magisterbladet Stive skatteregler stopper videreuddannelse Dansk Fysisk Selskab af 1972 Forholdet til vejleder er knald eller fald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet Stive skatteregler stopper videreuddannelse Dansk Fysisk Selskab af 1972 Forholdet til vejleder er knald eller fald"

Transkript

1 magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR APRIL 2012 Jeg har taget nye initiativer og sat ting i gang, som giver mig mere akademisk udfordring. Derved har jeg skabt et helt nyt job, hvor jeg bedre kan bruge mine kompetencer. Tema om akademisk arbejde: side Forholdet til vejleder er knald eller fald Stive skatteregler stopper videreuddannelse Dansk Fysisk Selskab af 1972 Den fælles frokost udligner faggrænser

2 MASTER I VIDEREGÅENDE UDDANNELSE OG FORSKNING Målrettet ansatte i administrative stillinger på universiteterne og på University Colleges Masteruddannelsen udforsker blandt andet de politikker, love og institutioner, der styrer området, og giver den studerende en solid, forskningsbaseret viden om feltet og metoder til bedre at kunne intervenere i egen organisation. Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med ledelsesstøtte, administration og udviklingsopgaver inden for videregående uddannelser og forskning samt med politikudvikling, strategiudvikling og andre typer af projekter. Læs mere og tilmeld dig på Scan koden og skyd genvej til uddannelsens hjemmeside

3 LEDER af Ingrid Stage, formand, DM 3 Hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening Ingrid Stage, formand Eva Jensen, DM Offentlig DM giver gerne en hånd med Uddannelsesminister Morten Østergaard har lige efter påske offentliggjort en Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem. Redegørelsen kan ses som en slags argumentation for den ressortændring, der kom ved regeringsskiftet, hvor professionshøjskoler og universiteter kom under samme minister. Den følger samtidig op på afskaffelsen af gebyret på suppleringskurserne for professionsbachelorer, idet denne brobygning mellem uddannelserne nu helt foreslås afskaffet. Det noget forenklede argument er, at der er tale om en unødvendig studieforlængende barriere. Redegørelsen er rig på ord og gode hensigter, men bortset fra afskaffelsen af suppleringskurserne er der kun få konkrete bud. Det DM ønsker at bidrage med vores medlemmers faglige indsigt i den endelige udformning af planerne, ikke mindst fordi vi faktisk er enige i mange af tankerne i redegørelsen og ønsker, at projektet bliver en succes. vælger jeg dog at opfatte som et positivt tegn. For planen om at skabe større sammenhæng mellem professionshøjskoler og universiteter er ikke uden faldgruber, som kun kan undgås ved inddragelse af den faglige indsigt hos underviserne på både universiteter og professionshøjskoler. Jeg ser derfor den manglende konkretisering som et signal om, at ministeriet ikke vil haste et lovforslag igennem, men rent faktisk ønsker at tage højde for de bidrag, som DM kommer med. DM afholder konference om udspillet den 7. juni. Ministeren har lovet at deltage og vil her modtage vores bud på, hvad der skal til, for at intentionerne kan virkeliggøres. I tiden op til konferencen vil vi holde møder med uddannelses- og forskningsordførerne for også ad den vej at få indflydelse på lovforslaget. Det er en opgave, der har den allerhøjeste prioritet for DM, for hvis ikke politikerne respekterer og tager højde for de faglige forskelle på uddannelserne, bærer planen kimen i sig til en ufrugtbar konflikt, utilfredshed og et dårligt arbejdsmiljø. Den måde, som de sidste fem års fusioner på uddannelses- og forskningsområdet er foregået på, har ført til store arbejdsmiljøproblemer blandt ansatte på såvel universiteter som professionshøjskoler, og det burde være advarsel nok mod at gentage fadæserne. DM ønsker at bidrage med vores medlemmers faglige indsigt i den endelige udformning af planerne, ikke mindst fordi vi faktisk er enige i mange af tankerne i redegørelsen og ønsker, at projektet bliver en succes. Den større sammenhæng og fleksibilitet, der lægges op til, kan blive en gevinst for både lærere og studerende på universiteter og professionshøjskoler, men det forudsætter ansættelsesvilkår og stillingsstruktur(er), der giver bedre muligheder for kombinationsansættelser, for mobilitet for forskeruddannede mellem institutionerne og for etablering af fælles fora, hvor fagligheder kan drøftes. Det er dog bekymrende, at forventningen om økonomiske rationaliseringsgevinster er så fremtrædende i redegørelsen. Regeringen bør ikke lade sig paralysere af den økonomiske krise i en sådan grad, at den opgiver at investere de nødvendige økonomiske ressourcer eller anvende den nødvendige tid til en gennemarbejdet plan for og en gradvis indførelse af et mere sammenhængende uddannelsessystem. Peter Grods Hansen, DM Offentlig Nanna Bruun, DM Privat Camilla Gregersen, DM Privat Frederik Dehlholm, DM Privat Hans Beksgaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Anders Hamming, DM Forskning & Videregående Uddannelse Henrik Prebensen, DM Forskning & Videregående Uddannelse Leif Søndergaard, DM Forskning & Videregående Uddannelse Erik Alstrup, DM Forskning & Formidling Tenna R. Kristensen, DM Forskning & Formidling Ole Kentmark, DM Honorar- og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende Katrine Kier Nielsen, DM Studerende Mette Thygesen, DM Studerende Charlotte Palludan, Fagforeningslisten Hanne Götzsche, DM Pensionist

4 4 af Mogens Tanggaard, redaktør Whistleblowers eftersøges Når landmænd skal føre sag mod en kommune, skal de direkte forsøge at miskreditere de kommunale miljøsagsbehandlere. Opfordringen stod at læse i Magisterbladet nr. 1 fra i år i artiklen Landbruget angriber miljømedarbejdere. Den kom fra landbrugets topadvokat Steffen Olsen-Kludt på et møde for 150 sjællandske landmænd arrangeret af landets største landboforening, Gefion. På mødet fortalte Olsen-Kludt, at han i forbindelse med sager rutinemæssigt forsøger at finde belastende oplysninger om den ansvarlige kommunale sagsbehandler. Er sagsbehandleren fx medlem af Dansk Naturfredningsforening eller har ytret private holdninger om miljøet i lokale aviser, afslører det, at den pågældende offentligt ansatte slet og ret er inhabil og dermed ikke i stand til at behandle en miljøsag objektivt og professionelt. Nogle gange, kunne Olsen-Kludt fortælle, var det lykkedes ham at få fjernet en sagsbehandler fra en sag. Stærke sager, må man sige. Advokatens respekt for professionalisme og ytringsfrihed kan ligge på et endog meget lille sted. Mange af de sagsbehandlere og konsulenter, som sidder med miljøsager, der vedrører landbruget, er medlemmer af DM. Hvis du er en af dem, og du har oplevet at blive udsat for politisk eller administrativ pression i udførelsen af dit arbejde og rådgivning eller beklikket i din faglighed og objektivitet, så vil vi gerne høre fra dig. For at belyse, skrive om og derved komme uvæsenet til livs. Vi tvivler på, at Olsen-Kludts metoder tåler ret meget dagslys. Vi ved af erfaring, at det kan være vanskeligt at stå frem med sit navn i slige sager. Meget kan stå på spil job- og karrieremæssigt. Derfor lover vi også fuld anonymitet. Helt i stil med den praksis, der beskytter whistleblowers. Send gerne en mail til eller ring direkte til Samfundet har brug for en masse gode fysikere, og dem får samfundet kun, hvis universitetet får mange gode fysikstuderende. FASTE RUBRIKKER 3 LEDER DM giver gerne en hånd med 8 SIDEN SIDST 12 NYE BØGER 22 SIDEN SIDST 26 FAGLIGT FOKUS (8:11) Dansk Fysisk Selskab af NYE BØGER 33 KOMMENTAR Eksperter i undervisning af konkurrencestatens soldater 34 KRONIK Samtidspirateri 36 VINK OM VIN (8:11) Vinrejsen 38 NYT OM NAVNE 39 JOBSEKTIONEN Ledige stillinger 46 MEDDELELSER 48 DM AKTUELT Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresse ændring: og bed om medlems afdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvars havende) Liv Kretzschmer Martin Ejlertsen Thomas Bøttcher Pernille Siegumfeldt Sidse Rølle Jakobsen, sekretær Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s St. Kongensgade København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf

5 INDHOLD 5 ARTIKLER KNALD ELLER FALD DEN FÆL- LES FROKOST UDLIGNER FAGGRÆNSER 6 Nul pension 7 Højtuddannede finder job i mindre virksomheder 10 Forholdet til vejleder er knald eller fald 14 Stive skatteregler stopper videreuddannelse 16 Jo mere erfaring jeg har fået, jo mere akademisk indhold er der kommet 27 Opret din profil på Akademikerbasen.dk, og kom med i Akademikerkampagnen Den fælles frokost udligner faggrænser 30 Supermodeller udforskes på tværs Forside: Ib Kjeldsmark Produktionsplan: Vignetter: Bob Katzenelson Oplag: eksemplarer ISSN Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 18. maj 7. maj 9. maj 9. maj Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 1. juni 21. maj 23. maj 23. maj Nr Udkommer: Deadline debat: Deadline annoncer: Deadline kalender: 15. juni 4. juni 6. juni 6. juni Kontrolleret af NORDISK MILJØMÆRKNING TRYKSAG Kontrolleret oplag: i perioden

6 6 STATENS TEATERSKOLE af Martin Ejlertsen foto: Colourbox NUL PENSION Som de eneste på Statens Teaterskole, der uddanner Danmarks bedste skuespillere til teater, film og tv, nægtes underviserne en pensionsordning af Finansministeriet. Sølvbjørne, Cannes-priser og Robertstatuetter. Danske skuespillere vinder i stigende grad berømmelse og priser. Men de folk, som skaber de danske berømtheder, er langt dårligere stillet end andre ansatte i staten. Underviserne på Statens Teaterskole i København har nemlig hverken overenskomst eller ret til pension. Flere af Teaterskolens undervisere har arbejdet på stedet i rigtig mange år, men har aldrig fået én eneste krone i pension, fordi Finansministeriet afviser pension og overenskomst til underviserne. De går derfor hver især glip af op mod en million kroner i løbet af et helt arbejdsliv, når de skal på pension. Og mens de fastansatte undervisere på Statens Teaterskole ikke har pensionsordning eller overenskomst, så har alle deres kolleger på Teaterskolen det derimod. Det gælder både akademikerne ansat i administrationen, produktionsafdelingen og systuen. Vi er den eneste gruppe på denne skole, som ikke får pension. Jeg har været her i 25 år og tjent 0 kroner i pension. Det er et stort økonomisk problem, men vi kan ikke komme videre med sagen, da vores arbejdsgivere ikke vil flytte sig. Jeg kan slet ikke forstå, at det er lovligt, at staten ansætter os under så dårlige forhold, siger Mette Borg, der er mag.art. i teatervidenskab og underviser på Statens Teaterskole. Hun savner, at Finansministeriet anerkender det store stykke arbejde, som underviserne lægger på skolen, ved at give dem pension og overenskomst. Mette Borgs kollega på Teaterskolen cand.mag. i retorik Lene Kleinschmidt forklarer, at et af problemerne er, at underviserne har forskellig uddannelsesbaggrund. De har derfor meldt sig ind i DM for at stå i samlet flok, men beskeden fra ministeriet er stadig, at de er en for lille og sammensat gruppe til at kunne få en AC-overenskomst. Dilemmaet er, at alle ønsker, at Statens Teaterskole skal levere undervisning på højeste niveau og opretholde sit gode ry i Europa. Alligevel har undervisere på andre nordiske teaterskoler langt bedre vilkår end de danske undervisere, siger hun. Statens Teaterskole er derfor et sted, hvor man skal have råd til at arbejde. Man skal elske at arbejde her, og det gør vi. Men vi mister mange penge på at arbejde her, fordi vi ikke har pensionsordning, siger Lene Kleinschmidt. Hun kan ikke forstå, at staten vil have siddende på sig, at Teaterskolen som kulturelt flagskib har så dårlige forhold for sine ansatte undervisere. Skolen bliver mere og mere akademiseret, i takt med at det kunstneriske og faglige niveau hele tiden højnes. Derfor må staten også følge med og aflønne skolens undervisere herefter, understreger Lene Kleinschmidt og Mette Borg. Højst usædvanligt Der er 25 lærere ansat på Statens Teaterskole svarende til knap 14 årsværk. DM stillede i 2011 krav om, at underviserne på Statens Teaterskole får overenskomst og pensionsordning. I et skriftligt svar til DM fra Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet i december 2011 afviser Styrelsen at indgå overenskomst: Moderniseringsstyrelsen finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at optage drøftelser om overenskomstdækning af området, da der er tale om en for lille gruppe med en for ringe tilknytning til skolen. Man er dog villig til at indgå i drøftelser om en eventuel justering af regulativet, hedder det. Konsulent i DM Ingrid Torbensen pointerer, at det er højst usædvanligt, at Jeg har været her i 25 år og tjent 0 kroner i pension. Det er et stort økonomisk problem, men vi kan ikke komme videre med sagen. Mettete Borg, mag.art. og underviser på Statens Teaterskole

7 BESKÆFTIGELSE af Martin Ejlertsen 7 Det er uværdigt, at vi har en personale gruppe, som er så essentiel for skolen, der som den eneste her ikke har en pensionsordning. Christine Dalhoff, administrationschef på Statens Teaterskole ansatte i staten hverken har overenskomst eller pension, som tilfældet er for underviserne på Statens Teaterskole. Problemet er, at der ikke er krav om, at man skal have en akademisk uddannelse for at undervise på skolen. Derfor afviser Finansministeriet at lade underviserne være omfattet af AC-overenskomsten. Desuden har de meget varierende timetal, og gruppen er for lille til en selvstændig overenskomst. Men man vil gerne indgå i videre drøftelser med DM og Kulturministeriet om en løsning, og det tager DM initiativ til, siger Ingrid Torbensen. I et notat fra Kulturministeriet fremgår det, at skolens lærere er dårligere lønnet end lærere ved Den Danske Filmskole, designskolerne og akademikere i staten ansat med både ny og gammel løn. Det skyldes manglen på pension. Kulturministeriet har da også talt lærernes sag, men Finansministeriet sætter foden i døren, forklarer administrationschef på Statens Teaterskole Christine Dalhoff. Hun kalder undervisernes lønaftale fra 1994 for ældgammel. Det er uværdigt, at vi har en personalegruppe, som er så essentiel for skolen, der som den eneste her ikke har en pensionsordning. Selv vores hyrede freelancere får pension. Vi bakker derfor helt op om lærernes ønsker om at få en pensionsordning, siger Christine Dalhoff. Højtuddannede finder job i mindre virksomheder Flere mindre kommuner har voksende succes med at matche mindre virksom heder og ledige akademikere. Men det kræver hårdt arbejde og positiv pression. Det er en myte, at private virksomheder er overrendte af ledige, som vil have arbejde. Det er kun især de store virksomheder, der drukner i ansøgninger. Derfor skal ledige akademikere og små og mellemstore virksomheder finde hinanden. Men det er ikke et nemt match, selvom det er en win-winsituation for begge parter, forklarer sekretariatschef i Akademikernes Centralorganisation (AC) Jens Mølbach. Det er et stort og langt sejt træk at få akademikere ud i små og mellemstore virksomheder. Der skal være hjælp til at skabe den kontakt, og den forsøger vi at etablere gennem Akademikerkampagnen, siger han. I midten af april måned afholdt AC en konference i Middelfart for over 100 deltagere, som alle har berøring med Akademikerkampagnen. Her diskuterede man, hvordan yderkommunerne kan være en vækstdynamo, hvis man matcher ledige højtuddannede med små og mellemstore virksomheder. Vil man udfordre sig selv og søge efter arbejde i også yderkommunerne, så har man ofte større chance for at finde job i de områder, som ligger længere væk fra universitetsbyerne, og hvor konkurrencen ikke er lige så stor, siger Jens Mølbach. I Tønder Kommune har man arbejdet målrettet med at matche akademikere med små og mellemstore virksomheder i projektet Kompetenceudvikling og innovation i yderområderne. Her har indtil videre 45 virksomheder fået en mulighed for at få tilknyttet en ledig kandidat i praktik. Det har allerede båret frugt, da nogle af kandidaterne er blevet ansat efter endt projektforløb, siger Jesper Monsrud, som er projektkonsulent i Tønder Kommunes erhvervsafdeling. Vise flaget Den positive udvikling i kommunen skyldes, at virksomhederne har været presset og bliver nødt til at gøre noget, hvis de skal undgå konkurs. Kandidaterne bliver samtidig nødt til at vise mobilitet for at prøve deres kræfter af. Kommunens erhvervsafdeling har derfor fordoblet medarbejderstaben til i dag otte mand. Det er nødvendigt for et vandkantsområde som Tønder at vise flaget. For det kan sagtens lade sig gøre at bo og arbejde i udkantsområderne også for højtuddannede, siger Jesper Monsrud. Også i det lille lokalsamfund på Ærø har lokalbefolkningen taget vel imod idéen om at beskæftige akademikere. Mange mindre virksomheder har ellers været lidt nervøse for, om de kan udfordre akademikerne nok. Men så gælder det om at gå til virksomhederne og inspirere dem, udtaler Maja Ørum-Nielsen, som er erhvervskonsulent i Ærø Turist- og Erhvervsforening. Det er der her indtil videre kommet tre praktikforløb, tre korttidsansættelser og fem tilløb til videnpilotordningen ud af. Her tænker vi altså også vækst og udvikling. Vi er desuden et mindre samfund, der kender hinanden, og hvor der er højt til loftet og mange kreative miljøer. Det er flere blevet positivt overrasket over, siger hun og pointerer, at udfordringen for de mindre yderkommuner er at skabe de første succeshistorier, så der også opstår et behov for at rekruttere arbejdskraft uden for kommunen. I virkeligheden er det ret enkelt. Det handler om at mødes som mennesker og finde ud af, at man kan komplementere hinanden. De mindre kommuner skal lave initiativer for vidensarbejdere, så de føler sig hjemme og kan se sig selv bo og arbejde der. Det gør vi her via netværk som madklubber, tilflytternetværk, kreative netværk og iværksætternetværk, siger Maja Ørum-Nielsen. Opret din profil på Akademikerbasen.dk (se side 27).

8 8 SIDEN SIDST redigeret af Mogens Tanggaard DANSK PSYKOLOG FORENING FÅR NY FORMAND Den 16. april tiltrådte autoriseret psykolog Eva Secher Mathiasen posten som ny formand for Dansk Psykolog Forening. Hun afløser Roald Ulrichsen, som var formand i 10 år. En af de største udfordringer for den nye formand er at få gang i jobskabelse, for ledigheden har også ramt psykologerne. Dansk Psykolog Forening har ca medlemmer. De kloge udlændinge tager ikke de arbejdsløses job. De skaber flere job med deres specialiserede viden. Tina Horwitz, direktør, Consortium for Global Talent FRA HERODES TIL PILATUS Ledige skal ikke bare døje med, at de er arbejdsløse de skal også gennem stort set identiske forløb med det kommunale jobcenter og a-kassen, forløb, som de fleste oplever som meningsløst dobbeltarbejde. Det viser en undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4 blandt 399 dagpengemodtagere. Ifølge målingen synes de ledige bedst om a-kasserne. De kommende trepartsforhandlinger bliver bl.a. et opgør om, hvem der skal tage sig af de ledige. VIDENSKABS- JOURNALISTER FORENKLER Man kan ikke altid sætte lighedstegn mellem forskning og journalisters udlægning af den, skriver Videnskab.dk. To danske forskere hævder, at journalister ofte har svært ved at manøvrere i forskningens statistiske forbehold og usikkerheder og derfor ender med at udelade dem. Det får tit journalisters formidling af forskningsresultater til at virke mere konkluderende, end de egentlig er. Mette Kaae Hansen ny ligestillingschef Foto: Colourbox Ministeriet for Ligestilling og Kirke har ansat Mette Kaae Hansen som ny afdelingschef for Ligestillingsafdelingen, skriver Altinget.dk. Mette Kaae Hansen er cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som chef for ledelsessekretariatet i Erhvervs- og Vækstministeriet.

9 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION har din ledelseskarriere brug for et løft? Informationsmøde mandag den 7. maj kl MPA uddannelsen styrker dine strategiske ledelseskompetencer. MPA tilbyder samtidig løsninger på mange af de udfordringer, som den offentlige sektor står med her og nu. Forskningsbaseret undervisning udgør grundlaget i et fagligt progressivt og fleksibelt uddannelsesforløb, som kombinerer teori og praksis. TILMELD DIG PÅ PÅ DIN MOBIL MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION

10 10 PH.D.-UNDERSØGELSE af Pernille Siegumfeldt foto: Colourbox Forholdet til vejleder er knald eller fald Det er katastrofalt for en ph.d.-stipendiat, hvis forholdet til vejlederen løber ind i alvorlige problemer. På Humaniora på Københavns Universitet sker det for flere end hver sjette, viser universitetets egen undersøgelse. Det reelle tal er formentlig langt højere, vurderer de studerende selv. For der sluges mange store kameler, når karrieren er på spil. OM UNDERSØGELSEN Trivselsundersøgelsen blev sat i gang af Mette Thunø, daværende prodekan ved Det Humanistiske Fakultet. Det skete, efter at en arbejdspladsvurderingsundersøgelse havde afdækket særlige trivselsproblemer for fakultetets ph.d.-stipendiater. 146 aktive ph.d.-stipendiater og 148 forhenværende fra årene har besvaret spørgsmål i trivselsundersøgelsen. Svarprocenten er 67. Derudover er der gennemført en række uddybende kvalitative interviews. I lidt over et år har Randi Skovbjerg Sørensen befundet sig i et lykkeligt fagligt ægteskab med sin vejleder på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet. Her arbejder hun på sin ph.d.-afhandling om sprog og identitet. Arbejdet går godt for Randi, der også er aktiv i ph.d.-klubben på Humaniora. Hvis hun i stedet havde oplevet store problemer med sin vejleder, havde hun næppe medvirket i denne artikel. Det er så sårbart et forhold, helt ulige og samtidig altafgørende for den studerende. Hvis der er dårlig kemi eller stor uenighed om de videnskabelige metoder og vinkler, så kan man som ph.d.-stipendiat være meget bekymret for, om det lægger hindringer i vejen for en fremtidig karriere i universitetsverdenen, forklarer Randi Skovbjerg Sørensen. Miljøet er lille, og alle er så specialiserede, at det er katastrofalt, hvis man ikke fungerer med den person, der ved mest og har alle de vigtige kontakter på ens felt, understreger hun. En intern undersøgelse foretaget på Humaniora blandt næsten 300 aktive og tidligere ph.d.-stipendiater i årene dokumenterer, at flere end hver sjette har oplevet at have så alvorlige problemer med deres vejleder, at det er gået ud over deres trivsel. Virkelighedens tal er endda noget højere, vurderer de ph.d.-studerende selv. Asymmetrisk relation Sune Auken, der er lektor og leder af ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet, møder også jævnligt trivselsproblemerne hos ph.d.-stipendiaterne. Vejlederen kan være selve autoriteten på det emne, man specialiserer sig i. Og når man er i sin allerførste universitetsansættelse, var studerende lige indtil for Man burde overveje, om det ikke var bedre, at ph.d.-stipendiaterne havde en bredere vifte af kontakter til det videnskabelige personale på universitetet. På den måde behøver ens ry og fremtidsmuligheder i miljøet ikke udelukkende afhænge af ens gode eller dårlige forhold til ens vejleder. Kristine Køhler Mortensen, ph.d.-stipendiat

11 11 Miljøet er lille, og alle er så specialiserede, at det er katastrofalt, hvis man ikke fungerer med den person, der ved mest og har alle de vigtige kontakter på ens felt. Randi Skovbjerg Sørensen, ph.d.-stipendiat ganske nylig og befinder sig nederst i hierarkiet, er man ekstremt optaget af ikke at provokere de forkerte mennesker. Relationen til vejlederen er asymmetrisk, fordi den betyder så uendelig meget mere for den studerende. En dårlig, ligeglad eller decideret aggressiv vejleder kan påvirke ph.d.-stipendiaten så dybt, at det rækker langt ud over det professionelle forhold, mener Sune Auken. I hans analyse afdækker undersøgelsen af ph.d.ernes trivsel flere centrale problemer. Vejlederen spiller den helt afgørende rolle for, hvor integrerede i forskermiljøet ph.d.-stipendiaterne bliver. Tager vejlederen fx den studerende med til konferencer, og deler vedkommende sine kontakter med kolleger osv.? Bliver der taget venligt imod den studerende, eller oplever den studerende måske, at vejleder pludselig er rejst et halvt år til udlandet, uden at der er lavet aftaler om, hvordan vejledningen skal foregå i den periode? For universitetets faste stab er der stor prestige i at være vejleder for mange ph.d.-studerende, men der er ikke nødvendigvis den samme prestige i at udføre vejledningen ordentligt, uddyber Sune Auken. Undersøgelsen viser også, at de 16 procent, der angiver at have alvorlige problemer med deres vejleder, også evaluerer andre aspekter af deres spirende forskerliv langt mere negativt. Igen en indikation på, at det er knald eller fald, om relationen til vejlederen fungerer. Ud over at universitetet risikerer at miste potentielt fremragende forskere, der kommer dårligt fra start, så er det jo også en kæmpe investering, vi skyller ud med badevandet, hvis vores ph.d.-studerende må opgive at gennemføre. Det koster to millioner at uddanne hver eneste af dem, pointerer Sune Auken. Vejledning og motivation Kristine Køhler Mortensen er også ph.d.- stipendiat ved Københavns Universitet. Hun mener, at det er selve strukturen omkring vejledningen, som bør genovervejes. Den høje grad af selvledelse, som kræves for at gennemføre en ph.d., kan blive for stor en mundfuld for mange unge forskere, mener hun. Det er en stor udfordring, at man er ansvarlig for alle dele af processen selv lige fra ideudvikling til færdigt resultat. Man skal hele tiden gå et skridt foran sig selv og vide, hvad der nu er behov for. Min fornemmelse er, at meget vejledning foregår på ph.d.-stipendiatens eget initiativ, hvilket ikke nødvendigvis er fordelagtigt, da man jo ikke altid kan fornemme, hvornår man har brug for sparring i processen, forklarer Kristine Køhler Mortensen. Vejledning bør for mig at se bestå både i konkret faglig vejledning og mere personlig motivation. Det kan nemlig være svært at holde motivationen på samme stade igennem hele forløbet. I perioder har man brug for et motivationsskub og inspiration. Og det behøver ikke nødvendigvis at være den samme vejleder, der skal stå for alt det. Selv har Kristine Køhler Mortensen været heldig at kunne indlede et undervisningssamarbejde med en lektor ved sit institut, der ikke samtidig er hendes vejleder. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har flere indgange til det faglige miljø på universitetet. Det er alt for sårbart kun at have én kontakt, og jeg mener, man burde overveje, om det ikke var bedre at sikre, at ph.d.-stipendiaterne havde en bredere vifte af kontakter til det videnskabelige personale på universitetet. På den måde behøver ens ry og fremtidsmuligheder i miljøet ikke udelukkende afhænge af ens gode eller dårlige forhold til ens vejleder. Man får i stedet mulighed for at gå i mere personlig dialog med andre, ældre forskere, så de kan danne sig deres eget indtryk, understreger hun. Konkrete initiativer på vej Ph.d.-skoleleder Sune Auken vil ikke deltage i et blame game, som han kalder det. For universitetets faste stab er der stor prestige i at være vejleder for mange ph.d.-studerende, men der er ikke nødvendigvis den samme prestige i at udføre vejledningen ordentligt. Sune Auken, lektor og ph.d.-skoleleder, Københavns Universitet Eventuelle problemer behøver ikke kun at være vejleders skyld, og der er rigtig mange fremragende og højt kvalificerede vejledere, der leverer varen, understreger han. Men på baggrund af undersøgelsen har han ikke desto mindre sat nogle konkrete initiativer i gang. Det skal være lettere for den studerende at skifte vejleder, også inden det kører helt af sporet. Vi prøver at demytologisere mit kontor, når nye ph.d.-studerende starter. Jeg fortæller, hvad jeg laver, og hvad jeg kan bruges til, og drøfter med dem, hvad de skal. Dermed håber jeg, at de får lettere ved at træde ind af min dør senere, hvis de får problemer. Derudover arbejder vi på at få lov til at reducere i mængden af evalueringsrapporter, som skal afleveres i løbet af et ph.d.- forløb. Hidtil har antallet været fem, vi vil gerne skære det ned til tre i håb om at skære en bid af administrationen og på den måde lette opgavemængden for vejleder, forklarer Sune Auken. Humaniora følger også et nyt overordnet krav fra Københavns Universitet om at lave kompetenceudvikling for nye vejledere. Første kursus løber af stablen til november. Sune Auken er dog en smule skeptisk med hensyn til, hvordan det vil gå. Ambitionen er fin. Men jeg er meget i tvivl om, hvor mange højt kvalificerede specialister vi får overtalt til at sætte sig på skolebænken igen for at blive kompetenceudviklet, siger ph.d.-skolelederen. Også ph.d.-stipendiat Randi Skovbjerg Sørensen tvivler på effekten. De, der vælger at deltage i et vejlederkursus, er dem, der i forvejen gør deres bedste for at udfylde funktionen. Man når næppe ud til dem, der er problemer med, vurderer hun.

12 12 NYE BØGER Det var frygteligt, som vi var nødt til at ro væk fra druknende mennesker, som tiggede og bad om at blive reddet. Men vores båd var allerede overfyldt. H I S T O R I E Titanic De Danske Fortællinger Mette Hjermind McCall og Jesper Hjermind Forlaget Viborg, 2012, 192 sider, 209,00 kr. 12 danske passagerer køber i foråret 1912 billet til drømmen om Amerika. Blandt dem er den succesfulde lokomotivkonstruktør Jacob Milling, tjenestepigen Karla, ølkusken Hans Peter, landmanden Hans Givard og frisøren Claus Peter. Om bord går også det eneste skandinaviske besætningsmedlem, den danske steward Charles Valdemar Jensen. I bogen følger vi de 13 danskeres liv fra før afrejsen fra Southampton og videre over Atlanterhavet på luksuslineren, hvor drømmerejsen ender som et mareridt. B I O L O G I Vild med viden 1-8 Jesper Milán, Mette Elstrup Stee man, Jørn Waneck, Jens Kofoed, Jan Audun Rasmussen, Bo Schultz Forlaget Epsilon, 2012, 16 sider, 20 kr. pr. stk., 3 stk. for 50 kr., alle 8 stk. 120 kr. Der tillægges porto på 13 kr. for en bog og 30 kr. for flere bøger. Bøgerne kan bestilles via eller købes på forskellige museer. De første 8 bøger er skabt i samarbejde med og skrevet af ansatte på de geologiske museer og oplevelsescentre rundt om i landet. De handler blandt andet om dinosaurernes uddøen og de store fossiler, man kan finde i Danmark, fx hajer, hvaler og kæmpeblæksprutter. Eller var det noget med aftryk af 500 millioner år gamle vandmænd på Bornholm? Bøgerne er små hæfter i A6 og kan bruges som læshøjt-bøger eller som læsselv-bøger. I T O G T E K N O L O G I Byens digitale liv Digital Urban Living Martin Brynskov, Kim Halskov og Lars Kabel Forlaget Ajour, 2012,192 sider, 288 kr. Byens Digitale Liv udforsker de nye digitale lags udfordringer og potentiale inden for mediearkitektur, interaktive installationer og medieprodukter på mobile og andre platforme. Bogen formidler resultaterne af en række analyser og eksperimentelle udviklingsprojekter, foretaget i regi af forskningscentret Digital Urban Living fra 2008 til Flere bøger på side 32 videverden Tag med Peter Brandes på museum i Paris. Bliv viklet ind i krimiens Berlin af Bo Tao Michaëlis. Kom med Niels Lan Doky på New Yorks bedste jazzbarer. I hver bog fører et dusin forfattere, kunstnere og videnskabsfolk dig dybt ind i deres passion for en storby. 25 % rabat til medlemmer af DM indtil 1. juni: 187 kr. pr. bog inkl. levering Bøgerne bestilles direkte på forlaget opgiv venligst medlemsnummer rom barce intro robin engelhardt erindringer fra museumsøen 7 lona nazismen peter tudvad sporene efter det tredje rige 15 centrum kasper green krejberg berlins glemte midte 23 bundesligaen boris boll-johansen sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37 paris intro robin engelhardt erindringer fra museumsøen 7 nazismen peter tudvad sporene efter det tredje rige 15 centrum kasper green krejberg berlins glemte midte 23 bundesligaen boris boll-johansen sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37 new intro robin engelhardt erindringer fra museumsøen 7 york nazismen peter tudvad sporene efter det tredje rige 15 centrum kasper green krejberg berlins glemte midte 23 bundesligaen boris boll-johansen sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37 berlin intro robin engelhardt erindringer fra museumsøen 7 nazismen peter tudvad sporene efter det tredje rige 15 centrum kasper green krejberg berlins glemte midte 23 bundesligaen boris boll-johansen sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37 berlin skt. intro robin engelhardt erindringer fra museumsøen 7 peters nazismen peter tudvad sporene efter det tredje rige 15 centrum kasper green krejberg berlins borg glemte midte 23 bundesligaen boris boll-johansen sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37 berlin rom intro robin engelhardt erindringer fra museumsøen 7 nazismen peter tudvad sporene efter det tredje rige 15 centrum kasper green krejberg berlins glemte midte 23 bundesligaen boris boll-johansen sorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper 37 arkitekturen anders troelsen berlins byrum 52 arkitekturen anders troelsen berlins byrum 52 arkitekturen anders troelsen berlins byrum 52 arkitekturen anders troelsen berlins byrum 52 arkitekturen anders troelsen berlins byrum 52 arkitekturen anders troelsen berlins byrum 52 videverden tivolisering hans hauge ddr som underholdning 65 tyrkerne henriette harris berlins store mindreta 77 nekropolen peter wivel walter benjamins berlin 85 dekadence troels heeger en tur gennem nattens berlin 101 agenterne bo tao michaëlis krimiens berlin 115 stig yding sørensen russernes berlin 123 kejserne hans carl finsen fra besættelse til stormagt 142 currywursten jesper vind jensen fra arbejderspise til berlinerkult 163 videverden tivolisering hans hauge ddr som underholdning 65 tyrkerne henriette harris berlins store mindreta 77 nekropolen peter wivel walter benjamins berlin 85 dekadence troels heeger en tur gennem nattens berlin 101 agenterne bo tao michaëlis krimiens berlin 115 stig yding sørensen russernes berlin 123 kejserne hans carl finsen fra besættelse til stormagt 142 currywursten jesper vind jensen fra arbejderspise til berlinerkult 163 videverden tivolisering hans hauge ddr som underholdning 65 tyrkerne henriette harris berlins store mindreta 77 nekropolen peter wivel walter benjamins berlin 85 dekadence troels heeger en tur gennem nattens berlin 101 agenterne bo tao michaëlis krimiens berlin 115 stig yding sørensen russernes berlin 123 kejserne hans carl finsen fra besættelse til stormagt 142 currywursten jesper vind jensen fra arbejderspise til berlinerkult 163 videverden tivolisering hans hauge ddr som underholdning 65 tyrkerne henriette harris berlins store mindreta 77 nekropolen peter wivel walter benjamins berlin 85 dekadence troels heeger en tur gennem nattens berlin 101 agenterne bo tao michaëlis krimiens berlin 115 stig yding sørensen russernes berlin 123 kejserne hans carl finsen fra besættelse til stormagt 142 currywursten jesper vind jensen fra arbejderspise til berlinerkult 163 videverden tivolisering hans hauge ddr som underholdning 65 tyrkerne henriette harris berlins store mindreta 77 nekropolen peter wivel walter benjamins berlin 85 dekadence troels heeger en tur gennem nattens berlin 101 agenterne bo tao michaëlis krimiens berlin 115 stig yding sørensen russernes berlin 123 kejserne hans carl finsen fra besættelse til stormagt 142 currywursten jesper vind jensen fra arbejderspise til berlinerkult 163 videverden tivolisering hans hauge ddr som underholdning 65 tyrkerne henriette harris berlins store mindreta 77 nekropolen peter wivel walter benjamins berlin 85 dekadence troels heeger en tur gennem nattens berlin 101 agenterne bo tao michaëlis krimiens berlin 115 stig yding sørensen russernes berlin 123 kejserne hans carl finsen fra besættelse til stormagt 142 currywursten jesper vind jensen fra arbejderspise til berlinerkult 163»en guldgrube af kultur-passionerede bud på en indholdsrig storbyferie«jørgen Johansen, Berlingske Aarhus Universitetsforlag smagsprøver og mere info på

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM-listens kandidater (prioriteret)

DM-listens kandidater (prioriteret) DM-listens kandidater (prioriteret) 1. Bjarke Friborg Næstformand i DM Privats sektorbestyrelse, medlem af DMs hovedbestyrelse MA skal gå i front med at rådgive om nye akademiske arbejdsområder samt støtte

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere