Patrioten. Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patrioten. Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli 2012 - Nr. 11-7. årgang"

Transkript

1 Patrioten Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli Nr årgang Sct. Hans på Sjælland huskede de at smide et par koraner på bålet? Sct. Hans Den traditionelle afbrænding af en heks på Sct. Hans-bålet er et symbol på fordrivelsen af ondskaben, men det er på tide, at man etablerer en ny tradition og smider er par koraner på bålet. Koranen er symbolet på den absolutte ondskab, bogen repræsenterer jo med Martin Luthers egne ord»djævelens tale«, der er en trussel mod hele den kristne civilisation. Kampen mod islam i alle denne såkaldte religions afskygninger er således det vigtigste element i modstanden mod indvandringen, da den største og mest ødelæggende indvandring kommer fra de islamiske lande. Der findes ikke en mere fremmed og fjendtligt ideologi end islam, og Koranens symbolske afbrænding på bålet er et første skridt på vejen mod det opgør med indvandringen og islam, der må og skal komme, hvis danskheden skal overleve. De europæiske patrioter Overalt i Europa rejser protesterne sig mod indvandringen, og forrest i modstanden står de europæiske patriotiske organisationer. Det er politiske organisationer og grupper som British National Party i England, National Demokratische Partei Deutschlands i Tyskland, Front National i Frankrig, Nationaldemokraterne og Svenskernes Parti i Sverige, Stop islamiseringen af Danmark (Siad) og Danskernes Parti i Danmark, Vlaams Belang i Belgien, Frihedspartiet i Holland, Jobbik og Den ungarske Garde i Ungarn, Gyldent Daggry i Grækenland osv., og nogle af de patriotiske organisationer har formået at opnå repræsentation i parlamenter eller delstatsparlamenter. Men uanset om den patriotiske organisation er parlamentarisk repræsenteret eller ej, så er den udsat for en voldsom hetz fra hele det etablerede systems side. Det er et fælles grundvilkår for alle de europæiske patriotiske organisationer, og det skyldes simpelthen, at de patriotiske organisationer står i den samme kamp mod indvandringen og derfor er forhadte af de politiske og økonomiske magthavere, der fremmer indvandringen til Europa. I England og Frankrig har British National Party (BNP) og Front National (FN) bekæmpet indvandringen i mange år, og organisationerne har efterhånden vokset sig store, men de har dog endnu ikke opnået en afgørende betydning, så indvandringen er ophørt. For i lande som England og Frankrig gør et særligt vanskeligt forhold sig gældende for de patriotiske organisationer. Skønt de får millioner af stemmer ved valgene, så opnår de ikke en repræsentation i parlamenterne i forhold hertil, da man i disse lande har valg i de afsindige enkeltmandskredse, så kun vinderen i en kreds har nogen gavn af sine stemmer, idet alle andre stemmer bliver kasseret. Dette favoriserer selvsagt de store gamle partier, der i praksis ikke kommer til at betale lige så mange stemmer for et mandat som de små og nye partier. Resultatet er det mærkelige, at de patriotiske organisationer lettere kan opnå repræsentation i Europa-Parlamentet end i deres egne nationale parlamenter, da valget til Europa-parlamentet foregår efter den kendte og mere demokratiske forholdstalsmetode. I England findes også andre patriotiske organisationer, der agiterer mod indvandringen, og en af disse organisationer har et par mandater i Europa- Parlamentet. Ved valget i juni 2012 fik Front National sit parlamentariske gennembrud og fik de første to mandater indvalgt i den franske Nationalforsamling. Fortsættes side 6 Hør Radio Holger! Radio Holger Internet kan høres på Internettet i form af streaming eller download fra Radio Holger Internet-siden og der sendes nu i det velkendte og praktiske lydformat mp3. Radio Holger Internet giver de danske indvandrermodstandere en stemme på Internettet. Så mange søger asyl i Danmark. Knap 4600 asylansøgere er indkvarteret i Danmark ifølge tal fra Udlændingestyrelsen, der stammer fra midten af marts. Der er 20 asylcentre i Danmark: 16 opholdscentre og 4 modtage-/ udrejsecentre. De 16 opholdscentre omfatter 9 ordinære centre og 7 specialcentre, der tager sig af særlige grupper af asylansøgere, blandt andre mindreårige og enlige kvinder. I 2008 modtog Danmark 2375 asylansøgninger. Året efter var tallet 3775, og i 2010 søgte 5105 personer om asyl. Til sammenligning søgte asyl i Norge i 2010, mens Sverige modtog asylansøgninger dette år. Kilde: Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen. Den utålelige politiske undertrykkelse viste endnu engang sit grimme ansigt i Sverige, hvor Nationaldemokraternes tidligere leder, Niels-Erik Hennix ved Hassleholms Tingsret blev idømt dagbøder og betinget dom for grov hetz mod folkegruppe, bare fordi han har skrevet om intelligensforskelle mellem de hvide og de farvede. Hassleholms Tingsret kunne naturligvis ikke finde noget objektivt forkert ved det, som Niels-Erik Hennix skrev, så retten måtte nøjes med at erklære, at de omtalte farvede folkeslag måtte føle sig fornedrede, hvilket virkede latterligt, da ingen havde gjort indsigelser mod det skrevne på netop dette grundlag. Dette gør det jo fuldstændigt klart, at der med denne dom bare er tale om bevidst politisk forfølgelse, fordi Niels-Erik Hennix skriver om noget, som magthaverne ikke bryder sig om, da det strider mod deres idealer om det multietniske samfund. Sandheden er man ligeglad med. Men hver gang der falder en sådan dom, så bliver det noteret, for også i Sverige er der folk, der tænker på et fremtidigt opgør med det politiske system, som undertrykker dem. Tre pensionister i Nordsjælland blev udsat for grove hjemmerøverier af en bande serbiske sigøjnere, der ifølge politiet også har begået talrige indbrud, tyverier og omfattende socialbedrageri. Den ene af sigøjnerne, der sidder varetægtsfængslet i arresten i Slagelse, kræves dog nu udleveret til Tyskland, hvor han sigtes for rovmordet på en 75-årig pensionist. Kampen mod indvandringen er en kamp for danskheden!

2 - 2 - Redaktionel kommentar: Om kirkeministerens hedenskab Den fremmede og hedenske indiske kirkeminister Manu Saaren har fået gennemført en forrykt lov angående vielser af homoseksuelle og fået udarbejdet et ritual for samme, men han skal ikke bilde sig ind, at kritikken af hans forrykte handlinger er forstummet. Overalt i landet vokser protesterne mod kirkeministeren, og redaktøren for Vesthimmerlands Folkeblad Preben Eskildsen opfordrer nu til, at man sender kirkeministeren tilbage til, hvor han kommer fra. Og kirkeministeren burde virkelig sendes tilbage til Indien, før han gør mere skade i den danske folkekirke, der trues af splittelse på grund af kirkeministerens vanvid. Også de biskopper, der har udarbejdet det nye ritual, har svigtet kirken, hvilket slås fast i følgende pressemeddelelse, der er udsendt af en række folkekirkepræster. Otte af landets ti biskopper har med det nye vielsesritual for homoseksuelle svigtet kirken, og derfor skal der oprettes et alternativ til folkekirkens nuværende ledelse. Det mener 43 præster. Præsterne har tilsluttet sig et nyt initiativ fra Evangelisk Luthersk Netværk, der udvider deres eksisterende vejlednings- og tilsynsordning med en såkaldt pastoral vejleder som protest mod vielsesritualet. Rektor på Dansk Bibel Institut og hjælpepræst i Emdrup Kirke Børge Haahr Andersen bliver manden, der skal stå i spidsen for ordningen, der dog ikke skal afløse de nuværende biskoppers tilsyn, understreger formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund:»Vi opfordrer vores medlemmer til at respektere og efterleve det lederskab, de står under i kirken, men samtidig mener vi, at de otte biskopper har svigtet fatalt og brudt kirkens enhed ved at lave et ritual, der splitter biskopper og præsteskab«.»derfor har vi brug for et troværdigt lederskab i folkekirken, der kan supplere det eksisterende. Vi ønsker at reformere kirken - ikke at forlade den«, siger han. Ja, en fremmed indisk hedning laver ulykker og splitter folkekirken, og det burde man jo have sagt sig selv, før man udnævnte ham til kirkeminister i den røde regering. Efterhånden som de fremmede bliver stadigt flere her i landet, så glemmer de ganske deres egentlige gæstestatus og fører sig frem, som om de skal bestemme alt i Danmark. De lader sig vælge til politikere og spiller formyndere over for det Hedningen og kirkeministeren Manu Saaren - Folkekirkens onde ånd. danske folk, og de kan end ikke se det påtrængende og anmassende i denne opførsel. Og de begynder endog at ville spille censorer over for danskerne, de vil bestemme, hvad danskerne må sige, og hvad danskerne ikke må sige, og de vil bestemme, hvilken lovgivning, danskerne skal have. Dette er en utrolig fræk opførsel af de fremmede, men det kan eller vil de fremmede åbenbart ikke selv indse. Danskerne er ikke beskyttede De danske myndigheder kryber for de muhamedanske indvandrere på den mest modbydelige måde. Man nægter simpelthen at skride ind, når de muhamedanske indvandrere truer danskere på livet. På hjemmesiden Sappho omtales det sidste eksempel på denne tendens. Hjemmesiden oplyser bl.a. følgende:»i første omgang nægtede Fyns politi at efterforske en sag om fatwa- og dødstrusler mod en lokal islamkritiker. Nu tvinger statsadvokaten politiet til at tage sagen op. Mens anklagemyndigheden nærmest stå på spring for at undersøge sager om danskernes mulige racisme, er den noget mere træg, når det drejer sig om indvandrernes trusler mod danskere. Sappho har i den forbindelse set nærmere på en sag fra Fyn, hvor formanden for en forening ved navn Frit Danmark har været udsat for fatwaog dødstrusler adskillige gange. I forventning om, at man ville tage sagen alvorligt, anmeldte Michael Ellegaard efterfølgende truslerne til Fyns Politi. To uger senere modtog han et brev fra politiet, der afviste at undersøge sagen. Anklager, Bo Hjeds, skriver blandt andet: Af tekstbeskederne fremgår, at den af Kaj Vilhelmsen person, der skriver til Dem, har et livssyn, som er meget forskelligt fra Deres ( ). Endvidere må De forvente, at Deres offentlige optræden i blandt andet tv, samt indholdet af den hjemmeside for den forening De er formand for, vil kunne foranledige reaktioner fra personer med et andet livssyn. Beskederne skønnes ikke at være en konkret trussel mod Deres liv, helbred eller førlighed, hvorfor beskederne ikke skønnes at være omfattet af straffelovens bestemmelser omkring trusler Michael Ellegaard var chokeret over afvisningen, og skrev på sin hjemmeside: ( ) så længe man er islamkritiker, skal man helt naturligt forvente dødstrusler og chikane fra personer med et andet livssyn, og skulle de helt tilfældigt en dag også gøre alvor af disse trusler, - tja, så er det bare ens egen skyld! ( ) Michael Ellegaard valgte at anke afgørelsen til statsadvokaten, der til hans glæde ser med lidt andre øjne på sagen. Afgørelsen kom midt i maj, og den pålægger Fyns Politi at efterforske sagen. Michael Ellegaard og flere jurister, som Sappho har talt med, er forundret over, at sagen skulle forbi statsadvokatens bord, før politiet ville tage den op. En af juristerne siger til Sappho, at der hos anklagemyndigheden findes en tendens til at nedprioritere sager, hvor ofret er dansk.«myndighederne nedprioriterer sagerne, hvis ofret er dansk! Så bundrådne er de danske myndigheder altså, de stiller sig konsekvent på de fremmedes side og danskerne bliver sjoflet, skønt danskerne er ofrene. Men det er heller ikke første gang, at Anklagemyndighedens folk har gjort sig uheldigt bemærket og optrådt forbryderisk, det samme er set i forbindelse med en lang række såkaldte racisme-sager efter paragraf 266b. Den danske anklagemyndighed trænger jo i højeste grad til en udrensning, og en sådan vil vel trods alt også ske i forbindelse med et generelt opgør med indvandringen. Når de fremmede skal fordrives, så vil man også interessere sig for, hvordan de danske myndigheder egentlig har forholdt sig i national henseende, og i denne forbindelse vil anvendelsen af racismeparagraffen naturligvis komme i fokus. Der vil komme en dag, hvor man fængsler de personer, der har forfulgt danske patrioter under anvendelse af paragraf 266b.

3 Et parti på vej fremad Danskernes Parti er et parti på vej frem, og nu har partiet også fået en afdeling i København. Partiet meddeler følgende:»søndag den 17. Juni afholdte Danskernes Partis lokalafdeling i København en aktivitetsdag i København S. 10 københavnske medlemmer var mødt op og oveni det danske fremmøde var der besøg fra Svenskarnas partis afdeling i Malmö. Alle folk mødte op med et smil og et gåpåmod uden lige. Der blev delt omkring 2300 løbesedler ud i området, hvor der bor ca mennesker dette på trods af, at vejr og vind var imod nationalisterne. Derudover blev der diskuteret og planlagt fremtidige aktiviteter for Københavnsafdelingen. Alt i alt var det en succes og afdelingen håber, at dagens løbeseddelsomdeling vil sætte en standard for fremtidigt aktivisme i København. Københavnsafdelingen vil også gerne sige tak til de fremmødte svenskere og håber at denne første koordinerede fællesaktion bliver starten på et godt samarbejde på tværs af sundet. Siden aktionen er der blevet delt yderligere ud på Sjælland udenfor København. Afdelingen melder desuden om, at den forventer et talstærkt københavnsk fremmøde til sommerfesten den 30. juni.«det bliver mere og mere klart, at Danskernes Parti har mulighed for at blive en samlende national organisation, en politisk organisation for alle nationalt indstillede modstandere af indvandringen. Fra Grækenland Det patriotiske græske parti med navnet Gyldent Daggry beholdt alle pladserne i Grækenlands parlament også efter anden valgomgang. Mange såkaldte kommentatorer havde forventet, at Gyldent Daggry ville miste stemmerne på grund af en massiv negativ omtale i de græske og europæiske medier. Men vælgerne danser Gud ske Lov ikke altid efter mediernes pibe og Gyldent Daggry bliver landets femte største parti med 18 mandater i Parlamentet. Gyldent Daggry ønsker bl.a. at samle alle illegale indvandrere i arbejdslejre, inden de skal sendes ud af landet, hvilket er yderst fornuftigt, for det drejer sig om at få alle indvandrere ud af landet, hvis Grækenland igen skal komme økonomisk på fode. Gyldent Daggry, Khrysi Avgi, er en patriotisk politisk bevægelse og partiet blev dannet i 1980erne under ledelse af Nikolaos Michaloliakos Fremmedvennernes dominans I de offentlige medier, i DR og TV2 ser man bestandigt en ganske bestemt slags mennesker dominere nyhedsformidlingen og debat-udsendelserne, og det er de såkaldte fremmedvenner, nogle ejendommelige ansvarsløse individer, der elsker alle fremmede og hader deres egne landsmænd. Og fremmedvennerne er mærkelige folk, der helt bevidst arbejder på Danmarks ødelæggelse som et dansk samfund og for indførelsen af det kaos, der går under betegnelsen det multikulturelle samfund. Og hvem er disse fremmedvenner så? Det er venstrefløjens gamle folk med de kommunistiske idealer, drømmerne fra Det radikale Venstre og fra Socialdemokratiet, som vil frelse verden på de danske skatteyderes bekostning, og de mindre begavede borgerlige politikere, der tror at være bedre mennesker, hvis de støtter en såkaldt human fremmedpolitik. Alle disse mennesker er fremmedvenner, og de er stolte over det, men der er intet at være stolte over, for fremmedvennerne er landskadelige individer, der bare er en belastning for landet. Men det hører alligevel med til fremmedvennernes mærkværdige forestillingsverden, at de selv, fremmedvennerne, er langt bedre mennesker end f.eks. modstanderne af indvandringen. Dette er selvfølgelig en latterlig opfattelse, der kun er baseret på en helt forvrænget opfattelse af virkeligheden. Der er jo ikke noget særligt menneskeligt eller godt ved at lefle så meget for de fremmede, at man er parat til at ødelægge sit eget land, og det er jo faktisk netop dette, der er tale om. Tværtimod må man sige, at netop ved at sætte de fremmede højere end deres egne landsmænd, så bliver fremmedvennerne at anse som landssvigere, dvs. det usleste usle, og de er således slet ikke de humanistiske helte, som de selv anser sig for at være. Man skal derfor ikke lade sig imponere af alle disse selvhøjtidelige fremmedvenner i medierne, der opfatter sig selv som humanister og udnævner alle modstandere af indvandringen til nogle racister. Sådanne fremmedvenner er intet værd, og deres ord er tom propaganda, der hører til på 68 møddingen. Fremmedvennerne i medierne påstår også, at Danmark allerede er et multikulturelt samfund, og de mener følgelig, at nu skal vi så blot diskutere, hvordan et sådant samfund kan indrettes bedst muligt, men Det er en forrykt skik, at man lader de europæiske nationale fodboldhold bemande af lejede negre, asiater og sydamerikanere, for hvilken ære er der egentlig ved en sejr for det nationale hold, når det er bemandet med fremmede? Og mange tilskuere er jo da også imod denne uheldige tendens og giver højlydt udtryk for deres mishag. Medierne skriver den 7. juni:»de hollandske spillere blev mødt af abelyde på Wisla Krakows hjemmebane, da de trænede foran tilskuere. På det hollandske hold er der således tre negre, Afellay, Bouma og De Jong blev, og det var dem, som abelydene var rettet imod. Træner Bert van Marwijk flyttede derefter spillerne til den modsatte side af banen, hvor der var mere arbejdsro. - Nu har de lært, at de skal tage deres forholdsregler over for den slags, fortæller den hollandske journalist Martijn van Beeten. - Vi er ikke så vant til det i Holland. Men vi skal jo ikke gøre os bedre end dem. For år siden var der nogle abelyde og bananer og den slags på de hollandske stadions. Ja, det må være år siden.- Men mon ikke polakkerne også lærer det på et tidspunkt, siger van Beeten fra den hollandske avis AD Sportwereld.«Nej, vi tror ikke, at polakkerne lærer at elske det multietniske samfund, og det er godt det samme, for det er også fra Østeuropa opgøret med indvandringen fra Afrika og Asien skal komme. Afrikanere og asiater har intet at gøre på de europæiske hold, og mange tilskuere gør opmærksom på dette faktum. den går ikke, for det danske folk er ikke blevet spurgt. Det danske folk har ikke fået lov til at bestemme, om man overhovedet ønsker indvandring og fremmede i landet, og er folket ikke blevet spurgt, så er intet afgjort. Men når folket ikke er blevet spurgt, så er det naturligvis på grund af det indlysende forhold, at folket i realiteten er imod indvandringen og det multikulturelle samfund. Det foretrækker fremmedvennerne i medierne imidlertid helt at glemme, og de taler i deres medier som om, at det var det danske folks vilje, at man nu skal have et multietnisk og multikulturelt samfund. Det er denne forløjede forudsætning, der er selve udgangspunktet for fremmedpropagandaen i DR og TV2, og man forsøger så af al magt at få folket til acceptere ideen om det multikulturelle samfund.

4 Regeringen stjæler pengene Den nye røde regering jager de fattige danskere, der bestandigt tvinges ned på en stadig lavere levestandard, og hvem giver regeringen så de penge til, som regeringen stjæler fra de fattige danskere? Det er desværre nemt at svare på, for regeringen stjæler fra danskerne for at give til de fremmede. F.eks. vil man med en ny ordning fjerne 181 millioner fra danskerne for at give millionerne til 1850 fremmede, hvilket svarer til, at man forærer de fremmede ca kroner hver. Medierne skriver følgende om denne beskidte forbrydelse:»den store nyskabelse i asylsystemet, asylsøgernes ret til at arbejde og bo udenfor centrene, bliver efter planen også den mest bekostelige. Der bliver afsat i alt millioner til det formål, Justitsministeriet anslår at der vil være ca personer, der vil benytte sig af udflytningsmuligheden, og Morten Bødskov siger, at de nye muligheder vil give asylansøgere bedre vilkår og mulighed for at leve et normalt liv: - Hvis de får asyl, har de med dette forslag et bedre grundlag for at blive integreret i Danmark, og hvis de får afslag, og skal vende hjem, har de bedre forudsætninger for at starte et nyt liv i deres hjemland, siger justitsministeren.«ja, sådan formulerer justitsministeren Morten Bødskov sit tyveri fra danskerne og sin store gavmildhed over for de fremmede, de fremmede skal have penge, huse og arbejde, dvs. alt det, som mange danskere ikke kan få. Og så ved vi, hvor vi har justitsministeren. Han er en ussel fremmedlakaj, der forråder sine landsmænd. Men dette er desværre ikke det største tyveri, som den røde regering har ansvaret for. Midt i krisen forærer Regeringen milliarder til de fremmede, og de åbner landet for stadig flere fremmede, og alt dette sker samtidigt med, at de fratager danskerne stadig flere penge. Danskerne skal bare betale for de fremmede, mener den forbandede regering, der desværre består af forbryderiske og forræderiske ministre, som sætter de fremmede højere end danskerne. Danskerne trues på livet Danskerne udplyndres af hensyn til de fremmede, men det er jo endda ikke det værste. På de mange muhamedanske hjemmesider på Internettet udtaler muhamedanske ledere ønsket om at dræbe danskerne gennem storslåede terroraktioner. Almindelige danskere må forberede sig på en sådan situation, for en dag er Politiets Efterretningstjeneste ikke hurtig nok og så lykkes det for de muhamedanske terrorrister bringe bomber til eksplosion ved udvalgte mål. Mange sagesløse danskere vil dø, men man skal ikke i denne forbindelse regne med de danske myndigheder, de er alt for svage og bange til at slå igen mod de muhamedanske terrorister og deres bagland. Derfor er det også vigtigt som dansker at være bevidst om, at denne situation kan opstå når som helst og forberede sig på dette. Man kan jo blot se på begivenhederne i det tidligere Jugoslavien, det var hverken militæret eller politiet, der forsvarede det serbiske og kroatiske folk mod de muhamedanske terrorister i denne kritiske situation, det var folkets egne militser. Gennem disse militser fik de kristne i Jugoslavien demonstreret, at kristne ikke behøver at finde sig i overgreb fra muhamedanske terroristers side, men at de kristne borgere selv kan slå hårdt igen efter muhamedanske terroraktioner. Nu kalder Europas muhamedanerlakajer ganske vist de kristne militsers modige forsvar for folket for krigsforbrydelser, men det er kun dum propaganda til fordel for muhamedanerne, og det var kun USAs og NATOs tåbelige indgriben, der gjorde, at en muhamedansk stat som Bosnien kunne grundlægges på europæisk jord. Det serbiske folk stod ved militsernes hjælp overfor den endelige sejr over de muhamedanske terrorrister, da Vestens mange muhamedanerlakajer i USA og Europa blandede sig i borgerkrigen. Dette viser vel klart politikernes og myndighedernes vanvid og svaghed over for de muhamedanske terrorister. Havde man ladet de kristne serbiske militser gøre deres arbejde færdigt, så var USA og Europa kommet af med mange af de muhamedanske terrorister, der har været så stor en plage i de seneste år. Og de danske politikere og myndigheder skal man heller ikke sætte sin lid til i en kritisk situation, de er intet værd i en vanskelig situation, de vil blot samle ligene sammen og klynkende anbefale besindighed over for de muhamedanske terrorister, for de er så rystende bange for muhamedanerne, at de spiller sammen med muhamedanerne og holder hånden over dem i enhver situation, og dette uanset hvad disse muhamedanere har gjort. Fra kriminalforsorgen Stadigt flere indsatte i danske fængsler er udenlandske statsborgere. Ifølge tal fra Justitsministeriet og Kriminalforsorgen afsoner udlændinge herhjemme - typisk for tyveri, røveri eller menneskesmugling. Det svarer til 27,5 procent af alle indsatte, og andelen stiger, selv om cirka en tredjedel også er EUborgere, som ifølge et EU-direktiv burde afsone i hjemlandet. De kan imidlertid ikke flyttes, fordi en stribe lande ikke lever op til deres forpligtelser og nægter at tage imod dem. Hjemlandenes modvilje koster de danske skatteydere et trecifret millionbeløb hvert år og belaster fængsler og arresthuse, hvor det allerede kniber med pladsen.»ud over at vi i forvejen er overbelagt, giver det store problemer med sprog- og kulturforskelle, og det er generelt svært at stille noget fornuftigt op med dem. Når vi resocialiserer folk, er det til det danske samfund, og det er svært at udsluse nogen, som skal hjem til et andet land,«siger direktør for Kriminalforsorgen Wiliam Rentzmann:»Jo flere udenlandske indsatte man kan få til at afsone i hjemlandet, jo bedre. Både for pladssituationen, dem selv og fængslerne.«justitsminister Morten Bødskov (S) har opfordret de andre lande til at stå ved deres forpligtelser:»jeg er meget tilfreds med, at størstedelen af EUs medlemslande efter vores vurdering vil have det her på plads inden udgangen af 2012.«Men retsordfører Peter Skaarup (DF) tvivler. Han ønsker i stedet direkte aftaler med de lande med flest borgere i de danske fængsler og vil om nødvendigt sende penge med til modtagerlandene.»vi skal sende et signal om, at man kommer hjem og afsoner, hvis man laver kriminalitet her. Især de østeuropæiske kriminelle har ikke respekt for danske fængsler. De opfatter det som en feriekoloni,«siger han. Det koster samfundet op mod 640 mio. kr. årligt at holde udlændinge fængslet.

5 - 5 - Hykleri De danske politikeres evindelige snak om, at vi alle skal bidrage til at få Danmark ud af krisen, det er ikke andet end sludder og vrøvl, som politikerne heller ikke selv føler sig forpligtet af. Politikerne på Christiansborg vedtog således for kort tid siden en lov, som giver dem en større lønstigning midt i en tid, hvor både regeringen og oppositionen har travlt med at prædike økonomisk mådehold for landets borgere. Beslutningen om de ekstra kroner i lønposen er heller ikke taget på et godt tidspunkt, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. - For nogle lønmodtagere lyder det dobbeltmoralsk, at folketingsmedlemmerne har givet sig selv en lønforhøjelse, mens de har bedt alle andre om at holde igen. Signalværdien er ikke den rigtige, og timingen er den værst tænkelige, siger han. Det tør svagt antydes at timingen er dårlig, men nu er det da blevet tydeligt for hele folket, at politikere ikke selv agter at bidrage til landets økonomiske genrejsning men tværtimod vil rage til sig efter alle kunstens regler. Politikernes hykleri er modbydeligt, og det er værd at notere sig for alle borgerne og påpege, når borgerne bliver anmodet om at holde igen med lønkrav. Elite og folk - en mesalliance? Over alt i Europa skærpes nu konflikten mellem de demokratiske landes højtlønnede elite og de europæiske folkeslags stadig flere fattige. Og de kosmopolitiske dagdrivere i de internationale og overnationale organisationer står stadig klarere som fjender af de almindelige europæere, der skal betale regningen for den nationale og overnationale elites økonomiske vanvid. Uundgåeligt nærmer man sig opgøret, for den regning kan kun betales med almindelige menneskers fattigdom, men eliten har glemt en vigtig ting, i vore dage er europæerne ikke parat til acceptere den påtvungne fattigdom, for de er vant til at have det godt, og derfor vil opgøret også komme. Den 6. juni findes bl.a. følgende kommentar til sagen i dagbladet Information:»Den europæiske krise er lige så politisk, som den er økonomisk. Den rejser grundlæggende demokratiske spørgsmål: Med hvilken ret styrer I os? Hvordan kan vi kontrollere jer, mens I er ved magten? Og hvordan kan vi fjerne jer, hvis jeres styring mislykkes? Hvad skal en havnearbejder i Piræus i Grækenland mene om direktør for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde? I sidste uge fortalte madame Lagarde de græske forældre, der må rode på lossepladser for at finde mad til deres børn, at hun har større medfølelse med børn fra afrikanske lande syd for Sahara og IMF-chefen tilføjede:»jeg synes, at grækerne burde hjælpe hinanden ved, at alle betalte deres skat.«bevidstheden om, at hun ikke selv betaler en krone i skat, holdt hende ikke tilbage. Det internationale diplomati blev rystet over de græske anklager om hykleri, der fulgte, da det kom frem, at Lagarde nyder godt af skattefrihed. Verden har tolereret en overgenerøs klausul fra Wiener-konventionen af 1961, der fritager»diplomatiske repræsentanter«fra skat i 60 år. Hvorvidt IMF-embedsmænd og andre diplomater betaler skat, har intet at gøre med eurozonens krise, lød protesterne. Diplomaterne glemte, at når det er krisetider, kan frynsegoder, som ingen bemærker i almindelige tider, blive lige så utålelige, som skattefritagelser for aristokrater og gejstlige var for Frankrigs revolutionære i 1789.«De kosmopolitiske diplomater har tilsyneladende også glemt, hvordan det gik Frankrigs adel og rige borgerskab, og det kunne ellers godt være en tanke værd. På skafottet måtte de rige betale for deres arrogance, og der er nok ingen tvivl om, at vore dages højtlønnede kosmopolitter også en dag vil komme til at betale for deres ødelæggelse af de almindelige europæeres tilværelse. Der vil komme en dag, hvor de europæiske folkeslag opdager, at man sagtens kan undvære de kosmopolitiske dagdrivere, ja, at det går meget bedre uden dem. Overalt i Europa er folket undertrykt af det elitære repræsentative demokrati, hvor politikere, finansfolk og såkaldte eksperter rager til sig som vilde dyr, mens almindeligere mennesker bliver stadig fattigere, og dette kan ikke blive ved. Og når direktøren for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde ligefrem håner de fattige i Grækenland, så bliver det vist klart, at tiden nærmer sig, hvor de fattige i Europa må slå igen mod den kosmopolitiske elite. Men også på det lokale plan i Danmark vokser modsætningen mellem den politiske elite og folket og medierne skriver En kannibal Den 26-årige neger Charles Baker fra Palmetto, Florida, stormede ind hos sin ekskæreste for der at besøge sine børn. Herefter begyndte han i første omgang at råbe og skrige, smide med møblerne og tage tøjet af, oplyser den lokale tvstation WPTV. Da lejlighedens mandlige beboer, 48-årige Jeffrey Blake, forsøgte at stoppe ham, bed Charles Baker et meget stort stykke kød af Jeffrey Blakes arm, tyggede og slugte det. Men det voldelige optrin stoppede dog ikke der. For politiet skulle nemlig bruge adskillige strømpistoler for at passivisere Baker, da de nåede frem til bopælen. bl.a. følgende om sagen:»halvdelen af toppolitikerne i landets kommuner er blevet truet eller chikaneret på grund af deres politiske arbejde. Det viser en ny rundspørge, som DR har lavet hos næsten 400 borgmestre og udvalgsformænd. 57 procent af de medvirkende politikere oplyser, at de har oplevet personlig chikane, og af dem har mere end hver femte fået trusler fra vrede borgere.«vi græder tørre tårer over dette, for hvem kan egentlig undre sig over det? Først plyndrer politikerne borgerne med skatter og afgifter, og bagefter så sparer politikerne alle de ting væk, som borgerne har betalt skat til, fordi politikerne bruger pengene til noget helt andet, som kun de selv og ikke borgerne er interesseret i. På denne baggrund er det da helt naturligt, at politikerne i stadigt større omfang mærker borgernes vrede, og det har politikerne kun deres egen politik at takke for. Havde politikerne virkelig forestillet sig, at de bare kan bruge borgernes penge på pjat og i øvrigt ødelægge tilværelsen for folk og så stadig være populære og uangribelige, ja, fredhellige? Hvis de har forestillet sig det, så må de virkeligt være idioter. Også politikere må naturligvis være ansvarlige for, hvad de gør, skønt de rent juridisk måske ikke kan drages til ansvar.

6 (Fortsat fra side 1:) National Demokratische Partei Deutschlands (NPD) er efterhånden en ret stor organisation med indvalgte repræsentanter i et par delstatsparlamenter, men patrioterne i Tyskland arbejder under meget vanskelige vilkår på grund af myndighedernes brutale undertrykkelse. De tyske myndigheder forsøger således med alle legale og illegale midler at få NPD opløst, og myndighederne viger ikke tilbage fra at anvende grundløse beskyldninger, svindel, manipulation og gadebøller i kampen mod NPD. Myndighederne har også forsøgt at få NPD forbudt ved Forfatningsdomstolen i Karlsruhe, men det udviklede sig til en skandale for regeringen, idet man beskyldte NPD-medlemmer for at have udført forbrydelser, som regeringens egne agenter var ansvarlige for. NPD kunne fortsætte som et legalt parti, men både forbundsregeringen og delstatsregeringerne forsøger konstant at ødelægge partiet, bl.a. ved at infiltrere partiets øverste organer. Men foreløbigt har NPD med held afvist alle sabotageforsøg, og partiet arbejder nu over hele Tyskland, idet sammenslutningen med Deutsche Volksunion (DV) betyder, at NPD fik tillidsfolk over hele landet. Partiet vender sig mod indvandringen fra Afrika, Asien og Østeuropa og forbundsrepublikkens påtvungne amerikanske forfatning, der se som et fremmedelement i den tyske politiske kultur. I Sverige er de bedst kendte modstandere af indvandringen organiseret i partiet Sverigedemokraterne, der nærmest kan sammenlignes med Dansk Folkeparti i Danmark, og Sverigedemokraterne er da også repræsenteret i Riksdagen med 20 mandater. Men de mest konsekvente modstandere af indvandringen er organiseret i de to nationale organisationer Nationaldemokraterne og Svenskernes Parti. Disse to organisationer fører konsekvent kampen mod indvandringen på det mere folkelige plan, mens Sverigedemokraterne fremtvinger fremmedpolitiske debatter i Riksdagen, hvor de svenske politikeres hykleri i fremmedpolitikken bliver tydeliggjort. Noget lignende er tilfældet i Danmark, hvor Stop islamiseringen af Danmark (Siad) og Danskernes parti forsøger at skabe en virkelig folkelig opposition mod indvandringen, mens Dansk Folkeparti lejlighedsvis kommer med nyttige tiltag i Folketinget. I Belgien og Holland har de patriotiske partier Vlaams Belang og Frihedspartiet meget stor succes og er repræsenterede solidt i parlamenterne, og begge partier har nu en betydelig indflydelse på landenes fremmedpolitik, hvilket ikke mindst kan ses på flere stramninger af landenes fremmedpolitik, der er blevet gennemført de sidste par år. Det patriotiske parti Jobbik i Ungarn vender sig især imod EUs indblanding i indre ungarske anliggender og mod indvandringen af muhamedanere. På det seneste har partiet også været i strid med Simon Wiesenthal Centeret, der fortsat forfølger en 98 år gammel ungarer Sándor Képiró, skønt denne allerede er blevet frikendt for alle anklager for krigsforbrydelser. Denne strid forbedrer ikke ligefrem forholdet mellem ungarer og jøder. Den ungarske Garde bekæmper sigøjnerplagen i Ungarn ved at hjælpe ungarere, der er blevet overfaldet af sigøjnere. Partiet Gyldent Daggry i Grækenland ønsker alle illegale indvandrere sendt ud af Grækenland, og der er efter mange eksperters udsagn over illegale indvandrere i landet, hvilket er grunden til, at landet trykkes ned i håbløs fattigdom. Alle de omtalte europæiske patriotiske organisationer er udsat for myndighedernes og anti-racisternes forfølgelse, skønt dette er i direkte modstrid med det demokrati, som både de europæiske myndigheder og anti-racisterne bestandigt hævder, at de repræsenterer. Men for de patriotiske organisationer gælder de demokratiske frihedsrettigheder åbenbart ikke, og når patrioterne først har erkendt dette, så må det føre til en række forholdsregler. Myndighedernes forfølgelse bør således modarbejdes dels gennem den offentlige juridiske kamp mod diverse racismeparagraffer og dels ved en skjult infiltration i de lokale politistyrker og i justitsvæsenet. Den juridiske kamp vil efterhånden føre til, at man også i en videre kreds vil opfatte racismeparagrafferne som udemokratiske, hvilket vil gøre det vanskeligt for myndighederne at anvende disse paragraffer mod patrioterne, og infiltrationen i politi- og retssystemet vil betyde, at patrioterne kan komme et skridt foran myndighederne, når de påtænker undertrykkende aktioner mod patrioterne. Det er her af afgørende betydning, at patrioterne ikke lader sig forlede af en uberettiget tillid til landets myndigheder, for de europæiske myndigheder har»fra at have været et frit demokrati er Sverige blevet et totalitært demokrati, hvor staten ikke bare bestemmer over folkets materielle liv gennem vilkårligt at tage størstedelen af borgernes indkomster via direkte eller indirekte skatter men staten vil også bestemme over vore tanker og følelser. Og så er det gået for langt. Da er vi ikke længere frie da er vi underkuede slaver under et totalitært politisk system.«cit. efter Niels-Erik Hennix. for længst taget stilling til fordel for multietniske og multikulturelle Europa, og det er følgelig ikke myndighedernes Europa, der skal overleve. Man må bedømme myndighederne lidenskabsløst og indse deres fjendestatus, der er ikke andet at gøre, skønt det måske kan gøre ondt at miste illusionen om myndighedernes objektivitet og erkende det. Derimod er det indlysende for enhver, at de såkaldte anti-racister er fjendtligt indstillet over for de europæiske patrioter, og anti-racisterne angriber da også igen og igen patrioterne på alle måder og alle steder. Anti-racisternes voldelige angreb på europæiske patrioter har ført til både døde og sårede patrioter rundt omkring i Europa, og det er også på dette alvorlige niveau, at anti-racisterne skal betragtes som fjender. Men de patriotiske bevægelser må heller ikke lade sig chikanere på mindre alvorlig vis uden at svare igen, og kan man ikke svare igen på selve dagen, hvor antiracisternes chikane foregår, så må man vente på en bedre chance. Det må ikke være sådan, at anti-racisterne kan overfalde patrioterne i forbindelse med en demonstration og bagefter gå fredhellige hjem. Anti-racisterne bør altid drages til ansvar for deres gadeterror, også selv om det først kan ske efter mange års forløb. At noget sådant forudsætter en registrering af overfald på patrioterne og almindelig chikane, det siger sig selv, men det er da heller ikke noget problem med vore dages moderne teknik. Det er helt nødvendigt, at de europæiske patrioter kan forsvare sig selv, for ellers vil de blive jaget vildt, og så vil de aldrig kunne påvirke den politiske udvikling i Europa og dermed stoppe indvandringen. Men det er jo af afgørende betydning, at indvandringen snart stoppes, så de fremmede ikke kommer i flertal i Europa. Indvandringen skal stoppes og de fremmede hjemsendes, og hvis ikke dette sker ad politisk vej, så er der kun borgerkrigen tilbage, og hvem ønsker den?

7 - 7 - Det patriotiske Frankrig Nyvalgt medlem af Nationalforsamlingen for Front National Marion Maréchal-Le Pen Lederen af Front National Marine Le Pen Jean Marie Le Pen - grundlæggeren af Front National Uddrag fra National I Dag:»Front National tar historiska mandat i parlamentet. Ett av dem erövrade Marion Maréchal-Le Pen, Jean-Maries barnbarn, och hon blir den yngsta parlamentsledamoten sedan 1790-talet. Fronten fick totalt två mandat men var mycket nära ytterligare två mandat. Partiledaren Marine Le Pen fick se sig besegrad med endast 118 rösters marginal. Parlamentsvalen blev en av Frontens största framgångar någonsin. År 1988 och 1997 lyckades man erövra ett mandat i parlamentet, och de senaste åren har man stått helt utan. De senaste tio åren har partiet räknats ut av sina motståndare ett flertal gångar. Ofta har små nergångar i opinionen tagits som bevis på att partiet är på nedgång en gång för alla. Man har menat att Jean-Marie Le Pen varit större än sitt parti, att många väljare valt honom mer för hans karisma än partiets politik. Så när patriarken till partikongressen 2010 förklarade att han skulle lämna sin post som ledare efter 38 långa år var det många som trodde att man sett Fronten för sista gången. Dessa motståndare skulle dock snart bli besvikna. När Marine Le Pen i våras ställde upp i presidentvalet chockade hon etablissemanget genom att vinna stöd hos ca 20 procent av väljarna, mer än hennes far gjort Söndagen den 18. juni kom nästa glädjebesked, Front National tar minst två platser i parlamentet. Frankrike har ett valsystem som är djupt orättvist mot mindre partier. Man har enmansvalkretsar där vinnaren tar allt, enmansvalkretsar som etablissemangspartierna delar upp mellan sig för att genensamt kunna stoppa bland andra Front National. Således har till exempel De gröna kunnat få ett flertal platser i parlamentet samtidigt som Front National inte har fått någon alls. Ett föråldrat och ickedemokratiskt system. Tanken var att Franskrike skulle avveckla detta under 1980-talet prövade man val enligt proportionerlig valmodell, vilket gav Front National 35 platser i parlamentet. Och det var själva anledningen till att man återgick till enmansvalkretsar redan För att hålla Front National borta. Front National lade förra veckan beslag på två platser i parlamentet, men det var mycket nära att det blev fyra stycken. I arbetarstaden Hénin-Beaumont var Marine Le Pen 118 röster av att ta ett mandat från socialisterna, men efter omräkning fick hon erkänna sig besegrad på mållinjen. Men hennes systerdotter, och således Jean-Maries barnbarn, Marion Maréchal-Le Pen, tog ett mandat i Carpentras. Marion är endast 22 år gammal och blir den yngsta ledamoten i Frankrikes parlament sedan 1790-talet. Också advokaten Gilbert Collard tog en parlamentsplats och lovade vara en demokratisk bålgeting mitt i etablissemanget. Två platser kanske inte låter som så mycket för ett stort parti som Front National, men utan tvivel har detta genombrott haft ett symbolvärde. Ingen kan längre säga att en röst på Front National till parlamentet är bortkastad. Det understryker också att partiet fortsätter framåt under Marine Le Pens ledning.«bladet National i Dag var tidligere organ for Nationaldemokraterne i Sverige, men nu er bladet forvandlet fra et partiblad til et alment national blad, der har et bredere sigte og henvender sig til alle nationalt sindede i Sverige. Bladet er i øvrigt det eneste patriotiske svenske blad, der har så mange abonnementer, at det kan få pressestøtte ifølge de almindelige regler.

8 - 8 - At mange indvandrerknægte kører som sindssyge i deres biler, det ved enhver, og ofte går indvandrerknægtenes vanvittige kørsel ud over sagesløse danskere, men en sjælden gang bliver afslutningen dog mere retfærdig. Medierne skriver: De to unge mænd, der i nat mistede livet på Vigerslev Alle i Valby, elskede fart. Det oplyser flere bekendte til de to, som Ekstrabladet.dk har talt med. De to afdøde mænd, der er kender hinanden fra Teknisk skole i Ballerup, er 22-årige Yunus Ucar og 20-årige Ali Charafeddine. Det bekræfter Københavns Politi, der også oplyser, at de nærmeste pårørende er underrettet. Det var tilsyneladende Yunus Ucar, der var fører af bilen og som i første omgang overlevede den voldsomme ulykke, hvor bilen med omkring 120 km i timen kørte ind i et træ. Han blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter, men døde et par timer efter af sine skader. Ali Charafeddine blev slynget ud af bilen og var dræbt på stedet. Ifølge Københavns Politi havde de to unge fyre kørt ræs på Vigerslev Alle i Valby. I krydset ved Ramsingsvej gik det imidlertid helt galt, da de mistede kontrollen med bilen. De havde ikke sele på ved ulykken.«for en gangs skyld gik det retfærdigt til, og det var de to afsindige indvandrerknægte, der døde. Sådanne indvandrerknægte har ikke én fornuftig tanke i deres dumme hoveder, at køre ræs på Vigerslev Allé er jo faktisk et mordforsøg på alle forbipasserende, men Gud ske Lov gik det kun ud over dem selv. Det blev denne gang til en smuk og poetisk retfærdighed. Politikernes pengespild De lokale danske politikere sviner med borgernes penge, som om, det var deres egne. Politikerne sparer på skoler og plejehjem for at bruge pengene på deres egne vanvittige projekter, og et meget groft eksempel anføres den 8. juni, hvor man finder følgende notits i dagspressen:» kroner har det kostet Rødovre Kommune at spekulere i schweiziske franc, før Finanskrisen buldrede derudaf. I 2007 lånte kommunen 5 millioner schweizerfranc, hvilket kostede kommunen 22, 5 millioner kroner. 18. april afviklede Rødovre Kommune sit lån. Det medførte et tab på 8,4 millioner kroner, fordi en enig kommunalbestyrelse besluttede at afvikle lånet tidligere end beregnet. Og borgmester Etik Nielsen(S) indrømmer blankt, at det var en fejl, da en enig kommunalbestyrelse besluttede at tage lånet tilbage i 2007.«Og hvem havde så bedt politikerne om at spekulere med borgernes penge? Det havde ingen, og de forbandede politikere burde tvinges til at tilbagebetale pengene af egen lomme. Otte millioner det svarer sådan cirka til den årlige skatteindtægt af 80 skatteydere. Hvis en person havde spekuleret med og tabt et firmas penge, så var vedkommende blevet anmeldt for bedrageri, men politikerne bliver ikke anmeldt for det samme. Systemet holder stadig hånden over de elendige politikere, og det repræsentative demokrati har efterhånden udviklet en råddenskab, der er helt utrolig. Internetmagasinet Patrioten udkommer hver måned. / Redaktør: Kaj Vilhelmsen Bidrag til Patrioten kan sendes til girokonto:

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1

- elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA. SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 - elevmanual ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA SOLENS FOLK et undervisningsmateriale fra C:NTACT 1 Elevmanual Indledning Nu er det jeres tur til at afvikle Solens Folk! I dette materiale får I alt det at vide,

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side

Prædiken til midnatsgudstjeneste i C Lindvig Enok Juul Osmundsen Side Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 01-01-2017 Prædiken til Midnatsgudstjeneste Christianshede 2016 Christianshede kirke kl. 23,15. Luk. 2,25-32. En fórtanke. En tanke foran. Vi taler om eftertanker, om

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013

SeniORientering. Nyhedsbrev december 2013 SeniORientering Nyhedsbrev december 2013 Landsformandens indlæg på HK s kongres Af Peder Sass, landsformand for HK Seniorer Danmark Den 24. oktober 2013 bragte Peder Sass nedenstående indlæg i den efterfølgende

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den

7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den 7.s.e.trin.A. 2015 Luk 19,1-10 Salmer: 753-494-385 260-476-7 Det er en pudsig lille historie om Zakæus i træet. Den rige mand, -overtolderen, -den store, magtfulde mand, -han er lille af vækst, og da han

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 Fyldt af glæde 69 Du fødtes på jord 376 Lyksaligt det folk Nadververs 248 v. 4 på Alt hvad som fuglevinger fik 722 Nu blomstertiden

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere