Årsrapport 2010 (16. regnskabsår)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 (16. regnskabsår)"

Transkript

1 M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8 Århus C CVR-nr Årsrapport 21 (16. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsens årsberetning Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse... 8 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Noter til årsregnskabet Årsrapport 21 Side 2 af 16

3 Foreningsoplysninger Foreningens navn: Afrika InTouch M. P. Bruunsgade 36, 2. th. DK-8 Århus C Tlf Web: CVR-nr Århus Kommune Formål: Foreningen har til formål på Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirkes grund at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til kirkens mission i Afrika. Bestyrelse: Jakob Swartz Sørensen, formand Mette Rasmussen Kirkegaard, næstformand Birgitte Bilde Slot Ravnholt, kasserer Christian Houmøller-Jørgensen Lisbeth Lund Jensen Marie Hovard Thomsen Marie Rørbæk Højsager Marta Emilie Aagaard Konstitueret landsleder: Benjamin Kousgaard Kobborg Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Åboulevarden 31 DK-81 Århus C Årsrapport 21 Side 3 af 16

4 Bestyrelse og generalforsamling På generalforsamlingen i november 21 blev Mette Rasmussen Kirkegaard og Jakob Swartz Sørensen nyvalgt til bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med de to som hhv. næstformand og formand. Allan Jagd Esmarch udtrådte og stoppede følgende som formand. Afrika InTouch takker ham for en stor og kvalificeret indsats. Det samme gælder for tidligere medlemmer af bestyrelsen Sofie Svinth Vandel og Mads Bøndergaard Kobbersmed, der ligeledes udtrådte af bestyrelsen. Lisbeth Lund Jensen blev igen kongevalgt og Birgitte Bilde Slot Ravnholt fortsatte som kasserer. Den øvrige bestyrelse består således af Marie Hovard Thomsen, Marie Rørbæk Højsager, Christian Houmøller-Jørgensen og Marta Emilie Aagaard. Volontørarbejdet I foråret besluttede Afrika InTouch at lukke Reach Out projektet, efter godt 5 år, grundet stadige uroligheder i Jos i Nigeria, hvor projektet havde til huse. I stedet er der indgået et tæt samarbejde med Mission Afrika, om at sende volontører ud sammen. Det har bevirket en proces med nytænkning af strategier og praksis, og resulterede allerede i efteråret i en fordobling i antallet af udsendte. Reach Out koordinator Mona Solsø fratrådte i 21 sin stilling som koordinator, grundet lukningen af Reach Out. Afrika InTouch takker hende for en dygtig indsats. Lukningen har også betydet, at samarbejdet med AYPAD i Nigeria er under afvikling, idet volontørarbejdet nu i stedet sker i samarbejde med Mission Afrikas partnere i hhv. Nigeria og Cameroun. Projekter og projektgrupper Projektgruppernes opgave er at opretholde og udvikle gode partnerskaber med vores afrikanske partnere. Dette bl.a. i form af støtte, venskab og forbøn. Hope for Children Hope for Children er et gadebørnsprojekt i Addis Abeba i Ethiopien startet af lokale unge. I 21 afsluttedes aktiviteterne i et 2-årigt Danida finansieret organisationsudviklingsprojekt og i juni blev en forundersøgelsestur gennemført, med deltagelse af to projektfrivillige, samt projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, for at undersøge mulige fremtidige samarbejdsflader. Afrika InTouch var endvidere vært ved det årlige partnermøde og adskillige medlemmer af projektgruppen, samt projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, deltog i mødet i København. Ledelsens årsberetning Lokalforeninger og medlemmer Vi har i 21 haft en mindre medlemsfremgang, hvilket vi glæder os over. Vores lokalforeninger gør et stort, godt og vigtigt arbejde med at fundraise til vores forskellige partnere i Afrika, samt med at inspirere danske børn og unge. Vi havde igennem hele 21 følgende 11 lokalforeninger: Børne-/familielokalforeninger: Blåvandgård, Hanherred og Søhøjlandet. Efterskolelokalforeninger: Vesterbølle, Rydhave Slot og Skrødstup. Ungdomslokalforeninger: Vejle, København, Århus, AIT-VUB og Aalborg. Starup og Blåkilde ophørte i 21 som lokalforeninger. En lokalforening var under opstart på Horne Ungdomsskole, men er stadig i en indledende fase. Endvidere er Rydhave gennem 21 i en stadig proces med at finde form og indhold. Den skønnes at være helt op at køre i 211. I sidste kvartal opstartedes en lokalforening i Midt- og Vestjylland med et særligt fokus på støtte til Uganda Farm. Samlet set glæder vi os over en positiv og stabil udvikling på området. Uganda Farm Et demonstrationslandbrug i Uganda, som Afrika InTouch støtter. Gennem Projektrådgivningen er Afrika InTouch i samarbejde med den lokale NGO, Kamuzinda Farm, fortsat i gang med et Mindre projekt: Jordbrug med trækdyr i Uganda. Projektet er i årets løb forlænget og løber til udgangen af 211. Aunt Louise's School for Disabled Children i Uganda Aunt Louise's School er en skole og et hjem for børn og unge med psykiske og/eller fysiske handicaps. Skolen drives af ægteparret Louise og Edward Bahane, der i mange år har følt et kald til at lave en skole for børn og unge med handicaps, der ellers ingen mulighed har for skolegang eller uddannelse. Projektgruppen bag denne partner arbejder intensivt med fundraising til både den daglige drift og opsparing til en ny bygning til skolen. Årsrapport 21 Side 4 af 16

5 Cheke Chea Et førskoleprojekt i Kipili, Tanzania. Projektgruppen bag denne nye partner arbejder for at fundraise til den daglige drift og til udbygning af skolen, som er et meget tiltrængt tilbud til byens børn. Projektet er et samarbejde mellem Brødemenighedens Danske Mission og Afrika InTouch. Pearls of the Street Et projekt for tidligere gadebørn i Cameroun. Projektet er nyt i Afrika InTouch og er et samarbejde med Mission Afrika. En projektgruppe arbejder med at sikre projektets fremtid og drift og med at opbygge samarbejdet med den lokale kirke, som står bag projektet. DM i Insamlingsprojektet: "Skolegang til forældreløse børn i Jos, Nigeria" Projektet blev i 29 forlænget til at vare hele 21 også. Projektet er forløbet planmæssigt og afsluttes i 211. Blåvandgårdlejren Ida Jensen deltog som AIT-ansat på lejren. Lene Terkelsen var lejrchef. Der var blandt lederne et par afrikanere, lige som der var besøg af en leder og et barn fra Nigeria. Minicafé Minicafé blev afholdt i uge 33 i København med deltagelse af over 2 frivillige, der netværkede og fundraisede til Afrika InTouch. African Adventure 21 til Ethiopien 23 unge mennesker var med på sommerens tur til Ethiopien. Turen blev blandt andet til i et spændende samarbejde med Dansk Skoleskak. Hovedindholdet var afholdelsen af en række kreative workshops, som var startskuddet til en ny kreativ afdeling i gadebørnsorganisationen Hope for Children. Mødet med en ny og spændende kultur var berigende for gruppen, som formåede at fundraise næsten 1. kr., udover deres deltagerbetaling, til gennemførelse af projektet. Kirkens Adventskalender Kirkens Adventskalender var igen i år et indbydende og informativt magasin for 6-12 årige. Rikke Nord var under kommunikationsudvikler Benjamin Kousgaard Kobborgs ledelse ansat til at producere indholdet og Videbæk Bogtrykkeri stod for den grafiske opsætning. Salget var sammenligneligt med 29 tilfredsstillende, dog er ønsket om at nå længere ud med kalenderen stadig tilstede og noget der arbejdes videre med. AIT-weekend Frivilligturen blev i 21 omdøbt til AIT-weekend og blev afholdt på Skrødstrup efterskole, hvor godt 5 frivillige var samlet. Weekenden bød på præsentationer af oplevelser fra Afrika og et spændende oplæg om kultur. Medarbejdersituation På lønningslisten har Afrika InTouch i år haft Ida Jensen, som børne- og ungdomsmedarbejder frem til udgangen af juli. Ida blev efterfulgt af Rasmus Kjær Jensen, som overtog posten fra 1. august. Begge medarbejdere har på baggrund af deres volontørophold i hhv. Tanzania og Nigeria bidraget til informationsarbejdet, særligt med henblik på konfirmander og minikonfirmander. Administrator Jeanette Pedersen har været ansat som administrator hele året på fuld tid. Rikke Nord var ansat i årets første halvdel som administrativ medhjælp, og efterfølgende var Rikke ansat til udarbejdelsen af årets adventskalender. Kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg har gennem hele året været ansat på fuld tid. Tina Kruse var ansat som leder frem til 2. december, hvor hun blev fritstillet. Africa Across Jakob Stensig Henneberg er fortsat ansat som networker i Africa Across et samarbejde mellem Mission Afrika og Afrika InTouch. Han er hovedansvarlig for volontørarbejdet i Mission Afrika. Det betyder bl.a. et tæt samarbejde med kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, som har dette ansvar i Afrika InTouch. Jakob har kontorplads på Afrika InTouch, som benyttes 3-4 dage om ugen. Årsrapport 21 Side 5 af 16

6 Sparsommelighed Afrika InTouch lægger stor vægt på sparsommelighed. Vi har frivillige til at gøre sekretariatet rent. Størstedelen af vores forsendelser pakkes af frivillige. Hoveddelen af vores fundraising sker på frivillig basis, med udgangspunkt i projektgrupperne. Der er i 21 afholdt anslået 5 foredrag af frivillige. Vi er meget opmærksomme ved indkøb af rejser, ift. at vælge de billigst mulige billetter, samt ift. altid at rejse på raptim vilkår, som giver store besparelser ift. transport af gods, idet de muliggør ekstra bagage uden beregning. Ved alle større indkøb researcher vi markedet grundigt, ved EDB-udstyr f.eks. ved hjælp af og iøvrigt ved altid at indhente flere tilbud. Vi skiftede i 29 trykkeri, hvilket har nedsat priserne på tryksager betydeligt. Generelt arbejder vi løbende og bevidst med hvilke opgaver der kan løses af frivillige. Produktivitet I Afrika InTouch har vi valgt at måle produktiviteten på antal udsendte volontører, antal projekter i Afrika, antal afholdte foredrag i Danmark, samt antal medlemmer og lokalforeninger. Volontører: Nytænkning af volontørarbejdet, har i løbet af 21 fordoblet antallet af langtidsvolontører og vi har ligeledes udsendt et hold korttidsvolontører som i de foregående år. Samtidig oplever vi en positiv udvikling hvor uddannede fagvolontører tiltrækkes, noget vi hilser velkomment, fordi deres indsats i modtager landet er af højere værdi, end uuddannedes. Antallet af projekter i Afrika stiger fortsat. I 29 kom Aunt Louise's School og Cheke Chea til, og de frivillige projektgrupper bag disse har allerede i 21 indsamlet penge til de nye partnere og har medvirket til en omfattende informationsvirksomhed ifm. hermed. I 21 blev projektet Pearls of the Street også en del af Afrika InTouch, hvilket betyder at vi nu arbejder i Cameroun. Den frivillige gruppe bag projektet arbejder aktivt med partnerskabet, både ift. fundraising og sparring med partneren om udvikling af projektet. Antallet af foredrag i Danmark har været jævnt over de seneste år (ca. 15). Det er hovedsageligt frivillige og vores børne- og ungdomsmedarbejder, der afholder disse og dermed kommer bredt ud i vores nuværende og potentielle bagland. I 21 har vi haft en lille fremgang på medlemstallet. Den største stigning er blandt medlemmer over 3 år, hvilket snarere skyldes at nogle medlemmer har nået den alder, end rekruttering inden for denne aldersgruppe. Samtidig fastholdes antallet af medlemmer under 3 år, hvilket vidner om tilgang inden for denne gruppe. Vi er taknemmelige over trofastheden overfor organisationen og over det værdifulde arbejde lokalforeningerne udfører i denne henseende. Der har de seneste år været en lille vækst i antallet af lokalforeninger. I 21 er en lukket og en kommet til, og en eller to nye forventes i 211. Vi er glade for udviklingen, ligesom en strategi, der har gjort alle lokalforeninger engagerede i vores projekter i Afrika, har givet nye og spændende perspektiver for foreningerne, noget vi ser frem til at følge. Effektiv anvendelse af midler For at dokumenterer at vi i Afrika InTouch bruger de til os betroede midler effektivt, har vi valgt at analysere dette ved bl.a. at kigge på om lønningerne svarer til personalets uddannelse og arbejdsopgaver, om gaver øremærket til projekter i Afrika, der bliver sendt videre til Afrika, også reelt bliver brugt dernede og om vores likvide midler er anbragt fordelagtigt for organisationen. Lønningerne i Afrika InTouch var i 21 på et niveau, der lå under både det private og det offentliges aflønning af tilsvarende arbejde. Afrika InTouch sender 8% af de øremærkede gaver videre til projekterne og anvender 2% til administration. Administrationen anvendes til afholdelse af transport mv. for de frivillige projektgrupper. Afrika InTouch er løbende i tæt dialog med vore partnere om de projektmidler, som de modtager, for bl.a. at opnå en høj grad af sikkerhed for at ingen midler misbruges. Da renten igennem de seneste år er faldet en del, har vi i Afrika InTouch lavet en aftale med Danske Bank om oprettelse af en Netopsparing Erhvervskonto. Dette giver os mulighed for at sætte likvide midler til side på en konto med en bedre rente end på vores øvrige konti. Vi overvejer endvidere løbende og er i dialog med Danske Bank om hvilke løsninger, der mest fordelagtigt kan tilgodese både behovet for frie driftsmidler og for en fornuftig forrentning af likviditeten. Årsrapport 21 Side 6 af 16

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsregnskabet for 21, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus d. 29. april 211 Jakob Swartz Sørensen, formand Mette Rasmussen Kirkegaard, næstfmd. Birgitte Bilde Slot Ravnholt, kasserer Christian Houmøller-Jørgensen Lisbeth Lund Jensen Marie Hovard Thomsen Marie Rørbæk Højsager Marta Emilie Aagaard Årsrapport 21 Side 7 af 16

8 Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse Til medlemmerne af Afrika InTouch Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Afrika In Touch for regnskabsåret 1. januar december 21 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 21 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Årsrapport 21 Side 8 af 16

9 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af foreningens årsregnskab for perioden 1. januar december 21 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningen, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Ledelsens ansvar Foreningens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt om foreningen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået foreningens rapportering i årsregnskabet om opfyldelse af resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 21 på de områder vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Aarhus, den 29. april 211 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Årsrapport 21 Side 9 af 16

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 27 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. Årsregnskabet for året 21 er udarbejdet efter samme retningslinier som tidligere år. I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsregnskabet. Resultatopgørelsen Indtægter Gavebrevsindtægter, gaveindtægter og tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) medregnes i det år, hvor betalingen har fundet sted. Øvrige indtægter og udgifter periodiseres i det omfang det skønnes væsentligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er opført til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med en kostpris under 12.3 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Valuta Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta omregnes til dagskurs på balancetidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender er opført efter individuel vurdering. Der er foretaget nedskrivninger for forventet tab. Egenkapital og gæld Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser. Ikke anvendte, formålsbestemte tilskud er opført som gæld, såfremt ubrugte midler skal tilbagebetales. Årsrapport 21 Side 1 af 16

11 Note Resultatopgørelse 21 År 21 År 29 Indtægter DKK DKK 1 & 7 Gaver Kontingentindtægter & 7 Tilskud Deltagergebyrer og andet salg mv. Andre driftsindtægter (billeje mv.) Indtægter i alt Udgifter Projektomkostninger 4 & 7 Projektomkostninger Kursusvirksomhed PR omkostninger Prod.- & projektomkost. i alt ( ) ( ) ( ) (219.39) ( ) ( ) Kapacitetsomkostninger Ejendomsudgifter Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Bilers driftsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Udgifter i alt Resultat før renter/afskrivning (128.36) ( ) (458.8) (18.535) ( ) ( ) (16.73) ( ) ( ) (43.872) (49.598) ( ) ( ) Renter/kursregulering Afskrivninger Efterreguleringer 7 Overført til øremærkede henlæggelser 7 Overført fra øremærkede henlæggelser Efterreguleringer i alt (11.225) (1.871) (179.79) (89.21) (52.549) Årets resultat, underskud ( ) Årsrapport 21 Side 11 af 16

12 Note Aktiver DKK DKK Anlægsaktiver 5 Materielle anlægsaktiver 6 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Balance pr. 31. december 21 År 21 År Omsætningsaktiver Varelager Debitorer Likvide midler Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital primo Overført resultat 7 Henlæggelser Egenkapital i alt Kortfristet gæld Kreditorer Skyldige omk. og forudmodt. projekttilskud Offentlig gæld Beregnet feriepengeforpligtelse Øvrige kreditorer Kortfristet gæld i alt ( ) (3.833) (14.46) Langfristet gæld Billån - Semler Bilfinans Langfristet gæld i alt Passiver i alt Årsrapport 21 Side 12 af 16

13 Pengestrømsopgørelse 21 Driftsresultat før renter Afskrivninger Renter Henlæggelser År 21 År 29 DKK DKK (16.73) (11.225) (34.15) (52.549) Årets egenfinansiering ( ) Forøgelse af henlæggelser Forøgelse af kortfristet gæld 5 Nedbringelse af anlægsaktiver Nedbringelse af tilgodehavende hos debitorer Nedbringelse af diverse tilgodehavender Kapitalfremskaffelse i alt Nedbringelse af henlæggelser Nedbringelse af kortfristet gæld 6 Forøgelse af deposita Forøgelse af tilgodehavende hos debitorer Forøgelse af forudbetalte omkostninger Kapitalanvendelse i alt (49.658) ( ) (9.2) (545) (1.712) (17.776) (59.7) (76.634) (447.55) Ændring i likvide beholdninger (34.457) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Årsrapport 21 Side 13 af 16

14 Noter til årsregnskabet År 21 År 29 1 Gaver DKK DKK Gaver 8A Gavebrevsgaver 12 stk. 3 Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamlinger Videreførelse af gaver Gaver i alt (21.538) Kontingentindtægter Medlemmer ifølge medlemsliste: Under 3 år 3 år og op I alt Pr. 1. januar Pr. 31. december Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der skriftligt har tilkendegivet, at de er medlem og har betalt kontingent til Afrika InTouch eller en AIT lokalforening i regnskabsåret. År 21 År 29 3 Tilskud DKK DKK Tipstilskud T21-D2-82, DUF Projektpuljebevil. HFC Organisational Developm. AYPAD Pilotprojekt DUF-tilskud i alt Statstilskud ( 44, gavebrevspulje) (15) Tilskud fra missionsselskaber (Mission Afrika, DEM, m.fl.) Legater & fonde Sponsorater Honorarindtægt/rejserefusion Tilskud i alt inkl. DUF Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 21 Kontingenter Udgift SAT Lutheran World Foundation & Kirkernes Verdensråd Kontingenter til internationale organisationer Nettoresultat (DKK) Internatianale arrangementer i udlandet Deltagere Indtægt Udgift Nettoresultat (DKK) Reach Out Art: Studietur Sted: Nigeria B&U-medarbejders studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria Efterskolelæreres studietur til Sierra Leone Art: Studietur Sted: Sierra Leone Projektmedarbejders studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria Projektmedarbejders studietur til Ethiopien Art: Studietur Sted: Ethiopien Børkop Højskolelæreres studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria B&U-medarbejders studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria Landsleders deltagelse i Lausanne Konference Art: Konference Sted: Sydafrika Internationale arrangementer i udlandet Årsrapport 21 Side 14 af 16

15 4 Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 21 (fortsat) Internatianale arrangementer i Danmark Deltagere Indtægt Udgift Nettoresultat (DKK) Besøg fra Ethiopien Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Nigeria af Muzong Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Nigeria af Collins Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Nigeria Art: International lejr Sted: Danmark Internationale arrangementer i udlandet Samlede nettoudgifter til international virksomhed År 21 År 29 5 Materialle anlægsaktiver DKK DKK Driftsmidler, anskaffelsespriser primo Driftsmidler, årets tilgang Driftsmidler, årets afgang Driftsmidler, afskrivning primo Driftsmidler, årets afskrivninger Materielle anlægsaktiver i alt ( ) (11.225) (97.533) (34.15) Finansielle anlægsaktiver Depositum Landskontor Finansielle anlægsaktiver i alt Årsrapport 21 Side 15 af 16

16 7. Projekter Henlæggelser Gaver Tilskud Salg & andre Renter/kurs- Til uddeling Årets Saldo pr. Adm.bidrag fra Henlæggelser pr indtægter regulering udgifter AIT generelt pr kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. African Adventure (29+21) ( ) (17.184) Nigeria Reach Out (2121) ( ) (1.53) Reach Out projekter (2125) (18.48) - Mugeza Mseto (215) (14.4) 6 (6) - Fængselsprojekt i Jos (216) (1.14) 4.56 Uganda Farm (23) (24.72) (13.786) Aunt Louise's School Uganda (235) (26.428) (15.596) HFC ekskl. projekter (2473) (61.237) (29.482) HFC Organisational Development (2478) (16.115) 13.7 (13.7) - Børn i Afrika (248) Børn og unge i Nigeria (26) Cheke Chea (271) (857) (1.43) 9.4 Gadebørn i Cameroun (285) (1.646) Volontører i Nigeria (3) (1.35) (1.35) DM i Indsamling (52) (25.75) (79) DM i Indsaml., Danmarkstur (5255) (22.984) (11.948) Projekter i alt (72.47) (51.565) Egenkapital Gaver Tilskud Kontingent & Renter/kurs- Til drift Årets Saldo pr. Resultat Egenkapital pr andre indtægter regulering udgifter projekter pr Afrika InTouch generelt ( ) Total projekter og AIT generelt ( ) Øremærkede projekt-indtægter Gaver Tilskud Andre indtægter Total Årsrapport 21 Side 16 af 16

Årsrapport 2011 (17. regnskabsår)

Årsrapport 2011 (17. regnskabsår) Amaliegade 1, 1. sal, 8 Aarhus C CVR-nr. 27 16 1 22 Årsrapport 211 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger.......... 3 Ledelsens årsberetning....... 4 Ledelsens regnskabspåtegning.......

Læs mere

Årsrapport 2009 (15. regnskabsår)

Årsrapport 2009 (15. regnskabsår) M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8 Århus C CVR-nr. 27 16 1 22 Årsrapport 29 (15. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger.......... 3 Ledelsens årsberetning....... 4 Ledelsens regnskabspåtegning.......

Læs mere

M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8000 Århus C. CVR-nr. 27 16 10 22. Årsrapport 2008. (14. regnskabsår) Afrika InTouch Årsrapport 2008 Side 1 af 16

M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8000 Århus C. CVR-nr. 27 16 10 22. Årsrapport 2008. (14. regnskabsår) Afrika InTouch Årsrapport 2008 Side 1 af 16 M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8 Århus C CVR-nr. 27 16 1 22 Årsrapport 28 (14. regnskabsår) Afrika InTouch Årsrapport 28 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger.......... 3 Ledelsens årsberetning.......

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. august 2008 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere