SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015"

Transkript

1 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 <Slide 1: Velkommen til Generalforsamling 2015> Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her og tak for Jeres fortsatte interesse for SP Group. Vi har glædet os til at fortælle om koncernens udvikling og fremtidsplaner. Vi gør det igen i år på den måde, at jeg først trækker hovedlinjerne fra 2014 op. Derefter gennemgår adm. direktør Frank Gad årsregnskabet og den helt friske rapport for 1. kvartal 2015, som vi har udsendt i dag. Og så runder jeg af med aktionær- og ledelsesforhold, forventninger, mål og strategi. Men først skal vi vælge en dirigent og konstatere, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Det er bestyrelsen, der udpeger dirigenten, og vi har peget på advokat Henrik Ottosen. Værsgo til Henrik. Ordet til Henrik Ottosen <Slide 2: Dagsorden> <Slide 3: Bestyrelsens beretning ved Niels Kristian Agner> Niels Kristian Agner 2014 blev på en gang et både udfordrende år og et godt år for SP Group. Udfordrende, fordi vi bestemt havde vores at slås med på markederne. Og godt, fordi det - på trods af disse markedsmæssige bryderier - lykkedes at nå den højeste omsætning og det bedste resultat før skat i SP Groups historie. <Slide 4: Udfordringer i 2014> Lad os først se på udfordringerne. SP Group opererer i en meget konkurrenceintensiv industri. Der er kamp om ordrerne og pres på priserne, og især det danske marked er præget af overkapacitet. Det er vi vant til. Det klynker vi ikke over. Tværtimod har vi år for år formået at øge SP Groups marginer ved at effektivisere produktionen, flytte løntung produktion ud af Danmark, styre omkostningerne stramt, tilpasse kapaciteten og forbedre produktmikset. Hele den indsats, som man kan sammenfatte i få ord: Bedre produktion billigere og hurtigere. Også i 2014 var markedsvilkårene svære, men i tilgift mødte vi 3 ekstra udfordringer i markedet: Side 1 af 13

2 For det første faldt oliepriserne markant, og derfor købte vores kunder inden for olie, gas og den petrokemiske industri mindre. Det ramte især Accoats aktiviteter med belægning eller coating af olierør, selv om coating faktisk er med til at forlænge rørenes levetid og øge produktionen. Samlet faldt SP Groups salg til olie- og gasindustrien med knap 14%. For det andet blev vores salg til landbruget klemt på to fronter: I Skandinavien havde landbruget ikke råd til at investere i store stalde på grund af pressede fødevarepriser. Og i Ukraine blev landbruget, ligesom resten af erhvervslivet, ramt af borgerkrigslignende tilstande og politisk uro. Problemerne på to så store markeder ramte salget af skorstene og ventilationsudstyr fra TPI. Salget faldt med 14%, selv om TPI havde fremgang på andre af sine 40 markeder. For det tredje havde vi problemer med den nye virksomhed SP Extrusion, som blev forsinket i sit kommercielle gennembrud. Vi tror stadig fuldt og fast på SP Extrusion, som jeg vender tilbage til om lidt, men i 2014 kostede det ganske mange penge at have en ny kvadratmeter stor fabrik kørende, uden at kapaciteten blev udnyttet tilstrækkeligt. <Slide 5: Hovedpunkter i 2014> På trods af disse udfordringer lykkedes det at hæve SP Groups omsætning med 5,7% til mio. kr., knap 1,2 mia. kr. Den organiske vækst var 3,4%, og resten af væksten skyldes købet af virksomheden Bröderna Bourghardt. Vi solgte mere på næsten alle markeder. Vi mistede ingen væsentlige kunder, og det lykkedes at tiltrække flere nye, store kunder. Derimod blev marginerne presset af de udfordringer, jeg lige har nævnt, ligesom vi havde udgifter til at indkøre nye produktionsanlæg i USA, Kina, Polen og Danmark. Driftsresultatet før renter, skatter, af- og nedskrivninger EBITDA faldt derfor en lille smule til 113 mio. kr., mens overskudsgraden blev 9,7% mod 10,4% året før. Efter af- og nedskrivninger blev det primære driftsresultat før finansielle poster (EBIT) 60 mio. kr. De finansielle udgifter faldt fra 15 mio. kr. til cirka 9 mio. kr., fordi renteniveauet var lidt lavere, og fordi nogle valutakursreguleringer gik vores vej. På den baggrund blev resultatet før skat og minoriteter 51,5 mio. kr. en fremgang på godt 1 mio. kr. og det hidtil bedste resultat i SP Group. Efter skat viste bundlinjen uændret 39 mio. kr. Side 2 af 13

3 Vi fik altså fremgang og indfriede forventningerne til omsætning og resultat før skat. Omstændighederne taget i betragtning kan vi godt være tilfredse med de resultater i et år, hvor der ikke var megen medvind på SP Groups cykelstier. Men vi havde da gerne set en mere markant fremgang. Ingen tvivl om det. <Slide 6: Fokusområder (1) Vi har nogle fokusområder eller strategiske prioriteter i SP Group. Det første er internationalisering: Vi arbejder konstant på at øge det internationale salg, både for at mindske afhængigheden af det danske marked, men også for at få en eksponering mod markeder med vækst. Sidste år hentede SP Group 50,2% af omsætningen uden for Danmark, og det var det højeste niveau til dato. Væksten var særlig høj i Asien, Mellemøsten samt Nord- og Sydamerika, og samlet steg salget uden for Danmark med 5,8%. Afsætningen i Danmark voksede i øvrigt også med 5,6% selv om Accoat havde færre store enkeltprojekter. Det næste fokusområde er at sælge flere produkter under egne varemærker, fordi vores egne produkter alt andet lige har højere dækningsgrader end de produkter, vi fremstiller som underleverandør. Sidste år var der tocifret vækst i salget af guide wires fra SP Medical, og der var også god fremgang i salget af ergonomiske produkter fra Ergomat. Derimod faldt salget af staldventilationsudstyr fra TPI, som jeg lige var inde på, og derfor viste det samlede salg af egne produkter kun en minimal vækst på 0,1%. Men egne varemærker udgør immervæk 16% af omsætningen, og salget af produkter under egne varemærker er fordoblet over de seneste 10 år. <Slide 7: Fokusområder (2) Vi har også nogle brancher, som vi særligt satser på at sælge til. Det er brancher i vækst, og vi har på tværs af SP Group udviklet nogle særlige kompetencer, som giver os et forspring, når vi betjener disse brancher. Vigtigst er Healthcare. Vi fremstiller en række plast- og belægningsprodukter til medico-kunder i Europa, Nord- og Sydamerika samt Asien, og derudover har vi vore egne guide wires og vore egne ergonomiske løsninger. Salget til healthcare steg sidste år 8%, og området udgør 39% af SP Groups omsætning. Den næst vigtigste sektor er cleantech det vil sige isolering, energibesparende produkter, vedvarende energi og miljø. De stigende klimapåvirkninger øger den globale efterspørgsel efter cleantech, og SP Group er rigtig godt med. Cleantech stod sidste år for cirka 28% af Koncernens omsætning, og salget til sektoren voksede med godt 4%. Side 3 af 13

4 Den tredje store sektor er fødevareproducenter og fødevarerelaterede industrier, som samlet aftager 16% af SP Groups salg. Sidste år købte disse kunder 12% mere hos SP Group. Vi sælger selvfølgelig også til kunder i andre industrier. Jeg har allerede nævnt Olie & Gas, og en anden vigtig industri er Automotive med rullende materiel. Samlet står de industrisektorer, jeg her har nævnt, for 89% af SP Groups omsætning, og vi har i flere sektorer en stærk international position: Kunderne kender SP Group. De ved, at vi har nogle særlige kompetencer og erfaringer inden for deres sektor. Og den position skal vi selvfølgelig drage fordel af, ligesom vi hele tiden skal arbejde på at udbygge positionen. <Slide 8: Pengestrømme> Lad mig runde denne gennemgang af hovedtallene af med pengestrømmene. Pengestrømmene fra driften blev godt 64 mio. kr. Det var et lille fald fra året før, som mest skyldes, at vi havde en marginalt lavere indtjening på driften. Pengestrømmene til investeringer var 64 mio. kr. De penge gik til ny kapacitet, produktivitetsfremmende og energibesparende tiltag samt opkøb. Pengestrømmene fra finansiering blev et plus på cirka 10 mio. kr. mod et minus på ca. 48 mio. kr. året før. Ændringen skyldes især, at vi omlagde vores finansiering og optog nye langfristede lån. Da vi brugte ligeså mange penge på investeringer, som vi fik ind fra driften, øgedes likviditeten med de 10 mio. kr., som vi fik ind fra finansieringen. Det er ledelsens opfattelse, at SP Group fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til selskabets drift og planer, og at likviditeten er tilstrækkelig til at opfylde Koncernens nuværende og fremtidige forpligtelser. <slide 9: Udviklingsprojekter> Vi ser heldigvis, at stadig flere virksomheder vælger at erstatte glasfiber, træ og metal med plast, fordi plast både er bedre, lettere og billigere - og i de fleste tilfælde også mere miljøvenligt. Det er en god udvikling, og det er en udvikling, som SP Group prøver at fremme. Derfor investerer vi i at forbedre plasts egenskaber, udstrække plasts anvendelsesområder og reducere materialeforbruget. Vi har nu i et par år arbejdet på at bruge genbrugsplast til at fremstille nye produkter. Det sker gennem virksomheden SP Extrusion, som jeg nævnte før. Side 4 af 13

5 Perspektiverne er store, både for klimaet og for SP Group: Husholdningsaffald eller plastaffald bliver i dag typisk brændt på vore hjemlige breddegrader, mens det andre steder i verden hober sig op som affald. Vi anviser en ny vej, hvor affaldet kan genbruges til at fremstille nye produkter. Vi har allerede vist, at vi kan forvandle sorteret husholdningsaffald til produkter, der kan erstatte truet hårdttræ fra tropiske regnskove. For eksempel som gulve i containere, som plankegulve på terrasser eller som spunsvægge til kanaler. Næste skridt er en egentlig kommerciel produktion i større skala, og dertil håber vi at nå her i 2015 med SP Extrusion. Vi er også involveret i andre løfterige projekter: Sammen med blandt andet Aarhus Universitet er vi med til at udvikle en molekylær nano-lim, som kan forene materialer, der ellers er uforenelige - for eksempel plast og metal. Vi er gået sammen med to store udenlandske kunder om at bringe projektet videre ved at ansætte en forsker på universitetet. Forskeren arbejder på at bruge nano-limen i en konkret løsning, som vi har søgt patent på sammen med vores to partnere. Vi forventer os også meget af to projekter, hvor plast blandes med graphen, som er kulstofkrystaller i ultratynde ark. Og ultratynde skal forstås helt bogstaveligt: Arkene er kun et atom tykke, men både stivere og stærkere end diamanter. De to projekter er offentligt støttede, og SP Group bidrager med en belægning, som er anti-statisk, og den egenskab har vi opnået ved at tilsætte få promille graphen til belægningen. Desuden arbejder vi videre på at udvikle komponenter til brændselsceller - for eksempel brændselsceller til at drive biler, der skal køre i områder, hvor man ikke vil have forurenende gasser. Vi har også andre udviklingsprojekter sammen med kunder, og endelig udvikler vi nye produkter i eget navn. I alt brugte SP Group sidste år 12 mio. kr. på udvikling. <Slide 10: Strategisk udvikling - opkøb> Vi er også åbne for opkøb, der kan tilføre teknologier og kompetencer, som SP Group enten ikke har - eller som vi gerne vil mestre endnu bedre. I februar sidste år overtog vi 80% af aktierne i virksomheden Bröderna Bourghardt, som har salg og service i Sverige og produktion i Letland. Virksomheden er Skandinaviens førende producent af telene et kemikalieresistent og slagfast plastmateriale, som f.eks. bruges i vindmøller, vej- og landbrugsmaskiner, off-shore konstruktioner og andre store emner. Virksomheden producerer også avancerede glasfiberprodukter. Side 5 af 13

6 Ved købet havde vi en forventning om, at SP Groups kunder ville være interesserede i de svenske telene-produkter, mens vi omvendt kunne sælge plast og belægning til Bröderna Bourghardts kunder. De forventninger er til fulde opfyldt. Den svenske virksomhed er vokset og bidrager i de første 10 måneder under SP Groups ejerskab med en omsætning på knap 26 mio. kr. I år har vi overtaget 2 små virksomheder: Den 1. januar overtog vi Scanvakuum en lille virksomhed i Sorø med fokus på vakuumformning. Vi har lagt virksomheden ind i Gibo Plast, som på den måde har styrket sin position som en af Skandinaviens førende producenter af tekniske artikler i termoformet plast. Maskiner og værktøjer er overført til Gibos fabrikker i Skjern og Polen, og kunderne betjenes nu fra Skjern. Den 13. marts overtog vi Sander Tech i Nibe. Det er en af Danmarks ældste plastvirksomheder, som i dag er en højt specialiseret sprøjtestøbevirksomhed med fokus på vindenergi, og derved passer Sander Tech som hånd i handske til vores fokus på cleantech. Vi overfører kundeservice og teknisk support til SP Moulding i Stoholm, og i løbet af 2015 lukker vi fabrikken i Nibe og overfører maskiner og værktøjer til SP Mouldings fabrikker i Danmark og Polen. Det er to mindre virksomheder, vi har købt. De havde sidste år en omsætning på 16 mio. kr. og et EBITDA på 2 mio. kr. Men de passer godt ind i SP Group, og med købene er SP Group med til at konsolidere den danske plastindustri, hvor der stadig er alt for mange fabrikker med alt for mange maskiner. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi gerne vil være med til at fortsætte denne nødvendige konsolidering af industrien. <Slide 11: Investeringer> Investeringerne i opkøb, produktudvikling og ny kapacitet er selvfølgelig udtryk for, at vi regner med at kunne bruge de ekstra maskiner, vi får. Og vi regner med at kunne sælge de nye produkter, vi udvikler. Vi tror på fremtiden, og vi har ikke grund til andet. Selv om vi mødte nogle nye udfordringer i 2014, så gik SP Group styrket ud af året med nye kunder, nye produkter, en bredere teknologisk platform og et stærkere aftryk på markederne. Og selv om markederne er udfordrende, så forventer vi, at SP Group kan fortsætte fremgangen, hvis vi hele tiden sætter kunderne i fokus, er kreative, øger effektiviteten, reducerer omkostningerne og opdyrker nye markeder og kunder. Side 6 af 13

7 Jeg håber, at jeg med disse bemærkninger har tegnet et billede af de store linjer i Nu vil Frank Gad gennemgå året i Koncernen og forretningsområderne lidt mere detaljeret. <Slide 12: Hovedtal for 2014 og 1. kvartal 2015 ved Frank Gad> [Frank Gad gennemgår koncern, forretnings- og produktområder] [Ordet tilbage til Niels Kristian Agner] <Slide 26: Bestyrelsens beretning v. Niels Kristian Agner> Niels Kristian Agner Tak til Frank. Jeg vil nu vende mig til aktionærernes afkast. <Slide 27: Udbytte for 2014> Bestyrelsen har en ambition om, at udbyttet vokser stabilt fra år til år selvfølgelig i den udstrækning at SP Groups indtjening tillader det. Derfor foreslår vi, at udbyttet for tredje år i træk øges med 50 øre, så vi ender på 3,50 kr. pr. aktie. Det svarer til en samlet udlodning på cirka 7 mio. kr. Vi mener, at SP Group er i så god finansiel form, at det udbytte er passende: For det første voksede soliditeten sidste år til 29,3% inklusive minoriteter, og soliditeten ligger dermed komfortabelt over målet på 25%. Og for det andet udgør det primære driftsresultat stabilt mere end 5% af omsætningen. EBIT-marginen var sidste år 5,2%. Derimod har vi lige akkurat ikke opfyldt vores tredje forudsætning, nemlig at den rentebærende nettogæld skal være mindre end 4 gange driftsindtjeningen. Ultimo 2014 var den rentebærende nettogæld 4,1 gange EBITDA, men med de nuværende, historisk lave renter og den lave pris på gæld så kan vi godt leve med at være marginalt på den forkerte side af den målsætning. Bestyrelsen har selvfølgelig også taget bestik af Koncernens investeringsplaner og fremtidsudsigter, og det er på denne samlede baggrund, at vi foreslår udbyttet på 3,50 kr. pr. aktie. <Slide 28: Aktiekursudvikling> Udbyttet giver et pænt kontant bidrag til aktionærernes afkast, men i SP Group er det aktiekursen, som for alvor skal skabe et afkast til aktionærerne. Det er udsigten til vedvarende kursstigninger, som virkelig skal gøre det attraktivt at være aktionær i SP Group. Derfor er hovedreglen stadig, at vi bruger det meste af årets overskud til at finansiere tiltag, der kan være med til at skabe lønsom vækst i koncernen og dermed løfte aktiekursen. Side 7 af 13

8 Desværre gav aktien ikke noget positivt afkast sidste år. Afkastet var minus 3,3%, når man medregner det udbytte, der blev udbetalt sidste år, og det var en del mindre end det generelle afkast på NASDAQ Copenhagen. Ser vi derimod over de seneste 5 år, så har SP-aktien givet et samlet afkast på 430% inklusiv udbytte. Det gør SP-aktien til en af de bedste værdiskabere på børsen - helt i tråd med vores mål om at sikre aktionærerne et fornuftigt afkast. Vi har en forventning om, at aktiekursen vil rette sig i takt med, at vi realiserer vores mål for SP Group. Her i 2015 er kursen da også steget 18%. Ud over udbyttet leder vi også penge tilbage til aktionærerne ved at købe egne aktier. I april sidste år afsluttede vi et program, hvor vi tilbagekøbte egne aktier for 18 mio. kr. Kort efter søsatte vi et nyt program, som vi afsluttede den 10. april i år, hvor vi havde tilbagekøbt egne aktier for 14 mio. kr. Vi har netop indledt et nyt program, hvor vi frem til 31. december i år øremærker 10 mio. kr. til køb af egne aktier. De egne aktier, Selskabet køber, bruger vi især til at afdække warrants til direktion og ledere. Men vi kan også bruge aktier som betaling ved opkøb. Vi er selvfølgelig helt på det rene med, at aktiemarkedets interesse for selskaber af SP Groups størrelse og kategori er svingende. Men det tager vi som en udfordring! Vores direktion bruger en del tid og kræfter på at informere om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Vi er nok et af de small-cap selskaber, der tager den opgave mest alvorligt. Vi klør på, og målet er, at SP-aktien er både korrekt prissat og let omsættelig. Sidste år blev der handlet SP-aktier med en samlet værdi på små 120 mio. kr., og målt på omsætning steg handlen i aktien med godt 23%. <slide 29: Vederlag> Lad mig nu knytte et par bemærkninger til vederlagsforholdene i SP Group. Direktionens samlede vederlag steg sidste år fra 5,4 mio. kr. til 5,6 mio. kr. Det beløb dækker løn, aktiebaseret vederlag og værdi af firmabil, telefon med mere, hvorimod direktørerne selv betaler deres pension. Vi mener, at dette vederlag er fair i forhold til SP Groups størrelse og resultater. Vores direktion har ingen bonusordninger eller andre kortsigtede incitamentsordninger. Derimod har SP Group siden 2010 haft langsigtede ordninger, hvor vi tildeler warrants (eller: tegningsretter) til direktionen og andre ledere. Side 8 af 13

9 Det er afgørende for SP Group, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige ledere. Derfor skal vi have et instrument som warrants, der knytter lederne tættere til koncernen - og belønner lederne, når de bidrager til værdiskabelsen. Warrants er også med til at cementere, at ledere og aktionærer har fælles interesser, for kun hvis aktiekursen stiger, får lederne en fordel af deres tegningsretter. SP Group tildelte sidste år warrants til vores 2 direktører og warrants til 25 andre ledere. Det skete i henhold til den bemyndigelse, vi fik på generalforsamlingen i 2013 til i alt at udstede warrants frem til Vi har ikke brugt hele den bemyndigelse. Vi har stadig warrants at gøre godt med, og derfor beder vi ikke om nogen ny bemyndigelse i dag, men det vil vi gøre på næste års generalforsamling. <Slide 30: Bestyrelsens honorar> Bestyrelsen i SP Group har ingen incitamentsordninger. Bestyrelsen får et fast honorar, som fastsættes af generalforsamlingen. Vederlaget for 2014 er en del af årsrapporten. Så hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten, vil formanden få et honorar på kr., mens næstformanden får kr., og hvert af de øvrige medlemmer får kr. Det svarer på kroner og ører til, hvad vi varslede sidste år. For 2015 er bestyrelsens indstilling, at honoraret skal være uændret. Dog foreslår vi, at formanden for revisionsudvalget det er Hans-Henrik Eriksen får et ekstra honorar på kr. for at varetage opgaven som formand for dette lovpligtige udvalg. Men ellers vil bestyrelsens honorar være uændret. Og lad mig så tilføje, at I på side i årsrapporten kan finde mere om bestyrelsens arbejde og sammensætning samt om vederlagsforholdene. <Slide 31: Forventninger til 2015> Lad mig runde beretningen af med at se fremad. Først gennemgår jeg forventningerne til 2015, og så giver jeg en status på vores mål og strategi. Vi tror på, at den globale økonomi også vil vokse i 2015, men sigtbarheden er fortsat lav, og økonomien er stadig skrøbelig. Det gælder især for de nære markeder i Europa, hvor en række lande stadig har bekymrende store underskud på de offentlige finanser og høj gæld. Derfor venter vi en lav vækst på vores europæiske nærmarkeder. I disse svære markeder vil SP Group lancere nye produkter og løsninger til kunder i specielt healthcare, cleantech, fødevarerelaterede industrier samt olieog gas, og de nye løsninger ventes at bidrage til vækst og indtjening. Side 9 af 13

10 Vi vil fortsætte med at styre omkostningerne stramt - og spare, hvor spares kan - ligesom vi er klar til hurtige tilpasninger af kapaciteten og i øvrigt fastholder fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring. Vi planlægger et lidt lavere investeringsniveau end sidste år, og de fleste investeringskroner øremærker vi igen i år til medico-aktiviteterne. Afskrivningerne ventes fortsat at stige som en naturlig følge af de senere års investeringer. Til gengæld forventer vi, at de finansielle udgifter vil være på samme niveau som sidste år. Samlet forventer vi, at SP Group får et lidt højere aktivitetsniveau - og et lidt større resultat før skat og minoriteter end sidste år. Altså fortsat fremgang, men lad mig endnu engang påpege, at markedsudsigterne er uklare. <Slide 32: Langsigtede finansielle mål> Ser vi lidt længere ud i horisonten, så styrer SP Group efter nogle klare finansielle mål. Vi fastsatte oprindelig disse mål i 2007, og dengang indlagde vi som en afgørende forudsætning, at vores markeder skulle have en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på 3%, for at SP Group kunne opfylde sine mål. Det var før finanskrisen og den efterfølgende globale recession. Hvordan det siden er gået, det ved vi alle: På intet tidspunkt har BNP-væksten på vores hovedmarkeder blot været i nærheden af 3%, i nogle år har den endda været negativ. Derfor når vi ikke de finansielle mål i Grundlaget er simpelthen skredet. Men vi har valgt at bevare de finansielle mål. Vi styrer stadig efter dem og regner med at nå målene i løbet af en kortere årrække. Målene er beskrevet i årsrapporten. Lad mig blot lige rekapitulere: Vi vil hæve omsætningen til 1,5 mia. kr. Vi skal altså øge salget med godt 300 mio. kr. i forhold til sidste år. Vi vil øge EBITDA-marginen til 12% - 2,3 procentpoint mere end sidste år. Vi vil langsigtet øge resultatet før skat og minoriteter, så det kommer op på at udgøre 6-7% af omsætningen mod 4,4% sidste år. Vi tror, det er realistisk, fordi andelen af egne produkter med højere dækningsgrader ventes at vokse relativt mere end resten af omsætningen fremover. Side 10 af 13

11 Vi vil fastholde soliditeten på mellem 25% og 40%. Og endelig stræber vi efter at give aktionærerne et fornuftigt afkast gennem kursstigninger på aktien. Målet er, at resultatet pr. aktie over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med mindst 20% om året. Det er et niveau, vi har ligget langt over i de seneste 5 år. Alle disse mål er uændrede fra tidligere. Derimod har vi valgt at justere et enkelt af de finansielle mål, nemlig pejlemærket for den rentebærende nettogæld: Vi siger nu, at den rentebærende nettogæld skal svare til 3-4 gange driftsindtjeningen (EBITDA) ved udgangen af Og det niveau vil vi fastholde, så længe renteniveauet er historisk lavt. Når renterne på et tidspunkt begynder at stige, og gælden bliver dyrere, så nedbringer vi forholdstallet, så gælden kommer til at svare til 2,5-3,5 gange EBITDA. Så vidt målene, som vi fortsat arbejder os støt frem mod. Målene er vores sigtepunkter, men de er ingen facitliste. Vi vil ikke kompromittere en vedholdende forbedring af indtjeningen ved fikse snuptagsløsninger, som måske kan øge væksten, men omvendt vil sætte indtjeningen tilbage. Heri ligger også, at vi kun køber virksomheder og teknologier, hvis vi er helt overbeviste om, at de varigt kan bidrage positivt til koncernens indtjening. <Slide 33: Rådgivning og internationalisering> Vejen frem mod målene SP Groups strategi har som den helt afgørende forudsætning, at kunderne anser os for at være en innovativ, konkurrencedygtig, troværdig og ordentlig leverandør. Vi skal kort sagt være den bedste lokale partner inden for plast og belægning, og vi skal have et serviceniveau, der opfylder den enkelte kundes behov og forventninger. Ligesom i mange andre brancher stiller SP Groups kunder hele tiden større krav. De forventer mere, fordi udviklingen giver dem flere og flere valgmuligheder, og en række områder synes i stigende grad komplekse. Men netop det er en væsentlig del af vores eksistensberettigelse. Vi skal være kundernes vejviser, lige så vel som vi er deres producent. Vi skal være knalddygtige til at rådgive om materialer, processer og design, og vi skal tilføre kundernes produkter ekstra værdi. På sådanne advanced solutions, hvor vores kompetencer og teknologier er med til at øge værdien af kundernes produkter, får vi bedre priser end på traditionelle underleverandøropgaver. Side 11 af 13

12 Men vi skal ikke sidde og vente på kunderne. Vi skal være opsøgende og nytænke kundernes behov. Derfor udbygger vi samarbejdet med universiteter og forskningscentre, så vi udvider vores viden og rådgivningskompetencer. Det er også en del af strategien at fortsætte den geografiske ekspansion og øge eksporten fra fabrikkerne i Danmark, Letland, Polen, Kina, Brasilien og USA. Vi vil især have fokus på Østeuropa, Nord- og Sydamerika og Asien, så vi i en ikke alt for fjern fremtid henter 60% af salget direkte uden for Danmark. <Slide 34: Vækstindustrier og egne varemærker> Vi vil også fortsat øge salget under egne varemærker - ventilationsudstyr fra TPI, ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og guidewires fra SP Medical. Vi vil desuden blive ved at stille skarpt på kunder og industrier, der er i vækst. Med SP Medical som spydspids viderefører vi indsatsen rettet mod healthcarekunder. Vi bliver ved at udbygge vores internationale position som leverandør af løsninger til cleantech industrier, og vi har som allerede nævnt også fokus på fødevareproducenter og leverandører til fødevareindustrien samt olie- og gasindustrien. <Slide 35: Effektivitet og rationalisering> Samtidig med, at vi arbejder for at øge salget, vil vi fortsat gå målrettet til værks med effektiviseringer og rationaliseringer, som skal styrke marginer og indtjening. Det er en bredspektret indsats, hvor vi konstant: arbejder på at mindske forbruget af materialer og ressourcer søger at øge leveringssikkerhed og kvalitet på alle fabrikker effektiviserer indkøb, supply chain og sourcing opruster på systemsiden og tilstræber at forbedre alle processer reducerer bemandingen på løntunge opgaver i Danmark og udbygger kompetencerne på alle enheder Alt det, der skal til, for at vi kan løse kundernes behov bedre og billigere. Men indsatsen stopper ikke her. Vi vil konstant analysere vores aktiviteter med henblik på at skabe forbedringer. Vi har ingen hellige køer i SP Group. Hvis der er aktiviteter eller virksomheder, som vi ikke kan bringe op på en fornuftig indtjening, vil de blive afviklet eller solgt. <Slide 36: Tak til ledere og medarbejdere> Jeg håber, at denne beretning har givet et indtryk af SP Groups resultater, planer og muligheder såvel som af de udfordringer, vi møder. Som jeg nævnte før, gik SP Group styrket ud af 2014 som en mere strømlinet, effektiv og global koncern. Og vi er godt rustet til at fortsætte fremgangen. Side 12 af 13

13 Det er i høj grad direktionens, ledernes og medarbejdernes fortjeneste. Ledere og medarbejdere gør en stor indsats for at optimere SP Group og forbedre resultaterne. Det vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak for. Jeg vil også gerne takke aktionærerne for jeres interesse. Jeg kan love, at vi i bestyrelsen og direktionen fortsat vil lægge os i selen for at leve op til jeres tillid. Endeligt vil jeg gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og forbilledligt samarbejde. <Slide 37: Bestyrelsesformand Niels K. Agner> Tak for opmærksomheden. <Slide 38: Dagsorden fremhævet punkt 1-4> <Slide 39: Dagsorden fremhævet punkt 5 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer> <Slide 40: punkt 5 Forslag om ændring af vedtægternes 5 stk. 1> <Slide 41: punkt 5 Forslag om ændring af vedtægternes 5 stk. 2> <Slide 42: Dagsorden fremhævet punkt 6> <Slide 43: Valg af bestyrelsesmedlemmer navn/foto af alle 5> Niels Kristian Agner Bestyrelsen foreslår genvalg af alle 5 medlemmer. Det vil sige undertegnede, Erik Preben Holm, Hans Wilhelm Schur, Erik Christensen og Hans-Henrik Eriksen. I kan finde vores CV er og tillidshverv på side 24 i årsrapporten. Vi drøfter løbende i bestyrelsen, om vi nu har de kompetencer og erfaringer, som skal til, for at vi kan lede SP Group bedst muligt og samtidig være en god sparringspartner for direktionen. I al beskedenhed mener vi, at bestyrelsen har de rette kompetencer og erfaringer, og desuden har vi en betydelig indsigt i SP Group og i plastindustrien generelt. Derfor tager vi gerne et år til. Vi har mod på opgaven, og vi har både kræfterne og tiden. <Slide 44: Dagsorden fremhævet punkt 7> <Slide 45: Valg af revisorer navn/foto af de 2> <Slide 46: Dagsorden fremhævet punkt 8> <Slide 47: Tak for i dag> Side 13 af 13

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 30. april 2014 Niels Kristian Agner Velkommen til SP Groups generalforsamling. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2012, Søndersø Niels Kristian Agner Først og fremmest vil jeg gerne byde jer alle velkommen til SP Groups

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 GENERALFORSAMLING 2015 28. april 2015 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010. 28. april 2010

GENERALFORSAMLING 2010. 28. april 2010 GENERALFORSAMLING 2010 28. april 2010 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 27. april 2017 Slide 1: Velkommen til Generalforsamling 2016 Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her. En særlig

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016

GENERALFORSAMLING 2016 GENERALFORSAMLING 2016 28. april 2016 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Vejle, den 29. april 2008 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om meddelelse af decharge

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 29. april 2008, Vejle [Slide 1: Generalforsamling 2008] NKA Jeg vil gerne byde hjerteligt velkommen til generalforsamlingen. Vi har næsten 700 navnenoterede

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2009. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 05/2009 24. april 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2009 Resumé: SP Group realiserede i et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 45 / 21. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår af et resultat før skat

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009 3. kvartal 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 3. november 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 3. kvartal Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 29/ 2. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

1. kvartal 2010. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010

1. kvartal 2010. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010 1. kvartal 2010 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad Maj 2010 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. kvartal 2010 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

1. HALVÅR 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011

1. HALVÅR 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011 1. HALVÅR 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 26/2010 2. november 2010 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2010 Resumé: SP Group realiserede i de første 3 kvartaler

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 60 / 4. november CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i de første 3 er af et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2008

Dansk Aktiemesse 2008 Dansk Aktiemesse 28 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 17. september 28 DAGSORDEN Kort om SP Group Koncernens hovedtal 24 H1 28 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 47 / 22. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår i et resultat før

Læs mere

1. halvår 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 19. august 2009

1. halvår 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 19. august 2009 1. halvår 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 19. august 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2. kvartal og 1. halvår 2009 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

1. HALVÅR 2015. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 20. august 2015. 1. halvår 2015 20. august 2015 / SP Group

1. HALVÅR 2015. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 20. august 2015. 1. halvår 2015 20. august 2015 / SP Group 1. HALVÅR 2015 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 20. august 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2015 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

SP Group 1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad

SP Group 1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad SP Group 1. halvår 2007 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2007 DAGSORDEN 1. SP Group i overblik 2. Resultaterne i 1. halvår 2007 Koncernen Sprøjtestøbning Polyuretan Vakuumformning Belægning

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010

1. halvår Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010 1. halvår 2010 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad August 2010 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2010 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født 1960,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 23 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter på

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2009

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 23/2009 3. november 2009 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 49 / 20. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Den Danske Finansanalytikerforening

Den Danske Finansanalytikerforening Den Danske Finansanalytikerforening Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 12. juni 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 11/ 23. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første halvår et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

1. HALVÅR Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012

1. HALVÅR Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012 1. HALVÅR 2012 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 23. august 2012 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 1. halvår 2012 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 43 / 23. august CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 1. halvår Resumé: SP Group realiserede i første halvår et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør DDF s Virksomhedsdag, 30. maj 2006 DISPOSITION 1. SP Group et overblik 2. De 4 forretningsområder 3. Hovedtal Q1 2006 4. Strategi 5. Finansielle mål

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere