Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark"

Transkript

1 Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28 klubber repræsenteret med 88 stemmer ud af de 208 mulige stemmer. Fra bestyrelsen deltog Allan Feld, Henrik Kildegaard, Regnar Petersen, Michael Munk, Søren Vestermarken, Anders Hansen, Arne Bruun og Steen Høj, Ole Bjerager. Fra sekretariatet deltog Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen. Der var i alt 62 deltagere til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af mødeleder og mødesekretær Marianne Pedersen valgt som mødeleder og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt jævnfør vedtægterne. Chris Jespersen og Marttin Stuart Nielsen fra sekretariatet valgt til mødesekretærer. Til stemmetællere blev valgt Rolf Petersen (NFK), Jan Hansen (Sønderborg MFK) og Ole Bjerager (Liniestyring Danmark), der alle var med på mødet uden stemmeret. Ole Bjerager ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. 2. Aflæggelse af årsberetning (Formand Allan Feld) Fusion gennemført: Fusionen mellem de tre danske modelflyveunioner er nu gennemført og dermed er overgangsperioden slut. Det betyder, at bestyrelsen ikke længere er udvidet med to personer fra henholdsvis Fritflyvning Danmark og Liniestyring Danmark. Formanden udtrykte stor tak til Ole Bjergager og Karsten Kongstad for deres indsats i bestyrelsen. De blev begge hyldet med stor applaus. I/S Modelflyvenyt: Regnskabet for I/S Modelflyvenyt blev gennemgået. Det blev oplyst, at regnskabet ikke skal vedtages på repræsentantskabsmødet. Vi er vant til at Modelflyvenyt giver et lille overskud, hvilket også har været tilfældet i For 2011 budgetteres der med et lille underskud på i 2011, hvilket primært skyldes et forventet fald i annonceindtægter. Kontingentopkrævning: Sekretariatet har fortsat den hårde kurs mod restanterne, og selvom antallet af restanter var steget lidt i forhold til 2010 faldt antallet af eksklusioner på baggrund af manglende betaling med 20% i forhold til sidste år. Forum: Der er stadig masser af liv i vores Forum. I løbet af 2010 har der været en vækst på over 10% i antallet af registrerede brugere og der bliver fortsat flere aktive brugere. Aktiviteten på Forum kan aflæses i, at der hver eneste dag sidste år blev oprettet 24 nye emner og 156 indlæg. Hjemmesiden: Der er også masser af aktivitet på modelflyvning.dk. Den indeholder nu næsten 1000 sider og der er hele 30 redaktører, der løbende bidrager med opdateringer på hjemmesiden. Der har i 2010 været i alt unikke besøgende på hjemmesiden (570 unikke besøgende pr. dag året rundt) og de har aflagt næsten besøg på siden.

2 Der var en enkelt kommentar omkring hjemmesidens layout og bestyrelsen oplyste, at man arbejder på at gøre layoutet mere moderne. Gratis klub hjemmeside: Vi har introduceret et nyt tilbud til klubberne, hvor de kan få en gratis hjemmeside via Modelflyvning Danmark. Vi har allerede fået tilmeldinger fra 9 klubber (Nordjysk Radiostyrings Center, Brande MFK, Vestfyens MFK, RC Ørnene, Bastrupflyverne, Vejle Fritflyvning, Himmerland MFK, Jydsk Luft Cirkus Spjald og Viborg MFK). Det har været vigtigt at tilbyde en løsning, der er nem at redigere og vedligeholde. Regnar Petersen fra bestyrelsen arbejder med at få lavet et redaktørseminar for de deltagende klubber og øvrige redaktører. Det vi har gennemført i 2010: Etableret og igangsat nyt online medlemsregister. Øget grad af selvbetjening for både medlemmer og klubber. Etableret online betaling på Ny elektronisk klubhåndbog med oplysninger om flyvepladser m.m. samt oversigtskort. Tilbudt webhotel til at huse modelflyveklubbernes hjemmesider. Revideret stormodelkontrollantkoncept. Indskærpelse af flyvepladsregler efter krav fra SLV. Gjort tilnærmelser til DIF, desværre uden held. Revideret medlemskortkonceptet og intro med klistermærke. Fortsætter en kommentar med ros. Drøftet muligheder for at tilbyde en SMS-service til klubber. Henrik Kildegaard gav en kort begrundelse for hvorfor bestyrelsen har fravalgt det af økonomiske årsager. UAS der er kommet regler for Unmand Aerial Systems (UAS), der nu bliver kategoriseret som modelfly og dermed er der omfattet af BL 9,4. Der kan derfor tegnes erhvervsforsikring. Regelsættet findes på Den nye messestand er klar til brug. Der var spørgsmål om hvorfor, der var forsøgt tilnærmelser til DIF. Svaret fra bestyrelsen var, at det primært var et ønske om at vores eliteflyvere kunne få adgang til de kurser som DIF tilbyder. Desværre er DIF s holdning, at modelflyvning kun er for sjov. Der var en kommentar om, at klubber ikke kan få adgang til at søge tipsmidlerne, så længe Modelflyvning Danmark ikke er medlem af DIF. Det arbejder vi stadig med: Ny stormodelklasse med en vægt på mere end 25 kg. Forøgelse af flyvehøjden. Etablering af en supportgruppe for klubber og flyvepladsetablering. De fremmødte klubber blev spurt om der var interesse for at MDK tilbyder central kontingentopkrævning for klubberne via BetalingsService samt tilbyder at dele medlemsregister med klubberne. Der var adskillige positive tilkendegivelser fra flere klubber, der gerne vil benytte løsningen, hvis den er økonomisk attraktiv og teknisk mulig. Bestyrelsen blev bedt om at udarbejde et forslag til behandling på næste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsens beretning blev herefter afsluttet uden yderligere spørgsmål.

3 3 Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene Eliteudvalget. Her oplyste Regnar Petersen, at der har været en del udskiftninger i eliteudvalget i 2011 af styringsgruppeformænd. Peter Bech trådte tilbage som formand for Elstyringsgruppen og har overladt posten til Allan Lund Dam. Jan Hansen overlader tjansen for Sværeflyvergruppen til Erik Dahl. Bjarne Petersen er blevet ramt af alvorlig sygdom og har forladt posten som formand for skalagruppe, hvor Ulrik Lützen har taget over. Regnar Petersen udtrykte stor tak for indsatsen til afgåede formænd og ønske de nye velkommen. Der har været afholdt dommerseminar i Sverige med deltagelse af dommere fra Sverige, Danmark og Norge. Vi deltog med folk fra kunstflyvning og helikopter og seminaret handlede blandt andet om hvordan man kan lære at se bort fra hvem piloten er. Fra salen blev der spurgt om økonomien i et undervisningsforløb med en professional coach og her oplyste Regnar Petersen, at udgifterne ville være ca. kr Svæveflyvergruppen. Her stod Jan Hansen (Sønderborg MFK) for præsentationen og redegjorde for aktiviteterne i de enkelte gerne. F3B : Her var der i 2010 to hjemlige konkurrencer. Vi har i år været i alt 13 forskellige piloter til de hjemlige konkurrencer mod 11 året før. Søren Krogh og Jan Hansen deltog i september i Oktoberfestpokalfliegen i München med 122 deltagere. F3J: I denne klasse har der i år været 4 hjemlige konkurrencer, hvor af en var en efterårskonkurrence. Så vi havde i år 3 konkurrence i den normale sommersæson i I F3J har der været i alt 23 forskellige piloter til de 4 konkurrencer, mod 18 året før og Danmark deltog ikke ved VM Frankrig. F3F: Her har man som de sidste år, afholdt 3 hjemlige konkurrencer i 2010, hvoraf JM var en del af Eurotouren igen i år, med 29 deltagere fra Danmark, Norge, Tyskland, og Frankrig. Der har også været afholdt en hel del organiserede træningssamlinger. F3F erne har også i 2010 deltaget i udenlandske Eurotour konkurrencer. I 2011 afholdes der igen 3 danske konkurrencer, hvor JM igen er med i Eurotouren og der er også planlagt mange træningssamlinger. F3K: Der har været 4 hjemlige konkurrencer med ca. 10 deltagere i gennemsnit og i alt ca. 18 forskellige piloter har deltaget, så det går fremad for F3K grenen i Danmark for tiden. Piloterne har også været i udlandet til Eurotour konkurrencer i Sverige, Tyskland og Holland. I 2010 har der igen været afholdt Swinging Denmark, som er en konkurrence i Eurotouren, med 17 deltagere. I 2011, deltager Palle Rasmussen, Jens Hofmann og Erik Dahl Christensen i VM i Sverige.

4 Pokalkampen blev i år vundet af Søren Krogh, Sønderborg Modelflyveklub, som i øjeblikket er i rigtig god form. Søren Krogh blev Danmarksmester i både F3B og F3F, Jysk mester i F3J og F3F og Sjællandsmester i F3J Liniestyring. Her der givet en orientering af Ole Bjerager, der gav en oversigt over de mange stævner og konkurrencer som liniestyring har deltaget i sidste år. I en af de store konkurrencer Dreiländer Pokal 2010 vandt Niels Lyhne-Hansen i kategorien F2A Speed foran 23 piloter fra 10 lande. I kategorien F2D Combat deltog Niels Lyhne-Hansen og Ole Bjerager fjerdepladsen i et felt med 64 piloter fra 15 lande. I årets World Cup konkurrence har Niels Lyhne-Hansen igen præsteret meget flotte resultater i form af en placering som nr. 11 i F2A Speed (ud af 82 deltagere) og som nr. 3 i F2D Combat (ud af 264 deltagere). I 2011 vil der igen være Dreiländer, hvor konkurrence nummer 2 afholdes hos Aviator, Aalborg og der er EM i Polen. Herefter var der en præsentation af en række inspirerende billeder fra forskellige linestyringskonkurrencer. Helikopter. Her var der en kort orientering fra Kim Jensen (Greve RC Center), der startede med at konstatere, at de bedste piloter bliver yngre og yngre, hvor de allerbedste faktisk er under 20 år. Der havde i 2010 været 2 mand på dommerkursus og der var til Eliteudvalget for pengene. Samtidig stor ros til Smackdown Pitchbrothers som nu er et meget kendt og respekteret socialt arrangement for alle 3d-piloterne i verden som de også ser frem til i Der var et ønske om en undergruppe på Forum til F3C. Jørgen Holsøe oplyste om, at 3d-helikopterflyvning kan være en belastning ude i klubber, hvortil Kim Jensen svarede, at man godt kendte til problemerne, men at der generelt var godt styr på det ude i de enkelte klubber. Fritflyvning. Her fremlagde Peter Buchwald om årets gang og i 2010 havde Danmark 9 deltagere i World Cuppen. Samlet set havde World Cuppen 344 deltagere, der har fået noteret point i løbet af sæsonen og de bedste danske placeringer var som nr. 34 og 42. Der findes en indendørs klasse (F1D) med ultralette modeller. Der flyves i Fredericia i to store haller til et stort stævne med mange internationale deltagere. F1Q med elmotor er introduceret som ny klasse. Der blev i 2010 blevet afholdt fritflyvnings seminar i januar måned hvor man havde besøg af verdensmesteren Per Findahl, Sverige. I 2011 er seminaret også blevet afholdt og denne gang var der besøg af en ekspert i aerodynamik. Der var ingen danske deltagere til EM i Tyrkiet i Til gengæld deltager vi til VM i Argentina i maj med en deltager og en hjælper. Vi afholder en World Cup i Danmark som afholdes i Sverige med masser af internationale deltagere. EM afholdes i Toscana, hvorfor der er meget stor kamp om pladserne. Pladserne afgøres ud fra de placeringer piloterne opnår i både danske og udenlandske konkurrencer.

5 Kunstflyvning: Blev præsenteret af Peer Hinrichsen (Sønderborg MFK), der oplyste at der i 2010 har der været 5 nationale konkurrencer i 5 forskellige klubber. Stor ros og tak til de fem klubber, der stiller faciliteter til rådighed i hel weekend. Der har været afholdt dommerseminar i Sverige, hvor udbyttet for FAI-dommerne var meget begrænset da seminaret var meget fokuseret på IMAC. I 2010 havde vi 3 deltagere til EM i Østrig, hvor vi slog både svenskerne og finner, hvorimod nordmændene fortsat var for gode. I efteråret blev der for første gang afholdt træningsseminar, der fik karakter af sæsonafslutning og der er bred opbakning til at fortsætte med dette træningsseminar. For 2011 er der igen planlagt 5 nationale konkurrencer, hvor en ny klub har meldt sig og man for første gang skal besøge Hangar 4800 på Falster. Dommerseminaret afholdes over 2 dage i modsætning til tidligere kun 1 dag for at få trænet og klædt dommerne godt nok på til årets konkurrencer. Dommerne er selv piloter, der ønsker at yde en ekstra indsats til konkurrencerne. NM afholdes i 2011 i Finland og vi forventer at stille fuldt hold med 8 deltagere. Samtidig ser det ud til, at der for første gang i mange år kan være en dansk junior med til NM. VM afholdes i USA, hvorfor vi ikke deltager af praktiske årsager. Man ønskede, at bestyrelsen prioriterede debatten om flyvehøjde før ønsket om større stormodeller. IMAC gør meget for at informere om og promovere deres form for kunstflyvning. Skalagruppen. Ulrik Lützen (Fyns Skala Modelflyveklub) startede med at sende en stor hilsen fra Bjarne Petersen til repræsentantskabsmødet. Der sendes mange hilsner og tanker fra repræsentantskabsmødet til Bjarne. Ulrik Lützen har overtaget ansvaret i midten af 2010 og oplyste, at der var 7 nationale arrangementer i 2010 og der har ikke været piloter til konkurrencer i udlandet, hvilket også er tilfældet i Året starter med et seminar, der afholdes hos Fyns Skala Modelflyveklub, hvor regler gennemgås og trænes. Der har været skalacup i blandt andet Pandrup, Kolding, Fyns Skala Modelflyveklub samt et hyggeskalatræf i Viborg. Der har været en del nye deltagere til årets forskellige konkurrencer. Elstyringsgruppen. Der kunne ikke aflægges beretning fra elstyringsgruppen. Hobbyudvalget. Her orienterede Michael Munk om årets aktiviteter, hvor der blandt andet er 6 klubber der har søgt om stævnestøtte. Udvalget har uddelt kr i støtte de klubber, der har ansøgt som støtte. Michael Munk kom samtidig med en opfordring til at indsende ansøgninger om stævnestøtte, så vi kan få så mange stævner som muligt.

6 I starten af 2011 har vi fået reduceret antallet af stormodelkontrollanter, idet antallet er nedbragt fra 125 kontrollanter til kun 74. Der afholdes nu stormodelkontrollantseminarer hvert år i stedet for hvert tredje år som tidligere. Har man stormodelkontrollantstatus så gælder i 2 år under forudsætning af, at man deltager i 2 stormodelkontrollantseminarer på 3 år. Stormodelkontrollanterne udfører et hverv for MDK, så man kan/skal benytte kontrollanter fra andre klubber og der kan naturligvis også kontrolleres til stævner. Det blev oplyst, at hobbyudvalget og bestyrelsen ønsker, at lave en synsfri sammenkobling således at der sker en adskillelse af pilot og model. Der arbejdes videre med konceptet som ikke er endeligt fastlagt endnu. Der var i den forbindelse flere spørgsmål omkring det nye i, at man nu må flyve alle modeller af samme type, men der var bred enighed om, at disse udlån i høj grad vil være selvregulerende. De 74 stormodelkontrollanter har været samlet til seminar, hvor tilbagemeldingerne har været meget positive, men der er selvfølgelig stadig mulighed for forbedringer. Der kom et forslag om at lægge stormodelkontrollantseminar i en fast weekend, således at man altid ved hvornår det afholdes. Michael Munk arbejder videre med den ide og de er allerede ved at planlægge næste års stormodelkontrollantseminar. Modelflyvning Danmark har nu 5 helikopter-, 18 jet-, 8 svæve- og 68 motorkontrollanter til stormodeller. Der blev spurgt om, hvordan man finder den nærmeste kontrollant. Michael Munk oplyste, at der arbejdes med at finde en løsning på dette problem. Der kom et konkret spørgsmål om det nye koncept ville betyde, at en pilot med en godkendt stormodel på 7,2 kg, så kan flyve en andens model på 25 kg. Svaret var, at det ville være muligt under det nye koncept men det forventes at være selvregulerende. Jørgen Holsøe spurgte til om der vil ske en forøgelse af vægtgrænse for stormodeller. Hertil svarede Michael Munk, at der var nedsat et udvalg der arbejdes på en forøgelse af vægtgrænsen. Holsøe spurgte ind til bestyrelsens holdning til større modeller. Allan Feld svarer, at man deltager positivt i arbejdet med større modeller og gør samtidig opmærksom på, at flyvningen vil ske på særlige flyvepladser (i langt de fleste tilfælde rigtige flyvepladser). Flyvepladsudvalget. Her stod Henrik Kildegaard for orienteringen. Han startede med at oplyse, at er kommet en ny ansvarlig på Sjælland til at godkende flyvepladser. Det er Jan Møller fra Hvalsø og han er kommet godt i gang med godkendelserne. Flyvepladsudvalgets opgaver er: at godkende nye flyvepladser. op- og nedgradering af godkendelser af flyvepladser. hjælper klubberne med ansøgninger. hjælper klubberne med kontakt til offentlige myndigheder. yde støtte i forbindelse med støj problemer. fokuseret på de problemer, der er med vindmøller. i løbende dialog med Trafikstyrelsen (SLV). meget opmærksomme på BL 9-4.

7 Der var et spørgsmål fra salen om, hvorfor nye modelflyvepladser i det hele taget skal godkendes. Henrik Kildegaard oplyste, at det sker af forsikringshensyn. (svaret var ikke korrekt. Jeg foreslår at punktet udelades) I 2010 har udvalget arbejdet med: at få afsluttet klubhåndbogen. 7 pladser blev godkendt. 10 pladser venter på godkendelse, hvoraf 5 er forhåndsgodkendt. afsluttet flyvepladshåndbogen. hjulpet med 4 støjsager, der alle er afgjort til klubbernes fordel. Det vigtigste argument har været støjkataloget. hjulpet en klub, der var blevet opsagt af kommunen. Efter kontakt med kommunen blev beslutning lavet om. lavet udkast til revision af BL 9-4. Det forventes, at der kommer en ny BL i 2012 eller Redegørelse til SLV (op til sommerferie). mange telefonsamtaler med myndigheder. mange samtaler med mølle-folket. almindelig førstehjælp til klubberne. De største sager i Redegørelse til SLV angående brud på luftfartsloven. Indsendelse af reviderede flyvepladsreglementer. Klubberne blev truet med flyveforbud, hvis de ikke indsendte det ønskede materiale. Der blev sendt ud til 134 klubber og mange klubber har ændret flyvepladsreglementer. Alle klubber flyver nu indenfor lovens rammer. Udarbejdelse af revideret udgave af BL9-4. Nyt flyveplads reglement for næsten alle klubber Lukning af flyveplads. Fremtiden for flyvepladsudvalget. Vi forventer flere sager. Mere kontakt med klubberne. Der forventes en afklaring fra SLV angående ny BL9-4 i 2012 eller Der var en dialog mellem deltagerne omkring udfordringerne med Natura 2000, idet Naturfredningsforeningen og andre interessenter er meget aktive i forbindelse med placering af nye flyvepladser samt ændring af bestående flyvepladser. KFK har en verserende sag med Taastrup Kommune angående supplerende støjmålinger, hvor de har fået lavet en udvidet version af vores nuværende støjkatalog. Jørgen Holsøe fortalte om KFK, der kun har 5-årige lejeaftaler med kommunen og har desværre haft problemer med et par jetmodeller, hvorfor pladsen ikke længere ikke kan anvendes til jet. Kommunen har strammet reglerne for anvendelse af området og der er nu krav om endnu mindre støj end tidligere. Derfor har man fået lavet de supplerende målinger og man er i fortsat dialog med kommunen om forlængelse af lejeaftalen. Der kom et spørgsmål om, hvor der er nye flyvepladser på vej. Henrik Kildegaard oplyste, at det blandt andet er RC-parken, Ringkøbing, Vejle, Randers og yderligere 6 pladser.

8 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab Regnskabet for 2010 har været tilgængeligt via hjemmesiden siden den 6. marts Chris Jespersen gennemgik regnskabet og redegjorde for de afgivelser der har været i forhold til budgettet. De enkelte udvalg har holdt deres budgetter, hvilket var tilfredsstillende. Der er anvendt mere end ventet til administration, hvilket primært skyldes stort timeforbrug i forbindelse med overdragelse af Sekretariat, ny medlemsdatabase, onlinebetalingssystem (opsætning). Chris siger, at det er engangsomkostninger og i dag fremstår Modelflyvning Danmark med et godt og professionelt setup, der vil fungere i mange år frem. Der er anvendt kr. til advokatbistand i forbindelse med forlængelse af aftale med QBE (ansvarsforsikringen). Det har været vigtigt for bestyrelsen, at få professionelle øjne på policen, da forsikringen er essentiel for Modeflyvning Danmarks medlemmer. Linestyring og Fritflyvere er nu fuldt implementeret i Modelflyvning Danmark i den forbindelse har de 2 unioner indbetalt de aftalte beløb. Der var stor ros fra salen til bestyrelsen og sekretariatet for at gennemføre mange aktiviteter for små penge. Ejnar Hjort præsenterede som kritisk revisor sin beretning. Han har gennemgået alle bilagene og der har været færre bilag end sidste gang. Det tyder på en mere effektiv sagsgang. Der er færre indtægter og udgiftssiden er stabil set i forhold til tidligere. Der har generelt været fokus på at effektivisere og stramme op på procedurerne. Konklusionen er, at man været dygtige til at forvalte Modelflyvning Danmarks midler. 5. Behandling af anmeldte forslag Forslag A: Bestyrelsen har fremsat forslag om fjernelse af kravet om en interessegruppe for klubløse, idet det har været undersøgt om der var interesse for en sådan interessegruppe. Det var ikke tilfældet, idet der kun kom 1 henvendelse. På spørgsmål fra salen oplyste Allan Feld, at de klubløse naturligvis altid kan få oprettet en interessegruppe såfremt der skulle være lyst og behov for det. Forslaget vedrører vedtægternes 8, der har følgende formulering: 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegruppe.

9 Bestyrelsen foreslår, at følgende tekst fjernes fra 8 i vedtægterne: Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslag B: Bestyrelsen har fremsat et forslag om forenkling af arbejdsproceduren ved oprettelse og nedlæggelse af interessegrupper. Det har indtil nu været således, at Modelflyvning Danmarks bestyrelse skal godkende oprettelse og nedlæggelse af interessegrupper. Det er bestyrelsens vurdering, at dette ikke er påkrævet og forslår derfor kravet fjernet fra vedtægterne for at forenkle forretningsgangen. Den nye 8 har følgende formulering. 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegruppe Bestyrelsen foreslår, at følgende tekst fjernes fra 8 i vedtægterne: Bestyrelsen beslutter oprettelse og nedlæggelse af interessegruppe Forslaget blev vedtaget med 87 stemmer for og 1 stemme imod. Hermed er den nye og endelige formulering af vedtægternes 8 således: 8 Klubber og interessegrupper Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper. Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede. En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller gruppens medlemmer er medlemmer af MDK. Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer, der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold. Der skal eksistere en interessegruppe, hvor MDK medlemmer uden tilhørsforhold til en klub, kan lade sig registrere som medlem. Forslag C:

10 På nuværende tidspunkt har Modelflyvning Danmark ingen tegningsregler og det betyder, at den samlede bestyrelse skal underskrive ved alle væsentlige økonomiske transaktioner og i relation til alle offentlige myndigheder. For at forenkle arbejdsgangen forslår bestyrelsen, at der indføjes følgende tegningsregler i vedtægternes 12 om ændring af tegningsregler: Tegningsregler. I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening. Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger: 1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler 2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse Der var en god debat om dette emne og bestyrelsen blev pålagt at udarbejde opdaterede forretningsgange samt på et bestyrelsesmøde vedtage begrænsninger i hævegrænsen, det vil sige hvor store beløb der kan disponeres over i henhold til tegningsreglerne. Samtidig kom der forslag fra salen om at medtage den gamle tekst fra vedtægterne når der blev fremsat ændringsforslag. Forslaget blev vedtaget med 85 stemmer for og 3 stemte hverken for eller imod. Herefter er den nye formulering af vedtægternes Bestyrelsen Bestyrelsen forvalter MDK i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger, herunder ansættelse af de nødvendige ressourcer til den daglige drift. Bestyrelsen pålægges at føre og vedligeholde en fyldestgørende dokumentation af regler og forordninger, som findes eller bliver vedtaget. Dokumentationen skal være tilgængelig for MDK's medlemmer via hjemmesiden. Det er bestyrelsens pligt at opretholde et højt informationsniveau overfor medlemmerne. Det er pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer. Bestyrelsen kan ifm indkaldelse til repræsentantskabsmøde give motiveret indstilling om udvidelse af bestyrelsen for en nærmere tidsmæssigt afgrænset periode. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen. Formanden vælges direkte af repræsentantskabet. Bestyrelsen vælger af sin midte - en næstformand,

11 - et medlem som formand for Eliteudvalget, - et medlem til formand for Hobbyudvalget samt - et medlem som kommunikationschef med ansvar for medlemsbladet. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på MDK's hjemmeside. Tegningsregler. I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening. Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen som følger: 1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler 2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse. 6. Valg af formand. Punktet udgår da Allan Feld blev i 2010 valgt for 2 år. Derfor er han ikke på valg i år. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg var: I. Henrik Kildegaard (genopstiller) II. Søren Vestermarken (genopstiller) III. Arne Bruun (genopstiller) Alle kandidater til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen og her ønskede Steen Høj at genopstille til bestyrelsen. Marianne Pedersen efterspurgte om andre kandidater til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet. Bestyrelsen gør opmærksom på, at overgangsperioden efter fusionen mellem de 3 unioner nu ophører. Det betyder, at bestyrelsen som vedtaget reduceres fra 9 til 7 medlemmer. Der kunne afgives op til 3 stemmer pr. delegeret. Der kan kun stemmes på hver kandidat én gang. Udleveret og indsamlet 88 stemmersedler. For de indvalgte fordelte stemmerne sig således: 85 Henrik Kildegaard 60 Arne Bruun 70 Søren Vestermarken

12 Der var 3 blanke stemmer. 49 Steen Høj Resultatet af afstemningen blev, at Henrik Kildegaard, Søren Vestermarken og Arne Bruun blev valgt ind i bestyrelsen. Steen Høj blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Den nye samlede bestyrelse består herefter af Allan Feld, Søren Vestermarken, Arne Bruun, Ole Bjerager, Karsten Kongstad, Henrik Kildegaard, Michael Munk, Regnar Petersen, Anders Hansen og Steen Høj (suppleant). 8. Valg af revisorer og suppleant Ejnar Hjort modtog genvalg som kritisk revisor. Genvalgt med applaus. Ole Hilmer Petersen modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor. Genvalgt med applaus. 9. Budget og kontingent for det kommende år Chris Jespersen gennemgik budgettet for 2011 samt en prognose for Modelflyvning Danmarks økonomi i de kommende år. Prognosen viste at vi med den nuværende udgiftsstruktur og kontingentstørrelse vil have brugt hele vores egenkapitalen i På den baggrund fremsatte bestyrelsen forslag om en kontingentforhøjelse på 100,00 kr. gældende fra og med Kommentar fra salen om, at en kontingentforhøjelse vil kunne medføre en større medlemsflugt, der vil opveje den ekstra kontingentindtægt. Der var en kommentar om, at skære stævnestøtten væk til klubber i stedet for en kontingentforhøjelse, men samtidig bruge flere penge på markedsføring for at skaffe flere nye medlemmer. Poul Munch fremsatte forslag om, at man fremover anvender pristalsreguleringen som kontingentparameter, hvorved der sker en løbende regulering af kontingentsatserne. Jørgen Broe (RFK) vil gerne støtte kontingentforhøjelsen, fordi fordelene er så store i form af blandt andet ansvarsforsikring og Modelflyvenyt. Modforslag om en årlig kontingentforhøjelse på 20 kr. om året. Det blev bemærket, at der har været helt ro på kontingentfronten siden man hævede det årlige kontingent tilbage i Der kom støtte til forslaget om en kontingentforhøjelse, idet forhøjelsen er beskeden i forhold til de udgifter, der er ved at dyrke modelflyvning. Kommentar om at kontingentsatsen ikke var afgørende, men at det var vigtigt at fastholde Modelflyvenyt. Forslag om bedre markedsføring af Modelflyvning Danmark, primært af vores ansvarsforsikring, der blev set som et af vores hovedformål.

13 Ønske om bestyrelsens forslag om ændringer til budget, hvis der ikke gennemføres en kontingentforhøjelse. Hertil svarede Allan Feld, at vi ikke kan spare på vores ansvarsforsikring og administrationen. Derfor vil besparelse gå ud over aktiviteter i udvalgene og Modelflyvenyt. Sparer vi på disse ting, vil det reelt set gå ud over vores formålsparagraf. Jørgen Holsøe kommenterede, at han ikke så nogen muligheder for at spare det beløb som kontingentforhøjelsen ville indbringe. Arne Bruun (Esbjerg MFK) mente ikke, at vi ville miste mange medlemmer ved en kontingentforhøjelse. På foranledning kom bestyrelsen med en bekræftelse på, at Modelflyvning Danmarks ansvarsforsikring også dækker ved flyvning andre steder end på godkendte flyvepladser, hvis alle andre regler og love er overholdt herunder ikke mindst bl Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart svar på spørgsmål om, hvordan kontingentniveauet er i Danmark set i forhold til de øvrige nordiske lande. Keld Hansen (Falken) kunne oplyse, at der i Sverige er to forskellige modeller. Der kom forslag om, at kontingentopkrævningen opdeles og opkræves månedligt. Sekretariatet oplyste, at dette ville blive en meget dyr løsning. Forslag til bestyrelsen om, at arbejde på at få klubberne overbevist om at tage flere medlemmer ind i klubber så der bliver åbnet op for flere medlemmer. Herefter blev bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse sendt til afstemning: Der var 78 stemmer for og 10 stemte hverken for eller imod. Hermed blev der vedtaget en kontingentforhøjelse gældende fra og med 2012 på kr. 100, Eventuelt Jørgen Mourtizen (NFK) udtrykte stor ros til genreredaktørerne i Modelflyvenyt, men efterlyste samtidig flere artikler om bredere og mere politiske emner. Han udtrykte et ønske om, at bestyrelsen i højere grad blandede sig og brugte Modelflyvenyt som foreningens officielle talerør. Der var forslag til artikler om f.eks. flyvehøjde (kunstflyvere vs. general aviation). Marianne Pedersen kommenterede dette indlæg og erklærede sig enig. Allan Feld ønskede, at få tilkendegivelser fra klubberne om ideen om kontingentopkrævning via Modelflyvning Danmarks sekretariat var en god ide. Der var positive tilbagemeldinger fra flere klubber, blandt andet Aviator og Midtjysk MFK, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med sagen. Skal enten stå her eller under beretningen ikke begge steder. Jørgen Holsøe spurgte om dette ikke svarede til vores egen tidligere løsning med Foreningscentralen. Allan kunne fortælle at det ikke er den samme løsning, da vi har vores egen direkte aftale med PBS. Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge, hvorvidt der kan tilbydes en fælles ansvarsforsikring til bestyrelserne i de enkelte klubber, hvilket bestyrelsen gerne vil gøre. Der var et ønske om, at der ved næste repræsentantskabsmøde startes med en præsentation af bestyrelsen, herunder at der anvendes navneskilte.

14 Herefter var repræsentantskabsmødet slut. Dirigenten takker for god ro og orden. Formand Allan Feld takkede dirigenten for veludført arbejde og ønskede herefter alle en god sæson. /Udarbejdet af Marttin Nielsen/Chris Jespersen

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009

MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009 MODELFLYVNING DANMARK ÅRSREGNSKAB 01-01-2009 31-12-2009 Budget Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 2009 2009 2008 2007 2006 INDTÆGTER Kontingent 1.785 1.794.278 1.765.250 1.724.600 1.717.150 Salg af tegninger

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere