Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan"

Transkript

1 Ny vækst og styr på gælden Det Konservative Folkepartis 2020-plan 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Planen kort fortalt...4 Forudsætninger...6 Økonomisk oversigt...7 Finansieringskilder...9 Nye initiativer Bilag Bilag København september

3 Indledning Danmark har to store økonomiske udfordringer. Lav vækst og stigende gældsætning på grund af overforbrug. Hver for sig er de et problem, men når de kombineres, er de ødelæggende for et lands økonomi. Lav vækst giver mindre frihed Lav vækst gør os løbende fattigere. Vi rutsjer langsomt men sikkert ned ad listen over verdens mest velstående lande. Hvor vi for få år siden var i top 10, nærmer vi os nu en 20. plads. Udviklingen er ikke bare tal på et stykke papir. Konkret betyder den lave vækst, at risikoen for at f.eks. arbejdsløshed rammer din familie stiger, og at jeres økonomiske handlefrihed i det daglige falder. Og for os som samfund betyder det, at vi får stadig vanskeligere ved at finansiere de fælles goder som hospitaler, skoler og universiteter på samme niveau som vores nabolande. Vores service bliver ganske enkelt relativt dårligere. Det Konservative Folkeparti vil have vendt denne udvikling. Vi vil have væksten tilbage, og i denne plan giver vi vores bud på, hvordan det skal ske gennem målrettede skattelettelser og investeringer i forskning og uddannelse. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde, og dem der arbejder skal have mere ud af det. Samtidigt skal de danske virksomheder have langt bedre arbejdsforhold gennem lavere skatter, dygtigere medarbejdere og øget forskning. Gælden skal betales Danmarks statsgæld rundede i juli måned 500 mia. kr., og siden februar er den dagligt steget med mere end 400 mio. kr. i gennemsnit. Den stigende gæld skyldes ikke målrettede investeringer i øget vækst og innovation, men at vi løbende bruger flere penge, end vi har. Vi kører med massivt underskud på de offentlige finanser både frem mod og efter Og hvad værre er, regeringen har ikke fremlagt en plan for, hvordan statens finanser varigt kan balanceres og gælden tilbagebetales. Resultatet er, at vores generation smider regningen for vores overforbrug i børneværelset. Pengene skal betales tilbage på et tidspunkt, og hvis vi ikke selv har modet til at træffe de nødvendige beslutninger, overlader vi problemet til vores børn og børnebørn. Det gør en ansvarlig familie ikke, og det skal vi heller ikke gøre som samfund. Det eneste ansvarlige er at rydde op efter sig selv. Derfor har vi i denne plan målrettet afsat midler til at betale af på gælden. Mere frihed til familierne Familien er og bliver byggestenen i samfundet, og den vil vi i Det Konservative Folkeparti prioritere. Derfor afsætter vi i denne plan over 17 mia. kr. om året i 2020 til at gøre de danske familiers forhold bedre. Målet for Det Konservative Folkeparti er at give den enkelte familie mere fleksibilitet og bedre økonomi til selv at bestemme over eget liv. Friheden skal tilbage til familierne. Vi kan få væksten tilbage og efterlade et stærkere og mere frit Danmark. Hvis vi vil. 3

4 Planen kort fortalt Gælden skal væk. Det Konservative Folkeparti afsætter målrettet midler til at afdrage på statsgælden, så vi ikke efterlader regningen i børneværelset. Hensyn til den demografiske udvikling. Det Konservative Folkeparti vil afsætte de nødvendige midler, så det nuværende serviceniveau også gælder i 2020, selvom vi bliver stadig flere ældre. Forskning og innovation skal drive Danmark frem. Derfor skal vi være mere ambitiøse og øge forskningsbevillingerne til 1,25 procent af BNP. Selskabsskatten sænkes til 15 procent og topskatten fjernes. Beskæftigelsesfradraget hæves med hvad der svarer til 6 mia. kr. årligt, så incitamentet til at arbejde bliver større. Grundskylden fastfryses, så den fremover kun stiger med inflationen Boligjobordningen gøres permanent og forbedres efter svensk model til også at omfatte service i hjemmet. Afgifter på 28 dagligvarer afskaffes. Desuden skal bl.a. afgiften på øl ned på tysk niveau. NOx-afgiften rulles tilbage, og reklameafgiften afskaffes. Arveafgiften fjernes. Der afsættes 1,5 milliard årligt til at styrke indsatsen for samfundets mest udsatte borgere blandt andet til akuthuse i København og Aarhus, for at narkomaner hurtigt kan komme i gang med behandling. Der afsættes 300 mio. kr. afsættes til ny uafhængig national naturfond. Den offentlige sektor er stor nok. Nulvækst i det offentlige forbrug frem til 2020 giver i alt 22 mia. kr. til forbedring af konkurrenceevnen i den private sektor. Den offentlige sektor skal blive mere effektiv. Modernisering, flere kommunale opgaver udbudt i fri konkurrence og reduktion af sygefraværet kan frigøre i 12 mia. kr. frem mod I dag har offentlig ansatte langt flere sygedage end privatansatte, ligesom sygefraværet varierer med op til to uger. 4

5 En prioriteringskommission skal gennemgå de offentlige budgetter og anvise udgifter, som kan skabe mere vækst ved at blive brugt anderledes. De besluttede besparelser skal gå ubeskåret til at øge forskningsaktiviteterne, så de kommer op på 1,25 % af BNP. Indsatsen for at få ledige i job er alt for dyr og ineffektiv i Danmark. Kommunerne skal i højere grad belønnes for at få folk i arbejde. En forenklet indsats, et mere effektivt refusionssystem og færre regler vil kunne reducere udgifterne til at få ledige i beskæftigelse med fem milliarder kroner. Efterlønnen skal helt væk. Et endeligt farvel til efterlønnen vil forbedre de offentlige finanser med 8 mia. kr. og øge arbejdsudbuddet med personer. Afskaffelse af den grønne check. Den grønne check på 1300 kroner og den supplerende grønne check på 280 kroner afskaffes og erstattes af målrettede afgiftslettelser og et øget beskæftigelsesfradrag. Stop for fradrag for fagforeningskontingent. Hverken skatteyderne, statskassen eller samfundets svageste borgere skal betale for den faglige kamp på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsloftet genindføres, så det igen bedre kan betale sig at arbejde frem for at være på offentlig ydelse. Regeringens udlændingepolitiske lempelser, der forringer integrationsindsatsen, skal skrottes. Blandt andet skal Starthjælpen og 225-timers-reglen genindføres. Udviklingsbistanden fastlægges til 0,8 % af BNI. Ved at yde 0,8 % af BNI er vi fortsat blandt de fem lande i verden som yder mest. 5

6 Forudsætninger Denne plan tager udgangspunkt i regeringens 2020-plan Danmark i arbejde, samt de opnåede resultater i Vækstaftale DK. Estimaterne skal derfor ses som en udbygning til den allerede eksisterende plan for dansk økonomi og de seneste års indgåede aftaler. Der antages yderligere at være balance på den strukturelle saldo i 2020, hvilket er sikret med vedtagelsen af budgetloven. Denne kræver strukturel balance i 2020, samtidig med at Danmarks årlige strukturelle underskud ikke må overstige 0,5 % af BNP. Frem mod 2020 er det regeringens ambition at hæve arbejdsudbuddet med personer som følge af nye reformer. Regeringen estimerer, at dette vil bidrage med 0,5 % til væksten i BNP, hvilket suppleret med en produktivitetsvækst på mellem 0,6 % - 1,2 % vil betyde en årlig vækst i strukturelt BNP på 1,0 1,7 %. I indeværende regeringsperiode har regeringen i samarbejde med bl.a. Det Konservative Folkeparti løftet arbejdsudbuddet med , bl.a. som følge af den seneste skattereform. Man skal dog være opmærksom på, at andelen af beskæftigede ift. befolkningen som helhed stadig vil falde frem mod Derfor er det fortsat vigtigt at have fokus på det samlede arbejdsudbud, hvilket også har været tilfældet i denne plan. Denne plans samlede skattedel samt afskaffelsen af efterlønnen estimeres således at løfte arbejdsudbuddet med omkring personer. Dette vil bidrage signifikant til væksten og løfte antallet af beskæftigede. Grundlaget for de anførte estimater er som hovedregel svar på spørgsmål til ministerierne. Svarene er typisk opgjort på forskellige tidspunkter og med forskellige forudsætninger, hvilket naturligvis påvirker præcisionen af estimaterne. Der er så vidt muligt forsøgt taget højde for dette i beregninger og anførte estimater, der som udgangspunkt læner sig til den forsigtige side. I implementeringen af forslagene i denne plan vil der blive taget hensyn til den samlede, sociale balance. Således vil afskaffelsen af den grønne check til 4,1 mia. kr. først ske, når der er sket markante afgiftslempelser på dagligvarer til samlet 4 mia. kr. samt sket en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget på i alt 6 mia. kr. Endvidere afsættes 1,5 mia. kr. til at give bedre målrettet hjælp til samfundets mest udsatte borgere på kontanthjælp og pension. Endelig så forbedres udsigten til varig beskæftigelse betydelig som følge af planens positive effekt på Danmarks konkurrenceevne. 1 CEPOS De Svenske arbejdsmarkedsreformer sammenlignet med Løkke- og Thorning-regeringerne, August

7 Økonomisk oversigt Finansieringskilder, mia. kr. Årligt provenu i : Nulvækst i det offentlige forbrug 22,0 2: Modernisering af den offentlige sektor 12,0 3: Prioriteringskommission 4,7 4: Reform af beskæftigelsesindsatsen 5,0 5: Efterlønnen afskaffes helt 8,0 6: Afskaffelse af den grønne check 4,1 7: Stop for fradrag for fagforeningskontingenter 0,6 1 8: Ramme til lempelse for erhvervslivet 0,9 9: Tilbagerulning af SRSF politik 4,9 9.1: Kontanthjælpsloft genindføres 0,1 9.2: Udlændingepolitiske lempelser tilbagerulles 0,9 9.3: Udviklingsbistanden fastfryses på 0,80 % af BNI 3,9 1 I alt 62,2 1) En afskaffelse af den grønne check og et stop for fradrag for fagforeningskontingenter vil ikke finde sted før danskerne kompenseres af et højere beskæftigelsesfradrag og mindre afgifter på dagligvarer. Se afsnittet om forudsætninger for detaljer. 7

8 Nye Initiativer, Mia. Kr. Årlig udgift i : Hensyn til den demografiske udvikling 11,3 11: Et dygtigere Danmark - øget forskning og innovation 4,7 12: Skattelettelser til borgere og erhvevsliv 23,1 12.1: Selskabsskat sænkes til 15 % 9,2 12.2: Topskatten fjernes 7,3 12.3: Højere beskæftigelsesfradrag 6, : NOx-afgiften rulles tilbage 0,3 12.5: Reklameafgiften afskaffes 0,3 13: Frihed til familierne - En hverdag der hænger sammen 17,4 13.1: Nyt fradrag for håndværk og service i hjemmet 2,5 13.2: Afskaffelse af afgifter på dagligvarer 2, : Lettelse af afgifter på grænsevarer 1, : Fastfrysning af grundskyld 6,7 13.5: Arveafgiften fjernes 4,2 14: Andre nye K-initiativer 2,5 14.1: Mere hjælp til udsatte borgere 1,5 14.2: National Naturplan 0,3 14.3: Flere ressourcer til politiet 0,4 14.4: Styrkelse af kulturen 0, : Udenrigstjenesten 0,1 14.6: Veteranindsats 0,05 15: Afbetaling af gæld 3,2 I alt 62,2 1) En afskaffelse af den grønne check og et stop for fradrag for fagforeningskontingenter vil ikke finde sted før danskerne kompenseres af et højere beskæftigelsesfradrag og mindre afgifter på dagligvarer. Se afsnittet om forudsætninger for detaljer. 8

9 Finansieringskilder 1: Nulvækst i det offentlige forbrug: Danmark har i dag en af verdens største offentlige sektorer og det ubestridt højeste skattetryk. De mange midler, der bindes i det offentlige, svækker erhvervslivets muligheder for at tiltrække kvalificerede medarbejdere og have et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Væksten i den offentlige sektor bør derfor bremses så den bliver relativt set mindre, og de kommende års vækst kanaliseres over i det private erhvervsliv, som er forudsætningen for vores fælles velstand. De opførte 22 mia. kr. er et estimat på besparelsen i år 2020 ved nulvækst fra og med 2014 frem til og med Denne besparelse er i forhold til det alternative vækstforløb på 0,64 % årligt i gennemsnit, som forudsat i Vækstaftale DK. De 22 mia. kr. er effekten ved total nulvækst uanset befolkningssammensætning. Bemærk, at der udelukkende er tale om nulvækst i det offentlige forbrug. Stigninger i lønninger og priser vil ikke blive berørt af dette stop, ligesom nulvækst heller ikke vedrører en fastfrysning af samfundsmæssigt rentable offentlige investeringer. Kilde: Finansudvalgets spørgsmål nr. 338, 3. juni AE Offentlig nulvækst er en besparelse på 22 mia. kr. og job, 6. juli : Modernisering af den offentlige sektor: Den offentlige sektor kan og skal løbende blive bedre og billigere til sit arbejde. Øget brug af moderne teknologi og bedre organisering af arbejdet er bare to af mange måder. Det er Det Konservative Folkepartis mål at frigøre 12 mia. kr. svarende til 2 % af det offentlige forbrug inden 2020 gennem effektiviseringer og moderniseringer. Flere analyser, her i blandt fra CEPOS og et arbejdspapir fra Produktivitetskommissionen, tyder på, at effektiviseringspotentialet i den offentlige sektor er betydeligt. Nedenfor følger en række konkrete effektiviseringsforslag, som Det Konservative Folkeparti støtter (de anførte forslag summer ikke til 12 mia. kr.): - Reduktion af sygefravær: Der kan potentielt spares op mod 4 mia. kr. i lønomkostninger, hvis det offentlige kan opnå et sygefravær på niveau med det private 2. Som et eksempel med sammenlignelige jobfunktioner finder en analyse fra CEPOS 3 et besparelsespotentiale på 1 mia. kr. ved at reducere fraværet i den kommunale ældrepleje til niveauet i den private ældrepleje. Et andet eksempel er de store forskelle i fravær blandt pædagogisk personale. I Ishøj er fraværet i gennemsnit på 19,5 arbejdsdage, mens det på Læsø kun er på 3,4 dage. En reduktion af sygefraværet hos kommunalt ansatte pædagoger til gennemsnittet i de 25 bedste kommuner vil betyde et besparelsespotentiale på ca. 440 mio. kr. per år. En sænkelse af fraværet til gennemsnittet blandt de fem bedste vil betyde endnu større besparelser på omkring 750 mio. kr. - Øgede effektiviseringskrav: Analyser fra CEPOS, KORA og Deloitte 4 tyder på et betydeligt potentiale, hvis kommunerne formår at lære af de bedste. 2 Der er forskel på karakteren af private og offentlige jobs, og provenuet på 4 mia. bør opfattes som en ambition for, hvad der er teoretisk muligt. 3 CEPOS Dobbelt så højt sygefravær i den kommunale ældrepleje som i den private, 26. april KORA Kommunale serviceniveauer og produktivitet, Deloitte (2009 a-e) Kortlægning og måling af administrative opgaver, CEPOS Kommunepotentiale. 9

10 - Konkurrenceudsættelse: Dansk Industri har dokumenteret, at mere konkurrenceudsættelse i kommunerne kan frigøre op mod 4 mia. kr. årligt 5. F.eks. kan områder som drift, vedligehold og renholdelse af grønne områder og veje med fordel udliciteres til private aktører i langt flere kommuner end i dag. For at få sat gang i udliciteringen skal de bindende måltal for, hvor meget kommunerne løbende skal konkurrenceudsætte, som regeringen har afskaffet, genindføres. 3: Prioriteringskommission til finansiering af øget forskning: Ud over de produktivitetsforbedringer, der sker som følge af nye teknologier og forbedrede arbejdsgange, findes der i dag udgifter i den offentlige sektor, som kan skabe mere vækst ved at blive brugt anderledes. Samtidigt vil der, hvis vi igen skal have gang i væksten, være behov for massivt at opprioritere den offentlige erhvervsrettede indsats på forskningsområdet. Derfor skal der nedsættes en prioriteringskommission, som skal have til opgave at gennemgå de offentlige budgetter med en tættekam og finde forslag til områder som fremover bør nedprioriteres i forhold til en øget forskningsindsats. Kommissionen skal bestå af politikere fra kommuner, regioner, stat, eksperter fra forskningsverdenen og erhvervslivet og have som mål at anvise besparelser for min. 4,7 mia. kr. om året frem mod 2020 (svarende til 0,25 % af BNP i 2013). Pengene skal ubeskåret gå til at øge forskningsaktiviteterne, så de kommer op på i alt 1,25 % af BNP. 4: Reform af beskæftigelsesindsatsen: Danmark bruger betydeligt flere ressourcer på den aktive beskæftigelsesindsats end vores nabolande, og næsten tre gange så meget som gennemsnittet i OECD. Samtidigt er der intet der tyder på, at den danske beskæftigelsesindsats er bedre end indsatsen i vores nabolande til at få ledige i job. Derfor har vi sat et besparelsesmål på i alt 5 mia. kr. frem mod OECD 2010 Procent af BNP Merudgifter i DK (mia. kr.) Danmark 1,12% 0,00 Belgien 0,86% 4,73 Sverige 0,83% 5,28 Finland 0,78% 6,19 Tyskland 0,69% 7,83 OECD 0,38% 13,47 Anm. Andel er fra Priser er i 2012 kr. Kilde: OECD Employment Database & DST Søjlen til højre angiver, hvor meget Danmark kunne spare, hvis udgifterne til den aktive beskæftigelsespolitik svarede til andre sammenlignelige landes andele af BNP. Der kan altså f.eks. spares 5,28 mia. kr. årligt hvis vi som Sverige brugte 0,83 %, frem for 1,12 % af BNP på den aktive beskæftigelsesindsats. Besparelsen kan bl.a. hentes ved forenklinger af indsatsen, færre regler og 5 Dansk Industri Kommunefakta: 10

11 proceskrav, samt et mere effektivt refusionssystem, hvor kommunerne i langt højere grad belønnes for at få folk i arbejde. 5: Efterlønnen afskaffes helt: Den nuværende aftale omkring efterløn hæver aldersgrænsen gradvist med ½ år hvert år fra 2014 til Selvom aftalen var et klart skridt i den rigtige retning ændrer det ikke på det grundlæggende forkerte i at betale raske og rørige mennesker for at stå uden for arbejdsmarkedet. Det Konservative Folkeparti ønsker derfor en fuldstændig afskaffelse af efterlønnen under hensyn til, at danskerne så vidt muligt har tid til at indrette sig på det. Finansministeriet estimerer en fuldstændig afskaffelse af efterlønnen til at forbedre de offentlige finanser med 11 mia. kr. i 2020, samtidig med at arbejdsudbuddet øges med personer. Finansministeriets model indebærer dog en meget hurtig og dermed uhensigtsmæssig udfasning af ordningen. Vi tager derfor i vores model udgangspunkt i den nuværende aftale om efterlønnen. Mod slutningen af perioden frem til 2020 vil vi accelerere udfasningen, så aldersgrænsen i 2018 og 2019 stiger ½ år hurtigere end planlagt, og i 2020 stiger den yderligere 1 år, så aldersgrænsen når 65 år. Dette bevirker, at muligheden for efterløn forkortes til 1½ år i 2020, mens den er gradvis længere i årene forinden, og maksimalt 4,5 år i Efter 2020 vil ordningen blive helt afskaffet. Denne model over udfasningen vil bevirke, at der er to færre årgange på efterløn i året Med et skøn på mennesker på efterløn i 2020 under den gamle ordning, vil den nye udfasning reducere dette antal til knap efterlønnere. Af de personer der ikke længere modtager efterløn, antages 20 % at komme på andre sociale ordninger, hvorved beskæftigelsesløftet i 2020 antageligt vil være omkring personer. Skønsmæssigt vil dette give anledning til et løft på den primære saldo på 8,75 mia. kr. i For at sikre at der er midler til at justere modellen fastsættes provenuet dog kun til 8 mia. kr. Kilde: Finansudvalgets spørgsmål nr. 276, 24. april : Afskaffelse af den grønne check: Det Konservative Folkeparti har som mål, at vi skal have et langt simplere skattesystem, hvor alle nemt og hurtigt kan udregne, hvad de skal betale i skat. Derfor ønsker vi at afskaffe den grønne check på 1300 kr. om året, og den supplerende grønne check på 280 kr. om året. Afskaffelsen vil både øge arbejdsudbuddet og skabe et mere enkelt, retfærdigt og gennemskueligt skattesystem. Desuden er en række af de afgifter, som den grønne check skulle kompensere, herunder fedtafgiften, blevet ophævet eller sænket. Afskaffelsen af den grønne check vil først ske, når der er sket markante afgiftslempelser på dagligvarer til samlet 4 mia. kr. samt sket en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget på i alt 6 mia. kr. Endvidere afsættes der 1,5 mia. kr. til at give bedre målrettet hjælp til samfundets mest udsatte borgere på kontanthjælp og pension (se side 18). 7: Stop for fradrag for fagforeningskontingenter: Skatteyderne, statskassen og samfundets allersvageste bør ikke betale for den faglige kamp på arbejdsmarkedet. Det bør være et anliggende for den enkelte og for arbejdsmarkedets parter, og vi ønsker derfor at udfase fradraget. Fradraget er pt. fastfrosset på kr., 11

12 og gevinsten udvandes derfor med inflationen. Besparelsen ved at fjerne fradraget er estimeret til 1,3 mia. kr. i 2012 efter tilbageløb, mens de 0,6 mia.kr. er den varige provenuvirkning. Kilde: Skatteudvalgets spørgsmål nr. 162, 19. november : Ramme til lempelser for erhvervslivet: I forbindelse med Vækstaftale DK blev der afsat en udisponeret pulje på i alt 2 mia. kr. som er til rådighed fra 2017 til Det Konservative Folkeparti har tidligere meddelt, at pengene fra denne ramme skal bruges til en fjernelse af arveafgiften ved generationsskifte i familieejede virksomheder. Kilde: Vækstplan DK 9: Tilbagerulning af SRSF politik: Den nuværende regering har vedtaget en række ændringer, som trækker Danmark i den forkerte retning. Man har bl.a. fjernet kontanthjælpsloftet, så det for mange par på kontanthjælp reelt ikke kan betale sig at arbejde, og man har lempet udlændingereglerne, så integrationsindsatsen er blevet forringet og mulighederne for misbrug øget. Alle disse ændringer vil Det Konservative Folkeparti tilbagerulle. 9.1 Kontanthjælpsloft genindføres: For mange par på kontanthjælp vil der ikke være nogen økonomisk gevinst for den ene ved at tage et arbejde til en løn under kr. om måneden. Derfor skal kontanthjælpsloftet genindføres. Estimatet er under revidering. Der ventes svar på spørgsmål fra beskæftigelsesudvalget (spm. 352) fra den 15. maj Det vurderes ikke, at der vil forekomme væsentlige ændringer. Kilde: Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 147, 17. januar Udlændingepolitiske lempelser tilbagerulles: Den tidligere regering indførte en række udlændinge- og arbejdsmarkedspolitiske stramninger, der skulle mindske tilstrømningen af flygtninge og gøre det mere økonomisk attraktivt for de, der fik opholdstilladelse, at integrere sig. Disse regler var reelt med til at fremme integrationen og sortere dem fra, der primært søgte asyl af økonomiske årsager. Denne post indeholder indtægter fra en tilbagerulning af regeringens udlændingepolitiske lempelser. Først og fremmest genindførelse af Starthjælpen og 225-timers reglen. Estimaterne er af ældre dato, og nye beregninger forventes i sammenhæng med spørgsmålet om kontanthjælpsloft. Ligeledes tilbagerulles regeringens "Øget fokus på udrejse - nye muligheder for asylansøgere" hvortil der var afsat 286 mio. kr. årligt fra Kilde: Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 146 & 148, 17. januar Udviklingsbistanden fastlægges til 0,8 %: Regeringen har hævet udgifterne til udviklingsbistand med 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i Dette er ikke midler, som Det Konservative Folkeparti ønsker at afsætte permanent. De samlede 834 mio. kr. i stigninger vil derfor blive tilbagerullet. Frem mod 2020 fastsættes Danmarks udviklingsbistand årligt til 0,80 % af BNI i stedet for de 1 %, som er regeringens mål. Dette skal ses i sammenhæng med, at FN s mål om at yde 0,7 % af BNP i udviklingsbistand kun er opfyldt af 12

13 fem lande (2011), inkl. Danmark. Den gennemsnitlige indsats i OECD er på 0,37 % af BNI. Forskellen på 0,8 % og 1,0 % af BNI er i 2014-priser på knap 4 mia. kr. årligt. Kilde: OECD & Udenrigsministeriet (http://um.dk/da/danida/om-danida/nyheder/newsdisplaypage/?newsid=1ec86ce1-84ba-4a7d-ab91- bface5a25d28 13

14 Nye initiativer 10: Hensyn til den demografiske udvikling: Danskerne lever længere, og antallet af ældre stiger. Det betyder øgede udgifter til bl.a. hospitaler og ældrepleje. Det Konservative Folkeparti ønsker et fortsat højt serviceniveau for vores ældre, og vi afsætter derfor de nødvendige midler hertil. Finansministeriet beregner det demografiske pres mekanisk. Det vil sige, at de indregner omkostningen ved én ekstra ældre eller én ekstra studerende som værende lig med den gennemsnitlige omkostning. Man må derfor formode, at de afsatte 11,3 mia. kr. er et forsigtigt estimat, da det offentlige burde kunne drage fordele af stordrift. I de fleste henseender må det forventes at én ekstra person bærer mindre end den gennemsnitlige omkostning. Endvidere antages det i beregningen, at udgifterne til politi, forsvar mv. vokser proportionalt med befolkningen, hvilket også må siges at være en yderst forsigtig antagelse. Når nulvæksten komplementeres af et demografisk hensyn på 11,3 mia. kr., så er der potentiale for fuld dækning af ændringerne i befolkningssammensætningen. Det betyder, at serviceniveauet per person i 2020 vil være nøjagtig som i dag eller bedre. Kilde: Finansudvalgets spørgsmål nr. 340, 341, 343 & 344, 3. juni : Et dygtigere Danmark øget forskning og innovation: Innovation og et højt vidensniveau er den vigtigste forudsætning for vores fælles velstand. I regeringens 2020-plan er det et mål, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre mindst 1 % af BNP. Det Konservative Folkeparti er mere ambitiøse og ønsker at investere yderligere i vækstfremmende initiativer. Fremover skal forskningsbevillingerne derfor udgøre 1,25 % af BNP. Dette vil betyde en merudgift på omkring 4,7 mia. kr. (2013 priser). Finansiering hertil findes vha. Prioriteringskommissionen. Der er i regeringens økonomiske politik, som denne plan bygger ovenpå, allerede afsat midler til reformerne af folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Kilde: Budgetoversigt 2, : Skattelettelser til borgere og erhvervsliv: Danske borgere og virksomheder er tynget af meget høje direkte og indirekte skatter. Både i form af egne skatter og afgifter, men også det forhold, at de ekstremt høje personskatter presser lønningerne op i et niveau, der koster konkurrencekraft og dermed arbejdspladser. Samtidigt fratager det høje skattetryk købekraft og dermed handlefrihed fra danskerne og deres familier. Danskernes mulighed for at forme deres eget liv bliver ganske enkelt mindre. I forbindelse med knopskydningen af skattesystemet er der desuden opstået et voldsomt bureaukrati, hvor der i stor stil skal måles, vejes, mærkes og kontrolleres, uden at samfundet samlet set bliver rigere. Tværtimod trækker bureaukratiet vigtige ressourcer væk fra de dele af samfundet, der skaber væksten, og borgernes rettigheder kommer løbende under pres fra et stadigt mere aggressivt og nærgående skattevæsen. Det Konservative Folkeparti vil derfor sætte ind med en lang række skatte- og afgiftslempelser, der vil gøre det lettere og billigere at skabe vækst og arbejdspladser, og som derfor øger vores fælles velstand betragteligt. 14

15 Andel af BNP 50,0 Skattetrykket, ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Danmark Sverige Finland Norge Tyskland OECD Anm.: OECD gennemsnittet er fra 2010 Kilde: OECD Tax Statistics Danmark havde i 2011 OECD s højeste skattetryk, og regeringen forventer en yderligere stigning i 2013 til lige knap 50 %. Kilde: OECD & Økonomisk Redegørelse, Maj Selskabsskat sænkes til 15 %: En sænkelse af selskabsskatten vil have en stærkt stimulerende effekt på væksten og produktiviteten, da det frigiver midler, som virksomhederne kan investeres i nye teknologier, maskiner og nye medarbejdere. CEPOS har tidligere beregnet, at en sænkelse af selskabsskatten med 3 procentpoint i gennemsnit ville øge produktiviteten og på sigt lønningerne med 0,8 %. Ud fra beregninger fra Skatteministeriet estimeres en sænkelse fra 22 % til 15 % at koste 8,1 mia. kr., under antagelse af en lineær sammenhæng mellem skattesats og provenueffekt. Beregningerne er fra udgangen af 2012, og udgiften i 2020 kan vise sig højere pga. virksomhedsskatteordningen. Af forsigtighedshensyn fremgår derfor en udgift i 2020 på 9,2 mia. kr. i tabellen. Kilde: Skatteudvalgets spørgsmål nr. 109, 5. november og Topskatten fjernes: Personer som yder en ekstra indsats skal ikke straffes tværtimod. Alene derfor bør topskatten afskaffes. Desuden er det økonomisk sund fornuft. En afskaffelse af topskatten er blandt de mest effektive jobskabere, og sikrer, at de, der arbejder mest, kan have en rimelig gevinst ud af indsatsen. De 7,3 mia. kr. er efter skattereformen i juni 2012, og efter tilbageløb og adfærd. Skatteministeriet skønner, at arbejdsudbuddet forøges med ca personer. Kilde: Skatteudvalgets spørgsmål nr. 81, 26. oktober : Højere beskæftigelsesfradrag: Alle danskere skal have mere ud af at arbejde. Derfor vil vi forhøje beskæftigelsesfradraget som kommer alle i beskæftigelse til gode. Et højere beskæftigelsesfradrag forbedrer desuden incitamentet til at arbejde og dermed arbejdsudbuddet, da det forøger forskellen mellem at være i arbejde og ikke være i arbejde. Vi har afsat 6 mia. kr. om året til at løfte fradraget. For 15

16 dette beløb vil man kunne hæve loftet med kr. og forhøje beregningsprocenten med 3,58 %. Efter tilbageløb og adfærd estimeres dette til en samlet udgift på 5,98 mia. kr. 12.4: NOx-afgiften rulles tilbage: Det giver ingen mening at lave en enorm ekstra beskatning, når produktion bare flytter til nabolandene, hvor forureningen fortsætter. Derfor afsættes der 300 mio. kr. til en afskaffelse af NOx-afgiften. En afskaffelse forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne og vil have en positiv effekt på jobskabelsen i Danmark, som ifølge Dansk Metal kan beløbe sig til op mod 1300 personer. Kilde: Dansk Metal (http://www.danskmetal.dk/nyheder%20og%20presse/nyheder/2011/november/nox%20afgift%20truer%20mindst%201300%20danske%20job.aspx) 12.5: Reklameafgiften afskaffes: Ligesom NOx-afgiften er her tale om en afgift til stor gene for erhvervslivet. Derfor afsættes der 300 mio. til at afskaffe afgiften på reklametryksager. Tilbudsaviserne er med til at skabe gennemsigtighed om priserne og holde konkurrencen oppe, ligesom det for nye virksomheder er en urimelig begrænsning på muligheden for at komme i kontakt med mulige kunder. 13: Frihed til Familierne: Den moderne familie har mange udgifter og er presset på tid. Vi vil gerne give de danske familier større frihed til at indrette sig som de vil og et økonomisk råderum, der giver plads til ordentlige fødevarer og mulighed for at købe praktisk hjælp i hjemmet. Her følger de økonomiske prioriteringer af Det Konservative Folkepartis familiepolitik Nyt fradrag for håndværk og service i hjemmet: For mange familier er ejerboligen den største investering i deres liv. I Det Konservative Folkeparti vil vi gerne gøre det lidt lettere at vedligeholde investeringen samtidigt med, at vi gerne vil mere af det sorte arbejde til livs. Derfor gøres bolig-job ordningen permanent og fradraget øges til kr. årligt svarende til den svenske ordning. Estimatet på 2,5 mia. kr. bygger på svenske erfaringer og beregninger fra Dansk Erhverv og er antaget fastholdt nominelt frem til I vækstaftalen blev afsat 1,7 mia. kr. i 2014 til ordningen, så der er tale om en udvidelse. Alt andet lige må det forventes at mere sort arbejde bliver hvidt, hvilket vil gavne statskassen. Dette bidrager yderligere til usikkerheden omkring estimatet, men vil kun trække i retning af at mindske udgiften. Dansk Erhverv har estimeret servicedelen til at have et maks. provenutab på 411 mio. kr. i , mens at Dansk Byggeri vurderer håndværkerdelen til en samlet udgift på 1,6 mia. kr. Estimatet tager dermed hensyn til usikkerheden omkring efterspørgslen. Kilde: Dansk Byggeri og Dansk Erhverv Perspektiv. oktober 2011, nr Afskaffelse af afgifter på dagligvarer: Staten opkræver i dag afgifter på en lang række dagligvarer. F.eks. opkræves der årligt over 250 mio. kr. i afgifter alene på kaffe. Samtidigt er en række af afgifterne mildest talt kuriøse. Eksempelvis er der en afgift på 13,89 kr. pr. kg på mandler med skal; men hvis skallen tages af, er afgiften 27,62 kr./pr. kg., og hvis mandlen er uden skal og hakket, så bliver afgiften 33,06 kr. Vi afskaffer 28 afgifter på individuelle dagligvarer, som gør tilværelsen dyrere for danskerne og koster værdifuld tid og arbejdskraft ude i virksomheder. Estimatet på 2,7 mia. er en mekanisk beregning på statens indtægter af de pågældende afgifter. Se bilag 1 for en oversigt over de 28 varer. Kilde: SKAT, Indtægtsliste

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger

Konservativt vækstudspil 2014. Oplæg til forårets vækstforhandlinger Konservativt vækstudspil 2014 Oplæg til forårets vækstforhandlinger 1 Væksten tilbage til Danmark IMF-chef Cristine Lagarde udtalte i januar i år: Vi har forladt fryseren, og efter syv magre år kommer

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004 0 Hvis vi havde mandater... Der er fremtiden til forskel Det radikale udspil til finanslov for 2005 INDLEDNING: DER ER FREMTIDEN TIL FORSKEL..............3

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere