Hvad er sødere end honning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er sødere end honning?"

Transkript

1 Hvad er sødere end honning? Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet Dorothy Jones Boderne i Næstved er kendt for at være Danmarks længste middelalderlige rækkehusbebyggelse. Flot ser det ud i røde mursten med tegltag. Mange har boet her igennem århundrederne og en af dem var Esaias Fleischer. Han blev født i 1732 i Eggeslevmagle. Hans far var præst og Esaias havde 6 mindre søskende. Esaias gik på latinskole i Roskilde, og umiddelbart efter fortsatte han her som hører samtidig med at han tog en teologisk eksamen. Samme år som Esaias fik sin eksamen døde hans far, og den 20 år gamle Esaias måtte hjælpe moderen og sine søskende økonomisk. Vikariatet på latinskolen sluttede, og på universitetet begyndte han på et studie af orientalske sprog, som han havde gode evner for. Men han blev frarådet at fortsætte da der kun var en betalt stilling i Danmark til det speciale. Til alt held fik han fast stilling tilbage i latinskolen i Roskilde. Han var en begavet og arbejdsom ung mand, og det må have været meget frustrerende for ham at opgive studierne på universitetet for at arbejde som lærer. Mens han arbejdede på latinskolen søgte han forgæves efter et præsteembede. Flittig som han var, skrev han et trebindsværk om pavedømmets oprindelse, som blev publiceret mellem 1756 og Som hører fik han 130 Rd. om året i løn og rådighed over 8 tønder land. Det sædvanlige var at høreren lejede jorden ud og fik 8 Rd i indtægt, men den nærmest hyperaktive og videnbegærlige unge mand kastede i den anledning sin interesse på landbrug. Efter at have læst op i alle de nyeste skrifter på Fransk og Engelsk om dyrkningsmetoder fandt han, i første omgang, en lokal bonde der ville dyrke jorden for ham på specielle vilkår. Nemlig at Esaias Fleischer selv ville foreskrive ham dyrkningsmetoden, og det har nok været med de sidste nye metoder han havde læst sig til. Allerede næste år opgav han at leje ud og tog selv fat. Han lejede yderligere jord til, og før og efter skoletid arbejdede den unge akademiker med heste og plov. Hvor usandsynligt det end lyder, havde han åbenbart succes med det, og ved en præsts død hvervede han også dennes gård. Selve bygningen satte han i stand, delvist ved egen indsats ved at rive farve og male 1

2 boligens værelser. Landbruget han nu drev ved siden af sit arbejde som hører, udvidede han løbende, ikke kun med jorddyrkning, men også med kreaturer, og det blev til et mønsterlandbrug. Esaias Fleischer giftede sig i 1759 med præstedatteren Anna Sophie Hald. Hørerlønnen ansås for ussel til at gifte sig på, så hans øvrige aktiviteter må have givet et godt afkast. Bruden var 39 år, 12 år ældre end ham, og bragte ham hverken kirkeembede eller formue. Der er umiddelbart ingen forklaring på hvorfor de blev gift, så måske var de bare glade for hinanden. Esaias fortsatte med at undervise på latinskolen, tog nu en juridisk eksamen og passede samtidig sit landbrug. Interessen for natur og landbrug fik stor betydning for ham resten af livet. Han var optaget af de nye dyrkningsmetoder, men tilsyneladende konservativ med hensyn til landbospørgsmålet. Han var ikke tilhænger af bondefrigørelsen, og man kan forestille sig at han, som vitterlig var akademiker med hands on erfaring med landbrug, har haft en eller flere uheldige oplevelser i marken. Han havde dog sine egne ideer om hvordan man kunne forbedre bondens vilkår, og var på ingen måde bondeplager sådan som andre samtidige var. Næstved 1767 I 1764, 32 år gammel, skete den store forandring for Esaias Fleischer. Hans hustrus niece Marie Kirstine Cappelan var gift med Magnus Beringskjold. Han kendte Oberst Eickstedt fra Det Sjællandske dragonregiment hjemhørende i Næstved, hvor embedet som regimentskvartermester var ledigt. Esaias Fleischer skrev i sine erindringer at han bad og tiggede Beringskjold, at han vilde give ham de bedste 2

