Notat om server- og storagebehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om server- og storagebehov"

Transkript

1 Økonomidirektøren Budget 2011 Notat om server- og storagebehov Norddjurs Kommunes nuværende serverpark består af en installation fra kommunesammenlægningen i 2007 (servernes produktionsår 2005), og er således ud fra en IT-teknisk vurdering forældet. Nye teknologier m.v. kan ikke driftssættes grundet det nuværende udstyrs forældede teknologi, og det har herudover været nødvendigt at begrænse brugerne på enkeltområder, for at sikre driften. Nuværende problemstillinger Den nuværende platform lider meget af at der grundet de fysiske rammer, ikke er mulighed for yderligere skalering (udvidelse). Herudover er de nuværende serveres fysiske formåen, ikke i stand til at levere den ydelse som softwaren kræver. Dette medfører langsom afvikling af programmer. CPU belastningen på Citrix serverene ligger p.t. konstant omkring de 80 %, hvilket bestemt ikke er ønskværdigt, da det anbefales at den konstante belastning ikke overstiger ca %. Der er på nuværende tidspunkt ca. 20 % tilbage af det samlede storage (lager). Dette er problematisk, da det ikke er muligt at udvide denne lagerplads, fordi EVA 4000 SAN kun har plads til 4 diskhylder. Dette er en væsentlig begrænsning. Endvidere er det næsten umuligt at indkøbe reservedele til vore Citrix servere. De sidste servere blev anskaffet fra USA (via en leverandør). Norddjurs Kommune har p.t. kun 1 Citrix server som reservebeholdning. Storage EVA SAN 4000 har samme problem med hensyn til service. Det er kun muligt at lave en servicekontrakt for 1 år ad gangen, og dette til en meget høj servicepris. SAN et er udover den normale levetid for teknikken. De øvrige begrænsninger brugerne oplever, er f.eks. H-drevets max. på 300MB og Mailens max. på 150 MB. Andre storage begrænsninger skyldes udelukkende at storagesystemet i sin nuværende form ikke kan udvides.

2 Vores Backup er pt. hostet ved KMD Online Backup. Hver nat kører der en Backup som gemmer den pågældende dags produktion af dokumenter. Sker der således et tab af data, kan der gå op til 24 timer, før de tabte data kan genfindes. Dette skyldes at der køres kun backup én gang pr. døgn. Udover risikoen for tab af data indenfor 24 timers perioden, er det flere gange konstateret at det ikke indenfor rimelig tid (få timer), har været muligt at genskabe data, i tilfælde hvor større datamængder er tabt. KMD s Online Backup er således kun funktionsbrugeligt, når der tale om en meget lille mængde datamængde (restore). I værste fald, hvor der vil være behov for en total genskabelse af Norddjurs Kommunes IT-platform, så vil genskabelsen ikke kunne udføres uden et ubetydeligt tab af data. Konsekvensen vil være, at det ikke vil være muligt at komme tilbage til normal drift indenfor kort tid. Dette skyldes at den nuværende IT-platform har ikke værktøjer/evner, til at udføre denne type opgaver i fornuftigt omfang. Den nuværende køling af serverrummet er p.t. lige på grænsen af det acceptable. ITafdelingen har opsat 6 alarm punkter i serverrummet, hvorfra der dagligt indgår alarmer om for høje temperaturer i dele af serverrummet. Udsvingene er pt. ikke så høje at det er en umiddelbar sikkerhedsrisiko, men det har den konsekvens, at der ikke kan monteres meget mere udstyr i serverrummet, uden der skal tages stilling til rekvirering af yderligere køling. Risikopunkter Hvis der ikke indenfor kort tid sikres mulighed for udvidelse, på både server- og storagesiden, vil Norddjurs Kommunes IT-afdeling ikke være i stand til at kunne levere en fornuft sikker IT-drift. Der vil blive problemer med: Storage pladsen Server drift Stabiliteten af den daglige drift Disaster recovery (at komme op igen efter katastrofe) Køling i serverrummet Disse problemer medfører at den generelle IT-ydelse bliver af væsentlig ringere karakter, idet IT-afdelingen i stigende omfang vil være beskæftiget med ovenstående problemer. Dette vil i meget stor grad forringe brugernes muligheder for at få den hurtige daglige støtte fra IT-afdelingen, i forbindelse med udførelsen af deres daglige arbejdsopgaver.

3 Fremtiden Norddjurs Kommune bør til fremtidig brug have implementeret et system, som kan løse alle de ovenfor nævnte problemstillinger. Det er ikke muligt at genbruge det gamle udstyr når begrænsningerne for brugerne ønskes ophævet, hvilket vil være til gavn for brugerne i deres daglige arbejde. Grundstenen i en ny IT-platform skal være åbenhed, fleksibilitet og mulighed for udvidelse i fremtiden (skalerbar). IT-platformen skal i fremtiden være så fleksibel at det er muligt løbende at foretage udskiftninger af hardwaren. Enhver enhed skal kunne udskiftes på ethvert tidspunkt, og en ny enhed skal kunne indsættes på ethvert tidspunkt, således at den indsatte hardware kan arbejde videre sammen med det eksisterende system. Systemet skal endvidere kunne udvides på såvel server- som storagesiden. Plads/storage skal kunne tildeles og nedlægges dynamisk. Opsummering Norddjurs Kommunes nye IT-platform skal: Være grundstenen i det nye Virtuelle Miljø, så Citrix farmen kan virtualiseres. Kunne genskabe applikationsdata, f.eks. Exchange/SQL i løbet af meget kort tid. Levere hurtig performance til brugerne. Være i stand til at kunne levere storage on demand til diverse afdelinger i kommunen. Gøre brugerne i stand til selv at restore filer fra diverse fileshares. Tage hensyn til Disaster Recovery (Backup/arkivering skal være en del af løsningen). Tage optimalt hensyn til Grøn IT. Opfylde kravene i IT-beredskabsplanen. Kunne virtualiseres 100 %. Optimere produktionsdata ved hjælp af intelligent arkivering Løsningsidè Løsningen skal: Være grundstenen i et virtuelt miljø, f. eks. Vmware via NFS. Kunne performe i forbindelse med virtualisering af Citrix. Kunne genskabe data på få minutter både almindelige filer, men også Applikationsdata. Gøre brugerne mere selvhjulpne f.eks. ved at give dem mulighed for selv at kunne finde arkiverede data (ved hjælp af et unikt søgeværktøj eller restore almindelige fil-data).

4 Minimere Backup-rutinerne, således at KMD-Onlinebackup bliver overflødig. Fremtidssikre platformens skalerbarhed/udvidelsesmuligheder til Petabyte størrelse. Modulær opbygning. Give mulighed for tildeling af storage/plads efter behov (Thin Provisioning). Bygge på åbenhed i standardvalg af hardware. Være med til at kunne licens optimere. Være opbygget som en redundant løsning, således at enkelte dele kan fejle uden at det får betydning for adgangen til det virtuelle miljø, eller fil data generelt. Medføre en væsentligt nedsættelse af strømforbrug og kølningsbehov.

5 Grafisk skitse af forslag til en redundant løsning Ovennævnte løsning vil kunne give følgende funktioner: Brugere har selv mulighed for at restore filer via tidligere versioner i Windows. I dag er IT-afdelingen ikke i stand til at hjælpe en bruger, hvis denne opretter et dokument kl og uheldigvis sletter dokumentet kl Med den nye løsning vil der køre et snapshot (autogem) hvert kvarter, hvilket gør brugeren i stand til at finde sit dokument i windows tidligere versioner. SQL & Exchange Recovery. Med løsningen har Norddjurs Kommune mulighed for at gendanne sit SQL miljø eller Exchange miljø ekstremt hurtigt (ca. 10 minutter) ved evt. nedbrud. Endvidere har man mulighed for at gendanne s via snapshots. På nuværende tidspunkt tager dette

6 mindst 5-7 arbejdsdage. Arkivering. Ved hjælp af intelligent arkivering kan data som ikke er blevet rørt i f.eks. 24 måneder og/eller specielle filtyper, automatisk flyttes til arkiv boks. Dette gør at man helt kan automatisere arkivering. De data der bliver flyttet til arkivet kan selvfølgelig stadig ses af brugerne det oprindelig sted, på det primære datasite, men vil kun fylde få kb (4 kb. stub). Dette giver en optimal udnyttelse af det primære datasystem. Mulighed for at oprette Windows Fileservere i storage Cifs. Løsningen skal gøre det muligt at køre Windows fileservice direkte fra storage boksen. Dette vil spare både Windows licenser og den patch management der normalt er på en Windows server. Grøn IT. De nuværende fysiske servere skal kunne afvikles virtuelt, hvilket vil medføre et faldende strømforbrug. Fra at have 37 servere i drift kan det hele samles på 1 til 3 bokse. Dette medfører endvidere at behovet for køling af serverrum nedsættes væsentlig, hvorfor det samlede strømforbrug reduceres. Herudover vil en påkrævet udvidelse af kølingskapaciteten blive overflødig. Mulighed for dynamisk allokering storage. Thin Provisioning muliggør fuld virtualisering af et volumen (disk plads) som er tildelt en applikation. Dette medfører muligheden for at fysisk storagekapacitet kan tildeles efter behov, når data skrives til volumet. Via denne teknik tillades allokering af storage til en applikation uden tildeling af fysisk plads, før det faktisk skal anvendes. Derfor kan serverne og/eller applikationer få allokeret mere storage end der fysisk er installeret på storagesystemerne. Dette giver administrative besparelser i forbindelse med tildeling af storage.

7 Ny software platform Når den grundlæggende nye hardware platform er etableret, vil det åbne nye muligheder for at få implementeret en ny Citrix Delivery Center platform. Med et Citrix Delivery Center kan Norddjurs Kommune lave det nuværende statiske datacenter til et dynamisk leveringscenter, hvor applikationer og desktops kan leveres efter behov. Dette gør det enkelt og sikkert for brugerne. Citrix Delivery Center består i dag af produktlinierne: XenDesktop, XenServer, XenApp & NetScaler. Derudover der nogle ekstra produkter som Citrix Password Manager og EdgeSight. Desktop Virtualisering (VDI Virtual Desktop Infrastructure) XenDesktop er pt. den bedste VDI løsning på markedet, ikke alene vil en XenDesktop løsning give centraliseret og simplificeret administration af desktops, men den også bidrage til at nedbringe pladsforbruget på serverne og nedsætte strømforbruget, herunder strømmen til nedkøling. Derudover kan en XenDesktop løsning være med til at forlænge hardware levetiden, og muliggøre at mange brugere i fremtiden kan benytte tynde klienter. XenDesktop holder OS image, brugerindstillinger og applikationer adskilt. Når brugerne logger på bliver disse samlet dynamisk, således at brugerne hver gang får en helt frisk desktop. Dette uanset hvor brugerne befinder sig, og hvilken enhed de forbinder med. XenDesktop leverer herefter det samlede OS, enten som en hosted version fra datacenteret, eller som en streamed offline virtuel desktop til enheden. Dette er for at udnytte de lokale ressourcer, til eksempelvis kørsel af krævende grafiske programmer eller afspilning af high definition video. XenDesktop giver således brugerne en sikker og stabil forbindelse til deres personlige desktop, uanset om det er igennem virksomhedens interne netværk eller over en remote mobil adgang. Citrix XenDesktop fordele: Reducering af driftsomkostninger på Desktops med op til 40 %. Nedbringelse af storage forbrug på images med op til 90 %. Kun et image der skal administreres og opdateres af IT afdelingen (tidsbesparelse). Høj sikkerhed igennem SSL og multifaktor authentication. Server Virtualisering Citrix XenServer er Enterprise virtualisering der leverer det bedste og mest omfangsrige gratis HyperVisor på markedet. XenServer er en ren 64-bit platform, der tilbyder centraliseret multi-server administration, live migration med XenMotion og en lang række funktioner, der gør XenServer til det bedste valg inden for servervirtualisering.

8 Norddjurs Kommune har vurderet Citrix XenServer, Windows HyperV og Vmware virtualisering software. Efter grundige overvejelser/test, er vurderingen at Vmware er det bedste servervirtualiserings software for Norddjurs Kommune. Applikations virtualisering XenApp er en del af Citrix Delivery Center, der er en platform som giver en sikker og fleksibel metode til at levere programmer til brugerne. Citrix XenApp er et system til levering af Windows baserede programmer. XenApp administrerer alle programmer i et central datacenter og leverer dem som On-Demand service til brugerne. Dette uafhængig af placering og uafhængigt af hvilken enhed brugeren har. XenApp kan nedbringe omkostningerne til administration af Windows programmer. Alle programmer og data bliver i vores datacenter, hvilket øger sikkerheden og nedsætter kompleksiteten i IT infrastrukturen. Citrix Netscaler adgangen fra internet til intern Citrix NetScaler optimerer leveringen af webapplikationer til internt og eksternt brug, hvilket giver en højere ydelse, forbedrer tilgængeligheden og øger sikkerheden. Citrix NetScaler-løsningen kombinerer følgende i et enkelt tæt integreret system: high-speed load balancing og indholdsskift med banebrydende trafikadministration med layer 4-7, applikationsacceleration, belastningsafhængig datakomprimering, dynamisk indholdscaching, SSL-acceleration, netværksoptimering, administration af applikationsydelse og høj applikationssikkerhed. NetScaler beskytter webapplikationer mod angreb på applikationslaget, og medvirker til at forhindre tyveri og læk af værdifulde virksomhedsdata. Patenterede teknologier gør det endvidere muligt for NetScaler at blokere for uberettigede anmodninger og DoSangreb (Denial of Service). Norddjurs Kommune har implementeret NetScalerløsningen. Citrix password manager Forenklet og central styring af brugerpasswords Citrix Password Manager er en Single Sign-on-løsning, der gør brugeren mere produktiv og øger IT-sikkerheden. Brugerne godkendes en gang med deres primære netværkspassword og Password Manager logger automatisk brugeren på de passwordbeskyttede windows-, web- og host-baserede applikationer. Password Manager centraliserer pass-wordstyringen og overdrager denne vigtige funktion til ITorganisationen. Det bidrager til at fastholde databeskyttelse ved at håndhæve en politik

9 for adgangskoder, automatisere passwordændringer og integrere med stærke godkendelsesteknologier. Citrix EdgeSight Overvågning af performance Produktserien Citrix EdgeSight omfatter performance-overvågning og load-test løsninger til Citrix's infrastruktur til applikationslevering. Overvågningsløsningerne i EdgeSight-serien giver løbende indblik i applikationernes performance. De unikke EdgeSight målinger af brugerapplikations-, system- og netværksperformance giver et godt indblik i IT-systemets tilstand og tilgængelighed, på tværs af infrastruktur til applikationslevering. Load-testløsningen i EdgeSight-serien omfatter automatiseret load- og performancetest i Citrix XenApp- og XenDesktop-miljøer, så man er i stand til at konstatere, når man skal estimere ressourcerforventninger. Dette reducerer vedligeholdelsesomkostningerne til re-gressionstests og minimerer risikoen for ustabilitet i systemet, som følge af konfigurations- eller softwareændringer Ved at løfte den nuværende platform til Citrix nyeste XenApp produkt porteføjle, vil det være muligt at giver brugerne adgang til nye funktioner og lette adgangen til applikationer og desktop. Citrix har med den nye XenApp platform forbedret deres kommunikationsprotokol ICA, så den er i stand til at levere Video og lyd Ondemand Med Citrix nye klient program vil det også være muligt at brugeren kan vælge hvilken som helst arbejdsmaskine, såsom bærbar, desktop, tynd klient. Det vil også være muligt at brugeren kan vælge sit eget styresystem. Dette muliggør at brugeren får frihed til selv at vælge hvilket IT-værktøj denne ønsker.. Opsummering af fordelene: Øget sikkerhed Bedre økonomi driftsbesparelser (se notat om ny server- storageplatform) Øget hastighed Øget driftsstabilitet Øget fleksibilitet Remote adgang Remote arbejdsplads Mulighed for video afvikling Mulighed for lyd Brugeren kan vælge hardware Brugeren kan vælge styresystem

Microsoft og desktop-virtualisering

Microsoft og desktop-virtualisering powered by: Artiklerne er skrevet af Dan Mygind Whitepaper Microsoft og desktop-virtualisering Desktop-virtualisering kan være med til at forenkle administrationen af brugernes desktoppe. Det skal dog

Læs mere

Virtualisering - den drivende kraft bag cloud-computing

Virtualisering - den drivende kraft bag cloud-computing PROACT www.proact.dk Wie is ProAct Virtualisering - den drivende kraft bag cloud-computing Storage-as-a-Service - betal kun for det du forbruger Kundecase: DIR A/S har virtualiseret Garanteret 50 % mindre

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud?

Deduplikering...* Krise? Vores vision om digital opbevaring. * og 8 andre temaer. Betaler du også dit elselskab 3 år forud? PROACT www.proact.dk Vores vision om digital opbevaring Deduplikering...* * og 8 andre temaer Data-tsunami 2009-205: Er du parat? Krise? Konkrete måder at tage trykket fra storage omkostningerne Kundereferencer

Læs mere

Solid-State Drives. Er du klar til fremtidens it? Shared IT-infrastructure er en realitet

Solid-State Drives. Er du klar til fremtidens it? Shared IT-infrastructure er en realitet PROACT www.proact.dk STORAGE. Solid-State Drives Hvilke typer findes der? Kundecase: Lynettefællesskabet har overladt ansvaret for deres backup til Proact Er du klar til fremtidens it? Shared IT-infrastructure

Læs mere

Windows Server 2012. Få cloud-teknologi i din infrastruktur

Windows Server 2012. Få cloud-teknologi i din infrastruktur Windows Server 2012 Få cloud-teknologi i din infrastruktur : Få cloud-teknologi i din infrastruktur Mere end blot virtualisering 1. Skalere og sikre workloads 2. Byg private clouds kosteffektivt 3. Forbind

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Fig. 3.6...25 Fig. 3.7...26 Client Installation Guide...26 Automatic Setup Metoden...26 Custom Setup Metoden...27 Restart a Previous Setup

Fig. 3.6...25 Fig. 3.7...26 Client Installation Guide...26 Automatic Setup Metoden...26 Custom Setup Metoden...27 Restart a Previous Setup Indholdsfortegnelse Windows 2000...3 Almindelige services...3 Windows 2000 Server Kernen...3 Udviklingen i Kerne arkitekturen...3 Processor Quotas og Accounting....4 Spin Count....4 Scatter/Gather I/O...5

Læs mere

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø. It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Kontraktbilag 6 - Region Midtjyllands it-miljø It-udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (), it-arkitekt, Arkitektur og Design Side 1 af 16

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland

Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Generel beskrivelse af Region Midtjyllands it miljø It udvikling, arkitektur og design Region Midtjylland Side 1 af 18 Revisionshistorie Redaktør: Peder Thorsø Lauridsen (PTL), it arkitekt, Arkitektur

Læs mere

INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage

INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage INTELLIGENT STORAGE er VIRTUALISERET STORAGE IBM Storage Virtualisering og Unified Storage Storwize V7000 Unified & SAN Volume Controller (SVC) AT ADMINISTRERE & ÆNDRINGER VÆKST & ÆNDRINGER VÆKST ADMINISTRERE

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Formål med serverguiden Serverguide - Din vej til hurtigt salgsinformation om Microsofts mest solgte

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

VMware oud. Virtualisering

VMware oud. Virtualisering Konkurrencemæssig sam computing-løsninger fra mmen Microsoft ligning g og mell lem clo VMware oud Virtualisering Introduktion Når organisationer evaluerer, hvordan cloud computing kan hjælpe dem med at

Læs mere

HP infrastrukturkoncepter

HP infrastrukturkoncepter Simply Faster HP infrastrukturkoncepter Specialist Saml dine it-indkøb 2012 GOLD Computing Systems Server Den nye Gen8 generation af HP servere HP er den server producent i verden, der producerer og sælger

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer

DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED. UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer DR. INFRASTRUCTURE AND MR. UNIFIED Har din virksomhed en sund infrastruktur? UNIFIED COMMUNICATIONS Styrk virksomhedens kommunikation via målrettede IT-værktøjer TDC Scale specialister Dansupport hjælper

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler WHITEPAPER Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler Digital Asset Management (DAM) er den række af processer som muliggør arkivering og håndtering af digitale aktiver

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

IBM Storage-virtualisering og Unified Storage

IBM Storage-virtualisering og Unified Storage IBM Storage-virtualisering og Unified Storage Unified og SAN Volume Controller ( SVC ) Udfordringen At administrere vækst og ændringer. Virksomheder oplever voldsomt stigende data- og informationsmængder,

Læs mere

Fælles mail- og kalenderprojekt

Fælles mail- og kalenderprojekt Fælles mail- og kalenderprojekt Bjarne Poulsen (DJF), Peter Frost (ASB), Svend Aage Lund Mogensen (HUM), Søren Christensen (NAT), Søren Juhl (SUN), Søren Staunsager (SAM), Jens Hørlück (AU IT) Projektnavn

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Vi har fået en helt ny og ultramoderne hardwareplatform med hjælp i topklasse fra Lytzen IT

Vi har fået en helt ny og ultramoderne hardwareplatform med hjælp i topklasse fra Lytzen IT Erik Poulsen, it-konsulent hos LandboNord: Vi har fået en helt ny og ultramoderne hardwareplatform med hjælp i topklasse fra Lytzen IT Vi var kommet i den situation, at vores it-platform var ved at nå

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere