ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE"

Transkript

1 Nyhedsorientering juli 2010 ØKONOMISK TSUNAMIVARSEL FRA LYNDON LAROUCHE Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 1. juli om et»tsunamivarsel«for det globale finanssystem, som den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche netop har udsendt. Finanssystemet kan være væk allerede fra midten af juli, så nationer må træffe de fornødne forholdsregler i form af indførelsen af en Glass/ Steagall-bankreform. I Tyskland forbereder regeringen et 111-sider langt lovforslag i den retning. Den danske regering må komme i omdrejninger med et sådant program og fejre 10-året for Øresundsbroen med iværksættelse af bygningen af Kattegatbroen og andre store projekter. Hele mødet kan ses og høres på Lad os fejre Øresundsbroen med Kattegatbro Danmark er på vej på sommerferie. Det hele er ved at lukke ned, samtidig med at man i resten af verden arbejder på højtryk med panikmøder, specielt i den finansielle verden. I dag er det også 10 årsdagen for Øresundsbroen, en bro og et projekt som folk havde snakket om i århundreder, men som til sidst blev til virkelighed, og som kan være inspirator til det, vi bør gøre i dag. På den ene side skal vi selvfølgelig afværge den truende økonomiske flodbølge, der er på vej, men samtidigt skal vi også have blikket stift rettet imod fremtiden og fremtidens behov, og sørge for at Øresundsbroen og Storebæltsbroen ikke kommer til at stå alene, men får følgeskab ikke bare af en Femern Bælt-bro, men også af en Kattegatbro, en Helsingør/Helsingborgtunnel og et dansk magnettognet. I det hele taget den form for investeringer der rækker tyve, halvtreds, hundrede år ud i fremtiden. Det er det, der er det egentlige langsigtede svar på den krise, vi står med her. Men lad os zoome tilbage på nuet. Mens Danmark går på sommerferie, så udstedte LaRouche, hvad man kan kalde et to ugers-varsel i USA, i et interview han lavede på LaRouche-tv i tirsdags, hvor han sagde: Nu udsteder jeg varslet. Det er nu der skal handles. Handler man inden for de næste 2 uger, så kan man undgå, at en gigantisk finansiel og økonomisk flodbølge rammer verden. Handler man ikke inden for de næste 2 uger, jamen så ved man ikke, KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. tv., 1903 Frederiksberg C,

2 hvornår de ulykker, der allerede nu er forprogrammeret til at ske, rammer. Det er ikke sikkert, at det er om 2 uger, det kan også være om 4 eller 6, det ved vi ikke. Men vi ved, at handler vi ikke her og nu, inden for de næste dage og de førstkommende uger, så er det ude af vores hænder. Så er vi ikke længere herre over, hvordan vores skæbne ser ud. Så vi skal handle, mens vi kan. Det problem vi står med er, at politikerne lige nu nægter at bruge deres fornuft. De nægter at bruge deres erkendelsesevner. De er som folk, der står på stranden i Thailand og siger:»tsunami, flodbølge, hvad snakker I om? Se på havet, det er den mest vidunderlige dag, man kan forestille sig. Her er der badeferie, der er ikke en krusning på vandet. Mine sanser siger mig, at alt er OK. Derfor gider jeg ikke høre på alt det der«. Og så gør man, som vi har beskyldt den danske regering for at gøre det, med billedet i vores sidste kampagneavis af de tre abekatte, der hverken hører noget, ser noget, eller har noget at sige. Man håber på det bedste. Man håber på, at det nok går, som det har gjort indtil nu.»ja, men var der ikke noget om at LaRouche og Schiller Instituttet advarede om en global finanskrise, som nu faktisk er kommet, og som man febrilsk har forsøgt at håndtere de sidste to år?jo, det er rigtigt nok. Schiller Instituttet og LaRouche fik ret sidste gang. Men, derfor er det jo ikke sikkert, at de får ret igen, vel? Vi kan jo håbe på det bedste. Lige nu er krisen jo snart forbi. Arbejdsløsheden stiger jo ikke så meget, som vi havde frygtet, og nu begynder der at komme gang i hjulene igen. Så lad os nu slå koldt vand i blodet, og så se hvad der sker!«for en måned siden udgav vi Schiller Instituttets kampagneavis nr. 11, om at det er nu vi skal gribe ind med bankreformer i form af en Glass/Steagall-lovgivning. Vi deler den ud på gaden, men den blev faktisk også sendt til samtlige folketingsmedlemmer. Vi sendte den også til de forskellige ministre, ja sågar til de forskellige borgmestre her i kongeriget, og regionsformændene, for at alle skal have en ide om, hvad der er på vej af ulykker. Men også: Hvad er det for et hemmeligt arsenal af værktøjer, der ligger i den værktøjskasse, man indtil nu endnu ikke har gjort brug af? Brev fra økonomiministeren Symptomatisk for det problem vi står med lige nu, er det brev som vi fik fra økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen [dateret 28. juni 2010]. Nu er det ikke sådan, at jeg normalt publicerer korrespondance, jeg får fra danske ministre, hvis det var tænkt konfidentielt. Men det var det her ikke. Det var rettet til Schiller Instituttet, med attention til Tom Gillesberg, i anledning af et brev de modtog sammen med vores seneste kampagneavis om Glass/Steagall. Brian Mikkelsen svarer, på vegne af sig selv og beskæftigelsesministeren, efter at have takket for brevet:»regeringen har handlet resolut og målrettet på krisen. Der er gennemført en lang række initiativer for at understøtte den finansielle sektor og aktiviteten i dansk økonomi i lyset af den omfattende internationale økonomiske krise. Herunder har der været et markant løft i de offentlige investeringer, og væksten i de offentlige investeringer har i 2009 og 2010 været højere end i samtlige andre OECD-lande.Formålet med genopretningsaftalen har været at betale regningen for krisen. Aftalen styrker den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod Derudover er der gennemført initiativer, som vil bidrage til at styrke arbejdsudbuddet og dermed den fremtidige velstand. Det er helt nødvendigt med en genopretning af de offentlige finanser for at styrke troværdigheden om finanspolitikken og den faste kronekurs.med hensyn til regler for det danske og internationale finansielle system er der internationalt set iværksat en række initiativer som svar på den finansielle krise. Disse koordineres i regi af G-20 og Basel-komiteen. Danmark støtter internationale løsninger og forsøger via det europæiske samarbejde at påvirke de konkrete initiativer. Hertil kommer, at vi i Danmark selvfølgelig må tage de initiativer, der er nødvendige fra en mere national vinkel.«så han siger, at de ingenting vil gøre. Det er ikke noget problem. Vi gør, hvad alle de andre gør, og hvis vi gør som alle de andre, og hvis det går rigtigt galt, så står vi i hvert fald ikke alene. Så kan vi sige, jamen vi kunne ikke vide bedre. Al den bedste ekspertise sagde, at vi skulle handle på den måde. Det vil sige: Eftersom alle de andre går ned til stranden til den store midsommerfest, selv om der er udstedt tsunamivarsel, [så skal vi gå med] for når alle de andre står der, så må det vel være i orden. Og G-20? G-20 havde netop et topmøde i Toronto, og hvad kom de op med? Absolut ingenting. Men i modsætning til hvad der sker i kongeriget Danmark lige nu, så er der faktisk en intens diskussion rundt omkring i andre lande, om hvad man skal gøre for at overleve. Tyskland forbereder banklovgivning Der hvor vi ser det mest markante skifte, det er i Tyskland, hvor man under indtryk af den krise der har været indtil nu, og under indtryk af, at Tyskland er udråbt til at skulle være den finansielle malkeko, der skal betale for at man på en eller anden magisk måde redder alle europæiske banker og andre banker, der måtte have problemer med lån, de har givet til Euro-landene. Det er noget, som Tyskland skal tage sig af. Det må den stærke tyske økonomi betale. Til det har man i Tyskland lige nu svaret:»det vil vi simpelthen ikke være med til. Det kan vi simpelthen ikke være med til mere«. Man annoncerede i tirsdags, at man lige nu i den tyske regering arbejder med et 111-sider langt lovforslag, som med det vi har set indtil nu for lovforslaget har ikke været frigivet til offentligheden endnu vi ved kun, hvad der har stået i medierne, at det har udgangspunkt i et fem-punktsprogram, som blev skrevet for tre måneder siden. Det er tilgængeligt, og i det her fem-punkts-program for finansiel regulering i Tyskland, så siger man grundlæggende: Vi må selvfølgelig redde visse banker, som er hvad man kalder sy- 2 Schiller Instituttet juli 2010

3 Schiller Instituttets kampagneavis nr. 11 udkom i juni i eksemplarer. Den kan bestilles fra Schiller Instituttet på eller downloades på stemrelevante banker, det vil sige banker, som, hvis de går ned, vælter hele finanssystemet. Det kan vi ikke sidde overhørig. Derfor må vi have en strategi for, hvad vi gør vi ved dem, hvordan vi redder dem. Men det, som der her papir så siger, er at måden det må gøres på, er ikke som tidligere, at staten bare går ind og overtager alle de dårlige lån, der måtte være. Det er i stedet, at staten kan gå ind og overtage disse banker og dele dem op: En del som er systemrelevant, og som er vigtig for den fortsatte økonomi, normal indlåns- og udlånsaktivitet osv., den del af bankerne skal videreføres. Det kan så ske ved, at de tyske finansmyndigheder, eller noget der kommer til at hedde Stabilitetsfonden, sælger de dele af aktiviteterne videre til en anden bank, eller, hvis man ikke kan finde en køber, selv driver det videre. Lidt som man gør i Danmark med selskabet Finansiel Stabilitet, som man dannede til at overtage nødlidende danske banker i forbindelse med finanskrisen. Men i modsætning til det her danske selskab for Finansiel Stabilitet, som redder alt, når en bank går ned, så siger man i Tyskland, at man kun skal redde de dele, der er systemrelevante, de dele føres videre, normale bankaktiviteter etc., mens man kan lade resten blive i det gamle selskab og underkaste det en konkursbehandling. Det vil sige, at man i det her lovforslag, efter hvad vi ved indtil nu, læner sig kraftigt op ad den tidligere Glass/ Steagall-lovgivning i USA. Det som vi fra Schiller Instituttets side, som næsten de eneste, har talt om de sidste par år, som en helt afgørende del af at løse den globale finanskrise og få orden på tingene igen: Man må gå igennem finanssystemet og skille skidt fra kanel. Man må redde de dele af bankernes aktiviteter, der er relevante for økonomien, ind- og udlån til normale personer og virksomheder, folks pensionsopsparing osv., men samtidig afskrive den finansielle spekulation, derivater og lign. Lad det gå ned. Vi kan ikke redde alt, så lad os redde det vigtige. Som en del af det tyske forslag siger de, i det 5-punktsprogram der var udkastet, som man udarbejdede lovforslaget på baggrund af, at bankerne i Tyskland skal betale ind til sådan en Stabilitetsfond, ligesom det sker her i Danmark med Finansiel Stabilitet. Men ikke alle skal indbetale det samme. Afgiften vil på den ene side afhænge af bankens størrelse, for man har i dag banker, der er»too big to fail«, der er så store, at man ikke kan lade dem gå ned, fordi det ville være katastrofalt for hele økonomien. De skal derfor betale en langt højere risikopræmie, fordi de udgør en langt højere risiko for systemet. Det andet er det man kalder forbundethed, dvs. at de banker der har mange og farlige internationale relationer det er bl.a. dem der handler med derivatpapirer også skal betale en langt højere risikopræmie. Gode gamle kedelige banker derimod, der sidder ovre i Bælum og låner ud til det lokale erhvervsliv, og ikke er eksponeret til en stor risiko efter danske forhold, som f.eks. en eller anden bank i Schleswig-Holstein, der aldrig er involveret ude på de store finansmarkeder, skal betale en langt mindre risikopræmie til fonden. Det her diskuteres i Tyskland. Det er ikke klart, præcis hvor det ender. Det er ikke klart, om det er nok, og det er heller ikke klart, hvornår den her lov træder i kraft. Det virker smart at lave en god lov, der kan træde i kraft ved årets udgang, men hvad hjælper det, hvis alle bankerne er gået neden om og hjem inden? Men det at man gør det her i Tyskland, det sender et signal om, at man nu opererer ud fra en anden virkelighed. Hvis Tyskland skal overleve som en fungerende nation, kan man ikke sidde og vente på at G-20 eller nogen derude kommer med reguleringer. Tyskland må gøre noget her og nu, hvis man skal overleve, og alle andre lande, der tager deres fornuft til fange, må gøre det samme. Lyndon LaRouche var som sagt på LaRouche-tv i tirsdags med en meget dyster advarsel om, at»i skal gøre noget i løbet af de næste to uger, for I ved ikke, hvor lang tid I har«. Han pegede også helt specifikt på Tyskland, som noget der ligner, det der må gøres i USA, hvor LaRouche har været den drivende kraft for en genindførelse af Glass/ Steagall-lovgivningen. Gør vi ikke noget nu, kommer der et sammenbrud i EU, og det sammenbrud vil medføre et sammenbrud i USA. Sammenbruddet i Europa og USA vil så flytte sig til Asien. Det vil trække Asien med ned: Kina, Rusland, Indien osv. Lige nu har vi en gruppe af banker, den meget berømte Inter Alpha-gruppe, som vi har snakket en del om, der er under ledelse af lord Rothschild, og som lige nu kontrollerer 75% af verdens bankaktiviteter på den ene eller anden måde. Det er, hvad der kan ryge når som helst. Der er AIG. De, der husker tilbage til tiden lige efter, at man ikke reddede Lehman Brothers, da krisen begyndte for et par år siden, hvor den her omgang af krisen begyndte, vil erindre, at man efterfølgende reddede det her store forsikringsselskab AIG. Man sagde, at det var en så central spiller på det globale derivatmarked, at hvis de var gået ned, så ville alt juli 2010 Schiller Instituttet 3

4 være gået ned. Lige nu snakker man så åbent om, at AIG er på vej til at gå bankerot en gang til, på trods af de 200 milliarder dollars man stoppede i AIG for to år siden. Federal Reserve forbereder hyperinflation LaRouche advarer imod, at man gør det, man har tænkt sig at gøre netop nu. Jeg kan som en bisætning nævne, at Federal Reserve, Den amerikanske Føderalbank, har annonceret at de mia. dollars de indtil nu har haft som udlån til forskellige ting det er enormt mange penge der bliver lånt ud til banker med noget finansielt giftaffald som sikkerhed, vil blive øget til mia. dollars. Fra mia. til mia. er over en fordobling. Og hvad har man nu tænkt sig at gøre? [Chefen for Federal Reserve] Ben Bernanke fik tilnavnet»helikopter Ben«, fordi han var en tilhænger af den økonomiske skole, der sagde, at hvis der virkelig kommer krise i finansverdenen, og økonomien begynder at stramme til, så er der kun en ting at gøre: At laste masser af pengesække op i helikopterne og så flyve ind over storbyerne og smide pengene ud, så folk får penge og kan sætte gang i forbruget. Det man i de sidste ti år har gjort i Japan, hvor økonomien har ligget underdrejet, mens den japanske stat er blevet gældsat som ingen anden på denne klode nogensinde, gennem bare at pumpe penge ud til en ekstrem lav rente. Har det virket? Nej. Hvad vil effekten af denne politik være? LaRouche siger: Der er ingen tvivl om sagen. Fortsætter man det her, så ryger man direkte ind i global hyperinflation. Det her er Weimar-Tyskland anno 1923 på verdensplan. Og det er måske årsagen til reaktionen i Tyskland. De har prøvet det før. Alle tyskere har det siddende på rygraden, selv om ikke særlig mange af dem var i live i De føler kulturelt og historisk, at man bare ikke skal have hyperinflation. Det er ikke spor morsomt, når alle mister deres opsparing, og man behøver en trillebør [til pengene], når man skal ned efter morgenbrød. Den vej bør man aldrig gå igen. Ikke desto mindre er det den globale strategi netop nu. Mens den finansielle verden oversvømmes med penge, så udsultes den fysiske økonomi, den vi egentlig alle sammen skal leve af, den der skal producere det brød, de bøffer og de industrivarer, som vi alle sammen skal leve af. I USA blev det sat meget hårdt op, for Den amerikanske Kongres skulle have vedtaget en række love inden den 1. juli, som ikke blev vedtaget, fordi Obama ikke syntes det var vigtigt nok, til at han skulle presse det igennem. To millioner amerikanere står til at miste deres arbejdsløshedsunderstøttelse, som måske ikke er fantastisk stor, men som dog er der, fordi der blandt lovene der ikke blev vedtaget, var en forlængelse af perioden for deres arbejdsløshedsunderstøttelse. Der er ikke brug for to millioner amerikanere ekstra, der render rundt uden job og uden penge, og som mister deres hjem. Der er nok familier på gaden i forvejen. Men de får altså ikke nogen forlængelse af deres understøttelse. Samtidigt så har den kære Obama, som alle her i Danmark tror, vil give sygesikring til de fattige osv., heller ikke fået vedtaget en lov, der skulle forlænge finansieringen af medicintilskud og sundhedsbehandling for de fattige. Delstaterne giver tilskud, som de så får refunderet af centralregeringen. De penge blev ikke bevilget, hvilket betyder, at en hel masse fattige folk slet ikke får nogen sundhedsbehandling, som de ellers ville have fået, for delstaterne er bankerot. Der er ingen penge at gøre godt med. De er i forvejen i gang med at fyre alle de offentlige ansatte, politifolk, lærere, sygeplejersker osv. Der fyres på samlebånd i delstaterne, og det vil snart medføre lovløse tilstande, hvis man ikke gør noget. LaRouches konklusion i sit interview med LaRouche-tv, og også i den webcast han havde den 26. juni, er at skal disse problemer løses i USA, så er det kun centralregeringen, der kan gøre det. Delstaterne kan ikke skabe penge, de kan ikke skabe kredit. Det kan kun centralregeringen gøre, og derfor er det Obama og Kongressen, der skal gøre det. Men hverken Obama eller Kongressen har tænkt sig at gøre noget, og der er derfor en dramatisk overlevelseskamp i gang, og ifølge LaRouche er der ingen vej uden om: Obama må væk. Obama tager kun imod ordrer fra London, fra briterne, fra City of London, og han er ligeglad med amerikanerne, han er ligeglad med USA. Han kommer ikke til at gøre noget som helst [for sit land og sin befolkning]. Obama fyrer McChrystal Det kan udover på det økonomiske område ses to andre steder. På det strategiske, hvor der, som de fleste har set, var en meget dramatisk udskiftning af lederen for den militære operation i Afghanistan. General McChrystal, som indtil nu har været øverstkommanderende for NATO-styrkerne i Afghanistan, kom ud i et kritisk interview i Rolling Stone Magazine, hvorefter stenene begyndte at rulle. Han kom ud og sagde, at de der civilister i Washington ikke har fattet noget som helst, Obama og hans folk inklusive. Det medførte, at han måtte stå skoleret for Obama, og blev fyret. Han blev erstattet af sin overordnede, general Petraeus. Efterfølgende kom det frem, at det ikke bare drejede sig om interviewet i Rolling Stone Magazine. McChrystal havde gjort det klart på en konference, med ikke bare det amerikanske politiske lederskab, men også de allierede der er med i Afghanistan, at det ikke går fremad, men derimod tilbage, i Afghanistan. At man ikke er på vej til at kunne trække sig ud af Afghanistan, men tværtimod behøver flere tropper og penge. Og at man slet ikke kan drømme om, at der vil ske en umiddelbar forbedring af situationen over de næste seks måneder. Tværtimod må man regne med, at det vil blive meget værre. Så gik det McChrystal, som det tidligere gik de budbringere, der kom med dårligt nyt til kejseren. Kom man med gode nyheder, blev man belønnet med sin vægt i guld. Kom man med dårlige nyheder, mistede man hovedet, og blev hængt ud til skræk og advarsel. Som LaRouche har understreget det igen og igen, skal man, hvis man vil forstå Barack Obama, have sin historiebog ned fra hylden og studere kejser Nero og Neros overgreb samt hans psykiske profil, som den var, mens Romerriget brød sammen om ørene på ham. Det Nero var fokuseret på, 4 Schiller Instituttet juli 2010

5 var sine egne ting og sager. Man har det her berømte udtryk om, at Nero spillede violin, mens Rom brændte. Og så må man sige, at Nero var en civiliseret fyr i forhold til Obama. Jeg tror i hvert fald ikke, at Obama spiller violin. Hvorom alt er, så vil Obama ikke lytte til virkeligheden. Obama gør hvad briterne siger, at han skal gøre. Det er så det. Atombombe kan stoppe olieudslip Vi ser det i sagen om dette olieudslip i Den mexicanske Golf, som allerede nu er på vej til at blive den uden sammenligning største menneskeskabte miljøkatastrofe i historien. Naturen har før lavet nogle ulykker, som overgår det vi kan gøre, men det her har store konsekvenser. Og det er ikke en lokal amerikansk affære. De her tønder olie, som hver eneste dag fosser ud i Den mexicanske Golf, de bliver ikke i Den mexicanske Golf. De render selvfølgelig ind og rammer kysterne i Louisiana, Florida osv., men lige nu er olien også ved at blande sig med Golfstrømmen, og i samme øjeblik den kommer med i Golfstrømmen, så går den op langs hele den amerikanske østkyst, og den kommer også over til os, over til Nordeuropa. Så det er meget dramatisk. Jeg tror, det er den 84-tyvende dag efter det her olieudslip startede, og der er intet sket [for at stoppe det]. Obama, USA s præsident, har ikke gjort andet end at tage ned til kysten en gang imellem og få lavet nogle»foto opportunities«. Som det står lige nu, må man forberede at lukke udslippet med en kernevåbeneksplosion. Man må simpelthen specieldesigne en lille atombombe, som man så fører ned under havbunden, og eksploderer den på en måde, så der ikke kommer radioaktivt udslip op til os. Det kan man designe den til, og sørge for at lukke hullet godt og grundigt. Det skulle man have begyndt at forberede allerede for knap tre måneder siden, men der er intet sket. Man må i gang med at forberede det nu, for tid er en meget vigtig faktor her. Hver dag der går, fortsætter olien med at fosse ud, og sandsynligvis så øges mængden af olie, som tiden går. Obama kontra LaRouche Så det at Obama ikke har gjort noget endnu, det understreger bare, at han må væk, hvis der skal ske noget. Så vi må sørge for, at det politiske oprør i USA, det voksende politiske oprør i den amerikanske befolkning, kanaliseres i en retning, hvor der er løsninger. Hvor der er en vej ud af det her. Det er det LaRouche-bevægelsen i USA har ansvaret for, for der er ingen andre, der har forudset krisen. Der er ingen andre, der har en idé om, hvordan vi kommer ud af krisen. Alle andre, specielt i den politiske proces, har haft travlt med at tænke på deres politiske karrierer og føre sig frem. Men hvordan man skal løse denne globale økonomiske krise, det er der ingen, der har den fjerneste ide om. Derfor stiller vores folk også op til forskellige valg. Ikke til alle valg, for det har vi ikke resurserne til, men vi har tre folk fra vores ungdomsbevægelse, fra LaRouches Ungdomsbevægelse i USA, som har stillet op til valg. Kesha Rogers, som er opstillet i Texas [og som efter at have vundet det demokratiske primærvalg den 2. marts er demokraternes kandidat i det 22. kongresdistrikt ved valget i november]. Rachel Brown, som er opstillet imod lederen af repræsentanthusets finansudvalg, Barney Frank, et af de kongresmedlemmer, der har gennemført disse vanvittige økonomiske hjælpepakker med den stik modsatte effekt, end det man fortalte befolkningen, det ville have. I stedet for at redde den fysiske økonomi, har man reddet finansverdenen. Og så Summer Shields, som stiller op i Californien imod formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. De kører alle tre meget aktive kampagner, og det begynder faktisk at have en effekt. Der var et indslag, som man kan se på LaRouchePAC-siden. Et vælgermøde i en lokal demokratisk klub i Massachusetts, i Boston, hvor Rachel Brown var inviteret sammen med Barney Frank til at fortælle de demokratiske partifolk, hvad de havde tænkt sig at gøre for dem og for verden. Hvorfor man skulle stemme på dem. Rachel Brown gennemgik krisen og hvorfor vi skal have Glass/Steagall, og hvorledes Barney Frank i stedet for at have taget kampen op, havde gjort det stik modsatte, nemlig at forhindre de løsninger, som LaRouche havde lagt frem. Hun fortalte også at USA skal til Mars. Bagefter talte Barney Frank, og hvad sagde han? Han begyndte skridt for skridt at fortælle, at det her, som Rachel siger, er forkert. Og så sagde han, at den her Glass/Steagall-lovgivning, den stemte jeg imod ophævelsen af i Ellers gik hans foredrag ud på, hvorfor man ikke skal lytte til Rachel... Barney Frank siger altså, at han skam stemte imod ophævelsen af Glass/Steagall-lovgivningen, men som man kan se i de daglige opdateringer på LaRouchePAC-TV, så sagde han dengang, for ca. 10 år siden, at desværre måtte jeg stemme imod ophævelsen af Glass/Steagall-lovgivningen, på grund af en teknikalitet. Der var nogle ting vi ville have med i lovforslaget, som ikke var med. Men jeg er glad for at det bliver gennemført, for det her gør det meget bedre for bankerne, og finansverdenen vil komme til at tjene langt flere penge. Derfor vil vi alle få det meget bedre! Så vi er nu er i gang med at afsløre for offentligheden, hvordan disse politiske ikoner har løjet, svindlet og bedraget befolkningen i mange år. Vi fanger dem i deres løgne, og sætter det hårdt op imod det faktum, at der rent faktisk findes et konstruktivt alternativ. For det er fupnummeret i det her. Politikere stiller sig op siger:»ja, det er sørme sørgeligt, at den græske befolkning er tvunget til at gå ned i levestandard. De er tvunget til lige at skære 20% i deres levestandard, og det er sørme sørgeligt, men der er jo ingen anden udvej! Vi i Danmark, vi må jo hellere tænke på, at vi jo skal leve op til EU s konvergenskrav osv. Derfor må vi lige spare 24 milliarder kroner. Det gør vi jo ikke, fordi vi kan lide det, men der er jo ikke andre udveje!«og på lignende vis:»vi er tvunget til at give garantier til de danske banker, i størrelsesorden ca. 700 milliarder kr. juli 2010 Schiller Instituttet 5

6 Det er ikke noget vi kan lide, men der er jo ingen anden udvej!«når nu politikerne siger alle disse ting, så er det FUP. Der er nemlig et alternativ. Der er et alternativ til at bruge alle ressourcer på at redde de finansielle institutioner, og det er at lade de spekulative dele af de finansielle institutioner gå neden om og hjem, og så sætte dem under konkursbehandling. Fokusere på at redde den fysiske del af økonomien: industri, landbrug, den normale økonomi, den vi rent faktisk skal leve af, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Investeringer i infrastrukturen, videnskab osv. Så der er i allerhøjeste grad et alternativ, og det er det, som lige nu er slåskampen! Kan vi få det her alternativ på banen hurtigt nok til, at det hele ikke bare for lov til at bryde sammen, og vi dermed risikerer kaos og krig. Det er det, det drejer sig om i USA i øjeblikket. Når vi når frem til november, så vil størstedelen af den siddende kongres blive stemt ud, simpelt hen fordi folk er så vrede på dem, men vi kan bare ikke sidde og vente til november, med at få en anden politik igennem. Det skal faktisk ske allerede nu. Og i den hovedrengøring der skal til, skal der også nogle løsninger ind, og vi må sørge for, at de løsninger kommer på bordet. Bill Clinton var netop på besøg i Moskva, hvor han bl.a. havde et længere møde med statsminister Putin. Hvis Obama afsættes som USA s præsident, er vejen banet for LaRouches forslag om en 4-magts-alliance mellem USA, Rusland, Kina og Indien, der kan lægge grunden til et nyt finanssystem. Man vil afskrive en masse fiktive finansielle værdier, gå tilbage til faste valutakurser, og skabe kredit til store infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning i stedet for spekulation. Den nye spionskandale var et forsøg på at fohindre et sådant amerikansk-russisk samarbejde. Glass/Steagall i Europa Det samme gælder her i Europa. Jeg har længe følt, at vi har talt for døve øren, når vi har gentaget Glass/Steagall igen og igen. Det har vi sagt i Danmark, i Tyskland, i Italien, i Sverige, og tilsyneladende er der ingen, der har lyttet. Men så alligevel. Vi ser nu, hvad der sker i Tyskland. Samtidig er der et voksende momentum i Italien for en Glass/Steagalllovgivning. Finansminister Tremonti som åbent har været ude og erklæret, at han i mange år har læst LaRouches tidsskrift Executive Intelligence Review og har lært rigtig meget af det er kommet ud og har angrebet derivater, angrebet de her finansbobler, og har sagt, at vi må studere Glass/Steagall. At vi skal have et nyt Bretton Woods-finanssystem. Det har han faktisk været ude i diskussionen med gennem flere år. Samtidigt begynder andre politikere i Italien at rykke. Oskar Peterlini rejste spørgsmålet om Glass/Steagall i Det italienske Senat og har nu en resolution sammen med 12 andre senatorer, om at det her må gennemføres nu. På lignende måde har Catia Polidori i deputérkammeret i Italien, som jeg tror kommer fra regeringskoalitionen, skaffet 24 medunderskrivere på, at man skal have en Glass/Steagalllovgivning igennem i Italien. I Frankrig er det blevet en meget stor diskussion, specielt blandt socialisterne. Poul Nyrup Rasmussen var for nylig nede til diskussioner med dem, som formand for de europæiske socialdemokrater. Det var et meget stort diskussionsemne. Glass/Steagall, hvordan gør vi det her? Hvordan griber vi ind imod finansspekulationen her i Europa? Selv i den franske regering, med alt hvad den indeholder, er der et stigende pres for, at det ikke kun er Tyskland, der skal redde sig selv, men at man må finde en eller anden måde at lave noget sammen med Tyskland på. Der er et pres for, at Frankrig også skal findes på landkortet i fremtiden. Der kom faktisk en rapport ud fra Bank for International Settlements (BIS) her for at par dage siden, som jeg ikke vil gå igennem i detaljer, men jeg vil bare nævne, at de havde tal for hvor eksponeret bankerne i de forskellige europæiske lande var overfor EU-landene, overfor kollaps som det vi har set i Grækenland. De lande, som uden sammenligning står med den største hovedpine i den sammenhæng, er Tyskland og Frankrig. Det er dem, der står til at gå ned med at brag på det her, og som derfor er tvunget til at gøre noget. I Tyskland er en af grundene til, at Merkel-regeringen og koalitionen gør noget lige nu, at de er under et enormt pres. Det at man er blevet tvunget til at lade de tyske skattebetalere gå ind og kautionere for dårlige lån til Grækenland og til andre EU-lande, det er ikke noget Merkel gjorde frivilligt. Vi snakker trods alt om, at den sidste hjælpepakke var på 750 mia. euro, og dem der skulle betale den største portion af det, det er Tyskland. Faktisk var det sådan, at da den lov skulle igennem, var det under protest fra Merkel, men til sidst bukkede hun så under for presset. Da så Horst Köhler, den tyske præsident, kom hjem fra en rejse, stod Merkel ude i lufthavnen og sagde: og så skal du for øvrigt lige underskrive den her lov, om at vi skal give et par hundrede milliarder euro til de her andre lande. Det skal helst være i dag, for det haster. Præsident Horst Köhler blev meget vred over situationen det kan man da ikke men underskrev den så, under protest, den næste dag. Det har nok været medvirkende til, at han besluttede sig for at han ikke ville være tysk præsident mere. Der er et enormt pres i Tyskland fra baglandet, fra CDU/CSU som er Angela Merkels parti, men også fra hele industrien, fra de små og mellemstore virksomheder, fra befolkningen, om at nu må det være nok.»euroen er en trepattet ko, som vi blev tvunget til at købe, men uden at vi havde lyst til det. Nu har vi fået bevis for, at det her ikke engang er en gangbar valuta i fremtiden. Derfor vil vi have D-marken tilbage, den gode gamle D-mark, hellere i dag 6 Schiller Instituttet juli 2010

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS!

VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Nyhedsorientering marts 2010 VALGSEJR FOR LAROUCHE-DEMOKRAT I TEXAS! Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spekta kulære valgsejr til LaRouche-demokraten

Læs mere

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT

Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Nyhedsorientering februar 2010 Lande for kernekraft Lande imod kernekraft Lande der ikke har valgt side Vejen ud af krisen: VIDENSKABELIGT OG TEKNOLOGISK FREMSKRIDT Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg

Læs mere

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET

DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET Nyhedsorientering fra januar 2010 PÅ VEJ MOD EN 4-MAGTS AFTALE FOR ET NYT KREDITSYSTEM DEN NYE VERDENSORDEN EFTER KLIMATOPMØDET På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede

Læs mere

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER

Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Nyhedsorientering august 2010 Transformér biosfæren med STORE INFRASTRUKTURPROJEKTER Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg kunne på et møde den 5. august fortælle om muligheden for et dramatisk

Læs mere

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL

VOKSENDE BRITISK KRAV OM GLASS/STEAGALL Nyhedsorientering juli 2012»Regeringen accepterede princippet om en opdeling [af banker] sidste år, da den støttede konklusionerne af bankkommissionen under ledelse af sir John Vickers. Den argumenterede

Læs mere

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA

GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Nyhedsorientering august 2012 GLASS/STEAGALL-CHOK I USA Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer

Læs mere

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS?

En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Nyhedsorientering oktober 2014 Nyt finanskrak Islamisk Stat Ebola En ny mørk tidsalder, eller en renæssance med BRIKS? Skal vi acceptere en ny mørk tidsalder, eller gå sammen med BRIKS-landene om at skabe

Læs mere

MAGNETTOG OVER KATTEGAT

MAGNETTOG OVER KATTEGAT Kampagneavis nr. 4, efterår 2007 MAGNETTOG OVER KATTEGAT Kandidater Folketingsvalg KØBENHAVN Tom Gillesberg KBH. OMEGN Selvfølgelig skal vi have en Kattegatforbindelse men med magnettog! I sommeren 2006

Læs mere

om Lissabon-traktaten,

om Lissabon-traktaten, Kampagneavis nr. 5, forår 2008 Hold Michael Bloomberg ude af Washington! City of London og Wall Street vil hverken have Hillary Clinton eller Barack Obama som præsident, men i stedet den hovedrige finansmand

Læs mere

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet

Prometheus. Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet Prometheus Et månedligt nyhedsbrev fra Schiller Instituttet årgang 20 nr. 10 oktober 2008 INTET NYT BRETTON WOODS UDEN LAROUCHE En ufravigelig første forudsætning for en succesrig behandling af et misbrug

Læs mere

Instituttets Venner går til valg på i København og Aarhus. VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE NYT KREDITSYSTEM

Instituttets Venner går til valg på i København og Aarhus. VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE NYT KREDITSYSTEM SCHILLER INSTITUTTET VALGAVIS NR. 16, EFTERÅR 2013 GLASS-STEAGALL IKKE EU-FASCISME Vi skal have ændret den økonomiske politik, inden vi får en global gentagelse af den fascisme Europa gennemlevede i 30

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG

Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Nyhedsorientering maj 2015 Liu Chunrong Helga Zepp-LaRouche Helga Zepp-LaRouche Tale ved seminar i København DEN NYE SILKEVEJ KAN FORHINDRE KRIG Helga Zepp-LaRouche holdte følgende tale ved seminaret om

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

MASSER PÅ GADEN KLIMA KLIMA MARXISME 2009 VALG I EUROPA WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 6 & 7. Tørst efter politik. Fra oven og fra neden

MASSER PÅ GADEN KLIMA KLIMA MARXISME 2009 VALG I EUROPA WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 6 & 7. Tørst efter politik. Fra oven og fra neden WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 292. 8. oktober, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] MARXISME 2009 3 dage med oplæg, debat, fest og far ver. Fra den 30. oktober til 1. november afholdes Marxisme 2009 med

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288).

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288). Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1 86. møde Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 4) Til kulturministeren af: Vil ministeren forklare,

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere