Patrioten. Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patrioten. Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli 2012 - Nr. 11-7. årgang"

Transkript

1 Patrioten Nationaldemokratisk Internetmagasin Sandheden skal gøre Eder frie! Juli Nr årgang Sct. Hans på Sjælland huskede de at smide et par koraner på bålet? Sct. Hans Den traditionelle afbrænding af en heks på Sct. Hans-bålet er et symbol på fordrivelsen af ondskaben, men det er på tide, at man etablerer en ny tradition og smider er par koraner på bålet. Koranen er symbolet på den absolutte ondskab, bogen repræsenterer jo med Martin Luthers egne ord»djævelens tale«, der er en trussel mod hele den kristne civilisation. Kampen mod islam i alle denne såkaldte religions afskygninger er således det vigtigste element i modstanden mod indvandringen, da den største og mest ødelæggende indvandring kommer fra de islamiske lande. Der findes ikke en mere fremmed og fjendtligt ideologi end islam, og Koranens symbolske afbrænding på bålet er et første skridt på vejen mod det opgør med indvandringen og islam, der må og skal komme, hvis danskheden skal overleve. De europæiske patrioter Overalt i Europa rejser protesterne sig mod indvandringen, og forrest i modstanden står de europæiske patriotiske organisationer. Det er politiske organisationer og grupper som British National Party i England, National Demokratische Partei Deutschlands i Tyskland, Front National i Frankrig, Nationaldemokraterne og Svenskernes Parti i Sverige, Stop islamiseringen af Danmark (Siad) og Danskernes Parti i Danmark, Vlaams Belang i Belgien, Frihedspartiet i Holland, Jobbik og Den ungarske Garde i Ungarn, Gyldent Daggry i Grækenland osv., og nogle af de patriotiske organisationer har formået at opnå repræsentation i parlamenter eller delstatsparlamenter. Men uanset om den patriotiske organisation er parlamentarisk repræsenteret eller ej, så er den udsat for en voldsom hetz fra hele det etablerede systems side. Det er et fælles grundvilkår for alle de europæiske patriotiske organisationer, og det skyldes simpelthen, at de patriotiske organisationer står i den samme kamp mod indvandringen og derfor er forhadte af de politiske og økonomiske magthavere, der fremmer indvandringen til Europa. I England og Frankrig har British National Party (BNP) og Front National (FN) bekæmpet indvandringen i mange år, og organisationerne har efterhånden vokset sig store, men de har dog endnu ikke opnået en afgørende betydning, så indvandringen er ophørt. For i lande som England og Frankrig gør et særligt vanskeligt forhold sig gældende for de patriotiske organisationer. Skønt de får millioner af stemmer ved valgene, så opnår de ikke en repræsentation i parlamenterne i forhold hertil, da man i disse lande har valg i de afsindige enkeltmandskredse, så kun vinderen i en kreds har nogen gavn af sine stemmer, idet alle andre stemmer bliver kasseret. Dette favoriserer selvsagt de store gamle partier, der i praksis ikke kommer til at betale lige så mange stemmer for et mandat som de små og nye partier. Resultatet er det mærkelige, at de patriotiske organisationer lettere kan opnå repræsentation i Europa-Parlamentet end i deres egne nationale parlamenter, da valget til Europa-parlamentet foregår efter den kendte og mere demokratiske forholdstalsmetode. I England findes også andre patriotiske organisationer, der agiterer mod indvandringen, og en af disse organisationer har et par mandater i Europa- Parlamentet. Ved valget i juni 2012 fik Front National sit parlamentariske gennembrud og fik de første to mandater indvalgt i den franske Nationalforsamling. Fortsættes side 6 Hør Radio Holger! Radio Holger Internet kan høres på Internettet i form af streaming eller download fra Radio Holger Internet-siden og der sendes nu i det velkendte og praktiske lydformat mp3. Radio Holger Internet giver de danske indvandrermodstandere en stemme på Internettet. Så mange søger asyl i Danmark. Knap 4600 asylansøgere er indkvarteret i Danmark ifølge tal fra Udlændingestyrelsen, der stammer fra midten af marts. Der er 20 asylcentre i Danmark: 16 opholdscentre og 4 modtage-/ udrejsecentre. De 16 opholdscentre omfatter 9 ordinære centre og 7 specialcentre, der tager sig af særlige grupper af asylansøgere, blandt andre mindreårige og enlige kvinder. I 2008 modtog Danmark 2375 asylansøgninger. Året efter var tallet 3775, og i 2010 søgte 5105 personer om asyl. Til sammenligning søgte asyl i Norge i 2010, mens Sverige modtog asylansøgninger dette år. Kilde: Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen. Den utålelige politiske undertrykkelse viste endnu engang sit grimme ansigt i Sverige, hvor Nationaldemokraternes tidligere leder, Niels-Erik Hennix ved Hassleholms Tingsret blev idømt dagbøder og betinget dom for grov hetz mod folkegruppe, bare fordi han har skrevet om intelligensforskelle mellem de hvide og de farvede. Hassleholms Tingsret kunne naturligvis ikke finde noget objektivt forkert ved det, som Niels-Erik Hennix skrev, så retten måtte nøjes med at erklære, at de omtalte farvede folkeslag måtte føle sig fornedrede, hvilket virkede latterligt, da ingen havde gjort indsigelser mod det skrevne på netop dette grundlag. Dette gør det jo fuldstændigt klart, at der med denne dom bare er tale om bevidst politisk forfølgelse, fordi Niels-Erik Hennix skriver om noget, som magthaverne ikke bryder sig om, da det strider mod deres idealer om det multietniske samfund. Sandheden er man ligeglad med. Men hver gang der falder en sådan dom, så bliver det noteret, for også i Sverige er der folk, der tænker på et fremtidigt opgør med det politiske system, som undertrykker dem. Tre pensionister i Nordsjælland blev udsat for grove hjemmerøverier af en bande serbiske sigøjnere, der ifølge politiet også har begået talrige indbrud, tyverier og omfattende socialbedrageri. Den ene af sigøjnerne, der sidder varetægtsfængslet i arresten i Slagelse, kræves dog nu udleveret til Tyskland, hvor han sigtes for rovmordet på en 75-årig pensionist. Kampen mod indvandringen er en kamp for danskheden!

2 - 2 - Redaktionel kommentar: Om kirkeministerens hedenskab Den fremmede og hedenske indiske kirkeminister Manu Saaren har fået gennemført en forrykt lov angående vielser af homoseksuelle og fået udarbejdet et ritual for samme, men han skal ikke bilde sig ind, at kritikken af hans forrykte handlinger er forstummet. Overalt i landet vokser protesterne mod kirkeministeren, og redaktøren for Vesthimmerlands Folkeblad Preben Eskildsen opfordrer nu til, at man sender kirkeministeren tilbage til, hvor han kommer fra. Og kirkeministeren burde virkelig sendes tilbage til Indien, før han gør mere skade i den danske folkekirke, der trues af splittelse på grund af kirkeministerens vanvid. Også de biskopper, der har udarbejdet det nye ritual, har svigtet kirken, hvilket slås fast i følgende pressemeddelelse, der er udsendt af en række folkekirkepræster. Otte af landets ti biskopper har med det nye vielsesritual for homoseksuelle svigtet kirken, og derfor skal der oprettes et alternativ til folkekirkens nuværende ledelse. Det mener 43 præster. Præsterne har tilsluttet sig et nyt initiativ fra Evangelisk Luthersk Netværk, der udvider deres eksisterende vejlednings- og tilsynsordning med en såkaldt pastoral vejleder som protest mod vielsesritualet. Rektor på Dansk Bibel Institut og hjælpepræst i Emdrup Kirke Børge Haahr Andersen bliver manden, der skal stå i spidsen for ordningen, der dog ikke skal afløse de nuværende biskoppers tilsyn, understreger formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund:»Vi opfordrer vores medlemmer til at respektere og efterleve det lederskab, de står under i kirken, men samtidig mener vi, at de otte biskopper har svigtet fatalt og brudt kirkens enhed ved at lave et ritual, der splitter biskopper og præsteskab«.»derfor har vi brug for et troværdigt lederskab i folkekirken, der kan supplere det eksisterende. Vi ønsker at reformere kirken - ikke at forlade den«, siger han. Ja, en fremmed indisk hedning laver ulykker og splitter folkekirken, og det burde man jo have sagt sig selv, før man udnævnte ham til kirkeminister i den røde regering. Efterhånden som de fremmede bliver stadigt flere her i landet, så glemmer de ganske deres egentlige gæstestatus og fører sig frem, som om de skal bestemme alt i Danmark. De lader sig vælge til politikere og spiller formyndere over for det Hedningen og kirkeministeren Manu Saaren - Folkekirkens onde ånd. danske folk, og de kan end ikke se det påtrængende og anmassende i denne opførsel. Og de begynder endog at ville spille censorer over for danskerne, de vil bestemme, hvad danskerne må sige, og hvad danskerne ikke må sige, og de vil bestemme, hvilken lovgivning, danskerne skal have. Dette er en utrolig fræk opførsel af de fremmede, men det kan eller vil de fremmede åbenbart ikke selv indse. Danskerne er ikke beskyttede De danske myndigheder kryber for de muhamedanske indvandrere på den mest modbydelige måde. Man nægter simpelthen at skride ind, når de muhamedanske indvandrere truer danskere på livet. På hjemmesiden Sappho omtales det sidste eksempel på denne tendens. Hjemmesiden oplyser bl.a. følgende:»i første omgang nægtede Fyns politi at efterforske en sag om fatwa- og dødstrusler mod en lokal islamkritiker. Nu tvinger statsadvokaten politiet til at tage sagen op. Mens anklagemyndigheden nærmest stå på spring for at undersøge sager om danskernes mulige racisme, er den noget mere træg, når det drejer sig om indvandrernes trusler mod danskere. Sappho har i den forbindelse set nærmere på en sag fra Fyn, hvor formanden for en forening ved navn Frit Danmark har været udsat for fatwaog dødstrusler adskillige gange. I forventning om, at man ville tage sagen alvorligt, anmeldte Michael Ellegaard efterfølgende truslerne til Fyns Politi. To uger senere modtog han et brev fra politiet, der afviste at undersøge sagen. Anklager, Bo Hjeds, skriver blandt andet: Af tekstbeskederne fremgår, at den af Kaj Vilhelmsen person, der skriver til Dem, har et livssyn, som er meget forskelligt fra Deres ( ). Endvidere må De forvente, at Deres offentlige optræden i blandt andet tv, samt indholdet af den hjemmeside for den forening De er formand for, vil kunne foranledige reaktioner fra personer med et andet livssyn. Beskederne skønnes ikke at være en konkret trussel mod Deres liv, helbred eller førlighed, hvorfor beskederne ikke skønnes at være omfattet af straffelovens bestemmelser omkring trusler Michael Ellegaard var chokeret over afvisningen, og skrev på sin hjemmeside: ( ) så længe man er islamkritiker, skal man helt naturligt forvente dødstrusler og chikane fra personer med et andet livssyn, og skulle de helt tilfældigt en dag også gøre alvor af disse trusler, - tja, så er det bare ens egen skyld! ( ) Michael Ellegaard valgte at anke afgørelsen til statsadvokaten, der til hans glæde ser med lidt andre øjne på sagen. Afgørelsen kom midt i maj, og den pålægger Fyns Politi at efterforske sagen. Michael Ellegaard og flere jurister, som Sappho har talt med, er forundret over, at sagen skulle forbi statsadvokatens bord, før politiet ville tage den op. En af juristerne siger til Sappho, at der hos anklagemyndigheden findes en tendens til at nedprioritere sager, hvor ofret er dansk.«myndighederne nedprioriterer sagerne, hvis ofret er dansk! Så bundrådne er de danske myndigheder altså, de stiller sig konsekvent på de fremmedes side og danskerne bliver sjoflet, skønt danskerne er ofrene. Men det er heller ikke første gang, at Anklagemyndighedens folk har gjort sig uheldigt bemærket og optrådt forbryderisk, det samme er set i forbindelse med en lang række såkaldte racisme-sager efter paragraf 266b. Den danske anklagemyndighed trænger jo i højeste grad til en udrensning, og en sådan vil vel trods alt også ske i forbindelse med et generelt opgør med indvandringen. Når de fremmede skal fordrives, så vil man også interessere sig for, hvordan de danske myndigheder egentlig har forholdt sig i national henseende, og i denne forbindelse vil anvendelsen af racismeparagraffen naturligvis komme i fokus. Der vil komme en dag, hvor man fængsler de personer, der har forfulgt danske patrioter under anvendelse af paragraf 266b.

3 Et parti på vej fremad Danskernes Parti er et parti på vej frem, og nu har partiet også fået en afdeling i København. Partiet meddeler følgende:»søndag den 17. Juni afholdte Danskernes Partis lokalafdeling i København en aktivitetsdag i København S. 10 københavnske medlemmer var mødt op og oveni det danske fremmøde var der besøg fra Svenskarnas partis afdeling i Malmö. Alle folk mødte op med et smil og et gåpåmod uden lige. Der blev delt omkring 2300 løbesedler ud i området, hvor der bor ca mennesker dette på trods af, at vejr og vind var imod nationalisterne. Derudover blev der diskuteret og planlagt fremtidige aktiviteter for Københavnsafdelingen. Alt i alt var det en succes og afdelingen håber, at dagens løbeseddelsomdeling vil sætte en standard for fremtidigt aktivisme i København. Københavnsafdelingen vil også gerne sige tak til de fremmødte svenskere og håber at denne første koordinerede fællesaktion bliver starten på et godt samarbejde på tværs af sundet. Siden aktionen er der blevet delt yderligere ud på Sjælland udenfor København. Afdelingen melder desuden om, at den forventer et talstærkt københavnsk fremmøde til sommerfesten den 30. juni.«det bliver mere og mere klart, at Danskernes Parti har mulighed for at blive en samlende national organisation, en politisk organisation for alle nationalt indstillede modstandere af indvandringen. Fra Grækenland Det patriotiske græske parti med navnet Gyldent Daggry beholdt alle pladserne i Grækenlands parlament også efter anden valgomgang. Mange såkaldte kommentatorer havde forventet, at Gyldent Daggry ville miste stemmerne på grund af en massiv negativ omtale i de græske og europæiske medier. Men vælgerne danser Gud ske Lov ikke altid efter mediernes pibe og Gyldent Daggry bliver landets femte største parti med 18 mandater i Parlamentet. Gyldent Daggry ønsker bl.a. at samle alle illegale indvandrere i arbejdslejre, inden de skal sendes ud af landet, hvilket er yderst fornuftigt, for det drejer sig om at få alle indvandrere ud af landet, hvis Grækenland igen skal komme økonomisk på fode. Gyldent Daggry, Khrysi Avgi, er en patriotisk politisk bevægelse og partiet blev dannet i 1980erne under ledelse af Nikolaos Michaloliakos Fremmedvennernes dominans I de offentlige medier, i DR og TV2 ser man bestandigt en ganske bestemt slags mennesker dominere nyhedsformidlingen og debat-udsendelserne, og det er de såkaldte fremmedvenner, nogle ejendommelige ansvarsløse individer, der elsker alle fremmede og hader deres egne landsmænd. Og fremmedvennerne er mærkelige folk, der helt bevidst arbejder på Danmarks ødelæggelse som et dansk samfund og for indførelsen af det kaos, der går under betegnelsen det multikulturelle samfund. Og hvem er disse fremmedvenner så? Det er venstrefløjens gamle folk med de kommunistiske idealer, drømmerne fra Det radikale Venstre og fra Socialdemokratiet, som vil frelse verden på de danske skatteyderes bekostning, og de mindre begavede borgerlige politikere, der tror at være bedre mennesker, hvis de støtter en såkaldt human fremmedpolitik. Alle disse mennesker er fremmedvenner, og de er stolte over det, men der er intet at være stolte over, for fremmedvennerne er landskadelige individer, der bare er en belastning for landet. Men det hører alligevel med til fremmedvennernes mærkværdige forestillingsverden, at de selv, fremmedvennerne, er langt bedre mennesker end f.eks. modstanderne af indvandringen. Dette er selvfølgelig en latterlig opfattelse, der kun er baseret på en helt forvrænget opfattelse af virkeligheden. Der er jo ikke noget særligt menneskeligt eller godt ved at lefle så meget for de fremmede, at man er parat til at ødelægge sit eget land, og det er jo faktisk netop dette, der er tale om. Tværtimod må man sige, at netop ved at sætte de fremmede højere end deres egne landsmænd, så bliver fremmedvennerne at anse som landssvigere, dvs. det usleste usle, og de er således slet ikke de humanistiske helte, som de selv anser sig for at være. Man skal derfor ikke lade sig imponere af alle disse selvhøjtidelige fremmedvenner i medierne, der opfatter sig selv som humanister og udnævner alle modstandere af indvandringen til nogle racister. Sådanne fremmedvenner er intet værd, og deres ord er tom propaganda, der hører til på 68 møddingen. Fremmedvennerne i medierne påstår også, at Danmark allerede er et multikulturelt samfund, og de mener følgelig, at nu skal vi så blot diskutere, hvordan et sådant samfund kan indrettes bedst muligt, men Det er en forrykt skik, at man lader de europæiske nationale fodboldhold bemande af lejede negre, asiater og sydamerikanere, for hvilken ære er der egentlig ved en sejr for det nationale hold, når det er bemandet med fremmede? Og mange tilskuere er jo da også imod denne uheldige tendens og giver højlydt udtryk for deres mishag. Medierne skriver den 7. juni:»de hollandske spillere blev mødt af abelyde på Wisla Krakows hjemmebane, da de trænede foran tilskuere. På det hollandske hold er der således tre negre, Afellay, Bouma og De Jong blev, og det var dem, som abelydene var rettet imod. Træner Bert van Marwijk flyttede derefter spillerne til den modsatte side af banen, hvor der var mere arbejdsro. - Nu har de lært, at de skal tage deres forholdsregler over for den slags, fortæller den hollandske journalist Martijn van Beeten. - Vi er ikke så vant til det i Holland. Men vi skal jo ikke gøre os bedre end dem. For år siden var der nogle abelyde og bananer og den slags på de hollandske stadions. Ja, det må være år siden.- Men mon ikke polakkerne også lærer det på et tidspunkt, siger van Beeten fra den hollandske avis AD Sportwereld.«Nej, vi tror ikke, at polakkerne lærer at elske det multietniske samfund, og det er godt det samme, for det er også fra Østeuropa opgøret med indvandringen fra Afrika og Asien skal komme. Afrikanere og asiater har intet at gøre på de europæiske hold, og mange tilskuere gør opmærksom på dette faktum. den går ikke, for det danske folk er ikke blevet spurgt. Det danske folk har ikke fået lov til at bestemme, om man overhovedet ønsker indvandring og fremmede i landet, og er folket ikke blevet spurgt, så er intet afgjort. Men når folket ikke er blevet spurgt, så er det naturligvis på grund af det indlysende forhold, at folket i realiteten er imod indvandringen og det multikulturelle samfund. Det foretrækker fremmedvennerne i medierne imidlertid helt at glemme, og de taler i deres medier som om, at det var det danske folks vilje, at man nu skal have et multietnisk og multikulturelt samfund. Det er denne forløjede forudsætning, der er selve udgangspunktet for fremmedpropagandaen i DR og TV2, og man forsøger så af al magt at få folket til acceptere ideen om det multikulturelle samfund.

4 Regeringen stjæler pengene Den nye røde regering jager de fattige danskere, der bestandigt tvinges ned på en stadig lavere levestandard, og hvem giver regeringen så de penge til, som regeringen stjæler fra de fattige danskere? Det er desværre nemt at svare på, for regeringen stjæler fra danskerne for at give til de fremmede. F.eks. vil man med en ny ordning fjerne 181 millioner fra danskerne for at give millionerne til 1850 fremmede, hvilket svarer til, at man forærer de fremmede ca kroner hver. Medierne skriver følgende om denne beskidte forbrydelse:»den store nyskabelse i asylsystemet, asylsøgernes ret til at arbejde og bo udenfor centrene, bliver efter planen også den mest bekostelige. Der bliver afsat i alt millioner til det formål, Justitsministeriet anslår at der vil være ca personer, der vil benytte sig af udflytningsmuligheden, og Morten Bødskov siger, at de nye muligheder vil give asylansøgere bedre vilkår og mulighed for at leve et normalt liv: - Hvis de får asyl, har de med dette forslag et bedre grundlag for at blive integreret i Danmark, og hvis de får afslag, og skal vende hjem, har de bedre forudsætninger for at starte et nyt liv i deres hjemland, siger justitsministeren.«ja, sådan formulerer justitsministeren Morten Bødskov sit tyveri fra danskerne og sin store gavmildhed over for de fremmede, de fremmede skal have penge, huse og arbejde, dvs. alt det, som mange danskere ikke kan få. Og så ved vi, hvor vi har justitsministeren. Han er en ussel fremmedlakaj, der forråder sine landsmænd. Men dette er desværre ikke det største tyveri, som den røde regering har ansvaret for. Midt i krisen forærer Regeringen milliarder til de fremmede, og de åbner landet for stadig flere fremmede, og alt dette sker samtidigt med, at de fratager danskerne stadig flere penge. Danskerne skal bare betale for de fremmede, mener den forbandede regering, der desværre består af forbryderiske og forræderiske ministre, som sætter de fremmede højere end danskerne. Danskerne trues på livet Danskerne udplyndres af hensyn til de fremmede, men det er jo endda ikke det værste. På de mange muhamedanske hjemmesider på Internettet udtaler muhamedanske ledere ønsket om at dræbe danskerne gennem storslåede terroraktioner. Almindelige danskere må forberede sig på en sådan situation, for en dag er Politiets Efterretningstjeneste ikke hurtig nok og så lykkes det for de muhamedanske terrorrister bringe bomber til eksplosion ved udvalgte mål. Mange sagesløse danskere vil dø, men man skal ikke i denne forbindelse regne med de danske myndigheder, de er alt for svage og bange til at slå igen mod de muhamedanske terrorister og deres bagland. Derfor er det også vigtigt som dansker at være bevidst om, at denne situation kan opstå når som helst og forberede sig på dette. Man kan jo blot se på begivenhederne i det tidligere Jugoslavien, det var hverken militæret eller politiet, der forsvarede det serbiske og kroatiske folk mod de muhamedanske terrorister i denne kritiske situation, det var folkets egne militser. Gennem disse militser fik de kristne i Jugoslavien demonstreret, at kristne ikke behøver at finde sig i overgreb fra muhamedanske terroristers side, men at de kristne borgere selv kan slå hårdt igen efter muhamedanske terroraktioner. Nu kalder Europas muhamedanerlakajer ganske vist de kristne militsers modige forsvar for folket for krigsforbrydelser, men det er kun dum propaganda til fordel for muhamedanerne, og det var kun USAs og NATOs tåbelige indgriben, der gjorde, at en muhamedansk stat som Bosnien kunne grundlægges på europæisk jord. Det serbiske folk stod ved militsernes hjælp overfor den endelige sejr over de muhamedanske terrorrister, da Vestens mange muhamedanerlakajer i USA og Europa blandede sig i borgerkrigen. Dette viser vel klart politikernes og myndighedernes vanvid og svaghed over for de muhamedanske terrorister. Havde man ladet de kristne serbiske militser gøre deres arbejde færdigt, så var USA og Europa kommet af med mange af de muhamedanske terrorister, der har været så stor en plage i de seneste år. Og de danske politikere og myndigheder skal man heller ikke sætte sin lid til i en kritisk situation, de er intet værd i en vanskelig situation, de vil blot samle ligene sammen og klynkende anbefale besindighed over for de muhamedanske terrorister, for de er så rystende bange for muhamedanerne, at de spiller sammen med muhamedanerne og holder hånden over dem i enhver situation, og dette uanset hvad disse muhamedanere har gjort. Fra kriminalforsorgen Stadigt flere indsatte i danske fængsler er udenlandske statsborgere. Ifølge tal fra Justitsministeriet og Kriminalforsorgen afsoner udlændinge herhjemme - typisk for tyveri, røveri eller menneskesmugling. Det svarer til 27,5 procent af alle indsatte, og andelen stiger, selv om cirka en tredjedel også er EUborgere, som ifølge et EU-direktiv burde afsone i hjemlandet. De kan imidlertid ikke flyttes, fordi en stribe lande ikke lever op til deres forpligtelser og nægter at tage imod dem. Hjemlandenes modvilje koster de danske skatteydere et trecifret millionbeløb hvert år og belaster fængsler og arresthuse, hvor det allerede kniber med pladsen.»ud over at vi i forvejen er overbelagt, giver det store problemer med sprog- og kulturforskelle, og det er generelt svært at stille noget fornuftigt op med dem. Når vi resocialiserer folk, er det til det danske samfund, og det er svært at udsluse nogen, som skal hjem til et andet land,«siger direktør for Kriminalforsorgen Wiliam Rentzmann:»Jo flere udenlandske indsatte man kan få til at afsone i hjemlandet, jo bedre. Både for pladssituationen, dem selv og fængslerne.«justitsminister Morten Bødskov (S) har opfordret de andre lande til at stå ved deres forpligtelser:»jeg er meget tilfreds med, at størstedelen af EUs medlemslande efter vores vurdering vil have det her på plads inden udgangen af 2012.«Men retsordfører Peter Skaarup (DF) tvivler. Han ønsker i stedet direkte aftaler med de lande med flest borgere i de danske fængsler og vil om nødvendigt sende penge med til modtagerlandene.»vi skal sende et signal om, at man kommer hjem og afsoner, hvis man laver kriminalitet her. Især de østeuropæiske kriminelle har ikke respekt for danske fængsler. De opfatter det som en feriekoloni,«siger han. Det koster samfundet op mod 640 mio. kr. årligt at holde udlændinge fængslet.

5 - 5 - Hykleri De danske politikeres evindelige snak om, at vi alle skal bidrage til at få Danmark ud af krisen, det er ikke andet end sludder og vrøvl, som politikerne heller ikke selv føler sig forpligtet af. Politikerne på Christiansborg vedtog således for kort tid siden en lov, som giver dem en større lønstigning midt i en tid, hvor både regeringen og oppositionen har travlt med at prædike økonomisk mådehold for landets borgere. Beslutningen om de ekstra kroner i lønposen er heller ikke taget på et godt tidspunkt, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet. - For nogle lønmodtagere lyder det dobbeltmoralsk, at folketingsmedlemmerne har givet sig selv en lønforhøjelse, mens de har bedt alle andre om at holde igen. Signalværdien er ikke den rigtige, og timingen er den værst tænkelige, siger han. Det tør svagt antydes at timingen er dårlig, men nu er det da blevet tydeligt for hele folket, at politikere ikke selv agter at bidrage til landets økonomiske genrejsning men tværtimod vil rage til sig efter alle kunstens regler. Politikernes hykleri er modbydeligt, og det er værd at notere sig for alle borgerne og påpege, når borgerne bliver anmodet om at holde igen med lønkrav. Elite og folk - en mesalliance? Over alt i Europa skærpes nu konflikten mellem de demokratiske landes højtlønnede elite og de europæiske folkeslags stadig flere fattige. Og de kosmopolitiske dagdrivere i de internationale og overnationale organisationer står stadig klarere som fjender af de almindelige europæere, der skal betale regningen for den nationale og overnationale elites økonomiske vanvid. Uundgåeligt nærmer man sig opgøret, for den regning kan kun betales med almindelige menneskers fattigdom, men eliten har glemt en vigtig ting, i vore dage er europæerne ikke parat til acceptere den påtvungne fattigdom, for de er vant til at have det godt, og derfor vil opgøret også komme. Den 6. juni findes bl.a. følgende kommentar til sagen i dagbladet Information:»Den europæiske krise er lige så politisk, som den er økonomisk. Den rejser grundlæggende demokratiske spørgsmål: Med hvilken ret styrer I os? Hvordan kan vi kontrollere jer, mens I er ved magten? Og hvordan kan vi fjerne jer, hvis jeres styring mislykkes? Hvad skal en havnearbejder i Piræus i Grækenland mene om direktør for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde? I sidste uge fortalte madame Lagarde de græske forældre, der må rode på lossepladser for at finde mad til deres børn, at hun har større medfølelse med børn fra afrikanske lande syd for Sahara og IMF-chefen tilføjede:»jeg synes, at grækerne burde hjælpe hinanden ved, at alle betalte deres skat.«bevidstheden om, at hun ikke selv betaler en krone i skat, holdt hende ikke tilbage. Det internationale diplomati blev rystet over de græske anklager om hykleri, der fulgte, da det kom frem, at Lagarde nyder godt af skattefrihed. Verden har tolereret en overgenerøs klausul fra Wiener-konventionen af 1961, der fritager»diplomatiske repræsentanter«fra skat i 60 år. Hvorvidt IMF-embedsmænd og andre diplomater betaler skat, har intet at gøre med eurozonens krise, lød protesterne. Diplomaterne glemte, at når det er krisetider, kan frynsegoder, som ingen bemærker i almindelige tider, blive lige så utålelige, som skattefritagelser for aristokrater og gejstlige var for Frankrigs revolutionære i 1789.«De kosmopolitiske diplomater har tilsyneladende også glemt, hvordan det gik Frankrigs adel og rige borgerskab, og det kunne ellers godt være en tanke værd. På skafottet måtte de rige betale for deres arrogance, og der er nok ingen tvivl om, at vore dages højtlønnede kosmopolitter også en dag vil komme til at betale for deres ødelæggelse af de almindelige europæeres tilværelse. Der vil komme en dag, hvor de europæiske folkeslag opdager, at man sagtens kan undvære de kosmopolitiske dagdrivere, ja, at det går meget bedre uden dem. Overalt i Europa er folket undertrykt af det elitære repræsentative demokrati, hvor politikere, finansfolk og såkaldte eksperter rager til sig som vilde dyr, mens almindeligere mennesker bliver stadig fattigere, og dette kan ikke blive ved. Og når direktøren for Den Internationale Valutafond Christine Lagarde ligefrem håner de fattige i Grækenland, så bliver det vist klart, at tiden nærmer sig, hvor de fattige i Europa må slå igen mod den kosmopolitiske elite. Men også på det lokale plan i Danmark vokser modsætningen mellem den politiske elite og folket og medierne skriver En kannibal Den 26-årige neger Charles Baker fra Palmetto, Florida, stormede ind hos sin ekskæreste for der at besøge sine børn. Herefter begyndte han i første omgang at råbe og skrige, smide med møblerne og tage tøjet af, oplyser den lokale tvstation WPTV. Da lejlighedens mandlige beboer, 48-årige Jeffrey Blake, forsøgte at stoppe ham, bed Charles Baker et meget stort stykke kød af Jeffrey Blakes arm, tyggede og slugte det. Men det voldelige optrin stoppede dog ikke der. For politiet skulle nemlig bruge adskillige strømpistoler for at passivisere Baker, da de nåede frem til bopælen. bl.a. følgende om sagen:»halvdelen af toppolitikerne i landets kommuner er blevet truet eller chikaneret på grund af deres politiske arbejde. Det viser en ny rundspørge, som DR har lavet hos næsten 400 borgmestre og udvalgsformænd. 57 procent af de medvirkende politikere oplyser, at de har oplevet personlig chikane, og af dem har mere end hver femte fået trusler fra vrede borgere.«vi græder tørre tårer over dette, for hvem kan egentlig undre sig over det? Først plyndrer politikerne borgerne med skatter og afgifter, og bagefter så sparer politikerne alle de ting væk, som borgerne har betalt skat til, fordi politikerne bruger pengene til noget helt andet, som kun de selv og ikke borgerne er interesseret i. På denne baggrund er det da helt naturligt, at politikerne i stadigt større omfang mærker borgernes vrede, og det har politikerne kun deres egen politik at takke for. Havde politikerne virkelig forestillet sig, at de bare kan bruge borgernes penge på pjat og i øvrigt ødelægge tilværelsen for folk og så stadig være populære og uangribelige, ja, fredhellige? Hvis de har forestillet sig det, så må de virkeligt være idioter. Også politikere må naturligvis være ansvarlige for, hvad de gør, skønt de rent juridisk måske ikke kan drages til ansvar.

6 (Fortsat fra side 1:) National Demokratische Partei Deutschlands (NPD) er efterhånden en ret stor organisation med indvalgte repræsentanter i et par delstatsparlamenter, men patrioterne i Tyskland arbejder under meget vanskelige vilkår på grund af myndighedernes brutale undertrykkelse. De tyske myndigheder forsøger således med alle legale og illegale midler at få NPD opløst, og myndighederne viger ikke tilbage fra at anvende grundløse beskyldninger, svindel, manipulation og gadebøller i kampen mod NPD. Myndighederne har også forsøgt at få NPD forbudt ved Forfatningsdomstolen i Karlsruhe, men det udviklede sig til en skandale for regeringen, idet man beskyldte NPD-medlemmer for at have udført forbrydelser, som regeringens egne agenter var ansvarlige for. NPD kunne fortsætte som et legalt parti, men både forbundsregeringen og delstatsregeringerne forsøger konstant at ødelægge partiet, bl.a. ved at infiltrere partiets øverste organer. Men foreløbigt har NPD med held afvist alle sabotageforsøg, og partiet arbejder nu over hele Tyskland, idet sammenslutningen med Deutsche Volksunion (DV) betyder, at NPD fik tillidsfolk over hele landet. Partiet vender sig mod indvandringen fra Afrika, Asien og Østeuropa og forbundsrepublikkens påtvungne amerikanske forfatning, der se som et fremmedelement i den tyske politiske kultur. I Sverige er de bedst kendte modstandere af indvandringen organiseret i partiet Sverigedemokraterne, der nærmest kan sammenlignes med Dansk Folkeparti i Danmark, og Sverigedemokraterne er da også repræsenteret i Riksdagen med 20 mandater. Men de mest konsekvente modstandere af indvandringen er organiseret i de to nationale organisationer Nationaldemokraterne og Svenskernes Parti. Disse to organisationer fører konsekvent kampen mod indvandringen på det mere folkelige plan, mens Sverigedemokraterne fremtvinger fremmedpolitiske debatter i Riksdagen, hvor de svenske politikeres hykleri i fremmedpolitikken bliver tydeliggjort. Noget lignende er tilfældet i Danmark, hvor Stop islamiseringen af Danmark (Siad) og Danskernes parti forsøger at skabe en virkelig folkelig opposition mod indvandringen, mens Dansk Folkeparti lejlighedsvis kommer med nyttige tiltag i Folketinget. I Belgien og Holland har de patriotiske partier Vlaams Belang og Frihedspartiet meget stor succes og er repræsenterede solidt i parlamenterne, og begge partier har nu en betydelig indflydelse på landenes fremmedpolitik, hvilket ikke mindst kan ses på flere stramninger af landenes fremmedpolitik, der er blevet gennemført de sidste par år. Det patriotiske parti Jobbik i Ungarn vender sig især imod EUs indblanding i indre ungarske anliggender og mod indvandringen af muhamedanere. På det seneste har partiet også været i strid med Simon Wiesenthal Centeret, der fortsat forfølger en 98 år gammel ungarer Sándor Képiró, skønt denne allerede er blevet frikendt for alle anklager for krigsforbrydelser. Denne strid forbedrer ikke ligefrem forholdet mellem ungarer og jøder. Den ungarske Garde bekæmper sigøjnerplagen i Ungarn ved at hjælpe ungarere, der er blevet overfaldet af sigøjnere. Partiet Gyldent Daggry i Grækenland ønsker alle illegale indvandrere sendt ud af Grækenland, og der er efter mange eksperters udsagn over illegale indvandrere i landet, hvilket er grunden til, at landet trykkes ned i håbløs fattigdom. Alle de omtalte europæiske patriotiske organisationer er udsat for myndighedernes og anti-racisternes forfølgelse, skønt dette er i direkte modstrid med det demokrati, som både de europæiske myndigheder og anti-racisterne bestandigt hævder, at de repræsenterer. Men for de patriotiske organisationer gælder de demokratiske frihedsrettigheder åbenbart ikke, og når patrioterne først har erkendt dette, så må det føre til en række forholdsregler. Myndighedernes forfølgelse bør således modarbejdes dels gennem den offentlige juridiske kamp mod diverse racismeparagraffer og dels ved en skjult infiltration i de lokale politistyrker og i justitsvæsenet. Den juridiske kamp vil efterhånden føre til, at man også i en videre kreds vil opfatte racismeparagrafferne som udemokratiske, hvilket vil gøre det vanskeligt for myndighederne at anvende disse paragraffer mod patrioterne, og infiltrationen i politi- og retssystemet vil betyde, at patrioterne kan komme et skridt foran myndighederne, når de påtænker undertrykkende aktioner mod patrioterne. Det er her af afgørende betydning, at patrioterne ikke lader sig forlede af en uberettiget tillid til landets myndigheder, for de europæiske myndigheder har»fra at have været et frit demokrati er Sverige blevet et totalitært demokrati, hvor staten ikke bare bestemmer over folkets materielle liv gennem vilkårligt at tage størstedelen af borgernes indkomster via direkte eller indirekte skatter men staten vil også bestemme over vore tanker og følelser. Og så er det gået for langt. Da er vi ikke længere frie da er vi underkuede slaver under et totalitært politisk system.«cit. efter Niels-Erik Hennix. for længst taget stilling til fordel for multietniske og multikulturelle Europa, og det er følgelig ikke myndighedernes Europa, der skal overleve. Man må bedømme myndighederne lidenskabsløst og indse deres fjendestatus, der er ikke andet at gøre, skønt det måske kan gøre ondt at miste illusionen om myndighedernes objektivitet og erkende det. Derimod er det indlysende for enhver, at de såkaldte anti-racister er fjendtligt indstillet over for de europæiske patrioter, og anti-racisterne angriber da også igen og igen patrioterne på alle måder og alle steder. Anti-racisternes voldelige angreb på europæiske patrioter har ført til både døde og sårede patrioter rundt omkring i Europa, og det er også på dette alvorlige niveau, at anti-racisterne skal betragtes som fjender. Men de patriotiske bevægelser må heller ikke lade sig chikanere på mindre alvorlig vis uden at svare igen, og kan man ikke svare igen på selve dagen, hvor antiracisternes chikane foregår, så må man vente på en bedre chance. Det må ikke være sådan, at anti-racisterne kan overfalde patrioterne i forbindelse med en demonstration og bagefter gå fredhellige hjem. Anti-racisterne bør altid drages til ansvar for deres gadeterror, også selv om det først kan ske efter mange års forløb. At noget sådant forudsætter en registrering af overfald på patrioterne og almindelig chikane, det siger sig selv, men det er da heller ikke noget problem med vore dages moderne teknik. Det er helt nødvendigt, at de europæiske patrioter kan forsvare sig selv, for ellers vil de blive jaget vildt, og så vil de aldrig kunne påvirke den politiske udvikling i Europa og dermed stoppe indvandringen. Men det er jo af afgørende betydning, at indvandringen snart stoppes, så de fremmede ikke kommer i flertal i Europa. Indvandringen skal stoppes og de fremmede hjemsendes, og hvis ikke dette sker ad politisk vej, så er der kun borgerkrigen tilbage, og hvem ønsker den?

7 - 7 - Det patriotiske Frankrig Nyvalgt medlem af Nationalforsamlingen for Front National Marion Maréchal-Le Pen Lederen af Front National Marine Le Pen Jean Marie Le Pen - grundlæggeren af Front National Uddrag fra National I Dag:»Front National tar historiska mandat i parlamentet. Ett av dem erövrade Marion Maréchal-Le Pen, Jean-Maries barnbarn, och hon blir den yngsta parlamentsledamoten sedan 1790-talet. Fronten fick totalt två mandat men var mycket nära ytterligare två mandat. Partiledaren Marine Le Pen fick se sig besegrad med endast 118 rösters marginal. Parlamentsvalen blev en av Frontens största framgångar någonsin. År 1988 och 1997 lyckades man erövra ett mandat i parlamentet, och de senaste åren har man stått helt utan. De senaste tio åren har partiet räknats ut av sina motståndare ett flertal gångar. Ofta har små nergångar i opinionen tagits som bevis på att partiet är på nedgång en gång för alla. Man har menat att Jean-Marie Le Pen varit större än sitt parti, att många väljare valt honom mer för hans karisma än partiets politik. Så när patriarken till partikongressen 2010 förklarade att han skulle lämna sin post som ledare efter 38 långa år var det många som trodde att man sett Fronten för sista gången. Dessa motståndare skulle dock snart bli besvikna. När Marine Le Pen i våras ställde upp i presidentvalet chockade hon etablissemanget genom att vinna stöd hos ca 20 procent av väljarna, mer än hennes far gjort Söndagen den 18. juni kom nästa glädjebesked, Front National tar minst två platser i parlamentet. Frankrike har ett valsystem som är djupt orättvist mot mindre partier. Man har enmansvalkretsar där vinnaren tar allt, enmansvalkretsar som etablissemangspartierna delar upp mellan sig för att genensamt kunna stoppa bland andra Front National. Således har till exempel De gröna kunnat få ett flertal platser i parlamentet samtidigt som Front National inte har fått någon alls. Ett föråldrat och ickedemokratiskt system. Tanken var att Franskrike skulle avveckla detta under 1980-talet prövade man val enligt proportionerlig valmodell, vilket gav Front National 35 platser i parlamentet. Och det var själva anledningen till att man återgick till enmansvalkretsar redan För att hålla Front National borta. Front National lade förra veckan beslag på två platser i parlamentet, men det var mycket nära att det blev fyra stycken. I arbetarstaden Hénin-Beaumont var Marine Le Pen 118 röster av att ta ett mandat från socialisterna, men efter omräkning fick hon erkänna sig besegrad på mållinjen. Men hennes systerdotter, och således Jean-Maries barnbarn, Marion Maréchal-Le Pen, tog ett mandat i Carpentras. Marion är endast 22 år gammal och blir den yngsta ledamoten i Frankrikes parlament sedan 1790-talet. Också advokaten Gilbert Collard tog en parlamentsplats och lovade vara en demokratisk bålgeting mitt i etablissemanget. Två platser kanske inte låter som så mycket för ett stort parti som Front National, men utan tvivel har detta genombrott haft ett symbolvärde. Ingen kan längre säga att en röst på Front National till parlamentet är bortkastad. Det understryker också att partiet fortsätter framåt under Marine Le Pens ledning.«bladet National i Dag var tidligere organ for Nationaldemokraterne i Sverige, men nu er bladet forvandlet fra et partiblad til et alment national blad, der har et bredere sigte og henvender sig til alle nationalt sindede i Sverige. Bladet er i øvrigt det eneste patriotiske svenske blad, der har så mange abonnementer, at det kan få pressestøtte ifølge de almindelige regler.

8 - 8 - At mange indvandrerknægte kører som sindssyge i deres biler, det ved enhver, og ofte går indvandrerknægtenes vanvittige kørsel ud over sagesløse danskere, men en sjælden gang bliver afslutningen dog mere retfærdig. Medierne skriver: De to unge mænd, der i nat mistede livet på Vigerslev Alle i Valby, elskede fart. Det oplyser flere bekendte til de to, som Ekstrabladet.dk har talt med. De to afdøde mænd, der er kender hinanden fra Teknisk skole i Ballerup, er 22-årige Yunus Ucar og 20-årige Ali Charafeddine. Det bekræfter Københavns Politi, der også oplyser, at de nærmeste pårørende er underrettet. Det var tilsyneladende Yunus Ucar, der var fører af bilen og som i første omgang overlevede den voldsomme ulykke, hvor bilen med omkring 120 km i timen kørte ind i et træ. Han blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter, men døde et par timer efter af sine skader. Ali Charafeddine blev slynget ud af bilen og var dræbt på stedet. Ifølge Københavns Politi havde de to unge fyre kørt ræs på Vigerslev Alle i Valby. I krydset ved Ramsingsvej gik det imidlertid helt galt, da de mistede kontrollen med bilen. De havde ikke sele på ved ulykken.«for en gangs skyld gik det retfærdigt til, og det var de to afsindige indvandrerknægte, der døde. Sådanne indvandrerknægte har ikke én fornuftig tanke i deres dumme hoveder, at køre ræs på Vigerslev Allé er jo faktisk et mordforsøg på alle forbipasserende, men Gud ske Lov gik det kun ud over dem selv. Det blev denne gang til en smuk og poetisk retfærdighed. Politikernes pengespild De lokale danske politikere sviner med borgernes penge, som om, det var deres egne. Politikerne sparer på skoler og plejehjem for at bruge pengene på deres egne vanvittige projekter, og et meget groft eksempel anføres den 8. juni, hvor man finder følgende notits i dagspressen:» kroner har det kostet Rødovre Kommune at spekulere i schweiziske franc, før Finanskrisen buldrede derudaf. I 2007 lånte kommunen 5 millioner schweizerfranc, hvilket kostede kommunen 22, 5 millioner kroner. 18. april afviklede Rødovre Kommune sit lån. Det medførte et tab på 8,4 millioner kroner, fordi en enig kommunalbestyrelse besluttede at afvikle lånet tidligere end beregnet. Og borgmester Etik Nielsen(S) indrømmer blankt, at det var en fejl, da en enig kommunalbestyrelse besluttede at tage lånet tilbage i 2007.«Og hvem havde så bedt politikerne om at spekulere med borgernes penge? Det havde ingen, og de forbandede politikere burde tvinges til at tilbagebetale pengene af egen lomme. Otte millioner det svarer sådan cirka til den årlige skatteindtægt af 80 skatteydere. Hvis en person havde spekuleret med og tabt et firmas penge, så var vedkommende blevet anmeldt for bedrageri, men politikerne bliver ikke anmeldt for det samme. Systemet holder stadig hånden over de elendige politikere, og det repræsentative demokrati har efterhånden udviklet en råddenskab, der er helt utrolig. Internetmagasinet Patrioten udkommer hver måned. / Redaktør: Kaj Vilhelmsen Bidrag til Patrioten kan sendes til girokonto:

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere