Patrioten. Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patrioten. Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli 2012 - Nr. 11-7. årgang"

Transkript

1 Patrioten Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli Nr årgang Sct. Hans på Sjælland huskede de at smide et par koraner på bålet? Sct. Hans Den traditionelle afbrænding af en heks på Sct. Hans-bålet er et symbol på fordrivelsen af ondskaben, men det er på tide, at man etablerer en ny tradition og smider er par koraner på bålet. Koranen er symbolet på den absolutte ondskab, bogen repræsenterer jo med Martin Luthers egne ord»djævelens tale«, der er en trussel mod hele den kristne civilisation. Kampen mod islam i alle denne såkaldte religions afskygninger er således det vigtigste element i modstanden mod indvandringen, da den største og mest ødelæggende indvandring kommer fra de islamiske lande. Der findes ikke en mere fremmed og fjendtligt ideologi end islam, og Koranens symbolske afbrænding på bålet er et første skridt på vejen mod det opgør med indvandringen og islam, der må og skal komme, hvis danskheden skal overleve. De europæiske patrioter Overalt i Europa rejser protesterne sig mod indvandringen, og forrest i modstanden står de europæiske patriotiske organisationer. Det er politiske organisationer og grupper som British National Party i England, National Demokratische Partei Deutschlands i Tyskland, Front National i Frankrig, Nationaldemokraterne og Svenskernes Parti i Sverige, Stop islamiseringen af Danmark (Siad) og Danskernes Parti i Danmark, Vlaams Belang i Belgien, Frihedspartiet i Holland, Jobbik og Den ungarske Garde i Ungarn, Gyldent Daggry i Grækenland osv., og nogle af de patriotiske organisationer har formået at opnå repræsentation i parlamenter eller delstatsparlamenter. Men uanset om den patriotiske organisation er parlamentarisk repræsenteret eller ej, så er den udsat for en voldsom hetz fra hele det etablerede systems side. Det er et fælles grundvilkår for alle de europæiske patriotiske organisationer, og det skyldes simpelthen, at de patriotiske organisationer står i den samme kamp mod indvandringen og derfor er forhadte af de politiske og økonomiske magthavere, der fremmer indvandringen til Europa. I England og Frankrig har British National Party (BNP) og Front National (FN) bekæmpet indvandringen i mange år, og organisationerne har efterhånden vokset sig store, men de har dog endnu ikke opnået en afgørende betydning, så indvandringen er ophørt. For i lande som England og Frankrig gør et særligt vanskeligt forhold sig gældende for de patriotiske organisationer. Skønt de får millioner af stemmer ved valgene, så opnår de ikke en repræsentation i parlamenterne i forhold hertil, da man i disse lande har valg i de afsindige enkeltmandskredse, så kun vinderen i en kreds har nogen gavn af sine stemmer, idet alle andre stemmer bliver kasseret. Dette favoriserer selvsagt de store gamle partier, der i praksis ikke kommer til at betale lige så mange stemmer for et mandat som de små og nye partier. Resultatet er det mærkelige, at de patriotiske organisationer lettere kan opnå repræsentation i Europa-Parlamentet end i deres egne nationale parlamenter, da valget til Europa-parlamentet foregår efter den kendte og mere demokratiske forholdstalsmetode. I England findes også andre patriotiske organisationer, der agiterer mod indvandringen, og en af disse organisationer har et par mandater i Europa- Parlamentet. Ved valget i juni 2012 fik Front National sit parlamentariske gennembrud og fik de første to mandater indvalgt i den franske Nationalforsamling. Fortsættes side 6 Hør Radio Holger! Radio Holger Internet kan høres på Internettet i form af streaming eller download fra Radio Holger Internet-siden og der sendes nu i det velkendte og praktiske lydformat mp3. Radio Holger Internet giver de danske indvandrermodstandere en stemme på Internettet. Så mange søger asyl i Danmark. Knap 4600 asylansøgere er indkvarteret i Danmark ifølge tal fra Udlændingestyrelsen, der stammer fra midten af marts. Der er 20 asylcentre i Danmark: 16 opholdscentre og 4 modtage-/ udrejsecentre. De 16 opholdscentre omfatter 9 ordinære centre og 7 specialcentre, der tager sig af særlige grupper af asylansøgere, blandt andre mindreårige og enlige kvinder. I 2008 modtog Danmark 2375 asylansøgninger. Året efter var tallet 3775, og i 2010 søgte 5105 personer om asyl. Til sammenligning søgte asyl i Norge i 2010, mens Sverige modtog asylansøgninger dette år. Kilde: Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen. Den utålelige politiske undertrykkelse viste endnu engang sit grimme ansigt i Sverige, hvor Nationaldemokraternes tidligere leder, Niels-Erik Hennix ved Hassleholms Tingsret blev idømt dagbøder og betinget dom for grov hetz mod folkegruppe, bare fordi han har skrevet om intelligensforskelle mellem de hvide og de farvede. Hassleholms Tingsret kunne naturligvis ikke finde noget objektivt forkert ved det, som Niels-Erik Hennix skrev, så retten måtte nøjes med at erklære, at de omtalte farvede folkeslag måtte føle sig fornedrede, hvilket virkede latterligt, da ingen havde gjort indsigelser mod det skrevne på netop dette grundlag. Dette gør det jo fuldstændigt klart, at der med denne dom bare er tale om bevidst politisk forfølgelse, fordi Niels-Erik Hennix skriver om noget, som magthaverne ikke bryder sig om, da det strider mod deres idealer om det multietniske samfund. Sandheden er man ligeglad med. Men hver gang der falder en sådan dom, så bliver det noteret, for også i Sverige er der folk, der tænker på et fremtidigt opgør med det politiske system, som undertrykker dem. Tre pensionister i Nordsjælland blev udsat for grove hjemmerøverier af en bande serbiske sigøjnere, der ifølge politiet også har begået talrige indbrud, tyverier og omfattende socialbedrageri. Den ene af sigøjnerne, der sidder varetægtsfængslet i arresten i Slagelse, kræves dog nu udleveret til Tyskland, hvor han sigtes for rovmordet på en 75-årig pensionist. Kampen mod indvandringen er en kamp for danskheden!

2 - 2 - Redaktionel kommentar: Om kirkeministerens hedenskab Den fremmede og hedenske indiske kirkeminister Manu Saaren har fået gennemført en forrykt lov angående vielser af homoseksuelle og fået udarbejdet et ritual for samme, men han skal ikke bilde sig ind, at kritikken af hans forrykte handlinger er forstummet. Overalt i landet vokser protesterne mod kirkeministeren, og redaktøren for Vesthimmerlands Folkeblad Preben Eskildsen opfordrer nu til, at man sender kirkeministeren tilbage til, hvor han kommer fra. Og kirkeministeren burde virkelig sendes tilbage til Indien, før han gør mere skade i den danske folkekirke, der trues af splittelse på grund af kirkeministerens vanvid. Også de biskopper, der har udarbejdet det nye ritual, har svigtet kirken, hvilket slås fast i følgende pressemeddelelse, der er udsendt af en række folkekirkepræster. Otte af landets ti biskopper har med det nye vielsesritual for homoseksuelle svigtet kirken, og derfor skal der oprettes et alternativ til folkekirkens nuværende ledelse. Det mener 43 præster. Præsterne har tilsluttet sig et nyt initiativ fra Evangelisk Luthersk Netværk, der udvider deres eksisterende vejlednings- og tilsynsordning med en såkaldt pastoral vejleder som protest mod vielsesritualet. Rektor på Dansk Bibel Institut og hjælpepræst i Emdrup Kirke Børge Haahr Andersen bliver manden, der skal stå i spidsen for ordningen, der dog ikke skal afløse de nuværende biskoppers tilsyn, understreger formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund:»Vi opfordrer vores medlemmer til at respektere og efterleve det lederskab, de står under i kirken, men samtidig mener vi, at de otte biskopper har svigtet fatalt og brudt kirkens enhed ved at lave et ritual, der splitter biskopper og præsteskab«.»derfor har vi brug for et troværdigt lederskab i folkekirken, der kan supplere det eksisterende. Vi ønsker at reformere kirken - ikke at forlade den«, siger han. Ja, en fremmed indisk hedning laver ulykker og splitter folkekirken, og det burde man jo have sagt sig selv, før man udnævnte ham til kirkeminister i den røde regering. Efterhånden som de fremmede bliver stadigt flere her i landet, så glemmer de ganske deres egentlige gæstestatus og fører sig frem, som om de skal bestemme alt i Danmark. De lader sig vælge til politikere og spiller formyndere over for det Hedningen og kirkeministeren Manu Saaren - Folkekirkens onde ånd. danske folk, og de kan end ikke se det påtrængende og anmassende i denne opførsel. Og de begynder endog at ville spille censorer over for danskerne, de vil bestemme, hvad danskerne må sige, og hvad danskerne ikke må sige, og de vil bestemme, hvilken lovgivning, danskerne skal have. Dette er en utrolig fræk opførsel af de fremmede, men det kan eller vil de fremmede åbenbart ikke selv indse. Danskerne er ikke beskyttede De danske myndigheder kryber for de muhamedanske indvandrere på den mest modbydelige måde. Man nægter simpelthen at skride ind, når de muhamedanske indvandrere truer danskere på livet. På hjemmesiden Sappho omtales det sidste eksempel på denne tendens. Hjemmesiden oplyser bl.a. følgende:»i første omgang nægtede Fyns politi at efterforske en sag om fatwa- og dødstrusler mod en lokal islamkritiker. Nu tvinger statsadvokaten politiet til at tage sagen op. Mens anklagemyndigheden nærmest stå på spring for at undersøge sager om danskernes mulige racisme, er den noget mere træg, når det drejer sig om indvandrernes trusler mod danskere. Sappho har i den forbindelse set nærmere på en sag fra Fyn, hvor formanden for en forening ved navn Frit Danmark har været udsat for fatwaog dødstrusler adskillige gange. I forventning om, at man ville tage sagen alvorligt, anmeldte Michael Ellegaard efterfølgende truslerne til Fyns Politi. To uger senere modtog han et brev fra politiet, der afviste at undersøge sagen. Anklager, Bo Hjeds, skriver blandt andet: Af tekstbeskederne fremgår, at den af Kaj Vilhelmsen person, der skriver til Dem, har et livssyn, som er meget forskelligt fra Deres ( ). Endvidere må De forvente, at Deres offentlige optræden i blandt andet tv, samt indholdet af den hjemmeside for den forening De er formand for, vil kunne foranledige reaktioner fra personer med et andet livssyn. Beskederne skønnes ikke at være en konkret trussel mod Deres liv, helbred eller førlighed, hvorfor beskederne ikke skønnes at være omfattet af straffelovens bestemmelser omkring trusler Michael Ellegaard var chokeret over afvisningen, og skrev på sin hjemmeside: ( ) så længe man er islamkritiker, skal man helt naturligt forvente dødstrusler og chikane fra personer med et andet livssyn, og skulle de helt tilfældigt en dag også gøre alvor af disse trusler, - tja, så er det bare ens egen skyld! ( ) Michael Ellegaard valgte at anke afgørelsen til statsadvokaten, der til hans glæde ser med lidt andre øjne på sagen. Afgørelsen kom midt i maj, og den pålægger Fyns Politi at efterforske sagen. Michael Ellegaard og flere jurister, som Sappho har talt med, er forundret over, at sagen skulle forbi statsadvokatens bord, før politiet ville tage den op. En af juristerne siger til Sappho, at der hos anklagemyndigheden findes en tendens til at nedprioritere sager, hvor ofret er dansk.«myndighederne nedprioriterer sagerne, hvis ofret er dansk! Så bundrådne er de danske myndigheder altså, de stiller sig konsekvent på de fremmedes side og danskerne bliver sjoflet, skønt danskerne er ofrene. Men det er heller ikke første gang, at Anklagemyndighedens folk har gjort sig uheldigt bemærket og optrådt forbryderisk, det samme er set i forbindelse med en lang række såkaldte racisme-sager efter paragraf 266b. Den danske anklagemyndighed trænger jo i højeste grad til en udrensning, og en sådan vil vel trods alt også ske i forbindelse med et generelt opgør med indvandringen. Når de fremmede skal fordrives, så vil man også interessere sig for, hvordan de danske myndigheder egentlig har forholdt sig i national henseende, og i denne forbindelse vil anvendelsen af racismeparagraffen naturligvis komme i fokus. Der vil komme en dag, hvor man fængsler de personer, der har forfulgt danske patrioter under anvendelse af paragraf 266b.

3 Et parti på vej fremad Danskernes Parti er et parti på vej frem, og nu har partiet også fået en afdeling i København. Partiet meddeler følgende:»søndag den 17. Juni afholdte Danskernes Partis lokalafdeling i København en aktivitetsdag i København S. 10 københavnske medlemmer var mødt op og oveni det danske fremmøde var der besøg fra Svenskarnas partis afdeling i Malmö. Alle folk mødte op med et smil og et gåpåmod uden lige. Der blev delt omkring 2300 løbesedler ud i området, hvor der bor ca mennesker dette på trods af, at vejr og vind var imod nationalisterne. Derudover blev der diskuteret og planlagt fremtidige aktiviteter for Københavnsafdelingen. Alt i alt var det en succes og afdelingen håber, at dagens løbeseddelsomdeling vil sætte en standard for fremtidigt aktivisme i København. Københavnsafdelingen vil også gerne sige tak til de fremmødte svenskere og håber at denne første koordinerede fællesaktion bliver starten på et godt samarbejde på tværs af sundet. Siden aktionen er der blevet delt yderligere ud på Sjælland udenfor København. Afdelingen melder desuden om, at den forventer et talstærkt københavnsk fremmøde til sommerfesten den 30. juni.«det bliver mere og mere klart, at Danskernes Parti har mulighed for at blive en samlende national organisation, en politisk organisation for alle nationalt indstillede modstandere af indvandringen. Fra Grækenland Det patriotiske græske parti med navnet Gyldent Daggry beholdt alle pladserne i Grækenlands parlament også efter anden valgomgang. Mange såkaldte kommentatorer havde forventet, at Gyldent Daggry ville miste stemmerne på grund af en massiv negativ omtale i de græske og europæiske medier. Men vælgerne danser Gud ske Lov ikke altid efter mediernes pibe og Gyldent Daggry bliver landets femte største parti med 18 mandater i Parlamentet. Gyldent Daggry ønsker bl.a. at samle alle illegale indvandrere i arbejdslejre, inden de skal sendes ud af landet, hvilket er yderst fornuftigt, for det drejer sig om at få alle indvandrere ud af landet, hvis Grækenland igen skal komme økonomisk på fode. Gyldent Daggry, Khrysi Avgi, er en patriotisk politisk bevægelse og partiet blev dannet i 1980erne under ledelse af Nikolaos Michaloliakos Fremmedvennernes dominans I de offentlige medier, i DR og TV2 ser man bestandigt en ganske bestemt slags mennesker dominere nyhedsformidlingen og debat-udsendelserne, og det er de såkaldte fremmedvenner, nogle ejendommelige ansvarsløse individer, der elsker alle fremmede og hader deres egne landsmænd. Og fremmedvennerne er mærkelige folk, der helt bevidst arbejder på Danmarks ødelæggelse som et dansk samfund og for indførelsen af det kaos, der går under betegnelsen det multikulturelle samfund. Og hvem er disse fremmedvenner så? Det er venstrefløjens gamle folk med de kommunistiske idealer, drømmerne fra Det radikale Venstre og fra Socialdemokratiet, som vil frelse verden på de danske skatteyderes bekostning, og de mindre begavede borgerlige politikere, der tror at være bedre mennesker, hvis de støtter en såkaldt human fremmedpolitik. Alle disse mennesker er fremmedvenner, og de er stolte over det, men der er intet at være stolte over, for fremmedvennerne er landskadelige individer, der bare er en belastning for landet. Men det hører alligevel med til fremmedvennernes mærkværdige forestillingsverden, at de selv, fremmedvennerne, er langt bedre mennesker end f.eks. modstanderne af indvandringen. Dette er selvfølgelig en latterlig opfattelse, der kun er baseret på en helt forvrænget opfattelse af virkeligheden. Der er jo ikke noget særligt menneskeligt eller godt ved at lefle så meget for de fremmede, at man er parat til at ødelægge sit eget land, og det er jo faktisk netop dette, der er tale om. Tværtimod må man sige, at netop ved at sætte de fremmede højere end deres egne landsmænd, så bliver fremmedvennerne at anse som landssvigere, dvs. det usleste usle, og de er således slet ikke de humanistiske helte, som de selv anser sig for at være. Man skal derfor ikke lade sig imponere af alle disse selvhøjtidelige fremmedvenner i medierne, der opfatter sig selv som humanister og udnævner alle modstandere af indvandringen til nogle racister. Sådanne fremmedvenner er intet værd, og deres ord er tom propaganda, der hører til på 68 møddingen. Fremmedvennerne i medierne påstår også, at Danmark allerede er et multikulturelt samfund, og de mener følgelig, at nu skal vi så blot diskutere, hvordan et sådant samfund kan indrettes bedst muligt, men Det er en forrykt skik, at man lader de europæiske nationale fodboldhold bemande af lejede negre, asiater og sydamerikanere, for hvilken ære er der egentlig ved en sejr for det nationale hold, når det er bemandet med fremmede? Og mange tilskuere er jo da også imod denne uheldige tendens og giver højlydt udtryk for deres mishag. Medierne skriver den 7. juni:»de hollandske spillere blev mødt af abelyde på Wisla Krakows hjemmebane, da de trænede foran tilskuere. På det hollandske hold er der således tre negre, Afellay, Bouma og De Jong blev, og det var dem, som abelydene var rettet imod. Træner Bert van Marwijk flyttede derefter spillerne til den modsatte side af banen, hvor der var mere arbejdsro. - Nu har de lært, at de skal tage deres forholdsregler over for den slags, fortæller den hollandske journalist Martijn van Beeten. - Vi er ikke så vant til det i Holland. Men vi skal jo ikke gøre os bedre end dem. For år siden var der nogle abelyde og bananer og den slags på de hollandske stadions. Ja, det må være år siden.- Men mon ikke polakkerne også lærer det på et tidspunkt, siger van Beeten fra den hollandske avis AD Sportwereld.«Nej, vi tror ikke, at polakkerne lærer at elske det multietniske samfund, og det er godt det samme, for det er også fra Østeuropa opgøret med indvandringen fra Afrika og Asien skal komme. Afrikanere og asiater har intet at gøre på de europæiske hold, og mange tilskuere gør opmærksom på dette faktum. den går ikke, for det danske folk er ikke blevet spurgt. Det danske folk har ikke fået lov til at bestemme, om man overhovedet ønsker indvandring og fremmede i landet, og er folket ikke blevet spurgt, så er intet afgjort. Men når folket ikke er blevet spurgt, så er det naturligvis på grund af det indlysende forhold, at folket i realiteten er imod indvandringen og det multikulturelle samfund. Det foretrækker fremmedvennerne i medierne imidlertid helt at glemme, og de taler i deres medier som om, at det var det danske folks vilje, at man nu skal have et multietnisk og multikulturelt samfund. Det er denne forløjede forudsætning, der er selve udgangspunktet for fremmedpropagandaen i DR og TV2, og man forsøger så af al magt at få folket til acceptere ideen om det multikulturelle samfund.

4 Regeringen stjæler pengene Den nye røde regering jager de fattige danskere, der bestandigt tvinges ned på en stadig lavere levestandard, og hvem giver regeringen så de penge til, som regeringen stjæler fra de fattige danskere? Det er desværre nemt at svare på, for regeringen stjæler fra danskerne for at give til de fremmede. F.eks. vil man med en ny ordning fjerne 181 millioner fra danskerne for at give millionerne til 1850 fremmede, hvilket svarer til, at man forærer de fremmede ca kroner hver. Medierne skriver følgende om denne beskidte forbrydelse:»den store nyskabelse i asylsystemet, asylsøgernes ret til at arbejde og bo udenfor centrene, bliver efter planen også den mest bekostelige. Der bliver afsat i alt millioner til det formål, Justitsministeriet anslår at der vil være ca personer, der vil benytte sig af udflytningsmuligheden, og Morten Bødskov siger, at de nye muligheder vil give asylansøgere bedre vilkår og mulighed for at leve et normalt liv: - Hvis de får asyl, har de med dette forslag et bedre grundlag for at blive integreret i Danmark, og hvis de får afslag, og skal vende hjem, har de bedre forudsætninger for at starte et nyt liv i deres hjemland, siger justitsministeren.«ja, sådan formulerer justitsministeren Morten Bødskov sit tyveri fra danskerne og sin store gavmildhed over for de fremmede, de fremmede skal have penge, huse og arbejde, dvs. alt det, som mange danskere ikke kan få. Og så ved vi, hvor vi har justitsministeren. Han er en ussel fremmedlakaj, der forråder sine landsmænd. Men dette er desværre ikke det største tyveri, som den røde regering har ansvaret for. Midt i krisen forærer Regeringen milliarder til de fremmede, og de åbner landet for stadig flere fremmede, og alt dette sker samtidigt med, at de fratager danskerne stadig flere penge. Danskerne skal bare betale for de fremmede, mener den forbandede regering, der desværre består af forbryderiske og forræderiske ministre, som sætter de fremmede højere end danskerne. Danskerne trues på livet Danskerne udplyndres af hensyn til de fremmede, men det er jo endda ikke det værste. På de mange muhamedanske hjemmesider på Internettet udtaler muhamedanske ledere ønsket om at dræbe danskerne gennem storslåede terroraktioner. Almindelige danskere må forberede sig på en sådan situation, for en dag er Politiets Efterretningstjeneste ikke hurtig nok og så lykkes det for de muhamedanske terrorrister bringe bomber til eksplosion ved udvalgte mål. Mange sagesløse danskere vil dø, men man skal ikke i denne forbindelse regne med de danske myndigheder, de er alt for svage og bange til at slå igen mod de muhamedanske terrorister og deres bagland. Derfor er det også vigtigt som dansker at være bevidst om, at denne situation kan opstå når som helst og forberede sig på dette. Man kan jo blot se på begivenhederne i det tidligere Jugoslavien, det var hverken militæret eller politiet, der forsvarede det serbiske og kroatiske folk mod de muhamedanske terrorister i denne kritiske situation, det var folkets egne militser. Gennem disse militser fik de kristne i Jugoslavien demonstreret, at kristne ikke behøver at finde sig i overgreb fra muhamedanske terroristers side, men at de kristne borgere selv kan slå hårdt igen efter muhamedanske terroraktioner. Nu kalder Europas muhamedanerlakajer ganske vist de kristne militsers modige forsvar for folket for krigsforbrydelser, men det er kun dum propaganda til fordel for muhamedanerne, og det var kun USAs og NATOs tåbelige indgriben, der gjorde, at en muhamedansk stat som Bosnien kunne grundlægges på europæisk jord. Det serbiske folk stod ved militsernes hjælp overfor den endelige sejr over de muhamedanske terrorrister, da Vestens mange muhamedanerlakajer i USA og Europa blandede sig i borgerkrigen. Dette viser vel klart politikernes og myndighedernes vanvid og svaghed over for de muhamedanske terrorister. Havde man ladet de kristne serbiske militser gøre deres arbejde færdigt, så var USA og Europa kommet af med mange af de muhamedanske terrorister, der har været så stor en plage i de seneste år. Og de danske politikere og myndigheder skal man heller ikke sætte sin lid til i en kritisk situation, de er intet værd i en vanskelig situation, de vil blot samle ligene sammen og klynkende anbefale besindighed over for de muhamedanske terrorister, for de er så rystende bange for muhamedanerne, at de spiller sammen med muhamedanerne og holder hånden over dem i enhver situation, og dette uanset hvad disse muhamedanere har gjort. Fra kriminalforsorgen Stadigt flere indsatte i danske fængsler er udenlandske statsborgere. Ifølge tal fra Justitsministeriet og Kriminalforsorgen afsoner udlændinge herhjemme - typisk for tyveri, røveri eller menneskesmugling. Det svarer til 27,5 procent af alle indsatte, og andelen stiger, selv om cirka en tredjedel også er EUborgere, som ifølge et EU-direktiv burde afsone i hjemlandet. De kan imidlertid ikke flyttes, fordi en stribe lande ikke lever op til deres forpligtelser og nægter at tage imod dem. Hjemlandenes modvilje koster de danske skatteydere et trecifret millionbeløb hvert år og belaster fængsler og arresthuse, hvor det allerede kniber med pladsen.»ud over at vi i forvejen er overbelagt, giver det store problemer med sprog- og kulturforskelle, og det er generelt svært at stille noget fornuftigt op med dem. Når vi resocialiserer folk, er det til det danske samfund, og det er svært at udsluse nogen, som skal hjem til et andet land,«siger direktør for Kriminalforsorgen Wiliam Rentzmann:»Jo flere udenlandske indsatte man kan få til at afsone i hjemlandet, jo bedre. Både for pladssituationen, dem selv og fængslerne.«justitsminister Morten Bødskov (S) har opfordret de andre lande til at stå ved deres forpligtelser:»jeg er meget tilfreds med, at størstedelen af EUs medlemslande efter vores vurdering vil have det her på plads inden udgangen af 2012.«Men retsordfører Peter Skaarup (DF) tvivler. Han ønsker i stedet direkte aftaler med de lande med flest borgere i de danske fængsler og vil om nødvendigt sende penge med til modtagerlandene.»vi skal sende et signal om, at man kommer hjem og afsoner, hvis man laver kriminalitet her. Især de østeuropæiske kriminelle har ikke respekt for danske fængsler. De opfatter det som en feriekoloni,«siger han. Det koster samfundet op mod 640 mio. kr. årligt at holde udlændinge fængslet.

5 - 5 - Hykleri De danske politikeres evindelige snak om, at vi alle skal bidrage til at få Danmark ud af krisen, det er ikke andet end sludder og vrøvl, som politikerne heller ikke selv føler sig forpligtet af. Politikerne på Christiansborg vedtog således for kort tid siden en lov, som giver dem en større lønstigning midt i en tid, hvor både regeringen og oppositionen har travlt med at prædike økonomisk mådehold for landets borgere. Beslutningen om de ekstra kroner i lønposen er heller ikke taget på et godt tidspunkt, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. - For nogle lønmodtagere lyder det dobbeltmoralsk, at folketingsmedlemmerne har givet sig selv en lønforhøjelse, mens de har bedt alle andre om at holde igen. Signalværdien er ikke den rigtige, og timingen er den værst tænkelige, siger han. Det tør svagt antydes at timingen er dårlig, men nu er det da blevet tydeligt for hele folket, at politikere ikke selv agter at bidrage til landets økonomiske genrejsning men tværtimod vil rage til sig efter alle kunstens regler. Politikernes hykleri er modbydeligt, og det er værd at notere sig for alle borgerne og påpege, når borgerne bliver anmodet om at holde igen med lønkrav. Elite og folk - en mesalliance? Over alt i Europa skærpes nu konflikten mellem de demokratiske landes højtlønnede elite og de europæiske folkeslags stadig flere fattige. Og de kosmopolitiske dagdrivere i de internationale og overnationale organisationer står stadig klarere som fjender af de almindelige europæere, der skal betale regningen for den nationale og overnationale elites økonomiske vanvid. Uundgåeligt nærmer man sig opgøret, for den regning kan kun betales med almindelige menneskers fattigdom, men eliten har glemt en vigtig ting, i vore dage er europæerne ikke parat til acceptere den påtvungne fattigdom, for de er vant til at have det godt, og derfor vil opgøret også komme. Den 6. juni findes bl.a. følgende kommentar til sagen i dagbladet Information:»Den europæiske krise er lige så politisk, som den er økonomisk. Den rejser grundlæggende demokratiske spørgsmål: Med hvilken ret styrer I os? Hvordan kan vi kontrollere jer, mens I er ved magten? Og hvordan kan vi fjerne jer, hvis jeres styring mislykkes? Hvad skal en havnearbejder i Piræus i Grækenland mene om direktør for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde? I sidste uge fortalte madame Lagarde de græske forældre, der må rode på lossepladser for at finde mad til deres børn, at hun har større medfølelse med børn fra afrikanske lande syd for Sahara og IMF-chefen tilføjede:»jeg synes, at grækerne burde hjælpe hinanden ved, at alle betalte deres skat.«bevidstheden om, at hun ikke selv betaler en krone i skat, holdt hende ikke tilbage. Det internationale diplomati blev rystet over de græske anklager om hykleri, der fulgte, da det kom frem, at Lagarde nyder godt af skattefrihed. Verden har tolereret en overgenerøs klausul fra Wiener-konventionen af 1961, der fritager»diplomatiske repræsentanter«fra skat i 60 år. Hvorvidt IMF-embedsmænd og andre diplomater betaler skat, har intet at gøre med eurozonens krise, lød protesterne. Diplomaterne glemte, at når det er krisetider, kan frynsegoder, som ingen bemærker i almindelige tider, blive lige så utålelige, som skattefritagelser for aristokrater og gejstlige var for Frankrigs revolutionære i 1789.«De kosmopolitiske diplomater har tilsyneladende også glemt, hvordan det gik Frankrigs adel og rige borgerskab, og det kunne ellers godt være en tanke værd. På skafottet måtte de rige betale for deres arrogance, og der er nok ingen tvivl om, at vore dages højtlønnede kosmopolitter også en dag vil komme til at betale for deres ødelæggelse af de almindelige europæeres tilværelse. Der vil komme en dag, hvor de europæiske folkeslag opdager, at man sagtens kan undvære de kosmopolitiske dagdrivere, ja, at det går meget bedre uden dem. Overalt i Europa er folket undertrykt af det elitære repræsentative demokrati, hvor politikere, finansfolk og såkaldte eksperter rager til sig som vilde dyr, mens almindeligere mennesker bliver stadig fattigere, og dette kan ikke blive ved. Og når direktøren for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde ligefrem håner de fattige i Grækenland, så bliver det vist klart, at tiden nærmer sig, hvor de fattige i Europa må slå igen mod den kosmopolitiske elite. Men også på det lokale plan i Danmark vokser modsætningen mellem den politiske elite og folket og medierne skriver En kannibal Den 26-årige neger Charles Baker fra Palmetto, Florida, stormede ind hos sin ekskæreste for der at besøge sine børn. Herefter begyndte han i første omgang at råbe og skrige, smide med møblerne og tage tøjet af, oplyser den lokale tvstation WPTV. Da lejlighedens mandlige beboer, 48-årige Jeffrey Blake, forsøgte at stoppe ham, bed Charles Baker et meget stort stykke kød af Jeffrey Blakes arm, tyggede og slugte det. Men det voldelige optrin stoppede dog ikke der. For politiet skulle nemlig bruge adskillige strømpistoler for at passivisere Baker, da de nåede frem til bopælen. bl.a. følgende om sagen:»halvdelen af toppolitikerne i landets kommuner er blevet truet eller chikaneret på grund af deres politiske arbejde. Det viser en ny rundspørge, som DR har lavet hos næsten 400 borgmestre og udvalgsformænd. 57 procent af de medvirkende politikere oplyser, at de har oplevet personlig chikane, og af dem har mere end hver femte fået trusler fra vrede borgere.«vi græder tørre tårer over dette, for hvem kan egentlig undre sig over det? Først plyndrer politikerne borgerne med skatter og afgifter, og bagefter så sparer politikerne alle de ting væk, som borgerne har betalt skat til, fordi politikerne bruger pengene til noget helt andet, som kun de selv og ikke borgerne er interesseret i. På denne baggrund er det da helt naturligt, at politikerne i stadigt større omfang mærker borgernes vrede, og det har politikerne kun deres egen politik at takke for. Havde politikerne virkelig forestillet sig, at de bare kan bruge borgernes penge på pjat og i øvrigt ødelægge tilværelsen for folk og så stadig være populære og uangribelige, ja, fredhellige? Hvis de har forestillet sig det, så må de virkeligt være idioter. Også politikere må naturligvis være ansvarlige for, hvad de gør, skønt de rent juridisk måske ikke kan drages til ansvar.

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: Leder: På vej mod katastrofen? Krummerne fra de riges bord Antifascisme er selvforsvar Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed En oprustet fattiggård Med mennesker EU-valg

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSKEREN Udgivet af DEN DANSKE FORENING 23. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2009 Europa, verdensdelen, som fostrede demokratiet, som afskaffede slaveriet og udviklede tanken om det enkelte menneskes værdighed

Læs mere

foto peter overgaard funch

foto peter overgaard funch foto peter overgaard funch En mangfoldig verden indhold Moses var den første I 20 år har iraneren Amir Heidari været menneskesmugler. Han hævder at have smuglet 150.000 personer til Vesten. Fra sin fængselscelle

Læs mere

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne

Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen. Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Topfolk fra S og V får luksuslejlighed af Amtsrådsforeningen NUMMER 3. JUNI 2001. 5. ÅRGANG Afsløring af svindel bag familiesammenføringerne Endelig på gaden: Bogen om fremmedpolitikken LEDER Respekt for

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

Pia på Fortet s. Islams magt. Gaddafi. Medlemstilbud på ny bog s. 8-9. - nu med all inklusive s. 10

Pia på Fortet s. Islams magt. Gaddafi. Medlemstilbud på ny bog s. 8-9. - nu med all inklusive s. 10 Nr. 43 september 2010 14. årgang Pia på Fortet s. 7 Islams magt Medlemstilbud på ny bog s. 8-9 Læs også: Gaddafi - nu med all inklusive s. 10 DF holder sit 15. årsmøde se dagsorden og årsregnskab s.28-31

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK

VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN PÆNE PIGER RACISME MODSTAND WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 296. 25. marts, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VELFÆRD IKKE KRIG DANMARK UD AF AFGHANISTAN Læs mere på side 2 & 3 PÆNE PIGER KAN OGSÅ STREJKE Sara Andersen fulgte og

Læs mere

En Nørrebropræst uden mod

En Nørrebropræst uden mod Side 1 af 110 En Nørrebropræst uden mod Af Kathrine Lilleør Tirsdag den 4. august 2009 kl. 11:49 Brorsons Kirkes præst Per Ramsdal har opdaget, hvad kristendom er. Han troede, at han vidste det i forvejen,

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Fængselsfunktionæren TILREJSENDE KRIMINELLE FYLDER FÆNGSLERNE RINGE ER DET MEST VOLDELIGE FÆNGSEL KRAGSKOVHEDE SIGER GODDAG PÅ EN NY MÅDE

Fængselsfunktionæren TILREJSENDE KRIMINELLE FYLDER FÆNGSLERNE RINGE ER DET MEST VOLDELIGE FÆNGSEL KRAGSKOVHEDE SIGER GODDAG PÅ EN NY MÅDE Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 9 sep 2014 TILREJSENDE KRIMINELLE FYLDER FÆNGSLERNE RINGE ER DET MEST VOLDELIGE FÆNGSEL KRAGSKOVHEDE SIGER GODDAG PÅ EN NY MÅDE Leder indhold Hvad sker der med

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang

Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang WWW.SOCIALISTER.DK Foto: Mette Kramper Kristensen [Nummer 332 1. oktober, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] T E T I R A SOLID Vores våben mod racisme, nedskæringer og lønnedgang KRITISK KULTUR Læs

Læs mere

Arbejdsklausuler for EU-domstolen

Arbejdsklausuler for EU-domstolen Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2014 Arbejdsklausuler for EU-domstolen EU domstolen skal nu afgøre, om kommuners brug af arbejdsklausuler er i strid med EU retten n Det er nu op til

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen

Tema: Schengen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG. Danmark har aldrig været indvandrerland. Dansk Folkeparti køber grænsen NUMMER 1. FEBRUAR 2001. 5. ÅRGANG Tema: Schengen Danmark har aldrig været indvandrerland Dansk Folkeparti køber grænsen LEDER Tosproget - et problem...? Et af Dansk Folkepartis medlemmer er tysk gift.

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold:

Nr. 1. Januar kvartal 2014. SIndhold: SIndhold: -Leder -Harald Herdal -Rascismefri by -Hvad er Rascisme Fri By -The whistle is blowing in the wind -Magtens stemme -En vigtig forskel -Portræt af en tragikomisk og farlig højreorienteret korsfarer

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere