Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark"

Transkript

1 Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28 klubber repræsenteret med 88 stemmer ud af de 208 mulige stemmer. Fra bestyrelsen deltog Allan Feld, Henrik Kildegaard, Regnar Petersen, Michael Munk, Søren Vestermarken, Anders Hansen, Arne Bruun og Steen Høj, Ole Bjerager. Fra sekretariatet deltog Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. Der var i alt 62 deltagere til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af mødeleder og mødesekretær Marianne Pedersen valgt som mødeleder og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne. Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen fra sekretariatet valgt til mødesekretærer. Til stemmetællere blev valgt Rolf Petersen (NFK), Jan Hansen (Sønderborg MFK) og Ole Bjerager (Liniestyring Danmark), der alle var med på mødet uden stemmeret. Ole Bjerager ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. 2. Aflæggelse af årsberetning (Formand Allan Feld) Fusion gennemført: Fusionen mellem de tre danske modelflyveunioner er nu gennemført og dermed er overgangsperioden slut. Det betyder, at bestyrelsen ikke længere er udvidet med to personer fra henholdsvis Fritflyvning Danmark og Liniestyring Danmark. Formanden udtrykte stor tak til Ole Bjergager og Karsten Kongstad for deres indsats i bestyrelsen. De blev begge hyldet med stor applaus. I/S Modelflyvenyt: Regnskabet for I/S Modelflyvenyt blev gennemgået. Det blev oplyst, at regnskabet ikke skal vedtages på repræsentantskabsmødet. Vi er vant til at Modelflyvenyt giver et lille overskud, hvilket også har været tilfældet i For 2011 budgetteres der med et lille underskud på i 2011, hvilket primært skyldes et forventet fald i annonceindtægter. Kontingentopkrævning: Sekretariatet har fortsat den hårde kurs mod restanterne, og selvom antallet af restanter var steget lidt i forhold til 2010 faldt antallet af eksklusioner på baggrund af manglende betaling med 20% i forhold til sidste år. Forum: Der er stadig masser af liv i vores Forum. I løbet af 2010 har der været en vækst på over 10% i antallet af registrerede brugere og der bliver fortsat flere aktive brugere. Aktiviteten på Forum kan aflæses i, at der hver eneste dag sidste år blev oprettet 24 nye emner og 156 indlæg. Hjemmesiden: Der er også masser af aktivitet på modelflyvning.dk. Den indeholder nu næsten 1000 sider og der er hele 30 redaktører, der løbende bidrager med opdateringer på hjemmesiden. Der har i 2010 været i alt unikke besøgende på hjemmesiden (570 unikke besøgende pr. dag året rundt) og de har aflagt næsten besøg på siden.

2 Der var en enkelt kommentar omkring hjemmesidens layout og bestyrelsen oplyste, at man arbejder på at gøre layoutet mere moderne. Gratis klub hjemmeside: Vi har introduceret et nyt tilbud til klubberne, hvor de kan få en gratis hjemmeside via Modelflyvning Danmark. Vi har allerede fået tilmeldinger fra 9 klubber (Nordjysk Radiostyrings Center, Brande MFK, Vestfyens MFK, RC Ørnene, Bastrupflyverne, Vejle Fritflyvning, Himmerland MFK, Jydsk Luft Cirkus Spjald og Viborg MFK). Det har været vigtigt at tilbyde en løsning, der er nem at redigere og vedligeholde. Regnar Petersen fra bestyrelsen arbejder med at få lavet et redaktørseminar for de deltagende klubber og øvrige redaktører. Det vi har gennemført i 2010: Etableret og igangsat nyt online medlemsregister. Øget grad af selvbetjening for både medlemmer og klubber. Etableret online betaling på Ny elektronisk klubhåndbog med oplysninger om flyvepladser m.m. samt oversigtskort. Tilbudt webhotel til at huse modelflyveklubbernes hjemmesider. Revideret stormodelkontrollantkoncept. Indskærpelse af flyvepladsregler efter krav fra SLV. Gjort tilnærmelser til DIF, desværre uden held. Revideret medlemskortkonceptet og intro med klistermærke. Fortsætter en kommentar med ros. Drøftet muligheder for at tilbyde en SMS-service til klubber. Henrik Kildegaard gav en kort begrundelse for hvorfor bestyrelsen har fravalgt det af økonomiske årsager. UAS der er kommet regler for Unmand Aerial Systems (UAS), der nu bliver kategoriseret som modelfly og dermed er der omfattet af BL 9,4. Der kan derfor tegnes erhvervsforsikring. Regelsættet findes på Den nye messestand er klar til brug. Der var spørgsmål om hvorfor, der var forsøgt tilnærmelser til DIF. Svaret fra bestyrelsen var, at det primært var et ønske om at vores eliteflyvere kunne få adgang til de kurser som DIF tilbyder. Desværre er DIF s holdning, at modelflyvning kun er for sjov. Der var en kommentar om, at klubber ikke kan få adgang til at søge tipsmidlerne, så længe Modelflyvning Danmark ikke er medlem af DIF. Det arbejder vi stadig med: Ny stormodelklasse med en vægt på mere end 25 kg. Forøgelse af flyvehøjden. Etablering af en supportgruppe for klubber og flyvepladsetablering. De fremmødte klubber blev spurt om der var interesse for at MDK tilbyder central kontingentopkrævning for klubberne via BetalingsService samt tilbyder at dele medlemsregister med klubberne. Der var adskillige positive tilkendegivelser fra flere klubber, der gerne vil benytte løsningen, hvis den er økonomisk attraktiv og teknisk mulig. Bestyrelsen blev bedt om at udarbejde et forslag til behandling på næste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsens beretning blev herefter afsluttet uden yderligere spørgsmål.

3 3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene Eliteudvalget. Her oplyste Regnar Petersen, at der har været en del udskiftninger i eliteudvalget i 2011 af styringsgruppeformænd. Peter Bech trådte tilbage som formand for Elstyringsgruppen og har overladt posten til Allan Lund Dam. Jan Hansen overlader tjansen for Sværeflyvergruppen til Erik Dahl. Bjarne Petersen er blevet ramt af alvorlig sygdom og har forladt posten som formand for skalagruppe, hvor Ulrik Lützen har taget over. Regnar Petersen udtrykte stor tak for indsatsen til afgåede formænd og ønske de nye velkommen. Der har været afholdt dommerseminar i Sverige med deltagelse af dommere fra Sverige, Danmark og Norge. Vi deltog med folk fra kunstflyvning og helikopter og seminaret handlede blandt andet om hvordan man kan lære at se bort fra hvem piloten er. Fra salen blev der spurgt om økonomien i et undervisningsforløb med en professional coach og her oplyste Regnar Petersen, at udgifterne ville være ca. kr Svæveflyvergruppen. Her stod Jan Hansen (Sønderborg MFK) for præsentationen og redegjorde for aktiviteterne i de enkelte gerne. F3B : Her var der i 2010 to hjemlige konkurrencer. Vi har i år været i alt 13 forskellige piloter til de hjemlige konkurrencer mod 11 året før. Søren Krogh og Jan Hansen deltog i september i Oktoberfestpokalfliegen i München med 122 deltagere. F3J: I denne klasse har der i år været 4 hjemlige konkurrencer, hvor af en var en efterårskonkurrence. Så vi havde i år 3 konkurrence i den normale sommersæson i I F3J har der været i alt 23 forskellige piloter til de 4 konkurrencer, mod 18 året før og Danmark deltog ikke ved VM Frankrig. F3F: Her har man som de sidste år, afholdt 3 hjemlige konkurrencer i 2010, hvoraf JM var en del af Eurotouren igen i år, med 29 deltagere fra Danmark, Norge, Tyskland, og Frankrig. Der har også været afholdt en hel del organiserede træningssamlinger. F3F erne har også i 2010 deltaget i udenlandske Eurotour konkurrencer. I 2011 afholdes der igen 3 danske konkurrencer, hvor JM igen er med i Eurotouren og der er også planlagt mange træningssamlinger. F3K: Der har været 4 hjemlige konkurrencer med ca. 10 deltagere i gennemsnit og i alt ca. 18 forskellige piloter har deltaget, så det går fremad for F3K grenen i Danmark for tiden. Piloterne har også været i udlandet til Eurotour konkurrencer i Sverige, Tyskland og Holland. I 2010 har der igen været afholdt Swinging Denmark, som er en konkurrence i Eurotouren, med 17 deltagere. I 2011, deltager Palle Rasmussen, Jens Hofmann og Erik Dahl Christensen i VM i Sverige.

4 Pokalkampen blev i år vundet af Søren Krogh, Sønderborg Modelflyveklub, som i øjeblikket er i rigtig god form. Søren Krogh blev Danmarksmester i både F3B og F3F, Jysk mester i F3J og F3F og Sjællandsmester i F3J Liniestyring. Her der givet en orientering af Ole Bjerager, der gav en oversigt over de mange stævner og konkurrencer som liniestyring har deltaget i sidste år. I en af de store konkurrencer Dreiländer Pokal 2010 vandt Niels Lyhne-Hansen i kategorien F2A Speed foran 23 piloter fra 10 lande. I kategorien F2D Combat deltog Niels Lyhne-Hansen og Ole Bjerager fjerdepladsen i et felt med 64 piloter fra 15 lande. I årets World Cup konkurrence har Niels Lyhne-Hansen igen præsteret meget flotte resultater i form af en placering som nr. 11 i F2A Speed (ud af 82 deltagere) og som nr. 3 i F2D Combat (ud af 264 deltagere). I 2011 vil der igen være Dreiländer, hvor konkurrence nummer 2 afholdes hos Aviator, Aalborg og der er EM i Polen. Herefter var der en præsentation af en række inspirerende billeder fra forskellige linestyringskonkurrencer. Helikopter. Her var der en kort orientering fra Kim Jensen (Greve RC Center), der startede med at konstatere, at de bedste piloter bliver yngre og yngre, hvor de allerbedste faktisk er under 20 år. Der havde i 2010 været 2 mand på dommerkursus og der var til Eliteudvalget for pengene. Samtidig stor ros til Smackdown Pitchbrothers som nu er et meget kendt og respekteret socialt arrangement for alle 3d-piloterne i verden som de også ser frem til i Der var et ønske om en undergruppe på Forum til F3C. Jørgen Holsøe oplyste om, at 3d-helikopterflyvning kan være en belastning ude i klubber, hvortil Kim Jensen svarede, at man godt kendte til problemerne, men at der generelt var godt styr på det ude i de enkelte klubber. Fritflyvning. Her fremlagde Peter Buchwald om årets gang og i 2010 havde Danmark 9 deltagere i World Cuppen. Samlet set havde World Cuppen 344 deltagere, der har fået noteret point i løbet af sæsonen og de bedste danske placeringer var som nr. 34 og 42. Der findes en indendørs klasse (F1D) med ultralette modeller. Der flyves i Fredericia i to store haller til et stort stævne med mange internationale deltagere. F1Q med elmotor er introduceret som ny klasse. Der blev i 2010 blevet afholdt fritflyvnings seminar i januar måned hvor man havde besøg af verdensmesteren Per Findahl, Sverige. I 2011 er seminaret også blevet afholdt og denne gang var der besøg af en ekspert i aerodynamik. Der var ingen danske deltagere til EM i Tyrkiet i Til gengæld deltager vi til VM i Argentina i maj med en deltager og en hjælper. Vi afholder en World Cup i Danmark som afholdes i Sverige med masser af internationale deltagere. EM afholdes i Toscana, hvorfor der er meget stor kamp om pladserne. Pladserne afgøres ud fra de placeringer piloterne opnår i både danske og udenlandske konkurrencer.

5 Kunstflyvning: Blev præsenteret af Peer Hinrichsen (Sønderborg MFK), der oplyste at der i 2010 har der været 5 nationale konkurrencer i 5 forskellige klubber. Stor ros og tak til de fem klubber, der stiller faciliteter til rådighed i hel weekend. Der har været afholdt dommerseminar i Sverige, hvor udbyttet for FAI-dommerne var meget begrænset da seminaret var meget fokuseret på IMAC. I 2010 havde vi 3 deltagere til EM i Østrig, hvor vi slog både svenskerne og finner, hvorimod nordmændene fortsat var for gode. I efteråret blev der for første gang afholdt træningsseminar, der fik karakter af sæsonafslutning og der er bred opbakning til at fortsætte med dette træningsseminar. For 2011 er der igen planlagt 5 nationale konkurrencer, hvor en ny klub har meldt sig og man for første gang skal besøge Hangar 4800 på Falster. Dommerseminaret afholdes over 2 dage i modsætning til tidligere kun 1 dag for at få trænet og klædt dommerne godt nok på til årets konkurrencer. Dommerne er selv piloter, der ønsker at yde en ekstra indsats til konkurrencerne. NM afholdes i 2011 i Finland og vi forventer at stille fuldt hold med 8 deltagere. Samtidig ser det ud til, at der for første gang i mange år kan være en dansk junior med til NM. VM afholdes i USA, hvorfor vi ikke deltager af praktiske årsager. Man ønskede, at bestyrelsen prioriterede debatten om flyvehøjde før ønsket om større stormodeller. IMAC gør meget for at informere om og promovere deres form for kunstflyvning. Skalagruppen. Ulrik Lützen (Fyns Skala Modelflyveklub) startede med at sende en stor hilsen fra Bjarne Petersen til repræsentantskabsmødet. Der sendes mange hilsner og tanker fra repræsentantskabsmødet til Bjarne. Ulrik Lützen har overtaget ansvaret i midten af 2010 og oplyste, at der var 7 nationale arrangementer i 2010 og der har ikke været piloter til konkurrencer i udlandet, hvilket også er tilfældet i Året starter med et seminar, der afholdes hos Fyns Skala Modelflyveklub, hvor regler gennemgås og trænes. Der har været skalacup i blandt andet Pandrup, Kolding, Fyns Skala Modelflyveklub samt et hyggeskalatræf i Viborg. Der har været en del nye deltagere til årets forskellige konkurrencer. Elstyringsgruppen. Der kunne ikke aflægges beretning fra elstyringsgruppen. Hobbyudvalget. Her orienterede Michael Munk om årets aktiviteter, hvor der blandt andet er 6 klubber der har søgt om stævnestøtte. Udvalget har uddelt kr i støtte de klubber, der har ansøgt som støtte. Michael Munk kom samtidig med en opfordring til at indsende ansøgninger om stævnestøtte, så vi kan få så mange stævner som muligt.

6 I starten af 2011 har vi fået reduceret antallet af stormodelkontrollanter, idet antallet er nedbragt fra 125 kontrollanter til kun 74. Der afholdes nu stormodelkontrollantseminarer hvert år i stedet for hvert tredje år som tidligere. Har man stormodelkontrollantstatus så gælder i 2 år under forudsætning af, at man deltager i 2 stormodelkontrollantseminarer på 3 år. Stormodelkontrollanterne udfører et hverv for MDK, så man kan/skal benytte kontrollanter fra andre klubber og der kan naturligvis også kontrolleres til stævner. Det blev oplyst, at hobbyudvalget og bestyrelsen ønsker, at lave en synsfri sammenkobling således at der sker en adskillelse af pilot og model. Der arbejdes videre med konceptet som ikke er endeligt fastlagt endnu. Der var i den forbindelse flere spørgsmål omkring det nye i, at man nu må flyve alle modeller af samme type, men der var bred enighed om, at disse udlån i høj grad vil være selvregulerende. De 74 stormodelkontrollanter har været samlet til seminar, hvor tilbagemeldingerne har været meget positive, men der er selvfølgelig stadig mulighed for forbedringer. Der kom et forslag om at lægge stormodelkontrollantseminar i en fast weekend, således at man altid ved hvornår det afholdes. Michael Munk arbejder videre med den ide og de er allerede ved at planlægge næste års stormodelkontrollantseminar. Modelflyvning Danmark har nu 5 helikopter-, 18 jet-, 8 svæve- og 68 motorkontrollanter til stormodeller. Der blev spurgt om, hvordan man finder den nærmeste kontrollant. Michael Munk oplyste, at der arbejdes med at finde en løsning på dette problem. Der kom et konkret spørgsmål om det nye koncept ville betyde, at en pilot med en godkendt stormodel på 7,2 kg, så kan flyve en andens model på 25 kg. Svaret var, at det ville være muligt under det nye koncept men det forventes at være selvregulerende. Jørgen Holsøe spurgte til om der vil ske en forøgelse af vægtgrænse for stormodeller. Hertil svarede Michael Munk, at der var nedsat et udvalg der arbejdes på en forøgelse af vægtgrænsen. Holsøe spurgte ind til bestyrelsens holdning til større modeller. Allan Feld svarer, at man deltager positivt i arbejdet med større modeller og gør samtidig opmærksom på, at flyvningen vil ske på særlige flyvepladser (i langt de fleste tilfælde rigtige flyvepladser). Flyvepladsudvalget. Her stod Henrik Kildegaard for orienteringen. Han startede med at oplyse, at er kommet en ny ansvarlig på Sjælland til at godkende flyvepladser. Det er Jan Møller fra Hvalsø og han er kommet godt i gang med godkendelserne. Flyvepladsudvalgets opgaver er: at godkende nye flyvepladser. op- og nedgradering af godkendelser af flyvepladser. hjælper klubberne med ansøgninger. hjælper klubberne med kontakt til offentlige myndigheder. yde støtte i forbindelse med støj problemer. fokuseret på de problemer, der er med vindmøller. i løbende dialog med Trafikstyrelsen (SLV). meget opmærksomme på BL 9-4.

7 Der var et spørgsmål fra salen om, hvorfor nye modelflyvepladser i det hele taget skal godkendes. Henrik Kildegaard oplyste, at det sker af forsikringshensyn. (svaret var ikke korrekt. Jeg foreslår at punktet udelades) I 2010 har udvalget arbejdet med: at få afsluttet klubhåndbogen. 7 pladser blev godkendt. 10 pladser venter på godkendelse, hvoraf 5 er forhåndsgodkendt. afsluttet flyvepladshåndbogen. hjulpet med 4 støjsager, der alle er afgjort til klubbernes fordel. Det vigtigste argument har været støjkataloget. hjulpet en klub, der var blevet opsagt af kommunen. Efter kontakt med kommunen blev beslutning lavet om. lavet udkast til revision af BL 9-4. Det forventes, at der kommer en ny BL i 2012 eller Redegørelse til SLV (op til sommerferie). mange telefonsamtaler med myndigheder. mange samtaler med mølle-folket. almindelig førstehjælp til klubberne. De største sager i Redegørelse til SLV angående brud på luftfartsloven. Indsendelse af reviderede flyvepladsreglementer. Klubberne blev truet med flyveforbud, hvis de ikke indsendte det ønskede materiale. Der blev sendt ud til 134 klubber og mange klubber har ændret flyvepladsreglementer. Alle klubber flyver nu indenfor lovens rammer. Udarbejdelse af revideret udgave af BL9-4. Nyt flyveplads reglement for næsten alle klubber Lukning af flyveplads. Fremtiden for flyvepladsudvalget. Vi forventer flere sager. Mere kontakt med klubberne. Der forventes en afklaring fra SLV angående ny BL9-4 i 2012 eller Der var en dialog mellem deltagerne omkring udfordringerne med Natura 2000, idet Naturfredningsforeningen og andre interessenter er meget aktive i forbindelse med placering af nye flyvepladser samt ændring af bestående flyvepladser. KFK har en verserende sag med Taastrup Kommune angående supplerende støjmålinger, hvor de har fået lavet en udvidet version af vores nuværende støjkatalog. Jørgen Holsøe fortalte om KFK, der kun har 5-årige lejeaftaler med kommunen og har desværre haft problemer med et par jetmodeller, hvorfor pladsen ikke længere ikke kan anvendes til jet. Kommunen har strammet reglerne for anvendelse af området og der er nu krav om endnu mindre støj end tidligere. Derfor har man fået lavet de supplerende målinger og man er i fortsat dialog med kommunen om forlængelse af lejeaftalen. Der kom et spørgsmål om, hvor der er nye flyvepladser på vej. Henrik Kildegaard oplyste, at det blandt andet er RC-parken, Ringkøbing, Vejle, Randers og yderligere 6 pladser.

8 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab Regnskabet for 2010 har været tilgængeligt via hjemmesiden siden den 6. marts Chris Jespersen gennemgik regnskabet og redegjorde for de afgivelser der har været i forhold til budgettet. De enkelte udvalg har holdt deres budgetter, hvilket var tilfredsstillende. Der er anvendt mere end ventet til administration, hvilket primært skyldes stort timeforbrug i forbindelse med overdragelse af Sekretariat, ny medlemsdatabase, onlinebetalingssystem (opsætning). Chris siger, at det er engangsomkostninger og i dag fremstår Modelflyvning Danmark med et godt og professionelt setup, der vil fungere i mange år frem. Der er anvendt kr. til advokatbistand i forbindelse med forlængelse af aftale med QBE (ansvarsforsikringen). Det har været vigtigt for bestyrelsen, at få professionelle øjne på policen, da forsikringen er essentiel for Modeflyvning Danmarks medlemmer. Linestyring og Fritflyvere er nu fuldt implementeret i Modelflyvning Danmark i den forbindelse har de 2 unioner indbetalt de aftalte beløb. Der var stor ros fra salen til bestyrelsen og sekretariatet for at gennemføre mange aktiviteter for små penge. Ejnar Hjort præsenterede som kritisk revisor sin beretning. Han har gennemgået alle bilagene og der har været færre bilag end sidste gang. Det tyder på en mere effektiv sagsgang. Der er færre indtægter og udgiftssiden er stabil set i forhold til tidligere. Der har generelt været fokus på at effektivisere og stramme op på procedurerne. Konklusionen er, at man været dygtige til at forvalte Modelflyvning Danmarks midler. 5. Behandling af anmeldte forslag Forslag A: Bestyrelsen har fremsat forslag om fjernelse af kravet om en interessegruppe for klubløse, idet det har været undersøgt om der var interesse for en sådan interessegruppe. Det var ikke tilfældet, idet der kun kom 1 henvendelse. På spørgsmål fra salen oplyste Allan Feld, at de klubløse naturligvis altid kan få oprettet en interessegruppe såfremt der skulle være lyst og behov for det. Forslaget vedrører vedtægternes 8, der har følgende formulering: 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegruppe.

9 Bestyrelsen foreslår, at følgende tekst fjernes fra 8 i vedtægterne: Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag B: Bestyrelsen har fremsat et forslag om forenkling af arbejdsproceduren ved oprettelse og nedlæggelse af interessegrupper. Det har indtil nu været således, at Modelflyvning Danmarks bestyrelse skal godkende oprettelse og nedlæggelse af interessegrupper. Det er bestyrelsens vurdering, at dette ikke er påkrævet og forslår derfor kravet fjernet fra vedtægterne for at forenkle forretningsgangen. Den nye 8 har følgende formulering. 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegruppe Bestyrelsen foreslår, at følgende tekst fjernes fra 8 i vedtægterne: Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegruppe Forslaget blev vedtaget med 87 stemmer for og 1 stemme imod. Hermed er den nye og endelige formulering af vedtægternes 8 således: 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Forslag C:

10 På nuværende tidspunkt har Modelflyvning Danmark ingen tegningsregler og det betyder, at den samlede bestyrelse skal underskrive ved alle væsentlige økonomiske transaktioner og i relation til alle offentlige myndigheder. For at forenkle arbejdsgangen forslår bestyrelsen, at der indføjes følgende tegningsregler i vedtægternes 12 om ændring af tegningsregler: Tegningsregler. I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening. Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger: 1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler 2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse Der var en god debat om dette emne og bestyrelsen blev pålagt at udarbejde opdaterede forretningsgange samt på et bestyrelsesmøde vedtage begrænsninger i hævegrænsen, det vil sige hvor store beløb der kan disponeres over i henhold til tegningsreglerne. Samtidig kom der forslag fra salen om at medtage den gamle tekst fra vedtægterne når der blev fremsat ændringsforslag. Forslaget blev vedtaget med 85 stemmer for og 3 stemte hverken for eller imod. Herefter er den nye formulering af vedtægternes Bestyrelsen Bestyrelsen forvalter MDK i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger, herunder ansættelse af de nødvendige ressourcer til den daglige drift. Bestyrelsen pålægges at føre og vedligeholde en fyldestgørende dokumentation af regler og forordninger, som findes eller bliver vedtaget. Dokumentationen skal være tilgængelig for MDK's medlemmer via hjemmesiden. Det er bestyrelsens pligt at opretholde et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer. Bestyrelsen kan ifm indkaldelse til repræsentantskabsmøde give motiveret indstilling om udvidelse af bestyrelsen for en nærmere tidsmæssigt afgrænset periode. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger af sin midte - en næstformand,

11 - et medlem som formand for Eliteudvalget, - et medlem til formand for Hobbyudvalget samt - et medlem som kommunikationschef med ansvar for medlemsbladet. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på MDK's hjemmeside. Tegningsregler. I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening. Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger: 1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler 2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse. 6. Valg af formand. Punktet udgår da Allan Feld blev i 2010 valgt for 2 år. Derfor er han ikke på valg i år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg var: I. Henrik Kildegaard (genopstiller) II. Søren Vestermarken (genopstiller) III. Arne Bruun (genopstiller) Alle kandidater til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen og her ønskede Steen Høj at genopstille til bestyrelsen. Marianne Pedersen efterspurgte om andre kandidater til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet. Bestyrelsen gør opmærksom på, at overgangsperioden efter fusionen mellem de 3 unioner nu ophører. Det betyder, at bestyrelsen som vedtaget reduceres fra 9 til 7 medlemmer. Der kunne afgives op til 3 stemmer pr. delegeret. Der kan kun stemmes på hver kandidat én gang. Udleveret og indsamlet 88 stemmersedler. For de indvalgte fordelte stemmerne sig således: 85 Henrik Kildegaard 60 Arne Bruun 70 Søren Vestermarken

12 Der var 3 blanke stemmer. 49 Steen Høj Resultatet af afstemningen blev, at Henrik Kildegaard, Søren Vestermarken og Arne Bruun blev valgt ind i bestyrelsen. Steen Høj blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Den nye samlede bestyrelse består herefter af Allan Feld, Søren Vestermarken, Arne Bruun, Ole Bjerager, Karsten Kongstad, Henrik Kildegaard, Michael Munk, Regnar Petersen, Anders Hansen og Steen Høj (suppleant). 8. Valg af revisorer og suppleant Ejnar Hjort modtog genvalg som kritisk revisor. Genvalgt med applaus. Ole Hilmer Petersen modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor. Genvalgt med applaus. 9. Budget og kontingent for det kommende år Chris Jespersen gennemgik budgettet for 2011 samt en prognose for Modelflyvning Danmarks økonomi i de kommende år. Prognosen viste at vi med den nuværende udgiftsstruktur og kontingentstørrelse vil have brugt hele vores egenkapitalen i På den baggrund fremsatte bestyrelsen forslag om en kontingentforhøjelse på 100,00 kr. gældende fra og med Kommentar fra salen om, at en kontingentforhøjelse vil kunne medføre en større medlemsflugt, der vil opveje den ekstra kontingentindtægt. Der var en kommentar om, at skære stævnestøtten væk til klubber i stedet for en kontingentforhøjelse, men samtidig bruge flere penge på markedsføring for at skaffe flere nye medlemmer. Poul Munch fremsatte forslag om, at man fremover anvender pristalsreguleringen som kontingentparameter, hvorved der sker en løbende regulering af kontingentsatserne. Jørgen Broe (RFK) vil gerne støtte kontingentforhøjelsen, fordi fordelene er så store i form af blandt andet ansvarsforsikring og Modelflyvenyt. Modforslag om en årlig kontingentforhøjelse på 20 kr. om året. Det blev bemærket, at der har været helt ro på kontingentfronten siden man hævede det årlige kontingent tilbage i Der kom støtte til forslaget om en kontingentforhøjelse, idet forhøjelsen er beskeden i forhold til de udgifter, der er ved at dyrke modelflyvning. Kommentar om at kontingentsatsen ikke var afgørende, men at det var vigtigt at fastholde Modelflyvenyt. Forslag om bedre markedsføring af Modelflyvning Danmark, primært af vores ansvarsforsikring, der blev set som et af vores hovedformål.

13 Ønske om bestyrelsens forslag om ændringer til budget, hvis der ikke gennemføres en kontingentforhøjelse. Hertil svarede Allan Feld, at vi ikke kan spare på vores ansvarsforsikring og administrationen. Derfor vil besparelse gå ud over aktiviteter i udvalgene og Modelflyvenyt. Sparer vi på disse ting, vil det reelt set gå ud over vores formålsparagraf. Jørgen Holsøe kommenterede, at han ikke så nogen muligheder for at spare det beløb som kontingentforhøjelsen ville indbringe. Arne Bruun (Esbjerg MFK) mente ikke, at vi ville miste mange medlemmer ved en kontingentforhøjelse. På foranledning kom bestyrelsen med en bekræftelse på, at Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring også dækker ved flyvning andre steder end på godkendte flyvepladser, hvis alle andre regler og love er overholdt herunder ikke mindst bl Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart svar på spørgsmål om, hvordan kontingentniveauet er i Danmark set i forhold til de øvrige nordiske lande. Keld Hansen (Falken) kunne oplyse, at der i Sverige er to forskellige modeller. Der kom forslag om, at kontingentopkrævningen opdeles og opkræves månedligt. Sekretariatet oplyste, at dette ville blive en meget dyr løsning. Forslag til bestyrelsen om, at arbejde på at få klubberne overbevist om at tage flere medlemmer ind i klubber så der bliver åbnet op for flere medlemmer. Herefter blev bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse sendt til afstemning: Der var 78 stemmer for og 10 stemte hverken for eller imod. Hermed blev der vedtaget en kontingentforhøjelse gældende fra og med 2012 på kr. 100, Eventuelt Jørgen Mourtizen (NFK) udtrykte stor ros til genreredaktørerne i Modelflyvenyt, men efterlyste samtidig flere artikler om bredere og mere politiske emner. Han udtrykte et ønske om, at bestyrelsen i højere grad blandede sig og brugte Modelflyvenyt som foreningens officielle talerør. Der var forslag til artikler om f.eks. flyvehøjde (kunstflyvere vs. general aviation). Marianne Pedersen kommenterede dette indlæg og erklærede sig enig. Allan Feld ønskede, at få tilkendegivelser fra klubberne om ideen om kontingentopkrævning via Modelflyvning Danmarks sekretariat var en god ide. Der var positive tilbagemeldinger fra flere klubber, blandt andet Aviator og Midtjysk MFK, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med sagen. Skal enten stå her eller under beretningen ikke begge steder. Jørgen Holsøe spurgte om dette ikke svarede til vores egen tidligere løsning med Foreningscentralen. Allan kunne fortælle at det ikke er den samme løsning, da vi har vores egen direkte aftale med PBS. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, hvorvidt der kan tilbydes en fælles ansvarsforsikring til bestyrelserne i de enkelte klubber, hvilket bestyrelsen gerne vil gøre. Der var et ønske om, at der ved næste repræsentantskabsmøde startes med en præsentation af bestyrelsen, herunder at der anvendes navneskilte.

14 Herefter var repræsentantskabsmødet slut. Dirigenten takker for god ro og orden. Formand Allan Feld takkede dirigenten for veludført arbejde og ønskede herefter alle en god sæson. /Udarbejdet af Marttin Nielsen/Chris Jespersen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Søndag den 18. november, kl. 10.00. Fjelsted Skov Kro. Referat fra mødet:

Bestyrelsesmøde. Søndag den 18. november, kl. 10.00. Fjelsted Skov Kro. Referat fra mødet: Bestyrelsesmøde Søndag den 18. november, kl. 10.00 Fjelsted Skov Kro Deltagere: Allan Feld, Steen Høj, Marttin Stuart Nielsen, Jørgen Mouritzen, Søren Vestermarken, Anders Hansen, Peter Rasmussen, Søren

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

29 klubber repræsenteret, 82 deltagere, 96 stemmer ud af 206 mulige stemmer til repræsentantskabsmødet.

29 klubber repræsenteret, 82 deltagere, 96 stemmer ud af 206 mulige stemmer til repræsentantskabsmødet. Brønderslev den 30.03.2010 Referat fra Repræsentantskabsmøde 21.03.2010 Deltagere 29 klubber repræsenteret, 82 deltagere, 96 stemmer ud af 206 mulige stemmer til repræsentantskabsmødet. Fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Fjelsted den 17. marts 2013

Fjelsted den 17. marts 2013 Fjelsted den 17. marts 2013 Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark 2013 Dato: Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Modelflyvning Danmark

Modelflyvning Danmark Regler for stormodeller og jet Formål 1 Formålet med dette regelsæt er at fastlægge MDK s regler for flyvning med modeller i følgende kategorier, som samlet omtales som stormodeller a) Stormodel motorfly

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Fredag, den 4. oktober 2013 kl

Fredag, den 4. oktober 2013 kl Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Frederiksberg, 4. oktober 2013 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag, den 4. oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Mødet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere