Referat af Førerstævne den april 2010 i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg"

Transkript

1 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne gennemgik dagsordenen. B. Valg af referenter: Jan Bylund, Hjørring; Karin Anesen, Aalborg 2.; og Sanne Lund Sørensen, Tølløse. C. Valg af stemmetællere: Kira Orbe, Amalie Søegaard, Herlev; Tobias Christensen, Tølløse; Mikkel Bojesen, Lyngby og Lise Lybeck, Lyngby. Formand for stemmetællerne er korpskasserer Connie Schneider. D. Opgørelse over stemmeberettigede: Førerstævnet har 161 deltagere, heraf er 152 stemmeberettigede. Beslutninger tages med almindeligt flertal. Der foretages skriftligt valg, hvis to eller flere af de stemmeberettigede ønsker det. E. Forretningsorden: Dirigenterne gennemgik førerstævnets forretningsorden (fremgår af førerstævnehæfte s ). Forretningsordenen blev vedtaget. 2. Korpsets beretning Se desuden den skriftlige beretning i Førerstævnehæftet, side Spejdercheferne gennemgik korpsets beretning: - Spejdertilgang - Positive trends: Frederikshavn Kreds, inspirerende og aktivt lejrudvalg, engagerende førertræninger, stigning i spejderhjælpsindtjening, forbedring i nyhedsformidling NEWS - med historier fra kredsene, kredskonsulentordning. - Tværkorpsligt samarbejde: Årsmøde for korpsledelser, spejderdag 23. april 2010, fælleslejr 2012 (Inspirationsworkshops 4 steder i landet, min. 22 deltagere fra DBS), World Moot 2010 (Kenya), Pigespejdernes jubilæumslejr i Rwanda, World Jamboree 2011 (Sverige) - Andreas Højmark, Aalborg 1., spurgte til hvorfor det oplyste medlemstal ikke stemte med det som korpset havde oplyst 1. januar o Det skyldes at kredsene skal udfylde 2 statistikskemaer, et pr. 31. december som skal indeholde de medlemmer kredsen har pr. 31. december OG som har indbetalt minimum kr. 75 i kontingent i løbet af året. Dette skema bruges til vores ansøgning hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Det andet skema er et skema til internt brug. Dette skema skal indeholde kredsens medlemmer pr. 1. januar. Skema 1 tager højde for om man har betalt minimum kr. 75 i kontingent, mens Side 1 af 6

2 skema 2 er et tegn for, hvor mange medlemmer man reelt har i kredsen. De to skemaer vil stort set aldrig vise det samme antal medlemmer. 2 store kredse har i 2009 også haft kassererskifte, hvilket har resulteret i, at alle medlemmer i kredsene ikke har fået en kontingentopkrævning, og derfor er der i år en større forskel end normalt imellem de to oplyste medlemstal. Stine Algot, Korpsrådet, gennemgik status for målsætningerne som blev vedtaget på Førerstævnet Debat: o Ønsker korpset at intensivere samarbejdet med BBU? Hvordan? Ja f.eks. via samarbejde i Rwanda med Afrikaudvalget. o Stor tak til udvalg for arbejdet i udvalgene, og til fejde- og lejrudvalg. Bekymrende, at der ikke er kandidater nok til Korpsrådet. o Stor opfordring til at samarbejde med BBU omkring forkyndelsesmatriale. o Iøjnefaldende, at der står mange penge på Afrikakonto der er behov derude - få afrika-pengene ud til nogen, der har brug for det. o Er specialførertræning for ældre førere når målgruppen er år? o Tanker for fremtiden blev efterlyst i beretningen. o Økonomisk flot år 2009 pga. at mange aktiviteter ikke blev afholdt? o Respons til internet, news, kommunikation og PR-udvalg efterlyses. o Ros til førertræningsudvalg for seneste førstehjælpskursus på klump-weekend måske muligt i fremtiden at blive uddannet førstehjælpsinstruktør? o Tak til Korpsrådet for besøg i alle kredse i løbet af året. o Fastansættelse af Carsten Thomsen på korpskontoret er godt. Skriftlig og mundtlig beretning blev godkendt. 3. Regnskab 2009 Connie Schneider, korpskasserer gennemgik regnskabet. o Knud Erik Hansen, Aalborg 1., ville gerne vide, hvor pengene der er brugt til fejden stod i regnskabet? Om det skulle være en korpsaktivitet, der skulle dækkes af korpsets udgifter? Lejrudvalget står for fejden, derfor står fejde-pengene under lejr-posten. o Hvorfor er pengene til aktiviteter ikke blevet brugt, kan de hurtigt kanaliseres ud i aktiviteter, korte ansættelser mv., så vi kan skaffe nogle flere spejdere? o Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., roste regnskabet og korpskassereren for at have ændret regnskabspraksis vedrørende aktivering af omkostninger vedrørende Øksedal. Side 2 af 6

3 4. Valg Regnskabet blev godkendt. Korpsrådet: Spejderchef: Niels Dam, Lyngby, valgt med 135 stemmer Vicespejderschef: Pia Duebjerg Andersen, Herlev, valgt med 135 stemmer Korpsrådsformand: Signe Lund Christensen, Herlev, valgt med 125 stemmer Korpskasser: Connie Schneider, Herlev, valgt med 135 stemmer International Commissioner: Marie Keiding, Herlev, valgt med 135 stemmer 1 ugyldig stemmeseddel og 1 blank Uddelt 138 stemmesedler Kandidater til menige medlemmer til korpsrådet: Ann Skagen Bylund, Aalborg 1., valgt med 120 stemmer Stine Algot, Herlev, valgt med 126 stemmer Christine Strøm, Herlev, valgt med 119 stemmer Jesper Marcher, Lyngby, valgt med 132 stemmer Helene Jørgensen, Brovst, valgt med 92 stemmer Camilla Gaarden, Aalborg 1. valgt med 105 stemmer 1 ugyldig stemmeseddel og 1 blank Uddelt 140 stemmesedler Da der ikke var opstillet kandidater til alle pladser, skal Korpsrådet i det kommende år arbejde med et medlem i underskud. Det manglende medlem kan findes i det kommende år, men først vælges på førerstævnet 2011, jf. gældende vedtægter. Det blev debatteret, hvorvidt Førerstævnet kunne give Korpsrådet mandat til at finde det sidste medlem, men vedtægterne giver ikke mulighed for en sådan løsning. 5. Behandling af indkomne forslag: A. Korpsrådet foreslog salg af lotteri i 2011 med en fordelingsnøgle på 7 kr. til kredsen og 3 kr. til korpset for hver solgt lodseddel. Kommentarer fra salen: Aalborg 2. meddelte, at deres kreds ikke ønskede lotteri. Spejderne i Brovst er vilde med lodseddelsalg, så de ville støtte forslaget. Ved vores sidste lotteri havde korpset en nettoindtægt på kroner, eftersom alle de store gevinster blev udtrukket, ligeledes blev der efter salget af lotteriet uddelt kr ,- til kredsene. Side 3 af 6

4 Forslaget blev vedtaget som fremlagt af Korpsrådet. 6. Budget: A. Revideret budget for 2010 Korpskasserer Connie Schneider gennemgik forslaget til revideret budget for Der var en trykfejl i det udleverede budget, mht. udgifterne til fejden, det korrekte beløb er kr ,00. - Knud Erik Hansen, Aalborg 1., foreslog, at der blev bevilliget yderligere kr ,- til korpslejren 2010 primært til aktiviteter og transport af spejdere og grej. Forslaget faldt med 39 imod og 37 for. - Søren Jensen, Skee, stillede ændringsforslag ang. Joti. Der var afsat 2 x kr til denne aktivitet. Forslag om at fordoble beløbet - altså 2 x kr Forslaget blev vedtaget. - Kenneth Yrke, Aalborg 2., kom med et ændringsforslag om at ændre teksten i ovenstående forslag, således at der i stedet kom til at stå IT, Jota/Joti, kr Forslaget blev vedtaget. Det reviderede budget for 2010 blev vedtaget. B. Budget 2011 Korpskasserer Connie Schneider gennemgik budget for Søren Jensen, Skee, foreslog en ændring i budgettet således, at der bliver afsat kr til Joti Dette blev vedtaget. - Mikkel Bojesen, Lyngby, spurgte hvorfor konsulentudgifterne var på kr i 2011 og kr i 2010? Dette skyldes, at konsulentordningen først træder i kraft fra sommeren 2010, og derfor ikke kører hele Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., spurgte, hvordan badeværelserne på Øksedal skulle finansieres, om der skulle optages lån? - Der vil blive optaget en kassekredit, og når det årlige tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd modtages i november sættes det ind på kassekreditten. Tilskuddet vil stadigvæk gå til den daglige drift, men ved at sætte tilskuddet ind på kassekreditten vil Side 4 af 6

5 vi have overskud på kassekreditten sandsynligvis halvdelen af året og underskud resten af året. Og det skal der naturligvis betales renter af, og derfor er renteudgifterne i 2011 også højere. - Ditte Hoffmann, Herlev, spurgte til hvilke toiletter, der skulle renoveres? Er de indendørs ikke fine nok, hvorfor bruge så mange penge på dem? - Øksedaludvalget svarede, at der gennem de seneste 7 8 år er udført nødvendige lappeløsninger for at udskyde den store udgift til renovering. Dette kan ikke fortsætte. Den store skade vurderes lige om hjørnet i form af ødelagte rør i gulvet mv. Der blev spurgt til, hvorledes vi vil kunne profilere os, når der på budgettet ikke er afsat penge dertil? - Til dette kunne Spejderchefen fortælle, at planen er, at vi skal bruge nogle af de materialer, der allerede er på korpskontoret. - Kenneth Yrke, Aalborg 2., stillede spørgsmål til, om vi i korpsbutikken skal til at afregne portoudgifter ved forsendelse. - Thomas Pilgaard, Roskilde, kunne blot indstille til, at kredsene var opmærksomme på at lave samlede bestillinger, således at vi kunne minimere vores forsendelsesomkostninger. Budgettet for 2011 blev vedtaget. Optagelse af kreds i DBS Optagelse af nye kredse i korpset skal godkendes på Førerstævnet. Derfor skulle godkendelsen af Frederikshavn kreds til afstemning den blev godkendt og Frederikshavn kreds er nu optaget i Korpset. 7. Førerstævne 2011: Ingen kredse inviterede korpsrådet må arbejde videre med en løsning for næste års stævne. 8. Eventuelt. Afrika indsamlingen gav ,75 kr. Stort velkommen og klapsalve til Frederikshavn kreds godt gået! Tillykke til Årets kreds: Aalborg 1. Side 5 af 6

6 Tak til Aalborg 1. for et godt og velfungerende førerstævne. Overrækkelse af Gilwell-tørklæder til Jesper Marcher, Lyngby og Niels Villadsen, Sæby Årsstjerner: 25 år: Annette Juel Nilsson, Herlev Mikkel Nilsson, Herlev Johanne Keiding, Roskilde Michael Søttrup, Sindal Jan Bylund, Hjørring Malene Dam, Holbæk Claus Anesen, Aalborg 2, Ikke til stede. René Bøgsted, Lyngby, Ikke til stede. Martin Gundersen, Lyngby, Ikke til stede. 50 år: Verner Bak, Aalborg 1. Vagn Bak, Aalborg 1. Asta Vidmar, Aalborg 1. Pia Toldam, Herlev, Ikke til stede. Karin Green, Herlev, ikke til stede Referatet læst og godkendt Stine Suhr Skovgaard dirigent Mikkel Nilsson dirigent Signe Lund Christensen Niels Dam Pia Duebjerg Andersen korpsrådsformand Spejderchef Spejderchef Side 6 af 6

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere