SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015"

Transkript

1 SP GROUPS GENERALFORSAMLING 28. april 2015 <Slide 1: Velkommen til Generalforsamling 2015> Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I har taget jer tid til at være her og tak for Jeres fortsatte interesse for SP Group. Vi har glædet os til at fortælle om koncernens udvikling og fremtidsplaner. Vi gør det igen i år på den måde, at jeg først trækker hovedlinjerne fra 2014 op. Derefter gennemgår adm. direktør Frank Gad årsregnskabet og den helt friske rapport for 1. kvartal 2015, som vi har udsendt i dag. Og så runder jeg af med aktionær- og ledelsesforhold, forventninger, mål og strategi. Men først skal vi vælge en dirigent og konstatere, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Det er bestyrelsen, der udpeger dirigenten, og vi har peget på advokat Henrik Ottosen. Værsgo til Henrik. Ordet til Henrik Ottosen <Slide 2: Dagsorden> <Slide 3: Bestyrelsens beretning ved Niels Kristian Agner> Niels Kristian Agner 2014 blev på en gang et både udfordrende år og et godt år for SP Group. Udfordrende, fordi vi bestemt havde vores at slås med på markederne. Og godt, fordi det - på trods af disse markedsmæssige bryderier - lykkedes at nå den højeste omsætning og det bedste resultat før skat i SP Groups historie. <Slide 4: Udfordringer i 2014> Lad os først se på udfordringerne. SP Group opererer i en meget konkurrenceintensiv industri. Der er kamp om ordrerne og pres på priserne, og især det danske marked er præget af overkapacitet. Det er vi vant til. Det klynker vi ikke over. Tværtimod har vi år for år formået at øge SP Groups marginer ved at effektivisere produktionen, flytte løntung produktion ud af Danmark, styre omkostningerne stramt, tilpasse kapaciteten og forbedre produktmikset. Hele den indsats, som man kan sammenfatte i få ord: Bedre produktion billigere og hurtigere. Også i 2014 var markedsvilkårene svære, men i tilgift mødte vi 3 ekstra udfordringer i markedet: Side 1 af 13

2 For det første faldt oliepriserne markant, og derfor købte vores kunder inden for olie, gas og den petrokemiske industri mindre. Det ramte især Accoats aktiviteter med belægning eller coating af olierør, selv om coating faktisk er med til at forlænge rørenes levetid og øge produktionen. Samlet faldt SP Groups salg til olie- og gasindustrien med knap 14%. For det andet blev vores salg til landbruget klemt på to fronter: I Skandinavien havde landbruget ikke råd til at investere i store stalde på grund af pressede fødevarepriser. Og i Ukraine blev landbruget, ligesom resten af erhvervslivet, ramt af borgerkrigslignende tilstande og politisk uro. Problemerne på to så store markeder ramte salget af skorstene og ventilationsudstyr fra TPI. Salget faldt med 14%, selv om TPI havde fremgang på andre af sine 40 markeder. For det tredje havde vi problemer med den nye virksomhed SP Extrusion, som blev forsinket i sit kommercielle gennembrud. Vi tror stadig fuldt og fast på SP Extrusion, som jeg vender tilbage til om lidt, men i 2014 kostede det ganske mange penge at have en ny kvadratmeter stor fabrik kørende, uden at kapaciteten blev udnyttet tilstrækkeligt. <Slide 5: Hovedpunkter i 2014> På trods af disse udfordringer lykkedes det at hæve SP Groups omsætning med 5,7% til mio. kr., knap 1,2 mia. kr. Den organiske vækst var 3,4%, og resten af væksten skyldes købet af virksomheden Bröderna Bourghardt. Vi solgte mere på næsten alle markeder. Vi mistede ingen væsentlige kunder, og det lykkedes at tiltrække flere nye, store kunder. Derimod blev marginerne presset af de udfordringer, jeg lige har nævnt, ligesom vi havde udgifter til at indkøre nye produktionsanlæg i USA, Kina, Polen og Danmark. Driftsresultatet før renter, skatter, af- og nedskrivninger EBITDA faldt derfor en lille smule til 113 mio. kr., mens overskudsgraden blev 9,7% mod 10,4% året før. Efter af- og nedskrivninger blev det primære driftsresultat før finansielle poster (EBIT) 60 mio. kr. De finansielle udgifter faldt fra 15 mio. kr. til cirka 9 mio. kr., fordi renteniveauet var lidt lavere, og fordi nogle valutakursreguleringer gik vores vej. På den baggrund blev resultatet før skat og minoriteter 51,5 mio. kr. en fremgang på godt 1 mio. kr. og det hidtil bedste resultat i SP Group. Efter skat viste bundlinjen uændret 39 mio. kr. Side 2 af 13

3 Vi fik altså fremgang og indfriede forventningerne til omsætning og resultat før skat. Omstændighederne taget i betragtning kan vi godt være tilfredse med de resultater i et år, hvor der ikke var megen medvind på SP Groups cykelstier. Men vi havde da gerne set en mere markant fremgang. Ingen tvivl om det. <Slide 6: Fokusområder (1) Vi har nogle fokusområder eller strategiske prioriteter i SP Group. Det første er internationalisering: Vi arbejder konstant på at øge det internationale salg, både for at mindske afhængigheden af det danske marked, men også for at få en eksponering mod markeder med vækst. Sidste år hentede SP Group 50,2% af omsætningen uden for Danmark, og det var det højeste niveau til dato. Væksten var særlig høj i Asien, Mellemøsten samt Nord- og Sydamerika, og samlet steg salget uden for Danmark med 5,8%. Afsætningen i Danmark voksede i øvrigt også med 5,6% selv om Accoat havde færre store enkeltprojekter. Det næste fokusområde er at sælge flere produkter under egne varemærker, fordi vores egne produkter alt andet lige har højere dækningsgrader end de produkter, vi fremstiller som underleverandør. Sidste år var der tocifret vækst i salget af guide wires fra SP Medical, og der var også god fremgang i salget af ergonomiske produkter fra Ergomat. Derimod faldt salget af staldventilationsudstyr fra TPI, som jeg lige var inde på, og derfor viste det samlede salg af egne produkter kun en minimal vækst på 0,1%. Men egne varemærker udgør immervæk 16% af omsætningen, og salget af produkter under egne varemærker er fordoblet over de seneste 10 år. <Slide 7: Fokusområder (2) Vi har også nogle brancher, som vi særligt satser på at sælge til. Det er brancher i vækst, og vi har på tværs af SP Group udviklet nogle særlige kompetencer, som giver os et forspring, når vi betjener disse brancher. Vigtigst er Healthcare. Vi fremstiller en række plast- og belægningsprodukter til medico-kunder i Europa, Nord- og Sydamerika samt Asien, og derudover har vi vore egne guide wires og vore egne ergonomiske løsninger. Salget til healthcare steg sidste år 8%, og området udgør 39% af SP Groups omsætning. Den næst vigtigste sektor er cleantech det vil sige isolering, energibesparende produkter, vedvarende energi og miljø. De stigende klimapåvirkninger øger den globale efterspørgsel efter cleantech, og SP Group er rigtig godt med. Cleantech stod sidste år for cirka 28% af Koncernens omsætning, og salget til sektoren voksede med godt 4%. Side 3 af 13

4 Den tredje store sektor er fødevareproducenter og fødevarerelaterede industrier, som samlet aftager 16% af SP Groups salg. Sidste år købte disse kunder 12% mere hos SP Group. Vi sælger selvfølgelig også til kunder i andre industrier. Jeg har allerede nævnt Olie & Gas, og en anden vigtig industri er Automotive med rullende materiel. Samlet står de industrisektorer, jeg her har nævnt, for 89% af SP Groups omsætning, og vi har i flere sektorer en stærk international position: Kunderne kender SP Group. De ved, at vi har nogle særlige kompetencer og erfaringer inden for deres sektor. Og den position skal vi selvfølgelig drage fordel af, ligesom vi hele tiden skal arbejde på at udbygge positionen. <Slide 8: Pengestrømme> Lad mig runde denne gennemgang af hovedtallene af med pengestrømmene. Pengestrømmene fra driften blev godt 64 mio. kr. Det var et lille fald fra året før, som mest skyldes, at vi havde en marginalt lavere indtjening på driften. Pengestrømmene til investeringer var 64 mio. kr. De penge gik til ny kapacitet, produktivitetsfremmende og energibesparende tiltag samt opkøb. Pengestrømmene fra finansiering blev et plus på cirka 10 mio. kr. mod et minus på ca. 48 mio. kr. året før. Ændringen skyldes især, at vi omlagde vores finansiering og optog nye langfristede lån. Da vi brugte ligeså mange penge på investeringer, som vi fik ind fra driften, øgedes likviditeten med de 10 mio. kr., som vi fik ind fra finansieringen. Det er ledelsens opfattelse, at SP Group fortsat har et forsvarligt kapitalberedskab i forhold til selskabets drift og planer, og at likviditeten er tilstrækkelig til at opfylde Koncernens nuværende og fremtidige forpligtelser. <slide 9: Udviklingsprojekter> Vi ser heldigvis, at stadig flere virksomheder vælger at erstatte glasfiber, træ og metal med plast, fordi plast både er bedre, lettere og billigere - og i de fleste tilfælde også mere miljøvenligt. Det er en god udvikling, og det er en udvikling, som SP Group prøver at fremme. Derfor investerer vi i at forbedre plasts egenskaber, udstrække plasts anvendelsesområder og reducere materialeforbruget. Vi har nu i et par år arbejdet på at bruge genbrugsplast til at fremstille nye produkter. Det sker gennem virksomheden SP Extrusion, som jeg nævnte før. Side 4 af 13

5 Perspektiverne er store, både for klimaet og for SP Group: Husholdningsaffald eller plastaffald bliver i dag typisk brændt på vore hjemlige breddegrader, mens det andre steder i verden hober sig op som affald. Vi anviser en ny vej, hvor affaldet kan genbruges til at fremstille nye produkter. Vi har allerede vist, at vi kan forvandle sorteret husholdningsaffald til produkter, der kan erstatte truet hårdttræ fra tropiske regnskove. For eksempel som gulve i containere, som plankegulve på terrasser eller som spunsvægge til kanaler. Næste skridt er en egentlig kommerciel produktion i større skala, og dertil håber vi at nå her i 2015 med SP Extrusion. Vi er også involveret i andre løfterige projekter: Sammen med blandt andet Aarhus Universitet er vi med til at udvikle en molekylær nano-lim, som kan forene materialer, der ellers er uforenelige - for eksempel plast og metal. Vi er gået sammen med to store udenlandske kunder om at bringe projektet videre ved at ansætte en forsker på universitetet. Forskeren arbejder på at bruge nano-limen i en konkret løsning, som vi har søgt patent på sammen med vores to partnere. Vi forventer os også meget af to projekter, hvor plast blandes med graphen, som er kulstofkrystaller i ultratynde ark. Og ultratynde skal forstås helt bogstaveligt: Arkene er kun et atom tykke, men både stivere og stærkere end diamanter. De to projekter er offentligt støttede, og SP Group bidrager med en belægning, som er anti-statisk, og den egenskab har vi opnået ved at tilsætte få promille graphen til belægningen. Desuden arbejder vi videre på at udvikle komponenter til brændselsceller - for eksempel brændselsceller til at drive biler, der skal køre i områder, hvor man ikke vil have forurenende gasser. Vi har også andre udviklingsprojekter sammen med kunder, og endelig udvikler vi nye produkter i eget navn. I alt brugte SP Group sidste år 12 mio. kr. på udvikling. <Slide 10: Strategisk udvikling - opkøb> Vi er også åbne for opkøb, der kan tilføre teknologier og kompetencer, som SP Group enten ikke har - eller som vi gerne vil mestre endnu bedre. I februar sidste år overtog vi 80% af aktierne i virksomheden Bröderna Bourghardt, som har salg og service i Sverige og produktion i Letland. Virksomheden er Skandinaviens førende producent af telene et kemikalieresistent og slagfast plastmateriale, som f.eks. bruges i vindmøller, vej- og landbrugsmaskiner, off-shore konstruktioner og andre store emner. Virksomheden producerer også avancerede glasfiberprodukter. Side 5 af 13

6 Ved købet havde vi en forventning om, at SP Groups kunder ville være interesserede i de svenske telene-produkter, mens vi omvendt kunne sælge plast og belægning til Bröderna Bourghardts kunder. De forventninger er til fulde opfyldt. Den svenske virksomhed er vokset og bidrager i de første 10 måneder under SP Groups ejerskab med en omsætning på knap 26 mio. kr. I år har vi overtaget 2 små virksomheder: Den 1. januar overtog vi Scanvakuum en lille virksomhed i Sorø med fokus på vakuumformning. Vi har lagt virksomheden ind i Gibo Plast, som på den måde har styrket sin position som en af Skandinaviens førende producenter af tekniske artikler i termoformet plast. Maskiner og værktøjer er overført til Gibos fabrikker i Skjern og Polen, og kunderne betjenes nu fra Skjern. Den 13. marts overtog vi Sander Tech i Nibe. Det er en af Danmarks ældste plastvirksomheder, som i dag er en højt specialiseret sprøjtestøbevirksomhed med fokus på vindenergi, og derved passer Sander Tech som hånd i handske til vores fokus på cleantech. Vi overfører kundeservice og teknisk support til SP Moulding i Stoholm, og i løbet af 2015 lukker vi fabrikken i Nibe og overfører maskiner og værktøjer til SP Mouldings fabrikker i Danmark og Polen. Det er to mindre virksomheder, vi har købt. De havde sidste år en omsætning på 16 mio. kr. og et EBITDA på 2 mio. kr. Men de passer godt ind i SP Group, og med købene er SP Group med til at konsolidere den danske plastindustri, hvor der stadig er alt for mange fabrikker med alt for mange maskiner. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi gerne vil være med til at fortsætte denne nødvendige konsolidering af industrien. <Slide 11: Investeringer> Investeringerne i opkøb, produktudvikling og ny kapacitet er selvfølgelig udtryk for, at vi regner med at kunne bruge de ekstra maskiner, vi får. Og vi regner med at kunne sælge de nye produkter, vi udvikler. Vi tror på fremtiden, og vi har ikke grund til andet. Selv om vi mødte nogle nye udfordringer i 2014, så gik SP Group styrket ud af året med nye kunder, nye produkter, en bredere teknologisk platform og et stærkere aftryk på markederne. Og selv om markederne er udfordrende, så forventer vi, at SP Group kan fortsætte fremgangen, hvis vi hele tiden sætter kunderne i fokus, er kreative, øger effektiviteten, reducerer omkostningerne og opdyrker nye markeder og kunder. Side 6 af 13

7 Jeg håber, at jeg med disse bemærkninger har tegnet et billede af de store linjer i Nu vil Frank Gad gennemgå året i Koncernen og forretningsområderne lidt mere detaljeret. <Slide 12: Hovedtal for 2014 og 1. kvartal 2015 ved Frank Gad> [Frank Gad gennemgår koncern, forretnings- og produktområder] [Ordet tilbage til Niels Kristian Agner] <Slide 26: Bestyrelsens beretning v. Niels Kristian Agner> Niels Kristian Agner Tak til Frank. Jeg vil nu vende mig til aktionærernes afkast. <Slide 27: Udbytte for 2014> Bestyrelsen har en ambition om, at udbyttet vokser stabilt fra år til år selvfølgelig i den udstrækning at SP Groups indtjening tillader det. Derfor foreslår vi, at udbyttet for tredje år i træk øges med 50 øre, så vi ender på 3,50 kr. pr. aktie. Det svarer til en samlet udlodning på cirka 7 mio. kr. Vi mener, at SP Group er i så god finansiel form, at det udbytte er passende: For det første voksede soliditeten sidste år til 29,3% inklusive minoriteter, og soliditeten ligger dermed komfortabelt over målet på 25%. Og for det andet udgør det primære driftsresultat stabilt mere end 5% af omsætningen. EBIT-marginen var sidste år 5,2%. Derimod har vi lige akkurat ikke opfyldt vores tredje forudsætning, nemlig at den rentebærende nettogæld skal være mindre end 4 gange driftsindtjeningen. Ultimo 2014 var den rentebærende nettogæld 4,1 gange EBITDA, men med de nuværende, historisk lave renter og den lave pris på gæld så kan vi godt leve med at være marginalt på den forkerte side af den målsætning. Bestyrelsen har selvfølgelig også taget bestik af Koncernens investeringsplaner og fremtidsudsigter, og det er på denne samlede baggrund, at vi foreslår udbyttet på 3,50 kr. pr. aktie. <Slide 28: Aktiekursudvikling> Udbyttet giver et pænt kontant bidrag til aktionærernes afkast, men i SP Group er det aktiekursen, som for alvor skal skabe et afkast til aktionærerne. Det er udsigten til vedvarende kursstigninger, som virkelig skal gøre det attraktivt at være aktionær i SP Group. Derfor er hovedreglen stadig, at vi bruger det meste af årets overskud til at finansiere tiltag, der kan være med til at skabe lønsom vækst i koncernen og dermed løfte aktiekursen. Side 7 af 13

8 Desværre gav aktien ikke noget positivt afkast sidste år. Afkastet var minus 3,3%, når man medregner det udbytte, der blev udbetalt sidste år, og det var en del mindre end det generelle afkast på NASDAQ Copenhagen. Ser vi derimod over de seneste 5 år, så har SP-aktien givet et samlet afkast på 430% inklusiv udbytte. Det gør SP-aktien til en af de bedste værdiskabere på børsen - helt i tråd med vores mål om at sikre aktionærerne et fornuftigt afkast. Vi har en forventning om, at aktiekursen vil rette sig i takt med, at vi realiserer vores mål for SP Group. Her i 2015 er kursen da også steget 18%. Ud over udbyttet leder vi også penge tilbage til aktionærerne ved at købe egne aktier. I april sidste år afsluttede vi et program, hvor vi tilbagekøbte egne aktier for 18 mio. kr. Kort efter søsatte vi et nyt program, som vi afsluttede den 10. april i år, hvor vi havde tilbagekøbt egne aktier for 14 mio. kr. Vi har netop indledt et nyt program, hvor vi frem til 31. december i år øremærker 10 mio. kr. til køb af egne aktier. De egne aktier, Selskabet køber, bruger vi især til at afdække warrants til direktion og ledere. Men vi kan også bruge aktier som betaling ved opkøb. Vi er selvfølgelig helt på det rene med, at aktiemarkedets interesse for selskaber af SP Groups størrelse og kategori er svingende. Men det tager vi som en udfordring! Vores direktion bruger en del tid og kræfter på at informere om Koncernens drift, resultater, strategi og mål. Vi er nok et af de small-cap selskaber, der tager den opgave mest alvorligt. Vi klør på, og målet er, at SP-aktien er både korrekt prissat og let omsættelig. Sidste år blev der handlet SP-aktier med en samlet værdi på små 120 mio. kr., og målt på omsætning steg handlen i aktien med godt 23%. <slide 29: Vederlag> Lad mig nu knytte et par bemærkninger til vederlagsforholdene i SP Group. Direktionens samlede vederlag steg sidste år fra 5,4 mio. kr. til 5,6 mio. kr. Det beløb dækker løn, aktiebaseret vederlag og værdi af firmabil, telefon med mere, hvorimod direktørerne selv betaler deres pension. Vi mener, at dette vederlag er fair i forhold til SP Groups størrelse og resultater. Vores direktion har ingen bonusordninger eller andre kortsigtede incitamentsordninger. Derimod har SP Group siden 2010 haft langsigtede ordninger, hvor vi tildeler warrants (eller: tegningsretter) til direktionen og andre ledere. Side 8 af 13

9 Det er afgørende for SP Group, at vi kan tiltrække og fastholde dygtige ledere. Derfor skal vi have et instrument som warrants, der knytter lederne tættere til koncernen - og belønner lederne, når de bidrager til værdiskabelsen. Warrants er også med til at cementere, at ledere og aktionærer har fælles interesser, for kun hvis aktiekursen stiger, får lederne en fordel af deres tegningsretter. SP Group tildelte sidste år warrants til vores 2 direktører og warrants til 25 andre ledere. Det skete i henhold til den bemyndigelse, vi fik på generalforsamlingen i 2013 til i alt at udstede warrants frem til Vi har ikke brugt hele den bemyndigelse. Vi har stadig warrants at gøre godt med, og derfor beder vi ikke om nogen ny bemyndigelse i dag, men det vil vi gøre på næste års generalforsamling. <Slide 30: Bestyrelsens honorar> Bestyrelsen i SP Group har ingen incitamentsordninger. Bestyrelsen får et fast honorar, som fastsættes af generalforsamlingen. Vederlaget for 2014 er en del af årsrapporten. Så hvis generalforsamlingen godkender årsrapporten, vil formanden få et honorar på kr., mens næstformanden får kr., og hvert af de øvrige medlemmer får kr. Det svarer på kroner og ører til, hvad vi varslede sidste år. For 2015 er bestyrelsens indstilling, at honoraret skal være uændret. Dog foreslår vi, at formanden for revisionsudvalget det er Hans-Henrik Eriksen får et ekstra honorar på kr. for at varetage opgaven som formand for dette lovpligtige udvalg. Men ellers vil bestyrelsens honorar være uændret. Og lad mig så tilføje, at I på side i årsrapporten kan finde mere om bestyrelsens arbejde og sammensætning samt om vederlagsforholdene. <Slide 31: Forventninger til 2015> Lad mig runde beretningen af med at se fremad. Først gennemgår jeg forventningerne til 2015, og så giver jeg en status på vores mål og strategi. Vi tror på, at den globale økonomi også vil vokse i 2015, men sigtbarheden er fortsat lav, og økonomien er stadig skrøbelig. Det gælder især for de nære markeder i Europa, hvor en række lande stadig har bekymrende store underskud på de offentlige finanser og høj gæld. Derfor venter vi en lav vækst på vores europæiske nærmarkeder. I disse svære markeder vil SP Group lancere nye produkter og løsninger til kunder i specielt healthcare, cleantech, fødevarerelaterede industrier samt olieog gas, og de nye løsninger ventes at bidrage til vækst og indtjening. Side 9 af 13

10 Vi vil fortsætte med at styre omkostningerne stramt - og spare, hvor spares kan - ligesom vi er klar til hurtige tilpasninger af kapaciteten og i øvrigt fastholder fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring. Vi planlægger et lidt lavere investeringsniveau end sidste år, og de fleste investeringskroner øremærker vi igen i år til medico-aktiviteterne. Afskrivningerne ventes fortsat at stige som en naturlig følge af de senere års investeringer. Til gengæld forventer vi, at de finansielle udgifter vil være på samme niveau som sidste år. Samlet forventer vi, at SP Group får et lidt højere aktivitetsniveau - og et lidt større resultat før skat og minoriteter end sidste år. Altså fortsat fremgang, men lad mig endnu engang påpege, at markedsudsigterne er uklare. <Slide 32: Langsigtede finansielle mål> Ser vi lidt længere ud i horisonten, så styrer SP Group efter nogle klare finansielle mål. Vi fastsatte oprindelig disse mål i 2007, og dengang indlagde vi som en afgørende forudsætning, at vores markeder skulle have en gennemsnitlig årlig BNP-vækst på 3%, for at SP Group kunne opfylde sine mål. Det var før finanskrisen og den efterfølgende globale recession. Hvordan det siden er gået, det ved vi alle: På intet tidspunkt har BNP-væksten på vores hovedmarkeder blot været i nærheden af 3%, i nogle år har den endda været negativ. Derfor når vi ikke de finansielle mål i Grundlaget er simpelthen skredet. Men vi har valgt at bevare de finansielle mål. Vi styrer stadig efter dem og regner med at nå målene i løbet af en kortere årrække. Målene er beskrevet i årsrapporten. Lad mig blot lige rekapitulere: Vi vil hæve omsætningen til 1,5 mia. kr. Vi skal altså øge salget med godt 300 mio. kr. i forhold til sidste år. Vi vil øge EBITDA-marginen til 12% - 2,3 procentpoint mere end sidste år. Vi vil langsigtet øge resultatet før skat og minoriteter, så det kommer op på at udgøre 6-7% af omsætningen mod 4,4% sidste år. Vi tror, det er realistisk, fordi andelen af egne produkter med højere dækningsgrader ventes at vokse relativt mere end resten af omsætningen fremover. Side 10 af 13

11 Vi vil fastholde soliditeten på mellem 25% og 40%. Og endelig stræber vi efter at give aktionærerne et fornuftigt afkast gennem kursstigninger på aktien. Målet er, at resultatet pr. aktie over en 5-årig periode i gennemsnit stiger med mindst 20% om året. Det er et niveau, vi har ligget langt over i de seneste 5 år. Alle disse mål er uændrede fra tidligere. Derimod har vi valgt at justere et enkelt af de finansielle mål, nemlig pejlemærket for den rentebærende nettogæld: Vi siger nu, at den rentebærende nettogæld skal svare til 3-4 gange driftsindtjeningen (EBITDA) ved udgangen af Og det niveau vil vi fastholde, så længe renteniveauet er historisk lavt. Når renterne på et tidspunkt begynder at stige, og gælden bliver dyrere, så nedbringer vi forholdstallet, så gælden kommer til at svare til 2,5-3,5 gange EBITDA. Så vidt målene, som vi fortsat arbejder os støt frem mod. Målene er vores sigtepunkter, men de er ingen facitliste. Vi vil ikke kompromittere en vedholdende forbedring af indtjeningen ved fikse snuptagsløsninger, som måske kan øge væksten, men omvendt vil sætte indtjeningen tilbage. Heri ligger også, at vi kun køber virksomheder og teknologier, hvis vi er helt overbeviste om, at de varigt kan bidrage positivt til koncernens indtjening. <Slide 33: Rådgivning og internationalisering> Vejen frem mod målene SP Groups strategi har som den helt afgørende forudsætning, at kunderne anser os for at være en innovativ, konkurrencedygtig, troværdig og ordentlig leverandør. Vi skal kort sagt være den bedste lokale partner inden for plast og belægning, og vi skal have et serviceniveau, der opfylder den enkelte kundes behov og forventninger. Ligesom i mange andre brancher stiller SP Groups kunder hele tiden større krav. De forventer mere, fordi udviklingen giver dem flere og flere valgmuligheder, og en række områder synes i stigende grad komplekse. Men netop det er en væsentlig del af vores eksistensberettigelse. Vi skal være kundernes vejviser, lige så vel som vi er deres producent. Vi skal være knalddygtige til at rådgive om materialer, processer og design, og vi skal tilføre kundernes produkter ekstra værdi. På sådanne advanced solutions, hvor vores kompetencer og teknologier er med til at øge værdien af kundernes produkter, får vi bedre priser end på traditionelle underleverandøropgaver. Side 11 af 13

12 Men vi skal ikke sidde og vente på kunderne. Vi skal være opsøgende og nytænke kundernes behov. Derfor udbygger vi samarbejdet med universiteter og forskningscentre, så vi udvider vores viden og rådgivningskompetencer. Det er også en del af strategien at fortsætte den geografiske ekspansion og øge eksporten fra fabrikkerne i Danmark, Letland, Polen, Kina, Brasilien og USA. Vi vil især have fokus på Østeuropa, Nord- og Sydamerika og Asien, så vi i en ikke alt for fjern fremtid henter 60% af salget direkte uden for Danmark. <Slide 34: Vækstindustrier og egne varemærker> Vi vil også fortsat øge salget under egne varemærker - ventilationsudstyr fra TPI, ergonomisk arbejdspladsudstyr fra Ergomat og guidewires fra SP Medical. Vi vil desuden blive ved at stille skarpt på kunder og industrier, der er i vækst. Med SP Medical som spydspids viderefører vi indsatsen rettet mod healthcarekunder. Vi bliver ved at udbygge vores internationale position som leverandør af løsninger til cleantech industrier, og vi har som allerede nævnt også fokus på fødevareproducenter og leverandører til fødevareindustrien samt olie- og gasindustrien. <Slide 35: Effektivitet og rationalisering> Samtidig med, at vi arbejder for at øge salget, vil vi fortsat gå målrettet til værks med effektiviseringer og rationaliseringer, som skal styrke marginer og indtjening. Det er en bredspektret indsats, hvor vi konstant: arbejder på at mindske forbruget af materialer og ressourcer søger at øge leveringssikkerhed og kvalitet på alle fabrikker effektiviserer indkøb, supply chain og sourcing opruster på systemsiden og tilstræber at forbedre alle processer reducerer bemandingen på løntunge opgaver i Danmark og udbygger kompetencerne på alle enheder Alt det, der skal til, for at vi kan løse kundernes behov bedre og billigere. Men indsatsen stopper ikke her. Vi vil konstant analysere vores aktiviteter med henblik på at skabe forbedringer. Vi har ingen hellige køer i SP Group. Hvis der er aktiviteter eller virksomheder, som vi ikke kan bringe op på en fornuftig indtjening, vil de blive afviklet eller solgt. <Slide 36: Tak til ledere og medarbejdere> Jeg håber, at denne beretning har givet et indtryk af SP Groups resultater, planer og muligheder såvel som af de udfordringer, vi møder. Som jeg nævnte før, gik SP Group styrket ud af 2014 som en mere strømlinet, effektiv og global koncern. Og vi er godt rustet til at fortsætte fremgangen. Side 12 af 13

13 Det er i høj grad direktionens, ledernes og medarbejdernes fortjeneste. Ledere og medarbejdere gør en stor indsats for at optimere SP Group og forbedre resultaterne. Det vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige en stor tak for. Jeg vil også gerne takke aktionærerne for jeres interesse. Jeg kan love, at vi i bestyrelsen og direktionen fortsat vil lægge os i selen for at leve op til jeres tillid. Endeligt vil jeg gerne takke mine bestyrelseskollegaer for et godt og forbilledligt samarbejde. <Slide 37: Bestyrelsesformand Niels K. Agner> Tak for opmærksomheden. <Slide 38: Dagsorden fremhævet punkt 1-4> <Slide 39: Dagsorden fremhævet punkt 5 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer> <Slide 40: punkt 5 Forslag om ændring af vedtægternes 5 stk. 1> <Slide 41: punkt 5 Forslag om ændring af vedtægternes 5 stk. 2> <Slide 42: Dagsorden fremhævet punkt 6> <Slide 43: Valg af bestyrelsesmedlemmer navn/foto af alle 5> Niels Kristian Agner Bestyrelsen foreslår genvalg af alle 5 medlemmer. Det vil sige undertegnede, Erik Preben Holm, Hans Wilhelm Schur, Erik Christensen og Hans-Henrik Eriksen. I kan finde vores CV er og tillidshverv på side 24 i årsrapporten. Vi drøfter løbende i bestyrelsen, om vi nu har de kompetencer og erfaringer, som skal til, for at vi kan lede SP Group bedst muligt og samtidig være en god sparringspartner for direktionen. I al beskedenhed mener vi, at bestyrelsen har de rette kompetencer og erfaringer, og desuden har vi en betydelig indsigt i SP Group og i plastindustrien generelt. Derfor tager vi gerne et år til. Vi har mod på opgaven, og vi har både kræfterne og tiden. <Slide 44: Dagsorden fremhævet punkt 7> <Slide 45: Valg af revisorer navn/foto af de 2> <Slide 46: Dagsorden fremhævet punkt 8> <Slide 47: Tak for i dag> Side 13 af 13

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007

Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007. Maj 2007 Præsentation af SP Group 1. kvartal 2007 Maj 2007 DAGSORDEN 1. Højdepunkter og hovedtal fra 1. kvartal 2007 2. Forretningsområdernes resultater og forventninger 3. Aktionærforhold 4. Vederlagspolitik 5.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014. Årsrapport 2013 27. marts 2014 / SP Group ÅRSRAPPORT 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 27. marts 2014 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group

ÅRSRAPPORT 2014. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015. Årsrapport 2014 26. marts 2015 / SP Group ÅRSRAPPORT 2014 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 26. marts 2015 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 2014 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født 1960,

Læs mere

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group

1. HALVÅR 2013. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013. Præsentation 1. halvår 2013 22. august 2013 / SP Group 1. HALVÅR 2013 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. august 2013 1 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultater i 1. halvår 2013 Forventninger og finansielle mål Forretningsområderne Strategi Frank Gad Født

Læs mere

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011

3. KVARTAL 2011. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 3. KVARTAL 2011 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad November 2011 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne de første 9 måneder 2011 Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2008. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 18/2008 4. november 2008 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et resultat

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Præsentation af SP Group

Præsentation af SP Group Præsentation af SP Group ved Frank Gad, adm. direktør Marts 2006 Agenda SP Group i et overblik Seneste udvikling De 4 forretningsområder Plastindustrien Finansielle forhold Strategi og forventninger Appendix

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015. CVR nr. 15701315 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 14 / 2015 26. marts 2015 CVR nr. 15701315 Resumé: SP Group realiserede for året 2014 et overskud før skat og minoriteter på DKK

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 09 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2010 7-10 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15

Årsrapport. CVR-nr.: 15 70 13 15 Årsrapport 12 CVR-nr.: 15 70 13 15 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Året i hovedtræk og forventninger til 2013 7-9 Strategisk

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning

Selskabsoplysninger Ledelsesberetning SP Group A/S Regnskabsberetning Årsrapport 08 Indhold Selskabsoplysninger 2 Koncernoverblik 3 Brev til aktionærerne Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 5 Året i hovedtræk og forventninger til 2009 6-9 Strategisk udvikling og målsætninger

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere