- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb"

Transkript

1 Budgetlægning Basisbudget : - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014

2 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP i sammenlignelige lande Indeks (2007=100) Indeks (2007=100) Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland OECD-Total 90 side 2

3 Fordelingen af de offentlige udgifter I alt 769 mia. kr (mia. kr./%) Regioner, % Stat, % Kommuner, % Kommunerne fylder meget i Danmark, og er derfor en vigtig del af finanspolitikken side 3

4 Stram statslig styring - af kommunerne under ét uanset regering Nyt k Skattestop og sanktioner Kommunale regnskaber løb løbsk i 2009 Stramme rammer for serviceudgifter og sanktioner EU Finanspagt og budgetlov Aftale om anlæg i budgetsituationen og uden sanktioner 2020 plan: Krav om effektivisering mere Udbetaling Danmark Regler for lån og deponering, også OPP samarbejde side 4

5 Budgetlægning Basisbudget : - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014

6 Budgetprocessen - faser 1. Rammer 2. Budgetlægning i udvalg 3. Prioriteringsog effektiviseringskatalog 4. Teknisk tilretning 5. Politiske forhandlinger - Rammeudmelding - Nye pris- og lønskøn - Ny befolkningsprognose - Budgetlægning inden for rammer - Nye anlægsønsker - Fokusområder og effektmål - Økonomi- og Erhvervsudvalg bestiller katalog hos direktionen 75 mio. kr. Drøftet i MED - Mængderegulering af overførselsudgifter - Negativ demografi - Ny lovgivning (DUT) - Økonomiaftale, herunder skatter og tilskud, udligning Budgetkonference - Basisbudget - Prioriteringskatalog - Anlægsønsker - Positiv demografi Januar Marts-Juni Jan-Juni Juni-Juli August-Oktober side 6

7 Hvad bruges pengene til? - driftsudgifter i mio. kr. 320,3 6% 157,4 3% Børn og unge 419,6 8% 1.337,0 26% Overførselsudgifter 237,0 5% 430,0 8% Ældre Sundhed Administration 387,3 7% 1.232,2 24% Familieområdet Voksenhandicapområdet 677,6 13% Øvrige områder Kulturområdet Side 7

8 Balance mellem indtægter og udgifter basisbudget 2015 (mio.kr.) ,3 mio. kr , ,2 mio. kr. 210, ,2 Renter Anlæg ,4 Overførselsudgifter Mio. kr Serviceudgifter , ,2 Udligning og tilskud Øvrige skatter Personskatter 0 Indtægter Skattefinansierede udgifter Side 8

9 Økonomisk oversigt Mio. kr. (- angiver indtægt/overskud) R13 FR2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Indtægter (skatter, tilskud, udligning) , , , , , ,0 Serviceudgifter 3.755, , , , , ,6 Overførselsudgifter 1.213, , , , , ,0 Pris-/lønstigninger 85,4 182,8 282,1 Renter (netto) 17,8 13,6 19,8 22,3 22,9 23,6 Ordinært driftsresultat -321,9-242,7-275,1-279,1-260,0-244,8 Mio. kr. R13 FR2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Anlæg (skattefinansieret) 124,6 268,7 187,4 316,4 200,0 200,0 Likviditet (gennemsnitlig) 340,4 415,0 500,0 520,0 525,0 555,0 Likviditet (disponibel) 30, Byrådets målsætninger (3*200 mio. kr.) er opfyldt. Side 9

10 Likviditet/kassebeholdning - årsgennemsnit Byrådets målsætning er 200 mio. kr. 265 mio. kr. er disponeret til overførsler og forsyningsområdets tilgodehavende side 10

11 Budgetlægning Basisbudget : - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014

12 Demografi Befolkningsudfordringen de næste 15 år Flere ældre vil betyde merudgifter på 200 mio. kr./år i Nuværende budget til ældre er ca. 670 mio. kr./år Merudgift skal findes inden for andre områder, idet staten ikke kompenserer, og der er 0-vækst. Indgår som et særligt tema ved årets budgetlægning. Evt. nye modeller, særligt ældreområdet. Demografi for skoler er IKKE inde i basisbudgettet. side 12

13 Problemer og ønsker IKKE indarbejdet i basisbudgettet Mio. kr Problemer 17,8 30,0 33,2 35,0 Ønsker 33,4 34,5 53,9 53,9 I alt 51,2 64,5 87,1 88,9 Problemer og ønsker er IKKE inde i budgettet. Der skal findes kompenserende besparelser for at få dem ind i budgettet. Ikke endeligt. Listen med problemer og ønsker kan ses i de oversigter, som sendes ud til budgetkonferencen og bliver lagt på hjemmesiden: Viborg.dk Side 13

14 Anlægsbudget inde i basisbudgettet - ekskl. jordforsyning og forsyningsområdet SKATTEFINANSIERET (mio. kr.): Økonomi- og Erhvervsudvalget * Børne- og Ungdomsudvalget Ældre- og sundhedsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- & Miljøudvalget Beredskabskommissionen Total bruttoudgift Total bruttoindtægt Sum skattefinansieret (netto) * = anlægspulje. Puljen er indsat, så det samlede anlægsbudget udgør 200 mio. kr., som er Byrådets målsætning side 14

15 Anlægsbudget Nye anlægsønsker (sum pr. udvalg) NYE ANLÆGSØNSKER FRA UDVALGENE (mio. kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Ældre- og sundhedsudvalget Social- og arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- & Miljøudvalget Beredskabskommissionen Landsbyggefonden Deponering v. lån i selvejende haller Total bruttoudgift Total bruttoindtægt Sum skattefinansieret (netto) Samlet sum af anlægsønsker for perioden udgør ca. 900 mio. kr. Der er både vigtige og nødvendige projekter imellem ønskerne. Anlægsprioritering bliver et tema ved budgetlægningen. side 15

16 Udvikling fra budget til basisbudget Resultat af ordinær drift: Mio. kr. (-) overskud Budget ,1-186,7-215,7-164,6 Basisbudget ,1-279, ,8 Forskel (-) forbedring Væsentligste ændringer i træskolængder : Indtægter, forbedring på ca. 40 mio. kr. i 2015 Færre 0-6 årige børn, forbedring på 13 mio. kr. stigende til 24 mio. kr. Sygedagpenge og førtidspension, forbedring på ca. 30 mio. kr. i 2015 stigende til 60 mio. kr. i 2018 Bufferpulje, forværring 25 mio. kr. i 2015 Øgede udgifter til sundhed, aktivitetsbestemt medfinansiering og diverse tillægsbevillinger, forværring på 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. i overslagsårene side 16

17 Overholdelse af servicerammen? Serviceudgifter (mio. kr., 2015-p/l) 2015 Viborg Kommunes andel af servicerammen Viborg Kommunes serviceudgifter i basisbudgettet 3.645, ,0 = Råderum i forhold til Økonomiaftalen -3,7 Overholdelse af servicerammen bliver et tema ved årets budgetlægning. Tidligere år har vi knap haft råd til at udfylde vores egen serviceramme. Side 17

18 Værktøjer til at forbedre budgettet IKKE indarbejdet i basisbudgettet Mio. kr Prioriterings- og effektiviseringskatalog -77,8-76,9-77,2-77,2 Demografimodel 1 ældre - Plejecentre indgår -2,9-3,8-3,5-2,5 Demografimodel 2 ældre - Plejecentre indgår IKKE -8,1-13,8-19,1-24,5 Demografimodel 3 - ældre - Kompensation for at plejecentre ikke indgår -5,3-8,1-10,3-12,5 Låneansøgninger - likviditetsforbedring? side 18

19 Budgetlægning Basisbudget : - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014

20 Konklusion Basisbudgettet ser tilfredsstillende ud, også når problemområder eventuelt bliver indarbejdet Usikkerhed på overførselsområdet på grund af konjunkturer og ikke mindst ny lovgivning, samt usikkerhed om bloktilskud i overslagsårene bedste bud er indarbejdet, men værd at overveje risiko/forsigtighed side 20

21 Temaer ved årets budgetlægning Overholdelse af servicerammen omprioritering hvis vi skal have noget nyt ind f.eks. styrke serviceområder Er der forslag i prioriteringskataloget, der kan anvendes til omprioriteringen? Demografiregulering nye forslag til modeller drøftes særligt fokus på ældreområdet Mange anlægsønsker skal vores målsætning om 200 mio. kr./år til anlæg hæves? Og i givet fald finansiering? Skal vi hæve kravet til overskud på ordinær drift? Side 21

22 Budgetprocessen tidsplan Dato Aktivitet 20. august Økonomiudvalget drøfter basisbudgettet 21. august Virtuelt orienteringsmøde for MED-udvalg og diverse råd m.fl august Byrådets budgetkonference (Løgstør Parkhotel) 3. september Orienteringsmøde for Byrådet i forlængelse af byrådsmødet 8. september Økonomiudvalget behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling 17. september Byrådets 1. behandling 8. oktober Byrådets 2. behandling Alle materialer offentliggøres løbende på viborg.dk/budget Materialer til budgetkonferencen kan ses fra på mandag. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 22

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgettemadag D. 18. juni 2014

Budgettemadag D. 18. juni 2014 Budgettemadag D. 18. juni 2014 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Status 2014 Status budget 2015 Særlige fokusområder

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere