ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE"

Transkript

1 Nyhedsorientering juli 2010 ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 1. juli om et»tsunamivarsel«for det globale finanssystem, som den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche netop har udsendt. Finanssystemet kan være væk allerede fra midten af juli, så nationer må træffe de fornødne forholdsregler i form af indførelsen af en Glass/ Steagall-bankreform. I Tyskland forbereder regeringen et 111-sider langt lovforslag i den retning. Den danske regering må komme i omdrejninger med et sådant program og fejre 10-året for Øresundsbroen med iværksættelse af bygningen af Kattegatbroen og andre store projekter. Hele mødet kan ses og høres på Lad os fejre Øresundsbroen med Kattegatbro Danmark er på vej på sommerferie. Det hele er ved at lukke ned, samtidig med at man i resten af verden arbejder på højtryk med panikmøder, specielt i den finansielle verden. I dag er det også 10 årsdagen for Øresundsbroen, en bro og et projekt som folk havde snakket om i århundreder, men som til sidst blev til virkelighed, og som kan være inspirator til det, vi bør gøre i dag. På den ene side skal vi selvfølgelig afværge den truende økonomiske flodbølge, der er på vej, men samtidigt skal vi også have blikket stift rettet imod fremtiden og fremtidens behov, og sørge for at Øresundsbroen og Storebæltsbroen ikke kommer til at stå alene, men får følgeskab ikke bare af en Femern Bælt-bro, men også af en Kattegatbro, en Helsingør/Helsingborgtunnel og et dansk magnettognet. I det hele taget den form for investeringer der rækker tyve, halvtreds, hundrede år ud i fremtiden. Det er det, der er det egentlige langsigtede svar på den krise, vi står med her. Men lad os zoome tilbage på nuet. Mens Danmark går på sommerferie, så udstedte LaRouche, hvad man kan kalde et to ugers-varsel i USA, i et interview han lavede på LaRouche-tv i tirsdags, hvor han sagde: Nu udsteder jeg varslet. Det er nu der skal handles. Handler man inden for de næste 2 uger, så kan man undgå, at en gigantisk finansiel og økonomisk flodbølge rammer verden. Handler man ikke inden for de næste 2 uger, jamen så ved man ikke, KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 hvornår de ulykker, der allerede nu er forprogrammeret til at ske, rammer. Det er ikke sikkert, at det er om 2 uger, det kan også være om 4 eller 6, det ved vi ikke. Men vi ved, at handler vi ikke her og nu, inden for de næste dage og de førstkommende uger, så er det ude af vores hænder. Så er vi ikke længere herre over, hvordan vores skæbne ser ud. Så vi skal handle, mens vi kan. Det problem vi står med er, at politikerne lige nu nægter at bruge deres fornuft. De nægter at bruge deres erkendelsesevner. De er som folk, der står på stranden i Thailand og siger:»tsunami, flodbølge, hvad snakker I om? Se på havet, det er den mest vidunderlige dag, man kan forestille sig. Her er der badeferie, der er ikke en krusning på vandet. Mine sanser siger mig, at alt er OK. Derfor gider jeg ikke høre på alt det der«. Og så gør man, som vi har beskyldt den danske regering for at gøre det, med billedet i vores sidste kampagneavis af de tre abekatte, der hverken hører noget, ser noget, eller har noget at sige. Man håber på det bedste. Man håber på, at det nok går, som det har gjort indtil nu.»ja, men var der ikke noget om at LaRouche og Schiller Instituttet advarede om en global finanskrise, som nu faktisk er kommet, og som man febrilsk har forsøgt at håndtere de sidste to år?jo, det er rigtigt nok. Schiller Instituttet og LaRouche fik ret sidste gang. Men, derfor er det jo ikke sikkert, at de får ret igen, vel? Vi kan jo håbe på det bedste. Lige nu er krisen jo snart forbi. Arbejdsløsheden stiger jo ikke så meget, som vi havde frygtet, og nu begynder der at komme gang i hjulene igen. Så lad os nu slå koldt vand i blodet, og så se hvad der sker!«for en måned siden udgav vi Schiller Instituttets kampagneavis nr. 11, om at det er nu vi skal gribe ind med bankreformer i form af en Glass/Steagall-lovgivning. Vi deler den ud på gaden, men den blev faktisk også sendt til samtlige folketingsmedlemmer. Vi sendte den også til de forskellige ministre, ja sågar til de forskellige borgmestre her i kongeriget, og regionsformændene, for at alle skal have en ide om, hvad der er på vej af ulykker. Men også: Hvad er det for et hemmeligt arsenal af værktøjer, der ligger i den værktøjskasse, man indtil nu endnu ikke har gjort brug af? Brev fra økonomiministeren Symptomatisk for det problem vi står med lige nu, er det brev som vi fik fra økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen [dateret 28. juni 2010]. Nu er det ikke sådan, at jeg normalt publicerer korrespondance, jeg får fra danske ministre, hvis det var tænkt konfidentielt. Men det var det her ikke. Det var rettet til Schiller Instituttet, med attention til Tom Gillesberg, i anledning af et brev de modtog sammen med vores seneste kampagneavis om Glass/Steagall. Brian Mikkelsen svarer, på vegne af sig selv og beskæftigelsesministeren, efter at have takket for brevet:»regeringen har handlet resolut og målrettet på krisen. Der er gennemført en lang række initiativer for at understøtte den finansielle sektor og aktiviteten i dansk økonomi i lyset af den omfattende internationale økonomiske krise. Herunder har der været et markant løft i de offentlige investeringer, og væksten i de offentlige investeringer har i 2009 og 2010 været højere end i samtlige andre OECD-lande.Formålet med genopretningsaftalen har været at betale regningen for krisen. Aftalen styrker den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Derudover er der gennemført initiativer, som vil bidrage til at styrke arbejdsudbuddet og dermed den fremtidige velstand. Det er helt nødvendigt med en genopretning af de offentlige finanser for at styrke troværdigheden om finanspolitikken og den faste kronekurs.med hensyn til regler for det danske og internationale finansielle system er der internationalt set iværksat en række initiativer som svar på den finansielle krise. Disse koordineres i regi af G-20 og Basel-komiteen. Danmark støtter internationale løsninger og forsøger via det europæiske samarbejde at påvirke de konkrete initiativer. Hertil kommer, at vi i Danmark selvfølgelig må tage de initiativer, der er nødvendige fra en mere national vinkel.«så han siger, at de ingenting vil gøre. Det er ikke noget problem. Vi gør, hvad alle de andre gør, og hvis vi gør som alle de andre, og hvis det går rigtigt galt, så står vi i hvert fald ikke alene. Så kan vi sige, jamen vi kunne ikke vide bedre. Al den bedste ekspertise sagde, at vi skulle handle på den måde. Det vil sige: Eftersom alle de andre går ned til stranden til den store midsommerfest, selv om der er udstedt tsunamivarsel, [så skal vi gå med] for når alle de andre står der, så må det vel være i orden. Og G-20? G-20 havde netop et topmøde i Toronto, og hvad kom de op med? Absolut ingenting. Men i modsætning til hvad der sker i kongeriget Danmark lige nu, så er der faktisk en intens diskussion rundt omkring i andre lande, om hvad man skal gøre for at overleve. Tyskland forbereder banklovgivning Der hvor vi ser det mest markante skifte, det er i Tyskland, hvor man under indtryk af den krise der har været indtil nu, og under indtryk af, at Tyskland er udråbt til at skulle være den finansielle malkeko, der skal betale for at man på en eller anden magisk måde redder alle europæiske banker og andre banker, der måtte have problemer med lån, de har givet til Euro-landene. Det er noget, som Tyskland skal tage sig af. Det må den stærke tyske økonomi betale. Til det har man i Tyskland lige nu svaret:»det vil vi simpelthen ikke være med til. Det kan vi simpelthen ikke være med til mere«. Man annoncerede i tirsdags, at man lige nu i den tyske regering arbejder med et 111-sider langt lovforslag, som med det vi har set indtil nu for lovforslaget har ikke været frigivet til offentligheden endnu vi ved kun, hvad der har stået i medierne, at det har udgangspunkt i et fem-punktsprogram, som blev skrevet for tre måneder siden. Det er tilgængeligt, og i det her fem-punkts-program for finansiel regulering i Tyskland, så siger man grundlæggende: Vi må selvfølgelig redde visse banker, som er hvad man kalder sy- 2 Schiller Instituttet juli 2010

3 Schiller Instituttets kampagneavis nr. 11 udkom i juni i eksemplarer. Den kan bestilles fra Schiller Instituttet på eller downloades på stemrelevante banker, det vil sige banker, som, hvis de går ned, vælter hele finanssystemet. Det kan vi ikke sidde overhørig. Derfor må vi have en strategi for, hvad vi gør vi ved dem, hvordan vi redder dem. Men det, som der her papir så siger, er at måden det må gøres på, er ikke som tidligere, at staten bare går ind og overtager alle de dårlige lån, der måtte være. Det er i stedet, at staten kan gå ind og overtage disse banker og dele dem op: En del som er systemrelevant, og som er vigtig for den fortsatte økonomi, normal indlåns- og udlånsaktivitet osv., den del af bankerne skal videreføres. Det kan så ske ved, at de tyske finansmyndigheder, eller noget der kommer til at hedde Stabilitetsfonden, sælger de dele af aktiviteterne videre til en anden bank, eller, hvis man ikke kan finde en køber, selv driver det videre. Lidt som man gør i Danmark med selskabet Finansiel Stabilitet, som man dannede til at overtage nødlidende danske banker i forbindelse med finanskrisen. Men i modsætning til det her danske selskab for Finansiel Stabilitet, som redder alt, når en bank går ned, så siger man i Tyskland, at man kun skal redde de dele, der er systemrelevante, de dele føres videre, normale bankaktiviteter etc., mens man kan lade resten blive i det gamle selskab og underkaste det en konkursbehandling. Det vil sige, at man i det her lovforslag, efter hvad vi ved indtil nu, læner sig kraftigt op ad den tidligere Glass/ Steagall-lovgivning i USA. Det som vi fra Schiller Instituttets side, som næsten de eneste, har talt om de sidste par år, som en helt afgørende del af at løse den globale finanskrise og få orden på tingene igen: Man må gå igennem finanssystemet og skille skidt fra kanel. Man må redde de dele af bankernes aktiviteter, der er relevante for økonomien, ind- og udlån til normale personer og virksomheder, folks pensionsopsparing osv., men samtidig afskrive den finansielle spekulation, derivater og lign. Lad det gå ned. Vi kan ikke redde alt, så lad os redde det vigtige. Som en del af det tyske forslag siger de, i det 5-punktsprogram der var udkastet, som man udarbejdede lovforslaget på baggrund af, at bankerne i Tyskland skal betale ind til sådan en Stabilitetsfond, ligesom det sker her i Danmark med Finansiel Stabilitet. Men ikke alle skal indbetale det samme. Afgiften vil på den ene side afhænge af bankens størrelse, for man har i dag banker, der er»too big to fail«, der er så store, at man ikke kan lade dem gå ned, fordi det ville være katastrofalt for hele økonomien. De skal derfor betale en langt højere risikopræmie, fordi de udgør en langt højere risiko for systemet. Det andet er det man kalder forbundethed, dvs. at de banker der har mange og farlige internationale relationer det er bl.a. dem der handler med derivatpapirer også skal betale en langt højere risikopræmie. Gode gamle kedelige banker derimod, der sidder ovre i Bælum og låner ud til det lokale erhvervsliv, og ikke er eksponeret til en stor risiko efter danske forhold, som f.eks. en eller anden bank i Schleswig-Holstein, der aldrig er involveret ude på de store finansmarkeder, skal betale en langt mindre risikopræmie til fonden. Det her diskuteres i Tyskland. Det er ikke klart, præcis hvor det ender. Det er ikke klart, om det er nok, og det er heller ikke klart, hvornår den her lov træder i kraft. Det virker smart at lave en god lov, der kan træde i kraft ved årets udgang, men hvad hjælper det, hvis alle bankerne er gået neden om og hjem inden? Men det at man gør det her i Tyskland, det sender et signal om, at man nu opererer ud fra en anden virkelighed. Hvis Tyskland skal overleve som en fungerende nation, kan man ikke sidde og vente på at G-20 eller nogen derude kommer med reguleringer. Tyskland må gøre noget her og nu, hvis man skal overleve, og alle andre lande, der tager deres fornuft til fange, må gøre det samme. Lyndon LaRouche var som sagt på LaRouche-tv i tirsdags med en meget dyster advarsel om, at»i skal gøre noget i løbet af de næste to uger, for I ved ikke, hvor lang tid I har«. Han pegede også helt specifikt på Tyskland, som noget der ligner, det der må gøres i USA, hvor LaRouche har været den drivende kraft for en genindførelse af Glass/ Steagall-lovgivningen. Gør vi ikke noget nu, kommer der et sammenbrud i EU, og det sammenbrud vil medføre et sammenbrud i USA. Sammenbruddet i Europa og USA vil så flytte sig til Asien. Det vil trække Asien med ned: Kina, Rusland, Indien osv. Lige nu har vi en gruppe af banker, den meget berømte Inter Alpha-gruppe, som vi har snakket en del om, der er under ledelse af lord Rothschild, og som lige nu kontrollerer 75% af verdens bankaktiviteter på den ene eller anden måde. Det er, hvad der kan ryge når som helst. Der er AIG. De, der husker tilbage til tiden lige efter, at man ikke reddede Lehman Brothers, da krisen begyndte for et par år siden, hvor den her omgang af krisen begyndte, vil erindre, at man efterfølgende reddede det her store forsikringsselskab AIG. Man sagde, at det var en så central spiller på det globale derivatmarked, at hvis de var gået ned, så ville alt juli 2010 Schiller Instituttet 3

4 være gået ned. Lige nu snakker man så åbent om, at AIG er på vej til at gå bankerot en gang til, på trods af de 200 milliarder dollars man stoppede i AIG for to år siden. Federal Reserve forbereder hyperinflation LaRouche advarer imod, at man gør det, man har tænkt sig at gøre netop nu. Jeg kan som en bisætning nævne, at Federal Reserve, Den amerikanske Føderalbank, har annonceret at de mia. dollars de indtil nu har haft som udlån til forskellige ting det er enormt mange penge der bliver lånt ud til banker med noget finansielt giftaffald som sikkerhed, vil blive øget til mia. dollars. Fra mia. til mia. er over en fordobling. Og hvad har man nu tænkt sig at gøre? [Chefen for Federal Reserve] Ben Bernanke fik tilnavnet»helikopter Ben«, fordi han var en tilhænger af den økonomiske skole, der sagde, at hvis der virkelig kommer krise i finansverdenen, og økonomien begynder at stramme til, så er der kun en ting at gøre: At laste masser af pengesække op i helikopterne og så flyve ind over storbyerne og smide pengene ud, så folk får penge og kan sætte gang i forbruget. Det man i de sidste ti år har gjort i Japan, hvor økonomien har ligget underdrejet, mens den japanske stat er blevet gældsat som ingen anden på denne klode nogensinde, gennem bare at pumpe penge ud til en ekstrem lav rente. Har det virket? Nej. Hvad vil effekten af denne politik være? LaRouche siger: Der er ingen tvivl om sagen. Fortsætter man det her, så ryger man direkte ind i global hyperinflation. Det her er Weimar-Tyskland anno 1923 på verdensplan. Og det er måske årsagen til reaktionen i Tyskland. De har prøvet det før. Alle tyskere har det siddende på rygraden, selv om ikke særlig mange af dem var i live i De føler kulturelt og historisk, at man bare ikke skal have hyperinflation. Det er ikke spor morsomt, når alle mister deres opsparing, og man behøver en trillebør [til pengene], når man skal ned efter morgenbrød. Den vej bør man aldrig gå igen. Ikke desto mindre er det den globale strategi netop nu. Mens den finansielle verden oversvømmes med penge, så udsultes den fysiske økonomi, den vi egentlig alle sammen skal leve af, den der skal producere det brød, de bøffer og de industrivarer, som vi alle sammen skal leve af. I USA blev det sat meget hårdt op, for Den amerikanske Kongres skulle have vedtaget en række love inden den 1. juli, som ikke blev vedtaget, fordi Obama ikke syntes det var vigtigt nok, til at han skulle presse det igennem. To millioner amerikanere står til at miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse, som måske ikke er fantastisk stor, men som dog er der, fordi der blandt lovene der ikke blev vedtaget, var en forlængelse af perioden for deres arbejdsløshedsunderstøttelse. Der er ikke brug for to millioner amerikanere ekstra, der render rundt uden job og uden penge, og som mister deres hjem. Der er nok familier på gaden i forvejen. Men de får altså ikke nogen forlængelse af deres understøttelse. Samtidigt så har den kære Obama, som alle her i Danmark tror, vil give sygesikring til de fattige osv., heller ikke fået vedtaget en lov, der skulle forlænge finansieringen af medicintilskud og sundhedsbehandling for de fattige. Delstaterne giver tilskud, som de så får refunderet af centralregeringen. De penge blev ikke bevilget, hvilket betyder, at en hel masse fattige folk slet ikke får nogen sundhedsbehandling, som de ellers ville have fået, for delstaterne er bankerot. Der er ingen penge at gøre godt med. De er i forvejen i gang med at fyre alle de offentlige ansatte, politifolk, lærere, sygeplejersker osv. Der fyres på samlebånd i delstaterne, og det vil snart medføre lovløse tilstande, hvis man ikke gør noget. LaRouches konklusion i sit interview med LaRouche-tv, og også i den webcast han havde den 26. juni, er at skal disse problemer løses i USA, så er det kun centralregeringen, der kan gøre det. Delstaterne kan ikke skabe penge, de kan ikke skabe kredit. Det kan kun centralregeringen gøre, og derfor er det Obama og Kongressen, der skal gøre det. Men hverken Obama eller Kongressen har tænkt sig at gøre noget, og der er derfor en dramatisk overlevelseskamp i gang, og ifølge LaRouche er der ingen vej uden om: Obama må væk. Obama tager kun imod ordrer fra London, fra briterne, fra City of London, og han er ligeglad med amerikanerne, han er ligeglad med USA. Han kommer ikke til at gøre noget som helst [for sit land og sin befolkning]. Obama fyrer McChrystal Det kan udover på det økonomiske område ses to andre steder. På det strategiske, hvor der, som de fleste har set, var en meget dramatisk udskiftning af lederen for den militære operation i Afghanistan. General McChrystal, som indtil nu har været øverstkommanderende for NATO-styrkerne i Afghanistan, kom ud i et kritisk interview i Rolling Stone Magazine, hvorefter stenene begyndte at rulle. Han kom ud og sagde, at de der civilister i Washington ikke har fattet noget som helst, Obama og hans folk inklusive. Det medførte, at han måtte stå skoleret for Obama, og blev fyret. Han blev erstattet af sin overordnede, general Petraeus. Efterfølgende kom det frem, at det ikke bare drejede sig om interviewet i Rolling Stone Magazine. McChrystal havde gjort det klart på en konference, med ikke bare det amerikanske politiske lederskab, men også de allierede der er med i Afghanistan, at det ikke går fremad, men derimod tilbage, i Afghanistan. At man ikke er på vej til at kunne trække sig ud af Afghanistan, men tværtimod behøver flere tropper og penge. Og at man slet ikke kan drømme om, at der vil ske en umiddelbar forbedring af situationen over de næste seks måneder. Tværtimod må man regne med, at det vil blive meget værre. Så gik det McChrystal, som det tidligere gik de budbringere, der kom med dårligt nyt til kejseren. Kom man med gode nyheder, blev man belønnet med sin vægt i guld. Kom man med dårlige nyheder, mistede man hovedet, og blev hængt ud til skræk og advarsel. Som LaRouche har understreget det igen og igen, skal man, hvis man vil forstå Barack Obama, have sin historiebog ned fra hylden og studere kejser Nero og Neros overgreb samt hans psykiske profil, som den var, mens Romerriget brød sammen om ørene på ham. Det Nero var fokuseret på, 4 Schiller Instituttet juli 2010

5 var sine egne ting og sager. Man har det her berømte udtryk om, at Nero spillede violin, mens Rom brændte. Og så må man sige, at Nero var en civiliseret fyr i forhold til Obama. Jeg tror i hvert fald ikke, at Obama spiller violin. Hvorom alt er, så vil Obama ikke lytte til virkeligheden. Obama gør hvad briterne siger, at han skal gøre. Det er så det. Atombombe kan stoppe olieudslip Vi ser det i sagen om dette olieudslip i Den mexicanske Golf, som allerede nu er på vej til at blive den uden sammenligning største menneskeskabte miljøkatastrofe i historien. Naturen har før lavet nogle ulykker, som overgår det vi kan gøre, men det her har store konsekvenser. Og det er ikke en lokal amerikansk affære. De her tønder olie, som hver eneste dag fosser ud i Den mexicanske Golf, de bliver ikke i Den mexicanske Golf. De render selvfølgelig ind og rammer kysterne i Louisiana, Florida osv., men lige nu er olien også ved at blande sig med Golfstrømmen, og i samme øjeblik den kommer med i Golfstrømmen, så går den op langs hele den amerikanske østkyst, og den kommer også over til os, over til Nordeuropa. Så det er meget dramatisk. Jeg tror, det er den 84-tyvende dag efter det her olieudslip startede, og der er intet sket [for at stoppe det]. Obama, USA s præsident, har ikke gjort andet end at tage ned til kysten en gang imellem og få lavet nogle»foto opportunities«. Som det står lige nu, må man forberede at lukke udslippet med en kernevåbeneksplosion. Man må simpelthen specieldesigne en lille atombombe, som man så fører ned under havbunden, og eksploderer den på en måde, så der ikke kommer radioaktivt udslip op til os. Det kan man designe den til, og sørge for at lukke hullet godt og grundigt. Det skulle man have begyndt at forberede allerede for knap tre måneder siden, men der er intet sket. Man må i gang med at forberede det nu, for tid er en meget vigtig faktor her. Hver dag der går, fortsætter olien med at fosse ud, og sandsynligvis så øges mængden af olie, som tiden går. Obama kontra LaRouche Så det at Obama ikke har gjort noget endnu, det understreger bare, at han må væk, hvis der skal ske noget. Så vi må sørge for, at det politiske oprør i USA, det voksende politiske oprør i den amerikanske befolkning, kanaliseres i en retning, hvor der er løsninger. Hvor der er en vej ud af det her. Det er det LaRouche-bevægelsen i USA har ansvaret for, for der er ingen andre, der har forudset krisen. Der er ingen andre, der har en idé om, hvordan vi kommer ud af krisen. Alle andre, specielt i den politiske proces, har haft travlt med at tænke på deres politiske karrierer og føre sig frem. Men hvordan man skal løse denne globale økonomiske krise, det er der ingen, der har den fjerneste ide om. Derfor stiller vores folk også op til forskellige valg. Ikke til alle valg, for det har vi ikke resurserne til, men vi har tre folk fra vores ungdomsbevægelse, fra LaRouches Ungdomsbevægelse i USA, som har stillet op til valg. Kesha Rogers, som er opstillet i Texas [og som efter at have vundet det demokratiske primærvalg den 2. marts er demokraternes kandidat i det 22. kongresdistrikt ved valget i november]. Rachel Brown, som er opstillet imod lederen af repræsentanthusets finansudvalg, Barney Frank, et af de kongresmedlemmer, der har gennemført disse vanvittige økonomiske hjælpepakker med den stik modsatte effekt, end det man fortalte befolkningen, det ville have. I stedet for at redde den fysiske økonomi, har man reddet finansverdenen. Og så Summer Shields, som stiller op i Californien imod formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. De kører alle tre meget aktive kampagner, og det begynder faktisk at have en effekt. Der var et indslag, som man kan se på LaRouchePAC-siden. Et vælgermøde i en lokal demokratisk klub i Massachusetts, i Boston, hvor Rachel Brown var inviteret sammen med Barney Frank til at fortælle de demokratiske partifolk, hvad de havde tænkt sig at gøre for dem og for verden. Hvorfor man skulle stemme på dem. Rachel Brown gennemgik krisen og hvorfor vi skal have Glass/Steagall, og hvorledes Barney Frank i stedet for at have taget kampen op, havde gjort det stik modsatte, nemlig at forhindre de løsninger, som LaRouche havde lagt frem. Hun fortalte også at USA skal til Mars. Bagefter talte Barney Frank, og hvad sagde han? Han begyndte skridt for skridt at fortælle, at det her, som Rachel siger, er forkert. Og så sagde han, at den her Glass/Steagall-lovgivning, den stemte jeg imod ophævelsen af i Ellers gik hans foredrag ud på, hvorfor man ikke skal lytte til Rachel... Barney Frank siger altså, at han skam stemte imod ophævelsen af Glass/Steagall-lovgivningen, men som man kan se i de daglige opdateringer på LaRouchePAC-TV, så sagde han dengang, for ca. 10 år siden, at desværre måtte jeg stemme imod ophævelsen af Glass/Steagall-lovgivningen, på grund af en teknikalitet. Der var nogle ting vi ville have med i lovforslaget, som ikke var med. Men jeg er glad for at det bliver gennemført, for det her gør det meget bedre for bankerne, og finansverdenen vil komme til at tjene langt flere penge. Derfor vil vi alle få det meget bedre! Så vi er nu er i gang med at afsløre for offentligheden, hvordan disse politiske ikoner har løjet, svindlet og bedraget befolkningen i mange år. Vi fanger dem i deres løgne, og sætter det hårdt op imod det faktum, at der rent faktisk findes et konstruktivt alternativ. For det er fupnummeret i det her. Politikere stiller sig op siger:»ja, det er sørme sørgeligt, at den græske befolkning er tvunget til at gå ned i levestandard. De er tvunget til lige at skære 20% i deres levestandard, og det er sørme sørgeligt, men der er jo ingen anden udvej! Vi i Danmark, vi må jo hellere tænke på, at vi jo skal leve op til EU s konvergenskrav osv. Derfor må vi lige spare 24 milliarder kroner. Det gør vi jo ikke, fordi vi kan lide det, men der er jo ikke andre udveje!«og på lignende vis:»vi er tvunget til at give garantier til de danske banker, i størrelsesorden ca. 700 milliarder kr. juli 2010 Schiller Instituttet 5

6 Det er ikke noget vi kan lide, men der er jo ingen anden udvej!«når nu politikerne siger alle disse ting, så er det FUP. Der er nemlig et alternativ. Der er et alternativ til at bruge alle ressourcer på at redde de finansielle institutioner, og det er at lade de spekulative dele af de finansielle institutioner gå neden om og hjem, og så sætte dem under konkursbehandling. Fokusere på at redde den fysiske del af økonomien: industri, landbrug, den normale økonomi, den vi rent faktisk skal leve af, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Investeringer i infrastrukturen, videnskab osv. Så der er i allerhøjeste grad et alternativ, og det er det, som lige nu er slåskampen! Kan vi få det her alternativ på banen hurtigt nok til, at det hele ikke bare for lov til at bryde sammen, og vi dermed risikerer kaos og krig. Det er det, det drejer sig om i USA i øjeblikket. Når vi når frem til november, så vil størstedelen af den siddende kongres blive stemt ud, simpelt hen fordi folk er så vrede på dem, men vi kan bare ikke sidde og vente til november, med at få en anden politik igennem. Det skal faktisk ske allerede nu. Og i den hovedrengøring der skal til, skal der også nogle løsninger ind, og vi må sørge for, at de løsninger kommer på bordet. Bill Clinton var netop på besøg i Moskva, hvor han bl.a. havde et længere møde med statsminister Putin. Hvis Obama afsættes som USA s præsident, er vejen banet for LaRouches forslag om en 4-magts-alliance mellem USA, Rusland, Kina og Indien, der kan lægge grunden til et nyt finanssystem. Man vil afskrive en masse fiktive finansielle værdier, gå tilbage til faste valutakurser, og skabe kredit til store infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning i stedet for spekulation. Den nye spionskandale var et forsøg på at fohindre et sådant amerikansk-russisk samarbejde. Glass/Steagall i Europa Det samme gælder her i Europa. Jeg har længe følt, at vi har talt for døve øren, når vi har gentaget Glass/Steagall igen og igen. Det har vi sagt i Danmark, i Tyskland, i Italien, i Sverige, og tilsyneladende er der ingen, der har lyttet. Men så alligevel. Vi ser nu, hvad der sker i Tyskland. Samtidig er der et voksende momentum i Italien for en Glass/Steagalllovgivning. Finansminister Tremonti som åbent har været ude og erklæret, at han i mange år har læst LaRouches tidsskrift Executive Intelligence Review og har lært rigtig meget af det er kommet ud og har angrebet derivater, angrebet de her finansbobler, og har sagt, at vi må studere Glass/Steagall. At vi skal have et nyt Bretton Woods-finanssystem. Det har han faktisk været ude i diskussionen med gennem flere år. Samtidigt begynder andre politikere i Italien at rykke. Oskar Peterlini rejste spørgsmålet om Glass/Steagall i Det italienske Senat og har nu en resolution sammen med 12 andre senatorer, om at det her må gennemføres nu. På lignende måde har Catia Polidori i deputérkammeret i Italien, som jeg tror kommer fra regeringskoalitionen, skaffet 24 medunderskrivere på, at man skal have en Glass/Steagalllovgivning igennem i Italien. I Frankrig er det blevet en meget stor diskussion, specielt blandt socialisterne. Poul Nyrup Rasmussen var for nylig nede til diskussioner med dem, som formand for de europæiske socialdemokrater. Det var et meget stort diskussionsemne. Glass/Steagall, hvordan gør vi det her? Hvordan griber vi ind imod finansspekulationen her i Europa? Selv i den franske regering, med alt hvad den indeholder, er der et stigende pres for, at det ikke kun er Tyskland, der skal redde sig selv, men at man må finde en eller anden måde at lave noget sammen med Tyskland på. Der er et pres for, at Frankrig også skal findes på landkortet i fremtiden. Der kom faktisk en rapport ud fra Bank for International Settlements (BIS) her for at par dage siden, som jeg ikke vil gå igennem i detaljer, men jeg vil bare nævne, at de havde tal for hvor eksponeret bankerne i de forskellige europæiske lande var overfor EU-landene, overfor kollaps som det vi har set i Grækenland. De lande, som uden sammenligning står med den største hovedpine i den sammenhæng, er Tyskland og Frankrig. Det er dem, der står til at gå ned med at brag på det her, og som derfor er tvunget til at gøre noget. I Tyskland er en af grundene til, at Merkel-regeringen og koalitionen gør noget lige nu, at de er under et enormt pres. Det at man er blevet tvunget til at lade de tyske skattebetalere gå ind og kautionere for dårlige lån til Grækenland og til andre EU-lande, det er ikke noget Merkel gjorde frivilligt. Vi snakker trods alt om, at den sidste hjælpepakke var på 750 mia. euro, og dem der skulle betale den største portion af det, det er Tyskland. Faktisk var det sådan, at da den lov skulle igennem, var det under protest fra Merkel, men til sidst bukkede hun så under for presset. Da så Horst Köhler, den tyske præsident, kom hjem fra en rejse, stod Merkel ude i lufthavnen og sagde: og så skal du for øvrigt lige underskrive den her lov, om at vi skal give et par hundrede milliarder euro til de her andre lande. Det skal helst være i dag, for det haster. Præsident Horst Köhler blev meget vred over situationen det kan man da ikke men underskrev den så, under protest, den næste dag. Det har nok været medvirkende til, at han besluttede sig for at han ikke ville være tysk præsident mere. Der er et enormt pres i Tyskland fra baglandet, fra CDU/CSU som er Angela Merkels parti, men også fra hele industrien, fra de små og mellemstore virksomheder, fra befolkningen, om at nu må det være nok.»euroen er en trepattet ko, som vi blev tvunget til at købe, men uden at vi havde lyst til det. Nu har vi fået bevis for, at det her ikke engang er en gangbar valuta i fremtiden. Derfor vil vi have D-marken tilbage, den gode gamle D-mark, hellere i dag 6 Schiller Instituttet juli 2010

7 end i morgen.«det er under det pres, at Merkel-regeringen nu bevæger sig. Merkel-regeringen kan faktisk vælte når som helst. Som de fleste har set, så skulle man vælge en ny tysk præsident efter Horst Köhler gik af, og det var først i tredje valgrunde, at man kunne få valgt den kandidat, som Angela Merkel havde udpeget. Så man er meget presset, og det man er presset af, det er, at Tyskland skal dække disse enorme udgifter til at redde den finansielle sektor, hele den finansverden som ikke kan reddes. Infrastrukturinvesteringer er nøglen Samtidig har man i Tyskland forsømt det, som er nøglen til, at Tyskland kan overleve i fremtiden: Massive investeringer i den interne tyske økonomi. Store infrastrukturprojekter, kernekraftværker, videnskabelige satsninger, magnettog, broprojekter osv. Der er ikke så mange øer, som her i Danmark, men hvorfor fik vi ikke bygget Femern Bæltbroen efter Øresundsbroen, som det var tænkt? Pga. den tyske modstand, fordi der var konsensus i Tyskland om, at vi ikke skulle lave store investeringer. Det er det, man også skal i gang med i Tyskland, hvis man skal overleve, hvis man skal sætte gang i tingene. En ting, som vi faktisk var gode til her i Danmark: Under indtrykket af Berlin-murens fald i 1989, så blev vi i Danmark så begejstrede, at vi sagde:»nu gør vi det. Vi har i århundreder snakket om at bygge en Storebæltsbro. Nu gør vi det. Nu gør vi det«. Og vi fik faktisk en Storebæltsbro. Da Storebæltsbroen voksede frem, blev vi så begejstrede, at vi sagde:»nu bygger vi også en Øresundsbro«, på trods af at svenskerne var meget, meget fodslæbende, de gjorde alt hvad de kunne for at sabotere den med miljøundersøgelser etc., så fik vi en Øresundsbro. Derefter var det meningen, at der skulle bygges en Femern Bælt-bro, men det blev stoppet. Den må i gang nu, hellere i dag end i morgen. Og så skal vi fuldføre det der mangler. Det er Kattegat-broen. Det er en Helsingør/Helsingborg-tunnel. Og et dansk magnettognet eller højhastighedstognet. Magnettog er smartere. De accelererer hurtigere. De har mange fordele, men hvis man absolut synes det er for smart, så bygger kineserne nu en ny generation højhastighedstog, som faktisk kører 350 til 400 km/t. Så vi skal have et højhastighedstognet internt i Danmark, men vi skal også havde Danmark koblet på resten af Nordeuropa med et højhastigheds tognet. Dvs. Stockholm, Göteborg, Oslo, ned til Hamburg, til Berlin osv. Vi skal sørge for, at vi slipper for at skulle sidde i bumletog i fem timer, når vi skal ned på besøg i Hamburg, når man i virkeligheden bare burde stige på et tog og være fremme efter en time eller halvanden. Så alt det her skal i gang nu, og så er der en ting til, som vi må gøre op med, hvis vi skal overleve. Man har lige besluttet at bygge en ny havvindmøllepark ved Anholt. Man snakker om en udgift på milliarder kroner. Det er næsten en Storebæltsbro. Det er en enorm investering. Det skal DONG Energy gøre. Hvorfor vil DONG Energy gøre det her? Hvorfor vil de vide af en så risikabel investering? Fordi de har fået garanti for, at de får en el-pris svarende til 1,05 kr. per kilowatttime. Det lyder måske billigt, når man kigger på sin el-regning derhjemme, men det skyldes skatter og afgifter. Lige nu er prisen på elektricitet, der købes og sælges i Danmark, ca. en tredjedel af det. Så ud fra en eller anden idiotisk absurd idé om, at det er godt at have vindmøller, der står og snurrer, så skal vi betale tre gange så meget for elektriciteten, end hvis det havde været et af vores gængse kraftværker, der producerede strømmen. Kernekraft i stedet for dyre vindmøller Ikke nok med det. Lige ovre på den anden side af vandet, ovre i Sverige, har man nu efter flere årtiers idioti besluttet sig for at gøre op med ideen om, at man skal afvikle kernekraften i Sverige. Man har besluttet, at man skal have ti nye kernekraftværker på benene hurtigst muligt, så Sverige i fremtiden vil have en billig og en sikker energiforsyning. Så man slipper for at skulle betale el-priser alt efter hvordan vinden blæser. Så de har nu, efter meget om og men, taget deres fornuft til fange. Skal Danmark bruge de penge, vi burde investere i hospitaler, i skoler, i vores velfærd, på vindmøller ude ved Anholt? Hvor de for i øvrigt bare kommer til at stå og se forfærdelige ud? Vi burde i stedet for gå med og sige:»fint! I skal bygge kernekraftværker. Lad os få et par stykker med. Vi vil for øvrigt gerne være med i produktionen af dem, for det her er spændende teknologier. Det er der, fremtiden ligger. Vi vil også være en del af fremtidens samfund, hvor kernefysik spiller en afgørende rolle.«vi skal have det her i gang. Vi vil selvfølgelig fra Schiller Instituttets side levere de fornødne ideer til folk her, som vil slås for, at der faktisk skal være en fremtid for Danmark. Jeg vil bare nævne, at samtidig med de forandringer, der nu er i gang i Tyskland, under ledelse af Helga Zepp- LaRouche, presset for økonomiske reguleringer, Glass/ Steagall osv., som så skal følges op af massive investeringer, hvis det skal lykkedes, på samme måde har lederen af LaRouche-kampagnen i Frankrig, Jacques Cheminade, som nu er 65 år gammel, og dermed er kvalificeret til at gå på pension efter danske forhold, annonceret, at han stiller op til præsidentvalget i Dem der har god hukommelse kan huske, at han faktisk var en officiel præsidentkandidat i 1995, hvor han chokerede hele det franske politiske etablissement gennem at få 500 borgmestre til at skrive under på, at han skulle være præsidentkandidat. Grunden til at han allerede nu annoncerer, at han stiller op i 2012, er, at med den nuværende økonomiske og politiske situation er der ingen der ved, om den franske præsident sidder frem til Der er så mange korruptionsskandaler, der kører i Frankrig lige nu, at Sarkozy kan blive tvunget til at træde tilbage allerede i år. Hvis man forventer, at EU skal komme op med en plan til at håndtere det her, så kommer man til at vente forgæves, for det kommer EU ikke til. Lederen af foreningen af de europæiske fagforeninger, John Monks, kom faktisk ud i en række artikler i den europæiske presse, Financial Times og andre steder, og fortalte om et møde, han havde haft med juli 2010 Schiller Instituttet 7

8 Tysklands regering forbereder opdeling og konkursbehandling af nødlidende banker. Hvad gør Danmark? Under den kommende tyske banklov, vil staten ikke længere overtage alle krav på en insolvent bank. Hvis banken er systemkritisk vil man overtage den, men kun redde de vitale dele. De andre dele kan få lov til at gå konkurs. Danmark må også forberede sig på bankproblemer. I stedet for at lade staten garantere alt, må vi skille skidt fra kanel. Vi skal redde det, der er vigtigt for realøkonomien, men underkaste spekulative værdier konkursbehandling. Barroso, formanden for EU-Kommissionen. Der havde han simpelthen fået at vide: Hvis I ikke accepterer nedskæringer, som vi ser det nu i Grækenland, og ikke accepterer det andre steder, så vil Europa ende med at få diktaturer, fordi det så er den eneste vej ud. Monks kom efterfølgende ud og svarede: Det tror jeg ikke. Tværtimod så tror jeg, at hvis vi følger de nedskæringsprogrammer, der er fremlagt nu, så ender vi med diktatur. Han kom så ud for et par dage siden i et større interview, hvor han sagde: Skal vi ud af den her krise, er det noget helt andet, der skal til. Så skal vi gøre, som Franklin D. Roosevelt gjorde, for at komme ud af krisen i USA. Så skal vi have massive offentlige investeringer, og så skal vi have en Glass/Steagall-lovgivning. Det er interessant, at det som Schiller Instituttet stod ensomt med indtil for kort tid siden, nu begynder at sprede sig som en løbeild i fagforeningskredse, politiske kredse osv. For skal man have en fremtid, så skal man gøre de ting, vi har fremlagt. Det er ikke nok, at folk erkender at LaRouche og Schiller Instituttet har haft ret. Nu er tiden kommet til også at høre efter, lytte til de forslag vi har fremlagt, om hvad der skal gøres. Sørge for at man ikke venter, til alt er brudt sammen, til man har mistet alle styreredskaberne. Nej, det er nu, når man kan se, hvor det bærer hen, at man skal reorganisere systemet. Så skal man i gang med disse massive infrastrukturinvesteringer. Så skal man gå i gang med at lade fremtiden bestemme nuet, og gennem at lade fremtiden styre visionerne om, hvilken fremtid vi vil have, så er vi også i stand til at overvinde den nuværende krise, og komme helskindet igennem. Men det bliver ikke med EU. Det bliver gennem at suveræne nationalstater, folkevalgte forsamlinger i suveræne nationalstater, tager deres fornuft til fange, og beslutter sig for en strategi for, hvordan man i samarbejde med andre suveræne nationalstater kommer ud af det her. Som LaRouche har sagt det om USA: Hvis man skaffer sig af med Obama, så kan man række en hånd ud til Kina, til Rusland, til Indien, og lave rygraden til et nyt globalt finanssystem. Er Obama væk, så sidder der Clinton-folk i Obama-administrationen, som er klar til det her. Hillary Clinton vil også være klar til det her, og dem der har fulgt opmærksomt med vil vide, at Bill Clinton faktisk netop har været på besøg i Rusland for at have en række private møder med bl.a. Putin. For at diskutere forskellige ting og sager, som offentligheden ikke ved noget om, men som var vigtige nok til, at visse kredse i USA sagde:»den form for samarbejde skal vi ikke have. Vi afslører nogle russere her som KBG-agenter. Så gør vi det til en stor skandale«. Får man Obama ud, går man i gang med det her, så vil der være en ny økonomisk verdensorden. Den skal vi være med i. Ikke som deltager i et eller andet utopisk EU-projekt, men som en suveræn nationalstat, der går med i et samarbejde med andre nationer om at få verden på fode igen. Schiller Instituttets Nyhedsorientering er udgivet af Schiller Instituttet. Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.), Michelle Rasmussen, Percy Rosell. Homebanking: , Giro: Eget tryk. LaRouche Nye videoer og opdateringer flere gange dagligt! Kontakt os! , 8 Schiller Instituttet juli 2010

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

SI@SCHILLERINSTITUT.DK

SI@SCHILLERINSTITUT.DK Nyhedsorientering november 2010 På et møde den 28. oktober, fem dage inden det amerikanske midtvejsvalg, beskrev Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den uhyggelige situation verden vil stå i efter

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE

GLASS- STEAGALL AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Nyhedsorientering januar 2011 GLASS- STEAGALL 1933: Franklin Roosevelt underskriver Glass/Steagall-banklovgivningen AKTIV DØDSHJÆLP AFGHANISTAN: TIL FINANSBOBLERNE IKKE TIL DE GAMLE OG DE SVAGE Ved et

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

HYPERINFLATION ELLER LAROUCHES LØSNING

HYPERINFLATION ELLER LAROUCHES LØSNING Nyhedsorientering oktober 2010 USA s Føderalbankchef Ben Bernanke: Mangler I penge? HYPERINFLATION ELLER LAROUCHES LØSNING Ved et møde den 30. september beskrev Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Senator Bob Graham: Jeg vil gerne takke Walter og Steve kongresmedlemmerne Jones og Lynch for deres

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Tom Gillesberg på Ekstra Bladet-TV i 25 min., den 15. juni

Tom Gillesberg på Ekstra Bladet-TV i 25 min., den 15. juni Tom Gillesberg på Ekstra Bladet-TV i 25 min., den 15. juni https://www.youtube.com/watch?v=w19ki69cna4 Dan Rachlin (DR): Velkommen til, Tom. Du har siddet lidt og hørt vores politiske samtale her. Velkommen

Læs mere

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013

Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 Tale til afslutningsdebatten Ellen Trane Nørby, politisk ordfører, Venstre 29. maj 2013 ----------------------- DET TALTE ORD GÆLDER -------------------------- Socialdemokraternes og SFs topfolk siger,

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Nyhedsorientering februar 2010 Lande for kernekraft Lande imod kernekraft Lande der ikke har valgt side Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET Nyhedsorientering fra januar 2010 PÅ VEJ MOD EN 4-MAGTS AFTALE FOR ET NYT KREDITSYSTEM DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige

Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: Der er krige Svend Brandt - 1. maj 2011 tale på Kafka kl. 19: 1. maj har i over 100 år været arbejderbevægelsens internationale kampdag. Denne dag markeres det verden over, at vi IKKE er i samme båd. Det er første

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber

Indholdsfortegnelse. Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber Indholdsfortegnelse Indledning Om Super Tuesday Optakt Kandidaterne Analyse: Er der nogen, der kan slå Trump og Clinton? Bud på vinder og taber Indledning Tak fordi du har downloadet denne e guide om Super

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo,

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere