Årsrapport 2010 (16. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 (16. regnskabsår)"

Transkript

1 M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8 Århus C CVR-nr Årsrapport 21 (16. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsens årsberetning Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse... 8 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Noter til årsregnskabet Årsrapport 21 Side 2 af 16

3 Foreningsoplysninger Foreningens navn: Afrika InTouch M. P. Bruunsgade 36, 2. th. DK-8 Århus C Tlf Web: CVR-nr Århus Kommune Formål: Foreningen har til formål på Den Danske Evangelisk-lutherske Folkekirkes grund at give Danmarks børn og unge vision for og kærlighed til kirkens mission i Afrika. Bestyrelse: Jakob Swartz Sørensen, formand Mette Rasmussen Kirkegaard, næstformand Birgitte Bilde Slot Ravnholt, kasserer Christian Houmøller-Jørgensen Lisbeth Lund Jensen Marie Hovard Thomsen Marie Rørbæk Højsager Marta Emilie Aagaard Konstitueret landsleder: Benjamin Kousgaard Kobborg Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Åboulevarden 31 DK-81 Århus C Årsrapport 21 Side 3 af 16

4 Bestyrelse og generalforsamling På generalforsamlingen i november 21 blev Mette Rasmussen Kirkegaard og Jakob Swartz Sørensen nyvalgt til bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med de to som hhv. næstformand og formand. Allan Jagd Esmarch udtrådte og stoppede følgende som formand. Afrika InTouch takker ham for en stor og kvalificeret indsats. Det samme gælder for tidligere medlemmer af bestyrelsen Sofie Svinth Vandel og Mads Bøndergaard Kobbersmed, der ligeledes udtrådte af bestyrelsen. Lisbeth Lund Jensen blev igen kongevalgt og Birgitte Bilde Slot Ravnholt fortsatte som kasserer. Den øvrige bestyrelse består således af Marie Hovard Thomsen, Marie Rørbæk Højsager, Christian Houmøller-Jørgensen og Marta Emilie Aagaard. Volontørarbejdet I foråret besluttede Afrika InTouch at lukke Reach Out projektet, efter godt 5 år, grundet stadige uroligheder i Jos i Nigeria, hvor projektet havde til huse. I stedet er der indgået et tæt samarbejde med Mission Afrika, om at sende volontører ud sammen. Det har bevirket en proces med nytænkning af strategier og praksis, og resulterede allerede i efteråret i en fordobling i antallet af udsendte. Reach Out koordinator Mona Solsø fratrådte i 21 sin stilling som koordinator, grundet lukningen af Reach Out. Afrika InTouch takker hende for en dygtig indsats. Lukningen har også betydet, at samarbejdet med AYPAD i Nigeria er under afvikling, idet volontørarbejdet nu i stedet sker i samarbejde med Mission Afrikas partnere i hhv. Nigeria og Cameroun. Projekter og projektgrupper Projektgruppernes opgave er at opretholde og udvikle gode partnerskaber med vores afrikanske partnere. Dette bl.a. i form af støtte, venskab og forbøn. Hope for Children Hope for Children er et gadebørnsprojekt i Addis Abeba i Ethiopien startet af lokale unge. I 21 afsluttedes aktiviteterne i et 2-årigt Danida finansieret organisationsudviklingsprojekt og i juni blev en forundersøgelsestur gennemført, med deltagelse af to projektfrivillige, samt projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, for at undersøge mulige fremtidige samarbejdsflader. Afrika InTouch var endvidere vært ved det årlige partnermøde og adskillige medlemmer af projektgruppen, samt projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, deltog i mødet i København. Ledelsens årsberetning Lokalforeninger og medlemmer Vi har i 21 haft en mindre medlemsfremgang, hvilket vi glæder os over. Vores lokalforeninger gør et stort, godt og vigtigt arbejde med at fundraise til vores forskellige partnere i Afrika, samt med at inspirere danske børn og unge. Vi havde igennem hele 21 følgende 11 lokalforeninger: Børne-/familielokalforeninger: Blåvandgård, Hanherred og Søhøjlandet. Efterskolelokalforeninger: Vesterbølle, Rydhave Slot og Skrødstup. Ungdomslokalforeninger: Vejle, København, Århus, AIT-VUB og Aalborg. Starup og Blåkilde ophørte i 21 som lokalforeninger. En lokalforening var under opstart på Horne Ungdomsskole, men er stadig i en indledende fase. Endvidere er Rydhave gennem 21 i en stadig proces med at finde form og indhold. Den skønnes at være helt op at køre i 211. I sidste kvartal opstartedes en lokalforening i Midt- og Vestjylland med et særligt fokus på støtte til Uganda Farm. Samlet set glæder vi os over en positiv og stabil udvikling på området. Uganda Farm Et demonstrationslandbrug i Uganda, som Afrika InTouch støtter. Gennem Projektrådgivningen er Afrika InTouch i samarbejde med den lokale NGO, Kamuzinda Farm, fortsat i gang med et Mindre projekt: Jordbrug med trækdyr i Uganda. Projektet er i årets løb forlænget og løber til udgangen af 211. Aunt Louise's School for Disabled Children i Uganda Aunt Louise's School er en skole og et hjem for børn og unge med psykiske og/eller fysiske handicaps. Skolen drives af ægteparret Louise og Edward Bahane, der i mange år har følt et kald til at lave en skole for børn og unge med handicaps, der ellers ingen mulighed har for skolegang eller uddannelse. Projektgruppen bag denne partner arbejder intensivt med fundraising til både den daglige drift og opsparing til en ny bygning til skolen. Årsrapport 21 Side 4 af 16

5 Cheke Chea Et førskoleprojekt i Kipili, Tanzania. Projektgruppen bag denne nye partner arbejder for at fundraise til den daglige drift og til udbygning af skolen, som er et meget tiltrængt tilbud til byens børn. Projektet er et samarbejde mellem Brødemenighedens Danske Mission og Afrika InTouch. Pearls of the Street Et projekt for tidligere gadebørn i Cameroun. Projektet er nyt i Afrika InTouch og er et samarbejde med Mission Afrika. En projektgruppe arbejder med at sikre projektets fremtid og drift og med at opbygge samarbejdet med den lokale kirke, som står bag projektet. DM i Insamlingsprojektet: "Skolegang til forældreløse børn i Jos, Nigeria" Projektet blev i 29 forlænget til at vare hele 21 også. Projektet er forløbet planmæssigt og afsluttes i 211. Blåvandgårdlejren Ida Jensen deltog som AIT-ansat på lejren. Lene Terkelsen var lejrchef. Der var blandt lederne et par afrikanere, lige som der var besøg af en leder og et barn fra Nigeria. Minicafé Minicafé blev afholdt i uge 33 i København med deltagelse af over 2 frivillige, der netværkede og fundraisede til Afrika InTouch. African Adventure 21 til Ethiopien 23 unge mennesker var med på sommerens tur til Ethiopien. Turen blev blandt andet til i et spændende samarbejde med Dansk Skoleskak. Hovedindholdet var afholdelsen af en række kreative workshops, som var startskuddet til en ny kreativ afdeling i gadebørnsorganisationen Hope for Children. Mødet med en ny og spændende kultur var berigende for gruppen, som formåede at fundraise næsten 1. kr., udover deres deltagerbetaling, til gennemførelse af projektet. Kirkens Adventskalender Kirkens Adventskalender var igen i år et indbydende og informativt magasin for 6-12 årige. Rikke Nord var under kommunikationsudvikler Benjamin Kousgaard Kobborgs ledelse ansat til at producere indholdet og Videbæk Bogtrykkeri stod for den grafiske opsætning. Salget var sammenligneligt med 29 tilfredsstillende, dog er ønsket om at nå længere ud med kalenderen stadig tilstede og noget der arbejdes videre med. AIT-weekend Frivilligturen blev i 21 omdøbt til AIT-weekend og blev afholdt på Skrødstrup efterskole, hvor godt 5 frivillige var samlet. Weekenden bød på præsentationer af oplevelser fra Afrika og et spændende oplæg om kultur. Medarbejdersituation På lønningslisten har Afrika InTouch i år haft Ida Jensen, som børne- og ungdomsmedarbejder frem til udgangen af juli. Ida blev efterfulgt af Rasmus Kjær Jensen, som overtog posten fra 1. august. Begge medarbejdere har på baggrund af deres volontørophold i hhv. Tanzania og Nigeria bidraget til informationsarbejdet, særligt med henblik på konfirmander og minikonfirmander. Administrator Jeanette Pedersen har været ansat som administrator hele året på fuld tid. Rikke Nord var ansat i årets første halvdel som administrativ medhjælp, og efterfølgende var Rikke ansat til udarbejdelsen af årets adventskalender. Kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg har gennem hele året været ansat på fuld tid. Tina Kruse var ansat som leder frem til 2. december, hvor hun blev fritstillet. Africa Across Jakob Stensig Henneberg er fortsat ansat som networker i Africa Across et samarbejde mellem Mission Afrika og Afrika InTouch. Han er hovedansvarlig for volontørarbejdet i Mission Afrika. Det betyder bl.a. et tæt samarbejde med kommunikations- og projektudvikler Benjamin Kousgaard Kobborg, som har dette ansvar i Afrika InTouch. Jakob har kontorplads på Afrika InTouch, som benyttes 3-4 dage om ugen. Årsrapport 21 Side 5 af 16

6 Sparsommelighed Afrika InTouch lægger stor vægt på sparsommelighed. Vi har frivillige til at gøre sekretariatet rent. Størstedelen af vores forsendelser pakkes af frivillige. Hoveddelen af vores fundraising sker på frivillig basis, med udgangspunkt i projektgrupperne. Der er i 21 afholdt anslået 5 foredrag af frivillige. Vi er meget opmærksomme ved indkøb af rejser, ift. at vælge de billigst mulige billetter, samt ift. altid at rejse på raptim vilkår, som giver store besparelser ift. transport af gods, idet de muliggør ekstra bagage uden beregning. Ved alle større indkøb researcher vi markedet grundigt, ved EDB-udstyr f.eks. ved hjælp af og iøvrigt ved altid at indhente flere tilbud. Vi skiftede i 29 trykkeri, hvilket har nedsat priserne på tryksager betydeligt. Generelt arbejder vi løbende og bevidst med hvilke opgaver der kan løses af frivillige. Produktivitet I Afrika InTouch har vi valgt at måle produktiviteten på antal udsendte volontører, antal projekter i Afrika, antal afholdte foredrag i Danmark, samt antal medlemmer og lokalforeninger. Volontører: Nytænkning af volontørarbejdet, har i løbet af 21 fordoblet antallet af langtidsvolontører og vi har ligeledes udsendt et hold korttidsvolontører som i de foregående år. Samtidig oplever vi en positiv udvikling hvor uddannede fagvolontører tiltrækkes, noget vi hilser velkomment, fordi deres indsats i modtager landet er af højere værdi, end uuddannedes. Antallet af projekter i Afrika stiger fortsat. I 29 kom Aunt Louise's School og Cheke Chea til, og de frivillige projektgrupper bag disse har allerede i 21 indsamlet penge til de nye partnere og har medvirket til en omfattende informationsvirksomhed ifm. hermed. I 21 blev projektet Pearls of the Street også en del af Afrika InTouch, hvilket betyder at vi nu arbejder i Cameroun. Den frivillige gruppe bag projektet arbejder aktivt med partnerskabet, både ift. fundraising og sparring med partneren om udvikling af projektet. Antallet af foredrag i Danmark har været jævnt over de seneste år (ca. 15). Det er hovedsageligt frivillige og vores børne- og ungdomsmedarbejder, der afholder disse og dermed kommer bredt ud i vores nuværende og potentielle bagland. I 21 har vi haft en lille fremgang på medlemstallet. Den største stigning er blandt medlemmer over 3 år, hvilket snarere skyldes at nogle medlemmer har nået den alder, end rekruttering inden for denne aldersgruppe. Samtidig fastholdes antallet af medlemmer under 3 år, hvilket vidner om tilgang inden for denne gruppe. Vi er taknemmelige over trofastheden overfor organisationen og over det værdifulde arbejde lokalforeningerne udfører i denne henseende. Der har de seneste år været en lille vækst i antallet af lokalforeninger. I 21 er en lukket og en kommet til, og en eller to nye forventes i 211. Vi er glade for udviklingen, ligesom en strategi, der har gjort alle lokalforeninger engagerede i vores projekter i Afrika, har givet nye og spændende perspektiver for foreningerne, noget vi ser frem til at følge. Effektiv anvendelse af midler For at dokumenterer at vi i Afrika InTouch bruger de til os betroede midler effektivt, har vi valgt at analysere dette ved bl.a. at kigge på om lønningerne svarer til personalets uddannelse og arbejdsopgaver, om gaver øremærket til projekter i Afrika, der bliver sendt videre til Afrika, også reelt bliver brugt dernede og om vores likvide midler er anbragt fordelagtigt for organisationen. Lønningerne i Afrika InTouch var i 21 på et niveau, der lå under både det private og det offentliges aflønning af tilsvarende arbejde. Afrika InTouch sender 8% af de øremærkede gaver videre til projekterne og anvender 2% til administration. Administrationen anvendes til afholdelse af transport mv. for de frivillige projektgrupper. Afrika InTouch er løbende i tæt dialog med vore partnere om de projektmidler, som de modtager, for bl.a. at opnå en høj grad af sikkerhed for at ingen midler misbruges. Da renten igennem de seneste år er faldet en del, har vi i Afrika InTouch lavet en aftale med Danske Bank om oprettelse af en Netopsparing Erhvervskonto. Dette giver os mulighed for at sætte likvide midler til side på en konto med en bedre rente end på vores øvrige konti. Vi overvejer endvidere løbende og er i dialog med Danske Bank om hvilke løsninger, der mest fordelagtigt kan tilgodese både behovet for frie driftsmidler og for en fornuftig forrentning af likviditeten. Årsrapport 21 Side 6 af 16

7 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsberetningen og årsregnskabet for 21, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus d. 29. april 211 Jakob Swartz Sørensen, formand Mette Rasmussen Kirkegaard, næstfmd. Birgitte Bilde Slot Ravnholt, kasserer Christian Houmøller-Jørgensen Lisbeth Lund Jensen Marie Hovard Thomsen Marie Rørbæk Højsager Marta Emilie Aagaard Årsrapport 21 Side 7 af 16

8 Den uafhængige revisors påtegning og udtalelse Til medlemmerne af Afrika InTouch Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Afrika In Touch for regnskabsåret 1. januar december 21 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 21 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Årsrapport 21 Side 8 af 16

9 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af foreningens årsregnskab for perioden 1. januar december 21 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningen, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Ledelsens ansvar Foreningens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved foreningens forvaltning, og at oplysningerne i rapporteringen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt om foreningen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået foreningens rapportering i årsregnskabet om opfyldelse af resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar december 21 på de områder vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, nr af 21. december 26. Aarhus, den 29. april 211 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jakob B. Ditlevsen statsautoriseret revisor Årsrapport 21 Side 9 af 16

10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 27 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. Årsregnskabet for året 21 er udarbejdet efter samme retningslinier som tidligere år. I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelse af årsregnskabet. Resultatopgørelsen Indtægter Gavebrevsindtægter, gaveindtægter og tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) medregnes i det år, hvor betalingen har fundet sted. Øvrige indtægter og udgifter periodiseres i det omfang det skønnes væsentligt. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er opført til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med en kostpris under 12.3 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Valuta Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta omregnes til dagskurs på balancetidspunktet. Tilgodehavender Tilgodehavender er opført efter individuel vurdering. Der er foretaget nedskrivninger for forventet tab. Egenkapital og gæld Ikke anvendte, formålsbestemte gaver er opført som henlæggelser. Ikke anvendte, formålsbestemte tilskud er opført som gæld, såfremt ubrugte midler skal tilbagebetales. Årsrapport 21 Side 1 af 16

11 Note Resultatopgørelse 21 År 21 År 29 Indtægter DKK DKK 1 & 7 Gaver Kontingentindtægter & 7 Tilskud Deltagergebyrer og andet salg mv. Andre driftsindtægter (billeje mv.) Indtægter i alt Udgifter Projektomkostninger 4 & 7 Projektomkostninger Kursusvirksomhed PR omkostninger Prod.- & projektomkost. i alt ( ) ( ) ( ) (219.39) ( ) ( ) Kapacitetsomkostninger Ejendomsudgifter Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Bilers driftsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Udgifter i alt Resultat før renter/afskrivning (128.36) ( ) (458.8) (18.535) ( ) ( ) (16.73) ( ) ( ) (43.872) (49.598) ( ) ( ) Renter/kursregulering Afskrivninger Efterreguleringer 7 Overført til øremærkede henlæggelser 7 Overført fra øremærkede henlæggelser Efterreguleringer i alt (11.225) (1.871) (179.79) (89.21) (52.549) Årets resultat, underskud ( ) Årsrapport 21 Side 11 af 16

12 Note Aktiver DKK DKK Anlægsaktiver 5 Materielle anlægsaktiver 6 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Balance pr. 31. december 21 År 21 År Omsætningsaktiver Varelager Debitorer Likvide midler Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Egenkapital primo Overført resultat 7 Henlæggelser Egenkapital i alt Kortfristet gæld Kreditorer Skyldige omk. og forudmodt. projekttilskud Offentlig gæld Beregnet feriepengeforpligtelse Øvrige kreditorer Kortfristet gæld i alt ( ) (3.833) (14.46) Langfristet gæld Billån - Semler Bilfinans Langfristet gæld i alt Passiver i alt Årsrapport 21 Side 12 af 16

13 Pengestrømsopgørelse 21 Driftsresultat før renter Afskrivninger Renter Henlæggelser År 21 År 29 DKK DKK (16.73) (11.225) (34.15) (52.549) Årets egenfinansiering ( ) Forøgelse af henlæggelser Forøgelse af kortfristet gæld 5 Nedbringelse af anlægsaktiver Nedbringelse af tilgodehavende hos debitorer Nedbringelse af diverse tilgodehavender Kapitalfremskaffelse i alt Nedbringelse af henlæggelser Nedbringelse af kortfristet gæld 6 Forøgelse af deposita Forøgelse af tilgodehavende hos debitorer Forøgelse af forudbetalte omkostninger Kapitalanvendelse i alt (49.658) ( ) (9.2) (545) (1.712) (17.776) (59.7) (76.634) (447.55) Ændring i likvide beholdninger (34.457) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Årsrapport 21 Side 13 af 16

14 Noter til årsregnskabet År 21 År 29 1 Gaver DKK DKK Gaver 8A Gavebrevsgaver 12 stk. 3 Ikke fradragsberet. gaver, kollekter, indsamlinger Videreførelse af gaver Gaver i alt (21.538) Kontingentindtægter Medlemmer ifølge medlemsliste: Under 3 år 3 år og op I alt Pr. 1. januar Pr. 31. december Antallet af medlemmer er fastsat som det antal, der skriftligt har tilkendegivet, at de er medlem og har betalt kontingent til Afrika InTouch eller en AIT lokalforening i regnskabsåret. År 21 År 29 3 Tilskud DKK DKK Tipstilskud T21-D2-82, DUF Projektpuljebevil. HFC Organisational Developm. AYPAD Pilotprojekt DUF-tilskud i alt Statstilskud ( 44, gavebrevspulje) (15) Tilskud fra missionsselskaber (Mission Afrika, DEM, m.fl.) Legater & fonde Sponsorater Honorarindtægt/rejserefusion Tilskud i alt inkl. DUF Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 21 Kontingenter Udgift SAT Lutheran World Foundation & Kirkernes Verdensråd Kontingenter til internationale organisationer Nettoresultat (DKK) Internatianale arrangementer i udlandet Deltagere Indtægt Udgift Nettoresultat (DKK) Reach Out Art: Studietur Sted: Nigeria B&U-medarbejders studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria Efterskolelæreres studietur til Sierra Leone Art: Studietur Sted: Sierra Leone Projektmedarbejders studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria Projektmedarbejders studietur til Ethiopien Art: Studietur Sted: Ethiopien Børkop Højskolelæreres studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria B&U-medarbejders studietur til Nigeria Art: Studietur Sted: Nigeria Landsleders deltagelse i Lausanne Konference Art: Konference Sted: Sydafrika Internationale arrangementer i udlandet Årsrapport 21 Side 14 af 16

15 4 Afrika InTouch' nettoudgifter til international virksomhed i år 21 (fortsat) Internatianale arrangementer i Danmark Deltagere Indtægt Udgift Nettoresultat (DKK) Besøg fra Ethiopien Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Nigeria af Muzong Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Nigeria af Collins Art: Partnermøder Sted: Danmark Besøg fra Nigeria Art: International lejr Sted: Danmark Internationale arrangementer i udlandet Samlede nettoudgifter til international virksomhed År 21 År 29 5 Materialle anlægsaktiver DKK DKK Driftsmidler, anskaffelsespriser primo Driftsmidler, årets tilgang Driftsmidler, årets afgang Driftsmidler, afskrivning primo Driftsmidler, årets afskrivninger Materielle anlægsaktiver i alt ( ) (11.225) (97.533) (34.15) Finansielle anlægsaktiver Depositum Landskontor Finansielle anlægsaktiver i alt Årsrapport 21 Side 15 af 16

16 7. Projekter Henlæggelser Gaver Tilskud Salg & andre Renter/kurs- Til uddeling Årets Saldo pr. Adm.bidrag fra Henlæggelser pr indtægter regulering udgifter AIT generelt pr kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. African Adventure (29+21) ( ) (17.184) Nigeria Reach Out (2121) ( ) (1.53) Reach Out projekter (2125) (18.48) - Mugeza Mseto (215) (14.4) 6 (6) - Fængselsprojekt i Jos (216) (1.14) 4.56 Uganda Farm (23) (24.72) (13.786) Aunt Louise's School Uganda (235) (26.428) (15.596) HFC ekskl. projekter (2473) (61.237) (29.482) HFC Organisational Development (2478) (16.115) 13.7 (13.7) - Børn i Afrika (248) Børn og unge i Nigeria (26) Cheke Chea (271) (857) (1.43) 9.4 Gadebørn i Cameroun (285) (1.646) Volontører i Nigeria (3) (1.35) (1.35) DM i Indsamling (52) (25.75) (79) DM i Indsaml., Danmarkstur (5255) (22.984) (11.948) Projekter i alt (72.47) (51.565) Egenkapital Gaver Tilskud Kontingent & Renter/kurs- Til drift Årets Saldo pr. Resultat Egenkapital pr andre indtægter regulering udgifter projekter pr Afrika InTouch generelt ( ) Total projekter og AIT generelt ( ) Øremærkede projekt-indtægter Gaver Tilskud Andre indtægter Total Årsrapport 21 Side 16 af 16

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Mission Afrika CVR-nr. 44 13 28 18. Årsrapport 2013

Mission Afrika CVR-nr. 44 13 28 18. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Mission Afrika CVR-nr. 44

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014.

FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. FRIVILLIGCENTER SR-BISTAND CVR.nr. 10 89 13 96 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2014. Dirigent: INDHOLD Side Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere