Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl"

Transkript

1 Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL PRODUKTION FOR R 2001

2 Titel: ÓStrukturering af informationer til analyseformœló Tema: ÒData warehousing og Knowledge ManagementÓ Projektperiode: 1. september 1999 til 30. maj 2001 Forfattere: Kim Friis Hansen Thomas Hundeb l Thomsen RenŽ Aaholm Synopsis: Data warehousing has quickly evolved into a unique and popular business application class. Early builders of data warehouses already consider their systems to be key components of their IT strategy and architecture. Numerous examples can be cited of highly successful data warehouses developed and deployed for businesses of all sizes and all types. This project report deals with data warehouse theory, technology and its implementation in businesses. Our objective is to describe the project process when data warehouse technology is developed and implemented in a business organization. What is a data warehouse? A definition requires discussion of many key attributes of a data warehouse system. This project report will introduce key concepts surrounding the data warehousing technology. Vejledere: Kaj A. J rgensen og Per Christiansson Oplagstal: 5 Sideantal: 39 Bilagsantal og-art: 0 bilag, 0 appendix Afsluttet den: 30. maj 2001 Rapporten mœ ikke offentligg res, udlœnes eller gengives uden tilladelse fra forfatterne.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering CaseFirm Ð Beskrivelse af virksomheden Projekt Plan OLTP Datakilder Datamodeller Data warehouse arkitektur Arkitektur Datamodel Normaliseret del Stjerneskema ETL Extraction Transformation Load Metadata Centraliseret Distribueret Hvad bliver til metadata? OLAP Definition Fra data til information Funktioner Datamodel ROLAP og MOLAP Opdateringsfrekvens Fleksibel information Datamining Konklusion Litteraturliste...39 Side 3

4 1. Indledning Virksomheder genererer og indsamler store m¾ngder data, som bruges i den daglige drift. Udfordringen bestœr i at udnytte hele v¾rdien af disse data, dvs. at kunne udtr¾kke de nyttige informationer, der gemmer sig i den store m¾ngde af data. Et data warehouse er stedet, hvor informationerne indsamles og struktureres for at skabe overblik over organisationen og dens aktiviteter. En af de vigtigste forskelle mellem et data warehouse og en almindelig database er tidsdimensionen. Et data warehouse fort¾ller fx ikke blot hvem, der k ber mest, men ogsœ hvad der er sket over en given periode. Med andre ord kan det skabe et grundlag for strategiske beslutninger. En anden vigtig forskel er, at data warehouse er et centralt indsamlingssted for informationer fra hele organisationens univers. I stedet for at skulle forbinde flere forskellige datakilder for at finde de nskede informationer, skal man kun kigge Žt sted. Her fœr man adgang til bœde enkelte, sammenlagte og opsummerede informationer fra hele organisationen, dvs. produktion, distribution, salg, konomi, osv. Et data warehouse giver mulighed for analyser af arbejdsgange og aktiviteter bœde inden for og uden for organisationen. Dermed kan man vurdere, hvor ressourcerne bedst kan anvendes for at optimere indtjeningen. Data warehouse omfatter beslutningsgrundlag inden for f lgende omrœder: Strategivalg Fastholdelse af ret kurs Optimering af indk b og lager Optimering af kundeservice Medarbejderressourcer og -udvikling Struktur¾ndringer i branchen Konkurrenceforhold. Organisationens virksomhedssystemer som konomi, indk b, produktion, logistik, osv. leverer en stor m¾ngde data til data warehouse systemet. Her bliver disse data struktureret pœ en mœde, der g r det nemt at pr¾sentere et sikkert beslutningsgrundlag. Knowledge Management drejer sig om at strukturere og dele viden for at g re vores informationer og viden operationelle, dvs. til strategiske v¾rkt jer. En h¾ndelse i form af en ordre, en ans¾ttelse eller en intern transaktion registreres som data og indgœr i det f¾lles informationslager Ð data warehouse. Herfra kan informationerne l¾gges sammen, kombineres, og deres indbyrdes relationer analyseres for at tilf re organisationen ny viden. Denne viden udg r en platform for strategiske beslutninger pœ ledelsesplan og de handlinger i organisationen, der skal sikre implementering af strategierne. Side 4

5 2. Problemformulering FormŒlet med denne rapport er, at anvise et praktisk projektforl b ved analyse af implementeringen af et data warehouse. Der fokuseres i rapporten pœ praktisk etablering af et data warehouse med reference til teorien og teknikker i data warehouse. Der udf res ikke implementering af et data warehouse i dette projekt. Opgavens problemstilling kan formuleres sœledes: Hvorledes kan man gennem et projektforl b, udvikle og implementere et data warehouse, der bidrager til bedre beslutninger i en virksomhed? Som et eksempel i rapporten, anvendes en fiktiv virksomhed kaldet CaseFirm. CaseFirm er en virksomhed, som producerer s m og skruer til sœvel hjemmemarkedet som til eksport. Produktsortimentet er bredt inden for standardtyper, og der indgœr ogsœ enkelte typer pœ basis af licensproduktion. Alle standardtyper produceres hovedsageligt til lager, hvorfra de l bende s¾lges til grossister, detailk¾der, entrepren rer samt til virksomheder i byggeindustrien. Produktsortimentet er meget varieret bœde inden for s m og skruer. Alle typer bliver produceret pœ eget udstyr i serier pœ flere maskiner. Varerne pakkes i henholdsvis smœ pakninger med 5-25 stk. eller kasser med stk., hvorefter de l¾gges pœ lager. Produkterne fremstilles pœ fœ special maskiner til henholdsvis s m og skruer, der omstilles til de forskellige typer. Omstillingen er tidskr¾vende, og der tilstr¾bes derfor en produktion i store serie af hver type. Ofte mœ produktionen dog omstilles midt i en serie for at kunne efterkomme aktuelle ordre af andre typer. Afs¾tning af produkterne er kendetegnet ved at v¾re varierende og i nogen grad s¾sonpr¾get. Leveringstiden er kort, og er ofte en betingelse for at kunne gennemf re et salg. Der planl¾gges derfor efter at alle typer altid er lagervarer, men ind imellem oplever de at det ikke er muligt at levere visse typer, mens der ligger store m¾ngder af andre typer pœ lageret. I visse perioder af Œret er varelageret meget omfattende og kapitalkr¾vende for virksomheden. Hver kvartal gennemf rer konomiafdelingen en analyse af lagerbeholdning med henblik pœ at kunne minimere beholdningen og producere just in time. Kombineret med oplysningerne fra salgsafdelingen om forventningerne til salget i det kommende kvartal, danner dette grundlag for planl¾gning af den n¾ste kvartals produktion, men ofte nœr informationerne f rst frem til produktionen 3 til 4 uger inde i det nye kvartal. I dag er informationerne registeret pœ flere systemer. I produktionen anvendes et system til styring af rœvarer og til planl¾gning. I lageret anvendes et andet system til styring af f¾rdigvarer og til pakning og forsendelse af varer til kunder. Administrationen bruger sammen med salgsafdelingen et s¾rskilt konomistyresystem. Disse systemer er ikke integreret bortset fra et f¾lles netv¾rk og centrale servere. Side 5

6 Efter den seneste kvartalsanalyse af varestr mmene, der viste meget store lagre er der formuleret et indsatsomrœde om udvikling af bedre metoder til at minimere lagerbeholdningen af de enkelte varenumre, og samtidig kunne levere varen. Virksomheden har derfor besluttet, at igangs¾tte et pilotprojekt til afklaring af om data warehouse kan anvendes til at optimere produktionen. Pilotprojektet skal blandt andet give svar pœ f lgende sp rgsmœl: - Hvad er data warehouse? - Hvordan er arkitekturen i et data warehouse? - Hvilke datamodeller anvendes i data warehouse? - Hvilke krav stiller data warehouse til data? - Hvilke v¾rkt jer anvendes i forbindelse med data warehouse? - Kan data warehouse give informationer om forventninger til afs¾tning af de enkelte varer? - Kan data warehouse opfylde behov for rapportering? - Kan data warehouse anvendes til analyseformœl, f.eks. til at finde nye sammenh¾nge i eksisterende data? - Hvilke typer beslutningsst tte kan data warehouse supportere? Side 6

7 3. CaseFirm Ð Beskrivelse af virksomheden Virksomheden CaseFirm producerer s m og skruer. Med en stigende eftersp rgsel og produktportef lje, har virksomheden besluttet, at s¾lge sine produkter gennem f lgende salgskanaler: grossister, detailk¾der, entrepren rer samt til virksomheder i byggeindustrien. I de seneste Œr har CaseFirm etableret nye produktionsenheder, som f lge af en stigende eftersp rgsel fra virksomhedens kunder. Da virksomheden prim¾rt har fokuseret pœ ekspansion, har den ikke brugt mange ressourcer pœ at mœle effektiviteten af denne ekspansion. CaseFirms analyser af varest mme viser meget store lagre og ledelsen er begyndt at fokusere pœ organisations ydeevne. Virksomheden har et godt datagrundlag for sin oms¾tning og lagerbeholdning i virksomheden som helhed, men mangler data om de enkelte varenumre og deres afs¾tning og de indbyrdes relationer. Ledelsen har derfor bedt virksomhedens IT Afdeling udarbejde et forslag til implementering af et data warehouse Projekt Plan IT afdelingen udarbejder en projekt plan med f lgende mœl og afgr¾nsning: Projekt mœl At danne et data warehouse med det formœl, at bidrage til analyse af data vedr rende salg og lagerbeholdning, for produkter produceret og solgt af CaseFirm. Projekt afgr¾nsning Projektet afgr¾nses til analyse af salg og lagerbeholdning i relation til produkterne Definition af virksomhedens behov Projektgruppen identificerede f lgende omrœder som v¾rende interessante, for at kunne definere og forstœ virksomhedens behov: á Et produkts livscyklus á Salgskanaler á Organisationens struktur á Definition af salg og lagerbeholdning á Hvad nsker brugerne? Et produkts livscyklus. Projektgruppen analyserede f rst et produkts livscyklus. Hver produktionsenhed har en udviklingsgruppe tilknyttet, der afpr ver nye produkt ideer. Kun nœr produktionsprocessen er fuldst¾ndig defineret og det nye produkt er godkendt, bliver produktinformationer tilf jet til databasen. NŒr produktinformationerne er tilstede i databasen, kan produktionsenhederne begynde at producere produkterne. Produktmodellerne er meget varieret bœde inden for s m og skruer. Fabrikken har et lager af produktmodeller. NŒr lagerbeholdningen af en model falder til et forudbestemt niveau, igangs¾ttes der en ordre om at producere flere modeller. NŒr en model er produceret, l¾gges den pœ lager, indtil den bestilles via salgskanalerne. Side 7

8 Salgskanalerne er ansvarlig for at s¾lge modellen. NŒr det besluttes at oph re med at producere en model, gemmes data om modellen i 6 mœneder efter at den sidste enhed af modellen er blevet solgt eller kasseret. Produktdata fjernes samtidig med at disse data fjernes Salgskanaler Der er 2 typer af salgsteder: hovedkontorets salgsafdeling og butikkerne. Hovedkontorets salgsafdeling s¾lger kun til virksomheder. Virksomheder betaler vejledende pris, med mindre der er aftalt rabat. Til hver kunde er der knyttet en salgskonsulent. Hver salgskonsulent har flere kunder. CaseFirm har p.t virksomheder som kunder. En kunde kan afgive ordre direkte til en salgskonsulent eller til hovedkontorets salgsafdeling. Ordre der modtages fra hovedkontorets salgsafdeling bliver sendt direkte fra fabrikken til kunden. En kunde kan have flere leveringsadresser. Det er muligt for kunderne, at afgive ordrer til levering pœ flere lokationer, hvis de nsker det. Hovedkontorets salgsafdeling placerer ordrerne pœ de produktionsenheder, der ligger n¾rmest leveringsadresser. Hvis en kunde afgiver ordrer til levering pœ flere addresser, opdeles ordren til en ordre pr. leveringsadresse. Hovedkontorets salgsafdeling modtager i gennemsnit 500 ordrer pr. dag, 5 dage om ugen. Hver ordrer bestœr i gennemsnit af 10 produktmodeller. En butik s¾lger direkte til privat kunder. Hvis ikke der er aftalt rabat, betales den vejledende pris. Selvom hvert salg bliver registreret som en ordre, gemmes der ikke data om kunden. En butik kan afgive ordrer til en produktionsenhed. Lederen af butikken er ansvarlig for hvilke produkter der lagerf res og s¾lges fra butikken. En butik genererer i gennemsnit 1000 ordrer pr. dag 7 dage om ugen. Hver ordre indeholder i gennemsnit 2 produktmodeller Organisationens struktur Virksomhedens organisationsstruktur er vist i nedenstœende figur. CaseFirm Hovedkontor Produktion Salg Produktion Vest Produktion st Nord st Syd st Nordvest Sydvest 2 * Salgs Kontor 5 * Butik 4 * Butik 3 * Salgs- Kontor 2 * Salgs- Kontor 7 * Butik Figur 3.1 CaseFirm organisationsstruktur Side 8

9 Definition af salg og lager Det er n dvendigt at klart definere salg og lager for at kunne analysere disse faktorer. Lager: For hver produktmodel adderes kostprisen for hver komponent der indgœr i produktmodellen og summen af alle komponenternes kostpris er lig med produktmodellens kostpris. Salg: For hver produktmodel multipliceres antallet af solgte enheder med vejledende pris. Summen af alle ordrelinier der indeholder modellen er lig med salget af produktmodellen Hvad nsker brugerne? FormŒlet med projektet er at danne en samling af data, som brugerne kan analysere effektivt. Projektgruppen identificerede en r¾kke typiske sp rgsmœl som brugerne kunne forventes at data ville kunne svare pœ. 1. Hvad er det gennemsnitlig antal af produktmodeller pœ lager og genbestilling denne mœned i hver produktionsenhed? 2. Hvilke modeller og produkter er ikke blevet solgt i sidste uge? 3. Hvilke modeller tilh rer top 5 listen sidste mœned mœlt pœ salg? Brugerne nsker endvidere at kunne analysere disse sp rgsmœl over en 3 Œrig periode, for at se ¾ndringer over tid Adgang til operationelle data N¾ste skridt, efter at have defineret virksomhedens behov er, at finde de n dvendige data til at danne et data warehouse. For at g re dette er det n dvendigt at se pœ ER (Entitet Relation) modellerne for alle relevante data i det operationelle system: 3.2. OLTP HovedformŒlet med et data warehouse er, at Ótr¾kkeÓ information ud af operationelle data. Dette f rer til de basale funktioner i et data warehouse: udtr¾k af data fra eksterne og interne operationelle databaser og derefter rense, transformere, kontrollere og organisere data i et optimalt format, med henblik pœ, at give nem og hurtig adgang til analyse af virksomhedens ydeevne. I virksomheden CaseFirm anvendes applikationer til at st tte den daglige drift. Disse dag-til-dag forretningsapplikationer er s¾dvanligvis baseret pœ relationelle databaser, der er optimeret mht. transaktionsorienterede operationer Definition af OLTP I det f lgende defineres OLTP, med henblik pœ at give en forstœelse af forskellen mellem applikationer til den daglige forretningsdrift og applikationer der bidrager til at informere og st tte beslutningstagerne i virksomheden. Side 9

10 Definition Ved OLTP Ð Online Transaction Processing menes alle de applikationer, der anvendes i den daglige forretning: fx: ordresystem, lagerstyringssystem eller l nsystem. Denne type af applikationer ben¾vnes undertiden ogsœ som OSS - (Operationelle St tte Systemer). Disse systemer hœndterer tusindvis, mœske endda millioner af transaktioner om dagen og sikrer konsistens mellem alle relaterede tabeller i databasen. Alle opdateringer af relaterede data afspejles i databasen. Indholdet af database tabellerne og deres indbyrdes relationer, vil i et OLTP system, ¾ndres l bende gennem en arbejdsdag i en virksomhed. De rapporter og foresp rgsler der dannes fra en database af denne type, vil give et jebliksbillede af den tempor¾re tilstand i databasen Datakilder CaseFirm er nu beskrevet og vi har samlet brugernes krav til vores data warehouse. Vi skal nu sikre os at alle n dvendige dataelementer eksisterer, sœ vi kan tilfredstille brugernes krav. Det bedste sted at starte er i de eksisterende OLTP systemer. Vi skal identificere de OLTP applikationer, der anvendes til at producere virksomhedens forretningsdata og dermed er datakilder til vores data warehouse. Hver enkelt OLTP applikation har en specifik teknik til at hœndtere data i databasen. Det er vigtigt at vide, hvorledes applikationen hœndterer selv simple transaktioner som sletning af poster (fx: bliver posten fysisk slettet fra databasen eller er den markeret som slettet og forbliver i database tabellen). Disse forhold kan fœ indflydelse pœ, hvorledes vores data warehouse kan implementeres. Vores analyse af databasen, hvor vi finder de n dvendige dataelementer i OLTP applikationerne er meget vigtig. Det er vigtigt at forstœ den pr¾cise betydning af hver eneste feltv¾rdi, der potentielt er kilde til vores data warehouse, sœ vi undgœr forkerte fortolkninger. De sp rgsmœl der skal besvares af databaseanalysen er som f lger: 1. Er alle v¾rdier tilstede i OLTP databasen, sœ brugernes krav kan opfyldes? 2. Hvilke n dvendige dataelementer kan ikke hentes fra OLTP databasen. 3. Under hvilke omst¾ndigheder/processer ¾ndres data? 4. Hvordan hœndterer de enkelte OLTP applikationer deres data? Vi kan af beskrivelse af CaseFirm identificere tre operationelle systemer (OLTP applikationer). 1. Lagersystem 2. konomisystem 3. Produktionssystem Side 10

11 OLTP Operationelle systemer Lagersystem konomisystem Produktionssystem Operationel Database Figur 3.2 CaseFirm operationelle systemer Lagersystem I lageret anvendes et system til styring af f¾rdigvarer og til pakning og forsendelse af varer til kunder. Afdelingen har f lgende styringsopgave: Lagerstyring, der fokuserer pœ styring af lagerbeholdningernes niveau. Dette inkluderer ogsœ den fysiske materialehœndtering, der omfatter aktiviteter sœsom: Fremtage, placere, plukke og pakke varer i forbindelse med, at varer flyttes fra et sted til et andet. Lagerstyringen har til opgave at servicere de tre omrœder: materiale-, produktions- og distributionsstyring med informationer om lagerstatus (rœvarer, varer-i-arbejde og f¾rdigvarer), indog udlevering, lagerplanl¾gning osv., sœledes at der kan sikres et optimalt vare-/serviceflow konomisystem Administrationen bruger sammen med salgsafdelingen et s¾rskilt konomistyresystem. konomisystemet i CaseFirm sikrer: effektiv registrering og rapportering af virksomhedens konomiske data kvalitet og fuldst¾ndighed i registrering og rapportering af virksomhedens konomiske data Ordrebehandling Modtagelsen af en ordre, involverer indtastning og genindtastning af ordre- og kundeoplysninger hos s¾lger, salgsafdeling, produktion, lager og konomiafdelingen. Ordre- og kundeinformationerne indtastes og genindtastes i forskellige uafh¾ngige systemer, hvilket naturligvis ger risikoen for menneskelige fejl, men samtidig besv¾rligg r muligheden for at overskue, hvor langt kundens ordre er nœet i systemet. Side 11

12 3.3.3 Produktionssystem I produktionen anvendes et system til styring af rœvarer og til planl¾gning og afdelingen har f lgende styringsopgave: Produktionsstyring, der omfatter de aktiviteter, der vedr rer materialeflowet fra rœvarelagre, varer i arbejde pœ forskellige produktionsprocesser, mellemvarelagring til f¾rdigvarelagre. MŒlet for produktionsstyringen er inden for en r¾kke produktionstekniske foruds¾tninger at styre produktionen, sœledes at et fastlagt serviceniveau kan opfyldes til lavest mulig omkostning (inklusiv kapitalbinding). Dette opnœs ikke ved at efterstr¾be de lavest mulige produktionsomkostninger alene, men via en optimal kombination af serviceniveau, produktionsomkostninger og kapitalbinding. Produktionsstyringen er en del af produktionssystemet. Produktionsstyringen omfatter mere end blot de fysiske aktiviteter sœsom direkte bearbejdning eller montering af produkter. Den skal sikre en optimering af de ressourcer der skal samarbejde, eksempelvis maskiner til bearbejdning og montering, materiale og personale med uddannede arbejdsevner. 3.4 Datamodeller I det f lgende beskrives virksomhedens operationelle database Definition af Entitets-Relations (ER) modeller Der er to relevante modelleringsteknikker i et data warehouse milj : ER modellering og dimensionel modellering. ER modellering producerer en datamodel indenfor det specifikke dom¾ne ved hj¾lp af to basale koncepter: entiteter og og relationer mellem disse entiteter. Detaljerede ER modeller indeholder ogsœ attributter, som kan v¾re egenskaber ved entiteter eller deres relationer. ER Modellen er et abstraktions v¾rkt j, der kan anvendes til at forstœ og simplificere data relationer i virksomhedens verden og komplekse system milj. ER Modellering I det f lgende defineres de basale termer i ER modellering. Grundl¾ggende koncepter En ER model er repr¾senteret ved et ER diagram, der anvender tre grundl¾ggende grafiske symboler til at repr¾sentere data: entitet, relation og attribut. Entitet En entitet er defineret som en person, et sted, ting eller begivenhed, der er af interesse for virksomheden. En entitet repr¾senterer en klasse af objekter, der er ting i den virkelige verden, som kan observeres og klassificeres ved deres egenskaber og karakteristika. Eksempler pœ entiteter: produkt, produktmodel, komponent, kunde. Relationer En relation er repr¾senteret med linier tegnet mellem entiteter. Det viser den strukturelle interaktion og association mellem entiteter i en model. En relation indeholder en tekstuel betegnelse som fx.: Side 12

13 ejer, tilh rer, har. Relationen mellem to entiteter kan defineres ved deres kardinalitet. Det er det maksimale antal instanser af en entitet der er relateret til en enkelt instans i en anden tabel og omvendt. De mulige kardinaliteter er: en-til-en (1:1), en-til-mange (1:M) og mange-til-mange (M:M). Attributter Attributter beskriver de karakteristiske egenskaber ved entiteter. I en entitet som produkt, kunne produktid, beskrivelse og pris for eksempel v¾re attributter. Et attributnavn skal v¾re unikt i en entitet og skal v¾re selvforklarende. CaseFirms datamodeller Virksomheden har implementeret f lgende datamodeller i deres operationelle systemer (OLTP): Lagersystemet: Ordre ordrenr Har * Ordrelinie 0..* 1..1 Behandler Pakket i 1..* 1..1 Medarbejder Medarbejdernr Forbereder * Forsendelse Forsendelsesnr konomi/ordre: Kunde Kundenr Placerer Faktura Fakturanr Danner Del af * Har * Ordre Ordrenr * 0..* Behandler 1..1 Produkt Produktnr Ordre- Linie Medarbejder medarbejdernr Side 13

14 Produktion:Ê Medarbejder medarbejdernr Produkt produktnr Bruges i Transaktion * transaktionsnr 1..* 1..1 Opretter * Indk bsordre indk bsordrenr 1..* Leverer 1..1 Leverand r Leverand rnr Tabeller Ordre (ordrenr, ordredato, faktureringsvej, faktureringsby, faktureringspostnr, status, kundenr, medarbejdernr) Prim¾rn gle: ordrenr, medarbejdernr Medarbejder (medarbejdernr, stillingsbetegnelse, fornavn, mellemnavn, efternavn, adresse, arbejdstelefon, hjemmetelefon, adresse, koen, gage, ansatdato) Prim¾rn gle: medarbejdernr Ordrelinie (ordrenr, produktnr, antalenheder) Prim¾rn gle: ordrenr, produktnr Forsendelse (forsendelsesnr, antal, forsendelsesdato, afslutdato, ordrenr, produktnr,medarbejdernr) Prim¾rn gle: forsendelsesnr Faktura (fakturanr, datodannet, datobetalt, kreditkortnr, ordrenr) Prim¾rn gle: fakturanr Side 14

15 Kunde (kundenr, kundenavn, kundegade, kundeby, kundepostnr, kundetlf, kundefax, kunde ) Prim¾rn gle: kundenr Produkt (produktnr, produktnavn, serienr, enhedspris, antalpaalager, genbestillingsniveau, genbestillingsantal) Prim¾rn gle: produktnr Side 15

16 4. Data warehouse arkitektur 4.1. Arkitektur Komponenter Et data warehouse bestœr af en r¾kke forskellige komponenter: Datakilder, der bestœr af komponenter, der genererer data eksempelvis fra en proces. Disse datakilder kan v¾re uafh¾ngige af hinanden, sœledes data i de enkelte datakilder ikke har forbindelse med de vrige. ETL (Extraction, Transformation, Load). Dette programlag tr¾kker data fra datakilder og flytter dem ind i et data warehouse. I dette lag foretages eksempelvis udregninger med data fra flere datakilder og dataene tilrettes efter nogle forud definerede kriterier. Det er ogsœ i dette lag metadata tilf jes. Selve midten af et data warehouse system er lagret, hvor de transformerede data gemmes. Denne del kaldes entreprise data warehouse (edw). Dette lag modtager kontinuerligt data fra ODS- og ETL-laget. I dette lag kan data ikke ¾ndres. De kan kun indl¾gges, l¾ses eller slettes. ODS-laget (operational data store) er en kombination af datakilde og edw. I dette lag kan data opdateres (som en datakilde), men data foreligger ogsœ som udregninger og integrerede data (som et edw). Data marts er det sted hvor de fleste brugere tilgœr data warehouse systemet. Dette lag er struktureret efter funktioner eksempelvis salgsafdeling og produktion. Dette lag tr¾kker data ud af edw, og er formet efter de krav de enkelte brugere af systemet stiller. E T L edw Datakilder Data marts ODS Figur 4.1. De forskellige lag i et data warehouse system Fordele ved datawarehouse teknologien Nogle af de fordele der er ved data warehouse teknologien er at hvis man indl¾gger kriterier i ETLlaget, som udregner specielle v¾rdier, vil disse v¾rdier have referencer i systemet. De enkelte udregnede v¾rdier vil ikke v¾re der, men de data, der skal bruges til udregningen er tilg¾ngelige og systemet ved hvor de befinder sig. Det betyder at de samme data kan bruges til bœde rapportering og analyser. Side 16

17 Det betyder ogsœ, at der er hurtig adgang til dataene, da dataene ikke er udregnede v¾rdier, men kun indekserede relationer samlet i emner. Det betyder, at nœr der rettes en foresp rgsel til systemet, er det ikke n dvendigt at s ge alle data igennem. Systemet kan finde de relevante data efter indekseringen Definition af data warehouse Et data warehouse kan karakteriseres pœ f lgende mœde: emne orienteret integreret tidsdimension data er uforanderlige Emne orienteret: Data er ordnet i emner i stedet for funktioner. Eksempler pœ emner: Kunde Produkt S¾lger Transaktion Salg Marketing Enhver funktion har data, som relaterer sig til emner. For eksempel har regnskabsafdelingen relationer til kunde, faktura, ordre og konto. I data warehouse modellen er det emnerne der har relationer til funktionerne. Eksempelvis har kunde relationer til regnskabsafdelingen. Integreret: De enkelte data i et data warehouse er sammensat af data fra mange datakilder fra det operationelle milj. Denne proces er n¾rmere beskrevet i afsnittet Transformation under ETL. OPERATIONAL Application-oriented Kunde Ordre Faktura Konto DATAWAREHOUSE Subject-oriented Salg Marked Figur 4.2. Forskel pœ operationelle databaser (funktions ordnet) og data warehouse (emne ordnet) (Lundbeck) OPERAT Figur 4.3. Forskel pœ operationelle databaser (enkelte data) og data warehouse (integrerede data) (Lundbeck) Side 17

18 Tidsdimension: De enkelte data i et data warehouse forbliver ens over tid. Det betyder, at man kan s ge efter data som er lagret i et data warehouse for lang tid siden. Det skyldes, at data er lagret som samplinger af data i stedet for som rœ data. Hver sampling er tidsstemplet og kan derfor ikke ¾ndres. I en operationel database ¾ndrer dataene sig ofte. De bliver ¾ndret eller mœske helt slettet. Derfor kan man ikke s ge efter gamle data i et operationelt milj. Data er uforanderlige: Data i et data warehouse kan ikke ¾ndres. Det skyldes, at alle data er tidsstemplet. Hvis inputdataene ¾ndrer sig, bliver der lagt en ny datav¾rdi ind i data warehouse. Man kan kun skrive og l¾se i et data warehouse. I en operationel database bliver de enkelte data ¾ndret, nœr der sker ¾ndringer i det operationelle milj. Ud over at data i et data warehouse er emneordnet, integrerede, tidstro og ikke til at ¾ndre, skal de ogsœ v¾re granul¾re. Det vil sige, opdelt i sœ smœ m¾ngder som muligt. Det drejer sig for eksempel om ordredata, hvor den mindste m¾ngde er de enkelte ordrer. Det har den fordel, at de kan indgœ i andre sammenh¾nge end dem er var tilt¾nkt til. Se afsnittet om Data mining. OPER Figur 4.4 Forskel pœ operationelle databaser (¾ndrer sig over tid) og data warehouse (¾ndrer sig ikke over tid) (Lundbeck) OP Figur 4.5. Forskel pœ operationelle databaser (data kan ¾ndres) og data warehouse (data kan ikke ¾ndres) (Lundbeck) 4.2. Datamodel I lighed med andre typer databaser anvendes ogsœ en relationel database som f.eks Oracle, DB2 mfl. til lagring af de data der indgœr i et data warehouse. Data i et data warehouse adskiller sig pœ flere mœder fra det operationelle datasystem og inden en datamodel for data warehouse pr¾senteres, foretages en kort sammenligning med et operationel datasystem. Nogle af de v¾sentligste forskelle fremgœr af tabel 4.6. Data warehouse Lang tidsramme Statisk Opsummeret Ad hoc foresp rgsler Opdateres periodisk Data dreven Operationelle datasystem Kort tidsramme Data kan ¾ndres Acces til enkelte record Standard transaktioner Real time opdatering Event driven Tabel 4.6 Sammenligning af data warehouse og det operationelle datasystem Side 18

19 I et data warehouse fastholdes data over en l¾ngere tidsramme ofte 8-10 Œr eller l¾ngere. Det ligger i konceptet at der kontinuerligt overf res tidsstemplede data fra de forskellige kilder uden at der tilsvarende slettes data. Det betyder, at datalageret for et data warehouse vokser med tiden. I det operationelle datasystem hvor der er behov for en hurtig adgang til data vil der med mellemrum blive foretaget en oprydning i ¾ldre uaktuelle data. I konomisystemet fasts¾tter regnskabsloven dog at alle transaktioner f rst kan slettes efter 5 Œr. I et data warehouse forbliver de indl¾ste data u¾ndret, jf. afsnit om arkitektur. I det operationelle system kan data ¾ndres, f.eks. hvis et produkt ¾ndrer navn eller ved opdatering af pris¾ndringer. Der er her mulighed for bœde at oprette, ¾ndre og slette data. I et data warehouse kan der i forbindelse med ETL v¾re foretaget en form for opsummering af data. Denne kan foretages mere eller mindre fin masket f.eks. til dagligt salg af vare til hver enkelt kunde eller mere grov masket ved opsummering af salg til hver enkelt kunde per uge eller mœned. I det operationelle system kan hver varelinie for hvert salg til de enkelte kunder genfindes indtil de slettes. I et data warehouse foretages brugernes adgang til data via ad hoc foresp rgsler. Det vil ofte v¾re tilpassede foresp rgsler der opfylder behov for rapportering rundt i virksomheden. I det operationelle system er der i h j grad opbygget formularer til at klare de standard transaktioner der er i forbindelse med virksomhedens drift, f.eks. ordremodtagelse, fakturering mm. I et data warehouse foretages en periodisk overf rsel af data via ETL. Cyklusen for denne opdatering b r afspejle virksomhedens behov for at kunne opfange ¾ndringer i den omverden som virksomheden indgœr i. Hvis denne er meget omskiftelig skal der ofte opdateres hvori mod med en stabil omverden kan opdateringen foretages med l¾ngere mellemrum. I den operationelle datasystem sker oprettelse, redigering eller sletning af data i Óreal timeó det vil sige med jeblikkelig effektuering af alle ¾ndringer. Et data warehouse er data dreven i sin opbygning. Den opbygges sœledes at sammenh¾ngende data ogsœ ligger samlet i databasen for at im dekomme behov for udtr¾k af data. Det operationelle system opbygges til hurtig af effektuere de events som forekommer i driften af virksomheden, f.eks. ordrebehandling, fakturering mm. For at kunne i m dekomme kravene til data warehouse benyttes dels en normaliseret relationsdatabase med tidsstemplede data (historiske transaktioner) i datalageret og dels stjerne diagrammer med opsummerede data til de afdelingsbaserede data marts Normaliseret del Datamodellen for den normaliserede del af data warehose bygger pœ samme model som for andre typer af operationelle databaser. PŒ baggrund af en klassificering og komposition opbygges en taksonomi af tabeller med ER-modellering af de data der er udvalgt til at indgœ i data warehouse. I den normaliserede del (edw) ligger dataene i den detaljeringsgrad der er valgt i forbindelse med indl¾sning af data til data warehouse. Disse data placeres i normaliserede tabeller for at opnœ en effektiv database uden redundans samt for at begr¾nse brugen af null-v¾rdier. For at bringe databasen pœ minimum tredje normalform (NF) skal f lgende v¾re opfyldt for alle tabeller: Side 19

20 1.NF. Hvis der er linier i tabellen, som indeholder samme prim¾rn glev¾rdi, og felter, der indeholder gentagne data pœ disse linier, sœ skal disse felter placeres i en ny tabel sammen med en kopi af prim¾rn glen. Desuden skal alle v¾rdier i tabellen v¾re atomare, dvs. de mœ ikke kunne opdeles yderligere. 2. NF. Tabellen skal v¾re pœ 1. NF. Herudover g¾lder det, at hvis der i en tabel med en sammensat n gle er felter, der er direkte afh¾ngige af en del af prim¾rn glen, skal disse felter flyttes over i en anden tabel sammen med en kopi af delprim¾rn glen. 3. NF. Tabellen skal v¾re pœ bœde 1. og 2. NF. Herudover g¾lder det, at hvis der er felter i tabellen, som er direkte afh¾ngige af et felt (determinanten), som ikke indgœr i prim¾rn glen, skal disse felter flyttes over i en anden tabel sammen med en kopi af determinanten. Der findes flere normalformer, men de 3 f rste vil opfylde behovet for en effektiv database Stjerneskema Stjerneskemaer er et koncept med stor styrke i forbindelse med udtr¾k af data fra data warehouse. Ideen bag design af stjerneskemaer er at foretage en forbehandling af data sœledes at de hurtig kan anvendes af brugerne. Navnet er fremkommet pœ baggrund af en datamodel med en stor central tabel omgivet at underordnede tabeller i en stjerne form. Der foretages en klassificering sœledes at alle data i et stjerneskema vedr rer et enkelt emner, f.eks. varesalg. Det betyder, at brugerne ikke skal foretage en SQL-foresp rgsel i de store datam¾ngde der ligger i data warehouse med deraf f lgende ventetid mens foresp rgslen blev afviklet. Der kan skabes en langt hurtigere adgang til de mindre stjerneskemaer, som indeholder langt f¾rre data. Stjerneskemaer indeholder mere eller mindre redundante data, som accepteres for at opnœ en hurtigere tilgang til dataerne. Data marts er opbygget pœ grundlag af stjerneskemaer. Den centrale tabel ben¾vnes Ófact tableó. Den f rste del af fact tabellen indeholder n gler til dimensionstabellerne og den anden del indeholder kalkulerede v¾rdier af data fra den normaliserede del af data warehouse. Data i fact tabellen er normalt numeriske og ofte additive, dvs. bestœr af opsummerede v¾rdier. De omkringliggende dimensionstabeller indeholder den tekstm¾ssige beskrivelse til v¾rdierne i fact tabellen. Dimensionstabeller kan indeholder op til mange attributter med f lgende karateristik: - tekst - egenskaber der adskiller (discrete) - definere constraints - giver kolonne overskrift til analyser Attributterne i dimensionstabellerne har i h j grad v¾rdi i forbindelse med analyse af data fordi disse medvirker til at beskrive og s¾tte data ind i en kontekst. Hver dimensionstabel har en prim¾r n gle, som ofte er en numerisk v¾rdi der genereres automatisk af systemet i forbindelse med oprettelse af en ny rekord. Side 20

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Matematiske kompetencer

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Information Integration

Information Integration Databaser, efterår 2002 Information Integration Troels Andreasen Datalogiafdelingen, hus 42.1 Roskilde Universitetscenter Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000 Fax: 4674 3072

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Erhvervsskolerne mærker Thors hammer LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer............. 1 De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år.

Læs mere

DM08115 DATABASE 08.06.2010

DM08115 DATABASE 08.06.2010 Hvad er OLAP OLAP er en databaseteknologi, der er blevet optimeret til forespørgsler og rapportering i stedet for behandling af transaktioner. Kildedataene for OLAP er OLTP- databaser (Online Transactional

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

NYT OM VANDRESSOURCER

NYT OM VANDRESSOURCER NYT OM VANDRESSOURCER Udgivet af Dansk Vandressource Komité - Danish Water Resources Committee Nr. 1 Nov. 1994 Udvikling i Verdens Vandforbrug (kilde: WMO 1994 - Assessing a Precious Ressource) INDHOLD:

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Den sv re balance n Side 2

Den sv re balance n Side 2 d - n y t n r. 3 S e p t e m b e r 2 0 1 0 Den sv re balance n Side 2 "danmark"s hjemmeside skifter udseende n Side 3 Information fra Sygeforsikringen "danmark" NemID giver adgang til dit danmark n Side

Læs mere

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune

Tilbud til p rłrende. - til senhjerneskadede i Randers Kommune Tilbud til p rłrende til senhjerneskadede i Randers Kommune Udarbejdet af: Tina Bruhn og Lone Aagaard Juni 2009 2 Rehabiliteringsenheden Baggrund P rłrende til senhjerneskadede har et behov for viden og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle

Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle 1 Nye aktiviteter p Lyshłj Młlle Oplysninger om ansłger Den selvejende institution Lyshłj Młlle. I 1983 oprettes en stłtteforening Lyshłj Młlles Venner med det form l at f lokale kr fter med i vedligeholdelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0

Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19. januar Version 1.0 Hvad er en relationsdatabase? Odense, den 19 januar 2004 Version 10 Program for 6 kursusdag: Databaser 0900-0945 Hvad er en relationsdatabase? -1045 Opgave om normalisering 1100-1145 Eksempel på database

Læs mere

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem

Byteorien er en samlebetegnelse for de vidensgrene der besk¾ftiger sig med relationerne mellem www.a-aarhus.dk/velfaerdsbyen ARKITEKTSKOLEN I AARHUS COPYRIGHT-NOTE Dette er et arbejdspapir, og mœ refereres eller citeres som sœdant i overensstemmelse med g¾ngse akademiske regler. Det mœ ikke udnyttes

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 RANDERS KOMMUNE U D K A S T December 2010 1. Indledning Randers Kommunes łkonomiudvalg behandlede p młde den 21. juni 2010 forslag til udbudsstrategi

Læs mere

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen

Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Oversigt over forslag til forenklinger It-afdelingen Igangv rende delprojekter: Forslag nr. Forslag Ansvarlig for forslaget Tidsplan Status Bem rkninger 16 Medarbejderdatabase (Kommunikation og information)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Irma Andersen Adresse Sortevej 13 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 17.02.2015 Udl bsdato 17.02.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen

Om Statens Indkøb, Moderniseringsstyrelsen Statens Indkøbsprogram 7. fase Orienteringsmøde for Møbel-aftalen Mandag d. 14. januar 2013 kl. 12:00 ved Rasmus Corlin Christensen Dagsorden Om Statens Indkøb Introduktion til Møbel-aftalen Status på

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

konomiudvalget 1.1 Administration og tv rg ende puljer

konomiudvalget 1.1 Administration og tv rg ende puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenst ende tabel viser, hvilke omr der der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Form l/ (mio. kr. lłbende priser) R 2010 Oprindeligt budget Till

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

Status p Skole-it 2010.

Status p Skole-it 2010. Status p Skole-it 2010. I Byr dets młde den 27. oktober 2008 besluttedes nedenst ende investeringsplan. Fig. 1. Infrastruktur Servere Tr dlłst net 1000kr. Antal IWB PC Drift I alt IWB PC 2008 1.390 2.527

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Generelt Anvendt regnskabspraksis Randers Kommunes regnskab afl gges i henhold til g ldende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velf rdsministeriet (VM) i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Randers Kommune Printreduktion

Randers Kommune Printreduktion DIAS 1 Randers Kommune Printreduktion Afrapportering 10. November 2010 Indhold DIAS 2 Indhold Rapportering 1. Samlet Business Case 2. Metode og databearbejdning 3. Business Case Print og Brevforsendelser

Læs mere

GALAXEN. Kære Læser. Indhold GALAXEN

GALAXEN. Kære Læser. Indhold GALAXEN GALAXEN Marts 2000 - Nr21 Magasin om Matematik og lommeregnere Kære Læser Pr 1 januar 2000 er der sket en ¾ndring i Texas Instruments skandinaviske opbygning, idet undertegnede, candmercint Michael Brochmann,

Læs mere

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 022.94M.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jesper Filtenborg Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Jesper Filtenborg Adresse Skovbrynet 11 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 23.09.2016 Udl bsdato 23.09.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Blok III Markets, Production and Business Strategy Price Discrimination, Versioning and Bundling

Blok III Markets, Production and Business Strategy Price Discrimination, Versioning and Bundling 1 Introduktion Blok III Markets, Production and Business Strategy Price Discrimination, Versioning and Bundling Baseret pºa Shapiro & Varian, kap. 3, samt Cabral, kap. 10. Prisdiskriminering ² Versioning

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere.

PCSYS Label Print Server. Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Labeludskrift på fælles platform til alle virksomhedens printere. PCSYS Overordnet set sørger en Label Print Server for, at en virksomheds etiketter har en høj kvalitet. Løsningen sørger for at berige

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Erklæ ring om beskyttelse af personlige oplysninger

Erklæ ring om beskyttelse af personlige oplysninger Erklæ ring om beskyttelse af personlige oplysninger Ikrafttræ delsesdato: [07/25/2011] HTC respekterer dine personlige oplysninger. HTC Corporation HTC Corporation beliggende 23 Xinghua Road, Taoyuan City

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Hłringssvar fra Indhold Behandling

Hłringssvar fra Indhold Behandling Hłringssvar til bos tningspolitikken Hłringssvar fra Indhold Behandling Mogens Nyholm De Radikale Side 3: 4. afsnit fłrste spalte der udfordrer g tankes t slettes. ldende regler og Side 4: 2. afsnit 2.

Læs mere