3 anslag til at få embedet. Esaias Fleischer fik embedet, men måtte sælge det han med så hårdt arbejde havde fået skabt i Roskilde. Med et lån købte han sig til sit nye arbejde som regimentskvartermester. Det var et stort avancement, og parret er formentlig med stor glæde og spænding flyttet fra Roskilde til Næstved til en helt anden tilværelse. Nu fik Fleischer endelig et arbejde, hvor han kunne bruge flere af sine akademiske evner, i hvert fald de juridiske. Hvor parret fik deres første bolig i Næstved ved jeg ikke. I juli 1766 købte han en stor havelod, som lå syd for Boderne. Boderne D,E og F stod på det tidspunkt tomme, og det har formentlig været hans mening også at købe huset. Det kom på auktion og efter flere omgange fik Esaias Fleischer det i hænde i december 1766 for 130 Rdlr. Det var ikke særlig meget, men det var også et hus i elendig stand. Det kan så ikke overraske at Esaias Fleischer gik i gang med en omfattende restaurering og modernisering af boligen. Grunden var nu lagt sammen med havelodden ned mod åen. Han fik desuden bygget sidehuse og baghuse i bindingsværk til stald, vognport og andet. Det var nu en attraktiv standsmæssig bolig, og med haven blev den i 1781, 15 år senere, værdisat til 1180 Rdlr. Esaias og Anna Sophie Hald fik ikke selv børn. Esaias havde 3

4 to ugifte søstre som han sørgede for, og det kunne tænkes at de, noget af tiden, boede med familien i Næstved. I efterår 1769 købte Esaias Fleischer i fællesskab med Magnus Beringskjold godset Nygaard på Møen. I Fleischers memoirer beretter han, at Beringskjold overtalte ham til dette kompagniskab ved at gøre gældende, at han havde ham at takke for at han blev Regimentskvartermester. Når vi ved at Fleischer netop i de år investerede en stor sum penge i sin Næstvedejendom kan han næppe have haft ret mange midler tilbage til endnu et projekt. Oberst Eickstedt var kautionist. Nygård havde været krongods og fæstebønderne havde forgæves prøvet at skaffe penge nok til at købe det. Det skabte en del uro på Møn, og Fleischer, som var imod landboreformerne modtog trusler på livet, de ville splitte ham i så mange stykker, at han ej mere kunde samles!! Han rejste trods dette til Møn, og det lykkedes for ham, med sin besindige og venlige optræden, at vende stemningen så bønderne ønskede at han skulle blive på Nygård. Men det var vist ikke en del af planen, for kort efter flyttede familien Beringskjold ind på Nygaard, som de omdøbte Marienborg. Halvdelen af købssummen blev lagt, og resten skulle betales i to omgange. Fleischer fik imidlertid ikke betalt det næste afdrag, og bad om udsættelse til juni Oberst Eickstedt blev spurgt om han fortsat var villig til at kautionere, og det var han. I tiltro til at alt var ordnet, og Fleischer var som nævnt jurist, ventede de til næste aftalte termin med at betale. Til deres store overraskelse fik Fleischer i maj et brev om, at Nygård skulle sælges på auktion, fordi han ikke havde betalt i december. Beringskjold var i øvrigt villig til at overtage Fleishers halvdel, og havde pengene til at betale. Netop i de dage var Struensee i gang med en fuldstændig omrokering af de, i Fleischers sag, berørte myndigheder og trods henvendelser fra Fleischer og Beringskjold med forklaringer var der intet de kunne gøre. Beringskjold fik 4 uger til at forlade stedet De skrev til kongen om hjælp, men fik svar fra Rentekammeret, at fordi det var krongods var kongen sælger. Det var ikke anderledes end for enhver anden privatsælger at kongen således ikke kunne være dommer i sin egen sag. I september havde Beringskjolds familie stadig ikke rømmet Nygård, vel nok i den tro at alt ville falde på plads. Beringskjold modtog så en resolution fra rentekammeret, hvor han tiltaltes for ulydighed mm., men en kommission skulle sættes på sagen for at finde ud af rigtigheden af det hele. Da Fleischer og Beringskjold 4

5 ikke mente de havde gjort noget galt, og at det var rentekammeret der havde kludret i sagen, var det godt nyt. Bortset fra at de selv skulle finde 4 personer der ville indtræde i Kommissionen. For det kunne de ikke! Ingen turde være med i undersøgelsen hvor det helt indlysende var rentekammeret der havde lavet en fejl. Familien Beringskjold var til sidst nødt til at flytte, og det var til en bolig i Vordingborg. Beringskjold havde ikke i sinde at vente på at en kommission gav ham ret til Nygård. Han var rasende på Struensee og ville have hævn. Igennem november og december mødtes Beringskjold med de andre kupmagere for at planlægge. Bl.a. hos Peder Abildgaard, en slægtning til Fleischer, hvor han netop havde kvarter da regimentet havde tjeneste i København. Da Fleischer senere skrev og fik publiceret sin memoirer undlod han at skrive om den skelsættende begivenhed i januar Han har ikke ønsket at tirre nogen. Men han skrev en anden version af episoden, som ikke skulle udgives, og her spillede han selv kun en mindre rolle. Vigtigst var det dog at han stod på god fod med sin chef Eickstedt, med den ny magthaver Guldberg, og at arveprins Frederik var bekendt med hans indsats. Modsat Beringskjold har Fleischer tilsyneladende været loyal og vundet tillid hos den nye regering. Få måneder efter omvæltningerne i hovedstaden blev han sendt ud på en opgave, og hermed varsledes hans afsked fra militæret og en videre karriere endnu højere oppe på rangstigen. Han fik justitsrådstitlen i 1773 og blev etatsråd i I en årrække var han ansat som inspektør på Jægerspris og blev siden udnævnt til overforstinspektør på Sorø gods. Han beholdt Boderne i Næstved indtil 1781 og lejede værelser ud til officerer. Flittig som han var, fik han også skrevet og publiceret en knap 800 siders bog om bier i 1777 Udførlig Afhandling om Bier. Den kan læses på nettet. Moppedrengen af en bog om biavl, med ganske få illustrationer, er ikke helt så kedelig læsning som man skulle tro. Uden at have læst hver side kan jeg dog sige at flere af de mere overordnede afsnit er ganske interessante og oplysende, også for den der ikke dyrke biavl som hobby eller erhverv. Han siger selv han skriver for at undervise og fornøje, og det er vitterlig skrevet i en både munter og levende stil. Esaias Fleischers viden om biavl er imponerende, og det er nemt at se ham for sig pusle om sine bihuse og eksperimentere sig frem i haven bagved boligen i Boderne i Næstved. En lokal binørd har han også fundet i Lille Næstved, nemlig den meget skikkelige Hans Johansen. De har drøftet deres 5

6 fælles interesse og med råd fra Esaias vandt Hans flere gange Landhusholdnings Selskabets pris for flest overvintrede stader! Esaias Fleischer havde egentlig to hjertesager. Den ene var selve bien og hvordan den holdes. Den anden hvordan en udbredelse af biavl som erhverv og bedre og større udnyttelse af produkterne ville gavne den enkelte bi-holder og nationen. Han er overbevisende i sin argumentation. Lige fra mindet om de honningmadder han selv spiste som barn, til at remse alle de steder op hvor man anvender biskabte produkter. Indlysende til vokslys, men også benyttet af læger og apotekere til medicinsk brug, af kunstneren, fabriksarbejderen og håndværkeren. For ikke at tale om selve honningen, som blev brugt i køkkenet og havde potentiale i både mjød- og eddikeproduktionen. Millioner af kroner røg ud af landet til sukker, hvor en opdyrkning af biavl i Danmark kunne skabe arbejde til mange udover selve biejerne. Svage mennesker kunne tjene et levebrød ved at lave bikuber af strå i stedet for at betle sig til håndører. Man bliver helt grebet af hans entusiasme både over bierne, og mulighederne der åbnes op for. Han slutter af med at påpege at han ikke har skrevet bogen for at tjene penge på den, for det vil han ikke gøre, men for at gavne fædrelandet og fordi han ikke kunne lade være. Det tror jeg på! I listen over støtterne til udgivelsen ses komtesse Louise Sophie Wedel Jarlsberg. Eneste kvinde blandt flere hundrede mænd. Esaias Fleischer bestyrede hendes pengesager indtil hendes ægteskab i 1781 med Thomas Beringskjold. Komtesse Wedel Jarlsbergs mormor, Karen Werenskiold, boede på Sortebrødregården i Næstved, og det virker sandsynligt at det er igennem hende han har fået tjansen for den unge adelsfrøken. Da Guldberg og enkedronningen ville have Magnus Beringskjold bag lås og slå var det Esaias Fleischer de henvendte sig til. Han var blevet amtmand til Antvorskov i 1779, et embede han bestred med stort engagement. Det var Fleischer, Thomas Beringskjold og Louise Sophie Wedel Jarlsberg tilkaldte til Sparresholm. Han skrev brevet for dem som blev sendt til Guldberg, og så rullede sagen mod Magnus Beringskjold. Hvordan han har haft det med at medvirke til, at en han havde kendt rigtig godt i mange år skulle arresteres og beskyldes for landsforædderi, med et eventuel dødsdom som straf, vides ikke. Men Fleischer havde sine meningers mod og Beringskjold havde jo før vist sig i stand til at vælte en regering af magten. Se 6

7 Fleischer var en habil og hæderlig embedsmand, og lod sig ikke hindre af at hans hørelse var dårlig. Sammen med hustruen boede amtmanden i Slagelse hvor han, som man næsten kunne forvente af ham, satte boligen på Bredegade 18 i stand. Da Guldberg blev væltet fra magten fik det konsekvenser for Fleischer. Som politisk ansat blev han afskediget som amtmand i 1785, dog med pension. Han var meget ærgerlig over at miste embedet, da han kun var 53 og trivedes godt med arbejdet. Han havde på det tidspunkt også skrevet flere bøger bl.a. om skovbrug som vandt ham anerkendelse og blev oversat til svensk. Det siges at han var en hidsig og dygtig debattør i debatten om landboreformer, og var dybt uenig med Reventlow. En af de værker han fik publiceret i sin pensionisttilværelse var en naturhistorie på 26 bind med 16,000 folie/sider. Han blev anerkendt og hans værker blev brugt. Han ansås mere som en samler af viden end som videnskabsmand. Men som sådan kan man ikke være andet end imponeret over hans nysgerrighed og hans arbejdsiver. Anna Sophie Hald døde i december 1801, 82 år gammel. Esaias Fleischer giftede sig med den ca. 46 årige Elisabeth Marie Jacobsen. Hun havde været deres husbestyrerinde. Andet ægteskab blev kort, den 71 år gamle Esaias Fleischer døde i januar

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Vend nedtur til. optur! Nu arbejder jeg endelig med min passion

Vend nedtur til. optur! Nu arbejder jeg endelig med min passion Tema: Forandring fryder optur! Vend nedtur til Skilsmisse, fyring, ulykker kan det være en velsignelse i forklædning? Ja! Mød tre kvinder, hvis liv faktisk blev forandret til det bedre. Af Isabel Fluxá

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

trine Borre De gik efter

trine Borre De gik efter Lotte Petri trine Borre marianne dulong De gik efter drømmen Er du endt på rette hylde, eller skulle du i virkeligheden have været smykkedesigner, ejendomsmægler i Berlin eller forfatter? Mød Lotte, Trine

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN

Social kontrol SOCIALPÆDAGOGEN 4. FEBRUAR 68. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 03 09 11 Social kontrol Mange etniske minoritetspiger bliver fortsat overvåget, kontrolleret og straffet af deres familier. Men flere og flere gør oprør mod familiens

Læs mere

Rig som selvstændig - smagsprøve

Rig som selvstændig - smagsprøve Rig som selvstændig - smagsprøve Forord Denne bog er skrevet til dig, som ønsker at starte egen virksomhed eller allerede er godt på vej frem og som ønsker at gøre det meget bedre. Den er skrevet i stikordsform,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere