INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Familieøkonomien

3 Cohabitation: The taboo of the day before yesterday becomes the controversial of yesterday, the accepted of today and the wanted norm of tomorrow Stephen Cretney, Principles of Family Law, 1997, p. 234

4 Ingrid Lund-Andersen Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

5 Ingrid Lund-Andersen Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik 1. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond Denne afhandling er af Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet antaget til offentligt at forsvares for den juridiske doktorgrad. Forsvaret finder sted fredag den 1. april 2011, kl i Anneks A, Studiegården, Studiestræde 6 København, den 1. april 2011 Henrik Dam Dekan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Fremstillingens emne, metode og kilder 1. Emne og problemstillinger Teori og metode Indledende betragtninger Valg af udgangspunkt og hensyn i den retspolitiske vurdering Hensyn til fællesskabet Hensyn til selvbestemmelse Hensyn til barnet Hensyn til forudsigelighed Hensyn til konsistens Hensyn til individuel retfærdighed Kilder Et internationalt perspektiv Grundmodel i del Plan for fremstillingen Del 1. Ægteskab og samliv under forandring Kapitel 1. Sociale baggrundsfaktorer 1. Indledning Statistiske oplysninger Typer af samlivsforhold Samliv mellem unge uden fælles barn Samliv mellem unge med fælles barn Samliv mellem midaldrende med eller uden fælles barn Samliv i nydannede familier med særbarn og evt. fælles barn Samliv mellem ældre Kvinders økonomiske og sociale situation

7 5. Fire generationer kvinder Krigsgenerationen født før Efterkrigstidsgenerationen født mellem Velfærdsgenerationen født mellem Den yngre generation født siden Børn i samlivsforhold Sammenfatning og vurdering Kapitel 2. Familiepolitik og familieideologi 1. Indledning Et tilbageblik på de familieretlige ideologier Danmark og udlandet Dansk retspolitik med særligt henblik på samlevende Tiden før Ægteskabsudvalget af Individualprincippet Baggrund Social- og skatteretten Familieretten Arveretlige regler for samlevende Arvelovsudvalget af Arveloven af 2007 m.v Sammenfatning og vurdering vedrørende samlevendes arveretlige stilling Homoseksuelle parforhold Statistiske oplysninger Historik De gældende regler og debatten om lovreformer Lovreformer på vej? Sammenfatning og vurdering retsstillingen for par af samme køn Kapitel 3. Retsudviklingen i Sverige og Norge 1. Indledning Sverige Statistiske oplysninger Familiepolitik Sambolagen Hvem gælder sambolagen for? Sambolagens hovedbestemmelser

8 SOU 1999: Karakteristika for sambolagen Norge Statistiske oplysninger Familiepolitik Sammenfatning og vurdering Kapitel 4. Internationale tendenser 1. Indledning Hovedtendenser Afskaffelse eller omdefinering af ægteskabet? Udvikling hen imod en bredere forståelse af ægteskab Retsvirkninger knyttet til registrering af et samlivsforhold Registreringsordninger med den samme regulering som for ægtefæller Registreringsordninger med kun et mindre antal ægtefællelignende regler Retsvirkninger knyttet til selve samlivsforholdet Ligestilling af samlevende med ægtefæller Samlevende opnår en mindre gunstig retsstilling end ægtefæller Familielove i bred forstand Sammenfatning og vurdering Kapitel 5. En dansk sambolov 1. Indledning Familiebegrebet Gængs terminologi eksempler på regulering af samlivsforhold Bør der indføres en sambolov? Afgrænsning af samboforhold et toleddet begreb Registrering Sammenfatning og vurdering Del 2. Formueforhold Kapitel 6. Økonomiens tilrettelæggelse 1. Indledning Typiske udgiftsposter under samlivet Forskellig tilrettelæggelse af økonomien

9 4. Økonomisk fællesskab uden sammenblanding To eksempler fra Højesterets praksis Sammenfatning og vurdering Kapitel 7. Formuedeling mellem ægtefæller 1. Indledning Udviklingslinjer i det 20. århundrede for deling af ægtefællers formue ved separation og skilsmisse i dansk ret Deling af ægtefællers formue ved skilsmisse i svensk ret Deling af ægtefællers formue ved separation og skilsmisse i norsk ret Retspolitiske forslag i Norden Fremmed ret Sammenfatning og vurdering Kapitel 8. Rådighed og oplysningspligt 1. Indledning Samtykke ved salg m.v. af familiens hjem Retsstillingen for ægtefæller Retsstillingen for samlevende Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Regler i fremmed ret Oplysning om økonomiske forhold Retsstillingen for ægtefæller Retsstillingen for samlevende Retsstillingen i Sverige og Norge Sammenfatning og vurdering Kapitel 9. Hæftelse 1. Indledning Retsstillingen for ægtefæller RVL Bestemmelsens baggrund Anvendelse af RVL 11 i dag Nytolkning af RVL Særligt om indkøb over kontokort og kreditkort Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret

10 Norsk ret RVL 11 sammenfatning og vurdering Fuldmagtsreglerne særligt om adfærdsfuldmagt U V, U V og U Ø Ældre retspraksis Adfærdsfuldmagt sammenfatning Retsstillingen for samlevende Hæftelse for ejeren af den fælles bolig Hæftelse for dagligdags indkøb Retspraksis Medkontrahenten tror, at parterne er gift Hæftelse for uberettiget brug af kontokort, checks m.v Fælles kreditkonto Regler i fremmed ret Hæftelse i samlivsforhold sammenfatning og vurdering Kapitel 10. Ejerforhold særligt om sameje 1. Indledning Fastlæggelse af ejerforhold Det videregående sameje i samlivsforhold Retsstillingen i dag eneeje eller sameje Nærmere om fastlæggelse af ejerforhold i samlivsforhold Ejerforhold i samlivsforhold i dansk ret sammenfatning Ejerforhold i svensk ret Ejerforhold til indbo og andet løsøre Dold äganderätt til fast ejendom Ejerforhold i norsk ret Hus- og omsorgsarbejde Opfattelsen af husmorsameje hos Helge J. Thue og hos Tone Sverdrup Betaling af udgifterne til fælles forbrug Overvejelser om betaling til de fælles udgifter hos Helge J. Thue og hos Tone Sverdrup Andelenes størrelse Forslag fra Samboerutvalget og Skiftelovsutvalget Constructive trust i England, Canada, Australien og New Zealand Hovedlinjer i de fire lande Constructive trust sammenfatning Sammenfatning og vurdering

11 Kapitel 11. Indbyrdes krav 1. Indledning Berigelseslæren Berigelse Tab Forbindelse mellem berigelse og tab Berigelsen i behold Berigelsen er ugrundet Berigelseskravet er subsidiært Indbyrdes krav mellem ægtefæller og mellem samlevere Ægtefællers forhold Løbende ydelser og/eller større engangsbeløb Passivitet eller bristende forudsætninger Samlevedes forhold Løbende ydelser og/eller større engangsbeløb Lån Passivitet eller bristende forudsætninger Et berigelseskrav Andre bidrag end penge Dansk ret om indbyrdes krav sammenfatning Svensk ret Norsk ret Finsk ret Sammenfatning og vurdering Kapitel 12. Lempelse af særejeordninger 1. Indledning Ægteskabslovens Baggrunden for ÆL 56 s indførelse ÆL 56 s anvendelse i retspraksis Særligt om store formuer Særligt om medvirkenssynspunkter Størrelsen af 56-beløb Lempelse af en særejeordning Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Sammenfatning og vurdering af lempelsesregler i dansk, norsk og svensk ret

12 Kapitel 13. Kompensationskrav i samlivsforhold 1. Indledning Oversigt over retspraksis De centrale højesteretsdomme U HD den første højesteretsdom U HD anerkendelse af hus- og omsorgsarbejde som værdiskabende U HD ikke tilstrækkelige økonomiske bidrag U HD, U HD og U HD vurderet efter svensk og norsk ret U HD alene direkte økonomiske bidrag U HD beløb til etablering/beskatning U HD kompensationsbeløb ved dødsfald, hvor førstafdøde har oprettet testamente Højesterets»regel«om kompensationskrav Nærmere om Højesterets»regel«de enkelte momenter Krav til forholdets karakter Krav til bidragets karakter Krav om medvirken Væsentlighedsbedømmelsen Beregning af beløbets størrelse Forskelle og ligheder mellem kriterier for tildeling af et ÆL 56-beløb og et kompensationsbeløb Ægteskabsudvalgets»regel« Forudsætningssynspunkter Aftalte kompensationsbeløb og forlodsbeløb i henhold til et testamente Kompensationskrav hjemmel i»forholdets natur« Sammenfatning og vurdering Kapitel 14. Overtagelse af aktiver 1. Indledning Retsstillingen for ægtefæller Retsstillingen for samlevende, særligt om overtagelsesret til samejeaktiver Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Tidligere retspolitiske forslag Sammenfatning og vurdering

13 Del 3. Forsørgelse og bidrag Kapitel 15. Forsørgelse privatretligt og offentligretligt 1. Indledning Retsstillingen for ægtefæller Gensidig forsørgelsespligt Ægteskabsudvalgets overvejelser Retsstillingen for samlevende Faktisk forsørgelsesfællesskab Anvendelse af et samleverprincip ved udbetaling af sociale ydelser eksempler Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Regler i fremmed ret Sammenfatning og vurdering Kapitel 16. Bidrag 1. Indledning Regler om tilkendelse af underholdsbidrag til en ægtefælle Et tilbageblik Tilkendelse af bidrag de gældende regler Særligt om samlivsskadesynspunktet Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Regler i fremmed ret om underholdsforpligtelser mellem samlevende Sammenfatning og vurdering Kapitel 17. Tredjemandssamliv 1. Indledning Nyt samliv eller et økonomisk og personligt fællesskab med en ny partner Afgørelse om bidragspligt Bortfald eller nedsættelse af et aftalt bidrag Nedsættelse af et fastsat bidrag særligt når den berettigede ikke har fælles bolig med sin nye partner

14 Praksis indtil 1969-ægteskabsreformen, ægteskabsreformen i 1969 og det senere udvalgsarbejde Udviklingen i den administrative praksis i 1970 erne Ombudsmandens kritik i Domstolenes prøvelse af den administrative praksis U V Ombudsmandens kritik i Skarrildhusberetningen fra Nærmere om praksis Sagens gang Familiestyrelsens praksis Hvilke hensyn ligger til grund for praksis om T-samliv? De sociale konsekvenser af at miste et bidrag Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Principper fra Commission on European Family Law og forslag fra The American Law Institute Sammenfatning og vurdering Del 4. Aftaler Kapitel 18. Aftaler og andre indbyrdes dispositioner 1. Indledning Aftalesituationen for ægtefæller og for samlevende Retsstillingen for ægtefæller Kontraktægteskab Retsstillingen for samlevende Aftaler og andre indbyrdes dispositioner i samlivsforhold Kontrakter Særligt om dispositioner, der sigter på dødssituationen Information, vejledning og rådgivning Ægtefællers forhold Samlevendes forhold Uafhængig advokatrådgivning eksempler fra fremmed ret Formkrav Ægtefællers forhold

15 5.2. Samlevendes forhold Aftalefrihedens grænser Ægtefællers forhold Samlevendes forhold Retsstillingen i Sverige og Norge Svensk ret Norsk ret Efterfølgende rimelighedscensur AFTL Ægtefællers aftaler Samlevendes aftaler Sammenfatning og vurdering Del 5. Retspolitik Kapitel 19. Retspolitiske overvejelser 1. Indledning Fremstillingens forudsætninger og værdigrundlag Nedsættelse af et udvalg og iværksættelse af undersøgelser Formueforholdet mellem ægtefæller og mellem samlevende Retspolitiske overvejelser på kortere sigt Retspolitiske overvejelser på middellangt sigt Ændringsforslag for ægtefæller Nyformulering af ÆL Andre forslag til ændring/ophævelse af regler for ægtefæller Skitse til regler i en sambolov Bør der som udgangspunkt gælde de samme regler for visse grupper af samlevende par som for ægtefæller med særeje? Hvem skal være omfattet af en sambolov? Godtgørelsesbeløb og medvirkensregel Regler om oplysningspligt, rådighedsbegrænsninger og overtagelsesret Retspolitiske overvejelser på middellangt til længere sigt Ændringer for ægtefæller Indførelse af akkvisitionsfællesskab Ændringer for samboere Indførelse af akkvisitionsfællesskab Fælles lov for ægtefæller og samlevende?

16 5. Underholdsforpligtelser mellem ægtefæller og mellem samlevende Retspolitiske overvejelser på kortere sigt Ændringer for ægtefæller og samlevende Retspolitiske overvejelser på middellangt sigt Ændringer for ægtefæller Ændringer for samboere Ændringer på længere sigt Ændringer for ægtefæller og samboere Kapitel 20. Skitse til lovændringer for ægtefæller skitse til en sambolov Skitse til lov om ændring af forskellige bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold Skitse til Lov om samboeres økonomiske forhold (sambolov) Summary Fortegnelse over anvendte forkortelser Litteraturfortegnelse Domsregister Stikordsregister

17 Forord Forord Forord Afhandlingens hovedsigte er at beskrive og analysere retsstillingen for ugifte samlevende med fokus på de økonomiske forhold samt at stille forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, har jeg i betydeligt omfang inddraget ægtefællers retsforhold. Gennem de senere år er der blevet indført lovgivning for samlevende af forskelligt eller af samme køn i en række lande, bl.a. i Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand. Der er valgt forskellige løsninger, hvorfor udviklingen langt fra er entydig. Da afhandlingen har et retspolitisk sigte, har jeg fundet det velbegrundet at anlægge et internationalt perspektiv. Denne afhandling er for størsteparten udarbejdet under min ansættelse ved Afdelingen for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Afhandlingen er skrevet over en længere periode, hvor jeg sideløbende har beskæftiget mig med emnet såvel i min undervisning som i bøger, artikler m.v. Arbejdet er færdiggjort, efter at jeg blev ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Under udarbejdelsen af afhandlingen har jeg haft faglige drøftelser med en lang række personer, som hver på sin måde har ført mig videre. Tak til alle. Jeg skylder en ganske særlig tak til tidligere og nuværende kolleger inden for familieretten for opmuntring og kommentarer. Også en ganske særlig tak til landsdommer adj. professor dr. jur. Svend Danielsen, der har læst manuskriptet, og hvis støtte og faglige input har været en stor hjælp i forbindelse med afhandlingens færdiggørelse. Ligeledes vil jeg særligt takke professor dr. jur. Jørgen Dalberg-Larsen, som har læst dele af manuskriptet, og har glædet mig med sin interesse og de inspirerende samtaler, vi har haft. Tak til Margot og Thorvald Dreyers Fond, der har ydet økonomisk støtte til bogens udgivelse. Til frikøb, rejser og forskningsophold, som har haft forbindelse med projektet, skylder jeg tak til flere fonde: Aarhus Universitets Forskningsfond, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Helge Hoffs Legat samt Margot og Thorvald Dreyers Fond. 17

18 Forord Sidst, men ikke mindst, vil jeg sige en varm tak til arbejdsrefugiet Ørslev Kloster, hvor væsentlige dele af afhandlingen er blevet skrevet, og til Noe for hans store tålmodighed og loyalitet undervejs. Afhandlingen er indleveret til bedømmelse i februar Der er kun i begrænset omfang medtaget materiale efter den 1. januar København, december 2010 Ingrid Lund-Andersen 18

19 INDLEDNING Fremstillingens emne, metode og kilder Indledning Fremstillingens emne, metode og kilder 1. Emne og problemstillinger 1. Emne og problemstillinger Emnet for denne afhandling er de økonomiske forhold for ægtefæller og for ugifte samlevende par med vægten lagt på de dele af privatretten, der er benævnt familieformueretten. Mit hovedsigte er at belyse retsstillingen for samlevende, dvs. to personer af forskelligt eller samme køn, der bor sammen som par uden at være ægtefæller eller registrerede partnere. 1 Da samlevendes retsstilling ofte sættes i relation til reguleringen for ægtefæller, inddrages ægtefællers retsforhold i betydeligt omfang. Ved indgåelse af ægteskab etableres en retlig status, hvorefter ægtefællers økonomiske forhold reguleres i ægteskabsloven og i lov om ægteskabets retsvirkninger. 2 Denne status er bygget op omkring et familieprincip, der afspejler en fællesskabstankegang. De økonomiske forhold for samlevende er som udgangspunkt fastlagt ud fra et individualprincip, hvor en retlig regulering alene sker ud fra en bedømmelse af den enkelte persons situation. Formueforholdet mellem samlevende bygger derfor på de almindelige formueretlige regler. Hvis et samle- 1. Med indførelsen af lov om registreret partnerskab for personer af samme køn i 1989 opstod der behov for en lidt ændret terminologi, idet betegnelsen»ugifte samlevende/ugifte samboende/papirløst ægteskab«herefter ikke fandtes helt retvisende, se også Familieret Århus, 2009, s I fremstillingen anvendes derfor hovedsageligt de brede udtryk»samlevende/samlevende par/samlivsforhold«. Udtrykket samboer benyttes i omtalen af de regler, der foreslås indført i en kommende sambolov, se nærmere ndf. i kap. 5,5. Udtrykkene sambor/samboer benyttes i de svenske og norske love. Danmarks Statistik anvender betegnelsen»samlevende par«og»samboende par«på en anden måde end i denne fremstilling, ligesom ugifte samlevende optræder som begreb i statistikken, se herom ndf. i kap. 1,2 og kap. 5,2. 2. Når der i fremstillingen nævnes retsstillingen for ægtefæller, vil den samme retsstilling som udgangspunkt gælde for registrerede partnere, jf. lov om registreret partnerskab 3, jf

20 Indledning Fremstillingens emne, metode og kilder vende par ønsker en retsstilling, der adskiller sig herfra, må de indgå en aftale i form af en individuel kontrakt. I de seneste årtier er der inden for en række retsområder blevet knyttet retsvirkninger til at leve i et samlivsforhold navnlig i den offentlige ret og ofte således, at et samlevende par helt eller delvist sidestilles med ægtefæller. Denne udvikling har fundet sted såvel i lovgivning som i administrativ praksis og i domspraksis. I afhandlingen undersøges, i hvilken udstrækning retsstillingen for samlevende er blevet ændret fra, at der anlægges en individuel bedømmelse af parternes forhold, til, at vurderingen baseres på en fællesskabstankegang. Med andre ord, hvorvidt samlivsforhold er på vej til at blive en statusrelation på grundlag af et familieprincip. Denne undersøgelse afsluttes med en analyse af, hvilke konsekvenser en sådan udvikling bør få for reguleringen af de samlevendes økonomiske forhold. Denne problemstilling har stor aktualitet. For det første er retsstillingen for samlevende praktisk relevant og omfatter talmæssigt et betydeligt antal mennesker. I Danmark lever i dag over ½ mio. personer sammen uden at være gift eller registrerede partnere, hvilket skønsmæssigt svarer til 22 % af alle samlevende (gifte, registrerede partnere og ugifte) et tal, der relativt er et af de højeste i verden. 3 I omkring en tredjedel af alle samlivsforhold er der børn. 4 Samlivsforhold er i dag en accepteret familieform og betragtes af mange som en variant af ægteskabet. Før et par gifter sig, har de typisk levet sammen i en længere periode. Tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ofte bestemt af tilfældige omstændigheder, og der indgår sjældent dybere juridiske overvejelser. En del par har levet sammen i en årrække, har en integreret økonomi og lever i det hele på en måde, der svarer til ægteskab bortset fra vielsesattesten. Andre par lever sammen i et uforpligtende forhold med adskilt økonomi og betragter samlivet som et prøveforhold. Karakteristisk for samlivsforhold er deres forskellighed såvel i motiver som i livsmønster. For det andet er der behov for en ny fremstilling, som beskriver og systematiserer gældende ret for samlevende inden for de centrale økonomiske områder. Dels er flere retsområder aldrig blevet beskrevet mere indgående, dels foreligger en række nyere domstolsafgørelser, som ikke er blevet analyseret og kommenteret. 3. Den 1. januar 2009 levede personer i samlivsforhold, se Danmarks Statistik, Befolkning og valg 2009:7. 4. Den 1. januar 2009 var antallet af ugifte par med fællesbørn

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Gitte Meldgaard Abrahamsen

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi This page intentionally left blank Thorkil Juul Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Håndbog i kommunernes

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Hans Boserup Susse Humle MEDIATIONS PROCESSEN I PRAKSIS. nyt juridisk forlag

Hans Boserup Susse Humle MEDIATIONS PROCESSEN I PRAKSIS. nyt juridisk forlag Hans Boserup Susse Humle MEDIATIONS PROCESSEN I PRAKSIS nyt juridisk forlag Mediationsprocessen i praksis Hans Boserup og Susse Humle Mediationsprocessen i praksis Nyt Juridisk Forlag 2012 Hans Boserup

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv? TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

Læs mere

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab? I This page intentionally left blank II Ole Hansen Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab?

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Flamingoeffekten Sociale overdrivelser og social pejling Flemming Balvig & Lars

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN OBLIGATIONS INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 8. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Obligationsinvestering Michael Christensen Obligationsinvestering Teori og praktisk

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave nr. 1. Den 5. januar 1992 giftede Morten Mortensen sig med Hanne Hansen. Han ejede ved ægteskabets indgåelse en villa med en friværdi på 250.000 kr., en

Læs mere

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave Selskabsformerne 7. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): Retsudvalget L 100 - Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til

Læs mere

De politiske partier i retlig belysning

De politiske partier i retlig belysning Jørgen Albæk Jensen De politiske partier i retlig belysning Studier i den retlige regulering af de politiske partiers forhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Albæk Jensen De politiske partier

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E PETER BLUME DATA BESKYTTELSES RET 4. U D G AV E J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Databeskyttelsesret Peter Blume Databeskyttelsesret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

LI N DA KJÆR M I NK E. Fængslets. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

LI N DA KJÆR M I NK E. Fængslets. Jurist- og Økonomforbundets Forlag LI N DA KJÆR M I NK E Fængslets indre liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Fængslets indre liv Linda Kjær Minke Fængslets indre liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012 Linda Kjær Minke Fængslets

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Civilrettens styring af skatteretten

Civilrettens styring af skatteretten Civilrettens styring af skatteretten NIKOLAJ VINTHER JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FOR LA MACNUS INFORMATIK A> Forord 3 Forkortelser 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 11 A. Problemformulering 11 B. Afhandlingens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Ida, der er 35 år, og Carl på 57 år beslutter i juni 1999 at flytte sammen. De køber samme måned en 3- værelses ejerlejlighed i Århus til en købesum på 900.000

Læs mere