ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE"

Transkript

1 Nyhedsorientering juli 2010 ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 1. juli om et»tsunamivarsel«for det globale finanssystem, som den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche netop har udsendt. Finanssystemet kan være væk allerede fra midten af juli, så nationer må træffe de fornødne forholdsregler i form af indførelsen af en Glass/ Steagall-bankreform. I Tyskland forbereder regeringen et 111-sider langt lovforslag i den retning. Den danske regering må komme i omdrejninger med et sådant program og fejre 10-året for Øresundsbroen med iværksættelse af bygningen af Kattegatbroen og andre store projekter. Hele mødet kan ses og høres på Lad os fejre Øresundsbroen med Kattegatbro Danmark er på vej på sommerferie. Det hele er ved at lukke ned, samtidig med at man i resten af verden arbejder på højtryk med panikmøder, specielt i den finansielle verden. I dag er det også 10 årsdagen for Øresundsbroen, en bro og et projekt som folk havde snakket om i århundreder, men som til sidst blev til virkelighed, og som kan være inspirator til det, vi bør gøre i dag. På den ene side skal vi selvfølgelig afværge den truende økonomiske flodbølge, der er på vej, men samtidigt skal vi også have blikket stift rettet imod fremtiden og fremtidens behov, og sørge for at Øresundsbroen og Storebæltsbroen ikke kommer til at stå alene, men får følgeskab ikke bare af en Femern Bælt-bro, men også af en Kattegatbro, en Helsingør/Helsingborgtunnel og et dansk magnettognet. I det hele taget den form for investeringer der rækker tyve, halvtreds, hundrede år ud i fremtiden. Det er det, der er det egentlige langsigtede svar på den krise, vi står med her. Men lad os zoome tilbage på nuet. Mens Danmark går på sommerferie, så udstedte LaRouche, hvad man kan kalde et to ugers-varsel i USA, i et interview han lavede på LaRouche-tv i tirsdags, hvor han sagde: Nu udsteder jeg varslet. Det er nu der skal handles. Handler man inden for de næste 2 uger, så kan man undgå, at en gigantisk finansiel og økonomisk flodbølge rammer verden. Handler man ikke inden for de næste 2 uger, jamen så ved man ikke, KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 hvornår de ulykker, der allerede nu er forprogrammeret til at ske, rammer. Det er ikke sikkert, at det er om 2 uger, det kan også være om 4 eller 6, det ved vi ikke. Men vi ved, at handler vi ikke her og nu, inden for de næste dage og de førstkommende uger, så er det ude af vores hænder. Så er vi ikke længere herre over, hvordan vores skæbne ser ud. Så vi skal handle, mens vi kan. Det problem vi står med er, at politikerne lige nu nægter at bruge deres fornuft. De nægter at bruge deres erkendelsesevner. De er som folk, der står på stranden i Thailand og siger:»tsunami, flodbølge, hvad snakker I om? Se på havet, det er den mest vidunderlige dag, man kan forestille sig. Her er der badeferie, der er ikke en krusning på vandet. Mine sanser siger mig, at alt er OK. Derfor gider jeg ikke høre på alt det der«. Og så gør man, som vi har beskyldt den danske regering for at gøre det, med billedet i vores sidste kampagneavis af de tre abekatte, der hverken hører noget, ser noget, eller har noget at sige. Man håber på det bedste. Man håber på, at det nok går, som det har gjort indtil nu.»ja, men var der ikke noget om at LaRouche og Schiller Instituttet advarede om en global finanskrise, som nu faktisk er kommet, og som man febrilsk har forsøgt at håndtere de sidste to år?jo, det er rigtigt nok. Schiller Instituttet og LaRouche fik ret sidste gang. Men, derfor er det jo ikke sikkert, at de får ret igen, vel? Vi kan jo håbe på det bedste. Lige nu er krisen jo snart forbi. Arbejdsløsheden stiger jo ikke så meget, som vi havde frygtet, og nu begynder der at komme gang i hjulene igen. Så lad os nu slå koldt vand i blodet, og så se hvad der sker!«for en måned siden udgav vi Schiller Instituttets kampagneavis nr. 11, om at det er nu vi skal gribe ind med bankreformer i form af en Glass/Steagall-lovgivning. Vi deler den ud på gaden, men den blev faktisk også sendt til samtlige folketingsmedlemmer. Vi sendte den også til de forskellige ministre, ja sågar til de forskellige borgmestre her i kongeriget, og regionsformændene, for at alle skal have en ide om, hvad der er på vej af ulykker. Men også: Hvad er det for et hemmeligt arsenal af værktøjer, der ligger i den værktøjskasse, man indtil nu endnu ikke har gjort brug af? Brev fra økonomiministeren Symptomatisk for det problem vi står med lige nu, er det brev som vi fik fra økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen [dateret 28. juni 2010]. Nu er det ikke sådan, at jeg normalt publicerer korrespondance, jeg får fra danske ministre, hvis det var tænkt konfidentielt. Men det var det her ikke. Det var rettet til Schiller Instituttet, med attention til Tom Gillesberg, i anledning af et brev de modtog sammen med vores seneste kampagneavis om Glass/Steagall. Brian Mikkelsen svarer, på vegne af sig selv og beskæftigelsesministeren, efter at have takket for brevet:»regeringen har handlet resolut og målrettet på krisen. Der er gennemført en lang række initiativer for at understøtte den finansielle sektor og aktiviteten i dansk økonomi i lyset af den omfattende internationale økonomiske krise. Herunder har der været et markant løft i de offentlige investeringer, og væksten i de offentlige investeringer har i 2009 og 2010 været højere end i samtlige andre OECD-lande.Formålet med genopretningsaftalen har været at betale regningen for krisen. Aftalen styrker den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Derudover er der gennemført initiativer, som vil bidrage til at styrke arbejdsudbuddet og dermed den fremtidige velstand. Det er helt nødvendigt med en genopretning af de offentlige finanser for at styrke troværdigheden om finanspolitikken og den faste kronekurs.med hensyn til regler for det danske og internationale finansielle system er der internationalt set iværksat en række initiativer som svar på den finansielle krise. Disse koordineres i regi af G-20 og Basel-komiteen. Danmark støtter internationale løsninger og forsøger via det europæiske samarbejde at påvirke de konkrete initiativer. Hertil kommer, at vi i Danmark selvfølgelig må tage de initiativer, der er nødvendige fra en mere national vinkel.«så han siger, at de ingenting vil gøre. Det er ikke noget problem. Vi gør, hvad alle de andre gør, og hvis vi gør som alle de andre, og hvis det går rigtigt galt, så står vi i hvert fald ikke alene. Så kan vi sige, jamen vi kunne ikke vide bedre. Al den bedste ekspertise sagde, at vi skulle handle på den måde. Det vil sige: Eftersom alle de andre går ned til stranden til den store midsommerfest, selv om der er udstedt tsunamivarsel, [så skal vi gå med] for når alle de andre står der, så må det vel være i orden. Og G-20? G-20 havde netop et topmøde i Toronto, og hvad kom de op med? Absolut ingenting. Men i modsætning til hvad der sker i kongeriget Danmark lige nu, så er der faktisk en intens diskussion rundt omkring i andre lande, om hvad man skal gøre for at overleve. Tyskland forbereder banklovgivning Der hvor vi ser det mest markante skifte, det er i Tyskland, hvor man under indtryk af den krise der har været indtil nu, og under indtryk af, at Tyskland er udråbt til at skulle være den finansielle malkeko, der skal betale for at man på en eller anden magisk måde redder alle europæiske banker og andre banker, der måtte have problemer med lån, de har givet til Euro-landene. Det er noget, som Tyskland skal tage sig af. Det må den stærke tyske økonomi betale. Til det har man i Tyskland lige nu svaret:»det vil vi simpelthen ikke være med til. Det kan vi simpelthen ikke være med til mere«. Man annoncerede i tirsdags, at man lige nu i den tyske regering arbejder med et 111-sider langt lovforslag, som med det vi har set indtil nu for lovforslaget har ikke været frigivet til offentligheden endnu vi ved kun, hvad der har stået i medierne, at det har udgangspunkt i et fem-punktsprogram, som blev skrevet for tre måneder siden. Det er tilgængeligt, og i det her fem-punkts-program for finansiel regulering i Tyskland, så siger man grundlæggende: Vi må selvfølgelig redde visse banker, som er hvad man kalder sy- 2 Schiller Instituttet juli 2010

3 Schiller Instituttets kampagneavis nr. 11 udkom i juni i eksemplarer. Den kan bestilles fra Schiller Instituttet på eller downloades på stemrelevante banker, det vil sige banker, som, hvis de går ned, vælter hele finanssystemet. Det kan vi ikke sidde overhørig. Derfor må vi have en strategi for, hvad vi gør vi ved dem, hvordan vi redder dem. Men det, som der her papir så siger, er at måden det må gøres på, er ikke som tidligere, at staten bare går ind og overtager alle de dårlige lån, der måtte være. Det er i stedet, at staten kan gå ind og overtage disse banker og dele dem op: En del som er systemrelevant, og som er vigtig for den fortsatte økonomi, normal indlåns- og udlånsaktivitet osv., den del af bankerne skal videreføres. Det kan så ske ved, at de tyske finansmyndigheder, eller noget der kommer til at hedde Stabilitetsfonden, sælger de dele af aktiviteterne videre til en anden bank, eller, hvis man ikke kan finde en køber, selv driver det videre. Lidt som man gør i Danmark med selskabet Finansiel Stabilitet, som man dannede til at overtage nødlidende danske banker i forbindelse med finanskrisen. Men i modsætning til det her danske selskab for Finansiel Stabilitet, som redder alt, når en bank går ned, så siger man i Tyskland, at man kun skal redde de dele, der er systemrelevante, de dele føres videre, normale bankaktiviteter etc., mens man kan lade resten blive i det gamle selskab og underkaste det en konkursbehandling. Det vil sige, at man i det her lovforslag, efter hvad vi ved indtil nu, læner sig kraftigt op ad den tidligere Glass/ Steagall-lovgivning i USA. Det som vi fra Schiller Instituttets side, som næsten de eneste, har talt om de sidste par år, som en helt afgørende del af at løse den globale finanskrise og få orden på tingene igen: Man må gå igennem finanssystemet og skille skidt fra kanel. Man må redde de dele af bankernes aktiviteter, der er relevante for økonomien, ind- og udlån til normale personer og virksomheder, folks pensionsopsparing osv., men samtidig afskrive den finansielle spekulation, derivater og lign. Lad det gå ned. Vi kan ikke redde alt, så lad os redde det vigtige. Som en del af det tyske forslag siger de, i det 5-punktsprogram der var udkastet, som man udarbejdede lovforslaget på baggrund af, at bankerne i Tyskland skal betale ind til sådan en Stabilitetsfond, ligesom det sker her i Danmark med Finansiel Stabilitet. Men ikke alle skal indbetale det samme. Afgiften vil på den ene side afhænge af bankens størrelse, for man har i dag banker, der er»too big to fail«, der er så store, at man ikke kan lade dem gå ned, fordi det ville være katastrofalt for hele økonomien. De skal derfor betale en langt højere risikopræmie, fordi de udgør en langt højere risiko for systemet. Det andet er det man kalder forbundethed, dvs. at de banker der har mange og farlige internationale relationer det er bl.a. dem der handler med derivatpapirer også skal betale en langt højere risikopræmie. Gode gamle kedelige banker derimod, der sidder ovre i Bælum og låner ud til det lokale erhvervsliv, og ikke er eksponeret til en stor risiko efter danske forhold, som f.eks. en eller anden bank i Schleswig-Holstein, der aldrig er involveret ude på de store finansmarkeder, skal betale en langt mindre risikopræmie til fonden. Det her diskuteres i Tyskland. Det er ikke klart, præcis hvor det ender. Det er ikke klart, om det er nok, og det er heller ikke klart, hvornår den her lov træder i kraft. Det virker smart at lave en god lov, der kan træde i kraft ved årets udgang, men hvad hjælper det, hvis alle bankerne er gået neden om og hjem inden? Men det at man gør det her i Tyskland, det sender et signal om, at man nu opererer ud fra en anden virkelighed. Hvis Tyskland skal overleve som en fungerende nation, kan man ikke sidde og vente på at G-20 eller nogen derude kommer med reguleringer. Tyskland må gøre noget her og nu, hvis man skal overleve, og alle andre lande, der tager deres fornuft til fange, må gøre det samme. Lyndon LaRouche var som sagt på LaRouche-tv i tirsdags med en meget dyster advarsel om, at»i skal gøre noget i løbet af de næste to uger, for I ved ikke, hvor lang tid I har«. Han pegede også helt specifikt på Tyskland, som noget der ligner, det der må gøres i USA, hvor LaRouche har været den drivende kraft for en genindførelse af Glass/ Steagall-lovgivningen. Gør vi ikke noget nu, kommer der et sammenbrud i EU, og det sammenbrud vil medføre et sammenbrud i USA. Sammenbruddet i Europa og USA vil så flytte sig til Asien. Det vil trække Asien med ned: Kina, Rusland, Indien osv. Lige nu har vi en gruppe af banker, den meget berømte Inter Alpha-gruppe, som vi har snakket en del om, der er under ledelse af lord Rothschild, og som lige nu kontrollerer 75% af verdens bankaktiviteter på den ene eller anden måde. Det er, hvad der kan ryge når som helst. Der er AIG. De, der husker tilbage til tiden lige efter, at man ikke reddede Lehman Brothers, da krisen begyndte for et par år siden, hvor den her omgang af krisen begyndte, vil erindre, at man efterfølgende reddede det her store forsikringsselskab AIG. Man sagde, at det var en så central spiller på det globale derivatmarked, at hvis de var gået ned, så ville alt juli 2010 Schiller Instituttet 3

4 være gået ned. Lige nu snakker man så åbent om, at AIG er på vej til at gå bankerot en gang til, på trods af de 200 milliarder dollars man stoppede i AIG for to år siden. Federal Reserve forbereder hyperinflation LaRouche advarer imod, at man gør det, man har tænkt sig at gøre netop nu. Jeg kan som en bisætning nævne, at Federal Reserve, Den amerikanske Føderalbank, har annonceret at de mia. dollars de indtil nu har haft som udlån til forskellige ting det er enormt mange penge der bliver lånt ud til banker med noget finansielt giftaffald som sikkerhed, vil blive øget til mia. dollars. Fra mia. til mia. er over en fordobling. Og hvad har man nu tænkt sig at gøre? [Chefen for Federal Reserve] Ben Bernanke fik tilnavnet»helikopter Ben«, fordi han var en tilhænger af den økonomiske skole, der sagde, at hvis der virkelig kommer krise i finansverdenen, og økonomien begynder at stramme til, så er der kun en ting at gøre: At laste masser af pengesække op i helikopterne og så flyve ind over storbyerne og smide pengene ud, så folk får penge og kan sætte gang i forbruget. Det man i de sidste ti år har gjort i Japan, hvor økonomien har ligget underdrejet, mens den japanske stat er blevet gældsat som ingen anden på denne klode nogensinde, gennem bare at pumpe penge ud til en ekstrem lav rente. Har det virket? Nej. Hvad vil effekten af denne politik være? LaRouche siger: Der er ingen tvivl om sagen. Fortsætter man det her, så ryger man direkte ind i global hyperinflation. Det her er Weimar-Tyskland anno 1923 på verdensplan. Og det er måske årsagen til reaktionen i Tyskland. De har prøvet det før. Alle tyskere har det siddende på rygraden, selv om ikke særlig mange af dem var i live i De føler kulturelt og historisk, at man bare ikke skal have hyperinflation. Det er ikke spor morsomt, når alle mister deres opsparing, og man behøver en trillebør [til pengene], når man skal ned efter morgenbrød. Den vej bør man aldrig gå igen. Ikke desto mindre er det den globale strategi netop nu. Mens den finansielle verden oversvømmes med penge, så udsultes den fysiske økonomi, den vi egentlig alle sammen skal leve af, den der skal producere det brød, de bøffer og de industrivarer, som vi alle sammen skal leve af. I USA blev det sat meget hårdt op, for Den amerikanske Kongres skulle have vedtaget en række love inden den 1. juli, som ikke blev vedtaget, fordi Obama ikke syntes det var vigtigt nok, til at han skulle presse det igennem. To millioner amerikanere står til at miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse, som måske ikke er fantastisk stor, men som dog er der, fordi der blandt lovene der ikke blev vedtaget, var en forlængelse af perioden for deres arbejdsløshedsunderstøttelse. Der er ikke brug for to millioner amerikanere ekstra, der render rundt uden job og uden penge, og som mister deres hjem. Der er nok familier på gaden i forvejen. Men de får altså ikke nogen forlængelse af deres understøttelse. Samtidigt så har den kære Obama, som alle her i Danmark tror, vil give sygesikring til de fattige osv., heller ikke fået vedtaget en lov, der skulle forlænge finansieringen af medicintilskud og sundhedsbehandling for de fattige. Delstaterne giver tilskud, som de så får refunderet af centralregeringen. De penge blev ikke bevilget, hvilket betyder, at en hel masse fattige folk slet ikke får nogen sundhedsbehandling, som de ellers ville have fået, for delstaterne er bankerot. Der er ingen penge at gøre godt med. De er i forvejen i gang med at fyre alle de offentlige ansatte, politifolk, lærere, sygeplejersker osv. Der fyres på samlebånd i delstaterne, og det vil snart medføre lovløse tilstande, hvis man ikke gør noget. LaRouches konklusion i sit interview med LaRouche-tv, og også i den webcast han havde den 26. juni, er at skal disse problemer løses i USA, så er det kun centralregeringen, der kan gøre det. Delstaterne kan ikke skabe penge, de kan ikke skabe kredit. Det kan kun centralregeringen gøre, og derfor er det Obama og Kongressen, der skal gøre det. Men hverken Obama eller Kongressen har tænkt sig at gøre noget, og der er derfor en dramatisk overlevelseskamp i gang, og ifølge LaRouche er der ingen vej uden om: Obama må væk. Obama tager kun imod ordrer fra London, fra briterne, fra City of London, og han er ligeglad med amerikanerne, han er ligeglad med USA. Han kommer ikke til at gøre noget som helst [for sit land og sin befolkning]. Obama fyrer McChrystal Det kan udover på det økonomiske område ses to andre steder. På det strategiske, hvor der, som de fleste har set, var en meget dramatisk udskiftning af lederen for den militære operation i Afghanistan. General McChrystal, som indtil nu har været øverstkommanderende for NATO-styrkerne i Afghanistan, kom ud i et kritisk interview i Rolling Stone Magazine, hvorefter stenene begyndte at rulle. Han kom ud og sagde, at de der civilister i Washington ikke har fattet noget som helst, Obama og hans folk inklusive. Det medførte, at han måtte stå skoleret for Obama, og blev fyret. Han blev erstattet af sin overordnede, general Petraeus. Efterfølgende kom det frem, at det ikke bare drejede sig om interviewet i Rolling Stone Magazine. McChrystal havde gjort det klart på en konference, med ikke bare det amerikanske politiske lederskab, men også de allierede der er med i Afghanistan, at det ikke går fremad, men derimod tilbage, i Afghanistan. At man ikke er på vej til at kunne trække sig ud af Afghanistan, men tværtimod behøver flere tropper og penge. Og at man slet ikke kan drømme om, at der vil ske en umiddelbar forbedring af situationen over de næste seks måneder. Tværtimod må man regne med, at det vil blive meget værre. Så gik det McChrystal, som det tidligere gik de budbringere, der kom med dårligt nyt til kejseren. Kom man med gode nyheder, blev man belønnet med sin vægt i guld. Kom man med dårlige nyheder, mistede man hovedet, og blev hængt ud til skræk og advarsel. Som LaRouche har understreget det igen og igen, skal man, hvis man vil forstå Barack Obama, have sin historiebog ned fra hylden og studere kejser Nero og Neros overgreb samt hans psykiske profil, som den var, mens Romerriget brød sammen om ørene på ham. Det Nero var fokuseret på, 4 Schiller Instituttet juli 2010

5 var sine egne ting og sager. Man har det her berømte udtryk om, at Nero spillede violin, mens Rom brændte. Og så må man sige, at Nero var en civiliseret fyr i forhold til Obama. Jeg tror i hvert fald ikke, at Obama spiller violin. Hvorom alt er, så vil Obama ikke lytte til virkeligheden. Obama gør hvad briterne siger, at han skal gøre. Det er så det. Atombombe kan stoppe olieudslip Vi ser det i sagen om dette olieudslip i Den mexicanske Golf, som allerede nu er på vej til at blive den uden sammenligning største menneskeskabte miljøkatastrofe i historien. Naturen har før lavet nogle ulykker, som overgår det vi kan gøre, men det her har store konsekvenser. Og det er ikke en lokal amerikansk affære. De her tønder olie, som hver eneste dag fosser ud i Den mexicanske Golf, de bliver ikke i Den mexicanske Golf. De render selvfølgelig ind og rammer kysterne i Louisiana, Florida osv., men lige nu er olien også ved at blande sig med Golfstrømmen, og i samme øjeblik den kommer med i Golfstrømmen, så går den op langs hele den amerikanske østkyst, og den kommer også over til os, over til Nordeuropa. Så det er meget dramatisk. Jeg tror, det er den 84-tyvende dag efter det her olieudslip startede, og der er intet sket [for at stoppe det]. Obama, USA s præsident, har ikke gjort andet end at tage ned til kysten en gang imellem og få lavet nogle»foto opportunities«. Som det står lige nu, må man forberede at lukke udslippet med en kernevåbeneksplosion. Man må simpelthen specieldesigne en lille atombombe, som man så fører ned under havbunden, og eksploderer den på en måde, så der ikke kommer radioaktivt udslip op til os. Det kan man designe den til, og sørge for at lukke hullet godt og grundigt. Det skulle man have begyndt at forberede allerede for knap tre måneder siden, men der er intet sket. Man må i gang med at forberede det nu, for tid er en meget vigtig faktor her. Hver dag der går, fortsætter olien med at fosse ud, og sandsynligvis så øges mængden af olie, som tiden går. Obama kontra LaRouche Så det at Obama ikke har gjort noget endnu, det understreger bare, at han må væk, hvis der skal ske noget. Så vi må sørge for, at det politiske oprør i USA, det voksende politiske oprør i den amerikanske befolkning, kanaliseres i en retning, hvor der er løsninger. Hvor der er en vej ud af det her. Det er det LaRouche-bevægelsen i USA har ansvaret for, for der er ingen andre, der har forudset krisen. Der er ingen andre, der har en idé om, hvordan vi kommer ud af krisen. Alle andre, specielt i den politiske proces, har haft travlt med at tænke på deres politiske karrierer og føre sig frem. Men hvordan man skal løse denne globale økonomiske krise, det er der ingen, der har den fjerneste ide om. Derfor stiller vores folk også op til forskellige valg. Ikke til alle valg, for det har vi ikke resurserne til, men vi har tre folk fra vores ungdomsbevægelse, fra LaRouches Ungdomsbevægelse i USA, som har stillet op til valg. Kesha Rogers, som er opstillet i Texas [og som efter at have vundet det demokratiske primærvalg den 2. marts er demokraternes kandidat i det 22. kongresdistrikt ved valget i november]. Rachel Brown, som er opstillet imod lederen af repræsentanthusets finansudvalg, Barney Frank, et af de kongresmedlemmer, der har gennemført disse vanvittige økonomiske hjælpepakker med den stik modsatte effekt, end det man fortalte befolkningen, det ville have. I stedet for at redde den fysiske økonomi, har man reddet finansverdenen. Og så Summer Shields, som stiller op i Californien imod formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. De kører alle tre meget aktive kampagner, og det begynder faktisk at have en effekt. Der var et indslag, som man kan se på LaRouchePAC-siden. Et vælgermøde i en lokal demokratisk klub i Massachusetts, i Boston, hvor Rachel Brown var inviteret sammen med Barney Frank til at fortælle de demokratiske partifolk, hvad de havde tænkt sig at gøre for dem og for verden. Hvorfor man skulle stemme på dem. Rachel Brown gennemgik krisen og hvorfor vi skal have Glass/Steagall, og hvorledes Barney Frank i stedet for at have taget kampen op, havde gjort det stik modsatte, nemlig at forhindre de løsninger, som LaRouche havde lagt frem. Hun fortalte også at USA skal til Mars. Bagefter talte Barney Frank, og hvad sagde han? Han begyndte skridt for skridt at fortælle, at det her, som Rachel siger, er forkert. Og så sagde han, at den her Glass/Steagall-lovgivning, den stemte jeg imod ophævelsen af i Ellers gik hans foredrag ud på, hvorfor man ikke skal lytte til Rachel... Barney Frank siger altså, at han skam stemte imod ophævelsen af Glass/Steagall-lovgivningen, men som man kan se i de daglige opdateringer på LaRouchePAC-TV, så sagde han dengang, for ca. 10 år siden, at desværre måtte jeg stemme imod ophævelsen af Glass/Steagall-lovgivningen, på grund af en teknikalitet. Der var nogle ting vi ville have med i lovforslaget, som ikke var med. Men jeg er glad for at det bliver gennemført, for det her gør det meget bedre for bankerne, og finansverdenen vil komme til at tjene langt flere penge. Derfor vil vi alle få det meget bedre! Så vi er nu er i gang med at afsløre for offentligheden, hvordan disse politiske ikoner har løjet, svindlet og bedraget befolkningen i mange år. Vi fanger dem i deres løgne, og sætter det hårdt op imod det faktum, at der rent faktisk findes et konstruktivt alternativ. For det er fupnummeret i det her. Politikere stiller sig op siger:»ja, det er sørme sørgeligt, at den græske befolkning er tvunget til at gå ned i levestandard. De er tvunget til lige at skære 20% i deres levestandard, og det er sørme sørgeligt, men der er jo ingen anden udvej! Vi i Danmark, vi må jo hellere tænke på, at vi jo skal leve op til EU s konvergenskrav osv. Derfor må vi lige spare 24 milliarder kroner. Det gør vi jo ikke, fordi vi kan lide det, men der er jo ikke andre udveje!«og på lignende vis:»vi er tvunget til at give garantier til de danske banker, i størrelsesorden ca. 700 milliarder kr. juli 2010 Schiller Instituttet 5

6 Det er ikke noget vi kan lide, men der er jo ingen anden udvej!«når nu politikerne siger alle disse ting, så er det FUP. Der er nemlig et alternativ. Der er et alternativ til at bruge alle ressourcer på at redde de finansielle institutioner, og det er at lade de spekulative dele af de finansielle institutioner gå neden om og hjem, og så sætte dem under konkursbehandling. Fokusere på at redde den fysiske del af økonomien: industri, landbrug, den normale økonomi, den vi rent faktisk skal leve af, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Investeringer i infrastrukturen, videnskab osv. Så der er i allerhøjeste grad et alternativ, og det er det, som lige nu er slåskampen! Kan vi få det her alternativ på banen hurtigt nok til, at det hele ikke bare for lov til at bryde sammen, og vi dermed risikerer kaos og krig. Det er det, det drejer sig om i USA i øjeblikket. Når vi når frem til november, så vil størstedelen af den siddende kongres blive stemt ud, simpelt hen fordi folk er så vrede på dem, men vi kan bare ikke sidde og vente til november, med at få en anden politik igennem. Det skal faktisk ske allerede nu. Og i den hovedrengøring der skal til, skal der også nogle løsninger ind, og vi må sørge for, at de løsninger kommer på bordet. Bill Clinton var netop på besøg i Moskva, hvor han bl.a. havde et længere møde med statsminister Putin. Hvis Obama afsættes som USA s præsident, er vejen banet for LaRouches forslag om en 4-magts-alliance mellem USA, Rusland, Kina og Indien, der kan lægge grunden til et nyt finanssystem. Man vil afskrive en masse fiktive finansielle værdier, gå tilbage til faste valutakurser, og skabe kredit til store infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning i stedet for spekulation. Den nye spionskandale var et forsøg på at fohindre et sådant amerikansk-russisk samarbejde. Glass/Steagall i Europa Det samme gælder her i Europa. Jeg har længe følt, at vi har talt for døve øren, når vi har gentaget Glass/Steagall igen og igen. Det har vi sagt i Danmark, i Tyskland, i Italien, i Sverige, og tilsyneladende er der ingen, der har lyttet. Men så alligevel. Vi ser nu, hvad der sker i Tyskland. Samtidig er der et voksende momentum i Italien for en Glass/Steagalllovgivning. Finansminister Tremonti som åbent har været ude og erklæret, at han i mange år har læst LaRouches tidsskrift Executive Intelligence Review og har lært rigtig meget af det er kommet ud og har angrebet derivater, angrebet de her finansbobler, og har sagt, at vi må studere Glass/Steagall. At vi skal have et nyt Bretton Woods-finanssystem. Det har han faktisk været ude i diskussionen med gennem flere år. Samtidigt begynder andre politikere i Italien at rykke. Oskar Peterlini rejste spørgsmålet om Glass/Steagall i Det italienske Senat og har nu en resolution sammen med 12 andre senatorer, om at det her må gennemføres nu. På lignende måde har Catia Polidori i deputérkammeret i Italien, som jeg tror kommer fra regeringskoalitionen, skaffet 24 medunderskrivere på, at man skal have en Glass/Steagalllovgivning igennem i Italien. I Frankrig er det blevet en meget stor diskussion, specielt blandt socialisterne. Poul Nyrup Rasmussen var for nylig nede til diskussioner med dem, som formand for de europæiske socialdemokrater. Det var et meget stort diskussionsemne. Glass/Steagall, hvordan gør vi det her? Hvordan griber vi ind imod finansspekulationen her i Europa? Selv i den franske regering, med alt hvad den indeholder, er der et stigende pres for, at det ikke kun er Tyskland, der skal redde sig selv, men at man må finde en eller anden måde at lave noget sammen med Tyskland på. Der er et pres for, at Frankrig også skal findes på landkortet i fremtiden. Der kom faktisk en rapport ud fra Bank for International Settlements (BIS) her for at par dage siden, som jeg ikke vil gå igennem i detaljer, men jeg vil bare nævne, at de havde tal for hvor eksponeret bankerne i de forskellige europæiske lande var overfor EU-landene, overfor kollaps som det vi har set i Grækenland. De lande, som uden sammenligning står med den største hovedpine i den sammenhæng, er Tyskland og Frankrig. Det er dem, der står til at gå ned med at brag på det her, og som derfor er tvunget til at gøre noget. I Tyskland er en af grundene til, at Merkel-regeringen og koalitionen gør noget lige nu, at de er under et enormt pres. Det at man er blevet tvunget til at lade de tyske skattebetalere gå ind og kautionere for dårlige lån til Grækenland og til andre EU-lande, det er ikke noget Merkel gjorde frivilligt. Vi snakker trods alt om, at den sidste hjælpepakke var på 750 mia. euro, og dem der skulle betale den største portion af det, det er Tyskland. Faktisk var det sådan, at da den lov skulle igennem, var det under protest fra Merkel, men til sidst bukkede hun så under for presset. Da så Horst Köhler, den tyske præsident, kom hjem fra en rejse, stod Merkel ude i lufthavnen og sagde: og så skal du for øvrigt lige underskrive den her lov, om at vi skal give et par hundrede milliarder euro til de her andre lande. Det skal helst være i dag, for det haster. Præsident Horst Köhler blev meget vred over situationen det kan man da ikke men underskrev den så, under protest, den næste dag. Det har nok været medvirkende til, at han besluttede sig for at han ikke ville være tysk præsident mere. Der er et enormt pres i Tyskland fra baglandet, fra CDU/CSU som er Angela Merkels parti, men også fra hele industrien, fra de små og mellemstore virksomheder, fra befolkningen, om at nu må det være nok.»euroen er en trepattet ko, som vi blev tvunget til at købe, men uden at vi havde lyst til det. Nu har vi fået bevis for, at det her ikke engang er en gangbar valuta i fremtiden. Derfor vil vi have D-marken tilbage, den gode gamle D-mark, hellere i dag 6 Schiller Instituttet juli 2010

7 end i morgen.«det er under det pres, at Merkel-regeringen nu bevæger sig. Merkel-regeringen kan faktisk vælte når som helst. Som de fleste har set, så skulle man vælge en ny tysk præsident efter Horst Köhler gik af, og det var først i tredje valgrunde, at man kunne få valgt den kandidat, som Angela Merkel havde udpeget. Så man er meget presset, og det man er presset af, det er, at Tyskland skal dække disse enorme udgifter til at redde den finansielle sektor, hele den finansverden som ikke kan reddes. Infrastrukturinvesteringer er nøglen Samtidig har man i Tyskland forsømt det, som er nøglen til, at Tyskland kan overleve i fremtiden: Massive investeringer i den interne tyske økonomi. Store infrastrukturprojekter, kernekraftværker, videnskabelige satsninger, magnettog, broprojekter osv. Der er ikke så mange øer, som her i Danmark, men hvorfor fik vi ikke bygget Femern Bæltbroen efter Øresundsbroen, som det var tænkt? Pga. den tyske modstand, fordi der var konsensus i Tyskland om, at vi ikke skulle lave store investeringer. Det er det, man også skal i gang med i Tyskland, hvis man skal overleve, hvis man skal sætte gang i tingene. En ting, som vi faktisk var gode til her i Danmark: Under indtrykket af Berlin-murens fald i 1989, så blev vi i Danmark så begejstrede, at vi sagde:»nu gør vi det. Vi har i århundreder snakket om at bygge en Storebæltsbro. Nu gør vi det. Nu gør vi det«. Og vi fik faktisk en Storebæltsbro. Da Storebæltsbroen voksede frem, blev vi så begejstrede, at vi sagde:»nu bygger vi også en Øresundsbro«, på trods af at svenskerne var meget, meget fodslæbende, de gjorde alt hvad de kunne for at sabotere den med miljøundersøgelser etc., så fik vi en Øresundsbro. Derefter var det meningen, at der skulle bygges en Femern Bælt-bro, men det blev stoppet. Den må i gang nu, hellere i dag end i morgen. Og så skal vi fuldføre det der mangler. Det er Kattegat-broen. Det er en Helsingør/Helsingborg-tunnel. Og et dansk magnettognet eller højhastighedstognet. Magnettog er smartere. De accelererer hurtigere. De har mange fordele, men hvis man absolut synes det er for smart, så bygger kineserne nu en ny generation højhastighedstog, som faktisk kører 350 til 400 km/t. Så vi skal have et højhastighedstognet internt i Danmark, men vi skal også havde Danmark koblet på resten af Nordeuropa med et højhastigheds tognet. Dvs. Stockholm, Göteborg, Oslo, ned til Hamburg, til Berlin osv. Vi skal sørge for, at vi slipper for at skulle sidde i bumletog i fem timer, når vi skal ned på besøg i Hamburg, når man i virkeligheden bare burde stige på et tog og være fremme efter en time eller halvanden. Så alt det her skal i gang nu, og så er der en ting til, som vi må gøre op med, hvis vi skal overleve. Man har lige besluttet at bygge en ny havvindmøllepark ved Anholt. Man snakker om en udgift på milliarder kroner. Det er næsten en Storebæltsbro. Det er en enorm investering. Det skal DONG Energy gøre. Hvorfor vil DONG Energy gøre det her? Hvorfor vil de vide af en så risikabel investering? Fordi de har fået garanti for, at de får en el-pris svarende til 1,05 kr. per kilowatttime. Det lyder måske billigt, når man kigger på sin el-regning derhjemme, men det skyldes skatter og afgifter. Lige nu er prisen på elektricitet, der købes og sælges i Danmark, ca. en tredjedel af det. Så ud fra en eller anden idiotisk absurd idé om, at det er godt at have vindmøller, der står og snurrer, så skal vi betale tre gange så meget for elektriciteten, end hvis det havde været et af vores gængse kraftværker, der producerede strømmen. Kernekraft i stedet for dyre vindmøller Ikke nok med det. Lige ovre på den anden side af vandet, ovre i Sverige, har man nu efter flere årtiers idioti besluttet sig for at gøre op med ideen om, at man skal afvikle kernekraften i Sverige. Man har besluttet, at man skal have ti nye kernekraftværker på benene hurtigst muligt, så Sverige i fremtiden vil have en billig og en sikker energiforsyning. Så man slipper for at skulle betale el-priser alt efter hvordan vinden blæser. Så de har nu, efter meget om og men, taget deres fornuft til fange. Skal Danmark bruge de penge, vi burde investere i hospitaler, i skoler, i vores velfærd, på vindmøller ude ved Anholt? Hvor de for i øvrigt bare kommer til at stå og se forfærdelige ud? Vi burde i stedet for gå med og sige:»fint! I skal bygge kernekraftværker. Lad os få et par stykker med. Vi vil for øvrigt gerne være med i produktionen af dem, for det her er spændende teknologier. Det er der, fremtiden ligger. Vi vil også være en del af fremtidens samfund, hvor kernefysik spiller en afgørende rolle.«vi skal have det her i gang. Vi vil selvfølgelig fra Schiller Instituttets side levere de fornødne ideer til folk her, som vil slås for, at der faktisk skal være en fremtid for Danmark. Jeg vil bare nævne, at samtidig med de forandringer, der nu er i gang i Tyskland, under ledelse af Helga Zepp- LaRouche, presset for økonomiske reguleringer, Glass/ Steagall osv., som så skal følges op af massive investeringer, hvis det skal lykkedes, på samme måde har lederen af LaRouche-kampagnen i Frankrig, Jacques Cheminade, som nu er 65 år gammel, og dermed er kvalificeret til at gå på pension efter danske forhold, annonceret, at han stiller op til præsidentvalget i Dem der har god hukommelse kan huske, at han faktisk var en officiel præsidentkandidat i 1995, hvor han chokerede hele det franske politiske etablissement gennem at få 500 borgmestre til at skrive under på, at han skulle være præsidentkandidat. Grunden til at han allerede nu annoncerer, at han stiller op i 2012, er, at med den nuværende økonomiske og politiske situation er der ingen der ved, om den franske præsident sidder frem til Der er så mange korruptionsskandaler, der kører i Frankrig lige nu, at Sarkozy kan blive tvunget til at træde tilbage allerede i år. Hvis man forventer, at EU skal komme op med en plan til at håndtere det her, så kommer man til at vente forgæves, for det kommer EU ikke til. Lederen af foreningen af de europæiske fagforeninger, John Monks, kom faktisk ud i en række artikler i den europæiske presse, Financial Times og andre steder, og fortalte om et møde, han havde haft med juli 2010 Schiller Instituttet 7

8 Tysklands regering forbereder opdeling og konkursbehandling af nødlidende banker. Hvad gør Danmark? Under den kommende tyske banklov, vil staten ikke længere overtage alle krav på en insolvent bank. Hvis banken er systemkritisk vil man overtage den, men kun redde de vitale dele. De andre dele kan få lov til at gå konkurs. Danmark må også forberede sig på bankproblemer. I stedet for at lade staten garantere alt, må vi skille skidt fra kanel. Vi skal redde det, der er vigtigt for realøkonomien, men underkaste spekulative værdier konkursbehandling. Barroso, formanden for EU-Kommissionen. Der havde han simpelthen fået at vide: Hvis I ikke accepterer nedskæringer, som vi ser det nu i Grækenland, og ikke accepterer det andre steder, så vil Europa ende med at få diktaturer, fordi det så er den eneste vej ud. Monks kom efterfølgende ud og svarede: Det tror jeg ikke. Tværtimod så tror jeg, at hvis vi følger de nedskæringsprogrammer, der er fremlagt nu, så ender vi med diktatur. Han kom så ud for et par dage siden i et større interview, hvor han sagde: Skal vi ud af den her krise, er det noget helt andet, der skal til. Så skal vi gøre, som Franklin D. Roosevelt gjorde, for at komme ud af krisen i USA. Så skal vi have massive offentlige investeringer, og så skal vi have en Glass/Steagall-lovgivning. Det er interessant, at det som Schiller Instituttet stod ensomt med indtil for kort tid siden, nu begynder at sprede sig som en løbeild i fagforeningskredse, politiske kredse osv. For skal man have en fremtid, så skal man gøre de ting, vi har fremlagt. Det er ikke nok, at folk erkender at LaRouche og Schiller Instituttet har haft ret. Nu er tiden kommet til også at høre efter, lytte til de forslag vi har fremlagt, om hvad der skal gøres. Sørge for at man ikke venter, til alt er brudt sammen, til man har mistet alle styreredskaberne. Nej, det er nu, når man kan se, hvor det bærer hen, at man skal reorganisere systemet. Så skal man i gang med disse massive infrastrukturinvesteringer. Så skal man gå i gang med at lade fremtiden bestemme nuet, og gennem at lade fremtiden styre visionerne om, hvilken fremtid vi vil have, så er vi også i stand til at overvinde den nuværende krise, og komme helskindet igennem. Men det bliver ikke med EU. Det bliver gennem at suveræne nationalstater, folkevalgte forsamlinger i suveræne nationalstater, tager deres fornuft til fange, og beslutter sig for en strategi for, hvordan man i samarbejde med andre suveræne nationalstater kommer ud af det her. Som LaRouche har sagt det om USA: Hvis man skaffer sig af med Obama, så kan man række en hånd ud til Kina, til Rusland, til Indien, og lave rygraden til et nyt globalt finanssystem. Er Obama væk, så sidder der Clinton-folk i Obama-administrationen, som er klar til det her. Hillary Clinton vil også være klar til det her, og dem der har fulgt opmærksomt med vil vide, at Bill Clinton faktisk netop har været på besøg i Rusland for at have en række private møder med bl.a. Putin. For at diskutere forskellige ting og sager, som offentligheden ikke ved noget om, men som var vigtige nok til, at visse kredse i USA sagde:»den form for samarbejde skal vi ikke have. Vi afslører nogle russere her som KBG-agenter. Så gør vi det til en stor skandale«. Får man Obama ud, går man i gang med det her, så vil der være en ny økonomisk verdensorden. Den skal vi være med i. Ikke som deltager i et eller andet utopisk EU-projekt, men som en suveræn nationalstat, der går med i et samarbejde med andre nationer om at få verden på fode igen. Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Percy Rosell. Homebanking: , Giro: Eget tryk. LaRouche Nye videoer og opdateringer flere gange dagligt! Kontakt os! , 8 Schiller Instituttet juli 2010

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Nyhedsorientering januar 2011 GLASS- STEAGALL 1933: Franklin Roosevelt underskriver Glass/Steagall-banklovgivningen AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Ved et

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET Nyhedsorientering fra januar 2010 PÅ VEJ MOD EN 4-MAGTS AFTALE FOR ET NYT KREDITSYSTEM DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede

Læs mere

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Nyhedsorientering februar 2010 Lande for kernekraft Lande imod kernekraft Lande der ikke har valgt side Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER?

IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Nyhedsorientering december 2011 Det britiske Imperium anno 1886 IMPERIUM eller SUVERÆNE NATIONER? Dette er en redigeret version af en tale, som Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

GLASS/STEAGALL BANKOPDELING NU!

GLASS/STEAGALL BANKOPDELING NU! Nyhedsorientering juni 2011 ADSKIL LEGITIME NORMALE BANKFUNKTIONER fra SPEKULATIVE INVESTERINGSFUNKTIONER Under en Glass/Steagall-lov skal alle banker vælge, om de vil være en normal bank, der ikke må

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER!

EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER! Nyhedsorientering maj 2010 EUROENS DØDSKAMP HELE FINANSSYSTEMET KOLLAPSER! Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 29. april, at den græske krise blot er ét skridt imod et

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Nyhedsorientering august 2010 Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg kunne på et møde den 5. august fortælle om muligheden for et dramatisk

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL Nyhedsorientering juli 2012»Regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede

Læs mere

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS!

GLASS-STEAGALL - ELLER KAOS! SCHILLER INSTITUTTET KAMPAGNEAVIS NR. 13, EFTERÅR 2011 Infrastruktur for en ny økonomisk platform Investeringer i infrastrukturen er de nulevendes mulighed for, at skabe bedre omstændigheder og muligheder

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

RED CIVILISATIONEN FRA AFGRUNDEN

RED CIVILISATIONEN FRA AFGRUNDEN Nyhedsorientering juli 2011 Lyndon LaRouche Helga Zepp- LaRouche RED CIVILISATIONEN FRA AFGRUNDEN Ved et møde den 7. juli advarede formanden for Schiller Instituttet, Tom Gillesberg, imod bankernes forsøg

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet Prometheus Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet årgang 20 nr. 10 oktober 2008 INTET NYT BRETTON WOODS UDEN LAROUCHE En ufravigelig første forudsætning for en succesrig behandling af et misbrug

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

LAD WALL STREET DØ OG BEFOLKNINGEN LEVE

LAD WALL STREET DØ OG BEFOLKNINGEN LEVE Nyhedsorientering august 2013 LAD WALL STREET DØ OG BEFOLKNINGEN LEVE Den nye ATP-chef advarer om, at man ikke kan være sikker på, at centralbankernes økonomiske medicin virker og kan redde økonomien.

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Nyhedsorientering august 2012 GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked

2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked Indhold: 1 Ny selskabslov - selvfinansiering og koncerninterne lån 2 Kommissionen har offentliggjort information om den påtænkte regulering af det europæiske derivatmarked 3 Højesterets dom af 6. oktober

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere