KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU2 den 05/ Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant for ungdomsleder: Yvonne Nielsen (YN) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Gæst: Bente Hansen (BH) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU1) 4. KBUs repræsentantskabsmøde 5. Meddelelser a. DBwF b. KBU 6. Økonomi 7. Turneringen 8. Ungdom 9. Senior 10. Eventuelt a. Kampflytning b. Mixrunde a. KBU-Cup Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen, især til Bente Hansen, som deltog for at gennemgå materialet om repræsentantskabsmødet og bad herefter MP om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 7a, 7b og 9a. Ad. 3 Opfølgning på referat (FU1) Der var ingen opfølgning på referat af FU1, som samtidig blev godkendt :59/ BM Side 1

2 Ad. 4 KBUs repræsentantskabsmøde 15/ Der var lidt diskussion om klubber der er 75 år, når KBU ikke har eksisteret i så mange år. Holdningen er, at de skal have et årskrus alligevel. BM sender besked til MP, om der er andre end KBK 1940, der skal have et årskrus. Der er ikke modtaget indstillinger til hverken 15 års fortjenstnål eller til æresnålen. Dagsordenen til repræsentantskabsmødet blev gennemgået sammen med Bente Hansen, som er FUs forslag til dirigent ved repræsentantskabsmødet. LJ fortæller, at der til repræsentantskabsmødet i SBwU ikke var repræsentanter nok. Der er derfor planlagt et ekstra bestyrelsesmøde i morgen aften, hvor man vil vurdere situationen. LJ fortæller videre om repræsentantskabsmødet i FBwU. Her er der stor bekymring over JBUs regler for bøder. LJ har endnu ikke deltaget i repræsentantskabsmødet i JBU så intet nyt herfra. LJ fortæller kort om arbejdet i strukturudvalget. Her har man diskuteret en skitse over strukturdiagrammet, som primært beskriver eliten, og også lidt bredde. Strukturdiagrammet indeholder desuden en kasse for dommere og en kasse for økonomi under eliten. Kun budgetter for elite og administration må stige, jf. beslutning på sidste ordinære repræsentantskabsmøde. Der er lidt bekymrende, at der endnu ikke indkaldt til møde i gruppen Lov og jura. Hvis der ikke foreligger færdige love mm til repræsentantskabsmødet i maj, så kan den nye struktur ikke besluttes. IS: Hvis det bliver for dyrt finder spillerne andre steder at spille. Til KBU s repræsentantskabsmøde mødes FU kl. 9:30 (til lidt morgenmad). Selve repræsentantskabsmødet starter kl. 10:30. Der er en generel opfattelse af, at spillerne ikke gider lange diskussioner. Der er derfor ikke en forventning om, at repræsentantskabsmødet trækker ud. LMS fortæller, at hun har været til møde om turneringskoncepter i mandags. Forbundet melder ud, at de ikke vil komme med ændringsforlag til turneringen for 2015/2016. Forbundet opfordrer til, at der ikke atter ændres noget. LMS forudser, at ingen ændringer i spilleformen vil betyde, at spilletiden ved 1. divisionskampe skal sættes til 3 timer hvilket igen vil hæve prisen. LJ fortæller, at diskussionen primært har været på det politiske niveau, men at der :59/ BM Side 2

3 fortsat mangler meget omkring både økonomi og det sportslige. LM fortæller, at det eneste han har under regnskab, er det lån som forbundet har fået vedrørende breddelederen. Forbundet ønsker at blive fritaget for at tilbagebetale dette lån. Det er i princippet repræsentantskabet der skal beslutte, om lånet skal eftergives. LM vil tage dette op under gennemgang af regnskabet og det skal være en selvstændig afstemning. FU anbefaler at vi ikke eftergiver lånet. LM fortsætter med budgettet. Er ikke glad for budgetter med et stort underskud, men alternativet er, at vi enten sætter afgifter op, eller at vi skærer i vores aktiviteter. Der er enighed om, at det er bedre at fremlægge et budget med underskud (som en anbefaling fra FU). LM gør opmærksom på, at næsten alle forslag der sidder i mappen, kun er redaktionelle ændringer som bare skal vedtages. LM fortsætter med det ændringsforslag der er til vores opløsningsparagraf. Forslaget i mappen er, hvad vi kunne nå at komme frem med. MG mener, at vi er nødt til at meddele kredsene, at det også er noget de skal tage stilling til. IS spørger om KBU vil kunne klare sig alene. Efter en del diskussion er holdningen, at dette ikke vil være et alternativ. LJ er bevidst om, at der er mange bowlere der spiller i flere forskellige unioner. Der er helt sikkert flere og flere der vil undlade at deltage i den landsdækkende turnering, og hellere vil spille i Den frie bowlingunion. LM slutter med at erindre om, at Forretningsudvalget normalt afslutter repræsentantskabsmødet med spisning om aftenen. BM sørger for dette. Ad. 5 Ad. 5a Ad. 5b Meddelelser DBWF Alt omkring forbundet er diskuteret under tidligere punkter. KBU Der har været et indlæg i Gæstebogen fra Michael Juul fra kreds 14. LJ undrer sig, da hver enkelt kreds på sidste UB-møde blev spurgt, om de havde inviteret Forretningsudvalget til deres repræsentantskabsmøde. Maria Larsen har erkendt, at kreds 14 ikke har sendt en invitation til Forretningsudvalget. BM opfordrer til, at Forretningsudvalget møder op til repræsentantskabsmødet i de blå KBU bluser. LJ henviser til en licenssag der er kørt i forbindelse med en spillers restance ved et klubskifte. Klubben som spilleren er flyttet til har forhørt, om det er muligt at få :59/ BM Side 3

4 pengene retur på den licens, som spilleren ikke har haft rettighed til at benytte. Sagen er herefter afsluttet. Ad. 6 Økonomi LM har ikke noget under økonomi. LM har fået regningen fra KBU cuppen. Klubberne er desværre ikke blevet opkrævet for afgifter til KBU, så finalestævnet har derfor givet underskud. Ad. 7 Ad. 7a Ad. 7a Turneringen Kampflytning LMS har modtaget en henvendelse fra en klub, som ikke mener, at det er korrekt at en hal taget penge for at flytning af en kamp. LM fortæller, at der alle steder står, at det er KBU uvedkommende hvis der er haller der tager gebyr for kampflytning. LM mener desuden, at dette både har stået i det brev der er sendt til klubben, og at det også er beskrevet på det officielle skema til kampflytning. Mix-runde LMS spørger, om det er muligt at ændre propositionerne for MIX-turneringen. LM gør opmærksom på, at disse kun kan ændres på et repræsentantskabsmøde. LMS fortæller, at der er et ønske om, at der kun må deltage spillere med et snit på max 180, mener at turneringen er lavet for at tilgodese de spillere som ellers ikke ville komme ud og spille turneringskampe. Mix-turneringen blev diskuteret, og der er enighed om, at denne turnering er et ekstra tilbud til dem der har lyst til at spille mere. Skal der være begrænsning på, hvor mange spillere der højst må deltage i en sæson? Skal det være muligt, at en klub har flere hold i samme række? Er det usportsligt, hvis man konsekvens stiller med klubbens bedste spillere, når man møde udvalgte hold? Ad. 8 Ungdom MG fortæller, at der skal afvikles KM for ungdom i den kommende weekend. Der er tilmeldt 51 spillere. YN spørger, hvordan baneskiftet vil være. MG fortæller, at rullet er fastlagt i samarbejde med hallen, og det vil komme til at stå på slagsedlen. MG fortæller, at han har medaljerne klar, men undrer sig over teksten på bagsiden af medaljen, hvor der står at man er mester for 2014/15. MG mener, at det tidligere er besluttet, at der kun skal være årstal på båndet. For året 2015 er der altså både :59/ BM Side 4

5 årstal på bånd og på medaljer. MG fortæller, at han har bestilt medaljer til ungdomsturneringen. Fortæller desuden, at de er blevet enige om, at der vil være præmie til alle puslingespiller (et håndklæde med deres klubnavn). Der bliver også købt pokaler til vinderholdene. MG gør opmærksom på, at han stadig mangler svar på Skånekampen. MG fortæller videre, om afviklingen af UDM i den næste sæson. Der er 3 ansøgninger fra haller i KBUs område og kun én hal i JBUs område. MG oplyser at der er stor forskel på de afgivne tilbud. MG har fået en henvendelse fra ungdomsudvalget i Forbundet vedrørende indstilling til årets bowler. MG og YN har fundet et par kandidater, og melder disse tilbage til ungdomsudvalget, som afholder møde den 7/3 (her vil der ikke være en repræsentant fra KBU). MG ser det som et kæmpe problem, at der kun sidder 4 medlemmer der skal bestemme (dem der har børn som er indstillet, er inhabile). MG har foreslået, at alle klubber indstiller. Herefter udvælger ungdomsudvalget 4 kandidater, og lader herefter bowlere og ungdomsledere vælge blandt disse. Denne fremgangsmåde bør være gældende for både Fair Play og Årets ungdomsspiller. MG fortæller, at det inden den 1/ skal være besluttet, om COY og KBUs ungdomsstævne skal være rankingstævner. Dette bliver én af de første beslutninger som KBUs nye ungdomsleder skal træffe. Herefter var der atter en længere diskussion om præmiesum, som skal være i forhold til deltagergebyr. MG slutter med at fortælle at vi forhåbentlig inden længe får en ny ungdomsleder, og så siger Guldager Tak for denne gang. Opfordrer samtidig alle seniorklubber til at skaffe nogle medlemmer beklager at der er mange klubber der ikke har en ungdomsafdeling ingen nævnt ingen glemt. Ad. 9 Senior AS stod for finalestævnet i KBU-cuppen sidste søndag, hvor hun desværre glemte at opkræve for afgifter til KBU, hvilket betyder at finalestævnet gav underskud. Der har desuden været problemer med bookingen af baner, som resulterer i, at vi desværre kommer til at betale for 8 timer mere end vi har brugt (havde haft en forventning om, at kredsen tjekkede booking af baner med hallen). Hos herrerne vandt BK Center knebent (med 6 kegler) over BK Sisu. Hos damerne vandt Pin-Crackers over BK Center. AS fortæller videre, at der har været afholdt møde med Malmø angående bykampen. Der komme et par enkelte ændringer i forhold til sidste år. Det bliver nu 2 x 3 mandshold med én reserve til hvert hold. I forbindelse med mødet var der løs snak om generelle problemer med at skaffe :59/ BM Side 5

6 bowlingspillere (både i Sverige og i Danmark). Dette gav anledning til udveksling af erfaring med at skaffe nye medlemmer. AS mener, at vi skal arbejde videre på at afholde en fælles OBG turnering sammen med Malmø. LM advarer mod dette, da vi dermed vil pålægge vores spillere endnu en udgift (bropenge). MP mener, at vi i stedet skal inviterer de svendske spillere til at deltage i vores åbne turnering. MG fortæller i den forbindelse om en mulig ændring i propositionerne for OBG, hvor man (måske) får dobbelt point i det sidste stævne. AS slutter med at fortælle, at der har været afholdt møde med de andre unioner, og der er ændret på, hvordan man udtager hold til unionskampen. Fremover bliver det sådan, at den union der afholder stævnet har ret til at udtage sine spillere først. Den union som afholdt stævnet sidste år, skal udtage sine spillere sidst. På den måde kommer der et rul, så alle unioner (på sigt) får mulighed for at udtage sine spillere først. Ad. 10 Eventuelt: BM gør opmærksom på, at 4 medlemmer fra FU (LMS, MG, LM og BM) melder afbud til FU3, som tidligere er planlagt til den 9/ Der meldes afbud på grund af, at ESBCs præsidium kommer på besøg i forbindelse med EM i 2016 som skal afholdes i Danmark. Det bliver derfor besluttet, at FU3 bliver ændret til den 13/ AS informerer FU om, at der har været møde omkring aktivitetsplanen med de øvrige unioner. Det gik godt, uden de store problemer. Alle stævner er placeret. KM er placeret i World Cup Hallen, hvor det afvikles både for seniorer og ungdom. LJ undrer sig over, at valget for afvikling af KM er faldet på World Cup Hallen, og ikke en af de andre store haller. MG fortæller, at man for mange år siden aftalte, at der skulle laves en rullende plan, så man altid vidste hvor KM er skulle placeres 3 år ud i fremtiden. Der var herefter en længere diskussion om placeringen. LJ spørger ind til, hvor KBUs åbningsstævne er placeret, for kreds 14 vil fortsat gerne afholde dette stævne. LM mener at det er KBUs åbningsstævne, som tidligere altid har været afholdt i Grøndal. Det er også en mulighed i år, hvis kredsen er mere samarbejdsvillig end det har været tilfældet de sidste år. FU har aldrig tidligere involveret sig i, hvor diverse stævner bliver placeret, men LJ mener stadig, at der er haller der bliver forfordelt ved at tildele World Cup Hallen både KM for seniorer og KM for ungdom. MG mener, at det er spild af ressourcer at splitte KM for ungdom og seniorer i to forskellige haller :59/ BM Side 6

7 LJ mener fortsat, at der er en skæv fordeling af stævner i den nye aktivitetsplan, og beder om at planen endnu engang bliver revideret. I forbindelse med opsigelse af unionens kontor på Mørkhøjvej, beder MG alle sætte mærke på de ting, som IKKE skal kasseres, da han løbende vil kører ting væk, som ikke skal genbruges. Mødet sluttede: 21:07 Referent: Bente Makholm :59/ BM Side 7

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere