HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog"

Transkript

1 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ ,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 7 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 7, Grundbog Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder. Filen må ikke videre distribueres.

2 HIT MED HISTORIEN!

3

4 Jens Aage Poulsen HIT MED HISTORIEN! Grundbog til 7. klasse Gyldendal

5 INDHOLD Voksne i Danmark vælger medlemmerne af Folketinget. Folketinget vedtager lovene, der gælder i landet. Og hvis flertallet i Folketinget er imod regeringen, må den gå af. Folketinget har altså stor magt. Og da dets medlemmer vælges af folket, har folket faktisk magten. Denne styreform kaldes demokrati. Det er en ret ny styreform. Tidligere blev Danmark regeret på andre måder, og bestemte grupper havde magten. I denne bog kan du bl.a. læse om, hvem der har bestemt i forskellige samfund. I dag har mænd og kvinder de samme rettigheder i Europa. Man siger, at der er ligestilling. Sådan har det ikke altid været. Og engang mente europæerne, at folk fra andre verdensdele var primitive og tilbagestående. Derfor var de ikke ligestillet med europæerne. Det fortæller bogen også om. Endelig giver bogen eksempler på, hvordan Danmark som lille land har klaret sig mellem Europas stormagter. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND Man siger, at demokratiet opstod i bystaten Athen for år siden. Det var dog meget anderledes end et demokrati nu om dage. Kun mænd, der var født i bystaten, var med til at bestemme. Tilflyttere, slaver og kvinder havde ikke noget at skulle have sagt. SIDE 6 KAMPEN OM NORDEN Danskere, nordmænd og svenskere forstår hinandens sprog, og vi lever næsten på den samme måde. Man taler om de nordiske broderfolk. I perioder har forholdet mellem landene været godt. Men i andre har det været præget af blodige krige. SIDE 24 4 HIT MED HISTORIEN!

6 DANMARK SOM KOLONIMAGT I tallet skaffede europæiske lande sig kolonier i andre verdensdele. Herfra hentede man råstoffer og andre varer, som man ikke havde i Europa. Også mennesker fra Afrika blev en vare. Millioner af dem blev transporteret over Atlanterhavet for at arbejde som slaver i Amerika. Også Danmark havde kolonier og handlede med slaver. SIDE 50 SAMMEN ER VI STÆRKE Siden midten af 1800-tallet har der været adskillige folkelige bevægelser, som har arbejdet for at ændre samfundet. Emnet fortæller om Indre Mission og andre religiøse bevægelser. Det handler også om, hvordan arbejderne sluttede sig sammen i fagforeninger, og om kvindernes kamp for ligestilling. SIDE 80 BALANCE OG BESÆTTELSE I århundreder har Danmark været et lille land. For ikke at blive opslugt af større og stærkere stater har Danmark måttet tilpasse sig de europæiske stormagter. Det gik meget godt også under Anden Verdenskrig, hvor Tyskland besatte Danmark fra 1940 til SIDE 104 REGISTER BOGENS ILLUSTRATIONER INDHOLD 5

7 folket styrer oldtidens Grækenland På torvet i Athen stod et monument med ti figurer. De forestillede helte fra de områder, bystaten bestod af. Monumentets sokkel blev brugt som byens opslagstavle. Her blev lovforslag, beskrivelse af sager, der skulle for domstolen, og andre meddelelser til borgerne hængt op. Thrassylos havde fundet og læst de sager, han skulle være med til at dømme. I lodtrækningen var han nemlig valgt som dommer. Det måtte være skæbnen. Han var lige fyldt 30 år, og så blev hans navn udtrukket. De fleste borgere var meget ældre, før deres navn blev trukket. Og nogle nåede det slet ikke. Nu sad Thrassylos på bænkene sammen med de øvrige dommere. Thrassylos kikkede rundt. De måtte være et par hundrede dommere i alt. Så sagerne var ikke så alvorlige. Thrassylos havde hørt om sager, hvor et par tusinde dommere var med. Formanden for dagens retssager læste den første sag op. En vinhandler ved navn Gelon anklagede vinbonden Simon for at levere fordærvet vin. Er du klar, Gelon? spurgte formanden. Gelon rejste sig og nikkede. Han var en god taler. Derfor ville han selv føre sin sag. Formanden gav tegn til slaven, der stod ved vanduret. Slaven fjernede en lille prop, som sad ved bunden af en krukke. En tynd søjle af vand piblede ud og endte i en anden krukke. Gelon fortalte om Simon, der havde givet ham en krukke med god vin som vareprøve. De havde aftalt en pris for 300 krukker. Men vinen var usælgelig. Gelon tog en krukke op fra jorden og holdt op, så dommerne kunne se den. Det smager som eddike ja, endda dårlig eddike. Han rakte krukken mod en af dommerne. Smag selv! Dommeren holdt afværgende 6 HIT MED HISTORIEN!

8 hånden op. Men Gelon blev ved. Prøv nu! Det er beviset. Dommeren lugtede til indholdet. Det er eddike, sagde han. Du skal også smage! Dommeren nippede nølende. Han harkede og spyttede og rakte med alle tegn på væmmelse krukken tilbage til Gelon. Der kan I se! råbte Gelon triumferende. Simon er en svindler. Han skævede til vanduret. Strålen var bøjet af. Den øverste krukke var ved at være tom, og tiden gået. Thrassylos var sikker på, at han ville stemme for, at Gelon havde ret i sin anklage. Så var det Simons tur. Han havde hyret en sagfører til at tale sin sag. Slaven byttede vandurets krukker om. Og på tegn fra formanden trak han proppen ud. Enhver ved, at hvis vinkrukker ikke opbevares køligt, bliver vinen dårlig, begyndte sagføreren. Flere af dommerne nikkede. Sagføreren fortsatte : I Gelons vinkælder er der varmt som her på torvet. Han fortalte flere de- taljer om vinkælderen, der egnede sig bedre til bageovn. Man skal bare passe på, at brødet ikke brænder på. Nogle af dommerne lo. Sagføreren holdt en vinkrukke op. Her er vin fra den samme høst. Men den er lagret, som den skal. Han rakte krukken til den samme dommer, der havde smagt tidligere. Dommeren fyldte munden med vinen og sank den. Fremragende! Han nikkede anerkendende. Sagføreren bukkede og satte sig. Nu skulle der stemmes. Som de andre dommere havde Thrassylos to små stemmehjul af ler. Det ene var massivt. Hvis han mente, at Simon var uskyldig, lagde han det i kurven. Syntes han, at Simon var skyldig, afle- verede han hjulet med et hul igennem. Thrassylos var i tvivl. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 7

9 8 HIT MED HISTORIEN!

10 folket styrer oldtidens grækenland Demokrati noget nyt Når du fylder 18 år, er du myndig. Det betyder, at du får nogle rettigheder og pligter. En af de vigtigste rettigheder er, at du må stemme, når der er valg. Det gælder bl.a. valg til Folketinget, der vedtager de love, som gælder i Danmark. På den måde kan alle voksne være med til at vælge de personer, som bestemmer i landet. Uanset om man er rig eller fattig, har en lang eller ingen uddannelse, tæller ens stemme lige meget. Når et land vælger sin lovgivende forsamling på den måde, har det folkestyre. Det kaldes også et demokrati. Ordet er sammensat af de j Man har ikke fundet billeder af Athen, som byen så ud f.v.t. Men måske kan et udsnit af byen have set sådan ud. Billedet er et vægmaleri fra det første århundrede. græske ord demos (folk) og kratein (herske). Nu om dage har alle lande i Europa et demokratisk styre. De fleste europæere opfatter derfor demokrati som en selvfølge og derfor er det ikke noget, vi tænker over. Men faktisk er det kun omkring 100 år siden, at den moderne demokratiske styreform, hvor alle voksne i et forskel på kvinder og mænd Den protestantiske eller den evangelisk-lutherske tro er den mest udbredte religion i Danmark. Den blev grundlagt af den tyske munk Martin Luther i begyndelsen af 1500-tallet. Ifølge den evangelisk-lutherske lære var kvinden underordnet manden. Det kunne man jo læse i Bibelen : I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som land må stemme, blev almindelig. Indtil midten af 1800-tallet havde kvinder og mænd, rige og fattige ikke de samme rettigheder. Mænd bestemte overalt i samfundet. Sådan havde det været i Europa i flere tusinde år lige siden europæerne år f.v.t. begyndte at dyrke jorden og holde husdyr. under Herren. Thi en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved. (fra apostlen Paulus brev til efeserne, kapitel 5) Luther skrev bl.a. om kvinder : Naturen har givet kvinden brede hofter og en stor bag, for at hun skal sidde stille og passe sit hjem. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 9

11

12 n Bystaten Athen var delt op i 10 områder eller FYLER, der igen var delt i DEMER, som var en slags kommuner. Ca. fem km fra Athen lå havnebyen Piræus. Herfra sendte bystatens skibsredere handelsskibe ud til havne i Middelhavet og Sortehavet med keramik, metalvarer, uldstoffer, vin og olie. Skibene vendte tilbage med korn, fisk, slaver, tømmer og andre varer, som bystaten havde brug for. rummede ca. 650 selvstændige bystater. En bystat bestod af en hovedby med en borg, hvor indbyggerne kunne søge beskyttelse, og et landområde. De mindste bystater var blot en landsby med en tilflugtsborg. En af de største j Akropolis, bystatens beskyttelsesborg, lå højt. Omkring den opstod byen, der ofte var omgivet af en mur. Udenfor lå bystatens marker. Her ses ruiner og et tempel på Akropolis ved Athen. var Athen. Med landområdet Attika havde bystaten Athen et areal på ca km 2. Dvs. omkring ¾ af Fyn. Forholdene i de enkelte bystater var forskellige, og de blev ikke regeret på den samme måde. Bystaterne handlede indbyrdes og kunne aftale at hjælpe hinanden, hvis fremmede angreb. Men det skete også, at de førte krig mod hinanden. Athen var en af de førende bystater. Her opstod mange nye ideer, som andre bystater overtog. Man har mange kilder og fund fra Athen. Derfor ved man mest om livet i denne bystat. Man ved ikke, hvor mange mennesker der boede i bystaten Athen. Men forskerne skønner, at det var mellem og FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 11

13 n Et privathus fra Delos. Borgerne Philostratos, søn af Dionysios, fra Kolonos. Sådan ville en mand fra bystaten Athen præsentere sig for år siden. Han sagde først sit eget navn. Slægten var vigtig. Derfor farens navn. Endelig nævntes den deme, dvs. den del af bystaten Athens 139 distrikter eller kommuner, hvor han var registreret som borger. At have borgerskab betød, at man havde bestemte rettigheder og pligter. De færreste mennesker i bystaten var borgere. Kun mænd kunne have borgerskab. Og så var befolkningen delt i tre stænder eller grupper : borgere, tilflyttere (me- toiker) og slaver. Loven i bystaten Athen bestemte, at man kun havde borgerskab, hvis begge ens forældre og bedsteforældre var født og opvokset i Athen. Kun en borger kunne være med til at bestemme i bystaten og eje jord. Til gengæld havde en borger pligt til at være soldat. Det var dog ikke alle borgere, som havde hus og marker. Til forskel fra andre bystater var der forholdsvis få bønder på Attika. De dyrkede især vindruer, oliven og korn. Men de producerede ikke mad nok til at brødføde Athens befolkning. Derfor blev korn og andre madvarer importeret fra andre bystater. Mange borgere arbejdede som daglejere. Andre borgere var håndværkere og småhandlende. De havde deres butik og værksted ud mod gaden, mens de selv boede bagved. Håndværkere og handlende fra de samme erhverv boede i de samme gader. Så i Athen var der fx smedegader og pottemagergader. Andre borgere var skibsredere, storkøbmænd eller folk, der ejede værksteder med mange ansatte. Det kunne være et værksted med 20 ansatte, som fremstillede senge. Endelig var der godsejerne, som var det øverste lag af borgere. 12 HIT MED HISTORIEN!

14 Tilflytterne Perikles (ca f.v.t.) var en fremtrædende godsejer og indflydelsesrig politi- ker i bystaten Athen. Han var gift med en kvinde af en fornem godsejerslægt, og sammen havde de flere børn. Men så forelskede Perikles sig i Aspasia, der var tilflytter (metoik) fra Lilleasien. Han lod sig skille og giftede sig med hende. Aspasia og Perikles fik børn. Selv om Pe- rikles var en af de rigeste i bystaten, blev børnene regnet som tilflyttere, og de havde altså ikke borgerskab. Da Perikles børn fra det første ægteskab døde af pest, og Perikles selv blev smittet og lå for døden, søgte han om undtagelse for loven, så hans og Aspasias børn fik borgerskab. Kun som borgere kunne de nemlig arve hans godser. Perikles og Aspasias børn fik borgerskab. Hvis Perikles var flyttet fra Athen til en anden bystat, ville han selv blive metoik, indvandrer/tilflytter. Metoi- kerne måtte ikke eje jord og måtte ikke være med til at bestemme. Alle metoiker n Perikles og Aspasia. skulle have en borger som værge. Han skulle tale metoikkens sag. Hvis en metoik fx ville anklage nogen for en forbrydelse, skulle hans værge gøre det for ham. Metoikkerne betalte en særlig skat til bystaten, og de skulle gøre krigstjeneste, hvis der var brug for dem. En stor del af selve byens indbyggere var metoiker. De måtte nemlig gerne være bl.a. handlende, håndværkere og sekretærer. Nogle af dem blev meget rige. Det gjaldt fx Lysias, der levede omkring 400 f.v.t. Sammen med sin bror ejede han et stort værksted, hvor 120 slaver fremstillede skjolde. Lysias blev dog især berømt, fordi han var dygtig til at skrive taler. f Mange metoiker var håndværkere. På denne vase er afbilledet et skomagerværksted. En kvinde står på bordet og er ved at få taget mål til nye sko. Til højre står hendes mand. Det er sikkert ham, der bestemmer, hvordan skoene skal være. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 13

15 j En pædagog var slaven, der fulgte borgerens sønner i skole. Slaverne Omkring halvdelen af bystatens befolkning var slaver. De fleste var krigsfanger fra fremmede lande eller andre bystater. En ung, sund og stærk slave kunne koste et beløb, der svarer til kr. En slave havde ingen rettigheder. Han eller hun var ejet af bystaten, en borger eller en metoik. Ejeren kunne behandle sin slave, præcis som han ville. De fleste slaver havde det dog langt bedre end de sorte slaver i tallet i fx de danske kolonier (se side 68). Slaverne havde fx ret til at tage ekstra arbejde og tjene penge. Det lykkedes for en del slaver at spare så meget op, at de kunne købe sig selv fri. Bystaten selv havde slaver. Nogle var opsynsmænd og sørgede for ro og orden. Andre var sekretærer og lærere. Enkelte fik betroede stillin- ger, som fx Pasion, som levede omkring år 400. Han var regnskabsfører for sin ejer, som han skaffede store fortjenester. Som belønning gav ejeren Pasion hans frihed. Pasion blev selv bankejer, og han købte et værksted, hvor mange slaver ar- aristoteles om slaver Aristoteles ( f.v.t.) var en berømt græsk filosof. Han skrev bl.a. følgende om slaver, som han selv havde 15 af : De, som er så meget forskellig fra andre mennesker, som sjælen er fra legemet og et menneske fra et vildt dyr, er fra naturens hånd slaver. n Billedet på lerpladen viser slaver, der arbejder i en lergrav. Til venstre løfter en slave en kurv fyldt med ler op til en anden slave. Krukken, der hænger i midten, indeholder vin til slaverne. 14 HIT MED HISTORIEN!

16 bejdede. Pasion blev meget rig. Han gav bystaten en stor sum penge. Til gengæld gjorde bystaten ham til borger. Da Pasion blev gammel, forærede han værkstedet og banken til en af sine slaver. De fleste af borgernes og metoikernes slaver var dog tjenestefolk, der lavede mad, passede hus og børn. Ordet pædagog kommer fra det græske ord paidagõgós, som var den slave, der fulgte borgerens søn i skole. Ca. 1/3 af slaverne arbejdede i sølvminerne. Og de havde det hårdt. At blive dømt til arbejde i en sølvmine kunne også være en straf. Kvinderne skrev, at kvinder ikke spiste så meget, fordi de ikke arbejdede så fl ittigt som mændene. j En slave arbejder på en virksomhed, der fremstiller hjelme. En kvindes plads var i hjemmet, som hun holdt for sin mand. Husene var bygget, så mænd og kvinder levede adskilt. Mændenes afdeling lå Mændene, borgerne, bestemte i bystaten. Kvinderne havde ikke noget at skulle have sagt. Tekster fra det gamle Grækenland viser, at mændene mente, at kvinderne havde dårlige egenskaber. Kvinder blev beskrevet som misundelige, at de ville skændes, de var ondskabsfulde og løgnagtige. Den græske filosof Aristoteles, der levede i 300-tallet f.v.t., hunden og spejlbilledet Æsop var slave omkring år 500 f.v.t. Han skrev et stort antal fabler. Det er små historier med en morale, hvor dyr er hovedpersoner, fx : En hund passerede en plankebro over et vandløb med et stykke kød i munden, da den kom til at se sit eget spejlbillede i vandet. I den tro at det var en anden hund med et stykke kød, der var dobbelt så stort, slap den sit eget og for løs på den anden hund for at få det større stykke. Men naturligvis fik den ikke fat i no- gen af delene, fordi det ene stykke kød kun var et spejlbillede, og det andet blev ført bort af strømmen. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 15

17 n r Kvinderne stod for det huslige arbejde. Her ses kvinder, der tørrer tøj og forarbejder uld. tættest ved porten til gaden, mens kvinderne var henvist til rum længere inde i huset, hvor børnene også holdt til. Nu om dage er ægtefællerne som regel nogenlunde jævnaldrende. Sådan var det ikke i det gamle Grækenland. Her var det almindeligt, at kvinden blev gift, når hun var 15 år og manden skulle helst være fyldt 60 år. Den gifte kvinde stod for husholdningen og ledede husslavernes arbejde. Hendes vigtigste opgave var at føde manden sønner. Det var væsentligt for manden at vide, at han var faren til de børn, hans kone fødte. Derfor blev kvinderne holdt hjemme. Var det nødvendigt for dem at forlade huset, blev deres færden nøje overvåget. Manden måtte godt dyrke sex uden for ægteskabet. Han kunne have et forhold til en slave eller gå til en prostitueret. Homoseksuelle forhold var også almindelige. Som regel var det forhold mellem midaldrende og unge mænd. 16 HIT MED HISTORIEN!

18 Elskerinder har vi for vores fornøjelses skyld, slavinder til det daglige behov, men hustruer har vi til at føde vores lovlige arvinger og den trofaste ledelse af vore hjem. Euripides ( f.v.t.) var en af Athens mest berømte skuespilforfattere. Han skrev bl.a. Medea, som handler om kvindernes forhold i bystaten. Mon ikke de mandlige tilskuere blev provokeret, når hovedpersonen sagde følgende : Det er en kendsgerning, at af alle levende væsener, vi kvinder lider mest af alle. Vi må betale uhyrlige summer for en mand. Bagefter bliver han vores herre, og hvis han er ond, kan vi ikke gøre noget ved det ud over at lide i stilhed og fortvivlelse. n Det var kvindens vigtigste opgave at opvarte manden. græske mænd om kvinder Efter en blodig krig, hvor mange mænd var dræbt og mange kvinder var derfor blevet enker, holdt den athenske politiker Perikles (ca f.v.t.) en tale. Han kom bl.a. ind på enkernes situation : Måske jeg også skulle sige nogle ord om de pligter, som påligger de kvinder, som nu er blevet enker. Alt, som bør siges, kan sammenfattes i et råd. Det vil tjene dem til ære, om de kan leve op til, hvad guderne har skabt dem til. Og den største ære for en kvinde består i, at mænd taler mindst muligt om hende hvad enten det er ros eller ris. Politikeren Demostehenes ( f.v.t.) sagde bl.a. følgende om kvinder : Hvis vores mand er god, er livet misundelsesværdigt. Men hvis ikke, er døden bedre. Og de fortæller os, at vi kvinder lever sikkert derhjemme, mens mænd møder farer i krigene. Fjolser! Jeg vil hellere være tre gange i frontlinien end føde et barn. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 17

19 Børnene I u-lande dør mange børn kort tid efter, at de er født. Sådan var det også i det gamle Grækenland. Men selv om barnet overlevede fødslen, kunne faren bestemme, at det skulle sættes ud. Dvs. at det blev lagt uden for byen, hvor det døde af sult eller blev ædt af vilde dyr. Det var ofte af økonomiske grunde, at børnene blev sat ud. Jo flere drenge, der var i fami- lien, des flere var de om at dele arven. Og der skulle betales medgift til pigerne, når de blev giftet bort. Med mange piger var det en udgift, der kunne gøre familien fattig. En anden grund til, at faren bestemte, at barnet skulle sættes ud, kunne være, at det havde synlige handicap, eller at faren mente, at det så underligt ud. Børnene, der fik lov til at leve, n Figurerne viser undervisning i harpespil, læsning og skrivning. var sammen med husets kvinder, indtil de var 6-7 år gamle. Herefter begyndte pigerne at lære at blive hustruer. Dvs. de lærte at lede husholdningen, lave mad og sy ikke mindst, hvordan de skulle gøre manden tilpas. Drengene kom i skole. Forældrene betalte for undervisningen. I skolen blev drengene undervist i ét fag ad gangen. Først læsning, skrivning samt regning. Dernæst havde de musik. Når drengene var år, blev idræt det vigtigste fag. Undervisningen fandt sted i idrætsanlæg, der blev kaldt gymnasion. Det kommer af det græske ord gymnos, der betyder nøgen. Det skyldes, at eleverne faktisk var nøgne, når de udøvede atletikdiscipliner som løb, brydning, boksning, spring og kast med diskos og spyd. j Vaser med billeder af unge mænd, der øver brydning og længdespring. 18 HIT MED HISTORIEN!

20 videregående uddannelse Havde forældrene råd og havde den unge mand evner til det, kunne han læse videre. Meget af den kunst og videnskab, vi kender i dag, blev udviklet i det gamle Grækenland. Det gælder fx skuespil, historie, matematik, astronomi, lægekunst og filosofi. Her er nogle eksempler : I en retvinklet trekant er hypotenusens kvadrat lige med summen af kateternes kvadrater. a 2 +b 2 = c 2 Pythagoras (omkring f.v.t.) Hippokrates (omkring f.v.t) var læge. Han skrev flere bøger om behandling, bl.a. : Om knoglebrud og ledemod og Om epidemier. Et stof kan ikke blive ved med at deles. Til sidst har man en lille partikel. Den kalder jeg et atom, som betyder noget, der ikke kan deles i mindre enheder. Demokrit (omkring f.v.t.) n Scene fra et sygehus omkring år 400 f.v.t., hvor lægen er på besøg. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 19

21 Fra eleverne var omkring 15 år, blev de også undervist i andre fag som filosofi på gymnasionerne. Når drengen fyldte 18 år, blev han registreret som borger i bystaten. I de næste par år trænede han som soldat. perikles og demokratiet Perikles (ca f.v.t.) spillede en vigtig rolle i udviklingen af demokratiet i den athenske bystat. Han skrev bl.a. følgende om demokratiet : Den statsform, vi har, er ikke en efterligning af vores naboers love ; nej, vor statsform er snarere selv et eksempel for andre end andres for os. Og ser man på dens navn, så kaldes den demokrati, fordi statsstyrelsen ikke er lagt i et mindretals, men i et flertals hæn- der. Folkeforsamlingen den tids Folketing I forhold til mange andre stater er Danmark med sine ca. 5,2 mio. indbyggere et lille land. Men der er alligevel for mange til, at alle voksne danskere kan være med til at lave lovene på samme måde som i Athen for år siden. I stedet må alle voksne nøjes med at vælge de mennesker, der skal sidde i Folketinget og kommunalbestyrelserne. I Grækenlands små bystater var der ikke flere borgere, end at de kunne være med til at styre direkte. Den demokratiske måde at styre og leve på opstod i Athen. Herfra overtog andre græske bystater ideen. Folket, der herskede, bestod dog kun af borgerne. Deres vigtigste forsamling var Folkeforsamlingen. I Athen mødtes den omkring 40 gange om året på højdedraget Pnyx ved Akropolis (borgen). Alle borgere i n Monumentet for de ti fyle-helte stod på torvet i Athen. Soklen blev brugt som en opslagstavle for byen. bystaten Athen havde ret til at deltage. Men på grund af arbejde og afstand kunne man ikke møde hver gang. Til hvert møde var der typisk omkring deltagere. Der blev lukket for adgang til mødet, når havde indtaget deres pladser på træbænke. Hvert møde havde en dagsorden med punkter. Ét punkt kunne være en borger, der ønskede at bygge et nyt hus. Et andet byens teater, som skulle repareres. Mødet startede ved daggry og sluttede som regel ved middagstid. Hvert fjerde møde var ofte længere og blev ved, til det blev mørkt. Når mødet sluttede, fik hver deltager udbetalt et beløb, diæt. Ordet betyder dagløn. Dagsordenen blev slået op på torvet fem dage før mødet. Den var udarbejdet af prytanerne, som var 50 borgere fra rådet på 500 med- lemmer. De 50 prytaner havde opgaven 1/10 af året. 20 HIT MED HISTORIEN!

22 demokratiet i athen i 400-tallet f.v.t. Herefter overtog 10 andre medlemmer af rådet hvervet som prytaner. Medlemmerne af rådet var valgt ved lodtrækning blandt borgere, der var fyldt 30 år. Mødelederen og en række udvalg var også valgt ved lodtrækning. Lige før Folkeforsamlingen mødtes, fandt man ved hjælp af lodtrækning ni borgere, der skulle lede selve mødet. Folkeforsamlingen var en slags stormøde. Alle havde ret til at sige deres mening. Det var dog kun de mest veltalende, der tog ordet. Når de, der ønskede det, havde udtalt sig, traf man beslutning ved afstemning. Det foregik ved håndsoprækning, og mødelederen skønnede, hvad der var flertal for. Fol- keforsamlingen kunne træffe beslutninger i alle sager, og den valgte bystatens øverste embedsmænd. Domstolene I Folkeforsamlingen bestemte flertallet. Men det er jo ikke sikkert, at flertallet traf den rigtige beslutning. Hvis en borger havde stillet et dårligt forslag i Folkeforsamlingen, kunne andre borgere stævne ham ved Folkedomstolen. Domstolen kunne idømme forslagsstilleren en straf også selv om hans forslag var vedtaget af Folkeforsamlingen. Domstolene afgjorde også almindelige retssager. Retssagerne blev afviklet på torvet. Langs kanten af torvet var opstillet tavler med lovene, så alle kunne læse dem. Til hver retssag blev udtrukket et ulige antal dommere. På den måde var man sikker på, at sagen blev afgjort. Afhængigt af sagens alvor var der fra 201 og op til 1501 medlemmer af hver domstol. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 21

23 En sagsøger var en borger, der ønskede, at domstolen skulle afgøre en sag. Den sagsøgte var den borger, som sagsøgeren rejste sagen mod. Sagsøgeren var selv anklager, og den sagsøgte forsvarede sig selv. Parterne kunne også betale for en sagfører, r som talte for dem. Sagsøgeren og den sagsøgte kunne hver især føre vidner, og de havde lige lang taletid. Sagens størrelse bestemte længden af taletid, som blev målt ved hjælp af et vandur. Når dommerne skulle afgive deres stemme, foregik det hemmeligt. Man brugte små bronze- eller lerstykker, der viste, om dommerne stemte for, at den anklagede skulle frigives eller straffes. Sagen blev afgjort, ved at stemmerne blev talt op. Dommerne havde ingen juridisk uddannelse. Ved retssager nu om dage medvirker altid en dommer, der er uddannet jurist. Nutidens domstole minder dog om oldtidens. Også i dag har alle ret til at overvære de fle- ste retssager. Der er en forsvarer og en anklager. Og ofte er helt almindelige mennesker med til at dømme i retssager som domsmænd eller nævninge. Alle mellem 18 og 70 år, der har dansk statsborgerskab, og som ikke er straffet og har helbred til det, kan blive valgt som domsmand eller nævning. Domsmænd dømmer sammen med dommeren. I alvorlige sager afgøres sagen, ved at 12 nævninge stemmer om det. j Vandur. Den øverste krukke var fyldt med vand. Når taletiden begyndte, trak en slave en lille prop ud, og vandet løb ud i den anden krukke. Krydserne angiver mængden af vand i karret. 22 HIT MED HISTORIEN!

24 f Hver dommer havde to stemmehjul. Det ene var massivt, og det andet havde hul igennem. Afleverede dommeren det massive hjul, stemte han for, at den anklagede var uskyldig. Det andet var en stemme for, at den anklagede var skyldig. Når dommeren lagde sin stemme i stemmeboksen, holdt han på akserne. Så kunne ingen se, hvad han havde stemt. lodtrækning Lodtrækning var almindelig i Athen. Det er der flere grunde til. Athenerne mente, at når man var flere borgere om en opgave, kunne den løses. Og når de, der bestemte, var valgt ved lodtrækning for en kort periode, undgik man, at magten blev samlet hos én eller nogle få. Det spillede også en rolle, at grækerne troede på skæbnen. Dvs. de mente, at guddommelige kræfter havde fastlagt, hvordan ens liv ville forme sig, og hvordan samfundene ville udvikle sig. Derfor ville de guddommelige kræfter også sørge for, at en lodtrækning var retfærdig. Når grækerne skulle tage store beslutninger, opsøgte de orakler for at få svar på, hvad der var klogt at gøre. Ofte brugte oraklerne forskellige former for lodtrækning for at give svar. n Oraklet i Delfi var et af de kendteste. Folk troede, at guden Apollon talte gennem en præstinde. Nogle mener, at gasarter, der sivede op fra jorden, bragte hende i en rustilstand. Så sagde hun uforståelige lyde, som præsterne tydede som svar på spørgsmål. Her ses præstinden i en trance, inden hun videregiver sit orakel. FOLKET STYRER OLDTIDENS GRÆKENLAND 23

25 kampen om norden Ilden knitrede i kahyttens ildsted. Havnen i Flensborg gav læ for efterårsvinden. Skibet duvede kun let og fik tømmeret og tovværket til at knirke svagt. Ellers var der tavst i kahytten, hvor tællelysenes fl akkende skær dannede sære fi- gurer på væggene. Et par hofdamer sad stille på deres stole. Kammerpigerne listede, når de med en hvisken var sendt af sted efter et eller andet. Dronning Margrete havde forlangt absolut ro. Hun lå syg i en seng, der var redt op i kahytten. Lægen havde været der og ville give hende noget lindrende. Men Margrete havde afslået. Hun vidste, at hendes tid var kommet. I forgårs havde hun opdaget de mørke pletter i armhulerne. Så fik hun feber, og den blev hurtigt værre. Præsten havde givet hende den sidste olie. Nu kunne hun end ikke læse i Bibelen. I en drøm havde Margrete set Jomfru Maria. Derfor vidste hun, at Gud havde kaldt hende til sig. Margrete var parat til at dø. For nogle år siden var hun blevet optaget som søster i klosteret i Vadstena. Så var hun sikker på at blive frelst. Også selv om hun ikke havde levet som nonne, men var fortsat med at hjælpe sin plejesøn Erik af Pommern med at regere. Margretes bedste veninde Ingegerd var abbedisse i klosteret. De havde kendt hinanden, siden Ingegerds mor Märta var ansat ved hoffet til at tage sig af Margretes uddannelse og opdragelse. Og dengang var Margrete endda dronning af Norge. Hun huskede den store fest i København, hvor hun som 10-årig blev gift med den norske kong Håkon. Hun havde ikke tænkt så meget over det. Og det varede da også fem seks år, før hun og Håkon levede som mand og kone. 24 HIT MED HISTORIEN!

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende.

Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Herrekloster Et kloster der ligger på landet. Ejer meget jord. Munkene driver landbrug, er selvforsynende. Tiggerkloster Et kloster der ligger i byen. Munkene lever i fattigdom og får gaver og almisser

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Historie 5 Af Ulrik Grubb, Susanne Paulsen & Jens Aage Poulsen 1. udgave, 2. oplag 2014 2013 Gyldendal A/S, København

Historie 5 Af Ulrik Grubb, Susanne Paulsen & Jens Aage Poulsen 1. udgave, 2. oplag 2014 2013 Gyldendal A/S, København Historie 5 Af Ulrik Grubb, Susanne Paulsen & Jens Aage Poulsen 1. udgave, 2. oplag 2014 2013 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Marianne Harboe Ekstern faglig redaktion: Jens Aage Poulsen Grafisk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere