accepteret familieform og betragtes af mange som en variant af ægteskabet. Før et par gifter sig, har de typisk levet sammen i en længere periode. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ofte bestemt af tilfældige omstændigheder, og der indgår sjældent dybere juridiske overvejelser. En del par har levet sammen i en årrække, har en integreret økonomi og lever i det hele på en måde, der svarer til ægteskab bortset fra vielsesattesten. Andre par lever sammen i et uforpligtende forhold med adskilt økonomi og betragter samlivet som et prøveforhold. Karakteristisk for samlivsforhold er deres forskellighed såvel i motiver som i livsmønster. For det andet er der behov for en ny fremstilling, som beskriver og systematiserer gældende ret for samlevende inden for de centrale økonomiske områder. Dels er flere retsområder aldrig blevet beskrevet mere indgående, dels foreligger en række nyere domstolsafgørelser, som ikke er blevet analyseret og kommenteret. 3. Den 1. januar 2009 levede personer i samlivsforhold, se Danmarks Statistik, Befolkning og valg 2009:7. 4. Den 1. januar 2009 var antallet af ugifte par med fællesbørn

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG

FAMILIERETTEN. Familieretten. 7. udgave LINDA NIELSEN GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten FAMILIERETTEN LINDA NIELSEN 7. udgave GJELLERUP / GADS FORLAG Familieretten Linda Nielsen Familieretten 2017 Linda Nielsen og Gjellerup/Gads Forlag ISBN trykt udgave 978 87 13 05077 2 ISBN

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retten til et hjem Ejendomsret, privatliv og forsørgelse Nikolaj Nielsen Retten til et hjem Ejendomsret,

Læs mere

Forvaltningsrettens grundprincipper

Forvaltningsrettens grundprincipper Grethe Wilmoes & Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper Håndbog for børn og unge-området Jurist- og Økonomforbundets Forl ag Grethe Wilmoes og Winnie Vestergård Forvaltningsrettens grundprincipper

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Gitte Meldgaard Abrahamsen

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Nordisk retssociologi

Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen (red.) Anette Storgaard (red.) Nordisk retssociologi Status aktuelle udfordringer visioner Jurist- og Økonomforbundets Forlag Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse This page intentionally left blank Stine Jørgensen Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked,

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Passageransvaret ved international luftbefordring

Passageransvaret ved international luftbefordring K e n n e t h M e l a n c to n N i e l s e n Passageransvaret ved international luftbefordring Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kenneth Melancton Nielsen Passageransvaret ved international luftbefordring

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Juridisk metodelære. 5. udgave

Juridisk metodelære. 5. udgave Juridisk metodelære 5. udgave This page intentionally left blank Peter Blume Juridisk metodelære 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Juridisk metodelære 5. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

PENSIONSREFORM DE RETLIGE GRÆNSER OG MULIGHEDER BERETTIGEDE FORVENTNINGER GENERATIONSFORDELING DEMOKRATI HELLE KRUNKE

PENSIONSREFORM DE RETLIGE GRÆNSER OG MULIGHEDER BERETTIGEDE FORVENTNINGER GENERATIONSFORDELING DEMOKRATI HELLE KRUNKE HELLE KRUNKE PENSIONSREFORM DE RETLIGE GRÆNSER OG MULIGHEDER BERETTIGEDE FORVENTNINGER GENERATIONSFORDELING DEMOKRATI JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Pensionsreform. De retlige grænser og muligheder

Læs mere

OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGER DÜBECK DE ELENDIGE Retshistoriske studier over samfundets marginaliserede JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG De elendige Retshistoriske studier over samfundets marginaliserede RET OG KULTUR BIBLIOTEK

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

FINANSIELLE KONTRAKTER

FINANSIELLE KONTRAKTER KATJA JOO DYPPEL Beskatning af FINANSIELLE KONTRAKTER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Beskatning af finansielle kontrakter Katja Joo Dyppel Beskatning af finansielle kontrakter Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF SE-SELSKABET. det europæiske aktieselskab. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9088-0 Erik Werlauff SE-SELSKABET det europæiske aktieselskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2002 SE-Selskabsret

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER OLE HANSEN ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Entrepriseretlige mellemformer Ole Hansen Entrepriseretlige mellemformer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Ole Hansen

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

OLE WINCKLER ANDERSEN

OLE WINCKLER ANDERSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED HJÆLPER VI? EN INTRODUKTION TIL OLE WINCKLER ANDERSEN EVALUERING AF EVA BROEGAARD UDVIKLINGSBISTAND JENS KOVSTED J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere